Caverject Dual 20 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-08-2017

Aktiv bestanddel:
ALPROSTADIL
Tilgængelig fra:
EuroPharma.DK ApS
ATC-kode:
G04BE01
INN (International Name):
alprostadil
Dosering:
20 mikrogram
Lægemiddelform:
pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44667

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Caverject Dual

20 mikrogram/0,5 ml pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Alprostadil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge

medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

- Lægen har ordineret Caverject Dual

til Dem personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som De har.

- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Caverject Dual

3. Sådan skal De bruge Caverject Dual

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Caverject Dual

tilhører en gruppe af medicin, der kaldes

prostaglandiner, og er naturligt forekommende i kroppen. Det udvider

blodkarrene, hvorved blodet bedre kan flyde ind i penis. Herved opnår

De lettere rejsning.

Caverject Dual

bruges mod svag rejsning og impotens. Deres læge kan

også anvende Caverject Dual

sammen med andre undersøgelser for at

finde årsagen til dit rejsnings problem.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE

CAVERJECT DUAL

Brug ikke Caverject Dual

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for alprostadil eller et af de

øvrige indholdsstoffer.

- hvis De har seglcelleanæmi (en abnormitet af de røde blodlegemer),

leukæmi, multipelt myelom (knoglemarvskræft) eller andre lidelser,

der kan bevirke, at De kan få for langvarig rejsning.

- hvis De har arret eller krum penis.

- hvis De har forhudsforsnævring.

- hvis De er blevet frarådet seksuel aktivitet, f.eks. på grund af

problemer med hjertet.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Caverject Dual

Kontakt omgående læge eller skadestue, hvis rejsningen varer mere end

4 timer.

Når De bruger Caverject Dual

kan der forekomme en lille blødning på

injektionsstedet. Denne lille blødning kan øge risikoen for, at De kan

smitte Deres partner med en seksuelt overførbar sygdom. Der bør i

disse tilfælde anvendes kondom. Blødningstendensen er større hos

patienter i behandling med warfarin, heparin og anden blodfortyndende

medicin (antikoagulantia).

Tal med lægen inden De bruger Caverject Dual

, hvis De har haft lokal

blodmangel eller hjerte-karsygdomme.

De må ikke bruge Caverject Dual

samtidig med anden medicin til

behandling af rejsningsbesvær.

Tal med lægen inden De bruger Caverject Dual

, hvis De har haft

psykiske lidelser eller misbrugsproblemer.

Seksuel stimulering og samleje kan føre til hjerte- og lungetilfælde hos

patienter med hjertesygdom, hjertesvigt eller lungesygdom. Tal med

lægen.

Caverject Dual

er kun beregnet til engangsbrug. Rester i sprøjten skal

kasseres.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept.

Effekten af Caverject Dual

kan reduceres ved samtidig anvendelse af

sympatomimetika (adrenalin, dopamin).

Caverject Dual

kan forstærke effekten af blodtrykssænkende og

blodfortyndende medicin.

Brug ikke Caverject Dual

sammen med anden medicin mod

rejsningsbesvær.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for

medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Caverject Dual

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Caverject

Dual

Caverject Dual

indeholder benzylalkohol. For tidligt fødte og nyfødte må

ikke få benzylalkohol.

Benzylalkohol kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner

hos spædbørn og børn op til 3 år.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE CAVERJECT DUAL

Brug altid Caverject Dual

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket. Doseringen er individuel og fastsættes

af lægen. De fleste bruger 5-20 mikrogram, men nogle kan have behov

for større doser. En dosis større end 40 mikrogram anbefales normalt

ikke.

Hvis Caverject Dual

anvendes af lægen til at finde årsagen til Deres

rejsningsproblem er dosis 5-20 mikrogram.

De første injektioner skal foretages af Deres læge eller en sygeplejerske.

Forsøg ikke selv at foretage injektioner, før De har fået grundig træning

og vejledning af Deres læge eller sygeplejerske.

Caverject Dual

sprøjten

Forberedelse af indsprøjtningen

Vask Deres hænder med vand og sæbe og tør dem i et rent håndklæde.

Tag 1 engangssprøjte og 1 nål fra æsken.

Fjern folien fra nålen.

Sæt nålen på sprøjten ved at skubbe

nålen på plads på sprøjtespidsen. Drej

med uret til den sidder fast. Tag den ydre

beskyttelseshætte af nålen. Den indre

beskyttelseshætte skal blive siddende.

Hold sprøjten med nålen opad. Det hvide

stempel skal være trukket helt ud.

Drej stemplet med uret til det stopper. Nu

blandes pulver og solvens. Vend sprøjten

et par gange for at være sikker på, at

opløsningen er helt blandet. Opløsningen

skal være klar. Brug ikke opløsningen,

hvis den er uklar eller indeholder

partikler.

Hold sprøjten med nålen opad. Fjern

forsigtigt den indre beskyttelseshætte fra

nålen.

Bank med fingeren på ampullen for at

fjerne eventuelle store bobler fra

opløsningen.

Tryk derefter forsigtigt stemplet ind indtil

det møder modstand. NB. Stemplet må

ikke trykkes helt i bund. Der vil komme

nogle få dråber fra nålespidsen. Der kan

være små bobler på siden af

glasampullen. Dette er normalt og har

ikke betydning for indsprøjtningen.

Caverject Dual

1. udgave

Senest revideret marts 2009

Drej langsomt stemplet med uret og

indstil den dosis Deres læge har

ordineret. Tallet i det lille vindue viser den

valgte dosis. Hvis De får indstillet en

forkert dosis, så fortsæt blot at dreje med

uret, til De når den rette dosis.

De kan forberede injektionen op til 24 timer, før De skal bruge den, blot

den ikke opbevares over 25°C.

Sådan foretages injektionen

Sørg for at nålen ikke er bøjet. Hvis nålen er bøjet må den ikke bruges.

Smid den væk. Forsøg ikke at rette en bøjet nål ud.

- Indsprøjtningen skal udføres i det område af penis, der er skraveret

på figur A.

- Rengør injektionsstedet med en af de vedlagte renseservietter.

- Hold om penis med pege- og langefinger på undersiden tæt ved

testiklerne og tommelfingeren på oversiden. Klem penis forsigtigt, så

injektionsstedet buler ud. Hvis der er forhud, så stræk den ud.

- Hold penis med et fast greb og stik nålen vinkelret ind i penis. Vinklen

fremgår af figur B og C. Undgå at stikke i synlige blodårer. Tryk

stemplet ned med en fast bevægelse. Hvis opløsningen ikke bliver

indsprøjtet forholdsvis hurtigt, så bevæg nålen en smule og prøv igen.

Opløsningen må ikke tvinges ud af sprøjten.

- Når opløsningen er indsprøjtet trækkes nålen ud. Tryk forsigtigt på

injektionsstedet med renseservietten og massér penis, så den

indsprøjtede opløsning bliver fordelt.

- Hvis der er opløsning tilbage i sprøjten, skal det kasseres. Den må

ikke gemmes til senere brug. Nålen skal smides væk således, at

ingen kan komme til at stikke sig på den.

Efter indsprøjtningen vil der gå lidt tid, før De får rejsning. Med den rette

dosering vil rejsningen være tilstrækkelig til, at De kan gennemføre et

samleje. Rejsningen bør ikke vare mere end 1 time. Hvis De ønsker, at

rejsningen skal holde længere, skal De tale med Deres læge.

Kontakt omgående læge eller skadestue, hvis rejsningen varer

mere end 4 timer.

Hvor ofte må De bruge Caverject Dual

De må højst bruge Caverject Dual

1 gang om dagen og ikke mere end

3 gange i løbet af en uge.

De skal skifte injektionssted fra gang til gang.

Hvis De har brugt for meget Caverject Dual

Kontakt lægen skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af

Caverject Dual

, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

4. BIVIRKNINGER

Caverject Dual

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

- Krumning af penis ved rejsning (forsvinder ikke, efter at De er stoppet

med behandling). Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

- Vedvarende smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

patienter):

- Smerter i penis.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

- Forlænget varighed af erektion, bindevævsdannelse i penis,

bindevævsknuder.

- Blodudtrækning. Blodansamling. Ved hurtigt voksende

blodansamlinger skal De straks kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

- Svampeinfektion, forkølelse.

- Utilpashed pga. nåleskræk, nedsat følelse ved berøring.

- Store pupiller.

- Ekstra hjerteslag.

- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, karudvidelse, sygdom

i kroppens blodkar, veneblødning.

- Kvalme, mundtørhed.

- Kløe og irritation, hudrødme, øget svedtendens.

- Benkramper.

- Vandladningsbesvær, hyppig vandladningstrang, vandladningstrang,

blødning fra urinrøret.

- Betændelse af huden på penis, forhudsforsnævring, smertefuld

erektion, unormal sædafgang, smerter i testiklerne, pungen og

bækkenområdet, sædbrok, testikelsygdomme.

- Hævelse af testiklerne og pungen. Kontakt lægen.

- Reaktioner på injektionsstedet, f.eks. blødning, betændelse, irritation,

hævelse, følelsesløshed, øget følsomhed, varmefornemmelse i penis,

kraftesløshed og svaghed.

Desuden er ved undersøgelser set blod i urinen (kontakt lægen),

blodtryksfald, øget hjertefrekvens, øget serum-kreatinin.

Konserveringsmidlet benzylalkohol kan give allergiske reaktioner.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller

bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på

Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Til engangsbrug, ubrugt opløsning skal kasseres.

Brug ikke Caverject Dual

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Den færdigblandede opløsning er holdbar i 24 timer ved 25°C.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til

miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Caverject Dual

20 mikrogram/0,5 ml indeholder:

Aktivt stof: Alprostadil 20 mikrogram/0,5 ml

Øvrige indholdsstoffer: Caverject Dual

pulver: Lactosemonohydrat,

natriumcitratdihydrat, alfadex, saltsyre, natriumhydroxid. Solvens:

Benzylalkohol, vand til injektionsvæske.

Pakningsstørrelse

Hver pakning indeholder to engangssprøjter, 2 injektionsnåle (29G, 12

mm) samt 4 renseservietter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgien

Nålen er fremstillet af:

Becton Dickinson Consumer Products

Dublin

Irland

Nålen er mærket CE 0050.

Caverject Dual

er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer

Enterprises SARL.

18. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Caverject Dual, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (EuroPharmaDK)

0.

D.SP.NR.

9243

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Caverject Dual

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Caverject Dual 20 µg:

Hver 0,5 ml cylinderampul giver en maksimum dosis på 20 µg alprostadil.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning (EuroPharmaDK)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Caverject Dual er indiceret til symptomatisk behandling af erektil dysfunktion af neurogen,

vaskulogen, psykogen eller blandet årsag hos voksne mænd.

Caverject Dual kan være et nyttigt supplement til andre diagnostiske tests ved diagnosticering

af erektil dysfunktion.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Der er ikke udført formelle forsøg på patienter yngre end 18 år og på patienter ældre end 75

år.

Generel information

Caverject Dual bør administreres ved direkte intrakavernøs injektion med den vedlagte kanyle

(29G, 12 mm). Det sædvanlige injektionssted er langs den dorsolaterale side af den proximale

trediedel af penis. Synlige vener bør undgås. Der skal både veksles mellem begge sider af

penis og skiftes injektionssted mellem injektionerne.

De første injektioner med Caverject Dual skal foretages af medicinsk trænet personale. Efter

tilstrækkelig træning kan patienten selv fortage injektionerne hjemme. Det anbefales, at

44667_spc.doc

Side 1 af 9

patienten kontrolleres regelmæssigt (f.eks. hver 3. måned), især i begyndelsesfasen med

selvinjektioner, hvor det kan blive nødvendigt med dosisjusteringer.

Caverject Dual dosis fastlægges individuelt for hver enkelt patient af en læge ved omhyggelig

dosistitrering. Der bør anvendes den lavest effektive dosis, som giver patienten en erektion,

der er tilfredsstillende til gennemførelse af samleje. Det anbefales, at den givne dosis giver en

erektion, der ikke varer mere end en time. Hvis varigheden er længere, bør dosis reduceres.

Størstedelen af patienterne opnår en tilfredsstillende virkning med doser i intervallet 5-20 µg.

Engangssprøjten er beregnet til at indgive en enkelt dosis, som kan justeres trinvis med 25%

af den nominelle dosis ad gangen. Doser på over 40 µg alprostadil er normalt ikke berettiget.

Følgende doseringer kan indgives ved hjælp af Caverject Dual:

Styrke

Mulig dosering

Caverject Dual 10 µg

2,5; 5; 7,5; 10 µg

Caverject Dual 20 µg

5; 10; 15; 20 µg

A.

Behandling

Ved erektil dysfunktion af vaskulogen, psykogen eller blandet årsag gives initialt 2,5 µg.

Den anden dosis bør være 5 µg, hvis der er delvis effekt, og 7,5 µg, hvis der ingen effekt

er. Efterfølgende optitreres med 5-10 µg ad gangen, til den optimale dosis er fundet. Hvis

der ikke ses effekt ved den indgivne dosis, kan næste, højere dosis gives indenfor en

time. Hvis der ses en effekt, bør der gå en dag, før den næste dosis gives.

Ved erektil dysfunktion af neurogen årsag, som kræver mindre doser end 2,5 µg, bør det

overvejes at dosistitrere med Caverject pulver til injektionsvæske, begyndende med en

dosis på 1,25 µg. Hvis denne dosis ikke giver effekt, bør næste dosis være 2,5 µg. Bortset

fra startdosis er det muligt at dosistitrere med både Caverject Dual og Caverject pulver til

injektionsvæske med samme optitrering, som ved behandling af ikke-neurogen erektil

dysfunktion.

Anbefalet injektionsfrekvens er højst 1 gang dagligt og højst 3 gange på en uge.

B.

Diagnosticering

Patienter uden tegn på neurologisk dysfunktion: 10-20 µg alprostadil injiceres i corpus

cavernosum og masseres ind i penis. Over 80% af patienterne kan forventes at reagere på

en enkelt 20 µg alprostadildosis.

Patienter med tegn på neurologisk dysfunktion: Disse patienter kan forventes at reagere

på lavere doser alprostadil. Hos patienter med mild erektil dysfunktion eller erektil

dysfunktion forårsaget af neurologisk sygdom/traumer må dosis ved diagnosticering ikke

overskride 10 µg, og en begyndelsesdosis på 5 µg er sandsynligvis tilstrækkelig.

Skulle en efterfølgende erektion vare længere end en time, bør detumescent behandling

iværksættes, før patienten forlader behandlingsstedet for at undgå risiko for priapisme

(jvf. pkt. 4.9). Erektionen bør være faldet fuldstændig, og penis skal være fuldstændig

slap, når patienten forlader behandlingsstedet.

Patienter bør monitoreres for systemiske bivirkninger i tilfælde af manglende erektil

respons under titreringsfasen.

44667_spc.doc

Side 2 af 9

4.3

Kontraindikationer

Caverject Dual bør ikke anvendes af patienter med overfølsomhed over for alprostadil eller

over for et eller flere af hjælpestofferne. Patienter med tilstande, der kan disponere til

priapisme, såsom seglcelleanæmi eller -træk, multipelt myelom eller leukæmi, patienter med

anatomiske deformationer af penis, såsom vinkling, kavernøs fibrose, forhudsforsnævring

eller Peyronies sygdom samt patienter med implantater i penis bør ikke behandles med

Caverject Dual.

Caverject Dual bør ikke anvendes til mænd, for hvem seksuel aktivitet ikke er tilrådelig

eller er kontraindiceret (f.eks. patienter med svær hjertesygdom).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

De underliggende medicinske årsager til erektil dysfunktion, bør diagnosticeres og

behandles inden behandling med alprostadil initieres.

Forlænget erektion og/eller priapisme kan forkomme efter intrakavernøs adminsitration af

alprostadil. For at mindske risikoen, skal den laveste effektive dosis vælges.

Patienter bør instrueres i straks at søge læge, hvis erektionen varer i en længere periode,

f.eks. 4 timer eller mere. Behandling af priapisme bør ikke udskydes mere end 6 timer.

Behandling af priapisme bør følge gældende retningslinier for behandling (se pkt 4.9).

Smertefuld erektion forekommer især hos patienter med anatomiske deformationer af penis,

f.eks. vinkling, forhudsforsnævring, kavernøs fibrose, Peyronies sygdom eller plaques. Penil

fibrose inklusive vinkling, kavernøs fibrose, fibrøse knuder og Peyronies sygdom kan opstå

efter intrakavernøs administration af Caverject Dual. Forekomsten af fibrose kan øges ved

langvarig brug. Regelmæssig opfølgning af patienter med omhyggelig undersøgelse af penis

anbefales kraftigt for at opdage tegn på penil fibrose eller Peyronies sygdom. Behandling med

Caverject Dual bør seponeres hos patienter, der udvikler penil vinkling, kavernøs fibrose eller

Peyronies sygdom.

Patienter i behandling med antikoagulantia f.eks. warfarin eller heparin kan have en øget

blødningstendens efter intrakavernøs injektion. Hos nogle patienter kan injektion af Caverject

Dual inducere en lille blødning på injektionsstedet. Hos patienter inficeret med blodoverførte

sygdomme kan dette øge smitterisikoen for deres partner.

Caverject Dual bør anvendes med forsigtighed til patienter med kardiovaskulære og

cerebrovaskulære risikofaktorer.

Caverject Dual bør anvendes med forsigtighed af patienter, som har haft forbigående

iskæmiske anfald eller som lider af ustabile kardiovaskulære sygdomme.

Seksuel stimulering og samleje kan føre til hjerte- og lungeproblemer hos patienter med

koronar hjertesygdom, hjerteinsufficiens eller lungesygdom. Caverject Dual bør anvendes

med forsigtighed af disse patienter, og de bør udvise forsigtighed ved seksuel aktivitet.

Caverject Dual er ikke beregnet til samtidig administration med andre lægemidler til

behandling af erektil dysfunktion (se også pkt. 4.5).

Potentialet for misbrug af Caverject Dual bør tages i betragtning hos patienter, der har haft

psykiske sygdomme eller misbrugsproblemer.

44667_spc.doc

Side 3 af 9

Rekonstitueret opløsning af Caverject Dual er kun beregnet til engangsbrug.

Injektionskammersystemet/sprøjten og eventuelle rester i sprøjten skal bortskaffes forsvarligt.

Alprostadil sterilt pulver og solvens (tokammer-cylinderampul) indeholder benzylalkohol,

som kan forårsage overfølsomhedsreaktioner.

Der anvendes en meget tynd nål ved administration af Caverject Dual, og som ved alle meget

tynde nåle, er der risiko for, at nålen knækker.

Der er set tilfælde af knækkede nåle, hvor en del af nålen blev siddende tilbage i penis. Nogle

tilfælde krævede hospitalsindlæggelse, og fjernelse af nålen ved operation.

Omhyggelig patientvejledning i korrekt brug og injektionsteknik kan mindske risikoen for, at

nålen knækker.

Patienten skal instrueres i, at hvis nålen er bøjet, må den ikke bruges, og man skal ikke

forsøge at rette en bøjet nål ud. Patienten skal fjerne nålen fra sprøjten, smide den ud og sætte

en ny, ubrugt steril nål på sprøjten.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Sympatomimetika kan reducere alprostadils effekt.

Alprostadil kan forstærke effekten af antihypertensiva, vasodilaterende stoffer,

antikoagulantia og trombocytaggregationshæmmere.

Virkningen af samtidig behandling med alprostadil og anden behandling for erektil

dysfunktion (f.eks. sildenafil) eller med andre lægemidler, som inducerer erektion (f.eks.

papaverin), er ikke formelt undersøgt. Sådanne lægemiddelstoffer bør ikke anvendes sammen

med Caverject Dual på grund af potentialet for forlænget varighed af erektionerne.

4.6

Graviditet og amning

Ikke relevant.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Alprostadil forventes ikke at have indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Den hyppigst forekommende bivirkning efter intrakavernøs injektion var smerte i penis. 30%

af patienterne oplevede smerte mindst en gang. 11% af de administrerede injektioner var

forbundet med smerter. I de fleste tilfælde blev smerten vurderet som mild eller moderat. 3%

af patienterne stoppede behandlingen på grund af smerter.

Penil fibrose inklusiv vinkling, fibrøse knuder og Peyronies sygdom blev rapporteret af 3% af

patienterne i de kliniske forsøg. I et selvinjektionsforsøg med behandlingsvarighed på op til

18 måneder var hyppigheden af penil fibrose højere, ca. 8%.

Hæmatom og blodudtrækninger på injektionsstedet, som er mere relateret til

injektionsteknikken end til alprostadils effekt, blev rapporteret af henholdsvis 3% og 2% af

patienterne.

44667_spc.doc

Side 4 af 9

Forlænget varighed af erektionen (4-6 timer) forekom hos 4% af patienterne. Priapisme

(smertefuld erektion i mere end 6 timer) forekom hos 0,4%. I de fleste tilfælde forsvandt den

spontant.

Nedenstående tabel viser bivirkningerne, som blev rapporteret under kliniske forsøg og efter

markedsføringen. Frekvenserne er meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥ 1/100, <1/10),

ikke almindelig (≥1/1000, <1/100), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Inden for hver hyppighed og organklasse er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

Systemorganklasse

r

Meget

almindeli

g (≥1/10)

Almindelig

(≥ 1/100,

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1000, <1/100)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data).

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Svampeinfektion,

forkølelse

Nervesystemet

Præsynkope

hypoæsthesi,

hyperæsthesi

Cerebrovaskulære

tilfælde

Øjne

Mydriasis

Hjerte

Supraventrikulære

ekstrasystoler

Myokardieiskæmi

Vaskulære syg-

domme

Venøs blødning,

hypotension,

vasodilatation, perifer

vaskulær sygdom,

venelidelse

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, mundtørhed

Hud og subkutane

væv

Udslæt, hyperhidrose,

pruritus, erythem

Knogler, led,

muskler og binde-

væv

Muskelspasmer

Nyrer og urinveje

Urethral blødning,

hæmaturi, dysuri, øget

vandladningsfrekvens

, vandladningstrang

Det reproduktive

system og mammae

Smerter i

penis

Peyronies

sygdom, penile

lidelser

(herunder penil

fibrose,

vinkling og

fibrotiske

knuder),

Priapisme,

bækkensmerter,

knude

testiklerne,

spermatocele, hævede

testikler,

ødem

testiklerne,

testikelsygdomme,

smerter

skrotum,

44667_spc.doc

Side 5 af 9

forlænget

varighed af

erektion

skrotumerytem, ødem

i skrotum, smerter i

testiklerne,

skrotumlidelse,

smertefuld

erektion,

balanitis,

forhudsforsnævring,

erektil

dysfunktion,

unormal ejakulation

Almene symptomer

og reaktioner på ad-

ministrationsstedet

Hæmatom på

injektionsstedet

, ekkymose

Blødning, blødning på

injektionsstedet,

inflammation,

inflammation på

injektionsstedet,

varmefornemmelse på

injektionsstedet, ødem

på injektionsstedet,

hævelse på

injektionsstedet,

smerter på

injektionsstedet,

irritation på

injektionsstedet,

asteni, følelsesløshed

på injektionsstedet,

ødem perifere

ødemer, kløe på

injektionsstedet

Undersøgelser

Øget serumkreatinin

blodtryksfald, øget

hjertefrekvens

Benzylalkohol kan forårsage overfølsomhedsreaktioner.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Der er ikke set tilfælde af overdosering i de kliniske forsøg med alprostadil. Hvis der sker

intrakavernøs overdosering med Caverject Dual bør patienten observeres af en læge indtil

eventuelle systemiske virkninger er aftaget og/eller penil detumescens er indtruffet.

Eventuelle systemiske symptomer kan behandles symptomatisk.

44667_spc.doc

Side 6 af 9

Behandlingen af priapisme (forlænget erektion) bør ikke udsættes mere end 6 timer. Initial

behandling bør være penil aspiration. Indfør ved aseptisk teknik en 19-21 G butterfly nål i

corpus cavernosum og aspirer 20-50 ml blod. Dette kan få penis til at falde. Proceduren kan

om nødvendigt gentages på den modsatte side af penis til en totalmængde blod på 100 ml er

aspireret. Hvis dette er uden virkning anbefales intrakavernøs injektion af alfa-adrenerg

medicin. Selvom den sædvanlige kontraindikation ved intrapenil administration af en vaso-

konstriktor ikke gælder for behandling af priapisme, bør der udvises forsigtighed, hvis denne

udvej vælges. Blodtryk og puls bør måles kontinuerligt under denne procedure. Der skal

udvises stor forsigtighed hos patienter med koronar hjertesygdom, ukontrolleret hypertension,

cerebral iskæmi, og hos personer i behandling med monoaminooxidasehæmmere.

I sidstnævnte tilfælde bør der være faciliteter til stede til behandling af en eventuel

hypertensiv krise. Der bør forberedes en 200 µg/ml opløsning af noradrenalin og 0,5-1,0 ml af

opløsningen injiceres hvert 5-10 minut. Alternativt kan en 20 µg/ml adrenalinopløsning

anvendes. Om nødvendigt kan dette følges af yderligere aspiration af blod gennem den

samme butterfly nål. Maksimal dosis er noradrenalin 1 mg eller adrenalin 100 µg (5 ml

opløsning). Som alternativ kan metaraminol anvendes, men det bør understreges, at der er

rapporteret fatale hypertensive kriser. Hvis dette heller ikke virker mod priapismen, er det

nødvendigt med hastehenvisning til kirurg til yderligere behandling, hvilket kan omfatte en

shunt procedure.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

G 04 BE 01

Lægemidler til erektil dysfunktion.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Alprostadil er den naturligt forekommende form af prostagladin E

(PGE

). Alprostadil har

en lang række farmakologiske virkninger, hvoraf vasodilatation og hæmning af trombocyt-

aggregation er de mest markante. Hos de fleste dyrearter afslapper alprostadil retractor

penis-musklen og corpus cavernosum urethrae in vitro. Alprostadil afslapper også human

corpus cavernosum og spongiosum in vitro såvel som kavernøse arterielle dele kontraheret

af enten noradrenalin eller PGF

in vitro. Hos svinehale aber (Macaca nemestrina) øger

alprostadil den kavernøse arterielle blodcirkulation in vivo. Graden og varigheden af

afslappelse af den kavernøse glatte muskulatur er dosisafhængig hos denne dyreart.

Alprostadil forårsager erektion ved afslapning af trabekulær glat muskulatur og ved

dilatation af kavernøse arterier. Dette fører til ekspansion af lakunære rum og afklemning

af blod ved kompression af venolerne mod tunica albuginea, en proces kaldet corporal

veno-okklusiv mekanisme. Erektion forekommer sædvanligvis 5-15 minutter efter

injektion. Varigheden er dosisafhængig.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Caverject Dual indeholder alprostadil som den aktive substans i et kompleks med alfadex.

Ved rekonstitution dissocieres komplekset straks til alprostadil og alfadex. Alprostradils

farmakokinetik er derfor uændret i Caverject Dual sammenlignet med Caverject pulver til

injektionsvæske.

44667_spc.doc

Side 7 af 9

Absorption: Ved behandling af erektil dysfunktion administreres alprostadil ved injektion i

corpora cavernosa.

Distribution: Ca. 5 minutter efter intrakavernøs injektion af 20 µg alprostadil er de gennem-

snitlige plasmakoncentrationer øget 22 gange i forhold til baseline-niveauer af endogen

alprostadil. Alprostadilkoncentrationen falder til endogent niveau indenfor 2 timer efter

injektion. Alprostadil bindes primært til albumin i plasma (81%) og i mindre grad til

globulin IV-4 fraktion (55%). Der sker ingen signifikant binding til erytrocytter eller

leukocytter.

Metabolisme: Alprostadil omdannes hurtigt til forbindelser, der metaboliseres yderligere

før udskillelse. Efter intravenøs administration metaboliseres ca. 80% alprostadil ved første

passage gennem lungerne, primært ved beta- og omega-oxidation. Alprostadil metaboli-

seres således meget hurtigt i den systemiske cirkulation efter intrakavernøs injektion.

Hovedmetabolitterne er 15-keto-PGE

, 15-keto-13,14-dihydro-PGE

og 13,14-dihydro-

. I modsætning til 15-keto-PGE

og 15-keto-13,14-dihydro-PGE

, som næsten

mangler biologisk aktivitet, er det vist, at 13,14-dihydro-PGE

sænker blodtrykket og

hæmmer trombocytaggregationen. 10 minutter efter injektion øges plasmakoncentrationen

af hovedmetabolitten (15-keto-13,14-dihydro-PGE

) 34 gange i forhold til baseline-

niveauer af endogen alprostadil og falder til baseline-niveauer 2 timer efter injektionen.

Plasmakoncentrationer af 13,14-dihydro-PGE

øges 7 gange 20 minutter efter injektion.

Elimination: Alprostadils metabolitter udskilles primært via nyrerne. Næsten 90% af

intravenøs indgivet dosis udskilles via urinen indenfor 24 timer. Resten udskilles i fæces.

Der er ikke tegn på, at alprostadil eller dets metabolitter tilbageholdes i vævet efter

intravenøs administration. Hos raske frivillige forsøgspersoner omdannes 70-90% af den

indgivne dosis ved førstegangspassage i lungerne. Den metaboliske halveringstid er

således mindre end 1 minut.

Farmakokinetik i subpopulationer

Virkning af nedsat nyre- eller leverfunktion: Førstegangspassage i lungerne er den primære

faktor, der påvirker alprostadils systemiske clearance. Selvom alprostadils farmakokinetik

ikke er blevet formelt undersøgt hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens, burde

ændringer i nyre- eller leverfunktionen ikke have den store virkning på alprostadils farmako-

kinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske virkninger ses kun ved eksponeringer, der ligger tilstrækkeligt over den

maksimale humane eksponering. Dette tyder på ringe betydning ved klinisk brug.

Subkutane alprostadildoser på op til 0,2 mg/kg/dag havde ingen uønsket effekt på

reproduktionsfunktionen hos hanrotter.

Et standardprogram af genotoksiske forsøg viser intet mutagent potentiale for alprostadil eller

alprostadil/alfadex.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

44667_spc.doc

Side 8 af 9

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Rekonstitueret opløsning: Kemisk og fysisk stabilitet er vist for 24 timer ved 25

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

2 eller 10 type I Ph. Eur. klare, borosilikatglasampuller inddelt i 2 kamre og lukket med en

bromobutyl gummiprop. Ampullen er forseglet med en aluminiumskapsel indeholdende en

bromobutyl gummiskive.

2 eller 10 29G injektionsnåle.

4 eller 20 små poser med isopropylrenseservietter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres.

6.6

Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion

Brugsanvisning

For at rekonstituere opløsningen, sættes nålen på engangssprøjten ved at presse nålen fast på

enden af sprøjten og dreje med uret indtil den stopper. Fjern den ydre beskyttelseshætte på

nålen. Drej det hvide stempel med uret indtil det stopper for at opløse pulveret. Vend

engangssprøjten to gange for at sikre, at opløsningen er ensartet blandet. Opløsningen skal

være klar. Fjern forsigtigt den indre beskyttelseshætte på nålen. Hold engangssprøjten opad

og tryk stemplet så langt det kan komme. Der vil komme nogle få dråber fra nålespidsen. Drej

enden af stemplet med uret for at vælge den ønskede dosis.

Indlægssedlen giver fyldestgørende instruktioner vedrørende rekonstitution, rengøring af

injektionsstedet og også om, hvordan injektionen gives.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

44667

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. marts 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. august 2017

44667_spc.doc

Side 9 af 9

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information