Cefotrix 2 g pulver til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-04-2021

Aktiv bestanddel:
Ceftriaxonnatrium
Tilgængelig fra:
Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel e. K.
ATC-kode:
J01DD04
INN (International Name):
ceftriaxone sodium
Dosering:
2 g
Lægemiddelform:
pulver til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
31326
Autorisation dato:
2001-11-08

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cefotrix 2,0 g pulver til infusionsvæske, opløsning

Ceftriaxonnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Cefotrix

Sådan bliver du behandlet med Cefotrix

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Cefotrix er et antibiotikum. Det tilhører den gruppe af antibiotika, som kaldes cephalosporiner. Det er en

antibiotikatype, der ligner penicillin.

Ceftriaxon dræber bakterier og kan anvendes mod forskellige slags infektioner.

Som alle andre antibiotika er ceftriaxon kun effektivt mod visse bakterier. Derfor er det kun egnet til

behandling af nogle infektionstyper.

Ceftriaxon kan anvendes til behandling af:

infektioner i luftvejene, herunder svælg og næse

infektioner i ørerne

infektioner i nyrer og urinveje

infektioner i hud og bløddele, herunder sårinfektioner

infektioner i kønsorganerne, herunder gonoré

infektioner i bughulen; ceftriaxon skal indgives sammen med et egnet antibiotikum mod anaerobe

bakterier (bakterier, der kan vokse, uden at der er ilt til stede)

infektioner i knogler eller led

blodforgiftning (sepsis)

hjernehindebetændelse (meningitis)

infektion efter skovflåtbid (Lyme borreliose) (især stadium II og III)

ceftriaxon kan bruges forebyggende i forbindelse med operation, hvor der er en øget risiko for

infektion.

operation

tyk-

og/eller

endetarm

skal

ceftriaxon

indgives

sammen

antibakterielt middel, der også virker på bakterier, der kan vokse uden at, der er ilt til stede.

Lægen kan have givet dig Cefotrix for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE OM CEFOTRIX

Du må ikke få Cefotrix

hvis du er overfølsom (allergisk) over for ceftriaxon eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne

medicin

hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre antibiotika af cephalosporintypen

hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion over for penicillin eller et andet beta-lactam-

antibiotikum, da du så også kan være allergisk over for denne medicin

Cefotrix må ikke anvendes til for tidligt fødte børn op til en korrigeret alder på 41 uger

(graviditetsuger + leveuger) og til nyfødte (op til 28 dage gamle) med gulsot (icterus), eller som har

nedsat albumin eller syreophobning i kroppen (acidose)

Cefotrix må ikke anvendes til nyfødte (op til 28 dage gamle), hvis de har behov for (eller forventes at

få behov for) calcium-behandling givet i en blodåre eller calciumholdige infusioner. Der er risiko for

udfældning af ceftriaxon-calciumsalte.

Hvis du er usikker, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Cefotrix

hvis du har haft en allergisk reaktion over for enhver form for antibiotika, skal du fortælle det til

lægen eller sundhedspersonalet, før du får denne medicin

hvis du har haft andre allergiske reaktioner eller astma. Overfølsomhedsreaktioner over for

ceftriaxon ses hyppigere hos personer med tendens til allergiske reaktioner og kan forekomme i alle

sværhedsgrader op til åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock)

hvis du får eller skal have calciumindsprøjtning i en blodåre eller calciumholdige infusioner, skal du

fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet

hvis du har fået at vide, at du har nedsat nyre- og/eller leverfunktion

hvis du har haft galde- eller nyresten, eller hvis du får ernæring gennem en blodåre

hvis du har haft en betændelse i din tarm, som kaldes colitis, eller andre alvorlige sygdomme, som

påvirker tarmen

denne medicin kan ændre resultatet af nogle blodprøver (f.eks. Coombs test). Det er vigtigt at

fortælle lægen, at du får denne medicin, hvis du skal have taget nogle af disse prøver.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept

Denne medicin kan påvirke anden medicin, som bliver udskilt gennem nyrerne. Det gælder især, hvis denne

anden medicin også påvirker nyrefunktionen. Da mange slags medicin kan gøre dette, skal du spørge lægen

eller sundhedspersonalet, inden du får denne medicin.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager:

andre antibiotika til behandling af infektioner såsom aminoglycosider

P-piller. Det tilrådes som ekstra beskyttelse at anvende præventive metoder, der ikke indeholder

hormoner

andre aktive stoffer såsom probenecid.

Denne medicin kan ændre resultatet af nogle blodprøver (f.eks. Coombs test eller måling af galactose i

blodet). Det er vigtigt at fortælle lægen, at du får denne medicin, hvis du skal have taget nogle af disse

prøver.

Denne medicin kan også ændre resultatet af ikke-enzymatiske urinprøver for sukker. Du skal fortælle det til

lægen, hvis du har

sukkersyge

og rutinemæssigt undersøger din urin. Det er fordi, det kan være nødvendigt

at bruge andre metoder til at undersøge urinen, mens du får denne medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Er du gravid eller tror du, at du kan være gravid? Selv om det ikke vides, om denne medicin skader

det ufødte barn, bliver den kun givet til gravide kvinder, hvis det er absolut nødvendigt.

Ammer du? Denne medicin bør ikke gives til ammende kvinder. Det er fordi små mængder af den

udskilles i mælken og videregives til det ammede barn.

Under graviditet må du ikke få denne medicin som indsprøjtning i en muskel, hvis det anvendes

sammen med lidocain.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive svimmel, når du får denne medicin. Dette kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller til at

betjene maskiner. Hvis det sker, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Cefotrix

Cefotrix indeholder 7,2 mmol (svarende til 166 mg) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig

diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED CEFOTRIX

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

sundhedspersonalet.

Ceftriaxon bliver normalt givet af en læge eller sygeplejerske

Det bliver givet som infusion.

Infusion bliver indgivet langsomt i en vene.

Den dosis, lægen vil give dig, afhænger af infektionstypen, og hvor alvorlig infektionen er. Det afhænger

også af din vægt, og hvordan dine nyrer arbejder. Lægen vil forklare det for dig. Den sædvanlige dosis er:

Voksne, ældre og børn på 12 år og derover, og som vejer mere end 50 kg

1-2 g én gang dagligt

Ved alvorlige infektioner kan dosis øges til 4 g dagligt, som gives i en vene.

Nyfødte (op til 14 dage gamle)

20-50 mg pr. kg legemsvægt én gang dagligt, som gives i en vene

Der må ikke gives mere end 50 mg pr. kg selv ved alvorlige infektioner.

Børn mellem 15 dage og 12 år

20-80 mg pr. kg legemsvægt én gang dagligt, som gives i en vene

Der må ikke gives mere end 80 mg pr. kg selv ved alvorlige infektioner – bortset fra meningitis.

Særlig dosisinformation:

Til behandling af hjernehindebetændelse (meningitis) gives til at starte med 100 mg pr. kg én gang

dagligt (men ikke mere end 4 g dagligt). Nyfødte (op til 14 dage gamle) må ikke få mere end 50 mg

pr. kg.

Til behandling af gonoré: infektioner uden komplikationer: 250 mg i en muskel som en enkelt dosis.

Komplicerede infektioner behandles efter de officielle retningslinjer. Inden behandling startes, skal

syfilis (Treponema pallidum) udelukkes ved hjælp af passende metoder til at stille diagnosen

(mikroskopi og blodprøver).

Behandling af skovflåtbid (Lyme borreliose): til voksne og unge over 12 år er behandlingsdosis

50 mg/kg op til højst 2 g én gang dagligt i 14 dage. Til børn op til 12 år er dosis 50 til 100 mg/kg

legemsvægt én gang dagligt op til en dosis på højst 2 g i mindst 14 dage.

Forebyggende før en operation, gives den normale daglige dosis 30-90 minutter inden operationen.

Sædvanligvis gives kun én dosis.

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis til personer med nyreproblemer, hvis leverfunktionen er

normal. Hvis nyrefunktionen er meget dårlig (kreatinin-clearance på <10 ml/min) må den daglige

ceftriaxondosis ikke overskride 2 g hos voksne patienter.

Personer med leverproblemer behøver ingen nedsat dosis, medmindre der også er nyreproblemer.

Ved både alvorligt nedsat nyre- og leverfunktion skal indholdet af ceftrixon i blodet måles

regelmæssigt og dosis justeres tilsvarende for børn og voksne.

Hvis du er i dialysebehandling, vil lægen tage nogle prøver for at være sikker på, at du får den rigtige

dosis.

Ceftriaxon gives normalt én gang dagligt.

Behandlingen skal normalt fortsætte mindst 2 dage efter at legemstemperaturen er blevet normal.

Behandlingen kan fortsætte i alt 7-14 dage.

Hvis patienten er et barn under 2 år eller en gravid eller ammende kvinde må ceftriaxon kun gives som

langsom injektion i en vene.

Hvis du har fået for meget Cefotrix pulver til infusionsvæskeopløsning

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Cefotrix.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du ikke har fået en dosis Cefotrix.

Du må ikke få en dobbeltdosis, som erstatning for en glemt dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Det er vigtigt at medicinen bruges i hele behandlingsforløbet som ordineret, og må ikke stoppes, selv om du

føler dig rask igen. Hvis behandlingsforløbet stoppes for tidligt kan infektionen blusse op igen.

Hvis du ikke føler dig rask ved afslutningen af det ordinerede behandlingsforløb, eller endda har fået det

værre under behandlingen, skal du tale med din læge.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Cefotrix kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningernes hyppighed er opdelt efter følgende skala:

Meget almindelig

forekommer hos flere end1 ud af 10 behandlede

Almindelig

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede

Ikke almindelig

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

Sjælden

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

Meget sjælden

forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede, eller ukendt hyppighed

Alvorlige bivirkninger

Hvis nogle af følgende

alvorlige bivirkninger

forekommer, skal du holde op med at tage medicinen og

straks

fortælle det til lægen eller tage til nærmeste skadestue.

Følgende bivirkninger er sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

allergiske reaktioner som f.eks. pludselig hvæsende vejrtrækning og tæthedsfornemmelse i brystet,

hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, alvorligt hududslæt evt. med blærer og som kan omfatte øjne,

mund, svælg og kønsorganer, tab af bevidsthed (besvimelse).

udfældning af ceftriaxon-calcium-salt i lungerne og nyrerne hos for tidligt fødte børn og nyfødte (op

til 28 dage gamle), som har fået behandling med ceftriaxon og calcium i en blodåre.

Følgende bivirkninger er meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

diarré, der er alvorlig, varer længe eller som er blodig, med mavesmerter eller feber. Dette kan være

tegn på en alvorlig tarmbetændelse (kaldes ”pseudomembranøs colitis”), som kan opstå efter

antibiotikabehandling.

Andre mulige bivirkninger

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

galdesten hos børn

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

allergiske reaktioner (hududslæt, kløe, nældefeber, hævelse af hud og led)

ændringer i blodprøver, der viser, hvordan leveren arbejder

smerte og forhærdning ved indsprøjtning i en muskel

smerte og rødme ved indsprøjtning i en vene

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré

sår, betændelse i tungen, appetitløshed

hovedpine, svimmelhed

infektioner: et behandlingsforløb med ceftriaxon kan midlertidigt øge risikoen for, at du kan få

infektioner med andre sygdomsfremkaldende organismer f.eks. svampeinfektioner

nyreproblemer: ændring af nyrefunktionen og nedsat urinproduktion

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

alvorlige mavekramper (skyldes betændelse i bugspytkirtlen)

galdesten hos voksne

fald i antallet af hvide blodlegemer (af og til alvorligt med øget risiko for alvorlig infektion)

nyresten hos børn

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

nedsat antal eller ødelagte røde blodlegemer (øget risiko for blødning, blå mærker eller infektion)

en type blodmangel, som kan blive alvorlig, og som skyldes at de røde blodlegemer ødelægges. Hvis

du af en eller anden grund skal have foretaget en blodprøve, skal du fortælle personen, der tager

blodprøven, at du får denne medicin, da det kan påvirke prøveresultaterne.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Cefotrix efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Opbevar beholderen i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Opløsningerne skal anvendes umiddelbart efter tilberedning. Kun klare opløsninger må anvendes.

Når hætteglasset er anbrudt, skal indholdet anvendes med det samme.

Al ubrugt injektions- eller infusionsopløsning skal kasseres.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Cefotrix 2,0 g pulver til infusionsvæske, opløsning indeholder

Det aktive stof er ceftriaxondinatrium 3,5 H

Hvert hætteglas indeholder 2,0 g ceftriaxon (som ceftriaxondinatrium).

Der er ingen øvrige indholdsstoffer. (se også afsnit 2: ”Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Cefotrix”

1 ml brugsfærdig infusionsvæske, opløsning, indeholder 50 mg ceftriaxon som ceftriaxondinatrium 3,5 H

Udseende og pakningsstørrelser

Cefotrix 2,0 g pulver til infusionsvæske, opløsning.

Indholdet af hætteglasset (glas) med gummiprop og aluminiumshætte er et næsten hvidt til gulligt

krystallinsk pulver. Den brugsfærdige opløsning er lysegul til ravfarvet.

Anvend ikke Cefotrix hvis du bemærker følgende: opløsningen er uklar.

Cefotrix 2,0 g pulver til injektionsvæske, opløsning fås i følgende pakningsstørrelser:

Pakningsstørrelser: 1, 5, 7 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tyskland

Fremstiller:

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tyskland

Repræsentant for Danmark:

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Danmark

Cefotrix

Holland

Ceftriaxon Bipharma 2,0 g

poeder voor oplossing voor injectie

Tyskland

Cefotrix 2,0 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Østrig

Cefotrix 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 11.06.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Administrationsmåde og -vej for Cefotrix 2,0 g pulver til infusionsvæske, opløsning

Cefotrix injiceres i en vene (intravenøs administration).

Intravenøs infusion (infusion i en vene)

Cefotrix 2,0 g pulver til infusionsvæske, opløsning skal opløses i 40 ml af en af følgende calciumfrie

infusionsvæsker: 0,9 % natriumchlorid, 0,45 % natriumchlorid og

2,5 % glucose, 5 % eller 10 % glucose, 6 % dextran i 5 % glucose, 6-10 % hydroxyethylstivelse

(slutvolumen 41,0 ml, koncentration 49 mg/ml).

Den rekonstituerede opløsning skal omrystes i op til 60 sekunder for at sikre fuldstændig opløsning af

ceftriaxon.

Infusionen skal administreres i løbet af mindst 30 minutter.

Se også afsnittet ”Principiel kemisk uforligelighed”.

Ved rekonstituering til intravenøs infusion bliver det hvide til gullige krystallinske pulver til en blegt gul til

ravfarvet opløsning.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt. Kun klare opløsninger uden synlige partikler må

anvendes. Det rekonstituerede produkt er kun til engangsbrug og alt ubrugt opløsning skal kasseres.

Der er andre styrker af Cefotrix 2,0 g til rådighed for andre administrationsveje.

Interaktion med calciumholdige produkter

Der er rapporteret fatale tilfælde med calcium-ceftriaxon udfældninger i lunger og nyrer hos præmature

nyfødte og fuldbårne nyfødte under 1 måned. In vitro studier har påvist, at nyfødte har en forøget risiko for

udfældning af ceftriaxon-calcium i forhold til andre aldersgrupper.

For alle patienter, uanset alder, må ceftriaxon ikke blandes eller administreres samtidig med calciumholdige

i.v. opløsninger, selv via forskellige infusionsslanger eller på forskellige infusionssteder.

Hos patienter ældre end 28 dage må ceftriaxon og calciumholdige opløsninger dog gerne administreres

sekventielt (den ene efter den anden), hvis der anvendes infusionsslanger på forskellige infusionssteder eller

hvis infusionsslangerne udskiftes eller grundigt skylles med fysiologisk saltopløsning mellem infusionerne

for at undgå udfældning. Hos patienter, der kræver kontinuerlig infusion med calciumholdige TPN

opløsninger, kan sundhedspersonalet overveje at benytte en alternativ antibakteriel behandling, hvor der ikke

er en lignende risiko for udfældning.

Hvis brug af ceftriaxon anses for nødvendig hos patienter, der kræver kontinuerlig næring, kan TPN

opløsninger og ceftriaxon administreres samtidigt, dog via forskellige infusionsslanger på forskellige

infusionssteder. Alternativt kan infusion af TPN opløsning standses under ceftriaxon infusion under den

forudsætning, at anbefalingen for skylning af infusionsslanger mellem opløsningerne fø1ges.

Blandbarhed

Principielt skal ceftriaxon-opløsninger altid administreres separat fra andre infusionsopløsninger.

Ceftriaxon-opløsninger må aldrig blandes med calciumholdige infusionsvæsker.

Principiel kemisk uforligelighed

Opløsninger indeholdende ceftriaxon må ikke blandes med eller tilføjes andre lægemiddelholdige

opløsninger.

Cefotrix 2,0 g må især aldrig blandes med følgende opløsninger:

calciumholdige opløsninger. Calciumholdige opløsninger (f.eks Ringers opløsning og Hartmanns

opløsning) bør ikke bruges til at rekonstituere hætteglas med ceftriaxon eller til videre fortynding af et

rekonstitueret hætteglas til intravenøs administration, da et præcipitat kan dannes.

Ceftriaxon og calciumholdige opløsninger må ikke blandes eller administreres samtidigt.

aminoglycosider (ved samtidig administration skal disse tilberedninger administreres separat)

Cefotrix må aldrig administreres i samme sprøjte som antibiotika eller andre bakteriedræbende

lægemidler

der er rapporteret om kemisk uforligelighed med ceftriaxon og amsacrin (cytostatikum), vancomycin

(antibiotikum) og fluconazol (svampedræbende middel).

Læs hele dokumentet

6. april 2021

PRODUKTRESUMÉ

Cefotrix, pulver til infusionsvæske, opløsning

D.SP.NR.

20508

LÆGEMIDLETS NAVN

Cefotrix

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ceftriaxon 2 g pulver som ceftriaxon dinatrium 3,5 H

Opløsning til intravenøs infusion: 1 ml rekonstitueret infusionsvæske, opløsning

indeholder 50 mg ceftriaxon dinatrium 3,5 H

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til infusionsvæske, opløsning

Næsten hvidt til gult, krystallinsk pulver.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Ceftriaxon er indiceret til behandling af følgende infektioner, der er forårsaget af

ceftriaxon-følsomme mikroorganismer, og som kræver parenteral behandling (se pkt. 5.1):

Infektioner i:

- luftveje, herunder hals og næse

- ører

- nyrer og urinveje

- hud og bløddele, herunder sårinfektioner

- kønsorganer, herunder gonoré

- mavehulen; ceftriaxon skal administreres sammen med et egnet antibiotikum mod

anaerobe bakterier

- knogler og led

Sepsis

Hjernehindebetændelse (meningitis)

Lyme borreliose (særlig stadium II og III) (flåtbåren infektion)

dk_hum_31326_spc.doc

Side 1 af 18

Perioperativ profylakse i tilfælde af øget risiko for infektion. Ved kolorektal kirurgi

skal ceftriaxon kombineres med et antibakterielt middel, der også yder anaerob

dækning.

Der skal tages hensyn til officielle lokale retningslinjer vedrørende hensigtsmæssig brug af

antibakterielle lægemidler.

Dosering og indgivelsesmåde

Administrationsvej og -måde

Cefotrix bør administreres som intravenøs infusion efter rekonstituering af opløsningen i

henhold nedenstående retningslinjer (se pkt. 6.6).

Dosering og administrationsvej bør fastlægges på baggrund af infektionens sværhedsgrad

og sted, den kausative mikroorganismes følsomhed og patientens alder og tilstand. En

intravenøs injektion bør administreres over mindst 2-4 min. direkte i venen eller via en

infusionsslange.

Calciumholdige opløsninger (f.eks. Ringers opløsning og Hartmanns opløsning) bør ikke

bruges til at rekonstituere ampuller med ceftriaxon eller til videre fortynding af

rekonstitueret ceftriaxon ved intravenøs administration, da et præcipitat kan dannes.

Udfældning af ceftriaxon-calcium kan også ske når ceftriaxon blandes med calciumholdige

opløsninger i den samme i.v. administrationsslange.

Ceftriaxon og calciumholdige opløsninger må derfor ikke blandes eller administreres

samtidigt (se pkt. 4.3, 4.4 og 6.2).

For andre administrationsveje er andre styrker af ceftriaxon tilgængelige.

Sædvanlig dosis

Voksne og unge over 12 år med legemsvægt = 50 kg:

Den sædvanlige dosis er 1-2 g ceftriaxon én gang daglig (med 24 timers interval). Ved

svære infektioner eller infektioner, der skyldes mikroorganismer med moderat følsomhed

over for ceftriaxon, kan den daglige dosis øges til 4 g intravenøst én gang daglig.

Nyfødte (0-14 dage):

20-50 mg/kg legemsvægt intravenøst én gang daglig (med 24 timers interval).

Den daglige dosis må ikke overskride 50 mg/kg legemsvægt, selv i tilfælde af alvorlige

infektioner.

Børn fra 15 dage til 12 år med en legemsvægt på

50 kg:

20-80 mg/kg legemsvægt intravenøst én gang daglig (med 24 timers interval).

Den daglige dosis må ikke overskride 80 mg/kg legemsvægt, selv i tilfælde af alvorlige

infektioner, med undtagelse af meningitis (se pkt. 4.2 – Særlige dosisanbefalinger).

Børn, der vejer 50 kg eller derover, skal have voksendosis én gang daglig (se ovenfor).

Ældre:

For ældre patienter gælder uden undtagelser de samme dosisanbefalingerne som for

voksne.

dk_hum_31326_spc.doc

Side 2 af 18

Aldersgruppe

Sædvanlig dosis

Hyppighed

Nyfødte (alder 0 – 14

dage)

20 - 50 mg/kg

maksimalt: 50 mg/kg

én gang daglig

Børn 15 dage - 12 år <50

20 - 80 mg/kg

maksimalt: 80 mg/kg

én gang daglig

Unge over 12 - 17 år ≥50

1 - 2 g

maksimalt: 4 g

én gang daglig

Unge ≥17 år

1 - 2 g

maksimalt: 4 g

én gang daglig

Ældre

1 - 2 g

maksimalt: 4 g

én gang daglig

Særlige dosisanbefalinger

Meningitis:

Behandlingen påbegyndes med 100 mg/kg legemsvægt én gang daglig - dog maksimalt 4 g

daglig.

Når patogenernes følsomhed er fastslået, kan dosis nedsættes i overensstemmelse hermed.

Hos nyfødte, der er 0-14 dage gamle, må dosis ikke overstige 50 mg/kg/døgn.

Perioperativ profylakse:

Den sædvanlige daglige ceftriaxondosis skal administreres 30-90 minutter før operationen.

Én enkelt administration er sædvanligvis tilstrækkelig.

Gonoré:

Til ukomplicerede infektioner: 250 mg intramuskulært som enkeltdosis. Ved komplicerede

infektioner skal de tilgængelige officielle retningslinjer tages i betragtning.

Syfilis (Treponema pallidum) skal udelukkes, inden behandlingen initieres, ved hjælp af

passende diagnostiske metoder (mørkefeltmikroskopi og blodprøver såsom VDRL eller

RPR og FTA-ABS).

Lyme borreliose (stadium II og III):

Til voksne og unge over 12 år er behandlingsdosis 50 mg/kg med et maksimum på 2 g

ceftriaxon en gang daglig over en periode på 14 dage.

Til børn op til 12 år er dosis 50 til 100 mg/kg legemsvægt en gang daglig op til en

maksimumdosis på 2 g i mindst 14 dage.

Nyreinsufficiens:

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion, forudsat at

leverfunktionen er normal. I tilfælde af nyreinsufficiens med nedsat kreatinin-clearance på

10 ml/minut bør den daglige ceftriaxondosis til voksne patienter ikke overskride 2 g.

Leverinsufficiens:

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med leversygdom, forudsat at

nyrefunktionen er normal (se pkt. 4.8).

Hos børn og voksne med alvorligt nedsat nyrefunktion, ledsaget af nedsat leverfunktion,

bør serumkoncentrationen af ceftriaxon kontrolleres regelmæssigt og dosis justeres i

overensstemmelse hermed (se pkt. 4.4 og 5.2).

dk_hum_31326_spc.doc

Side 3 af 18

Hæmo- og peritonealdialyse:

Da ceftriaxon kun dialyseres i meget ringe grad, er en ekstra ceftriaxondosis ikke

nødvendig efter dialysebehandling. Serumkoncentrationen skal dog kontrolleres, for at

afgøre om dosisjustering er nødvendig, da eliminationshastigheden kan være nedsat hos

disse patienter.

Hos patienter, der er i kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD), kan ceftriaxon

administreres enten intravenøst eller, hvis det drejer sig om infektioner forbundet med

CAPD, tilsættes dialysevæsken direkte (f.eks. 1-2 g ceftriaxon i den første dialysevæske på

den respektive behandlingsdag) (se pkt. 6.6).

Behandlingsvarighed

Den sædvanlige behandlingsvarighed afhænger af infektionens karakteristika. Normalt skal

administration af ceftriaxon fortsætte i mindst 48-72 timer efter normaliseret

legemstemperatur og efter at det er påvist, at bakterierne er udryddet. Der skal tages

hensyn til dosisanbefalingerne for særlige indikationer.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for cephalosporiner eller over for et af

hjælpestofferne anført i punkt 6.

Ceftriaxon er kontraindiceret hos patienter med kendt overfølsomhed over for betalactam

antibiotika. Risikoen for allergiske krydsreaktioner bør medtages for patienter med

overfølsomhed over for penicillin (se pkt. 4.4). Hyperbilirubinæmi hos nyfødte og

præmature nyfødte må ikke behandles med ceftriaxon. In vitro-studier har vist, at

ceftriaxon kan forskyde bilirubin fra dets binding til serumalbumin, og disse patienter kan

muligvis udvikle bilirubin encefalopati.

Ceftriaxon er kontraindiceret ved:

præmature nyfødte op til en korrigeret alder på 41 uger (graviditetsuger + leveuger),

fuldbårne nyfødte (alder op til 28 dage) med gulsot, eller som har hypoalbuminæmi

eller er acidotiske, da binding af bilirubin ved disse tilstande sandsynligvis er nedsat

hvis det er nødvendigt (eller forventes at blive nødvendigt) at give intravenøs calcium-

behandling eller calciumholdige infusioner, da der er risiko for udfældning af

ceftriaxon-calcium (se pkt. 4.4, 4.8 og 6.2).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved påviste eller mistænkte infektioner med Pseudomonas aeruginosa, skal der, i det

mindste i nogle europæiske lande, tages hensyn til høj grad af resistens (>60%) over for

ceftriaxon (se pkt. 5.1).

Ved infektioner, der er forårsaget af Pseudomonas aeruginosa, med påvist følsomhed over

for ceftriaxon, er en kombination med aminoglycosider nødvendig for at undgå sekundær

resistens.

Ved infektioner, som er forårsaget af andre bakterier hos patienter med neutropenisk feber,

skal interventionsbehandling med ceftriaxon kombineres med et aminoglycosid.

dk_hum_31326_spc.doc

Side 4 af 18

Overfølsomhedsreaktioner

Som med andre cefalosporiner kan anafylaktisk shock ikke udelukkes, selv ikke ved

grundig gennemgang af patientens anamnese.

Det er nødvendigt at være særligt opmærksom på, om der tidligere er påvist allergiske

reaktioner over for penicillin eller andre lægemidler af beta-lactamtypen, da patienter, der

er allergiske over for disse lægemidler, ligeledes kan være allergiske over for ceftriaxon

(krydsallergi).

Allergiske reaktioner over for ceftriaxon er mere sandsynlige hos patienter med andre typer

af allergiske reaktioner eller astma bronchiale.

Infusioner med ceftriaxon skal gives med særlig forsigtighed til patienter med tendens til

allergisk diathese, da allergiske reaktioner udvikles hurtigere og mere alvorligt efter en

intravenøs injektion (se pkt. 4.8).

Allergiske reaktioner kan vise sig i alle sværhedsgrader op til anafylaktisk shock (se pkt.

4.8).

Der har været rapporteret om svære kutane bivirkninger (Stevens-Johnsons syndrom eller

Lyells syndrom/toksisk epidermal nekrolyse) og lægemiddelreaktion med eosinofili og

systemiske symptomer (DRESS), som kan være livstruende eller dødelig, i forbindelse

med behandling med ceftriaxon; hyppigheden af disse tilfælde er dog ukendt (se pkt. 4.8)

Jarisch-Herxheimer reaktion (JHR)

Nogle patienter med spirokæt-infektioner kan opleve en Jarisch-Herxheimer reaktion

(JHR) kort efter behandling med ceftriaxon er initieret. JHR er normalt selvbegrænsende

eller kan behandles symptomatisk. Antibiotikabehandlingen må ikke afbrydes hvis denne

reaktion forekommer.

Ved alvorligt nedsat nyrefunktion ledsaget af nedsat leverfunktion er det nødvendigt at

reducere dosis som beskrevet i pkt. 4.2.

Ved samtidig nedsat nyre- og leverfunktion skal serumkoncentrationen af ceftriaxon

kontrolleres med regelmæssige intervaller.

Hver antibiotikaadministration kan medføre øgning af patogenernes resistens over for

lægemidlet. Man skal være opmærksom på tegn på flere på hinanden følgende sekundære

infektioner med sådanne patogener (herunder candida og svamp). Sekundære infektioner

skal behandles tilsvarende (se pkt. 5.1).

Der har været rapporter om pseudomembranøs colitis i forbindelse med næsten alle

antibiotika, herunder ceftriaxon. Denne diagnose skal overvejes hos patienter, der får diarré

under eller efter behandling med ceftriaxon (se pkt. 4.8).

Der er rapporteret Clostridioides difficile-associeret diarré (CDAD) med brug af næsten

alle antibakterielle midler, inklusive ceftriaxon, og kan variere i sværhedsgrad fra mild

diarré til fatal colitis. Behandling med antibakterielle midler ændrer den normale tarmflora,

hvilket medfører overvækst af C. difficile.

dk_hum_31326_spc.doc

Side 5 af 18

C. difficile producerer toksin A og B, hvilket bidrager til udviklingen af CDAD.

Hypertoksinproducerende stammer af C. difficile forårsager øget morbiditet og mortalitet,

da disse infektioner kan være refraktære for antimikrobiel behandling og nødvendiggøre

kolektomi. CDAD skal overvejes hos alle patienter, der får diarré efter brug af antibiotika.

Det er nødvendigt med en grundig anamnese, eftersom CDAD er rapporteret at forekomme

over to måneder efter administration af antibakterielle midler.

Hvis der er mistanke om CDAD, eller det er bekræftet, skal fortsat brug af antibiotika, som

ikke er rettet mod C. difficile, eventuelt seponeres. Passende væske- og elektrolyt-

behandling, proteinsupplement, antibiotikabehandling af C. difficile og kirurgisk

evaluering bør indledes som klinisk indiceret.

Superinfektioner med ikke-påvirkelige mikroorganismer kan forekomme som med andre

antibakterielle midler.

Regelmæssig kontrol af nyre- og leverfunktion og hæmatologiske parametre er indiceret

under langtidsbehandling (se pkt. 4.8).

Ceftriaxon kan udfældes i galdeblæren og nyrerne og derved vise sig som skygger ved

ultralyd (se pkt. 4.8), sædvanligvis efter doser, der er højere end den almindelige

anbefalede dosis. Disse skygger er imidlertid udfældning af calcium-ceftriaxon, som

forsvinder efter gennemført eller seponeret ceftriaxon-behandling. Disse fund har sjældent

været associeret med symptomer. I symptomatiske tilfælde anbefales konservativ, ikke-

kirurgisk behandling. Seponering af ceftriaxon-behandling i symptomatiske tilfælde bør

ske efter lægens skøn.

Interaktion med calciumholdige produkter

Der er rapporteret fatale tilfælde med calcium-ceftriaxon udfældninger i lunger og nyrer

hos præmature nyfødte og fuldbårne nyfødte under en alder af 1 måned. Mindst én af dem

havde fået ceftriaxon og calcium på forskellige tidspunkter og via forskellige infusions-

slanger. I tilgængelige videnskabelige data er der ingen rapporter om bekræftet

intravaskulær udfældning hos patienter, udover nyfødte, behandlet med ceftriaxon og

calciumholdige opløsninger eller andre calciumholdige produkter. In vitro studier har

påvist, at nyfødte har en forøget risiko for udfældning af ceftriaxon-calcium i forhold til

andre aldersgrupper.

For alle patienter, uanset alder, må ceftriaxon ikke blandes eller administreres samtidig

med calciumholdige i.v. opløsninger, selv via forskellige infusionsslanger eller på

forskellige infusionssteder.

Dog hos patienter ældre end 28 dage må ceftriaxon og calciumholdige opløsninger gerne

administreres sekventielt (den ene efter den anden), hvis der anvendes infusionsslanger på

forskellige infusionssteder eller hvis infusionsslangerne udskiftes eller grundigt skylles

med fysiologisk saltopløsning mellem infusionerne for at undgå udfældning. Hos patienter,

der kræver kontinuerlig infusion med calciumholdige TPN opløsninger, kan sundheds-

personalet overveje at benytte en alternativ antibakteriel behandling, hvor der ikke er en

lignende risiko for udfældning.

Hvis brug af ceftriaxon anses for nødvendig hos patienter, der kræver kontinuerlig næring,

kan TPN opløsninger og ceftriaxon administreres samtidigt, dog via forskellige

infusionsslanger på forskellige infusionssteder. Alternativt kan infusion af TPN opløsning

standses under ceftriaxon infusion under den forudsætning, at anbefalingen for skylning af

infusionsslanger mellem opløsningerne følges (se pkt. 4.3, 4.8, 5.2 og 6.2).

dk_hum_31326_spc.doc

Side 6 af 18

Patienter med risikofaktorer for galdestase/aflejring, f.eks. forudgående højdosis-

behandling, alvorlig sygdom og udelukkende parenteral ernæring har øget risiko for

pankreatitis (se pkt. 4.8). Det kan ikke udelukkes at ceftriaxon har en triggerrolle i forhold

til udfældning i galden.

Som klasse har cephalosporiner tendens til at blive absorberet til overfladen på de røde

blodlegemers cellemembraner og reagere med antistoffer, rettet mod lægemidlet, hvilket

medfører positiv Coombs test og af og til en meget let hæmolytisk anæmi. I den henseende

kan der opstå krydsreaktioner med penicilliner.

Der har sjældent været rapporteret om tilfælde af pancreatitis, muligvis med

galdeobstruktion som ætiologi, hos patienter i behandling med ceftriaxon. De fleste

patienter have risikofaktorer for galdestase og galdeslam, f.eks. foregående større

operation, alvorlig sygdom og total parenteral ernæring. Det kan ikke udelukkes, at

ceftriaxon er en udløsende faktor eller kofaktor i forbindelse med udfældning i galden.

svær nyre- og leverinsufficiens skal dosis nedsættes ifølge de givne anbefalinger.

Sikkerheden og virkningen af ceftriaxon hos nyfødte, spædbørn og børn er fastlagt for de

doser, der er beskrevet under Dosering og administration. Studier har vist, at ceftriaxon

som andre cefalosporiner kan forskyde bilirubin fra serumalbumin. Ceftriaxon bør ikke

anvendes til nyfødte (især ikke præmature), der er i risiko for at udvikle bilirubin

encefalopati.

Ved længerevarende behandling skal der foretages komplet blodtælling ved regelmæssige

intervaller.

Dette lægemiddel indeholder 7,2 mmol (eller 166 mg) natrium pr. dosis. Dette skal der

tages hensyn til hos patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er indtil videre ikke observeret nedsat nyrefunktion efter samtidig administration af

store doser ceftriaxon og kraftige diuretika (f.eks. furosemid). Der er ikke evidens for, at

ceftriaxon øger renal toksicitet ved aminoglykosider. Der er ikke påvist lignende virkning

som med disulfiram efter indtagelse af alkohol efter administration af ceftriaxon.

Ceftriaxon indeholder ikke en N-methylthiotetrazol-gruppe, der er associeret med mulig

ethanol-intolerance og blødningsproblemer, som kan forekomme med visse andre

cefalosporiner. Elimineringen af ceftriaxon ændres ikke af probenecid. I modsætning til

andre cefalosporiner hæmmer probenecid ikke tubulær sekretion af ceftriaxon.

I et in vitro-studie er der observeret antagonistisk effekt med kombinationen af

kloramfenikol og ceftriaxon.

Der må ikke anvendes fortyndingsmidler indeholdende calcium, f.eks. Ringer-væske eller

Hartmanns væske, til rekonstitution af hætteglas med ceftriaxon eller til yderligere

fortynding af et rekonstitueret hætteglas til iv-administration, fordi der kan dannes

udfældning. Udfældning af ceftriaxon-calcium kan også forekomme, hvis Cefotrix blandes

med calciumholdige væsker i same iv-slange. Cefotrix må ikke indgives samtidigt med

calciumholdige iv-væsker, inklusive kontinuerlige calciumholdige infusioner såsom

parenteral ernæring via et Y-rør. Men hos andre patienter end nyfødte kan ceftriaxon og

calciumholdige væsker administreres efter hinanden, en ad gangen, hvis infusionsslangerne

gennemskylles grundigt med en forligelig væske mellem infusionerne. In vitro-studier med

dk_hum_31326_spc.doc

Side 7 af 18

anvendelse af plasma fra navlestrengsblod hos voksne og nyfødte viste, at der hos nyfødte

er en øget risiko for udfældning af ceftriaxon-calcium.

Baseret på rapporter i litteraturen er ceftriaxon uforligelig med amsacrin, vancomycin,

fluconazol og aminoglykosider.

Ved samtidig administration af cephalosporiner og aminoglycosider har der været

rapporter om øget risiko for oto- og nephrotoksicitet. Dosisjustering kan være nødvendig.

Disse lægemidler skal endvidere administreres separat for at undgå fysisk-kemisk

uforligelighed mellem ceftriaxon og aminoglycosidet.

Bakteriostatiske antibiotika, f.eks. chloramphenicol og tetracycliner, kan modvirke

ceftriaxons aktivitet, især ved akutte infektioner, der er ledsaget af hurtig vækst af

mikroorganismer. Samtidig anvendelse af ceftriaxon og bakteriostatiske antibiotika

frarådes derfor.

Orale antikonceptiva

Ceftriaxon kan modvirke hormonelle antikonceptivas virkning. Det tilrådes derfor at

anvende supplerende ikke-hormonelle antikonceptiva under behandlingen og i en måned

efter behandlingen.

Diagnostiske laboratorieprøver

Coombs test kan i sjældne tilfælde under behandling med ceftriaxon være falsk-positiv (se

pkt. 4.4).

Ceftriaxon kan som andre antibiotika resultere i falskt positive test for galaktosæmi.

Ikke-enzymatiske metoder til bestemmelse af glucose i urinen kan give falsk-positive

resultater. Derfor skal bestemmelse af glucose i urin under behandling med ceftriaxon

udføres enzymatisk.

Ceftriaxon kan medføre falsk-positive resultater ved galactosebestemmelser i blod.

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen data om anvendelsen af ceftriaxon til gravide kvinder.

Ceftriaxon passerer placentabarrieren. Sikkerheden under graviditet hos mennesker er ikke

fastlagt. Dyreforsøg vedrørende reproduktion har ikke vist tegn på embryotoksicitet,

føtotoksicitet, teratogenicitet eller bivirkninger, der påvirker fertiliteten hos han- og

hundyr, fødselsudvikling eller perinatal og postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Der er ikke

observeret embryotoksicitet eller teratogenicitet hos primater. Som forsigtigheds-

foranstaltning bør ceftriaxon kun anvendes under graviditet, når overlægen har foretaget en

risk/benefit-vurdering, især under første trimester.

Amning

Ceftriaxon udskilles i lave koncentrationer i modermælken. Derfor skal der udvises

forsigtighed, hvis ceftriaxon gives til ammende mødre. Det ammede barn kan få diarré og

svampeinfektioner i slimhinden, der kan nødvendiggøre, at amningen skal afbrydes. Der

bør tages højde for mulig sensibilisering.

dk_hum_31326_spc.doc

Side 8 af 18

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ceftriaxon påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Eftersom ceftriaxon nogle gange fremkalder bivirkninger såsom

hypotension og vertigo (se pkt. 4.8) kan evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

være hæmmet.

Bivirkninger

Bivirkningerne er sædvanligvis milde og kortvarige.

Ceftriaxon må ikke blandes med eller indgives samtidigt med calciumholdige væsker eller

produkter, heller ikke selvom det er gennem forskellige infusionsslanger.

Der er rapporteret sjældent alvorlige, i nogle tilfælde fatale, bivirkninger, hos for tidligt

fødte og hos fuldbårne nyfødte (< 28 dage), som har været i intravenøs behandling med

ceftriaxon og calcium.

Der er blevet observeret udfældning af ceftriaxoncalciumsalt i lungerne og nyrerne post-

mortem. Denne høje risiko for udfældning hos nyfødte skyldes deres lave blodvolumen og

den længere halveringstid for ceftriaxon sammenlignet med voksne (se pkt. 4.3, 4.4 og

5.2).

Følgende bivirkninger, som svinder spontant eller efter behandlingsophør, er blevet

observeret i forbindelse med ceftriaxonbehandling.

Bivirkningerne er i dette afsnit defineret som følger:

Meget almindelig

(>1/10)

Almindelig

(>1/100, <1/10)

Ikke almindelig

(>1/1000, <1/100)

Sjælden

(>1/10.000, <1/1000)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Blod og lymfesystem

Almindelig

Eosinofili

Leukopeni

Granulocytopeni

Anæmi (inklusive hæmolytisk anæmi)

Trombocytopeni

Meget sjælden

Koagulationsforstyrrelser

Mindre forlængelse af protrombintiden

Ikke kendt

Agranulocytose

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske eller anafylaktoide reaktioner (f.eks.

bronkospasme)

Alvorlige akutte overfølsomhedsreaktioner op til anafylaktisk

shock

Ikke kendt

Jarisch-Herxheimer reaktion (se pkt. 4.4)

dk_hum_31326_spc.doc

Side 9 af 18

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Mykose i fødselsvejen

Superinfektion med ikke-påvirkelige mikroorganismer (candida,

svampetyper eller andre resistente mikroorganismer)

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Falsk Coombs test

Nervesystemet

Sjælden

Hovedpine

Svimmelhed

Vertigo

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Stomatitis

Glossitis

Anoreksi

Kvalme

Opkastning

Abdominalsmerter

Løs afføring/diarré

Sjælden

Pseudomembranøs enterocolitis

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Induration af vævet på injektionsstedet efter intramuskulær

injektion

Smerter ved injektionsstedet

Venebetændelse

Varmefølelse/kvalme

Intramuskulær injektion uden lidocain er smertefuld

Sjælden

Feber

Skælven

Lever og galdeveje

Almindelig

Stigning i leverenzymer i serum

Sjælden

Symptomatisk udfældning af ceftriaxon-calcium-salt i

galdeblæren

Ikke kendt

Pancreatitis

Nyrer og urinveje

Sjælden

Oliguri

Stigning i serumcreatinin

Glukosuri

Hæmaturi

Meget sjælden

Udfældning af ceftriaxon i nyrerne hos pædiatriske patienter

Hud og subkutane væv

Almindelig

Dermatitis

Urticaria

Exanthema

Pruritus

Ødem

Ikke kendt

Erythema multiforme

Lyells syndrom/toksisk epidermolyse

Stevens-Johnsons syndrom

Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer

dk_hum_31326_spc.doc

Side 10 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information