Clozapin "Hexal" 25 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-01-2021

Aktiv bestanddel:
CLOZAPIN
Tilgængelig fra:
Hexal A/S
ATC-kode:
N05AH02
INN (International Name):
clozapine
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
36403
Autorisation dato:
2004-09-20

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clozapin Hexal 25 mg og 100 mg tabletter

clozapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Hexal

Sådan skal du tage Clozapin Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Clozapin Hexal er clozapin, som tilhører en gruppe af medicin kaldet antipsykotika

(medicin, der bruges til at behandle specifikke psykiske lidelser, såsom psykose).

Clozapin Hexal bruges til behandling af patienter med skizofreni, hvor anden medicin ikke har virket.

Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker, hvordan du tænker, føler og opfører dig. Du bør kun

tage denne medicin, hvis du allerede har prøvet mindst to andre slags antipsykotisk medicin, herunder

et af de nyere atypiske antipsykotika til behandling af skizofreni, og disse ikke har virket eller ikke

kunne tåles pga. alvorlige bivirkninger, der ikke kunne behandles.

Clozapin Hexal anvendes desuden til behandling af svære forstyrrelser i tanker, følelser og opførsel

hos patienter med Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har virket.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Hexal

Tag ikke Clozapin Hexal:

hvis du er allergisk over for clozapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clozapin Hexal (angivet

i afsnit 6).

hvis du ikke er i stand til at få foretaget regelmæssige blodprøver.

hvis du nogensinde har fået at vide, at du har et lavt antal hvide blodceller (f.eks. leukopeni eller

agranulocytose), særligt hvis medicin var årsag til det. Dette gælder dog ikke, hvis du har haft et

lavt antal hvide blodceller pga. tidligere kemoterapi.

hvis du tidligere har været nødt til at stoppe med at tage Clozapin Hexal pga. alvorlige

bivirkninger (f.eks. agranulocytose eller hjerteproblemer).

hvis du bliver eller er blevet behandlet med langtidsvirkende depotindsprøjtninger af antipsykotisk

medicin.

hvis du har en sygdom i knoglemarven eller nogensinde har haft en sygdom i knoglemarven.

hvis du lider af ukontrolleret epilepsi (kramper eller anfald).

hvis du lider af en akut psykisk sygdom forårsaget af alkohol eller stoffer (f.eks. narkotika).

hvis du lider af nedsat bevidsthed og voldsom døsighed.

hvis du lider af kredsløbskollaps, som kan være forårsaget af alvorligt chok.

hvis du lider af en alvorlig nyresygdom.

hvis du lider af myokarditis (betændelse i

hjertemusklen

hvis du lider af nogen anden alvorlig hjertesygdom.

hvis du har symptomer på en aktiv leversygdom som f.eks. gulsot (gulfarvning af huden og

øjnene, kvalme og appetitløshed).

hvis du lider af en anden alvorlig leversygdom.

hvis du lider af blokering af tarmsystemet (din tarm virker ikke ordentligt, og du har svær

forstoppelse).

hvis du tager medicin, som nedsætter din knoglemarvsfunktion.

hvis du tager medicin, der nedsætter antallet af hvide blodceller i dit blod.

Fortæl det til din læge, og tag ikke Clozapin Hexal, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Clozapin Hexal må ikke gives til nogen, der er bevidstløse eller i koma.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er meget vigtige. Du skal følge dem for at minimere

risikoen for alvorlige livstruende bivirkninger.

Før du starter behandling med Clozapin Hexal,

skal du fortælle lægen, hvis du har eller tidligere

har haft:

blodpropper, eller nogen i familien har haft blodpropper, da lægemidler som dette har været

forbundet med dannelse af blodpropper.

glaukom (forhøjet tryk i øjet).

diabetes. Forhøjede (nogle gange betydeligt) blodsukkerniveauer er forekommet hos patienter med

eller uden sukkersyge i deres sygdomshistorie (se afsnit 4).

problemer med blærehalskirtlen (prostata) eller svært ved at lade vandet.

nogen hjerte-, nyre- eller leversygdom.

kronisk forstoppelse, eller hvis du tager medicin, der kan give forstoppelse (f.eks. antikolinerg

medicin).

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

kontrolleret epilepsi.

sygdomme i tyktarmen.

fået foretaget en operation i maveregionen.

en hjertesygdom, eller hvis nogen i familien har haft overledningsforstyrrelser i hjertet (kaldet

"forlængelse af QT-intervallet").

en risiko for at få slagtilfælde, f.eks. hvis du har for højt blodtryk, hjerte-kar-problemer eller

problemer med blodkarrene i hjernen.

Fortæl det straks til din læge, inden du tager den næste Clozapin Hexal-tablet, hvis du:

får tegn på

forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden

infektion.

Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine

symptomer er forbundet med din medicin.

får en pludselig og

hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler

, som kan føre til

bevidstløshed (malignt neuroleptikasyndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning, som

kræver omgående behandling.

hurtige og uregelmæssige hjerteslag,

selv når du hviler,

hjertebanken, åndenød, smerter i

brystkassen

eller

uforklaret træthed.

Din læge vil kontrollere dit hjerte og om nødvendigt straks

henvise dig til en hjertespecialist.

oplever

kvalme, opkastning

og/eller

appetitløshed.

Din læge vil kontrollere dine levertal.

alvorlig forstoppelse.

Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere

komplikationer.

oplever

forstoppelse, mavesmerter, ømhed ved tryk på maven, feber, oppustethed

og/eller

blodholdig diarré

. Du skal undersøges af lægen.

Lægelige undersøgelser og blodprøver

Før du starter med at tage Clozapin Hexal, vil din læge spørge dig ud om din sygdomshistorie og tage

en blodprøve for at sikre, at dit antal af hvide blodceller er normalt. Det er vigtigt at undersøge dette,

da din krop har brug for hvide blodceller til at bekæmpe infektioner.

Sørg for, at du får taget regelmæssige blodprøver, før du starter behandlingen, under

behandlingen og efter du stopper behandlingen med Clozapin Hexal.

Din læge vil fortælle dig helt præcist, hvor og hvornår du skal have taget prøverne. Du må kun

tage Clozapin Hexal, hvis dine blodtal er normale.

Clozapin Hexal kan forårsage et alvorligt fald i antallet af hvide blodceller (agranulocytose). Kun

regelmæssige blodprøver kan vise din læge, om du er i risiko for at udvikle agranulocytose.

I de første 18 uger af behandlingen er blodprøver nødvendige én gang om ugen. Derefter er

blodprøver nødvendige mindst én gang om måneden.

Hvis der er et fald i antallet af hvide blodceller, skal du straks stoppe med at tage Clozapin Hexal.

Antallet af hvide blodceller bør derefter vende tilbage til normalen.

Du skal have taget blodprøver i yderligere 4 uger efter, at du er stoppet med Clozapin Hexal-

behandlingen.

Du skal også til en fysisk undersøgelse hos lægen, før du starter behandlingen. Din læge vil muligvis

lave et elektrokardiogram (EKG) for at kontrollere dit hjerte, men kun hvis dette er nødvendigt, eller

hvis du har nogle særlige problemer.

Hvis du har en leversygdom, skal du regelmæssigt have lavet en test af din leverfunktion, så længe du

tager Clozapin Hexal.

Hvis du har for højt blodsukker (diabetes), vil din læge måske regelmæssigt undersøge dit

blodsukkerniveau.

Clozapin Hexal kan forårsage ændringer i dit niveau af fedtstoffer i blodet. Clozapin Hexal kan

forårsage vægtøgning. Din læge vil måske holde øje med din vægt og niveauet af fedtstoffer i dit blod.

Hvis du allerede lider af svimmelhed, rundtossethed eller svaghed, eller Clozapin Hexal forårsager

sådanne virkninger, skal du være forsigtig, når du rejser dig fra siddende eller liggende stilling, da det

kan øge risikoen for at falde.

Hvis du skal have foretaget en operation, eller hvis du af en eller anden grund ikke kan være

oppegående i længere tid, skal du drøfte din behandling med Clozapin Hexal med lægen. Du kan

være i risiko for trombose (blodprop i en blodåre).

Børn og unge under 16 år

Hvis du er under 16 år, bør du ikke tage Clozapin Hexal, da der ikke er nok information om brug af

Clozapin Hexal i denne aldersgruppe.

Ældre (60 år og derover)

Ældre patienter (60 år og derover) kan have større risiko for følgende bivirkninger under behandlingen

med Clozapin Hexal: svaghed eller svimmelhed efter ændring af stilling, svimmelhed, hurtig

hjerterytme, svært ved at lade vandet og forstoppelse.

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du lider af en tilstand, som kaldes demens.

Brug af andre lægemidler sammen med Clozapin Hexal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre

lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept, eller naturlægemidler. Du skal muligvis tage en anden dosis af din medicin eller tage en

anden medicin.

Tag ikke Clozapin Hexal sammen med medicin, der nedsætter knoglemarvsfunktionen og/eller

nedsætter antallet af blodceller, der bliver lavet af kroppen,

som f.eks.:

carbamazepin (medicin, der bruges mod epilepsi).

visse antibiotika: chloramphenicol, sulfonamider som f.eks. co-trimoxazol.

visse smertestillende midler: pyrazolon-analgetika som f.eks. phenylbutazon.

penicillamin (medicin, der bruges mod leddegigt).

cytotoksiske midler (medicin, der bruges til kemoterapi).

langtidsvirkende depotinjektioner med antipsykotisk medicin.

Disse lægemidler øger din risiko for at udvikle agranulocytose (mangel på hvide blodceller).

Samtidig brug af Clozapin Hexal og anden medicin kan have indflydelse på, hvor effektivt

Clozapin Hexal og/eller den anden medicin virker. Fortæl det til lægen, hvis du planlægger at

tage, hvis du tager (selv om behandlingsforløbet er ved at være afsluttet), eller hvis du for nylig

er stoppet med at tage noget af følgende medicin:

medicin til behandling af depression, som f.eks. lithium, fluvoxamin, tricykliske antidepressiva,

MAO-hæmmere, citalopram, paroxetin, fluoxetin og sertralin.

anden antipsykotisk medicin til behandling af psykiske sygdomme, som f.eks. perazin.

benzodiazepiner og anden medicin til behandling af angst eller søvnproblemer.

narkotiske stoffer og anden medicin, som kan påvirke dit åndedræt.

medicin, der bruges til at kontrollere epilepsi, som f.eks. phenytoin og valproinsyre.

medicin til behandling af for højt eller for lavt blodtryk, som f.eks. adrenalin og noradrenalin.

warfarin (medicin til forebyggelse af blodpropper).

antihistaminer (medicin mod forkølelse eller allergier, som f.eks. høfeber).

antikolinerg medicin, som anvendes mod mavekramper, spasmer og køresyge.

medicin mod Parkinsons sygdom.

digoxin (medicin til behandling af hjerteproblemer).

medicin mod hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

visse typer medicin til behandling af mavesår, som f.eks. omeprazol eller cimetidin.

visse typer antibiotika, som f.eks. erythromycin og rifampicin.

visse typer medicin til behandling af svampeinfektioner (som f.eks. ketoconazol) eller

virusinfektioner (som f.eks. proteasehæmmere, der bruges til behandling af hiv-infektioner).

atropin (medicin, som kan være i nogle øjendråber eller hoste- og forkølelsesmedicin).

adrenalin (medicin, der bruges i nødsituationer).

hormonelle svangerskabsforebyggende midler (p-piller).

Denne liste er ikke komplet. Din læge og apotekspersonalet har flere oplysninger om de lægemidler,

du skal være forsigtig med at bruge eller helt undgå, mens du tager Clozapin Hexal. De ved også, om

de lægemidler, du tager, tilhører grupperne på listen. Spørg dem til råds.

Brug af Clozapin Hexal sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Clozapin Hexal.

Fortæl det til din læge, hvis du ryger, og hvor tit du drikker koffeinholdige drikke (kaffe, te, cola).

Pludselige ændringer i dine rygevaner eller i dit sædvanlige koffeinindtag kan også ændre virkningen

af Clozapin Hexal.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel

.

Din læge vil drøfte

fordele og mulige risici ved at bruge medicinen under graviditet med dig. Kontakt straks din læge, hvis

du bliver gravid, mens du er i behandling med Clozapin Hexal.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Clozapin Hexal i sidste

trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller -svaghed, søvnighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer,

skal du kontakte din læge.

Nogle kvinder, som tager medicin mod psykiske sygdomme, har uregelmæssig eller ingen

menstruation. Hvis dette gælder for dig, kan din menstruation muligvis vende tilbage, når din medicin

bliver skiftet til Clozapin Hexal. Det betyder, at du skal bruge sikker prævention.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Clozapin Hexal. Clozapin, det aktive stof i Clozapin

Hexal, kan blive udskilt i modermælken og påvirke dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clozapin Hexal kan, især i begyndelsen af behandlingen, virke trættende, sløvende og give kramper.

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, mens du har disse symptomer.

Clozapin Hexal indeholder lactose og natrium

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Clozapin Hexal

For at minimere risikoen for lavt blodtryk, kramper og døsighed er din læge nødt til at øge din dosis

gradvist. Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Det er vigtigt, at du ikke ændrer din dosering eller holder op med at tage Clozapin Hexal uden at tale

med din læge først. Fortsæt med at tage tabletterne, så længe din læge siger, du skal. Hvis du er 60 år

eller derover, vil din læge måske starte din behandling med en lavere dosis og øge den mere gradvist,

da du muligvis har en større risiko for at udvikle bivirkninger (se afsnit 2 'Det skal du vide, før du

begynder at tage Clozapin Hexal').

Behandling af skizofreni

Den sædvanlige startdosis er 12,5 mg (en halv 25 mg tablet) én eller to gange dagligt den første dag,

efterfulgt af 25 mg én eller to gange dagligt den anden dag. Hvis du tåler medicinen godt, vil din læge

gradvist øge doseringen i trin af 25-50 mg over de næste 2 til 3 uger, indtil en dosering på op til 300

mg dagligt er opnået. Derefter kan doseringen om nødvendigt øges i trin på 50-100 mg hver halve uge

eller (hvilket er at foretrække) med ugentlige intervaller.

Den effektive daglige dosering er normalt mellem 200 mg og 450 mg, opdelt i flere enkelte doser

dagligt. Nogle patienter kan have brug for mere. En daglig dosis på op til 900 mg er tilladt. Øgede

bivirkninger (særligt kramper) kan forekomme ved daglige doser over 450 mg. Tag altid den for dig

laveste effektive dosis. De fleste patienter tager en del af deres dosis om morgenen og en del af deres

dosis om aftenen. Din læge vil fortælle dig nøjagtig, hvordan du skal dele din daglige dosis. Hvis din

daglige dosis kun er 200 mg, kan du tage denne som en enkeltdosis om aftenen. Når du har taget

Clozapin Hexal med gode resultater i et stykke tid, vil din læge muligvis prøve at sætte din dosis ned.

Du skal tage Clozapin Hexal i mindst 6 måneder.

Behandling af alvorlige tankeforstyrrelser hos patienter med Parkinsons sygdom

Den sædvanlige startdosis er 12,5 mg (en halv 25 mg tablet) om aftenen. Din læge vil derefter gradvist

øge doseringen i trin af 12,5 mg (dog højst to trin om ugen) op til en maksimum-dosering på 50 mg i

slutningen af den anden uge. Stigningerne i dosis bør stoppes eller udskydes, hvis du føler dig svag,

svimmel eller forvirret. For at undgå sådanne symptomer vil dit blodtryk blive målt i løbet af de første

uger af behandlingen.

Den effektive daglige dosis er normalt mellem 25 mg og 37,5 mg, taget som en enkeltdosis om

aftenen. Doser på 50 mg dagligt bør kun overskrides i særlige tilfælde. Den maksimale daglige dosis

er 100 mg. Tag altid den for dig laveste effektive dosis.

Indtagelsesmåde

Clozapin Hexal indtages gennem munden. Tabletten skal tages sammen med vand. Clozapin Hexal

kan tages før, under eller efter måltiderne. Tabletterne kan deles i lige store doser.

Hvis du har taget for meget Clozapin Hexal

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clozapin Hexal, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis en anden

person har taget nogle af dine tabletter.

Symptomerne på overdosering er:

Døsighed, træthed, manglende energi, bevidstløshed, koma, forvirring, hallucinationer, oprevethed,

usammenhængende tale, stive arme og/eller ben, rystende hænder, kramper (krampeanfald), øget

produktion af spyt, store pupiller, sløret syn, lavt blodtryk, kollaps, hurtig eller uregelmæssig

hjerterytme, overfladisk vejrtrækning eller vejrtrækningsproblemer.

Hvis du har glemt at tage Clozapin Hexal

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart

skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over, og tag den næste dosis på det rigtige

tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt din læge

snarest muligt, hvis du ikke har taget Clozapin Hexal i over 48 timer.

Hvis du holder op med at tage Clozapin Hexal

Hold ikke op med at tage Clozapin Hexal uden først at spørge din læge, da du i så fald kan få

abstinenser. Disse omfatter sveden, hovedpine, kvalme, opkastning og diarré.

Hvis du får nogle af

disse symptomer, skal du straks kontakte din læge. Disse symptomer kan blive fulgt af mere

alvorlige bivirkninger, medmindre du kommer i behandling med det samme.

Dine oprindelige

symptomer kan vende tilbage. Hvis du er nødt til at stoppe Clozapin Hexal-behandlingen, tilrådes en

gradvis nedsættelse af dosis på trin af 12,5 mg over en til to uger. Din læge vil rådgive dig om,

hvordan du skal nedsætte din daglige dosis. Hvis du er nødt til at stoppe behandlingen med Clozapin

Hexal pludseligt, skal du undersøges af din læge.

Hvis din læge beslutter at genstarte behandlingen med Clozapin Hexal, og du fik din sidste dosis af

Clozapin Hexal for mere end to dage siden, skal din behandling startes med en dosis på 12,5 mg.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræve omgående lægehjælp.

Fortæl det straks til din læge, inden du tager næste Clozapin Hexal-tablet,

hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

alvorlig forstoppelse.

Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere komplikationer.

hurtig hjerterytme.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

tegn på

forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden infektion.

Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine symptomer er

forbundet med din medicin.

krampeanfald.

pludselig besvimelse eller pludseligt bevidsthedstab med muskelsvaghed (synkope).

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan føre til

bevidstløshed (malignt neuroleptikasyndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning,

som kræver omgående behandling.

rundtossethed, svimmelhed eller besvimelse, når du rejser dig fra siddende eller liggende stilling,

hvilket kan øge risikoen for fald.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

tegn på infektion i luftvejene (åndedrætsorganerne) eller lungebetændelse, som f.eks. feber, hoste,

svært ved at trække vejret, hvæsende vejrtrækning.

kraftige, brændende smerter i den øvre del af maven, der strækker sig om til ryggen, ledsaget af

kvalme og opkastning på grund af betændelse i bugspytkirtlen.

besvimelse og muskelsvaghed på grund af et kraftigt fald i blodtrykket (kredsløbskollaps).

synkebesvær (som kan medføre inhalering af mad).

kvalme, opkastning

og/eller

appetitløshed

. Din læge vil kontrollere dine levertal.

tegn på udvikling eller forværring af svær overvægt.

pauser i vejrtrækninen under søvn, som kan være ledsaget af snorken (søvnapnø).

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede eller

meget sjældne

bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede

hurtige og uregelmæssige hjerteslag

, selv når du hviler,

hjertebanken, åndenød, smerter i

brystkassen

eller

uforklaret træthed

. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om nødvendigt straks

henvise dig til en hjertespecialist.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede

vedvarende, smertefuld rejsning af penis, hvis du er en mand. Dette kaldes priapisme. Hvis du har

en rejsning, der varer mere end 4 timer, kan omgående medicinsk behandling være nødvendig for

at undgå yderligere komplikationer.

spontan blødning eller dannelse af blå mærker, som kan være tegn på et fald i antallet af

blodplader.

symptomer på grund af ukontrolleret sukkerindhold i blodet (såsom kvalme eller opkastning,

mavesmerter, udtalt tørst, kraftig vandladning, desorientering eller forvirring).

mavesmerter, mavekramper, udspilet mave, opkastning, forstoppelse og luft i maven, som kan

være tegn og symptomer på tilstoppet tarm.

manglende appetit, udspilet mave, mavesmerter, gulfarvning af huden, svær svaghed og

utilpashed. Disse symptomer kan være tegn på, at du begynder at udvikle en leversygdom, der kan

udvikle sig til fulminant levernekrose.

kvalme, opkastning, træthed, vægttab, som kan være symptomer på nyrebetændelse.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

voldsomme smerter i brystet, fornemmelse af, at brystet strammer sammen, trykkende eller

knugende fornemmelse (brystsmerte kan stråle ud i venstre arm, kæbe, hals og øverste del af

maven), åndenød, svedtendens, svaghed, svimmelhed, kvalme, opkastning og hjertebanken

(symptomer på hjerteanfald), som kan medføre død. Kontakt skadestuen med det samme.

trykken for brystet, tung, stram, knugende, brændende eller kvælende fornemmelse (symptomer på

for lidt blod og ilt til hjertemusklen), som kan medføre død. Din læge skal undersøge dit hjerte.

uregelmæssig “dunkende”, “hamrende” eller “bankende” fornemmelse i brystet (palpitationer).

hurtig og uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren). Der kan ind i mellem forekomme hjertebanken,

besvimelse, åndenød eller brystgener. Din læge skal undersøge dit hjerte.

symptomer på lavt blodtryk, såsom omtumlethed, svimmelhed, besvimelse, sløret syn, usædvanlig

træthed, kold og klam hud eller kvalme.

tegn på blodpropper i venerne, især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte og rødmen

på benene), som kan bevæge sig gennem blodkarrene til lungerne og give brystsmerter og

åndedrætsbesvær.

påvist infektion eller stærk mistanke om infektion samt feber eller lav legemstemperatur, unormalt

hurtig vejrtrækning, hurtig hjerterytme, ændring i respons og bevidsthed, fald i blodtryk (sepsis).

voldsom svedproduktion, hovedpine, kvalme, opkastning og diarré (symptomer på kolinergt

syndrom).

kraftigt nedsat urinproduktion (tegn på nyresvigt).

en allergisk reaktion (hævelse af især ansigt, mund, svælg og tunge, som kan være kløende eller

smertefuld).

manglende appetit, udspilet mave, mavesmerter, gulfarvning af huden, kraftig svaghed og

utilpashed. Dette kan være tegn på mulige leversygdomme, der indebærer, at normalt levervæv

bliver erstattet af arvæv, hvilket fører til nedsat leverfunktion, inklusive levertilfælde, der har

livstruende følgevirkninger, som f.eks. leversvigt (som kan føre til død), leverskade (skade på

leverceller, galdekanalen i leveren eller begge) og levertransplantation.

brændende smerter i den øverste del af maven, især mellem måltiderne, tidligt om morgenen eller

efter at have drukket syrlige drikke; tjærelignende, sort eller blodig afføring; oppustethed,

halsbrand, kvalme eller opkastning, hurtig mæthedfølelse (sår i maven og/eller tarmen), som kan

medføre død.

kraftige mavesmerter, som forværres når man bevæger sig, kvalme, opkastning, herunder blodig

opkastning (eller opkast, der ligner kaffegrums); maven føles hård med tilbagevendende ømhed,

der breder sig fra perforeringsstedet hen over maven; feber og/eller kulderystelser (perforering af

maven og/eller tarmen eller tarmbrok), som kan medføre død.

forstoppelse, mavesmerter, ømhed ved tryk på maven, feber, oppustethed, blodholdig diarré. Dette

kan være tegn på megacolon (hævelse af tyktarmen) eller tarminfarkt/-iskæmi/-nekrose

(utilstrækkelig blodforsyning til tarmen/blodprop i tarmen), som kan medføre død. Du skal

undersøges af lægen.

skarpe brystsmerter med stakåndethed, eventuelt ledsaget af hoste.

forværret eller nyopstået muskelsvaghed, muskelsammentrækninger, muskelsmerter. Dette kan

være tegn på en muskelsygdom (rabdomyolyse). Du skal undersøges af lægen.

skarpe bryst- eller mavesmerter med stakåndethed, eventuelt ledsaget af hoste eller feber.

meget intense og alvorlige hudreaktioner som f.eks. lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinifili og

systemiske symptomer (DRESS) er blevet rapporteret i forbindelse med behandling med clozapin.

Bivirkningerne på huden kan optræde som udslæt med eller uden blærer. Der kan forekomme

hudirritation, væskeansamlinger, feber og influenzalignende symptomer. Symptomerne på DRESS

opstår sædvanligvis ca. 2-6 uger (nogle gange 8 uger) efter behandlingen er begyndt.

Fortæl det straks til din læge, inden du tager den næste Clozapin Hexal-tablet, hvis noget af

ovenstående gælder for dig.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Døsighed, svimmelhed, øget produktion af spyt.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Højt antal hvide blodceller (leukocytose), højt antal af en bestemt type hvide blodceller (eosinofili),

vægtøgning, sløret syn, hovedpine, rysten, stivhed, rastløshed, krampeanfald, pludselige ryk/spjæt,

unormale bevægelser, ude af stand til at bevæge sig, ude af stand til at forblive ubevægelig, ændringer

i elektrokardiogram (EKG), højt blodtryk, svaghed eller svimmelhed ved stillingsskift, kvalme,

opkastning, appetitløshed, mundtørhed, mindre anormaliteter ved leverfunktionstests, mistet kontrol

over blæren, svært ved at lade vandet, træthed, feber, øget svedproduktion, øget kropstemperatur,

talebesvær (f.eks. sløret tale).

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Mangel på hvide blodceller (agranulocytose), talebesvær (f.eks. stammen).

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Lavt antal røde blodceller (blodmangel), rastløshed, rastløs uro, forvirring, febervildelse,

uregelmæssig hjerterytme, betændelse i hjertemusklen (myokarditis) eller i hjertesækken (perikarditis),

samling af væske omkring hjertet (perikardiel effusion), højt blodsukkerniveau, sukkersyge, blodprop i

lungerne (tromboembolisme), leverbetændelse (hepatitis), gulsot (huden bliver gul/mørk urin/kløe),

forhøjet niveau af enzymet kreatinin-phosphokinase i blodet.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede

Øget antal blodplader med mulighed for blodprop i blodkarrene, ukontrollable bevægelser med

munden/tungen og ben eller arme, tvangstanker og tvangshandlinger (obsessive kompulsive

symptomer), hudreaktioner, hævelse foran øret (forstørrelse af spytkirtler), vejrtrækningsbesvær,

meget højt indhold af triglycerider eller kolesterol i blodet, sygdom i hjertemuskulaturen

(kardiomyopati), hjertestop, pludselig uforklaret død.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Ændringer i hjernebølge-maskine (elektroencephalografi/EEG-undersøgelse), diarré, mavegener,

halsbrand, mavegener efter et måltid, muskelsvaghed, muskelkramper, muskelsmerter, tilstoppet næse,

natlig sengevædning, pludselig, ukontrollabel stigning i blodtryk (pseudofæokromocytom),

ukontrolleret bøjning af kroppen til den ene side (pleurothotonus), udløsningsforstyrrelse, hvis du er

mand, hvor sæden går i blæren i stedet for at blive udtømt gennem penis (tør orgasme eller retrograd

ejakulation), udslæt, lilla-røde pletter, feber eller kløe som følge af betændelse i blodkarrene,

betændelse i tyktarmen, som medfører diarré, mavesmerter, feber, ændringer i hudfarven,

“sommerfugleudslæt” i ansigtet, ledsmerter, muskelsmerter, feber og træthed (lupus erythematosus),

restless leg syndrome (uimodståelig trang til at bevæge benene eller armene, oftest ledsaget af en

ubehagelig følelse ved hvile, specielt om aftenen eller om natten, hvilket midlertidigt lindres ved

bevægelse).

Hos ældre mennesker med demens er der rapporteret en lille stigning i antallet af dødsfald blandt

patienter, der får antipsykotika, sammenlignet med patienter, der ikke får antipsykotika.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blister/beholderen og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clozapin Hexal indeholder:

Aktivt stof: clozapin.

Hver tablet indeholder 25 mg eller 100 mg clozapin.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, kolloid vandfri silica,

natriumlaurilsulfat, povidon (K25), mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type

A) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

25 mg tabletter:

Rund, lysegul med delekærv og præget med ”C25”.

100 mg tabletter:

Rund, lysegul med kløverbladsform.

Tabletterne er pakket i PVC/aluminium eller PP/aluminium blisterstrips eller HDPE beholdere med PE

skruelåg og indsættes i en æske.

Pakningsstørrelser:

Blister: 20, 28, 30, 40, 50, 60 (kun for 100 mg), 84, 98, 100, 10 x 50 og 100 x 50 tabletter.

10 x 50 og 100 x 50 tabletter er kun til hospitalsbrug.

Beholdere (hospitalsbrug): 250 og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Clozapine Sandoz

Danmark

Clozapin ”Hexal”

Irland

Clozalux

Italien

CLOZAPINA HEXAL

Holland

CLOZAPINE SANDOZ

Norge

Clozapin Hexal

Denne indlægsseddel blev senest ændret

5. januar 2021

5. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Clozapin "Hexal", tabletter

0.

D.SP.NR.

22324

Clozapin kan medføre agranulocytose. Brugen bør begrænses til patienter:

med skizofreni, der ikke responderer på eller er intolerante over for antipsykotisk

medicinering, eller patienter med psykose i forbindelse med Parkinsons sygdom,

når anden behandling ikke har haft effekt (se pkt. 4.1)

der initialt har normale leukocyttal (antallet af hvide blodceller

3.500/mm

3

(

3,5x10

9

/l)) og ANC (absolutte neutrofilocyttal

2.000/mm

3

(

2,0x10

9

/l)) samt

hvor regelmæssige målinger af leukocyttal og absolutte neutrofilocyttal (ANC) kan

udføres som følger: ugentligt gennem de første 18 uger af behandlingen og herefter

mindst hver fjerde uge gennem hele behandlingen. Monitorering skal fortsætte

gennem hele behandlingen og i fire uger efter fuldstændig seponering af clozapin

(se pkt. 4.4).

Ordinerende læger skal følge de angivne forholdsregler fuldstændigt. Ved hver

konsultation skal patienten, i behandling med clozapin, mindes om straks at kontakte

den behandlende læge, hvis der opstår nogen form for infektion. Man skal være

særlig opmærksom på influenzalignende symptomer, såsom feber eller ondt i halsen

samt andre tegn på infektion, der kan være en indikation på neutropeni (se pkt. 4.4).

Clozapin skal ordineres under streng medicinsk overvågning i overensstemmelse med

officielle anbefalinger (se pkt. 4.4).

Myokarditis

Clozapin er forbundet med øget risiko for myokarditis, der i sjældne tilfælde har

været fatal. Den øgede risiko for myokarditis er størst i de første to måneder af

behandlingen. Der er ligeledes rapporteret sjældne tilfælde af fatal kardiomyopati (se

pkt. 4.4).

Myokarditis eller kardiomyopati bør mistænkes hos patienter, der oplever

vedvarende takykardi under hvile, særligt i de første to måneder af behandlingen, og/

eller palpitationer, arytmier, brystsmerter og andre tegn og symptomer på hjertesvigt

(f.eks. uforklaret træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer, der ligner

myokardieinfarkt (se pkt. 4.4).

dk_hum_36403_spc.doc

Side 1 af 26

Ved mistanke om myokarditis eller kardiomyopati skal behandling med clozapin

straks seponeres, og patienten henvises straks til en kardiolog (se pkt. 4.4).

Patienter der udvikler clozapin-induceret myokarditis eller kardiomyopati må ikke

genoptage behandlingen med clozapin (se pkt. 4.3 og 4.4).

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clozapin "Hexal"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Clozapin ”Hexal” 25 mg:

Hver tablet indeholder 25 mg clozapin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 35,2 mg lactose (som monohydrat).

Clozapin ”Hexal” 100 mg:

Hver tablet indeholder 100 mg clozapin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 140,8 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

25 mg tabletter:

Rund, lysegul med delekærv på den ene side og præget med C25. Tabletten kan deles i to

lige store doser.

100 mg tabletter:

Rund, lysegul med kløverbladsform. Tabletterne kan deles i fire lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandlingsresistent skizofreni

Clozapin er indiceret til behandlingsresistente, skizofrene patienter samt til skizofrene

patienter, der oplever svære, ubehandlelige neurologiske bivirkninger, som ikke kan

behandles med andre antipsykotika, inklusive atypiske antipsykotika.

Behandlingsresistens defineres som manglende tilfredsstillende klinisk bedring til trods for

brug af tilstrækkelige doser af mindst to forskellige antipsykotika, inklusive et atypisk

antipsykotisk lægemiddel, ordineret igennem en tilstrækkelig periode.

Psykose i forbindelse med Parkinsons sygdom

Clozapin er også indiceret ved psykotiske lidelser, der opstår i forbindelse med Parkinsons

dk_hum_36403_spc.doc

Side 2 af 26

sygdom, hvis der er manglende effekt ved standardbehandling.

5.1

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis skal justeres individuelt. Den enkelte patient bør have laveste effektive dosis.

For at minimere risiciene for hypotension, kramper og sedation skal der anvendes forsigtig

titrering, og den totale daglige dosis skal fordeles på flere doser.

Påbegyndelse af behandling med clozapin skal begrænses til patienter med leukocyttal >

3.500/mm

3,5x10

/l) og absolutte neutrofilocyttal

2.000/mm

2,0x10

/l) inden for

standardiserede normalgrænser.

Dosisjustering er indiceret hos patienter, der samtidig får lægemidler med farmakody-

namisk og farmakokinetisk interaktion med clozapin, såsom benzodiazepiner eller

selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI’er) (se pkt. 4.5).

Skift fra tidligere antipsykotisk behandling til clozapin

Det anbefales generelt ikke at anvende clozapin i kombination med andre antipsykotika.

Når der skal indledes behandling med clozapin hos en patient, der allerede er i oral

antipsykotisk behandling, anbefales det, at det andet antipsykotikum seponeres forinden

ved at nedtitrere dosis.

Følgende doser anbefales:

Behandlingsresistente skizofrene patienter

Påbegyndelse af behandlingen

12,5 mg én eller to gange den første dag, efterfulgt af 25 mg én eller to gange den

efterfølgende dag. Hvis dette er veltolereret, kan dagsdosis langsomt øges med 25-50 mg

ad gangen, indtil der inden for to-tre uger nås et dosisniveau på op til 300 mg/dag. Hvis det

er nødvendigt, kan dagsdosis herefter yderligere øges med 50-100 mg ad gangen i

intervaller på halve eller, helst, hele uger.

Terapeutisk dosisinterval

Antipsykotisk virkning kan, hos de fleste patienter, forventes ved 200-450 mg/dag,

administreret som delte doser. Den totale daglige dosis kan fordeles ujævnt, med den

største dosis ved sengetid.

Maksimumdosis

For at opnå fuld terapeutisk virkning kan enkelte patienter have behov for større doser, i

hvilket tilfælde hensigtsmæssige øgninger (ikke over 100 mg) er tilladt op til 900 mg/dag.

Der skal tages højde for den øgede risiko for bivirkninger (særligt krampeanfald) ved doser

over 450 mg/dag.

Vedligeholdelsesdosis

Når der er opnået maksimal terapeutisk effekt, kan mange patienter behandles effektivt ved

lavere doser. Det anbefales derfor at foretage en omhyggelig nedtitrering. Behandlingen

bør opretholdes i mindst seks måneder. Hvis den daglige dosis ikke overstiger 200 mg, kan

administration én gang dagligt om aftenen være hensigtsmæssig.

dk_hum_36403_spc.doc

Side 3 af 26

Seponering af behandling

Hvis der planlægges seponering af behandling med clozapin, anbefales gradvis reduktion

af dosis over en periode på 1-2 uger. Hvis akut seponering er påkrævet, skal patienten

overvåges nøje i tilfælde af, at der opstår abstinenssymptomer (se pkt. 4.4).

Genoptagelse af behandlingen

Hos patienter, hvor der er gået mere end to dage siden sidste dosis clozapin, bør

behandlingen genstartes med 12,5 mg, én eller to gange den første dag. Hvis denne dosis er

veltolereret, kan det muligvis lade sig gøre at titrere dosis til terapeutisk niveau hurtigere,

end det anbefales ved initialbehandling. Patienter, der tidligere har oplevet

respirationsophør eller hjertestop ved initialdosering (se 4.4), men efterfølgende kunne

titreres med succes til terapeutisk dosis, bør dog re-titreres med meget stor forsigtighed.

Psykotiske lidelser i forbindelse med Parkinsons sygdom, hvis standardbehandling ikke

virker

Påbegyndelse af behandling

Startdosis må ikke overstige 12,5 mg/dag indtaget om aftenen. Efterfølgende dosisøgninger

skal ske i trin a 12,5 mg, med maksimalt to trin pr. uge, op til maksimalt 50 mg – en dosis,

der først kan nås ved afslutningen af den anden uge. Den totale dagsdosis skal helst gives

som enkeltdosis om aftenen.

Terapeutisk dosisinterval

Den gennemsnitlige, effektive dosis er som regel mellem 25 og 37,5 mg/dag. Såfremt

behandling i mindst én uge med en dosis på 50 mg ikke giver tilfredsstillende terapeutisk

respons, kan dosis forsigtigt øges i trin af 12,5 mg/uge.

Maksimumdosis

Doser på 50 mg/dag bør kun overskrides i særlige tilfælde, og den maksimale dosis på

100 mg/dag må aldrig overskrides.

Dosisstigninger bør begrænses eller udsættes, hvis der opstår ortostatisk hypotension,

voldsom sedering eller konfusion. Blodtrykket skal monitoreres i løbet af de første ugers

behandling.

Vedligeholdelsesdosis

Ved fuldstændig remission af psykotiske symptomer i mindst to uger kan antiparkinson-

behandlingen øges, hvis dette er indiceret på baggrund af motorisk status. Hvis dette

resulterer i tilbagefald af psykotiske symptomer, kan doseringen af clozapin øges i trin af

12,5 mg/uge, op til maksimalt 100 mg/dag, taget i én eller to delte doser (se ovenfor).

Seponering af behandling

Der anbefales en gradvis reduktion af dosis i trin af 12,5 mg over en periode på mindst én

uge (helst to).

Behandlingen skal straks seponeres i tilfælde af neutropeni eller agranulocytose (se pkt.

4.4). Det er i denne situation vigtigt nøje at monitorere patienten psykiatrisk, da symptomer

kan vende tilbage meget hurtigt.

dk_hum_36403_spc.doc

Side 4 af 26

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med nedsat leverfunktion skal clozapin gives med forsigtighed og under

regelmæssig monitorering af leverfunktionstest (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der er ikke udført pædiatriske studier. Clozapins sikkerhed og virkning hos børn under 16

år er endnu ikke klarlagt. Lægemidlet bør ikke anvendes i denne aldersgruppe, før der

foreligger yderligere data.

Patienter over 60 år

Det anbefales at påbegynde behandlingen med en særligt lav dosis (12,5 mg én gang den

første dag) og at begrænse efterfølgende dosisøgninger til 25 mg/dag.

Administration

Clozapin administreres oralt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Patienter der ikke er i stand til at få foretaget regelmæssige blodprøver.

Toksisk eller idiosynkratisk granulocytopeni/agranulocytose i anamnesen (med

undtagelse af granulocytopeni/agranulocytose fra tidligere kemoterapi).

Clozapin-induceret agranulocytose i anamnesen.

Behandling med clozapin må ikke påbegyndes samtidig med lægemidler, der vides at

have betydeligt potentiale for at medføre agranulocytose; samtidig brug af depot-

antipsykotika frarådes.

Nedsat knoglemarvsfunktion.

Ukontrolleret epilepsi.

Alkoholisk og anden toksisk psykose, lægemiddelintoksikation, komatøse tilstande.

Kredsløbskollaps og/eller CNS (centralnervesystem)-depression af enhver årsag.

Svære nyre- eller hjertelidelser (f.eks. myokarditis).

Aktiv leversygdom forbundet med kvalme, anoreksi eller gulsot; progressiv

leversygdom, leversvigt.

Paralytisk ileus.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Agranulocytose

Clozapin kan medføre agranulocytose. Forekomsten af agranulocytose og letaliteten hos de

patienter, der udvikler agranulocytose, er faldet betragteligt siden indførelsen af

monitorering af leukocytter (WBC) og absolutte neutrofilocyttal (ANC). Følgende

sikkerhedsmæssige forholdsregler er derfor påkrævet og skal udføres i overensstemmelse

med officielle anbefalinger.

På grund af de risici, der er forbundet med clozapin, skal brugen begrænses til patienter,

hvor behandling er indiceret, som angivet i pkt. 4.1 samt:

der initialt har normale leukocyttal (≥ 3.500/mm

(≥ 3,5x10

/l)) og neutrofilocyttal (≥

2.000/mm

(≥ 2,0x10

/l)) samt

dk_hum_36403_spc.doc

Side 5 af 26

hvor regelmæssige målinger af leukocytter og neutrofilocytter kan udføres ugentligt

igennem de første 18 uger af behandlingen og herefter mindst hver fjerde uge.

Monitorering skal fortsætte gennem hele behandlingen og i fire uger efter fuldstændig

seponering af clozapin.

Før påbegyndelse af behandling med clozapin skal patienterne have taget blodprøver (se

"agranulocytose"), have optaget en anamnese og få foretaget en helbredsundersøgelse.

Patienter med hjertesygdom i anamnesen eller patienter, der ved helbredsundersøgelse får

konstateret abnorme kardielle fund, bør henvises til en specialist for yderligere

undersøgelser, der kan inkludere et EKG, og patienten bør kun behandles, hvis de

forventede fordele klart opvejer risiciene (se pkt. 4.3). Den ordinerende læge bør overveje

at foretage et EKG før behandlingen.

Ordinerende læger skal følge de angivne forholdsregler fuldstændigt.

Inden påbegyndelse af behandling skal lægen, så godt det er muligt, sikre sig, at

patienten ikke tidligere har oplevet hæmatologiske bivirkninger i forbindelse med

clozapin, der medførte behov for seponering. Lægemidlet må ikke ordineres for

længere perioder end intervallet mellem to blodprøver.

Akut seponering af clozapin er påkrævet, hvis leukocyttallet er mindre end

3.000/mm

(3,0x10

/l), eller neutrofilocyttallet er mindre end 1.500/mm

(1,5x10

på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af behandlingen med clozapin. Patienter, der

har fået seponeret clozapin på baggrund af et fald i leukocyt- eller

neutrofilocyttallet, må ikke genoptage behandlingen med clozapin.

Ved hver konsultation skal patienten i behandling med clozapin mindes om straks at

kontakte den behandlende læge, hvis der opstår nogen form for infektion. Man skal

være særligt tages højde for influenzalignende symptomer, såsom feber eller ondt i

halsen, samt andre tegn på infektion, der kan være en indikation på neutropeni.

Patienten og patientens plejere skal informeres om, at patienten i sådanne tilfælde

straks skal have foretaget blodtælling. Ordinerende læger opfordres til at registrere

alle patientens blodprøveresultater og at tage de nødvendige skridt i forhold til at

forhindre, at disse patienter uforsætligt behandles med stoffet i fremtiden.

Patienter med primære knoglemarvsforstyrrelser i anamnesen bør kun behandles,

hvis fordelene opvejer risiciene. De skal vurderes omhyggeligt af en hæmatolog

inden påbegyndelse af behandling med clozapin.

Behandling af patienter med lavt leukocyttal på grund af benign etnisk neutropeni

bør overvejes grundigt og bør kun startes på clozapin efter aftale med en hæmatolog.

Monitorering af leukocyttal og absolutte neutrofilocyttal

Inden for 10 dage før påbegyndelse af behandling med clozapin skal der måles leukocytter

og differentierede blodværdier for at sikre, at kun patienter med normale leukocyttal og

absolutte neutrofilocyttal (leukocyttal

3.500/mm

3,5x10

/l) og neutrofilocyttal

2.000/mm

2,0x10

/l)) bliver behandlet med clozapin. Efter påbegyndelse af behandling

med clozapin skal der foretages regelmæssige tællinger af leukocytter og absolutte

neutrofilocytter igennem de første 18 uger og herefter mindst hver fjerde uge.

dk_hum_36403_spc.doc

Side 6 af 26

Monitoreringen skal fortsætte gennem hele behandlingen og fire uger efter fuldstændig

seponering af clozapin, eller indtil laboratorieværdierne er normaliseret (se "Lavt

leukocyttal/neutrofilocyttal" nedenfor). Ved hver konsultation skal patienten mindes om

straks at kontakte ordinerende læge, hvis der opstår nogen form for infektion, feber, ondt i

halsen eller andre influenzalignende symptomer. Hvis der opstår et eller flere af disse

symptomer eller tegn på infektion, skal leukocyttal og differentierede blodværdier straks

måles.

Lavt leukocyttal og neutrofilocyttal

Hvis leukocyttallet falder til mellem 3.500/mm

(3,5x10

/l) og 3.000/mm

(3,0x10

/l) eller

neutrofilocyttallet til mellem 2.000/mm

(2,0x10

/l) og 1.500/mm

(1,5x10

/l) ved

behandling med clozapin, skal der måles hæmatologiske værdier mindst to gange om ugen,

indtil patientens leukocyt- og neutrofilocyttal er stabiliseret inden for henholdsvis 3.000-

3.500/mm

(3,0-3,5x10

/l) og 1.500-2.000/mm

(1,5-2,0x10

/l) eller højere.

Behandling med clozapin skal straks seponeres, hvis enten leukocyttallet i løbet af

behandlingen er mindre end 3.000/mm

(3,0x10

/l), eller neutrofilocyttallet er mindre end

1.500/mm

(1,5x10

/l). Leukocyttal og differentierede blodværdier bør da måles dagligt, og

patienten skal monitoreres nøje for influenzalignende symptomer eller andre symptomer,

der tyder på infektion. Blodværdierne skal bekræftes ved to blodprøver på to på hinanden

følgende dage. Clozapin skal dog seponeres efter den første blodprøve.

Hæmatologisk vurdering efter seponering af clozapin er påkrævet, indtil der er konstateret

hæmatologisk remission.

Tabel 1

Blodværdier

Påkrævet handling

Leukocytter/mm

(/l)

Neutrofilocytter/mm

(/l)

3.500 (

3,5 x 10

2.000 (

2,0 x 10

Fortsæt behandling med

clozapin.

Mellem

3.000 og

<

3.500 (

3,0 x 10

<

3,5 x 10

Mellem

1.500 og

<

2.000 (

1,5 x 10

<

2,0 x 10

Fortsæt behandling med

clozapin. Tag blodprøver to

gange ugentligt, indtil

værdierne stabiliseres eller

øges.

< 3.000 (< 3,0 x 10

< 1.500 (< 1,5 x 10

Seponér straks behandling

med clozapin. Tag blodprøver

dagligt, indtil værdierne

normaliseres. Monitorer for

infektion. Genoptag ikke

behandlingen.

Hvis clozapin seponeres, og der ses yderligere fald i leukocytter til under 2.000/mm

3

(2,0x10

9

/l) eller fald i neutrofilocytter til under 1.000/mm

3

(1,0x10

9

/l), skal

behandlingen varetages af en erfaren hæmatolog.

Seponering af behandling af hæmatologiske årsager

dk_hum_36403_spc.doc

Side 7 af 26

Patienter, der har fået seponeret behandling med clozapin på grund af et kraftigt fald af

leukocytter eller neutrofilocytter (se ovenfor), må ikke genoptage behandlingen med

clozapin.

Ordinerende læger opfordres til at registrere alle patientens blodprøveresultater og tage de

nødvendige skridt i forhold til at forhindre, at disse patienter uforsætligt behandles med

stoffet i fremtiden.

Seponering af behandling af andre årsager

Patienter, der har været i behandling med clozapin i mere end 18 uger, og som har fået

behandlingen seponeret i mere end 3 dage, men mindre end 4 uger, skal monitoreres

ugentligt med henblik på leukocyt- og neutrofilocyttal i yderligere 6 uger. Hvis der ikke

opstår hæmatologiske abnormiteter, kan monitoreringsintervallerne på 4 uger genoptages.

Hvis behandling med clozapin har været afbrudt i 4 uger eller mere, skal der monitoreres

ugentligt i de følgende 18 ugers behandling, og dosis skal retitreres (se pkt. 4.2).

Andre forsigtighedsregler

Eosinofili

I tilfælde af eosinofili anbefales det at seponere clozapin, hvis eosinofiltallet stiger til over

3.000/mm

(3,0x10

/l), og først påbegynde behandlingen igen, når eosinofiltallet er faldet

til under 1.000/mm

(1,0x10

/l).

Trombocytopeni

I tilfælde af trombocytopeni anbefales det at seponere behandling med clozapin, hvis

trombocyttallet falder til under 50.000/mm

(50x10

/l).

Kardiovaskulære forstyrrelser

Der kan opstå ortostatisk hypotension, med eller uden synkope, under behandling med

clozapin. Kollaps kan i sjældne tilfælde være udtalt og kan være ledsaget af hjertestop

og/eller vejrtrækningsstop. Der er større risiko for sådanne tilfælde ved samtidig brug af et

benzodiazepin og andre psykotropiske aktive stoffer (se pkt. 4.5) og under den initiale

titrering i forbindelse med hurtig dosisstigning. I meget sjældne tilfælde er de opstået efter

den første dosis. Patienter, der påbegynder behandling med clozapin, skal derfor være

under tæt lægelig overvågning. Monitorering af stående blodtryk og ryglejeblodtryk er

nødvendig i løbet af de første ugers behandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Analyse af sikkerhedsdatabaser tyder på, at brug af clozapin er forbundet med en øget

risiko for myokarditis, særligt under, men ikke begrænset til, de første to måneders

behandling. Nogle tilfælde af myokarditis har været fatale. Der er også rapporteret

perikarditis/perikardieeffusion og kardiomyopati i forbindelse med anvendelse af

clozapin. Disse rapporter indeholder også fatale tilfælde. Myokarditis eller kardiomyopati

bør mistænkes hos patienter, der oplever vedvarende takykardi under hvile, særligt i de

første to måneder af behandlingen, og/eller palpitationer, arytmier, brystsmerter og andre

tegn og symptomer på hjertesvigt (f.eks. uforklaret træthed, dyspnø, takypnø) eller

symptomer, der ligner myokardieinfarkt. Andre symptomer, der kan være til stede, ud over

de ovenfor nævnte, inkluderer influenzalignende symptomer. Ved mistanke om

myokarditis eller kardiomyopati skal behandling med clozapin straks seponeres, og

patienten henvises øjeblikkeligt til en kardiolog.

dk_hum_36403_spc.doc

Side 8 af 26

Hos patienter, der er diagnosticeret med kardiomyopati under behandling med clozapin, er

der risiko for at udvikle mitralklapinsufficiens. Mitralklapinsufficiens er blevet rapporteret i

tilfælde med kardiomyopati relateret til behandling med clozapin. Disse tilfælde med mitral-

klapinsufficiens blev rapporteret som enten mild eller moderat mitralinsufficiens på

todimensionelt ekkokardiografi (2DEcho) (se pkt. 4.8).

Patienter med clozapin-induceret myokarditis eller kardiomyopati må ikke genoptage

behandlingen med clozapin.

Myokardieinfarkt

Efter markedsføringen er der rapporteret om myokardieinfarkt, herunder fatale tilfælde. I

de fleste af disse tilfælde var det var vanskeligt at fastlægge årsagssammenhængen, idet

patienterne allerede havde alvorlige hjertesygdomme og andre plausible årsager.

Forlængelse af QT-intervallet

Som med andre antipsykotika tilrådes det at udvise forsigtighed hos patienter med

konstateret kardiovaskulær sygdom eller med QT-forlængelse i familieanamnesen.

Som med andre antipsykotika bør der udvises forsigtighed, hvis clozapin ordineres

sammen med lægemidler, der vides at forlænge QTc-intervallet.

Cerebrovaskulære bivirkninger

Der er observeret en ca. tre gange højere risiko for cerebrovaskulære bivirkninger i

randomiserede, placebokontrollerede kliniske forsøg i demenspopulationen med visse

atypiske antipsykotika. Mekanismen bag denne øgede risiko kendes ikke. Det kan ikke

udelukkes, at andre antipsykotika eller andre patientpopulationer er omfattet af den øgede

risiko. Clozapin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med risikofaktorer for

slagtilfælde.

Risiko for tromboembolisme

Eftersom clozapin kan være forbundet med tromboembolisme, skal immobilisering af

patienterne undgås.

Tilfælde af venøs tromboembolisme (VTE) er blevet rapporteret hos patienter i behandling

med antipsykotika. Patienter i behandling med antipsykotika har ofte erhvervede

risikofaktorer for VTE. Derfor bør alle mulige risikofaktorer for VTE klarlægges før og

under behandling med clozapin, og der bør tages forebyggende forholdsregler.

Kramper

Patienter med epilepsi i anamnesen skal monitoreres tæt under behandling med clozapin,

da der er rapporteret om dosisrelaterede kramper. I sådanne tilfælde skal dosis reduceres (se

pkt. 4.2), og hvis det er nødvendigt, skal der påbegyndes antikonvulsiv behandling.

Antikolinerge virkninger

Clozapin udøver antikolinerg aktivitet, hvilket kan give bivirkninger i hele kroppen.

Omhyggelig supervision er indiceret i tilfælde af forstørret prostata og snævervinklet

glaukom. Clozapin er, sandsynligvis på grund af dets antikolinerge egenskaber, forbundet

med varierende grader af nedsat intestinal peristaltik fra konstipation til intestinal

obstruktion, fækal ophobning, paralytisk ileus, megacolon og tarminfarkt/-iskæmi

(se pkt. 4.8). Dette har i sjældne tilfælde været fatalt. Særlig omhyggelighed er nødvendig

hos patienter i samtidig behandling med lægemidler, der vides at forårsage konstipation

dk_hum_36403_spc.doc

Side 9 af 26

(specielt lægemidler med antikolinerge egenskaber såsom antipsykotika, antidepressiva og

antiparkinsonmidler) og hos patienter med colonsygdom eller indgreb i nedre abdomen i

anamnesen, da dette kan forværre situationen. Det er vigtigt, at obstipationen erkendes og

behandles aktivt.

Feber

Patienterne kan under behandling med clozapin opleve forbigående

temperaturstigninger over 38° C med de højeste temperaturer inden for de første 3 ugers

behandling. Denne feber er sædvanligvis benign. Den kan lejlighedsvist være forbundet

med en stigning eller et fald i antallet af leukocytter. Patienter med feber bør undersøges

nøje med henblik på at udelukke muligheden for en underliggende infektion eller udvikling

af agranulocytose. I tilfælde af høj feber skal muligheden for neuroleptisk malignt

syndrom (NMS) overvejes. Hvis diagnosen på NMS bekræftes, skal clozapin omgående

seponeres og passende medicinsk behandling administreres.

Faldulykker

Clozapin kan forårsage krampeanfald, døsighed, postural hypotension, motorisk og

sensorisk ustabilitet, hvilket kan forårsage fald og deraf følgende frakturer eller andre

skader. Hos patienter med sygdomme, tilstande eller medicinering, der kan forværre

sådanne virkninger, skal risikoen for fald vurderes ved opstart af antipsykotisk behandling

og med jævne mellemrum hos patienter i langvarig antipsykotisk behandling.

Metaboliske forandringer

Atypiske antipsykotika, inklusive clozapin, er blevet forbundet med metaboliske

forandringer, som kan øge den kardiovaskulære/cerebrovaskulære risiko. Disse

metaboliske forandringer kan omfatte hyperglykæmi, dyslipidæmi og vægtstigning.

Selvom atypiske antipsykotika kan fremkalde visse metaboliske forandringer, så har hvert

enkelt lægemiddel i klassen sin egen specifikke profil.

Hyperglykæmi

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om nedsat glucosetolerance og/eller udvikling eller

forværring af diabetes mellitus i forbindelse med behandling med clozapin. Der er endnu

ikke fastlagt en mekanisme for den mulige sammenhæng. Der er i meget sjældne tilfælde

rapporteret om svær hyperglykæmi med ketoacidose eller hyperosmolært koma hos

patienter uden hyperglykæmi i anamnesen. Nogle tilfælde har været fatale. Da

opfølgningsdata blev tilgængelige, medførte seponering af clozapin oftest remission af den

nedsatte glukosetolerance, og genoptagelse af clozapin medførte tilbagefald. Patienter med

en fastlagt diagnose på diabetes mellitus, som starter behandling med atypiske

antipsykotika, skal regelmæssigt kontrolleres for forværring af glucosekontrollen. Patienter

med risikofaktorer for diabetes mellitus (f.eks. fedme, diabetes i familieanamnesen), som

starter behandling med atypiske lægemidler, skal have målt fastende blodsukker ved

opstarten af behandling og regelmæssigt under behandlingen. Patienter, der udvikler

symptomer på hyperglykæmi under behandling med atypiske antipsykotika, skal have målt

deres fastende blodsukker. I nogle tilfælde forsvandt hyperglykæmien, når det atypiske

antipsykotikum blev seponeret, men visse patienter var nødt til at fortsætte den

antidiabetiske behandling til trods for seponering af det mistænkte lægemiddel.

Seponering

af clozapin bør overvejes hos patienter, hvor aktiv behandling af hyperglykæmi ikke har

haft effekt.

Dyslipidæmi

dk_hum_36403_spc.doc

Side 10 af 26

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information