Cerubidine 20 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
DAUNORUBICINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
L01DB02
INN (International Name):
daunorubicin hydrochloride
Dosering:
20 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
16999
Autorisation dato:
1995-08-09

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide om Cerubidine.

3. Sådan bliver du behandlet med Cerubidine.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Cerubidine er et middel mod kræft (antracyclin-

derivat), der tilhører gruppen cytostatika.

Cerubidine ødelægger kræftceller.

Du kan få Cerubidine til behandling af visse ond

artede lidelser.

Dit barn kan få Cerubidine til behandling af

akut lymfatisk leukæmi (ALL) og akut myeloid

leukæmi (AML) som del af en kombinationsbe

handling.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Spørg lægen.

2. Det skal du vide om Cerubidine

Du må ikke få Cerubidine hvis:

du er overfølsom over for daunorubicin, antr-

acycliner eller det øvrige indholdsstof angivet i

punkt 6.

du har vedvarende knoglemarvssuppression (ned

sat antal blodlegemer).

du har en alvorlig infektion.

du har alvorlig nedsat leverfunktion.

du har nedsat nyrefunktion.

du har dårligt hjerte eller for nylig har haft en

blodprop i hjertet.

du har alvorlig uregelmæssig puls.

du tidligere er behandlet med daunorubicin eller

andre skadelige antracyckliner.

du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller sundhedspersonalet, før du

bruger Cerubidine

hvis du tidligere har fået medicin mod kræft

(antracyclinderivater).

hvis du får eller tidligere har fået strålebehand

ling.

hvis du tidligere har fået anden kræftbehandling

og stadig har alvorlige bivirkninger.

hvis du har dårligt hjerte eller for nylig har haft

en blodprop i hjertet.

hvis du har dårlige nyrer.

hvis du har dårlig lever.

hvis du er gravid.

hvis du generelt har en dårlig almentilstand.

hvis du har en ukontrolleret infektion, især virus

sygdomme (helvedes-ild (herpes zoster)).

hvis du er blevet vaccineret med levende vaccine.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet,

hvis du får

hurtig puls, uregelmæssig puls, meget langsom

puls med tendens til besvimelse, ekstra hjerte

slag.

smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller

hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen (angina pectoris).

åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til

hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og

hævede ben pga. betændelse i hjertesækken.

svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær

pga. betændelse i spiserøret eller mundbetæn

delse med hvide belægninger,

feber, alvorlige infektioner og blødninger, iltman

gel, blodforgiftning (høj feber, kulderystelser,

almen sløjhed, evt. kolde arme og ben) og septisk

shock (lavt blodtryk, svag uregelmæssig puls, slø

ret bevidsthed).

Kontakt lægen, hvis du efter behandlingen med

Cerubidine

bliver alment sløj med feber og tendens til

betændelse og blødning. I sjældne tilfælde kan

der komme leukæmi op til flere år efter behand

lingen.

får forstørret eller fortykket hjerte (kardio

myopati). Dette ses ofte måneder eller år efter

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker

heden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Cerubidine utilgængeligt for børn.

Brug ikke Cerubidine efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Hvis pakningen er mærket

med EXP betyder det at udløbsdatoen er den

sidste dag i den anførte måned.

Opbevar ikke Cerubidine ved temperaturer

over 25 °C.

Opbevaringsbetingelser efter rekonstitution:

24 timer ved 25 °C, hvis beskyttet mod lys eller

i 48 timer i køleskab (2-8 °C.)

Lægen eller sundhedspersonalet ved, hvordan

den færdigblandede opløsning skal fremstilles

og opbevares.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Cerubidine, 20 mg, pulver til infusionsvæske,

opløsning indeholder:

Aktivt stof:

Daunorubicinhydrochlorid svarende til daunoru

bicin 20 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Mannitol.

Pakningsstørrelser:

Cerubidine fås i:

Cerubidine 20 mg i pakninger med 1 hætteglas.

I pakningen er vedlagt en ampul med 4 ml sterilt

vand til injektion.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

02/2016

Teknisk brugervejledning til sundhedsperso-

nalet

Følgende oplysninger er kun til læger og sund-

hedspersonale

Ved håndtering af daunorubicinhydrochlorid, bør

al kontakt med hud og slimhinder undgås. Læge

og sundhedspersonale skal udøve øget sikkerheds

foranstaltninger, som skal overholdes på grund

af den mutagene og kræftfremkaldende virkning

af daunorubicinhydrochlorid. Særlig forsigtighed

tilrådes i kontakt med patientens ekskrementer og

opkast, da det kan indeholde daunorubicin eller

en aktiv metabolit. Gravide læger eller sundheds-

personale må ikke håndtere eller komme i kontakt

med cytostatika.

Opløsningen fremstilles ved at tilsætte 4 ml sterilt

vand til indholdet i hætteglasset under forsigtig

omrystning, indtil alt er helt opløst.

Opløsningen indeholder nu 5 mg/ml svarende til 1

mg = 0,2 ml. Den beregnede dosis fortyndes med

10-20 ml isotonisk saltvandsinfusionsvæske og

injiceres i slangen til et hurtigtløbende intravenøst

drop. Denne metode anvendes for at formindske

lokale reaktioner som følge af uheld.

Må ikke blandes med heparinholdige præparater.

Må ikke opløses i, fortyndes med eller infunderes

sammen med injektions- og infusionsvæsker inde

holdende glucose.

Opbevaringsbetingelser efter rekonstitution:

Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er do-

kumenteret i 24 timer ved 25 °C, hvis beskyttet mod

lys eller i 48 timer i køleskab (2-8 °C).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet

bruges med det samme. Anvendelse af andre opbe

varingstider og -betingelser er på brugerens eget

ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C,

med mindre rekonstitutionen er udført under kon

trollerede og validerede aseptiske betingelser.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CERUBIDINE

®

20 mg, Pulver til infusionsvæske, opløsning

Daunorubicin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

1000096352-001-03

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den inde-

holder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Cerubidine

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersona-

let, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den

nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

behandlingen er afsluttet og kan udvikle sig til

hjertesvigt, der i akutte tilfælde kan medføre

døden.

får årebetændelse evt. med smerter og hævelse

i ben eller arme pga. årebetændelse med dan

nelse af blodprop.

får lokal irritation, væske- evt. blodansamlinger,

betændelse i hudens bindevæv, smertefuld sår

dannelse og dødt væv.

Vær opmærksom på følgende:

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve

kontrol, at du er i behandling med Cerubidine.

Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Så længe du er i behandling med Cerubidine,

skal du have undersøgt blodet regelmæssigt.

Dit hjerte vil blive undersøgt før og under hele

behandlingen.

Ved behandling med Cerubidine vil der næsten

altid forekomme hårtab, som involverer skæg

vækst, hovedbunden, armhulen og pubeshår.

Patienter vil normalt få genvækst af hår to til

tre måneder efter afsluttet behandling.

Din urin kan blive okkerfarvet i op til 24 timer

efter behandling med Cerubidine.

Mænd, der er i behandling med Cerubidine, til

rådes at anvende sikker anti-konception under

behandlingen. Hvis det er relevant og tilgænge

ligt, bør der søges rådgivning om opbevaring af

sæd på grund af irreversibel infertilitet forårsa

get af behandlingen. Hos kvinder kan menstra-

tionen udeblive.

Brug af anden medicin sammen med Ceru-

bidine

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersona-

let, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig.

Tal med din læge, hvis du:

er i behandling med anden medicin mod kræft

(kemoterapeutika og cytostatika, f.eks metho

trexat, cytarabin, cyclophosphamid) eller får

strålebehandling.

tager medicin der påvirker din hjertefunktion,

f.eks. medicin mod hjertekrampe eller forhøjet

blodtryk (f.eks. calciumantagonister).

tager medicin mod infektion (sulfonamider).

bruger øjendråber med chloramphenicol.

tager vanddrivende medicin.

tager medicin mod smerter (acetylsalicylsyre).

bliver vaccineret med levende, afsvækkede vac

ciner (f.eks. gul feber).

tager medicin mod epilepsi (phenytoin).

er i behandlig med blodfortyndende medicin.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Cerubi

dine, og/ eller Cerubidine kan påvirke virkningen

af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk

betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du

ønsker flere oplysninger herom.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Du vil normalt ikke blive behandlet med Cerubi

dine, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for

hver enkelt.

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og

kvinder skal bruge sikker prævention.

Amning:

Du må ikke amme, hvis du får Cerubidine. Tal med

lægen.

Fertilitet:

Brug af Cerubidine påvirker fertiliteten hos mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cerubidine kan give bivirkninger (kvalme og opkast-

ning), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. Sådan bliver du behandlet med Ceru-

bidine

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor

tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan

ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Din dosis er afhængig af din sygdom.

Du vil få indsprøjtet Cerubidine i en blodåre.

Du vil normalt få Cerubidine af en læge eller syge

plejerske. Behandlingen forestås af sundhedsper-

sonale med særligt kendskab til maligne lidelser og

deres behandling.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Tal med lægen.

Hvis du har fået for meget Cerubidine

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

tror, du har fået for meget Cerubidine.

Symptomer:

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt

infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

Åndenød, hjertebanken, hævede ben pga. sygdom

i hjertemuskulaturen.

Forsinket hjertesvigt. Er set op til flere måneder

efter en overdosering.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ikke

mener, at du har fået Cerubidine som aftalt.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er

noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskre

vet, skal du straks kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter):

Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde

arme og ben pga. blodforgiftning. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Vand i kroppen, væske i bughulen, åndenød ved

anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for

brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt

hjerte. Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber

pga. væske i lungehinden. Forstørret lever. Blåfarv

ning af huden. Kontakt straks læge eller skade-

stue. Ring evt. 112.

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og

slimhinder, blå mærker samt tendens til betæn

delse (infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader og knoglemarvspåvirk

ning). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mel

lem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Træthed som skyldes lav blodprocent, hyppige

infektioner som skyldes færre raske immunceller,

herunder hvide blodceller, blødninger i hud og

slimhinder som skyldes færre blodplader, vægttab,

feber pga akut myeloid leukæmi (AML). Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til

hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112

Hyppigheden er ikke kendt

Bleg eller rød og varm hud, svag uregelmæssig

puls, øget vejrtrækning, klamtsvedende, hjerte

banken og sløret bevidsthed pga. septisk shock.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt

infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

Kontakt læge eller skadestue.

Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og

hævede ben pga. betændelse i hjertesækken. Kon

takt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller

hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjer

temusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Øget bindevæv i hjertet der kan føre til blodprop i

hjertet. Kontakt læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvi

melse (inden for minutter til timer), pga. overføl-

somhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Lavt indhold af ilt i blodet.

Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyk

tarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller ska

destue.

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt.

Kontakt læge eller skadestue.

Dødsfald.

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebe

tændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge

eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Infektioner, blødninger.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebe

svær pga. betændelse i spiserøret. Tal med

lægen.

Mundbetændelse med hvide belægninger.

Kvalme, opkastning, diaré.

Udslæt / hududslæt, rødmen af huden, forbi

gående hårtab.

Smerter, høj feber.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Mavesmerter.

Overfladisk årebetændelse.

Hyppigheden er ikke kendt

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Rødmen.

Okkerfarvet urin i op til 24 timer efter behand

ling med Cerubidine.

Kontakteksem, overfølsomhed af strålebe

handlet hud, kløe, øget pigmentering af hud

og negle, nældefeber.

Udeblevet menstruation, manglende sædceller.

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed,

besvimelse pga. væskemangel og udtørring.

Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning.

Kontakt lægen.

Kuldegysning.

Akut øget urinsyre i kroppen med mulig nedsat

nyrefunktion. Tal med lægen.

Væske- og blodansamling på injektionsstedet,

påvirkning af blodårene med udvikling af bin

devæv og evt. forkalkning.

Cerubidine kan herudover give bivirkninger, som

du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks.

forandringer i hjertekurven (EKG), ændringer i

blodprøver herunder leverfunktion som igen bli

ver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Læge

middelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

24. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Cerubidine, pulver til injektionsvæske, opløsning (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

3009

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cerubidine

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Daunorubicin 20 mg som daunorubicinhydrochlorid

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Visse maligne lidelser.

Daunorubicin er indiceret til behandling af akut lymfatisk leukæmi (ALL) og akut myeloid

leukeamia (AML) hos børn, som del af en kombinationsbehandling

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Individuel, i.v.

Pædiatriske patienter:

Cerubidine dosering for børn (over 2 år) er normalt beregnet ud fra kroppens

overfladeareal og justeres for at opfylde individuelle krav hos hver patient, på grundlag af

klinisk respons og patienternes hæmatologiske status. Kuren kan gentages efter 3 til 6 uger.

Nuværende specialiserede protokoller og retningslinjer bør konsulteres for passende

behandlingsregime.

For børn over 2 år af den maksimale kumulative dosis er 300 mg/m2

dk_hum_16999_spc.doc

Side 1 af 13

For børn under 2 år (eller under 0,5 m2 dreng overfladeareal), er den maksimale

kumulative dosis 10 mg / kg.

Nedsat nyrefunktion:

Se pkt. 4.4.

Nedsat leverfunktion:

Se pkt. 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Følgende er kontraindiceret ved anvendelse af daunorubicin:

Overfølsomhed over for daunorubicin eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Vedvarende knoglemarvssuppression.

Overfølsomhed overfor antracykliner.

Alvorlige infektioner.

Alvorlig nedsat leverfunktion (Child-Pugh Grade C (Total score 10-15)

Nedsat nyrefunktion (GFR 15-29 (ml / min /1,73 m2))

Myocardieinsufficiens

Nyligt myokardieinfarkt

Alvorlige arytmi

Tidligere behandling af daunorubicin eller andre kardiotoksiske anthracycklin, kan give

livstruende skader på hjerte, hvis den kumuleret indgift overstiger 500-600 mg pr. m

til voksne, 300 mg pr. m

til børn over 2 år og 10 mg pr. kg. legemsvægt hos børn under

2 år.

Amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsel til læger og sundhedspersonale.

Daunorubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab

til maligne lidelser og deres behandling

Ved håndtering af daunorubicinhydrochlorid, bør al kontakt med hud og slimhinder

undgås. Læge og sundhedspersonale skal udøve øget sikkerhedsforanstaltninger, som skal

overholdes på grund af den mutagene og kræftfremkaldende virkning af

daunorubicinhydrochlorid. Særlig forsigtighed tilrådes i kontakt med patientens

ekskrementer og opkast, da det kan indeholde daunorubicin eller en aktiv metabolit.

Gravide læger eller sundhedspersonale må ikke håndtere eller komme i kontakt med

cytostatika.

Forholdsregler vedrørende brug af Cerubidine

Daunorubicin er kontraindiceret ved pancytopeni, eller isoleret leukopeni eller

trombocytopeni.

Posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES):

Der er rapporteret om tilfælde af PRES, når daunorubicin er anvendt i

kombinationskemoterapi. PRES er en neurologisk lidelse med symptomer som hovedpine,

krampeanfald, letargi, konfusion, blindhed og andre visuelle og neurologiske forstyrrelser.

Let til svær hypertension kan forekomme. MR-scanning er nødvendig for at bekræfte

diagnosen PRES. Seponering af daunorubicin bør overvejes hos patienter med PRES.

dk_hum_16999_spc.doc

Side 2 af 13

Svær hjerteartymier, især ventrikulær takykardier, arytmier med klinisk relevante

hæmodynamiske virkninger, klinisk manifest hjerteinsufficiens, tidligere tilfælde af

myokardieinfarkt, alvorlige sygdomme i nyrer og lever, graviditet og alment dårlig tilstand

af patienten. Lægen bør veje fordele og risici i hvert enkelt tilfælde af behandling.

Ukontrolleret infektioner, især virussygdomme (Herpes zoster), kan udvikle sig til

livstruende eksacerbationer efter administration af daunorubicinhydrochlorid på grund af

den immunosuppresiv virkning.

Patienterne skal være kommet sig helt over akutte toksiske symptomer efter tidligere

cytostatikabehandling (f.eks. stomatit, neutropeni, trombocytopeni og almene infektioner),

før behandling med daunorubicin påbegyndes.

Daunorubicin skal anvendes med forsigtighed til patienter, som tidligere har været i

behandling med antracyclinderivater, specielt patienter med forudgående, samtidig eller

planlagt strålebehandling. Disse patienter har en øget risiko for lokale reaktioner i

strålingsområdet. Patienter der har modtaget mediastinal bestråling, har en øget

kardiotoksicitet af daunorubicinhydrochlorid.

Hæmatologisk toksicitet

Daunorubicin er en potent hæmmer af knoglemarven. Efter administration af daunorubicin,

vil patienten udvikle knoglemarvessuppression. Tilbagevendende knoglemarvssuppression

er afhængig af dosis og består primært af leukopeni, granulocytopeni (neutropeni) og

trombocytopeni. Anæmi forekommer sjælden. Efter 8 – 10 dage, når niveauet nadir, men

normaliseres normalt i løbet af den tredje uge. Blodbilledet bør monitoreres før og under

behandling med særlig opmærksomhed på leukocytter, granulocytter, blodplader og

erytrocytter. Feber, infektioner, sepsis, septisk chok, blødninger og vævshypoxi kan

forekomme, som følgevirkning af knoglemarvssuppression, som i alvorlige tilfælde, kan

føre til død. Ved alvorlige infektioner og blødninger, skal det sikres at patienten kommer

hurtig i effektiv behandling.

Sekundær leukæmi

Sekundær leukæmi, med eller uden præleukæmisk fase, er rapporteret hos patienter

behandlet med antracycliner, herunder daunorubicin. Sekundær leukæmi er mere

almindelig, når antracycliner gives i kombination med andre antineoplastiske midler med

skadelig virkning på DNA, i kombination med strålebehandling og når patienterne er

blevet kraftigt præmedicineret med cytostatika, eller ved dosiseskalering af antracyclin.

Disse typer leukæmi kan have en latenstid på 1-3 år.

Hjertefunktion

Kardiel toksicitet er en risiko ved behandling med daunorubicinhydrochlorid. Dette kan

manifestere sig som tidlige (akutte) eller sene (forsinkede) hændelser.

Tidlige (akutte) hændelser:

Dette kan vise sig ved supraventrikulære arytmier (sinustakykardi, ventrikulære

ekstrasystoli, ventrikulære takykardi og AV-blok) og/eller ikke-specifikke EKG

abnormiteter (ST- segmentet, QRS komplekset, T-takker). Der er rapporteret tilfælde med

angina pectoris, myokarideinfarkt, endomyokardiel fibrose og pericarditis/myocarditis.

Sene (forsinkede) hændelser:

dk_hum_16999_spc.doc

Side 3 af 13

I den ”forsinket type”, er der rapporteret tilfælde med kongestiv kardiomyopati, især efter

høje kumulative doser, ofte måneder eller år efter behandlingen er afsluttet og kan klinisk

manifesterer sig som hjertesvigt der i akutte tilfælde kan medføre døden. Sværhedsgraden

og hyppigheden af bivirkningerne, afhænger af den kumulative dosis.

Livstruende kronisk venstresidig hjerteinsufficiens er den mest alvorlige form for

antracyclin-induceret kardiomyopati og repræsenterer den kumulative dosisbegrænsende

toksicitet for lægemidlet.

Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under

behandlingen med daunorubicin. Risikoen for udvikling af hjerteinsufficiens kan nedsættes

ved regelmæssig monitorering af venstre ventrikels uddrivningsfraktion under

behandlingsforløbet. Ved første tegn på nedsat hjertefunktion skal behandlingen omgående

afbrydes.

De mest specifikke metoder til gentagen vurdering af hjertefunktionen (evaluering af

LVEF) omfatter angiokardioscintigrafi (MUGA) eller ekkokardiografi. Det anbefales at

vurdere hjertefunktionen ved hjælp af EKG og enten MUGA eller ekkokardiografi inden

behandlingen påbegyndes, især hos patienter med risikofaktorer for øget kardiotoksicitet.

Gentagne MUGA elle ekkokardiografiske bestemmelser af LVEF bør udføres især ved

behandling med høje, kumulative antracyclin doser. Samme teknik til vurdering af LVEF

bør anvendes under hele opfølgningen.

Ved første tegn på nedsat hjertefunktion skal behandlingen afbrydes omgående. Samme

teknik til vurdering af LVEF bør anvendes under hele opfølgningen.

Højste dosis ved indgift er ca. 550 mg pr. m

legemsoverflade til voksne, 300 mg pr. m

hos børn over 2 år og 10 mg pr.kg legemsvægt hos børn under 2 år. .

Risikofaktorer for kardiotoksicitet omfatter aktiv eller latent kardiovaskulær sygdom,

tidligere eller samtidig mediastinal/perikardiel strålebehandling, tidligere behandling med

andre antracycliner eller antracenedioner og samtidig brug af lægemidler med hæmmende

virkning på hjertekontraktiliteten eller kardiotoksiske lægemidler, især dem med lange

halveringstider, herunder trastuzumab. I disse tilfælde bør den kumulative dosis på 400 mg

pr. m

legemsvægt for voksne kun overskrides med stor forsigtighed. Halveringstiden for

trastuzumab er ca. 28,5 dage, og kan forblive i kredsløbet i op til 24 uger.

Antracyklinbaseret terapi bør derfor undgås i op til 24 uger efter ophør med behandling

med trastuzumab. Det anbefales at monitorere hjertefunktionen omhyggeligt, hvis

antracykliner anvendes tidligere end 24 uger efter ophørt behandling med trastuzumab.

Ældre patienter, børn eller patienter med tidligere hjertesygdom eller kendt arteriel

hypertension og bestråling af thorax, er i højere risiko og bør i disse tilfælde, ikke

overskride samlet kumulative dosis på 400 mg pr. m

legemsvægt hos voksne. På grund af

øget risiko for myocardiale skader hos børn og unge, anbefales længerevarende

observation.

Længerevarende undersøgelser af børn viser, at efter behandling med antracyklin, kan

fremadskredende kongestiv kardiomyopatie forekomme forsinket mange år efter.

Hos voksne, kan laver kumulative totaldosis føre til klinisk relevant hjertedysfunktion.

dk_hum_16999_spc.doc

Side 4 af 13

I et forsøg med 201 behandlende børn, viser en undersøgelse, langsigtede kardiotoksiske

bivirkninger af doxorubicin og daunorubicinhydrochlorid. Patienterne modtog en

kumulative dosis af doxorubicin og/eller daunorubicinhydrochlorid mellem 200 og 1275

mg pr. m

legemsvægt (median 450 mg pr. m

legemsvægt), samtidig med mediastinal

bestråling. Kardiotoksicitet doxorubicin blev antaget, at være sammenlignelig med

daunorubicinhydrochlorid. En forringet hjertepumpefunktion, sås ved en afkortning i

fraktion i ekkokardiografi <29%, en uddrivningsfraktion i radionukleidkontaminering

ventriculogram <50% eller et fald blev observeret i forbindelse med motion. Forekomsten

af svækket hjertefunktion var 11 % når den kumulative anthracycklin dosis var under 400

mg pr. m

legemsvægt, 28 % ved en dosis på mellem 400 og 599 mg pr. m

legemsvægt, 47

% ved en dosis mellem 600 og 799 mg pr. m

legemsvægt og 100 % hos 7 patienter, som

havde fået en dosis der var større end 800 mg pr. m

legemsvægt. Yderligere bestråling,

øgede forekomsten af hjertedysfunktion ved hver dosis. 9 ud af 201 undersøgte patienter,

oplevede kardiale symptomer i form af hjerteinsufficiens, ledningsforstyrrelser og

arytmier. Hos 4 ud af 9 patienter, opstod symptomerne for første gang 12 til 18 år efter

afslutning af kemobehandlingen.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er nødvendig ved nedsat leverfunktion.

Daunorubicinhydrochlorid metaboliseres hovedsageligt i leveren og udskilles via galden.

Der anbefales monitorering af leverfunktionen før behandling. Ved nedsat leverfunktion,

baseret på serum bilirubin, skal dosis nedsættes. Nedsat leverfunktion forsinker

eliminationen af daunorubicin (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed bør udvises ved nedsat nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion, kan medføre en stigning i toksicitet. Der anbefales monitorering af

nyrefunktionen før behandling. Hyperurikæmi og urinsyre nefropati kan forekomme som

følge af stort antal af døde leukæmiceller ved mulig nedsat nyrefunktion, specielt i tilfælde

ved forhøjet pre-behandling. Graden er afhængig af den totale tumormasse. Profylaktisk

administration af allopurinol, er nødvendig i behandlingen af akut leukæmi (første trin) for

at undgå skader af tubulus med nyresvigt til følge. Udvikling af nefrotisk syndrom kan

udløses af behandling. Blod urinsyre, kalium, calcium fosfat og kreatinin bør evalueres

efter initial behandling. Dehydrering, alkalinisering af urinen og profylaksisk behandling

med allopurinol for at forhindre hyperurikæmi, kan nedsætte de potentielle komplikationer

af tumorlysissyndrom.

Immunsupprimerende virkning/øget modtagelighed for infektioner:

Administration af levende eller levende svækkede vacciner (som gul feber) til patienter,

der er immunkompromitterede pga. kemoterapeutika, herunder daunorubicin, kan medføre

alvorlige eller fatale infektioner. Patienter, der bliver behandlet med daunorubicin, bør ikke

vaccineres med levende vaccine. Uskadeliggjorte eller inaktiverede vacciner kan anvendes,

men patientens immunrespons på denne type vaccine kan være nedsat.

Gastrointestinal påvirkning:

daunorubicin er emetisk. Mucositis (oftest stomatitis, sjældnere øsofagit) forekommer

generelt hurtigt efter administration af daunorubicin og kan i alvorlige tilfælde udvikles til

ulceration af slimhinden i løbet af få dage. De fleste patienter oplever bedring i 3.

behandlingsuge.

dk_hum_16999_spc.doc

Side 5 af 13

Der er lejlighedsvis set episoder med alvorlige gastrointestinale bivirkninger (som perforering

eller blødning) hos patienter, der får oral daunorubicin. Disse patienter havde akut leukæmi

eller havde andre patologier i anamnesen eller havde fået medicin, som er kendt for at give

gastrointestinale komplikationer. Hos patienter med aktiv gastrointestinal sygdom, som har

en øget risiko for blødning og/eller perforering, må lægen overveje fordelen af oral

daunorubicin mod risikoen.

Reaktioner på injektionsstedet:

Injektion i små blodkar eller gentagne injektioner i samme vene kan føre til flebosklerose.

Ved at følge den anbefalede administrationsprocedure kan risikoen for flebitis/tromboflebit

minimeres på injektionsstedet.

Ekstravasation

Daunorubicin er vævstoksisk og kan give alvorlige nekroser. Det er vigtigt at undgå

ekstravasation af daunorubicin under administrationen. Efter administration, kan der opstå

lokal irritation, afhængig af mængde, alvorlig cellulitis, smertefuld sårdannelse og

vævsnekrose. Under visse omstændigheder kan de kræve kirurgisk intervention. Der kan

opstå irreversible skader. Ved tegn eller symptomer på ekstravasation under intravenøs

administration af daunorubicin skal infusionen omgående stoppes.

Patientens smerter kan lindres ved at nedkøle området og holde det nedkølet i 24 timer.

Patienten bør følges nøje i den efterfølgende tid, da nekroser kan optræde flere uger senere.

Ved ekstravasation skal plastikkirurgen tilkaldes med henblik på evt. excision.

Alopecia

Ved fuld dosis af daunorubicin, vil der næsten altid forekomme alopecia, som involver

skægvækst, hovedbunden, armhulen og pubeshår. Patienten vil normalt få genvækst af hår

to til tre måneder efter afsluttet behandling.

Reproduktion

Mænd, der er i behandling med daunorubicin hydrochlorid, tilrådes at anvende sikker

antikonception under behandlingen. Hvis det er relevant og tilgængeligt, bør der søges

rådgivning om opbevaring af sæd på grund af irreversibel infertilitet forårsaget af

behandling. Hos kvinder kan menstrationen udeblive.

Andet

Hyperurikæmi kan forekomme som følge af daunorubicins hurtige lysering af tumorceller

(tumorlysesyndrom).

Urinen kan farves okkerfarvet i op til 24 timer efter administration af daunorubicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion.

daunorubicin er en potent knoglemarvshæmmer og kombinationsbehandling med andre

kemoterapeutika med tilsvarende virkning kan forvente at inducere additiv

knoglemarvshæmmende effekt, samt gastrointestinal toksicitet (se pkt. 4.4).

Samtidig behandling med daunorubicini kombinationskemoterapi og andre potentielle

kardiotoksiske stoffer eller strålebehandling af mediastinum, såvel som samtidig

behandling med andre kardioaktive lægemidler (f.eks. calciumantagonister) kræver

monitorering af hjertefunktionen under hele behandlingen.

dk_hum_16999_spc.doc

Side 6 af 13

Hvis patienten har været i forbehandling, eller er i behandling med lægemidler der påvirker

knoglemarvsfunktionen (f.eks. cytostatika, sulfonamider, chloramphenicol,

diphenylhydantoin, aminopyridinderivater, antiretrovirale stoffer) er der markant risiko for

forstyrrelser i hæmatopoisen. Dosis af daunorubicin bør ændres, hvis det er påkrævet.

Samtidig behandling med andre cytostatika (f.eks. cytarabin, cyclophosphamid), kan

forstærke den toksiske virkning af daunorubicin.

Samtidig anvendelse af lægemidler (f.eks. methotrexat), der påvirker nyre- eller

leverfunktionen, kan påvirke daunorubicin metabolisme eller farmakokinetik og derved

effekten og/eller toksiciteten (se pkt. 4.4).

Ved samtidig administration af andre cytostatika, stiger risikoen for gastrointestinale

bivirkninger.

Lægemidler, der fører til en forsinket udskillelse af urinsyre (f.eks sulfonamider, visse

vanddrivende) kan medføre hyperurikæmi ved samtidig brug af daunorubicin.

Ved samtidig indtagelse af trombocytfuntionshæmmende midler (f.eks. acetylsalicylsyre),

kan der forventes en øget blødningstendens hos patienter i behandling med daunorubicin.

Samtidig brug af levende, afsvækkede vacciner (fx gul feber) anbefales ikke på grund af

risikoen for mulig dødelig systematisk sygdom. Risikoen er forhøjet hos patienter, som

allerede er immunsupprimerede af deres underliggende sygdom. En inaktiveret vaccine bør

om muligt anvendes.

Daunorubicin kan muligvis nedsætte serumkoncentrationen af phenytoin pga. nedsat

absorption eller enzyminduktion i leveren.

Kombinationen kan anvendes med dosisjustering. Dosis af phenytoin er afhængig af effekt.

En kombination af orale antikoagulantia og kemoterapi mod cancer kræver hyppigere

monitorering af INR (International Normalised Ratio), da risikoen for en interaktion ikke

kan udelukkes.

Det bør generelt tages i betragtning, at indtagelse og absorption af andre ledsagende

lægemidler, kan blive betydelig påvirket af oral- og gastrointestinal mucositis, som er

hyppigt forekommet i forbindelse med intensiv behandling med kemoterapi, som

indeholder daunorubicin.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder bør ikke blive gravide under behandlingen og bør anvende

sikker kontraception under behandlingen, som foreskrevet af lægen.

Graviditet

daunorubicin embryotoksiske potentiale er påvist i både in vitro- og in vivo-forsøg. Data

for anvendelse af daunorubicin til gravide er utilstrækkeligt. Idarubicin bør kun anvendes

under graviditet, hvis den potentielle fordel for moderen opvejer den potentielle risiko for

fostret. Patienten bør underrettes om den potentielle risiko for fostret. Hvis det er

hensigtsmæssigt og tilgængeligt, bør patienter, der ønsker at få børn efter behandlingens

afslutning, søge genetisk rådgivning først.

dk_hum_16999_spc.doc

Side 7 af 13

Hvis daunorubicin anvendes under graviditet, eller patienten bliver gravid under

behandling med daunorubicin, skal patienten underrettes om den potentielle risiko for

fostret.

Fostre og nyfødte, født af mødre der har modtaget behandling med daunorubicin under

graviditet, skal under alle omstændigheder have udført kardiologiske undersøgelse og en

blodtælling.

Amning

Det vides ikke, om daunorubicin eller dets metabolitter udskilles i human brystmælk.

Andre antracykliner udskilles i brystmælk.

Amning bør ophøre under behandling med daunorubicin. Daunorubicin er kontraindiceret

ved amning.

Fertilitet

Mænd

Daunorubicin kan inducere kromosomal ødelæggelse i humane spermatozoer. Mænd i

behandling med daunorubicin skal anvende sikker antikonception i op til 6 måneder efter

endt behandling (se pkt. 4.4).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Cerubidine kan give episoder med kvalme og opkastning, som i nogle tilfælde kan medføre

nedsat evne til at køre eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne er opdelt efter følgende hyppigheder:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data).

Mere end 1 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. Den mest

almindelige bivirkning er knoglemarvssuppression.

Paravenøs injektion kan give vævsnekrose.

Undersøgelser

Meget almindelig

Almindelig

Stigning i serum-bilirubin og

leverenzymer.

EKG-forandringer.

Infektioner og parasitære sygdomme:

Meget almindelig

Infektioner

dk_hum_16999_spc.doc

Side 8 af 13

Ikke kendt

Sepsis.

Septisk shock

Benigne, magligne og uspecificerede

tumorer (inkl. cyster og polypper):

Ikke almindelige

Ikke kendt

Akut myeloid leukæmi.

Myelodysplastisk syndrom.

Hjerte

Meget almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Kardiomypati

(dyspnø, ødem, ascites,

kongestiv hjerteinsufficiens, pleural

effusion, hepatomegali og cyanose).

Myokardieinfarkt.

Endomyokardiel fibrose.

Myokardieiskæmi (angina pectoris).

Pericarditis/myocarditis.

Supraventrikulær takyarytmier.

Vaskulære sygdomme:

Meget almindelig

Ikke kendt

Blødninger.

Shock.

Rødmen.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke kendt

Vævshypoxi.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Anæmi, pancytopeni, knoglemarvssuppres-

sion

(leukopeni, neutropeni, trombocy-

topeni og granulocytopeni).

Immunsystem:

Ikke kendt

Anafylaksi/anafylaktiske reaktioner.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig:

Almindelig

Ikke kendt

Oesophagitis, mucositis,/stomatitis.

Kvalme, opkastning. Diarré.

Abdominalsmerter.

Colitis.

Lever og galdeveje:

Ikke kendt

Hepatitis, leverinsufficiens.

Nyrer og urinveje

Ikke kendt

Urinen kan farves okkerfarvet i op til 24

dk_hum_16999_spc.doc

Side 9 af 13

timer efter administration af daunorubicin.

Hud og subkutant væv

Meget almindelig

Ikke kendt

Eksantem, Reversibel alopeci,

Erytem, hududslæt,

Kontakt dermatitis,

Overfølsomhed af strålebehandlet hud.

Pruritus, hyperpigmentering af hud og

negle.

Urticaria.

Det reproduktive system og mammae

Ikke kendt

Amenorré,

Azoospermi.

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt

Dehydrering.

Akut hyperurikæmi (med mulig nedsat

nyrefunktion) (se pkt 4.4).

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Almindelig

Ikke kendt

Smerter

Hyperpyreksi.

Lokal flebitis

Kuldegysning

Død.

Pludselig hyperpyreksi., perivenøs

ekstravasation på injektionsstedet, venøs

sklerose, tromboflebitis, Phlebosclerosis

(se pkt 4.4).

Som i nogle tilfælde kan være dødelige.

Der er risiko for kardiomyopati ved kumuleret indgift overstigende ca. 550 mg pr. m

legemsoverflade.

Knoglemarvssuppression med risiko for udvikling af alvorlig aplasi og med alvorlig infektion og

opportunistisk infektion som mulig konsekvens.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger

vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for

lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_16999_spc.doc

Side 10 af 13

Andre produkter

search_alerts

share_this_information