Cefuroxim "Actavis" 500 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Aktiv bestanddel:
CEFUROXIMAXETIL
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
J01DC02
INN (International Name):
CEFUROXIMAXETIL
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
43875

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cefuroxim Actavis

250 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter

cefuroxim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Cefuroxim Actavis til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de

har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cefuroxim Actavis

Sådan skal du tage Cefuroxim Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cefuroxim Actavis er et antibiotikum, der bruges hos voksne og børn. Det

virker ved at slå de bakterier ihjel, der forårsager infektioner. Det tilhører en

medicingruppe, som kaldes for cefalosporiner.

Cefuroxim Actavis bruges til at behandle infektioner i:

halsen

bihulerne

mellemøret

lungerne eller brystet

urinvejen

huden og i lagene under huden

Cefuroxim Actavis bruges også til:

til behandling af borreliose (en infektion der spredes af skovflåter)

Lægen kan have givet dig Cefuroxim Actavis for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cefuroxim Actavis

Tag ikke Cefuroxim Actavis

hvis du er overfølsom over for enhver type cefalosporin antibiotika eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Cefuroxim Actavis (angivet i punkt 6).

hvis du nogensinde tidligere har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion

over for alle andre beta-laktamantibiotika (penicilliner, monobaktamer og

carbanemer).

Hvis du tror, dette gælder for dig, må du ikke tage Cefuroxim Actavis, før du

har rådført dig med din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cefuroxim Actavis

Cefuroxim Actavis anbefales ikke til børn under 3 måneder, da sikkerhed

og virkning ikke kendes i denne aldersgruppe.

Du skal være opmærksom på visse symptomer, som f.eks. allergiske

reaktioner, svampeinfektioner (f.eks. candida) og alvorlig diarré

(pseudomembranøs colitis), mens du tager Cefuroxim Actavis, Dette vil

nedsætte risikoen for, at du får problemer. Se ’Tilstande, som du skal holde

øje med’ i punkt 4.

Hvis du skal have taget blodprøve

Cefuroxim Actavis kan påvirke blodprøveresultaterne for blodsukkerværdier

eller en blodanalyse, der kaldes Coombs test. Hvis du skal have taget

blodprøve:

Fortæl personen der tager prøven, at du tager Cefuroxim Actavis

Brug af anden medicin sammen med Cefuroxim Actavis

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller

har brugt det for nylig.

Medicin der nedsætter syreindholdet i maven (f.eks. antacida til behandling

af halsbrand) kan påvirke, hvordan Cefuroxim Actavis virker.

Probenecid

Orale antikoagulantia

Fortæl din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af disse

medicintyper.

Brug af Cefuroxim Actavis sammen med mad og drikke

Tag Cefuroxim Actavis efter et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Før du tager Cefuroxim Actavis, skal du fortælle din læge:

hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid

hvis du ammer

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cefuroxim Actavis kan medføre svimmelhed, og have andre bivirkninger der

gør dig mindre opmærksom.

Du må ikke køre eller betjene maskiner, hvis du ikke føler dig godt tilpas.

3. Sådan skal du tage Cefuroxim Actavis

Tag altid Cefuroxim Actavis nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Cefuroxim Actavis findes som 250 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter, så

individuelle doser kan gives. Anbefalet Cefuroxim Actavis dosis afhænger af,

hvor følsomme den pågældende bakterier er, og hvor infektionen sidder i

kroppen.

Cefuroxim Actavis tages efter et måltid. Dette hjælper med at gøre

behandlingen mere effektiv.

Cefuroxim Actavis tabletter synkes hele med vand.

Tabletterne må ikke tygges,, knuses eller knækkes – dette kan gøre

behandlingen mindre effektiv.

Den sædvanlig dosis er:

Voksne

Den sædvanlige dosis af Cefuroxim Actavis er 250 mg til 500 mg to gange

dagligt afhængig af infektionens sværhedsgrad og type.

Børn

Den sædvanlige dosis af Cefuroxim Actavis er 10 mg/kg (op til maksimalt 125

mg) til 15 mg/kg (op til maksimalt 250 mg) to gange dagligt afhængig af:

infektionens sværhedsgrad og type.

Cefuroxim Actavis anbefales ikke til børn under 3 måneder, da sikkerhed

og virkning ikke kendes i denne aldersgruppe.

Afhængig af sygdommen eller hvordan du eller dit barn reagerer på

behandlingen, kan den initiale dosis ændres, eller der kan være behov for

mere end et behandlingsforløb.

Patienter med nyreproblemer

Hvis du har problemer med nyrerne, vil lægen eventuelt ændre din dosis.

Tal med lægen hvis dette gælder for dig.

Hvis du har taget for mange Cefuroxim Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Cefuroxim

Actavis, end der står her, eller

flere

end lægen har foreskrevet. Tag pakningen

med.

Hvis du tager for mange Cefuroxim Actavis, kan det medføre neurologisk

svækkelse, særligt er der større risiko for at du får krampeanfald.

Reager med det samme. Kontakt din læge eller skadestuen på det

nærmeste hospital øjeblikkeligt. Hvis det er muligt skal du vise dem

pakningen.

Hvis du har glemt at tage Cefuroxim Actavis

Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot din

næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Cefuroxim Actavis

Det er vigtigt, at du tager hele Cefuroxim Actavis kuren. .

Du må ikke holde op med mindre din læge råder dig til det, selv ikke hvis du

har fået det bedre. Hvis du ikke fuldfører hele behandlingskuren, kan

infektionen vende tilbage.

4. Bivirkninger

Cefuroxim Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Tilstande, som du skal holde øje med

Et lille antal personer, der tager Cefuroxim Actavis, får en allergisk

reaktion eller en potentielt alvorlig hudreaktion. Symptomer på disse

reaktioner omfatter:

alvorlige allergiske reaktioner. Tegn omfatter ophævet og kløende

udslæt, hævelser, nogle gange i ansigtet eller munden der medfører

vejrtrækningsbesvær.

hududslæt, der kan danne blærer, der ligner små skydeskiver (mørk

plet i midten omgivet af et blegere område med en mørk ring om

kanten).

et omfattende udslæt med blærer og skællende hud. (Dette kan være

tegn på Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).

svampeinfektioner. Lægemidler som Cefuroxim Actavis kan føre til en

overvækst i kroppen af gærsvampen Candida, som kan føre til

svampeinfektioner (som f.eks. trøske). Denne bivirkning er mere

sandsynlig, hvis du tager Cefuroxim Actavis i lang tid.

alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis). Lægemidler som

Cefuroxim Actavis kan føre til betændelse i tyktarmen, der medfører

alvorlig diarré, ofte med blod og slim, mavesmerter, feber

Jarisch-Herxheimer reaktion. Nogle patienter kan få høj feber,

kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter og hududslæt mens de er i

behandling med Cefuroxim Actavis for borreliose. Dette kaldes Jarisch-

Herxheimers reaktion. Symptomerne varer normalt få timer eller op til en

dag.

Kontakt straks en læge eller sundhedspersonalet hvis du får nogle af

disse symptomer.

Almindelige bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer:

svampeinfektioner (som f.eks. candida)

hovedpine

svimmelhed

diarré

kvalme

mavesmerte

Almindelige bivirkninger der kan vise sig ved blodprøver:

stigning i antallet af visse hvide blodlegemer (eosinofili)

stigning i leverenzymer

Ikke almindelige bivirkninger: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer:

opkastning

hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger der kan vise sig ved blodprøver:

faldende antal blodplader (celler der får blodet til at størkne)

faldende antal hvide blodlegemer

positiv Coombs test.

Ikke kendt: hyppighed kan ikke estimeres fra de tilgængelige data

alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis)

allergiske reaktioner

hudreaktioner (også alvorlige)

høj feber

gulfarvning af det hvide i øjnene eller af huden

leverbetændelse (hepatitis).

Bivirkninger der kan vise sig ved blodprøver:

Røde blodlegemer nedbrydes for hurtigt (hæmolytisk anæmi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsenpå www.meldenbivirkning.dk eller

via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-

mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cefuroxim Actavis indeholder

Aktivt stof: 250 mg eller 500 mg cefuroxim som cefuroximaxetil.

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: Prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, natriumlaurylsulfat,

mikrokrystallinsk cellulose, silica, kolloid, vandfrit, hydrogeniseret vegetabilsk

olie.

Overtræk: Opadry blå: hydroxypropylmetylcellulose (E 464), titandioxid (E

171), propylenglycol, Brilliant Blue FCF (E133), Indigocarmin (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

250 mg: Lyseblå, filmovertrukne, kapselformede tabletter mærket med “250”

på den ene side og ”P125” på den anden side.

500 mg: Lyseblå, filmovertrukne, kapselformede tabletter mærket med “500”

på den ene side og ”P126” på den anden side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning: 10, 12, 14, 16, 20 og 50 filmovertrukne tabletter.

Tabletbeholder: 20 og 60 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjörður, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Orchid Europe Limited, Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,

Chiswick, London, W4 5YA, England.

Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjörður, Island.

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne

Cypern:

Cefuroxime axetil Actavis

Irland:

Cefuroxime Actavis 250 mg Film-coated Tablets

Cefuroxime Actavis 500 mg Film-coated Tablets

Malta:

Cefuroxime axetil Actavis

Polen:

Xelacef

Portugal:

Cefuroxima Actavis

Slovakiet:

Xelacef 250 mg

Xelacef 500 mg

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2015

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information