Cayston

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-07-2020

Aktiv bestanddel:
aztreonam lysin
Tilgængelig fra:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kode:
J01DF01
INN (International Name):
aztreonam
Terapeutisk gruppe:
Antibakterielle midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
Cystisk Fibrose, Luftvejsinfektioner
Terapeutiske indikationer:
Cayston er indiceret til undertrykkende behandling af kroniske lungebetændelser på grund af Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose (CF) i alderen 6 år og ældre. Det bør overvejes at officielle vejledning om hensigtsmæssig brug af antibakterielle midler..
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000996
Autorisation dato:
2009-09-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/000996

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-09-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

06-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

06-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

06-07-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cayston 75 mg pulver og solvens

til opløsning til nebulisator

Aztreonam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Cayston til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cayston

Sådan skal du bruge Cayston

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cayston indeholder det aktive stof aztreonam. Cayston er et antibiotikum, som anvendes til at

undertrykke kronisk lungeinfektion, der er forårsaget af bakterien

Pseudomonas aeruginosa,

patienter i alderen 6 år og derover med cystisk fibrose. Cystisk fibrose, også kendt som

mucoviscidosis, er en livstruende, arvelig sygdom, som påvirker slimkirtlerne i de indre organer,

særligt i lungerne, men også i leveren, bugspytkirtlen og fordøjelsessystemet. Cystisk fibrose i

lungerne medfører, at lungerne stoppes til med tyk, klistret slim. Det gør det svært at trække vejret.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cayston

Brug ikke Cayston:

-

hvis du er allergisk over for aztreonam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cayston (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Cayston, hvis:

du er

allergisk over for andre antibiotika

(som penicilliner, cefalosporiner og/eller

carbapenemer)

der er anden medicin til inhalation, som du ikke tåler, eller som du får en trykkende

fornemmelse i brystet af at tage

du har

problemer med nyrerne

du nogensinde har

hostet blod op

du nogensinde har haft

lave lungefunktionstest.

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du

fortælle det til lægen,

inden du begynder at bruge Cayston.

Da Cayston inhaleres, kan det få dig til at hoste, og dette kan føre til, at du hoster blod op. Hvis du

nogensinde har hostet blod op, må du kun bruge Cayston, hvis din læge mener, at fordelen ved at tage

denne medicin opvejer risikoen for at hoste blod op.

Du kan midlertidigt få lavere resultater af lungefunktionstest under behandlingen med Cayston, men

normalt er dette ikke en varig virkning.

Børn

Cayston må ikke anvendes til børn under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Cayston

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Da der ikke findes kliniske data om brugen af Cayston til gravide bør du ikke bruge Cayston under

graviditeten, medmindre du specifikt har drøftet det med lægen.

Hvis du planlægger at amme, skal du spørge din læge til råds, inden du bruger Cayston. Du kan godt

amme under behandlingen med Cayston, fordi den mængde af Cayston, som muligvis bliver givet

videre til dit barn via mælken, er meget lille.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cayston forventes ikke at påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller bruge maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Cayston

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Brug Cayston 3 gange dagligt i gentagne behandlingsserier med 28-dages behandling

efterfulgt af 28 dage uden Cayston-behandling.

De tre doser skal inhaleres med mindst fire

timers mellemrum og ved hjælp af en Altera-forstøver. Du skal bruge enten en eBase Controller

eller en eFlow rapid-styreenhed med Altera-forstøveren.

Hver dosis består af et hætteglas med Cayston blandet med en ampul med solvens. Cayston skal

blandes med en solvens, før det inhaleres gennem Altera-forstøveren.

Anbring den forberedte Cayston opløsning i Altera-forstøveren (se nedenfor). Det tager cirka 2 til

3 minutter at inhalere hver behandling.

Brug en bronkodilatator før hver dosis Cayston. Kortidsvirkende bronkodilatatorer kan tages mellem

15 minutter og 4 timer før, og langtidsvirkende bronkodilatatorer kan tages mellem 30 minutter og

12 timer før hver dosis Cayston.

Hvis du får flere former for inhalationsbehandling af din cystiske fibrose, er den anbefalede

rækkefølge følgende:

bronkodilatator

mukolytika (medicin, som hjælper med at opløse det tykke slim, som dannes i lungerne)

og til sidst:

Cayston.

Cayston må ikke blandes med anden medicin

i Altera-forstøveren.

Du må ikke bruge Altera-forstøveren til anden medicin.

Du må ikke bruge den form for aztreonam, der anvendes til indsprøjtninger (til intravenøs

injektion) i Altera-forstøveren. Intravenøs aztreonam er ikke egnet til inhalation.

Sådan skal du bruge Cayston med Altera-forstøveren

Du skal bruge følgende:

Et ravfarvet hætteglas med Cayston med et blåt låg.

En plastampul med solvens (fortyndingsmiddel) (0,17% w/v natriumchlorid). De oplysninger,

der er anført på ampullen med solvens er kun på engelsk (se punkt 6).

En Altera-forstøver med et Altera-aerosolapparat forbundet med en eFlow-styreenhed type 178

(eFlow rapid) eller type 678 (eBase Controller).

Du skal benytte den Cayston-specifikke Altera-forstøver, som indeholder et Altera-

aerosolapparat.

Du må ikke prøve at inhalere Cayston ved hjælp af andre typer forstøvere (herunder

eFlow rapid-forstøveren).

Kontroller, at forstøveren fungerer korrekt,

før du påbegynder behandlingen med Cayston. Læs

omhyggeligt producentens brugervejledning, som leveres sammen med dit Altera-forstøversystem.

Klargøring af Cayston til inhalation

Du må ikke klargøre Cayston, før du er parat til at inhalere en dosis.

Brug ikke Cayston, hvis du bemærker, at pakken har været åbnet.

Brug ikke Cayston, hvis det har været opbevaret uden for køleskab i mere end 28 dage.

Brug hverken solvensen eller klargjort Cayston, hvis væsken er uklar, eller hvis der er partikler i

opløsningen.

Tag et ravfarvet hætteglas med Cayston frem og en ampul med solvens

fra æsken. Ampullerne

med solvens skal adskilles ved forsigtigt at trække dem fra hinanden.

Bank forsigtigt på det ravfarvede hætteglas

med Cayston, så pulveret lægger sig på bunden.

Dette er med til at sikre, at du får den korrekte dosis medicin.

Følg trin A til D i figur 1 nedenfor for at åbne det ravfarvede hætteglas:

Trin A: Vend tappen på det blå låg mod dig, og

sæt hætteglasset på en plan overflade. Brug

den ene hånd til at holde hætteglasset stille og

den anden hånd til langsomt at løfte det blå låg

Trin B: Træk det blå låg ned i plan (vandret)

position (så bunden af det blå låg vender

opad), for at gøre metalforseglingen klar til at

blive fjernet. Riv ikke helt igennem

metalforseglingen.

Trin C: Fortsæt med at holde hætteglasset stille

med den ene hånd, og brug den anden hånd til

langsomt at trække det blå låg mod uret. Drej

ikke på det blå låg.

Trin D: Når metalforseglingen åbner sig, skal

du fortsætte med langsomt at trække det blå låg

mod uret, indtil metalforseglingen er helt

fjernet.

Figur 1

4. Bortskaf metalforseglingen sikkert. Fjern forsigtigt gummiproppen (men bortskaf den ikke endnu).

Åbn ampullen med solvens

ved at dreje toppen af. Pres hele indholdet ned i hætteglasset (figur 2).

Sving derefter forsigtigt hætteglasset rundt, indtil pulveret er helt opløst, og væsken er klar.

Det er bedst at bruge Cayston umiddelbart efter, at du har klargjort opløsningen.

Hvis du ikke

kan bruge den klargjorte dosis med det samme, skal du sætte proppen i hætteglasset igen og opbevare

det i køleskabet. Brug den klargjorte opløsning inden for 8 timer.

Figur 2

Klargøring af Altera-forstøveren til brug af Cayston

Sørg for

, at Altera-forstøveren ligger på en plan, stabil overflade.

Fjern medicindækslet

ved at dreje imod uret.

Hæld hele den klargjorte Cayston-dosis fra hætteglasset

ind i Altera-forstøverens

medicinbeholder (figur 3a). Sørg for at tømme hætteglasset helt. Bank om nødvendigt forsigtigt

hætteglasset mod siden på medicinbeholderen.

Luk medicinbeholderen

ved at sætte medicindækslets styretapper på linje med beholderens riller.

Tryk ned og drej dækslet med uret så langt som muligt (figur 3b).

Sådan anvender du Altera-forstøveren til at inhalere Cayston

Begynd behandlingen.

Sid i opret, afslappet stilling. Hold forstøveren vandret, placer

mundstykket i munden og luk læberne omkring det (figur 4).

Hold forstøveren vandret.

Tryk på knappen On/Off

på styreenheden i få sekunder. Du vil høre et "bip", og statuslyset lyser

grønt.

Efter nogle få sekunder

begynder aerosoltågen at svæve ind i Altera-forstøverens

forstøverkammer. Hvis aerosoltågen ikke begynder at svæve, skal du se i Altera-manualen for at få

yderligere information.

Træk vejret normalt

(træk vejret ind og ud) igennem mundstykket. Undgå at trække vejret

gennem næsen. Bliv ved at trække vejret ind og ud på en afslappet måde, indtil inhalationen er

afsluttet.

Når al medicinen er inhaleret

, hører du en lyd, som betyder, at "inhalationen er afsluttet" (2 bip).

Figur 3a

Figur 3b

Figur 4

Når inhalationen er afsluttet

, skal du åbne medicindækslet for at kontrollere, at al medicinen er

brugt. Efter inhalationen kan der være nogle få dråber medicin tilbage i beholderen. Hvis der er

mere end nogle få dråber tilbage, skal du sætte medicindækslet på igen og genoptage inhalationen.

7. Sluk for styreenheden,

når inhalationen er afsluttet

, og skil Altera-forstøveren ad for at rengøre

og desinficere den. Fyldestgørende oplysninger om rengøring og desinfektion findes i producentens

brugervejledning, som leveres sammen med din Altera-forstøver.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har brug for at stoppe inhalationen, før jeg er færdig?

8. Hvis du af en eller anden grund skal stoppe inhalationen, før du er færdig, skal du trykke på

knappen On/Off i et helt sekund. Tryk på knappen On/Off i et helt sekund for at genoptage

inhalationen.

Udskiftning af Altera-forstøveren

Altera-forstøveren er fremstillet til at holde til tre 28-dages behandlingsforløb med Cayston ved den

foreskrevne brug. Derefter skal du udskifte Altera-forstøveren, herunder aerosolapparatet. Hvis du

bemærker, at apparatets virkning har ændret sig før dette tidspunkt (hvis det for eksempel tager

længere tid at forstøve opløsningen, mere end 5 minutter), skal du se i Altera-forstøverens

brugervejledning.

Hvis du har brugt for meget Cayston

Hvis du har brugt for meget Cayston, skal du straks tale med din læge eller apoteket.

Hvis du har glemt at bruge Cayston

Hvis du glemmer en dosis, kan du stadig inhalere alle 3 daglige doser, blot der er mindst 4 timer

imellem. Hvis det ikke er muligt at inhalere med 4 timers mellemrum, skal du blot springe den glemte

dosis over.

Hvis du holder op med at bruge Cayston

Du må ikke holde op med at bruge Cayston uden først at tale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får udslæt,

fordi det kan betyde, at du har en allergisk reaktion

over for Cayston.

Meget almindelige bivirkninger (opstår hos mere end 1 bruger ud af 10)

Hoste

Tilstoppet næse

Hvæsen

Ondt i halsen

Stakåndethed

Feber. Dette kan være hyppigere hos børn end hos voksne.

Almindelige bivirkninger (opstår hos 1 til 10 brugere ud af 100)

Vejrtrækningsbesvær

Ubehag i brystet

Løbende næse

Ophostning af blod

Udslæt

Ledsmerter

Lavere resultater fra lungefunktionstest

Ikke almindelige bivirkninger (opstår hos 1 til 10 brugere ud af 1.000)

Hævede led

Følgende bivirkninger er blevet observeret efter anvendelse af den form for aztreonam, der anvendes

til injektion, men ikke efter brug af Cayston: hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg med synke-

eller åndedrætsproblemer, svedtendens, hudirritation og afskalling, kløende udslæt, rødmen, små røde

pletter og, meget sjældent, blærer på huden. Alt dette kan være tegn på en overfølsomhedsreaktion.

Fortæl det til lægen, hvis du har nogen af disse bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglassets etiket, ampullen med solvensen

og æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Hætteglas med pulver og ampul med solvens:

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). De uåbnede hætteglas kan også opbevares uden for køleskab, men

under 25 °C, i op til 28 dage.

Brug lægemidlet umiddelbart efter klargøring. Hvis den klargjorte opløsning ikke anvendes straks,

skal den opbevares ved 2 °C – 8 °C og kan så anvendes inden for 8 timer. Der må ikke klargøres mere

end én dosis ad gangen.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at pakken har været åbnet.

Brug ikke lægemidlet, hvis det har været opbevaret uden for køleskab i mere end 28 dage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cayston og solvensen indeholder:

Hætteglasset med pulver indeholder 75 mg aztreonam (som lysin).

Ampullen med solvens indeholder vand til injektionsvæsker og natriumchlorid. Ampullen har

kun engelsk tekst. De oplysninger, der er anført på ampullen er angivet nedenfor:

Solvens til Cayston

Natriumchlorid 0,17%

Kun til inhalation

1 ml

GILEAD SCIENCES

Udseende og pakningsstørrelser

Cayston er et hvidt til offwhite pulver og solvens til opløsning til nebulisator.

Cayston leveres i et 2 ml ravfarvet hætteglas med en grå gummiprop og aluminiumsforsegling til

afrivning med et blåt låg.

Solvensen leveres i en 1 ml-plastampul.

Hver 28-dages pakning med Cayston indeholder 84 hætteglas med frysetørret Cayston og 88 ampuller

med solvens. De fire ekstra ampuller med solvens medleveres til brug i tilfælde af spild.

Fås i følgende pakningsstørrelser:

En 28-dages pakning med Cayston

En pakning, som indeholder én 28-dages pakning med Cayston og én Altera-nebulisator

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Fremstiller:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 2 401 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Teл.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 2 401 35 79

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: +30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: +353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Denne indlægsseddel blev senest ændret:

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om Cayston på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cayston 75 mg pulver og solvens til opløsning til nebulisator.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder aztreonamlysin svarende til 75 mg aztreonam. Efter rekonstituering

indeholder opløsningen til nebulisator 75 mg aztreonam.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til opløsning til nebulisator.

Hvidt til offwhite pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cayston er indiceret til supprimerende behandling af kroniske lungeinfektioner forårsaget af

Pseudomonas aeruginosa

hos patienter med cystisk fibrose (CF) i alderen 6 år og derover.

Officielle retningslinjer om korrekt brug af antibakterielle stoffer skal tages i betragtning.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Patienten skal anvende en bronkodilatator før hver dosis Cayston. Korttidsvirkende bronkodilatatorer

kan tages mellem 15 minutter og 4 timer før, og langtidsvirkende bronkodilatatorer kan tages mellem

30 minutter og 12 timer før hver dosis Cayston.

For patienter, som tager flere inhalationsbehandlinger, er den anbefalede rækkefølge for

administration følgende:

bronkodilatator

mukolytika

og til sidst Cayston.

Voksne og børn i alderen 6 år og derover

Den anbefalede dosis for voksne er 75 mg tre gange i døgnet i 28 dage.

Dosis bør tages med mindst 4 timers mellemrum.

Cayston kan tages i gentagne serier med 28 dages behandling efterfulgt af 28 dage uden behandling

med Cayston.

Doseringen for børn i alderen 6 år og derover er den samme som for voksne.

Ældre

De kliniske studier med Cayston omfattede ikke Cayston-behandlede patienter i alderen 65 år og ældre

for at fastlægge, om de responderer anderledes på behandlingen end yngre patienter. Hvis Cayston

skal ordineres til ældre, er dosis den samme som til andre voksne.

Nedsat nyrefunktion

Det vides, at aztreonam udskilles via nyrerne. Derfor bør Cayston administreres med forsigtighed til

patienter med nedsat nyrefunktion (serumkreatinin > 2 gange det øvre normalområde). Dosisjustering

er ikke nødvendig ved nedsat nyrefunktion, da den systemiske koncentration af aztreonam efter

inhalation af Cayston er meget lav (cirka 1% af den koncentration, som en dosis aztreonam til

injektion på 500 mg resulterer i).

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen data om brugen af Cayston hos patienter med svært nedsat leverfunktion (ALAT

eller ASAT større end 5 gange den øvre grænse for normalområdet). Dosisjustering er ikke nødvendig

ved nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Caystons sikkerhed og virkning hos børn yngre end 6 år er ikke klarlagt. De foreliggende data er

beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Til inhalation.

Cayston må kun anvendes med en Altera-nebulisator og et Altera-aerosolapparat forbundet med en

eBase Controller eller en eFlow rapid-styreenhed. For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet

før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Allergiske reaktioner

Hvis der opstår en allergisk reaktion over for aztreonam, skal administration af lægemidlet ophøre, og

relevant behandling skal iværksættes. Udslæt kan være tegn på en allergisk reaktion på aztreonam.

Der kan forekomme krydsreaktioner hos patienter med allergi over for beta-laktamantibiotika som

penicilliner, cefalosporiner og/eller carbapenemer i anamnesen. Data fra dyr og mennesker viser en lav

risiko for krydsreaktion mellem aztreonam og beta-laktamantibiotika. Aztreonam, et monobactam, har

kun en svag immunogen virkning. Der bør udvises forsigtighed ved administration af Cayston til

patienter med beta-laktamallergi i anamnesen.

Følgende sjældne og alvorlige bivirkninger er blevet indberettet efter parenteral anvendelse af andre

lægemidler, der indeholder aztreonam: toksisk epidermal nekrolyse, anafylaksi, purpura, erythema

multiforme, eksfoliativ dermatitis, urticaria, petekkier, pruritus, diaforese.

Bronkospasme

Bronkospasme (en akut reduktion i FEV

på ≥ 15%) kan ses som komplikation i forbindelse med

nebulisatoradministrerede behandlinger. Bronkospasme er blevet rapporteret efter administration af

Cayston (se pkt. 4.8). Patienterne bør anvende en bronkodilatator inden hver dosis Cayston. Hvis der

er mistanke om, at et anfald med bronkospasme er en del af en allergisk reaktion, bør der træffes

passende foranstaltninger (se afsnittet "Allergiske reaktioner" ovenfor).

Hæmoptyse

Inhalation af nebulisatoradministrerede opløsninger kan inducere en hosterefleks. Anvendelse af

Cayston til pædiatriske CF-patienter er blevet forbundet med hæmoptyse i behandlingsserierne og kan

have forværret underliggende forhold. Cayston bør kun administreres til CF-patienter med aktiv

hæmoptyse, hvis fordelene ved behandlingen anses for at opveje risikoen for induktion af yderligere

blødning.

Andre forsigtighedsregler

Virkningen er ikke blevet klarlagt hos patienter med forventet FEV

> 75%. Patienter, der inden for de

seneste 2 år havde fået påvist

Burkholderia cepacia

i ekspektorat, blev udelukket fra de kliniske

studier.

Aztreonam til injektion må ikke anvendes i Altera- eller andre nebulisatorer. Aztreonam til injektion er

ikke formuleret til inhalation og indeholder arginin, et stof som vides at kunne forårsage pulmonal

inflammation.

Resistens over for aztreonam, andre antibiotika og mikroorganismer, som fremkommer under

behandlingen

Udviklingen af antibiotikaresistente

P. aeruginosa

og superinfektion med andre patogener er

potentielle risikofaktorer i forbindelse med antibiotikabehandling. Udvikling af resistens under

behandling med inhaleret aztreonam kan begrænse mulighederne for behandling under akutte

forværringer. En reduktion i følsomheden af

P. aeruginosa

over for aztreonam og andre beta-

laktamantibiotika blev observeret i kliniske studier med Cayston. I et 24-ugers aktivt kontrolleret

klinisk studie med Cayston-behandling blev der observeret forøgelse i MIC

for alle

P. aeruginosa

isolater samt i procentdelen af patienter med

P. aeruginosa

resistent

(MIC over den parenterale

grænseværdi) over for aztreonam, over for mindst et1 beta-laktamantibiotikum samt over for alle 6

testede beta-laktamantibiotika (se pkt. 5.1). Nedsat

P. aeruginosa

-følsomhed var dog ikke prædiktiv

for klinisk virkning af Cayston i løbet af studiet. Blandt patienter med multiresistente

P. aeruginosa

blev der observeret forbedring af de respiratoriske symptomer og lungefunktionen efter behandling

med Cayston. Hvis der opstår parenteral

P. aeruginosa

-resistens over for aztreonam eller andre beta-

laktamantibiotika, kan det muligvis have konsekvenser for behandling af lungeeksacerbationer med

systemiske antibiotika.

Over tid blev der observeret en øget forekomst af methicillin-resistent

Staphylococcus aureus

(MRSA), methicillin-følsom

S. aureus

(MSSA) samt

Aspergillus-

Candida-

stammer hos patienter,

der fik flere behandlingsforløb med Cayston. En forbindelse mellem vedvarende isolering af MRSA

og forværret klinisk udfald er rapporteret i litteraturen. I kliniske studier med Cayston resulterede

isolering af MRSA ikke i en forværring af lungefunktionen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Der er imidlertid ikke fundet tegn på lægemiddelinteraktioner

med aztreonam i de kliniske studier, hvor behandlingen med Cayston blev ledsaget af

bronkodilatatorer, dornase alfa, pancreasenzymer, azithromycin, tobramycin, orale steroider (mindre

end 10 mg dagligt/20 mg hver anden dag) og inhalerede steroider.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af aztreonam til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken

direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Den systemiske koncentration af aztreonam efter inhalation af Cayston er lav sammenlignet med den

systemiske koncentration efter en injektion af en standarddosis aztreonam (circa 1% af den

koncentration, som en dosis aztreonam til injektion på 500 mg resulterer i).

Cayston bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med aztreonam.

Amning

Efter administration af aztreonam til injektion udskilles aztreonam i human mælk i meget lave

koncentrationer. Den systemiske koncentration af aztreonam efter inhalation af Cayston er cirka 1% af

den koncentration, som en standarddosis aztreonam til injektion resulterer i. Derfor og på grund af lav

oral absorption er der meget lille sandsynlighed for, at nyfødte, der bliver ammet, udsættes for

aztreonam, hvis moderen bliver behandlet med Cayston.

Cayston kan anvendes under amning.

Fertilitet

De prækliniske data om aztreonam til injektion indikerer ingen påvirkninger af fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Cayston påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Vurdering af bivirkninger er baseret på erfaring fra fire kliniske fase 3-studier med CF-patienter med

kronisk

P. aeruginosa

-infektion og spontane rapporter efter markedsføring.

I de to placebokontrollerede kliniske fase 3-studier, hvor patienterne fik Cayston i 28 dage, var de

hyppigst forekommende bivirkninger med Cayston hoste (58%), tilstoppet næse (18%), hvæsende

vejrtrækning (15%), faryngolaryngeale smerter (13%), pyreksi (12%) og dyspnø (10%).

En akut reduktion på ≥ 15% i FEV

er en komplikation, der ses i forbindelse med

nebulisatoradministrerede behandlinger, herunder med Cayston (se pkt. 4.4).

Resumé af bivirkninger i tabelform

Bivirkninger fra kliniske studier og erfaring efter markedsføring, som anses for at være i det mindste

muligt relaterede til behandlingen, er opført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed.

Hyppigheden defineres som følger: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) og ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100).

Luftveje, thorax og mediastinum:

Meget almindelig:

hoste, tilstoppet næse, hvæsende vejrtrækning, faryngolaryngeale smerter,

dyspnø

Almindelig:

bronkospasme

, ubehag i brystet, rinoré, hæmoptyse

Hud og subkutane væv:

Almindelig:

udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Almindelig:

Artralgi

Ikke almindelig:

hævede led

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Meget almindelig:

Pyreksi

Undersøgelser:

Almindelig:

nedsat lungefunktionstest

Se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bronkospasme

Nebulisatoradministrerede behandlinger, herunder med Cayston, kan være forbundet med

bronkospasme (en akut reduktion på ≥ 15% i FEV

). Der henvises til pkt. 4.4.

Hæmoptyse

Inhalation af nebulisatoradministrerede opløsninger kan inducere en hosterefleks, hvilket kan forværre

underliggende forhold (se pkt. 4.4)

Allergiske reaktioner

Udslæt er blevet rapporteret ved anvendelse af Cayston og kan være tegn på en allergisk reaktion på

aztreonam (se pkt. 4.4).

Nedsat lungefunktionstest

Nedsat lungefunktionstest er blevet rapporteret med brug af Cayston, men det var ikke forbundet med

en vedvarende reduktion af FEV

(se pkt. 5.1).

Følgende sjældne og alvorlige bivirkninger er blevet indberettet efter parenteral anvendelse af andre

lægemidler, der indeholder aztreonam: toksisk epidermal nekrolyse, anafylaksi, purpura, erythema

multiforme, eksfoliativ dermatitis, urticaria, petekkier, pruritus, diaforese.

Pædiatrisk population

I alt 137 pædiatriske patienter i alderen 6 til 17 år med kronisk

P. aeruginosa

-infektion og forventet

≤ 75% har fået Cayston i kliniske fase 2- og fase 3-studier (6-12 år, n=35; 13-17 år, n=102).

Pyreksi blev observeret med en højere incidens hos pædiatriske patienter i alderen 6 til 17 år

sammenlignet med voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke påvist bivirkninger, som specielt er forbundet med en overdosis af Cayston. Da

plasmakoncentrationen af aztreonam efter administration af Cayston (75 mg) er cirka 0,6 µg/ml

sammenlignet med et serumniveau på 54 µg/ml efter administration af aztreonam til injektion

(500 mg), forventes der ingen sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med en overdosis af

aztreonam.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antibakterielle stoffer til systemisk brug, andre beta-

laktamantibiotika, ATC-kode: J01DF01

Virkningsmekanisme

Aztreonam har

in vitro

aktivitet mod gram-negative, aerobe bakterier, herunder

P. aeruginosa

Aztreonam binder sig til penicillin-bindende proteiner hos følsomme bakterier, hvilket fører til

hæmning af bakteriel cellevægssyntese efterfulgt af filamentering og cytolyse.

Resistensmekanisme

Tab af følsomhed over for aztreonam hos CF-patienter med

P. aeruginosa

forekommer enten gennem

selektion af stammer med mutationer på kromosomet eller mere sjældent gennem erhvervelse af

plasmid-/integronmedierede gener.

Kendte resistensmekanismer over for aztreonam medieret af mutation af kromosomale gener omfatter:

hyperekspression af klasse C beta-laktamase AmpC og opregulering af efflukspumpen MexAB-OprM.

Den kendte resistensmekanisme over for aztreonam medieret ved erhvervelse af gener involverer

erhvervelse af ESBL’er (

extended spectrum beta-lactamases,

beta-laktamaser med udvidet spektrum),

der hydrolyserer aztreonams fireleddede, nitrogenholdige ring.

ESBL’er fra klasse A, B og D beta-laktamaser kan have aktivitet over for aztreonam. Klasse A beta-

laktamaser, som rapporteres at hydrolysere aztreonam, inkluderer VEB-typen (især Sydøstasien),

PER-typen (Tyrkiet) og GES- og IBC-typen (Frankrig, Grækenland og Sydafrika). Der er sjældne

rapporter om organismer med metallo-beta-laktamaser (MBL’er), klasse B, som er resistente over for

aztreonam, VIM-5 (

K. pneumoniae

P. aeruginosa

- Tyrkiet), VIM-6 (

P. putida

- Singapore) og

VIM-7 (

P. aeruginosa

- USA). Det er imidlertid muligt, at disse organismer udtrykte multiple

resistensmekanismer, og at en MBL derfor ikke var årsag til den observerede resistens over for

aztreonam. Der er sjældne rapporter om klasse D beta-laktamaser fra kliniske isolater af

P. aeruginosa

, OXA-11 (Tyrkiet) og OXA-45 (USA), som hydrolyserer aztreonam.

Mikrobiologi

En enkelt prøve af ekspektorat fra en CF-patient kan indeholde flere stammer af

P. aeruginosa

, og

hver stamme kan have forskelligt niveau af

in vitro

-følsomhed over for aztreonam. De

laboratoriemetoder, der anvendes til at teste den antimikrobielle

in vitro

-følsomhed i forbindelse med

parenteral behandling med aztreonam, kan også anvendes til at monitorere følsomheden af

P. aeruginosa

isoleret fra CF-patienter.

I de placebokontrollerede fase 3-studier med Cayston oversteg de lokale aztreonamkoncentrationer

generelt aztreonams MIC-værdier for

P. aeruginosa

uanset følsomhedsniveauet for

P. aeruginosa

Op til ni 28-dages behandlingsforløb med 75 mg Cayston 3 gange dagligt resulterede i klinisk vigtige

forbedringer i respiratoriske symptomer, lungefunktion og antallet af

P. aeruginosa

-CFU (

colony

forming units

) i ekspektorat. Der blev ikke observeret nogen forøgelse i

P. aeruginosa

(± 2

fortyndingstrin), hvorimod MIC

intermitterende blev forøget til 4 gange den initiale MIC. I et 24-

ugers aktivt kontrolleret studie med Cayston-behandling blev der ikke observeret nogen forøgelse i

P. aeruginosa

(± 2 fortyndingstrin), hvorimod MIC

blev forøget til 4 gange den initiale MIC.

Ved slutningen af studiet var procentdelen af patienter med aztreonam-MIC for

P. aeruginosa

over

den parenterale grænseværdi (> 8 µg/ml) øget fra 34% ved

baseline

til 49%, procentdelen af patienter

P. aeruginosa

resistent over for mindst et1 beta-laktamantibiotikum var øget fra 56% ved

baseline

til 67%, og procentdelen af patienter med

P. aeruginosa

resistent over for alle 6 testede beta-

laktamantibiotika var øget fra 13% ved

baseline

til 18%. Der er en risiko for, at

P. aeruginosa

-isolater

kan udvikle resistens over for aztreonam eller andre beta-laktamantibiotika hos patienter i behandling

med Cayston. Fremkomst af parenteral

P. aeruginosa-

resistens over for aztreonam og over for andre

beta-laktamantibiotika kan have mulige konsekvenser for behandlingen af lungeeksacerbationer med

systemiske antibiotika. Der blev imidlertid set samme forbedringer i lungefunktionen efter behandling

med Cayston hos patienter med aztreonam-følsomme og aztreonam-resistente

P. aeruginosa-

isolater.

I studier med op til ni 28-dages behandlingsforløb med Cayston blev der ikke observeret klinisk

signifikant stigning i andre gram-negative bakterielle respiratoriske patogener (

Burkholderia

-arter,

Stenotrophomonas maltophilia

Alcaligenes

-arter), som fremkom under behandlingen. I løbet af den

6-måneders randomiserede fase i studie GS-US-205-0110 blev der hyppigere isoleret MSSA og

MRSA, som fremkom under behandlingen, hos aztreonam-behandlede patienter end hos patienter, der

blev behandlet med tobramycin-nebulisatoropløsning (TNS). Størstedelen af de isolater, som fremkom

under behandlingen, var intermitterende. Vedvarende isolater af MSSA, som fremkom under

behandlingen (defineret som ikke til stede ved

screening

baseline

og derefter til stede ved 3 eller flere

på hinanden følgende besøg), forekom hos 6% af de aztreonam-behandlede patienter, sammenlignet

med hos 3% af de TNS-behandlede patienter. Intermitterende isolering af MRSA, som fremkom under

behandlingen, forekom hos 7% af aztreonam-behandlede patienter sammenlignet med hos 1% af de

TNS-behandlede patienter og vedvarende isolering af MRSA, som fremkom under behandlingen,

forekom hos 3% af aztreonam-behandlede patienter sammenlignet med hos ingen TNS-behandlede

patienter. En forbindelse mellem vedvarende isolering af MRSA og mere alvorlig sygdom og forøget

mortalitet er blevet rapporteret i litteraturen. I kliniske studier med Cayston førte isolering af MRSA

ikke til en forværring af lungefunktionen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Cayston blev sammenlignet med TNS i løbet af tre 28-dages behandlingsforløb i et randomiseret,

aktivt kontrolleret, multicenterstudie (GS-US-205-0110). Patienter, der deltog i dette studie i Europa,

og som gennemførte mindst en behandlingsserie med Cayston eller TNS i den randomiserede fase,

kunne derefter få op til tre 28-dages behandlingsserier med Cayston i en åben forlængelsesfase.

Inklusionskriterierne omfattede CF, forventet FEV

≤ 75%, stabil lungesygdom, en nylig ekspektorat-

kultur positiv for

P. aeruginosa

og tidligere behandling med aerosol-antibiotika uden påvisning af

lægemiddelintolerans.

Cayston blev vurderet over en periode på 28 dages behandling (ét behandlingsforløb) i to

randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede multicenterstudier (CP-AI-005 and CP-AI-007).

Patienterne, som deltog i disse studier, kunne derefter få flere behandlingsforløb med Cayston i et

åbent opfølgningsstudie (CP-AI-006). Inklusionskriterierne omfattede en CF-

baseline

med en

forventet FEV

mellem 25% og 75% og kronisk

P. aeruginosa-

lungeinfektion.

I alt blev 539 patienter (78% voksne) behandlet i disse studier. Studierne blev udført med Altera-

nebulisatorsystemet til administration af Cayston.

GS-US-205-0110

I GS-US-205-0110 blev 268 patienter med CF og kronisk

P. aeruginosa-

lungeinfektion randomiseret

og fik Cayston (n=136) eller TNS (n=132). 59 pædiatriske patienter i alderen 6 til 17 år blev

inkluderet i studiet. Patienterne blev randomiseret i forholdet 1:1 til enten at få aztreonam (75 mg)

administreret ved inhalation 3 gange dagligt eller TNS (300 mg) administreret 2 gange dagligt.

Behandlingerne blev administreret i tre serier med 28 dages behandling efterfulgt af 28 dage uden

behandling. De sammensatte primære endepunkter var non-inferioritet af Cayston i forhold til TNS

med hensyn til relativ ændring fra

baseline

til dag 28 af forventet FEV

% og superioritet af Cayston i

forhold til TNS i reel ændring fra

baseline

i forventet FEV

% over 3 behandlingsforløb (gennemsnittet

af den reelle ændring i forventet FEV

%, der blev observeret ved slutningen af hvert

behandlingsforløb).

Den justerede gennemsnitlige procentvise ændring fra

baseline

til dag 28 i forventet FEV

% var hhv.

8,35 og 0,55 i Cayston- og TNS-grupperne (behandlingsforskel: 7,80; p=0,0001; 95% CI: 3,86-11,73).

Den justerede gennemsnitlige reelle ændring fra

baseline

i forventet FEV

% i løbet af

3 behandlingsforløb var hhv. 2,05 og -0,66 i Cayston- og TNS-grupperne (behandlingsforskel: 2,70;

p=0,0023; 95% CI: 0,98-4,43). Patienter, der blev behandlet med aztreonam, oplevede, at der gik

længere tid, før der var behov for i.v.-antibiotika mod pseudomonasrelateret lungeinfektion

sammenlignet med TNS-behandlede patienter (p=0,0025). Kaplan-Meier-estimat for hyppigheden af

denne hændelse ved uge 24 var 36% hos aztreonam-behandlede patienter og 54% hos

TNS-behandlede patienter. Desuden havde aztreonam-behandlede patienter færre indlæggelser på

grund af respiratoriske hændelser (40

versus

58, p=0,044) og færre respiratoriske hændelser, der

krævede i.v. eller inhalerede antibiotika mod pseudomonas (84

versus

121; p=0,004) end

TNS-behandlede patienter. Aztreonam-behandlede patienter viste også større gennemsnitlige

forbedringer i CFQ-R-scores for respirationssymptomer sammenlignet med TNS-behandlede patienter

i løbet af de 3 behandlingsforløb (6,30

versus

2,17; p=0,019).

I den begrænsede undergruppe af patienter, der fik inhaleret tobramycin i færre end 84 dage i løbet af

de forudgående 12 måneder (n=40), var forbedringerne i lungefunktionen ved dag 28 og i løbet af tre

28-dages behandlingsforløb numerisk mindre hos aztreonam-behandlede patienter end hos

TNS-behandlede patienter.

CP-AI-007

CP-AI-007 inkluderede 164 (hovedsageligt) voksne og børn randomiseret i forholdet 1:1, og

sammenlignede Cayston 75 mg (80 patienter) med placebo (84 patienter) administreret 3 gange dagligt

i 28 dage (et behandlingsforløb). Patienterne måtte ikke have taget antipseudomonale antibiotika i

mindst 28 dage før behandling med studiemedicinen.

Lungefunktionen og de respiratoriske symptomer var signifikant forbedret fra

baseline

til Dag 28 hos

patienter, som gennemgik et behandlingsforløb med Cayston.

CP-AI-005

CP-AI-005 inkluderede 246 voksne (hovedsageligt) og børn. Alle patienter blev behandlet med

tobramycin-nebulisatoropløsning (TNS) 300 mg, 2 gange dagligt i fire uger umiddelbart før

behandling med Cayston eller placebo enten 2 eller 3 gange dagligt i 28 dage. Patienterne fortsatte

med deres

baseline

-medicin, herunder makrolidantibiotika. Patienterne blev randomiseret i forholdet

2:2:1:1 til behandling med aztreonam 75 mg 2 eller 3 gange dagligt eller volumen-matchet placebo 2

eller 3 gange dagligt i 28 dage umiddelbart efter det indledende behandlingsforløb på 28 dage med

åbent TNS.

Behandlingen med aztreonam resulterede i signifikante forbedringer i lungefunktion og respiratoriske

symptomer ved Dag 28 hos de 66 patienter, der havde fået et behandlingsforløb med Cayston 75 mg

3 gange dagligt.

CP-AI-006

CP-AI-006 var et åbent opfølgningsstudie efter CP-AI-005 og CP-AI-007, som evaluerede

sikkerheden af gentagen eksponering over for aztreonam og virkningen på sygdomsrelaterede

parametre ved flere 28-dages behandlingsforløb. Patienterne fik Cayston med samme hyppighed (2

eller 3 gange dagligt) som de tog Cayston eller placebo i de randomiserede studier. Patienterne

fortsatte med deres

baseline

-medicin, og yderligere antibiotika blev anvendt hos størstedelen af

patienterne, når det var påkrævet, til at behandle forværringer. Hvert 28-dages behandlingsforløb med

Cayston blev efterfulgt af en 28-dages periode uden medicin. Over ni 28-dages behandlingsforløb

viste målinger af lungefunktion (FEV

), CFQ-R-scoringer (

cystic fibrosis questionnaire-revised

scores

) for det respiratoriske system og antallet af

P. aeruginosa

i ekspektorat en tendens til

forbedring, mens patienterne var i behandling, sammenlignet med når de ikke var i behandling. Men

p.g.a. den ukontrollerede natur af studiet og samtidigt administreret medicin kan der ikke drages

konklusioner med hensyn til, om de fordele, der observeredes på kort sigt, kan opretholdes i eventuelle

efterfølgende behandlingsforløb.

Pædiatrisk population

I alt 137 pædiatriske patienter i alderen 6 til 17 år med kronisk

P. aeruginosa

-infektion og forventet

≤ 75% har fået Cayston i kliniske fase 2- og fase 3-studier. Pædiatriske patienter havde kliniske

forbedringer med aztreonam, bestemt ved øget FEV

, forbedring i CFQ-R-scores for respiratoriske

symptomer og reduktion i antallet af

P. aeruginosa

i ekspektorat. Baseret på ovenstående kliniske

erfaring er Cayston indiceret til pædiatriske patienter i alderen 6 år og derover i gentagne serier med

28 dages behandling efterfulgt af 28 dage uden behandling med Cayston.

I et åbent fase 2-studie (GS-US-205-0162) blev 105 pædiatriske patienter i alderen 3 måneder til

< 18 år (24 patienter i alderen 3 måneder til < 2 år, 25 patienter i alderen 2 til < 6 år, 56 patienter i

alderen 6 til < 18 år) med CF og dokumenteret initial/nyopstået infektion/kolonisering med

P. aeruginosa

behandlet med Cayston 3 gange dagligt i en enkelt serie på 28 dage.

Ud af de 101 patienter, der alle havde positive dyrkninger for

P. aeruginosa

inden for 30 dage før, de

indgik i studiet, hvoraf 56 (55,4%) var fri for

P. aeruginosa

baseline,

og som gennemførte et

28-dages behandlingsforløb, var 89,1% (n=90) fri for

P. aeruginosa

ved behandlingens afslutning

(dag 28), og 75,2% (n=76) var fri for

P. aeruginosa

1 måned efter behandlingens afslutning (dag 56). I

alt 79 patienter, som gennemførte et 28-dages behandlingsforløb, og som ikke fik et ekstra

antipseudomonalt antibiotikum i løbet af behandlingsperioden, kunne evalueres 6 måneder efter

behandlingens afslutning. Ud af disse var 58,2% (n=46) fortsat fri for

P. aeruginosa

i denne

tidsperiode.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Cayston i en eller flere undergrupper af pædiatriske cystisk fibrose-patienter med

lungeinfektioner/kolonisering, som skyldes

Pseudomonas aeruginosa

(se pkt. 4.2 for oplysninger om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Koncentrationer i ekspektorat

Aztreonamkoncentrationen i ekspektorat fra de enkelte patienter udviste betydelige forskelle. For de

samlede placebokontrollerede fase 3-studier var gennemsnitskoncentrationerne i ekspektorat hos

195 CF-patienter ti minutter efter en enkelt dosis på 75 mg inhaleret aztreonam på dag 0, 14 og 28

henholdsvis 726 µg/g, 711 µg/g og 715 µg/g. Dette tyder på, at gentagen dosering af aztreonam ikke

fører til øget akkumulation.

Plasmakoncentrationer

Aztreonamkoncentrationer i plasma fra de enkelte patienter udviste betydelige forskelle.

En time efter en enkelt dosis på 75 mg inhaleret aztreonam (cirka ved den maksimale

plasmakoncentration) var det gennemsnitlige plasmaniveau hos CF-patienter 0,59 µg/ml. De

gennemsnitlige plasmaniveauer på dag 0, 14 og 28 i et forløb med 75 mg inhaleret aztreonam 3 gange

dagligt var henholdsvis 0,55 µg/ml, 0,67 µg/ml og 0,65 µg/ml. Dette tyder på, at dosering af

aztreonam 3 gange dagligt ikke fører til systemisk akkumulation. I modsætning hertil er

serumkoncentrationen efter injektion af aztreonam (500 mg) cirka 54 µg/ml.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/450625/2012

EMEA/H/C/000996

EPAR – sammendrag for offentligheden

Cayston

aztreonam

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Cayston.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Cayston.

Hvad er Cayston?

Cayston er et pulver og en solvens, der blandes til en opløsning til nebulisator. Det indeholder det

aktive stof aztreonam.

Hvad anvendes Cayston til?

Cayston anvendes til supprimering af langvarig lungeinfektion forårsaget af P. aeruginosa-bakterier

hos voksne og børn over seks år med cystisk fibrose.

Cystisk fibrose er en arvelig sygdom, der angriber lungernes slimproducerende celler og de kirtelceller i

tarmen og bugspytkirtlen, der udskiller fordøjelsesvæsker. Ved cystisk fibrose bliver disse væsker seje,

så de blokerer for luftvejene og passagen af fordøjelsesvæsker. Dette medfører problemer med

fordøjelsen og optagelsen af næringsstoffer fra føden, hvilket fører til dårlig vækst og langvarig

infektion og inflammation af lungerne, fordi overskydende slim ikke føres væk.

Da antallet af patienter med bakteriel lungeinfektion i forbindelse med cystisk fibrose er lavt, betragtes

sygdommen som "sjælden", og Cayston blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 21.

juni 2004.

Lægemidlet udleveres kun på recept.

Hvordan anvendes Cayston?

Cayston anvendes sammen med en nebulisator (en særlig maskine, hvori opløsningen omdannes til

aerosol, som patienten kan indånde). Cayston indgives tre gange dagligt i fire uger, og der skal gå

mindst fire timer mellem hver enkelt dosis. Før hver dosis af Cayston bør der gives en bronkodilator

(medicin, der udvider luftvejene i lungerne). Hvis patienten bruger flere forskellige

inhalationslægemidler, skal bronkodilatoren altid tages først, efterfulgt af et mukolytisk middel (et

lægemiddel, der gør slimen mere tyndtflydende), og til sidst Cayston. Hvis lægen mener, at der er

behov for flere behandlingsserier med Cayston efter den første serie, anbefales en pause på fire uger

efter hver fire ugers behandlingsserie med Cayston.

Hvordan virker Cayston?

Ved cystisk fibrose danner patientens lunger for meget tykt slim, som giver bakterierne lettere

mulighed for at vokse. Hos patienter med cystisk fibrose starter P. aeruginosa-infektionerne normalt

inden for de første 10 leveår og kan forårsage langvarige lungeproblemer.

Det aktive stof i Cayston, aztreonam, er et antibiotika, som tilhører gruppen af ”beta-lactamer”. Det

virker ved at binde sig til proteiner på overfladen af P. aeruginosa-bakterierne. Dette forhindrer

bakterierne i at opbygge deres cellevægge, hvilket dræber bakterierne.

Aztreonam har kunnet fås som injektion siden 1980’erne som et ”argininsalt”. I Cayston fås aztreonam

som et ”lysinsalt”, hvilket gør det muligt at indånde antibiotikaen direkte i lungerne uden at forårsage

irritation.

Hvordan blev Cayston undersøgt?

Cayston blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i to hovedundersøgelser af i alt

375 patienter med cystisk fibrose, som havde langvarig lungebetændelse forårsaget af P.aeruginosa,

og hvoraf de fleste var voksne. I den første undersøgelse var det primære effektmål, hvor lang tid det

tog, inden patienterne fik behov for andre antibiotika til indgivelse ved inhalation eller injektion i en

vene. I den anden undersøgelse var det primære effektmål, hvordan patienterne bedømte deres

åndedrætssymptomer på en standardskala for cystisk fibrose. I disse to undersøgelser blev patienterne

behandlet i fire uger.

I en tredje hovedundersøgelse med 268 patienter (heraf 59 børn i alderen 6-17 år) blev Cayston

sammenlignet med et andet antibiotikum (tobramycin inhalationsvæske). Virkningen blev hovedsagelig

bedømt på bedringen i patienternes forcerede ekspirationsvolumen (FEV

, dvs. den maksimale

luftmængde, som en person kan udånde på et sekund)

I en yderligere undersøgelse sammenlignedes fire ugers behandling med henholdsvis Cayston og

placebo hos patienter med mild lungesygdom forårsaget af cystisk fibrose. I undersøgelsen så man på,

hvor godt lungerne fungerede, mængden af P. aeruginosa-bakterier i patienternes slim og patienternes

åndedrætssymptomer.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Cayston?

Cayston var mere effektivt end placebo til supprimering af lungeinfektion forårsaget af P. aeruginosa-

bakterier hos patienter med cystisk fibrose. I den første undersøgelse fik de patienter, som blev

behandlet med Cayston, behov for andre antibiotika efter 92 dage, sammenlignet med 71 dage for de

patienter, der fik placebo. I den anden undersøgelse forbedredes åndedrætssymptomerne for de

patienter, som fik Cayston, i forhold til de patienter, som fik placebo.

Cayston

Side 2/3

Cayston

Side 3/3

Den tredje undersøgelse viste, at Cayston var overlegen i forhold til det antibiotikum, det blev

sammenlignet med: Efter 4-ugers behandling var stigningen i FEV

, korrigeret for alder, højde og køn,

8,35 % med Cayston og 0,65 % med sammenligningslægemidlet; efter tre behandlingsserier var

stigningen med Cayston 2,05 %, sammenholdt med en stigning på 0,66 % med

sammenligningslægemidlet. Desuden sås en forbedring i lungefunktionen hos børn i alderen 6-17 år ,

både efter fire ugers behandling og efter tre behandlingsserier.

Resultaterne af den yderligere undersøgelse stemte overens med resultaterne af de to

hovedundersøgelser.

Hvilken risiko er der forbundet med Cayston?

De hyppigste bivirkninger ved Cayston (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hiven

efter vejret, hoste, smerter i hals og strubehoved, stoppet næse, dyspnø (vejrtrækningsbesvær) og

feber. Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Cayston fremgår af

indlægssedlen.

Cayston må ikke anvendes til personer, som er overfølsomme (allergiske) over for aztreonam eller

andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Cayston godkendt?

CHMP konkluderede, at der var et udækket medicinsk behov for nye antibiotika til patienter med

cystisk fibrose, da mange af disse patienter allerede har udviklet resistens over for andre antibiotika,

når de når voksenalderen, og fordi P. aeruginosa-lungeinfektioner er årsag til alvorlige

helbredsproblemer hos patienter med cystisk fibrose. CHMP besluttede, at fordelene ved Cayston er

større end risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Cayston.

Andre oplysninger om Cayston:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Cayston den 21. september 2009

Den fuldstændige EPAR for Cayston findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Cayston, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Cayston findes på

agenturets websted: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2012.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information