Circadin

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-06-2020

Aktiv bestanddel:
melatonin
Tilgængelig fra:
RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL
ATC-kode:
N05CH01
INN (International Name):
melatonin
Terapeutisk gruppe:
Psycholeptics,
Terapeutisk område:
Søvninitierings- og vedligeholdelsesforstyrrelser
Terapeutiske indikationer:
Circadin er indiceret som monoterapi til kortvarig behandling af primær søvnløshed, der er karakteriseret ved dårlig søvnkvalitet hos patienter over 55 år eller derover.
Produkt oversigt:
Revision: 32
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000695
Autorisation dato:
2007-06-29
EMEA kode:
EMEA/H/C/000695

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

24-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

24-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-06-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Circadin 2 mg depottabletter

Melatonin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Circadin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Circadin

Sådan skal du tage Circadin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Circadin, melatonin, hører til en naturlig gruppe af hormoner, som kroppen selv

danner.

Circadin anvendes som monoterapi (et enkelt lægemiddel) til korttidsbehandling af primær

søvnløshed (vedvarende vanskelighed ved at falde i søvn eller blive ved med at sove eller dårlig

søvnkvalitet) hos patienter i alderen 55 år og derover. ”Primær” vil sige, at søvnløsheden ikke har

nogen identificeret årsag, hverken medicinsk, psykisk eller miljømæssig årsag.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Circadin

Tag ikke Circadin

hvis du er allergisk over for melatonin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Circadin.

Hvis du lider af lever- eller nyreproblemer. Der er ikke gennemført undersøgelser af brugen af

Circadin hos personer med lever- eller nyresygdomme, du bør tale med din læge, før du tager

Circadin, da det ikke kan anbefales at anvende det.

Hvis du har fået at vide af din læge, at du har en intolerans over for visse sukkerarter.

Hvis du har fået at vide, at du lider af en autoimmun sygdom (hvor kroppen ’angribes’ af sit

eget immunsystem). Der er ikke gennemført undersøgelser af brugen af Circadin hos personer

med autoimmun-sygdpmme, derfor skal du tale med din læge, før du tager Circadin, da det ikke

kan anbefales at anvende det.

Circadin kan få dig til at føle dig døsig, du skal være forsigtig, his døsigheden påvirker dig, da

det kan nedsætte din evne til fx at køre bil.

Rygning kan gøre circadin mindre effektivt, fordi indholdsstofferne i tobaksrøg kan øge

leverens nedbrydning af melatonin.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn og teenagere mellem 0 og 18 år, da det ikke er testet på dem, og

dets virkninger på dem ikke er kendt. E andet lægemiddel indeholdende melatonin kan være mere

passende til indgift hos børn i alderen 2 til 18 år – søg rådgivning hos din læge eller

apotekespersonalet.

Brug af anden medicin sammen med Circadin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Disse lægemidler omfatter:

Fluvoxamin (bruges til behandling af depression og obsessiv-kompulsiv tilstand OCD),

psoralener (anvendes til behandling af hudproblemer, fx psoriasis), cimetidin (brugs til

behandling af maveproblemer, som fx mavesår), quinoloner og rifampicin (bruges til

behandling af bakterieinfektioner), østrogener (bruges i præventionsmidler eller

hormonsubstitutionsbehandling) og carbamazepin (bruges til behandling af epilepsi).

Adrenerge agonister/antagonister (som fx. visse typer medicin, der bruges til at kontrollere

blodtrykket ved at indsnævre blodkarrene, midler mod tilstoppet næse, blodtrykssænkende

medicin), opiate agonister/antagonister (som fx ikke-steroide anti-inflammatoriske lægemidler),

antidepressive midler, tryptophan og alkohol.

Benzodiazepiner og hypnotika uden benzodiazepin (indsovningsmedicin som fx zaleplon,

zolpidem og zopliclon)

Thioridazin (til behandling af skizofreni) og imipramin (til behandling af depression).

Brug af Circadin sammen med mad, drikke og alkohol

Tag Circadin efter, at du har spist. Drik ikke alkohol før, under eller efter, du har taget Circadin, da

det mindsker virkningen af Circadin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Circadin kan medføre døsighed. Hvis du er døsig, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner. Hvis du

lider af vedvarende døsighed, skal du spørge din læge til råds.

Circadin indeholder lactosemonohydrat

Circadin indeholder lactosemonohydrat. Hvis din læge har fortalt dig, at der er visse sukkertyper, du

ikke kan tåle, bør du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Circadin

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er én Circadin-tablet (2 mg) taget daglig gennem munden, efter mad, 1-2 timer

inden sengetid. Du kan fortsætte med at tage denne dosis i op til tretten uger.

Du skal synke tabletterne hele. Circadin-tabletter må ikke knuses eller deles i to dele.

Hvis du har taget for meget Circadin

Hvis du er kommet til at tage for meget medicin, skal du hurtigst muligt kontakte din læge eller

apoteket.

Hvis du tager mere end den anbefalede daglige dosis, kan du føle dig døsig.

Hvis du har glemt at tage Circadin

Hvis du glemmer at tage din tablet, skal du tage én, så snart du kommer i tanker om det, før du går i

seng, eller vente til det er tid for næste dosis. Fortsæt derefter som før.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Circadin

Der er ingen kendte skadelige virkninger, hvis behandlingen afbrydes eller afsluttes før tiden. Brugen

af Circadin menes ikke at give abstinenser efter, at behandlingen er afsluttet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er tvivl om eller føler dig usikker på med

hensyn til brugen af denne medicin.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du ophøre med at tage medicinen og

omgående

kontakre din læge.:

Ikke almindelige:

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Brystsmerter

Sjældne:

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer)

Tab af bevidsthed eller besvimelse

Alvorlige brystsmerter på grund af angina

Følelse af hjertebanken

Depression

Nedsat syn

Uklart syn

Desorientering

Vertigo (en følelse af svimmelhed, ”det hele snurrer rundt”)

Tilstedeværelse af røde blodceller i urinen

Nedsat antal hvide blodlegemer i blodet

Nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker

Psoriasis

Hvis du oplever nogen af følgende ikke-alvorlige bivirkninger, børf du kontakte din læge og/eller

sæge lægehjælp:

Ikke almindelige:

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Irritabilitet, nervøsitet, rastløshed, søvnløshed, abnorme drømme, mareridt, angst, migræne,

hovedpine, letargi (træthed, mangel på energi), rastløshed i forbindelse med øget aktivitet,

svimmelhed, døsighed, forhøjet blodtryk, mavepine, fordøjelsesbesvær, mundsår, mundtørhed,

kvalme, forandringer i sammensætningen af dit blod, som kan medføre, at huden eller det hvide i

øjnene bliver farvet gul, betændelse i huden, natlige svedeture, kløe, udslæt, tør hud, smerter i arme

og ben, symptomer på overgangsalder, følelse af svaghed, udskillelse af glukose i urinen, for meget

protein i urinen, unormal leverfunktion og vægtforøgelse.

Sjældne:

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer)

Helvedesild, et højt niveau af fedt i blodet, lave niveauer af kalcium i blodet, lave niveauer af natrium

i blodet, humørændringer, aggression, rastløs uro, gråd, stresssymptomer, tidlig opvågning om

morgenen, øget sexlyst, nedtrykt sindstilstand, nedsat hukommelse, opmærksomhedsforstyrrelse,

drømmende sindstilstand, uro i benene, dårlig søvnkvalitet, en prikkende og stikkende fornemmelse i

huden, rindende øjne, svimmelhed i stående eller siddende stilling, hedeture, halsbrand og sure

opstød, maveproblemer, blister i munden, sårdannelse på tungen, mavebesvær, opkastning, unormale

tarmlyde, luft fra tarmen, overdreven spytdannelse, dårlig ånde, mavebesvær, lidelse i mavesækken,

betændelse i mavesækken, eksem, hududslæt, udslæt på hænderne, kløende udslæt, negleproblemer,

ledsmerter, muskelkramper, nakkesmerter, nattekramper, forlænget erektionsvarighed, hvilket kan

være smertefuldt, betændelse i blærehalskirtlen, træthed, smerter, tørst, voldsom vandladning, natlig

vandladning, forhøjede leverenzymer, unormale blodelektrolytter og unormale laboratorieprøver.

Hyppighed ikke kendt: (

kan ikke fastsættes ud fra de tilgængelige data)

Overfølsomhedsreaktion, hævelse af mund eller tunge, hævelse af huden og unormalt mælkesekret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du får oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden ved dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale emballage for at beskytte

mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Circadin indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: melatonin. Hver depottablet indeholder 2 mg melatonin.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Ammoniummethacrylat copolymer (type B),

Calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactosemonohydrat, vandfri, kolloid silica, talcum og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Circadin 2 mg depottabletter fås som hvide til off-white, runde, bikonvekse tabletter. Hver æske

indeholder en blisterstrip med 7, 20 eller 21 tabletter eller alternativt to blisterstrips med hver

15 tabletter (i alt 30 tabletter i æsken). Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

4 rue de Marivaux

75002 Paris

Frankrig

e-mail: regulatory@neurim.com

Fremstiller:

Fremstillerne ansvarlige for batchfrigivelse i EEA:

Temmler Pharma GmbH & Co. KG

Temmlerstrasse 2

35039 Marburg

Tyskland

Qualiti (Burnley) Limited

Walshaw Mill

Talbot Street

Briercliffe

Burnley

Lancashire BB10 2HW

Storbritannien

Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A.

Rua Consiglieri Pedroso, n.

121-123 - Queluz de Baixo

Barcarena, 2734-501

Portugal

Rovi Pharma Industrial Services, S.A.

Vía Complutense, 140

Alcalá de Henares

Madrid, 28805

Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Takeda-Belgium@takeda.com

Lietuva

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

България

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Teл: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11 (BE)

Takeda-Belgium@takeda.com

Česká republika

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Magyarország

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Deutschland

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0)2371 9370

info@medice.de

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 566 8777

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

SANOVA PHARMA GesmbH

Tel.: +43 (01) 80104-0

e-mail: sanova.pharma@sanova.at

España

EXELTIS HEALTHCARE, S.L.

Tfno: +34 91 7711500

Polska

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel.: + 48-(0)22 642 2673

e-mail: office@medice.pl

France

BIOCODEX

Tél: +33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: webar@biocodex.fr

Portugal

Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel. +351 214 342 530

e-mail: geral@itf-farma.pt

Hrvatska

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

România

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Ireland

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Slovenija

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Italia

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 049 8232222

e-mail: info@fidiapharma.it

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Τηλ : +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

United Kingdom

Flynn Pharma Limited

Tel: +44 (0) 1438 727822

medinfo@flynnpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret den (måned ÅÅÅÅ)

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Circadin 2 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depottablet indeholder 2 mg melatonin.

Hjælpestof med kendt effekt, som behandleren skal være opmærksom på: Hver depottablet indeholder

80 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Hvide til næsten hvide, runde, bikonvekse tabletter

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Circadin er indiceret til monoterapi ved korttidsbehandling af primær søvnløshed kendetegnet ved

dårlig søvnkvalitet hos patienter i alderen 55 år eller derover.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 2 mg én gang daglig, 1-2 timer inden sengetid og efter indtagelse af mad.

Denne dosis kan fortsættes i op til tretten uger.

Pædiatrisk population

Circadins sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er endnu ikke klarlagt.

Andre farmaceutiske former/styrker kan være mere passende til administration hos denne population.

Aktuelt tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1.

Nedsat nyrefunktion

Melatonins farmakokinetiske egenskaber er ikke undersøgt hos patienter med forskellige grader af

nedsat nyrefunktion. Der bør udvises forsigtighed, når melatonin administreres til patienter med

nedsat nyrefunktion uanset graden.

Nedsat leverfunktion

Der findes ingen erfaring med anvendelse af Circadin til patienter med nedsat leverfunktion.

Publicerede data påviser markant forhøjede endogene melatoninniveauer i dagtimerne på grund af

nedsat elimination af melatonin hos patienter med nedsat leverfunktion. Circadin bør derfor ikke

anvendes til patienter med nedsat leverfunktion.

Administration

Oral anvendelse. Tabletterne skal sluges hele for at bevare egenskaberne, der medfører

længerevarende frigivelse. Tabletterne bør ikke knuses eller tygges for at lette indtagelsen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for melatonin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Circadin kan medføre døsighed. Derfor bør produktet anvendes med forsigtighed, hvis døsigheden kan

indebære en sikkerhedsrisiko.

Circadin er ikke undersøgt hos patienter med autoimmunsygdomme. Circadin bør derfor ikke bruges

til patienter med autoimmunsygdomme.

Circadin indeholder lactose. Dette præparat bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Farmakokinetiske interaktioner

Melatonin inducerer

in vitro

CYP3A-enzymer ved supraterapeutiske koncentrationer. Den

kliniske relevans af dette kendes ikke. Hvis en sådan induktion forekommer, kan det medføre

nedsatte plasmakoncentrationer af samtidigt administrerede medicinske produkter.

Melatonin inducerer ikke CYP1A

in vitro

ved supraterapeutiske koncentrationer. Det er derfor

ikke sandsynligt, at der er interaktioner mellem melatonin og andre aktive stoffer på grund af

melatonins indvirkning på CYP1A-enzymer.

Melatonin omsættes hovedsagligt af CYP1A-enzymer. Der kan derfor forekomme interaktioner

mellem melatonin og andre aktive stoffer som følge af de andre stoffers indvirkning på CYP1A-

enzymer.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der tager fluvoxamin, som øger

melatoninniveauerne (17 gange større AUC og 12 gange højere serum C

). Det skyldes

hæmning af melatonins omsætning via de hepatiske cytokrom P450 (CYP) isozymer: CYP1A2

og CYP2C19. Denne kombination bør undgås.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der tager 5- eller 8-methoxypsoralen (5- og 8-

MOP), som øger melatoninniveauerne, da disse stoffer hæmmer omsætningen af melatonin.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der tager cimetidin, som er en CYP2D-hæmmer, der

øger melatoninniveauerne i plasma ved at hæmme omsætningen af melatonin.

Cigaretrygning kan nedsætte melatoninniveauerne via induktion af CYP1A2.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der tager østrogener (f.eks. som prævention eller

hormonsubstitutionsbehandling). Østrogener øger melatoninniveauerne ved at hæmme den

melatoninomsætning, som sker via CYP1A1 og CYP1A2.

CYP1A2-hæmmere såsom quinoloner kan medføre øgede plasmakoncentrationer af melatonin.

Carbamazepin og rifampicin inducerer CYP1A2, hvilket kan medføre nedsatte

plasmakoncentrationer af melatonin.

Der findes omfattende dokumentation i litteraturen vedrørende virkningen af adrenerge

agonister/antagonister, opiatagonister/antagonister, antidepressiva, prostaglandinhæmmere,

benzodiazepiner, tryptofan og alkohol på den endogene sekretion af melatonin. Hvorvidt disse

aktive stoffer forstyrrer de dynamiske eller kinetiske virkninger af Circadin eller omvendt er

ikke undersøgt.

Farmakodynamiske interaktioner

Der bør ikke indtages alkohol sammen med Circadin, da alkohol nedsætter Circadins virkning

på søvnen.

Circadin kan forstærke de sedative egenskaber af benzodiazepiner og hypnotika, der ikke

indeholder benzodiazepin såsom zaleplon, zolpidem og zopiclon. I et klinisk forsøg var der

tydelige tegn på en forbigående dynamisk interaktion mellem Circadin og zolpidem én time

efter dosering. Samtidig indgift af de to stoffer resulterede i en forringet opmærksomhed,

hukommelse og koordination sammenlignet med zolpidem indgivet alene.

I kliniske forsøg er Circadin blevet givet sammen med thioridazin og imipramin, aktive stoffer

der påvirker centralnervesystemet. Der blev ikke observeret klinisk relevante farmakokinetiske

interaktioner i disse forsøg. Der blev imidlertid, når produkterne blev givet sammen, set en øget

fornemmelse af ro og vanskelighed ved at udføre opgaver sammenlignet med imipramin

indgivet alene samt en øget fornemmelse af omtågethed sammenlignet med thioridazin indgivet

alene.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for melatonin under graviditet. Dyreforsøg viser

ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen

eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). På grund af manglen på kliniske data bør Circadin ikke

bruges til gravide kvinder eller til kvinder, der planlægger graviditet.

Amning

Endogen melatonin blev målt i human brystmælk, så eksogen melatonin udskilles sandsynligvis i

human mælk. Der foreligger data fra forsøgsdyr herunder gnavere, får, køer og primater, som tyder på

overførsel af melatonin fra moderdyret til fostret via placenta eller i mælken. Kvinder, der er i

behandling med melatonin, frarådes derfor at amme.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Circadin påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Circadin kan

medføre døsighed, og derfor skal produktet anvendes med forsigtighed, hvis det er muligt at

virkningerne af døsighed kan være forbundet med en sikkerhedsrisiko.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I kliniske forsøg (hvor i alt 1.931 patienter tog Circadin, og 1.642 patienter tog placebo) rapporterede

48,8 % af de patienter, der fik Circadin, en bivirkning sammenlignet med 37,8 % af de patienter, der

fik placebo. Når man sammenlignede antallet af patienter, der fik bivirkninger per 100 patient-uger,

var hyppigheden højere for placebo end for Circadin (5.743 for placebo over for 3.013 for Circadin).

De hyppigste bivirkninger hos både de Circadin- og de placebobehandlede grupper var hovedpine,

nasopharyngitis, rygsmerte og artralgi, som var almindelige ifølge MedDRA-definitionen.

Sammenstillet liste over bivirkninger

Følgende bivirkninger blev rapporteret i kliniske forsøg og findes fra spontant rapportering efter

markedsføringen. I kliniske forsøg rapporterede i alt 9,5 % af de patienter, der fik Circadin, en

bivirkning sammenlignet med 7,4 % af de patienter, der fik placebo. Kun de bivirkninger, der blev

rapporteret under kliniske forsøg, og som forekom hos patienter med en tilsvarende eller højere

hyppighed end placebo, er medtaget nedenfor.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100),

sjælden (

1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorgan

klasser

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ukendt

(Kan ikke

fastsættes ud fra

de tilgængelige

data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

herpes zoster

Blod og

lymfesystem

leukopeni,

trombocytopeni

Immunsystem

sygdomme

Hypersensitiv

reaktion

Metabolisme

og ernæring

hypertriglyceridæmi,

hypokalcæmi,

hyponatriæmi

Psykiske

forstyrrelser

irritabilitet,

nervøsitet,

rastløshed,

søvnløshed,

abnorme

drømme,

mareridt, angst

ændret sindsstemning,

aggression, agitation,

gråd, stresssymptomer,

desorientering, tidlig

opvågnen, øget libido,

nedtrykt sindstilstand,

depression

Nervesystemet

migræne,

hovedpine,

letargi,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

svimmelhed,

somnolens

synkope,

hukommelsessvækkelse,

opmærksomhedsforstyrr

else, drømmende

sindstilstand, uro i

benene (

restless legs

syndrome

), dårlig

søvnkvalitet,

paræstesier

Øjne

nedsat synsskarphed,

sløret syn, øget

tåresekretion

Øre og

labyrint

positionsvertigo, vertigo

Hjerte

Angina pectoris,

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

hypertension

hedeture

Systemorgan

klasser

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ukendt

(Kan ikke

fastsættes ud fra

de tilgængelige

data)

Mave-tarm-

kanalen

mavesmerter,

øvre

mavesmerter,

dyspepsi,

mundsår,

mundtørhed,

kvalme

gastroøsofageal

reflukssygdom, mave-

tarm-sygdom, blister i

mundslimhinden,

tungeulceration, mave-

tarm-forstyrrelse,

opkastning, abnorme

tarmlyde, flatulens,

hypersekretion af spyt,

halitose, abdominalt

ubehag, gastrisk

forstyrrelse, gastritis

Lever og

galdeveje

Hyper-

bilirubinæmi

Hud og

subkutane

væv

dermatitis,

natlige

svedeture,

pruritus, udslæt,

generaliseret

pruritus, tør hud

eksem, erytem,

hånddermatitis,

psoriasis, generaliseret

udslæt, kløende udslæt,

neglelidelser

Angioødem,

mundødem,

tungeødem

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

smerter i

ekstremiteterne

arthritis,

muskelspasmer,

nakkesmerter,

nattekramper

Nyrer og

urinveje

glykosuri,

proteinuri

polyuri, hæmaturi,

nykturi

reproduktive

system og

mammae

menopausale

symptomer

priapisme, prostatitis

Galactorrhoea

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

sstedet

asteni,

brystsmerte

træthed, smerte, tørst

Undersøgelser

abnorm

leverfunktions-

test,

vægtforøgelse

forhøjet leverenzym,

abnorme

blodelektrolytter,

abnorm laboratorietest

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Adskillige tilfælde af overdosering er blevet rapporteret efter markedsføring. Somnolens var den

oftest rapporterede bivirkning. De fleste var milde til moderate i sværhedsgrad. I kliniske forsøg er

Circadin administreret i daglige doser på 5 mg over 12 måneder, og der er ikke observeret ændringer i

arten af de registrerede bivirkninger.

I litteraturen er der rapporteret daglige doser på op til 300 mg melatonin, uden at dette har medført

klinisk betydende bivirkninger.

Ved overdosering kan der forekomme døsighed. Clearance af det aktive stof forventes inden for

12 timer efter indtagelse. Der kræves ingen speciel behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoleptika, melatonin-receptor-agonister, ATC-kode: N05CH01

Melatonin er et naturligt forekommende hormon, der produceres i pinealkirtlen og strukturelt er

relateret til serotonin. Fysiologisk øges melatoninsekretionen kort tid efter mørkets frembrud og når

sit maksimum ved 2-4 tiden om natten og falder i løbet af anden halvdel af natten. Melatonin sættes i

forbindelse med kontrol af døgnrytmen og tilvænning til lys/mørke-cyklussen. Melatonin associeres

også med en hypnotisk og søvnfremmende virkning.

Virkningsmekanisme

Melatonins virkning på MT1, MT2- og MT3-receptorer menes at bidrage til dens søvnfremmende

egenskaber, da disse receptorer (hovedsageligt MT1 og MT2) er involveret i reguleringen af

døgnrytmen og søvnen.

Rationale for brug

På grund af den rolle melatonin spiller i reguleringen af søvn og døgnrytme og det aldersrelaterede

fald i den endogene melatoninproduktion, kan melatonin effektivt forbedre søvnkvaliteten, og dette

gælder især hos patienter over 55 år, der lider af primær søvnløshed.

Klinisk

virkning og sikkerhed

I kliniske forsøg hvor patienter, der led af primær søvnløshed, blev behandlet med 2 mg Circadin hver

aften i tre uger, blev der registreret effekt hos de behandlede patienter sammenlignet med placebo med

hensyn til søvnlatens (målt objektivt og subjektivt) samt med hensyn til den subjektive søvnkvalitet og

funktionsevne om dagen (udhvilende søvn) uden forringelse af årvågenhed om dagen.

I en polysomnografisk (PSG) undersøgelse med en indkøringsperiode på to uger (enkeltblind,

placebokontrolleret) efterfulgt af en behandlingsperiode på tre uger (dobbeltblind,

placebokontrolleret, parallelgruppedesign) og en tre ugers nedtrapningsperiode blev søvnlatensen

(SL) forkortet med ni minutter sammenlignet med placebo. Der var ingen ændringer i søvnmønstret og

ingen virkning på REM-søvnens varighed med Circadin-behandling. Der forekom ingen ændringer i

funktionsevnen om dagen med 2 mg Circadin-behandling.

I et forsøg med ambulante patienter med to ugers baseline-indkøringsperiode (placebokontrolleret), en

randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret, parallelgruppe behandlingsperiode på tre uger og to

ugers nedtrapningsperiode (placebokontrolleret) var andelen af patienter, der viste en klinisk effekt

med hensyn til såvel søvnkvalitet som årvågenhed om morgenen 47 % i Circadin-gruppen

sammenlignet med 27 % i placebo-gruppen. Desuden forbedredes søvnkvaliteten og årvågenheden om

morgenen signifikant i Circadin-gruppen sammenlignet med placebo-gruppen. Søvnparametrene

vendte gradvist tilbage til baseline uden tilbagefald, der var ingen forøgelse af bivirkninger og ingen

forøgelse af abstinenssymptomer.

I et andet forsøg med ambulante patienter med to ugers baseline-indkøringsperiode

(placebokontrolleret) og en randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret, parallelgruppe

behandlingsperiode på tre uger var andelen af patienter, der viste en klinisk effekt i såvel søvnkvalitet

som årvågenhed om morgenen 26 % i Circadin-gruppen sammenlignet med 15 % i placebo-gruppen. I

Circadin-gruppen blev patienternes søvnlatens forkortet med 24,3 minutter over for 12,9 minutter i

placebo-gruppen. Desuden var patienternes rapporterede søvnkvalitet, antal opvågninger og

årvågenhed om morgenen signifikant forbedre i Circadin-gruppen sammenlignet med placebo-

gruppen. Livskvaliteten blev betydelig forbedret i 2 mg Circadin-gruppen sammenlignet med placebo.

Yderligere et randomiseret klinisk forsøg (n=600) sammenlignede effekten af Circadin og placebo i

op til seks måneder. Patienter blev randomiseret igen efter 3 uger. Forsøget viste forbedringer i

søvnlatens, søvnkvalitet og årvågenhed om morgenen uden abstinenssymptomer og rebound insomni.

Forsøget viste, at den fordel, der blev observeret efter 3 uger, blev bevaret i op til 3 måneder, men

ikke ved den primære analyse efter de fastlagte 6 måneder. Efter 3 måneder blev der set ca. 10 %

ekstra respondenter i den gruppe, der blev behandlet med Circadin.

Pædiatrisk population

Et pædiatrisk studie (n=125) med doser på 2, 5 eller 10 mg depot melatonin i multipler af 1 mg mini-

tabletter (alderssvarende farmaceutisk formulering) med to ugers baseline-indkøringsperiode på

placebo og en randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret, parallelgruppe behandlingsperiode på

13 uger, påviste en forbedring i total sovetid (total sleep time, TST) efter 13 uger med dobbeltblind

behandling. Deltagerne sov mere med aktiv behandling (508 minutter) sammenlignet med placebo

(488 minutter).

Der var også en reduktion i søvnlatenstid med aktiv behandling (61 minutter) sammenlignet med

placebo (77 minutter) efter 13 ugers dobbeltblind behandling, uden at det medførte tidligere

opvågningstid.

Derudover var der færre frafaldne i gruppen med aktiv behandling (9 patienter; 15,0 %) sammenlignet

med placebogruppen (21 patienter; 32,3 %). Bivirkninger fremkommet ved behandlingen blev

rapporteret af 85 % af patienterne i den aktive gruppe og af 77 % i placebogruppen. Lidelser i

nervesystemet var mere almindelige hos den aktive gruppe med 42 % patienter, sammenlignet med

23 % i placebogruppen, hovedsagelig som følge af somnolens og hovedpine, der forekom oftere i den

aktive gruppe.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorptionen af oralt indtaget melatonin er fuldstændig hos voksne og kan være nedsat med op til

50 % hos ældre. Melatonins kinetik er lineær ved dosering i området: 2-8 mg.

Biotilgængeligheden er i størrelsesordenen 15 %. Der er en signifikant førstepassage (first pass)-

effekt med en skønnet first pass-metabolisme på 85 %. T

optræder tre timer efter fødeindtagelse.

Hastigheden af absorptionen af melatonin og C

efter oral administration af 2 mg Circadin påvirkes

af fødeindtagelse. Fødeindtagelse forsinkede absorptionen af melatonin, hvilket resulterede i en

senere (T

=3,0t versus T

=0,75t) og lavere peak plasmakoncentration efter fødeindtagelse

=1020 versus C

=1176 pg/ml).

Distribution

In vitro

plasmaproteinbindingen af melatonin er cirka 60 %. Circadin binder sig hovedsageligt til

albumin, surt alfa

-glykoprotein og

high-density lipoprotein

(HDL).

Biotransformation

Eksperimentelle data tyder på, at cytokrom P450-systemet er involveret i melatoninmetabolismen via

isoenzymerne CYP1A1, CYP1A2 og muligvis CYP2C19. Hovedmetabolitten er 6-sulfatoxymelatonin

(6-S-MT), som er inaktiv. Omsætningen sker i leveren. Udskillelse er fuldstændig i løbet af 12 timer

efter indtagelse.

Elimination

Terminal halveringstid (t

) er 3,5-4 timer. Eliminationen foregår renalt ved udskillelse af metabolitter,

heraf 89 % som sulfat- og glukoronidkonjugater af 6-hydroxymelatonin og 2 % som melatonin

(uomdannet aktivt stof).

Køn

hos kvinder er 3-4 gange højere end hos mænd. Der er observeret op til 5 gange forskel på C

mellem personer af samme køn.Der er dog ikke fundet farmakodynamiske forskelle mellem mænd og

kvinder trods forskelle i melatoninniveauerne.

Særlige populationer

Ældre mennesker

Melatonins metabolisme aftager med alderen. Der er ved forskellige doser rapporteret højere AUC

værdier og C

niveauer hos ældre patienter sammenlignet med yngre patienter, hvilket afspejler den

lavere metabolisme af melatonin hos ældre. C

niveauer på omkring 500 pg/ml hos voksne (18-45

år) versus 1200 pg/ml hos ældre (55-69 år); AUC niveauer på omkring 3.000 pg*t/ml hos voksne

versus 5.000 pg*t/ml hos ældre.

Nedsat nyrefunktion

Data fra firmaet tyder på, at melatonin ikke akkumuleres efter gentagen dosering. Dette er i

overensstemmelse med melatonins korte halveringstid hos mennesker.

De niveauer, der blev målt i blodet fra patienterne kl. 23:00 (2 timer efter administration) efter én og

tre ugers daglig administration, var henholdsvis 411,4 ± 56,5 og 432,00 ± 83,2 pg/ml,

og det svarer til

det, der ses hos raske frivillige efter en enkelt dosis Circadin 2 mg.

Nedsat leverfunktion

Melatonin metaboliseres primært i leveren, og derfor medfører nedsat leverfunktion højere endogene

melatoninniveauer.

Melatoninniveauerne i plasma hos patienter

med cirrose var signifikant forhøjede i dagtimerne.

Patienterne havde en signifikant

nedsat total

udskillelse af 6-sulfatoxymelatonin sammenlignet med

kontrolpersonerne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

I prækliniske studier blev der kun iagttaget virkninger ved doser, der anses for at overstige den

maksimale humane eksponering i væsentlig grad. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe

klinisk relevans.

En karcinogenicitetsstudie af rotter viste ingen relevant effekt for mennesker.

Reproduktionstoksikologiske studier af dyr, hvor melatonin blev givet oralt til drægtige hunmus,

rotter eller kaniner, resulterede ikke i skadelige virkninger på deres afkom, målt som fostrets

levedygtighed, skeletale og viscerale abnormiteter, kønsratio, fødselsvægt og efterfølgende fysiske,

funktionelle og seksuelle udvikling. Hos rotter blev der ved meget høje doser, svarende til cirka

2000 mg/dag hos mennesker, fundet en mindre påvirkning af den postnatale udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ammoniummethacrylat copolymer (type B)

Calciumhydrogenphosphatdihydrat

Lactosemonohydrat

Vandfri, kolloid silica

Talcum

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevares i den originale emballage for at beskytte

mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Tabletterne er pakket i uigennemsigtige PVC/PVDC-blisterstrips med en bagside af aluminiumsfolie.

Pakken består af én blisterstrip med 7, 20 eller 21 tabletter eller to blisterstrips med hver 15 tabletter

(30 tabletter). Blisterpakningerne er derefter pakket i papæsker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse. Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

4 rue de Marivaux

75002 Paris

Frankrig

e-mail: regulatory@neurim.com

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/392/001

EU/1/07/392/002

EU/1/07/392/003

EU/1/07/392/004

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/273802/2010

EMEA/H/C/695

EPAR - sammendrag for offentligheden

Circadin

melatonin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Circadin.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Circadin.

Hvad er Circadin?

Circadin er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof melatonin. Det leveres som hvide

depottabletter (2 mg). At tabletterne kaldes depottabletter betyder, at stoffet melatonin langsomt

frigives fra tabletten over nogle få timer.

Hvad anvendes Circadin til?

Circadin anvendes alene ikke sammen med andre sovemidler til korttidsbehandling af primær

søvnløshed (dårlig søvnkvalitet) hos patienter i alderen 55 år eller derover. ”Primær” betyder, at der

ikke er påvist nogen årsag til søvnløsheden, herunder heller ingen medicinske, psykologiske eller

miljømæssige årsager.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Circadin?

Den anbefalede dosis Circadin er én tablet daglig, taget én til to timer inden sengetid og efter

indtagelse af mad. Denne dosis kan fastholdes i op til 13 uger.

Hvordan virker Circadin?

Det aktive stof i Circadin, melatonin, er et naturligt forekommende hormon, der normalt produceres af

en kirtel i hjernen, som kaldes pinealkirtlen. Melatonin medvirker til at koordinere kroppens søvncyklus

via indvirkning på celler i bestemte områder af hjernen og medvirker til at frembringe søvn. Niveauet

af melatonin i blodet øges normalt efter mørkets frembrud og topper midt på natten. Ældre mennesker

producerer sommetider mindre melatonin, hvilket fører til udvikling af søvnløshed. Ved at erstatte det

naturlige hormon øger Circadin niveauet af melatonin i blodet, og dette hjælper personen til at kunne

sove. Da Circadin-tabletter frigiver melatonin langsomt over nogle få timer, efterligner de den naturlige

produktion af melatonin i kroppen.

Hvordan blev Circadin undersøgt?

Circadin blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i tre hovedundersøgelser af i alt

681 patienter over 55 år med primær søvnløshed. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt

på antallet af patienter, der efter tre ugers behandling berettede om en betydelig forbedring i deres

søvnkvalitet samt deres evne til at fungere normalt den følgende dag. Patienterne vurderede

sværhedsgraden af deres symptomer ved brug af et standardiseret spørgeskema.

En yderligere undersøgelse sammenlignede virkningerne af Circadin og placebo i op til seks måneder.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Circadin?

Circadin var mere effektivt end placebo til at forbedre patienternes søvnkvalitet samt evne til at

fungere normalt den følgende dag. Når resultaterne af alle tre undersøgelser blev taget under ét,

indberettede 32 % af de patienter, der tog Circadin (86 ud af 265), en betydelig forbedring i

symptomerne efter tre uger, sammenlignet med 19 % af de patienter, der tog placebo (51 ud af 272).

Den yderligere undersøgelse viste, at Circadin var mere effektivt end placebo i mindst 13 uger.

Hvilken risiko er der forbundet med Circadin?

Bivirkninger er sjældne hos patienter, der behandles med Circadin, men de mest almindelige

bivirkninger (som ses hos mellem 1 og 10 patienter ud af 1 000) er irritabilitet, nervøsitet, rastløshed,

søvnløshed, abnorme drømme, angst, migræne, apati (mangel på energi), psykomotorisk

hyperaktivitet (rastløshed i forbindelse med øget aktivitet), svimmelhed, somnolens (døsighed),

hypertension (forhøjet blodtryk), mavepine, dyspepsi (halsbrand), mundsår, mundtørhed,

hyperbilirubinæmi (forhøjede niveauer i blodet af bilirubin, som er et nedbrydningsprodukt fra røde

blodlegemer, og som kan medføre, at huden og det hvide i øjnene bliver farvet gul), dermatitis

(hudbetændelse), svedeture om natten, kløe, udslæt, tør hud, smerter i ekstremiteterne (arme og

ben), symptomer på overgangsalder, kraftesløshed, brystsmerter, glykosuri (sukker i urinen),

proteuniri (protein i urinen), abnorme leverfunktionsprøver og vægtforøgelse. Den fuldstændige liste

over de indberettede bivirkninger ved Circadin fremgår af indlægssedlen.

Circadin kan medføre døsighed, så det skal anvendes med forsigtighed, hvis dette kan medføre en

sikkerhedsrisiko, herunder af personer, som skal køre bil eller betjene maskiner. Patienter bør undgå

at drikke alkohol inden, under og efter, at de har taget Circadin.

Circadin bør ikke anvendes til personer, der kan være overfølsomme (allergiske) over for melatonin

eller andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Circadin godkendt?

CHMP besluttede, at selv om det er blevet påvist, at Circadin kun har en begrænset virkning hos et

relativt begrænset antal patienter, opvejer fordelene ved Circadin risiciene. Udvalget anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Circadin.

Circadin

EMA/273802/2010

Side 2/3

Circadin

EMA/273802/2010

Side 3/3

Andre oplysninger om Circadin:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Circadin til Rad Neurim Pharmaceuticals EEC Limited den 29. juni 2007.

Markedsføringstilladelsen er gyldig i fem år, hvorefter den kan fornys.

Den fuldstændige EPAR for Circadin findes her

. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling

med Circadin, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit

apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2010.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information