Cefepim "MIP" 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-07-2019

Aktiv bestanddel:
CEFEPIMDIHYDROCHLORIDMONOHYDRAT
Tilgængelig fra:
MIP Pharma GmbH
ATC-kode:
J01DE01
INN (International Name):
cefepime dihydrochloride monohydrate
Dosering:
1 g
Lægemiddelform:
pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
52730
Autorisation dato:
2015-02-04

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cefepim "MIP" 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Cefepim "MIP" 2 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Cefepim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cefepim "MIP"

Sådan skal du bruge Cefepim "MIP"

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cefepim "MIP" er et antibiotikum, der anvendes til voksne og børn. Det fungerer ved at dræbe bakterier,

som forårsager infektioner. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes fjerde generation af

cefalosporin.

Hos voksne og børn over 12 år, herunder:

infektioner i lungerne (lungebetændelse)

komplicerede (alvorlige) urinvejsinfektioner

komplicerede (alvorlige) infektioner i bughulen

Betændelse i bughulens hinde (bughindebetændelse) i forbindelse med dialyse hos patienter, der

behandles vedvarende med ambulant peritonealdialyse (CAPD).

Hos voksne:

Akutte infektioner i galdeblæren

Hos børn i alderen fra 2 måneder op til 12 år og med en kropsvægt på under 40 kg, herunder:

komplicerede (alvorlige) urinvejsinfektioner

infektioner i lungerne (lungebetændelse)

infektion i hinderne, der omkranser hjernen (bakteriel meningitis / hjernehindebetændelse)

Cefepim bruges også til voksne og børn, der er ældre end 2 måneder

til behandling af feberanfald af ukendte årsager hos patienter med nedsat modstandsevne (hvis feberen

mistænkes at skyldes en bakterieinfektion hos patienter med middelsvær til svær neutropeni ). Om

nødvendigt kan der behandles i kombination med anden antibiotikum.

til behandling af blodforgiftning (bakteriæmi).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cefepim "MIP"

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Cefepim "MIP":

hvis du er allergisk (overfølsom) over for cephalosporinantibiotika eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Cefepim "MIP".

hvis du nogensinde har haft en alvorlig allergisk (overfølsom) reaktion på andre typer betalaktam-

antibiotika (penicilliner, monobaktamer og carbapenemer).

hvis du har en høj surhedsgrad i blodet (acidose).

Kontakt lægen, før du bruger Cefepim "MIP", hvis du mener, at dette gælder for dig. Hvis det er tilfældet,

må du ikke bruge Cefepim "MIP".

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet:

hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på cefepim eller andre antibiotika af typen betalaktam

eller andre lægemidler. Hvis du udvikler en allergisk reaktion under behandling med cefepim, skal du

kontakte din læge med det samme, da det kan være alvorligt. Hvis det er tilfældet, standser lægen

behandlingen med det samme.

hvis du nogensinde har haft tendens til astma eller allergi.

hvis du har nyreproblemer, skal dosissen af cefepim muligvis justeres.

hvis du får alvorlig og vedvarende diarré under behandlingen. Dette kan være tegn på betændelse i

tyktarmen, hvilket skal behandles med det samme.

hvis du har mistanke til, at du har fået en ny infektion under længerevarende brug af Cefepim "MIP".

Dette kan være en infektion af mikroorganismer, som ikke påvirkes af cefepim, hvor en pause i

behandlingen kan være nødvendig.

hvis du har fået taget eventuelle blod- eller urinprøver, er det vigtigt, at du fortæller din læge, at du

bruger Cefepim "MIP". Dette lægemiddel kan påvirke resultaterne af visse prøver.

Brug af anden medicin sammen med Cefepim "MIP"

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af cefepim til gravide kvinder. For en sikkerheds skyld

bør Cefepim "MIP" undgås under graviditeten.

Små mængder af dette lægemiddel kan udskilles i human mælk. Cefepim kan dog anvendes under amning.

Du skal dog overvåge det ammende barn for udvikling af bivirkninger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cefepim "MIP" påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Du kan få hovedpine, føle dig svimmel eller få synsforstyrrelser, når du tager dette lægemiddel.

Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du føler dig utilpas.

3.

Sådan skal du bruge Cefepim "MIP"

Administration:

Cefepim "MIP" gives typisk af en læge eller sundhedspersonale. Det kan gives som drop (intravenøs

infusion) eller som indsprøjtning direkte i en blodåre.

Den sædvanlige dosis:

Den korrekte dosis Cefepim "MIP" til dig, besluttes af din læge og afhænger af: infektionens alvorlighed og

type, om du får andre antibiotika, din vægt og alder og hvor godt dine nyrer fungerer. Den typiske varighed

for behandlingen er 7 til 10 dage.

Voksne og unge over 40 kg (ca. over 12 år)

Den sædvanlige dosis til voksne er 4 g pr. dag delt i to doser (2 g hver 12. time). Ved meget alvorlige

infektioner kan dosis være op til 6 g dagligt (2 g hver 8. time).

Spædbørn (over 2 måneder) og børn op til 40 kg (ca. 12 år)

For hvert 1 kg af spædbarnets eller barnets vægt, skal de gives 50 mg cefepim hver 12. time. I tilfælde af

meget alvorlige infektioner og f.eks. hjernehindebetændelse (meningitis), skal denne dosis gives hver 8.

time.

Spædbørn (1-2 måneder)

For hvert 1 kg af spædbarnets barnets vægt, skal det gives 30 mg cefepim hver 12. time (eller hver 8.

time i tilfælde af meget alvorlige infektioner).

Patienter med nyreproblemer

Hvis du har et nyreproblem, ændrer din læge muligvis din dosis.

Tal med din læge, hvis dette gælder for dig.

Hvis der er blevet brugt for meget Cefepim "MIP":

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Cefepim "MIP", end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas).

Spørg lægen, eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Omstændigheder, som du skal være opmærksom på

Et mindre antal mennesker, der bruger Cefepim "MIP", får en allergisk reaktion eller potentielt alvorlige

hudreaktioner. Symptomerne på disse reaktioner omfatter:

Alvorlige allergiske reaktioner. Symptomerne omfatter forhøjet og kløende udslæt, hævelse, til tider

af ansigtet eller i munden, hvilket forårsager vejrtrækningsproblemer.

Udslæt på huden, som kan danne blærer og ligner små skydeskiver (en mørk plet omgivet af et lysere

område med en mørk ring rundt om kanten).

Udbredt udslæt med blærer og afskalning af huden. (Disse symptomer kan være tegn på Stevens-

Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).

Svampeinfektioner I sjældne tilfælde kan lægemidler som Cefepim "MIP" forårsage overvækst af

gærsvampe (Candida) i kroppen, som kan medføre svampeinfektioner (f.eks. trøske). Denne bivirkning

øges, hvis du tager Cefepim "MIP" i lang tid.

Hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, skal du kontakte din læge eller sygeplejerske med det

samme.

Meget almindelige bivirkninger, som kan påvises i blodprøver:

Disse kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer:

positiv Coombs test (test for sukker i urinen)

Almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

smerte på infektionsstedet, hævelse og rødme langs en blodåre

diarré

udslæt på huden

Fortæl det til din læge, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger.

Almindelige bivirkninger, som kan påvises i blodprøver:

forøgelse af stoffer (enzymer), der dannes i leveren

forøgelse af bilirubin (et stof, der dannes i leveren)

ændringer i antallet af hvide blodlegemer (eosinofili)

lavt niveau af røde blodlegemer (anæmi)

Ikke almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:

betændelse i tarmen (tyktarmen), hvilket forårsager diarré, typisk med blod og slim, mavesmerter

svampeinfektioner i munden, vaginale infektioner

høj temperatur (feber)

rødme på huden, nældefeber (urticaria), kløe (pruritus)

ubehag (kvalme), opkastning

hovedpine

Fortæl det til din læge, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger, som kan påvises i blodprøver:

lave niveauer af visse blodlegemer (leukopeni, neutropenia, trombocytopeni)

forøgelse i mængden af ureanitrogen og serumkreatinin i blodet

Sjældne bivirkninger

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer:

allergiske reaktioner

svampeinfektioner (candidiasis)

anfald, svimmelhed, forstyrrelse af smagssansen, følelse af prikken på huden eller følelsesløs hud

kortåndethed

mavesmerter, forstoppelse

skælven

Andre bivirkninger af ukendt hyppighed (også enkeltstående tilfælde)

alvorlige allergiske reaktioner

koma, reduceret bevidsthed eller tankebesvær, forvirring og hallucinationer

falsk positive glukosetest i urin

fordøjelsesproblemer

nyreproblemer

blødning

Bivirkninger, som muligvis kan påvises i blodprøver:

ændringer i antallet af blodlegemer (agranulocytose)

røde blodlegemer ødelægges for hurtigt (hæmolytisk anæmi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cefepim "MIP" indeholder

Aktivt stof: cefepimedihydrochloridmonohydrat

Øvrige indholdsstoffer: arginin

Udseende og pakningsstørrelser

Cefepim "MIP" 1 g få i 15 ml hætteglas med gummiprop og en aftagelig hætte.

Cefepim "MIP" 2 g få i 50 ml hætteglas med gummiprop og en aftagelig hætte.

Pakningsstørrelser: Pakninger med 1, 5 eller 10 hætteglas Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Str. 41

66440 Blieskastel, Tyskland

tlf. 0049 (0) 6842 9609 0

fax 0049 (0) 6842 9609 355

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Klargøring af opløsningen til i.v.-injektion

Hætteglassets indhold opløses i 10 ml opløsning i henhold til tabellen nedenfor. Den klargjorte opløsning

injiceres langsomt i løbet af en periode på 3 til 5 minutter – enten direkte i en vene eller direkte i kanylen på

et infusionssystem, mens patienten modtager en infusion med en kompatibel i.v.-opløsning.

Klargøring af opløsningen til i.v.-infusion

Ved intravenøs infusion rekonstitueres cefepim-opløsningen på 1 g eller 2 g, som det er angivet ovenfor til

direkte intravenøs administration. Derefter føjes den nødvendige mængde af den resulterende opløsning til

en beholder med en af det kompatible i.v.-væsker (anbefalet endelig volumen: ca. 40-50 ml). Den klargjorte

opløsning skal administreres over en periode på ca. 30 minutter.

Følgende tabel indeholder vejledning i rekonstitution:

Dosis og

administrationsvej

Tilføjet opløsning [ml]

Resulterende volumen

[ml]

Koncentration

(ca. i mg/ml)

1 g i.v.

10,0

11,4

2 g i.v.

10,0

12,8

Kompatibilitet med intravenøse væsker

De følgende opløsninger er egnede til klargøring af opløsningen:

vand til injektion

glukoseopløsning, 50 mg/ml (5 %)

natriumchloridopløsning, 9 mg/ml (0,9 %)

Rekonstitutionen/opløsningen

skal

udføres

under

aseptiske

forhold.

Tilfør

anbefalede

mængde

rekonstitutionsopløsning, og ryst forsigtigt, indtil indholdet i hætteglasset er helt opløst.

Tilsvarende andre cefalosporiner kan cefepim-opløsninger afhængigt af opbevaringsforholdene udvikle en

gul til ravgul farve. Dette har dog ikke en negativ indvirkning på virkningen af produktet.

Undersøg hætteglasset inden brug. Det må kun bruges, hvis opløsningen ikke indeholder partikler. Brug kun

klar opløsning.

Kun til engangsbrug. Eventuel overskydende opløsning skal bortskaffes. Ikke anvendt lægemiddel samt

affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Opbevaring efter rekonstitution

Opbevaringstid for den klargjorte opløsning

Den kemiske og fysiske stabilitet for den klargjorte opløsning skal påvises for 2 timer ved 25 °C og for

24 timer ved 2-8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal den klargjorte opløsning anvendes med det

samme. Hvis den ikke anvendes med det samme, er opbevaringstider ved brug og -betingelser før brug

brugerens ansvar.

Dosering for patienter med nedsat nyrefunktion:

Voksne og unge over 40 kg:

Den anbefalede startdosis for patienter med nyreinsufficiens er den samme som for patienter med normal

nyrefunktion. Følgende tabel angiver vedligeholdelsesdosis:

Kreatinin-clearance [ml/min]

Anbefalet vedligeholdelsesdosis:

enkeltdoser og interval for administration

Svære infektioner: bakteriæmi,

pneumoni, urinvejsinfektioner,

akutte galdevejsinfektioner

Meget svære infektioner:

Komplicerede intraabdominale

infektioner, empirisk

behandling af patienter med

febril neutropeni

> 50 (sædvanlig dosis, justering

ikke nødvendig)

2 g hver 12. t.

2 g hver 8. t.

30-50

2 g hver 24. t.

2 g hver 12. t.

11-29

1 g hver 24. t.

2 g hver 24. t.

≤ 10

0,5 g hver 24. t.

1 g hver 24. t.

Dialysepatienter:

En initialdosis på 1 g på den første behandlingsdag med cefepim efterfulgt af 500 mg pr. dag herefter,

bortset fra febril neutropeni, hvor indikationen for anbefalet dosis er 1 g pr. dag.

På dialysedage skal cefepim administreres efter afsluttet dialyse. Hvis det er muligt, skal cefepim

administreres på samme tid hver dag.

Hos patienter i CAPD-behandling anbefales følgende dosis: 1 g hver 48. time ved svære infektioner eller 2 g

hver 48. time ved meget svære infektioner.

Nedsat nyrefunktion hos børn:

Der anbefales en startdosis på 30 mg/kg for spædbørn i alderen 1 til under 2 måneder eller 50 mg/kg for

patienter mellem 2 måneder og 12 år. Følgende tabel angiver vedligeholdelsesdosis:

Enkeltdoser (mg/kg kropsvægt) og dosisinterval

Kreatinin-clearance

[ml/min]

Svære infektioner: pneumoni,

komplicerede urinvejsinfektioner

Meget svære infektioner: bakteriæmi,

bakteriel meningitis, empirisk

behandling af patienter med febril

neutropeni

Spædbørn 1 til

mindre end

2 måneder

2 måneder - 12 år

Spædbørn 1 til

mindre end

2 måneder

2 måneder - 12 år

> 50 (sædvanlig

dosis, justering ikke

nødvendig)

30 mg/kg / 12 t.

50 mg/kg / 12 t.

30 mg/kg / 8 t.

50 mg/kg / 8 t.

30-50

30 mg/kg / 24 t.

50 mg/kg / 24 t.

30 mg/kg / 12 t.

50 mg/kg / 12 t.

11-29

15 mg/kg / 24 t.

25 mg/kg / 24 t.

30 mg/kg / 24 t.

50 mg/kg / 24 t.

≤ 10

7,5 mg/kg / 24 t.

12,5 mg/kg / 24 t.

15 mg/kg / 24 t.

25 mg/kg / 24 t.

22. juli 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Cefepim ”MIP”, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28858

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cefepim ”MIP”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Cefepim ”MIP” 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder cefepimedihydrochloridmonohydrat svarende til 1 g cefepim.

Cefepim ”MIP” 2 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder cefepimedihydrochloridmonohydrat svarende til 2 g cefepim.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til svagt gult pulver.

pH for den rekonstituerede opløsning er 4,0-7,0.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cefepim ”MIP” er indiceret til behandling af de svære infektioner, der er angivet nedenfor

og forårsages af cefepim-følsomme patogener (se pkt. 4.4 og 5.1).

Hos voksne og børn over 12 år og med en kropsvægt på ≥ 40 kg:

Pneumoni

Komplicerede urinvejsinfektioner (herunder pyelonefrit)

Komplicerede intraabdominale infektioner

Peritonitis forbundet med dialyse hos patienter på CAPD

Hos voksne:

Akutte galdevejsinfektioner

dk_hum_52730_spc.doc

Side 1 af 15

Hos børn i alderen fra 2 måneder op til 12 år og med en kropsvægt på 40 kg:

Pneumoni

Komplicerede urinvejsinfektioner (herunder pyelonefrit)

Bakteriel meningitis (se pkt. 4.4)

Behandling af patienter med bakteriæmi i forbindelse med eller mistanke om forbindelse

med en af de anførte infektioner ovenfor.

Cefepim kan bruges til empirisk behandling af voksne, unge og børn i alderen 2 måneder

til 12 år med febril neutropeni, som formodes at skyldes bakteriel infektion. Hos patienter

med høj risiko for svære infektioner (f.eks. patienter med nylig knoglemarvs-

transplantation, hypertension ved henvendelse, underliggende hæmatologisk malignitet

eller svær eller længerevarende neutropen) kan antimikrobiel monoterapi være

uhensigtsmæssig. Der findes ikke tilstrækkelige data til at understøtte virkningen af

monoterapi med cefepim hos disse patienter. Kombinationsterapi med aminoglykosid eller

glykopeptid kan være tilrådelig, hvis patientens individuelle risikoprofil tages med i

overvejelserne.

Cefepim skal co-administreres med andre antibakterielle midler, når det mulige omfang for

de tilgrundliggende bakterier ikke ligger inden for dets aktivitetsspektrum.

De officielle retningslinjer for hensigtsmæssig brug af antibakterielle midler skal tages

med i overvejelserne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Efter rekonstitution kan cefepim administreres intravenøst i form af langsom injektion i

løbet af en periode på 3 til 5 minutter eller som kort infusion i løbet af en periode på ca.

30 min.

Dosering og indgivelsesmåde skal ske i henhold til infektionens art og sværhedsgrad,

patogen følsomhed, nyrefunktion og patientens overordnede helbred.

Dosering for patienter med normal nyrefunktion:

Voksne og unge med en kropsvægt på over 40 kg (ca. over 12 år)

Enkeltdoser og dosisinterval

Svære infektioner:

Bakteriæmi

Pneumoni

Komplicerede urinvejsinfektioner

(herunder pyelonefrit)

Akutte galdevejsinfektioner

Meget svære infektioner:

Komplicerede intraabdominale infektioner

Empirisk behandling af patienter med febril

neutropeni

2,0 g hver 12. time

2,0 g hver 8. time

Spædbørn og børn (i alderen 1 måned til 12 år og/eller med en vægt på ≤ 40 kg med

normal nyrefunktion)

Enkeltdoser (mg/kg kropsvægt), dosisinterval og behandlingsvarighed

Svære infektioner:

Pneumoni

Komplicerede

urinvejsinfektioner

(herunder pyelonefrit)

Meget svære infektioner:

Bakteriæmi

Bakteriel meningitis

Empirisk behandling af

patienter med febril

dk_hum_52730_spc.doc

Side 2 af 15

neutropeni

Børn over 2 måneder med en

kropsvægt på ≤ 40 kg:

50 mg/kg hver 12. time

Mere svære infektioner:

50 mg/kg hver 8. time i

10 dage

50 mg/kg hver 8. time i 7-

10 dage

Spædbørn 1 til mindre end

2 måneder:

30 mg/kg hver 12. time

Mere svære infektioner:

30 mg/kg hver 8. time i

10 dage

30 mg/kg hver 8. time i 7-

10 dage

Erfaringen hos spædbørn under 2 måneder er begrænset. Dosisanbefalinger på 30 mg/kg

hver 12. eller 8. time blev afledt ud fra farmakokinetiske data hos børn over 2 måneder og

anses for hensigtsmæssige for spædbørn fra 1 til under end 2 måneder.

For børn, der vejer > 40 kg, gælder dosisanbefalingerne for voksne.

For patienter, der er over 12 år med en kropsvægt < 40 kg, gælder dosisanbefalingerne for

yngre patienter med en kropsvægt på < 40 kg.

Den maksimale anbefalede, daglige dosis på 2 g hver 8 t. for voksne må ikke overskrides.

Dosering for patienter med nedsat nyrefunktion

:

Hos patienter med nedsat nyrefunktion skal dosis for cefepim justeres for at kompenseres

for den langsommere hastighed for elimination i nyrerne.

Voksne og unge (> 12 år og kropsvægt over 40 kg):

For patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion anbefales en startdosis på 2,0 g

cefepim.

Følgende tabel angiver den efterfølgende vedligeholdelsesdosis:

Kreatinin-clearance [ml/min]

Anbefalet vedligeholdelsesdosis:

Enkeltdoser og interval for administration

Svære infektioner:

Bakteriæmi

Pneumoni

Komplicerede

urinvejsinfektioner

(herunder pyelonefrit)

Akutte galdevejsinfektioner

Meget svære infektioner:

Komplicerede

intraabdominale

infektioner

Empirisk behandling af

patienter med febril

neutropeni

> 50 (sædvanlig dosis, justering

ikke nødvendig)

2 g hver 12. t.

2 g hver 8. t.

30-50

2 g hver 24. t.

2 g hver 12. t.

11-29

1 g hver 24. t.

2 g hver 24. t.

≤ 10

0,5 g hver 24. t.

1 g hver 24. t.

Dialysepatienter:

Hos patienter i behandling med hæmodialyse, elimineres ca. 68 % af den samlede mængde

cefepim, der findes i kroppen ved dialysestart, under en dialyseperiode på 3 timer.

Farmakokinetisk modellering indikerer, at dosisreduktion er nødvendig hos disse patienter.

Følgende dosering anbefales:

Initialdosis på 1 g på den første behandlingsdag med cefepim efterfulgt af 500 mg pr. dag

herefter, bortset fra febril neutropeni, hvor indikationen for anbefalet dosis er 1 g pr. dag.

dk_hum_52730_spc.doc

Side 3 af 15

På dialysedage skal cefepim administreres efter afsluttet dialyse. Hvis det er muligt, skal

cefepim administreres på samme tid hver dag.

Hos patienter i behandling med kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD) anbefales

følgende dosis:

1 g cefepim hver 48. time i tilfælde af svære infektioner (bakteriæmi, pneumoni,

komplicerede urinvejsinfektioner (herunder pyelonefrit), akutte galdevejsinfektioner)

2 g cefepim hver 48. time i tilfælde af meget svære infektioner (abdominale

infektioner, empirisk behandling af patienter med febril neutropeni)

Spædbørn fra 1 måned og børn op til 12 år med en kropsvægt på ≤ 40 kg

En dosis på 50 mg/kg for patienter mellem 2 måneder og 12 år (se pkt. 5.2) og en dosis på

30 mg/kg for spædbørn i alderen 1 til 2 måneder er sammenlignelig med en dosis på 2 g

hos voksne, herunder den samme forlængelse af doseringsintervallet, som det er vist i

tabellen nedenfor.

Børn fra 2 måneder op til en kropsvægt på 40 kg (ca. 12 år)

Enkeltdoser (mg/kg kropsvægt) og dosisinterval

Kreatinin-clearance [ml/min]

Svære infektioner:

Pneumoni

Komplicerede

urinvejsinfektioner

(herunder pyelonefrit)

Meget svære infektioner:

Bakteriæmi

Bakteriel meningitis

Empirisk behandling af

patienter med febril

neutropeni

> 50 (sædvanlig dosis,

justering ikke nødvendig)

50 mg/kg hver 12. t.

50 mg/kg hver 8. t.

30-50

50 mg/kg hver 24. t.

50 mg/kg hver 12. t.

11-29

25 mg/kg hver 24. t.

50 mg/kg hver 24. t.

≤ 10

12,5 mg/kg hver 24. t.

25 mg/kg hver 24. t.

Spædbørn fra 1 til mindre end 2 måneder

Enkeltdoser (mg/kg kropsvægt) og dosisinterval

Kreatinin-clearance [ml/min]

Svære infektioner:

Pneumoni

Komplicerede

urinvejsinfektioner

(herunder pyelonefrit)

Meget svære infektioner:

Bakteriæmi

Bakteriel meningitis

Empirisk behandling af

patienter med febril

neutropeni

> 50 (sædvanlig dosis,

justering ikke nødvendig)

30 mg/kg hver 12. t.

30 mg/kg hver 8. t.

30-50

30 mg/kg hver 24. t.

30 mg/kg hver 12. t.

11-29

15 mg/kg hver 24. t.

30 mg/kg hver 24. t.

≤ 10

7,5 mg/kg hver 24. t.

15 mg/kg hver 24. t.

Nedsat leverfunktion:

Der kræves ikke dosisjustering hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Ældre patienter:

dk_hum_52730_spc.doc

Side 4 af 15

Da ældre patienter har en øget risiko for reduceret nyrefunktion, skal dosis vælges med

forsigtighed og patientens nyrefunktion skal overvåges. Dosisjustering anbefales, hvis

nyrefunktionen er reduceret (se pkt. 4.4).

Behandlingsvarighed:

Den typiske varighed for behandlingen er 7 til 10 dage. Generelt skal cefepim ikke

administreres mindre end 7 dage og ikke længere end 14 dage pr. behandling. For empirisk

behandling af febril neutropeni er den typiske varighed for behandlingen 7 dage eller indtil

resolution af neutropeni.

Administration

Efter korrekt rekonstitution kan cefepim administreres via direkte intravenøs injektion i

løbet af en periode på 3 til 5 minutter eller injiceres i slangen på et administrationssæt,

mens patienten modtager en kompatibel i.v.væske eller via intravenøs infusion i løbet af

30 minutter. For uforligeligheder og instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før

administration, se pkt. 6.2 og 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Cefepim er kontraindiceret til patienter, der tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner

over for cefepim, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, over for et

hvilket som helst andet cephalosporin eller et hvilket som helst andet

beta-lactam-antibiotikamiddel (fx penicilliner, monobactamer og carbapenemer).

Pga. dets indhold af L-arginin er dette lægemiddel desuden kontraindiceret til patienter

med overfølsomhed over for L-arginin og acidose. Der tilrådes derfor forsigtighed ved

tilfælde af hyperkaliæmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Overfølsomhedsreaktioner

Som med alle antibakterielle stoffer med betalaktam er der rapporteret alvorlige og til tider

fatale overfølsomhedsreaktioner. I tilfælde af svære overfølsomhedsreaktioner skal

behandlingen med cefepim seponeres øjeblikkeligt, og der skal iværksættes tilstrækkelige

nødforanstaltninger.

Inden behandling med cefepim igangsættes skal der indhentes fyldestgørende oplysninger

om, hvorvidt patienten tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner på cefepim,

betalaktamer eller andre lægemidler. I 10 % af tilfældene er der krydsreaktivitet mellem

overfølsomhed over for penicillin og cefalosporiner.

Cefepim skal administreres med forsigtighed til patienter med anamnese med astma eller

allergisk diatese. Patienten skal overvåges nøje under den første administration.

Hvis der opstår en overfølsomhedsreaktion, skal behandlingen straks standses. Alvorlige

overfølsomhedsreaktioner kan kræve epinephrin og anden understøttende behandling.

Antibakteriel aktivitet i cefepim

På grund af det relativt begrænsede spektrum af antibakteriel aktivitet i cefepim er det ikke

egnet til behandling af visse typer infektioner, medmindre patogenet allerede er

dokumenteret og kendt for at være modtageligt, eller der er en meget høj mistanke om, at

de(t) mest sandsynlige patogen(er) ville være egnet til behandling med cefepim (se pkt.

5.1).

Nyreinsufficiens

dk_hum_52730_spc.doc

Side 5 af 15

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance ≤ 50 ml/min) eller andre

tilstande, som kan kompromittere nyrefunktionen, skal dosis for cefepim justeres for at

kompensere for den langsommere hastighed for elimination i nyrerne. Da høje og

forlængede antibiotiske serumkoncentrationer kan optræde i forbindelse med almindelige

doser hos patienter med nyreinsufficiens eller andre tilstande, som kan kompromittere

nyrefunktionen, skal vedligeholdelsesdosis reduceres, når cefepim administreres til disse

patienter. Den fortsatte dosis skal fastlægges i henhold til graden af nyreinsufficiens,

infektionens sværhedsgrad og følsomhed for de tilgrundliggende organismer (se pkt. 4.2 og

5.2). Under postmarketing overvågning er følgende alvorlige bivirkninger rapporteret:

reversibel encefalopati (bevidsthedssvækkelse, herunder konfusion, hallucinationer, stupor

og koma), myoklonus, anfald (herunder non-konvulsiv status epilepticus) og/eller

nyresvigt (se pkt. 4.8). De fleste tilfælde opstod hos patienter med nyreinsufficiens, som

fik doser af cefepim, der var højere end anbefalingerne.

Generelt forsvandt symptomerne efter seponering af cefepim og/eller efter hæmodialyse,

men der sås i visse tilfælde dødsfald.

Nyrefunktionen skal overvåges nøje, hvis der administreres lægemidler med nefrotoksisk

potentiale, som f.eks. aminoglycosider og stærke diuretika.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Clostridium difficile forbundet med diarré (CDAD) er rapporteret i forbindelse med

omtrent alle antibakterielle midler, herunder cefepim, og kan variere i sværhedsgrad fra

mild diarré til fatal colitis. CDAD skal overvejes hos alle patienter, som får diarré efter

brug af antibiotika. Fyldestgørende medicinsk anamnese er nødvendig, da CDAD er

rapporteret med opståen over to måneder efter administration af antibakterielle midler.

Hvis CDAD mistænkes eller bekræftes, vil det muligvis være nødvendigt at seponere

vedvarende antibiotisk brug, der ikke er rettet mod C. difficile.

Som med andre antibiotika kan cefepim forårsage overvækst af ikkemodtagelige

organismer. I tilfælde af superinfektion under behandlingen skal der tages de nødvendige

forholdsregler.

Geriatrisk brug

Ud af mere end 6.400 voksne, der blev behandlet med cefepim, i kliniske studier var 35 %

65 år eller ældre, mens 16 % var 75 år eller ældre. For geriatriske patienter i kliniske

studier, som fik den almindelige, anbefalede voksendosis, var den kliniske virkning og

sikkerhed sammenlignelig med den kliniske virkning og sikkerhed hos ikke-geriatriske

voksne patienter, medmindre patienterne havde nyreinsufficiens. Der sås en beskeden

forlængelse i værdierne for halveringstid og nedre renal clearance sammenlignet med dem,

der sås hos yngre personer. Dosisjusteringer anbefales, hvis nyrefunktionen

kompromitteres (se pkt. 4.2 og 5.2).

Det er dokumenteret, at Cefepim hovedsageligt udskilles af nyrerne og risikoen for

toksiske reaktioner pga. dette lægemiddel kan være større hos patienter med nedsat

nyrefunktion. Da ældre patienter har større sandsynlighed for nedsat nyrefunktion, skal der

udvises forsigtighed ved dosisvalg, og nyrefunktionen skal overvåges (se pkt. 4.8 og 5.2).

Alvorlige bivirkninger, herunder reversibel encefalopati (bevidsthedssvækkelse, herunder

konfusion, hallucinationer, stupor og koma), myoklonus, anfald (herunder non-konvulsiv

status epilepticus) og/eller nyresvigt, er set hos geriatriske patienter med nyreinsufficiens

ved sædvanlig dosis af cefepim (se pkt. 4.8).

Interferens med serologisk testning

dk_hum_52730_spc.doc

Side 6 af 15

En positiv Coombs-test uden tegn på hæmolyse er blevet beskrevet hos patienter behandlet

med cefepim to gange dagligt.

Cephalosporin-antibiotika kan producere en falsk positiv reaktion på glucose i urinen med

kobberreduktionstests (Benedict's eller Fehling's opløsning eller med Clinitest-tabletter),

men ikke med enzymbaserede tests (glucoseoxidase) på glycosuri. Det anbefales derfor at

anvende glucosetests baseret på enzymatisk glucoseoxidase-reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Positiv Coombs test uden hæmolyse blev påvist hos patienter, der fik cefepim to gange

daglig (se pkt. 4.8).

Resultatet fra glukosebestemmelse i urin kan være falsk positive, og glykose-oxidase-

metoden anbefales derfor.

Samtidig behandling med bakteriostatisk antibiotika kan påvirke virkningen af betalaktam-

antibiotika.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke set nogen nedsat fertilitet hos rotter. Der er ingen data om brug af cefepim i

fertiliteten hos mennesker.

Graviditet

Reproduktionsstudier med mus og kaniner viste ikke evidens for fosterskader. Der findes

dog ingen tilstrækkelige og velkontrollerede studier med gravide kvinder. Da

reproduktionsstudier med mus ikke altid er prædiktive for human respons, bør dette

lægemiddel kun anvendes under graviditet, hvis det er klinisk nødvendigt.

Amning

Cefepime udskilles i human mælk i meget små mængder. Der skal udvises forsigtighed ved

administration af cefepim til ammende kvinder, og spædbarnet skal overvåges nøje.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Lægemidlets virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner er ikke

undersøgt. Mulige bivirkninger, som f.eks. ændret bevidsthed, svimmelhed, konfusion eller

hallucinationer kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se

pkt. 4.4, 4.8 og 4.9).

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger er klassificeret i følgende kategorier efter systemorganklasse, MedDRA-

terminologi og MedDRA-hyppighed: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

I hver gruppe med hyppighed angives bivirkninger i rækkefølge i henhold til faldende

sværhedsgrad.

dk_hum_52730_spc.doc

Side 7 af 15

Tabel: Bivirkninger, der er rapporteres ved klinisk eller postmarketing erfaring

Systemorganklasse

Hyppighed

MedDRA-term

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Oral candidiasis, vaginal infektion

Sjælden

Candidiasis

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Positiv Coombs test

Almindelig

Protrombin-tid forlænget, delvis

thromboplastin-tid forlænget, anæmi,

eosinofili

Ikke almindelig

Trombocytopeni, leukopeni, neutropeni

Ikke kendt

Aplastisk anæmi

, hæmolytisk anæmi

agranulocytose

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaksi, angioødem

Ikke kendt

Anafylaktisk chock

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt

Falsk positiv uringlukose

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt

Konfusion, hallucination

Nervesystemet

Ikke almindelig

Hovedpine

Sjælden

Konvulsion, paræstesi, dysgeusi,

svimmelhed

Ikke kendt

Koma, stupor, encefalopati, ændret

bevidsthed, myoklonus

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Venebetændelse ved infusionssted

Sjælden

Vasodilation

Ikke kendt

Hæmorrhagi

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Diarré

Ikke almindelig

Colitis pseudomembranacea, colitis, kvalme,

opkastning

Sjælden

Abdominalsmerter, obstipation

Ikke kendt

Mave-tarm-sygdom

Lever og galdeveje

Almindelig

Øget alaninaminotransferase, Øget

aspartataminotransferase, Øget blodbilirubin

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Ikke almindelig

Erytem, urticaria, pruritus

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

, Stevens-

Johnsons syndrom

, erythema multiforme

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Øget urinstof i blod, øget blodkreatinin

Ikke kendt

Nyresvigt, toksisk nefropati

Det reproduktive system og mammae

Sjælden

Pruritus genitalis

dk_hum_52730_spc.doc

Side 8 af 15

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Reaktion på infusionssted, smerter på

injektionssted, inflammation på

injektionssted

Ikke almindelig

Pyreksi, inflammation på infusionssted

Sjælden

Kulderystelser

Undersøgelser

Almindelig

Øget alkalisk fosfatase

a

Bivirkninger, som generelt er accepteret som kan tilskrives andre stoffer i klassen.

Pædiatrisk population

Sikkerhedsprofilen for cefepim hos spædbørn og børn er tilsvarende den, der ses hos

voksne. Den hyppigste indberettede bivirkning, der anses for at være relateret til cefepim,

er udslæt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I tilfælde af svær overdosering, særligt hos patienter med kompromitteret nyrefunktion, vil

hæmodialyse bidrage til fjernelse af cefepim fra kroppen. Peritonealdialyse har ingen

værdi. Utilsigtet overdosering er set ved administration af store doser til patienter med

nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.4). Symptomer på overdosering omfatter encefalopati

(bevidsthedssvækkelse, herunder konfusion, hallucinationer, stupor og koma), myoklonus

og anfald (se pkt. 4.8).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J01DE01 - Fjerde generation af cefalosporin,

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Virkningsmekanismen for cefepim er baseret på hæmning af syntesen i

bakteriecellevæggen (i vækstfasen), som skyldes hæmning af penicillinbindende proteiner

(PBP'er), f.eks. transpeptidaser. Dette resulterer i en bakteriedræbende handling.

dk_hum_52730_spc.doc

Side 9 af 15

PD/PK-forhold

Virkningen afhænger hovedsageligt af varigheden for tiden, hvor lægemiddelniveauerne

overstiger den minimale hæmmende koncentration (MIC) for det aktuelle patogen.

Resistensmekanisme

Cefepim har en lav affinitet for kromosomkodet betalaktamase og er meget resistent over

for hydrolyse fra de fleste betalaktamaser.

Bakterieresistens over for cefepim kan skyldes en eller flere af følgende mekanismer:

reduceret affinitet af penicillinbindende proteiner for cefepim

produktion af β-laktamaser, som er i stand til effektivt at hydrolysere cefepim (f.eks.

flere β-laktamaser med udvidet spektrum og dem, der er kromosomformidlet.

impermeabilitet af den ydre membran, hvilket begrænser adgangen for cefepim til

penicillinbindende proteiner i gram-negative organismer effluxpumper til aktive

stoffer

Der findes delvis eller komplet krydsresistens mellem cefepim og andre cefalosporiner og

penicilliner.

Cefepim-testning udføres vha. standardfortyndingsserien. Følgende hæmmende

minimumkoncentrationer er påvist for modtagelige og resistente kim:

Brydepunkter fra EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

(01-01-2014)

Patogen

følsomhed

resistent

Enterobakterie

≤ 1 mg/l

> 4 mg/l

Pseudomonas spp.

≤ 8 mg/l

> 8 mg/l

Staphylococcus spp.

bemærkning

bemærkning

Streptococcus-gruppe A, B, C og G

bemærkning

bemærkning

Streptococcus pneumoniae

≤ 1 mg/l

> 2 mg/l

Viridans-gruppen af streptokokker

≤ 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

Haemophilus influenzae

≤ 0,25 mg/l

> 0,25 mg/l

Moraxella catarrhalis

≤ 4 mg/l

> 4 mg/l

PK/PD-brydepunkter (ikke

stammerelateret)

≤ 4 mg/l

> 8 mg/l

Breakpoints relateret til behandling med store doser.

Stafylokokkers følsomhed over for cefalosporiner er udledt ud fra cefoxitins følsomhed (bortset

fra ceftazidim, cefixim og ceftibuten, som ikke har breakpoints og derfor ikke bør anvendes ved

stafylokokinfektioner.)

Streptokokgruppe A, B, C og G’s følsomhed over for cefalosporiner er udledt ud fra

følsomheden for benzylpenicillin.

Isolater med MIC-værdier over følsomheds-breakpoints er meget sjældne og er endnu ikke

rapporteret. Identifikationstest og antimikrobielle følsomhedstest på ethvert isolat skal

gentages: Hvis resultatet bekræftes, sendes isolatet til et referencelaboratorium. Indtil der er

dokumentation for klinisk respons for bekræftede isolater med MIC-værdier over den

nuværende resistentsbreakpoint skal de rapporteres som resistente.

Breakpoints gælder for en daglig intravenøs dosis på 2 g x 2 og en stor dosis på mindst 2 g x 3.

dk_hum_52730_spc.doc

Side 10 af 15

Følsomhed

Udbredelsen af resistens i individualiserede bakteriestammer kan variere afhængigt af

geografisk område og tid, hvorfor det anbefales at indhente lokal information om

stammernes susceptibilitet, inden behandlingen påbegyndes.

Cefepim er typisk aktiv mod følgende mikroorganismer in vitro (status: december 2012).

Almindelige modtagelige arter

Aerobe Gram-positive mikroorganismer

Staphylococcus aureus (methicillin-modtagelige)

Streptococcus pneumoniae (inkl. penicillin-resistente stammer) °

Streptococcus pyogenes °

Aerobe Gram-negative mikroorganismer

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis °

Morganella morganii

Proteus mirabilis

%

Proteus vulgaris °

Serratia liquefaciens °

Serratia marcescens

Arter, hvor erhvervet resistens kan udgøre et problem under brug

Aerobe Gram-positive mikroorganismer

Staphylococcus aureus

3

Staphylococcus epidermidis

+

Staphylococcus haemolyticus

+

Staphylococcus hominis

+

Aerobe Gram-negative mikroorganismer

Acinetobacter baumannii

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

%

Klebsiella oxytoca

%

Klebsiella pneumoniae

%

Pseudomonas aeruginosa

Neutralt resistente arter

Aerobe Gram-positive mikroorganismer

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus (methicillin-resistent)

Aerobe Gram-negative mikroorganismer

Stenotrophomonas maltophilia

Anaerob mikroorganismer

Bacteroides fragilis

Clostridium difficile

Andre mikroorganismer

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Legionella spp.

Mycoplasma spp.

dk_hum_52730_spc.doc

Side 11 af 15

Der var ikke aktuelle data tilgængelige ved udgivelsestidspunktet for tabellen.

Følsomhed antages i den primære litteratur, standardudgivelser og terapeutiske

anbefalinger.

Resistensraten er 50 % i mindst et område.

Stammer, der producerer beta-laktamase med udvidet spektrum (ESBL), er altid

resistente.

Ambulant er resistensraten < 10 %.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske egenskaber for cefepim er lineære inden for området på 250 mg til

2 g i.v. De adskiller sig ikke med hensyn til behandlingsvarighed.

Absorption

Efter i.v.-administration af 2 g i over 30 minutter hos raske frivillige var peak-

plasmakoncentrationerne (C

) på 126-193 μg/ml.

Fordeling

Cefepim er velfordelt i kropsvæsker og -væv. Inden for området på 250 mg til 2 g varierer

den relative vævsfordeling ikke i forhold til den administrerede dosis. Gennemsnitlig

steady-state-volumen for fordeling er 18 l. Der finde ikke evidens for akkumulation hos

raske forsøgspersoner, der fik doser på op til 2 g i.v. ved 8-timers intervaller i løbet af en

periode på 9 dage. Serumproteinbinding af cefepim er < 19 % og ikke afhængig af

serumkoncentrationer. Den gennemsnitlige halveringstid er ca. 2 timer.

Biotransformation

Cefepim metaboliseres i mindre udstrækning. Den primære metabolit i urin er N-

methylpyrrolidin-oxid, som er en tertiary amin, som kun står for ca. 7 % af dosis.

Elimination

Gennemsnitlig krops-clearance er 120 ml/min. Den gennemsnitlige renale clearance for

cefepim er 110 ml/min. Dette påviser, at cefepim næste udelukkende elimineres via renale

mekanismer og hovedsagelig glomerulusfiltration. Fund af uændret cefepim i urin udgør

ca. 85 % af dosis, hvilket medfører store koncentrationer af cefepim i urin. Efter i.v.-

administration af 500 mg cefepim, kunne cefepim ikke længere påvises efter 12 timer i

plasma og efter 16 timer i urin

Ældre patienter:

Fordeling af cefepim er testet hos ændre mandlige og kvindelige patienter (> 65 år).

Sikkerhed og virkning hos ældre patienter er sammenlignelig med voksne, mens der

observeredes en mindre forlængelse af halveringstiden og lavere værdier for renal

clearance hos ældre patienter. Dosisjustering er påkrævet, hvis der findes samtidig

nedsættelse af nyrefunktionen (se pkt. 4.2 “Voksne med nedsat nyrefunktion” og pkt. 4.4

“Ældre patienter”).

Pædiatrisk population:

Farmakokinetikken mht. enkelt- og multibel dosis af cefepim er evalueret hos patienter i

alderen mellem 2 måneder og 16 år, som fik doser på 50 mg/kg administreret via i.v.-

infusion. Multible doser blev administreret hver 8. eller 12. time i en periode på mindst

48 timer.

dk_hum_52730_spc.doc

Side 12 af 15

De gennemsnitlige plasmakoncentrationer for cefepim efter første dosis var tilsvarende

dem i steady-state, og der blev observeret en mindre ophobning ved administration af

yderligere doser.

Værdierne for de andre farmakokinetiske parametre hos spædbørn og børn, som blev

påvist både efter første dosis og i steady-state, adskilte sig ikke, uanset dosisplan (hver

12. time eller hver 8. time). Der var ikke forskelle i de farmakokinetiske værdier, hverken

mellem patienter i forskellige aldre eller mellem mænd og kvinder.

Efter administration af en enkelt i.v.-dosis var den gennemsnitlige samlede krops-clearance

3,3 ml/min/kg, og fordelingsvolumenen var 0,3 l/kg. Den samlede gennemsnitlige

halveringstid var 1,7 timer. Mængden af fundet, uændret cefepim i urin var 60,4 % af den

administrerede dosis, og renal clearance var den primære eliminationsvej med en

gennemsnitsværdi på 2,0 ml/min/kg.

Nedsat nyrefunktion:

Studier med forsøgspersoner med diverse grader af nyreinsufficiens har indikeret en

signifikant forlængelse af halveringstiden. Der eksisterer et lineært forhold mellem

individuel krops-clearance og kreatinin-clearance hos forsøgspersoner med nedsat

nyrefunktion.

Den gennemsnitlige halveringstid hos dialysepatienter er 13 timer (hæmodialyse) og

19 timer for kontinuerlig ambulant peritonealdialyse.

Nedsat leverfunktion:

Ved administration af enkeltdosis på 1 g er kinetikken for cefepim uændret hos patienter

med cystisk fribrose og hepatisk dysfunktion. Der kræves derfor ikke dosisjustering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Selvom der ikke er udført dyrestudier med henblik på at evaluere karcinogenicitet, har in

vivo- og in vitro-testning påvist at cefepim ikke er genotoksisk.

Dyrestudier har påvist, at daglige doser på op til 10 gange anbefalet dosis for mennesker

ikke har nogen direkte eller indirekte skadelig virkning på reproduktion, embryonal/føtal

udvikling, drægtighedsperiode eller peri-/postnatal udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

L-arginin

6.2

Uforligeligheder

Opløsninger med Cefepim ”MIP” må ikke blandes med følgende antibiotika:

Metronidazol, vancomycin, gentamicin, tobramycin-sulfat og netilmicin-sulfat, da der kan

opstå fysiske eller kemiske uforligeligheder. Hvis der indiceres samtidig behandling, skal

disse midler administreres separat.

Parenterale produkter skal undersøges visuelt for partikler inden administration.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

27 måneder.

dk_hum_52730_spc.doc

Side 13 af 15

Opbevaringstid for den klargjorte opløsning

Den kemiske og fysiske stabilitet for den klargjorte opløsning skal påvises for 2 timer ved

25 °C og for 24 timer ved 2-8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal den klargjorte

opløsning anvendes med det samme. Hvis den ikke anvendes med det samme, er

opbevaringstider ved brug og opbevaringsbetingelser før brug brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Cefepim ”MIP” 1 g leveres i 15 ml farveløse type I-hætteglas lukket med bromobutyl-

gummipropper og aftagelighætte med et hvidt til svagt gult pulver.

Cefepim ”MIP” 2 g leveres i 50 ml farveløse type I-hætteglas lukket med bromobutyl-

gummipropper og aftagelig hætte.

Pakningsstørrelser: Pakninger med 1, 5 eller 10 hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Klargøring af opløsningen til i.v.-injektion

Hætteglassets indhold opløses i 10 ml opløsning i henhold til tabellen nedenfor. Den

klargjorte opløsning injiceres langsomt i løbet af en periode på 3 til 5 minutter – enten

direkte i en vene eller direkte i kanylen på et infusionssystem, mens patienten modtager en

infusion med en kompatibel i.v.-opløsning.

Klargøring af opløsningen til i.v.-infusion

Ved intravenøs infusion rekonstitueres cefepim-opløsningen på 1 g eller 2 g, som det er

angivet ovenfor til direkte intravenøs administration. Derefter føjes den nødvendige

mængde af den resulterende opløsning til en beholder med en af det kompatible i.v.-væsker

(anbefalet endelig volumen: ca. 40-50 ml). Den klargjorte opløsning skal administreres

over en periode på ca. 30 minutter.

Følgende tabel indeholder vejledning i rekonstitution:

Dosis og

administrationsvej

Tilføjet opløsning [ml]

Resulterende volumen

[ml]

Koncentration

(ca. i mg/ml)

1 g i.v.

10,0

11,4

2 g i.v.

10,0

12,8

Kompatibilitet med intravenøse væsker

De følgende opløsninger er egnede til klargøring af opløsningen:

vand til injektion

glukoseopløsning, 50 mg/ml (5 %)

natriumchloridopløsning, 9 mg/ml (0,9 %)

Rekonstitutionen/opløsningen skal udføres under aseptiske forhold. Tilfør den anbefalede

mængde rekonstitutionsopløsning, og ryst forsigtigt, indtil indholdet i hætteglasset er helt

opløst.

dk_hum_52730_spc.doc

Side 14 af 15

Kun til engangsbrug. Eventuel overskydende opløsning skal bortskaffes. Ikke anvendt

lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Se pkt. 6.2 for uforligeligheder.

Undersøg hætteglasset inden brug. Det må kun bruges, hvis opløsningen ikke indeholder

partikler.

Brug kun klar opløsning.

Tilsvarende andre cefalosporiner kan cefepim-opløsninger afhængigt af

opbevaringsforholdene udvikle en gul til ravgul farve. Dette har dog ikke en negativ

indvirkning på virkningen af produktet.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Str. 41

66440 Blieskastel

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1 g: 52730

2 g: 52731

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. februar 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. juli 2019

dk_hum_52730_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information