Ciclosporin "Actavis" 25 mg kapsler, bløde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-12-2017

Aktiv bestanddel:
CICLOSPORIN
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
L04AD01
INN (International Name):
ciclosporin
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
kapsler, bløde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
33891

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ciclosporin Actavis 25 mg bløde kapsler

Ciclosporin Actavis 50 mg bløde kapsler

Ciclosporin Actavis 100 mg bløde kapsler

ciclosporin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www. Indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ciclosporin Actavis

Sådan skal du tage Ciclosporin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad er Ciclosporin Actavis

Navnet på din medicin er Ciclosporin Actavis. Det indeholder det aktive stof ciclosporin. Det tilhører

en gruppe af lægemidler, der kaldes immunsupprimerende stoffer. Disse lægemidler bruges til at

undertrykke kroppens immunforsvar.

Hvad bruges Ciclosporin Actavis til og hvordan virker det

Hvis du har fået en organtransplantation, knoglemarvs- eller stamcelletransplantation

fungerer Ciclosporin Actavis ved at kontrollere din krops immunsystem. Ciclosporin Actavis

forhindrer afstødning af transplanterede organer ved at blokere udviklingen af visse celler, som

normalt angriber det transplanterede væv.

Hvis du har en autoimmun sygdom

, hvor din krops immunforsvar angriber kroppens egne

celler, standser Ciclosporin Actavis denne immunreaktion. Disse sygdomme omfatter

øjenproblemer, der truer dit syn (endogen uveitis inklusiv Behcet’s uveitis), svære tilfælde af visse

hudsygdomme, (atopisk dermatitis (eksem) og psoriasis), svær leddegigt og en nyresygdom der

kaldes nefrotisk syndrom.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE CICLOSPORIN ACTAVIS

Hvis du tager Ciclosporin Actavis efter en transplantation, vil det udelukkende blive ordineret til dig

af en læge med erfaring i transplantationer og/eller autoimmune sygdomme.

Anbefalingerne i denne indlægsseddel varierer afhængigt af, om du tager medicinen for

transplantation eller for en autoimmun sygdom.

Følg alle lægens instruktioner omhyggeligt. De kan adskille sig fra den generelle information i denne

indlægsseddel.

Tag ikke Ciclosporin Actavis:

hvis du er allergisk over for ciclosporin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciclosporin

Actavis (angivet i punkt 6).

sammen med produkter der indeholder

Hypericum perforatum

(perikon).

sammen med produkter der indeholder

dabigatranetexilat

(bruges til at undgå blodpropper

efter operation)

eller

bosentan og aliskiren

(bruges til behandling af højt blodtryk).

Tag ikke Ciclosporin Actavis og

fortæl det til lægen

hvis nooget af ovenstående gælder for dig. Hvis

du er i tvivl, skal du tale med lægen, inden du tager Ciclosporin Actavis.

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden og i løbet af behandling med Ciclosporin Actavis , skal du øjeblikkeligt fortælle din læge:

hvis du har nogen tegn på infektion, som f.eks. feber eller ondt i halsen. Ciclosporin Actavis

undertrykker immunforsvaret og kan også påvirke din krops evne til at bekæmpe infektion.

hvis du har problemer med leveren.

hvis du har problemer med nyrerne. Din læge vil tage blodprøver regelmæssigt og kan om

nødvendigt ændre din dosis.

hvis du får højt blodtryk. Din læge vil regelmæssigt måle dit blodtryk og kan om nødvendigt

give dig et lægemiddel, der sænker blodtrykket.

hvis du har lavt magnesiumniveau i din krop. Din læge kan give dig magnesiumtilskud,

særligt lige efter din transplantation.

hvis du har højt kaliumniveau i dit blod.

hvis du har urinsyregigt.

hvis du skal vaccineres.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig før eller i løbet af din behandling med Ciclosporin Actavis,

skal du øjeblikkeligt fortælle det til lægen.

Sol og solbeskyttelse

Ciclosporin Actavis undertrykker dit immunforsvar. Det øger din risiko for at udvikle kræft, særlig i

huden og i lymfesystemet. Du bør begrænse, hvor længe du opholder sig i solen og UV-lys ved at:

være klædt i hensigtsmessigt tøj der beskytter mod solen

ofte smøre dig ind med solcreme med høj beskyttelsesfaktor.

Tal med din læge inden du tager Ciclosporin Actavis:

hvis du har eller har haft alkoholrelaterede problemer

hvis du har epilepsi

hvis du har problemer med leveren

hvis du er gravid

hvis du ammer

hvis denne medicin ordineres til et barn

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du ikke er sikker), skal du fortælle det til din læge

inden du tager Ciclosporin Actavis. Det skyldes at medicinen indeholder alkohol (se afsnittet nedenfor

” Ciclosporin Actavis indeholder alkohol”).

Kontrol under din behandling med Ciclosporin Actavis

Din læge vil undersøge:

Mængden af ciclosporin i dit blod

, især hvis du har fået en transplantation

blodtryk

før behandlingsstart og regelmæssigt under behandlingen

Hvor godt din l

ever

og dine

nyrer

fungerer

Mængden af blodlipider (

fedt i blodet)

Spørg lægen, hvis du har spørgsmål omkring, hvordan Ciclosporin Actavis virker, og hvorfor

medicinen er blevet ordineret til dig.

Hvis du tager Ciclosporin Actavis for andet end en transplantation

(intermediær eller posterior

uveitis og Behcet’s uveitis, atopisk dermatitis, alvorlig leddegigt eller nefrotisk syndrom) må di

desuden ikke tage Ciclosporin Actavis:

hvis du har problemer med nyrerne (bortset fra nefrotisk syndrom)

hvis du har en infektion, der ikke er under kontrol med medicin

hvis du har en eller anden kræft

hvis du har højt blodtryk (hypertension), som ikke er under kontrol med medicin. Hvis du får for

højt blodtryk under behandling, og det ikke kan kontrolleres, skal behandlingen med Ciclosporin

Actavis standses af din læge

Tag ikke Ciclosporin Actavis hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, skal du tale

med din læge eller med apotekspersonalet, før du tager Ciclosporin Actavis.

Hvis du bliver behandlet for Behcet’s uveitis, vil din læge overvåge din sygdom særlig omhyggeligt,

hvis du har neurologiske symptomer (f.eks. øget glemsomhed, personlighedsændringer, som

bemærkes gradvist, psykiske eller humørrelaterede forstyrrelser, brændende fornemmelse i arme og

ben, nedsat følelse i arme og ben, snurrende fornemmelse i arme og ben, svaghed i arme og ben,

gangbesvær, hovedpine med eller uden kvalme og opkastning, synsforstyrrelser inklusiv nedsat

bevægelse af øjeæblet).

Din læge vil følge dig nøje, hvis du er ældre og bliver behandlet for psoriasis eller atopisk dermatitis.

Hvis Ciclosporin Actavis er ordineret til at behandle din psoriasis eller din atopiske dermatitis, må du

ikke blive udsat for UVB-stråler eller lysbehandling i løbet af behandlingen.

Børn og unge

Ciclosporin Actavis må kun gives til børn i forbindelse med en transplantation eller til behandling af

nefrotisk syndrom.

Ældre (65 år og derover)

Der er begrænset erfaring med Ciclosporin Actavis hos ældre patienter. Din læge vil kontrollere, hvor

godt dine nyrer fungerer. Hvis du er over 65 år og har psoriasis eller atopisk dermatitis, må du kun få

behandling med Ciclosporin Actavis, hvis din tilstand er særlig alvorlig.

Brug af anden medicin sammen med Ciclosporin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du skal især fortælle det til din læge, hvis du tager følgende medicin inden eller i løbet af

behandlingen med Ciclosporin Actavis:

Medicin der kan påvirke dit kaliumniveau. Dette omfatter medicin, der indeholder kalium,

kaliumtilskud, vanddrivende medicin (diuretika) som kaldes kaliumbesparende diuretika og visse

lægemidler, som sænker blodtrykket.

Methotrexat. Dette bruges til behandling af svulster, svær psoriasis og svær leddegigt.

Medicin som kan øge eller reducere mængden af ciclosporin (det aktive stof i Ciclosporin

Actavis) i blodet. Din læge vil eventuelt kontrollere mængden af ciclosporin i dit blod ved opstart

eller ophør af behandling med anden medicin.

Medicin som kan øge mængde af ciclosporin i dit blod , omfatter: antibiotika (f.eks.

erythromycin eller azythromycin), svampemidler (voriconazol, itraconazol), medicin mod

hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk (diltiazem, nicardipin, verapamil, amiodaron),

metoclopramid (bruges mod kvalme og opkastning), p-piller, danazol (bruges ved

menstruationsproblemer), medicin der bruges til behandling af urinsyregigt (allopurinol),

cholinsyre og derivater (bruges til behandling af galdesten), proteasehæmmere der bruges til

behandling af HIV, imatinib (bruges til behandling af leukæmi eller svulster), colchicin,

telaprevir (bruges til behandling af hepatitis C).

Medicin som kan sænke mængden af ciclosporin i dit blod, omfatter: barbiturater (bruges ved

søvnbesvær), visse typer medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin eller phenytoin),

octreotid (bruges ved akromegali eller neuroendokrine svulster i maven), antibakteriel medicin

til behandling af tuberkulose, orlistat (bruges til at fremme vægttab), naturlægemidler der

indeholder perikon, ticlopidin (bruges efter et slagtilfælde), visse typer medicin der sænker

blodtrykket (bosentan) og terbinafin (medicin mod svamp i tæer og negle).

Medicin der kan påvirke dine nyrer. Disse omfatter: antibakteriel medicin (gentamycin,

tobramycin, ciprofloxacin), medicin mod svamp der indeholder amphotericin B, medicin der

bruges mod urinvejsinfektioner der indeholder trimethoprim, medicin mod kræft der indeholder

melphalan, medicin der nedsætter mængden af mavesyre (syresekretionshæmmere af typen H

receptorantagonister), tacrolimus, smertestillende medicin (non-steroid antiinflammatorisk

medicin som f.eks. diclofenac), fibrater (bruges til at sænke mængden af fedt i blodet).

Nifedipin. Bruges til behandling af højt blodtryk og smerter i hjertet. Dit tandkød kan svulme op

og kan vokse udover dine tænder, hvis du tager nifedipin under behandling med ciclosporin.

Digoxin (bruges til behandling af hjerteproblemer), medicin der nedsætter kolesterol (HMG-CoA

reduktasehæmmere, der også kaldes statiner), prednisolon, etoposid (bruges til behandling af

kræft), repaglinid (medicin til behandling af sukkersyge), medicin der undertrykker

immunforsvaret (everolimus, sirolimus), ambrisentan og bestemte lægemidler mot kræft der

kaldes anthracykliner (f.eks. doxorubicin).

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du tager Ciclosporin Actavis, hvis noget af ovenstående

gælder for dig (eller hvis du er usikker).

Brug af Ciclosporin Actavis sammen med mad og drikke

Tag ikke Ciclosporin Actavis sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice, da det kan påvirke

virkningen af Ciclosporin Actavis.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil tale med

dig, om de mulige risici ved at tage Ciclosporin Actavis under graviditet.

Fortæl det til din læge hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid

. Erfaring med

Ciclosporin Actavis ved graviditet er begrænset. Generelt bør Ciclosporin Actavis ikke tages

under graviditet. Hvis det er nødvendigt for dig at tage denne medicin, vil din læge tale med

dig om fordele og potentielle risici ved at tage det under graviditet.

Fortæl det til din læge hvis du ammer.

Amning anbefales ikke under behandling med

Ciclosporin Actavis. Det skyldes at ciclosporin, det aktive stof, går over i modermælken. Det

kan påvirke dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciclosporin Actavis indeholder alkohol. Dette kan påvirke din evne til at køre og betjene maskiner.

Alkohol kan være skadeligt, hvis du har alkoholrelaterede problemer, epilepsi, hjerneskade,

leverproblemer, eller hvis du er gravid eller ammer. Det kan også være skadeligt, hvis medicinen gives

til børn.

Ciclosporin Actavis indeholder ethanol og ricinusolie

Ciclosporin Actavis indeholder ca. 12,0 % ethanol (alkohol), hvilket svarer til op til 500 mg pr.dosis

der anvendes til transplantationspatienter. Det svarer til næsten 15 ml øl eller 5 ml vin pr. dosis.

Ciclosporin Actavis indeholder ricinusolie, der kan give ubehag i maven eller diarré.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CICLOSPORIN ACTAVIS

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Tag ikke mere end den anbefalede dosis.

Lægen vil omhyggeligt justere dosis af denne medicin til dit individuelle behov. For meget af

medicinen kan påvirke dine nyrer. Du vil regelmæssigt få taget blodprøver og gå til hospitalstjek, især

efter en transplantation. Dette giver dig mulighed for at tale med din læge om din behandling, og tale

om de problemer du eventuelt har.

Hvor meget Ciclosporin Actavis skal du tage

Din læge vil beregne den korrekte dosis af Ciclosporin Actavis til dig. Dette afhænger af din

kropsvægt, og hvad du tager medicinen for. Din læge vil også fortælle dig, hvor ofte du skal tage

medicinen.

Voksne:

Organ-, knoglemarvs- og stamcelletransplantation

Den totale dosis hver dag er normalt mellem 2 mg og 15 mg per kg kropsvægt. Dette deles i to

doser.

Der anvendes ofte højere doser før og lige efter din transplantation. Lavere doser anvendes, så

snart det transplanterede organ eller knoglemarv er stabiliseret.

Din læge vil tilpasse din dosis, så den passer til dig. For at kunne gøre dette kan din læge have

behov for at tage nogle blodprøver.

Endogen uveitis

Den totale dosis hver dag er normalt mellem 5 mg og 7 mg per kg kropsvægt. Dette deles i to

doser.

Nefrotisk syndrom

Den totale dosis hver dag hos voksne er normalt 5 mg per kg kropsvægt. Dette deles i to

doser. Hos patienter med nyreproblemer, må den første dosis der tages hver dag ikke være

over 2,5 mg per kg kropsvægt.

Svær leddegigt

Den totale dosis hver dag er normalt mellem 3 mg per kg kropsvægt og 5 mg per kg

kropsvægt. Dette deles i to doser.

Psoriasis og atopisk dermatitis

Den totale dosis hver dag er normalt mellem 2,5 mg per kg kropsvægt og 5 mg per kg

kropsvægt. Dette deles i to doser.

Børn:

Nefrotisk syndrom

Den totale dosis hver dag hos børn er normalt 6 mg per kg kropsvægt. Dette deles i to doser.

Hos patienter med nyreproblemer, må den første dosis, der tages hver dag ikke være over 2,5

mg per kg kropsvægt.

Du skal altid følge lægens anvisninger nøjagtigt, og du må aldrig selv ændre dosis. Heller ikke hvis du

føler dig rask.

Hvis din læge skifter dig fra en oral lægemiddelform af ciclosporin til en anden

Når du skifter fra en oral lægemiddelform af ciclosporin til en anden:

Din læge vil overvåge behandlingen nøje i en kort periode.

Du kan få nogle bivirkninger. Hvis dette sker, skal du fortælle det til din læge eller til

apotekspersonalet. Din dosis skal eventuelt tilpasses. Du må aldrig selv ændre din dosis, med

mindre din læge har sagt, at du skal.

Hvornår tages Ciclosporin Actavis

Tag Ciclosporin Actavis

på samme tidspunkt hver dag

. Det er meget vigtigt, hvis du har fået

foretaget en transplantation.

Hvordan tages Ciclosporin Actavis

Din daglige dosis skal altid tages i to delte doser.

Fjern kapslerne fra blisterpakningen. Slug kapslerne hele med vand.

Hvor længe tages Ciclosporin Actavis

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Ciclosporin Actavis. Dette afhænger af, om du tager

dem efter en transplantation eller til behandling af en alvorlig hudlidelse, leddegigt, uveitis eller

nefrotisk syndrom. Ved alvorlige udslæt varer behandlingen normalt 8 uger.

Bliv ved med at tage Ciclosporin Actavis så længe din læge siger at du skal gøre det.

Tal med din læge eller med apotekspersonalet hvis du har spørgsmål, om hvor længe du skal tage

Ciclosporin Actavis.

Hvis du har taget for mange Ciclosporin Actavis

Hvis du er kommet til at tage for meget medicin, skal du øjeblikkeligt fortælle det til din læge eller

henvende dig på den nærmeste skadestue. Det kan være nødvendigt med lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Ciclosporin Actavis

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det

næsten er tid til din næste dosis, skal du dog hoppe over den glemte dosis. Fortsæt derefter som

normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Ciclosporin Actavis

Du må ikke stoppe med at tage Ciclosporin Actavis, med mindre din læge siger det.

Du skal fortsætte med at tage Ciclosporin Actavis, selvom du føler dig rask. Hvis du stopper med at

tage Ciclosporin Actavis, er der øget sandsynlighed for, at dit transplanterede organ afstødes.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige.

Fortæl det øjeblikkeligt til lægen,

hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger:

Som anden medicin, der påvirker immunsystemet, kan ciclosporin påvirke kroppens evne til at

bekæmpe infektioner, det kan også forårsage svulster eller andre kræfttyper, særligt i huden.

Tegn på infektion kan være feber eller ondt i halsen.

Synsændringer, manglende koordinationsevne, klodsethed, hukommelsestab, talebesvær eller

manglende forståelse af, hvad andre siger, samt muskelsvaghed. Dette kan være tegn på en

infektion i hjernen, som kaldes progressiv multifokal leukoencefalopati.

Hjerneproblemer med tegn som fx krampeanfald, forvirring, desorientering, nedsat

opmærksomhed, personlighedsændringer, uro, søvnløshed, synsændringer, blindhed, koma,

lammelse af dele af eller hele kroppen, nakkestivhed, manglende koordinering med eller uden

usædvanlig tale eller usædvanlige øjenbevægelser.

Hævelse i det bagerste af øjnene. Dette kan være forbundet med sløret syn. Det kan også

påvirke dit syn pga. det højere tryk inden i hovedet (benign intrakraniel hypertension).

Leverproblemer og -skade med eller uden gul hud og øjne, kvalme, appetitløshed og mørk

urin.

Nyreproblemer, som kan nedsætte din urinproduktion betydeligt.

Lavt niveau af røde blodlegemer eller blodplader. Tegnene omfatter bleg hud, træthedsfølelse,

åndenød, mørk urin (dette er et tegn på nedbrydning af røde blodlegemer), blå mærker eller

blødning uden åbenlys årsag, forvirring, desorientering, nedsat opmærksomhed og

nyreproblemer.

Andre bivirkninger kan omfatte:

Meget almindelige bivirkninger: Disse bivirkninger kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer.

Nyreproblemer

Højt blodtryk

Hovedpine

Kroppen ryster, uden du kan kontrollere det.

Voldsom hårvækst på kroppen og i ansigtet.

Højt niveau af lipider i blodet (fedtstoffer)

Hvis nogle af disse bivirkninger giver dig betydelige gener,

skal du sige det til din læge

Almindelige bivirkninger: Disse bivirkninger kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 100 personer.

Krampeanfald

Problemer med leveren

Højt blodsukker

Træthed

Manglende appetit

Kvalme, opkastning, mavesmerter, forstoppelse, diare

Unormalt kraftig hårvækst.

Akne, hedeture

Feber

Lavt antal hvide blodlegemer

Følelsesløshed eller snurrende fornemmelse

Smerte i musklerne, muskelkramper

Mavesår

Tandkød vokser henover og dækker dine tænder

Høt niveau af urinsyre eller kalium i dit blod, lavt niveau af magnesium i dit blod

Hvis nogle af disse bivirkninger giver dig betydelige gener,

skal du sige det til din læge

Ikke almindelige bivirkninger: Disse bivirkninger kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 1000

personer

Symptomer på hjernesygdomme inklusiv pludselige krampeanfald, forvirring, søvnløshed,

manglende orientering, synsforstyrrelser, bevidsthedstab, følelse af svaghed i arme og ben,

nedsat bevægelse.

Udslæt.

Hævelser over hele kroppen

Vægtøgning

Lavt niveau af røde blodlegemer, lav koncentration af blodplader som kan øge risikoen for

blødning.

Hvis nogle af disse bivirkninger giver dig betydelige gener,

skal du sige det til din læge

Sjældne bivirkninger: Disse bivirkninger kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer.

Nerveproblemer med følelsesløshed eller snurrende fornemmelse i fingre og tær

Betændelse i bugspytkirtlen med svære smerter i den øverste del af maven.

Muskelsvaghed, tab af muskelstyrke, smerter i musklerne i ben eller hænder eller andre steder

i kroppen.

Nedbrydning af røde blodlegemer, der medfører nyreproblemer med symptomer som hævelse

i ansigt, mave, hænder og/eller fødder, nedsat mængde urin, vejrtrækningsbesvær,

brystsmerter, krampeanfald, bevidsthedstab.

Forandringer i menstruationscyklus, forstørrede bryster hos mænd.

Hvis nogle af disse bivirkninger påvirker dig i alvorlig grad, skal du

sige det til din læge

Meget sjældne bivirkninger: Disse bivirkninger kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 100.000 personer.

Hævelse på bagsiden af øjet som kan være forbundet med et øget tryk inde i hovedet og

synsforstyrrelser.

Hvis dette påvirker dig i alvorlig grad,

skal du sige det til din læge

Andre bivirkninger hvor frekvensen ikke er kendt:

Frekvens kan ikke anslås ud fra de

tilgængelige data.

Alvorlige leverproblemer både med og uden gulfarvning af øjnene eller huden, kvalme,

appetitløshed, mørkfarvet urin, hævelse af ansigtet, fødder, hænder og/eller hele kroppen.

Blødning under huden eller blå mærker, pludselig blødning uden nogen umiddelbar årsag.

Migræne eller voldsom hovedpine ofte med kvalme og opkastning og lysfølsomhed.

Hvis nogle af disse bivirkninger giver dig betydelige gener,

skal du sige det til din læge

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Yderligere bivirkninger hos børn og unge

Der forventes ikke yderligere bivirkninger hos børn og unge i forhold til voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

eller via

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke kapslerne ved temperaturer over 25 °C.

Lad kapslerne sidde i folien. Fjern dem kun når det er tid til at tage din medicin.

Der kommer en karakteristisk lugt, når blistren bliver åbnet. Dette er normalt og betyder ikke, at

der er noget galt med kapslerne.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciclosporin Actavis indeholder:

Aktivt stof: Ciclosporin

Øvrige indholdsstoffer: Polysorbat 20, sorbitanoleat, lecithin, triglycerider, polyoxyleret

hydrogeneret ricinusolie, ethyllactat, gelatine, glycerol, sort jernoxid (E172), titandioxid (E171)

og renset vand

Udseende og pakningsstørrelser

Ciclosporin Actavis 25 mg bløde kapsler er grå gelatinekapsler mærket ”DX 25 mg”

Ciclosporin Actavis 50 mg bløde kapsler er grå gelatinekapsler mærket ”DX 50 mg”

Ciclosporin Actavis 100 mg bløde kapsler er grå gelatinekapsler mærket ”DX 100 mg”

Pakningsstørrelser

Blisterpakning: 30, 50 og 60 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Fremstiller

Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon EX32 8NS, England

Eller

Dexcel Pharma Limited, 7 Sopwith Way, Drayton Fields Industrial Estate, Daventry,

Northhamptonshire, NN11 8PB, England

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2017

Læs hele dokumentet

11. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ciclosporin ”Actavis”, bløde kapsler

0.

D.SP.NR.

21466

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ciclosporin ”Actavis”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ciclosporin 25 mg, 50 mg og 100 mg.

Hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bløde kapsler.

25 mg:

Grå gelatinekapsler mærket ”DX 25 mg”.

50 mg:

Grå gelatinekapsler mærket ”DX 50 mg”.

100 mg:

Grå gelatinekapsler mærket ”DX 100 mg”.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Transplantationsindikationer

Transplantation af solide organer

Forebyggelse af graftafstødning efter transplantation af solide organer.

Behandling af celletransplantatafstødning hos patienter, som tidligere har fået andre

immunsuppressiva.

Knoglemarvstransplantation

Forebyggelse af graftafstødning efter allogen knoglemarvs- og stamcelletransplantation.

Forebyggelse og behandling af graft-versus-host-sygdom (GVHD).

Andre indikationer end transplantation

Endogen uveitis

Behandling af synstruende intermediær eller posterior uveitis med ikke-infektiøs ætiologi hos

patienter, hvor konventionel behandling mislykkedes eller forårsaget uacceptable

bivirkninger.

33891_spc.doc

Side 1 af 24

Behandling af Behcet's uveitis med gentagne inflammatoriske episoder, der involverer retina,

hios patienter uden neurologiske manifestationer.

Nefrotisk syndrom

Steroidafhængig og steroidresistent nefrotisk syndrom som skyldes primær glomulær

sygdom, som f.eks. nefropati med minimale ændringer, fokal og segmental glomerulosklerose

eller membran glomerulonefritis.

Ciclosporin kan anvendes til at inducere og opretholde remission. Det kan også bruges til at

opretholde steroidinduceret remission, hvorved steroid kan seponeres.

Reumatoid artrit

Behandling af svær, aktiv reumatoid artrit

Psoriasis

Behandling af svær psoriasis hos patienter, hvor konventionel behandling er uhensigtsmæssig

eller ineffektiv.

Atopisk dermatitis

Ciclosporin er indiceret til patienter med svær atopisk dermatitis, hvor systemisk behandling

er nødvendig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosisintervallerne for oral administration er udelukkende tiltænkt som retningslinjer.

Den daglige dosis Ciclosporin ”Actavis” skal fordeles på 2 doser, der gives med ca. 12

timers interval. Det anbefales, at ciclosporin administreres efter et konsistent skema med

hensyn til tidspunkt på dagen og i forhold til måltider.

Ciclosporin bør kun ordineres af en læge eller i tæt samarbejde med en læge, der har

erfaring med immunsuppressiv behandling og/eller organtransplantationer.

Transplantationer

Transplantation af solide organer

Behandling med Ciclosporin ”Actavis” skal påbegyndes inden for 12 timer før operationen

med en oral dosis på 10-15 mg/kg fordelt på 2 doser. Denne døgndosis bør opretholdes i 1-2

uger efter operationen, hvorefter dagsdosis reduceres gradvist ud fra måling av

plasmakoncentrationen i henhold til lokale protokoller for immunsuppressiv behandling, intil

en anbefalt oral vedligeholdelsesdosis på ca. 2-6 mg/kg fordelt på 2 doser er nået.

Når Ciclosporin ”Actavis” anvendes sammen med andre immunsuppressiva (f.eks.

kortikosteroider eller som et af tre eller fire lægemidler i polyterapi), gives en lavere dosis

(f.eks. 3-6 mg/kg fordelt på 2 doser som initialbehandling).

Knoglemarvstransplantation

Initialdosis bør indgives dagen før transplantationen. Generelt foretrækkes intravenøs

infusion af ciclosporin i denne forbindelse. Den anbefalede intravenøse dosis er 3-5

mg/kg/dag. Infusion fortsætter i dette dosisniveau i i den nærmeste post-transplantale

33891_spc.doc

Side 2 af 24

periode i op til 2 uger, før der skiftes over til oral vedligeholdelsesbehandling med

Ciclosporin ”Actavis” i en daglig dosis på ca. 12,5 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

Vedligeholdelsesbehandlingen fortsættes i mindst 3 måneder (helst i 6 måneder), før dosis

gradvis reduceres, og behandlingen seponeret 1 år efter transplantationen.

Hvis ciclosporin bruges som initialbehandling, er den anbefalede orale daglige dosis 12,5

til 15 mg/kg fordelt på 2 doser, med opstart dagen før transplantation.

Højere doser af Ciclosporin ”Actavis” eller brug af ciclosporin intravenøs behandling kan

være nødvendig i tilfælde af gastrointestinale forstyrrelser, som kan medføre nedsat

absorption.

Hos visse patienter opstår GVHD, efter at ciclosporin-behandlingen er ophørt, men disse

patienter reagerer normalt positivt på fornyet behandling. I disse tilfælde skal der gives en

oral initialdosis på 10-12,5 mg/kg efterfulgt af daglig, oral administration af den

vedligeholdelsesdosis, som tidligere var tilfredsstillende. Lave doser Ciclosporin

”Actavis”skal anvendes til behandling af let, kronisk GVHD.

Andre indikationer end transplantation

Når ciclosporin anvendes til andre, godkendte indikationer end transplantation, skal

følgende generelle bestemmelser overholdes:

Inden påbegyndelse af behandlingen skal der etableres et pålideligt baseline-niveau for

nyrefunktionen ved mindst to målinger. Den estimerede glomerulære filtrationshastighed

(e-GFR) ud fra MDRD-formlen kan bruges til at vurdere nyrefunktionen hos voksne, og en

passende formel skal bruges til at vurdere e-GFR hos pædiatriske patienter. Da ciclosporin

kan påvirke nyrefunktionen, er det nødvendigt at vurdere nyrefunktionen hyppigt. Hvis e-

GFR nedsættes mere end 25 % i forhold til baseline-niveau ved mere end en måling, skal

ciclosporin-dosis reduceres med 25-50 %. Hvis e-GFR nedsættes mere end 35 % af

baseline-niveau, skal yderligere reduktion af ciclosporin-dosis overvejes. Disse

anbefalinger gælder, selvom patientens værdier stadig ligger inden for laboratoriets

normale interval. Hvis dosisreduktion ikke er tilstrækkeligt til at forbedre e-GFR inden for

en måned, skal behandlingen med ciclosporin stoppes (se pkt. 4.4).

Regelmæssig monitorering af blodtryk er nødvendigt.

Bestemmelsen af bilirubin og parametre til vurdering af leverfunktionen er nødvendig

inden behandlingsstart, og tæt monitorering under behandlingen anbefales. Det anbefales at

bestemme serumlipider, kalium, magnesium og urinsyre inden behandling og periodisk

under behandlingen.

Lejlighedsvis monitorering af ciclosporinniveau i blodet kan være relevant for andre

indikationer end transplantation, f.eks. når Ciclosporin ”Actavis” administreres sammen

med lægemidler, der kan påvirke ciclosporins farmakokinetik, eller ved usædvanlig klinisk

respons (f.eks. manglende effekt eller øget lægemiddelintolerance som renal dysfunktion).

Den normale indgivelsesmåde er oral indgift. Hvis Ciclosporin ”Actavis” koncentrat til

infusionsvæske bruges, skal forsigtighed udvises, således at der administreres en passende

intravenøs dosis, svarende til den orale dosis. Det anbefales at konsultere en læge med

erfaring i anvendelse af ciclosporin.

33891_spc.doc

Side 3 af 24

Den totale daglige dosis må aldrig overstige 5 mg/kg, medmindre der er tale om patienter

med synstruende endogen uveitis eller børn med nefrotisk syndrom.

Ved vedligeholdelsesbehandling skal den laveste effektive og veltolererede dosis

bestemmes individuelt.

Hos patienter, hvor der inden for en given periode (se nedenfor for specifikke oplysninger)

ikke opnås tilstrækkelig respons, eller den effektive dosis ikke er kompatibel med de

fastlagte sikkerhedsretningslinjer, skal Ciclosporin ”Actavis” seponeres.

Endogen uveitis

Til fremkaldelse af remission anbefales initialt 5 mg/kg/dag oralt fordelt på 2 doser, indtil

der opnås remission af den aktive uveale inflammation og forbedring af synsskarpheden. I

refraktære tilfælde kan dosis øges til 7 mg/kg/dag i en begrænset periode.

Der kan suppleres med en systemisk behandling med kortikosteroider i en dosis på

0,2-0,6 mg prednison /kg/dag eller tilsvarende, hvis Ciclosporin ”Actavis” ikke er

tilstrækkeligt til fremkaldelse af initialremission eller til at modvirke inflammatoriske

episoder i øjet. Efter 3 måneder kan kortikosteroid nedtrappes til den lavest, effektive

dosis.

I vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis langsomt til det laveste effektive niveau. I

remissionsfaserne må den ikke overstige 5 mg/kg/dag.

Infektiøses årsager til uveitis skal udelukkes, før immunsuppressiva kan anvendes.

Nefrotisk syndrom

Til fremkaldelse af remission gives den anbefalede daglige dosis fordelt på 2 orale doser.

Hvis nyrefunktionen er normal (bortset fra proteinuri) er den anbefalede daglige dosis:

voksne: 5 mg/kg

børn: 6 mg/kg

Hos patienter med nedsat nyrefunktion bør initialdosis ikke overstige 2,5 mg/kg/dag.

Kombinationen af Ciclosporin ”Actavis” med lave, orale doser kortikosteroid anbefales,

hvis virkningen af Ciclosporin ”Actavis” alene ikke er tilstrækkelig, særligt hos

steroidresistente patienter.

Tid til forbedring varierer fra 3-6 måneder, afhængig af typen af glomerulopati. Hvis der

ikke er observeret nogen forbedring efter denne periode, bør behandlingen med

Ciclosporin ”Actavis” standses.

Doserne skal tilpasses individuelt alt efter virkning (proteinuri) og sikkerhed, men må ikke

overstige 5 mg/kg/dag for voksne og 6 mg/kg/dag for børn.

I vedligeholdelsesbehandling reduceres dosis langsomt til det laveste effektive niveau.

Rheumatoid arthritis

I de første 6 uger af behandlingen er den anbefalede dosis 3 mg/kg/dag oralt fordelt på 2

doser. Hvis effekten ikke er tilstrækkelig, kan dagsdosis gradvis øges afhængig af

33891_spc.doc

Side 4 af 24

tolerance, dog til højst 5 mg/kg. For at opnå fuld terapeutisk effekt kan det være

nødvendigt at behandle med Ciclosporin ”Actavis” i op til 12 uger.

Ved vedligeholdelsesbehandling titreres dosis individuelt til det laveste effektive niveau

afhængigt af tolerabilitet.

Ciclosporin ”Actavis” kan anvendes sammen med en lav dosis kortikosteroider og/eller

non-steoride antiinflammatoriske stoffer (NSAID, se pkt. 4.4). Ciclosporin ”Actavis” kan

også kombineres med en ugentlig lav dosis methotrexat hos patienter, som ikke reagerer

tilstrækkeligt på methotrexat alene. I sådanne tilfælde anvendes en initialdosis på

2,5 mg/kg/dag Ciclosporin ”Actavis” fordelt på 2 doser, som kan forhøjes afhængig af

tolerabilitet.

Psoriasis

Opstart af Ciclosporin behandling skal foretages af en læge med erfaring i at diagnosticere

og behandle psoriasis. Behandling af denne tilstand tilpasses individuelt, da sygdommen

varierer meget. Til fremkaldelse af remission er den anbefalede orale initialdosis

2,5 mg/kg/dag fordelt på 2 doser. Hvis der ikke er sket en forbedring efter 1 måned, kan

dagsdosis gradvis øges til højst 5 mg/kg. Behandlingen bør standses hos patienter med

psoriasislæsioner, som ikke viser tilstrækkelig respons inden for 6 uger på 5 mg/kg/dag,

eller hvor den klinisk effektive dosis ikke er forenelig med de etablerede

sikkerhedsretningslinjer (se pkt. 4.4).

Initialdoser på 5 mg/kg/dag er berettiget hos patienter, hvis tilstand hurtigt skal forbedres.

Når der er opnået en tilfredsstillende respons, kan behandlingen med Ciclosporin ”Actavis”

ophøre, og efterfølgende tilbagefald kan behandles med Ciclosporin ”Actavis” i den

tidligere effektive dosis. Hos visse patienter kan kontinuerlig vedligeholdelsesbehandling

være nødvendig.

Ved vedligeholdelsesbehandling titreres dosis individuelt til det laveste effektive niveau,

og dosisbør ikke overstige 5 mg/kg/dag.

Atopisk dermatitis

Opstart af Ciclosporin behandling skal foretages af en læge med erfaring med at

diagnosticere og behandle atopisk dermatitis. Behandlingen af denne tilstand tilpasses

individuelt, da sygdommen varierer meget. Den anbefalede dosis er 2,5-5 mg/kg/dag

fordelt på 2 orale doser. Hvis en initialdosis på 2,5 mg/kg/dag ikke giver et tilfredsstillende

resultat inden for 2 uger, kan dagsdosis hurtigt øges til højst 5 mg/kg. I meget svære

tilfælde kan sygdommen hurtigt kontrolleres i tilstrækkeligt omfang med en initialdosis på

5 mg/kg/dag. Når der opnås tilfredsstillende respons, bør dosis gradvis reduceres, og

behandlingen med Ciclosporin ”Actavis” om muligt seponeres. Et efterfølgende tilbagefald

kan behandles med endnu et behandlingsforløb med Ciclosporin ”Actavis.

Selv om 8 ugers behandling kan være tilstrækkeligt til at opnå afglatning, har behandling

med ciclosporin i op til 1 år vist sig at være effektiv og godt tolereret, forudsat at

retningslinjerne for monitorering følges.

Skift fra koncentrat til infusionsvæske, opløsning til oral ciclosporin

De tilgængelige data indikerer at efter et 1:1 skift fra koncentrat til infusionsvæske, opløsning

til oral ciclosporin er dal-koncentrationene av ciclosporin i fuldblod sammenlignelige. Dog

kan der hos mange patienter forekomme højere peak- koncentrationer (C

) og øget

eksponering for den aktive substans (AUC). Hos en lille procentdel af patienter er disse

forandringer mere markante og kan have klinisk signifikans. Derudover er absorptionen af

33891_spc.doc

Side 5 af 24

ciclosporin fra oral ciclosporin mindre variabel, og korrelationen mellem dal-koncentration og

eksponering for ciclosporin (i form af AUC) er bedre end ved koncentrat til infusionsvæske,

opløsning.

Da skift fra koncentrat til infusionsvæske, opløsning til oral ciclosporin kan medføre en øget

eksponering til ciclosporin, skal følgende regler overholdes:

Hos transplantationspatienter, skal oral ciclosporin startes med den samme daglige dosis som

tidligere blev brugt for koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Dal-koncentrationen af

ciclosporin i fuldblod skal monitoreres inden for 4-7 dage efter skiftet til oral ciclosporin.

Desuden skal kliniske sikkerhedsparametre såsom nyrefunktion og blodtryk monitoreres i

løbet af de første 2 måneder efter skiftet. Hvis dal-koncentrationen af ciclosporin ligger under

det terapeutiske området, og/eller der ses en forværring i de kliniske sikkerhedsparametre,

skal dosis justeres i relation hertil.

Hos patienter der behandles for andre indikationer end transplantation, skal behandling med

oral ciclosporin initieres med den samme daglige dosis som blev brugt for koncentrat til

infusionsvæske, opløsning. 2, 4 og 8 uger efter skiftet, skal nyrefunktion og blodtryk

monitoreres. Hvis blodtryk signifikant overstiger niveauet fra før skiftet eller hvis eGFR

falder med mere end 25% i forhold til den målte værdi fra før behandling med koncentrat til

infusionsvæske, opløsning ved mere end en måling, skal dosis reduceres (se også ’yderligere

forsigtighedsregler’ i pkt. 4.4) I tilfælde af uventet toksicitet eller manglende virkning af

ciclosporin, skal dal-koncentrationen også monitoreres.

Skift mellem orale ciclosporin formuleringer

Skift mellem

oral formulering af ciclosporin til en anden skal fortages under lægelig

supervision, inklusive monitorering af plasma-ciclosporin for transplantationspatienter.

Særlige populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

Alle indikationer

Ciclosporin udskilles kun minimalt renalt, og dets farmakokinetik påvirkes ikke i udstrakt

grad af nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2). På grund af dets potentielle nefrotoksicitet (se pkt.

4.8) anbefales det dog, at nyrefunktionen monitoreres nøje (se pkt. 4.4).

Andre indikationer end transplantation

Bortset fra patienter, der behandles for nefrotisk syndrom, bør patienter med nedsat

nyrefunktion ikke få ciclosporin (se underpunktet om yderligere forsigtighedsregler ved

andre indikationer end transplantation i pkt. 4.4). Hos patienter med nefrotisk syndrom,

som har nedsat nyrefunktion, bør initialdosis ikke overstige 2,5 mg/kg/dag.

Patienter med leverinsufficiens

Ciclosporin metaboliseres i stor udstrækning i leveren. En cirka 2-3 gange stigning i

ciclosporins eksponering kan ses hos patienter med leverinsufficiens. Dosisreduktion kan

være nødvendig hos patienter med svær leverinsufficiens for at holde plasmaværdierne

inden for det anbefalede målområde (se pkt. 4.4 og 5.2) og det anbefales, at

blodkencentrationen af ciclosporin monitoreres, indtil et stabilt niveau er nået.

33891_spc.doc

Side 6 af 24

Pædiatrisk population

Kliniske studier har omfattet børn fra 1 år. I flere studier sås det, at pædiatriske patienter

krævede og tolererede højere doser af ciclosporin pr. kg kropsvægt end voksne.

Anvendelse af ciclosporin hos børn til andre indikationer end transplantation kan ikke

anbefales, bortset fra til nefrotisk syndrom (se pkt. 4.4).

Ældre patienter (65 år og derover)

Der er begrænset erfaring med anvendelse af ciclosporin til ældre.

I kliniske studier med ciclosporin til behandling af reumatoid artrit udviklede patienter på

65 år eller derover hyppigere systolisk hypertension på behandlingen og havde hyppigere

stigning i serumkreatinin på ≥50 % i forhold til baseline efter 3-4 måneders behandling.

Der skal udvises forsigtighed ved dosisvalg hos ældre patienter med start i den lave ende af

dosisintervallet og under hensyntagen til den øgede hyppighed af nedsat lever-, nyre- og

hjertefunktion, anden samtidig sygdom eller medicinering og øget følsomhed for

infektioner.

Administration

Oral anvendelse.

Kapslerne skal synkes hele.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ciclosporin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Kombination med produkter, der indeholder Hypericum perforatum (perikon) (se pkt. 4.5).

Kombination med lægemidler der er substrater for multidrug-efflux-transportøren P-

glycoprotein eller den organiske anion proteintransportør (OATP), og hvor forhøjede

plasmakoncentrationer er forbundet med alvorlige og/eller livstruende bivirkninger, f.eks.

bosentan, dabigatran, etexilat og aliskiren (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ciclosporin ”Actavis” bør kun ordineres af læger med erfaring i immunsuppressiv

behandling, og som kan udføre tilstrækkelig opfølgning, inklusive regelmæssig fuld,

objektiv undersøgelse, måling af blodtryk og kontrol af laboratoriemæssige

sikkerhedsparametre. Transplantationspatienter, som behandles med dette lægemiddel, bør

overvåges på afdelinger med tilstrækkelig laboratoriekapacitet og understøttende

medicinsk udstyr. Den læge, der er ansvarlig for vedligeholdelsesbehandlingen, skal have

alle tilgængelige oplysninger med henblik på opfølgning over for patienten

Lymfomer og andre maligne vækster

Som andre immunsuppressiva øger ciclosporin risikoen for dannelse af lymfomer og

maligniteter, især i huden. Den øgede risiko synes at være relatered til graden og

varigheden af immunosuppression og ikke til anvendelse af specifikke stoffer.

33891_spc.doc

Side 7 af 24

Derfor bør der udvises forsigtighed ved polyterapi med flere immunsuppressiva (herunder

ciclosporin), da dette kan medføre lymfoproliferative sygdomme og solide tumorer i

organer, som i visse tilfælde har vist sig at være dødelige.

Da der er en potentiel risiko for hudmalignitet, bør patienter, der behandles med

ciclosporin, specielt patienter i behandling for psoriasis eller atopisk dermatitis, advares

mod at være for længe i solen uden beskyttelse, og disse patienter bør ikke samtidig

modtage behandling med UV-B-bestråling eller PUVA-fotokemoterapi.

Infektioner

Som andre immunsuppressiva prædisponerer ciclosporin patienterne for udvikling afen

række bakterie-, svampe-, parasit- og virusinfektioner, ofte med opportunistiske patogener.

Aktivering af latente polyomavirus-infektioner, som kan medføre polyomavirus-associeret

nefropati (PVAN), særligt BK-virusnefropati (BKVN) eller JC-virus-associeret progressiv

multifokal leukoencefalopati (PML), er set hos patienter i ciclosporinbehandling. Disse

tilstande ses typisk hos patienter, som er svært immunsupprimeret, og bør derfor overvejes

differentialdiagnostisk hos immunsuprimerede patienter med samtidig svigtende

nyrefunktion eller neurologiske symptomer. Alvorlige og/eller dødelige tilfælde er blevet

rapporteret. Effektiv forebyggende og terapeutiske tiltag kræves derfor, især hos patienter i

langvarig behandling med flere immunsuppressiva.

Renal toksicitet

I behandlingen med Ciclosporin ”Actavis” kan stigning i serumkreatinin og urea

forekomme som en hyppig og potentielt alvorlig komplikation. Disse funktionsændringer

er dosisrelaterede, er i begyndelsen reversible og kan normalt afhjælpes ved

dosisreduktion. Ved langvarig behandling kan visse patienter udvikle strukturelle

ændringer i nyrerne (f.eks. interstitiel fibrose), som hos nyretransplanterede patienter skal

differentieres fra ændringer, der skyldes kronisk afstødning. Derfor er regelmæssig

monitorering af nyrefunktionen i henhold til lokale guidelines for den pågældende

indikation nødvendig (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hepatotoksicitet

Ciclosporin ”Actavis” kan også forårsage dosisrelaterede, reversible stigninger i

serumbilirubin og i leverenzymer (se pkt. 4.8). Der har været velunderbyggede og spontane

rapporter om hepatotoksicitet og leverskade, herunder kolestase, gulsot, hepatitis og

leversvigt hos patienter, der blev behandlet med ciclosporin. De fleste tilfælde omhandlede

patienter med signifikante co-morbiditeter, underliggende sygdomme og andre

medvirkende faktorer inklusive infektiøse komplikationer og samtidig administration af

medicin med hepatotoksisk potentiale. I nogle tilfælde, især hos transplanterede patienter,

er der rapporteret om dødeligt udfald (se pkt. 4.8). Tæt monitorering af parametre til

vurdering af leverfunktionen, er nødvendig, og unormale værdier kan nødvendiggøre

dosisreduktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Ældre (65 år og derover)

Hos ældre patienter bør nyrefunktionen monitoreres med særlig omhu.

Monitorering a ciclosporin niveauer (se pkt. 4.2)

Når ciclosporin anvendes til behandling af transplanterede patienter, er rutinemæssig

monitorering af ciclosporinconcentrationen en vigtig sikkerhedsforanstaltning. Et specifikt

monoklonalt antistof (måling af moderstoffet) foretrækkes til monitorering af

33891_spc.doc

Side 8 af 24

fuldblodsciclosporinkoncentration. Der kan også anvendes en HPLC-metode, som måler

moderstoffet. Hvis der anvendes plasma eller serum, bør en standardseparationsprotokol

(tid og temperatur) anvendes. I forbindelse med indledende terapistyring af

levertransplanterede patienter anvendes enten det specifikke monoklonale antistof eller

parallelle målinger med både det specifikke monoklonale antistof og det ikke-specifikke

monoklonale antistof for at sikre en dosis, som yder tilstrækkelig immunosuppression.

Hos ikke-transplanterede patienter anbefales det lejlighedsvis monitorering av

ciclosporinkoncentrationen, f.eks. når ciclosporin gives samtidig med lægemidler, der kan

påvirke ciclosporins farmakokinetik eller i tilfælde af usædvanlig klinisk respons (f.eks.

mangel på effekt eller øget lægemiddelintolerens som renal dysfunktion).

Det skal bemærkes, at ciclosporinkoncentrationen i blod, plasma eller serum kun er en

blandt mange faktorer, som bidrager til patientens kliniske tilstand. Resultaterne er derfor

kun vejledende for doseringen og skal anvendes sammen med andre kliniske og

laboratoriemæssige parametre.

Hypertension

Under behandlingen med Ciclosporin ”Actavis” skal blodtrykket overvåges regelmæssigt.

Hvis der opstår hypertension, iværksættes passende antihypertensiv behandling. Det bør

anvendes antihypertensive præparater, der ikke påvirker ciclosporins farmakokinetik f.eks.

isradipin (se pkt. 4.5)

Forhøyede blodlipider

Da det er rapporteres, at ciclosporin inducerer en lille, reversibel stigning i blodlipider,

anbefales det, at lipiderne måles før behandlingen og efter den første måneds behandling.

Hvis der konstateres et forhøjet lipidniveau, bør det overvejes at reducere fedtindholdet i

kosten og eventuelt reducere dosis.

Hyperkaliæmi

Ciclosporin øger risikoen for hyperkalæmi, især hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Der bør også udvises forsigtighed, når ciclosporin indgives sammen med

kaliumbesparende lægemidler (f.eks. kaliumsparende dieuretika, ACE-hæmmere,

angiotensin II receptor-antagonister) eller lægemidler, som indeholder kalium, samt hos

patienter, hvis kost indeholder meget kalium. Det tilrådes i disse tilfælde at kontrollere

kaliumkoncentrationen.

Hypomagnesiæmi

Ciclosporin øger magnesiums clearance: dette kan medføre symptomatisk

hypomagnesiæmi, især i peritransplantationsperioden. Serumkoncentrationen af

magnesium i peritransplantationsperioden bør derfor kontrolleres, især ved neurologiske

symptomer/tegn. Hvis det er nødvendigt, gives magnesiumtilskud.

Hyperuricæmi

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter med hyperuricæmi.

Levende svækkede vacciner

Effekten av vaccinationer kan være nedsat under behandlingen med ciclosporin. Brug af

levende, svækkede vacciner bør undgås (se pkt 4.5).

33891_spc.doc

Side 9 af 24

Interaktioner

Der bør udvises forsigtighed når ciclosporin gives samtidig med lægemidler der væsentligt

øger eller nedsætter ciclosporins plasmakoncentration, via hæmning eller induktion af

CYP3A4 og/eller P-glycoprotein (se pkt. 4.5).

Der skal monitoreres for nefrotoksicitet, når behandling med ciclosporin startes, når der

samtidig administreres lægemidler, der øger ciclosporinniveauet, eller stoffer, der udviser

nefrotoksisk synergi (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af ciclosporin og tacrolimus skal undgås (se pkt. 4.5).

Ciclosporin hæmmer CYP3A4, multilægemiddel-effluks-transporteren P-glykoprotein og

organisk aniontransporter-proteiner (OATP) og kan ved samtidig administration øge

plasmakoncentrationen af lægemidler, som er substrater for dette enzym og/eller

transporter. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration, eller samtidig

administration af sådanne lægemidler bør undgås (se pkt. 4.5). Ciclosporin øger

eksponeringen for HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner). Når statiner administreres

samtidig med ciclosporin, skal statin-dosis reduceres og samtidig brug af visse statiner skal

undgås i overensstemmelse med produktinformationen. Statinbehandling skal midlertidigt

afbrydes eller seponeres hos patienter med tegn og symptomer på myopati og hos patienter

med risikofaktorer, der prædisponerer til alvorlig nyreskade, inklusive nyresvigt,

sekundært til rabdomyolyse (se pkt. 4.5).

Efter samtidig administration af ciclosporin og lercanidipin var lercanidipins AUC øget 3

gange, og ciclosporins AUC var øget 21 %. Derfor skal samtidig administration af

ciclosporin og lercanidipin undgås. Administration af ciclosporin 3 timer efter lercanidipin

resulterede ikke i ændring i lercanidipins AUC, men ciclosporins AUC var øget 27 %.

Denne kombination skal derfor gives med forsigtighed med et interval på mindst 3 timer.

Særlige hjælpestoffer: Polyoxyl 40 hydrogeneret ricinusolie

Ciclosporin, bløde kapsler indeholder Polyoxyl 40 hydrogeneret ricinusolie, som kan

forårsage kvalme, opkastninger og diarre.

Særlige hjælpestoffer: Ethanol

Ciclosporin oral formulering indeholder ca. 12 % ethanol. En dosis på 500 mg ciclosporin

indeholder 500 mg ethanol svarende til ca. 15 ml øl eller 5 ml vin. Dette kan være

skadeligt for alkoholikere og bør tages i betragtning hos gravide og ammende kvinder,

patienter med leversygdom og epilepsi samt hos børn.

Pædiatrisk brug ved andre indikationer end transplantation

Medundtagelse af behandling af nefrotisk syndrom, er der utilstrækkelig erfaring med

ciclosporin. Udover ved transplantation kan ciclosporin derfor kun anbefales til børn under

16 år ved nefrotisk syndrom.

Før behandlingsstart skal en pålidelig vurdering af baseline for nyrefunktionen etableres

ved mindst to målinger af e-GFR. Nyrefunktionen skal vurderes regelmæssigt under

behandlingen for at kunne justere dosis (se pkt. 4.2).

33891_spc.doc

Side 10 af 24

Yderligere forsigtighedsregler ved endogen uveitis

Ciclosporin skal administreres med forsigtighed hos patienter med neurologisk Behcet’s

syndrom. Disse patienters neurologiske tilstand hos disse patienter skal monitoreres nøje.

Der er kun begrænset erfaring med brug af ciclosporin hos børn med endogen uveitis.

Yderligere forsigtighedsregler ved nefrotisk syndrom

Patienter med abnorm nyrefunktion ved baseline behandles initialt med 2,5 mg/kg/dag og

skal monitoreres meget nøje.

Hos visse patienter kan det være svært at opdage nedsat nyrefunktion forårsaget af

Ciclosporin ”Actavis”, da det nefrotiske syndrom i sig selv kan forårsage ændringer i

nyrefunktionen. Det forklarer de sjældne tilfælde, hvor der er observeret strukturelle

nyreændringer i forbindelse med ciclosporin, uden at serumkreatininniveauet er steget.

Nyrebiopsi bør overvejes hos patienter med steroidafhængig nefropati med minimale

ændringer, som er behandlet med Ciclosporin ”Actavis” i over 1 år.

Hos patienter med nefrotisk syndrom, der behandles med immunsuppressiva (herunder

ciclosporin), har der i visse tilfælde været rapporteret maligiteter (herunder Hodgkins

lymfom).

Yderligere forsigtighedsregler ved rheumatoid arthritis

Efter 6 måneders behandling skal nyrefunktionen vurderes hver 4.-8. uge alt efter

sygdommens stabilitet, samtidig behandling med andre lægemidler og samtidige

sygdomme. Der kræves hyppigere kontrol, når Ciclosporin ”Actavis”-dosis øges, hvis der

iværksættes samtidig behandling med et NSAID, eller hvis dosis heraf øges.

Seponering av Ciclosporin ”Actavis”, kan være nødvendig, hvis der oppstår hypertension

under behandlingen, og den ikke kan kontrolleres med passende behandling.

Som med andre langvarige immunsuppressive behandlinger skal en øget risiko for

lymfoproliferative sygdomme tages i betragtning. Pga. nefrotoksisk synergi skal der

udvises særlig forsigtighed, hvis Ciclosporin ”Actavis” anvendes sammen med

methotrexat.

Yderligere forsigtighedsregler ved psoriasis

Ciclosporin ”Actavis” skal seponeres, hvis der opstår hypertension under behandlingen, og

den ikke kan kontrolleres med passende behandling.

Ældre bør kun behandles, hvis de har invaliderende psoriasis, og deres nyrefunktion bør

overvåges særligt grundigt.

Der er kun begrænset erfaring med brug af ciclosporin til børn med psoriasis.

Der er rapporteret udvikling af maligniteter (især i huden) hos psoriasispatienter i

behandling ciclosporin såvel som psoriasispatienter i behandling med traditionelle

immunsuppressiva. Ved hudlæsioner, som ikke er typiske for psoriasis, men som

mistænkes for at være maligne eller præmaligne, bør der tages en biopsi, før behandlingen

med Ciclosporin ”Actavis” påbegyndes. Patienter med maligne eller præmaligne

forandringer i huden bør kun behandles med Ciclosporin ”Actavis” efter passende

behandling af disse læsioner, og kun hvis der ikke er andre muligheder for vellykket

behandling.

33891_spc.doc

Side 11 af 24

Nogle få psoriasispatienter i behandling med ciclosporin har udviklet lymfoproliferative

sygdomme. Disse responderede på øjeblikkelig seponering.

Patienter i behandling med Ciclosporin ”Actavis” må ikke samtidig modtage

UV-B-bestråling eller PUVA-fotokemoterapi.

Yderligere forsigtighedsregler ved atopisk dermatitis

Ciclosporin ”Actavis”, skal seponeres hvis der opstår hypertension under behandlingen, og

den ikke kan kontrolleres med passende behandling.

Det er kun begrænset erfaring med bruk av Ciclosporin”Actavis” hos børn med atopisk

dermatitis.

Ældre bør kun behandles i tilfælde af invaliderende atopisk dermatitis, og nyrefunktionen

bør overvåges særligt grundigt.

Benign lymfadenopati forbindes ofte med opblussen af atopisk dermatitis og forsvinder

altid spontant eller ved en generel bedring af sygdommen.

Hvis der observeres lymfadenopati i forbindelse med behandlingen med ciclosporin, skal

den monitoreres regelmæssigt.

Hvis lymfadenopati fortsætter trods bedring af sygdommen, tages en biopsi som

forholdsregel for at sikre, at der ikke er tale om lymfomer.

Aktive herpes simplex-infektioner skal være overstået, før behandling med Ciclosporin

”Actavis” iværksættes, men ciclosporin-behandlingen skal ikke nødvendigvis ophøre, hvis

infektionerne opstår under behandlingen, med mindre der er tale om svære infektioner.

Hudinfektioner med Staphylococcus aureus er ingen absolut kontraindikation for

behandling med Ciclosporin ”Actavis”, men bør kontrolleres med passende antibakterielle

midler. Oral erythromycin er kendt for potentielt at øge ciclosporins plasmakoncentration

(se pkt. 4.5) og bør derfor undgås. Hvis der ikke er noget alternativ, anbefales det nøje at

overvåge plasmakoncentrationen af ciclosporin, nyrefunktionen og bivirkninger af

ciclosporin.

Patienter, der behandles med Ciclosporin ”Actavis”, bør ikke samtidig modtage

UV-B-bestråling eller PUVA-fotokemoterapi.

Pædiatrisk anvendelse ved andre indikationer end transplantation

Der findes ikke tilstrækkelig erfaring med brug af Ciclosporin ”Actavis”, undtagen ved

behandling af nefrotisk syndrom. Det anbefales ikke til brug hos børn under 16 år ved

andre indikationer end transplantation, undtagen nefrotisk syndrom.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktion med andre lægemidler

Blandt de mange lægemidler, hvor en interaktion med ciclosporin er rapportert, anføres

nedenfor de lægemidler, hvor interaktionen er tilstrækkeligt underbygget og anses for at

have klinisk betydning.

Det er påvist, at forskellige stoffer enten øger eller mindsker plasma- eller

fuldblodskoncentrationen af ciclosporin normalt ved inhibition eller induktion af enzymer,

der indgår i ciclosporinmetabolismen, især cytokrom CYP3A4.

33891_spc.doc

Side 12 af 24

Ciclosporin hæmmer også CYP3A4 og multifarmakon, efflux transportøren P-glycoprotein

og de organiske anion-transport-proteiner (OATP) og kan øge plasmaniveauer af samtidigt

administrerede lægemidler, der er substrater for dette enzym og/eller transportør.

Lægemidler, hvorom det vides, at de reducerer eller øger ciclosporins biotilgængelighed:

Det er nødvendigt jævnligt at måle ciclosporinkoncentrationen hos transplanterede

patienter, og om nødvendigt justere dosis, specielt under opstart eller seponering af

samtidigt administrerede lægemidler. Hos ikke-transplanterede patienter er relationen

mellem plasmakoncentration og klinisk effekt mindre etableret. Hvis lægemidler, som

vides at øge ciclosporinkoncentrationen gives samtidigt, kan jævnlig vurdering af

nyrefunktionen og omhyggelig overvågning for ciclosporin-relaterede bivirkninger være

mere hensigtsmæssigt end måling af plasmakoncentrationen.

Lægemidler, som nedsætter ciclosporinkoncentrationen

Alle inducere af CYP3A4 og/eller P-glykoprotein forventes at nedsætte

ciclosporinkoncentrationen. Eksempler på lægemidler, som reducerer

ciclosporinkoncentrationen, er:

Barbiturater, carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin, nafcillin, intravenøs sulfadimidin,

probucol, orlistat, perikon, ticlopidin, sulfinpyrazon, terbinafin, bosentan.

Produkter, der indeholder Hypericum perforatum (perikon) må ikke bruges samtidig med

Ciclosporin ”Actavis pga. risikoen for nedsættelse af plasmakoncentrationen af ciclosporin

og dermed reduceret effekt (se pkt. 4.3).

Rfampicin inducerer metaboliseringen af ciclosporin i tarm og lever. Det kan være

nødvendigt at øge ciclosporindosis 3-5 gange ved samtidig administration.

Octretoid nedsætter absorption af ciclosporin efter oral administration, og det kan være

nødvendigt at øge ciclosporin dosis med 50% eller skifte til intravenøs administration.

Lægemidler, som øger ciclosporinkoncentrationen

Alle CYP3A4-hæmmere og/eller p-glycoprotein kan føre til øget ciclosporinkoncentration.

F.eks.: Nicardipin,metoclopramid; p-piller; methylprednisolon (høj dosis); allopurinol;

cholinsyre og cholinderivater; protease-hæmmere; imatinib, colchicin, nefazodon.

Makrolidantibiotika: Erythromycin kan øge ciclosporins eksponering 4-7 gange, nogle

gange resulterende i nefrotoksicitet. Clarithromycin er blevet rapporteret at fordoble

ciclosporins eksponering. Azitromycin øger ciclosporins plasmakoncentration med omkring

20 %.

Azolantibiotika: Ketoconazol, fluconazol, itraconazol og voriconazol kan mere end

fordoble ciclosporins eksponering.

Verapamil øger ciclosporins plasmakoncentration 2-3 gange.

Samtidig administration med telaprevir resulterede i ca. 4,64 gange stigning i ciclosporins

dosisnormaliserede eksponering (AUC).

33891_spc.doc

Side 13 af 24

Amiodaron øger ciclosporins plasmakoncentration væsentlig samtidig med en stigning i

serumkreatinin. Interaktionen kan forekomme lang tid efter seponering af amiodaron pga.

den meget lange halveringstid (omkring 50 dage).

Danazol er blevet rapporteret at øge ciclosporins plasmakoncentration med omkring 50 %.

Diltiazem (ved doser på 90 mg/dag) kan øge ciclosporins blodkoncentration med up til 50

Imatinib kan øge ciclosporins eksponering og C

med omkring 20 %.

nteraktion med fødevarer

Samtidig indtagelse af grapefrugt og grapejuice har vist sig at øge ciclosporins

biotilgængelighed.

Kombinationer med øget risiko for nefrotoksicitet

Der bør udvises forsigtighed, når ciclosporin anvendes sammen med andre lægemidler,

som udviser nefrotoksisk synergi: aminoglycosider (herunder gentamycin, tobramycin),

amphotericin B, ciprofloxacin, vancomycin, trimethoprim (+ sulfamethoxazol);

fibrinsyrederivater (f.eks. bezafibrat, fenofibrat), non-steroide antiinflammatoriske stoffer

(herunder diclofenac, naproxen, sulindac); melphalan histamin H

2

-receptorantagonister

(herunder cimetidin, ranitidin), methotrexat (se pkt. 4.4.)

Ved samtidig anvendelse af et lægemiddel der kan udvise nefrotoksisk synergi, skal

nyrefunktion monitoreres tæt. Hvis signifikant nedsat nyrefunktion opstår, skal dosis af det

samtidig administrerede lægemiddel reduceres alternativ behandling overvejes.

Samtidig brug af ciclosporin og tacrolimus skal undgås på grund af nefrotoksicitet og

farmakokinetisk interaktion med CYP3A4 og/eller P-gp (se pkt. 4.4).

Ciclosporins påvirkning af andre lægemidler

Ciclosporin er en hæmmer af CYP3A4, multidrug efflux transportøren P-glycoprotein (P-

gp) og organiske anion transportproteiner (OATP). Samtidig administration af lægemidler

der er substrater for CYP3A, P-pg og OATP med ciclosporin kan øge

plasmakoncentrationen af samtidig administrerede lægemidler, der er substrater for dette

enzym og/eller transportør.

Nogle eksempler er beskrevet nedenfor:

Ciclosporin kan reducere clearance af digoxin, colchicin, HMG-CoA-reduktasehæmmere

(statiner) og etoposid. Hvis nogle af disse lægemidler bruges sammen med ciclosporin, er

tæt klinisk observation nødvendig for at sikre tidlig detektion af toksiske manifestationer af

lægemidlet efterfulgt af dosisreduktion eller seponering. Ved administration sammen med

ciclosporin skal dosis af statiner reduceres og brug af visse statiner skal undgås i

overensstemmelse med deres produktinformation. Ændring i eksponering for almindeligt

anvendte statiner ved administration sammen med ciclosporin er opsummeret i Tabel 1.

Statinbehandling skal midlertidigt pauseres eller seponeres hos patienter med tegn og

symptomer på myopati og hos patienter med risikofaktorer, der prædisponerer til alvorlig

nyreskade, inklusive nyresvigt, sekundært til rabdomyolyse.

33891_spc.doc

Side 14 af 24

Tabel 1.

Resumé af ændring i eksponering for almindeligt anvendte statiner ved

administration med ciclosporin

Statin

Tilgængelige doser

Antal ganges ændring i

eksponering med

ciclosporin

Atorvastatin

10-80 mg

8-10

Simvastation

10-80 mg

Fluvastatin

20-80 mg

Lovastatin

20-40 mg

Pravastatin

20-80 mg

5-10

Rosuvastatin

5-40 mg

5-10

Pitavastatin

1-4 mg

Forsigtighed anbefales ved samtidig administration af ciclosporin og lercanidipin (se pkt.

4.4).

Efter samtidig administration af ciclosporin og aliskiren, et P-gp-subtrat, var C

aliskiren øget ca. 2,5 gange og AUC ca. 5 gange. Den farmakokinetiske profil af

ciclosporin var imidlertid ikke signifikant ændret. Samtidig administration af ciclosporin

og aliskiren anbefales ikke (se pkt. 4.3).

Samtidig administration af dabigatranextexilat anbefales ikke på grund af ciclosporin

hæmming af P-gp (se pkt. 4.3).

Samtidig administration af nifedipin og ciclosporin kan resultere i øget frekvens av

gingival hyperplasi sammenlignet med, når gives alene.

Samtidig anvendelse af diclofenac og ciclosporin medførte en betydelig stigning i

diclofenacs biotilgængelighed, hvilket kan føre til reversibelt nedsat nyrefunktion.

Stigningen i diclofenacs biotilgængelighed skyldes sandsynligvis først og fremmest en

reduktion i diclofenacs høje first-pass-effekt. Hvis der anvendes NSAIDer med lav first-

pass-effekt (f.eks. acetylsalicylsyre) sammen med ciclosporin, forventes der ikke en

stigning i stoffernes biotilgængelighed.

Der er observeret kreatininstigning i studier, hvor der anvendtes everolimus eller sirolimus

i kombination med fuld dosis af ciclosporin som mikroemulsion. Denne effekt er ofte

reversibel ved reduktion i ciclosporin-dosis. Everolimus og sirolimus havde kun mindre

indflydelse på ciclosporins farmakokinetik. Samtidig administration af ciclosporin øgede

signifikant plasmakoncentrationerne af everolimus og sirolimus.

Forsigtighed er nødvendig ved samtidig anvendelse af kaliumbesparende lægemidler

(f.eks. kaliumbesparende diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin II receptor antagonister)

eller lægemidler indeholdende kalium, da disse kan medføre signifikant stigning i

serumkalium (se pkt. 4.4).

Ciclosporin kan øge plasmakoncentrationerne af repaglinid og dermed øge risikoen for

hypoglykæmi.

Samtidig administration af bosentan og ciclosporin hos raske frivillige øger bosentan

eksponering flere gange og der var et fald på 35% i ciclosporin eksponering. Samtidig

33891_spc.doc

Side 15 af 24

administration af ciclosporin og bosentan anbefales ikke (se underafsnittet ovenfor

’Lægemidler, som mindsker ciclosporinkoncentrationen’ og pkt. 4.3).

Administration af multiple doser af ambrisentan og ciclosporin hos raske frivillige

resulterede i en cirka 2-fold stigning i eksponeringen for ambrisentan, mens eksponeringen

for ciclosporin kun var marginalt øget (ca. 10%).

Der sås en signifikant øget eksponering af antracyklin-antibiotika (f.eks. doxorubicin,

mitoxanthron, daunorubicin) hos kræftpatienter ved samtidig intravenøs administration af

antracyklin-antibiotika og meget høje doser ciclosporin.

Under behandling med ciclosporin, kan vaccination være mindre effektiv, og brugen af

levende vaccine bør undgås.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet i rotter og kaniner.

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af ciclosporin til gravide kvinder er begrænset. Gravide

kvinder, der får immunsuppressiv behandling efter transplantation, inklusive ciclosporin og

ciclosporinholdige regimer, har øget risiko for præmatur fødsel (< 37. uge).

Der findes et begrænset antal observationer af børn op til ca. 7 år, der var blevet eksponeret

for ciclosporin in utero. Nyrefunktion og blodtryk var normalt hos disse børn. Der findes

dog ikke tilstrækkelige og velkontrollerede studier hos gravide kvinder, og derfor bør

Ciclosporin ”Actavis” ikke anvendes under graviditet, medmindre de mulige fordele for

moderen opvejer de mulige risici for fosteret. Indholdet af ethanol i ciclosporin-

formuleringer skal også tages med i overvejelserne hos gravide kvinder (se pkt. 4.4).

Amning

Ciclosporin udskilles i humanmælk. Indholdet af ethanol i ciclosporin-formuleringer skal

også tages med i overvejelserne hos ammende kvinder (se pkt. 4.4). Mødre, som behandles

med Ciclosporin ”Actavis”, bør ikke amme, da Ciclosporin ”Actavis” potentielt kan

forårsage alvorlige bivirkninger hos nyfødte/spædbørn, der ammes. Det skal besluttes, om

amning eller behandling med Ciclosporin ”Actavis” skal ophøre, idet der tages højde for de

terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er begrænset data om ciclosporins effekt på human fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der foreligger ingen data for virkning av Ciclosporin ”Actavis på evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner.

33891_spc.doc

Side 16 af 24

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De væsentligste bivirkninger, som De væsentligste bivirkninger, som er observeret i

kliniske studier og er forbundet med administrationen af ciclosporin, omfatter renal

dysfunktion, tremor, hirsutisme, hypertension, diaré, appetitmangel, kvalme og opkastning.

Mange af ciclosporins bivirkninger er dosisafhængige og responderer på dosisreduktion.

Bivirkningerne er stort set uafhænige af de forskellige indikationer, men med forskellig

forekomst og sværhedsgrad. Da der kræves en højere initialdosis og længere

vedligeholdelsesbehandling efter transplantation, forekommer bivirkninger hyppigere og er

normalt mere alvorlige hos transplanterede patienter end hos patienter, der behandles for

andre indikationer.

Anafylaktoide reaktioner er blevet observeret efter intravenøs administration (se pkt. 4.4).

Infektioner og parasitære sygdomme

Patienter, der får immunsuppressiv behandling, inklusive ciclosporin og ciclosporinholdige

regimer, har øget risiko for infektioner (virus-, bakterie-, svampe- og parasitinfektioner) (se

pkt. 4.4). Både generaliserede og lokale infektioner kan opstå. Allerede eksisterende

infektioner kan også blive forværret, og reaktivering af polyomavirus kan medføre

polyomavirus-associeret nefropati (PVAN) eller JC-virus-associeret progressiv multifokal

leukoenfalopati (PML). Alvorlige og/eller dødelige tilfælde er blevet rapporteret.

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper

)

Patienter, der får immunsuppressiv behandling, inklusive ciclosporinholdige regimer, har

øget risiko for at udvikle lymfomer eller lymfoproliferative sygdomme og andre

maligniteter, specielt i huden. Hyppigheden af maligniteter øges med intensiteten og

varigheden af behandlingen (se pkt. 4.4). Nogle maligniteter kan være dødelige.

Tabel over lægemiddelbivirkninger fra kliniske studier.

Bivirkningerne fra kliniske studier (Tabel 1) er ordnet efter systemorganklasser i henhold

til MedDRA. Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne ordnet efter frekvens

med de hyppigste bivirkninger først. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. Frekvenskategorien for hver bivirkning

er baseret på følgende konvention (CIOMS III): meget almindelig (≥1/10); almindelig

(≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000);

meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1: Legemiddelbivirkninger fra kliniske studier

Blod og lymfesystem

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Leukopeni

Trombocytopeni, anæmi,

Hæmolytisk uræmisk syndrom,

mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi,

Trombotisk mikroangiopati, trombotisk

trombocytopeni purpura

33891_spc.doc

Side 17 af 24

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Almindelig

Hyperlipidæmi.

Hyperglykæmi, anoreksi, hyperurikæmi,

hyperkaliæmi, hypomagnesiæmi.

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Tremor, hovedpine

Kramper, paræstesi.

Encefalopati inklusiv posterior reversibel

encefalopati-syndrom (PRES), tegn og

symptomer som kramper, konfusion,

desorientering, nedsat reaktionsevne,

agitation, søvnløshed, synsforstyrrelser,

kortikalblindhed, koma, parese, cerebellar

ataksi.

Motorisk polyneuropati.

Optisk disk-ødem, inklusive pupilødem,

muligvis med nedsat syn sekundært til

benign interkraniel hypertension

Migræne

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Almindelig

Hypertension.

Anfaldsvis ansigtsrødme

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Sjælden

Kvalme, opkastning, abdominal

ubehag/smerte, diaré, gingival hyperplasi,

peptisk ulcer

Pancreatitis.

Lever og galdeveje

Almindelig

Ikke kendt

Unormal leverfunktion (se pkt. 4.4)

Hepatotoksicitet og leverskade, inklusive

kolestase, gulsot, hepatitis og leversvigt

undertiden med fatal udgang (se pkt. 4.4)

Hud og subkutant væv

Meget almindelig

Almindelig

Hirsutisme

Akne, hypertrikose.

33891_spc.doc

Side 18 af 24

Ikke almindelig

Allergisk udslæt.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Sjælden

Myalgi, muskelkramper.

Muskelsvaghed, myopati.

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Renal dysfunktion (se pkt. 4.4)

Det reproduktive system og mammae

Sjælden

Menstruationsforstyrrelser, gynækomasti.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Ikke almindelig

Pyreksi, træthed

Ødem, vægtøgning

* Bivirkninger rapporteret eftermarkedsføring, hvor bivirkningsfrekvensen ikke kendes, da

den reelle nævner er ukendt.

Andre bivirkninger fra postmarketing-erfaring

Der har været velunderbyggede og spontant rapporterede tilfælde af hepatotoksicitet og

leverskade, inklusiv kolestase, gulsot, hepatitis og leversvigt hos patienter behandlet med

ciclosporin. De fleste tilfælde omhandlede patienter med signifikante komorbiditeter,

underliggende sygdomme og andre medvirkende faktorer inklusive infektiøse

komplikationer og samtidig administration af medicin med hepatotoksisk potentiale. I

nogle tilfælde, især hos transplanterede patienter, er der rapporteret om dødeligt udfald (se

pkt. 4.4).

Akut og kronisk nefrotoksicitet

Patienter, der får behandling med calcineurinhæmmere (CNI), herunder ciclosporin og

ciclosporinindeholdende behandling, har øget risiko for akut og kronisk nefrotoksicitet.

Der har været rapporter fra kliniske studier og postmarketing, relateret til brug af

Ciclosporin ”Actavis”. Tilfælde af akut nefrotoksicitet rapporterede forstyrrelser i

ionbalancen, som f.eks. hyperkaliæmi, hypomagnesiæmi og hyperurikæmi. Rapporterede

kroniske, morfologiske ændringer inkluderede arteriolær hyalinose, tubulær atrofi og

interstitiel fibrose (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Kliniske studier har omfattet børn fra 1 år med anvendelse af ciclosporin i standarddoser

med en sikkerhedsprofilsvarende til sikkerhedsprofilen hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via på www.meldenbivirkning.dk eller

33891_spc.doc

Side 19 af 24

via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail:

dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

LD50 for oral ciclosporin er 2.329 mg/kg i mus, 1.480 mg/kg i rotter og > 1.000 mg/kg i

kaniner. I.V. LD50 er 148 mg/kg i mus, 104 mg/kg i rotter, og 46 mg/kg i kaniner.

Symptomer

Der er begrænset erfaring med akut overdosering af ciclosporin. Indtagelse af orale doser

på op til 10 g ciclosporin (ca. 150 mg/kg) er blevet tolereret med relativt lette kliniske

konsekvenser, som opkastning, døsighed, hovedpine, takykardi og hos nogle patienter en

moderat svær, reversibelt nedsat nyrefunktion. Der er imidlertid rapporteret alvorlige

forgiftningssymptomer hos for tidligt fødte spædbørn efter utilsigtet parenteral

overdosering af ciclosporin.

Behandling

I alle tilfælde af overdosering skal der tages generelle understøttende forholdsregler, og

symptomatisk behandling iværksættes. Fremkaldelse af opkastning og maveskylning kan

være en fordel inden for de først par timer efter oral indtagelse. Ciclosporin er kun

dialyserbart i lille udstrækning og udskilles ikke ved hæmoperfusion med aktivt kul.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

L04AD01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, calcineurinhæmmere, ATC-kode:

L04AD01.

Ciclosporin (også kaldet ciclosporin A) er et cyklisk polypeptid, som består af 11 aminosyrer. Det

er et potent immunsuppressivt stof, som hos dyr øger overlevelsen af allogene

transplantationer af hud, hjerte, nyre, pancreas, knoglemarv, tyndtarm og lunge. Studier

viser, at ciclosporin hæmmer udviklingen af cellemedierede reaktioner, inklusive allograft

immunitet, forsinket kutan overfølsomhed, eksperimentel allergisk encefalomyelitis,

Freunds adjuvansartritis, graft-versus-host-sygdom (GVHD) og produktion af T-

celleafhængige antistoffer. På celleniveau hæmmer ciclosporin produktion og frigivelse af

lymfokiner, herunder interleukin 2 (T-cellevækstfaktor, TCGF). Ciclosporin blokerer

tilsyneladende de hvilende lymfocytter i fase G0 eller G1 i cellecyklussen og hæmmer den

antigentriggerede frigivelse af lymfokiner fra aktiverede T-celler.

Al foreliggende evidens tyder på, at ciclosporin virker specifikt og reversibelt på

lymfocytter. I modsætning til cytostatika undertrykker ciclosporin ikke hæmopoiesen og

har ingen indvirkning på fagocytters funktion.

33891_spc.doc

Side 20 af 24

Der er udført vellykkede organ- og knoglemarvstransplantationer på mennesker, hvor

ciclosporin har været anvendt til at forebygge og behandle afstødning og GVHD.

Ciclosporin er anvendt med gode resultater hos både hepatitis C-virus (HCV)-positive og

HCV-negative levertransplantationspatienter. Behandling med ciclosporin har også vist sig

fordelagtig ved en række andre tilstande, som har en kendt autoimmun oprindelse eller

regnes for at være af autoimmun oprindelse.

Pædiatrisk population: Ciclosporin er vist effektivt ved steroidafhængig nefrotisk syndrom.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af Ciclosporin ”Actavis”nås peak-plasmakoncentrationen af

ciclosporin inden for 1-2 timer. Ciclosporins absolutte orale biotilgængelighed efter

administration af Ciclosporin ”Actavis”er 20-50%. Når Ciclosporin ”Actavis” blev

administreret sammen med et fedtholdigt måltid, faldt AUC og C

med omkring 13 og

33%. Forholdet mellem administreret dosis og eksponering (AUC) for ciclosporin er

lineært i det terapeutiske område. Den interindividuelle og intraindividuelle variation for

AUC og C

er ca. 10-20%. Ciclosporin opløsning og gelatine kapsler, bløde, er

bioekvivalente.

Oral administration resulterede i 59% højere C

og cirka 29 % højere biotilgængelighed

sammenlignet med koncentrat til infusionsvæske, opløsning. De tilgængelige data indikerer

at efter et 1:1 skift fra koncentrat til infusionsvæske, opløsning til ciclosporin som gelatine

kapsler, bløde, er dal-koncentrationerne i fuldblod sammenligelige og forbliver inden for

det terapeutiske området. Administration af oral ciclosporin forbedrer dosislineariteten for

ciclosporineksponering (AUC

). Den giver en mere ensartet absorptionsprofil med mindre

indflydelse fra samtidig fødeindtagelse eller fra døgnrytme i forhold til ciclosporin

koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Fordeling

Ciclosporin distribueres hovedsagelig uden for blodvolumen med en gennemsnitlig

tilsyneladende distributionsvolumen på 3,5 l/kg. I blodet er der 33-47 % ciclosporin i

plasma, 4-9 % i lymfocytter, 5-12 % i granulocytter og 41-58 % i erythrocytter. I plasma er

ca. 90 % bundet til proteiner, hovedsagelig lipoproteiner.

Biotransformation

Ciclosporin metaboliseres ekstensivt til ca. 15 metabolitter. Metabolismen foregår

hovedsageligt i leveren via CYP3A4, og de primære metaboliseringsveje er mono- og

dihydroxylering og N-demetylering af forskellige positioner i molekylet. Alle metabolitter,

der er identificeret indtil videre, har intakt peptidstruktur fra det oprindelige stof, nogle

udviser svag immunsuppressiv aktivitet (op til en tiendedel af det uomdannede

lægemiddel).

Elimination

Elimination er hovedsageligt biliær; kun 6 % af den orale dosis udskilles med urinen; kun

0,1% udskilles uomdannet.

Der er stor variation i de foreliggende data om ciclosporins terminale halveringstid

afhængig af den anvendte analyse og målpopulationen. Den terminale halveringstid

varierede fra 6,3 timer hos raske frivillige personer til 20,4 timer hos patienter med svær

33891_spc.doc

Side 21 af 24

leversygdom (se pkt 4.2 og 4.4). Elimineringshalveringstiden hos nyretransplanterede

patienter var ca. 11 timer med et interval på 4 til 25 timer.

Særlige populationer

Patienter med nyreinsufficiens

I et studie med patienter med terminal nyresvigt var den systemiske clearance ca. to

tredjedele af den mediane systemiske clearance hos patienter med normal nyrefunktion.

Mindre end 1% af den administrerede dosis blev fjernet ved dialyse.

Patienter med leverinsufficiens

En ca. 2-3 gange stigning i ciclosporins eksponering kan ses hos patienter med

leverinsufficiens. I et studie med patienter med svær leversygdom med biopsiverificeret

cirrose var den terminale halveringstid 20,4 timer (interval fra 10,8 til 48,0 timer)

sammenlignet med 7,4 til 11,0 timer hos raske forsøgspersoner.

Pædiatrisk population

Farmakokinetisk data fra pædiatriske patienter der fik oral ciclosporin eller ciclosporin

infusionskoncentrat, opløsning er meget begrænset. Hos 15 nyretransplanterede patienter i

alderen 3-16 år var ciclosporins fuldblodsclearance efter intravenøs administration af

ciclosporin 10,6±3,7 ml/min/kg (analyse: Cyclo-trac specifik RIA). I et studie med 7

nyretransplanterede patienter i alderen 2-16 år varierede ciclosporins clearance fra 9,8 til

15,5 ml/min/kg. Hos 9 levertransplanterede patienter i alderen 0,6-5,6 år, var clearance

9,3±5,4 ml/min/kg (analyse: HPLC). Sammmenlignet med voksne transplanterede patienter,

er forskellen i biotilgængelighed hos børn mellem oral ciclosporin og ciclosporin

infusionkoncentrat, opløsning sammenlignelig med det, der blev observeret hos voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ciclosporin udviste ingen mutagene eller teratogene virkninger i standardtestsystemer med

oral administration (rotter op til 17 mg/kg/dag og kaniner op til 30 mg/kg/dag). Ved

toksiske doser (rotter 30 mg/kg/dag og kaniner 100 mg/kg/dag oralt) var ciclosporin

embryo- og føtotoksisk, hvilket indikeredes ved øget prænatal og postnatal dødelighed og

reduceret fostervægt sammen med relateret forsinket knogledannelse.

I to publicerede videnskabelige studier viste kaniner eksponeret for ciclosporin in utero (10

mg/kg/dag subkutant) nedsat antal nefroner, renal hypertrofi, systemisk hypertension og

progressiv nyreinsufficients op til en alder på 35 uger. Drægtige rotter, som fik intravenøs

ciclosporin 12 mg/kg/dag (2 gange anbefalet human intravenøs dosis), havde fostre med

øget incidens af ventrikel–septum-defekt. Disse fund er ikke set hos andre arter, og deres

relevans for mennesker er ukendt. I studier er der ikke demonstreret nedsat fertilitet hos

han- og hunrotter.

Ciclosporin blev testet i et antal in vitro og in vivo tests for genotoksicitet uden tegn på

klinisk relevant mutagent potentiale.

Der blev udført karcinogenicitetsstudier på han- og hunrotter og -mus. I musestudiet, som

varede 78 uger, påvistes en statistisk signifikant tendens til lymfocytiske lymfomer hos

hunmus ved en dosis på 1, 4 og 16 mg/kg/dag og en betydeligt højere forekomst af

hepatocellulære karcinomer hos hanmus, der fik middeldosis, sammenlignet med

kontrolværdien. I rottestudiet, som varede 24 måneder og undersøgte doser på 0,5, 2 og 8

mg/kg/dag, oversteg øcelleadenomer i pancreas betydeligt kontrolhyppigheden ved den

33891_spc.doc

Side 22 af 24

lave dosis. Hepatocellulære karcinomer og øcelleadenomer i pancreas var ikke

dosisrelateret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 20

Sorbitanoleat

Lecithin

Triglycerider

Ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret

Ethyllactat

Kapsel

Gelatine

Glycerol

Jernoxid, sort (E172)

Titandioxid (E171)

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning. Dobbelt aluminiumfolie.

Pakningsstørrelser: 30, 50, 60 stk.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kapslerne skal opbevares i foliepakningen, indtil de skal indtages. Kapslen sluges hel

sammen med et glas vand.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

33891_spc.doc

Side 23 af 24

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg:

33891

50 mg:

33892

100 mg:

33893

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. juni 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. december 2017

33891_spc.doc

Side 24 af 24

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information