Clarithromycin "Stada" 250 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-01-2020

Aktiv bestanddel:
CLARITHROMYCIN
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
J01FA09
INN (International Name):
CLARITHROMYCIN
Dosering:
250 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
36452
Autorisation dato:
2004-07-20

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarithromycin PCD 250 og 500 mg filmovertrukne tabletter

clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Clarithromycin PCD til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin PCD

Sådan skal du tage Clarithromycin PCD

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Clarithromycin PCD indeholder det aktive lægemiddelstof clarithromycin, som er et antibiotikum

(hæmmer bakterievækst). Clarithromycin PCD bruges når penicillin (anden type antibiotika) ikke kan

bruges. Clarithromycin bruges hos voksne og børn over 12 år mod følgende bakterielle infektioner:

Visse infektioner i luftvejene

Akut bihulebetændelse forårsaget af bakterier

Halsbetændelse og betændelse i mandlerne i tilfælde hvor mere passende antibiotisk

behandling ikke er mulig eller følsomheden overfor bakterien

Streptococcus

pyogenes

, som er skyld i infektionen, er blevet påvist

Akut forværring af bronkitis (længerevarende betændelse i bronkierne (luftvejene),

som skyldes bakterier

Lungebetændelse som skyldes atypiske bakterier

Nogle hud- og slimhindeinfektioner, som:

Eythrasma (en hudlidelse der kan give lyserøde knopper)

Akne vulgaris (en hudlidelse kendetegnet ved røde pletter eller små knuder)

Rosen (lokal rødmen af huden)

hvis mere passende antibiotisk behandling ikke er mulig.

I kombination med andre antibiotika og et lægemiddel mod mavesår til behandling af

Helicobacter Pylori (en infektion der er forbundet med mavesår).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering angivet i denne indlægsseddel. Følge

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE CLARITHROMYCIN PCD

Tag ikke Clarithromycin PCD hvis:

du er allergisk over for clarithromycin, andre makrolider (lignende antibiotika såsom

erythromycin eller azithromycin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet

i pkt. 6).

En allergisk reaktion kan inkludere udslæt, kløe, vejrtrækningsproblemer eller hævelse af

ansigt, læber, hals og tunge.

du samtidig er i behandling med:

ergotamin ligende lægemidler (anvendes normalt mod migræne)

terfenadin eller astemizol (anvendes mod høfeber eller allergi) ellercisaprid (middel

mod mavetarmbesvær og halsbrand) ellerpimozid (anvendes mod psykiske lidelser)

da kombinationen af disse lægemidler nogle gange kan forårsage forstyrrelser i

hjerterytmen. Konsulter din læge for alternative lægemidler.

statiner såsom simvastatin eller lovastatin (behandling til sænkning af kolesterol)

ticagrelor (et lægemiddel, som forhindrer dit blod i at danne klumper)

ranolazin (et lægemiddel, som anvendes til at behandle angina pectoris)

colchicin (normalt taget imod gigt)

du har en medfødt eller erhvervet hjertelidelse med unormalt EKG (QT-forlængelse) eller

tidligere har haft livstruende uregelmæssig hjerterytme (såsom ventrikulær hjertearytmi,

inklusive torsades de pointe)

du har hypokaliæmi (en betegnelse for lavt kalium i blodet, som kan give muskelsvaghed,

muskeltrækninger eller unormal hjerterytme)

du har alvorlige lever- eller nyreproblemer

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Clarithromycin PCD og tal med din læge, specielt hvis du:

udvikler alvorlig diarré under eller efter behandling med Clarithromycin PCD – stop med at

tage tabletterne og tal med lægen. Tag ikke medicin der hæmmer peristaltikken (tarmens

bevægelser), såsom lægemidler til behandling af diarré, før årsagen til diarréen er fastlagt.

får en anden infektion – stop med at tage tabletterne og kontakt din læge

har nyre og/eller leverproblemer

er allergisk overfor andre antibiotika

har problemer med dit hjerte

har hypomagnesiæmi (for lavt magnesium i blodet)

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, bør du tale med din læge.

Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin PCD

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du bør ikke tage Clarithromycin filmovertrukne tabletter, hvis du tager nogen af lægemidlerne anført i

punktet ”

Tag ikke Clarithromycin PCD hvis”

ovenfor.

Fortæl det til din læge, hvis du tager nogle af følgende lægemidler, da det kan være nødvendigt at

ændre din dosis eller du måske skal have foretagetregelmæssige tests:

digoxin

quinidin eller disopyramid (mod hjerteproblemer)

triazolam

alprazolam, midazolam (beroligende)

cilostazol (mod dårligt blodomløb)

perikon (naturlægemiddel mod depression)

ciclosporin, tacrolimus eller sirolimus (hjælper med at forhindre afstødning efter

transplantation)

teofyllin (mod astma)

methylprednisolon (et kortikorsteoid)

vinblastin (til behandling af cancer)

rifabutin, rifampicin, rifapentin, fluconazol, itraconazol (til behandling af infektioner)

ritonavir, efavirenz, nevirapin, atazanavir, saquinavir, etravirin eller zidovudin (anti virale

lægemidler til behandling af HIV)

warfarin (blodfortyndende lægemidler)

atorvastatin eller rosuvastatin (HMG-CoA reductase hæmmere, almindelig kendt som statiner,

bruges til at sænke niveauerne af kolesterol (en type fedt) i blodet)

omeprazol (bruges til behandlingen af fordøjelsesbesvær og mavesår) på nær hvis lægen har

ordineret det for at behandle

Helicobacter pylori

infektioner med sår på tolvfingertarmen.

Aprepitant (mod mavelidelser)

phenytoin, carbamazepin, valproat eller phenobarbital (epilepsimidler)

insulin eller andre lægemidler til behandling af sukkersyge (som tilbutamid, gliclazid,

glibenclamid, nateglinid, og repaglinid)

colchicin (normalt anvendt mod gigt)

aminoglycosid antibiotika såsom streptomycin eller gentamicin

verapamil, amlodipin, diltiazem (mod forhøjet blodtryk og uregelmæssig hjerterytme)

tolterodin (mod overaktiv blære)

sildenafil, vardenafil og tadalafil (mod impotens hos voksne mænd eller til brug ved arteriel

hypertension (forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne)

quetiapin (et antipsykotikum)

Det kan stadig være i orden at tage Clarithromycin PCD, og din læge vil kunne beslutte, hvad der

er bedst for dig.

Brug af Clarithromycin PCD sammen med mad

Clarithromycin PCD kan tages sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Clarithromycin PCD.

Du bør fortælle lægen, hvis du er gravid eller ammer, så vil lægen tage stilling til, om det er i orden at

tage Clarithromycin PCD.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarithromycin PCD kan give svimmelhed, vertigo (svimmelhed af den type hvor der er en følelse af

bevægelse ved stilstand), forvirring eller desorientering (du ved ikke, hvor du befinder dig). Hvis du

oplever ovenstående, bør du ikke køre motoriserede køretøjer eller arbejde med maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CLARITHROMYZIN PCD

Dosering

Tag altid Clarithromycin PCD nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Voksne, ældre og børn over 12 år:

Den anbefale dosis er 250 mg to gange daglig, hvilket kan øges til 500 mg to gange daglig ved

alvorlige infektioner.

Den anbefalede dosis for H. pylori, som del af behandlingen for mavesår er 500 mg to gange daglig.

Patienter med alvorlig nyrelidelse skal muligvis reducere dosis (250 mg en gang daglig eller 250 mg

to gange daglig for mere alvorlige infektioner) og behandlingen bør ikke overstige 14 dage.

Anvendelsesmåde

Clarithromycin PCD kan tages med eller uden mad. Clarithromycin PCD 500 mg kan deles i to lige

store dele.

Børn og unge

Clarithromycin PCD er ikke egnede til børn under 12 år eller, som vejer mindre end 30 kg.

Behandlingsvarighed

Den normale behandlingsvarighed er 6-14 dage. Behandlingen forsætter i mindst 2 dage efter

symptomerne på infektionen er væk.

Hvis du har taget for mange Clarithromycin PCD tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere end der står i denne indlægsseddel,

eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin PCD

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin PCD, skal du tage lægemidlet, så snart du husker på det.

Hvis det er tæt på næste dosis, skal den manglende dosis springes over og der skal forsættes som

normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt enkeltdosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin have bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Al medicin kan give allergiske reaktioner, dog er alvorlige allergiske reaktioner meget sjældne.

Fortæl straks lægen hvis De får åndenød, vejrtrækningsproblemer, hævelse af øjenlåg, ansigt

eller læber, udslæt eller kløe (især hvis det rammer hele kroppen).

Kontakt straks lægen, hvis du oplever en alvorlig hudreaktion: et rødt, skællende udslæt med puds

under huden og blærer (eksanthematisk pustulose). Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data).

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret:

Almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Søvnproblemer eller søvnløshed (insomni)

Hovedpine

Kvalme

Opkastning

Diarré (se også

”Advarsler og forsigtighedsregler”

Mavesmerter

Fordøjelsesbesvær

Smerter i maveregionen

Udslæt

Øget svedtendens

Smagsforstyrrelser (f.eks. metallisk eller bitter smag)

Ændret leverfunktionstest

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Allergiske reaktioner såsom hudkløe, hud udslæt eller shock (blodtryksfald, rastløshed, svag

hurtig puls, fugtig hud, reduceret bevidsthed) –

hvis det sker bør lægen straks underrettes

Svimmelhed

Døsighed

Følelse af at det snurrer rundt selv ved stilstand (vertigo)

Tinnitus (ringen for ørerne)

Forringelse af hørelsen

Mundtørhed

Bøvsen

Oppustethed (følelse af at være ubehagelig fyldt samt rumlende lyde fra maven)

Luftafgang fra tarmen

Betændelse i mavens slimhinde

Nedsat eller tab af appetit

Angst

Forstoppelse

Generel utilpashed

Svaghedsfølelse

Brystsmerter

Træthed

Kuldegysninger

Rysten

Unormalt EKG (QT forlængelse)

Hjertebanken (palpitation)

Leverproblemer (forhøjede leverenzymer i blodprøve)

Hepatitis (leverbetændelse)

Kolestase (ophobning af galde i galdegangene)

Diverse infektioner inklusive infektion i skeden og svampeinfektion i munden

Betændelse i munden eller tungen

Lavt antal hvide blodlegemer

Unormal stigning af eosinofil (en bestemt type af hvide blodlegemer)

Niveaustigning af et bestemt enzym i kroppen (ses i blodprøver)

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

:

Alvorlige allergiske reaktioner som forårsager vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed -

hvis

dette sker, skal du straks kontakte lægen

Allergiske reaktioner med udslæt og eksem (DRESS syndrom)

Angioødem (alvorlig allergisk reaktion, som forårsager hævelse, specielt i ansigt, mund, tunge

eller hals)

hvis dette sker, skal du straks kontakte lægen

Pseudomembranøs colitis (en sygdom der giver diarré, feber og mavesmerter). I alvorlige

tilfælde kan livstruende komplikationer opstå)

Leversvigt (især hos patienter med leverlidelser eller patienter der tager anden medicin, som

kan skade leveren)

Øget hjerterytme

Ændring i hjerterytme

Livstruende uregelmæssig hjerterytme

Betændelse i bugspytkirtlen (kombineret med kraftig smerte i den øvre maveregion med

udstråling til ryggen, sammen med svimmelhed og opkast)

Ændring eller tab af smags- og lugtesansen

Misfarvning af tænder og tunge

Smerter eller svaghed i musklerne

Unormal muskelnedbrydning som kan give nyreproblemer

Nyrebetændelse (kombineret med blod i urinen, feber og smerter i siderne)

Alvorlig nedsat nyrefunktion (nyresvigt)

Alvorlig nedgang i antallet af hvide blodlegemer, hvilket kan øge risikoen for infektioner

Unormalt lavt antal blodplader (hvilket kan give blå mærker eller øget blødningstendens)

Blødning

Hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Lang blodstørkningstid

Se ting der ikke er der (hallucinationer)

Unormale tanker (psykose)

Desorientering (ved ikke hvor du er)

Depersonalisation (uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person)

Mareridt

Føle sig opstemt eller eksalteret (mani)

Forvirring

Kramper

Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse (kraftig afskalning af huden og

blærer)

Høretab

Depression

Gulsot (gulfarvning af hud og øjne)

Hududslæt (akne)

Rødme af huden (rosen og erythrasma)

Mørk urin

Stikkende og prikkende følelse i huden (paræstesi)

Endvidere er det blevet rapporteret at clarithromycin kan forværre myasthenia gravis symptomerne (en

sygdom hvor musklerne bliver svage og hurtigt trætte) hos patienter som allerede lider af denne

sygdom.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

e-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Clarithromycin PCD utilgængeligt for børn.

Brug ikke denne medicin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toiletter eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Clarithromycin PCD indeholder:

Det aktive lægemiddelstof er clarithromycin.

Clarithromycin filmovertrukne tabletter indeholder 250 mg eller 500 mg af det aktive stof

clarithromycin.

Tabletten indeholder også følgende: croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid

vandfri silica, povidon (K 30), stearinsyre, magnesiumstearat og talkum.

Tabletovertrækket indeholder: hypromellose, propylenglykol, hydroxypropylcellulose, talcum,

titandioxid (E171), quinolingult (E104), vanillin.

Udseende og pakningsstørrelser

Clarithromycin 250 mg er lysegule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med ”C1” på

den ene side.

Clarithromycin 500 mg er lysegule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter med ”C” og ”2” præget

på hver side af delekærven på den ene side og indskæringer langs delekærven.

250 mg

Blisterpakning: 1, 2, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 30, 32, 42, 50, 56, 60, 90, 100, 250 eller 500

tabletter

500 mg

Blisterpakning: 1, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 32, 42, 50, 60, 90, 100, 250 eller 500 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

PharmaCoDane Aps

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Fremstiller:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig:

Clarithromycin Stada 250 mg Filmtabletten

Clarithromycin Stada 500 mg Filmtabletten

BE/LU:

Clarithromycine EG 250 mg filmomhulde tabletten

Clarithromycine EG 500 mg filmomhulde tabletten

Clarithromycin PCD

Clonocid 250 mg Tablets

Clonocid 500 mg Tablets

Claritromicina EG 250 mg, compresse rivestite con film

Claritromicina EG 500 mg, compresse rivestite con film

Klaritromycin STADA

Denne indlægsseddel blev senest revideret feburar 2018

Læs hele dokumentet

20. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Clarithromycin “Stada”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

22343

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clarithromycin “Stada”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder 250 mg eller 500 mg clarithromycin.

250 mg:

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på::

1 tablet indeholder 12,315 mg propylenglycol (E 1520)

1 tablet indeholder 0,215 mg natrium.

500 mg:

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

1 tablet indeholder 12.315 mg propylenglycol (E 1520)

1 tablet indeholder 0,430 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

250 mg: Lys gul, oval, bikonveks filmovertrukket tablet, mærket på den ene side med

”C1”.

500 mg: Lys gul, oval, bikonveks filmovertrukket tablet, mærket ”C” og ”2” på hver side

af delekærven. På hver side af brydningslinjen er der en fordybning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Clarithromycin er indiceret hos voksne og børn på 12 år eller derover til behandling af

følgende akutte og kroniske bakterielle infektioner, når de skyldes clarithromycinfølsomme

dk_hum_36452_spc.doc

Side 1 af 21

bakterier hos patienter med hypersentivitet over for penicillin eller hvor brug af penicillin

vil være uhensigtsmæssig af andre årsager.

Akut bakteriel bihulebetændelse (tilstrækkelig diagnosticeret)

Streptokok faryngitis og tonsillitis: kun i tilfælde hvor første valgsbehandling med

betalaktamer ikke er mulig eller hvor følsomheden overfor Streptococcus pyogener

mod clarithromycin er set

Akut bakteriel eksacerbation af kronisk bronkitis

Lungebetændelse, der skyldes atypiske bakterier (se pkt. 4.4)

Hud- og slimhindeinfektioner af mild til moderat sværhedsgrad.

I passende kombination med antibakterielle terapeutiske regimer og et velegnet

mavesårshelende stof ved eradikationsbehandling af Helicobacter Pylori hos patienter med

H. Pylori associeret ulcus (se pkt. 4.2).

Officielle vejledninger bør tages i betragtning ved passende valg af antibakterielle stoffer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering:

Doseringen af clarithromycin afhænger af patientens kliniske tilstand og skal i hvert enkelt

tilfælde bedømmes af en læge.

Voksne og unge

Standarddosis: den normale dosis er 250 mg to gange daglig.

Høj dosering (ved svære infektioner): Normal dosis kan ved svære infektioner forøges

til 500 mg to gange daglig.

Pædiatrisk population:

Der har været udført kliniske studier med clarithromycin suspension til børn mellem 6

måneder og 12 år. Derfor bør børn under 12 år bruge clarithromycin suspension (granulat

til oral suspension). Der er ikke tilstrækkelige data til at anbefale anvendelse af

clarithromycin som IV formulering til patienter under 18 år.

Clarithromycin “Stada” filmovertrukne tabletter er ikke velegnet til børn under 12 år, der

vejer under 30 kg.

Eradikationsbehandling af H. pylori hos patienter med ulcus duodeni (voksne):

Der gives clarithromycin 500 mg to gange daglig i forbindelse med tre-stofsbehandling. De

generelle anbefalinger for H. pylori eradikation bør overvejes.

Ældre: Dosering som hos voksne.

Nedsat nyrefunktion:

Hos patienter med nedsat nyrefunktion med kreatininclearence mindre end 30 ml/min, bør

dosis af claritromycin reduceres til det halve, dvs. 250 mg én gang daglig eller 250 mg to

gange daglig ved mere alvorlige infektioner. Behandlingen bør ikke fortsætte i mere end 14

dage hos disse patienter.

dk_hum_36452_spc.doc

Side 2 af 21

Administration:

Til oral anvendelse.

Clarithromycin tabletter kan gives uafhængig af fødeindtagelse (se afsnit 5.2).

Behandlingens varighed:

Behandlingens varighed afhænger af bakterien der forårsager infektionen og patientens

kliniske tilstand. Behandlingens varighed skal under alle omstændigheder fastsættes af

lægen.

Normal behandlingsforløb er 6 til 14 dage. Terapien bør fortsættes mindst 2 dage efter

at symptomerne er forsvundet.

Ved Streptococcus pyogenes infektioner bør behandlingsforløbet være mindst 10 dage,

for at undgå komplikationer såsom rheumatisk feber og glomerulonephritis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, makrolider eller overfor nogle af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af clarithromycin og en af følgende aktive substanser er

kontraindiceret: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin, da dette kan forårsage forlænget

QT-interval og hjertearytmier inklusiv ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og Torsades

de Pointes (se pkt. 4.5).

Samtidig administration med ticagrelor er kontraindiceret.

Samtidig administration af clarithromycin og ergotamin eller dihydroergotamin er

kontraindiceret, da dette kan forårsage ergotamintoksicitet.

Clarithromycin må ikke anvendes til patienter med QT-forlængelse (medfødt eller

dokumenteret erhvervet QT-forlængelse) eller ventrikulære hjertearytmier i anemnesen,

inklusive Torsades de Pointes (se pkt. 4.4 og 4.5).

Clarithromycin bør ikke administreres samtidig med HMG-CoA reduktase hæmmere

(statiner), som i udstrakt grad metaboliseres via CYP3A4 (lovastatin eller simvastatin), på

grund af den forøgede risiko for myopathi, inklusive rabdomyolyse (se pkt. 4.5).

Clarithromycin må ikke anvendes til patienter med hypokaliæmi (risiko for forlængelse af

QT-tiden).

Clarithromycin må ikke give til patienter der lider af alvorligt leversvigt i kombination

med nedsat nyrefunktion.

Som for andre stærke CYP3A hæmmere bør clarithromycin ikke anvendes til patienter,

som tager colchicin.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lægen bør ikke udskrive clarithromycin til gravide kvinder uden en nøje afvejning af

fordele og risiko, især i de første tre måneder af graviditeten (se pkt. 4.6).

Forsigtighed tilrådes ved patienter med svær nyreinsufficiens (se pkt. 4.2).

Clarithromycin udskilles hovedsagelig gennem leveren. Derfor skal der udvises særlig

forsigtighed ved administration af antibiotikummet til patienter med nedsat leverfunktion.

Der skal også udvises forsigtighed ved administration til patienter med moderat til svært

nedsat nyrefunktion.

Der er rapporteret om tilfælde af fatalt leversvigt (se pkt. 4.8). Nogle patienter kan have

haft præeksisterende leversygdomme eller have taget andre hepatotoksiske lægemidler.

dk_hum_36452_spc.doc

Side 3 af 21

Patienterne tilrådes til at stoppe behandlingen og kontakte lægen, hvis der opstår tegn eller

symptomer på leversygdom, såsom anoreksi, gulsot, mørk urin, pruritus eller ømhed i

abdomen.

Der er set pseudomenbranøs colitis ved anvendelse af næsten alle antibiotika, inklusive

makrolider og kan variere i sværhedsgrad fra mild til livstruende. Der er set Clostridium

difficile-associeret diarré (CDAD) i forbindelse med anvendelse af næsten alle antibiotika

inklusive clarithromycin, og kan variere i sværhedsgrad fra mild diarré til fatal colitis.

Behandling med antibiotika ændrer den normale flora i tyktarmen, hvilket kan medføre

overvækst af C. difficile. CDAD skal overvejes hos alle patienter, som får diarré efter brug

af antibiotika. Præcis medicinsk anamnese er nødvendig, da CDAD er set at forekomme

over 2 måneder efter administration af antibiotika. Derfor bør seponering af clarithromycin

overvejes uanset indikationen. Der skal udføres mikrobiel testning og passende behandling

påbegyndes. Lægemidler, som hæmmer peristaltikken, skal undgås.

Der er efter markedsføring set colchicin-toksicitet ved samtidig anvendelse af clarithromycin

og colchicin, specielt hos ældre patienter. Nogle af disse opstod hos patienter med nedsat

nyrefunktion. Der er rapporteret om dødsfald hos nogle af disse patienter (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af clarithromycin og colchicin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af clarithromycin og

thiazolbenzodiazepiner, såsom triazolam, og midazolam (se pkt. 4.5).

Forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af clarithromycin og andre ototoksiske

lægemidler, især med aminoglykosider. Vestibulær og auditiv funktion bør monitoreres

under og efter behandlingen.

Kardiovaskulære hændelser

Forlænget kardial repolarisering og QT-interval, der bibringer en risiko for udvikling af

hjertearytmi og torsade de pointes er set ved behandling med makrolider, herunder

clarithromycin (se pkt. 4.8). Da følgende situationer kan føre til en øget risiko for

ventrikulære arytmier (herunder torsades de pointes), bør clarithromycin anvendes med

forsigtighed i følgende patienter:

Patienter med koronararteriesygdom, svær hjerteinsufficiens, ledningsforstyrrelser

eller klinisk relevant bradycardi.

Patienter med elektrolytforstyrrelser såsom hypomagnesiæmi. Clarithromycin må

ikke gives til patienter med hypokaliæmi (se pkt. 4.3).

Patienter, der samtidig tager andre lægemidler, der er forbundet med QT-

forlængelse (se pkt. 4.5). )

Samtidig administration af clarithromycin med astemizol, cisaprid, pimozid og

terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Clarithromycin må ikke anvendes til patienter med medfødt eller fastslået erhvervet

QT-forlængelse eller ventrikulær arytmi i anamnesen (se pkt. 4.3).

Epidemiologiske studier, der undersøger risikoen for uønskede kardiovaskulære resultater

med makrolider, har vist varierende resultater. Nogle observationsstudier har identificeret en

sjælden kortvarig risiko for arytmi, myokardieinfarkt og kardiovaskulær mortalitet ledsaget af

makrolider, herunder clarithromycin. Hensyntagen til disse fund skal afvejes imod

behandlingsfordele ved ordinering af clarithromycin.

Lungebetændelse:

dk_hum_36452_spc.doc

Side 4 af 21

På grund af den begyndende resistens af Streptococcus pneumoniae over for makrolider er det

vigtigt at der udføres følsomhedstestning når clarithrimycin ordineres til samfundserhvervet

lungebetændelse. Til hospitalserhvervet lungebetændelse skal clarithromycin anvendes i

kombination med andre passende antibiotika.

Milde til moderate hud- og bløddelsinfektioner:

Disse infektioner skyldes oftest Staphylococcus aureus og Streptococcus pyogenes, der

begge kan være resistente over for makrolider. Det er derfor vigtigt at udføre

følsomhedstestning. I tilfælde hvor betalactam-antibiotika ikke kan anvendes (f.eks. ved

allergi) kan andre antibiotika, såsom clindamycin, være førstevalg. Makrolider kan i

øjeblikket kun anses for at spille en rolle i nogle hud- og bløddelsinfektioner, såsom

infektioner, der skyldes Corynebacterium minutissimum, acne vulgaris og erysipelas, og i

situationer, hvor penicillinbehandling ikke er mulig.

I tilfælde af alvorlige akutte overfølsomhedsreaktioner, såsom anafylaksi, alvorlige kutane

bivirkninger (SCAR) (fx akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-

Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og udslæt med eosinofili og systemiske

symptomer (DRESS)), skal clarithromycinbehandlingen straks seponeres og passende

behandling bør hurtigst muligt igangsættes.

Clarithromycin skal anvendes med forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler,

der inducerer cytokrom CYP3A4-enzymet (se pkt. 4.5).

HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner):

Samtidig brug af clarithromycin og lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret (se pkt.

4.3). Der bør udvises forsigtig ved ordination af clarithromycin sammen med andre

statiner. Der er beskrevet rhabdomyolyse hos patienter, som tager clarithromycin sammen

med andre statiner. Patienterne skal monitoreres for tegn og symptomer på myopati. I de

situationer, hvor samtidig anvendelse af clarithromycin og statiner ikke kan undgås,

anbefales det at ordinere den lavest registrerede dosis af statin. Anvendelse af et statin som

ikke er afhængig af CYP3A-metabolismen (f.eks. fluvastatin) kan overvejes (se pkt. 4.5).

Orale hypoglykæmiske lægemidler/Insulin:

Samtidig brug af clarithromycin og orale hypoglykæmiske lægemidler (som sulfonylurea)

og/eller insulin kan medføre signifikant hypoglykæmi. Omhyggelig monitorering af

glukose anbefales (se pkt. 4.5).

Orale antikoagulantia:

Der er en risiko for alvorlige blødninger og signifikante stigninger i International

Normaliseret Ratio (INR) og protrombintid, ved samtidig administration af clarithromycin

og warfarin (se pkt. 4.5). INR og protrombintider bør jævnligt overvåges, mens patienterne

får clarithromycin og orale antikoagulantia samtidig.

Anvendelse af antimikrobiel behandling, såsom clarithomycin, til behandling af H. pylori

infektioner, kan selektere for lægemiddelresistente organismer.

Som ved andre antibiotika kan langtidsbrug resultere i kolonisering af et øget antal ikke

følsomme bakterier og svampe. Hvis superinfektioner forekommer, bør passende

behandling iværksættes.

dk_hum_36452_spc.doc

Side 5 af 21

Man bør også være opmærksom på muligheden for krydsresistens mellem clarithromycin

og andre makrolider samt licomycin og clindamycin

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 12,315 mg propylenglycol i hver tablet.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. den er i

det væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Brugen af følgende lægemidler er stærkt kontraindiceret på grund af risikoen for

alvorlige lægemiddelinteraktioner:

Cisaprid, pimozid, astemizol og terfenadin:

Der er rapporteret om forhøjede cisaprid plasmakoncentrationer hos patienter som fik

samtidig administration af clarithromycin og cisaprid. Dette kan resultere i QT-forlængelse og

hjertearytmier inklusiv ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsade de pointes.

Lignende effekt er set efter samtidig administration af clarithromycin og pimozid (se pkt. 4.3).

Det er rapporteret af makrolider kan ændre metabolismen af terfenadin resulterende i

stigning i plasmakoncentrationen af terfenadin. Dette er lejlighedsvist blevet sat i forbindelse

med hjertearytmier såsom QT-forlængelse, ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsade

de pointes (se pkt. 4.3). I et forsøg med 14 raske frivillige, resulterede samtidig

administration af clarithromycin og terfenadin i to- til tredobbelt stigning i serumniveauet

af terfenadins syremetabolit og i forlængelse af QT-interval uden nogen påviselig klinisk

effekt. Der er set lignende effekt ved samtidig administration af astemizol og andre

makrolider.

Ergotamin/dihydroergotamin

Rapporter efter markedsføring tyder på, at samtidig administration af clarithromycin og

ergotamin eller dihydroergotamin, har været forbundet med akut ergotamintoksicitet

karakteriseret ved vasospasmer og iskæmi af ekstremiterne og andre væv inklusive

centralnervesystemet. Samtidig administration af clarithromycin og disse lægemidler er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

HMG-CoA reductase hæmmere (statiner)

Samtidig anvendelse af clarithromycin med lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret (se

pkt. 4.3), da disse statiner i udstrakt grad metaboliseres via CYP3A4, og samtidig anvendelse

med clarithromycin forøger deres plasmakoncentration, som øger risikoen for myopathi,

inklusive rhabdomyolyse. Der er modtaget rapporter om rhabdomyolyse for patienter, som

tog clarithromycin samtidig med disse statiner. Hvis behandling med clarithromycin ikke kan

undgås, skal behandling med lovastatin eller simvastatin seponeres, så længe behandlingen

varer.

Der bør udvises forsigtighed, når clarithromycin ordineres samtidig med statiner. I de

situationer, hvor samtidig anvendelse af clarithromycin med statiner ikke kan undgås,

anbefales det at ordinere den lavest registrerede dosis af statin. Anvendelse af et statin, som

ikke er afhængigt af CYP3A4 metabolisme (f.eks. fluvastatin) kan overvejes. Patienterne bør

monitores for tegn og symptomer på myopathi.

dk_hum_36452_spc.doc

Side 6 af 21

Andre lægemidlers effekt på clarithromycin

Lægemidler, der inducerer CYP3A (f.eks rifampicin, phenytoin, carbamazepin,

phenobarbital, perikon) kan øge metabolismen af clarithromycin. Dette kan resultere i sub-

terapeutiske niveauer af clarithromycin, der fører til nedsat effekt. Desuden kan det være

nødvendigt at overvåge plasmaniveauerne af CYP3A-induceren, der kan være forøgede

som følge af hæmning af CYP3A af clarithromycin (se også den relevante

produktinformation for den administrerede CYP3A4 hæmmer). Samtidig administration af

rifabutin og clarithromycin medførte en stigning i rifabutin serumniveau, og et fald i

clarithromycin serumniveau sammen med en øget risiko for uveitis.

Følgende lægemidler er kendt eller mistænkt for at påvirke de cirkulerende koncentrationer

af clarithromycin. Der kan være behov for dosisjustering af clarithromycin eller

overvejelse af anden behandling.

Efavirenz

nevirapin

rifampicin

rifabutin

rifapentin

Stærke inducere af cytokrom P450 metabolismesystemet såsom efavirenz, nevirapin,

rifampicin, rifabutin og rifapentin kan accelerere metabolismen af clarithromycin og

dermed sænke clarithromycin plasmaniveauet og samtidig øge 14-OH-clarithromycin

niveauet, en metabolit der også er mikrobiologisk aktiv. Da den mikrobiologiske aktivitet

af clarithromycin og 14-OH-claritrhomycin er forskellige for forskellige bakterier, kan den

tilsigtede terapeutiske virkning være nedsat ved samtidig administration af clarithromycin

og enzyminducere.

Etravirin

Clarithromycin eksponering blev nedsat ved etravirin; koncentrationerne af den aktive

metabolit, 14-OH-clarithromycin, blev imidlertid forhøjede. På grund af, at 14-OH-

clarithromycin har reduceret aktivitet mod Mycobacterium avium kompleks (MAC), kan

den generelle aktivitet mod dette patogen ændres, alternativer til clarithromycin bør derfor

overvejes til behandling af MAC.

Fluconazol

Samtidig administration af fluconazol 200 mg daglig og clarithromycin 500 mg to gange

daglig til 21 raske frivillige forsøgspersoner førte til stigninger i steady state minimums

middelkoncentrationen af clarithromycin (C

) og i arealet under kurven (AUC) på

henholdsvis 33% og 18%. Steady state koncentrationerne af den aktive metabolit

14-OH-clarithromycin blev ikke signifikant påvirket ved samtidig administration af

fluconazol. Dosisjustering af clarithromycin er ikke nødvendig.

Ritonavir

Et pharmacokinetisk studie viste af samtidig administration af ritonavir 200 mg hver 8. time

og clarithormycin 500 mg hver 12. time resulterede i en markant hæmning af metabolismen

af clarithromycin. Clarithromycin C

steg med 31%, C

steg med 18% og AUC steg med

77%, ved samtidig administration af ritonavir. Dannelsen af 14-OH-clarithromycin blev

næsten fuldstændigt hæmmet. På grund af det brede terapeutiske vindue for clarithromycin,

bør det ikke være nødvendigt at reducere dosis hos patienter med normal nyrefunktion. Men

for patienter med nedsat nyrefunktion, bør følgende dosisjusteringer overvejes: Hos patienter

med en CL

på 30 til 60 ml/min bør clarithromycindosis reduceres med 50%. For patienter

med CL

<30 ml/min bør clarithromycindosis reduceres med 75%. Den daglige dosis af

clarithromycin bør ikke overstige 1g ved samtidig administration af ritonavir.

dk_hum_36452_spc.doc

Side 7 af 21

Lignende dosisjusteringer bør overvejes hos patienter med nedsat nyrefunktion, når

ritonavir anvendes som farmakokinetisk enhancer sammen med andre HIV-

proteasehæmmere, herunder atazanavir og saquinavir (se afsnittet nedenfor, Bidirektionelle

lægemiddelinteraktioner).

Clarithromycins effekt på andre lægemidler

CYP3A-baserede interaktioner

Samtidig administration af clarithromycin, en kendt hæmmer af CYP3A, og lægemidler

som primært metaboliseres af CYP3A, kan være forbundet med stigninger i lægemiddel-

koncentrationen, som kan forøge eller forlænge både den terapeutiske effekt og

bivirkningerne af det lægemiddel, der er givet samtidigt. Clarithromycin skal anvendes

med forsigtighed til patienter, som får behandling med andre lægemidler, der er kendte

CYP3A-enzymsubstrater, særligt hvis CYP3A-substratet har en smal sikkerhedsmargin

(f.eks. carbamazepin) og/eller substratet i udstrakt grad metaboliseres af dette enzym.

Dosisjusteringer kan overvejes, og når det er muligt, bør serumkoncentrationen af

lægemidler, der primært metaboliseres af CYP3A, monitoreres nøje hos patienter, som

samtidig får clarithromycin.

Følgende lægemidler eller lægemiddelklasser er kendt eller mistænkt for at blive

metaboliseret af samme CYP3A isozym: alprazolam, astemizol, carbamazepin, cilostazol,

cisaprid, cyclosporin, disopyramid, ergotalkaloider, lovastatin, methylprednisolon,

midazolam, omeprazol, orale antikoagulanter (f.eks. warfarin, se pkt. 4.4), atypiske

antipsykotika (f.eks. quetiapin), pimozid, quinidin, rifabutin, sildenafil, simvastatin,

sirolimus, tacrolimus, terfenadin, triazolam and vinblastin, men denne liste er ikke

fuldkommen. Lægemiddelinteraktioner ved lignende mekanismer via andre isozymer i

cytokrom P450-systemet inkluderer phenytoin, theophyllin og valproat.

Antiarytmika

Efter markedsføring er der set tilfælde af torsades de pointes ved samtidig brug af

clarithromycin og kinidin eller disopyramid. Elektrokardiogrammer bør monitoreres for

QT forlængelse ved samtidig administration af clarithromycin med disse lægemidler.

Serumniveauerne af kinidin og disopyramid bør monitoreres under

clarithromycinbehandlingen.

Efter markedsføring er der beskrevet hypoglykæmi ved samtidig administration af

clarithromycin og disopyramid. Blodsukkerniveauerne bør derfor monitoreres under

samtidig administration af clarithromycin og disopyramid.

Orale hypoglykæmiske midler/insulin

Hæmning af CYP3A4 enzym kan blive involveret, med visse hypoglykæmiske lægemidler

som nateglinis og repaglinid, dette kan forårsage hypoglykæmi ved samtidig anvendelse.

Det anbefales at monitorere omhyggeligt for glukose.

Omeprazol

Clarithromycin (500 mg hver 8. time) blev givet i kombination med omeprazol (40 mg

daglig) til raske voksne individer. Omeprazols steady-state plasmakoncentration blev

forøget (C

, AUC

0-24

og t

forøget med henholdsvis 30%, 89% og 34%), ved samtidig

administration af clarithromycin. Middelværdien af gastrisk pH over 24 timer var 5,2, når

dk_hum_36452_spc.doc

Side 8 af 21

omeprazol blev administreret alene og 5,7, når omeprazol blev administreret sammen med

clarithromycin.

Sildenafil, tadalafil og vardenafil

Alle disse phosphodiesteraseihæmmere metaboliseres i hvert fald delvist af CYP3A, og

CYP3A kan blive hæmmet ved samtidig brug af clarithromycin. Samtidig administration af

clarithromycin med sildenafil, tadalafil eller vardenafil kan resultere i en øget eksponering

for phosphodiesterasehæmmeren. Dosisreduktion af sildenafil, tadalafil og vardenafil bør

overvejes ved samtidig administration af clarithromycin.

Theophyllin, carbamazepin

Resultaterne af kliniske forsøg, indikerer at der er en beskeden dog statistisk signifikant

(p≤0,05) stigning i niveauerne af cirkulerende theophyllin og carbamazepin, når et af disse

lægemidler blev administreret sammen med clarithromycin. Dosisreduktion bør derfor

muligvis overvejes.

Tolterodin

Tolterodin metaboliseres fortrinsvis via 2D6 isoformen af cytochrom P450 (CYP2D6).

Hos en undergruppe i befolkningen, som mangler CYP2D6, er den identificerede

metaboliseringsvej imidlertid via CYP3A. I denne undergruppe resulterer hæmning af

CYP3A i signifikant højere serumkoncentrationer af tolterodin. Det kan være nødvendigt

at reducere tolterodin-dosis, ved tilstedeværelse af CYP3A-hæmmere, såsom

clarithromycin, hos den del af befolkningen, som er metaboliserer CYP2D6 dårligt.

Triazolobenzodiazepiner (f.eks. alprazolam, midazolam, triazolam):

Ved samtidig administration af midazolam med clarithromycintabletter (500 mg 2 gange

daglig) blev AUC for midazolam øget 2,7 gange efter intravenøs administration af

midazolam og 7 gange efter oral administration. Samtidig administration af oral

midazolam og clarithromycin skal undgås. Hvis intravenøs midazolam administreres

sammen med clarithromycin, bør patienten monitoreres nøje med henblik på

dosisjustering. De samme forholdsregler gælder også for andre benzodiazepiner, som

metaboliseres af CYP3A, herunder triazolam og alprazolam. Det er usandsynligt, at der

findes en klinisk vigtig interaktion mellem clarithromycin og benzodiazepiner, hvis

elimination ikke er afhængig af CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam).

Efter markedsføring er der indberettet lægemiddelinteraktioner og virkninger på

centralnervesystemet (CNS) (f.eks. døsighed og forvirring) ved samtidig anvendelse af

clarithromycin og triazolam. Det anbefales, at patienten monitoreres for øget

farmakologisk effekt på centralnervesystemet.

Andre lægemiddelinteraktioner

Aminoglukosider

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af clarithromycin med andre

ototoksiske lægemidler, specielt med aminoglukosider. Se pkt. 4.4.

Colchicin

Colchicin er et substrat for både CYP3A og efflukstransportøren P-glycoprotein (Pgp).

Clarithromycin og andre makrolider er kendt for at hæmme CYP3A og Pgp. Når

dk_hum_36452_spc.doc

Side 9 af 21

clarithromycin og colchicin administreres sammen, kan clarithromycins hæmning af Pgp

og/eller CYP3A føre til øget eksponering for colchicin (se pkt. 4.3 og 4.4).

Digoxin

Digoxin menes at være et substrat for efflukstransportøren P-glycoprotein (Pgp).

Clarithromycin er kendt for at hæmme Pgp. Når clarithromycin og digoxin administreres

sammen, kan clarithromycins hæmning af Pgp medføre øget eksponering for digoxin.

Forhøjede digoxin-plasmakoncentrationer hos patienter, der får clarithromycin og digoxin

samtidigt, er rapporteret i overvågningen efter markedsføringen. Nogle patienter har haft

kliniske tegn, der stemmer overens med digoxintoksicitet, herunder potentielt dødelige

arytmier. Serumkoncentrationen af digoxin bør monitoreres nøje, mens patienten får

digoxin og clarithromycin samtidig.

Zidovudin

Samtidig oral administration af clarithromycin tabletter og zidovudin til HIV-smittede

voksne patienter kan medføre et fald i steady state koncentrationen af zidovudin. Da det ser

ud til, at clarithromycin interfererer med absorptionen af samtidigt administreret oral

zidovudin, kan denne interaktion i vid udstrækning undgås ved at forskyde doseringen af

clarithromycin og zidovudin med 4 timers interval mellem præparaterne. Denne interaktion

synes ikke at opstå hos HIV-smittede børn, der tager clarithromycin suspension med

zidovudin eller dideoxyinosin. Denne interaktion er usandsynlig, når clarithromycin

administreres via intravenøs infusion.

Phenytoin og valproat

Der har været spontane eller publicerede rapporter om interaktioner med CYP3A

hæmmere, herunder clarithromycin, og lægemidler, som ikke forventes at blive

metaboliseret af CYP3A, herunder phenytoin og valproat.

Det tilrådes at bestemme serumniveauerne for disse lægemidler ved samtidig

administration af clarithromycin. Der er rapporteret om øgede serumniveauer.

Bi-direktionelle lægemiddelinteraktioner

Atazanavir

Både clarithromycin og atazanavir er substrater og hæmmere af CYP3A, og der er tegn på

en bi-direktional lægemiddelinteraktion. Samtidig administration af clarithromycin (500

mg to gange daglig) med atazanavir (400 mg en gang daglig) resulterede i en fordobling af

eksponeringen for clarithromycin og et fald på 70% i eksponeringen for 14-OH-

clarithromycin, med en stigning på 28% i atazanavirs AUC. På grund af det brede

terapeutiske vindue for clarithromycin, burde det ikke være nødvendigt at nedsætte dosis

hos patienter med normal nyrefunktion. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance på 30 til 60 ml/min) bør clarithromycindosis reduceres med 50 %. Hos

patienter med en kreatininclearance på <30 ml/min bør clarithromycindosis reduceres med

75 %, og der skal anvendes en passende clarithromycinformulering. Clarithromycindoser,

der er større end 1.000 mg pr. dag bør ikke administreres sammen med protease-hæmmere.

Calcium kanal blokkere

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af clarithromycin og calcium

kanal blokkere metaboliseret via CYP3A4 (f.eks. verapamil, amlodipin, diltiazem) på

grund af risikoen for hypotension. Plasmakoncentrationen af clarithromycin såvel som

calcium kanal blokkere kan forhøjes på grund af interaktion. Der er observeret

dk_hum_36452_spc.doc

Side 10 af 21

hypotension, bradyarytmier og mælkesyreacidose hos patienter, som tager clarithromycin

og verapamil samtidig.

Itraconazol

Både clarithromycin og itraconazol er CYP3A-substrater og -hæmmere, hvilket fører til en

bidirektionel lægemiddelinteraktion. Clarithromycin kan øge plasmaniveauet af

itraconazol, og itraconazol kan øge plasmaniveauet af clarithromycin. Patienter, der tager

itraconazol og clarithromycin samtidig, bør monitoreres nøje for tegn og symptomer på

øgede eller forlængede farmakologiske virkninger.

Saquinavir

Både clarithromycin og saquinavir er CYP3A-substrater og -hæmmere, hvilket fører til en

bidirektionel lægemiddelinteraktion. Samtidig administration af clarithromycin (500 mg 2

gange daglig) og saquinavir (bløde gelatinekapsler, 1.200 mg 3 gange daglig) til 12 raske

frivillige forsøgspersoner resulterede i et steady state-areal under kurven (AUC) og C

værdier for saquinavir, som var 177% og 187% højere end dem, der sås for saquinavir

alene. AUC- og C

-værdierne for clarithromycin var cirka 40% højere end dem, der sås

for clarithromycin alene. Dosisjustering er ikke nødvendig, når de to lægemidler

administreres samtidigt i en begrænset periode ved de undersøgte doser/formuleringer.

Observationer fra lægemiddelinteraktionsstudier, hvor der er anvendt bløde

gelatinekapsler, er muligvis ikke repræsentative for de virkninger, der ses ved anvendelse

af saquinavir, hårde gelatinekapsler. Observationer fra lægemiddelinteraktionsstudier som

er udført med saquinavir alene, er muligvis ikke repræsentative for den effekt, der ses ved

saquinavir/ritonavirbehandling. Når saquinavir administreres sammen med ritonavir, bør

der tages hensyn til ritonavirs potentielle virkninger på clarithromycin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden ved brug af clarithromycin under graviditet er ikke fastlagt. Baseret på

variable resultater fra studier på mus, rotter, kaniner og aber, kan muligheden for skadelige

effekter på den embryoføtale udvikling ikke udelukkes. Derfor kan brug under graviditet

ikke anbefales uden omhyggelig afvejning af fordele og risici.

Informationer om brugen af clarithromycin i det første trimester hos mere end 200

graviditeter viste ingen klare tegn på teratogene virkninger eller bivirkninger hos det

nyfødte barns sundhed. Data fra et begrænset antal gravide kvinder behandlet med

clarithromycin i det første trimester viste en mulig risiko for abort. Der er til dato ingen

andre relevante epidemiologiske informationer tilgængelig.

I dyreforsøg har clarithromycin vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Risikoen for

mennesker er ukendt. Clarithromycin bør kun gives til gravide kvinder efter en nøje

risk/benefit vurdering.

Amning

Sikkerheden af clarithromycin ved anvendelse under amning af spædbørn er ikke klarlagt.

Clarithromycin udskilles i modermælken. Derfor kan diarré og svampeinfektion af

slimhinder forekomme hos ammede børn, hvorefter amningen bør indstilles. Muligheden

for overfølsomhed bør tages i betragtning. Behandlingens gavn for moderen skal vurderes i

forhold til den potentielle risiko for barnet.

dk_hum_36452_spc.doc

Side 11 af 21

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er hidtil ingen tilgængelige data vedrørende clarithromycins virkning på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Muligheden for svimmelhed, vertigo, forvirring

og desorientering, som kan forekomme under medicineringen bør overvejes, inden

patienter kører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

a. Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De mest hyppige og almindelige bivirkninger relateret til clarithromycin for både voksne

og børn er mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning og smagsforstyrrelser. Disse

bivirkninger er normalt milde i intensitet og er i overensstemmelse med den kendte

sikkerhedsprofil for makrolider (se pkt. b i pkt. 4.8)

Under de kliniske forsøg var der ingen signifikant forskel i forekomsten af gastrointestinale

bivirkninger mellem patienter med eller uden allerede præeksisterende mykobakterielle

infektioner.

b. Tabel over bivirkninger

Følgende tabel viser bivirkninger indberettet i kliniske forsøg og efter markedsføring med

clarithromycin tabletter med øjeblikkelig frigivelse, granulater til oral suspension, pulver

til injektionsvæske, opløsning, depottabletter og tabletter med modificeret udløsning.

De reaktioner, som anses for muligvis at være relaterede til clarithormycin er inddelt efter

systemorganklasse og frekvens efter følgende konvention: Meget almindelig (

1/10),

Almindelig (

1/100 og

1/10), Ikke almindelig (

1/1000 og

1/100), og ikke kendt

(bivirkninger fra efter markedsføring, kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data). Inden

for hver frekvens gruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed, når

alvorligheden kunne vurderes.

Systemorganklasse

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100 og

1/10)

Ikke almindelig

(

1/1000 og

1/100),

ikke kendt

Infektioner og

infestationer

Cellulitis

candidiasis,

gastroenteritis

infektion

, vaginal

infektion

Pseudomembran

øs colitis, rosen,

Blod og

lymfesystemet

Leukopeni,

neutropeni

trombocytose

esoinofili

Agranulocytose,

trombocytopeni

Immunsystemet

Anafylaktoid

reaktion

overfølsomhed

Anafylaktisk

reaktion,

angioødem

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi, nedsat

appetit

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Angst, nervøsitet

Psykotisk

lidelse,

konfusion,

dk_hum_36452_spc.doc

Side 12 af 21

depersonaliserin

g, depression,

desorientering,

hallucinationer,

unormale

drømme mani

Nervesystemet

Dysgeusi,

hovedpine,

smagsforstyrrels

Tab af bevisthed

dyskinesi

svimmelhed,

somnolens

tremor

Krampe, ageusi,

parosmi, anosmi,

paræstesi

Øre og labyrint

Vertigo, nedsat

hørelse, tinnitus

Døvhed

Hjerte

Hjerte stop

atrieflimren

elektrocardiogram

QT forlængelse

ekstrasystole

hjertebanken

Torsade de

Pointes,

ventrikulær

takycardi

ventrikelflimren

Vaskulære

sygdomme

Vasodilation

Blødning

Luftveje, thorax og

mediastinum

Astma

næseblod

lungeemboli

Mave- tarm-

kanalen

Diarré

opkastning,

dyspepsi,

kvalme,

mavesmerter

Oesophagitis

gastroøsofageal

reflukssygdom

gastritis,

proktalgi

stomatitis,

glossitis

oppustet mave

forstoppelse,

mundtørhed,

opstød, luftafgang

fra tarmen

Akut

pancreatitis,

misfarvning af

tunge og tænder

Lever og galdeveje

Unormal

leverfunktions

test

Kolestase

hepatitis

, øget

alanin-

aminotransferase,

øget

aminotransferase,

øget

gammaglutamyl-

transferase

Leversvigt

hepacellulær

gulsot

Hud og subkutane

væv

Udslæt,

hyperhidrosis

Bulløs dermatitis

kløe, nældefeber,

makulopapuløst

udslæt

Steven-Johnsons

syndrom

toksisk

epidermal

dk_hum_36452_spc.doc

Side 13 af 21

nekrolyse

lægemiddeludsl

æt med eosinfili

og systemiske

symptomer

(DRESS), akut

generaliseret

eksantematøs

pustulose

(AGEP), akne

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

muskuloskeletal

stivhed

, myalgi

Rabdomyolyse

, myopati

Nyrer og urinveje

Øget

blodkreatinin

øget urinstof

Nyresvigt,

Interstitiel

nefritis

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsste

det

Phlebitis på

injektionsstede

Smerter på

injektionsstedet

inflammation på

injektions-

stedet

Utilpashed

feber

, asteni,

brystsmerter

kuldegysninger

træthed

Undersøgelser

Unormal albumin

globulin ratio

øget alkalisk

phosphatase

, øget

laktatdehydrogena

se i blodet

Øget

internationnal

normaliseret

ratio

, forlænget

protrombintid

unormalt

urinfarve

Bivirkninger kun rapporteret for pulver til injektionsvæske, opløsning

Bivirkninger kun rapporteret for depottabletter

Bivirkninger kun rapporteret for granulat til oral suspension

Bivirkninger kun rapporteret for tabletter med øjeblikkelig frigivelse

5,7,9,10

Se pkt. a)

6,8,11

Se pkt. c)

c. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I nogle tilfælde af rabdomyolyse blev clarithromycin administreret sammen med statiner,

fibrater, colchicin eller allopurinol (se pkt. 4.3 og 4.4).

Efter markedsføring har der været rapporter om lægemiddel interaktion og virkninger på

centralnervesystemet (CNS) (f.eks. somnolens og konfusion) med den samtidige

anvendelse af clarithromycin og triazolam. Det foreslås at monitorere patienterne for

forhøjede CNS farmakologiske virkninger (se pkt. 4.5).

Særlige populationer: Bivirkninger hos immunkompromitterede patienter (se pkt. e).

d. pædiatrisk population

dk_hum_36452_spc.doc

Side 14 af 21

Der er udført kliniske forsøg med clarithromycin pædiatrisk suspension til børn fra 6

måneder til 12 år. Derfor bør børn under 12 år bruge den pædiatriske suspension af

clarithromycin. Der er ikke tilstrækkelig data til at anbefale et doseringsregime for brug af

den intravenøse clarithromycinformulering til patienter under 18 år.

Hyppigheden, arten og sværhedsgraden af bivirkninger hos børn, forventes at være den

samme som hos voksne.

e. andre særlige befolkningsgrupper

Immunkompromitterede patienter

Hos AIDS-patienter og andre immunkompromitterede patienter behandlet med de højere

doser af clarithromycin over en længere periode mod mycobakterielle infektioner, var det

ofte svært at skelne bivirkninger, der muligvis var forbundet med clarithromycin, fra

underliggende symptomer på Human Immunodeficiency Virus (HIV) eller tilstødende

sygdomme.

Hos voksne patienter var de hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter behandlet

med totale daglige doser på 1000 mg og 2000 mg clarithromycin: kvalme, opkastning,

smagsforstyrrelser, mavesmerter, diarré, udslæt, flatulens, hovedpine, forstoppelse,

høreforstyrrelser, stigninger i serum-glutamat-oxaloacetat-transaminase (SGOT) og serum-

glutamat-pyruvat-transferase (SGPT). Yderligere lavfrekvente bivirkninger inkluderede

dyspnø, søvnløshed og mundtørhed. Forekomsten var sammenlignelig for patienter

behandlet med 1000 mg og 2000 mg, men var generelt omkring 3 til 4 gange hyppigere for

de patienter der modtog daglige doser på 4000 mg clarithromycin.

For disse immunkompromitterede patienter, blev laboratorieværdierne evalueret ved at

analysere de værdier, som lå uden for det alvorligt anormale niveau (dvs. den ekstremt høje

eller lave grænse) for den specifikke test. På baggrund af disse kriterier havde omkring 2 %

til 3 % af de patienter, der modtog 1000 mg eller 2000 mg clarithromycin daglig, alvorligt

unormalt forhøjede niveauer af SGOT og SGPT, og unormal lavt antal hvide blodceller og

trombocyttal. En lavere procentdel af patienterne i disse 2 doseringsgrupper havde også

forhøjede blodurinstofniveauer. Hos patienter, der modtog 4000 mg daglig blev der set lidt

højere forekomst af alle unormale værdier undtagen antallet af hvide blodlegemer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på forgiftning:

Rapporter viser, at indtagelse af store mængder clarithromycin kan forventes at give

gastrointestinale symptomer. Symptomer på overdosis svarer for størstedelen til

bivirkningsprofilen. En patient med sygehistorie på bipolar sygdom indtog 8 g

dk_hum_36452_spc.doc

Side 15 af 21

clarithromycin og viste forandret mental status, paranoid opførsel, hypokaliæmi og

hypoksæmi.

Behandling af forgiftning:

Bivirkninger som følge af overdosering bør behandles med øjeblikkelig eliminering af

ikke-absorberet lægemiddel og understøttende behandling. Alvorlige akutte allergiske

reaktioner som f.eks. anafylaktisk chock, ses meget sjældent. Ved første tegn på

hypersensitivitetsreaktioner skal behandling med clarithromycin indstilles og nødvendige

forholdsregler skal straks indledes.

Der er ingen specifik antidot mod overdosis. Som for andre makrolider forventes

clarithromycin serum niveauerne ikke at blive væsentligt påvirkede ved hæmodialyse eller

peritonealdialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 FA 09. Makrolider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme:

Clarithromycin antibakterielle virkning skyldes, at stoffet bindes til den 50s ribosomale

underenhed af følsomme bakterier og undertrykke proteinsyntesen. Det er yderst potent

mod en bred gruppe af aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative organismer. Den

mindst hæmmende koncentration (MIC) af clarithromycin er generelt dobbelt så lav som

MIC for erythromycin.

14-hydroxymetabolitten af clarithromycin har også antimikrobiel aktivitet. MIC-værdien

for denne metabolit er den samme som eller to gange højere end MIC-værdien af

moderforbindelsen, med undtagelse af H. influenza, hvor 14-hydroxy-metabolitten er

dobbelt så aktiv end moderforbindelsen.

Break-points

Ifølge NCCLS (USA´s Nationale Komite for Kliniske Laboratoriestandarder) i 2001 blev

følgende break-point defineret for clarithromycin:

NCCLS:

Staphylococcus spp.:

g/ml følsomme,

g/ml resistente.

Hæmophilus spp.:

g/ml følsomme,

g/ml resistente.

Streptococcus pneumoniae:

0,25

g/ml følsomme,

g/ml resistente.

Streptococcus spp. andre end S. pneumoniae:

0,25

g/ml følsomme,

g/ml resistente.

Helicobacter pylori:

0,25

g/ml følsomme,

g/ml resistente.

SRGA:

dk_hum_36452_spc.doc

Side 16 af 21

Andre relevante mikroorganismer (dvs. Maroxella, Enterococci, Bordetella,

Chlamydia, Mycoplasma, Legionella og Mycobacterium):

0,5 mg/l følsomme, R

8,0 mg/l resistente.

Følsomhed

Prævalensen for resistens kan variere geografisk og over tid for forskellige organismer, og

det er ønskeligt at have kendskab til lokal resistens, især ved behandling af svære

infektioner. Den information giver alene passende vejledning vedrørende sandsynligheden

for, om mikroorganismerne vil være følsomme over for clarithromycin eller ikke. På

foreliggende grundlag er oplysningerne om europæisk omfang af resistens for individuelle

mikroorganismer vist i parentes.

Arter

Prævalensen af resistens i EF (hvis

> 10 %) (yder værdier)

Almindeligvis Følsomme

Gram-positive aerobe:

Gruppe C, F, G Streptococci

Gram-negative aerobe:

Legionalla spp.

Moraxella catarrhalis *

Passteurella multocida

Anaerobe

Bacteroides spp.

Clostridum spp. andre end C. difficile

Fusobacterium spp.

Peptococcus/Peptostreptococcus spp.

Andre

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae *

Mycoplasma pneumoniae *

Organismer hvor udvikling af resistens kan

være et problem:

Gram-positive aerobe

Staphylococcus aureus*

methicillin modtagelig

(18,1 %)

Gruppe A, B Streptococci (beta-hemolytisk)

(21,4 %)

Streptococcus pneumoniae+

(37,8 %)

Gram-negative arobe

Haemophilus influenzae*

Heliobactor pylori*

(14 %)

dk_hum_36452_spc.doc

Side 17 af 21

Arter

Prævalensen af resistens i EF (hvis

> 10 %) (yder værdier)

Naturligt resistent organismer

Gram positive arobe

Enterococcus spp.

Staphylococcus aureus

(Erythromycin resistent eller MRSA)

+ kommentarer angående resistens se nedenfor.

Andre oplysninger

Følsomhed og resistens af Streptococcus pneumoniae og Streptococcus spp. over for

clarithromycin kan forudsiges ved at teste erythromycin.

Mekanismen ved udvikling af resistens over for makrolider er: Udtømning af aktiv

substans ved en aktiv pumpemekanisme, inducerbar eller væsentlig dannelse af et

methylaseenzym, som modificerer det ribosomale target, hydrolyse af makrolider med

esteraser, kromosomale mutationer som ændrer et 50s ribosomalt protein. Krydsresistens

mellem clarithromycin og andre makrolider og clindamycin og lincomycin kan derfor

forekomme.

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) og penicillinresistent pneumonia er

resistente over for alle kendte og tilgængelige beta-laktamantibiotika og makrolider som

clarithromycin.

Det meste af den foreliggende kliniske erfaring fra kontrollerede, randomiserede kliniske

studier viser, at clarithromycin 500 to gange daglig i kombination med et andet

antibiotikum f.eks. amoxicillin eller metronidazol og f.eks. omeprazol (givet i godkendte

doser) i 7 dage giver

80 % H. pylori eradikationsrate hos patienter med ulcus duodeni.

Som forventet blev der set signifikant lavere eradikationsrater hos patienter med baseline

metronidazolresistent H. pylori isolater. Lokale oplysninger om resistensprevalens og

lokale terapeutiske vejledninger bør dog tages i betragtning ved valg af passende

kombinations regime for H. pylori eradikationsterapi. Hos patienter med persisterende

infektion bør yderligere potentiel udvikling af sekundær resistens (hos patienter med

følsomme stammer primært) over for antimikrobielle stoffer overvejes ved et nyt

genbehandlings regime.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Clarithromycin bliver hurtigt og godt absorberet fra mavetarmkanalen – primært i jejunum

– men gennemgår en udtalt first-pass metabolisme efter peroral indgift. Den absolutte

biotilgængelighed af en clarithromycintablet 250 mg er omtrent 50 %. Fødeindtagelse

forsinker absorptionen let, men påvirker ikke graden af biotilgængelighed. Derfor kan

clarithromycin tabletter gives uden hensyn til måltider. Som følge af dets kemiske struktur

(6-O-Methylerythromycin) er clarithromycin særdeles resistent over for nedbrydning af

mavesyre. Peak-plasmaniveauer på 1 – 2

g/ml clarithromycin blev set hos voksne efter

peroral administration af 250 mg to gange daglig. Efter administration af 500 mg

clarithromycin to gange daglig var peak-plasmaniveauet 2,8

g/ml.

dk_hum_36452_spc.doc

Side 18 af 21

Efter administration af 250 mg clarithromycin to gange daglig når den mikrobiologisk

aktive 14-hydroxymetabolit en peak-plasmakoncentration på 0,6

g/ml. Steady-state nås i

løbet af 2 dages dosering.

Fordeling:

Clarithromycin penetrerer godt til forskellige compartments med et fordelingsvolumen

estimeret til 200-400 l. Clarithromycin giver koncentrationer i nogle væv, der er flere

gange højere end for de cirkulerende stofkoncentrationer. Forhøjede niveauer er fundet

både i tonsiller og lungevæv. Clarithromycin penetrerer også mavens slimhinder.

Clarithromycin er bundet ca. 80 % til plasmaproteiner ved terapeutiske niveauer.

Metabolisering og elimination:

Clarithromycin metaboliseres hurtigt og fuldstændigt i leveren. Metabolismen omfatter

hovedsagelig N-dealkylering, oxidation og stereospecifik hydroxylering ved C 14.

Clarithromycins farmakokinetik er nonlineær som følge af den hepatiske metabolisme

mættes ved høje doser. Eliminations halveringstiden øges fra 2-4 timer efter administration

af 250 mg clarithromycin to gange daglig til 5 timer efter administration af 500 mg

clarithromycin to gange daglig. Halveringstiden af den aktive 14-hydroxymetabolit ligger

mellem 5 til 6 timer.

Efter peroral administration af radioaktivt clarithromycin blev 70 – 80 % af det radioaktive

fundet i fæces. Omtrent 20 – 30 % af clarithromycin opsamles som uomdannet aktiv

substans i urinen. Denne del øges, når dosis øges. Ved nyreinsufficiens øges niveauer af

clarithromycin i plasma, hvis dosis ikke nedsættes.

Den totale plasma clearance er blevet estimeret til omtrent 700 ml/min med er renal

clearance på cirka 170 ml/min.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion: Nedsat nyrefunktion medfører stigning i plasmaværdier af

clarithromycin og af den aktive metabolits niveauer i plasma.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyrestudier over 4 uger blev toksiciteten af clarithromycin fundet at være relateret til

dosis og behandlingsvarighed. Hos alle arter blev de første tegn på toksicitet set i leveren,

hvor læsioner blev set inden for 14 dage hos hunde og aber. De systemiske

ekspositionsniveauer relateret til toksicitet kendes ikke nøjagtigt, men toksiske doser var

klart højere end de terapeutiske doser anbefalet til mennesker. Kardiovaskulære

misdannelser blev set hos rotter, som fik doser på 150 mg/kg/dag.

Der blev ikke fundet mutagene virkninger af clarithromycin i studier in vitro og in vivo.

Studier vedrørende reproduktionstoksicitet viste at administration af clarithromycin i doser

på 2 gange den kliniske dosis til kaniner (i.v.) og 10 gange den kliniske dosis til aber (per

os) medførte en øget incidens af spontane aborter. Disse doser var relateret til maternel

forgiftning. Der blev ikke set fostertoksicitet eller teratogenicitet hos rotter i studier. Hos

mus forekom ved doser på 70 gange den kliniske dosis ganespalte med varierende incidens

(3-30 %).

dk_hum_36452_spc.doc

Side 19 af 21

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Croscarmellosenatrium

Mikrokrystallinsk cellulose

Vandfri kolloid silica

Povidon (K30)

Stearinsyre

Magnesiumstearat

Talcum

Overtræk (Opadry 20 H 52875):

Hypromellose

Propylenglycol (E1520)

Hydroxypropylcellulose

Talcum

Titandioxid (E 171)

Chinolingult (E104)

Vanillin

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/aluminium folie-blister.

250 mg: pakningsstørrelser: 1, 2, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 30, 32, 42, 50, 60, 90, 100,

250, 500 tabletter.

500 mg: pakningsstørrelser: 1, 2, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 32, 42, 50, 60, 90, 100, 250,

500 tabletter.

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som nødvendigvis er markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

dk_hum_36452_spc.doc

Side 20 af 21

Repræsentant

Stada Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

250 mg: 36452

500 mg: 36453

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. juli 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. januar 2020

dk_hum_36452_spc.doc

Side 21 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information