Cisplatin "Pfizer" 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-07-2019

Aktiv bestanddel:
CISPLATIN
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
L01XA01
INN (International Name):
CISPLATIN
Dosering:
1 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
19442
Autorisation dato:
1999-12-27

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cisplatin Pfizer, 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

cisplatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Cisplatin Pfizer

Sådan bliver du behandlet med Cisplatin Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cisplatin tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes cytostatika, og som bruges til

behandling af kræft. Cisplatin kan anvendes alene, men oftest anvendes det i kombination

med andre cytostatika.

Hvad bruges det til?

Cisplatin kan ødelægge celler i din krop, som kan forårsage visse typer kræft (testikelkræft,

ovariekræft, blærekræft, epithelialkræft i hoved og hals, lungekræft og livmoderhalskræft (i

kombination med strålebehandling)).

Din læge kan give dig yderligere oplysninger.

2.

Det skal du vide, før du får Cisplatin Pfizer

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Cisplatin Pfizer:

hvis du er allergisk over for cisplatin, andre platinstoffer, eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Cisplatin Pfizer, angivet i punkt 6

hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion

hvis du har knoglemarvssupression (alvorlig hæmning af knoglemarvens funktion)

hvis du ikke har nok væske i kroppen (lider af dehydrering)

hvis du har nedsat hørelse

hvis du har en nervelidelse (neuropati), som er forårsaget af cisplatin

hvis du lige er blevet eller skal vaccineres mod gul feber

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling med Cisplatin Pfizer vil ske under nøje overvågning af læger med særligt

kendskab til behandling af kræft med cytostatika.

Du skal være særlig opmærksom på følgende:

kvalme, opkastning og diarré forekommer ofte efter indgift af Cisplatin, og du vil

modtage forebyggende behandling mod dette, ligesom væsketabet som følge af

opkastning/diarré skal kompenseres.

der kan forekomme anafylaktiske reaktioner (pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse pga. overfølsomhed, som kan være livsfarligt), som regel under infusionen.

Det vil medføre afbrydelse af infusionen og behandlingen. Der skal være medicin og

udstyr tilgængeligt, hvis dette opstår.

din hørelse vil blive undersøgt før hver enkelt behandling med cisplatin.

du vil én gang om ugen få undersøgt din lever- og nyrefunktion.

din læge vil én gang om ugen undersøge dit blodbillede, og tage prøver for at bestemme

indholdet af calcium, natrium, kalium og magnesium.

før hver behandling vil din læge sikre, at du ikke har symptomer på perifer neuropati

(smerter og følelsesløshed i hænder eller fødder. Det kan føles som et tab af følelse eller

prikken, og er forårsaget af nerveskader). Der skal foretages regelmæssig undersøgelse af

dit nervesystem. Behandling med cisplatin skal ophøre, hvis du har symptomer på

nerveskader, såsom tab af følelse eller prikken.

hvis du har nedsat nyrefunktion og lider af dehydrering, skal der udvises særlig

forsigtighed, og du vil du få intensiv hydrering før og under behandlingen med cisplatin.

hvis du lider af en infektion, bør der udvises særlig forsigtighed.

hvis du planlægger at få børn, da cisplatin kan påvirke fertiliteten (se afsnittet ”Graviditet,

amning og frugtbarhed” herunder).

der kan forekomme reaktioner på injektionsstedet, f.eks. udtrædning af blod

(ekstravasation), og der vil blive holdt særligt øje med dette. I tilfælde af udtrædning af

blod skal infusionen standses.

der er i sjældne tilfælde indberettet udvikling af akut leukæmi hos patienter,

sammenfaldende med brug af Cisplatin Pfizer.

Brug af anden medicin sammen med Cisplatin Pfizer

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig. Dette gælder også naturmedicin og medicin, som ikke er købt på recept.

Samtidig behandling med andre lægemidler kan have indflydelse på virkningen af Cisplatin

Pfizer og forstærke bivirkningerne, se herunder:

Samtidig brug af medicin, der hæmmer knoglemarvsfunktionen, eller strålebehandling

kan forstærke bivirkningerne af cisplatin i knoglemarven.

Der skal udvises forsigtighed, når cisplatin gives samtidig med stoffer, der har alvorlig

skadelig virkning på nyrerne, som f.eks. stoffer til forebyggelse/behandling af visse

infektioner (f.eks. cephalosporiner, aminoglykosider og/eller amphotericin B og

kontraststoffer). Cisplatin kan måske øge den skadelige virkning på nyrerne af disse

stoffer.

Cisplatins giftighed kan øges, når det gives sammen med andre cytostatika (medicin til

behandling af kræft), som f.eks. bleomycin og methotrexat.

Ifosfamids giftvirkning på nyrerne kan øges, hvis det gives sammen med cisplatin eller til

patienter, som tidligere har fået cisplatin.

Samtidig behandling med lægemidler, der bruges til behandling af for højt blodtryk

(antihypertensiva), som indeholder furosemid, og samtidig behandling med propranolol

kan øge cisplatins skadelige virkning på nyrene.

Samtidig brug af cisplatin, bleomycin og etoposid kan nedsætte lithium-indholdet i dit

blod. Det anbefales derfor, at lithium-indholdet i blodet kontrolleres regelmæssigt ved

denne type behandling.

Cisplatin kan have skadelig virkning på hørelsen, når det gives sammen med stoffer, der

kan give bivirkninger på hørelsen, f.eks. aminoglykosider.

Samtidig indgift af lægemidler, der øger din urinudskillelse (loop-diuretika) og cisplatin

(cisplatin-dosis: over 60 mg/m

, urinudskillelse: mindre end 1000 ml pr. døgn) kan øge de

skadelige bivirkninger på nyrerne og hørelsen.

Bivirkninger på hørelsen forstærkes ved samtidig kraniel bestråling.

Indgift af cisplatin i kombination med ifosfamid kan resultere i høreskader.

Samtidig anvendelse af cisplatin og ifosfamid medfører øget protein i urinen.

Du må ikke blive vaccineret med vacciner, der indeholder levende vira, inden for de første

3 måneder efter afslutning af behandlingen med cisplatin.

Når du modtager behandling med cisplatin, må du under alle omstændigheder ikke blive

vaccineret mod gul feber.

Cisplatin kan nedsætte virkningen af stoffer, der modvirker størkning af dit blod

(antikoagulanter). Derfor skal dit blods evne til at størkne (koagulere) regelmæssigt

undersøges, hvis du får begge stoffer.

De første tegn på høreskader (svimmelhed og/eller tinnitus) kan forblive skjulte under din

behandling med cisplatin, hvis du også tager lægemidler til behandling af overfølsomhed

(antihistaminer, som f.eks. buclizin, cyclizin, loxapin, meclozin, phenothiaziner,

thioxanthener og/eller trimethobenzamider).

Samtidig behandling med cisplatin kan medføre øget koncentration i blodet af

krampestillende medicin (antikonvulsiva).

Cisplatin kan reducere virkningen af phenytoin til behandling af epilepsi, så dosis skal

tilpasses.

Virkningen af behandlingen med cisplatin kan blive nedsat ved samtidig behandling med

pyridoxin, altretamin og cisplatin ved kræft i æggestokkene.

Indgift af cisplatin før behandling med paclitaxel eller i kombination med docetaxel kan

resultere i alvorlig nerveskade.

Hvis du anvender lægemidler til behandling af gigt (f.eks. allopurinol eller probenecid)

under cisplatin-behandlingen, kan det være nødvendigt at justere dosis af disse

lægemidler.

Cisplatin kan i kombination med bleomycin og vinblastin medføre bleghed eller

blåfarvning af fingre og/eller tæer (Raynauds syndrom).

Penicillamin og lignende lægemidler kan nedsætte cisplatins virkning.

Samtidig brug af cisplatin og ciclosporin kan svække immunsystemet, og medføre risiko

for øget produktion af hvide blodceller (lymfocytter).

Der er rapporteret lungetoksicitet hos patienter, der er behandlet med cisplatin i

kombination med bleomycin eller 5-fluorouracil.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Cisplatin Pfizer bør ikke benyttes under graviditet. Du skal anvende sikker prævention under

og i mindst 6 måneder efter behandlingen med Cisplatin Pfizer.

Du må ikke amme, mens du behandles med Cisplatin Pfizer, da cisplatin udskilles i

modermælken.

Mandlige patienter, der efter afsluttet behandling med Cisplatin Pfizer ønsker at blive fædre,

skal modtage genetisk rådgivning om muligheden for nedfrysning af sæd forud for

behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cisplatin Pfizer kan, på grund af bivirkninger som f.eks. kvalme eller opkastning, påvirke

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

Cisplatin Pfizer indeholder natrium og latex

Cisplatin Pfizer indeholder 3,5 mg natrium pr. ml. Dette skal tages med i betragtning, hvis du

er på en natriumkontrolleret diæt.

Proppen på hætteglasset indeholder naturgummi/latex, som kan medføre svære allergiske

reaktioner.

3.

Sådan bliver du behandlet med Cisplatin Pfizer

Dosering og indgivelsesmåde

Cisplatin må kun gives af en specialist i kræftbehandling.

Koncentratet fortyndes med natriumchloridopløsninger, der indeholder glukose.

Cisplatin gives kun som indsprøjtning i en blodåre (intravenøs infusion).

Cisplatin må ikke komme i kontakt med materialer, der indeholder aluminium.

Den anbefalede dosis af cisplatin afhænger af dit velbefindende, den forventede effekt af

behandlingen og om cisplatin gives alene (monoterapi) eller i kombination med andre stoffer

(kombinationskemoterapi).

Cisplatin (monoterapi):

Følgende doser anbefales:

En enkeltdosis på 50-120 mg/m

legemsoverflade hver 3. til 4. uge.

15-20 mg/m

pr. dag over en periode på 5 dage hver 3. til 4. uge.

Cisplatin i kombination med andre kemoterapeutiske stoffer (kombinationskemoterapi):

20 mg/m

eller mere, en gang hver 3. til 4. uge.

Til behandling af livmoderhalskræft bruges cisplatin i kombination med strålebehandling.

En typisk dosis er 40 mg/m² ugentligt i 6 uger.

For at undgå eller reducere nyreproblemer anbefales det, at du drikker rigelige mængder vand

i en periode på 24 timer efter behandling med Cisplatin.

Hvis du har fået for meget Cisplatin Pfizer

Din læge vil sikre, at du får den rette dosis til behandling af din sygdom. I tilfælde af en

overdosis, kan du opleve forstærkede bivirkninger. Din læge vil give dig symptomatisk

behandling af disse bivirkninger. Hvis du mener, at du har fået for meget Cisplatin, skal du

selv kontakte din læge. Overdosering kan medføre nyre- eller leversvigt, døvhed,

nethindeløsning, hæmning af knoglemarvsfunktionen m.m.

Der er indberettet tilfælde med svær neuropati (smerter og føleforstyrrelser pga.

nervebetændelse) hos patienter, hvor der er anvendt højere doser af Cisplatin Pfizer, eller med

hyppigere doseringsfrekvens, end de anbefalede. Dette kan vise sig som prikkende, snurrende

fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi), senereflekser (arefleksi) og en

fornemmelse af vibrationer. Der er også indberetninger om tab af motoriske funktioner.

Spørg lægen, eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får bivirkninger, er det vigtigt, at du giver din læge besked om det inden din næste

behandling. Behandling med Cisplatin Pfizer kan være forbundet med en høj forekomst af

alvorlige bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Kontakt straks lægen, hvis:

Du har svære smerter eller hævelse i det ene eller begge ben, brystsmerter eller

vejrtrækningsbesvær (hvilket kan være tegn på skadelige blodpropper i en blodåre)

(almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter).

Bivirkningerne, som er listet herunder er angivet med følgende hyppighed:

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

Ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

Sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Meget sjældne (forekommer hos op til 1 af 10.000 patienter)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Meget almindelige

Knoglemarvssvigt; Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet –

for få blodplader (trombocytopeni); Almen sløjhed, tendens til betændelse, infektion pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer (leukopeni); Blodmangel (anæmi).

Giftvirkning på øret (ototoksicitet), dette kan være mere udtalt hos børn; Susen for ørene

(tinnitus); Nedsat hørelse.

Opkastning; Kvalme; Appetitløshed; Diarré.

Forstyrrelse af nyrefunktionen.

Lavt niveau af natrium i blodet (hyponatræmi).

Feber.

Almindelige til meget almindelige

Akut nyresvigt (tubulær nekrose).

Forhøjet urinsyre i kroppen (hyperurikæmi).

Almindelige:

Forstyrrelser i hjerterytmen, herunder langsom puls (bradykardi) og hurtig puls (takykardi)

samt andre forandringer som ses i EKG (elektrokardiogram) f.eks. iskæmiske symptomer

(brystsmerter, åndedrætsbesvær, akut indsættende hjertesvigt). (Dette ses især, hvis Cisplatin

gives med andre cytostatika (celledræbende midler).

Skader på nervesystemet (neurotoksicitet) ses bla. ved perifer neuropati (smerter og

følelsesløshed i hænder eller fødder. Det kan føles som et tab af følelse eller prikken og er

forårsaget af nerveskader).

Døvhed; Vestibulær toksicitet.

Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed pga. blodforgiftning (sepsis).

Lokale ødemer, smerter og rødmen af huden, vævsdød og sårdannelse i huden og

årebetændelse (flebit) på injektionsstedet.

Reversibel nedsat leverfunktion med stigning i leverenzymer og stigning i mængden af

bilirubin i blodet.

Ikke almindelige:

Symptomer fra nerverne (rysten, muskelsvaghed, smerter og føleforstyrrelser pga.

nervebetændelse (autonom neuropati); Gradvis tab af nervefunktionen (myelopati); Kortvarigt

generende fornemmelse, der udstråler fra nakken (Lhermittes symptom); Optisk neurit;

Kramper.

Erhvervet farveblindhed; Ødem af synsnerven (papilødem).

Metalaflejringer på tandkødet.

Hårtab.

Vasopressinhypersekretion (Schwartz-Bartters syndrom).

Lavt niveau af magnesium, phosphat og kalium i blodet (hypomagnesiæmi, hypokaliæmi,

hypofosfatæmi, hypokalciæmi).

Allergiske reaktioner (udslæt, nældefeber, rødmen af huden, kløe); Anafylaktisk reaktion

(forhøjet blodtryk, hurtig puls, åndenød, åndedrætsbesvær, åndenød, hvæsende vejrtrækning,

ansigtsødemer og feber har været rapporteret). Kan være livsfarligt.

Forstyrrelser i udvikling af sædceller og ægløsning (ovulation); Smertefuld udvikling af

bryster hos mænd (gynækomasti).

Sjældne:

Forhøjet koncentration af amylase (enzym) i blodet; Nedsat niveau af albumin.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals, arme pga. blodprop i hjertet

(myokardieinfarkt).

Akut blodkræft (leukæmi).

Alvorlig hæmning af knoglemarvsfunktionen (Coombs positiv hæmolytisk anæmi, alvorlig

knoglemarvssuppresison ses ved almen sløjhed, tendens til især halsbetændelse pga.

forandringer i blodet (herunder agranulocytose og aplastisk anæmi)).

Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning

(cerebrovaskulær hændelse); Tab af følesans; Tab af smagssans; Voldsom hovedpine og

sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårerne i hjernen (cerebral arteritis);

Forvirring, hovedpine og påvirket bevidsthed evt. bevidstløshed og koma pga.

hjernebetændelse (encefalopati); Blokering af halspulsåren; Cerebral dysfunktion (konfusion,

utydelig tale, hukommelsestab, lammelser); hjernesygdom (leucoencephalopati og reversibelt

posterior leucocephalopatisk syndrom).

Blindhed, som følge af dobbeltsidig lidelse i synsbarken (kortikal blindhed).

Mundbetændelse med hvide belægninger; Mundbetændelse (stomatitis).

Krampe (tetani).

Forhøjet blodtryk (hypertension).

Sjældne til meget sjældne:

Feber, nedsat antal blodplader, skade på små blodkar, anæmi (nedsat blodprocent), som følge

af ødelæggelse af de røde blodlegemer (hæmolytisk-uræmisk syndrom).

Varierende grader af synstab.

Hvide ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom).

Udtrædning af blod på administrationsstedet (ekstravasation) med bløddelsskader, som

betændelse i bindevævet (cellulit) og forøgelse af bindevævet (fibrose).

Meget sjældne:

Forhøjet koncentration af jern.

Hjertestop.

Ensidig nervebetændelse bag øjeæblet med tab af synsskarphed.

Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen (cerebral eller koronariskæmi);

Nedsættelse af den perifere cirkulation relateret til Raynauds syndrom (hvide ”døde” fingre

og tæer).

Frekvens ikke kendt:

Hjertesygdom.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (neutropeni).

Cerebral hæmoragi (blødning); Tab af smagssans forårsaget af iskæmisk slagtilfælde.

Sløret syn; Betændelse i synsnerven (optisk neuritis); Pigmentering af nethinden (retina).

Appetitmangel/madlede; Hikke.

Akut nyresvigt; Nyresvigt (herunder stigning i blodurinstof og kreatinin, serumurinsyre

og/eller fald i kreatininclearance); Renal tubulær sygdom.

Udslæt.

Muskelkramper.

Uhensigtsmæssig sekretion af antidiuretisk hormon.

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel (dehydrering).

Infektioner (som kan være dødelige).

Lidelse i små blodkar (trombotisk mikroangiopati (hæmolytisk-uræmisk syndrom).

Træthed; Utilpashed.

Rødmen.

Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i

lungen (lungeemboli).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Må ikke opbevares koldt.

Opbevares i hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevaringsbetingelser efter rekonstitution:

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Hvis produktet

ikke anvendes straks, er opbevaringstider og forhold forud for anvendelsen brugerens ansvar,

og må normalt ikke overstige 24 timer under 25°C, med mindre fortyndingen har fundet sted

under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Brugsfærdig infusionsvæske må ikke

opbevares koldt. Ved opbevaring over 6 timer skal infusionen beskyttes mod lys.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika skal

følges.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cisplatin Pfizer indeholder:

Aktivt stof: Cisplatin

Øvrige hjælpestoffer: Mannitol, natriumchlorid, saltsyre, natriumhydroxid, vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Cisplatin Pfizer er et koncentrat til infusionsvæske. Den færdigtilberedte infusionsopløsning

er en klar, farveløs eller gullig opløsning. Det skal kontrolleres, at opløsningen er klar og fri

for urenheder før indgivelse.

Cisplatin Pfizer leveres i brune hætteglas, i pakningsstørrelser på 50 og 100 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup

Fremstiller:

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead SL6 6RJ, Storbritannien

eller

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i januar 2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Håndterings- og beskyttelsesinstrukser

Deklaration

1 ml indeholder: Cisplatin 1 mg, mannitol 1 mg, natriumklorid, 9 mg, natriumhydroxid og

saltsyre til pH 3,6-3,7, vand til injektionsvæsker til 1 ml.

Håndtering

Produktet er cytotoksisk, og bør kun håndteres af personale, der er uddannet i korrekt

håndtering. Tilberedning af opløsningen skal foregå i stinkskab. Personale, der tilbereder

opløsningen, bør være iført beskyttelseskittel, beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og

mundbind.

Der henvises til gældende nationale regler for administration og håndtering af cytostatika og

andre lægemidler med toksisk effekt.

Medicinrester og affald bortskaffes i henhold til gældende regler.

Interaktion med aluminium

Aluminium i kontakt med Cisplatin Pfizer, koncentrat til infusionsvæske, opløsning, giver

udfældning af platin. Ved tilberedning og indgivelse må der derfor ikke anvendes utensilier

indeholdende aluminium.

Tilberednings- og fortyndningsforskrifter

Den beregnede mængde Cisplatin Pfizer koncentrat til infusionsvæske, opløsning, tilsættes

under sterile forhold til 1 liter natriumchlorid infusionsvæske 9 mg/ml. Den færdigtilberedte

infusionsopløsning er en klar, farveløs eller gullig opløsning. Kontroller, at opløsningen er

klar og fri for urenheder før administration. Kun klar opløsning uden synlige partikler må

administreres.

Administrationsvej og blandbarhed

Behandling med Cisplatin Pfizer skal ske under nøje overvågning af læger med erfaring i

cytostatikabehanding.

Den brugsfærdige infusionsvæske skal indgives ved intravenøs infusion.

MÅ IKKE administreres ufortyndet.

Blandbarhed: Cisplatin Pfizer, koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er blandbar med

natriumkloridinfusionsvæske, opløsning 9 mg/ml.

Hydrering før behandling med cisplatin:

Intravenøs infusion af 100-200 ml/time i en periode på 6-12 timer med en samlet mængde på

mindst 1 liter.

Hydrering efter afslutning af administration af cisplatin:

Intravenøs infusion af yderligere 2 liter i form af 100-200 ml pr. time i en periode på 6-12

timer.

Infusionsteknik: Kontrollér, at kanylespidsen forbliver i venen under hele administrations-

tiden. Det er meget vigtigt at kontrollere dette med korte intervaller.

Hvis infusionen går ekstravasalt, afbrydes behandlingen straks. Køl direkte ned og hold

kropsdelen i ro og nedkøl i 6-12 timer. Kontrollér omhyggeligt området omkring infusions-

stedet. Opstår der tegn på nekrose, behandles dette som brandskade, og en plastikkirurg

kontaktes.

Opbevaring

Uåbnet pakning: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Må ikke opbevares koldt.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Færdigtilberedt infusion: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det

samme. Andre holdbarhedstider og opbevaringsbetingelser sker på brugerens ansvar og må

normalt ikke overstige 24 timer under 25°C, med mindre rekonstitution/fortynding har fundet

sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Det fortyndede produkt må ikke

opbevares i køleskab. Ved opbevaring over 6 timer skal infusionen beskyttes mod lys.

Forholdsregler ved spild og affaldshåndtering

Alle materialer, der har været anvendt til tilberedning eller indgift, eller som på nogen måde

har været i kontakt med Cisplatin Pfizer, skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale

retningslinjer for cytotoksisk affald.

Beskyttelsesinstruktioner

Hud- og slimhindekontakt: Skyl med store mængder vand og afvask efterfølgende

omhyggeligt med sæbe og vand. Ved vedvarende problemer

skal læge kontaktes.

Øjenkontakt:

Skyl omgående og meget omhyggeligt med store mængder

vand.

Opsøg straks øjenlæge.

Indånding:

Skyl næse og mund med vand. Opsøg straks læge.

Hætteglasset er omsluttet af en beskyttende krympefilm af plast - Onco-Tain. Den reducerer

kontamineringsrisikoen, hvis hætteglasset går itu.

Læs hele dokumentet

11. juli 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Cisplatin ”Pfizer”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP. NR

09915

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cisplatin ”Pfizer”.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Cisplatin 1 mg/ml.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cisplatin er beregnet til behandling af

fremskreden eller metastaserende testikelcancer.

fremskreden eller metastaserende ovariecancer.

fremskredent eller metastaserende blærekarcinom.

fremskredent eller metastaserende planocellulært karcinom i hoved og hals.

fremskredent eller metastaserende ikke-småcellet lungekarcinom.

fremskredent eller metastaserende småcellet lungekarcinom.

Cisplatin er indiceret til behandling cervikalt karcinom i kombination med andre

kemoterapeutika eller strålebehandling.

Cisplatin kan både anvendes som monoterapi og i kombinationsterapi.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 1 af 18

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Cisplatin 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, skal fortyndes før

administration. For instruktioner vedrørende fortynding af produktet før administration, se

pkt. 6.6.

Den fortyndede opløsning bør kun administreres intravenøst ved infusion (se nedenfor).

Ved administration må der ikke benyttes instrumenter (intravenøse infusionssæt, kanyler,

katetre, sprøjter), som indeholder aluminium, hvis disse kan komme i kontakt med

cisplatin (se pkt. 6.2).

Voksne og børn

Cisplatin-dosen afhænger af den primære sygdom, den forventede reaktion og af, om

cisplatin anvendes som monoterapi eller indgår i kombinationskemoterapi.

Retningslinjerne for dosering gælder både for voksne og børn

Ved monoterapi anbefales følgende to dosisregimer:

En enkeltdosis på 50 til 120 mg/m² legemsoverflade hver 3. til 4. uge.

15 til 20 mg/m²/dag i fem dage hver 3. til 4. uge.

Hvis cisplatin anvendes i kombinationsbehandling, skal cisplatin-dosen nedsættes. En

typisk dosis er 20 mg/m² eller mere én gang hver 3. til 4. uge.

Til behandling af livmoderhalskræft anvendes cisplatin i kombination med

strålebehandling. En typisk dosis er 40 mg/m

ugentligt i 6 uger.

Vedrørende advarsler og forholdsregler, som skal tages i betragtning inden påbegyndelsen

af næste behandlingscyklus, se pkt. 4.4.

Ved patienter med nedsat nyrefunktion eller knoglemarvsdepression bør dosis reduceres

passende (se pkt. 4.3).

Administration

Cisplatin-infusionsvæsken skal være præpareret i henhold til instruktionerne (se pkt. 6.6)

og skal administreres ved intravenøs infusion over et tidsrum på 6 til 8 timer.

Der skal sikres tilstrækkelig hydrering i 2 til 12 timer før administration og indtil mindst 6

timer efter administration af cisplatin. Hydrering er nødvendig for at sikre tilstrækkelig

diurese under og efter behandling med cisplatin. Dette opnås ved intravenøs infusion af en

af følgende opløsninger:

0,9 % (9 mg/ml) natriumchloridopløsning.

En blanding af 0,9 % natriumchloridopløsning og 5 % glucoseopløsning (1:1).

Hydrering før behandling med cisplatin

Intravenøs infusion af 100 til 200 ml/time i en periode på 6 til 12 timer med en samlet

mængde på mindst 1 liter.

Hydrering efter afslutning af administration af cisplatin

Intravenøs infusion af yderligere 2 liter i form af 100 til 200 ml pr. time i en periode på 6

til 12 timer.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 2 af 18

Forceret diurese kan være nødvendig, hvis urinudskillelsen er mindre end 100 til 200

ml/time efter hydrering. Forceret diurese kan opnås ved intravenøs administration af 37,5 g

mannitol som en 10 % opløsning (375 ml mannitolopløsning 10 %) eller ved

administration af et diuretikum, hvis nyrefunktionen er normal.

Administrationen af mannitol eller et diuretikum er også påkrævet, hvis den administrerede

dosis cisplatin er større end 60 mg/m

legemsoverflade.

Det er nødvendigt, at patienten drikker store mængder væske i 24 timer efter cisplatin-

infusionen for at sikre tilstrækkelig urinudskillelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for cisplatin eller andre platinstoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Alvorlig nyrefunktionsnedsættelse.

Knoglemarvssuppression.

Dehydrering (præ- og posthydrering er nødvendig for at undgå alvorligt nedsat

nyrefunktion).

Nedsat hørelse.

Neuropati forårsaget af cisplatin.

Samtidig anvendelse med vaccine mod gul feber og phenytoin til profylaktisk anvendelse

(se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Al information om præparatet skal indeholde oplysninger om, at præparatet kun bør

anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og

deres behandling.

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges.

Dette cytostatikum har en mere udtalt toksicitet end anden antineoplastisk kemoterapi.

Der forekommer svær renal toksicitet, som kræver særlige forsigtighedsregler under

administrationen.

Der skal også udføres streng kontrol for ototoksicitet, myelodepression og anafylaktiske

reaktioner (se pkt. 4.8 Bivirkninger).

Korrekt monitorering og håndtering af behandlingen og dens komplikationer er kun mulig,

når der foreligger en korrekt diagnose og korrekte behandlingsbetingelser.

Cisplatin er kumulativt ototoksisk, nefrotoksisk og neurotoksisk. Samtidig anvendelse af

stoffer, der er toksiske for disse organer eller systemer, kan virke forstærkende på

cisplatins toksicitet.

Nefrotoksicitet

Cisplatin forårsager svær kumulativ nefrotoksicitet.

Samtidig anvendelse af aminoglykosid-antibiotika kan forstærke cisplatins nefrotoksiske

virkning.

Der bør udvises forsigtighed hos dehydrerede patienter såvel som hos patienter i

kombinationsbehandling med andre cytostatika, der kan være potentielt nefrotoksiske eller

som nemt kumulerer ved nyreinsufficiens.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 3 af 18

En diurese på mindst 100 ml/time vil minimere nefrotoksiciteten. Der skal derfor sikres

passende hydrering før og under behandlingen med cisplatin. Det kan opnås med

præhydrering med 2 l af en passende intravenøs opløsning og hydrering efter behandlingen

med 2.500 ml/m

/24 time. Hvis intensiv hydrering ikke er tilstrækkelig, kan der gives et

osmotisk diuretikum f. eks. mannitol.

Neuropati

Der er indberettet tilfælde med svær neuropati hos patienter, hvor der er anvendt regimer

med højere doser Cisplatin ”Pfizer”, eller med hyppigere doseringsfrekvens, end de

anbefalede. Neuropatierne kan vise sig som paræstesier, arefleksi, tab af proprioception og

en fornemmelse af vibrationer. Der er også indberetninger om tab af motoriske funktioner.

Neuropatierne kan være irreversible.

Ototoksicitet

Der er set ototoksicitet hos 31 % af de patienter, som fik en enkeltdosis cisplatin på 50 mg/

. Den viste sig som tinnitus og/eller høretab i højfrekvensområdet (4000 til 8000 Hz).

Der kan af og til forekomme nedsat evne til at høre konversationelle toner.

Ototoksicitet kan være mere udtalt hos børn.

Høretabet kan være unilateralt eller bilateralt og synes at være hyppigere og sværere efter

gentagne doser. Der er dog kun i sjældne tilfælde rapporteret om døvhed efter en initial

dosis cisplatin. Ototoksiciteten kan forstærkes efter tidligere kraniel bestråling og kan være

relateret til cisplatins peakplasmakoncentrationer. Det vides ikke om cisplatininduceret

ototoksicitet er reversibel. Der er også indberetninger om vestibulær toksicitet.

Allergi

Som for andre platinbaserede lægemidler kan der forekomme hypersensitivitetsreaktioner,

som regel under infusionen. De kræver afbrydelse af infusionen og passende symptomatisk

behandling. Der er indberetninger om krydsreaktioner for alle platinholdige lægemidler (se

pkt. 4.8 Bivirkninger og pkt. 4.3 Kontraindikationer).

Der er indberettet anafylaktoide reaktioner hos patienter, der tidligere har fået Cisplatin

”Pfizer”. Disse reaktioner er opstået inden for minutter efter administration og er lindret

ved hjælp af administration af adrenalin, kortikosteroider og antihistaminer.

Understøttende udstyr og medicin skal være tilgængeligt til behandling af sådanne

komplikationer.

Leverfunktion og hæmatologiske parametre

Leverfunktion og hæmatologiske parametre bør kontrolleres regelmæssigt.

Selvom hæmatologisk toksicitet sædvanligvis er moderat og reversibel, kan der

forekomme svær trombocytopeni og leukopeni. Der skal ved invasiv behandling tages

sikkerhedsmæssige forholdsregler for patienter der udvikler trombocytopeni. Det er

ligeledes meget vigtigt at kontrollere for blødninger og kontrollere urin og fæces for blod

samt at undgå administration af aspirin eller andet NSAID. Patienter der udvikler

leukopeni skal monitoreres for tegn/symptomer på infektion. De kan have behov for

antibiotisk behandling eller blodtransfusion.

Carcinogent potentiale

Der er i sjældne tilfælde indberettet udvikling af akut leukæmi hos patienter,

sammenfaldende med brug af Cisplatin ”Pfizer”. I disse tilfælde blev Cisplatin ”Pfizer”

sædvanligvis givet i kombination med andre leukæmogene stoffer.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 4 af 18

Cisplatin er mutagent hos bakterier og forårsager kromosomaberationer i dyrecellekulturer.

Carcinogenicitet er mulig, men er ikke påvist. Cisplatin er teratogent og embryotoksisk hos

mus.

Reaktioner på injektionsstedet

Der kan forekomme reaktioner på injektionsstedet under administration af cisplatin. Da der

er en risiko for ekstravasation, bør infusionsstedet kontrolleres nøje for infiltration under

administration af lægemidlet. På nuværende tidspunkt findes der ikke en specifik

behandling af ekstravasale reaktioner.

I tilfælde af ekstravasation

stands omgående infusionen af cisplatin.

fjern ikke kanylen, opsug ekstravasatet fra vævet og skyl med natriumchloridopløsning

0,9 %.

Infektioner

Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med akutte bakterielle eller virale

infektioner.

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, opkastning og diaré forekommer ofte efter administration af cisplatin (se pkt. 4.8).

Profylaktisk administration af et antiemetikum kan være effektivt til lindring eller

forebyggelse af kvalme og opkastning.

Væsketabet som følge af opkastning og diaré skal kompenseres.

Fertilitet

Der er indberettet forstyrrelser i spermatogenesen og azoospermi. Selvom forstyrrelser i

spermatogenesen kan være reversibel, bør patienter der behandles med cisplatin informeres

om, hvordan dette kan påvirke fertiliteten.

Undersøgelser

Før, under og efter administration af cisplatin bør følgende parametre hhv. organfunktioner

kontrolleres:

Nyrefunktion.

Leverfunktion.

Perifere blodværdier.

Serum-elektrolytter (kalcium, natrium, kalium, magnesium).

Disse undersøgelser skal gentages en gang om ugen under hele behandlingen med

cisplatin.

Cisplatin bør ikke gives hyppigere end hver 3.-4. uge (se pkt. 4.8). En fornyet

behandlingscyklus med cisplatin bør ikke påbegyndes, før der er opnået normalværdier for

følgende parametre:

Serum-creatinin <130 mikromol/l.

Serum-carbamid <9 mmol/l.

Leukocytter ≥4 x 109/l.

Trombocytter≥100 x 109/l.

Hæmoglobinniveau er tilstrækkeligt.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 5 af 18

Der bør tages et audiogram før behandling med cisplatin indledes og altid før ny

behandlingscyklus påbegyndes. Resultatet skal ligge inden for normalområdet.

Før hver serie skal man sikre sig, at der ikke er symptomer på perifer neuropati. Der skal

også foretages regelmæssig neurologisk undersøgelse (se pkt. 4.8).

Andre forholdsregler

Cisplatin kan interagere med aluminium og danne et sort udfældningsprodukt af platin. Alt

aluminiumholdigt i.v. udstyr, kanyler, katetre og sprøjter skal undgås.

Cisplatin ”Pfizer”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 0,15 mmol (eller

3,5 mg) natrium/ml. Hvis patienten er på saltfattig diæt bør der tages hensyn til dette.

Proppen på hætteglasset indeholder naturgummi/latex, som kan medføre svære allergiske

reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Cisplatin kombineres sædvanligvis med andre cytostatika med en tilsvarende

virkningsmekanisme. Additiv toksicitet kan forekomme i sådanne situationer.

Samtidig anvendelse af knoglemarvssuppressiva eller strålebehandling vil forstærke

cisplatins knoglemarvssuppressive virkning.

Nefrotoksiske stoffer

Samtidig administration eller administration 1-2 uger efter behandling med cisplatin og

nefrotoksiske stoffer (f.eks. cephalosporiner, aminoglykosider, amphotericin B eller

kontrastmidler), vil forstærke cisplatins nefrotoksiske virkning. Cisplatin kan måske

reducere nyreudskillelsen af stoffer, som overvejende udskilles renalt, f. eks. bleomycin og

methotrexat (sandsynligvis på grund af cisplatininduceret nefrotoksicitet), og dermed øge

toksiciteten af disse stoffer. Der skal derfor iagttages forsigtighed med disse stoffer under

og efter behandling med cisplatin.

Ifosfamids renale toksicitet kan forøges, hvis det gives sammen med cisplatin eller til

patienter, som tidligere har fået cisplatin.

Forekomsten af nefrotoksicitet forårsaget af cisplatin kan øges ved samtidig behandling

med antihypertensiva indeholdende furosemid og ved samtidig behandling med

propranolol.

Der er i nogle få tilfælde set reduktion af lithiumniveauet efter behandling med cisplatin i

kombination med bleomycin og etoposid. Det anbefales derfor, at overvåge serumlithium-

niveauet ved denne type behandling.

Ototoksiske stoffer

Samtidig behandling med ototoksiske stoffer, som aminoglykosid-antibiotika (f.eks.

gentamicin) eller loop-diuretika (f.eks. furosemid) kan øge den ototoksiske virkning af

cisplatin, specielt ved nyrefunktionsnedsættelse. Med undtagelse af patienter, som

modtager en cisplatindosis, der overstiger 60 mg/m

, og hvis urinsekretion er under 1000

ml pr. døgn, bør der ikke gennemføres en forceret diurese med loopdiuretika på grund af

mulighed for urinvejsskader og ototoksicitet.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 6 af 18

Ototoksicitet kan forstærkes af tidligere samtidig kraniel bestråling og kan være relateret til

peak-plasmakoncentrationen af cisplatin.

Samtidig anvendelse af ifosfamid medfører forøget proteinuri. Ototoksiciteten forårsaget af

cisplatin var forøget ved samtidig anvendelse af ifosfamid, som ikke er ototoksisk, hvis det

gives alene.

Ifosfamid kan forøge det cisplatininducerede høretab.

Svækkede levende vacciner

Anvendelse af levende virusvacciner bør ikke bruges inden for de første 3 måneder efter

afslutningen af cisplatinbehandlingen.

Gul feber vaccine er absolut kontraindiceret på grund af risikoen for fatal systemisk

vaccinesygdom (se pkt. 4.3). På grund af risikoen for generaliseret sygdom bør der om

muligt bruges en inaktiv vaccine.

Orale antikoagulantia

Muligheden for interaktion mellem orale antikoagulantia og cytostatika og den høje

intraindividuelle variation i koagulationsevne under sygdom nødvendiggør en regelmæssig

INR monitorering (protrombintid).

Antihistaminer, phenothiaziner og lignende stoffer

Samtidig anvendelse af antihistaminer (buclizin, cyclizin, loxapin, meclozin),

phenothiaziner, thioxanthener eller trimethobenzamider kan maskere symptomer på

ototoksicitet (som f.eks. svimmelhed og tinnitus).

Antikonvulsiva

Behandling med cisplatin kan medføre subterapeutiske serumkoncentrationen af

antikonvulsiv medicin.

Cisplatin kan nedsætte absorptionen og/eller øge metabolismen af phenytoin, hvilket

medfører en nedsat epilepsikontrol, når der samtidigt behandles med phenytoin. Hos disse

patienter skal phenytoin plasmaværdierne monitoreres, og dosis skal tilpasses i

overensstemmelse hermed. Det er absolut kontraindiceret at påbegynde en ny

antikonvulsiv behandling med phenytoin under behandling med cisplatin (se pkt. 4.3).

Pyridoxin i kombination med altretamin

I et randomiseret forsøg om behandling af fremskreden ovariecancer blev responstiden

påvirket ugunstigt, hvis pyridoxin blev brugt i kombination med altretamin

(hexametylmelamin) og cisplatin.

Paclitaxel og docetaxel

Hos patienter behandlet med cisplatin inden infusion med paclitaxel, kan paclitaxel-

clearance blive nedsat med 33 %, og neurotoksicitet kan dermed intensiveres.

I et forsøg med cancerpatienter med metastaserende eller fremskredne tumorer inducerede

docetaxel i kombination med cisplatin mere alvorlige neurotoksiske virkninger

(dosisrelaterede og sensoriske) end stofferne enkeltvis i tilsvarende doser.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 7 af 18

Allopurinol og probenecid

Cisplatin kan øge urinsyrekoncentrationen i blodet. Hos patienter der behandles for

arthritis urica med f.eks. allopurinol eller probenecid, kan dosisjustering være nødvendig

for at kontrollere hyperurikæmi og sygdomsmanifestationer.

Bleomycin og vinblastin

Cisplatin givet i kombination med bleomycin og vinblastin kan medføre Raynauds

syndrom.

Chelaterende stoffer

Chelaterende stoffer som f.eks. penicillamin kan nedsætte virkningen af cisplatin.

Ciclosporin

Ved samtidig anvendelse af cisplatin og ciclosporin bør der tages højde for den udtalte

immunsuppression med risiko for lymfoproliferativ sygdom.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception

Graviditet bør undgås under behandling med cisplatin. Både mænd og kvinder, som er

seksuelt aktive, bør anvende sikker kontraception under behandling med cisplatin og i

mindst 6 måneder efter behandlingen.

Genetisk udredning anbefales, hvis patienten ønsker at få børn efter behandlingens ophør.

Graviditet

Bør ikke anvendes. Data for anvendelse af cisplatin til gravide kvinder er utilstrækkelige,

men på baggrund af dets farmakologiske egenskaber forventes det, at cisplatin kan

medføre alvorlige medfødte misdannelser. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet og

transplacental karcinogenicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Cisplatin udskilles i modermælken. Amning bør ophøre under behandling med cisplatin.

Fertilitet

Da en behandling med cisplatin kan medføre irreversibel infertilitet, anbefales det, at

mænd, som fremtidigt ønsker at blive fædre, bliver rådgivet om muligheden for

nedfrysning af sæd forud for behandlingen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Cisplatin ”Pfizer” kan på grund af bivirkninger (f.eks. kvalme, opkastning eller

neurotoksicitet) påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller

moderat grad.

4.8

Bivirkninger

Behandling med Cisplatin ”Pfizer” kan være forbundet med en høj forekomst af alvorlige

bivirkninger. Nedsat nyrefunktion er en dosisbegrænsende bivirkning.

De hyppigst indberettede bivirkninger efter cisplatin (> 10 %) var hæmatologiske

(leukopeni, trombocytopeni og anæmi), gastrointestinale (anoreksi, kvalme, opkastning og

dk_hum_19442_spc.doc

Side 8 af 18

diare), øresygdomme (nedsat hørelse), nyresygdomme (nyresvigt, nefrotoksicitet,

hyperurikæmi og feber).

Der er indberetninger om toksiske nyre-, knoglemarvs- og øreskader hos op til en tredjedel

af patienterne efter en enkeltdosis cisplatin. Bivirkningerne er generelt dosisrelaterede og

kumulative. Ototoksicitet kan være mere alvorlig hos børn.

Følgende bivirkninger er set i de kliniske forsøg med Cisplatin ”Pfizer” og efter

markedsføringen. Hyppigheden er defineret som følger: Meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til ≤ 1/1.000, meget sjælden (≤ 1/10.000) og frekvens ukendt (kan ikke beregnes ud fra de

foreliggende data).

Undersøgelser

Sjælden

Meget sjælden

Forhøjet serumamylase, reducerede albuminniveauer.

Forhøjede jernkoncentrationer.

Hjerte

Almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Frekvens ukendt

Hjerterytmeforstyrrelser, herunder bradykardi og

takykardi og andre EKG-forandringer f. eks. ST-

segmentforandringer, iskæmiske symptomer*.

Myokardieinfarkt.

Hjertestop.

Hjertesygdom.

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inklusive cyster og

polypper)

Sjælden

Akut leukæmi.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Sjælden

Sjælden – meget sjælden

Frekvens ukendt

Knoglemarvssvigt, trombocytopeni, leukopeni, anæmi.

Coombs positiv hæmolytisk anæmialvorlig

knoglemarvssuppression (herunder agranulocytose,

aplastisk anæmi).

Trombotisk mikroangiopati (hæmolytisk-uræmisk

syndrom).

Neutropeni.

Nervesystemet

Almindelig

Neurotoksicitet karakteriseret ved bl.a. perifer neuropati

(typisk bilateral og sensorisk).

dk_hum_19442_spc.doc

Side 9 af 18

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Frekvens ukendt

Neurotoksiske symptomer (tremor, muskelsvaghed,

autonom neuropati, myelopati, Lhermittes symptom,

optisk neurit, kramper).

Cerebrovaskulær hændelse, tab af følesans, tab af

smagssans, cerebral arterit, encefalopati, okklusion af

halspulsåren, cerebral dysfunktion (konfusion, utydelig

tale, hukommelsestab, lammelser), leukoencephalopati

og reversibelt posterior leukocephalopatisk syndrom.

Unilateral retrobulbær neurit med tab af synsskarphed.

Cerebral hæmoragi, tab af smagssans forårsaget

af iskæmisk slagtilfælde.

Øjne

Ikke almindelig

Sjælden

Sjælden – meget sjælden

Frekvens ukendt

Erhvervet farveblindhed, papilødem.

Kortikal blindhed.

Varierende grader af synstab.

Sløret syn, optisk neuritis, pigmentering af retina.

Øre og labyrint

Meget almindelig

Almindelig

Ototoksitet, tinnitus, hørenedsættelse.

Døvhed, vestibulær toksicitet.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Frekvens ukendt

Opkastning, kvalme, appetitløshed, diaré.

Metalaflejringer på tandkødet.

Oral mukosit, stomatitis.

Anoreksi, hikke.

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Almindelig - meget almindelig

Frekvens ukendt

Forstyrrelse af nyrefunktion.

Tubulær nekrose.

Akut nyresvigt, nyresvigt (herunder stigning i

blodurinstof og kreatinin, serumurinsyre og/eller fald i

kreatininclearance), renal tubulær sygdom.

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Alopeci.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 10 af 18

Frekvens ukendt

Udslæt.

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Frekvens ukendt

Muskelkramper, myalgi.

Det endokrine system

Ikke almindelig

Frekvens ukendt

Vasopressinhypersekretion (SIADH/Schwartz-Bartters

syndrom).

Forhøjet amylase i blodet, uhensigtsmæssig sekretion af

antidiuretisk hormon.

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Almindelig - meget almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Frekvens ukendt

Hyponatriæmi.

Hyperurikæmi.

Hypomagnesiæmihypokaliæmi, hypofosfatæmi,

hypokalcæmi.

Tetani.

Dehydrering.

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Frekvens ukendt

Sepsis.

Infektioner (som kan være dødelige).

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Sjælden

Sjælden – meget sjælden

Meget sjælden

Frekvens ukendt

Venøs tromboemboli.

Hypertension.

Raynaud's syndrom.

Vaskulære forstyrrelser (cerebral- eller koronariskæmi,

nedsættelse af den perifere cirkulation relateret til

Raynauds syndrom).

Trombotisk mikroangiopati

(hæmolytisk uræmisk syndrom).

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Feber.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 11 af 18

Almindelig

Sjælden – meget sjælden

Frekvens ukendt

Lokale ødemer, smerter og erytem, nekrose og

sårdannelser i huden og flebit på injektionsstedet.

Ekstravasation på administrationsstedet med

bløddelsskader som cellulit og fibrose.

Træthed, utilpashed.

Immunsystemet

Ikke almindelig

Frekvens ukendt

Allergiske reaktioner kan optræde som udslæt, urticaria,

erytem eller pruritus. Anafylaktoide reaktioner

(hypotension, takykardi, dyspnø, bronkospasmer,

hvæsende vejrtrækning, ansigtsødemer og feber har

været rapporteret).

Rødmen.

Lever- og galdeveje

Almindelig

Reversibel nedsat leverfunktion med stigning i

leverenzymer og stigning i mængden af bilirubin i blodet.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Frekvens ukendt

Lungeemboli, lungetoksicitet (i kombination med

bleomycin eller 5-fluorouracil).

Det reproduktive system og

mammae

Ikke almindelig

Frekvens ukendt

Forstyrrelser i spermatogenesen, ovulationsforstyrrelser,

smertefuld gynækomasti.

Azoospermi.

* Er især rapporteret ved kombination med andre cytostatika.

Nefrotoksicitet

Dosisrelateret og kumulativ nyreinsufficiens, inklusive akut nyresvigt, er den primære

dosisbegrænsende toksicitet for cisplatin og optræder 7-14 dage efter behandlingsstart,

men kan være reversibel. Nefrotoksicitet kan forstærkes af aminoglykosid-antibiotika.

Nefrotoksicitet, udtrykt som øgede niveauer af urinstof, creatinin og urinsyre samt

reduceret creatinin-clearance, er en kraftigt begrænsende faktor for brugen af lægemidlet.

Denne nefrotoksicitet kan være mere udtalt efter gentagen administration.

Nyrefunktionsværdier skal være normaliserede inden der administreres yderligere doser.

Tilstrækkelig hydrering reducerer grad og hyppighed af nyrekomplikationer.

Klinisk signifikant nefrotoksicitet er hyppigst forekommende ved hurtig infusion af

enkeltdoser over 50 mg/m

. Nyreskader svarer til forgiftning med tungmetaller, dvs.

tubulær nekrose med tubulær degeneration og interstitielt ødem. Administration af

Cisplatin ”Pfizer”, ved en 6-8 timers infusion med intravenøs hydrering, og mannitol er

anvendt med henblik på at reducere nefrotoksicitet. Der kan dog fortsat forekomme

nyretoksicitet ved disse procedurer.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 12 af 18

Nyreinsufficiens er generelt mild til moderat og reversibel ved stoffets sædvanlige dosis

(bedring optræder som regel indenfor 2-4 uger). Høje eller gentagne cisplatindoser kan øge

sværhedsgrad og varighed af nyrefunktionsnedsættelse og kan medføre irreversibel

nyreinsufficiens (i nogle tilfælde fatal). Nyresvigt er rapporteret også efter intraperitoneal

indgift af stoffet.

Hyperurikæmi

Maksimal stigning i urinsyre finder sted 3-5 dage efter den givne dosis og er mere udtalt

efter doser over 50 mg/m

. Behandling med allopurinol reducerer effektivt

urinsyreniveauer.

Hæmatotoksicitet

Maksimal knoglemarvssuppression opstår 18-23 dage efter administration. De

hæmatologiske værdier normaliseres for de fleste patienter omkring dag 39 (13-62 dage).

Knoglemarvssuppression kan gøre, at patienter der modtager Cisplatin ”Pfizer” er mere

følsomme over for infektion og pyreksi. Infektionskomplikationer har hos nogle patienter

medført dødsfald.

Leukopeni og trombocytopeni er mere udtalt ved høje doser (>50 mg/m

Neutropeni og febril neutropeni kan forekomme.

Infektiøse komplikationer af knoglemarvs/hæmatologisk toksicitet kan omfatte feber og

sepsis.

Der er sjældent rapporteret akutte myelogene leukæmier og forekomst af

myelodysplastiske syndromer hos patienter, der er blevet behandlet med cisplatin, oftest

når det er givet i kombination med potentielt leukæmogene stoffer.

Anæmi optræder med omtrent samme hyppighed og intervaller som leukopeni og

trombocytopeni. Cisplatin er vist at sensitivere røde blodlegemer, hvilket kan medføre en

direkte Coombs positiv hæmolytisk anæmia. Forekomst, sværhedsgrad og relativ

betydning for denne effekt i forhold til anden hæmatologisk toksicitet er ikke fastlagt, men

eventuel hæmolytisk proces skal overvejes hos patienter, der behandles med cisplatin og

oplever et uforklaret fald i hæmoglobin. Den hæmolytiske proces er reversibel ved

seponering af behandling.

En hyppig forekomst af alvorlig anæmi, som kræver transfusion med pakkede erytrocytter, er

observeret hos patienter, der får kombinationskemoterapi inklusive cisplatin.

Gastrointestinale gener

Udtalt kvalme og opkastning forekommer hos næsten alle patienter behandlet med

Cisplatin ”Pfizer” og er indimellem så svær, at lægemidlet må seponeres.

Kvalme og opkastning indtræder sædvanligvis inden for 1 til 4 timer efter behandling og

varer i op til 24 timer. Varierende grader af opkastning, kvalme og/eller anoreksi kan

vedvare i adskillige dage efter behandling og kan i nogen grad lindres med profylaktisk

antiemesis-behandling.

Ototoksicitet

Der er hos patienter behandlet med enkeltdoser af Cisplatin ”Pfizer” >50 mg/m

ototoksiske bivirkninger. Ototoksicitet kan være mere udtalt hos børn. Hørenedsættelsen

kan være unilateral eller bilateral og synes at være hyppigere og sværere ved gentagne

doser; der er dog i sjældne tilfælde indberettet døvhed efter initial dosis af Cisplatin

”Pfizer”. Kraniel bestråling før eller efter cisplatin-behandling kan forstærke

ototoksiciteten. Den samlede incidens af audiogram abnormiteter er 24 %, men der eksisterer

dk_hum_19442_spc.doc

Side 13 af 18

store variationer. Disse abnormiteter forekommer sædvanligvis indenfor 4 dage efter

behandling og består af et tab på mindst 15 decibel indenfor tærsklen af rene toner.

Audiogram abnormiteter er mest almindelige i 4000-8000 Hz interval. Nedsat evne til at føre

normal samtale forekommer i sjældne tilfælde. Det er uklart om ototoksicitet er reversibel.

Neurotoksicitet

Neurotoksiske symptomer opstår som regel efter 4-7 måneders behandling; neurologiske

symptomer er dog også blevet rapporteret efter en enkelt dosis. Selvom symptomer og tegn

sædvanligvis udvikles under behandling, kan de i sjældne tilfælde opstå efter sidste dosis

Cisplatin ”Pfizer”. Neuropati kan forværres efter behandlingsophør. Behandling med

Cisplatin ”Pfizer” skal seponeres straks ved symptomer på neurotoksicitet. Erfaring indtil

nu tyder på, at perifer neuropati hos nogle patienter kan være irreversibel.

Der er indberettet pludseligt indsættende og kortvarige muskelkramper. Dette er

sædvanligvis observeret hos patienter der har modtaget relativt høj, kumulativ Cisplatin

”Pfizer”-dosis og som havde perifer neuropati i relativt fremskreden grad.

Serum-elektrolytforstyrrelser

Lave serum-elektrolytniveauer er sandsynligvis forbundet med tubulær skade. Der er

indberettet tetani hos patienter med hypokalcæmi og hypomagnesiæmi. Serum-

elektrolytniveauer normaliseres sædvanligvis ved administration af supplerende

elektrolytter og seponering af Cisplatin ”Pfizer”.

Okular toksicitet

Der er i sjældne tilfælde indberettet varierende grader af synstab i

kombinationsbehandlinger, hvor cisplatin indgik i kombinationen. I de fleste tilfælde

genoprettedes synet umiddelbart efter seponering af cisplatin. Synsforstyrrelser og ændret

farveopfattelse er rapporteret efter anvendelse af regimer med højere doser cisplatin og

hyppigere dosisfrekvens end den anbefalede.

Der er brugt steroider med eller uden mannitol; effekt er dog ikke dokumenteret.

Anafylaksi

Der er lejlighedsvist rapporteret reaktioner, som muligvis er sekundære til

cisplatinbehandling, hos patienter, der tidligere har været behandlet med cisplatin. Patienter i

særlig risiko er patienter med tidligere eller familiær anamnese med atopi. Ansigtsødem,

hvæsen, takykardi, hypotension og hududslæt af urticariel ikke-specifik makulopapulær type

kan forekomme indenfor få minutters administration. Alvorlige reaktioner synes at kunne

kontrolleres med i.v. adrenalin, kortikosteroider eller antihistaminer.

Lungetoksicitet

Lungetoksicitet er rapporteret hos patienter, der er behandlet med cisplatin i kombination

med bleomycin eller 5-fluorouracil.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

dk_hum_19442_spc.doc

Side 14 af 18

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Symptomerne svarer til anden nefrotoksisk behandling og kan resultere i nyresvigt,

leversvigt, døvhed, okulær toksicitet (inklusive retinaløsning), betydelig

knoglemarvssuppression, behandlingsresistent kvalme og opkastning og/eller neuritis.

Derudover kan der forekomme letalt forløbende nyreaplasi.

En overdosering (

200 mg/m

) kan påvirke åndedrætscentret direkte og kan medføre fatal

respiratorisk dysfunktion og forstyrrelser af syre/base-balancen som følge af passage af blod-

hjerne-barrieren.

Behandling

Der er ingen specifik antidot mod overdosering med cisplatin. Tilstrækkelig væsketilførsel

og osmotisk diurese kan medvirke til reduktion af cisplatins toksicitet, hvis behandlingen

følger straks efter overdoseringen. På grund af cisplatins hurtige og omfattende

proteinbinding, har hæmodialyse, selv ved initiering 4 timer efter overdosering, beskeden

effekt med hensyn til fjernelse af platin fra kroppen. Behandling af overdosis bør inkludere

generel symptomatisk og understøttende behandling.

Kramper kan behandles med passende antikonvulsiva. Nyre- og kardiovaskulær funktion

samt blodprøver skal monitoreres dagligt med henblik på vurdering af potentiel toksicitet på

disse systemer. Serum magnesium og calcium skal omhyggeligt monitoreres så vel som

symptomer og tegn på frivillig muskelirritation. Hvis der udvikles symptomer på tetani, skal

der gives elektrolyttilskud. Serum leverenzymer og urinsyre skal også monitoreres dagligt

efter en akut overdosering.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 XA 01. Antineoplastiske stoffer, platinforbindelser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cisplatin er et tungmetalkompleks, som består af et centralt platin-atom omgivet af to

chlor-atomer og to ammoniak-molekyler i cis-stilling. Det tilhører en gruppe af platin-

komplekser med cytotoksisk effekt. Cisplatin har biokemiske egenskaber, som ligner de

alkylerende præparaters, og hæmmer DNA-syntesen, men det er ikke cellecyklusspecifikt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter bolusinjektion eller intravenøs infusion over 2-7 timer af doser på 50-100 mg/m

plasmahalveringstiden for cisplatin ca. 30 minutter. Forholdet mellem cisplatin og totalt

frit (ultrafiltrerbart) platin i plasma er 0,5-1,1 efter en dosis på 100 mg/m

dk_hum_19442_spc.doc

Side 15 af 18

Reversibel proteinbinding med umiddelbar ligevægt mellem fri og bunden fraktion, som er

karakteristisk for mange lægemidler, forekommer ikke med cisplatin. I stedet

proteinbindes platin, som er frigjort fra cisplatin. Disse komplekser elimineres langsomt

med en halveringstid på 5 dage eller længere.

Efter cisplatindoser på 20-120 mg/m

opnås de højeste platin-koncentrationer i lever,

prostata og nyrer; noget lavere koncentrationer i urinblære, muskler, testikler, pancreas og

milt samt lavest i tyktarmen, binyrer, hjerte, lunger, cerebrum og cerebellum. Platin er til

stede i vævene op til 180 dage efter sidste administration. Med undtagelse af intracerebrale

tumorer er platin-koncentrationen i tumorvæv generelt noget lavere end koncentrationen i

det organ, hvor tumoren er lokaliseret. Metastaser med forskellig lokalisation hos samme

patient kan have forskellige platin-koncentrationer. Levermetastaser har højeste platin-

koncentration, men denne er i niveau med platin-koncentrationen i det normale levervæv.

For et bredt interval af dosisniveauer givet som bolusinjektion eller som infusion med op

til 24 timers varighed, udskilles ca. 10-40% af det administrerede platin i urinen i løbet af

24 timer. Platin genfindes i stort set samme gennemsnitlige fraktioner i urinen efter daglig

administration i 5 på hinanden følgende dage. Størstedelen af det platin, som udskilles i

urinen inden for en time efter administration, udgøres af intakt cisplatin. Renal clearance af

cisplatin overstiger kreatininclearance. Også renal clearance af frit (ultrafiltrerbart) platin

overstiger kreatininclearance. Den er ikke-lineær, men afhængig af dosis, urinflow-

hastighed og individuel variabilitet i tubulær sekretion og reabsorption. Der foreligger

ingen tydelig korrelation mellem renal clearance af enten frit (ultrafiltrerbart) platin eller

cisplatin og kreatininclearance. Der foreligger en vis risiko for akkumulation af frit

(ultrafiltrerbart) platin i plasma, hvis cisplatin administreres dagligt, men ikke når det gives

intermitterende.

Selv om små mængder af platin er til stede i galdeblæren og i tyktarmen efter

administration af cisplatin, synes fækal ekskretion at være uden betydning.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Cisplatin er mutagent i bakterier og giver anledning til kromosomskader i dyrkede

pattedyrceller samt et teratogent og embryotoksisk for mus. Cisplatin er påvist at være

karcinogent hos forsøgsdyr.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Natriumchlorid

Saltsyre

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Aluminium i kontakt med opløst cisplatin giver udfældning af platin. Ved tilberedning og

administrering må der derfor ikke anvendes utensilier indeholdende aluminium.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

dk_hum_19442_spc.doc

Side 16 af 18

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

Må ikke opbevares koldt.

Opbevares i den ydrekarton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsbetingelser efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Hvis produktet

ikke anvendes straks, er opbevaringstider og forhold forud for anvendelsen brugerens

ansvar og må normalt ikke overstige 24 timer under 25° C, med mindre fortyndingen har

fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Brugsfærdig infusions-

væske må ikke opbevares koldt. Ved opbevaring over 6 timer må infusionen beskyttes mod

lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hætteglas (brunt).

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges. Fremstillingen af brugsfærdig

infusionsvæske bør foregå under aseptiske betingelser.

Som for andre potentielt toksiske præparater er det vigtigt at iagttage forsigtighed ved

håndtering af cisplatinopløsningen. Der er en risiko for hudreaktioner, hvis huden ved et

uheld udsættes for præparatet. Det tilrådes derfor at bære handsker.

Den beregnede mængde Cisplatin ”Pfizer” koncentrat til infusionsvæske, opløsning tilsættes

under sterile forhold til 1 liter natriumchlorid infusionsvæske 9 mg/ml. Chloridionerne i

opløsningen stabiliserer cisplatinmolekylet. Aluminium i kontakt med cisplatin

infusionsblanding giver udfældning af platin. Ved tilberedning og administration af Cisplatin

”Pfizer” må aluminiumholdigt udstyr ikke anvendes.

Kontrollér, at opløsninger er klar og fri for urenheder, før den gives til patienten.

Hvis infusionen løber ekstravasalt, skal denne omgående afbrydes. Køl direkte ned og hold

kropsdelen i ro og nedkølet i 6-12 timer. Kontroller omhyggeligt området omkring

infusionsstedet. Hvis der opstår tegn på nekrose, skal denne behandles som brandsår, og

plastikkirurg skal kontaktes.

Hvis cisplatin kommer i kontakt med hud eller slimhinder, skal der skylles med store

mængder rindende koldt vand og herefter vaskes omhyggeligt med sæbe og vand. I tilfælde af

vedvarende gener, skal man opsøge læge.

Hvis der kommer cisplatin i øjnene, skal der skylles meget omhyggeligt med store mængder

koldt vand. Opsøg straks øjenlæge.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

19442

dk_hum_19442_spc.doc

Side 17 af 18

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. december 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. juli 2019

dk_hum_19442_spc.doc

Side 18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information