Clopidogrel "Aristo" 75 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-03-2021

Aktiv bestanddel:
CLOPIDOGRELHYDROGENSULFAT
Tilgængelig fra:
Aristo Pharma GmbH
ATC-kode:
B01AC04
INN (International Name):
Clopidogrel
Dosering:
75 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44025
Autorisation dato:
2010-12-02

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplys-

ninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide.

Lægen har ordineret Clopidogrel Aristo til dig personligt. Lad

derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. “Se pkt. 4”.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clopidogrel Aristo

3. Sådan skal du tage Clopidogrel Aristo

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clopidogrel Aristo tilhører en gruppe medicin, der kaldes blodfor-

tyndende medicin. Blodplader er meget små bestanddele i blodet,

som klumper sig sammen, når blodet størkner. Ved at forhindre

denne sammenklumpning nedsætter et blodpropopløsende præ-

parat risikoen for, at der dannes blodpropper (en proces, der kaldes

trombose).

Clopidogrel Aristo tages af voksne for at forebygge dannelse af

blodpropper i blodårer (arterier), som er blevet stive, en proces

kaldet aterotrombose, hvilket kan føre til f.eks. hændelser såsom

slagtilfælde, hjerteanfald eller død (aterotrombotiske hændelser).

Du har fået ordineret Clopidogrel Aristo til forebyggelse af blod-

propper og nedsættelse af risikoen for disse alvorlige hændelser,

fordi:

du lider af åreforkalkning (også kaldet aterosklerose), og

du tidligere har haft et hjerteanfald, slagtilfælde eller forstyr-

relser i kredsløbet, eller du har haft en alvorlig form for smerter i

brystet, som kaldes hjertekrampe (ustabil angina pectoris) eller

et hjerteanfald (myokardieinfarkt). Til behandling af denne til-

stand kan din læge have indsat en stent i den blokerede eller

forsnævrede arterie for at genoprette en effektiv blodgennem-

strømning. Du bør også få acetylsalicylsyre (et stof, som indgår i

mange lægemidler, og som anvendes til at afhjælpe smerter og

sænke feber såvel som til at forebygge dannelse af blodpropper).

du har uregelmæssig hjerterytme (en sygdom kaldet ”atrieflim-

ren”) og ikke må tage medicin kaldet orale antikoagulantia

(vitamin K-antagonister), der kan forebygge dannelsen af nye

blodpropper og forhindre eksisterende blodpropper i at vokse. Du

bør være blevet informeret om, at ”orale antikoagulantia” er

mere effektive mod denne sygdom end acetylsalicylsyre eller

kombinationen af Clopidogrel Aristo og acetylsalicylsyre. Din

læge kan have udskrevet Clopidogrel Aristo plus acetylsalicyl-

syre, hvis du ikke må tage ”orale antikoagulantia”, og du ikke

har en risiko for alvorlig blødning.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Clopidogrel Aristo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplys-

ningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Clopidogrel Aristo

hvis du er allergisk over for clopidogrel eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer i Clopidogrel Aristo, (angivet i pkt. 6).

hvis du har en sygdom med aktiv blødning såsom et mavesår

eller blødning i hjernen.

hvis du lider af alvorlig leversygdom.

Hvis du mener, at ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl

om noget, skal du rådføre dig med din læge, inden du tager

Clopidogrel Aristo.

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis nogen af følgende situationer gælder for dig, skal du oplyse

det til din læge, før du tager Clopidogrel Aristo:

hvis du har risiko for blødninger såsom:

- en medicinsk lidelse, der medfører risiko for indre blødninger

(såsom et mavesår).

- en blodsygdom, som giver tendens til du får indre blødning

(blødning inde i et væv, organer eller i kroppens led).

- en nylig alvorlig kvæstelse.

- et nyligt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer).

- et planlagt kirurgisk indgreb (gælder også tandoperationer)

inden for de næste syv dage.

hvis du har haft en blodprop i en åre (arterie) i hjernen (iskæmisk

slagtilfælde) inden for de seneste syv dage.

hvis du har en nyre- eller leversygdom.

hvis du har haft en allergisk reaktion overfor andre lægemidler

mod din sygdom.

Mens du tager Clopidogrel Aristo

Du bør sige til din læge, hvis en operation planlægges (også hos

tandlægen), at du tager Clopidogrel Aristo.

Du bør også straks sige det til din læge, hvis du udvikler en

medicinsk tilstand (kendt som trombotisk trombocytopenisk

purpura eller TTP), der giver feber og blå mærker under huden,

der kan fremstå som små røde prikker med eller uden uforklarlig

ekstrem træthed, forvirring eller gulning af huden eller øjnene

(gulsot) (se pkt. 4 ”Bivirkninger”).

Hvis du skærer dig eller kommer til skade, kan det tage længere

tid end normalt før blødningen standser. Det skyldes medicinens

virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår

og skader, som hvis du f.eks. skærer dig under barbering, er dette

som regel uden betydning. Hvis du er bekymret over din blød-

ning, bør du kontakte din læge med det samme (se pkt. 4 ”Bivirk-

ninger”).

Din læge kan bede om blodprøver.

Børn og unge

Clopidogrel Aristo må ikke anvendes til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Clopidogrel Aristo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Visse andre typer

medicin kan påvirke brugen af Clopidogrel Aristo eller omvendt.

Det er særlig vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager:

Medicin, der kan øge risikoen for blødning, såsom:

blodfortyndende medicin, der tages gennem munden for at

nedsætte dannelse af blodpropper.

en type smertestillende medicin (nonsteriode antiinflamma-

toriske lægemidler, NSAID'er), såsom ibuprofen, eller andre

antiinflammatoriske lægemidler som f.eks. cox-2 hæmmere,

som normalt gives til behandling af smertefulde og/eller be-

tændelseslignende tilstande i muskler eller led.

heparin eller anden medicin til indsprøjtning for at nedsætte

dannelse af blodpropper.

ticlopidin, der er anden medicin mod blodpropper.

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (inklusive, men

ikke begrænset til fluoxetin og fluvoxamin), der normalt anven-

des mod depression.

omeprazol eller esomeprazol til behandling af for meget mavesyre.

- fluconazol eller voriconazol, der anvendes til behandling af

svampeinfektioner.

antiretrovirale lægemidler (hiv-medicin) til behandling af

HIV-(humant immundefekt virus) infektion.

carbamazepin, der anvendes mod bestemte former for epilepsi.

moclobemid, medicin mod depression.

repaglinid, medicin til behandling af diabetes.

paclitaxel, medicin til behandling af kræft.

Hvis du har haft alvorlige smerter i brystet (hjertekrampe (ustabil

angina pectoris) eller hjerteanfald), kan din læge ordinere Clopi-

dogrel Aristo i kombination med acetylsalicylsyre (sædvanligvis

kendt som aspirin), som er et stof, der indgår i mange typer medicin

til smertelindring og febersænkning. Lejlighedsvis brug af acetyl-

salicylsyre (højst 1000 mg i løbet af et døgn) skulle generelt ikke

give problemer. Under andre omstændigheder skal langvarig brug

overvejes i samråd med din læge.

Brug af Clopidogrel Aristo sammen med mad og drikke

Clopidogrel Aristo kan tages med eller uden mad. Mad og måltider

har ingen indflydelse.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for

medicin.

Hvis du bliver gravid, mens du tager Clopidogrel Aristo, skal du

straks kontakte din læge, da det frarådes at tage Clopidogrel Aristo

under graviditet.

Du må ikke amme, når du tager denne medicin.

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du tale med din

læge, før du tager denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Clopidogrel Aristo vil påvirke din evne til at

køre eller betjene maskiner.

Clopidogrel Aristo indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Clopidogrel Aristo indeholder hydrogeneret ricinusolie

Dette kan give mavebesvær og diarré.

3. Sådan skal du tage Clopidogrel Aristo

Tag altid Clopidogrel Aristo nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis, herunder også til patienter med ”atrieflim-

mer” (uregelmæssig hjerterytme), er en tablet på 75 mg daglig på

samme tidspunkt hver dag. Tabletten indtages gennem munden

med eller uden mad.

Hvis du har haft alvorlige brystsmerter (ustabil angina pectoris eller

hjertetilfælde, vil din læge måske indlede starten af behandlingen

med at give dig en dosis på 300 mg clopidogrel (4 tabletter à 75

mg). Den anbefalede dosis er derefter en tablet Clopidogrel Aristo

75 mg daglig, som indtages gennem munden alene eller i forbin-

delse med et måltid og på den samme tid hver dag som beskrevet

ovenfor.

Du skal fortsætte med at tage Clopidogrel Aristo, så længe din

læge udskriver det til dig.

Hvis du har taget for meget Clopidogrel Aristo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Clopidogrel Aristo, end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Clopidogrel Aristo

Hvis du glemmer at tage en dosis af Clopidogrel Aristo til sædvan-

lig tid, men husker det i løbet af 12 timer, skal du straks tage tab-

letten og tage den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis du glemmer en tablet i mere end 12 timer, skal du blot tage

den næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte enkeltdosis.

Hvis du holder op med at tage Clopidogrel Aristo

Du må ikke ophøre med behandlingen, med mindre din læge

fortæller dig, at du skal gøre det. Kontakt din læge eller apo-

teket før du holder op.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge, hvis du oplever:

Feber, tegn på infektion eller ekstrem træthed. Disse symptomer

kan skyldes et fald i visse typer blodlegemer.

Tegn på leverproblemer såsom gulfarvning af huden og/eller

øjnene (gulsot), uanset om det er i forbindelse med blødning,

som viser sig under huden som små røde prikker og/eller for-

virring. Se pkt. 2.

Hævelser i munden eller hudproblemer såsom udslæt og kløe,

blister på huden. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion.

Den mest almindelige bivirkning, der er set med

Clopidogrel Aristo, er blødning.

Blødning kan forekomme i form af blødninger fra mave eller tarm,

blå mærker, hæmatom (usædvanlig blødning under huden eller

blodudtrædning), næseblod, blod i urinen. I nogle enkelte tilfælde

er der indberettet blødning i øjne, hoved, lunger eller led.

Hvis du får langvarige blødninger, mens du tager

Clopidogrel Aristo

Hvis du skærer dig eller kommer til skade, kan det tage længere tid

end normalt, før blødningen standser. Dette skyldes medicinens

virkemåde, da den forhindrer blodet i at størkne. Ved mindre sår og

skader, som hvis du f.eks. skærer dig under barbering, er dette som

regel ikke noget problem. Hvis du er bekymret over din blødning,

bør du dog omgående kontakte din læge (se pkt. 2 “Advarsel og

forsigtighedsregler”).

Almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 100

patienter)

Diarré, mavesmerter, fordøjelsesbesvær eller halsbrand.

Ikke almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 1.000

patienter)

Hovedpine, svimmelhed.

Mavesår, opkastning, kvalme, forstoppelse, luft i maven eller

tarmene.

Udslæt, kløe, prikkende fornemmelse og følelsesløshed.

Sjældne bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 10.000

patienter)

Rundtosset (vertigo), forstørrede bryster hos mænd.

Meget sjældne bivirkninger (påvirker færre end 1 ud af

10.000 patienter)

Forvirring, hallucinationer, mundbetændelse, hævelse i munden,

blister på huden, allergi på huden.

Smerter i led, muskelsmerter.

Gulsot, voldsomme mavesmerter med eller uden rygsmerter

(betændelse i bugspytkirtlen), generelle allergiske reaktioner

(f.eks. varmefølelse over hele kroppen med pludselig almen

utilpashed og eventuel besvimelse).

Feber, åndedrætsbesvær ind imellem ledsaget af hoste.

Smagsforstyrrelser.

Blodtryksfald.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra eksisterende

oplysninger): Overfølsomhedsreaktioner med bryst- eller mave-

smerter.

Dertil kommer, at din læge måske ser forandringer i resultaterne fra

blod- og urinprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via neden-

stående kontaktoplysninger.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger, kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Clopidogrel Aristo utilgængeligt for børn.

Brug ikke Clopidogrel Aristo efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte

måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

HDPE beholderen med 1000 tabletter skal bruges inden for 12

måneder efter åbning første gang.

Anvend ikke Clopidogrel Aristo, hvis du bemærker synlige tegn på

nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Clopidogrel Aristo indeholder:

Aktivt stof: clopidogrel. Hver tablet indeholder 75 mg clopidogrel

(som hydrogensulfat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, mannitol, lavsubstitueret

hydroxypropylcellulose, crospovidon, macrogol 6000 og hydro-

generet ricinusolie.

Tabletovertræk: lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid

(E171), triacetin (E1518) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovetrukne tabletter

Lyserøde, runde, bikonvekse med skrå kant filmovertrukne tabletter

præget med ”E” på en side og ”34” på den anden.

Clopidogrel Aristo 75 mg filmovertrukne tabletter findes i PVC/

Aclar/Aluminium blisterpakninger med: 14, 28, 30, 50, 84, 90 eller

100 filmovertrukne tabletter og HDPE beholder med 30 eller 1.000

filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8-10

13435 Berlin

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande

under følgende navne:

Danmark:

Clopidogrel Aristo

Tyskland:

Clopidogrel Aristo 75 mg Filmtabletten

Norge:

Clopidogrel Aristo

Spanien:

Clopidogrel Aristo 75 mg comprimidos

recubiertos con película EFG

Sverige:

Clopidogrel Aristo

Storbritannien:

Clopidogrel 75 mg film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020

50005026/2_190408

Indlægsseddel:

Information til brugeren

Clopidogrel Aristo 75 mg

filmovertrukne tabletter

clopidogrel

DK

26. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Clopidogrel "Aristo", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26238

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clopidogrel "Aristo"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg clopidogrel (som clopidogrelbisulfat).

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,8 mg lactosemonohydrat og 10 mg hydrogeneret

ricinusolie.

Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lyserøde, runde, bikonvekse, med skrå kant, filmovertrukne tabletter præget "E" på den

ene side og "34" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske hændelser

Clopidogrel "Aristo" er indiceret hos

Voksne patienter med myokardieinfarkt (fra få dage indtil mindre end 35 dage),

iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller påviste perifere

kredsløbsforstyrrelser.

Voksne patienter med akut koronarsyndrom:

dk_hum_44025_spc.doc

Side 1 af 22

Akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina eller uden

forekomst af Q-takker), inklusive patienter, som får indsat stent efter perkutant

koronarindgreb, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA).

Akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet i kombination med ASA

hos medicinsk behandlede patienter, der er egnede til trombolytisk behandling.

Forebyggelse af aterotrombotiske og tromboemboliske hændelser ved atrieflimren

Hos voksne patienter med atrieflimren, som har mindst én risikofaktor for vaskulære

hændelser, og som ikke kan modtage behandling med vitamin K-antagonister (VKA), og

som har en lav blødningsrisiko, er clopidogrel i kombination med ASA indiceret til

forebyggelse af aterotrombotiske og tromboemboliske hændelser, herunder apopleksi.

For yderligere information se pkt. 5.1.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og ældre

Clopidogrel ”Aristo” bør gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg.

Hos patienter med akut koronarsyndrom

Akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina pectoris eller

myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker): Behandlingen med clopidogrel bør

indledes med en enkelt initial stabiliseringsdosis på 300 mg, hvorefter behandlingen

fortsætter med 75 mg en gang daglig (sammen med acetylsalicylsyre (ASA) 75 mg –

325 mg daglig). Eftersom større doser af ASA har været forbundet med en øget

blødningsrisiko, bør dosering med ASA ikke overstige 100 mg. Den optimale varighed

af behandlingen er ikke endeligt fastslået. Kliniske forsøgsdata understøtter

anvendelse i op til 12 måneder, og det største udbytte blev set efter 3 måneder (se pkt.

5.1).

Akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet: Behandling med clopidogrel

bør bestå af en daglig dosering på 75 mg, indledt med en stabiliseringsdosis på 300 mg

i kombination med ASA og med eller uden trombotytika. Patienter, der er ældre end

75 år, bør ikke indlede behandlingen med clopidogrel med en stabiliseringsdosis.

Kombinationsterapi bør startes så tidligt som muligt og fortsættes i mindst 4 uger efter

symptomerne viser sig. Fordelen ved kombinationsbehandlingen med clopidogrel og

ASA ud over 4 uger er ikke blevet undersøgt i denne sammensætning (se pkt. 5.1).

Hos patienter med atrieflimren bør clopidogrel gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg.

ASA-behandling (75-100 mg daglig) bør initieres og fortsættes i kombination med

clopidogrel (se pkt. 5.1).

Hvis en dosis glemmes

Mindre end 12 timer efter planlagt administration: patienten bør tage dosis straks og

tage den næste dosis som planlagt.

Mere end 12 timer efter planlagt administration: patienten bør tage den næste dosis

som planlagt og må ikke tage dobbelt dosis.

Pædiatrisk population

Clopidogrel bør ikke bruges til børn på grund af usikkerhed om virkningen (se pkt. 5.1).

dk_hum_44025_spc.doc

Side 2 af 22

Nedsat nyrefunktion

Der er kun begrænset erfaring med behandling af patienter med nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Erfaringen med behandling af patienter med moderate leversygdomme, der kan have

blødningstendens, er begrænset (se pkt. 4.4).

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse

Kan gives med eller uden føde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Stærkt nedsat leverfunktion.

Aktiv patologisk blødning såsom peptisk ulcus eller intrakraniel blødning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Blødning og hæmatologiske sygdomme

På grund af risikoen for blødninger og hæmatologiske bivirkninger bør det straks overvejes

at kontrollere blodstatus og/eller foretage andre passende prøver, hvis der opstår kliniske

symptomer, der tyder på blødninger i løbet af behandlingen (se pkt. 4.8). Ligesom andre

antitrombotiske midler skal clopidogrel anvendes med forsigtighed til patienter med risiko

for tiltagende blødninger fra traumer, kirurgi eller andre patologiske tilstande samt til

patienter, der samtidig behandles med ASA, heparin, glykoprotein IIb/IIIa-hæmmere eller

nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) inklusive cox-2 hæmmere eller

selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er) eller andre lægemidler forbundet med

risiko for blødning såsom pentoxifyllin (se pkt. 4.5). Patienterne skal kontrolleres

omhyggeligt for tegn på blødninger, herunder okkulte blødninger, især i behandlingens

første uger og/eller efter invasive hjerteindgreb eller -kirurgi. Samtidig administration af

clopidogrel og orale antikoagulantia kan ikke anbefales, da det kan øge

blødningstendensen (se pkt. 4.5).

For patienter, der skal have foretaget elektiv kirurgi, og hvor en midlertidig antitrombotisk

effekt ikke er ønskelig, bør clopidogrel seponeres 7 dage før indgrebet. Før planlagt kirurgi

og før ordination af nye lægemidler bør patienten informere sin læge og tandlæge om, at de

tager clopidogrel. Clopidogrel øger kapillærblødningstiden og bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med læsioner, der indebærer øget blødningstendens (specielt

gastrointestinalt og intraokulært).

Patienter i behandling med clopidogrel (alene eller i kombination med ASA) bør

informeres om, at det kan tage længere tid end normalt at standse blødninger, samt at de

bør kontakte deres læge ved enhver usædvanlig blødning (sted eller varighed).

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) er indberettet i meget sjældne tilfælde hos

patienter i behandling med clopidogrel, enkelte gange efter kort tids brug. Det er

dk_hum_44025_spc.doc

Side 3 af 22

karakteriseret ved trombocytopeni og mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi i forbindelse

med enten neurologiske fund, renal dysfunktion eller feber. TTP er en potentiel fatal

tilstand, der kræver øjeblikkelig behandling, der omfatter plasmaferese.

Erhvervet hæmofili

Der er blevet indberettet om erhvervet hæmofili efter anvendelse af clopidogrel. Ved

tilfælde med

bekræftet isoleret forlængelse af aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) med

eller uden blødning, skal erhvervet hæmofili overvejes. Patienter med en bekræftet diagnose

med erhvervet hæmofili skal kontrolleres og behandles af specialister, og clopidogrel skal

seponeres.

Nyligt iskæmisk slagtilfælde

På grund af manglende data kan clopidogrel ikke anbefales til akut iskæmisk slagtilfælde

inden for 7 dage.

Cytochrom P450 2C19(CYP2C19)

Farmakogenetik: Hos patienter med nedsat CYP2C19-metabolisme, omdannes en mindre

del af den anbefalede dosis af clopidogrel til den aktive metabolit og har derfor mindre

effekt på trombocytfunktionen. Tests er tilgængelige til at identificere en patients

CYP2C19 genotype.

Anvendelse af lægemidler, der hæmmer aktiviteten af CYP2C19, kan forventes at resultere

i nedsat niveau af clopidogrels aktive metabolit og dermed nedsat klinisk virkning, da

clopidogrel til dels metaboliseres til dets aktive metabolit af CYP2C19. Den kliniske

relevans af denne interaktion er uvis. Som forholdsregel frarådes samtidig anvendelse af

stærke til moderate CYP2C19 hæmmere (se pkt. 4.5 for en liste over CYP2C19-hæmmere,

se også pkt. 5.2).

CYP2C8-substrater

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der på samme tid behandles med clopidogrel

og lægemidler, der er CYP2C8-substrater (se pkt. 4.5).

Kryds-reaktioner blandt thienopyridiner

Patienterne skal evalueres for anamnese med overfølsomhed over for thienopyridiner

(såsom clopidogrel, ticlopidin, prasugrel), da der er blevet indberettet om krydsreaktivitet

blandt thienopyridiner (se pkt. 4.8). Thienopyridiner kan forårsage milde til alvorlige

allergiske reaktioner såsom udslæt, angioødem eller hæmatologiske krydsrekationer, såsom

thrombocytopæni og neutropeni. Patienter, der tidligere har udviklet en allergisk reaktion

og/eller hæmatologisk reaktion over for et thienopyridin, kan have en øget risiko for at

udvikle den samme eller en anden reaktion over for et andet thienopyridin. Det tilrådes at

overvåge for tegn på overfølsomhed hos patienter med kendt allergi over for

thienopyridiner.

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænset erfaring med behandling af patienter med nyresygdom. Derfor skal

clopidogrel anvendes med forsigtighed til disse patienter (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Der er begrænset erfaring med clopidogrel til patienter med moderat leversygdom, som

kan have blødningstendens. Derfor skal clopidogrel anvendes med forsigtighed til disse

patienter (se pkt. 4.2).

dk_hum_44025_spc.doc

Side 4 af 22

Clopidrogrel ”Aristo” filmovertrukne tabletter indeholder lactose

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

Clopidrogrel ”Aristo” filmovertrukne tabletter indeholder hydrogeneret ricinusolie

Kan give mavebesvær og diarré.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler forbundet med risiko for blødning

Der er en øget risiko for blødning på grund af mulige additive effekt. Der skal udvises

forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, der er forbundet med risiko for

blødning (se pkt. 4.4).

Orale antikoagulantia

Samtidig administration af clopidogrel og orale antikoagulantia kan ikke anbefales, da det

kan øge blødningstendensen (se pkt. 4.4). Selvom administrationen af clopidogrel 75 mg

pr. dag ikke ændrede S-warfarins farmakokinetik eller International Normalised Ratio

(INR) hos de patienter, som fik langvarig behandling med warfarin, øgede samtidig

administration af clopidogrel med warfarin risikoen for blødning på grund af uafhængige

virkninger på hæmostasen.

Glykoprotein IIb/IIIa-hæmmere

Clopidogrel skal anvendes med forsigtighed til patienter, som samtidig behandles med

glykoprotein IIb/IIIa-hæmmere (se pkt. 4.4).

Acetylsalicylsyre (ASA):

ASA ændrede ikke på, at clopidogrel hæmmer den trombocytaggregation som ADP

inducerer, men clopidogrel forstærkede virkningen af ASA den trombocytaggregation som

kollagen inducerer. Samtidig indgift af 500 mg ASA to gange daglig på en enkelt dag

øgede imidlertid ikke signifikant den forlængede kapillærblødningstid, som indgift af

clopidogrel bevirkede. Der er mulighed for en farmakodynamisk interaktion mellem

clopidogrel og acetylsalicylsyre, som kan medføre øget blødningsrisiko. Der rådes derfor

til forsigtighed ved samtidig brug (se pkt. 4.4). Imidlertid er clopidogrel og ASA givet

samtidig i op til et år (se pkt. 5.1).

Heparin

I et klinisk forsøg med raske forsøgspersoner gav clopidogrel ikke anledning til ændring af

heparindosis og det forandrede ikke heparins virkning på koagulationen. Samtidig indgift

af heparin havde ingen virkning på den hæmning af trombocytaggregationen som

clopidogrel inducerer. Der er mulighed for en farmakodynamisk interaktion mellem

clopidogrel og heparin, som kan medføre øget blødningsrisiko. Der rådes derfor til

forsigtighed ved samtidig brug (se pkt. 4.4).

Trombolytika

Sikkerheden ved samtidig administration af clopidogrel, fibrin eller non-fibrinspecifikke

trombolytiske midler og hepariner blev bedømt hos patienter med akut myokardieinfarkt.

Hyppigheden af klinisk signifikant blødning var den samme som den, der ses, når

trombolytiske midler og heparin indgives samtidig med ASA (se pkt. 4.8).

Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er)

dk_hum_44025_spc.doc

Side 5 af 22

I et klinisk forsøg foretaget på raske forsøgspersoner øgede den samtidige administration af

clopidogrel og naproxen okkult gastrointestinalt blodtab. Imidlertid er det på grund af

manglen på interaktionsforsøg med andre NSAID’er ikke umiddelbart klart, om der er øget

risiko for gastrointestinal blødning med alle NSAID-præparater. Derfor bør samtidig

administration af NSAID’er inklusive cox-2 hæmmere og clopidogrel foregå med

forsigtighed (se pkt. 4.4).

SSRI'er

Da SSRI'er påvirker trombocytaktivering og forøger risikoen for blødning, skal samtidig

administration af SSRI'er og clopidogrel ske med forsigtighed.

Anden samtidig behandling

Da clopidogrel til dels metaboliseres til dets aktive metabolit af CYP2C19 kan anvendelse

af lægemidler, der hæmmer aktiviteten af dette enzym, forventes at resultere i nedsat

niveau af clopidogrels aktive metabolit. Den kliniske relevans af denne interaktion er uvis.

Som forholdsregel frarådes samtidig anvendelse af stærke eller moderate CYP2C19

hæmmere (se pkt. 4.4 og 5.2).

Potente og moderate CYP2C19-hæmmere, inkluderer for eksempel omeprazol og

esomeprazol, fluvoxamin, fluoxetin, moclobemid, voriconazol, fluconazol, ticlopidin,

carbamazepin, og efavirenz.

Syrepumpehæmmere (PPI)

Omeprazol 80 mg en gang daglig administreret enten samtidig med clopidogrel eller med

12 timers interval mellem de to stoffer, nedsatte eksponeringen for den aktive metabolit

med 45 % (mætningsdosis) og 40 % (vedligeholdelsesdosis). Nedsættelsen var forbundet

med 39 % (mætningsdosis) og 21 % (vedligeholdelsesdosis) reduceret hæmning af

trombocytaggregation. Esomeprazol forventes at give en lignende interaktion med

clopidogrel.

Der er indrapporteret inkonsistente data fra både observationsstudier og kliniske studier

vedrørende de kliniske konsekvenser af denne farmakokinetiske (PK)/farmakodynamiske

(PD) interaktion med hensyn til alvorlige kardiovaskulære hændelser. Som forholdsregel

frarådes samtidig anvendelse af omeprazol eller esomeprazol (se pkt. 4.4).

Der er set mindre udtalte reduktioner af eksponering for den aktive metabolit med

pantoprazol eller lansoprazol.

Plasmakoncentrationerne af den aktive metabolit var reduceret med 20 % (mætningsdosis)

og med 14 % (vedligeholdelsesdosis) ved samtidig behandling med pantoprazol 80 mg en

gang daglig. Dette var forbundet med en reduktion i den gennemsnitlige hæmning af

trombocytaggregationen på henholdsvis 15 % og 11 %. Disse resultater indikerer, at

clopidogrel kan administreres sammen med pantoprazol.

Der foreligger ikke beviser for, at andre lægemidler, der reducerer mavesyren, såsom H2-

blokkere eller antacida, påvirker clopidogrels antitrombotiske aktivitet.

Boostet antiretroviral terapi (ART)

En signifikant lavere eksponering for clopidogrels aktive metabolit og reduceret

trombocythæmning er påvist hos hiv-smittede patienter i behandling med ritonavir- eller cobicistat-

boostet ART. Den kliniske relevans af disse fund er usikker, men der har været spontane

indberetninger fra hiv-smittede patienter i behandling med ritonavir-boostet ART, som har oplevet

re-okklusive hændelser efter de-obstruktion eller oplevet trombotiske hændelser under

dk_hum_44025_spc.doc

Side 6 af 22

støddosisbehandling med clopidogrel. Gennemsnitlig trombocythæmning kan blive nedsat ved

samtidig anvendelse af clopidogrel og ritonavir. Samtidig anvendelse af clopidogrel og boostet

ART bør derfor frarådes.

Andre lægemidler

Der er gennemført en række andre kliniske forsøg med clopidogrel og anden samtidig

medicinering for at undersøge muligheden for farmakodynamisk og farmakokinetisk

interaktion. Der blev ikke observeret nogen klinisk signifikante farmakodynamiske

interaktioner, når clopidogrel blev indgivet samtidig med atenolol, nifedipin eller både

atenolol og nifedipin. Herudover blev clopidogrels farmakodynamiske aktivitet ikke

påvirket signifikant af samtidig administration af phenobarbital eller østrogen.

Hverken digoxins eller theophyllins farmakokinetik blev ændret ved samtidig

administration af clopidogrel. Antacida påvirkede ikke omfanget af absorptionen af

clopidogrel. Data fra CAPRIE-undersøgelsen indikerer, at phenytoin og tolbotamid, som er

metaboliseret af CYP2C9 uden risiko kan administreres samtidig med clopidogrel.

Lægemidler, der er CYP2C8-substrater

Det er vist, at clopidogrel kan øge eksponeringen for repaglinid hos raske frivillige. In vitro

studier har vist, at den øgede eksponering for repaglinid skyldes hæmning af CYP2C8 ved

glukuronidmetabolitten af clopidogrel. På grund af risiko for øget plasmakoncentration

skal der udvises forsigtighed ved samtidig administration af clopidogrel og lægemidler, der

primært elimineres ved CYP2C8-metabolisme (f.eks. repaglinid, paclitaxel) (se pkt. 4.4).

Ud over ovenstående oplysninger om specifik lægemiddelinteraktion er der ikke udført

interaktions-forsøg med clopidogrel og visse lægemidler, som almindeligvis gives til

patienter med aterotrombotiske sygdomme. Imidlertid fik de patienter, som indgik i

kliniske forsøg med clopidogrel, en lang række ledsagende lægemidler såsom diuretika,

beta-blokkere, ACE-hæmmere, calcium-antagonister, kolesterolsænkende midler,

dilatatorer med effekt på koronarkarrene, antidiabetika (inklusive insulin), antiepileptika

samt GPIIb/IIIa-hæmmere, uden at der blev påvist klinisk signifikante uønskede

interaktioner.

I lighed med andre orale P2Y

-hæmmere kan samtidig administration af opiodagonister

potentielt forsinke og reducere absorptionen af clopidogrel, formodentligt på grund af

langsommere ventrikeltømning. Den kliniske relevans er ukendt. Anvendelse af et

parenteralt antitrombotisk middel til patienter med akut koronarsyndrom, der kræver

samtidig administration af morfin eller anden opioidagonist, bør overvejes.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Da der ikke foreligger kliniske data om eksponering for clopidogrel under graviditet,

foretrækkes det, at clopidogrel ikke anvendes under graviditet af sikkerhedsmæssige

årsager.

Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/

fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

dk_hum_44025_spc.doc

Side 7 af 22

Amning

Det vides ikke, om clopidogrel udskilles i modermælk hos mennesker. Dyreforsøg har vist,

at clopidogrel udskilles i modermælken. Som forholdsregel bør amning ophøre under

behandling med Clopidogrel "Aristo".

Fertilitet

Det er ikke påvist i dyreforsøg, at clopidogrel ændrer fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.Clopidogrel påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af bivirkningsprofilen

Clopidogrel ”Aristo” er blevet evalueret sikkerhedsmæssigt hos mere end 44000 patienter,

der har deltaget i kliniske studier, inklusive over 12000 patienter, der blev behandlet i

mindst 1 år. Samlet set var clopidogrel 75 mg/dag sammenligneligt med ASA 325 mg/dag

i CAPRIE, uden hensyntagen til alder, køn eller race. De klinisk relevante bivirkninger

observeret i CAPRIE-, CURE-, CLARITY-, COMMIT og ACTVIVE-A-undersøgelserne

beskrives nedenfor. Ud over erfaringerne fra de kliniske studier, er der spontant blevet

rapporteret bivirkninger.

Blødning er den mest almindeligt rapporterede bivirkning fra både kliniske studier såvel

som fra post-marketing erfaring, hvor den mestendels blev rapporteret i løbet af

behandlingens første måned.

I CAPRIE var den generelle forekomst af blødninger 9,3 % hos patienter behandlet med

enten clopidogrel eller ASA. Forekomsten af svære tilfælde var ens for clopidogrel og

ASA.

I CURE var der ikke overrepræsentation af større blødninger med clopidogrel plus ASA

inden for 7 dage efter koronar bypass hos patienter, der indstillede behandlingen mere end

5 dage før indgrebet. Hos patienter, som fortsatte med behandlingen indtil 5 dage før

bypassoperationen, var forekomsten 9,6 % for clopidogrel plus ASA og 6,3 % for placebo

plus ASA.

I CLARITY var der en generel stigning i antallet af blødninger i clopidrogrel plus ASA-

gruppen versus placebo plus ASA-gruppen. Forekomsten af større blødninger var ensartet i

de to grupper. Dette var ensartet blandt undergrupperne af patienter, defineret ved baseline

karakteristika og typen af fibrinolytisk- eller heparinbehandling.

I COMMIT var den generelle forekomst af non-cerebrale større blødninger eller cerebrale

blødninger lav og ensartet i begge grupper.

I ACTIVE-A-studiet var antallet af større blødninger højere i clopidogrel + ASA-gruppen

end i placebo + ASA-gruppen (6,7 % versus 4,3 %). Større blødning var i begge grupper

primært af ekstrakranial oprindelse i begge grupper (5,3 % i clopidogrel + ASA-gruppen,

3,5 % i placebo + ASA-gruppen), hovedsageligt fra mave-tarmkanalen (3,5 % versus 1,8

%). Der var flere intrakranielle blødninger i clopidogrel + ASAgruppen sammenlignet med

placebo + ASA-gruppen (henholdsvis 1,4 % versus 0,8 %). Der var ingen statistisk

dk_hum_44025_spc.doc

Side 8 af 22

signifikant forskel mellem grupperne i antallet af letale blødninger (1,1 % i clopidogrel +

ASA-gruppen og 0,7 % i placebo + ASA-gruppen) og hæmoragisk apopleksi (henholdsvis

0,8 % og 0,6 %).

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger, der opstod i de kliniske undersøgelser eller spontant blev rapporteret, anføres i

tabellen herunder. Deres forekomst defineres ved hjælp af følgende konvention: Almindelig

(>1/100 til <1/10), ikke almindelig (>1/1000 til <1/100), sjælden (>1/10000 til <1/10000), meget

sjælden <1/10000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De mest

alvorlige er anført først.

Systemorgan-

klasse

Almindelige

Ikke

almindelige

Sjældne

Meget sjældne.

Ikke kendt*

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni,

Leukopeni,

Eosinofili

Neutropeni,

inklusiv svær

neutropeni

Trombotisk

trombocytopenisk

purpura (TTP) (se

pkt. 4.4),

Aplastisk anæmi,

Pancytopeni,

Agranulocytose,

Alvorlig

trombocytopeni,

Erhvervet hæmofili

Granulocytopeni,

Anæmi

Immunsystemet

Serumsyge,

anafylaktiske

reaktioner,

krydsreaktions

lægemiddel

overfølsomhed

blandt

thienopyridiner

(såsom ticlopidin,

prasugrel) (se pkt.

4.4)*, insulin

autoimmun

syndrom, som kan

føre til alvorlig

hypoglykæmi, i sær

hos patienter med

HLA DRA4

subtype (hyppigere

i den japanske

befolkning)*

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer,

Konfusion

Nervesystemet

Intrakranial

blødning (nogle

Smagsforstyrrelser,

Ageusi

dk_hum_44025_spc.doc

Side 9 af 22

Systemorgan-

klasse

Almindelige

Ikke

almindelige

Sjældne

Meget sjældne.

Ikke kendt*

med fatal

udgang),

Hovedpine,

Paræstesi,

Svimmelhed

Øjne

Øjenblødning

(konjunktival,

okulær, retinal)

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Kounis syndrom

(vasospastisk

allergisk angina /

allergisk

myokardieinfarkt) i

forbindelse med en

allergisk reaktion

på grund af

clopidogrel*

Vaskulære

sygdomme

Hæmatom

Alvorlig blødning,

Blødning i

operationssår,

Vaskulitis,

Hypotension

Luftveje, thorax

og mediastinum

Næseblod

Blødning i

luftvejene

(hæmoptyse,

pulmonær

blødning),

Bronkospasme,

Interstitiel

pneumoni,

Eosinifil pneumoni

Mave-tarm-

kanalen

Gastrointestinal

blødning

Diarré

Mavesmerter

Dyspepsi

Mavesår og

duodenalt ulcus

gastritis,

Opkastning,

Kvalme,

Forstoppelse,

Flatulens

Retroperitoneal

blødning

Gastrointestinal og

retroperitoneal

blødning med fatalt

udfald,

Pankreatitis,

Kolitis (inklusive

ulcerosa eller

lymfocytisk kolitis),

Stomatitis

Lever og

galdeveje

Akut leversvigt,

Hepatitis,

Unormal

leverfunktionstest

Hud og

subkutane væv

Blå mærker

Udslæt,

Pruritus,

Bulløs dermatitis

(toksisk epidermal

dk_hum_44025_spc.doc

Side 10 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information