Celecoxib "Krka" 100 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-12-2018

Aktiv bestanddel:
CELECOXIB
Tilgængelig fra:
Krka Sverige AB
ATC-kode:
M01AH01
INN (International Name):
CELECOXIB
Dosering:
100 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51846
Autorisation dato:
2013-12-04

Indlægsseddel: Information til brugeren

Celecoxib Krka 100 mg kapsler, hårde

Celecoxib Krka 200 mg kapsler, hårde

celecoxib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Celecoxib Krka

Sådan skal De tage Celecoxib Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Celecoxib Krka bruges til at lindre tegn og symptomer på

leddegigt (reumatoid artrit)

slidgigt

(osteoarthritis)

gigt i ryghvirvlerne (ankyloserende spondylitis)

, hos voksne.

Celecoxib Krka tilhører gruppen af nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) og hører til

undergruppen, der hedder COX-2-hæmmere.

Prostaglandiner er naturlige stoffer, som dannes i kroppen, der kan give smerter og betændelse

(hævelse). Ved sygdomme som leddegigt og slidgigt producerer kroppen flere af disse stoffer.

Celecoxib Krka virker ved at nedsætte mængden af disse prostaglandiner og nedsætter derved smerte

og betændelse.

De kan forvente, at medicinen begynder at virke få timer efter, at De har taget den første dosis, med

De vil ikke opleve fuld effekt før efter flere dage.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Celecoxib Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Lægen har udskrevet Celecoxib Krka til Dem. Følgende oplysninger vil hjælpe Dem med at få de

bedste resultater med Celecoxib Krka. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil

vide.

Tag ikke Celecoxib Krka:

Fortæl det til lægen, hvis noget af følgende passer på Dem, da patienter med disse tilstande ikke

bør tage Celecoxib Krka.

hvis De er allergisk over for celeoxib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Celecoxib Krka

(angivet i punkt 6)

hvis De har haft en overfølsomhedsreaktion over for den type medicin, der kaldes

”sulfonamider” (en type antibiotika, som bruges ved behandling af infektioner)

hvis De

på nuværende tidspunkt

har mavesår eller sår på tarmene eller blødning i maven eller

tarmene

hvis De – efter at have taget acetylsalicylsyre eller andre antiinflammatoriske lægemidler og

smertestillende medicin (NSAID) – har oplevet astma, polypper i næsen, svær tillukning af

næsen eller en overfølsomhedsreaktion som f.eks. kløende hududslæt, hævelse af ansigt, læber,

tunge eller hals, besværet eller hvæsende vejrtrækning

hvis De er gravid. Hvis De kan blive gravid under behandlingen, bør De tale med Deres læge

om præventionsmetoder

hvis De ammer

hvis De har alvorlig leversygdom

hvis De har alvorlig nyresygdom

hvis De har en betændelsessygdom i tarmene, f.eks. colitis ulcerosa eller Crohns sygdom

hvis De lider af hjertesvigt, har fået konstateret hjertesygdom eller cerebrovaskulær sygdom,

f.eks. hvis De har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående nedsat blodtilførsel til hjernen,

(TIA = transitorisk iskæmisk attak, også kaldet ”minislagtilfælde”), smerter i brystet, evt. med

udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina

pectoris) eller ved tilstopning af blodårerne til hjertet eller hjernen

hvis De har haft problemer med blodomløbet (perifer arteriel sygdom), eller hvis De har fået

foretaget operation i blodårerne i benene

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Celecoxib Krka:

hvis De

tidligere

har haft mavesår eller tegn på blødning i maven eller tarmene.

(De må ikke tage Celecoxib Krka,

hvis De har

aktivt

mavesår eller blødning i maven eller

tarmene)

hvis De tager acetylsalicylsyre (selv ved lave doser (som hjertemagnyl) med henblik på at

beskytte hjertet)

hvis De tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin/warfarin-lignende antikoagulantia eller

nye blodfortyndende lægemidler til oral (gennem munden) anvendelse, f.eks. apixaban)

hvis De bruger lægemidler, der kaldes kortikosteroider (f.eks. prednison)

hvis De tager Celecoxib Krka samtidig med andre NSAID'er, som ikke indeholder

acetylsalicylsyre, f.eks. ibuprofen eller diclofenac. Samtidig brug af disse typer medicin bør

undgås

hvis De ryger, har diabetes, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

hvis Deres hjerte, lever eller nyrer ikke fungerer normalt. Lægen ønsker muligvis at kontrollere

Dem regelmæssigt

hvis De har hævelser på grund af væskeophobning (f.eks. hævede ankler og fødder)

hvis De lider af væskemangel, f.eks. på grund af opkastning eller diarré, eller hvis De er i

behandling med vanddrivende medicin (bruges ved behandling af for meget væske i kroppen)

hvis De har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion eller en alvorlig hudreaktion, som er udløst

af medicin

hvis De føler Dem sløj på grund af en infektion eller tror, De har en infektion, da Celecoxib

Krka kan skjule feber eller andre tegn på infektion og betændelse

hvis De er over 65 år. I det tilfælde vil lægen kontrollere Dem regelmæssigt

hvis De indtager alkohol og NSAID, da risikoen for mave-tarm-problemer kan øges.

Som andre NSAID'er (f.eks. ibuprofen eller diclofenac) kan denne medicin give forhøjet blodtryk.

Lægen kan derfor ønske at kontrollere Deres blodtryk regelmæssigt.

Visse tilfælde af alvorlige leverpåvirkninger, herunder alvorlig leverbetændelse, leverskade, leversvigt

(visse tilfælde med døden til følge eller nogle, som krævede levertransplantation) er set i forbindelse

med celecoxib. Blandt de tilfælde, hvor tidspunkt for udbrud er angivet, opstod de mest alvorlige

leverpåvirkninger inden for 1 måned efter behandlingsstart.

Celecoxib Krka kan gøre det vanskeligere at blive gravid. Fortæl det til lægen, hvis De planlægger at

blive gravid, eller hvis De har problemer med at blive gravid (se afsnit om graviditet, amning og

frugtbarhed).

Brug af anden medicin sammen med Celecoxib Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for

nylig:

hostemedicin (dextromethorphan)

medicin mod for højt blodtryk og hjertesvigt (ACE-hæmmere eller angiotensin II-antagonister,

beta-blokkere eller vanddrivende medicin (diuretika))

medicin mod svampeinfektioner og bakterielle infektioner (fluconazol og rifampicin)

blodfortyndende medicin (warfarin eller anden warfarin-lignende medicin, herunder nyere

lægemidler som apixabam)

medicin mod visse typer depression (lithium)

anden medicin til behandling af depression, søvnproblemer, højt blodtryk eller uregelmæssig

puls

medicin mod visse psykiske lidelser (neuroleptika)

medicin mod leddegigt, psoriasis og kræft (methotrexat)

medicin mod epilepsi/kramper og visse former for smerter eller depression (carbamazepin)

medicin mod epilepsi/kramper og visse former for søvnforstyrrelser (barbiturater)

medicin, der bruges til at dæmpe immunsystemet i forbindelse med organtransplantationer

(ciclosporin og tacrolimus)

Celecoxib Krka kan tages sammen med acetylsalicylsyre i lave doser (75 mg eller mindre). Spørg

lægen til råds, før De tager disse to typer medicin samtidig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

De må ikke tage Celecoxib Krka, hvis De er gravid eller kan blive gravid

(dvs. at De - såfremt De er i

den fødedygtige alder - ikke bruger sikker prævention) under behandlingen. Hvis De bliver gravid

under behandling med Celecoxib Krka, skal De stoppe behandlingen og kontakte lægen, så I kan

diskutere alternative behandlingsmuligheder.

Amning

Hvis De ammer, må De ikke tage Celecoxib Krka.

Frugtbarhed

NSAID, herunder Celecoxib Krka, kan gøre det vanskeligere at blive gravid (se afsnittet ”Advarsler og

forsigtighedsregler”). De skal fortælle det til Deres læge, hvis De planlægger at blive gravid, eller hvis

De har problemer med at blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De bør være opmærksom på, hvordan De reagerer på behandlingen med Celecoxib Krka, før De kører

bil og betjener maskiner. Hvis De bliver svimmel eller søvnig, efter at De har taget Celecoxib Krka,

bør De undlade at køre bil og betjene maskiner, indtil disse symptomer har fortaget sig.

Celecoxib Krka indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før De tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal De tage Celecoxib Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Hvis De føler, at virkningen af Celecoxib Krka er for kraftig eller for

svag, skal De tale med lægen eller apotekspersonalet.

Lægen vil fortælle Dem, hvilken dosis De skal tage. Da risikoen for bivirkninger forbundet med

hjerteproblemer kan øges med dosis og behandlingsvarighed, er det vigtigt, at De tager så lav en dosis

som muligt til behandling af Deres smerter. De bør ikke tage Celecoxib Krka længere, end det er

nødvendigt for at kontrollere symptomerne.

Celecoxib Krka skal sluges hele sammen med et glas vand.

Kapslerne kan tages på et hvilket som

helst tidspunkt på dagen, både med og uden mad. Dog bør De forsøge at tage Celecoxib Krka-dosen

på samme tidspunkt af dagen hver dag.

Kontakt lægen inden for 2 uger, hvis De ikke oplever bedring.

Den anbefalede dosis er:

For slidgigt (osteoarthritis)

er den anbefalede dosis 200 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til

maksimalt 400 mg dagligt, hvis der er behov for det.

Den sædvanlige dosis er:

1 kapsel på 200 mg 1 gang dagligt eller

1 kapsel på 100 mg 2 gange dagligt

For

leddegigt (reumatoid artrit)

er den anbefalede dosis 200 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til

maksimalt 400 mg, hvis der er behov for det.

Den sædvanlige dosis er:

1 kapsel på 100 mg 2 gange dagligt

For

gigt i ryghvirvlerne (ankolyserende spondylitis)

er den anbefalede dosis 200 mg dagligt. Lægen

kan øge dosis til maksimalt 400 mg, hvis der er behov for det.

Den sædvanlige dosis er:

1 kapsel på 200 mg 1 gang dagligt eller

1 kapsel på 100 mg 2 gange dagligt

Nyre- og leverproblemer

: De bør sikre Dem, at lægen er klar over det, hvis De har nyre- eller

leverproblemer, da De så kan have behov for en lavere dosis.

Ældre, især dem, der vejer under 50 kg:

Hvis De er over 65 år vil lægen muligvis kontrollere Dem

nøje. Det gælder især, hvis De vejer mindre end 50 kg.

Brug til børn

: Celecoxib Krka er kun til behandling af voksne. De må ikke give Celecoxib Krka til

børn.

Maksimal daglig dosis:

De må ikke tage mere end 400 mg dagligt (4 tabletter af Celecoxib Krka 100 mg eller 2 tabletter af

Celecoxib Krka 200 mg).

Hvis De har taget for meget Celecoxib Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Celecoxib Krka, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas.

Tag medicinen med.

Hvis De har glemt at tage Celecoxib Krka

Glemmer De at tage en kapsel, skal De tage den, så snart de kommer i tanke om det. De må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Celecoxib Krka

Hvis De pludselig stopper med at tage Celecoxib Krka, risikerer De, at Deres smerter eller

betændelsestilstand forværres. De må ikke stoppe med at tage Celecoxib Krka, før De har talt med

lægen. Lægen kan bede Dem om at nedsætte dosis over et par dage, inden De stopper behandlingen

helt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, der er anført nedenfor, er set hos patienter med gigt, som fik behandling med

Celecoxib Krka. Bivirkninger, der er markeret med en stjerne (*), er anført med de højere

hyppigheder, der er set hos patienter, der tog Celecoxib Krka for at forebygge polypper i

tyktarmen. Patienterne i disse studier tog Celecoxib Krka i en højere dosis og i en længere

periode.

Stop med at tage Celecoxib Krka, og søg straks læge eller skadestue,

hvis De oplever følgende:

Hvis De får:

en allergisk reaktion som f.eks. hududslæt, hævelse i ansigtet, hvæsende vejrtrækning eller

åndedrætsbesvær

hjerteproblemer som f.eks. smerter i brystet

kraftige mavesmerter eller tegn på blødning i maven eller tarmene som f.eks. sort eller blodig

afføring eller blodigt opkast.

en hudreaktion som f.eks. udslæt, blæredannelse eller afskalning af huden

leversvigt (symptomer kan omfatte kvalme, diarré, gulsot (huden eller det hvide i Deres øjne

bliver gult)).

Meget almindelige bivirkninger: kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer:

Forhøjet blodtryk, herunder forværring af eksisterende forhøjet blodtryk*

Almindelige bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer:

Hjerteanfald*

Væskeophobning med hævede ankler, ben og/eller hænder

Urinvejsinfektioner

Åndenød*, bihulebetændelse (tillukkede eller smertende bihuler), tilstoppet eller løbende næse,

ondt i halsen, hoste, forkølelse, influenzalignende symptomer

Svimmelhed, søvnbesvær

Opkastning*, mavepine, diarré, fordøjelsesbesvær, luft i maven

Udslæt, kløe

Muskelstivhed

Synkebesvær*

Hovedpine

Kvalme

Ondt i leddene

Forværring af eksisterende allergier

Utilsigtet tilskadekomst

Ikke almindelige bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer:

Slagtilfælde*

Hjertesvigt, hjertebanken (hjertelagene mærkes tydeligt), hurtig puls

Unormale laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion

Unormale laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for nyrefunktion

Ændringer i de røde blodlegemer, som kan give træthed eller kortåndethed (anæmi)

Angst, depression, træthed, døsighed, prikken og stikkende fornemmelse under huden

For højt kalium i blodet, som ses ved blodprøver (kan give kvalme, træthed, muskelsvaghed

eller hjertebanken)

Nedsat eller sløret syn, susen for ørerne, mundsmerter og mundstår, problemer med hørelsen*

Forstoppelse, bøvsen, mavekatar (fordøjelsesbesvær, mavesmerter eller opkastning), forværring

af mave-tarm-betændelse.

Kramper i benene

Hævet kløende udslæt (nældefeber)

Øjenbetændelse

Vejrtrækningsbesvær

Misfarvning af huden (blå mærker)

Brystsmerter (generel smerte, som ikke stammer fra hjertet)

Hævelse af ansigtet

Sjældne bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer:

Sår (blødende) i maven, spiserøret eller tarmene, eller hul på tarmen (kan give mavesmerter,

feber, kvalme, opkastning, blokering af tarmene), mørk eller sort afføring, betændelse i

bugspytkirtlen (kan give mavesmerter), betændelse i spiserøret (øsophagus)

Lavt indhold af natrium i blodet (en tilstand, der kaldes hyponatriæmi)

Nedsat antal hvide blodlegemer (hjælper med at beskytte mod infektioner) og blodplader (øget

risiko for blødning og blå mærker)

Problemer med at koordinere muskelbevægelser

Føler sig forvirret, forandringer i smagsopfattelsen

Øget lysfølsomhed

Hårtab

Ser eller hører ting, der ikke er virkelige (hallucinationer)

Blødning i øjet

Akut reaktion, der kan føre til lungebetændelse

Uregelmæssig hjerterytme

Rødmen

Blodprop i blodårerne i lungerne. Symptomerne kan være pludselig åndenød, skarpe smerter,

når De trække vejret, eller kollaps

Blødning i maven eller tarmene (kan give blodig afføring eller opkastning), betændelse i tynd-

eller tyktarm

Alvorlig leverbetændelse (hepatitis). Symptomerne kan være kvalme, diarré, gulsot (gulfarvning

af huden eller det hvide i øjnene), mørk urin, lys afføring, kommer nemt til at bløde, kløe eller

kuldegysninger

Akut nyresvigt

Menstruationsforstyrrelser

Hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller svælg, eller synkebesvær

Meget sjældne bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer

Alvorlige allergiske reaktioner (herunder muligt dødeligt anafylaktisk shock)

Alvorlige hudreaktioner som f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis og toksisk

epidermal nekrolyse (kan give hududslæt, blæredannelse eller afskalning af huden) og akut

generaliseret pustuløst udslæt (symptomerne omfatter rød hud, med områder med hævet hud

med utallige små pusholdige blærer)

En forsinket allergisk reaktion med mulige symptomer som f.eks. hududslæt, hævelse af

ansigtet, feber, hævede kirtler og unormale blodprøveresultater (f.eks. leverceller og

blodlegemer (eosinofili, en form for forhøjet antal hvide blodlegemer))

Blødning i hjernen, som fører til død

Meningitis (betændelse i hinden omkring hjernen og rygmarven)

Leversvigt, leverskade og alvorlig leverbetændelse (fulminant hepatitis) (nogle gange med

døden til følge, eller som kræver levertransplantation). Symptomer kan være kvalme, diarré,

gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene), mørk urin, lys afføring, kommer nemt til

at bløde, kløe eller kuldegysninger

Leverproblemer (som f.eks. kolestase og kolestatisk hepatitis, der kan være ledsaget af

symptomer som f.eks. misfarvet afføring, kvalme og gulfarvning af huden eller det hvide i

øjnene)

Nyrebetændelse eller andre nyreproblemer (som f.eks. nefrotisk syndrom og minimal change

sygdom, som kan være ledsaget af symptomer som f.eks. væskeophobning (ødemer),

skummende urin, træthed og appetitløshed)

Forværret epilepsi (kan være hyppigere og/eller kraftigere anfald)

Blokering af en arterie eller vene i øjet, som kan medføre delvist eller fuldstændigt tab af

synsevne

Betændte blodkar (kan give feber, smerter, blå mærker i huden)

Nedsat antal røde og hvide blodlegemer og blodplader (kan give træthed, blå mærker, hyppig

næseblødning og øget risiko for infektioner)

Muskelsmerter og -svaghed

Nedsat lugtesans

Tab af smagssansen.

Ikke kendt: hyppighed

kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data:

Nedsat frugtbarhed hos kvinder, som normalt kan afhjælpes, hvis behandlingen stoppes

I kliniske studier, hvor Celecoxib Krka blev givet i doser på op til 400 mg dagligt i op til 3 år, til

sygdomme, som ikke er gigtrelaterede, er følgende yderligere bivirkninger set:

Almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer:

Hjerteproblemer: smerter i brystet (angina pectoris)

Maveproblemer: irritabel tyktarm (kan omfatte mavesmerter, diarré, fordøjelsesbesvær, luft i

maven)

Nyresten (som kan give mave- eller rygsmerter, blod i urinen), problemer med at komme af med

urinen

Vægtøgning

Ikke almindelige: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer:

Blodprop sædvanligvis i benene, som kan give smerter, hævelse og rødme i læggen eller

vejrtrækningsproblemer (dyb venetrombose)

Maveproblemer: maveinfektion (som kan give irritation af og sår i maven eller tarmene)

Benbrud

Helvedesild, hudinfektion, eksem (tørt, kløende udslæt), lungebetændelse (lungeinfektion

(muligvis med hoste, feber, vejrtrækningsbesvær)

Flydende objekter i øjet, som giver sløret eller nedsat syn, svimmelhed på grund af problemer i

det indre øre, ømme, betændte eller blødende gummer, mundsår

Stor vandladningstrang om natten, blødning fra hæmorroider, hyppig afføring

Fedtklumper i huden eller andre steder, godartet knude (ufarlig hævelse på eller ved led og sener

i hånden eller på foden), talebesvær, unormal eller meget kraftig blødning fra skeden,

brystsmerter

Højt indhold af natrium i blodet (ses ved blodprøver)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Celecoxib Krka indeholder:

Aktivt stof(fer): celecoxib.

En 100 mg hård kapsel indeholder 100 mg celecoxib.

En 200 mg hård kapsel indeholder 200 mg celecoxib.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer) i en 100 mg hård kapsel: lactosemonohydrat, povidon

K30, croscarmellosenatrium, natriumlaurilsulfat og magnesiumstearat (E470b) i kapselkernen

og gelatine og titandioxid (E171) i kapselskallen.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer) i en 200 mg hård kapsel: lactosemonohydrat, povidon

K30, croscarmellosenatrium, natriumlaurilsulfat og magnesiumstearat (E470b) i kapselkernen

og gelatine, titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172) i kapselskallen.

Udseende og pakningsstørrelser

Bund og hætte på 100 mg hårde kapsler er hvid, og de har en længde på 15,4 mm - 16,2 mm.

Kapslerne indeholder hvidt eller næsten hvidt granulat.

Bund og hætte på 200 mg hårde kapsler er brungul, og de har en længde på 18,9 mm - 19,7 mm.

Kapslerne indeholder hvidt eller næsten hvidt granulat.

100 mg- og 200 mg-kapslerne er pakket i æsker med 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 og 100 kapsler i

blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstillere

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2018

7. december 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Celecoxib ”Krka”, hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

28637

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Celecoxib ”Krka”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En hård kapsel indeholder 100 mg celecoxib.

En hård kapsel indeholder 200 mg celecoxib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

100 mg kapsler, hårde

200 mg kapsler, hårde

lactose

24 mg

47 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler.

100 mg: Kapslerne har hvid bund og hætte og en længde på 15,4 - 16,2 mm. Kapslerne

indeholder hvidt eller næsten hvidt granulat.

200 mg: Kapslerne har en brungul bund og hætte og en længde på 18,9 - 19,7 mm.

Kapslerne indeholder hvidt eller næsten hvidt granulat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Celecoxib ”Krka” er indiceret til voksne til symptomlindring ved behandling af

osteoarthrosis, rheumatoid arthritis og ankolyserende spondylitis.

Beslutningen om at ordinere en selektiv cyclooxigenase-2 (COX-2) hæmmer bør bero på

en vurdering af den samlede risiko for den enkelte patient (se pkt. 4.3 og 4.4).

dk_hum_51846_spc.doc

Side 1 af 19

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Da den kardiovaskulære risiko ved brug af celecoxib kan øges med dosis og

behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den laveste virksomme

daglige dosis anvendes. Patientens behov for symptomlindring samt behandlingsrespons

bør genovervejes med jævne mellemrum, især hos patienter med osteoarthrosis (se pkt. 4.3,

4.4, 4.8 og 5.1).

Osteoarthrosis: Den sædvanlige anbefalede daglige dosis er 200 mg 1 gang dagligt eller

fordelt på 2 doser. Hos nogle patienter med utilstrækkelig lindring af symptomer kan en

dosisøgning til 200 mg 2 gange dagligt øge virkningen. Hvis der ikke ses en terapeutisk

bedring inden for 2 uger, bør andre behandlingsmuligheder overvejes.

Rheumatoid arthritis: Den anbefalede initiale daglige dosis er 200 mg fordelt på 2 doser.

Dosis kan om nødvendigt senere øges til 200 mg 2 gange dagligt. Hvis der ikke ses en

terapeutisk bedring inden for 2 uger, bør andre behandlingsmuligheder overvejes.

Ankyloserende spondylitis: Den anbefalede daglige dosis er 200 mg 1 gang dagligt eller

fordelt på 2 doser. Hos nogle få patienter med utilstrækkelig lindring af symptomer kan

en dosisøgning til 400 mg 1 gang dagligt eller fordelt på 2 doser øge virkningen. Hvis

der ikke ses en terapeutisk bedring inden for 2 uger, bør andre behandlingsmuligheder

overvejes.

Den højeste anbefalede daglige dosis er 400 mg for alle indikationer.

Særlige populationer

Ældre

Som hos yngre voksne bør 200 mg være den initiale daglige dosis. Dosis kan om

nødvendigt senere øges til 200 mg 2 gange dagligt. Der bør udvises særlig forsigtighed hos

ældre patienter, som vejer mindre end 50 kg (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med konstateret moderat nedsat leverfunktion (serumalbumin 25-35 g/l) bør

behandlingen indledes med halvdelen af den anbefalede dosis. Erfaring hos sådanne

patienter er begrænset til cirrhotiske patienter (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Erfaring med celecoxib hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion er begrænset,

hvorfor sådanne patienter bør behandles med forsigtighed (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Celecoxib er ikke indiceret til børn.

Personer med nedsat CYP2C9-metabolisering

Patienter med kendt eller formodet nedsat CYP2C9-metabolisering baseret på

genotypebestemmelse eller tidligere anamnese/erfaring med andre CYP2C9-substrater bør

behandles med forsigtighed med celecoxib på grund af øget risiko for dosisafhængige

bivirkninger. Det bør overvejes at nedsætte dosis til halvdelen af den laveste anbefalede

dosis

(se punkt 5.2).

dk_hum_51846_spc.doc

Side 2 af 19

Administration

Oral anvendelse

Kapslerne skal synkes hele med vand.

Celecoxib ”Krka” kan tages med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kendt overfølsomhed over for sulfonamider.

Aktivt peptisk ulcus eller gastrointestinal (GI) blødning.

Patienter, som tidligere har haft symptomer på astma, akut rhinitis, nasale polypper,

angioneurotisk ødem, urticaria eller anden type af allergisk reaktion efter at have taget

acetylsalicylsyre (aspirin) eller andre non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID'er),

herunder COX-2-hæmmere.

Under graviditet og til kvinder i den fertile alder, medmindre der anvendes sikker

antikonception (se pkt. 4.6). Hos de to dyrearter, der er undersøgt, er det vist, at celecoxib

kan forårsage misdannelser (se pkt. 4.6 og 5.3). En potentiel risiko under graviditet hos

mennesker er uafklaret, men kan ikke udelukkes.

Amning (se pkt. 4.6 og 5.3).

Svær leverdysfunktion (serumalbumin <25 g/l eller Child-Pugh-score

10).

Patienter med estimeret kreatininclearance <30 ml/min.

Inflammatorisk tarmsygdom.

Venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV).

Konstateret iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær

sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Gastrointestinale (GI) påvirkninger

Der er set øvre og nedre gastrointestinale komplikationer (perforationer, ulcera eller

blødninger (PUB)), nogle med fatal udgang, hos patienter behandlet med celecoxib. Der

bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter, som har høj risiko for at udvikle

gastrointestinale komplikationer med NSAID'er: ældre personer, patienter, som får andre

NSAID'er eller acetylsalicylsyre eller glucocorticoider samtidig, patienter, der drikker

alkohol, eller patienter, der tidligere har haft en gastrointestinal sygdom, som f.eks.

ulceration og GI-blødning.

Der er yderligere øget risiko for gastrointestinale bivirkninger - (gastrointestinale ulcera

eller andre gastrointestinale komplikationer), hvis celecoxib tages samtidig med

acetylsalicylsyre (selv ved lave doser).

dk_hum_51846_spc.doc

Side 3 af 19

Der er ikke fastslået en signifikant forskel i GI-sikkerhed mellem selektive COX-2-

hæmmere + acetylsalicylsyre vs. NSAID'er + acetylsalicylsyre i langtidsstudier (se pkt.

5.1).

Samtidig behandling med NSAID

Samtidig behandling med celecoxib og et ikke-aspirinholdigt NSAID bør undgås.

Kardiovaskulære virkninger

Der er set et øget antal alvorlige kardiovaskulære hændelser, hovedsageligt

myokardieinfarkt, i placebokontrollerede langtidsstudier hos personer med sporadisk

adenomatøs polypose behandlet med celecoxib ved doser på 200 mg 2 gange dagligt og

400 mg 2 gange dagligt sammenlignet med placebo (se pkt. 5.1).

Da den kardiovaskulære risiko ved brug af celecoxib kan øges med dosis og

behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den laveste virksomme

daglige dosis anvendes. NSAID, herunder selektive COX-hæmmere har været forbundet

med øget risiko for kardiovaskulære og trombotiske uønskede hændelser ved

langtidsbehandling. Det nøjagtige omfang af risikoen efter en enkelt dosis er ikke blevet

fastlagt. Ligeledes er den nøjagtige behandlingsvarighed, som er forbundet med øget

risiko, heller ikke fastlagt. Patientens behov for symptomlindring samt behandlingsrespons

bør genovervejes med jævne mellemrum, især hos patienter med osteoarthrosis (se pkt. 4.2,

4.3, 4.8 og 5.1).

Patienter med særlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hypertension,

hyperlipidæmi, diabetes mellitus og rygning) bør kun behandles med celecoxib efter nøje

overvejelse (se pkt. 5.1).

På grund af deres manglende virkning på trombocytfunktionen kan selektive COX-2-

hæmmere ikke erstatte acetylsalicylsyre som profylakse mod kardiovaskulær

tromboembolisk sygdom. Antitrombotisk behandling bør derfor ikke seponeres (se pkt.

5.1).

Væskeretention og ødem

Ligesom for andre lægemidler, som hæmmer prostaglandinsyntesen, er der set

væskeretention og ødem hos patienter, som har taget celecoxib. Derfor bør celecoxib

anvendes med forsigtighed til patienter, der tidligere har haft hjertesvigt, venstre

ventrikulær dysfunktion eller hypertension, og hos patienter med kendt ødem af anden

årsag, da prostaglandinhæmning kan medføre en forværring af nyrefunktion og

væskeretention. Der bør også udvises forsigtighed hos patienter, som er i

diuretikabehandling, eller som på anden måde har risiko for hypovolæmi.

Hypertension

Som for alle NSAID'er kan celecoxib føre til udbrud af ny hypertension eller forværring af

eksisterende hypertension, som begge kan være medvirkende årsag til øget hyppighed af

kardiovaskulære hændelser. Blodtrykket bør derfor kontrolleres nøje ved opstart af

behandling med celecoxib og under hele behandlingsforløbet.

Lever- og nyrepåvirkninger

Ældre har hyppigere nedsat nyre- eller leverfunktion og især nedsat hjertefunktion, og

patienterne bør derfor kontrolleres løbende.

dk_hum_51846_spc.doc

Side 4 af 19

NSAID'er, herunder celecoxib, kan forårsage nyretoksicitet. Celecoxib er i kliniske

undersøgelser vist at have samme virkning på nyrerne som det NSAID, der blev brugt til

sammenligning. De patienter, som har størst risiko for at udvikle nyretoksicitet, omfatter:

patienter med nedsat nyrefunktion, hjertesvigt, nedsat leverfunktion, patienter, som tager

diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister samt ældre patienter (se pkt.

4.5). Disse patienter bør følges nøje under behandling med celecoxib.

Visse tilfælde af alvorlige leverpåvirkninger, herunder fulminant hepatitis (nogle fatale),

levernekrose og leversvigt (nogle fatale og nogle, som krævede levertransplantation), er

rapporteret i forbindelse med celecoxib. Blandt de tilfælde, hvor tidspunktet for udbrud er

rapporteret, er de fleste af de alvorlige leverbivirkninger udviklet inden for 1 måned efter

behandlingsstart med celecoxib (se pkt. 4.8).

Hvis der under behandlingen sker en forværring inden for et af de ovennævnte

organsystemer, skal der tages passende forholdsregler, og seponering af behandlingen med

celecoxib bør overvejes.

CYP2D6

hæmning

Celecoxib hæmmer CYP2D6. Selvom det ikke er en kraftig hæmmer af dette enzym, kan

en dosisnedsættelse blive nødvendig for individuelt dosistitrerede lægemidler, som

metaboliseres af CYP2D6 (se pkt. 4.5).

Personer med nedsat CYP2C9

metabolisering

Patienter, som har svært ved at metabolisere via CYP2C9, bør behandles med forsigtighed

(se pkt. 5.2.).

Hud og systemiske overfølsomhedsreaktioner

I forbindelse med brugen af celecoxib er der meget sjældent indberettet alvorlige

hudreaktioner, heraf nogle fatale, herunder eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (se pkt. 4.8). Patienterne synes at have størst

risiko for at udvikle disse reaktioner tidligt i behandlingsforløbet. Disse reaktioner

optræder i de fleste tilfælde inden for den første måned af behandlingen. Derudover er der

indberettet alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi, angioødem og

lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) eller

overfølsomhedssyndrom) hos patienter, der fik celecoxib (se pkt. 4.8). Patienter, der

tidligere har haft sulfonamidallergi eller anden lægemiddelallergi, kan have større risiko

for alvorlige hudreaktioner og overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.3). Behandlingen med

celecoxib bør seponeres ved den første forekomst af hududslæt, slimhindeaffektioner eller

andre tegn på overfølsomhed.

Generelt

Celecoxib kan maskere feber og andre tegn på inflammation.

Anvendelse sammen med orale antikoagulantia

Hos patienter i samtidig behandling med warfarin, er der indberettet alvorlig blødning,

hvoraf nogle tilfælde var fatale. Der er indberettet øget protrombintid (INR) ved samtidig

behandling. Dette skal derfor monitoreres nøje hos patienter, der får orale antikoagulantia

af typen warfarin/coumarin, især når behandling med celecoxib indledes, eller

celecoxib-dosis ændres (se pkt. 4.5). Brug af antikoagulantia samtidig med NSAID kan

øge risikoen for blødning. Forsigtighed bør udvises, når celecoxib kombineres med

dk_hum_51846_spc.doc

Side 5 af 19

warfarin og andre orale antikoagulantia, herunder nye antikoagulantia (f.eks. apixaban,

dabigatran og rivaroxaban).

Hjælpestoffer

Celecoxib ”Krka” indeholder lactose og natrium

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i

det væsentlige natrium-fri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Antikoagulentia

Antikoagulationsaktiviteten bør monitoreres især i de første dage efter behandlingsstart

eller dosisændring af celecoxib hos patienter, som tager warfarin eller andre

antikoagulantia, da disse patienter har en øget risiko for blødningskomplikationer.

Patienter, som får orale antikoagulantia, bør derfor monitoreres omhyggeligt med hensyn

til protrombintid INR, især i de første dage efter behandling med celecoxib er startet, eller

hvis dosis ændres (se pkt. 4.4). Der er rappporteret om blødning i forbindelse med forhøjet

protrombintid - primært hos ældre patienter og hos patienter, som fik warfarin samtidig

med celecoxib. Nogle tilfælde var fatale.

Antihypertensiva

NSAID kan nedsætte virkningen af antihypertensiva, herunder ACE-hæmmere,

angiotensin-II-receptor-antagonister, diuretika og beta-blokkere. Med hensyn til NSAID'er

kan risikoen for akut nyreinsufficiens, som sædvanligvis er reversibel, være forhøjet hos

patienter, som har kompromitteret nyrefunktion (f.eks. dehydrerede patienter, patienter i

diuretikabehandling eller ældre patienter), hvis ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptorantagonister og/eller diuretika kombineres med NSAID'er, herunder celecoxib (se

pkt. 4.4). Kombinationen bør derfor gives med forsigtighed, især til ældre. Patienterne bør

være normalhydrerede, og det bør overvejes at kontrollere nyrefunktionen efter start af

kombinationsbehandling og med jævne mellemrum efterfølgende.

I et klinisk studie af 28 dages varighed med patienter med lisinoprilkontrolleret stadie I- og

II-hypertension førte administration af celecoxib 200 mg 2 gange dagligt ikke til klinisk

signifikante stigninger i det gennemsnitlige daglige systoliske eller diastoliske blodtryk

beregnet ud fra 24 timers ambulant blodtryksmåling sammenlignet med placebo. Blandt de

patienter, der fik celecoxib 200 mg 2 gange dagligt, blev 48 % anset for at være ikke-

responderende på lisinopril ved det afsluttende kliniske besøg (defineret enten som

diastolisk blodtryk med manchet >90 mmHg eller diastolisk blod med manchet øget >10 %

i forhold til baseline) sammenlignet med 27 % af patienterne behandlet med placebo.

Denne forskel var statistisk signifikant.

Ciclosporin og tacrolimus

Samtidig behandling med NSAID'er og ciclosporin eller tacrolimus kan øge den

nyretoksiske virkning af henholdsvis ciclosporin eller tacrolimus. Nyrefunktionen bør

derfor monitoreres ved kombination af celecoxib og et af disse lægemidler.

Acetylsalicylsyre

Celecoxib kan tages sammen med acetylsalicylsyre i lavdosis, men er ikke en erstatning for

acetylsalicylsyre ved kardiovaskulær profylakse. I de indsendte studier ses som for andre

dk_hum_51846_spc.doc

Side 6 af 19

NSAID'er en øget risiko for gastrointestinal ulceration eller andre gastrointestinale

komplikationer, når celecoxib kombineres med acetylsalicylsyre i lavdosis, i forhold til

anvendelse af celecoxib alene (se pkt. 5.1).

Farmakokinetiske interaktioner

Virkning af celecoxib på andre lægemidler

CYP2D6-hæmning

Celecoxib er en hæmmer af CYP2D6. Plasmakoncentrationen af lægemidler, som er

substrater af dette enzym, kan øges, når de kombineres med celecoxib. Eksempler på

lægemidler, der metaboliseres af CYP2D6, er antidepressiva (tricykliske og SSRI'er),

neuroleptika, antiarytmika osv. Doseringen af individuelt dosistitrerede CYP2D6-

substrater skal måske nedsættes, når behandling med celecoxib initieres, eller øges, hvis

behandling med celecoxib afbrydes.

Samtidig administration af celecoxib 200 mg 2 gange dagligt gav stigninger i

plasmakoncentrationen for dextromethorphan og metoprolol (CYP2D6-substrater) på

henholdsvis 2,6 og 1,5 gange. Disse stigninger skyldes celecoxibs hæmning af

CYP2D6-substratmetabolismen.

CYP2C19-hæmning

In vitro-studier har vist mulighed for, at celecoxib kan hæmme CYP2C19-katalyseret

metabolisme. Den kliniske betydning af disse in vitro-fund er ikke kendt. Eksempler på

lægemidler, som metaboliseres af CYP2C19, er diazepam, citalopram og imipramin.

Orale antikonceptionsmidler

Celecoxib havde ingen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af orale

antikonceptionsmidler (1 mg norethistheron/35 μg ethinylestradiol) i en udført

interaktionsundersøgelse.

Glibenclamid/tolbutamid

Celecoxib har ingen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af tolbutamid

(CYP2C9-substrat) eller glibenclamid.

Methotrexat

Hos patienter med rheumatoid arthritis havde celecoxib ingen signifikant virkning på

farmakokinetikken (plasma- eller renal clearance) af methotrexat (i reumatologiske doser).

Alligevel anbefales det at overveje passende monitorering af methotrexatrelateret

toksicitet, når disse to lægemidler kombineres.

Lithium

Hos raske frivillige personer, som fik både celecoxib 200 mg 2 gange dagligt og 450 mg

lithium 2 gange dagligt, er der for lithium set en gennemsnitlig stigning i C

på 16 % og i

AUC på 18 %. Derfor bør patienter, som behandles med lithium, følges omhyggeligt, når

behandling med celecoxib initieres eller afbrydes.

Virkningen af andre lægemidler på celecoxib

Personer med nedsat CYP2C9-metabolisering

dk_hum_51846_spc.doc

Side 7 af 19

Hos personer, som har nedsat CYP2C9-metabolisering, og som viser øget systemisk

eksponering for celecoxib, kan samtidig behandling med CYP2C9-hæmmere, som f.eks.

fluconazol, føre til yderligere stigninger i eksponeringen for celecoxib. Sådanne

kombinationer bør undgås hos personer med kendt nedsat CYP2C9-metabolisering (se pkt.

4.2 og 5.2).

CYPC9-hæmmere og -induktorer

Da celecoxib overvejende metaboliseres af CYP2C9, bør det bruges i halvdelen af den

anbefalede dosis hos patienter, som får fluconazol. Samtidig brug af 200 mg celecoxib

taget som én enkelt dosis og 200 mg fluconazol, en potent CYP2C9-hæmmer, 1 gang

dagligt resulterede i en gennemsnitlig stigning i celecoxibs C

på 60 % og i AUC på 130

%. Plasmakoncentrationen af celecoxib kan reduceres ved samtidig brug af CYP2C9-

induktorer som rifampicin, carbamazepin og barbiturater.

Ketoconazol og antacida

Ketoconazol eller antacida er ikke set at påvirke celecoxibs farmakokinetik.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier (rotter og kaniner) har vist reproduktionstoksicitet herunder misdannelser (se

pkt. 4.3 og 5.3). Hæmning af prostaglandinsyntesen kan have en skadelig virkning på

graviditeten. Data fra epidemiologiske studier viser en øget risiko for spontan abort efter

anvendelse af prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i graviditeten. Den potentielle risiko

under graviditet hos mennesker er ikke kendt, men kan ikke udelukkes. Som for andre

lægemidler, der hæmmer prostaglandinsyntesen, kan celecoxib i tredje trimester af

graviditeten hæmme uterus kontraktioner og give præmatur lukning af ductus arteriosus.

Brug af NSAID, herunder celecoxib, i 2. og 3. trimester kan give renal dysfunktion hos

fostret, og dette kan resultere i en reduceret mængde fostervand eller i svære tilfælde

oligohydramnios. Sådanne virkninger kan sætte ind kort tid efter påbegyndt behandling, og

oftest reversible.

Celecoxib er kontraindiceret under graviditet og til kvinder, som kan blive gravide (se pkt.

4.3 og 4.4). Hvis en kvinde bliver gravid under behandling med celecoxib, bør

behandlingen seponeres.

Amning

Hos rotter udskilles celecoxib i mælken i koncentrationer svarende til

plasmakoncentrationerne. Anvendelse af celecoxib til et begrænset antal ammende kvinder

har vist, at celecoxib overføres til mælken i meget små mængder. Kvinder, som er i

behandling med celecoxib, bør ikke amme.

Fertilitet

Baseret på virkningsmekanismen kan anvendelsen af NSAID, herunder celecoxib, forsinke

eller forhindre hindebristning af ovariefollikler, hvilket har været forbundet med reversibel

infertilitet hos nogle kvinder.

dk_hum_51846_spc.doc

Side 8 af 19

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienter, som mærker svimmelhed, vertigo eller søvnighed, mens de tager celecoxib, bør

undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne i tabel 1 er anført efter organklasse og i henhold til frekvens og afspejler

data fra følgende kilder:

-

Bivirkninger rapporteret hos patienter med osteoarthritis og rheumatoid arthritis

ved hyppigheder på over 0,01 % og med større hyppighed end dem, der er rapporteret

for placebo. Rapporteringerne er indleveret under 12 placebo- og/eller aktivt-

kontrollerede kliniske studier i varigheder på op til 12 uger ved indgivelse af celecoxib

i daglige doser fra 100 mg op til 800 mg. I yderligere studier, hvor ikke-selektive

NSAID'er blev anvendt som sammenligningsprodukter, blev ca. 7.400 patienter med

arthritis behandlet med daglige doser af celecoxib på op til 800 mg, herunder ca.

2.300 patienter behandlet i 1 år eller mere. Bivirkningerne set med celecoxib i disse

yderligere studier var de samme som dem, der blev set hos patienterne med

osteoarthritis og rheumatoid arthritis anført i tabel 1.

-

Bivirkninger rapporteret med hyppigheder større end for placebo hos personer

behandlet med celecoxib 400 mg dagligt under langtidsstudier i forebyggelse af

polypper med en varighed på op til 3 år (studierne Adenoma Prevention with

Celecoxib (APC) og Prevention of Colorectal Sporadic Adenomatous Polyps

(PreSAP), se pkt. 5.1, Kardiovaskulær sikkerhed – langtidsstudier hos patienter med

sporadisk adenomatøs polypose).

-

Bivirkninger fra post-marketingerfaring rapporteret som spontane rapporter over en

periode, hvor det anslås, at >70 millioner patienter er blevet behandlet med celecoxib

(variable doser, varigheder og indikationer). Selv om disse er identificeret som

bivirkninger rapporteret efter markedsføring, er data fra kliniske studier anvendt som

basis for udregning af frekvens. Frekvenser er baseret på kumulative metaanalyser

med pooling af kliniske studier med eksponering af 38.102 patienter.

Følgende tabel opsummerer bivirkninger ved celecoxib opdelt i grupper i henhold til

MedDRA-terminologien og deres hyppighed:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Tabel 1.

Bivirkninger fra kliniske studier med celecoxib og erfaringer fra bivirknings

overvågning (MedDRA foretrukne termer)

1,2

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner

og

parasitære

sygdomme

Sinusitis,

infektion i

øvre

luftveje,

pharyngitis,

urinvejs-

infektion

dk_hum_51846_spc.doc

Side 9 af 19

Blod og

lymfesyste

m

Anæmi

Leukopeni,

trombocytop

Pancytopeni

Immunsyste

met

Overfølsom

Anafylaktisk

shock

anafylaktisk

reaktion

Metabolism

e og

ernæring

Hyperkaliæ

Psykiske

forstyrrelse

r

Søvnløshed

Angst,

depression,

træthed

Tilstand af

konfusion,

hallucination

Nervesyste

met

Svimmelhed

, hypertoni,

hovedpine

Cerebralt

infarkt

paræstesi,

søvnighed

Ataksi,

dysgeusi

Intrakraniel

blødning

(herunder

fatal

intrakraniel

blødning)

aseptisk

meningitis

epilepsi

(herunder

forværret

epilepsi)

tab af

smagssans

anosmi

Øjne

Sløret syn,

conjunctiviti

Øjenblødnin

Okklusion af

nethindearte

okklusion af

nethindeven

Øre og

labyrint

Tinnitus,

høretab

Hjerte

Myokardiein

farkt

Hjertesvigt,

palpitationer

, takykardi

Arytmi

Vaskulære

sygdomme

Hypertensio

(herunder

forværret

hypertension

Pulmonær

embolisme

flushing

Vaskulitis

Luftveje,

thorax og

mediastinu

m

Rhinitis,

hoste,

dyspnø

Bronkospas

Pneumoni

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

abdominals

merter,

diarré,

dyspepsi,

flatulens,

Obstipation,

gastrit,

stomatit,

gastrointesti

inflammatio

Gastrointesti

blødning

sår i

tolvfingertar

men, sår i

dk_hum_51846_spc.doc

Side 10 af 19

opkastning

dysfagi

n (herunder

forværring

gastrointesti

inflammatio

n), opstød

mavesækken

, sår i

spiserøret,

sår i

tyndtarmen,

sår i

tyktarmen,

intestinal

perforation,

oesophagitis,

melæna,

pancreatitis,

colitis

Lever og

galdeveje

Abnorm

leverfunktio

n, forhøjede

leverenzyme

r (herunder

forhøjet

ASAT og

ALAT)

Hepatitis

Leversvigt

(nogle gange

fatalt eller

med behov

levertranspla

ntation),

fulminant

hepatitis

(nogle gange

fatal),

levernekrose

cholestase

cholestatisk

hepatitis

icterus

Hud og

subkutane

væv

Udslæt,

pruritus

(herunder

generaliseret

pruritus)

Urticaria,

ekkymose

Angioødem

alopeci,

fotosensitivit

Eksfoliativ

dermatitis

erythema

multiforme

Stevens-

Johnsons

syndrom

toksisk

epidermal

nekrolyse

lægemiddelf

remkaldt

udslæt med

eosinofili og

systemiske

symptomer

(DRESS)

akut

generaliseret

pustuløst

udslæt

(APEC)

bulløs

dermatitis

Knogler,

led,

Artralgi

Muskelspas

Myositis

dk_hum_51846_spc.doc

Side 11 af 19

muskler og

bindevæv

(benkramper

Nyrer og

urinveje

Forhøjet

blodkreatini

n, forhøjet

urinkvælstof

i blodet

Akut

nyresvigt

hyponatriæ

Tubulointers

titiel

nefritis

nefrotisk

syndrom

minimal

lesion

glomerulone

fritis

Det

reproduktiv

e system og

mammae

Menstruatio

nsforstyrrels

Infertilitet

hos kvinder

(nedsat

fertilitet hos

kvinder)

Almene

symptomer

og

reaktioner

administrat

ionsstedet

Influenzalig

nende

sygdom,

perifert

ødem/væske

-retention

Ansigtsøde

brystsmerter

Traumer,

forgiftninge

r og

behandlings

komplikatio

ner

Traumer

(utilsigtet

tilskadekom

Bivirkninger set i studier ved forebyggelse af polypper omfattede personer behandlet med

celecoxib 400 mg dagligt i 2 kliniske studier af op til 3 års varighed (APC- og PreSAP-

studierne). Bivirkningerne fra studierne i forebyggelse af polypper er kun anført ovenfor,

hvis de tidligere har været set i rapporter fra post-marketingerfaring, eller hvis de er

forekommet med større hyppighed end i arthritis-studierne.

Desuden er følgende tidligere ukendte bivirkninger set i studier i forebyggelse af polypper.

Disse omfatter personer behandlet med celecoxib 400 mg dagligt i 2 kliniske studier af op

til 3 års varighed (APC- og PreSAP-studierne):

Almindelig: angina pectoris, irritabel tyktarm, nephrolithiasis, øget blodkreatinin, benign

prostatahyperplasi, vægtøgning. Ikke almindelig: helicobacterinfektion, herpes zoster,

erysipelas, bronkopneumoni, labyrinthitis, tandkødsinfektion, lipom, mouches volantes,

konjunktival hæmoragi, dyb venetrombose, dysfoni, hæmoroideblødning, hyppige

tarmbevægelser, mundsår, allergisk dermatitis, ganglion, nykturi, vaginalblødning,

brystømhed, underekstremitetsfraktur, forhøjet serumnatrium.

Kvinder, der planlægger at blive gravide, er udelukket fra alle studier, og det gav derfor

ikke mening at undersøge studiedatabasen med hensyn til hyppigheden af denne hændelse.

Hyppigheder er baseret på kumulative metaanalyser med pooling af kliniske studier med

eksponering af 38.102 patienter.

De endelige data (bedømt) fra APC- og PreSAP-studierne, hvor patienterne blev behandlet

med celecoxib 400 mg dagligt i op til 3 år (samlede data fra begge studier, se pkt. 5.1 for

resultater fra de enkelte studier), viser en overrepræsentation i forhold til placebo af

myokardieinfarkt på 7,6 hændelser pr. 1.000 patienter (ikke almindelig), og der ses ingen

overrepræsentation af slagtilfælde (typer ikke differentieret) i forhold til placebo.

dk_hum_51846_spc.doc

Side 12 af 19

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med overdosering. Enkeltdoser op til 1200 mg og gentagne

doser op til 1200 mg 2 gange dagligt er blevet givet til raske personer i 9 dage uden klinisk

betydende bivirkninger.

Behandling

Ved mistanke om overdosering skal relevant klinisk medicinsk behandling iværksættes, for

eksempel ventrikeltømning, klinisk overvågning, og hvis det er nødvendigt, iværksættes

symptomatisk behandling. På grund af høj proteinbinding er dialyse sandsynligvis ikke en

effektiv måde til at fjerne lægemidlet på.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M01AH01. Antiinflammatoriske og antirheumatiske midler, non-steroide,

coxibs.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Celecoxib er inden for det kliniske dosisinterval (200-400 mg dagligt) en oral, selektiv

cyclooxygenase-2-hæmmer (COX-2-hæmmer). Inden for dette dosisinterval er der hos

raske frivillige personer ikke observeret nogen statistisk signifikant hæmning af COX-1

(vurderet som ex vivo-hæmning af tromboxan B

(TxB

)-dannelse).

Farmakodynamisk virkning

Cyclooxygenase er ansvarlig for dannelsen af prostaglandiner. Der er identificeret 2 iso-

former, COX-1 og COX-2. Det er vist, at COX-2 er isoformen af det enzym, som

induceres af pro-inflammatoriske stimuli, og som man mener hovedsageligt har ansvaret

for syntese af prostanoide mediatorer af smerte, inflammation og feber. COX-2 er også

involveret i ovulation, implantation og lukning af ductus arteriosus, regulering af

nyrefunktionen og funktioner i centralnervesystemet (induktion af feber, smerteopfattelse

og kognitive funktioner). Det spiller muligvis også en rolle i ulcusheling. COX-2 er påvist i

vævet omkring gastriske ulcera hos mennesker, men dets relevans ved heling af ulcera er

ikke fastslået.

Forskellen i antrombocytaktivitet mellem nogle COX-1-hæmmende NSAID'er og selektive

COX-2-hæmmere kan være af klinisk betydning for patienter med risiko for udvikling af

dk_hum_51846_spc.doc

Side 13 af 19

tromboemboliske reaktioner. Selektive COX-2-hæmmere reducerer dannelsen af systemisk

(og dermed muligvis endotel-deriveret) prostacyclin uden at påvirke tromboxan i

blodpladerne.

Celecoxib er en diaryl-substitueret pyrazol med kemisk lighed med andre non-

arylaminsulfonamider (f.eks. thiazider, furosemid), men adskiller sig fra

arylaminsulfonamider (f.eks. sulfamethoxizol og andre sulfonamid-antibiotika).

Der er observeret en dosisafhængig virkning på TxB

-dannelse med højde doser af

celecoxib. Dog havde gentagne doser af celecoxib 600 mg 2 gange dagligt (3 gange den

højeste anbefalede dosis) ingen virkning på trombocytaggregation og blødningstid i

sammenligning med placebo i mindre undersøgelser med raske forsøgspersoner.

Klinisk virkning og sikkerhed

Adskillige kliniske studier bekræfter virkning og sikkerhed ved behandling af

osteoarthrosis (OA), rheumatoid arthritis (RA) og ankolyserende spondylitis. Celecoxib er

undersøgt til behandling af inflammation og smerter ved OA i knæ og hofte hos ca. 4.200

patienter i kliniske undersøgelser i op til 12 ugers varighed med placebo og aktiv kontrol.

Det er også undersøgt til behandling af inflammation og smerte ved RA hos ca. 2.100

patienter i kliniske undersøgelser i op til 24 ugers varighed med placebo og aktiv kontrol.

Daglig dosis på 200 mg – 400 mg celecoxib gav smertelindring inden for 24 timer efter

indtagelsen. Celecoxib er undersøgt til symptombehandling af ankolyserende spondylitis

hos 896 patienter i kliniske studier med placebo og aktiv kontrol i op til 12 ugers varighed.

Celecoxib i doser på 100 mg 2 gange dagligt, 200 mg 1 gang dagligt, 200 mg 2 gange

dagligt og 400 mg 1 gang dagligt viste i disse studier signifikant bedring af smerte, generel

sygdomsaktivitet og funktion ved ankyloserende spondylitis.

Der blev udført 5 randomiserede, dobbeltblinde, kontrollerede studier omfattende ca. 4.500

patienter uden primært mavesår bekræftet ved øvre gastroskopi (celecoxibdoser på 50 mg -

400 mg 2 gange dagligt). Endoskopistudier over 12 uger med celecoxib (100 - 800 mg

dagligt) viste en signifikant lavere risiko for mavesår i forhold til naproxen (1000 mg

dagligt) og ibuprofen (2400 mg dagligt). Dataene var ikke konsekvente i forhold til

diclofenac (150 mg dagligt). I to 12-ugers studier var andelen af patienter med endoskopisk

mavesår ikke signifikant forskellig mellem placebo og celecoxib 200 mg 2 gange dagligt

eller 400 mg 2 gange dagligt.

I et prospektivt safety outcome-langtidsstudie (6-15 måneders varighed, CLASS-studiet)

fik 5.800 OA-patienter og 2.200 RA-patienter celecoxib 400 mg 2 gange dagligt (4 gange

og 2 gange den anbefalede dosis til henholdsvis OA og RA), ibuprofen 800 mg 3 gange

dagligt eller diclofenac 75 mg 2 gange dagligt (begge i terapeutiske doser). 22 % af de

inkluderede patienter fik samtidig lavdosis-acetylsalicylsyre (

325 mg/dag), primært som

kardiovaskulær profylakse. For det primære endepunkt, komplicerede mavesår (defineret

som gastrointestinal blødning, perforation eller obstruktion), var celecoxib ikke signifikant

forskelligt fra hverken ibuprofen eller diclofenac hver for sig. Også for den kombinerede

NSAID-gruppe var der ingen statistisk signifikant forskel for komplicerede mavesår

(relativ risiko 0,77, 95 % KI 0,41-1,46, set over hele studieperioden). Ved det kombinerede

endepunkt, komplicerede og symptomatiske mavesår, var hyppigheden i celecoxib-

gruppen signifikant lavere i forhold til NSAID-gruppen (relativ risiko 0,66, 95 % KI 0,45-

0,97), men ikke mellem celecoxib og diclofenac. De patienter, som fik celecoxib og

lavdosis-acetylsalicylsyre samtidig, oplevede 4 gange hyppigere komplicerede mavesår i

forhold til dem, der fik celecoxib alene. Hyppigheden af klinisk betydende fald i

dk_hum_51846_spc.doc

Side 14 af 19

hæmoglobin (>2 g/dl), bekræftet ved gentagne målinger, var signifikant lavere hos

patienter, der fik celecoxib, i forhold til NSAID-gruppen (relativ risiko 0,29, 95 % KI 0,17-

0,48). Den signifikant lavere hyppighed af disse hændelser med celecoxib bevares med

eller uden brug af acetylsalicylsyre.

I et prospektivt randomiseret 24-ugers sikkerhedsstudie hos patienter i alderen

60 år eller

med mavesår i anamnesen (patienter, der tog acetylsalicylsyre blev udelukket) var andelen

af patienter med nedsat hæmoglobin (≥2 g/dl) og/eller hæmatokrit (≥10 %) af defineret

eller formodet gastrointestinal oprindelse lavere hos patienter behandlet med celecoxib 200

mg 2 gange dagligt (N=2238) end hos patienter behandlet med diclofenac-depot 75 mg 2

gange dagligt plus omeprazol 20 mg 1 gang dagligt (N=2246) (0,2 % vs. 1,1 % ved

defineret gastrointestinal oprindelse, p = 0,004, 0,4 % vs. 2,4 % ved formodet

gastrointestinal oprindelse, p = 0,0001). Hyppigheden af klinisk manifeste gastrointestinale

komplikationer som f.eks. perforation, obstruktion eller blødning var meget lav og viste

ingen forskelle mellem behandlingsgrupperne (4-5 pr. gruppe).

Kardiovaskulær sikkerhed – langtidsundersøgelser hos patienter med sporadisk

adenomatøs polypose

Der er gennemført 2 studier, som omfatter personer med sporadisk adenomatøs polypose

med celecoxib: hhv. APC-studiet (Adenoma Prevention with Celecoxib) og PreSAP-

studiet (Prevention of Spontaneous Adenomatous Polyps). I APC-studiet sås en

dosisrelateret øgning af det sammensatte endepunkt af kardiovaskulær død,

myokardieinfarkt eller slagtilfælde (bekræftet) med celecoxib sammenlignet med placebo

over en behandlingsperiode på 3 år. PreSAP-studiet viste ikke statistisk signifikant øget

risiko for samme sammensatte endepunkt.

I APC-studiet var de relative risici sammenlignet med placebo for et sammensat endepunkt

(bekræftet) af kardiovaskulær død, myokardieinfarkt eller slagtilfælde 3,4 (95 % KI 1,4-

8,5) med celecoxib 400 mg 2 gange dagligt og 2,8 (95 % KI 1,1-7,2) med celecoxib

200 mg 2 gange dagligt. Kumulative procenter for det sammensatte endepunkt over 3 år

var henholdsvis 3,0 % (20/671 forsøgspersoner) og 2,5 % (17/685 forsøgspersoner)

sammenlignet med 0,9 % (6/679 forsøgspersoner) for placebo. Stigningen i begge

celecoxib-dosisgrupper versus placebo kan primært tilskrives en stigning i hyppigheden af

myokardieinfarkt.

I PreSAP-studiet var den relative risiko sammenlignet med placebo for det samme

sammensatte endepunkt (bekræftet) 1,2 (95 % KI 0,6-2,4) med celecoxib 400 mg 1 gang

dagligt sammenlignet med placebo. Kumulative procenter for det sammensatte endepunkt

over 3 år var henholdsvis 2,3% (21/933 forsøgspersoner) og 1,9% (12/628

forsøgspersoner). Hyppigheden af myokardieinfarkt (bekræftet) var 1,0 % (9/933 patienter)

med celecoxib 400 mg 1 gang dagligt og 0,6 % (4/628 patienter) med placebo.

Data fra et 3. langtidsstudie, ADAPT (The Alzheimer's Disease Anti-inflammatory

Prevention Trial), viste ikke signifikant øget kardiovaskulær risiko med celecoxib 200 mg

2 gange dagligt sammenlignet med placebo. Den relative risiko sammenlignet med placebo

for et lignende sammensat endepunkt (kardiovaskulær død, myokardieinfarkt, slagtilfælde)

var 1,14 (95 % KI 0,61-2,12) med celecoxib 200 mg 2 gange dagligt. Hyppigheden af

myokardieinfarkt var 1,1 % (8/717 patienter) med celecoxib 200 mg 2 gange dagligt og 1,2

% (13/1070 patienter) med placebo.

dk_hum_51846_spc.doc

Side 15 af 19

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Celecoxib absorberes godt og når maksimal plasmakoncentration efter ca. 2-3 timer.

Indtagelse sammen med føde (fedtrigt måltid) forsinker absorptionen af celecoxib med

omkring 1 time, hvilket medfører et T

på ca. 4 timer og øger biotilgængeligheden med

ca. 20 %.

Hos raske voksne frivillige er den samlede systemiske eksponering (AUC) af celecoxib

den samme, uanset om celecoxib bliver administreret som intakt kapsel, eller

kapselindholdet bliver hældt ud over æblemos. Der er ingen signifikante ændringer i C

eller T

efter administration af kapselindhold på æblemos.

Fordeling

Plasmaproteinbindingen er ca. 97 % ved terapeutiske plasmakoncentrationer, og

lægemidlet har ikke præference for binding til erytrocytterne.

Biotransformation

Celecoxibs metabolisme medieres hovedsageligt af cytokrom P450 2C9. 3 metabolitter,

inaktive som COX-1- eller COX-2-hæmmere, er identificeret i humant plasma, dvs. et

primært alkohol, den tilsvarende carboxylsyre og dets glukuronidkonjugat.

Cytokrom P450 2C9-aktivitet er nedsat hos personer med genetisk polymorfisme, som

fører til nedsat enzymaktivitet, som f.eks. homozygot ved CYP2C9*3-polymorfisme.

I et farmakokinetisk studie med celecoxib 200 mg indgivet 1 gang dagligt til raske

frivillige forsøgspersoner med genotype CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3 eller

CYP2C9*3/*3 var median C

og AUC

0-24

for celecoxib på dag 7 henholdsvis ca.

firedoblet og syvdoblet hos personer med genotype CYP2C9*3/*3 sammenlignet med

andre genotyper. I 3 separate enkeltdosisstudier, der omfattede i alt 5 forsøgspersoner med

genotypen CYP2C9*3/*3, øgedes enkeltdosis AUC 0-24 ca. 3 gange sammenlignet med

personer med normal metabolisme. Det anslås, at hyppigheden af homozygot *3/*3-

genotype er 0,3-1,0 % i forskellige etniske grupper.

Patienter med kendt eller formodet nedsat CYP2C9-metabolisering baseret på tidligere

anamnese/erfaring med andre CYP2C9-substrater bør behandles med forsigtighed med

celecoxib (se pkt. 4.2).

Der er ikke fundet klinisk signifikante forskelle i celecoxibs PK-parametre mellem ældre

afroamerikanere og kaukasiere.

Hos ældre kvinder (over 65 år) er plasmakoncentrationen af celecoxib ca. 100 % forhøjet.

Elimination

Celecoxib elimineres hovedsageligt via metabolisme. Mindre end 1 % af dosis udskilles

uændret i urinen.

Den interindividuelle variation i celecoxib-eksponeringen er ca.

10-foldig. Inden for det terapeutiske dosisområde har celecoxib dosis- og tidsuafhængig

farmakokinetik. Halveringstiden er 8-12 timer. Steady state plasmakoncentrationer nås

inden for 5 dages behandling.

Nedsat nyrefunktion

dk_hum_51846_spc.doc

Side 16 af 19

Der er begrænset erfaring med celecoxib hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Celecoxibs farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion, men

det er usandsynligt, at den er meget ændret i denne patientgruppe. Forsigtighed anbefales

ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion. Svært nedsat nyrefunktion er en

kontraindikation.

Nedsat leverfunktion

Sammenlignet med personer med normal leverfunktion havde patienter med let nedsat

leverfunktion en gennemsnitlig stigning af celecoxib i Cmax på 53 % og i AUC på 26 %.

De tilsvarende værdier for patienter med moderat nedsat leverfunktion var henholdsvis 41

% og 146 %. Den metaboliske kapacitet hos patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion kunne bedst korreleres til deres albuminværdier. Behandlingen skal initieres

med halvdelen af den anbefalede dosis hos patienter med moderat nedsat leverfunktion

(serumalbumin 25-35g/l). Patienter med svært nedsat leverfunktion (serumalbumin <25

g/l) er ikke undersøgt, hvorfor celecoxib er kontraindiceret til denne patientgruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske sikkerhedsdata viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle toksicitetsstudier efter gentagne doser, mutagenicitets- eller

karcinogenicitetsstudier ud over dem, der er beskrevet i pkt. 4.4, 4.6 og 5.1.

Celecoxib i orale doser på ≥150 mg/kg/dag (ca. 2 gange den humane eksponering på

200 mg 2 gange dagligt målt som AUC

0-24

) forårsagede en øget forekomst af

ventrikelseptumdefekter, en sjælden hændelse, og fosterforandringer, som f.eks.

sammenvoksede ribben, sammenvoksede sternebrae og misdannede sternebrae, når kaniner

blev behandlet gennem hele organogenesen. Der sås en dosisafhængig forøgelse af hernier

i diafragma, når rotter fik celecoxib i orale doser ≥30 mg/kg/dag (ca. 6 gange den humane

eksponering målt som AUC

0-24

ved 200 mg 2 gange dagligt) gennem hele organogenesen.

Disse virkninger er forventede som følge af hæmning af prostaglandinsyntesen. Hos rotter

førte eksponering for celecoxib under den tidlige embryoudvikling til præ- og

postimplantationstab og reducerede embryo-/fosteroverlevelsen.

Celecoxib blev udskilt i rottemælk. I et peri-/postnatalt studie med rotter blev der set

toksicitet hos afkommet.

I et 2-årigt toksicitetsstudie med høje doser er der set en stigning i ikke-binyrebetinget

trombose hos hanrotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

mg kapsel, hård

Kapslen indeholder:

lactosemonohydrat

povidon K30

croscarmellosenatrium

natriumlaurilsulfat

magnesiumstearat (E470b)

Kapselskal:

dk_hum_51846_spc.doc

Side 17 af 19

gelatine

titandioxid (E171)

mg kapsel, hård

Kapslen indeholder:

lactosemonohydrat

povidon K30

croscarmellosenatrium

natriumlaurilsulfat

magnesiumstearat (E470b)

Kapselskal:

gelatine

titandioxid (E171)

jernoxid, gul (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Celecoxib ”Krka” 100 mg og 200 mg kapsler, hårde:

Blister (PVC/Aluminium): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 og 100 hårde kapsler i en æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

100 mg: 51846

200 mg: 51847

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. december 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

dk_hum_51846_spc.doc

Side 18 af 19

7. december 2018

dk_hum_51846_spc.doc

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information