Clopixol-Acuphase 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ZUCLOPENTHIXOLACETAT
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
N05AF05
INN (International Name):
Zuclopenthixolacetate
Dosering:
50 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
59921
Autorisation dato:
2017-09-28

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clopixol-Acuphase

®

50 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Zuclopenthixolacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt, og det vil blive givet til dig af en læge eller sundhedspersonale.

– Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Clopixol-Acuphase

3. Sådan bliver du behandlet med

Clopixol-Acuphase

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clopixol-Acuphase er et middel mod

sindslidelser (antipsykotikum).

Clopixol-Acuphase virker på hjernen og er med

til at rette den ubalance i hjernen, som er

årsagen til dine symptomer.

Du kan få Clopixol-Acuphase mod

sindslidelser, herunder akutte psykoser som

akut skizofreni.

Du kan også få Clopixol-Acuphase mod svære

akutte urotilstande, herunder mani.

Du skal have Clopixol-Acuphase som en

indsprøjtning. Det vil normalt være en

læge eller en sygeplejerske, der giver

indsprøjtningen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis

du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide om Clopixol-Acuphase

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

Du må ikke få Clopixol-Acuphase:

– hvis du er allergisk over for

zuclopenthixolacetat eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Clopixol-Acuphase (angivet

i afsnit 6).

– hvis du er påvirket af alkohol, sovemedicin,

stærkt smertestillende medicin (morfin) eller

medicin mod epilepsi (phenobarbital).

– hvis du har et voldsomt fald i blodtrykket

eller hjertesvigt.

Bemærk: bevidstløse patienter må ikke få

Clopixol-Acuphase.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig

forsigtig med at behandle dig med

Clopixol-Acuphase, hvis:

Du har en leversygdom.

Du lider af eller tidligere har lidt af kramper

eller krampeanfald.

Du har diabetes. Det kan være nødvendigt

at justere din dosis af insulin og/eller andre

midler mod diabetes.

Du har hjerneskade som følge af

alkoholforgiftning eller brug af organiske

opløsningsmidler.

Du har et stort forbrug af alkohol eller

stærk, smertestillende medicin (morfin og

morfinlignende medicin).

Du har eller tidligere har haft sygdom i

hjertet.

Nogen i din familie har sygdom i hjertet med

uregelmæssige hjerteslag og ændringer i

hjertekurven (QT-forlængelse).

Du tager anden medicin for din sindslidelse

(f.eks. lithium, haloperidol, perphenazin).

Du føler dig mere opstemt, end du plejer,

eller er overdrevent aktiv.

Du er psykisk udviklingshæmmet.

Du eller en anden i din familie har haft

blodpropper, idet lægemidler som dette har

været forbundet med dannelse af blodpropper.

Du har for lavt kalium i blodet.

muskelstivhed og/eller -svaghed, søvnighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær

med at spise. Hvis din baby får nogen af disse

symptomer, skal du kontakte din læge.

Amning

Lægen vil vurdere, om du må amme, når du får

Clopixol-Acuphase.

Frugtbarhed

Studier på dyr har vist at Clopixol-Acuphase

påvirker frugtbarheden. Spørg din læge til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clopixol-Acuphase kan især ved starten af

behandlingen og ved øgning af dosis påvirke

evnen til, at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner i større eller mindre grad.

3. Sådan bliver du behandlet med

Clopixol-Acuphase

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får

og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er

kun lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient

og er afhængig af din sygdom. En læge

eller en sygeplejerske vil normalt give dig

indsprøjtningen. Du vil få Clopixol-Acuphase

indsprøjtet direkte i en muskel.

Voksne

Din dosis vil sædvanligvis være mellem

50-150 mg eventuelt gentaget efter 2-3 dage.

Ældre patienter

Din dosis vil sædvanligvis være mellem

50-100 mg eventuelt gentaget efter 2-3 dage.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Du skal måske have en anden dosis. Følg

lægens anvisninger.

Brug til børn

Børn må normalt ikke få Clopixol-Acuphase.

Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Hvis du har mistanke om, at du har fået for

meget Clopixol-Acuphase

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet,

hvis du har mistanke om, at du har fået

mere af Clopixol-Acuphase, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være:

Sløvhed, bevidstløshed stigende til koma

Kramper, ufrivillige bevægelser

Forhøjet eller nedsat legemstemperatur

Ændringer i hjerterytmen (f.eks.

uregelmæssig hjerterytme eller langsom

hjerterytme).

Hvis en dosis af Clopixol-Acuphase er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt

medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt,

at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis

er blevet glemt.

Hvis behandligen med Clopixol-Acuphase

bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om. Du må kun

holde pause eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du føler dig syg, efter

behandlingen med Clopixol-Acuphase er stoppet.

11-2017

P402816-1

Du har uregelmæssig puls pga. for lavt

magnesium i blodet.

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet,

hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Du skal være opmærksom på følgende

Nogle patienter (f.eks. ældre og demente) har

større risiko for at få slagtilfælde. Tal med

lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du får høj

feber (hedeslag) med stivhed i muskler og

bevægelser, stærk svedtendens og sløret

bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom).

Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkeligt

lægehjælp.

Oplys altid ved en blodprøvekontrol og

urinprøvekontrol, at du er i behandling med

Clopixol-Acuphase. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

Clopixol-Acuphase

Fortæl det altid til lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge eller sundhedspersonalet,

hvis du tager medicin mod:

Forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks.

amiodaron, sotalol)

Sindslidelser (f.eks. lithium, haloperidol,

perphenazin)

Depression (tricykliske antidepressiva,

f.eks. amitriptylin, imipramin)

Angst, uro, søvnløshed (f.eks. diazepam,

flunitrazepam)

Epilepsi (barbiturater, f.eks. phenobarbital)

Parkinsons sygdom (f.eks. biperidin,

levodopa)

For højt blodtryk (f.eks. guanethidin)

Infektioner (f.eks. erythromycin,

moxifloxacin)

Mave- og tarmsygdomme (f.eks.

metoclopramid)

Adrenerge midler, såsom astmamidler

(f.eks. salbutamol, terbutalin)

Allergi (visse antihistaminer) - tal med lægen

Halsbrand (f.eks. cisaprid)

Samt hvis du tager vanddrivende medicin

(f.eks. bendroflumethiazid, furosemid).

Anden medicin kan påvirke virkningen af

Clopixol-Acuphase, og Clopixol-Acuphase kan

påvirke behandlingen med anden medicin.

Dette er normalt uden praktisk betydning.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Clopixol-Acuphase sammen med

alkohol

Clopixol-Acuphase kan øge den sløvende

virkning af alkohol og gøre dig mere døsig.

Du bør derfor ikke indtage alkohol, mens du er i

behandling med Clopixol-Acuphase.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du får dette

lægemiddel.

Graviditet

Du vil normalt ikke blive behandlet med

Clopixol-Acuphase, hvis du er gravid. Lægen vil

vurdere det for hver enkelt.

De følgende symptomer kan forekomme hos

nyfødte, hvis mødre er blevet behandlet

med Clopixol-Acuphase i sidste trimester (de

sidste tre måneder af graviditeten): Rystelser,

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks

kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er

udskrevet, skal du straks kontakte læge eller

skadestue eller ringe 112.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Alvorlig påvirkning af hjertet med hurtig,

evt. meget uregelmæssig, puls, som kan

føre til hjertestop. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Pludselige overfølsomhedsreaktioner, f.eks.

hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(anafylaktisk reaktion). Ring 112. Det kan

være livsfarligt.

Blødning fra hud og slimhinder og blå

mærker på grund af forandringer i blodet

(for få blodplader). Kontakt straks læge eller

skadestue.

Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner), især halsbetændelse, og feber

på grund af forandringer i blodet (alvorlig

mangel på hvide blodlegemer). Kontakt

straks læge.

Vedvarende, smertefuld rejsning af penis.

Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke

mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

Høj feber, usædvanlig muskelstivhed

og påvirkning af bevidstheden, øget

svedtendens og hurtig hjertebanken. Ring

112. Det kan være livsfarligt.

Leverbetændelse, gulfarvning af huden og

det hvide i øjnene (gulsot). Kontakt læge

eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke

flere end 1 ud af 10 patienter):

Ufrivillige, langsomme eller hurtige

bevægelser eller muskelstivhed eller besvær

med at sidde eller stå stille.

Sløvhed (søvntrang).

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller

i tænderne.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til

en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Besvær med at lade vandet, evt.

vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle

sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Hjertebanken.

Rysten, svimmelhed, ufrivillige bevægelser

af kroppen.

Hovedpine, nedsat koncentrationsevne,

hukommelsestab.

Prikken/snurren eller følelsesløshed i huden.

Unormal gang.

Uskarpt syn, synsforstyrrelser, øjensmerter.

Tilstoppet næse, åndenød.

Forøget mængde af spyt, forstoppelse,

opkastning, sure opstød/halsbrand, diarré.

Ufrivillig vandladning.

Stærkt forøget svedtendens, hudkløe.

Smerter, muskelsmerter.

Øget appetit, vægtøgning.

Kraftesløshed, træthed, ubehag i kroppen.

Søvnløshed, angst, nervøsitet, abnorme

drømme, rastløs uro, nedsat seksuallyst.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet

blodtryk er alvorligt.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Muskelstivhed, øgede reflekser.

Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser

og stivnet ansigtsudtryk, nedsat kraft i

musklerne.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning, tal med læge. I andre

tilfælde ring 112.

Usikre bevægelser, taleforstyrrelser, migræne.

Kredsende bevægelser af øjnene, store

pupiller.

Øget følsomhed for lyde, susen for ørerne

(tinnitus).

Mavesmerter, kvalme, øget luft i tarmen.

Udslæt, øget følsomhed af huden for lys,

pigmentforstyrrelser, meget fedtet hud.

Eksem eller irritation af huden, små

blødninger i hud og slimhinder.

Irritation på stedet, hvor du har fået

indsprøjtningen.

Kraftig sammenbidning af munden pga.

spænding i tyggemusklerne, skæv holdning

af hovedet.

Nedsat appetit, vægttab, tørst.

Hedeture, lav legemstemperatur, feber.

Impotens og manglende sædafgang.

Manglende orgasme hos kvinder, tørhed i

skeden.

Ligegyldighed, mareridt, øget seksuallyst,

forvirring.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt

blodtryk.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

Hurtig, langsom og/eller uregelmæssig puls.

Det kan være alvorligt. Kontakt lægen.

Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer). Det kan blive alvorligt. Hvis

du får feber, skal du straks kontakte læge.

Hyppig vandladning, tørst, træthed på grund

af højt sukkerindhold i blodet (blodglucose).

Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet

kolesterol i blodet.

Overfølsomhed.

Udvikling af bryster hos mænd, manglende

evne til rejsning af penis.

Mælkeflåd, udebleven menstruation pga.

forhøjet hormon (prolaktin) i blodet.

Unormal glukosetolerans (problemer med

udskillelse af sukker).

Clopixol-Acuphase kan herudover give

bivirkninger, som du normalt ikke mærker

noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver på grund af påvirkning af

blodet, hjertekurven og leveren, som igen

bliver normale, når behandlingen ophører.

Der er set blodpropper i venerne særligt i

benene (med symptomer som hævelse, smerte

og rødmen på benene), som kan løsrives og

føres med blodet til lungerne, hvor de kan

forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær.

Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal

du søge læge omgående.

Hos ældre med demens er der rapporteret et

lidt forøget antal dødsfald blandt patienter,

der er i behandling med antipsykotika

sammenlignet med dem, der ikke er i

behandling med antipsykotika

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i original emballage for at beskytte

mod lys.

Må ikke opbevares over 30°C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Clopixol-Acuphase indeholder:

– Aktivt stof: 50 mg/ml zuclopenthixolacetat.

– Øvrige indholdsstoffer: triglycerider,

middelkædelængde.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Clopixol-Acuphase 50 mg/ml er en klar, gullig

olie, der praktisk talt er fri for partikler.

Pakningsstørrelser

Clopixol-Acuphase fås i pakningsstørrelser á 10

ampuller á 1 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V

Clopixol-Acuphase svarer til

Cisordinol-Acutard®.

Clopixol-Acuphase® er et registreret varemærke,

der tilhører H. Lundbeck A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

november 2017.

-------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og

sundhedspersonale:

Dosering og indgivelsesmåde

Akut skizofreni og andre akutte psykoser. Svære

akutte urotilstande. Mani.

Voksne

50-150 mg i.m., evt. gentaget efter 2-3 dage.

Ældre patienter

50-100 mg i.m., evt. gentaget efter 2-3 dage.

Brug til børn

Clopixol-Acuphase bør ikke anvendes

til børn pga. manglende erfaring med

behandling af børn.

Nedsat leverfunktion

Halv dosis, og hvis muligt

serumkoncentrationsbestemmelse.

Nedsat nyrefunktion

Kan gives i sædvanlige doser.

Varighed af behandling

Bør ikke anvendes længere end 14 dage;

maksimal akkumuleret dosis i en kur bør ikke

overstige 400 mg, og antallet af injektioner bør

ikke overstige fire.

Ved skift til peroral behandling 2-3 dage efter

sidste injektion af Clopixol-Acuphase vil en

daglig dosis på 40 mg peroralt vedligeholde

den opnåede plasmakoncentration.

Ved skift fra behandling med Clopixol-Acuphase

til vedligeholdelsesbehandling med Cisordinol

Depot kan følgende retningslinier anvendes:

Samtidig med (sidste) injektion af

Clopixol-Acuphase (100 mg) gives 200-400

mg (1-2 ml) Cisordinol Depot 200 mg/ml, se i

øvrigt produktresumé for Cisordinol Depot.

Clopixol-Acuphase og Cisordinol Depot kan

blandes i samme sprøjte og gives som én

injektion.

Administration

Injiceres intramuskulært.

Oplysninger om opbevaring, håndtering og

destruktion

Opbevares i original emballage.

Kan blandes med Cisordinol Depot

injektionsvæske, som er opløst i samme olie.

Bør ikke blandes med depotformuleringer med

sesamolie som vehikel, da dette vil medføre

væsentlige ændringer i kinetikken af de

involverede præparater.

Emballage og eventuelt ikke anvendt

lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør

eller kommunal modtageordning i henhold til

gældende regler.

21. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Clopixol-Acuphase, injektionsvæske, opløsning (2care4 ApS)

0.

D.SP.NR.

6384

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clopixol-Acuphase

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Zuclopenthixolacetat 50 mg/ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (2care4 ApS).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Psykotiske tilstande bortset fra depressioner.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Akut skizofreni og andre akutte psykoser. Svære akutte urotilstande. Mani.

Dosering

Voksne

50-150 mg i.m., evt. gentaget efter 2-3 dage.

Ældre patienter

50-100 mg i.m., evt. gentaget efter 2-3 dage.

Børn

Clopixol-Acuphase bør ikke anvendes til børn pga. manglende erfaring med behandling af

børn.

Nedsat leverfunktion

Halv dosis, og hvis muligt serumkoncentrationsbestemmelse.

59921_spc.doc

Side 1 af 10

Nedsat nyrefunktion

Kan gives i sædvanlige doser.

Varighed af behandling

Bør ikke anvendes længere end 14 dage; maksimal akkumuleret dosis i en kur bør ikke

overstige 400 mg og antallet af injektioner ikke overstige fire.

Ved skift til peroral behandling 2-3 dage efter sidste injektion af Clopixol-Acuphase vil en

daglig dosis på 40 mg peroralt vedligeholde den opnåede plasmakoncentration.

Ved skift fra behandling med Clopixol-Acuphase til vedligeholdelsesbehandling med

Cisordinol Depot kan følgende retningslinier anvendes:

Samtidig med (sidste) injektion af Clopixol-Acuphase (100 mg) gives 200-400 mg (1-2 ml)

Cisordinol Depot 200 mg/ml, se i øvrigt produktresumé for Cisordinol Depot.

Clopixol-Acuphase og Cisordinol Depot kan blandes i samme sprøjte og gives som een

injektion.

Administrationsmåde: Injiceres intramuskulært.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt.6.1.

Nedsat bevidsthedsniveau af enhver årsag (fx intoksikation med alkohol, barbiturater eller

opiater), cirkulatorisk kollaps, koma.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom karakteriseret ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom

inhabilitet, påvirket bevidsthedsniveau og forhøjet serumkreatinphosphokinase er

rapporteret for antipsykotika.

Risikoen er muligvis større med de mere potente stoffer.

Patienter med præ-eksisterende organisk hjernesyndrom, mental retardering og opiat- og

alkoholmisbrug er overrepræsenteret blandt fatale tilfælde.

Behandling: Seponering af neuroleptika, symptomatisk og generel understøttende behandling

under indlæggelse.

Symptomerne kan vedvare i mere end en uge efter seponering af orale neuroleptika og

noget længere, når de skyldes depotformen af stofferne.

Zuclopenthixol skal bruges med forsigtighed hos patienter med organisk hjernesyndrom,

kramper og fremskreden leverlidelse.

Insulin- og glukoserespons kan forandres, og der kan være behov for justering af den

antidiabetiske behandling hos patienter med diabetes.

For at kunne bestemme om vedligeholdelsesdosis kan nedsættes, bør patienter i langvarig

behandling særlig med høje doser monitoreres omhyggeligt med regelmæssige intervaller.

Zuclopenthixol kan forårsage QT-forlængelse. Vedvarende QT-forlængelse kan øge

risikoen for maligne arytmier. Zuclopenthixol bør derfor anvendes med forsigtighed hos

59921_spc.doc

Side 2 af 10

udsatte patienter (patienter med hypokaliæmi, hypomagnesæmi eller patienter, som er

genetisk prædisponerede for arytmi) og hos patienter med tidligere kardiovaskulære

lidelser, som fx QT-forlængelse, udtalt bradykardi (<50 hjerteslag i minuttet), nyligt akut

myokardieinfarkt, ubehandlet hjertesvigt eller kardial arytmi.

Samtidig behandling med andre antipsykotika bør undgås (se pkt. 4.5).

Tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) er blevet rapporteret hos patienter i behandling med

antipsykotika. Patienter i behandling med antipsykotika har ofte erhvervede risikofaktorer for

VTE. Derfor bør alle mulige risikofaktorer for VTE klarlægges før og under behandling med

zuclopenthixol, og der bør tages forebyggende forholdsregler.

Ældre:

Cerebrovaskulær

Zuclopenthixol bør anvendes med forsigtighed til patienter med risikofaktorer for apoplexi.

Der er set ca. 3 gange så stor risiko for cerebrovaskulære bivirkninger med visse atypiske

antipsykotika i randomiserede placebo-kontrollerede kliniske studier hos patienter med

demens. Mekanismen bag den øgede risiko er ikke kendt. En øget risiko kan ikke udelukkes

for andre antipsykotika eller i andre patientpopulationer.

Øget dødelighed hos ældre med demens

Data fra to store observationsstudier har vist lidt forøget risiko for død blandt ældre med

demens, der er i behandling med antipsykotika, sammenlignet med ældre med demens, der

ikke er i behandling. Der er ikke tilstrækkelig data til at give et fast estimat på risikoens

størrelse og årsagen til den øgede dødelighed er ikke kendt.

Zuclopenthixol er ikke godkendt til behandling af demens-relaterede adfærdsforstyrrelser.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Zuclopenthixol kan øge den sederende virkning af alkohol og virkningerne af barbiturater

og andre CNS depressiva.

Neuroleptika kan øge eller reducere virkningen af antihypertensive lægemidler. Den

antihypertensive virkning af guanethidin og lignende stoffer reduceres.

Samtidig anvendelse af neuroleptika og lithium øger risikoen for neurotoksicitet.

Nedbrydningen af hhv. tricykliske antidepressiva og neuroleptika bliver gensidigt hæmmet

ved samtidig anvendelse.

Zuclopenthixol kan hæmme virkningen af levodopa og virkningen af adrenerge

lægemidler.

Samtidig anvendelse af metoclopramid og piperazin øger risikoen for ekstrapyramidale

forstyrrelser.

Zuclopenthixol metaboliseres delvist af CYP2D6, hvorfor samtidig brug af lægemidler,

som hæmmer dette enzym, kan medføre nedsat clearance af zuclopenthixol.

Samtidig indtagelse af lægemidler der forlænger QT-intervallet anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Det drejer sig bl.a. om følgende lægemidler:

59921_spc.doc

Side 3 af 10

Klasse Ia og IIIantiarytmika (fx chinidin, amiodaron, sotalol).

Visse antipsykotika (fx thioridazin).

Visse makrolider (fx erythromycin).

Visse antihistaminer (fx terfenadin, astemizol).

Visse quinolonantibiotika (fx moxifloxacin).

Ovenstående liste er ikke komplet, og andre lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-

intervallet signifikant (fx cisaprid og lithium), bør undgås.

Lægemidler, der er kendt for at forårsage elektrolytforstyrrelser såsom thiaziddiuretika

(mod hypokaliæmi), og lægemidler, der er kendt for at øge plasmakoncentrationen af

zuclopenthixol, bør også anvendes med forsigtighed sammen med zuclopenthixol, da de

kan øge risikoen for QT-forlængelse og maligne arytmier (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Bør så vidt muligt ikke anvendes til gravide.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive Clopixol-Acuphase) under tredje

trimester af graviditeten, har risiko for at få bivirkninger inklusive ekstrapyramidale og/eller

abstinenssymptomer i varierende sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der har været

rapporteret om agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser

eller spiseforstyrrelser. Derfor skal nyfødte monitoreres omhyggeligt.

De udførte dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning:

Clopixol-Acuphase bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden, hvis det

vurderes som klinisk nødvendigt, men det tilrådes at observere barnet, særlig i de første 4 uger

efter fødslen

Clopixol-Acuphase er fundet i modermælk i så lave koncentrationer, at det ikke er

sandsynligt, det vil påvirke barnet ved terapeutiske doser.

Den dosis, som barnet indtager, er mindre end 1% i forhold til den vægtrelaterede daglige

dosis, som moderen tager (se pkt. 5.2).

Fertilitet:

Hos mennesker er der blevet rapporteret bivirkninger såsom hyperprolaktinæmi, galaktoré,

amenorré, manglende ejakulation og erektil dysfunktion (se pkt. 4.8). Disse bivirkninger kan

have en uønsket virkning på kvinders og/eller mænds seksuelle funktion og fertilitet.

Hvis der opstår klinisk signifikant hyperprolaktinæmi, galaktoré, amenorré eller seksuel

dysfunktion, bør det overvejes at nedsætte dosis (om muligt) eller seponere behandlingen.

Virkningerne er reversible ved seponering.

Indgivelse af zuclopenthixol til han- og hunrotter blev associeret med en mindre forsinkelse i

parringstendensen. I et forsøg, hvor zuclopenthixol blev givet via kosten, sås nedsat

parringsevne og nedsat konceptionshyppighed.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

59921_spc.doc

Side 4 af 10

Ikke mærkning.

Clopixol-Acuphase kan især ved starten af behandlingen og ved øgning af dosis påvirke

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst forekommende bivirkninger er mundtørhed, sløvhed (søvntrang), akatisi,

hyperkinesi og hypokinesi, der kan forekomme hos mere end 10 % af de behandlede

patienter.

Bivirkningerne er for det meste dosisafhængige. Hyppigheden og alvorligheden af

bivirkningerne er mest udtalt i starten af behandlingen og svinder ved fortsat behandling.

Der kan forekomme bevægelsesforstyrrelser, særligt i starten af behandlingen. I de fleste

tilfælde kan disse bivirkninger afhjælpes på tilfredsstillende vis ved dosisreduktion og/eller

ved anvendelse af antiparkinsonmidler. Rutinemæssig profylaktisk anvendelse af

antiparkinsonmidler anbefales ikke. Antiparkinsonmidler dæmper ikke tardiv dyskinesi, men

kan forværre symptomerne. Det anbefales at nedsætte dosis eller om muligt at seponere

behandlingen. Ved persisterende akatisi kan et benzodiazepin eller propranolol være gavnlig.

Blod- og lymfesystem

Sjælden (≥1/10.000, ≤1/1.000)

Trombocytopeni, neutropeni, leukopeni,

agranulocytose.

Immunsystemet

Sjælden (≥1/10.000, ≤1/1.000)

Overfølsomhed, anafylaktisk reaktion.

Det endokrine system

Sjælden (≥1/10.000, ≤1/1.000)

Hyperprolaktinæmi.

Metabolisme og ernæring

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Sjælden (≥1/10.000, ≤1/1.000)

Øget appetit, vægtøgning.

Nedsat appetit, vægttab.

Hyperglykæmi, unormal glukosetolerans,

hyperlipidæmi.

Psykiske forstyrrelser

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Insomni, depression, angst, nervøsitet,

abnorme drømme, agitation, nedsat libido.

Apati, mareridt, øget libido, forvirring.

Nervesystemet

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Sløvhed (søvntrang), akatisi, hyperkinesi,

hypokinesi.

Tremor, dystoni, hypertoni, svimmelhed,

hovedpine, paræstesi, nedsat

koncentrationsevne, amnesi, unormal gang.

Tardiv dyskinesi, hyperrefleksi, dyskinesi,

parkinsonisme, synkope, ataksi,

taleforstyrrelser, hypotoni, kramper, migræne.

59921_spc.doc

Side 5 af 10

Meget sjælden (<1/10.000)

Malignt neuroleptisk syndrom.

Øjne

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Akkommodationsforstyrrelser,

synsforstyrrelser.

Oculogyration, mydriasis.

Øre og labyrint

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Svimmelhed.

Hyperakusi, tinnitus.

Hjerte

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Sjælden (≥1/10.000, ≤1/1.000)

Takykardi, hjertebanken.

QT-forlængelse.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Hypotension, hedeture.

Venøs tromboemboli.

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Tilstoppet næse, dyspnø.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Mundtørhed.

Forøget spytsekretion, forstoppelse,

opkastning, dyspepsi, diaré.

Abdominalsmerter, kvalme, flatulens.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ændring i leverprøver.

Kolestatisk hepatitis, gulsot.

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Stærkt forøget svedtendens, pruritus.

Udslæt, fotosensibilitet, pigmentforstyrrelser,

seborré, dermatitis, purpura.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Myalgi.

Muskelstivhed, trismus, torticollis.

Nyrer og urinveje

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Miktionsforstyrrelser, urinretention, polyuri

Graviditet, puerperium og den perinatale

periode

Ikke kendt

Neonatalt abstinenssyndrom (se pkt. 4.6)

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Manglende ejakulation, erektil dysfunktion,

anorgasmi (kvinder), tørhed i vulva og

vagina.

59921_spc.doc

Side 6 af 10

Sjælden (≥1/10.000, ≤1/1.000)

Gynækomasti, galaktoré, amenoré, priapisme.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (≥1/100, <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000, ≤1/100)

Asteni, træthed, ubehag, smerter.

Tørst, hypotermi, feber.

Lokalreaktion på injektionsstedet.

Som det gælder for andre lægemidler, der tilhører den terapeutiske klasse af antipsykotika,

er der i forbindelse med zuclopenthixol set sjældne tilfælde af QT-forlængelse,

ventrikulære arytmier - ventrikelfibrillering, ventrikeltakykardi – Torsade de pointes og

pludselig, uforklarlig død (se pkt. 4.4).

Pludselig seponering af zuclopenthixol kan medføre seponeringssymptomer. De mest

almindelige symptomer er kvalme, opkastning, anorexi, diaré, næseflåd, svedtendens,

myalgier, paræstesier, insomnia, rastløshed, angst og agitation. Patienterne kan også opleve

svimmelhed, følelse af at være hhv. varm og kold og tremor. Symptomerne begynder som

regel 1-4 dage efter seponering og aftager i løbet af 1-2 uger.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetningen af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Email: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

På grund af administrationsmåden er det ikke sandsynligt, der vil forekomme

overdoseringssymptomer.

Symptomer:

Sløvhed (søvntrang), koma, ekstrapyramidale symptomer (bevægelsesforstyrrelser), kramper,

shock, hyper- eller hypotermi.

Der er rapporter om EKG-ændringer, QT-forlængelse, Torsade de pointes, hjertestop og

ventrikulære arytmier, når zuclopenthixol er blevet overdoseret samtidig med indtagelse af

lægemidler, som er kendt for at påvirke hjertet.

Behandling:

Behandlingen er symptomatisk og understøttende. Der bør tages skridt til at understøtte

respirationssystemet og det kardiovaskulære system. Epinefrin (adrenalin) bør ikke anvendes,

da det kan medføre yderligere blodtryksnedsættelse. Kramper kan behandles med diazepam

og symptomer på bevægelsesforstyrrelser med biperiden.

4.10

Udlevering

59921_spc.doc

Side 7 af 10

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AF 05 – Antipsykotica, thioxantin-derivater

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Zuclopenthixol er et neuroleptikum af thioxanthengruppen.

Den antipsykotiske effekt af neuroleptika er relateret til deres dopaminreceptorblokerende

effekt, men muligvis bidrager 5-HT receptorblokade også.

Zuclopenthixol har in vitro høj affinitet til både dopamin D

og D

receptorer, til α

adrenoceptorer og 5-HT

receptorer, men har ingen affinitet til cholinerge muscarine

receptorer. Det har svag histamin (H

) affinitet og ingen α

-adrenoceptorblokerende effekt. In

vivo dominerer affiniteten til D

bindingsstederne over affiniten til D

receptorer.

Zuclopenthixol er et potent neuroleptikum i alle adfærdsmodeller for neuroleptisk

(dopaminreceptorblokerende) aktivitet. Der er korrelation mellem in vivo testmodellerne,

affiniteten til D

bindingsstederne in vitro og gennemsnitlig daglig oral antipsykotisk dosis.

Hæmning af motorisk aktivitet og forlængelse af alkohol- og barbituratinduceret sovetid i

mus indicerer en sedativ effekt i klinisk anvendelse.

Som de fleste andre neuroleptika forøger zuclopenthixol dosis-afhængigt serumprolak-

tinniveauet.

Farmakologiske undersøgelser har vist udtalt effekt 4 timer efter injektion af zuclopenthixol

acetat i olie. Noget mere markant effekt sås i perioden 1-3 dage efter injektionen. I løbet af de

følgende dage aftog effekten hurtigt.

I klinisk anvendelse er Clopixol-Acuphase indiceret til initial behandling af akutte psykoser,

mani og exacerbationer af kroniske psykoser.

En enkelt injektion af Clopixol-Acuphase sikrer en udtalt og hurtig reduktion af psykotiske

symptomer. Effekten varer 2 til 3 dage, og normalt er kun en eller to injektioner

tilstrækkelige, før patienten kan overføres til oral eller depotbehandling.

Foruden at medføre en signifikant reduktion eller fuldstændig elimination af hallucinationer,

vrangforestillinger og tankeforstyrrelser har zuclopenthixol udpræget effekt på ledsagende

symptomer som fjendtlighed, mistænksomhed, agitation og aggressivitet.

Zuclopenthixol giver en forbigående dosis-afhængig sedation. Imidlertid er en initial sedation

sædvanligvis fordelagtig i den akutte fase af psykosen, da den dæmper patienten i perioden,

før den antipsykotiske effekt sætter ind. Den uspecifikke sedation er til stede hurtigt efter

injektionen, er signifikant efter 2 timer og når maximum efter 8 timer, hvorefter den aftager

mærkbart og forbliver svag trods gentagen injektion.

Clopixol-Acuphase er især velegnet i behandlingen af psykotiske patienter, som er agiterede,

rastløse, fjendtlige og aggressive.

59921_spc.doc

Side 8 af 10

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Intramuskulær injektion resulterer i maximum serumkoncentrationer (T

) over en periode på

24-48 timer (gennemsnitlig 36 timer). Gennemsnitlig plasmahalveringstid (afspejlende

frigørelsen fra depotet) er ca. 32 timer.

Fordeling

Tilsyneladende fordelingsvolumen (V

er ca. 20 l/kg. Plasmaproteinbindingen er 98-99%.

Biotransformation

Metaboliseringen af zuclopenthixol sker hovedsagelig ved sulfoxidation, sidekæde N-

dealkylering og konjugering med glucuronsyre. Metabolitterne viser ingen neuroleptisk

aktivitet. Zuclopenthixol dominerer over metabolitter i hjernen og andre væv. Der er påvist

genetisk polymorfisme.

Elimination

Plasmahalveringstiden i eliminationsfasen (t

½ β

) af zuclopenthixol er ca. 20 timer; systemisk

plasmaclearance (Cl

) er ca. 0,86 l/min. Zuclopenthixol udskilles hovedsagelig med fæces,

men også i nogen grad (ca. 10%) med urin. Kun ca. 0,1% udskilles uændret med urinen.

Zuclopenthixol udskilles i små mængder i modermælk.

Mælk/serumkoncentrationsratio hos kvinder behandlet med zuclopenthixol oralt eller

parenteralt med decanoatet var ca. 0,29.

Linearitet

Der er lineær kinetik. Gennemsnitligt maksimalt serumniveau af zuclopenthixol svarende til

en dosis på 100 mg zuclopenthixolacetat er 102 nmol (41 ng/ml). Tre dage efter injektionen er

serumniveauet ca. 1/3 af maximum dvs. 35 nmol/l (14 ng/ml).

Ældre patienter

De farmakokinetiske parametre er vidtgående uafhængige af patientens alder.

Nedsat nyrefunktion

Ikke undersøgt, men baseret på ovennævnte udskillelsesdata er det rimeligt at antage, at

nedsat nyrefunktion ikke vil have stor indflydelse på serum niveauet af zuclopenthixol.

Nedsat leverfunktion

Ikke undersøgt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut toksicitet

Zuclopenthixol har lav akut toksicitet.

Kronisk toksicitet

I kronisk toksicitetsundersøgelser var der ingen fund af betydning for den terapeutiske

anvendelse af zuclopenthixol.

59921_spc.doc

Side 9 af 10

Reproduktionstoksicitet

I en undersøgelse med tre generationer af rotter blev der observeret en forsinkelse i

parringstendensen. Når først rotterne var parret, sås der ingen effekt på fertiliteten. I et

forsøg, hvor zuclopenthixol blev givet via kosten, sås nedsat parringsevne og nedsat

konceptionshyppighed.

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist tegn på embryotoksiske eller teratogene

virkninger. I et peri-postnatalt studie med rotter resulterede doser med 5 og 15 mg/kg/dag i

en øgning af dødfødsler, nedsat overlevelse hos ungerne og forsinket udvikling hos

ungerne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Triglycerider, middelkædelængde.

6.2

Uforligeligheder

Kan blandes med Cisordinol Depot injektionsvæske, som er opløst i samme olie.

Clopixol-Acuphase bør ikke blandes med depotformuleringer med sesamolie som vehikel, da

dette vil medføre væsentlige ændringer i kinetikken af de involverede præparater.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Ampuller.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Tømrevej 9

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59921

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. september 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. november 2017

59921_spc.doc

Side 10 af 10

Andre produkter

search_alerts

share_this_information