Cilodex 3+1 mg/ml øredråber, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-02-2021

Aktiv bestanddel:
CIPROFLOXACINHYDROCHLORID (monohydrat), DEXAMETHASON
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
S02CA06
INN (International Name):
CIPROFLOXACINHYDROCHLORID (monohydrate), DEXAMETHASON
Dosering:
3+1 mg/ml
Lægemiddelform:
øredråber, suspension
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
55695
Autorisation dato:
2015-04-27

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

CILODEX

3 mg/ml / 1 mg/ml øredråber, suspension

ciprofloxacin / dexamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret

Cilodex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cilodex.

3. Sådan skal du bruge Cilodex.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Cilodex indeholder ciprofloxacin, som er et antibiotikum, der tilhører gruppen fluoroquinoloner. Ciprofloxacin virker ved at dræbe bakterier, der

forårsager betændelse.

Cilodex indeholder dexamethason, som er et binyrebarkhormon, der dæmper betændelse (inflammation) og afhjælper rødme.

Du kan bruge Cilodex til behandling af akut mellemørebetændelse (akut otitis media) hos patienter med øredræn eller mod betændelse i det ydre

øre (akut otitis externa).

Cilodex har vist sig sikker og effektiv til børn fra 6 måneder og ældre til behandling af mellemørebetændelse, og til børn fra 1 år og ældre til

behandling af betændelse i det ydre øre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cilodex

Brug ikke Cilodex

hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, dexamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cilodex (angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for andre quinoloner, da dette lægemiddel kan forårsage samme type allergi.

hvis du har en betændelseslignende tilstand (infektion) i øret forårsaget af virus eller svamp.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Cilodex

hvis symptomerne ikke bliver bedre inden for 1 uge efter behandlingens start, bliver værre eller pludselig vender tilbage. Som med andre antibiotika

kan der opstå yderligere betændelse forårsaget af organismer, der ikke påvirkes af ciprofloxacin. I tilfælde af en sådan betændelse skal en egnet

behandling iværksættes af din læge.

hvis du bemærker de første tegn på hududslæt eller andre allergiske symptomer (f.eks. nældefeber (urticaria), pludselig hævelse af ansigt, hals og

øjenlåg, åndedrætsbesvær) efter behandlingens start, skal du straks stoppe behandlingen og kontakte din læge. Alvorlige allergiske reaktioner kan

kræve omgående behandling.

hvis du får smerter, hævelse eller betændelseslignende tilstand (inflammation) i senerne under brug eller kort tid efter brug af dette lægemiddel,

skal du stoppe behandlingen og kontakte lægen.

Børn og unge

Der er utilstrækkelig klinisk erfaring med anvendelse af Cilodex til behandling af børn under 6 måneder med mellemørebetændelse og til behandling

af børn under 1 år med betændelse i det ydre øre. Kontakt derfor lægen, inden medicinen gives til et barn i denne alder.

Brug af anden medicin sammen med Cilodex

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid må du kun bruge Cilodex efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Cilodex efter aftale med lægen.

Fertilitet:

Der er ingen tegn på nedsat fertilitet ved brug af Cilodex.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cilodex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Cilodex

Denne medicin indeholder et konservingsmiddel (benzalkoniumchlorid), som virker lokalirriterende og kan medføre hudreaktioner.

3. Sådan skal du bruge Cilodex

Brug altid Cilodex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug kun Cilodex til drypning af ørene. Det må ikke anvendes i øjet, til inhalation eller injektion.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre:

4 dråber 2 gange dagligt i 7 dage i øret/ørerne.

Børn ældre end 6 måneder med mellemørebetændelse:

4 dråber 2 gange dagligt i 7 dage i øret/ørerne.

Børn ældre end 1 år med betændelse i det ydre øre:

4 dråber 2 gange dagligt i 7 dage i øret/ørerne.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Sådan bruger du Cilodex korrekt

Det er bedst at lade en anden person dryppe dig i øret. Børn må aldrig selv dryppe sig i øret.

1. Vask dine hænder

Den person, der skal give Cilodex, skal vaske hænder med sæbe og vand.

2. Opvarm og ryst flasken

Den person, der skal give Cilodex, skal varme flasken i hånden i flere minutter, idet det kan medføre svimmelhed at dryppe en kold suspension ind i

øret. Ryst dernæst flasken grundigt inden brug.

3. Dryp ørerne

Patienten skal ligge ned med det betændte øre opad.

Dryp 4 dråber Cilodex i det betændte øre. Undgå at berøre fingrene, øret eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne.

Efter drypning af øret følges nedenstående instruktion til patientens specifikke ørebetændelse.

4. Til patienter med mellemørebetændelse og øredræn

Mens patienten ligger på siden, skal den person, der drypper øret med Cilodex, forsigtigt trykke 5 gange på flappen foran øregangen for at pumpe

dråberne ind. Derved kan dråberne passere gennem drænet i trommehinden og ind i mellemøret.

5. Til patienter med ørebetændelse i det ydre øre

Mens patienten ligger på siden, skal den person, der drypper øret med Cilodex, forsigtigt trække den ydre øreflip opad og bagud. Derved kan

dråberne løbe ind i øregangen.

6. Bliv liggende på siden

Patienten skal blive liggende på siden i cirka 5 minutter for at lette dråbernes adgang ind i øret.

Når du løfter hovedet igen, kan der løbe nogle dråber ud. Disse kan tørres af med ikke-sterilt papir.

For at opnå en god virkning af lægemidlet i dit øret er det yderst vigtigt, at du følger denne vejledning. Hvis du holder hovedet oprejst eller bevæger

det for hurtigt, når dråberne gives, risikerer du, at en del af lægemidlet går tabt, idet dråberne vil løbe ud af øret og ned af ansigtet i stedet for at

lægge sig dybt inde i øregangen.

Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter brug.

Behold flasken, indtil behandlingen er afsluttet. Gem den ikke til senere brug.

Undgå at berøre øret eller fingrene med spidsen af flasken under brug. Det kan forurene dråberne.

Hvis begge ører er betændte, gentages trin 2-6 for det andet øre.

Hvis du har brugt for meget Cilodex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Cilodex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Cilodex

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Cilodex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om

Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre inden for 1 uge efter behandlingens start.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Øresmerter.

Ubehag i øret.

I

kke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Svamp/svampeinfektion (candidiasis).

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i øret (paræsthesi).

Svimmelhed.

Hovedpine.

Gråd.

Nedsat hørelse (hypakusis).

Susen for ørerne (tinnitus).

Øreflåd.

Tilstopning af øret.

Kløe i øret.

Medicinrester i øret.

Rødmen og varmefornemmelse i øret (flushing).

Opkastninger.

Smagsforstyrrelser (dysgeusi).

Hudafskalning i øret.

Rødligt udslæt (erytematøst udslæt).

Dræn-tillukning af øret.

Irritabel adfærd.

Træthed.

Hyppigheden er ikke kendt:

Overfølsomhed/Øget følsomhed (hypersensitivitet).

Hævelser i øret.

Andre bivirkninger som er observeret ved brug af quinoloner (ciprofloxacin) ved systemisk behandling (fx. tabletter)

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kanvære livsfarligt.

Ring 112.

Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Bevidstløshed.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring

112.

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget og munden, er der

alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Blokering af luftvejen, åndedrætsbesvær.

Nældefeber og kløe.

Brud og betændelse af sener (fx skulder-, hånd- eller akillessener).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Cilodex utilgængeligt for børn.

Brug ikke Cilodex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i

den anførte måned.

Frys ikke Cilodex, og udsæt det ikke for frost.

Opbevar Cilodex i ydre karton, da det er følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cilodex, 3 mg/ml / 1 mg/ml, øredråber, suspension indeholder:

Aktivt stof:

Ciprofloxacinhydrochlorid svarende til cipro-floxacin 3 mg og dexamethason 1 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Benzalkoniumchlorid, hydroxyethylcellulose, natriumacetattrihydrat, eddikesyre, natriumchlorid, dinatriumedetat, tyloxapol, borsyre,

saltsyre/natriumhydroxid (til at justere pH) og vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser:

Cilodex er en hvid til råhvid, homogen suspension.

Cilodex fås i:

Cilodex 3 mg/ml / 1 mg/ml i pakninger med 5 ml øjendråber, suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2015.

1000097570-001-01

Læs hele dokumentet

4. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Cilodex, øredråber, suspension (Orifarm)

1.

D.SP.NR.

27875

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cilodex

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml suspension indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 1 mg dexamethason.

Hjælpestoffer:

1 ml suspension indeholder 0,10 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Øredråber, suspension (Orifarm)

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Cilodex er indiceret til behandling af følgende infektioner hos voksne og børn (se pkt. 4.2).

Se pkt. 5.1 for almindeligt følsomme arter.

Akut otitis media hos patienter med tympanostomi-dræn (AOMT)

Akut otitis externa (AOE)

Der henvises til den officielle vejledning om korrekt anvendelse af antibakterielle midler.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne inklusive den ældre population

Dosis til patienter med akut otitis media og tympanostomi-dræn samt patienter med akut

otitis externa er 4 dråber 2 gange dagligt i 7 dage i det/de inficerede øre/ører.

dk_hum_55695_spc.doc

Side 1 af 12

Der er ikke observeret nogen overordnede forskelle i sikkerhed og virkning mellem ældre

patienter og andre voksne patienter.

Pædiatrisk population

Det er påvist, at denne medicin er sikker og effektiv hos pædiatriske patienter fra 6

måneders alderen og op, når de behandles for AOMT samt for pædiatriske patienter fra 1

års alderen og op, når de behandles for AOE. (Se pkt. 4.4 for anvendelse til børn under 6

måneder med AOMT og anvendelse til børn under 1 år med AOE). Cilodex kan anvendes i

samme dosis som til voksne (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat lever- og nyrefunktion

Nedsat lever- og nyrefunktion (i mild til moderat grad) ændrer ikke på ciprofloxacin eller

dexamethasons farmakokinetik ved systemisk administration.

Hos patienter med alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion kan små stigninger i

plasmakoncentrationen af ciprofloxacin og dexamethason ses efter lokal administration af

Cilodex øredråber i øret. Da den systemiske absorption efter lokal administration af

ciprofloxacin og dexamethason i øret er lav, vil enhver stigning i de systemiske

koncentrationer forårsaget af nedsat lever- eller nyrefunktion stadig være betydeligt lavere

end grænseværdierne hos børn og voksne efter den anbefalede orale eller intravenøse

dosis.

Dosisjustering af dette lægemiddel er ikke nødvendig hos patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Administration

Kun til brug i øret.

Patienten skal instrueres i at ryste flasken grundigt før brug. Suspensionen skal

håndvarmes i flere minutter for at opvarme øredråberne, hvilket modvirker den

svimmelhed, som kan opstå ved brug af kolde øredråber. Patienten skal ligge ned med det

betændte øre opad og øret dryppes, mens der trækkes i øret gentagne gange. Hos patienter

med akut otitis media og tympanostomi-dræn skal tragus pumpes 5 gange ved at trykke ind

for at lette penetrationen af dråberne i mellemøret. Denne stilling skal holdes i omkring 5

minutter for at lette penetrationen af dråberne i øret. Gentag om nødvendigt i det andet øre.

For at undgå kontaminering af dråbespidsen for herved at mindske risikoen for bakteriel

infektion skal man være opmærksom på ikke at berøre øret, den ydre øregang, omgivende

områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Flasken skal lukkes tæt efter brug.

Behold flasken, indtil behandlingen er afsluttet.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ciprofloxacin, andre quinoloner, dexamethason eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Virale infektioner (f.eks. varicella, herpes simplex) samt svampeinfektioner i øret.

dk_hum_55695_spc.doc

Side 2 af 12

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dette lægemiddel er kun til brug i øret. Må ikke anvendes i øjet, til inhalation eller

injektion.

Hvis øreflåd består efter fuld behandling, eller hvis der opstår 2 eller flere omgange af

øreflåd inden for 6 måneder, bør man undersøges yderligere for at udelukke en

underliggende sygdom såsom kolesteatom, fremmedlegeme eller en tumor.

Som med alle antibakterielle præparater kan forlænget brug af dette produkt medføre

overvækst af ikke-følsomme organismer, herunder bakteriestammer, gær og svampe. Hvis

der opstår superinfektion, bør bruges seponeres og passende behandling igangsættes. Hvis

tegn eller symptomer består efter 1 uges behandling, anbefales yderligere undersøgelse for

at revurdere sygdom og behandling.

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske (anafylaktiske) reaktioner, nogle allerede

efter den første dosis, er rapporteret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner.

Nogle reaktioner var ledsaget af kardiovaskulært kollaps, bevidstløshed, angioødem

(herunder larynx-, farynx-, og ansigtsødem), luftvejsobstruktion, dyspnø, urticaria og kløe.

Behandling med dette lægemiddel skal seponeres ved første tegn på hududslæt eller andre

tegn på overfølsomhed. Alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner kan kræve omgående

behandling. Luftveje skal holdes åbne og der skal gives ilt efter behov.

Senebetændelse og –ruptur kan forekomme i forbindelse med systemisk behandling med

fluoroquinoloner, herunder ciprofloxacin, især hos ældre patienter og patienter, der er i

behandling med kortikosteroider. Behandling med Cilodex skal derfor seponeres ved det

første tegn på senebetændelse.

Kortikosteroider kan reducere modstandskraften og bidrage til udviklingen af bakterielle,

virale eller fungale infektioner, samt maskere de kliniske tegn på infektioner, hvormed

ineffektiv virkning af antibiotika kan overses, eller der kan ske en dæmpning af de

allergiske reaktioner over for stofferne i lægemidlet.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Benzalkoniumchlorid kan irritere huden.

Pædiatrisk population

Cilodex øredråbers sikkerhed og virkning hos børn under 6 måneder med akut otitis media

og tympanostomi-dræn og hos børn under 1 år med akut otitis externa er ikke klarlagt.

Under særlige omstændigheder kan Cilodex anvendes til denne undergruppe af den

pædiatriske population.

Anvendelsen skal ske efter en meget omhyggelig benefit/risk vurdering foretaget af den

ordinerende læge. Der skal tages højde for, at selv om der ikke er kendte

sikkerhedsmæssige risici eller forskelle i sygdomsforløbet som udelukker anvendelse i

dk_hum_55695_spc.doc

Side 3 af 12

disse børn, er der ikke tilstrækkelig klinisk erfaring med disse specifikke undergrupper af

den pædiatriske population.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Efter lokal administration i øret hos pædiatriske patienter med åbent tympanostomi-dræn

blev der observeret lave plasmakoncentrationer af ciprofloxacin (

0,50 ng/ml hos kun 4

ud af 25 patienter) og dexamethason (

0,05 ng/ml hos 14 ud af 24 patienter) 6 timer efter

dosering. Konklusionen var, at klinisk relevante, farmakokinetiske lægemiddel-

interaktioner mellem ciprofloxacin og dexamethason via proteinbinding eller via P450-

metabolisme i relation til andre medikamenter, er usandsynlig for begge stoffer efter lokal

administration i øret.

Systemisk administration af nogle quinoloner har givet en forstærket effekt af de orale

anti-koagulanter, warfarin og dets derivater, og har været relateret til forbigående stigning i

serum-kreatinin hos patienter i samtidig behandling med cyclosporin.

Det er påvist, at oral administration af ciprofloxacin hæmmer cytochrom P450 CYP1A2-

og CYP3A4-isoenzymerne og ændrer metaboliseringen af methylxanthin-stoffer (koffein,

theophyllin). Efter lokalbehandling i øret med Cilodex var ciprofloxacin-koncentrationen i

plasma lav, og det er usandsynligt, at der sker klinisk relevante ændringer i methylxanthin-

stoffernes plasmakoncentration som følge af ciprofloxacins interaktion med P450-

metabolismen.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Da der ikke er udført nogen reproduktionsstudier på dyr eller tilstrækkelige

velkontrollerede studier i gravide kvinder med kombinationen af ciprofloxacin og

dexamethason, må Cilodex ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart

nødvendigt, og kun hvis den potentielle gavnlige effekt opvejer den potentielle risiko for

fostret (se pkt. 5.3).

Amning

Ciprofloxacin og kortikosteroider som gruppe udskilles i human mælk efter oral

administration. Det vides ikke om administration lokalt i øret på mennesker kan resultere i

tilstrækkelig systemisk absorption til at producere målbare mængder i modermælken. En

risiko for det ammende spædbarn kan ikke udelukkes. Der skal udvises forsigtighed ved

brug af dette lægemiddel under amning.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige humane data vedrørende virkningen af Cilodex på fertiliteten (se

også pkt. 5.3). Topikale dermale studier i dyr har vist virkninger på hannernes

forplantningsorganer efter langvarig brug af dexamethason ved høje doser.

Reproduktionsstudier foretaget i rotter og mus i doser på op til 6 gange den normale

daglige orale dosis for mennesker viste ingen tegn på nedsat fertilitet.

5.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_55695_spc.doc

Side 4 af 12

Cilodex påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I 5 kliniske studier med 976 patienter blev Cilodex givet 2 gange dagligt. Der indgik 439

patienter i 3 kliniske studier med akut otitis media og tympanostomi-dræn og 537 patienter

deltog i 2 kliniske studier med akut otitis externa. Ingen alvorlige bivirkninger i øret eller

systemiske bivirkninger relateret til Cilodex blev rapporteret i nogen af de kliniske studier.

I kliniske studier var de mest almindelige bivirkninger øresmerter og ubehag i øret, hvilket

forekom hos 1% til 1,5% af patienterne.

Skematisk oversigt over bivirkninger

Bivirkningerne, der er vist i skemaet herunder, blev observeret i kliniske studier eller efter

markedsføring. De vises efter systemorganklasse og er klassificeret i henhold til følgende

konvention: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥

1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Systemorganklasse

Bivirkninger

Øjne

Ikke kendt: sløret syn (se pkt. 4.4)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig: Candidiasis

Immunsystemet

Ikke kendt: Hypersensitivitet

Nervesystemet

Ikke almindelig: Paræsthesi (prikken i ørerne), gråd

Sjælden: Svimmelhed, hovedpine

Øre og labyrint

Almindelig: Øresmerter

Ikke almindelig: Øreflåd, tilstopning af øret, ubehag

i øret, ørekløe, svampeinfektion i øret

Sjælden: Hypoacusis, tinnitus, overskydende

lægemiddel

Ikke kendt: Hævelse i øret

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig: Flushing

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig: Opkastninger, dysgeusia

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: hudafskalning

Sjælden: Erytematøst udslæt

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Ikke almindelig: Dræn-tillukning (tillukning af

tympanostomi-drænet), irritabilitet, træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos de 439 patienter med akut otitis media med

tympanostomi-dræn var øresmerter (2,5 %), ubehag i øret (2,5 %) og dysgeusi

(karakteriseret ved, at medicinen kan smages i munden) (1,1 %). Af disse afbrød kun 1

patientbehandlingen som følge af bivirkninger, hvilket i dette tilfælde var ubehag i øret.

Den hyppigst rapporterede bivirkning hos de 537 patienter med akut otitis externa var kløe

i øret (1,5 %). Ingen patienter afbrød behandlingen som følge af kløe i øret.

dk_hum_55695_spc.doc

Side 5 af 12

Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske (anafylaktiske) reaktioner, nogle allerede

efter den første dosis, er rapporteret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner.

Nogle reaktioner var ledsaget af kardiovaskulært kollaps, bevidstløshed, angioødem

(herunder larynx-, farynx-, og ansigtsødem), luftvejsobstruktion, dyspnø, urticaria og kløe.

Udvikling af sekundære infektioner er forekommet efter brug af kortikosteroider og

antoinfektiva i kombination.

Der er rapporteret tilfælde af ruptur af skulder-, hånd- og akillessener eller andre sener, der

krævede kirurgisk intervention eller resulterede i længerevarende invaliditet hos patienter

efter systemisk behandling med fluoroquinoloner. Studier og erfaring med systemiske

fluoroquinoloner efter markedsføring viser, at risikoen for at få disse rupturer kan øges hos

patienter, der får kortikosteroider, især hos ældre patienter og i sener, der udsættes for høj

belastning, herunder akillessenen. Til dato har kliniske data og data efter markedsføringen

ikke vist nogen klar forbindelse mellem lokalbehandling af ører med ciprofloxacin og

ovennævnte muskuloskeletale og bindevævsbivirkninger.

Pædiatrisk population

Det er påvist, at Cilodex er sikker at anvende i pædiatriske patienter fra 6 måneder og

opefter til behandling af AOMT og fra 1 år og opefter til behandling af AOE. Hyppighed,

type og sværhedsgraden af bivirkningerne i de pædiatriske patienter forventes at være de

samme som hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

5.9

Overdosering

Den begrænsede plads i ørekanalen udelukker praktisk taget risikoen for overdosering.

Imidlertid kan oral overdosering af Cilodex eller langtidsbrug af øredråberne udløse en

suppression af Hypothalamus-Hypofyse-Adrenal (HPA)-aksen. Selvom hæmmet vækst hos

pædiatriske patienter og/eller hæmmede kortisol-koncentrationer i plasma kan være mere

udtalte efter en større overdosering eller langvarig behandling med Cilodex (f.eks. efter

flere måneders brug), forventes effekten at være forbigående (dage til uger) og let

reversibel uden langvarige mén.

Behandling af akut overdosering er almindeligvis baseret på understøttende og systemisk

behandling, og kan initialt inkludere emesis og vetrikeolskylning.

5.10

Udlevering

dk_hum_55695_spc.doc

Side 6 af 12

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S02CA06. Otologika, kortikosteroider og anti-infektiva i kombination.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Disse øredråber indeholder fluoroquinolonet ciprofloxacin som den antibakterielle

komponent. Ciprofloxacins baktericide aktivitet over for bakterier skyldes en inaktivering

af type II-topoisomerase (DNA-gyrase) og topoisomerase IV, der begge er nødvendige for

bakteriers DNA-replikation, -transkription, -reparation og -rekombination.

Virkningsmekanismen for dexamethason, et kortikosteroid, er ikke fuldt ud kendt. Dog ved

man, at kortikosteroider bindes til receptorer i cytoplasmaet, hvorfra der er translokation til

kernen med efterfølgende binding til kortikosteroid-responderende elementer i de

kortikosteroid-responderende gener. Kortikosteroider vides at øge transkriptionen af

antiinflammatoriske proteiner og hæmme ekspressionen af flere inflammatoriske gener.

Dexamethasons antiinflammatoriske virkning er ca. 25 gange mere potent end

hydrokortisons.

Resistensmekanisme

In vitro-resistens over for ciprofloxacin kan ske via en gradvis og lokationsspecifik

mutation i både DNA gyrase og topoisomerase IV. Graden af krydsresistens mellem

ciprofloxacin og andre fluoroquinoloner som følge heraf er variabel. Enkeltvise mutationer

resulterer dog ikke nødvendigvis i klinisk resistens, men multiple mutationer resulterer

generelt i klinisk resistens over for mange eller alle aktive substanser inden for den samme

gruppe.

Impermeabilitet og/eller lægemiddelefflukspumpe-mekanismer er resistensmekanismer,

som har en variabel effekt på bakteriers følsomhed for fluoroquinoloner, hvilket er

afhængigt af de fysiokemiske egenskaber ved de forskellige aktive substanser i denne

gruppe samt den affinitet, hvormed de transporteres ind og ud af celler på. Alle in vitro-

resistensmekanismer ses normalt i kliniske isolater. De resistensmekanismer, der

inaktiverer andre antibiotika såsom permeabilitet (hyppigt for Pseudomonas aeruginosa)

og effluksmekanismer kan påvirke følsomheden for ciprofloxacin. Plasmid-betinget

resistens indkodet i qnr-generne er rapporteret.

Breakpoints ved følsomhedsbestemmelse:

Nuværende breakpoints for MIC (minimum inhibitory concentration) i henhold til

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) tager

lægemiddelkoncentrationer, der kan opnås systemisk, i betragtning efter oral eller

intravenøs administration af antibiotikum. Disse breakpoints for følsomhed/resistens

(S/R i mg/l) anvendes i hverdagens laboratoriepraksis for at forudsige klinisk

effektivitet. Når ciprofloxacin imidlertid anvendes ved ototopikal administration, kan

der opnås højere koncentrationer i øret, og lægemidlets aktivitet kan påvirkes af de

fysiokemiske karakteristika på dette administrationssted. EUCAST breakpoints er ikke

tilstrækkelige for et topikalt antibiotikum, men de anbefalinger, der følger, er

konsistente for almen brug.

dk_hum_55695_spc.doc

Side 7 af 12

EUCAST F/R anbefalede breakpoints for Ciprofloxacin (version 10.0-2020.01.01)

Mikroorganisme

Følsomhed (S)

Resistens (R)

Staphylococcus-arter

S ≤ 0,001 mg/l

R > 1 mg/l

Haemophilus influenzae

S ≤ 0,06 mg/l

R > 0,06 mg/l

Moraxella catarrhalis

S ≤ 0,125 mg/l

R > 0,125 mg/l

Pseudomonas aeruginosa

S ≤ 0,001 mg/l

R > 0,5 mg/l

Forekomsten af erhvervet resistens kan variere geografisk og med tid for udvalgte

arter, og lokale oplysninger om resistens anbefales, særligt i tilfælde af svære

infektioner. Der bør i nødvendigt omfang søges ekspertrådgivning, hvis den lokale

prævalens af resistens er af en sådan karakter, at lægemidlets virkning ved nogle typer

infektioner er tvivlsom.

Akut otitis media med tympanostomi-dræn (AOMT)

Almindeligt følsomme arter

Aerobe gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-følsom)

Streptococcus pneumoniae

Aerobe gram-negative mikroorganismer:

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

Arter for hvilke erhvervet resistens kan være et problem

Aerobe gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-resistent)

Akut otitis externa (AOE)

Almindeligt følsomme arter

Aerobe gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-følsom)

Aerobe gram-negative mikroorganismer:

Pseudomonas aeruginosa

Arter for hvilke erhvervet resistens kan være et problem

Aerobe gram-positive mikroorganismer:

Staphylococcus aureus (methicillin-resistent)

Ovenstående information er baseret på mikrobiologiske undersøgelser udført på forskellige

lokationer i Europa, og kliniske data er indhentet fra USA og Canada.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ciprofloxacin

Absorption

Plasmaniveauer for ciprofloxacin er meget lave efter lokale doser i øret med Cilodex til

humane, pædiatriske patienter. Efter indgivelse af 4 dråber i hvert øre (svarende til en total

dosis på 0,84 mg ciprofloxacin) blev peak koncentrationer af ciprofloxacin (C

) opnået

dk_hum_55695_spc.doc

Side 8 af 12

inden for én time og strakte sig fra mindre end 0,50 ng/ml til 3,45 ng/ml med en middel

på 1,33 ng/ml. Efter C

elimineres ciprofloxacin fra plasma med en halveringstid på

cirka 3 timer svarende til voksne forsøgspersoner efter orale doser.

Distribution

Vævsdistributionsstudier i dyr viser, at ciprofloxacin distribueres til alle større organer og

væv. De højeste koncentrationer findes typisk i leveren og nyrerne. Lave koncentrationer

ses i hjernen, fedtvævet og knoglerne. Øget dosis medfører tilsvarende øget

vævskoncentration. Radioaktivitets distribution og elimination var den samme efter

gentagne doser som efter en enkelt dosis. Ciprofloxacin bindes ikke i vid udstrækning til

plasmaproteiner. I rotter og aber er det 20-40 %, der er bundet, hvilket er konstant ved et

koncentrationsspænd fra 0,02 til 2,0 ug/ml.

Ciprofloxacin udskilles i mælk fra diegivende rotter. Radioaktiviteten i mælk er primært

associeret med uændret moderstof. I drægtige rotter indgivet

C-ciprofloxacin udskiltes

radioaktivitet til fosteret, dog ikke i samme grad som til moderens plasma.

Biotransformation

Metaboliseringen af ciprofloxacin er identisk i rotter, aber og mennesker. Ciprofloxacin

metaboliseres ikke ekstensivt, og det elimineres primært uændret i urinen. Metabolismen

medfører metabolitter med væsentlig mindre mikrobiologisk aktivitet end moderstoffet. I

in vitro-studier med rotter og humane lever-mikrosomer hæmmede ciprofloxacin

biotransformationen via CYP1A- og CYP3A-familierne inden for P450-systemet.

Interaktioner lægemidlerne imellem er demonstreret for nogle enkelte specifikke

lægemidler efter samtidig indgivelseaf ciprofloxacin via den intravenøse eller orale

administrationsvej. Nogle af disse interaktioner er blevet forbundet med ciprofloxacins

evne til at hæmme biotransformationen af CYP1A og CYP3A P450- isoenzymerne.

Elimination

Ciprofloxacin udskilles i urinen, fæces og med galden. I rotter, som fik en intravenøs dosis,

udskiltes 51 % i urinen og 47 % i fæces. I aber og mennesker sker udskillelsen helt

overvejende via urinen. Der er ikke belæg for en relevant enterohepatisk cirkulation i

rotter.

Pædiatrisk population

Efter en enkelt behandling med 4 dråber Cilodex per øre (8 dråber per gang) til 25

pædiatriske patienter var den gennemsnitlige plasmakoncentration af ciprofloxacin C

1,33

0,96 ng/ml. 6 timer efter drypning i øret var koncentrationen af ciprofloxacin i 21

patienter faldet ned under målbare værdier (

<

0,50 ng/ml), hvilket indikerer en lav

systemisk eksponering. Den nævnte gennemsnitlige plasmakoncentration af ciprofloxacin

på 1,33 ng/ml var ~570-gange lavere end den gennemsnitlige C

på 760 ng/ml, som

blev målt efter oral behandling af voksne forsøgspersoner med 250 mg ciprofloxacin. Den

gennemsnitlige halveringstid for ciprofloxacin var omtrent 3 timer, som er den samme som

hos voksne, der får oral behandling. Den systemiske eksponering for ciprofloxacin, der er

observeret i kliniske studier efter lokalbehandling med Cilodex i øret på pædiatriske

patienter med akut otitis media med tympanostomi afspejler den maksimale eksponering,

idet disse patienter har persisterende tympanostomi-dræn uden øreflåd. Den systemiske

eksponering for ciprofloxacin hos patienter med akut otitis externa, som får Cilodex til

lokalbehandling af øret, er forventeligt lavere end i pædiatriske patienter med

tympanostomi-dræn, idet den intakte trommehinde giver en lavere biotilgængelighed af

topikale lægemidler.

dk_hum_55695_spc.doc

Side 9 af 12

Dexamethason

Absorption

Plasmaniveauer for dexamethason er meget lave efter lokale doser i øret med Cilodex hos

humane pædiatriske patienter. Efter indgivelse af 4 dråber i hvert øre (svarende til en total

dosis på 0,28 mg dexamethason) blev peak koncentrationer af dexamethason (C

) opnået

inden for én time med en middel C

på 0,09 ng/ml. Efter C

elimineres dexamethason

fra plasma med en halveringstid på cirka 4 timer svarende til voksne forsøgspersoner efter

orale doser.

Distribution

Det gennemsnitlige distributionsvolumen hos mennesker er 0,576 til 1,15 l/kg. Hos dyr

fordeler kortikosteroider sig, som klasse, til muskler, lever, hud, tarmsystem og nyrer. I

drægtige rotter krydser dexamethason placenta, men det føtale plasmaniveau er under det

maternelle niveau. Dexamethason fordeler sig også til mælken hos ammende, men i ringe

grad. Dets binding til serumalbumin er omtrent 77 % til 84 %.

Biotranformation

Den vigtigste eliminationsvej for dexamethason er hepatisk metabolisme. Omtrent 60 % af

dosis findes i urinen hos mennesker som 6-(beta)-hydroxydexamethason. Desuden er 6-

(beta)-hydroxy-20-dihydrodexamethason også blevet identificeret som en væsentlig

metabolit i urinen. Dexamethason findes ikke uomdannet i urinen. CYP3A4 er det primære

P450 isoenzym, som biotransformerer dexamethason. Clearance for dexamethason i

mennesker er på 0,111 til 0,225 L/hr/kg. Halveringstiden for elimination er omtrent 3 til

4,7 timer i mennesker. Dexamethasons metabolisme fremmes af antiepileptika og hæmmes

af isoniazid samt det potente P450 CYP3A4-hæmmende middel itraconazol.

Pædiatrisk population

Efter en enkelt behandling med 4 dråber Cilodex per øre (8 dråber per gang) til 24

pædiatriske patienter var den gennemsnitlige plasmakoncentration af dexamethason C

på 0,90

1,04 ng/ml. 6 timer efter drypning i øret var plasmakoncentrationen af

dexamethason hos 10 patienter faldet ned under målbare værdier (

<

0,05 ng/ml), hvilket

indikerer en lav systemisk eksponering. Den nævnte gennemsnitlige plasmakoncentration

af dexamethason C

på 0,90 ng/ml var ~8,8 gange lavere end den gennemsnitlige C

7,9 ng/ml, som blev målt efter oral behandling af voksne forsøgspersoner med 0,5 mg

dexamethason. Den gennemsnitlige halveringstid for dexamethason var omtrent 4 timer,

som svarer til det, der blev rapporteret hos voksne i oral behandling. Den systemiske

eksponering for dexamethason, der er observeret i kliniske studier efter lokalbehandling

med Cilodex i øret på pædiatriske patienter med akut otitis media med tympanostomi

afspejler den maksimale eksponering, idet disse patienter har persisterende tympanostomi-

dræn uden øreflåd. Den systemiske eksponering for dexamethason hos patienter med akut

otitis externa, som får lokalbehandling med Cilodex i øret er forventeligt lavere end hos

pædiatriske patienter med tympanostomi-dræn, idet den intakte trommehinde giver en

lavere biotilgængelighed af topikale lægemidler.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af toksicitet efter gentagne doser.

dk_hum_55695_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information