Celebra 100 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-09-2019

Aktiv bestanddel:
CELECOXIB
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
M01AH01
INN (International Name):
CELECOXIB
Dosering:
100 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
31269
Autorisation dato:
2000-04-28

Indlægsseddel: Information til brugeren

Celebra 100 mg hårde kapsler

Celebra 200 mg hårde kapsler

celecoxib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Celebra

Sådan skal De tage Celebra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Celebra bruges til voksne til at lindre symptomer, der er forårsaget af leddegigt (reumatoid artrit),

slidgigt (osteoartrose) og gigt i ryghvirvlerne (ankyloserende spondylitis).

Celebra tilhører gruppen af nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID), og hører specifikt til

undergruppen, der hedder COX-2-hæmmere.

Prostaglandiner er naturlige stoffer, som dannes i kroppen. Nogle prostaglandiner giver smerte og

betændelse (hævelse). Ved sygdomme som leddegigt og slidgigt producerer kroppen flere af disse stoffer.

Celebra

virker ved at nedsætte produktionen af disse prostaglandiner, og nedsætter derved smerte og

betændelse.

De kan forvente, at medicinen vil begynde at virke få timer efter, at De har taget den første dosis, men De

vil måske ikke opleve fuld effekt før efter flere dage.

Lægen kan have givet Dem Celebra for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Celebra

Lægen har udskrevet Celebra til Dem. Følgende oplysninger vil hjælpe Dem med at få de bedste resultater

med Celebra. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Tag ikke Celebra

Fortæl det til lægen, hvis noget af følgende passer på Dem, da patienter med disse tilstande ikke bør

tage Celebra.

Hvis De er allergisk over for celecoxib eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Hvis De har haft en overfølsomhedsreaktion over for den type medicin, der kaldes

”sulfonamider” (en type antibiotika, som bruges ved behandling af infektioner).

Hvis De har aktivt mavesår eller sår på tarmene, eller blødning i maven eller tarmene.

Hvis De – efter at have taget acetylsalicylsyre eller andre antiinflammatoriske lægemidler og

smertestillende medicin (NSAID) – har oplevet astma, polypper i næsen, svær tillukning af

næsen, eller en overfølsomhedsreaktion som f.eks. kløende hududslæt, hævelse af ansigt, læber,

tunge eller hals, besværet eller hvæsende vejrtrækning.

Hvis De er gravid. Hvis De kan blive gravid under behandlingen, bør De tale med Deres læge

om præventionsmetoder.

Hvis De ammer.

Hvis De har alvorlig leversygdom.

Hvis De har alvorlig nyresygdom.

Hvis De har en betændelsessygdom i tarmene, f.eks. colitis ulcerosa eller Crohns sygdom.

Hvis De lider af hjertesvigt, har fået konstateret iskæmisk hjertesygdom eller cerebrovaskulær

sygdom f.eks. hvis De har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående nedsat blodtilførsel til

hjernen (TIA = transitorisk iskæmisk attak, også kaldet ”mini-slagtilfælde”), smerter i brystet,

evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen

(angina pectoris), eller ved tilstopning af blodårerne til hjertet eller hjernen.

Hvis De har haft problemer med blodomløbet (perifer arteriel sygdom), eller hvis De har fået

foretaget operation i blodårerne i benene.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Celebra, hvis:

De tidligere har haft mavesår eller tegn på blødning i maven eller tarmene.

(De må ikke tage Celebra, hvis De har aktivt mavesår eller blødning i maven eller tarmene).

De tager acetylsalicylsyre (selv ved lave doser, f.eks. hjertemagnyl).

De tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin/warfarin-lignende antikoagulantia eller nye

blodfortyndende lægemidler til oral anvendelse, f.eks. apixaban).

De bruger lægemidler, der kaldes kortikosteroider (f.eks. prednison).

De tager Celebra samtidig med andre NSAID, som ikke indeholder acetylsalicylsyre (f.eks.

ibuprofen eller diclofenac). Samtidig brug af denne medicin og Celebra bør undgås.

De er ryger, har diabetes, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol.

Deres hjerte, lever eller nyrer ikke fungerer normalt. Lægen ønsker muligvis at kontrollere Dem

regelmæssigt.

De har hævelser på grund af væskeophobning (f.eks. hævede ankler og fødder).

De lider af væskemangel, f.eks. på grund af opkastning eller diarré eller er i behandling med

vanddrivende medicin (bruges ved behandling af for meget væske i kroppen).

De har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion eller en alvorlig hudreaktion, som er udløst af

medicin.

De føler Dem sløj på grund af en infektion, eller tror De har en infektion, da Celebra kan skjule

feber eller andre tegn på infektion og betændelse.

De er over 65 år. Lægen vil ønske at kontrollere Dem regelmæssigt.

De indtager alkohol og NSAID, da risikoen for mave-tarmproblemer kan øges.

Som andre NSAID (f.eks. ibuprofen eller diclofenac) kan denne medicin give forhøjet blodtryk. Lægen

kan derfor ønske at kontrollere Deres blodtryk regelmæssigt.

Visse tilfælde af alvorlige leverpåvirkninger, herunder alvorlig leverbetændelse, leverskade, leversvigt

(visse tilfælde med døden til følge eller nogle, som krævede levertransplantation) er set i forbindelse med

celecoxib. Blandt de tilfælde, hvor tidspunkt for udbrud er angivet, opstod de mest alvorlige

leverpåvirkninger inden for 1 måned efter behandlingsstart.

Celebra kan gøre det vanskeligere at blive gravid. Fortæl det til lægen, hvis De planlægger at blive gravid,

eller hvis De har problemer med at blive gravid (se afsnit om graviditet og amning).

Brug af anden medicin sammen med Celebra

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer eller mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis De tager:

hostemedicin (dextromethorphan)

medicin mod for højt blodtryk og hjertesvigt (ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagonister,

betablokkere eller vanddrivende medicin (diuretika))

medicin mod svampeinfektioner og bakterielle infektioner (fluconazol og rifampicin)

blodfortyndende medicin (warfarin eller anden warfarin-lignende medicin, herunder nyere

lægemidler som apixaban)

medicin mod visse typer af depression (lithium)

anden medicin til behandling af depression, søvnproblemer, højt blodtryk eller uregelmæssig

puls

medicin mod visse psykiske lidelser (neuroleptika)

medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)

medicin mod epilepsi/kramper og visse former for smerter eller depression (carbamazepin)

medicin mod epilepsi/kramper eller søvnforstyrrelser (barbiturater)

medicin, der bruges i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus).

Celebra kan tages sammen med acetylsalicylsyre i lave doser (dagligt 75 mg eller mindre, f.eks.

hjertemagnyl). Spørg lægen til råds, før De tager disse 2 typer medicin samtidig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De

spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

De må ikke tage Celebra, hvis De er gravid eller kan blive gravid (dvs. kvinder, der ikke bruger sikker

prævention). Hvis De bliver gravid under behandling med Celebra, skal De stoppe behandlingen og

kontakte lægen, så I kan diskutere alternative behandlingsmuligheder.

Amning

Hvis De ammer, må De ikke tage Celebra.

Fertilitet

NSAID, herunder Celebra, kan gøre det vanskeligere at blive gravid. De skal fortælle det til Deres læge,

hvis De planlægger at blive gravid, eller hvis De har problemer med at blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De bør være opmærksom på, hvordan De reagerer på behandlingen med Celebra, før De kører bil og

betjener maskiner. Hvis De bliver svimmel eller søvnig, efter at De har taget Celebra, bør De undlade at køre

bil og betjene maskiner, indtil disse symptomer har fortaget sig.

Celebra indeholder lactose

Celebra indeholder lactose (en sukkerart). Kontakt lægen før De tager dette lægemiddel, hvis lægen har

fortalt Dem, at der er nogle sukkerarter, som De ikke kan tåle.

3.

Sådan skal De tage Celebra

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Hvis De føler, at virkningen af Celebra er for kraftig eller for svag, skal De

tale med lægen eller apotekspersonalet.

Lægen vil fortælle Dem, hvilken dosis De skal tage. Da risikoen for bivirkninger forbundet med

hjerteproblemer øges med dosis og behandlingsvarighed, er det vigtigt, at De tager så lav en dosis som

muligt til behandling af Deres smerter. De bør ikke tage Celebra længere end det er nødvendigt for at

kontrollere symptomerne.

Administration:

Celebra er til oral anvendelse. Kapslerne kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, både med

og uden mad. Dog bør De forsøge at tage kapslerne på samme tidspunkt hver dag.

Hvis De har svært ved at sluge kapslerne: Hele kapslens indhold kan hældes ud over en teskefuld halvfast

mad (som f.eks. kold æblemos eller æblemos, der har stuetemperatur, risvælling, yoghurt eller moset

banan) og sluges straks sammen med ca. 240 ml vand.

Kapslen åbnes således: Hold kapslen lodret for at samle granulatet i bunden. Tryk så forsigtigt på den

øverste kapseldel, og drej den af. Pas på ikke at spilde indholdet. Granulatet må ikke tygges eller knuses.

Kontakt lægen inden for 2 uger, hvis De ikke oplever bedring.

Den anbefalede dosis er:

Slidgigt (osteoartrose):

Den anbefalede dosis er 200 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til maksimalt 400 mg dagligt.

Den sædvanlige dosis er:

1 kapsel på 200 mg 1 gang dagligt eller

1 kapsel på 100 mg 2 gange dagligt.

Leddegigt (reumatoid artrit):

Den anbefalede dosis er 200 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til maksimalt 400 mg dagligt.

Den sædvanlige dosis er:

1 kapsel på 100 mg 2 gange dagligt.

Gigt i ryghvirvlerne (ankyloserende spondylitis):

Den anbefalede dosis er 200 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til maksimalt 400 mg dagligt.

Den sædvanlige dosis er:

1 kapsel på 200 mg 1 gang dagligt eller

1 kapsel på 100 mg 2 gange dagligt.

Nyre- og leverproblemer:

De bør sikre Dem, at lægen er klar over det, hvis De har nyre- eller leverproblemer, da De så kan have

behov for en lavere dosis.

Ældre, især dem, der vejer mindre end 50 kg:

Hvis De er over 65 år og især hvis De vejer mindre end 50 kg, vil lægen muligvis kontrollere Dem nøje.

De må ikke tage mere end 400 mg dagligt.

Brug til børn

Celebra er kun til behandling af voksne. De må ikke give Celebra til børn.

Hvis De har taget for mange Celebra kapsler

De må ikke tage flere kapsler end lægen har foreskrevet. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De

har taget mere af Celebra, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De

føler Dem utilpas. Tag medicinen med.

Hvis De har glemt at tage Celebra

Glemmer De at tage en dosis, skal De tage den så snart De kommer i tanke om det. De må ikke tage

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Celebra

Hvis De pludseligt stopper med at tage Celebra, risikerer De, at Deres smerter eller betændelsestilstand

forværres. De må ikke stoppe med at tage Celebra, før De har talt med lægen. Lægen kan bede Dem om at

nedsætte dosis over et par dage, inden De stopper behandlingen helt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, der er anført nedenfor, er set hos patienter med gigt, som er behandlet med

Celebra. Bivirkninger, der er markeret med en stjerne (*), er anført med de højere hyppigheder, der

er set hos patienter, der tog Celebra for at forebygge polypper i tyktarmen. Patienterne i disse forsøg

tog Celebra i en højere dosis og i en længere periode.

Stop med at tage Celebra, og søg straks læge eller skadestue, hvis De oplever følgende:

Hvis De får:

en allergisk reaktion, som f.eks. hududslæt, hævelse af ansigt, hvæsende vejrtrækning eller

åndedrætsbesvær

hjerteproblemer, som f.eks. smerter i brystet

kraftige mavesmerter eller tegn på blødning i maven eller tarmene, som f.eks. sort eller blodig

afføring, eller blodigt opkast

en hudreaktion, som f.eks. udslæt, blæredannelse eller afskalning af huden

leversvigt (symptomer kan omfatte kvalme, diarré, gulsot (huden eller det hvide i Deres øjne bliver

gult)).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

forhøjet blodtryk, herunder forværring af eksisterede forhøjet blodtryk.*

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hjerteanfald*

væskeophobning med hævede ankler, ben og/eller hænder

urinvejsinfektioner

åndenød*, bihulebetændelse (tillukkede eller smertende bihuler), tilstoppet eller løbende næse, ondt i

halsen, hoste, forkølelse, influenzalignende symptomer

svimmelhed, søvnbesvær

opkastning*, mavepine, diarré, fordøjelsesbesvær, luft i maven

udslæt, kløe

muskelstivhed

synkebesvær*

hovedpine

kvalme

ondt i leddene

forværring af eksisterende allergier

utilsigtet tilskadekomst.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

slagtilfælde*

hjertesvigt, hjertebanken (bevidst om at hjertet slår), hurtig puls

unormale laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion

unormale laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for nyrefunktion

ændringer i de røde blodlegemer, som kan give træthed eller kortåndethed (anæmi)

angst, depression, træthed, døsighed, prikken og stikkende fornemmelse under huden

for højt kalium i blodet, som ses ved blodprøver (kan give kvalme, træthed, muskelsvaghed eller

hjertebanken)

nedsat eller sløret syn, susen for ørerne, mundsmerter og mundsår, problemer med hørelsen*

forstoppelse, bøvsen, mavekatar (fordøjelsesbesvær, mavesmerter eller opkastning), forværring af

mave-tarmbetændelse

kramper i benene

hævet kløende udslæt (nældefeber)

øjenbetændelse

vejrtrækningsbesvær

misfarvning af huden (blå mærker)

brystsmerter (generel smerte, som ikke stammer fra hjertet)

hævelse af ansigtet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

sår (blødende) i maven, spiserøret eller tarmene; eller hul på tarmen (kan give mavesmerter, feber,

kvalme, opkastning, blokering af tarmene), sort eller blodig afføring, betændelse i bugspytkirtlen (kan

give mavesmerter), betændelse i spiserøret (øsophagus)

lavt indhold af natrium i blodet (en tilstand, der kaldes hyponatriæmi)

nedsat antal hvide blodlegemer (hjælper med at beskytte kroppen mod infektioner) eller blodplader

(øget risiko for blødning og blå mærker)

problemer med at koordinere muskelbevægelser

føler sig forvirret, forandringer i smagsopfattelsen

øget følsomhed af huden for lys

hårtab

hallucinationer

blødning i øjet

akut reaktion, der kan føre til lungebetændelse

uregelmæssig puls

rødmen

blodpropper i årerne i lungerne. Symptomerne kan være pludselig åndenød, skarpe smerter, når du

trækker vejret eller kollaps

blødning i maven eller tarmene (kan give blodig afføring eller opkastning), betændelse i tynd- eller

tyktarm

alvorlig leverbetændelse (hepatitis). Symptomer kan være kvalme, diarré, gulsot (gulfarvning af huden

eller det hvide i øjnene), mørk urin, lys afføring, kommer nemt til at bløde, kløe eller kuldegysninger

akut nyresvigt

menstruationsforstyrrelser

hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller hals, eller synkebesvær.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

alvorlige allergiske reaktioner (herunder muligt dødeligt anafylaktisk shock)

alvorlige hudreaktioner som f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis og toksisk

epidermal nekrolyse (kan give hududslæt, blæredannelse og afskalning af hudens øverste lag) og akut

generaliseret pustuløst udslæt (symptomerne er bl.a. rød, hævet hud med utallige små pusholdige blærer)

en forsinket allergisk reaktion med mulige symptomer som f.eks. hududslæt, hævelse af ansigtet, feber,

hævede kirtler og unormale blodprøveresultater (f.eks. lever og blodlegemer (eosinofili, en form for

forhøjet antal hvide blodlegemer))

blødning i hjernen, som fører til død

meningitis (betændelse i hinden omkring hjernen og rygmarven)

leversvigt, leverskade og alvorlig leverbetændelse (fulminant hepatitis) (nogle gange med døden til

følge, eller som kræver levertransplantation). Symptomer kan være kvalme, diarré, gulsot (gulfarvning af

huden

eller

hvide

øjnene),

mørk

urin,

afføring,

kommer

nemt

bløde,

kløe

eller

kuldegysninger

leverproblemer (som f.eks. kolestase og kolestatisk hepatit, der kan være ledsaget af symptomer som

f.eks. misfarvet afføring, kvalme og gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene)

nyrebetændelse eller andre nyreproblemer (som f.eks. nefrotisk syndrom og minimal change sygdom,

som kan være ledsaget af symptomer som f.eks. væskeophobning (ødemer), skummende urin, træthed og

appetitløshed)

forværret epilepsi (kan være hyppigere og/eller kraftigere anfald)

blokering af en arterie eller blodåre i øjet, som kan medføre delvist eller fuldstændigt tab af synsevne

betændte blodkar (kan give feber, smerter, blå mærker i huden)

nedsat antal røde og hvide blodlegemer og blodplader (kan give træthed, blå mærker, hyppig

næseblødning og øget risiko for infektioner)

muskelsmerter og –svaghed

nedsat lugtesans

tab af smagssansen.

Ikke kendt: hyppighed kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data:

nedsat fertilitet hos kvinder, som normalt kan afhjælpes, hvis behandlingen stoppes.

I kliniske forsøg, hvor Celebra blev givet i doser på 400 mg dagligt i op til 3 år, til sygdomme, som

ikke er gigtrelaterede, er følgende yderligere bivirkninger set:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hjerteproblemer: smerter i brystet (angina pectoris)

maveproblemer: irritabel tyktarm (kan omfatte mavesmerter, diarré, fordøjelsesbesvær, luft i maven)

nyresten (som kan give mave- eller rygsmerter, blod i urinen), problemer med at komme af med urinen

vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

blodprop sædvanligvis i benene, som kan give smerte, hævelse og rødme i læggen eller

vejrtrækningsproblemer (dyb venetrombose)

maveproblemer: maveinfektion (som kan give irritation af og sår i maven eller tarmene)

benbrud

helvedesild, hudinfektion, eksem (tørt, kløende udslæt), lungebetændelse (lungeinfektion (muligvis

med hoste, feber, vejrtrækningsbesvær))

flydende objekter i øjet, som giver sløret eller nedsat syn, svimmelhed pga. problemer i det indre øre,

ømme, betændte eller blødende gummer, mundsår

stor vandladningstrang om natten, blødning fra hæmorroider, hyppig afføring

fedtklumper i huden eller andre steder, godartet knude (ufarlig hævelse på eller ved led og sener i

hånden eller på foden), talebesvær, unormal eller meget kraftig blødning fra skeden, brystsmerter

højt indhold af natrium i blodet (ses ved blodprøver).

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Celebra ved temperaturer over 30°C.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og y

derligere oplysninger

Celebra 100

mg og 200

mg hårde kapsler indeholder:

Aktivt indholdsstof: celecoxib.

1 kapsel indeholder 100 mg eller 200 mg celecoxib.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; natriumlaurilsulfat; povidon; croscarmellosenatrium;

magnesiumstearat. Kapselskallen indeholder: gelatine; titandioxid (E 171); natriumlaurilsulfat og

sorbitanmonolaurat. Mærkningsblækket indeholder

shellac; propylenglycol;

indigotin (E 132) (på

kapslen med 100 mg); jernoxid (E 172) (på kapslen med 200 mg).

Udseende og pakningsstørrelser

Celebra fås som hårde kapsler.

100 mg: uigennemsigtige, hvide kapsler med to blå bånd mærket 7767 og 100.

200 mg: uigennemsigtige, hvide kapsler med to guldfarvede bånd mærket 7767 og 200.

Kapslerne er pakket i klare eller uigennemsigtige PVC-/aluminiumsblisterkort.

Celebra findes i følgende pakningsstørrelser:

2, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 10x10, 10x30, 10x50, 1x50 enkeltdosisblister, 1x100 enkeltdosisblister,

5x(10x10).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

R-Pharm Germany GmbH, Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen, Tyskland.

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS-medlemslande under følgende navne:

Navn

Land

Celebra

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige

Celebrex

Belgien, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederlandene, Portugal,

Spanien, Storbritannien, Tyskland, Østrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2016.

4. september 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Celebra, hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

20478

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Celebra

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 kapsel indeholder 100 mg eller 200 mg celecoxib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Lactose (100 mg kapsel indeholder 149,7 mg og 200 mg kapsel indeholder 49,8 mg

lactosemonohydrat; se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler.

100 mg: Hvide, uigennemsigtige kapsler med to blå bånd mærket 7767 og 100.

200 mg: Hvide, uigennemsigtige kapsler med to guldfarvede bånd mærket 7767 og 200.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Celebra er indiceret hos voksne til symptomlindring ved behandling af osteoarthrosis

(OA), rheumatoid arthritis (RA) og ankyloserende spondylitis (AS).

Beslutningen om at ordinere en selektiv cyclooxygenase

2 (COX-2) hæmmer bør bero på

en vurdering af den samlede risiko for den enkelte patient (se pkt. 4.3 og 4.4.).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Da den kardiovaskulære risiko ved brug af celecoxib kan øges med dosis og behandlings-

varighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den lavest effektive daglige dosis

anvendes. Patientens behov for symptomlindring samt behandlingsrespons bør genover-

vejes med jævne mellemrum, især hos patienter med osteoarthrosis (se pkt. 4.3, 4.4, 4.8 og

5.1).

dk_hum_31269_spc.doc

Side 1 af 19

Osteoarthrosis

Anbefalet daglig dosis er 200 mg 1 gang dagligt eller fordelt på 2 doser. Hos nogle

patienter med utilstrækkelig lindring af symptomer kan en dosisøgning til 200 mg 2 gange

dagligt øge effekten. Hvis der ikke ses en terapeutisk bedring inden for 2 uger, bør andre

behandlingsmuligheder overvejes.

Rheumatoid arthritis

Anbefalet initial daglig dosis er 200 mg fordelt på 2 doser. Dosis kan om nødvendigt

senere øges til 200 mg 2 gange dagligt. Hvis der ikke ses en terapeutisk bedring inden for 2

uger, bør andre behandlingsmuligheder overvejes.

Ankyloserende spondylitis

Anbefalet daglig dosis er 200 mg 1 gang dagligt eller fordelt på 2 doser. Hos nogle få

patienter med utilstrækkelig lindring af symptomer, kan en dosisøgning til 400 mg 1 gang

dagligt eller fordelt på 2 doser øge effekten. Hvis der ikke ses en terapeutisk bedring inden

for 2 uger, bør andre behandlingsmuligheder overvejes.

Den højest anbefalede daglige dosis er 400 mg for alle indikationer.

Særlige populationer

Ældre

Som hos yngre voksne bør 200 mg være den initiale daglige dosis. Dosis kan om nød-

vendigt senere øges til 200 mg 2 gange dagligt. Særlig forsigtighed bør udvises hos ældre

patienter, der vejer mindre end 50 kg (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Celecoxib er ikke indiceret til børn.

Nedsat CYP2C9-metabolisering

Patienter med kendt eller formodet nedsat CYP2C9-metabolisering baseret på genotype-

bestemmelse eller tidligere anamnese/erfaring med andre CYP2C9-substrater bør

behandles med forsigtighed med celecoxib på grund af øget risiko for dosisafhængige

bivirkninger. Det bør overvejes at nedsætte dosis til halvdelen af den lavest anbefalede

dosis (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (serumalbumin 25-35 g/l) bør behandling-

en indledes med halvdelen af den anbefalede dosis. Erfaring hos sådanne patienter er be-

grænset til cirrhotiske patienter (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Erfaring med celecoxib til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion er begrænset,

hvorfor sådanne patienter bør behandles med forsigtighed (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Administration

Oral anvendelse

Celebra kan tages med eller uden føde. Til patienter, der har svært ved at sluge kapsler, kan

indholdet af en celecoxib-kapsel tilsættes æblemos, risvælling, yoghurt eller moset banan. I

dk_hum_31269_spc.doc

Side 2 af 19

så fald skal hele kapslens indhold omhyggeligt hældes ud på en strøget teskefuld æblemos,

risvælling, yoghurt eller moset banan, som er afkølet eller har stuetemperatur, og indtages

straks sammen med 240 ml vand. Kapselindhold, der er hældt ud over æblemos, risvælling

eller yoghurt, er stabilt i op til 6 timer, når det opbevares i køleskab (2-8 °C).

Kapselindhold, der er hældt ud over moset banan, må ikke opbevares i køleskab og skal

indtages straks.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Kendt overfølsomhed over for sulfonamider.

Aktivt peptisk ulcus eller gastrointestinal (GI) blødning.

Patienter, som tidligere har haft symptomer på astma, akut rhinitis, nasale polypper,

angioneurotisk ødem, urticaria eller anden type af allergisk reaktion efter at have taget

acetylsalicylsyre (aspirin) eller andre non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID)

herunder COX

2-hæmmere.

Under graviditet og til kvinder i den fertile alder med mindre der anvendes sikker anti-

konception (se pkt. 4.6). Hos de to dyrearter, der er undersøgt, er det vist, at celecoxib kan

forårsage misdannelser (se pkt. 4.6 og 5.3). En potentiel risiko under graviditet hos

mennesker er uafklaret, men kan ikke udelukkes.

Amning (se pkt. 4.6 og 5.3).

Svær leverdysfunktion (serumalbumin

25 g/l eller Child-Pugh score

10).

Patienter med estimeret kreatininclearance

30 ml/min.

Inflammatorisk tarmsygdom.

Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV).

Konstateret iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær

sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Gastrointestinale (GI) påvirkninger

Der er set øvre og nedre gastrointestinale komplikationer (perforationer, ulcera og

blødninger (PUB)), nogle med fatal udgang hos patienter behandlet med celecoxib.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter, der har høj risiko for at udvikle

gastrointestinale komplikationer i forbindelse med NSAID: ældre personer, patienter, som

samtidig får andre NSAID eller trombocythæmmere (som f.eks. acetylsalicylsyre) eller

glucocorticoider, patienter, der drikker alkohol, eller patienter, der tidligere har haft en

gastrointestinal sygdom, som f.eks. ulceration eller gastrointestinal blødning.

dk_hum_31269_spc.doc

Side 3 af 19

Der er yderligere øget risiko for gastrointestinale bivirkninger (gastrointestinale ulcera eller

andre gastrointestinale komplikationer), hvis celecoxib tages samtidig med acetylsalicyl-

syre (selv ved lave doser).

Signifikant forskel i den gastrointestinale sikkerhed mellem selektive COX-2 hæmmere +

acetylsalicylsyre vs. NSAID + acetylsalicylsyre er ikke blevet fastslået i langtidsforsøg (se

pkt. 5.1).

Samtidig behandling med NSAID

Samtidig behandling med celecoxib og et ikke aspirinholdigt NSAID bør undgås.

Kardiovaskulære virkninger

Der er set et øget antal alvorlige kardiovaskulære hændelser, hovedsagelig myokardie-

infarkt, i placebokontrollerede langtidsforsøg hos personer med sporadisk adenomatøs

polypose behandlet med celecoxib ved doser på 200 mg 2 gange dagligt og 400 mg 2

gange dagligt sammenlignet med placebo (se pkt. 5.1).

Da den kardiovaskulære risiko ved brug af celecoxib kan øges med dosis og behandlings-

varighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den lavest effektive daglige dosis an-

vendes. NSAID, herunder selektive COX-2-hæmmere har været forbundet med øget risiko

for kardiovaskulære og trombotiske uønskede hændelser ved langtidsbehandling. Det

nøjagtige omfang af risikoen efter en enkelt dosis er ikke blevet fastlagt. Ligeledes er den

nøjagtige behandlingsvarighed, som er forbundet med øget risiko, heller ikke fastlagt.

Patientens behov for symptomlindring samt behandlingsrespons bør genovervejes med

jævne mellemrum, især hos patienter med osteoarthrosis (se pkt. 4.2, 4.3, 4.8 og 5.1).

Patienter med særlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hypertension,

hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med celecoxib efter nøje

overvejelse (se pkt. 5.1).

På grund af deres manglende virkning på trombocytfunktionen kan selektive COX

hæmmere ikke erstatte acetylsalicylsyre som profylakse mod kardiovaskulær trombo-

embolisk sygdom. Antithrombotisk behandling bør derfor ikke seponeres (se pkt. 5.1).

Væskeretention og ødem

Ligesom for andre lægemidler, som hæmmer prostaglandinsyntesen, er der set væske-

retention og ødem hos patienter, som har taget celecoxib. Derfor bør celecoxib anvendes

med forsigtighed til patienter, der tidligere har haft hjertesvigt, venstre ventrikulær dys-

funktion eller hypertension og hos patienter med kendt ødem af anden årsag, da prosta-

glandin-hæmning kan medføre en forværring af nyrefunktion og væskeretention. Forsig-

tighed bør også udvises hos patienter, som er i diuretikabehandling eller som på anden

måde har risiko for hypovolæmi.

Hypertension

Som for alle NSAID kan celecoxib føre til udbrud af ny hypertension eller forværring af

eksisterende hypertension, som begge kan være medvirkende årsag til øget hyppighed af

kardiovaskulære hændelser. Blodtryk bør derfor kontrolleres nøje ved opstart af behand-

ling med celecoxib, og under hele behandlingsforløbet.

dk_hum_31269_spc.doc

Side 4 af 19

Lever- og nyrepåvirkninger

Ældre har hyppigere nedsat nyre- og leverfunktion og især nedsat hjertefunktion, og

patienterne bør derfor kontrolleres løbende.

NSAID, herunder celecoxib, kan forårsage nyretoksicitet. Celecoxib har i kliniske forsøg

vist at have samme effekt på nyrerne som det NSAID, der blev sammenlignet med. Patien-

ter, som er i størst risiko for at udvikle nyretoksicitet, er patienter med nedsat nyrefunktion,

hjertesvigt, nedsat leverfunktion, patienter som tager diuretika, ACE

hæmmere (angiotensin

converting enzyme hæmmere), angiotensin-II-receptorantagonister og ældre (se pkt. 4.5).

Disse patienter bør følges nøje under behandling med celecoxib.

Visse tilfælde af alvorlige leverpåvirkninger, herunder fulminant hepatit (nogle fatale),

levernekrose og leversvigt (nogle fatale og nogle, som krævede levertransplantation) er

rapporteret i forbindelse med celecoxib. Blandt de tilfælde, hvor tidspunkt for udbrud er

rapporteret, er de fleste af de alvorlige leverbivirkninger udviklet inden for 1 måned efter

behandlingsstart med celecoxib (se pkt. 4.8).

Hvis der under behandlingen sker en forværring inden for et af de ovennævnte organ-

systemer, skal passende forholdsregler tages, og seponering af behandlingen med celecoxib

bør overvejes.

CYP2D6-hæmning

Celecoxib hæmmer CYP2D6. Selv om det ikke er en kraftig hæmmer af dette enzym, kan

en dosisnedsættelse blive nødvendig for individuelt dosistitrerede lægemidler, som meta-

boliseres af CYP2D6 (se pkt. 4.5).

Personer med nedsat CYP2C9-metabolisering

Patienter, som har svært ved at metabolisere via CYP2C9, bør behandles med forsigtighed

(se pkt. 5.2).

Hud og systemiske overfølsomhedsreaktioner

I forbindelse med brugen af celecoxib er der meget sjældent indberettet alvorlige hudreak-

tioner, nogle fatale, inklusiv exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epi-

dermal nekrolyse (se pkt. 4.8). Patienterne synes at have størst risiko for udvikling af disse

reaktioner tidligt i behandlingsforløbet. Disse reaktioner optræder i de fleste tilfælde inden

for den første måned af behandlingen. Derudover er der indberettet alvorlige overfølsom-

hedsreaktioner (herunder anafylaksi, angioødem og lægemiddelfremkaldt udslæt med eosi-

nofili og systemiske symptomer (DRESS-syndromet) eller overfølsomhedssyndrom) hos

patienter, der fik celecoxib (se pkt. 4.8). Patienter, der tidligere har haft sulfonamidallergi

eller anden lægemiddelallergi, kan have større risiko for alvorlige hudreaktioner og over-

følsomhedsreaktioner (se pkt. 4.3). Behandlingen med celecoxib bør seponeres ved den

første forekomst af hududslæt, slimhindeaffektioner eller andre tegn på overfølsomhed.

Generelt

Celecoxib kan maskere feber og andre tegn på inflammation.

Anvendelse sammen med orale antikoagulantia

Hos patienter i samtidig behandling med warfarin, er der indberettet alvorlig blødning,

hvoraf nogle tilfælde var fatale. Der er indberettet øget protrombintid (INR) ved samtidig

behandling. Dette skal derfor monitoreres nøje hos patienter, der får orale antikoagulantia

dk_hum_31269_spc.doc

Side 5 af 19

af typen warfarin/coumarin, især når behandling med celecoxib indledes, eller celecoxib-

dosis ændres (se pkt. 4.5). Brug af antikoagulantia samtidig med NSAID kan øge risikoen

for blødning. Forsigtighed bør udvises, når celecoxib kombineres med warfarin eller andre

orale antikoagulantia, herunder nye antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran og

rivaroxaban).

Hjælpestoffer

Celebra 100 mg og 200 mg kapsler indeholder lactose (henholdsvis 149,7 mg og 49,8 mg).

Celebra bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af

hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Antikoagulantia

Antikoagulationsparametrene bør monitoreres især i de første dage efter behandlingsstart

eller ved dosisændring af celecoxib hos patienter, som tager warfarin eller andre anti-

koagulantia, da disse patienter har en øget risiko for blødningskomplikationer. Patienter,

der får orale antikoagulantia, bør derfor monitoreres omhyggeligt med hensyn til protrom-

bintid INR, især i de første dage efter behandling med celecoxib er startet eller hvis dosis

af celecoxib ændres (se pkt. 4.4). Blødning i forbindelse med forhøjet protrombintid INR

er især rapporteret hos ældre og hos patienter, som samtidig med celecoxib fik warfarin;

nogle tilfælde var fatale.

Antihypertensiva

NSAID kan nedsætte virkningen af antihypertensiva, herunder ACE-hæmmere,

angiotensin-II-receptor-antagonister, diuretika og beta-blokkere. Som for NSAID kan

risikoen for akut nyreinsufficiens, som sædvanligvis er reversibel, muligvis være øget hos

nogle patienter med kompromitteret nyrefunktion (f.eks. dehydrerede patienter, patienter i

diuretikabehandling eller ældre patienter), hvis ACE-hæmmere, angiotensin-II-receptor-

antagonister og/eller diuretika kombineres med NSAID, inklusive celecoxib (se pkt. 4.4).

Kombinationen bør derfor gives med forsigtighed, især til ældre. Patienter bør være

normalhydrerede, og det bør overvejes at kontrollere nyrefunktionen efter start af

kombinationsbehandling, og med jævne mellemrum efterfølgende.

I et klinisk forsøg af 28 dages varighed med patienter med lisinoprilkontrolleret stadie I og

II hypertension førte administration af celecoxib 200 mg 2 gange dagligt ikke til klinisk

signifikante stigninger i det gennemsnitlige daglige systoliske eller diastoliske blodtryk

beregnet ud fra 24-timers ambulant blodtryksmåling sammenlignet med placebo. Blandt de

patienter, der fik celecoxib 200 mg 2 gange dagligt anses 48% ikke at respondere på

lisinopril ved det afsluttende kliniske besøg (defineret enten som diastolisk blodtryk >

90 mmHg eller diastolisk blodtryk øget > 10% i forhold til baseline), sammenlignet med

27% af patienter behandlet med placebo. Denne forskel er statistisk signifikant.

Ciclosporin og tacrolimus

Samtidig behandling med NSAID og ciclosporin eller tacrolimus kan øge den nyretoksiske

effekt af henholdsvis ciclosporin og tacrolimus. Nyrefunktionen bør derfor monitoreres

ved kombination af celecoxib og hvilket som helst af disse stoffer.

dk_hum_31269_spc.doc

Side 6 af 19

Acetylsalicylsyre

Celecoxib kan tages sammen med acetylsalicylsyre i lavdosis, men er ikke en erstatning for

acetylsalicylsyre ved kardiovaskulær profylakse. I de indsendte forsøg ses, som for andre

NSAID, en øget risiko for gastrointestinal ulceration eller andre gastrointestinale kompli-

kationer, når celecoxib kombineres med lavdosis acetylsalicylsyre (se pkt. 5.1).

Farmakokinetiske interaktioner

Virkningen af celecoxib på andre lægemidler

CYP2D6-hæmning

Celecoxib er en hæmmer af CYP2D6. Under behandling med celecoxib kan

plasmakoncentrationerne af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym, stige. Eksempler på

lægemidler, der metaboliseres af CYP2D6, er antidepressiva (tricycliske og SSRI),

neuroleptika, antiarrytmika, etc. Dosis af individuelt dosistitrerede CYP2D6-substrater, bør

muligvis nedsættes, når samtidig behandling med celecoxib initieres, eller øges, hvis

behandling med celecoxib afbrydes.

Samtidig administration af celecoxib 200 mg 2 gange dagligt gav stigninger i plasmakon-

centrationen for dextromethorphan og metoprolol (CYP2D6-substrater) på henholdsvis 2,6

og 1,5 gange. Disse stigninger skyldes celecoxibs hæmning af CYP2D6-

substratmetabolismen.

CYP2C19-hæmning

In-vitro forsøg har vist mulighed for, at celecoxib kan hæmme CYP2C19-katalyseret

metabolisme. Den kliniske betydning af disse in-vitro fund er ikke kendt. Eksempler på

lægemidler, som metaboliseres af CYP2C19, er diazepam, citalopram og imipramin.

Methotrexat

Hos patienter med rheumatoid arthritis havde celecoxib ingen signifikant virkning på

farmakokinetikken (plasma- eller renal clearence) af methotrexat (i reumatologiske doser).

Alligevel anbefales det at overveje passende monitorering af methotrexatrelateret toksi-

citet, når disse 2 lægemidler kombineres.

Lithium

Hos raske frivillige personer, som fik både celecoxib 200 mg 2 gange dagligt og 450 mg

lithium 2 gange dagligt, er der for lithium set en gennemsnitlig stigning i C

på 16% og i

arealet under kurven (AUC) på 18%. Derfor bør patienter, som behandles med lithium,

følges omhyggeligt, når behandling med celecoxib initieres eller afbrydes.

Orale antikonceptionsmidler

Celecoxib havde ingen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af orale anti-

konceptionsmidler (1 mg norethisteron/35 μg ethinylestradiol) i et udført interaktions-

forsøg.

Glibenclamid/tolbutamid

Celecoxib påvirker ikke i klinisk relevant grad farmakokinetikken af tolbutamid (CYP2C9-

substrat) eller glibenclamid.

dk_hum_31269_spc.doc

Side 7 af 19

Virkningen af andre lægemidler på celecoxib

Personer med nedsat CYP2C9-metabolisering

Hos personer, som har nedsat CYP2C9-metabolisering, og som viser øget systemisk

eksponering for celecoxib, kan samtidig behandling med CYP2C9-hæmmere som f.eks.

fluconazol føre til yderligere stigning i eksponering for celecoxib. Sådanne kombinationer

bør undgås hos personer med kendt nedsat CYP2C9-metabolisering (se pkt. 4.2 og 5.2).

CYP2C9-hæmmere og -induktorer

Da celecoxib overvejende metaboliseres af CYP2C9, bør det bruges i halvdelen af den

anbefalede dosis hos patienter, som får fluconazol. Samtidig brug af 200 mg celecoxib

taget som én enkelt dosis og 200 mg fluconazol, en potent CYP2C9-hæmmer, 1 gang

dagligt, resulterede i en gennemsnitlig stigning i celecoxibs C

på 60% og i AUC på

130%. Plasmakoncentrationen af celecoxib kan reduceres ved samtidig brug af CYP2C9-

induktorer som rifampicin, carbamazepin og barbiturater.

Ketoconazol og antacida

Ketoconazol eller antacida er ikke set at påvirke celecoxibs farmakokinetik.

Pædiatrisk population

Interaktionsforsøg er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyreforsøg (rotter og kaniner) har vist reproduktionstoksicitet inklusiv misdannelser (se

pkt. 4.3 og 5.3). Hæmning af prostaglandinsyntesen kan have en skadelig virkning på

graviditeten. Data fra epidemiologiske forsøg viser en øget risiko for spontan abort efter

anvendelse af prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i graviditeten. Den potentielle risiko

under graviditet hos mennesker er ikke kendt, men kan ikke udelukkes. Som for andre

lægemidler, der hæmmer prostaglandinsyntesen, kan celecoxib i tredje trimester af gravi-

diteten hæmme uterus kontraktioner og give præmatur lukning af ductus arteriosus.

Brug af NSAID, herunder celecoxib, i 2. og 3. trimester kan give renal dysfunktion hos

fostret, og dette kan resultere i en reduceret mængde fostervand eller i svære tilfælde

oligohydramnios. Sådanne virkninger kan sætte ind kort tid efter påbegyndt behandling, og

er oftest reversible.

Celecoxib er kontraindiceret under graviditet og til kvinder, som kan blive gravide (se pkt.

4.3 og 4.4). Hvis en kvinde bliver gravid under behandling med Celebra, bør behandlingen

afbrydes.

Amning

Hos rotter udskilles celecoxib i mælken i koncentrationer svarende til plasmakoncen-

trationerne. Anvendelse af celecoxib til et begrænset antal ammende kvinder har vist, at

celecoxib overføres til mælken i meget små mængder. Kvinder i behandling med Celebra

bør ikke amme.

dk_hum_31269_spc.doc

Side 8 af 19

Fertilitet

Baseret på virkningsmekanismen kan anvendelsen af NSAID, herunder celecoxib, forsinke

eller forhindre hindebristning af ovariefollikler, hvilket har været forbundet med reversibel

infertilitet hos nogle kvinder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienter, som mærker svimmelhed, vertigo eller søvnighed, når de er i behandling med

Celebra, bør undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne i tabel 1 er anført efter organklasse og i henhold til frekvens og afspejler

information fra følgende kilder:

Bivirkninger rapporteret hos

patienter med osteoarthrosis og rheumatoid

arthritis ved hyppigheder større end 0,01% og med større hyppighed

end dem, der er rapporteret for placebo. Bivirkningerne stammer fra

12 placebo- og/eller aktivt-kontrollerede kliniske forsøg i varigheder

op til 12 uger ved indgivelse af celecoxib på 100 mg op til 800 mg

dagligt. I yderligere forsøg, hvor ikke-selektive NSAID blev anvendt

som sammenligningsprodukter, blev ca. 7.400 patienter med arthritis

behandlet med daglige doser af celecoxib på op til 800 mg, herunder

ca. 2.300 patienter behandlet i 1 år eller mere. Bivirkningerne set

med celecoxib i disse yderligere forsøg var de samme som dem, der

blev set hos patienterne med osteoarthrosis og rheumatoid arthritis

anført i tabel 1.

Bivirkninger rapporteret med hyppigheder større end for placebo hos

personer behandlet med celecoxib 400 mg dagligt fra et

langtidsforsøg ved forebyggelse af polypper med varighed op til 3 år

(forsøgene Adenoma Prevention with Celecoxib (APC) og Prevention

of Colorectal Sporadic Adenomatous Polyps (PreSAP), se pkt. 5.1,

Kardiovaskulær sikkerhed – langtidsforsøg hos patienter med

sporadisk

adenomatøs polypose

Bivirkninger fra post-marketing erfaring rapporteret som spontane

rapporter over en periode, hvor det anslås, at > 70 millioner

patienter er blevet behandlet med celecoxib (variable doser,

varigheder og indikationer). Selv om disse er identificeret som

bivirkninger rapporteret efter markedsføring, er data fra kliniske

forsøg anvendt som basis for udregning af frekvens. Frekvenser er

baseret på kumulative metaanalyser med pooling af kliniske forsøg

med eksponering af 38.102 patienter.

Tabel 1. Bivirkninger fra kliniske forsøg med celecoxib og erfaringer fra

bivirkningsovervågning (MedDRA foretrukne termer)

1, 2

Hyppighed

System

organklasse

Meget

almindelig

(>1/10)

Almindelig

1/100 og

<1/10)

Ikke

almindelig

1/1.000

og <1/100)

Sjælden

1/10.000 og

<1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Frekvens ikke kendt

(kan ikke estimeres

ud fra forhånden-

værende data)

Infektioner

og parasi-

sinuitis, øvre

luftvejsinfek-

dk_hum_31269_spc.doc

Side 9 af 19

tære syg-

domme

tion, pharyngitis,

urinvejsinfektion

Blod og

lymfesystem

anæmi

leukopeni,

trombocyto-

peni

pancytopeni

Immun-

systemet

overfølsomhed

anafylaktisk

shock

anafylaktisk

reaktion

Metabo-

lisme og

ernæring

hyperka-

liæmi

Psykiske

forstyrrelser

søvnløshed

angst,

depression,

træthed

tilstand af

konfusion,

hallucination-

Nerve-

systemet

svimmelhed,

hypertoni,

hovedpine

cerebralt

infarkt

paræstesi,

søvnighed

ataksi,

dysgeusi

intrakraniel

blødning

(herunder fatal

intrakraniel

blødning)

aseptisk

meningitis

epilepsi

(herunder

forværret

epilepsi)

, tab af

smagssans

anosmi

Øjne

sløret syn,

conjunctivi-

øjenblødning

okklusion af

nethindearterie

okklusion af

nethindevene

Øre og

labyrint

tinnitus,

høretab

Hjerte

myokardie-

infarkt

hjertesvigt,

palpitationer,

takykardi

arytmi

Vaskulære

sygdomme

hyperten-

sion

(her-

under for-

værret

hyperten-

sion)

pulmonær

embolisme

flushing

vaskulitis

Luftveje,

thorax og

mediastinu

m

rhinitis, hoste,

dyspnø

bronko-

spasme

pneumoni

Mave-tarm-

kanalen

kvalme

, abdo-

minalsmerter,

diarré, dyspepsi,

flatulens,

opkastning

dysfagi

obstipation,

gastrit, sto-

matit, gastro-

intestinal

inflamma-

tion

(herunder

forværring af

gastrointesti-

nal inflam-

ma- tion),

opstød

gastrointestinal

blødning

, sår i

tolv-

fingertarmen,

sår i mavesæk,

sår i spiserør,

sår i

tyndtarmen,

sår i

tyktarmen,

intestinal

perforation,

esophagitis,

melæna, pan-

kreatit, colitis

Lever og

galdeveje

abnorm le-

verfunktion,

forhøjede

hepatitis

leversvigt

(nogle gange

fatalt eller, som

dk_hum_31269_spc.doc

Side 10 af 19

leverenzym-

er (herunder

forhøjet

ASAT og

ALAT)

kræver lever-

transplantation),

fulminant hepa-

titis

, (nogle

fatale), lever-

nekrose

, kole-

stase

kolestatisk

hepatitis

icterus

Hud og

subkutane

væv

udslæt, pruritus

(herunder gene-

raliseret pruri-

tus)

urticaria,

ekkymose

angioødem

alopeci, foto-

sensitivitet

exfoliativ der-

matit

, erythema

multiforme

Stevens-John-

sons syndrom

toksisk epider-

mal nekrolyse

DRESS-syn-

drom (lægemid-

delfremkaldt

reaktion med

eosinofili og

systemiske

symptomer)

akut

generaliseret

pustuløst udslæt

(AGEP)

, bulløs

dermatitis

Knogler,

led, muskler

og bindevæv

artralgi

muskelspas-

(lægkram-

per)

myositis

Nyrer og

urinveje

forhøjet

blodkreati-

nin, forhøjet

urinkvælstof

i blodet

akut nyre-

svigt

, hypona-

triæmi

tubulointerstitial

nefritis

nefrotisk

syndrom

minimal lesion

glomerulonefri-

Det repro-

duktive

system og

mammae

menstruations-

forstyrrelser

infertilitet hos kvinder,

(nedsat fertilitet hos

kvinder)

Almene

symptomer

og reaktion-

er på admi-

nistrations-

stedet

influenzalign-

ende sygdom,

perifert

ødem/væske-

retention

ansigtsødem,

brystsmerter

Traumer,

forgiftning-

er og be-

handlings-

komplika-

tioner

traumer

(utilsigtet

tilskadekomst)

Bivirkninger set i forsøg ved forebyggelse af polypper omfattende personer behandlet med celecoxib 400 mg dagligt i 2 kliniske

forsøg af op til 3 års varighed (APC- og PreSAP-forsøgene). Bivirkninger fra forsøg ved forebyggelse af polypper er kun anført

ovenfor, hvis de tidligere har været set i rapporter fra post-marketing erfaring eller ses hyppigere end i forsøg hos patienter med

arthritis.

Desuden følgende tidligere ikke kendte bivirkninger set i forsøg ved forebyggelse af polypper omfattende personer behandlet med

celexocib 400 mg dagligt i 2 kliniske forsøg af op til 3 års varighed (APC- og PreSAP-forsøgene): Almindelig: angina pectoris,

colon irritabile-syndrom, nephrolithiasis, øget blod-kreatinin, benign prostatahyperplasi, vægtøgning. Ikke almindelig:

helicobakterinfektion, herpes zoster, erysipelas, bronkopneumoni, labyrintitis, tandkødsinfektion, lipom, mouches volantes,

haemorrhagia conjunctivae, dyb venetrombose, dysfoni, hæmoroideblødning, hyppige tarmbevægelser, mundsår, allergisk

dk_hum_31269_spc.doc

Side 11 af 19

dermatit, ganglion, nykturi, vaginalblødning, brystømhed, underekstremitetsfraktur, forhøjet serum-natrium.

Kvinder, der planlægger at blive gravide, er udelukket fra alle forsøg, og det gav derfor ikke mening at undersøge

forsøgsdatabasen med hensyn til hyppigheden af denne hændelse.

Frekvenser er baseret på kumulative metaanalyser med pooling af kliniske forsøg med eksponering af 38.102 patienter.

De endelige data (bedømt) fra APC- og PreSAP-forsøgene, hvor patienterne blev behandlet

med celecoxib 400 mg dagligt i op til 3 år (samlede data fra begge forsøg; se pkt. 5.1 for

resultater fra de enkelte forsøg) viser en overrepræsentation i forhold til placebo af myo-

kardieinfarkt på 7,6 hændelser pr. 1.000 patienter (ikke almindelig) og der ses ingen over-

repræsentation af slagtilfælde (typer ikke differentieret) i forhold til placebo.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Ingen klinisk erfaring med overdosering. Enkeltdoser op til 1200 mg og gentagne doser op

til 1200 mg 2 gange dagligt er blevet givet til raske personer i 9 dage uden klinisk

betydende bivirkninger. Ved mistanke om overdosering skal relevant medicinsk

behandling iværksættes for eksempel ventrikeltømning, klinisk overvågning og hvis

nødvendigt iværksættes symptomatisk behandling. På grund af høj proteinbinding er

dialyse sandsynligvis ikke en effektiv måde til at fjerne lægemidlet på.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

M 01 AH 01

Farmakoterapeutisk gruppe: Non-steroidt antiinflammatorisk middel/antirheumatikum,

NSAID, coxiber.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Celebra er inden for det kliniske dosisinterval (200-400 mg dagligt) en oral, selektiv

hæmmer. Inden for dette dosisinterval er der hos raske frivillige personer ikke

observeret nogen statistisk signifikant hæmning af COX-1 (vurderet som ex vivo hæmning

af tromboxan B

(TxB

) dannelse).

Farmakodynamisk virkning

dk_hum_31269_spc.doc

Side 12 af 19

Cyclooxygenase er ansvarlig for dannelsen af prostaglandiner. Der er identificeret 2 iso-

former, COX

1 og COX

2. Det er vist, at COX

2 er isoformen af det enzym, som induce-

res af pro-inflammatoriske stimuli, og som man mener, hovedsagelig har ansvaret for syn-

tese af prostanoide mediatorer af smerte, inflammation og feber. COX

2 er også involveret

i ovulation, implantation og lukning af ductus arteriosus, regulering af nyrefunktionen og

funktioner i centralnervesystemet (induktion af feber, smerteopfattelse og kognitive funkti-

oner). Det spiller muligvis også en rolle i ulcusheling. COX

2 er påvist i vævet omkring

gastriske ulcera hos mennesker, men dets relevans ved heling af ulcera er ikke fastslået.

Forskellen i antitrombocytaktivitet mellem COX

1 hæmmende NSAID og COX

2 selek-

tive hæmmere kan være af klinisk betydning for patienter med risiko for udvikling af

tromboemboliske reaktioner. COX

2 selektive hæmmere reducerer dannelsen af systemisk

(og dermed muligvis endotel-deriveret) prostacyclin uden at påvirke thromboxan i blod-

pladerne.

Celecoxib er en diaryl-substitueret pyrazol med kemisk lighed med andre non-arylamin-

sulfonamider (f.eks. thiazider, furosemid) men adskiller sig fra arylaminsulfonamider

(f.eks. sulfamethoxizol og andre sulfonamid-antibiotika).

Der er observeret en dosisafhængig effekt på TxB

-dannelse med høje doser af celecoxib.

Dog havde gentagne doser af celecoxib 600 mg 2 gange dagligt (3 gange den højest anbe-

falede dosis) ingen effekt på trombocytaggregation og blødningstid i sammenligning med

placebo i mindre forsøg med raske forsøgspersoner.

Klinisk virkning og sikkerhed

Adskillige kliniske forsøg bekræfter effekt og sikkerhed ved behandling af osteoarthrosis,

rheumatoid arthritis og ankyloserende spondylitis. Celecoxib er undersøgt til behandling af

inflammation og smerte ved osteoarthrosis i knæ og hofte hos ca. 4.200 patienter i kliniske

forsøg i op til 12 ugers varighed med placebo og aktiv kontrol. Det er også undersøgt til

behandling af inflammation og smerte ved rheumatoid arthritis hos ca. 2.100 patienter i kli-

niske forsøg i op til 24 ugers varighed med placebo og aktiv kontrol. Daglig dosis på 200-

400 mg celecoxib gav smertelindring inden for 24 timer efter indtagelsen.Celecoxib er

undersøgt til behandling af inflammation og smerte ved ankyloserende spondylitis hos 896

patienter i kliniske forsøg med placebo og aktiv kontrol i op til 12 ugers varighed.

Celecoxib i doser på 100 mg 2 gange dagligt, 200 mg 1 gang dagligt, 200 mg 2 gange

dagligt og 400 mg 1 gang dagligt viste i disse forsøg signifikant bedring af smerte, generel

sygdomsaktivitet og funktion ved ankyloserende spondylitis.

Der er blevet udført 5 randomiserede, dobbeltblinde, kontrollerede forsøg omfattende ca.

4.500 patienter uden primært mavesår bekræftet ved øvre gastroskopi (celecoxibdoser på

50-400 mg 2 gange dagligt). Endoskopiforsøg over 12 uger med celecoxib (100-800 mg

dagligt) viste en signifikant lavere risiko for mavesår i forhold til naproxen (1.000 mg dag-

ligt) og ibuprofen (2.400 mg dagligt). Data var ikke konsekvente i forhold til diclofenac

(150 mg dagligt). I to 12-ugers forsøg var andelen af patienter med endoskopisk mavesår

ikke signifikant forskellig mellem placebo og celecoxib 200 mg 2 gange dagligt eller

400 mg 2 gange dagligt.

I et prospektivt langtidsforsøg (6-15 måneders varighed, CLASS-forsøget), fik 5.800 pati-

enter med osteoarthrosis og 2.200 patienter med rheumatoid arthritis celecoxib 400 mg 2

gange dagligt (4 gange og 2 gange den anbefalede dosis til henholdsvis osteoarthrosis og

dk_hum_31269_spc.doc

Side 13 af 19

rheumatoid arthritis), ibuprofen 800 mg 3 gange dagligt eller diclofenac 75 mg 2 gange

dagligt (begge i terapeutiske doser). 22% af de inkluderede patienter fik samtidig lavdosis

acetylsalicylsyre (

325 mg/dag), primært som kardiovaskulær profylakse. For det

primære endepunkt, komplicerede mavesår (defineret som gastrointestinal blødning,

perforation eller obstruktion), var celecoxib ikke signifikant forskellig fra hverken

ibuprofen eller diclofenac hver for sig. Også for den kombinerede NSAID-gruppe var der

ingen statistisk signifikant forskel for komplicerede mavesår (relativ risiko 0,77, 95%, KI

0,41

1,46, set over hele forsøgsperioden). Ved det kombinerede endepunkt, komplicerede

og symptomatiske mavesår, var hyppigheden i celecoxib-gruppen signifikant lavere end i

NSAID-gruppen (relativ risiko 0,66, 95% KI 0,45

0,97), men ikke mellem celecoxib og

diclofenac. De patienter, som fik celecoxib og lavdosis acetylsalicylsyre samtidig, op-

levede 4 gange hyppigere komplicerede mavesår end dem, der fik celecoxib alene. Hyppig-

heden af klinisk betydende fald i hæmoglobin (> 2 g/dl), bekræftet ved gentagne målinger,

var signifikant lavere hos patienter, der fik celecoxib, end i NSAID-gruppen (relativ risiko

0,29, 95% KI 0,17

0,48). Den signifikant lavere hyppighed af disse hændelser med cele-

coxib bevares med eller uden brug af acetylsalicylsyre.

I et prospektivt randomiseret 24-ugers sikkerhedsforsøg hos patienter i alderen

60 år eller

med mavesår i anamnesen (patienter, der tog acetylsalicylsyre blev udelukket), var andelen

af patienter med nedsat hæmoglobin (

2 g/dl) og/eller hæmatokrit (

10%) af defineret

eller formodet gastrointestinal oprindelse lavere hos patienter behandlet med celecoxib

200 mg 2 gange dagligt (N=2.238) end hos patienter behandlet med diclofenac depot

75 mg 2 gange dagligt + omeprazol 20 mg 1 gang dagligt (N=2.246) (0,2% vs. 1,1% ved

defineret gastrointestinal oprindelse p=0,004; 0,4% vs. 2,4% ved formodet gastrointestinal

oprindelse, p=0,0001). Hyppigheden af klinisk manifest gastrointestinal komplikation, som

f.eks. perforation, obstruktion eller blødning var meget lav, og viste ingen forskelle mellem

behandlingsgrupperne (4-5 pr. gruppe).

Kardiovaskulær sikkerhed – langtidsforsøg hos patienter med

sporadisk adenomatøs polypose

Der er gennemført 2 forsøg på personer med sporadisk adenomatøs polypose med cele-

coxib, dvs. APC-forsøget (Adenoma Prevention with Celecoxib) og PreSAP-forsøget

(Prevention of Spontaneous Adenomatous Polyps). I APC-forsøget ses en dosis-relateret

øgning af sammensatte endepunkter af kardiovaskulær død, myokardieinfarkt eller slag-

tilfælde (bekræftet) med celecoxib sammenlignet med placebo over en behandlingsperiode

på 3 år. PreSAP-forsøget viser ikke statistisk signifikant øget risiko for samme sammen-

satte endepunkter.

I APC-forsøget er de relative risici sammenlignet med placebo for sammensatte ende-

punkter (bekræftet) af kardiovaskulær død, myokardieinfarkt eller slagtilfælde 3,4 (95% KI

1,4-8,5) med celecoxib 400 mg 2 gange dagligt og 2,8 (95% KI 1,1

7,2) med celecoxib

200 mg 2 gange dagligt. Kumulative procenter for det sammensatte endepunkt over 3 år er

henholdsvis 3% (20/671 forsøgspersoner) og 2,5% (17/685 forsøgspersoner) sammenlignet

med 0,9% (6/679 forsøgspersoner) for placebo. Stigningen i begge celecoxibdosisgrupper

versus placebo kan primært tilskrives en stigning i hyppigheden af myokardieinfarkt.

I PreSAP-forsøget er den relative risiko sammenlignet med placebo for det samme

sammensatte endepunkt (bekræftet) 1,2 (95% KI 0,6-2,4) med celecoxib 400 mg 1 gang

dagligt sammenlignet med placebo. Kumulative procenter for det sammensatte endepunkt

over 3 år er henholdsvis 2,3% (21/933 forsøgspersoner) og 1,9% (12/628 forsøgspersoner).

dk_hum_31269_spc.doc

Side 14 af 19

Hyppigheden af myokardieinfarkt (bekræftet) er 1,0% (9/933 forsøgspersoner) med

celecoxib 400 mg 1 gang dagligt og 0,6% (4/628 forsøgspersoner) med placebo.

Data fra et 3. langtidsforsøg ADAPT (The Alzheimer’s Disease Anti-inflammatory Pre-

vention Trial) viser ikke signifikant øget kardiovaskulær risiko med celecoxib 200

mg 2

gange dagligt sammenlignet med placebo. Den relative risiko sammenlignet med placebo

for lignende sammensatte endepunkter (kardiovaskulær død, myokardieinfarkt, slagtil-

fælde) er 1,14 (95% KI 0,61

2,15) med celecoxib 200 mg 2 gange dagligt. Hyppigheden af

myokardieinfarkt er 1,1% (8/717 patienter) med celecoxib 200 mg 2 gange dagligt og 1,2%

(13/1.070 patienter) med placebo.

Prospektiv randomiseret evaluering af integreret sikkerhed for celecoxib vs. ibuprofen eller

naproxen (PRECISION)

PRECISION-forsøget var et dobbeltblindet forsøg, som undersøgte kardiovaskulær

sikkerhed hos patienter med OA eller RA med risiko for eller høj risiko for kardiovaskulær

sygdom, hvor man sammenlignede celecoxib (200

400 mg dagligt) med naproxen

(750

1.000 mg dagligt) og ibuprofen (1.800

2.400 mg dagligt). Det primære APTC-

endepunkt (Antiplatelet Trialists Collaboration) blev bedømt uafhængigt og var sammensat

af kardiovaskulær død (herunder hæmoragisk død), ikke-fatalt myokardieinfarkt eller ikke-

fatalt slagtilfælde. Forsøget blev planlagt med en statistisk styrke på 80% for at evaluere

non-inferioritet. Alle patienter fik ordineret open-label esomeprazol (20

40 mg) for at

forebygge mavesår. Patienter, som fik acetylsalicylsyre i lav dosis, fik tilladelse til at

fortsætte behandlingen. Cirka halvdelen af forsøgspersonerne fik acetylsalicylsyre ved

baseline. Sekundære og tertiære endepunkter omfattede kardiovaskulære, gastrointestinale

og renale resultater. Den dispenserede gennemsnitlige dosis var 209±37 mg/dag for

celecoxib, 2045±246 for ibuprofen og 852±103 for naproxen.

Når celecoxib blev sammenlignet med enten naproxen eller ibuprofen, opfyldte det alle 4

foruddefinerede krav om non-inferioritet, hvad angik det primære endepunkt, se tabel 2.

Andre uafhængigt bedømte sekundære og tertiære endepunkter omfattede kardiovaskulære,

gastrointestinale og renale resultater. Derudover blev der udført et del-forsøg af 4

måneders varighed, hvor man fokuserede på virkningerne af 3 lægemidler på blodtryk,

hvilket blev målt ved ambulant blodtryksmåling (ABPM).

Tabel 2. Primær analyse af det bedømte sammensatte APTC-endepunkt

Intent-To-Treat analyse (ITT, efter 30 måneder)

Celecoxib 100-200 mg

2 gange dagligt

Ibuprofen 600-800 mg

3 gange dagligt

Naproxen 375-500 mg

2 gange dagligt

8.072

8.040

7.969

Forsøgspersoner

med hændelser

188 (2,3%)

218 (2,7%)

201 (2,5%)

Parvis

sammenligning

Celecoxib vs.

naproxen

Celecoxib vs.

ibuprofen

Ibuprofen vs.

naproxen

HR (95% CI)

0,93 (0,76-1,13)

0,86 (0,70-1,04)

1,08 (0,89-1,31)

Modificeret Intent-To-Treat analyse (mITT, efter 43 måneders behandling)

Celecoxib 100-200 mg

2 gange dagligt

Ibuprofen 600-800 mg

3 gange dagligt

Naproxen 375-500 mg

2 gange dagligt

8.030

7.990

7.933

dk_hum_31269_spc.doc

Side 15 af 19

Forsøgspersoner

med hændelser

134 (1,7%)

155 (1,9%)

144 (1,8%)

Parvis

sammenligning

Celecoxib vs.

naproxen

Celecoxib vs.

ibuprofen

Ibuprofen vs.

naproxen

HR (95% CI)

0,90 (0,72-1.14)

0,81 (0,64-1,02)

1,12 (0,889-1,40)

Resultaterne var overvejende numerisk identiske mellem celecoxib- og komparator-

grupperne for de sekundære og tertiære endepunkter, og man fandt ingen uventede

sikkerhedsproblemer.

Med hensyn til kardiovaskulære bivirkninger tyder PRECISION-forsøget samlet set på, at

celecoxib i den laveste godkendte dosis på 100 mg 2 gange dagligt ikke er inferiørt

sammenlignet med ibuprofen i en dosis i intervallet 600-800 mg 3 gange dagligt, eller

naproxen i en dosis i intervallet 375-500 mg 2 gange dagligt. De kardiovaskulære risici

inden for NSAID-klassen, herunder COX-2-hæmmere, er dosisafhængige. Derfor kan

resultaterne for virkningen af celecoxib 200 mg dagligt på det sammensatte kardio-

vaskulære endepunkt ikke ekstrapoleres til dosisregimer, der anvender højere doser af

celecoxib.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Celecoxib absorberes godt, og når maksimal plasmakoncentration efter ca. 2

3 timer.

Indtagelse sammen med føde (fedtrigt måltid) forsinker absorptionen af celecoxib med ca.

1 time, hvilket medfører et T

på ca. 4 timer og øger biotilgængeligheden med ca. 20%.

Hos raske voksne frivillige er den samlede systemiske eksponering (AUC) af celecoxib

den samme, uanset om celecoxib bliver administreret som intakt kapsel, eller kapsel-

indholdet bliver hældt ud over æblemos. Der er ingen signifikante ændringer i C

eller T

efter administration af kapselindhold på æblemos.

Fordeling

Plasmaproteinbindingen er ca. 97% ved terapeutiske

plasmakoncentrationer,

og lægemidlet har

ikke præference for binding til erytrocytterne.

Biotransformation

Celecoxibs metabolisme medieres hovedsageligt af cytokrom P450 2C9. 3 metabolitter,

inaktive som COX

1- eller COX

2-hæmmere, er identificeret i humant plasma, dvs. en

primær alkohol, den tilsvarende carboxylsyre og dets glukuronidkonjugat.

Cytokrom P450 2C9-aktivitet er nedsat hos personer med genetisk polymorfisme, som

fører til nedsat enzymaktivitet, som f.eks. homozygot ved CYP2C9*3 polymorfisme.

I et farmakokinetisk forsøg med celecoxib 200 mg indgivet 1 gang dagligt til raske fri-

villige forsøgspersoner med genotype CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3 eller CYP2C9*3/*3

er median C

og AUC

0-24

for celecoxib på dag 7 henholdsvis ca. firdoblet og syvdoblet

hos personer med genotype CYP2C9*3/*3 sammenlignet med andre genotyper. I 3

separate enkeltdosisforsøg, der omfattede i alt 5 forsøgspersoner med genotype

CYP2C9*3/*3, øges enkeltdosis AUC

0-24

, ca. 3 gange sammenlignet med personer med

normal metabolisme. Det anslås, at hyppigheden af homozygot *3/*3 genotype er 0,3-

1,0% i forskellige etniske grupper.

dk_hum_31269_spc.doc

Side 16 af 19

Patienter med kendt eller formodet nedsat CYP2C9-metabolisering baseret på tidligere

anamnese/erfaring med andre CYP2C9-substrater bør behandles med forsigtighed med

celecoxib (se pkt. 4.2).

Der er ikke fundet klinisk signifikante forskelle i celecoxibs PK-parametre mellem ældre

afroamerikanere og kaukasiere.

Hos ældre kvinder (over 65 år) er plasmakoncentrationen af celecoxib ca. 100% forhøjet.

Sammenlignet med personer med normal leverfunktion havde patienter med let nedsat

leverfunktion en gennemsnitlig stigning af celecoxib i C

på 53% og i AUC på 26%. De

tilsvarende værdier for patienter med moderat nedsat leverfunktion var henholdsvis 41%

og 146%. Den metaboliske kapacitet hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion

kunne bedst korreleres til deres albuminværdier. Behandlingen skal initieres med halvdelen

af den anbefalede dosis hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (serumalbumin 25-

35 g/l). Patienter med svær nedsat leverfunktion (serumalbumin under 25 g/l) er ikke

undersøgt, hvorfor celecoxib er kontraindiceret til denne patientgruppe.

Der er begrænset erfaring med celecoxib hos patienter med nedsat nyrefunktion. Cele-

coxibs farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion, men det er

usandsynligt, at den er meget ændret i denne patientgruppe. Forsigtighed anbefales ved

behandling af patienter med nedsat nyrefunktion. Svært nedsat nyrefunktion er en kontra-

indikation.

Elimination

Celecoxib elimineres hovedsageligt via metabolisme. Mindre end 1% af dosis udskilles

uændret i urinen. Den interindividuelle variation i celecoxib-eksponeringen er ca. 10-

foldig. Inden for det terapeutiske dosisområde har celecoxib dosis- og tidsuafhængig

farmakokinetik. Halveringstiden er 8-12 timer. Steady state plasmakoncentrationer nås

inden for 5 dages behandling.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske sikkerhedsdata viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle toksicitetsforsøg efter gentagne doser, mutagenicitets- eller

karcinogenicitetsforsøg ud over dem, der er beskrevet i pkt. 4.4, 4.6 og 5.1.

Celecoxib i orale doser på

150 mg/kg/dag (ca. 2 gange den humane eksponering på 200 mg 2

gange dagligt målt som AUC

0-24

) forårsagede en øget forekomst af ventrikelseptumdefekter, en

sjælden hændelse, og fosterforandringer, som f.eks. sammenvoksede ribben, sammenvoksede

sternebrae og misdannede sternebrae, når kaniner blev behandlet gennem hele organogenesen.

Der ses en dosis-afhængig forøgelse af hernier i diafragma, når rotter får celecoxib i orale

doser

30 mg/kg/dag (ca. 6 gange den humane eksponering målt som AUC

0-24

ved 200 mg 2

gange dagligt) gennem hele organogenesen. Disse virkninger er forventede som følge af

hæmning af prostaglandinsyntesen. Hos rotter førte eksponering for celecoxib under den

tidlige embryo-udvikling til præ- og postimplantationstab og reducerede

embryo-/fosteroverlevelsen

Celecoxib bliver udskilt i rottemælk. I et peri/post-natalt rotteforsøg er der set toksicitet i

afkommet.

dk_hum_31269_spc.doc

Side 17 af 19

I et 2-årigt toksicitetsforsøg med høje doser er der set en stigning i ikke-binyrebetinget

trombose hos hanrotter

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapslerne indeholder:

laktosemonohydrat

natriumlaurylsulfat

povidon

croscarmellosenatrium

magnesiumstearat.

Kapslerne består af:

gelatine

titandioxid (E 171)

natriumlaurilsulfat

sorbitanmonolaurat.

Mærkningsblækket indeholder:

indigotin (E 132) (kun i 100 mg)

jernoxid (E 172) (kun i 200 mg)

shellac

propylenglycol.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klar eller uigennemsigtig PVC/aluminiumblister. Fås i pakninger med 2, 5, 6, 10, 20, 30,

40, 50, 60, 100, 10x10, 10x30, 10x50, 1x50 enkeltdosisblister, 1x100 enkeltdosisblister,

5x(10x10).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

dk_hum_31269_spc.doc

Side 18 af 19

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

100 mg: 31269

200 mg: 31270

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 28. april 2000

Dato for seneste genregistrering: 15. marts 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. september 2019

dk_hum_31269_spc.doc

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information