Clozapin "Orifarm" 100 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-01-2017

Aktiv bestanddel:
CLOZAPIN
Tilgængelig fra:
Orifarm Generics A/S
ATC-kode:
N05AH02
INN (International Name):
clozapine
Dosering:
100 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
36359
Autorisation dato:
2006-08-21

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clozapin Orifarm, 25 mg og 100 mg tabletter

clozapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Orifarm

Sådan skal du tage Clozapin Orifarm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clozapin Orifarm tilhører en gruppe af medicin kaldet antipsykotika (medicin, der bruges til at behandle

psykiske sygdomme såsom psykoser).

Clozapin Orifarm anvendes til behandling af skizofreni, hvor anden medicin ikke har virket. Skizofreni er en

psykisk sygdom, der påvirker, hvordan du tænker, føler og opfører dig. Du bør kun tage denne medicin, hvis du

allerede har prøvet mindst to andre slags antipsykotisk medicin, herunder en af de nyere atypiske antipsykotika

til behandling af skizofreni, og disse ikke har virket eller ikke kunne tåles pga. bivirkninger, der ikke kunne

behandles.

Clozapin Orifarm anvendes desuden til behandling af svære forstyrrelser i tanker, følelser og opførsel hos

patienter med Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har virket.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Clozapin Orifarm:

hvis du er allergisk over for clozapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clozapin Orifarm (angivet i pkt.

hvis du ikke kan få taget regelmæssige blodprøver.

hvis du tidligere har haft nedsat antal hvide blodlegemer.

hvis du tidligere har taget clozapin, og antallet af hvide blodlegemer faldt under behandlingen.

hvis du tager medicin som kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer, som f.eks. langtidsvirkende

antipsykotika. Dette gælder dog ikke, hvis du har haft lavt antal hvide blodceller pga. kemoterapi.

hvis du tidligere har været nødt til at stoppe med at tage Clozapin Orifarm pga. alvorlige bivirkninger (fx

agranulocytose eller hjerteproblemer).

hvis din knoglemarv fungerer dårligt.

hvis du tager medicin, der forhindrer, at din knoglemarv fungerer ordentligt.

hvis du har epilepsi, der ikke er velkontrolleret.

hvis du er psykisk påvirket på grund af forgiftning, misbrug af alkohol, medicin, narkotika eller andre

stoffer.

hvis du har problemer med kredsløbet.

hvis du oplever symptomer som f.eks. sløvhed, søvnighed, bliver fraværende eller bevidstløs på grund af

ændringer i hjernefunktionen.

hvis du har alvorlige hjerteproblemer.

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du har kvalme, madlede eller gulfarvning af hud og øjne på grund af en aktiv leversygdom.

hvis du har en alvorlig leversygdom eller leversvigt.

hvis du har tendens til tarmslyng på grund af forstoppelse og manglende tarmfunktion.

Fortæl det straks til din læge og tag ikke Clozapin Orifarm, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Clozapin Orifarm må ikke gives til nogen, der er bevidstløse eller i koma.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er meget vigtige. Du skal følge dem for at minimere risikoen

for alvorlige livstruende bivirkninger.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Clozapin Orifarm:

hvis du har en hjertesygdom, eller hvis du eller nogen i din nærmeste familie har en sygdom i hjertet med

uregelmæssig hjerterytme og ændring (QT-forlængelse) i hjertekurven (EKG).

hvis du har forstoppelse, hvis du tidligere er blevet opereret i tarmen eller hvis du tager medicin, der kan

give kronisk forstoppelse (f.eks. antikolinerg medicin).

hvis du har haft knoglemarvsforstyrrelse.

hvis du har eller tidligere har haft epilepsi. Du kan få kramper, når du tager Clozapin Orifarm.

hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller svært ved at lade vandet.

hvis du har grøn stær (glaukom).

hvis du har en leversygdom. Hvis du har en leversygdom bør der udføres regelmæssige

leverfunktionsprøver.

hvis du har en nyresygdom.

hvis du har diabetes. Forhøjede (nogle gange betydeligt) blodsukkerniveauer er forekommet hos patienter

med eller uden sukkersyge i deres sygdomshistorie (se afsnit 4).

hvis du er sengeliggende i længere tid, da det kan øge risikoen for blodpropper.

hvis du lider af en demenssygdom.

hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet

med dannelse af blodpropper.

hvis du er i risiko for at få slagtilfælde, f.eks. hvis du har for højt blodtryk, hjerte-kar-problemer eller

problemer med blodkarrene i hjernen.

Fortæl det straks til din læge, inden du tager den næste Clozapin Orifarm tablet:

Hvis du får tegn på

forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden

infektion.

Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine symptomer er

forbundet med din medicin.

hvis du får en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan føre til

bevidstløshed (neuroleptisk malignt syndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning, som

kræver omgående behandling.

hvis du har

hurtige og uregelmæssige hjerteslag

, selv når du hviler,

hjertebanken, åndenød,

smerter i brystkassen

eller

uforklaret træthed

. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om

nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist.

hvis du oplever

kvalme, opkastning

og/eller

appetitløshed

. Din læge vil kontrollere dine levertal.

hvis du har

alvorlig forstoppelse

. Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere

komplikationer.

Lægelige undersøgelser og blodprøver

Før du starter med at tage Clozapin Orifarm, vil din læge spørge dig ud om din sygdomshistorie og tage en

blodprøve for at sikre, at dit antal af hvide blodceller er normalt. Det er vigtigt at undersøge dette, da din

krop har brug for hvide blodceller til at bekæmpe infektioner.

Sørg for, at du får taget regelmæssige blodprøver, før du starter behandlingen, under

behandlingen og efter du stopper behandlingen med Clozapin Orifarm.

Din læge vil fortælle dig helt præcist hvor og hvornår, du skal have taget prøverne. Du må kun tage

Clozapin Orifarm, hvis dine blodtal er normale.

Clozapin Orifarm kan forårsage et alvorligt fald i antallet af hvide blodceller (agranulocytose).

Kun regelmæssige blodprøver kan vise din læge, om du er i risiko for at udvikle agranulocytose.

I de første 18 uger af behandlingen, er blodprøver nødvendige hver uge. Derefter er blodprøver

nødvendige mindst én gang om måneden.

Hvis der er et fald i antallet af hvide blodceller, skal du straks stoppe med at tage Clozapin Orifarm.

Antallet af hvide blodceller bør derefter vende tilbage til normalt.

Du skal have taget blodprøver i yderligere 4 uger efter, at du er stoppet med Clozapin Orifarm -

behandlingen.

Du skal også til en fysisk undersøgelse hos lægen, før du starter behandlingen. Din læge vil muligvis lave et

elektrokardiodiagram (EKG) for at kontrollere dit hjerte, men kun hvis dette er nødvendigt, eller du har nogen

særlige problemer.

Hvis du har en leversygdom, skal du regelmæssigt have lavet en test af din leverfunktion, så længe du tager

Clozapin Orifarm.

Hvis du har for højt blodsukker (diabetes), vil din læge måske regelmæssigt undersøge dit

blodsukkerniveau.

Clozapin Orifarm kan forårsage ændringer i dit niveau af fedtstoffer i blodet. Clozapin Orifarm kan

forårsage vægtøgning. Din læge vil måske holde øje med din vægt og niveauet af fedtstoffer i dit

blod.

Hvis Clozapin Orifarm får dig til at føle dig svimmel, rundtosset eller svag, skal du være forsigtig, når du

rejser dig fra siddende eller liggende stilling.

Hvis du skal have foretaget en operation, eller hvis du af en eller anden grund ikke kan være oppegående

i længere tid, skal du fortælle din læge, at du tager Clozapin Orifarm. Du kan være i risiko for trombose

(blodprop i en blodåre).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Clozapin Orifarm. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Børn og unge

Hvis du er under 16 år, bør du ikke tage Clozapin Orifarm, da der ikke er nok information om brug af

Clozapin Orifarm hos denne aldersgruppe.

Ældre (60 år og derover)

Ældre patienter (60 år og derover) kan have større risiko for følgende bivirkninger under behandlingen:

svaghed eller svimmelhed efter ændring af stilling, svimmelhed, hurtig hjerterytme, svært ved at lade vandet og

forstoppelse.

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du lider af demens.

Brug af anden medicin sammen med Clozapin Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Du skal

muligvis tage en anden dosis af din medicin eller tage en anden medicin.

Hvis du tager Clozapin Orifarm samtidigt med anden medicin, kan det have indflydelse på effekten af Clozapin

Orifarm og/eller effekten af den anden medicin.

Fortæl din læge, hvis du planlægger at tage, hvis du tager

(selvom behandlingen næsten er slut), eller hvis du for nylig er stoppet med at tage noget af følgende

medicin:

langtidsvirkende depot-injektioner med antipsykotisk medicin. Denne type medicin må ikke anvendes

sammen med Clozapin Orifarm.

lægemidler som kan påvirke din knoglemarvsfunktion (f.eks. carbamazepin, chloramphenicol,

sulphonamider, phenylbutazon, penicillamin, samt cytotoksiske stoffer). Denne type medicin må ikke

anvendes sammen med Clozapin Orifarm.

medicin mod allergi (visse antihistaminer).

narkotiske stoffer eller anden medicin, som kan påvirke dit åndedræt.

medicin, der har en antikolinerg virkning, som anvendes mod mavekramper, spasmer og køresyge, spørg

lægen hvis du er i tvivl.

medicin mod for lavt eller for højt blodtryk som f.eks. noradrenalin og adrenalin.

visse typer medicin mod svampeinfektioner (f. eks. ketoconazol).

medicin mod HIV.

medicin mod epilepsi (f. eks. phenytoin, carbamazepin, valproat).

medicin som kan påvirke hjerterytmen (forlænge QT-intervallet) som f.eks. andre antipsykotika.

visse typer beroligende medicin (f. eks. benzodiazepiner).

visse typer medicin mod depression (f. eks. MAO-hæmmere, fluvoxamin, lithium, moclobemid,

citalopram, sertralin).

anden antipsykotisk medicin til behandling af psykiske sygdomme (f.eks. perazin).

medicin mod Parkinsons sygdom.

visse typer hjertemedicin (f.eks. digoxin).

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).

visse typer medicin mod mavesår (f.eks. omeprazol, cimetidin).

visse typer medicin mod infektioner (f.eks. rifampicin, erythromycin).

vanddrivende medicin (diuretika).

atropin, medicin, som kan være i nogle øjendråber eller hoste- og forkølelsesmedicin.

hormonel prævention (p-piller).

Denne liste er ikke komplet. Din læge eller apotekspersonalet har mere information om medicin, du skal

være forsigtig med eller undgå at tage sammen med Clozapin Orifarm. De ved også, om den medicin, du

tager, tilhører nogen af de ovenstående medicingrupper. Tal med dem.

Vær opmærksom på:

at koffein i medicin og i kaffe kan øge virkningen af Clozapin Orifarm.

fortæl det til lægen, hvis du ændrer vaner med hensyn til rygning, f.eks. hvis du starter med at ryge, eller

hvis du pludseligt holder op med at ryge eller har planer om at holde op med at ryge. Virkningen af

Clozapin Orifarm kan ændres og det kan være nødvendigt at justere dosis.

Brug af Clozapin Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Clozapin Orifarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Clozapin Orifarm, da det forstærker den sløvende virkning af

medicinen.

Hvis du drikker koffeinholdige drikke (kaffe, te, cola), kan virkningen af Clozapin Orifarm øges. Fortæl lægen,

hvis du drikker koffeinholdige drikke, eller ændrer dit forbrug af disse.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Clozapin Orifarm efter aftale med lægen. Hvis du er i den fødedygtige alder,

skal du bruge sikker prævention, mens du tager Clozapin Orifarm. Tal med lægen.

Kontakt straks din læge hvis du bliver gravid mens du er i behandling med Clozapin Orifarm.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget clozapin i sidste trimester (de sidste

tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse,

vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer skal du kontakte din

læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Clozapin Orifarm, da clozapin går over i modermælken. Tal med lægen.

Fertilitet

Nogle kvinder, som tager medicin mod psykiske sygdomme, har uregelmæssige eller ingen menstruation. Hvis

dette gælder for dig, så kan din menstruation muligvis vende tilbage, når din medicin bliver skiftet til Clozapin

Orifarm. Det betyder, at du skal bruge prævention.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clozapin Orifarm kan virke sløvende, trættende og give kramper. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes

i trafikken eller arbejde med maskiner, især i de første uger af behandlingen.

Clozapin Orifarm indeholder lactose

Clozapin Orifarm indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Clozapin Orifarm

Tag altid Clozapin Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Det er vigtigt, at du ikke ændrer din dosering eller holder op med at tage Clozapin Orifarm, uden at tale med din

læge først. Fortsæt med at tage tabletterne, så længe din læge siger, du skal. Hvis du er 60 år og derover, vil din

læge måske starte din behandling med en lavere dosis og langsomt øge doseringen, da du muligvis har en større

risiko for at udvikle bivirkninger (se afsnit 2 ’Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Orifarm’).

Dosis er individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad. For at minimere risikoen for lavt blodtryk,

krampeanfald og sløvhed, er din læge nødt til at øge din dosis gradvist. Du må kun stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Tabletten kan deles i to lige store doser. Tabletterne kan enten deles eller synkes hele.

Den sædvanlige dosis er:

Din dosis skal justeres individuelt af lægen.

Behandling af skizofreni

Voksne

1. dag: 12,5 mg 1-2 gange dagligt, i alt 12,5 mg-25 mg.

2. dag: 25-50 mg dagligt, eventuelt fordelt på 2 doser.

Lægen kan øge din dosis med 25-50 mg dagligt og med 1-3 dages intervaller til 300 mg dagligt eller mere til den

ønskede virkning er opnået.

Den almindelige dosis er 200 – 450 mg, evt. fordelt på flere daglige doser.

Nogle patienter kan have brug for mere. En daglig dosis på op til 900 mg er tilladt. Øgede bivirkninger (særligt

kramper) kan forekomme ved daglige doser på over 450 mg. Tag altid den for dig lavest effektive dosis. De

fleste patienter tager en del af deres dosis om morgenen og en del af deres dosis om aftenen. Din læge vil

fortælle dig nøjagtig, hvordan du skal dele din daglige dosis. Hvis din daglige dosering kun er 200 mg, kan du

tage denne som en enkeltdosis om aftenen.

Når du har taget Clozapin Orifarm et stykke tid, og den ønskede virkning er opnået, vil lægen eventuelt sætte din

dosis ned.

Ældre

Det anbefales at begynde med en lavere dosis og have mindre dosisøgninger. Følg lægens anvisning.

Brug til børn og unge

Clozapin Orifarm skal normalt ikke bruges til børn under 16 år.

Behandling af psykiske symptomer ved Parkinsons sygdom

Voksne

Du skal begynde med at tage 12,5 mg dagligt. Lægen kan sætte din dosis op med 12,5 mg om ugen, til 50 mg

dagligt. Du kan tage den samlede dosis som en enkeltdosis om aftenen. Tal med lægen.

Stigningerne i dosis bør stoppes eller udskydes, hvis du føler dig svag, svimmel eller forvirret. For at undgå

sådanne symptomer vil dit blodtryk blive målt i løbet af de første uger af behandlingen.

Den almindelige dosis er mellem 25 – 37,5 mg dagligt. I enkelte tilfælde kan en højere dosis være nødvendig.

Doser på 50 mg daglig bør kun overskrides i særlige tilfælde. Den maximale daglige dosis er 100 mg. Tag altid

den for dig lavest effektive dosis.

Hvis du har taget for mange Clozapin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clozapin Orifarm, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være:

Søvnighed, sløvhed, mangel på reflekser, bevidstløshed, forvirring, hallucinationer, ophidselse,

usammenhængende tale, delirium, ufrivillige bevægelser og muskelryk i arme og ben, kramper, øget produktion

af spyt, forstørrede pupiller, sløret syn, ændret kropstemperatur, lavt blodtryk, evt. med besvimelse, hurtig eller

uregelmæssig hjerterytme, lungebetændelse, vejrtrækningsbesvær og vejrtrækningsstop.

Hvis du har glemt at tage Clozapin Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Kontakt din læge snarest muligt, hvis du ikke har taget Clozapin Orifarm

i over 48 timer.

Hvis du holder op med at tage Clozapin Orifarm

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil sørge for en gradvis nedsættelse af din dosis.

Hvis du pludseligt holder op med at tage Clozapin Orifarm, kan du få nogle af de symptomer, som du er blevet

behandlet for. Du vil også kunne få stærk svedtendens, hovedpine, kvalme, opkastning og diarré. Hvis du får

nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte din læge. Disse symptomer kan blive fulgt af flere alvorlige

bivirkninger, medmindre du kommer under behandling med det samme.

Fortæl det straks til lægen, hvis du igen føler dig syg, efter at behandlingen med Clozapin Orifarm er stoppet.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræve behandling, samt ophør af behandlingen med Clozapin

Orifarm. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af de følgende symptomer:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Hvis du får

alvorlig forstoppelse

. Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere

komplikationer.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Hvis du får tegn på

forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden

infektion.

Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine symptomer er

forbundet med din medicin.

Hvis du får krampeanfald.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Hvis du får en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan føre til

bevidstløshed (neuroleptisk malignt syndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning, som

kræver omgående behandling.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):

Hvis du oplever tegn på infektion i de øvre luftveje eller lungebetændelse, som f.eks. feber, hoste,

vejrtrækningsproblemer, besværet åndedræt.

Hvis du oplever

kvalme, opkastning

og/eller

appetitløshed

. Din læge vil kontrollere dine levertal.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter) eller

meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Hvis du har

hurtige og uregelmæssige hjerteslag

, selv når du hviler,

hjertebanken, åndenød,

smerter i brystkassen

eller

uforklaret træthed

. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om

nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Hvis du har smertefuld og vedvarende rejsning af penis. Det kaldes priapisme. Hvis du har en rejsning, der

varer mere end 4 timer, kan omgående medicinsk behandling være nødvendig for at undgå yderligere

komplikationer.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Hvis du oplever dundrende brystsmerte, fornemmelse af, at brystet strammer sammen, trykkende eller

knugende fornemmelse (brystsmerten kan stråle ud i venstre arm, kæbe, nakke og øverste del af maven),

åndenød, svedeture, svaghed, let hovedpine, kvalme, opkastning og hjertebanken (symptomer på

hjerteanfald). Kontakt skadestuen med det samme.

Hvis du oplever trykken eller tung fornemmelse i brystet, følelsen af stramhed, knugende, brændende eller

kvælende fornemmelse (symptomer på for lidt blod og ilt til hjertemusklen), skal din læge undersøge dit

hjerte.

Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjerteslag (atrieflimmer). Der kan lejlighedsvis være

hjertebanken, besvimelse, åndenød eller ubehag i brystet.

Hvis du oplever tegn på blodprop i venerne, især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte og

rødmen på benene), som kan bevæge sig gennem blodkarrene til lungerne og give brystsmerter samt

åndedrætsbesvær.

Hvis du oplever voldsom svedproduktion, hovedpine, kvalme, opkastning og diarre (symptomer på

kolinerg syndrom).

Hvis du oplever kraftigt nedsat urinproduktion (tegn på nyresvigt).

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af muskler. Det kan ende med

nyresvigt.

Hvis du får en allergisk reaktion (hævelse hovedsageligt i ansigt, mund og hals, såvel som tungen, hvilket

kan være kløende eller smertefuldt).

Hvis du oplever høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning.

Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng.

Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du oplyse det til din læge med det samme, inden du tager

Clozapin Orifarm.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Sløvhed, døsighed, svimmelhed.

Hurtig puls.

Forøget spytdannelse.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Højt antal hvide blodceller (leukocytose), højt antal af en bestemt type hvide blodceller (eosinofili).

Vægtøgning.

Sløret syn, hovedpine, rysten (tremor), stivhed i muskler, indre rastløshed, ufrivillige bevægelser

(ekstrapyramidale symptomer), kramper.

Ændringer af hjerterytmen (EKG forandringer).

Forhøjet blodtryk, blodtryksfald når du rejser dig, besvimelse.

Kvalme, opkastning, madlede, mundtørhed.

Forhøjede leverværdier ved blodprøver.

Besvær med at holde på vandet, besvær med at lade vandet.

Træthed, feber, øget svedproduktion, forstyrrelser i kroppens temperaturregulering.

Taleforstyrrelser (f.eks. sløret tale).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose).

Taleforstyrrelser (f.eks. stammen).

Risiko for at falde.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 1000 patienter):

Blodmangel (anæmi).

Nedsat glukose-tolerance, sukkersyge.

Fedme.

Rastløshed, ophidselse.

Forvirring, delirium.

Hurtig, evt. uregelmæssig puls, pludselig bevidstløshed med ophør af puls og åndedræt på grund af

hjerteflimmer, pludseligt bevidsthedstab på grund af voldsomt fald i blodtrykket eller hjertesvigt.

Betændelse i hjertemusklen (myokarditis) eller i hjertesækken (perikarditis), samling af væske omkring

hjertemusklen (perikardiel effusion).

Synkebesvær, indånding af opkastet mad.

Leverbetændelse, gulfarvning af hud og øjne (gulsot), betændelse i bugspytkirtlen der kan føre til

alvorlige smerter i den øvre del af maven.

Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som

kan løsrives og føres med blodet til lungerne hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær.

Øgning af et leverenzym i blodet (kreatine phosphokinase, CPK).

Pauser i vejrtrækningen under søvn (søvnapnø).

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Forøget blødningstendens på grund af nedsat antal blodplader (trombocytopeni) eller forøget antal

blodplader (trombocytose).

Forstyrrelse i syre/base balancen med meget højt blodsukker, udtørring, dyb og hurtig vejrtrækning,

svækket bevidsthed, evt. dyb bevidstløshed.

Meget højt indhold af triglycerider eller kolesterol i blodet.

Ufrivillige gentagende bevægelse (tardiv dyskinesi), tvangstanker og tvangshandlinger.

Forstørret hjerte, hjertestop.

Vejrtrækningsbesvær, vejrtrækningsstop.

Forstørret spytkirtel. Kvalme, opkastninger, manglende afføring og luftafgang og voldsomme, periodiske

mavesmerter på grund af tarmslyng.

Akut leversvigt.

Hudreaktioner.

Nyrebetændelse, som kan give smerter, feber og blod i urinen.

Pludselig død.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Leversygdomme inkl. fedtlever, døde leverceller, leverskade, leversygdomme, der involverer udskiftning

af normalt levervæv med arvæv, der fører til mistet leverfunktion inkl. levertilfælde, der fører til

livstruende følgevirkninger som fx leversvigt (som kan føre til død), leverskade (skadede leverceller,

galdekanal i leveren, eller begge) og levertransplantation.

Hjertebanken.

For lavt blodtryk.

Ændringer ved elektroencephalografi/EEG-undersøgelse.

Diarre, mavegener, halsbrand, mavegener efter et måltid, muskelsvaghed, muskelkramper. muskelsmerte.

Tilstoppet næse.

Natlig sengevædning.

Pludselig, ukontrollabel stigning i blodtryk (pseudofæokromocytom).

Ukontrolleret sidelæns bøjning af kroppen (pleutotonus).

Problemer med at få udløsning, da sæden trænger ind i blæren i stedet for ud gennem penis (tør orgasme

eller tilbagegående udløsning).

Udslæt, purpurrøde pletter, feber eller kløe pga. betændelse i blodkar.

Betændelse i tarmen, hvilket kan give diarre, mavesmerter, feber.

Ændring i hudfarve, ”sommerfugl udslæt” i ansigtet, ledsmerter, muskelsmerter, feber og appetitløshed

(lupus erythematosus).

Betændelse i mave-, hjerte- og bughinden.

Uro i benene.

Hos ældre mennesker med demens er der rapporteret en lille øgning i dødelighed blandt patienter, der anvender

antipsykotika sammenlignet med patienter der ikke anvender antipsykotika.

Læs hele dokumentet

3. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Clozapin ”Orifarm”, tabletter

Clozapin ”Orifarm” kan medføre agranulocytose. Brugen bør begrænses til

patienter:

med skizofreni, som ikke responderer på, eller er intolerante over for,

antipsykotisk behandling eller patienter med psykose i forbindelse med

Parkinsons sygdom, når anden behandling ikke har haft effekt (se pkt. 4.1)

som initialt har normale leukocyt- (≥3500/mm

3

(3,5x10

9

/l)) og neutrofilocyttal

(≥2000/mm

3

(2,0x10

9

/l)) samt,

hvor regelmæssige målinger af leukocytter og neutrofilocytter kan udføres som

følger: ugentligt i løbet af de første 18 uger af behandlingen og herefter mindst

hver 4. uge gennem hele behandlingen. Monitorering skal fortsætte gennem hele

behandlingen og i 4 uger efter fuldstændig seponering af Clozapin ”Orifarm”.

Ordinerende læger bør følge de angivne forholdsregler fuldstændig. Ved hver

konsultation skal patienten i behandling med Clozapin ”Orifarm” mindes om straks

at kontakte den behandlende læge, hvis der opstår nogen form for infektion. Man bør

være særlig opmærksom på influenzalignende klager, så som feber eller ondt i halsen,

samt andre tegn på infektion, som kan være en indikation på neutropeni (se pkt. 4.4).

Clozapin ”Orifarm” skal ordineres under streng medicinsk kontrol i

overensstemmelse med officielle anbefalinger (se pkt. 4.4).

Myokarditis

Clozapin er forbundet med øget risiko for myokarditis, som i sjældne tilfælde har

været fatalt. Den øgede risiko for myokarditis er størst i de første 2 måneder af

behandlingen. Der er ligeledes indberettet sjældne tilfælde af fatal kardiomyopati (se

pkt. 4.4).

Myokarditis eller kardiomyopati bør mistænkes hos patienter, som oplever

vedvarende takykardi under hvile, særligt i de første 2 måneder af behandlingen,

og/eller palpitationer, arytmier, smerter i brystet og andre tegn og symptomer på

hjertesvigt (fx uforklaret træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer, der ligner

myokardieinfarkt (se pkt. 4.4).

Ved mistanke om myokarditis eller kardiomyopati, skal behandling med Clozapin

”Orifarm” straks seponeres, og patienten henvises straks til en kardiolog (se pkt. 4.4).

Patienter med clozapin -induceret myokarditis eller kardiomyopati må ikke få

genoptaget behandlingen med clozapin (se pkt. 4.3 og 4.4).

36359_spc.doc

Side 1 af 24

0.

D.SP.NR.

22309

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clozapin ”Orifarm”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder henholdsvis 25 mg og 100 mg clozapin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Clozapin ”Orifarm” 25 mg indeholder 32 mg lactose.

Clozapin ”Orifarm” 100 mg indeholder ca. 130 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Clozapin ”Orifarm” 25 mg: Rund, gul, flad og facetslebet tablet, som er mærket ’25’ og har

delekærv på den ene side og som er plan på den anden side.

Clozapin ”Orifarm” 100 mg: Rund, gul, flad og facetslebet tablet, som er mærket ’100’ og

har delekærv på den ene side og som er plan på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandlingsresistent skizofreni

Clozapin ”Orifarm” er indiceret til behandlingsresistente, skizofrene patienter samt til

skizofrene patienter, som oplever svære, ubehandlelige neurologiske bivirkninger ved

andre antipsykotiske lægemidler, inklusive et atypisk antipsykotika.

Behandlingsresistens defineres som manglende tilfredsstillende klinisk bedring, til trods

for brug af tilstrækkelige doser af mindst to forskellige antipsykotiske lægemidler,

inklusive et atypisk antipsykotika, ordineret igennem en tilstrækkelig periode.

Psykose i forbindelse med Parkinsons sygdom

Clozapin ”Orifarm” er også indiceret ved psykotiske forstyrrelser, der opstår i forbindelse

med Parkinsons sygdom, hvis der er manglende effekt ved standardbehandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis skal justeres individuelt. Den enkelte patient bør have laveste effektive dosis.

Forsigtig titrering og opdelt doseringsskema er nødvendigt for at minimere risikoen for

hypotension, krampeanfald og sedation.

Påbegyndelse af behandling med Clozapin ”Orifarm” skal begrænses til patienter med

leukocyttal ≥3500/mm

(3,5x10

/L) og neutrofilocyttal ≥2000/mm

(2,0x10

/l) inden for

standardiserede normalgrænser.

36359_spc.doc

Side 2 af 24

Dosisjustering er indiceret til patienter, der samtidig får medicin med farmakodynamisk og

farmakokinetisk interaktion med Clozapin ”Orifarm” så som benzodiazepiner og SSRI’er

(selective serotonin re-uptake inhibitors) (se pkt. 4.5).

Skift fra tidligere antipsykotisk behandling til Clozapin ”Orifarm”

Det anbefales generelt ikke at anvende Clozapin ”Orifarm” i kombination med andre

antipsykotika. Når behandling med Clozapin ”Orifarm” initieres hos en patient, der

allerede er i oral antipsykotisk behandling, anbefales det først at seponere det andet

antipsykotika ved at nedtitrere dosis.

Følgende doser anbefales:

Behandlingsresistente skizofrene patienter

Påbegyndelse af behandling

12,5 mg (en halv 25 mg tablet) én eller to gange den første dag, efterfulgt af en eller to 25

mg tabletter den anden dag. Hvis dette er veltolereret, kan daglig dosis langsomt øges med

25-50 mg ad gangen, indtil der inden for 2-3 uger nås et dosisniveau på op til 300 mg/dag.

Om nødvendigt, kan dosis herefter yderligere øges med 50-100 mg ad gangen i intervaller

på halve eller helst hele uger.

Terapeutisk dosisspænd

Antipsykotisk effekt kan, hos de fleste patienter, forventes ved 200-450 mg/dag, givet som

delte doser. Den totale daglige dosis kan fordeles ujævnt med den største dosis ved

sengetid. For vedligeholdelsesdosis, se nedenfor.

Maksimal dosis

For at opnå fuld terapeutisk effekt, kan enkelte patienter have behov for større doser, i

hvilket tilfælde hensigtsmæssige øgninger (det vil sige ikke over 100 mg) er tilladt op til

900 mg/dag. Man bør være opmærksom på den øgede risiko for bivirkninger (særligt

kramper) ved doser over 450 mg/dag.

Vedligeholdelsesdosis

Efter der er opnået maksimal terapeutisk effekt, kan mange patienter behandles effektivt

ved lavere doser. Omhyggelig nedtitrering anbefales derfor. Behandlingen bør opretholdes

i mindst 6 måneder. Hvis den daglige dosis ikke overstiger 200 mg, kan administration 1

gang daglig om aftenen være hensigtsmæssig.

Seponering af behandling

Hvis der planlægges seponering af behandling med Clozapin ”Orifarm”, anbefales gradvis

reduktion i dosis over en periode på 1-2 uger. Hvis akut seponering er nødvendig, bør

patienten omhyggeligt observeres for optræden af seponeringsreaktioner (se pkt. 4.4).

Genbehandling

Hos patienter, hvor der er gået mere end 2 dage siden sidste dosis af Clozapin ”Orifarm”,

bør behandlingen genstarte med 12,5 mg (en halv 25 mg tablet), én eller to gange den

første dag. Hvis denne dosis er veltolereret, kan det muligvis lade sig gøre at titrere dosis

til terapeutisk niveau hurtigere end det anbefales ved initial behandling. Patienter der

tidligere har oplevet vejrtrækningsstop eller hjertestop ved initial dosering (se pkt. 4.4.),

men efterfølgende kunne titreres med succes til terapeutisk dosis, bør dog re-titreres med

stor forsigtighed.

36359_spc.doc

Side 3 af 24

Psykotiske forstyrrelser i forbindelse med Parkinsons sygdom, i tilfælde af

behandlingssvigt ved standardregime

Behandlingsstart

Startdosis må ikke overstige 12,5 mg/dag (en halv 25 mg tablet), taget om aftenen.

Efterfølgende dosisøgninger skal ske i trin af 12,5 mg, med maksimalt to trin per uge, op

til maksimalt 50 mg - en dosis der først kan nås ved afslutningen af den anden uge. Den

totale daglige dosis bør helst gives som enkeltdosis om aftenen.

Terapeutisk doseringsinterval

Den gennemsnitlige effektive dosis er som regel mellem 25 og 37,5 mg/dag. Hvis

behandling i mindst én uge med en dosis på 50 mg ikke giver tilfredsstillende terapeutisk

respons, kan dosis forsigtigt øges i trin af 12,5 mg/uge.

Maksimal dosis

Doser på 50 mg/dag bør kun overskrides i særlige tilfælde, og den maksimale dosis på

100 mg/dag må aldrig overskrides.

Dosisstigninger bør begrænses eller udsættes hvis der opstår ortostatisk hypotension,

voldsom sedering eller konfusion. Blodtrykket skal monitoreres i løbet af de første ugers

behandling.

Vedligeholdelsesdosis

Ved fuldstændig remission af psykotiske symptomer i mindst 2 uger, kan anti-

parkinsonmedicinen øges, hvis dette er indiceret på baggrund af motorisk status. Hvis dette

resulterer i recidiv af psykotiske symptomer, kan dosis af Clozapin ”Orifarm” øges i trin af

12,5 mg/uge, op til maksimalt 100 mg/dag, taget i én eller to delte doser (se ovenfor).

Afsluttende behandling

Der anbefales en gradvis reduktion af dosis i trin af 12,5 mg over en periode på mindst én

uge (helst to).

Behandlingen skal straks seponeres i tilfælde af neutropeni eller agranulocytose, som

beskrevet i pkt. 4.4. Det er i denne situation vigtigt at monitorere patienten omhyggeligt

psykiatrisk, da symptomer kan recidivere meget hurtigt.

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Patienter med nedsat leverfunktion skal modtage Clozapin ”Orifarm” med forsigtighed med

regelmæssig monitorering af leverfunktionstests (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der er ikke blevet udført pædiatriske studier. Sikkerhed og effekt af Clozapin ”Orifarm” til

børn og unge under 16 år er ikke undersøgt. Det bør ikke anvendes til denne aldersgruppe

før yderligere data er tilgængelige.

Ældre

Det anbefales at påbegynde behandlingen ved en særlig lav dosis (12,5 mg, én gang den

første dag) og at begrænse efterfølgende dosisøgninger til 25 mg/dag.

36359_spc.doc

Side 4 af 24

Administration

Clozapin ”Orifarm” administreres oralt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Patienter der ikke er i stand til at få foretaget regelmæssige blodprøver.

Toksisk eller idiosynkratisk granulocytopeni/agranulocytose i anamnesen (med

undtagelse af granulocytopeni/agranulocytose fra tidligere kemoterapi) (se pkt. 4.4 og

4.8).

Clozapin-induceret agranulocytose i anamnesen.

Behandling med clozapin må ikke påbegyndes samtidig med lægemidler, der vides at

have betydeligt potentiale for at medføre agranulocytose; samtidig brug af depot-

antipsykotika frarådes.

Nedsat knoglemarvsfunktion (se pkt. 4.5).

Ukontrolleret epilepsi (se pkt. 4.4 og 4.8).

Alkoholisk eller andre toksiske psykoser, påvirkning af stoffer, komatøse tilstande.

Kredsløbskollaps og/eller CNS-depression af enhver årsag.

Svære nyre- eller hjertelidelser (fx myokarditis).

Aktiv leversygdom forbundet med kvalme, anoreksi eller gulsot; progressiv

leversygdom, leversvigt.

Paralytisk ileus.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Agranulocytose

Clozapin ”Orifarm” kan forårsage agranulocytose. Forekomsten af agranulocytose og

dødelighedsraten hos de patienter, som udvikler agranulocytose, er faldet markant efter

indførelse af monitorering af leukocyt- og neutrofilocyttallene. Det er derfor obligatorisk at

efterleve de følgende forholdsregler og de bør udføres i overensstemmelse med de officielle

anbefalinger.

På grund af de risici som er forbundet med Clozapin ”Orifarm” er dets brug begrænset til

patienter for hvem behandling er indikeret som beskrevet i pkt. 4.1 (Terapeutiske

indikationer) og

som initialt har normale leukocyttal (

3500/mm

(3,5x10

/L)) og neutrofilocyttal (

2000/mm

(2,0x10

/L)) og

hvor regelmæssige målinger af leukocytter og neutrofilocytter kan udføres på følgende

måde: ugentligt i løbet af de første 18 ugers behandling og mindst hver 4. uge derefter

under hele behandlingen. Monitoreringen skal fortsætte under hele behandlingen og i 4

uger efter fuldstændig seponering af Clozapin ”Orifarm”.

Før påbegyndelse af clozapinbehandling bør patienterne have taget blodprøver (se

”agranulocytose”), optaget anamnese og lavet en fysisk undersøgelse. Der bør udvises

forsigtighed hos patienter med kardiovaskulær sygdom eller familiær historie af QT-

forlængelse. Patienter med tidligere hjertesygdom eller der findes abnorme kardielle

resultater under den fysiske undersøgelse bør henvises til en specialist til yderligere

undersøgelser som kan inkludere EKG og patienten bør kun behandles, hvis de forventede

fordele klart overstiger risiciene (se pkt. 4.3). Den ordinerende læge bør overveje at lave et

EKG inden behandling.

Ordinerende læger bør følge de beskrevne forholdsregler fuldstændigt.

36359_spc.doc

Side 5 af 24

Inden påbegyndelse af behandlingen skal lægen sikre sig så godt som muligt, at

patienten ikke tidligere har haft hæmatologiske bivirkninger ved behandling med

clozapin, som betød at behandlingen blev afbrudt. Recepter bør ikke udstedes til en

længere periode end der er mellem to blodprøvetagninger.

Øjeblikkelig seponering af Clozapin ”Orifarm” er påkrævet, hvis leukocyttallet er

mindre end 3000/mm

(3,0x10

/L) eller hvis neutrofilocyttallet er mindre end

1500/mm

(1,5x10

/L) på noget tidspunkt under behandlingen med Clozapin

”Orifarm”. Patienter som har fået afbrudt deres Clozapin ”Orifarm” behandling

tidligere pga. for lave enten leukocyt- eller neutrofilocyttal må ikke gives Clozapin

”Orifarm” behandling igen.

Ved hver konsultation bør patienter i Clozapin ”Orifarm”-behandling huskes på at den

behandlende læge skal kontaktes straks, hvis der er optræk til nogen form for infektion.

Særlig opmærksomhed bør udvises ved influenzasymptomer, såsom feber eller ondt i

halsen og ved andre tegn på infektion, som kan være en indikation på neutropeni.

Patienten og plejepersonale tilknyttet patienten skal informeres om, at der skal

foretages en blodlegemetælling straks, hvis sådanne symptomer opstår. Ordinerende

læger opfordres til at føre journal over alle patienters blodprøveresultater og til at tage

de nødvendige forholdsregler for at forhindre disse patienter uforsætligt behandles med

clozapin i fremtiden.

Behandling af patienter som tidligere har haft knoglemarvsforstyrrelser må kun

behandles, hvis fordelene ved behandlingen overstiger risikoen. De bør vurderes nøje

af en hæmatolog før behandling med Clozapin ”Orifarm” påbegyndes.

Behandling af patienter med lavt leukocyttal pga. benign etnisk neutropeni bør

overvejes nøje og bør kun startes på Clozapin ”Orifarm” efter aftale med en

hæmatolog.

Monitorering af leukocyt- og neutrofilocyttal

Der bør måles leukocyt- og neutrofilocyttal inden for 10 dage før påbegyndelse af behandling

med Clozapin ”Orifarm” for at sikre, at kun patienter med normale leukocyttal (

3500/mm

(3,5x10

/L)) og neutrofilocyttal (

2000/mm

(2,0x10

/L)) behandles med lægemidlet. Efter

påbegyndelse af Clozapin ”Orifarm”-behandling skal leukocyt- og neutrofilocyttallene

monitoreres hver uge i de første 18 uger og mindst hver 4. uge derefter.

Monitoreringen skal fortsætte gennem hele behandlingen og 4 uger efter fuldstændig

seponering af Clozapin ”Orifarm” eller indtil laboratorieværdierne er normaliserede (se

nedenfor: Lavt leukocyttal/neutrofilocyttal). Ved hver konsultation skal patienten mindes

om straks at kontakte ordinerende læge, hvis der opstår nogen form for infektion, feber,

ondt i halsen eller andre influenzalignende symptomer. Hvis et eller flere af disse

symptomer eller tegn på infektion opstår, skal der straks måles leukocyttal og udføres

differentierede blodværdier.

Lavt leukocyt- eller neutrofilocyttal

Hvis enten leukocyttallet falder til mellem 3500/mm

(3,5x10

/L) og 3000/mm

(3,0x10

eller neutrofilocyttallet falder til mellem 2000/mm

(2,0x10

/L) og 1500/mm

(1,5x10

under behandlingen med Clozapin ”Orifarm” skal der foretages blodlegemetælling mindst 2

gange om ugen indtil patientens leukocyt- og neutrofilocyttal stabiliserer sig hhv. i intervallet

3000-3500/mm

(3,0- 3,5x10

/L) og 1500-2000/mm

((1,5-2,0x10

/L) eller højere.

36359_spc.doc

Side 6 af 24

Øjeblikkelig afbrydelse af behandlingen med Clozapin ”Orifarm” er påkrævet, hvis enten

leukocyttallet falder til mindre end 3000/mm

(3,0x10

/L) eller neutrofilocyttallet falder til

mindre end 1500/mm

(1,5x10

/L) under Clozapin ”Orifarm”-behandling. Leukocyt- og

differentialtælling bør udføres dagligt og patienterne bør monitoreres nøje for influenza-

lignende symptomer eller andre symptomer som tyder på infektion. Det anbefales at bekræfte

de hæmatologiske resultater ved at lave blodtælling to dage i træk – behandlingen med

Clozapin ”Orifarm” bør dog afbrydes efter den første blodtælling.

Efter seponering af behandlingen med Clozapin ”Orifarm” er hæmatologisk vurdering

nødvendig indtil blodtællingerne er normale igen.

Tabel 1

Blodværdier

Påkrævet handling

Leukocytter/mm

(/L)

Neutrofilocytter/mm

(/L)

3500 (3,5x10

2000 (2,0x10

Fortsæt behandling med Clozapin

”Orifarm”

3000-3500 (3,0-3,5

1500-2000 (1,5-2,0

Fortsæt behandling med Clozapin

”Orifarm”, tag blodprøver to gange

ugentligt indtil værdierne stabiliseres

eller øges.

< 3000 (3,0 x10

< 1500 (1,5 x10

Seponer straks behandling med Clozapin

”Orifarm”, tag blodprøver dagligt indtil

værdierne normaliseres, monitorer for

infektion. Genoptag ikke behandlingen.

Hvis Clozapin ”Orifarm” seponeres, og der enten ses yderligere fald i leukocytter til

under 2000/mm

3

(2,0x10

9

/L) eller fald i neutrofilocytter til under 1000/mm

3

(1,0x10

9

/L)

bør behandlingen varetages af en erfaren hæmatolog.

Seponering af behandlingen af hæmatologiske årsager

Patienter som har fået afbrudt behandlingen med Clozapin ”Orifarm” pga. enten lavt

leukocyt- eller lavt neutrofilocyttal bør ikke behandles med Clozapin ”Orifarm” igen.

Ordinerende læger opfordres til at føre journal over alle patienters blodprøveresultater og til at

tage de nødvendige forholdsregler for at forhindre disse patienter uforsætligt behandles med

clozapin igen i fremtiden.

Seponering af behandlingen af andre årsager

Patienter som har været i behandling med Clozapin ”Orifarm” i mere end 18 uger, og har

været uden behandling i mere end 3 dage og mindre end 4 uger bør monitoreres ugentligt

mht. blodværdier i yderligere 6 uger. Hvis der ikke observeres nogen unormale

hæmatologiske værdier kan monitorering med højst 4 ugers interval genoptages. Har

behandlingen været afbrudt i mere end 4 uger skal der foretages ugentlig blodprøvekontrol i

18 uger og dosistitrering skal foretages igen (se pkt. 4.2).

36359_spc.doc

Side 7 af 24

Andre forsigtighedsregler

Hjælpestoffer

Tabletterne indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Eosinofili

Hvis der opstår eosinofili anbefales det at seponere behandlingen med Clozapin ”Orifarm”,

hvis eosinifiltallet stiger til over 3000/mm

(3,0x10

/L). Behandlingen bør først genoptages,

når eosisnifiltallet er faldet til under 1000/mm

(1,0x10

/L).

Trombocytopeni

I tilfælde af trombocytopeni anbefales det at afbryde behandlingen med Clozapin

”Orifarm”, hvis trombocyttallet falder til under 50000/mm

(50x10

/L).

Hjerte-kar sygdomme

Ortostatisk hypotension, med eller uden synkope, kan optræde under Clozapin

”Orifarm”-behandling. Kollaps kan i sjældne tilfælde være udtalt og ledsages muligvis af

hjerte- og/eller respirationsstop. Sådanne tilfælde ses oftest ved samtidig anvendelse af

benzodiazepiner eller andre psykotrope lægemidler (se pkt. 4.5) og under initial

dosistitrering i forbindelse med hurtig dosisøgning - i meget sjældne tilfælde er disse

opstået allerede efter den første dosis. Patienter som påbegynder behandling med Clozapin

”Orifarm” kræver derfor tæt medicinsk overvågning. Monitorering af stående og liggende

(rygleje) blodtryk er nødvendig under de første ugers behandling af patienter med

Parkinsons sygdom.

Gennemgang af databaser med sikkerhedsoplysninger tyder på, at brugen af Clozapin

”Orifarm” er forbundet med en øget risiko for myokarditis, især under, men ikke begrænset

udelukkende til, de 2 første måneder af behandlingen. Nogle tilfælde af myokarditis har været

fatale. Der er også rapporteret om perikarditis/perikardieeffusion og kardiomyopati i

forbindelse med clozapinbehandling – disse rapporter omfatter også dødsfald. Myokarditis

eller kardiomyopati bør mistænkes hos patienter som oplever vedvarende takykardi i hvile,

især under de første 2 måneders behandling, og/eller palpitationer, arytmier, brystsmerter og

andre tegn og symptomer på hjertesvigt (fx uforklarlig træthed, dyspnø, takypnø) eller

symptomer som ligner myokardieinfarkt. Andre symptomer som kan vise sig i tillæg til

ovenstående er influenzasymptomer. Hvis myokarditis eller kardiomyopati mistænkes bør

behandling med Clozapin ”Orifarm” øjeblikkeligt afbrydes og patienten straks henvises til en

kardiolog.

Patienter med clozapininduceret myokarditis eller kardiomyopati bør ikke genoptage

behandlingen med Clozapin ”Orifarm”.

Forlængelse af QT interval

Som andre neuroleptika kan clozapin forårsage QT-forlængelser (se pkt. 4.8). Derfor er

forsigtighed tilrådet hos patienter med kardiovaskulære lidelser eller familiehistorik om

QT-forlængelse. En baseline EKG er anbefalet før behandling (se også starten af dette

afsnit) og under behandling. Behovet for EKG monitorering bør vurderes fra patient til

patient. Under behandlingen bør dosis reduceres, hvis QT er forlænget og behandling bør

seponeres, hvis QT er >500 ms. Periodisk elektrolyt monitorering anbefales også.

36359_spc.doc

Side 8 af 24

Som med anden antipsykotika anbefales det at udvise forsigtighed når clozapin ordineres

sammen med lægemidler, der er kendt for at øge QT-intervallet.

Samtidig brug af andre antipsykotika bør undgås (se pkt. 4.5).

Myokardieinfarkt

Desuden er der efter markedsføring rapporteret om tilfælde af myokardieinfarkt, som kan

resultere i død. Vurdering af årsagen var svær i de fleste tilfælde pga. alvorlig tidligere

hjertesygdom og plausible alternative årsager.

Cerebrovaskulære bivirkninger

I randomiserede placebo-kontrollerede kliniske studier, er der blevet set en ca. 3 gange

øget risiko for cerebrovaskulære bivirkninger i demenspopulationen med nogle atypiske

antipsykotika. Mekanismen for denne øgede risiko er ikke kendt. En øget risiko kan ikke

udelukkes for andre antipsykotika eller andre patientpopulationer. Clozapin skal bruges

med forsigtighed i patienter med øget risiko for slagtilfælde.

Risiko for tromboembolisme

Da Clozapin ”Orifarm” kan være forbundet med tromboembolisme, skal immobilisering

af patienter undgås. Der er blevet rapporteret tilfælde af venøs tromboembolisme (VTE)

med antipsykotiske lægemidler. Da patienter behandlet med antipsykotika ofte er

forbundet med sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for

VTE identificeres før og under behandling med Clozapin ”Orifarm” og forebyggende

foranstaltninger iværksættes.

Krampeanfald

Patienter med epilepsi i anamnesen bør følges tæt under Clozapin ”Orifarm”-behandling, da

dosisrelaterede kramper er rapporteret. I sådanne tilfælde bør dosis reduceres (se pkt. 4.2) og

om nødvendigt, kan der iværksættes antikonvulsiv behandling.

Antikolinerge effekter

Clozapin ”Orifarm” udøver antikolinerg aktivitet som kan forårsage bivirkninger i hele

kroppen. Omhyggelig overvågning er indikeret i tilfælde af forstørret prostata og

snævervinklet glaukom. Clozapin ”Orifarm” er, sandsynligvis på grund af dets

antikolinerge egenskaber, forbundet med varierende grader af nedsat intestinal peristaltik,

fra obstipation til intestinal obstruktion, fækal ophobning og paralytisk ileus (se pkt. 4.8).

Disse bivirkninger har i sjældne tilfælde været fatale. Særlig opmærksomhed bør udvises hos

patienter, som samtidigt får lægemidler som vides at forårsage forstoppelse (specielt

lægemidler med antikolinerge egenskaber, såsom visse antipsykotika, antidepressiva og

antiparkinsonmidler), som tidligere har haft kolonsygdom eller som tidligere er opereret i det

nedre abdomen, da dette kan forværre situationen. Det er vigtigt, at obstipation erkendes og

behandles aktivt.

Feber

Patienter kan under behandling med Clozapin ”Orifarm” opleve forbigående

temperaturstigninger til over 38 °C med de højeste temperaturer inden for de første 3 uger af

behandlingen. Feberen er normalt benign. Lejlighedsvis er den forbundet med en stigning

eller et fald i leukocyttallet. Patienter med feber bør undersøges omhyggeligt for at udelukke

muligheden for en underliggende infektion eller udviklingen af agranulocytose. Hvis der ses

høj feber, skal muligheden for malignt neuroleptikasyndrom overvejes. Hvis diagnosen

malignt neuroleptikasyndrom bliver bekræftet, skal Clozapin ”Orifarm” øjeblikkeligt

seponeres og passende medicinsk behandling skal iværksættes.

36359_spc.doc

Side 9 af 24

Metaboliske ændringer

Atypiske antipsykotiske lægemidler, inklusiv Clozapin ”Orifarm”, har været forbundet

med metaboliske ændringer, der kan øge den kardiovaskulær/cerebrovaskulær risiko.

Disse metaboliske ændringer kan omfatte hyperglykæmi, dyslipidæmi og vægtøgning.

Atypiske antipsykotiske lægemider kan forårsage metaboliske ændringer, men hver klasse

har dets egen specifikke profil.

Hyperglykæmi

I sjældne tilfælde er der rapporteret om nedsat glukosetolerance og/eller udvikling eller

forværring af diabetes mellitus i forbindelse med behandling med Clozapin ”Orifarm”.

Virkningsmekanismen for denne mulige sammenhæng er stadig uvis. Der er meget sjældent

rapporteret om tilfælde af svær hyperglykæmi med ketoacidose eller hyperosmolært koma

hos patienter hvor der ikke tidligere har optrådt hyperglykæmi – nogle af disse tilfælde har

været fatale. Når der forelå opfølgningsdata viste de, at seponering af clozapin for det meste

medførte remission af den nedsatte glukosetolerance og genoptagelse af behandlingen med

clozapin medførte recidiv. Patienter med veletableret diabetes mellitus, som er begyndt at

tage atypiske antipsykotika, skal monitoreres regelmæssigt for forværret glukosekontrol.

Patienter med risikofaktorer for diabetes mellitus (f.eks. overvægt, familieanamnese med

diabetes mellitus) som skal begynde at tage atypiske antipsykotika, skal have målt fastende

blodsukker ved begyndelsen af behandlingen og regelmæssigt under behandling. Patienter,

der udvikler symptomer på hyperglykæmi under behandling med atypiske antipsykotika

skal have målt fastende blodsukker. I nogle tilfælde er hyperglykæmi forsvundet efter

seponering af atypiske antipsykotika, men nogle patienter krævedre fortsat antidiabetisk

behandling på trods af seponering af det mistænkte lægemiddel. Seponering af

clozapinbehandlingen bør overvejes hos patienter hvor aktiv medicinsk behandling af

hyperglykæmien ikke har haft effekt.

Dyslipidæmi

Uønskede ændringer i lipider er blevet set hos patienter behandlet med antipsykotika,

inklusiv clozapin. Klinisk monitorering, inklusiv baseline og periodisk opfølgning af

forhøjede lipider hos patienter, der tager clozapin, anbefales.

Vægtøgning

Vægtøgning er blevet set med atypiske antipsykotika, inklusiv clozapin. Klinisk

monitorering af vægten anbefales.

Ophørs- og seponeringseffekter

Der er rapporteret om akutte seponeringssymptomer efter akut seponering af clozapin,

hvorfor gradvis seponering anbefales. Hvis akut seponering er nødvendig (for eksempel på

grund af leukopeni), skal patienten omhyggeligt observeres for recidiv af psykotiske

symptomer og symptomer relateret til kolinerg rebound-effekt, såsom kraftig svedtendens,

hovedpine, kvalme, opkastning og diarré.

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Patienter med stabil eksisterende leversygdom kan behandles med Clozapin ”Orifarm”, men

kræver regelmæssige leverfunktionsprøver. Leverfunktionsprøver bør udføres hos patienter

som under behandling med Clozapin ”Orifarm” udvikler symptomer på leverinsufficiens,

som fx kvalme, opkastning og/eller spisevægring. Hvis der måles kliniske betydende

stigninger (mere end 3 gange den øvre normalgrænse) eller hvis der opstår symptomer på

36359_spc.doc

Side 10 af 24

gulsot, skal behandling med Clozapin ”Orifarm” afbrydes. Behandlingen kan først

genoptages (se ”Genbehandling” under pkt. 4.2), når resultaterne af leverfunktionsprøverne

er normale igen. I disse tilfælde bør leverfunktionen overvåges nøje efter behandlingen er

genoptaget.

Patienter på 60 år eller derover

Det anbefales, at behandlingen af patienter på 60 år eller derover påbegyndes ved lavere dosis

(se pkt. 4.2).

Under behandling med Clozapin ”Orifarm” kan der opstå ortostatisk hypotension og der er

rapporteret om takykardi, som kan være vedvarende. Ældre patienter, specielt ældre med

kompromitteret kardiovaskulær funktion, kan være mere følsomme over for disse

bivirkninger.

Patienter på 60 år eller derover kan også være mere følsomme over for de antikolinerge

virkninger af Clozapin ”Orifarm”, såsom urinretention og obstipation.

Øget mortalitet hos ældre patienter med demens

Data fra to store observationsstudier har vist, at ældre mennesker med demens, som er i

behandling med antipsykotiske lægemidler har en let forøget risiko for død sammenlignet

med dem, der ikke er i behandling. Der er ikke tilstrækkelig data til at give et sikkert

estimat på den præcise størrelse på risikoen og baggrunden for den øgede risiko er ikke

kendt.

Clozapin ”Orifarm” er ikke godkendt til behandling af demensrelaterede

adfærdsforstyrrelser.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende præparater er kontraindiceret:

Lægemidler, der vides at have betydeligt potentiale for knoglemarvsdepression, må ikke

anvendes sammen med clozapin (se pkt. 4.3).

Langtidsvirkende depot-antipsykotika (med myelosuppressivt potentiale) må ikke

anvendes samtidigt med clozapin, da disse ikke kan fjernes hurtigt fra kroppen i tilfælde,

hvor dette kan være nødvendigt, fx ved neutropeni (se pkt. 4.3).

Alkohol bør ikke indtages samtidigt med clozapin på grund af den mulige forstærkede

sedering.

Samtidig anvendelse af følgende præparater kræver følgende forholdsregler inklusiv

dosisjusteringer:

Clozapin kan forstærke den centrale virkning af CNS-deprimerende midler, såsom

narkotika, antihistaminer og benzodiazepiner. Særlig forsigtighed anbefales, når clozapin

behandling startes hos patienter i behandling med et benzodiazepin eller andet psyko-

tropisk lægemiddel. Disse patienter kan have øget risiko for kredsløbskollaps, der i sjældne

tilfælde kan være udtalt og kan medføre hjerte- og/eller vejrtrækningsstop. Det er ikke

klart, hvorvidt hjerte- eller vejrtrækningsstop kan forhindres ved dosisjustering.

På grund af risiko for additiv virkning er forsigtighed nødvendig ved samtidig

administration af lægemidler med antikolinerg, hypotensiv eller respirationsdeprimerende

virkning.

36359_spc.doc

Side 11 af 24

På grund af dets anti-

-adrenerge egenskaber kan clozapin reducere den blodtryksøgende

effekt af noradrenalin eller andre overvejende

-adrenerge midler og ophæve adrenalins

pressor-effekt.

Samtidig administration af lægemidler, der vides at hæmme aktiviteten af nogle cytokrom

P450-isozymer, kan øge koncentrationen af clozapin, og det kan være nødvendigt at

reducere dosis af clozapin for at undgå bivirkninger. Dette er vigtigst for CYP1A2-

inhibitorer såsom koffein (se nedenfor), perazin samt SSRI'eren fluvoxamin. Nogle andre

SSRI'ere, såsom fluoxetin, paroxetin og i mindre grad sertralin, er CYP2D6-hæmmere, og

større farmakokinetiske interaktioner med clozapin er derfor mindre sandsynlig. Ligeledes

er farmakokinetiske interaktioner med CYP3A4-hæmmere, såsom azol-antimykotika,

cimetidin, erythromycin samt proteasehæmmere, usandsynlige, selvom der er rapporteret

nogle tilfælde. Hormonkontraceptiva (inklusive kombinationer af østrogen og progesteron

eller progesteron alene) hæmmer CYP 1A2, CYP 3A4 og CYP 2C19. Dosisjustering af

clozapin kan derfor være nødvendigt ved påbegyndelse eller seponeringen af

hormonkontraceptiva i henhold til de individuelle medicineringsbehov. Da

plasmakoncentrationen af clozapin øges af koffein og reduceres med næsten 50 % efter en

femdages koffeinfri periode, kan justering af clozapindosis være nødvendig, hvis

koffeinindtaget ændres. I tilfælde af pludseligt rygeophør kan plasmakoncentrationen af

clozapin øges, hvilket kan medføre øgning i bivirkninger.

Der er rapporteret om tilfælde, hvor interaktioner mellem citalopram og clozapin kan øge

risikoen for bivirkninger i forbindelse med behandling med clozapin.

Årsagssammenhængen for denne interaktion er endnu ikke fastslået.

Samtidig administration af lægemidler, der vides at inducere cytokrom P450-enzymer, kan

nedsætte plasmakoncentrationen af clozapin, hvilket giver en reduceret virkning.

Lægemidler, der vides at inducere aktiviteten af cytokrom P450-enzymer, med

indberettede interaktioner med clozapin, inkluderer bl.a. carbamazepin (må ikke anvendes

samtidig med clozapin pga. dets myelosuppressive potentiale), phenytoin og rifampicin.

Kendte inducere af CYP1A2 så som omeprazol kan føre til nedsat clozapin niveau.

Muligheden for nedsat effekt af clozapin bør overvejes, hvis det bruges i kombination med

disse præparater.

Andet:

Samtidig brug af lithium eller andre CNS-aktive midler kan øge risikoen for udvikling af

malignt neuroleptikasyndrom.

Der er rapporteret sjældne, men alvorlige tilfælde af krampeanfald, inklusive debut af

krampeanfald hos non-epileptiske patienter, samt isolerede tilfælde af delirium i

forbindelse med samtidig administration af clozapin og valproinsyre. Disse virkninger

skyldes muligvis en farmakodynamisk interaktion, hvor mekanismen endnu ikke er

fastslået.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter i samtidig behandling med lægemidler, der

enten hæmmer eller inducerer cytokrom P450-isozymer. Der er indtil nu ikke observeret

klinisk relevante interaktioner med tricykliske antidepressiva, phenothiaziner og type I

anti-arytmika, der vides at binde sig til cytokrom P4502D6.

Som ved andre antipsykotika skal clozapin udskrives med forsigtighed sammen med

lægemidler, der vides at øge QTc-intervallet eller give elektrolyt-ubalance.

36359_spc.doc

Side 12 af 24

Tabel 2 herunder viser en oversigt over de mest vigtige lægemiddelinteraktioner med

clozapin (dette er ikke en fuldstændig liste).

Tabel 2: Anbefalinger for de mest almindelige lægemiddelinteraktioner med clozapin

Lægemiddel

Interaktioner

Kommentarer

Knoglemarvshæmmere (fx

carbamazapin,

chloramphenicol,

sulphonamider (fx co-

trimoxazol), pyrazolon

analgetika (fx

phenylbutazon),

penicilamin, cytotoksiske

stoffer og langtidsvirkende

depotinjektioner af

antipsykotika

Interagerer ved at øge

risikoen og/eller graden af

knoglemarvshæmning.

Clozapin må ikke benyttes

samtidigt med andre

stoffer med et kendt

potentiale for at hæmme

knoglemarvsfunktionen (se

pkt. 4.3).

Benzodiazepiner

Samtidig brug kan øge

risikoen for

kredsløbskollaps, hvilket

kan medføre hjerte-

og/eller respirationsstop.

Selvom det sjældent

forekommer, advares mod

at anvende disse

lægemidler sammen.

Rapporter antyder, at

respiratorisk depression og

kollaps mere sandsynligt

forekommer ved starten af

denne kombination, end

når clozapin tilføjes et

etableret

benzodiazepinregime.

CYP1A2 inducerende

præparater (fx omeprazol)

Samtidig brug kan

nedsætte clozapin-

niveauet.

Mulighed for reduceret

effekt af clozapin bør

overvejes.

CYP1A2 hæmmende

stoffer (f.eks. fluvoxamin,

koffein, ciprofloxan,

perazin eller

hormonkontraceptiva

(CYP1A2, CYP3A4,

CYP2C19)

Samtidig anvendelse kan

øge clozapin-niveauet.

Potentiale for tiltagne

bivirkninger. Forsigtighed

er nødvendig ved ophør

med samtidig anvendelse

af CYP1A2 eller CYP3A4

hæmmende stoffer, da der

kan forekomme et fald i

clozapin-niveauet.

Hæmning af CYP2C19

kan have minimal effekt.

Antikolinergika

Clozapin potenserer

virkningen af disse

lægemidler ved additiv

antikolinerg aktivitet.

Observer patienter for

antikolinerge bivirkninger

fx konstipation, særligt når

anvendt som hjælp til at

kontrollere

hypersalivation.

36359_spc.doc

Side 13 af 24

Antihypertensiva

Clozapin kan potensere

den hypotensive virkning

af disse lægemidler som

følge af dets

sympatomimetisk

antagonistiske virkning.

Forsigtighed anbefales, når

clozapin anvendes

samtidig med

antihypertensiva. Patienter

bør advares om risikoen

for hypotension, særligt i

perioden med initial

dosistitrering.

Alkohol, MAO-hæmmere,

CNS-deprimerende midler,

inklusive narkotika og

benzodiazepiner

Forstærket central

virkning. Additiv CNS-

depression samt forstyrret

kognitiv og motorisk

præstation ved

kombinationsbehandling

med disse lægemidler.

Forsigtighed tilrådes, hvis

clozapin anvendes

samtidig med andre CNS-

aktive stoffer. Advar

patienter, om de muligt

øgede sedative virkninger,

og advar dem mod at føre

køretøjer eller betjene

maskiner.

Lægemidler med høj

proteinbinding (fx

warfarin og digoxin)

Clozapin kan forårsage en

stigning i

plasmakoncentrationen af

disse lægemidler som

følge af fortrængning fra

plasmaproteiner.

Patienter skal monitoreres

for forekomsten af

bivirkninger forbundet

med disse lægemidler, og

dosis af det proteinbundne

lægemiddel justeres, hvis

det er nødvendigt.

Phenytoin

Tilføjelse af phenytoin til

clozapin

lægemiddelregimenet kan

forårsage en nedsættelse af

plasmakoncentrationen af

clozapin.

Såfremt phenytoin skal

benyttes, bør patienten

monitoreres tæt for en

forværring eller recidiv af

psykotiske symptomer.

Lithium

Samtidig brug kan øge

risikoen for udvikling af

malignt neuroleptika-

syndrom.

Observer for tegn og

symptomer på malignt

neuroleptikasyndrom.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet:

Begrænsede data om virkningen af clozapin på human fertilitet er inkonklusiv. Clozapin

havde ingen effekt på fertiliteten hos han- og hunrotter, når der blev administreret op til 40

mg/kg svarende til en human ækvivalens dosis på 6,4 mg/kg eller omkring en tredjedel af

den maksimalt tilladte humane voksne dosis.

Kvinder i den fødedygtige alder:

Kvinder, der skifter fra andet antipsykotika til clozapin, kan opleve igen at menstruere

normalt. Kvinder i den fertile alder bør derfor anvende sikker antikonception.

Graviditet:

Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive clozapin) under tredje trimester af

graviditeten, har risiko for at få bivirkninger inkluderende ekstrapyrimidale og/eller

36359_spc.doc

Side 14 af 24

abstinenssymptomer i varierende sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der har været

rapporteret om agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser

eller spiseforstyrrelser. Derfor skal nyfødte monitoreres omhyggeligt.

Der er kun begrænset kliniske data for anvendelse af clozapin til gravide. Dyrestudier

indikerer ikke direkte eller indirekte skadelig virkning, hvad angår svangerskab, den

embryonale/føtale udvikling, fødsel og den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Amning:

Clozapin bør ikke anvendes i ammeperioden.

Dyreforsøg indicerer, at clozapin udskilles i modermælk og har en virkning hos det

ammede barn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Clozapin virker sederende og sænker krampetærsklen, hvorfor aktiviteter som at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner bør undgås, særligt i de første uger af behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

For størstedelens vedkommende kan clozapins bivirkningsprofil forudses ud fra dets

farmakologiske egenskaber. En vigtig undtagelse er stoffets tendens til at forårsage

agranulocytose (se pkt. 4.4). På grund af denne risiko er brugen begrænset til

behandlingsresistent skizofreni samt psykose, der opstår i forbindelse med Parkinsons

sygdom, i tilfælde hvor standardbehandlingen svigter. Selvom monitorering af blodværdier

er en vigtig del af plejen af patienter, der får clozapin, skal lægen også være opmærksom

på andre sjældne, men alvorlige bivirkninger, der kun kan diagnosticeres i de tidlige stadier

ved omhyggelig observation og kommunikation med patienten for at undgå morbiditet og

mortalitet.

De mest alvorlige bivirkninger, der er set med clozapin, er agranulocytose, krampeanfald,

hjerte-kar sygdomme og feber (se pkt. 4.4). De mest almindelige bivirkninger er

sløvhed/sedation, svimmelhed, takykardi, forstoppelse og øget spytproduktion.

Data fra kliniske forsøg viste en varierende andel af clozapin-behandlede patienter (fra 7,1

til 15,6%), der stoppede pga. en bivirkning, kun omfattende dem, der kunne forbindes med

clozapin. De mere almindelige bivirkninger, der kunne føre til ophør, var leukopeni,

somnolens, svimmelhed (inklusiv vertigo) og psykiske forstyrrelser.

Lidelser i blod- og lymfesystem

Der er risiko for at udvikle granulocytopeni og agranulocytose ved behandling med

clozapin. Selvom dette sædvanligvis er reversibelt ved seponering af behandling, kan

agranulocytose medføre sepsis og kan vise sig at være fatal. Da akut seponering af

lægemidlet er nødvendig for at undgå udvikling af livstruende agranulocytose, er

monitorering af leukocyttal påkrævet (se pkt. 4.4). Tabel 3 nedenfor opsummerer den

estimerede forekomst af agranulocytose for hver behandlingsperiode med clozapin.

36359_spc.doc

Side 15 af 24

Tabel 3: Estimeret forekomst af agranulocytose

Behandlingsperiode

Forekomst af agranulocytose per 100.000

patientugers

2

observation

Uge 0-18

32,0

Uge 19-52

Uge 53 og længere

Fra ’UK Clozaril Patient Monitoring Service lifetime registry experience’ mellem 1989 og 2001.

Patienttid er summen af individuelle tidsenheder, hvor den registrerede patient har fået clozapin inden debut af

agranulocytose. For eksempel 100.000 patient-uger hos 1000 patienter registret i 100 uger (100*1000=100.000),

eller 200 patienter som var registreret i 500 uger (200*500=100.000) inden debut af agranulocytose.

Den kumulative forekomst af agranulocytose i 'UK Clozaril Patient Monitoring Service

lifetime registry experience' (0-11,6 år mellem 1989 og 2001) er 0,78 %. Størstedelen af

tilfældene (ca. 70 %) opstod inden for de første 18 ugers behandling.

Endokrine lidelser

Hyperprolaktami er rapporteret sjældent under behandling med clozapin. Enkeltstående

tilfælde af pseudofæokromocytom associeret med clozapin behandling er forekommet.

Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om nedsat glukosetolerance og/eller udvikling eller

forværring af diabetes mellitus i forbindelse med behandling med clozapin. Der er i meget

sjældne tilfælde rapporteret om svær hyperglykæmi, i visse tilfælde førende til

ketoacidose/hyperosmolært koma, hos patienter i behandling med clozapin, og som ikke

tidligere har oplevet tilfælde af hyperglykæmi. Glukoseniveauerne normaliseredes hos de

fleste patienter efter seponering af clozapin. I få tilfælde recidiverede hyperglykæmien ved

genoptagelse af behandling. Selvom de fleste patienter havde risikofaktorer for non-insulin

afhængig diabetes mellitus (type 2-diabetes), er hyperglykæmi også dokumenteret hos

patienter uden kendte risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Lidelser i det centrale og perifere nervesystem

Meget almindeligt observerede bivirkninger inkluderer sløvhed/sedering og svimmelhed.

Clozapin kan forårsage EEG-forandringer, inklusive spike og wave-komplekser. Det

sænker krampetærsklen dosisafhængigt og kan inducere myokloniske krampetrækninger

og generaliserede krampeanfald. Der er større risiko for disse symptomer ved hurtig

øgning af dosis og hos patienter med allerede eksisterende epilepsi. I sådanne tilfælde bør

dosis reduceres, og behandling med antikonvulsiva påbegyndes, hvis det er nødvendigt.

Carbamazepin bør undgås på grund af stoffets knoglemarvsdeprimerende potentiale, og

andre mulige farmakokinetiske interaktioner med andre antikonvulsiva bør overvejes.

Patienter i behandling med clozapin kan i sjældne tilfælde opleve delirium.

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om tardiv dyskinesi hos patienter i behandling

med clozapin, som tidligere har været behandlet med andre antipsykotika. Patienter, der

har udviklet tardiv dyskinesi med andre antipsykotika, har oplevet bedring med clozapin.

Kardielle lidelser

Der kan opstå takykardi og postural hypotension, med eller uden synkope, specielt i de

første uger af behandlingen. Forekomst og sværhedsgrad af hypotension afhænger af

hastighed og størrelse af dosistitreringen. Der er i forbindelse med behandling med

clozapin rapporteret om kredsløbskollaps på grund af udtalt hypotension, særligt i

36359_spc.doc

Side 16 af 24

forbindelse med aggressiv titrering af lægemidlet, med risiko for alvorlige konsekvenser

som hjerte- eller vejrtrækningsstop.

En mindre del af patienter behandlet med clozapin oplever EKG-forandringer svarende til

de, der ses med andre antipsykotika, inklusive S-T segmentdepression og flade eller

inverterede T-takker, der normaliseres efter seponering af clozapin. Den kliniske betydning

af disse forandringer er uklar. Der er dog observeret sådanne abnormiteter hos patienter

med myokarditis, som derfor bør overvejes. QT-forlængelse kan også forekomme.

Der er rapporteret om isolerede tilfælde af kardielle arytmier/ventrikulær arytmier (VF,

VT) – Torsades de pointes kan ikke udelukkes, perikarditis/perikardial effusion og

myokarditis, hvor nogle har været fatale. Størstedelen af myokarditis-tilfældene opstod

inden for de første to måneder af behandling med clozapin. Kardiomyopati opstod som

regel senere i behandlingsforløbet.

Der er rapporteret om eosinofili i forbindelse med nogle tilfælde af myokarditis (ca. 14 %)

og perikarditis/perikardial effusion. Det vides dog ikke, om eosinofili er en pålidelig

markør for karditis.

Tegn og symptomer på myokarditis eller kardiomyopati inkluderer vedvarende takykardi i

hvile, palpitationer, arytmier, brystsmerter og andre tegn og symptomer på hjertesvigt (fx

uforklarlig træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer, der ligner myokardieinfarkt. Andre

symptomer, der kan være til stede, ud over de ovenfor nævnte, inkluderer

influenzalignende symptomer.

Pludselig, uforklaret død vides at opstå blandt psykiatriske patienter, der får konventionel

antipsykotisk behandling, men også blandt ubehandlede psykiatriske patienter. Sådanne

dødsfald er i meget sjældne tilfælde rapporteret blandt patienter i behandling med clozapin.

Vaskulære (ekstrakardielle) lidelser

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af venøs tromboembolisme.

Respiratoriske lidelser, lidelser i thorax og mediastinum

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om pleural effusion. Der er i meget sjældne tilfælde

opstået respiratorisk depression og respirationssvigt, med eller uden kredsløbskollaps (se

pkt. 4.4 og pkt. 4.5).

Gastrointestinale lidelser

Der er meget hyppigt observeret konstipation og hypersalivation samt hyppige tilfælde af

kvalme og opkastning. Der kan i meget sjældne tilfælde opstå ileus (se pkt. 4.4).

Behandling med clozapin kan i sjældne tilfælde være forbundet med dysfagi. Aspiration af

indtaget føde kan forekomme hos patienter med dysfagi eller som konsekvens af akut

overdosering.

Lever- og galdevejslidelser

Der kan forekomme forbigående, asymptomatiske stigninger i leverværdier og i sjældne

tilfælde hepatitis og cholestatisk gulsot. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om

fulminant levernekrose. Hvis der udvikles gulsot, skal clozapin seponeres (se pkt. 4.4). Der

er i sjældne tilfælde rapporteret om akut pankreatitis.

36359_spc.doc

Side 17 af 24

Lidelser i nyrer og urinveje

Der er rapporteret isolerede tilfælde af akut interstitiel nefritis i forbindelse med

behandling med clozapin.

Graviditet, puerperium og perinatale sygdomme

Der er enkeltstående rapporter af neonatalt abstinenssyndrom (se pkt. 4.6).

Forstyrrelser i reproduktion og lidelser i mammae

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om priapisme.

Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted

Der er rapporteret om tilfælde af malignt neuroleptikasyndrom hos patienter i behandling

med clozapin alene eller i kombination med lithium eller andre CNS-aktive lægemidler.

Der er rapporteret om akutte abstinenssymptomer (se pkt. 4.4).

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel (tabel 4) opsummerer bivirkninger akkumuleret fra spontane rapporter

samt rapporter fra kliniske studier.

Tabel 4: Estimat over frekvensen af behandlingsrelaterede bivirkninger fra spontane

rapporter og rapporter fra kliniske forsøg

Blod og lymfesystem

Almindelig (

1/100, 1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000, <1/100)

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Leukopeni/fald i leukocyttal/neutropeni,

eosinofili, leukocytose.

Agranulocytose.

Anæmi.

Trombocytopeni, trombocytose.

Immunsystemet

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Angioødem*, leukocytoclastic vasculitis*.

Det endokrine system

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Pseudofæokromocytom*.

Metabolisme og ernæring

Almindelig (

1/100, <1/10)

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Vægtøgning.

Nedsat glukosetolerance, diabetes mellitus.

Ketoacidose, hyperosmolært koma, svær

hyperglykæmi, hypertriglyceridæmi,

hypercholesterolæmi.

Psykiske forstyrrelser

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000, <1/100)

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Dysartri.

Dysfemi.

Rastløshed, agitation.

36359_spc.doc

Side 18 af 24

Nervesystemet

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000, <1/100)

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Sløvhed/sedering, svimmelhed.

Hovedpine, tremor, rigiditet, akathisia,

ekstrapyramidale symptomer,

krampeanfald/kramper/myokloniske kramper.

Malignt neuroleptikasyndrom.

Konfusion, delirium.

Tardiv dyskinesi, obsessiv-kompulsiv

symptomer.

Kolinerg syndrom (efter pludselig

seponering)*, EEG-forandringer*,

pleurototonus*.

Øjne

Almindelig (

1/100, <1/10)

Sløret syn.

Hjerte

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Takykardi.

EKG-forandringer.

Kredsløbskollaps, arytmier/ventrikulære

arytmier (VF, VT), myokarditis,

perikarditis/perikardiel effusion.

Kardiomyopati, hjertestop, QT-forlængelse,

Torsades de pointes.

Myokardieinfarkt, der kan være fatal*,

brystsmerter/angina pectoris*.

Vaskulære sygdomme

Almindelig (

1/100, <1/10)

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000)

Hypertension, postural hypotension, synkope.

Venøs tromboembolisme, tromboembolisme.

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Aspiration af indtaget mad, pneumoni og

infektioner i de nedre luftveje, som kan være

fatale.

Respiratorisk depression/respirationsstop.

Nasal tilstopning.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Almindelig(

1/100, <1/10)

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Forstoppelse, forøget spytsekretion.

Kvalme, opkastning, anoreksi, mundtørhed.

Dysfagi.

36359_spc.doc

Side 19 af 24

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Forstørret spytkirtel, intestinal

obstruktion/paralytisk ileus/fækal ophobning.

Diarre*, maveubehag/halsbrand/dyspepsi*,

colitis*.

Lever og galdeveje

Almindelig (

1/100, <1/10)

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Forhøjede leverværdier.

Hepatitis, cholestatisk gulsot, pankreatitis.

Fulminant levernekrose.

Leversteatose*, levernekrose*,

levertoksicitet*, leverfibrose*, levercirrose*,

leversygdomme inkl. de levertilstande, der

fører til livstruende følgevirkninger som fx

leverskade (hepatisk, kolestatisk og blandet),

leversvigt, som kan være livstruende, og

levertransplantation*.

Hud og subkutane væv

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hudreaktioner.

Pigmenteringsforstyrrelser*.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Muskelsvaghed*, muskelkramper*,

muskelsmerter*, systemisk lupus

erythematosus*.

Nyrer og urinveje

Almindelig (

1/100, <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Urininkontinens, urinretention.

Interstitiel nefritis.

Nyresvigt*, nokturnal enurese*.

Graviditet, puerperium og den perinatale

periode

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Neonatalt abstinenssyndrom (se pkt. 4.6).

Det reproduktive system og mammae

Meget sjælden(<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Priapisme.

Retrograd ejakulation*.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (

1/100, <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

Træthed, feber, benign hypertermi,

forstyrrelser i sved-/temperaturreguleringen.

Pludselig, uforklaret død.

36359_spc.doc

Side 20 af 24

Undersøgelser

Sjælden (

1/10.000, <1/1.000)

Øget CPK.

* Bivirkninger efter markedsføring fra spontane tilfælde og litteratur.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via adressen

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted:

www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Mortaliteten er ca. 12 % i tilfælde af akut forsætlig eller uforsætlig overdosering med

Clozapin ”Orifarm”, for hvilke der findes information vedrørende udkommet. De fleste

dødsfald var forbundet med hjertesvigt eller pneumoni forårsaget af aspiration og opstod

ved doser over 2000 mg. Der har været rapporter om patienter, der har overlevet doser på

over 10.000 mg. Hos enkelte voksne, primært personer, der ikke tidligere har fået Clozapin

”Orifarm”, har doser helt ned til 400 mg imidlertid medført livstruende komatøse tilstande

og i et enkelt tilfælde død. Hos små børn har indtagelse af 50-200 mg medført stærk

sedering og koma, uden at være letalt.

Tegn og symptomer

Søvnighed, letargi, arefleksi, koma, konfusion, hallucinationer, agitation, delirium,

ekstrapyramidale symptomer, hyper-refleksi, kramper, hypersalivation, mydriasis, sløret

syn, termolabilitet, hypotension, kollaps, takykardi, kardielle arytmier, aspirations-

pneumoni, dyspnø, respiratorisk depression og respiratorisk svigt.

Behandling

Der findes ingen specifik modgift for Clozapin ”Orifarm”.

Ventrikeltømning og/eller administration af aktivt kul inden for de første 6 timer efter

indtagelse af lægemidlet. Peritoneal dialyse og hæmodialyse vil sandsynligvis være uden

effekt. Symptomatisk behandling under vedvarende kardiel monitorering, respirations-

overvågning, monitorering af elektrolytter og syre-basebalance. Brug af adrenalin bør, på

grund af risiko for “reverse-adrenalineffekt”, undgås i behandlingen af hypotension.

Tæt medicinsk supervision er nødvendig i mindst 5 dage på grund af risiko for forsinkede

reaktioner.

Børn

Brugen af små mængder clozapin (op til 200 mg) til små børn (under 6 år) kan føre til svær

forgiftning. Symptomerne på dette inkluderer ekstrapyramidale manifestationer.

4.10

Udlevering

Begrænset til sygehuse og speciallæger i psykiatri og neurologi.

36359_spc.doc

Side 21 af 24

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antipsychotica, diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og

oxepiner, ACT-kode: N05A H02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Clozapin ”Orifarm” er vist at være et antipsykotisk middel, der adskiller sig fra klassiske

antipsykotika.

I farmakologiske undersøgelser har stoffet ikke induceret katalepsi eller hæmmet

apomorfin- eller amfetamininduceret stereotyp adfærd. Det har kun svag dopaminreceptor-

blokkerende aktivitet ved D

og D

receptorer, men udviser høj potens ved D

receptoren.

Farmakodynamisk virkning

Clozapin har potent anti-alfa-adrenerg-, antikolinerg-, antihistaminerghæmmede effekt

samt hæmmende effekt på arousal-reaktionen. Det er ligeledes vist at besidde

antiserotoninerge egenskaber.

Klinisk virkning og sikkerhed

Klinisk giver Clozapin ”Orifarm” hurtig og udtalt sedering og udøver antipsykotisk effekt

hos skizofrene patienter, der er resistente over for anden behandling. I sådanne tilfælde er

Clozapin ”Orifarm” vist at være effektivt til lindring af både positive og negative

skizofrene symptomer, hovedsageligt i kort-tids undersøgelser. I en åben klinisk

undersøgelse med 319 behandlingsresistente patienter, behandlet i 12 måneder, blev

observeret klinisk relevant bedring hos 37 % af patienterne inden for den første

behandlingsuge og i yderligere 44 % ved slutningen af de 12 måneder. Bedring blev

defineret som ca. 20 % reduktion fra baseline i Brief Psychiatric Rating Scale Scoren.

Derudover er der beskrevet bedring i visse dele af den kognitive dysfunktion.

Sammenlignet med klassiske antipsykotika giver Clozapin ”Orifarm” færre alvorlige

ekstrapyramidale reaktioner, så som akut dystoni, parkinsonlignende bivirkninger og

akathisia. I modsætning til klassiske antipsykotika giver Clozapin ”Orifarm” lille eller

ingen stigninger i prolaktin, og man undgår derved bivirkninger så som gynækomasti,

amenorré, galaktorré og impotens.

En potentielt alvorlig bivirkning ved behandling med Clozapin ”Orifarm” er

granulocytopeni og agranulocytose, der opstår med en estimeret hyppighed på henholdsvis

3 % og 0,7 %. Denne risiko taget i betragtning, skal brugen af Clozapin ”Orifarm”

begrænses til patienter, der er behandlingsresistente eller patienter med psykose i

Parkinsons sygdom, når andre behandlingsstrategier har fejlet (se pkt. 4.1) og som er i

stand til at få foretaget regelmæssige hæmatologiske undersøgelser (se pkt. 4.4 samt pkt.

4.8).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorptionen af oralt administreret Clozapin ”Orifarm” er 90-95 %; hverken hastighed

eller omfang af absorptionen påvirkes af mad.

Clozapin ”Orifarm” gennemgår moderat first-pass metabolisme, medførende en absolut

biotilgængelighed på 50-60 %.

36359_spc.doc

Side 22 af 24

Fordeling

Ved steadystate-tilstand, når stoffet gives to gange daglig, nås den maksimale

koncentration efter gennemsnitligt 2,1 timer (range: 0,4-4,2 timer) med et fordelings-

volumen på 1,6 l/kg. Clozapin ”Orifarm” bindes med ca. 95 % til plasmaproteiner.

Biotransformation

Clozapin ”Orifarm” metaboliseres næsten fuldstændig inden udskillelse af CYP1A2 og

CYP3A4, samt i et vist omfang af CYP2C19 og CYP2D6. Af hovedmetabolitterne er kun

demethylmetabolitten fundet at være aktiv. Dens farmakologiske virkning ligner

clozapin’s, men er betydeligt svagere og af kort varighed.

Elimination

Eliminationen er bifasisk, med en gennemsnitlig halveringstid på 12 timer (range: 6-

26 timer). Efter enkeltdoser af 75 mg er den gennemsnitlige halveringstid 7,9 timer; den

øges til 14,2 timer når steadystate-tilstanden nås ved administration af daglige doser af

75 mg i mindst 7 dage. Der er kun fundet spor af uændret lægemiddel i urin og fæces, ca.

50 % af den administrerede dosis udskilles som metabolitter i urinen og 30 % i fæces.

Linearitet/non-linearitet

Dosisøgninger fra 37,5 mg til 75 mg og 150 mg, givet 2 gange daglig, er fundet ved

steadystate at medføre lineær dosisproportionel øgning i AUC og i maksimal og mindste

plasmakoncentration.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet (for reproduktionstoksicitet se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactose

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Natriumstivelsesglycolat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

25 mg tabletter:

Blister (PVC/PVDC-aluminium) indeholdende 50 eller 100 tabletter.

36359_spc.doc

Side 23 af 24

Tabletbeholder (HDPE), lukket med polypropylen skruelåg med hvidt LDPE indlæg,

indeholdende 50 eller 100 tabletter.

100 mg tabletter:

Blister (PVC/PVDC-aluminium) indeholdende 50 eller 100 tabletter.

Tabletbeholder (HDPE), lukket med polypropylen skruelåg med hvidt LDPE indlæg,

indeholdende 50, 100 eller 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg: 36358

100 mg: 36359

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. august 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. januar 2017

36359_spc.doc

Side 24 af 24

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information