Ceprotin

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-11-2020

Aktiv bestanddel:
humant protein C
Tilgængelig fra:
Takeda Manufacturing Austria AG
ATC-kode:
B01AD12
INN (International Name):
human protein C
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotisk agenter,
Terapeutisk område:
Purpura Fulminans, Protein C-Mangel
Terapeutiske indikationer:
Ceprotin er indiceret i purpura fulminaner og coumarin-induceret hudnekrose hos patienter med svær medfødt protein C-mangel. Desuden Ceprotin er indiceret til kortvarig profylakse hos patienter med svær medfødt protein C-mangel, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:operation eller invasiv terapi er nært forestående, mens indlede coumarin terapi;når coumarin terapi alene ikke er tilstrækkeligt;når coumarin terapi er ikke muligt.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000334
Autorisation dato:
2001-07-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/000334

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

12-10-2007

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-11-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

CEPROTIN 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

human protein C

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge CEPROTIN

Sådan skal De bruge CEPROTIN

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

CEPROTIN hører til typen af medicin kaldet antitrombotisk medicin. Denne medicin indeholder

Protein C, et naturligt protein, som er dannet i leveren og findes i Deres blod. Protein C spiller en

hovedrolle i forebyggelse af for megen størkningsdannelse og dermed forebyggelse og/eller

behandling af intravaskulær trombose.

CEPROTIN anvendes til behandling og forebyggelse af trombotiske og hæmoragiske hud

læsioner (kaldet purpura fulminans) hos patienter med alvorlig medfødt protein C mangel.

Derudover kan CEPROTIN måske anvendes til behandling af sjældne komplikationer fra en

blodfortyndende medicin (antikoaguleringsmedicin kaldet coumarin), som måske kan resultere

i alvorlig hud læsion (nekrose).

Endvidere anvendes CEPROTIN til at forebygge tromboser hos patienter med alvorlig medfødt

protein C mangel, hvis et eller flere af følgende forhold er opfyldt:

kirurgi eller invasiv terapi er umiddelbart forestående

under påbegyndelse af coumarin behandling (antikoaguleringsmedicin, blodfortyndende)

når coumarin behandling alene ikke er tilstrækkelig

når coumarin behandling ikke er gennemførlig

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge CEPROTIN

Brug ikke CEPROTIN

hvis De er allergisk over for human protein C eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6) inklusiv museprotein eller heparin.

Imidlertid kan Deres læge i tilfælde af livstruende trombotiske komplikationer alligevel beslutte at

fortsætte behandling med CEPROTIN.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De bruger CEPROTIN. Vær særlig forsigtig med at

anvende CEPROTIN hvis allergiske symptomer opstår. Allergiske symptomer omfatter udslæt,

nældefeber, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, tæthed for brystkassen og shock. Hvis sådanne

reaktioner forekommer under indgivelsen af CEPROTIN bør injektionen stoppes. Sådanne symptomer

kan udgøre en allergisk reaktion over for et af indholdsstofferne, museprotein eller heparin. Produktet

kan indeholde spormængder af heparin og/eller museprotein efter fremstillingsprocessen. Hvis en

sådan reaktion forekommer, vil Deres læge træffe beslutning om den mest passende behandling.

Såfremt præparatet bruges til patienter med alvorlig medfødt protein C mangel, kan der udvikles

antistoffer, som hæmmer protein C. Dette kan hæmme protein C og derfor formindske virkningen

af produktet. Dette har imidlertid indtil videre ikke været iagttaget ved kliniske forsøg.

Når lægemidler er fremstillet af humant blod eller plasma, er der indført bestemte forholdsregler

for at undgå smitte overføres til patienter. Disse omfatter omhyggelig udvælgelse af blod og plasma

donorer for at sikre de med risiko for at være bærere af smitte udelukkes, samt kontrol af hver

donation og plasma pools for tegn på vira/smitte. Fremstillere af disse produkter inkluderer også trin i

behandlingen af blod eller plasma, som kan inaktivere eller fjerne vira. På trods af disse forholdsregler

kan muligheden for overførsel af smitte ikke helt udelukkes, når der indgives lægemidler fremstillet

af humant blod eller plasma. Dette gælder også for hidtil ukendte eller nye vira eller andre typer

af smitte.

Forholdsreglerne anses for at være effektive for kapsel vira som human immundefekt virus (HIV),

hepatitis B virus og hepatitis C virus samt for ikke-kapsel hepatitis A virus. Forholdsreglerne kan være

af begrænset værdi over for ikke-kapsel vira som parvovirus B19. Parvovirus B19- infektion kan være

alvorlig for gravide kvinder (føtal infektion) og for personer, hvis immunsystem er hæmmet eller som

har visse typer af anæmi (f.eks. seglcelleanæmi eller hæmolytisk anæmi).

Deres læge vil anbefale, at De overvejer vaccination mod hepatitis A og B, hvis De er i

regelmæssig / gentagen behandling med humane plasmaudvundne Protein C produkter.

Brug af anden medicin sammen med CEPROTIN

I øjeblikket er der ikke kendskab til nogen interaktioner med andre lægemidler.

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom,

også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Hvis De ændrer til at blive behandlet med orale antikoagulanter, skal behandlingen med CEPROTIN

fortsættes, indtil niveauet af den orale antikoagulation i blodet er passende og stabil.

Brug af CEPROTIN sammen med mad og drikke

Ikke relevant.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Lægen vil derefter afgøre, hvorvidt CEPROTIN kan anvendes under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

CEPROTIN har ingen indflydelse på Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner.

CEPROTIN indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 22,5 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

hætteglas. Dette svarer til 1,1 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

3.

Sådan skal De bruge CEPROTIN

CEPROTIN er beregnet til intravenøs indgivelse (infusion ind i en vene). Det gives til Dem under

tilsyn af en læge med erfaring i erstatningsbehandling med koagulationsfaktorer/inhibitorer, og når

overvågning af protein C aktivitet er mulig. Dosering vil variere afhængig af Deres tilstand og

Deres kropsvægt.

Dosering

Dosering, hyppighed for indgivelse og varighed af behandlingen afhænger både af, hvor alvorlig

protein C manglen er, og af Deres kliniske tilstand samt Deres plasmaniveau af protein C. De bør

justeres på basis af den kliniske effekt og resultater af laboratorieprøver i det enkelte tilfælde.

En protein C aktivitet på 100 % bør opnås initialt, og aktiviteten bør bibeholdes i over 25 % af

behandlingens varighed.

En initial dosis på 60 til 80 IE/kg bør indgives. Deres læge vil tage adskillige blodprøver med jævne

mellemrum for at bestemme, hvor lang tid protein C forbliver i Deres krop.

Bestemmelsen af protein C aktivitet ved anvendelse af kromogene substrater anbefales til bestemmelse

af Deres plasma niveau for protein C inden og under behandling med CEPROTIN.

Doseringen bør bestemmes på basis af laboratoriebestemmelser af protein C aktiviteten. I tilfælde af

en akut trombotisk hændelse bør disse udføres hver 6. time, indtil Deres forhold er stabiliseret, derefter

to gange om dagen og altid straks før næste injektion. Man bør huske på, at halveringstiden for protein

C kan være alvorligt forkortet under visse kliniske tilstande som akut trombose med purpura fulminans

og hudnekroser.

Hvis De har nyre og/eller lever sygdom, oplys da venligst Deres læge om dette, fordi Deres

behandling så måske skal justeres.

Hvis De er skiftet til permanent profylaktisk behandling med orale antikoagulanter, skal protein C

erstatningen kun afbrydes, når stabil antikoagulation er opnået (se ”Vigtige oplysninger om nogle af

indholdsstofferne i CEPROTIN”).

Hvis De får permanent profylaktisk behandling med protein C, kan højere forekomst af lave niveauer

være berettiget i situationer med forøget risiko for trombose (som infektion, traume eller kirurgiske

indgreb).

Hvis De har APC resistens, som er en thromboembolisk risikofaktor til stede hos op til 5% af Europas

befolkning, kan Deres læge have behov for at justere Deres behandling i forhold til dette.

Indgivelse

CEPROTIN indgives til Dem ved intravenøs injektion efter pulveret til injektionsvæske, opløsning

er opløst i sterilt vand til injektionsvæsker. Det anbefales kraftigt at notere navn og batch nummer på

produktet hver gang De får en dosis af CEPROTIN for at bevare en fortegnelse over de anvendte

batcher.

Opløs frysetørret CEPROTIN pulver til injektionsvæske, opløsning i det medfølgende solvens (sterilt

vand til injektionsvæsker) ved hjælp af den sterile overføringskanyle. Rotér forsigtigt hætteglasset,

indtil alt pulver er opløst.

Efter opløsning overføres opløsningen til den sterile engangssprøjte ved hjælp af den sterile

filterkanyle. En ny ubrugt filterkanyle skal anvendes til at overføre indholdet af hvert enkelt

hætteglas af opløst CEPROTIN. Opløsningen skal kasseres, hvis den indeholder synlige partikler.

Den færdige opløsning skal indgives omgående ved intravenøs injektion.

CEPROTIN bør indgives ved en injektionshastighed på højst 2 ml pr. minut. Hos børn med en

legemsvægt på mindre end 10 kg bør injektionshastigheden ikke overstige 0,2 ml/kg/min.

Alle rester af opløsningen, tomme hætteglas og brugte kanyler samt sprøjter skal bortskaffes på

passende vis.

Hyppighed og varighed af behandling afhænger både af, hvor alvorlig Deres protein C mangel er,

resultaterne fra bestemmelse af protein C niveauer i plasma, og hvor tromboserne findes, samt hvor

udbredte de er.

I tilfælde af akut trombose kan CEPROTIN indgives hver 6. time. Efterhånden som tendensen til

trombosedannelse falder, kan hyppigheden for indgivelse nedsættes.

Hvis De har brugt for meget CEPROTIN

Det anbefales, at De overholder doseringsniveauet og hyppigheden for indgivelse som anbefalet af

Deres læge. I tilfælde af, at De indgiver mere CEPROTIN end anbefalet, oplys venligst Deres læge

derom så hurtigt som muligt.

Hvis De har glemt at bruge CEPROTIN

Ikke relevant

Hvis De holder op med at bruge CEPROTIN

Hold ikke op med at anvende CEPROTIN uden at konsultere Deres læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medecin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De kan måske få nogen af følgende bivirkninger efter indgivelse af CEPROTIN:

Som med ethvert produkt, der bliver indgivet ved infusion i en vene, er der risiko for allergiske

reaktioner. Disse omfatter alvorlige og muligvis livstruende reaktioner (anafylaksi).

De bør være opmærksom på tidlige tegn på allergiske reaktioner som forbrændinger og brænden

på injektionsstedet, forkølelse, rødme, udslæt, nældefeber, vejrtrækningsbesvær, kvalme,

hovedpine, apati, for lavt blodtryk og tæthed for brystkassen.

Under kliniske forsøg blev følgende bivirkninger observeret i sjælden grad (dvs. i mindre

end 1 tilfælde ud af 1.000 indgivelser til patienter): kløe (pruritus), udslæt og svimmelhed.

Fra erfaring efter markedsføring af produktet har der været rapporter om rastløshed, forøget

sveddannelse samt smerte og rødme på injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C til 8

C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Tilberedt opløsning bør anvendes omgående.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse forholdsregler er med til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

CEPROTIN indeholder:

Pulver:

Det aktive stof er human protein C

De øvrige indholdsstoffer er humant albumin, trinatriumcitratdihydrat og natriumchlorid.

Som solvens anvendes sterilt vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

CEPROTIN leveres som pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning og er et hvidt eller

cremefarvet pulver eller sprødt stof. Efter opløsning er væsken farveløs til let gullig samt klar

til let opaliserende og væsentlig fri for synlige partikler.

Hver pakning indeholder også en overføringskanyle og en filterkanyle.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Østrig

Tlf: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Fremstiller:

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Østrig

BAXTER AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Østrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret den.

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

Indlægsseddel: Information til brugeren

CEPROTIN 1.000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

human protein C

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Kontakte lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selv om de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge CEPROTIN

Sådan skal De bruge CEPROTIN

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

CEPROTIN hører til typen af medicin kaldet antitrombotisk medicin. Denne medicin indeholder

Protein C et naturligt protein, som er dannet i leveren og findes i Deres blod. Protein C spiller en

hovedrolle i forebyggelse af for megen størkningsdannelse og dermed forebyggelse og/eller

behandling af intravaskulær trombose.

CEPROTIN anvendes til behandling og forebyggelse af trombotiske og hæmoragiske hud læsioner

(kaldet purpura fulminans) hos patienter med alvorlig medfødt protein C mangel. Derudover kan

CEPROTIN måske anvendes til behandling af sjældne komplikationer fra en blodfortyndende medicin

(antikoaguleringsmedicin kaldet coumarin), som måske kan resultere i alvorlig hud læsion (nekrose).

Endvidere anvendes CEPROTIN til at forebygge tromboser hos patienter med alvorlig medfødt

protein C mangel, hvis et eller flere af følgende forhold er opfyldt:

kirurgi eller invasiv terapi er umiddelbart forestående

under påbegyndelse af coumarin behandling (antikoaguleringsmedicin, blodfortyndende)

når coumarin behandling alene ikke er tilstrækkelig

når coumarin behandling ikke er gennemførlig

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge CEPROTIN

Brug ikke CEPROTIN

hvis De er allergisk over for human protein C eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6) inklusiv museprotein eller heparin.

Imidlertid kan Deres læge i tilfælde af livstruende trombotiske komplikationer alligevel beslutte at

fortsætte behandling med CEPROTIN.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De bruger CEPROTIN. Vær særlig forsigtig med at

anvende CEPROTIN hvis allergiske symptomer opstår. Allergiske symptomer omfatter udslæt,

nældefeber, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, tæthed for brystkassen og shock. Hvis sådanne

reaktioner forekommer under indgivelsen af CEPROTIN bør injektionen stoppes. Sådanne symptomer

kan udgøre en allergisk reaktion over for et af indholdsstofferne, museprotein eller heparin. Produktet

kan indeholde spormængder af heparin og/eller museprotein efter fremstillingsprocessen. Hvis en

sådan reaktion forekommer, vil Deres læge træffe beslutning om den mest passende behandling.

Såfremt præparatet bruges til patienter med alvorlig medfødt protein C mangel, kan der udvikles

antistoffer, som hæmmer protein C. Dette kan hæmme protein C og derfor formindske virkningen

af produktet. Dette har imidlertid indtil videre ikke været iagttaget ved kliniske forsøg.

Når lægemidler er fremstillet af humant blod eller plasma, er der indført bestemte forholdsregler

for at undgå smitte overføres til patienter. Disse omfatter omhyggelig udvælgelse af blod og plasma

donorer for at sikre de med risiko for at være bærere af smitte udelukkes, samt kontrol af hver

donation og plasma pools for tegn på vira/smitte. Fremstillere af disse produkter inkluderer også trin i

behandlingen af blod eller plasma, som kan inaktivere eller fjerne vira. På trods af disse forholdsregler

kan muligheden for overførsel af smitte ikke helt udelukkes, når der indgives lægemidler fremstillet

af humant blod eller plasma. Dette gælder også for hidtil ukendte eller nye vira eller andre typer

af smitte.

Forholdsreglerne anses for at være effektive for kapsel vira som human immundefekt virus (HIV),

hepatitis B virus og hepatitis C virus samt for ikke-kapsel hepatitis A virus. Forholdsreglerne kan være

af begrænset værdi over for ikke-kapsel vira som parvovirus B19. Parvovirus B19- infektion kan være

alvorlig for gravide kvinder (føtal infektion) og for personer, hvis immunsystem er hæmmet eller som

har visse typer af anæmi (f.eks. seglcelleanæmi eller hæmolytisk anæmi).

Deres læge vil anbefale, at De overvejer vaccination mod hepatitis A og B, hvis De er i

regelmæssig / gentagen behandling med humane plasmaudvundne Protein C produkter.

Brug af anden medicin sammen med CEPROTIN

I øjeblikket er der ikke kendskab til nogen interaktioner med andre lægemidler.

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom,

også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Hvis De ændrer til at blive behandlet med orale antikoagulanter, skal behandlingen med CEPROTIN

fortsættes, indtil niveauet af den orale antikoagulation i blodet er passende og stabil.

Brug af CEPROTIN sammen med mad og drikke

Ikke relevant.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Lægen vil derefter afgøre, hvorvidt CEPROTIN kan anvendes under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

CEPROTIN har ingen indflydelse på Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner.

CEPROTIN indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 44,9 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

hætteglas. Dette svarer til 2,2 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

3.

Sådan skal De bruge CEPROTIN

CEPROTIN er beregnet til intravenøs indgivelse (infusion ind i en vene). Det gives til Dem under

tilsyn af en læge med erfaring i erstatningsbehandling med koagulationsfaktorer/inhibitorer, og når

overvågning af protein C aktivitet er mulig. Dosering vil variere afhængig af Deres tilstand og Deres

kropsvægt.

Dosering

Dosering, hyppighed for indgivelse og varighed af behandlingen afhænger både af, hvor alvorlig

protein C manglen er, og af Deres kliniske tilstand samt Deres plasmaniveau af protein C. De bør

justeres på basis af den kliniske effekt og resultater af laboratorieprøver i det enkelte tilfælde.

En protein C aktivitet på 100 % bør opnås initialt, og aktiviteten bør bibeholdes i over 25 % af

behandlingens varighed.

En initial dosis på 60 til 80 IE/kg bør indgives. Deres læge vil tage adskillige blodprøver med jævne

mellemrum for at bestemme, hvor lang tid protein C forbliver i Deres krop.

Bestemmelsen af protein C aktivitet ved anvendelse af kromogene substrater anbefales til bestemmelse

af Deres plasma niveau for protein C inden og under behandling med CEPROTIN.

Doseringen bør bestemmes på basis af laboratoriebestemmelser af protein C aktiviteten. I tilfælde af

en akut trombotisk hændelse bør disse udføres hver 6. time, indtil Deres forhold er stabiliseret, derefter

to gange om dagen og altid straks før næste injektion. Man bør huske på, at halveringstiden for protein

C kan være alvorligt forkortet under visse kliniske tilstande som akut trombose med purpura fulminans

og hudnekroser.

Hvis De har nyre og/eller lever sygdom, oplys da venligst Deres læge om dette, fordi Deres

behandling så måske skal justeres.

Hvis De er skiftet til permanent profylaktisk behandling med orale antikoagulanter, skal protein C

erstatningen kun afbrydes, når stabil antikoagulation er opnået (se ”Vigtige oplysninger om nogle af

indholdsstofferne i CEPROTIN”).

Hvis De får permanent profylaktisk behandling med protein C, kan højere forekomst af lave niveauer

være berettiget i situationer med forøget risiko for trombose (som infektion, traume eller kirurgiske

indgreb).

Hvis De har APC resistens, som er en thromboembolisk risikofaktor til stede hos op til 5% af Europas

befolkning, kan Deres læge have behov for at justere Deres behandling i forhold til dette.

Indgivelse

CEPROTIN indgives til Dem ved intravenøs injektion efter pulveret til injektionsvæske, opløsning

er opløst i sterilt vand til injektionsvæsker. Det anbefales kraftigt at notere navn og batch nummer på

produktet hver gang De får en dosis af CEPROTIN for at bevare en fortegnelse over de anvendte

batcher.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

CEPROTIN 500 IE Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Protein C fra humant plasma oprenset af monoklonale antistoffer fra mus. CEPROTIN 500 IE*

er fremstillet som et pulver indeholdende nominelt 500 IE human protein C per hætteglas. Efter

opløsning i 5 ml sterilt vand til injektionsvæsker indeholder produktet cirka 100 IE/ml human

protein C.

Styrken (IE) fastsættes ved en kromogen substrat metode over for WHO’s internationale standard.

*1 International Enhed (IE) af protein C svarer til den amidolytisk bestemte aktivitet af protein C

i 1 ml normalt plasma.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Dette lægemiddel indeholder 22,5 mg natrium per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Humant protein C, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Frysetørret, hvidt eller cremefarvet pulver eller sprødt fast stof. Efter opløsning har væsken en pH

mellem 6,7 og 7,3 og en osmolalitet på ikke lavere end 240 mosmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

CEPROTIN er indiceret til purpura fulminans og coumarin-induceret hudnekrose hos patienter med

alvorlig medfødt protein C mangel. Endvidere er CEPROTIN indiceret til korttidsprofylakse hos

patienter med alvorlig medfødt protein C mangel, hvis et eller flere af følgende forhold er opfyldt:

kirurgi eller invasiv terapi er umiddelbart forestående

under påbegyndelse af coumarin terapi

når coumarin terapi alene ikke er tilstrækkelig

når coumarin terapi alene ikke er gennemførlig.

4.2

Dosering og administration

Behandling med CEPROTIN bør påbegyndes under overvågning af en læge med erfaring

i substitutionsterapi med koagulationsfaktorer/inhibitorer, hvor overvågning af protein C

aktivitet er mulig.

Dosering

Dosering bør justeres på basis af resultater af laboratorieprøver i det enkelte tilfælde.

En protein C aktivitet på 100 % bør opnås initialt, og aktiviteten bør bibeholdes i over 25 % af

behandlingens varighed.

En initial dosis på 60 til 80 IE/kg til bestemmelse af genfinding og halveringstid anbefales.

Bestemmelsen af protein C aktivitet ved anvendelse af kromogene substrater anbefales til

bestemmelse af patientens plasma niveau for protein C inden og under behandling med CEPROTIN.

Doseringen bør bestemmes på basis af laboratoriebestemmelser af protein C aktiviteten. I tilfælde af

en akut trombotisk hændelse bør disse udføres hver 6. time, indtil patienten er stabiliseret, derefter to

gange om dagen og altid straks før næste injektion. Man bør huske på, at halveringstiden for protein C

kan være alvorligt forkortet under visse kliniske forhold som akut trombose med purpura fulminans og

hudnekroser.

Patienter behandlet under den akutte fase af deres sygdom kan udvise meget lavere stigning i protein C

aktivitet. Den store variation i individuelle svar indebærer, at effekten af CEPROTIN på

koagulationsparametrene bør kontrolleres regelmæssigt.

Patienter med nyre og/eller lever svækkelse bør overvåges mere nøje (se pkt. 4.4).

I sjældne og usædvanlige tilfælde var det muligt at frembringe terapeutiske protein C plasmaniveauer

ved subkutan infusion af 250-350 IE/kg hos patienter, som ikke havde intravenøs adgang.

Hvis patienten er skiftet til permanent profylakse med orale antikoagulanter, skal protein C

erstatningen kun afbrydes, når stabil antikoagulation er opnået (se pkt. 4.5). Endvidere tilrådes det

under påbegyndelsen af oral antikoagulationsbehandling at begynde med en lav dosis og justere denne

gradvist stigende frem for at anvende en standard ’loading’ dosis.

Hos patienter, der behandles profylaktisk med protein C, kan højere forekomst af lave niveauer

være berettiget i situationer med forøget risiko for trombose (som infektion, traume eller

kirurgiske indgreb).

Hos patienter med

kombineret

alvorlig medfødt protein C mangel

og

med APC resistens findes der

begrænsede kliniske data til underbygning af CEPROTINs sikkerhed og effekt.

Pædiatrisk population

Den begrænsede kliniske erfaring fra rapporter og studier omfatter 83 patienter. Denne danner

grundlag for, at dosisvejledninger for voksne personer anses for at være gældende for nyfødte og

pædiatriske patienter (se pkt. 5.1).

Administration

CEPROTIN gives ved intravenøs injektion efter opløsning af pulveret til injektionsvæske, opløsning

i sterilt vand til injektionsvæsker.

CEPROTIN bør indgives med en injektionshastighed på højst 2 ml pr. minut. Hos børn med en

legemsvægt på < 10 kg bør injektionshastigheden ikke overstige 0,2 ml/kg/min.

Som med andre intravenøse protein produkter er der mulighed for allergiske

overfølsomhedsreaktioner. I det tilfælde, at der opstår allergiske symptomer, som er af akut og

livstruende natur, bør indgivelsen udføres med livsopretholdende udstyr inden for rækkevidde.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1,

museprotein eller heparin, undtagen ved kontrol af livstruende trombotiske komplikationer.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts handelsnavn

og batchnummer tydeligt registreres.

Overfølsomhed

Da risikoen for en allergisk overfølsomhedsreaktion ikke kan udelukkes, bør patienter informeres

om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner inklusiv nældefeber, generel urticaria, tæthed for

brystkassen, hiven efter vejret, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer forekommer, bør

de informere lægen. Omgående afbrydelse af anvendelsen af produktet anbefales.

I tilfælde af shock skal de gældende medicinske standarder for shock behandling følges.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Der findes ingen erfaring med behandling af patienter med nyre og/eller leversvækkelse, og derfor

anbefales det, at sådanne patienter overvåges mere nøje.

Inhibitorer

Såfremt præparatet bruges til patienter med alvorlig medfødt protein C mangel, kan der udvikles

antistoffer, som hæmmer protein C.

Overførbare stoffer

Standard forholdsregler for at undgå smitte som følge af anvendelsen af lægemidler fremstillet

af humant blod eller plasma omfatter udvælgelse af donorer, screening af enkeltdonationer og

plasma pools for specifikke smittemarkører og inkludering af effektive fremstillingstrin for

inaktivering/fjernelse af vira. På trods af dette kan muligheden for overførsel af smitstoffer ikke

helt udelukkes, når der indgives lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder

også for hidtil ukendte eller nye vira og andre patogener.

Forholdsreglerne anses for at være effektive for kapsel vira som HIV, HBV og HCV samt for

ikke-kapsel vira HAV.

Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi over for ikke-kapsel vira som parvovirus B19.

Parvovirus B19 infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (føtal infektion) og for personer med

immundefekt eller forøget erytropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi).

Passende vaccination (hepatitis A og B) bør overvejes for patienter i regelmæssig / gentagen

behandling med humane plasmaudvundne Protein C produkter.

Heparininduceret thrombocytopeni

CEPROTIN kan indeholde spormængder af heparin. Heparin inducerede allergiske reaktioner,

som kan være forbundet med et hurtigt fald i antallet af thrombocytter, kan måske observeres

(heparin induceret thrombocytopeni [HIT]). Hos patienter med HIT kan symptomer som arteriel eller

venøs thrombose, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), purpura, petecchie og gastrointestinal

blødning (melena) måske forekomme. Hvis der er mistanke om HIT, bør antallet af thrombocytter

omgående bestemmes, og hvis det er nødvendigt, bør behandlingen med CEPROTIN stoppes.

Identifikation af HIT er kompliceret ved det faktum, at disse symptomer allerede kan være til stede

i den akutte fase hos patienter med alvorlig medfødt protein C mangel. Patienter med HIT bør i

fremtiden undgå anvendelsen af lægemidler indeholdende heparin.

Samtidig antikoagulationsmedicinering

I sammenhæng med klinisk erfaring har der været observeret adskillige blødningsepisoder. Samtidig

antikoagulations medicinering (som heparin) kan have været ansvarlig for disse blødningsepisoder.

Imidlertid kan det ikke fuldstændig afgøres, om indgivelse af CEPROTIN er yderligere medvirkende

til disse blødningshændelser.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder 22,5 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 1,1 % af den WHO

anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er i øjeblikket ikke kendskab til interaktioner med andre lægemidler.

Interaktion med vitamin K-antagonister

Hos patienter, der påbegynder behandling med orale antikoagulanter hørende til gruppen af vitamin K

antagonister (f.eks. warfarin), kan der forekomme en forbigående hyperkoagulationstilstand, inden den

ønskede antikoagulationseffekt indtræffer. Denne forbigående tilstand kan forklares ved det faktum, at

protein C, som også er et vitamin K afhængigt plasmaprotein, har en kortere halveringstid end de

fleste vitamin K afhængige proteiner (f.eks. II, IX og X). Derefter i den initiale fase af behandlingen

hæmmes aktiviteten af protein C hurtigere end aktiviteten af prokoagulationsfaktorer. Af denne grund

skal protein C substitutionen fortsættes, indtil stabil antikoagulation er opnået, hvis patienten stilles

om til orale antikoagulanter. Selvom warfarin-induceret hudnekrose kan forekomme hos enhver

patient i løbet af initieringen af oral antikoagulationsbehandling, har personer med medfødt protein C

mangel specielt høj risiko (se pkt. 4.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Selvom CEPROTIN har været anvendt sikkert i behandling af gravide kvinder med protein C mangel,

er sikkerheden ved brug i forbindelse med graviditet hos mennesker endnu ikke påvist i kontrollerede,

kliniske forsøg. Endvidere findes der ingen information om udskillelse af protein C i mælk. Derfor

skal fordelen ved anvendelse af CEPROTIN under graviditet eller amning vurderes over for risikoen

for mor og barn og bør kun anvendes, hvis det er klart nødvendigt.

For oplysninger om parvovirus B19-infektion, se pkt. 4.4.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

CEPROTIN påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Som med ethvert intravenøst produkt er der risiko for allergiske reaktioner. Patienter bør informeres

om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, hvilke kan inkludere angioødem, forbrændinger og

brænden på injektionsstedet, forkølelse, rødme, udslæt, pruritus, generel urticaria, hovedpine,

nældefeber, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, tachykardi, tæthed for brystkassen, prikkende

fornemmelse, opkastning og hiven efter vejret. Patienter bør rådgives om at kontakte deres læge

omgående, hvis disse symptomer forekommer (se pkt. 4.4).

Bivirkninger opstillet i tabelform

Under kliniske studier med CEPROTIN blev der rapporteret i alt 3 ikke-alvorlige bivirkninger

(ADR’er) hos 1 ud af 67 inkluderede patienter (udslæt og pruritus (grupperet som overfølsomhed) og

svimmelhed). CEPROTIN er blevet indgivet i alt 6.375 gange.

Hyppigheden er blevet evalueret i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥

1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

< 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Fordelingen af de relaterede bivirkninger er følgende:

Systemorganklasse

Bivirkning

Foretrukken term

Hyppighedskategori efter

infusion

Immunsystemet

Overfølsomhed

Udslæt

Sjælden

Pruritus

Sjælden

Nervesystemet

Svimmelhed

Svimmelhed

Sjælden

Erfaring efter markedsføringen

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret i forbindelse med erfaringen efter markedsføringen, og

hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt:

Psykiske forstyrrelser:

Hud og subkutane væv:

hyperhidrose

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

reaktion på injektionsstedet

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ingen symptomer for overdosering med CEPROTIN har været rapporteret.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Klasse Antitrombotisk; ATC Kode: B01AD12

Virkningsmekanisme

Protein C er et vitamin K afhængigt antikoagulations glycoprotein, som syntetiseres i leveren.

Det er konverteret af thrombin/thrombomodulin-kompleks på den endotele overflade til aktiveret

protein C (APC). APC er en serin protease med potent antikoagulationseffekt, specielt ved

tilstedeværelse af dets cofaktor protein S. APC udøver sin virkning ved inaktivering af de

aktiverede former af faktorer V og VIII, som fører til nedsættelse af thrombin dannelse.

APC har også vist sig at have profibrinolytiske virkninger.

Intravenøs indgivelse af CEPROTIN medfører en øjeblikkelig, men midlertidig stigning af

protein C niveauer i plasma. Ved substitution af protein C hos patienter med protein C mangel

forventes, at trombosekomplikationer kontrolleres, eller - hvis det indgives profylaktisk - at

trombosekomplikationer forebygges.

Klinisk virkning og sikkerhed

Tolv forløb med korttids profylakse inden kirurgisk eller invasiv terapi og 7 forløb af langtids

profylakse var indeholdt i effektanalyserne.

Der har aldrig været udført noget formelt klinisk studie hos hverken pædiatriske eller nyfødte patienter

med alvorlig medfødt protein C mangel. Imidlertid er der publiceret adskillige små retrospektive og

prospektive studier, hvor andre kliniske anvendelsesområder er undersøgt. Indikation var forebyggelse

og behandling af purpura fulminans og trombotisk sygdom, og der var i alt 14 forsøgspersoner i en

alder fra 2 dage til unge.

Pædiatrisk population

Anden erfaring med CEPROTIN omfatter sygejournaler og et klinisk studie, i alt 69 pædiatriske

patienter, med erhvervet protein C mangel. Studiet er et randomiseret, dobbelt blindt,

placebokontrolleret dosis-resultat studie og det er til indikation af erhvervet protein C mangel, som

skyldes meningokok sepsis (IMAG 112). Rapporterne tyder på, at CEPROTIN tåles godt hos børn

og små børn.

Doseringer i de nævnte studier omfattende 83 patienter indikerer, at dosisvejledninger for voksne

personer også gælder for nyfødte og pædiatriske patienter.

I sjældne og usædvanlige tilfælde var det muligt at frembringe terapeutiske protein C plasmaniveauer

ved subkutan infusion af 250-350 IE/kg hos patienter, som ikke havde intravenøs adgang.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

21 asymptomatiske forsøgspersoner med homozygot eller dobbelt heterozygot protein C mangel blev

evalueret for farmakokinetiske data. Protein C plasma aktivitet blev bestemt ved kromogen analyse.

De individuelle halveringstider varierede fra 4,4 til 15,8 timer ved anvendelse af kompartment model

og fra 4,9 til 14,7 timer ved anvendelse af ikke-kompartment metode. Den individuelle gradvist

stigende genfinding var i intervallet fra 0,50 til 1,76

(IE/dl)/(IE/kg)

. Patienterne varierede signifikant

i alder, legemsvægt og plasmavolumen.

Hos patienter med akut trombotisk sygdom kan både den gradvist voksende stigning i protein C

plasma niveauer såvel som halveringstiden reduceres betragteligt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Protein C, som er indeholdt i CEPROTIN, findes naturligt i humant plasma og virker som endogent

protein C. Derfor anses eksperimentelle studier af tumorfremkaldende eller mutagene effekter - særligt

hos heterologe arter – ikke for at være nødvendige.

Endotoksicitetstest viste at selv doser, der var flere gange den dosis der anbefales mennesker pr. kg

legemsvægt (10 gange), ikke førte til toksiske effekter hos gnavere.

CEPROTIN viste ikke-mutagenicitet i udført Ames test.

Gentagne toksicitetsstudier blev ikke udført, fordi tidligere erfaring med koagulations lægemidler

har vist, at de er af begrænset værdi. Forskellen mellem modtager arter og human protein C vil

nødvendigvis resultere i en immun reaktion med antistof dannelse.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Humant albumin

Trinatriumcitratdihydrat

Natriumchlorid

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle forligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Det opløste præparat skal anvendes omgående.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

500 IE og 1.000 IE: CEPROTIN pulver leveres i hætteglas af neutralt glas af enten hydrolytisk

type I (500 IE) eller hydrolytisk type II (1.000 IE).

Solvenset leveres i hætteglas af neutralt glas af hydrolytisk type I. Produkt og solvens hætteglassene er

lukket med butyl gummipropper.

Hver pakning indeholder desuden:

en overføringskanyle

en filterkanyle

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Opløs frysetørret CEPROTIN pulver til injektionsvæske, opløsning i den medfølgende solvens (sterilt

vand til injektionsvæsker) ved hjælp af den sterile overføringskanyle. Rotér forsigtigt hætteglasset,

indtil alt pulver er opløst. Efter opløsning er væsken farveløs til let gullig samt klar til let opaliserende

og væsentlig fri for synlige partikler.

Væsken overføres til den sterile engangssprøjte ved hjælp af den sterile filterkanyle. En separat

uanvendt filterkanyle skal anvendes til at overføre hvert hætteglas opløst CEPROTIN. Opløsningen

skal kasseres, hvis den indeholder synlige partikler.

Det opløste præparat bør indgives straks ved intravenøs injektion.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Østrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/01/190/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. juli 2001

Dato for seneste fornyelse: 16. juli 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

CEPROTIN 1.000 IE Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Protein C fra humant plasma oprenset af monoklonale antistoffer fra mus. CEPROTIN 1.000 IE*

er fremstillet som et pulver indeholdende nominelt 1.000 IE human protein C per hætteglas. Efter

opløsning i 10 ml sterilt vand til injektionsvæsker indeholder produktet cirka 100 IE/ml human

protein C.

Styrken (IE) fastsættes ved en kromogen substrat metode over for WHO’s internationale standard.

*1 International Enhed (IE) af protein C svarer til den amidolytisk bestemte aktivitet af protein C

i 1 ml normal plasma.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Dette lægemiddel indeholder 44,9 mg natrium per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Humant potein C, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Frysetørret, hvidt eller cremefarvet pulver eller sprødt fast stof. Efter opløsning er opløsningen

farveløs til let gullig og klar til let opaliserende og væsentlig fri for synlige partikler. Efter opløsning

har væsken en pH mellem 6,7 og 7,3 og en osmolalitet på ikke lavere end 240 mosmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

CEPROTIN er indiceret til purpura fulminans og coumarin-induceret hudnekrose hos patienter med

alvorlig medfødt protein C mangel. Endvidere er CEPROTIN indiceret til korttidsprofylakse hos

patienter med alvorlig medfødt protein C mangel, hvis et eller flere af følgende forhold er opfyldt:

kirurgi eller invasiv terapi er umiddelbart forestående

under påbegyndelse af coumarin terapi

når coumarin terapi alene ikke er tilstrækkelig

når coumarin terapi alene ikke er gennemførlig.

4.2

Dosering og administration

Behandling med CEPROTIN bør påbegyndes under overvågning af en læge med erfaring i

substitutionsterapi med koagulationsfaktorer/inhibitorer, hvor overvågning af protein C aktivitet

er mulig.

Dosering

Dosering bør justeres på basis af resultater af laboratorieprøver i det enkelte tilfælde.

En protein C aktivitet på 100 % bør opnås initialt, og aktiviteten bør bibeholdes i over 25 % af

behandlingens varighed.

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eut http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/334

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

CEPROTIN

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR).

Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidlers (CHMP)

vurdering af de gennemførte undersøgelser førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet

som beskrevet nedenfor.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger på grundlag af CHMPs anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (der ligeledes er en del af EPAR).

Hvad er CEPROTIN?

CEPROTIN er pulver og solvens, der blandes til en opløsning til injektion. Det aktive stof i

CEPROTIN er human protein C.

Hvad anvendes CEPROTIN til?

Protein C er et stof, der findes naturligt i blodet og kontrollerer blodets koagulation (størkning).

CEPROTIN anvendes hos patienter med svær nedarvet protein C-mangel, dels til behandling af

purpura fulminans (udbredt koagulation af blodet i blodkarrene, der medfører, at vævet lige under

huden dør, ofte med organsvigt og amputationer til følge), dels til behandling af hudnekrose fremkaldt

af kumarin (en komplikation, der kan optræde ved behandling med antikoagulerende stoffer som

warfarin, og som medfører, at huden dør). CEPROTIN anvendes desuden til kortsigtet forebyggelse af

koagulation hos patienter med svær nedarvet protein C-mangel i visse situationer, hvor der er forhøjet

risiko for koagulation. Det gælder således ved kirurgiske indgreb, eller når behandling med et kumarin

ikke er tilstrækkelig eller ikke er mulig.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes CEPROTIN?

Behandling med CEPROTIN bør kun igangsættes af en læge med erfaring i denne type behandling, og

kun når der er mulighed for måling af protein C-aktiviteten. CEPROTIN gives ved intravenøs

injektion (indsprøjtning i en vene) med en indsprøjtningshastighed på højst 2 ml i minuttet undtagen til

børn med kropsvægt under 10 kg, for hvilke indsprøjtningshastigheden ikke må være over 0,2 ml pr.

kg kropsvægt pr. minut.

Hvordan virker CEPROTIN?

CEPROTIN indeholder ekstraheret og renset humant protein C fra humant plasma (blodets

væskeformige del). I kroppen kontrollerer protein C dannelsen af trombin, som hører til de stoffer

(faktorer), der medvirker ved blodets koagulation. Protein C nedsætter produktionen af trombin og

hæmmer derfor yderligere koagulation af blodet. En indsprøjtning af CEPROTIN bevirker en

øjeblikkelig, men midlertidig stigning i indholdet af protein C. Erstatning af protein C hos patienter

med protein C-mangel skulle kunne begrænse eller forhindre problemer med koagulation af blodet.

Hvordan blev CEPROTIN undersøgt?

CEPROTIN er blevet undersøgt hos i alt 79 patienter, af hvilke 22 havde fået diagnosticeret medfødt

protein C-mangel af sværere grad. Hovedmålene for forsøget var normalisering af protein C-niveauet

og af andre tegn på aktivering af blodets koagulation. Desuden blev forbedringen i hudforandringerne

overvåget.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved CEPROTIN?

Hos patienter med medfødt svær protein C-mangel bevirkede CEPROTIN bedring i alle 16 tilfælde af

purpura fulminans og i alle seks episoder af nekrose (henfald) af huden fremkaldt af kumarin.

Resultaterne ved behandling af andre typer koagulationsforstyrrelser og af patienter med andre former

for protein C-mangel var ikke tilstrækkelige til at foretage en fuldstændig vurdering af anvendelsen af

CEPROTIN hos disse grupper.

Hvilken risiko er der forbundet med CEPROTIN?

Overfølsomhed (allergiske reaktioner) er undertiden forekommet. Hvis CEPROTIN anvendes hos

patienter med medfødt svær protein C-mangel, kan der udvikles antistoffer, der hæmmer virkningen af

protein C. En fuldstændig liste over de indberettede bivirkninger ved CEPROTIN fremgår af

indlægssedlen.

CEPROTIN bør ikke anvendes til patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for humant

protein C, museprotein eller heparin, medmindre der er livstruende komplikationer.

Når en patient påbegynder behandling med anden antikoagulerende medicin som warfarin, skal der

udvises særlig forsigtighed, og behandlingen med CEPROTIN skal fortsætte, indtil warfarin-

behandlingen er blevet justeret.

Hvorfor blev CEPROTIN godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) fandt, at de gavnlige virkninger af Ceprotin er

større end risiciene for patienter med medfødt svær protein C-mangel. Udvalget anbefalede udstedelse

af markedsføringstilladelse for CEPROTIN.

CEPROTIN blev oprindelig godkendt på "særlige vilkår", da det ikke på daværende tidspunkt var

muligt at undersøge lægemidlet fuldstændigt, fordi så få patienter havde fået stillet denne diagnose. Da

firmaet har fremlagt de supplerende oplysninger, der var anmodet om, ophørte

markedsføringstilladelsen med at være ”under særlige omstændigheder” den 28. juli 2006.

Hvilke oplysninger om CEPROTIN afventes stadig?

Det firma, der fremstiller CEPROTIN, vil gennemføre et forsøg hos patienter med nedarvet svær

protein C-mangel. Formålet med forsøget er specielt at undersøge stoffets optagelse i kroppen og dets

sikkerhed og virkning, når det anvendes til behandling eller forebyggelse af akutte episoder af purpura

fulminans og/eller af hudnekrose fremkaldt af kumarin.

Andre oplysninger om CEPROTIN:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse for CEPROTIN med gyldighed i hele

Den Europæiske Union til Baxter AG den 16. juli 2001. Markedsføringstilladelsen blev fornyet den

16. juli 2006.

Den fuldstændige EPAR for CEPROTIN findes her

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2007.

EMEA 2007

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information