Caspofungin Accord

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-03-2020

Aktiv bestanddel:
caspofunginacetat
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
J02AX04
INN (International Name):
caspofungin
Terapeutisk gruppe:
Antimykotika til systemisk brug
Terapeutisk område:
Candidiasis, Aspergillose
Terapeutiske indikationer:
Behandling af invasiv candidiasis hos voksne eller pædiatriske patienter. Behandling af invasiv aspergillose hos voksne eller pædiatriske patienter, som er refraktære over for eller intolerante over for amphotericin B, lipid formuleringer af amphotericin B og/eller itraconazol. Uimodtagelighed over er defineret som progression af infektion eller manglende bedring efter minimum 7 dage før terapeutiske doser af effektiv svampedræbende terapi. Empirisk behandling af formodede svampeinfektioner (såsom Candida eller Aspergillus) i febrile, neutropaenic voksne eller pædiatriske patienter.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004134
Autorisation dato:
2016-02-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/004134

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

21-03-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Caspofungin Accord 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Caspofungin Accord 70 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

caspofungin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De eller Deres barn får dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De får Caspofungin Accord

Sådan får De Caspofungin Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Caspofungin Accord indeholder et aktivt stof, der hedder caspofungin. Det tilhører en gruppe af

svampedræbende lægemidler.

Anvendelse

Caspofungin Accord anvendes til at behandle følgende infektioner hos børn, unge og voksne:

alvorlige svampeinfektioner i væv eller organer (kaldet "invasiv candidiasis"). Denne infektion

forårsages af en gærsvamp, som kaldes

Candida

Personer, der kan få denne type infektion, er bl.a. nyopererede personer og personer med svagt

immunforsvar. Feber og kuldegysninger, som ikke reagerer på antibiotika, er de mest

almindelige tegn på denne type infektion.

svampeinfektion i næse, bihuler eller lunger (kaldet "invasiv aspergillosis"), hvis andre

behandlinger mod svamp ikke har virket eller har givet bivirkninger. Denne infektion forårsages

af en skimmelsvamp, som kaldes

Aspergillus

Personer, der kan få denne type infektion er bl.a. personer, der får kemoterapi, er blevet

transplanteret, eller hvis immunforsvar er svagt.

formodet svampeinfektion med feber og nedsat antal hvide blodlegemer, som ikke reagerer på

behandling med antibiotika. Personer med risiko for at få en svampeinfektion er bl.a.

nyopererede personer og personer med svagt immunforsvar.

Sådan virker Caspofungin Accord

Caspofungin Accord svækker svampecellerne og forhindrer dermed svampen i at vokse. Dette

forhindrer infektionen i at sprede sig og giver kroppens naturlige forsvar en chance for helt at komme

af med infektionen.

2.

Det skal De vide, før De får Caspofungin Accord

De må ikke få Caspofungin Accord

hvis De er allergisk over for caspofungin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Caspofungin

Accord (angivet i punkt 6).

Er De i tvivl, så spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, før De får dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, sundhedspersonalet, eller apotekspersonalet, før De får Caspofungin Accord, hvis:

De er allergisk over for anden medicin

De nogensinde har haft leverproblemer – De skal måske have en anden dosis af lægemidlet

De er i behandling med ciclosporin (anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ

eller til at undertrykke immunforsvaret) – da det kan være nødvendigt, at lægen tager ekstra

blodprøver under behandlingen

De nogensinde har haft andre helbredsmæssige problemer.

Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apoteket, hvis noget af ovenstående gælder for Dem (eller De

er i tvivl), før De får Caspofungin Accord.

Caspofungin Accord kan også medføre alvorlige bivirkninger på huden såsom Stevens-Johnsons

syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN).

Brug af anden medicin sammen med Caspofungin Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks naturlægemidler. Dette skyldes, at

Caspofungin Accord kan påvirke måden, andre lægemidler virker på. Andre lægemidler kan også

påvirke måden, Caspofungin Accord virker på.

Fortæl lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis De tager et eller flere af følgende

lægemidler:

ciclosporin eller tacrolimus (medvirker til at forhindre afstødning af et transplanteret organ eller

til at undertrykke immunforsvaret), da det kan være nødvendigt, at lægen tager ekstra blodprøver

under behandlingen

medicin mod hiv, f.eks. efavirenz eller nevirapin

phenytoin eller carbamazepin (anvendes til behandling af epilepsi)

dexamethason (et steroid)

rifampicin (et antibiotikum).

Tal med lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for Dem

(eller De er i tvivl), før De får Caspofungin Accord.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge til råds, før De får dette lægemiddel.

Caspofungin Accord er ikke undersøgt hos gravide kvinder. Gravide kvinder må kun få

Caspofungin Accord, hvis det skønnes, at fordelene opvejer den mulige risiko for det ufødte barn.

Kvinder, der får Caspofungin Accord, må ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der findes ingen oplysninger om, at Caspofungin Accord påvirker evnen til at køre bil eller betjene

maskiner.

3.

Sådan får De Caspofungin Accord

Det er altid sundhedspersonalet, der vil tilberede og give Dem Caspofungin Accord.

De vil få Caspofungin Accord:

en gang dagligt

ved langsom indgivelse i en blodåre (intravenøs infusion)

i løbet af ca. 1 time.

Lægen bestemmer behandlingens varighed, og hvor meget Caspofungin Accord De skal have hver

dag. Lægen vil kontrollere, hvordan medicinen virker hos Dem. Hvis De vejer mere end 80 kg, skal

De måske have en anden dosis.

Brug til børn og unge

Dosis til børn og unge kan være forskellig fra den dosis, der bruges til voksne.

Hvis De

har fået for meget Caspofungin Accord

Lægen bestemmer, hvor meget Caspofungin Accord, De har brug for og hvor lang tid hver dag. Hvis

De er bekymret for, om De måske har fået for meget Caspofungin Accord, skal De fortælle det til

lægen eller sundhedspersonalet med det samme.

Hvis De har yderligere spørgsmål om brugen af denne medicin, skal De spørge lægen,

sundhedspersonalet eller apotekspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis De bemærker en eller flere af følgende

bivirkninger – De kan have brug for omgående lægehjælp:

udslæt, kløe, varmefølelse, hævelse af ansigt, læber eller svælg eller vejrtrækningsbesvær – De

kan have fået en histaminreaktion på medicinen.

vejrtrækningsbesvær med hiven efter vejret eller forværring af udslæt – De kan have fået en

allergisk reaktion på medicinen.

hoste, alvorlige vejrtrækningsproblemer – hvis De er voksen og har invasiv aspergillose, kan De

få alvorlige vejrtrækningsproblemer, som kan medføre åndedrætssvigt.

udslæt, hudafskalning, sår på slimhinder, nældefeber, store områder med afskalning af huden.

Som med al anden receptmedicin, kan nogle bivirkninger være alvorlige. Spørg lægen om yderligere

information.

Andre bivirkninger hos voksne:

Almindelige (kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

Nedsat indhold af hæmoglobin i blodet (det stof, der fører ilt rundt i blodet), nedsat antal hvide

blodlegemer

Nedsat indhold af albumin (et protein) i blodet, nedsat indhold (lav koncentration) af kalium i

blodet

Hovedpine

Årebetændelse

Åndenød

Diarré, kvalme eller opkastning

Ændringer i nogle blodprøver (herunder forhøjede værdier af visse levertal)

Kløe, udslæt, hudrødme eller større svedtendens end normalt

Ledsmerter

Kuldegysninger, feber

Kløe på injektionsstedet.

Ikke almindelige (kan berøre op til 1 ud af 100 personer):

Ændringer i nogle blodprøver (herunder blodplader, røde og hvide blodlegemer samt

forstyrrelser i blodets størkningsevne)

Appetitløshed, stigning i mængden af kropsvæske, forstyrrelser i kroppens saltbalance, højt

indhold af sukker i blodet, lavt indhold af calcium i blodet, forhøjet calcium i blodet, lavt

indhold af magnesium i blodet, stigning i syreindholdet i blodet

Desorientering, nervøsitet, søvnløshed

Svimmelhed, nedsat følelse eller følsomhed (specielt i huden), rysten, søvnighed,

smagsændring, snurrende eller sovende fornemmelse

Sløret syn, tåreflåd, hævede øjenlåg, gulfarvning af det hvide i øjnene

Fornemmelse af hurtige og uregelmæssige hjerteslag, hurtigt hjerteslag, uregelmæssigt

hjerteslag, unormal hjerterytme, hjertesvigt

Ansigts rødme, hedeture, forhøjet blodtryk, lavt blodtryk, rødme langs med en blodåre, som er

meget øm ved berøring

Stramning af musklerne omkring luftvejene, som medfører hiven efter vejret eller hoste, hurtigt

åndedræt, åndenød, der får patienten til at vågne om natten, mangel på ilt i blodet, unormale

vejrtrækningsslyde, rallende lyde i lungerne, hvæsende vejrtrækning, stoppet næse, hoste,

smerter i halsen

Mavesmerter, smerter i øverste del af maven, oppustethed, forstoppelse, synkeproblemer,

mundtørhed, fordøjelsesproblemer, luftafgang fra tarmen, mavegener, hævelse pga. ophobning

af væske rundt om maven

Nedsat mængde galde, forstørret lever, gulfarvning af huden og/eller det hvide i øjnene,

leverskader forårsaget af et lægemiddel eller kemikalier, leversygdom

Unormalt hudvæv, udbredt kløe, nældefeber, forskellige former for udslæt, unormal hud, røde

og ofte kløende pletter på arme og ben og af og til i ansigtet og på resten af kroppen

Rygsmerter, smerter i arm eller ben, knoglesmerter, muskelsmerter, muskelsvaghed

Nedsat nyrefunktion, akut nyresvigt

Smerter på kateterindstiksstedet, gener på injektionsstedet (rødme, hård knude, smerter,

hævelse, irritation, udslæt, nældefeber, udsivning af væske fra kateter til væv), betændelse i

blodåren på injektionsstedet

Forhøjet blodtryk og ændringer i nogle blodprøver (herunder elektrolytter i nyrerne og

koagulationstest), forhøjet koncentration af de lægemidler, De tager, som svækker

immunsystemet

Gener i brystet, brystsmerter, følelse af temperaturforandring i kroppen, generel utilpashed,

udbredt smerte, hævelse i ansigtet, hævede ankler, hænder eller fødder, hævelse, ømhed,

træthed.

Bivirkninger hos børn og teenagere

Meget almindelige (kan berøre flere end 1 ud af 10 personer):

Feber

Almindelige (kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

Hovedpine

Hurtige hjerteslag (hurtig puls)

Ansigts rødme, lavt blodtryk

Ændringer i nogle blodprøver (forhøjede værdier af visse levertal)

Kløe, udslæt

Smerter på kateterindstiksstedet

Kuldegysninger

Ændringer i nogle blodprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglasset efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab ved 2-8

Når Caspofungin Accord er tilberedt, skal det anvendes med det samme. Dette skyldes, at det ikke

indeholder konserveringsmiddel. Kun veluddannet sundhedspersonale, som har læst den fuldstændige

vejledning, må tilberede medicinen (se nedenfor ”Brugsvejledning til rekonstitution og fortynding af

Caspofungin Accord”).

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Caspofungin Accord indeholder:

Aktivt stof: caspofungin. Hvert hætteglas Caspofungin Accord indeholder 50 mg eller 70 mg

caspofungin (som acetat).

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, mannitol, ravsyre og natriumhydroxid (se punkt 2. Det skal De

vide, før De får Caspofungin Accord).

Udseende og pakningsstørrelser

Caspofungin Accord koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er et hvidt til offwhite pulver.

Hver pakning indeholder 1 hætteglas med pulver.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11, København S,

2300, Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Brugsvejledning til rekonstitution og fortynding af Caspofungin Accord:

Rekonstitution af Caspofungin Accord:

BRUG IKKE SOLVENS INDEHOLDENDE GLUCOSE da Caspofungin Accord ikke er stabilt i

solvens indeholdende glucose. CASPOFUNGIN ACCORD MÅ IKKE BLANDES ELLER

INFUNDERES SAMMEN MED ANDEN MEDICIN, da der ikke findes data vedrørende

forligelighed mellem Caspofungin Accord og andre intravenøse substanser, tilsætningsstoffer eller

medicin. Efterse infusionsopløsningen for partikler eller misfarvning.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS VOKSNE (Caspofungin Accord 50 mg)

Trin 1 Rekonstitution af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret bringes hætteglasset til stuetemperatur, og der tilsættes aseptisk 10,5 ml

vand til injektionsvæsker. Koncentrationen af det rekonstituerede hætteglas vil være 5,2 mg/ml.

Det hvide til offwhite kompakte frysetørrede pulver vil opløses fuldstændig. Bland forsigtigt indtil der

fremkommer en klar opløsning. Det rekonstituerede koncentrat skal undersøges visuelt for partikler

eller misfarvning. Det rekonstituerede koncentrat kan opbevares i op til 24 timer ved 25

C eller

derunder.

Trin 2 Tilsætning af rekonstitueret Caspofungin Accord infusionsvæske til til patienten

Solvens til den endelige infusionsvæske, er: Natriumchlorid infusionsvæske 9 mg/ml eller Ringer-

lactat-infusionsvæske skal anvendes. Infusionsvæskentilberedes ved aseptisk at tilsætte et passende

volumen af rekonstitueret koncentrat (som vist i tabellen nedenfor) til en 250 ml infusionspose eller

-flaske. Infusionr af et reduceret volumen på 100 ml kan anvendes ved daglige doser på 50 mg eller

35 mg, hvis dette er nødvendigt af medicinske årsager. Infusionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er

uklar, eller hvis der er bundfald.

FREMSTILLING AF INFUSIONSVÆSKE TIL VOKSNE

DOSIS

Volumen af

rekonstitueret

Caspofungin

Accord til

overførsel til

intravenøs pose

eller flaske

Standard - fremstilling

(rekonstitueret

Caspofungin Accord

overført til 250 ml)

endelig koncentration

Reduceret

infusionsvolumen

(rekonstitueret

Caspofungin

Accord overført til

100 ml) endelig

koncentration

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg ved reduceret volumen

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg ved moderat nedsat

leverfunktion

(fra et 50 mg hætteglas)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg ved moderat nedsat

leverfunktion (fra et 50 mg

hætteglas) ved reduceret

volumen

7 ml

0,34 mg/ml

* der skal anvendes 10,5 ml ved rekonstitution af alle hætteglas

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS VOKSNE (Caspofungin Accord 70 mg)

Trin 1 Rekonstitution af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret, skal hætteglasset opnå stuetemperatur, og 10,5 ml vand til

injektionsvæsker tilsættes aseptisk . Koncentrationen i det rekonstituerede hætteglas vil være

7,2 mg/ml.

Det hvide til offwhite kompakte frysetørrede pulver vil opløses fuldstændig. Bland forsigtigt, indtil

der fremkommer en klar opløsning. Det rekonstituerede koncentrat skal undersøges visuelt for

partikler eller misfarvning. Det rekonstituerede koncentrat kan opbevares i op til 24 timer ved 25

eller derunder.

Trin 2 Tilsætning af rekonstitueret Caspofungin Accord til infusionsvæske til patienten

Solvens til den endelige infusionsvæske, er: Natriumchlorid til infusionsvæske 9 mg/ml eller Ringer-

lactat- infusionsvæske. Infusionsvæsken tilberedes ved aseptisk at tilsætte et passende volumen

rekonstitueret koncentrat (som vist i tabellen nedenfor) til en 250 ml infusionspose eller -flaske.

Infusion af et reduceret volumen af 100 ml kan anvendes ved daglige doser på 50 eller 35 mg, hvis

dette er nødvendigt af medicinske årsager. Infusionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar, eller

hvis der er bundfald.

FREMSTILLING AF INFUSIONSVÆSKE TIL VOKSNE

DOSIS*

Volumen af

rekonstitueret

Caspofungin

Accord til

overførsel til

intravenøs pose

eller flaske

Standard fremstilling

(rekonstitueret

Caspofungin Accord

overført til 250 ml)

endelig koncentration

Reduceret

infusionsvolumen

(rekonstitueret

Caspofungin Accord

overført til 100 ml)

endelig koncentration

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

70 mg (fra to 50 mg

hætteglas)**

14 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

35 mg ved moderat nedsat

leverfunktion (fra et 70 mg

hætteglas)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

* der skal anvendes 10,5 ml ved rekonstitution af alle hætteglas

**hvis 70 mg hætteglas ikke er tilgængelige, kan 70 mg dosis tilberedes ud fra to 50 mg hætteglas

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS BØRN (Caspofungin Accord 50 mg)

Beregning af legemsoverflade areal mhp. dosering til børn

Før fremstilling af infusion skal patientens legemsoverfladeareal beregnes ved hjælp af følgende

formel: (Mostellerformlen

3600

(kg)

vægt

(cm)

Højde

Legemsarea

Fremstillingaf 70 mg/m

2

infusionsvæske til børn >3 måneder (ved brug af 50 mg hætteglas)

Bestem den mætningsdosis der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 70 mg/m

= Mætningsdosis

Den maksimale mætnings dosis på Dag 1 måikke overstige 70 mg uanset den beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin Accord bringes til stuetemperatur.

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area.

N Engl j Med

1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

.. Dette giver en endelig

caspofunginkoncentration i hætteglasset på 5,2 mg/ml. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Ud tag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede mætnings dosis (Trin 1), fra

hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin Accord til en iv-

pose (eller flaske) med 250 ml 0,9%, 0,45% eller 0,225% natriumchlorid infusionsvæske eller

Ringer-lactat- infusionsvæske. Alternativt kan voluminet (ml)

af rekonstitueret Caspofungin

Accord overføres til en reduceret mængde 0,9%, 0,45% eller 0,225% natriumchlorid

infusionsvæske eller Ringer-lactat- infusionsvæske, men den endelige koncentration af

infusionsvæsken må ikke overstige 0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal anvendes inden for

24 timer, hvis den opbevares ved 25 °C eller derunder og inden for 48 timer, hvis den opbevares

i køleskab ved 2-8 °C.

Fremstilling af 50 mg/m

2

infusionsvæke til børn >3 måneder (ved brug af 50 mg hætteglas)

Bestem den daglige vedligeholdelsesdosis der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsoverflade areal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 50 mg/m

= Daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosis må ikke overstige 70 mg uanset den beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin Accord bringes til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Dette giver en endelig

caspofunginkoncentration i hætteglasset på 5,2 mg/ml. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Ud tag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige vedligeholdelsesdosis

(Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin

Accord til en iv-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9%, 0,45% eller 0,225% natriumchlorid

infusionsvæske eller Ringer-lactat- infusionsvæske. Alternativt kan voluminet (ml)

rekonstitueret Caspofungin Accord overføres til en reduceret mængde 0,9%, 0,45% eller

0,225% natriumchlorid infusionsvæske eller Ringer-lactat- infusionsvæske, men den endelige

koncentration af infusionsvæsken må ikke overstige 0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal anvendes

inden for 24 timer, hvis den opbevares ved 25 °C eller derunder og inden for 48 timer, hvis den

opbevares i køleskab ved 2-8 °C.

Bemærkninger vedrørendefremstilling:

a.

Det hvide til offwhite pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt indtil en klar opløsning

fremkommer.

b.

Kontroller visuelt den rekonstituerede opløsning for partikler eller misfarvning under

rekonstitutionen og før infusion. Anvend ikkekoncentratet/infusionsvæsken, hvis det/den er uklar

eller der –bundfald.

c.

Caspofungin Accord er formuleret med henblik på at kunne give den fulde dosis, der er angivet

på hætteglassets etiket (50 mg), når 10 ml trækkes op af hætteglasset.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS BØRN (Caspofungin Accord 70 mg)

Beregning af legemsoverfladeareal mhp. dosering til børn

Førfremstilling af infusion svæske skal patientens legemsoverfladeareal beregnes ved hjælp af

følgende formel: (Mostellerformlen

3600

(kg)

vægt

(cm)

Højde

Legemsarea

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area.

N Engl j Med

1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

Fremstilling af 70 mg/m

2

infusionsvæske til børn >3 måneder (ved brug af 70 mg hætteglas)

Bestem den mætningsdosis der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x70 mg/m

= Mætningsdosis

Den maksimale mætningsdosis på Dag 1 må ikke overstige 70 mg uanset den beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin Accord bringes til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

.. Dette giver en endelig

caspofunginkoncentration i hætteglasset på 7,2 mg/ml. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Ud tag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnedemætningsdosis (Trin 1), fra

hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin Accord til en iv-

pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumchlorid infusionsvæske eller

Ringer-lactat- infusionsvæske. Alternativt kan voluminet (ml)

af rekonstitueret Caspofungin

Accord overføres en reduceret mængde 0,9%, 0,45% eller 0,225% natriumchlorid

infusionsvæske eller Ringer-lactat- infusionsvæske, men den endelige koncentration af

infusionsvæsken må ikke overstige0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal anvendes inden for

24 timer, hvis den opbevares ved 25 °C eller derunder og r inden for 48 timer, hvis den

opbevares i køleskab ved 2-8 °C.

Fremstilling af 50 mg/m

2

infusionsvæske til børn >3 måneder (ved brug af 70 mg hætteglas)

Bestem den daglige vedligeholdelsesdosis, der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning :

Legemsoverfladeareal (m

) x50 mg/m

= Daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosis må ikke overstige 70 mg uanset den beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin Accord bringes til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

.. Dette giver en endelig

caspofunginkoncentration i hætteglasset på 7,2 mg/ml. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Ud tag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige vedligeholdelsesdosis

(Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin

Accord til en iv-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9%, 0,45% eller 0,225%

natriumchloridopløsning til infusionsvæske eller Ringer-Lactat-opløsning til infusionsvæske.

Alternativt kan mængden (ml)

af rekonstitueret Caspofungin Accord tilsættes en reduceret

mængde 0,9%, 0,45% eller 0,225% natriumchlorid infusionsvæske eller Ringer-lactat-

infusionsvæske, men den endelige koncentration af infusionsvæsken må ikke overstige

0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal anvendes inden for 24 timer, hvis den opbevares ≤25 °C og

derunder eller inden for 48 timer, hvis den opbevares i køleskab ved 2-8 °C.

Bemærkninger vedrørendefremstilling:

d.

Det hvide til offwhite pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt indtil en klar opløsning

fremkommer.

e.

Kontroller visuelt den rekonstituerede opløsning for og misfarvning under rekonstitutionen og

før infusion. Anvend ikkekoncentratet/infusionsvæsken, hvis den er uklar eller der er bundfald.

f.

Caspofungin Accord er formuleret med henblik på at kunne give den fulde dosis, der er angivet

på hætteglassets etiket (70 mg), når 10 ml trækkes op af hætteglasset.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Caspofungin Accord 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Caspofungin Accord 70 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Caspofungin Accord 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat).

Caspofungin Accord 70 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 70 mg caspofungin (som acetat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til offwhite pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af invasiv candidiasis hos voksne patienter eller børn.

Behandling af invasiv aspergillose hos voksne patienter eller børn, der er refraktære eller

intolerante over for amphotericin B, lipidformuleringer af amphotericin B og/eller itraconazol.

Refraktion defineres som progression af infektion eller manglende bedring efter mindst 7 dages

forudgående behandling med terapeutiske doser af effektivt antimykotisk lægemiddel.

Empirisk behandling af formodede svampeinfektioner (som fx

Candida

eller

Aspergillus

) hos

febrile voksne patienter eller børn med neutropeni.

4.2

Dosering og administration

Caspofungin skal initieres af en læge, som har erfaring i at behandle invasive svampeinfektioner.

Dosering

Voksne patienter

Der bør gives enkelt mætnings dosis på 70 mg på Dag 1, herefter 50 mg dagligt. Efter den initiale

70 mg mætnings dosis, anbefales caspofungin 70 mg daglig til patienter som vejer mere end 80 kg (se

afsnit 5.2). Dosisjustering er ikke nødvendig på baggrund af køn og race (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population (12 måneder til 17 år)

Hos børn (i alderen 12 måneder til 17 år) skal dosis baseres på patientens legemsoverfladeareal (se

Instructions for Use in Paediatric Patients, Mosteller

Formula). For alle indikationer bør en enkelt

mætningsdosis på 70 mg/m

(som ikke må overstige en faktisk dosis på 70 mg) administreres på Dag 1

efterfulgt af 50 mg/m

dagligt (som ikke må overstige en egentlig dosis på 70 mg dagligt). Hvis den

daglige dosis på 50 mg/m

tåles godt men ikke giver tilstrækkelig klinisk respons, kan den daglige

dosis øges til 70 mg/m

dagligt (som ikke må overstige den faktiske daglige dosis på 70 mg).

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area.

N Engl j Med

1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

Caspofungins sikkerhed og virkning hos nyfødte og spædbørn under 12 måneder er ikke tilstrækkeligt

undersøgt i kliniske undersøgelser. Forsigtighed tilrådes ved behandling af denne aldersgruppe.

Begrænsede data tyder på, at caspofungin 25 mg/m

dagligt til nyfødte og spædbørn (under

3 måneder) og 50 mg/m

dagligt til små børn (3-11 måneder) kan overvejes (se pkt. 5.2).

Varighed af behandling

Varigheden af empirisk behandling skal baseres på patientens kliniske respons. Behandlingen bør

fortsættes op til 72 timer efter resolution af neutropeni (ANC≥500). Patienter med svampeinfektioner

bør modtage behandling i mindst 14 dage og behandlingen bør fortsættes i mindst 7 dage efter

resolution af såvel neutropeni som kliniske symptomer.

Behandlingens varighed fastsættes individuelt og bør baseres på patientens kliniske og

mikrobiologiske respons. Når tegn og symptomer på invasiv candidiasis er forbedrede, og kulturer er

blevet negative, kan skift til oral antimykotisk behandling overvejes. Generelt bør antimykotisk

behandling fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive dyrkning.

Behandlingens varighed for invasiv aspergillose fastsættes individuelt og bør baseres på

sværhedsgraden af patientens primærsygdom, restitution efter immunosuppression og klinisk respons.

Generelt bør behandlingen fortsætte i mindst 7 dage efter symptomresolution.

Information vedrørende sikkerhed ved behandlingsvarighed over 4 uger er begrænset. Tilgængelige

data indikerer dog, at caspofungin fortsat er veltolereret ved længere behandlingsforløb (op til

162 dage hos voksne patienter og 87 dage hos pædiatriske patienter).

Ældre patienter

Arealet under kurven (AUC) øges med ca. 30% hos ældre patienter (≥65 år). Systematisk

dosisjustering er dog ikke nødvendig. Erfaring med behandling af patienter ≥65 år er begrænset (se

pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis på baggrund af nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til voksne patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh

score 5-6). Til voksne patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 7-9) anbefales

caspofungin 35 mg dagligt på baggrund af farmakokinetiske data. Initial mætnings dosis på 70 mg bør

administreres på Dag 1. Der er ingen klinisk erfaring hos voksne patienter med svært nedsat

leverfunktion (Child-Pugh score større end 9) og hos børn med alle grader af nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.4).

Samtidig administration af induktorer af metaboliske enzymer

Begrænsede data tyder på, at det bør overvejes at øge den daglige dosis af caspofungin til 70 mg efter

mætningsdosis på 70 mg, når caspofungin hos voksne patienter administreres samtidigt med visse

induktorer af metaboliske enzymer (se pkt. 4.5). Når caspofungin hos børn (i alderen 12 måneder til

17 år) administreres samtidigt med de samme induktorer af metaboliske enzymer (se pkt. 4.5), bør en

dosis caspofungin på 70 mg/m

dagligt overvejes (som ikke må overstige en faktisk dosis på 70 mg).

Administration

Efter rekonstitution og fortynding skal opløsningen administreres ved langsom intravenøs infusion

over ca. 1 time. For vejledning om rekonstitution se pkt. 6.6.

Der findes både 70 mg og 50 mg hætteglas.

Caspofungin bør gives som infusion en gang dagligt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er rapporteret om anafylaksi under administration af caspofungin. Hvis dette forekommer, skal

caspofungin seponeres, og passende behandling administreres. Der er rapporteret om mulige

histaminmedierede reaktioner, herunder udslæt, ansigtshævelse, angioødem, pruritus,

varmefornemmelse eller bronkospasmer, som kan kræve seponering og/eller administration af

passende behandling.

Begrænsede data tyder på at mindre almindelige ikke-

Candida

gærsvampe og ikke-

Aspergillus

skimmelsvampe ikke dækkes af caspofungin. Effekten af caspofungin over for disse svampepatogener

er ikke fastlagt.

Samtidig administration af caspofungin og ciclosporin er blevet evalueret hos raske voksne frivillige

og hos patienter. Nogle raske voksne frivillige, der fik ciclosporin 2 doser a 3 mg/kg sammen med

caspofungin, viste forbigående stigninger i alanin transaminase (ALAT) og aspartat transaminase

(ASAT) på op til 3 gange den øvre grænse i normalområdet, som svandt ved seponering. I en

retrospektiv undersøgelse af 40 patienter, som blev behandlet med caspofungin efter markedsføringen

og ciclosporin i 1-290 dage (median 17,5 dage), blev der ikke observeret nogen alvorlige hepatiske

bivirkninger. Disse data tyder på, at caspofungin kan anvendes hos patienter, der behandles med

ciclosporin, hvis de potentielle fordele overstiger de potentielle risici. Tæt monitorering af

leverenzymerne skal overvejes, hvis caspofungin og ciclosporin administreres samtidigt.

Hos voksne patienter med let til moderat nedsat leverfunktion øgedes AUC med hhv. ca. 20% og 75%.

Reduktion af daglig dosis til 35 mg anbefales til voksne med moderat nedsat leverfunktion. Der er

ingen klinisk erfaring med voksne med svært nedsat leverfunktion eller med børn med alle grader af

nedsat leverfunktion. En højere eksponering end for moderat nedsat leverfunktion forventes, og

caspofungin skal anvendes med forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der er set laboratoriemæssige abnormaliteter i leverfunktionsprøver hos raske frivillige samt voksne

og pædiatriske patienter, der er blevet behandlet med caspofungin. Hos nogle voksne og pædiatriske

patienter med alvorlige primærsygdomme, som havde fået adskillige samtidige behandlingsregimer

med caspofungin, er der rapporteret tilfælde af klinisk signifikant leverdysfunktion, hepatitis og

leversvigt; årsagssammenhæng med caspofungin er ikke påvist. Patienter, som får unormale

leverfunktionsprøver under behandling med caspofungin, skal monitoreres for tegn på forværring af

leverfunktionen, og risiko/fordel ved fortsat caspofungin-behandling skal revurderes.

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Patienter med sjælden, arvelig fructoseintolerance eller

sucrase-isomaltasemangel bør ikke anvende dette lægemiddel (se pkt. 2).

Efter markedsføring er der set tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal

nekrolyse (TEN) ved brug af caspofungin. Der skal udvises forsigtighed hos patienter med allergiske

hudreaktioner i anamnesen (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In-vitro

undersøgelser viser, at caspofungin ikke hæmmer noget enzym i cytokrom P450 (CYP)

systemet. I kliniske undersøgelser, inducerede caspofungin ikke CYP3A4 metabolisme af andre

stoffer. Caspofungin er ikke et substrat for P-glykoprotein og er et dårligt substrat for CYP-enzymer.

Der er dog i farmakologiske, og i kliniske, undersøgelser vist interaktion mellem caspofungin og andre

lægemidler (se nedenfor).

I to kliniske undersøgelser m

ed raske voksne frivillige, øgede ciclosporin A (en dosis a 4 mg/kg eller

to doser a 3 mg/kg administreret med 12 timers mellemrum) caspofungins AUC med ca. 35%. Disse

øgninger i AUC hænger sandsynligvis sammen med reduceret hepatisk optagelse af caspofungin.

Caspofungin øgede ikke ciclosporins plasmaniveauer. Der sås, ved samtidig administration af

caspofungin og ciclosporin, forbigående stigninger i lever ALAT og ASAT, på op til 3 gange i

normalområdet, som svandt ved seponering. I en retrospektiv undersøgelse af 40 patienter, som blev

behandlet med caspofungin efter markedsføringen og ciclosporin i 1-290 dage (median 17,5 dage),

blev der ikke observeret alvorlige hepatiske bivirkninger (se pkt. 4.4). Tæt monitorering af

leverenzymerne skal overvejes, hvis de to produkter administreres samtidigt.

Caspofungin reducerede mindste målte koncentration af tacrolimus med 26% hos frivillige raske

voksne. Standardmonitorering af serumkoncentrationer af tacrolimus, samt hensigtsmæssig justering

af tacrolimusdosis, skal anvendes til patienter i behandling med begge præparater.

Kliniske undersøgelser med raske voksne frivillige viser, at itraconazol, amphotericin B,

mycophenolat, nelfinavir eller tacrolimus ikke ændrer caspofungins farmakokinetik i klinisk relevant

grad. Caspofungin havde ingen indvirkning på farmakokinetikken for amphotericin B, itraconazol,

rifampicin eller mycophenolat mofetil. Selvom sikkerhedsdata er begrænsede, kræves ingen særlige

forholdsregler, når amphotericin B, itraconazol, nelfinavir eller mycophenolat mofetil administreres

sammen med caspofungin.

Rifampicin forårsagede en 60% øgning i AUC og 170% øgning i mindste målte koncentration af

caspofungin på den første dag med co-administration når lægemidlerne blev initieret samtidigt hos

raske voksne frivillige. Det mindste målte niveau for caspofungin faldt gradvist efter gentagen

administration. Efter to ugers administration havde rifampicin begrænset effekt på AUC, mens det

mindste målte niveau var 30% lavere end hos voksne patienter, som fik caspofungin alene.

Interaktionsmekanismen kan muligvis skyldes en initial hæmning og efterfølgende induktion af

transportproteiner. En lignende effekt kan forventes for andre lægemidler, der inducerer metaboliske

enzymer. Begrænsede data fra populations-farmakokinetiske undersøgelser indikerer, at samtidig

administration af caspofungin og induktorerne efavirenz, nevirapin, rifampicin, dexamethason,

fenytoin eller carbamazepin kan resultere i et fald i caspofungins AUC. Det bør overvejes at øge den

daglige dosis af caspofungin til 70 mg hos voksne patienter, efter mætnings dosis på 70 mg, når

induktorer af metaboliske enzymer administreres samtidigt (se pkt. 4.2).

Alle lægemiddelinteraktionsundersøgelser hos voksne, som er beskrevet ovenfor, blev udført med en

daglig caspofungindosis på 50 eller 70 mg. Interaktion mellem højere doser af caspofungin og andre

lægemidler er ikke formelt undersøgt.

Resultaterne fra regressionsanalyser af farmakokinetiske data tyder på, at samtidig administration af

dexamethason og caspofungin kan medføre klinisk betydningsfulde fald i dalkoncentrationer af

caspofungin hos børn. Dette fund kan indikere, at børn vil få de samme fald med induktorer som

voksne. Når caspofungin administreres til børn (12 måneder til 17 år) sammen med induktorer af

lægemiddelelimination, som rifampicin, efavirenz, neviparin, phenytoin, dexamethason eller

carbamazepin, bør en caspofungindosis på 70 mg/m

dagligt overvejes (må ikke overstige en faktisk

daglig dosis på 70 mg).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af caspofungin hos gravide kvinder. Caspofungin

må ikke anvendes under graviditet, med mindre dette er klart nødvendigt. Dyreforsøg har påvist

udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Caspofungin er vist at passere placentabarrieren i dyreforsøg.

Amning

Det er ukendt, om caspofungin udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyreforsøg viser, at caspofungin udskilles i mælk. Kvinder,

der får caspofungin, bør ikke amme.

Fertilitet

I studier udført med han- og hunrotter var der ingen virkning på fertiliteten med caspofungin (se

pkt. 5.3). Der er ingen kliniske data for caspofungin til vurdering af dets indvirkning på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke lavet undersøgelser af, hvorvidt Caspofungin Accord påvirker evnen til at føre bil og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Der er rapporteret om overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi og mulige histaminmedierede reaktioner)

(se pkt. 4.4).

Hos patienter med invasiv aspergillose er der også rapporteret om lungeødemer, ARDS (Adult

Respiratory Distress Syndrome) samt radiografiske infiltrationer.

Voksne patienter

I alt 1.865 voksne personer modtog i kliniske undersøgelser enkeltdoser eller gentagne doser

caspofungi: 564 patienter med febril neutropeni (undersøgelse med empirisk behandling), 382

patienter med invasiv candidiasis, 228 patienter med invasiv aspergillose, 297 patienter med

lokaliserede

Candida

infektioner og 394 personer blev inkluderet i fase I undersøgelser. Patienterne i

undersøgelsen med empirisk behandling havde modtaget kemoterapi for malignitet eller havde fået

hæmatopoietisk stamcelle transplantation (inklusive 39 allogene transplantationer). I undersøgelserne

med patienter med dokumenterede

Candida

infektioner havde de fleste patienter med invasive

Candida-

infektioner alvorlige primærsygdomme (for eksempel hæmatologisk eller anden malignitet,

nyligt større kirurgisk indgreb, HIV), med behov for adskillige samtidige behandlingsregimer.

Patienterne i den non-komparative

Aspergillus

-undersøgelse havde ofte alvorlige prædisponerende

tilstande (for eksempel knoglemarvs- eller stamcelletransplantation, malign hæmatologisk sygdom,

solide tumorer eller organtransplantation), med behov for adskillige samtidige behandlingsregimer.

Phlebitis var, hos alle patientpopulationer, en hyppigt rapporteret bivirkning fra infusionsstedet. Andre

lokale reaktioner inkluderede erythem, smerter/ømhed, kløe, væsken samt brændende fornemmelse.

Indberettede kliniske og laboratoriemæssige abnormaliteter blandt alle voksne, der er behandlet med

caspofungin (i alt 1.780), var sædvanligvis milde og krævede sjældent seponering.

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger er rapporteret under kliniske studier og/eller efter markedsføring:

Systemorganklasse

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100)

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Blod og lymfesystem

Nedsat

hæmoglobin,

nedsat

hæmatokrit,

nedsat antal

hvide

blodlegemer

Anæmi, trombocytopeni,

koagulopati, leukopeni, forhøjet

eosinofiltal, fald i trombocyttal,

forhøjet trombocyttal, fald i

lymfocyttal, forhøjet antal hvide

blodlegemer, fald i neutrofiltal

Metabolisme og

ernæring

Hypokaliæmi

Overhydrering,

hypomagnesiæmi, anoreksi,

elektrolytforstyrrelser,

hyperglykæmi, hypokalcæmi,

metabolisk acidose

Psykiske forstyrrelser

Angst, desorientering,

søvnløshed

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed, dysgeusi,

paræstesi, døsighed, tremor,

hypæstesi

Øjne

Okulær icterus, sløret syn,

øjenlågsødem, øget tåresekretion

Hjerte

Palpitationer, takykardi, arytmi,

atrieflimren, kongestiv

hjerteinsufficiens

Vaskulære sygdomme

Flebit

Tromboflebit, ansigtsrødme,

hedeture, hypertension,

hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Næsetilstopning,

faryngolaryngeal smerte,

takypnø, bronkospasmer, hoste,

paroksysmatisk natlig dyspnø,

hypoksi, rhonchi, hvæsende

vejrtrækning

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, diarré,

opkastning

Abdominalsmerter, øvre

abdominalsmerter, mundtørhed,

dyspepsi, abdominalgener,

abdominal udspiling, ascites,

obstipation, dysfagi, flatulens

Lever og galdeveje

Forhøjede

levertal (ALAT,

ASAT, alkalisk

fosfatase,

konjugeret

bilirubin,

blodbilirubin)

Kolestase, hepatomegali,

hyperbilirubinæmi, gulsot,

unormal leverfunktion,

levertoksicitet, leversygdom,

forhøjet gamma-

glutamyltransferase

Hud og subkutane

væv

Udslæt, pruritus,

erytem,

hyperhidrose

Erythema multiforme, makuløst

udslæt, makulopapuløst udslæt,

kløende udslæt, urticaria,

allergisk dermatitis, universel

pruritus, erytematøst udslæt,

universelt udslæt, morbilliformt

udslæt, hudlæsioner

Toksisk epidermal

nekrolyse og

Stevens-Johnsons

syndrom (se pkt.

4.4)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Artralgi

Rygsmerter, ekstremitetssmerter,

knoglesmerter, muskelsvaghed,

myalgi

Nyrer og urinveje

Nedsat nyrefunktion, akut

nyresvigt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi,

kuldegysninger,

kløe på

infusionsstedet

Smerter, smerter på

kateterstedet, træthed,

kuldefølelse, varmefølelse,

erytem på infusionsstedet,

induration på infusionsstedet,

smerte på infusionsstedet,

hævelse på infusionsstedet, flebit

på infusionsstedet, perifert ødem,

ømhed, gener i brystet,

brystsmerter, ansigtsødem,

følelse af temperaturændring,

induration, ekstravasation på

infusionsstedet, irritation på

infusionsstedet, flebit på

infusionsstedet, udslæt på

infusionsstedet, urticaria på

infusionsstedet, erytem på

infusionsstedet, ødem på

infusionsstedet, smerter på

infusionsstedet, hævelse på

infusionsstedet, utilpashed,

ødemer.

Undersøgelser

Nedsat kalium i

blodet, nedsat

albumin i blodet

Forhøjet blodkreatinin, positiv

test for røde blodlegemer i

urinen, nedsat totalprotein,

protein i urinen, forlænget

protrombintid, forkortet

protrombintid, nedsat natrium i

blodet, forhøjet natrium i blodet,

nedsat calcium i blodet, forhøjet

calcium i blodet, nedsat chlorid i

blodet, forhøjet blodglucose,

nedsat magnesium i blodet,

nedsat phosphor i blodet,

forhøjet phosphor i blodet,

forhøjet urinstof i blodet,

forlænget aktiveret partiel

tromboplastintid, nedsat

hydrogencarbonat i blodet,

forhøjet indhold af chlorid i

blodet, forhøjet kalium i blodet,

forhøjet blodtryk, nedsat

urinsyre i blodet, blod i urinen,

unormale vejrtrækningslyde, fald

i carbondioxid, stigning i

koncentrationen af

immunsuppresiva, stigning i

INR, cylindre i urinen, positiv

test for hvide blodlegemer i

urinen, øget pH i urinen.

Caspofungin er også blevet vurderet ved 150 mg dagligt (i op til 51 dage) hos 100 voksne patienter (se

pkt. 5.1). Undersøgelsen sammenlignede caspofungin 50 mg dagligt (efter en startdosis på 70 mg på

dag 1) versus 150 mg dagligt i behandlingen af invasiv candidiasis. I denne patientgruppe var

sikkerheden for caspofungin ved den høje dosis generelt den samme som hos de patienter, der fik

caspofungin i en daglig dosis på 50 mg. Den del af patienterne, der fik en alvorlig lægemiddelrelateret

bivirkning eller en lægemiddelrelateret bivirkning, som førte til seponering af caspofungin, var

sammenlignelig i de to behandlingsgrupper.

Pædiatriske patienter

Data fra 5 kliniske studier hos 171 børn indikerer, at den overordnede incidens af kliniske bivirkninger

(26,3%; 95%CI-19,9, 33,6) ikke er værre end for voksne i behandling med caspofungin (43,1%; 95%

CI-40,0, 46,2). Dog har børn sandsynligvis en anden bivirkningsprofil i forhold til voksne patienter.

De mest almindelige lægemiddelrelaterede kliniske bivirkninger, der er rapporteret hos børn behandlet

med caspofungin var pyreksi (11,7%), udslæt (4,7%) og hovedpine (2,9%).

Bivirkningstabel

Der er rapporteret følgende bivirkninger:

Systemorganklasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Blod og lymfesystem

Forhøjet eosinofiltal

Nervesystemet

Hovedpine

Hjerte

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Ansigtsrødme, hypotension

Lever og galdeveje

Forhøjede leverenzymer (ASAT, ALAT)

Hud og subkutane væv

Udslæt, pruritus

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Feber

Kuldegysninger, smerter ved kateterstedet

Undersøgelser

Nedsat kalium i blodet, hypomagnesiæmi,

forhøjet glucose, fald i phosphor og stigning i

phosphor

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er rapporteret utilsigtet administration af op til 400 mg caspofungin i løbet af en dag. Disse

tilfælde har ikke resulteret i klinisk vigtige bivirkninger. Caspofungin er ikke dialyserbart.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antimykotikum til systemisk anvendelse ATC-kode: J02AX04

Virkningsmekanisme

Caspofungin er et semisyntetisk lipopeptid (echinocandin), syntetiseret fra et fermenteringsprodukt af

Glarea lozoyensis.

Caspofunginacetat hæmmer syntesen af beta (1,3)-D-glucan, en vigtig bestanddel

af cellevæggen i mange trådsvampe og i gær. Beta (1,3)-D-glucan findes ikke i pattedyrsceller.

Caspofungin virker fungicidt mod

candidagær

In vitro

in vivo

undersøgelser viser, at når

Aspergillus

udsættes for caspofungin, resulterer det i lysering og død af svampetrådenes apikale

spidser og punkter ved cellevækst og celledeling.

Farmakodynamisk virkning

Caspofungin virker

in vitro

Aspergillusarter

Aspergillus fumigatus

N = 75

Aspergillus flavus

N = 111

Aspergillus niger

N = 31

Aspergillus nidulans

N = 8

Aspergillus terreus

N = 52

Aspergillus candidus

[N = 3]). Caspofungin virker

in vitro

også mod

Candidaarter

Candida albicans

N = 1032

, Candida dubliensis

N = 100

, Candida glabrata

N = 151

, Candida guilliermondii

N = 67

, Candida kefyr

N = 62

, Candida krusei

N = 147

, Candida lipolytica

N = 20

, Candida

lusitaniae

N = 80

Candida parapsilosis

N = 215

, Candida rugosa

N = 1

Candida tropicalis

N = 258

), inklusive isolater med multiresistente transportmutationer og dem med erhvervet eller

egenstimulerende resistens mod fluconazol, amphotericin B og 5-flucytosin. Der blev udført

følsomhedstest i overensstemmelse med en modifikation af såvel Clinical and Laboratory Standards

Institute (CLSI tidligere kendt som National Committee for Clinical Laboratory Standards [NCCSL])

M38-A2-metoden (for

Aspergillusarter

) og M27-A3-metoden (for

Candidaarter

EUCAST har fastlagt standardiserede teknikker for følsomhedstest for gærsvampe. . EUCAST-

grænseværdier er endnu ikke fastlagt for caspofungin på grund af en bety

delig variation mellem

laboratorierne i grænseværdier for den mindste hæmmende koncentration (MIC-værdier). I stedet for

grænseværdier skal Candida-isolater, som er følsomme for anidulafungin så vel som for micafungin,

anses for at være følsomme for caspofungin. Ligeledes kan

C. parapsilosis-

isolater, som er

intermediært følsomme for anidulafungin og micafungin, anses for at være intermediært følsomme for

caspofungin.

Resistensmekanisme

Under behandling er der identificeret Candida-isolater med reduceret følsomhed over for caspofungin

hos et lille antal patienter (MIC-værdier for caspofungin > 2 mg/l (stigning på 4 til 30 gange i MIC) er

rapporteret ved anvendelse af standardiserede MIC-testteknikker godkendt af CLSI). Den

resistensmekanisme, der blev identificeret, er FKS1- og/eller FKS2-genmutation (for

C. glabrata

Disse tilfælde har været associeret med dårlige kliniske resultater.

Udvikling af

in vitro

resistens over for caspofungin af

Aspergillusarter

er identificeret. I begrænset

klinisk erfaring er resistens over for caspofungin set hos patienter med invasiv aspergillose.

Resistensmekanismen er ikke fastlagt. Incidensen af resistens over for caspofungin ved forskellige

kliniske isolater af

Aspergillus

er sjælden. Caspofungin-resistens hos Candida er observeret, men

incidensen kan variere alt efter art og region.

Klinisk virkning og sikkerhed

Invasiv Candidiasis hos voksne patienter:

Der blev inkluderet 239 patienter i en initial undersøgelse

med henblik på at sammenligne caspofungin med amphotericin B til behandling af invasiv candidiasis.

24 patienter havde neutropeni. Den hyppigste diagnose var blodforgiftning (candidaæmi) (77%,

n=186) og

Candida

-peritonitis (8%, n=19); patienter med

Candida

endocarditis, osteomyelitis eller

meningitis blev holdt ude af denne undersøgelse. Der administreredes, efter en mætnings dosis på

70 mg, caspofungin 50 mg, en gang dagligt, mens amphotericin B administreredes med 0,6-

0,7 mg/kg/dag til patienter uden neutropeni og 0,7-1,0 mg/kg/dag til patienter med neutropeni.

Gennemsnitsvarigheden af intravenøs behandling var 11,9 dage, med et variationsområde på 1-

28 dage. Et gunstigt respons krævede både resolution af symptomer og mikrobiologisk clearance af

candida

-infektionen. 224 patienter blev inkluderet i den primære effektanalyse (MITT analyse) af

respons efter afslutning af IV-behandling; positive responsrater for behandling af invasiv candidiasis

var sammenlignelige for caspofungin (73%

80/109

) og amphotericin B (62%

71/115

) [% forskel

12,7 (95,6% CI -0,7; 26,0)]. Blandt patienter med candidaæmi, var den positive respons rate efter endt

IV-behandling sammenlignelig for caspofungin (72% (66/92)) og amphotericin B (63% (59/94)) i den

primære effektanalyse (MITT analyse) [% forskel 10,0 (95,0% CI -4,5; 24,5)] Data fra patienter med

ikke-blod infektionssteder var mere begrænsede. Gunstige responsrater hos patienter med neutropeni

var 7/14 (50%) i caspofungin-gruppen og 4/10 (40%) i amphotericin B-gruppen.. Disse begrænsede

data støttes af resultatet af undersøgelsen af empirisk behandling.

I en anden undersøgelse fik patienter med invasiv candidiasis caspofungin 50 mg/dag (efter en

startdosis på 70 mg på dag 1) eller caspofungin 150 mg/dag (se pkt. 4.8). I denne undersøgelse blev

caspofungindosen administreret over 2 timer (i stedet for standardadministrationen over 1 time).

Undersøgelsen udelukkede patienter, hvor der var mistanke om

Candida

endocarditis, meningitis eller

osteomyelitis. Da denne var en primær undersøgelse, blev patienter, som var refraktære over for

tidligere antimykotisk behandling, også udelukket. Antallet af patienter med neutropeni var også

begrænset i denne undersøgelse (8,0%). Effekt var et andet sekundært endpoint i denne undersøgelse.

De patienter, der opfyldte inklusionskriterierne og fik en eller flere doser caspofungin, blev inkluderet

i effektanalysen. Den samlede positive respons ved afslutningen af caspofunginbehandlingen var den

samme i de to behandlingsgrupper: 72% (73/102) og 78% (74/95) i behandlingsgrupperne med

henholdsvis caspofungin 50 mg og 150 mg (difference 6,3% [95% konfidensinterval -5,9; 18,4]).

Invasiv Aspergillose hos voksne patienter:

69 voksne patienter (i alderen 18-80) med invasiv

aspergillose blev inkluderet i en åben, non-komparativ undersøgelse, med henblik på at vurdere

sikkerhed, tolerabilitet samt effekt af caspofungin. Patienterne skulle være enten refraktære

(sygdomsprogression eller manglende bedring ved andre antimykotiske behandlinger givet i mindst

7 dage) (84% af de inkluderede patienter), eller intolerante (16% af de inkluderede patienter) over for

andre antimykotiske standardbehandlinger. De fleste patienter h

avde primærsygdomme (malign

hæm

atologisk sygdom [N = 24], allogen knoglemarvstransplantation eller stamcelletransplantation

[N = 18], organtransplantation [N = 8], solid tumor [N = 3], eller andre tilstande [N = 10]). Der

anvendtes faste definitioner, fastsat efter ”Mycoses Study Group” kriterier, til at diagnosticere invasiv

aspergillose og til behandlingsrespons (gunstigt respons krævede klinisk signifikant radiografisk

forbedring såvel som forbedring i tegn og symptomer). Den gennemsnitlige varighed af behandlingen

var 33,7 dage, inden for en ramme af 1-162 dage. Et uafhængigt ekspertpanel fastslog, at 41% (26/63)

af patienterne, der fik mindst en dosis caspofungin, havde gunstigt respons. Af de patienter der fik

mere end 7 dages behandling med caspofungin, havde 50% (26/52) gunstigt respons. Raterne af

gunstigt respons for patienter som enten var refraktære eller intolerante overfor tidligere behandlinger

var hhv. 36% (19/53) og 70% (7/10). Selvom doserne af tidligere anvendt antimykotisk behandling for

5 af patienterne, der var inkluderet som refraktære, var lavere end de doser der ofte gives for invasiv

aspergillose, var raterne af gunstigt respons under caspofunginbehandling for disse patienter magen til

dem set for resten af de refraktære patienter (henholdsvis 2/5 og 17/48). Responsraterne hos patienter

med lungesygdom eller ekstrapulmonal sygdom var hhv. 47% (21/45) og 28% (5/18). Blandt

patienterne med ekstrapulmonal sygdom havde 2 ud af 8 patienter, der også havde verificeret,

sandsynlig eller mulig CNS-inddragning, gunstigt respons.

Empirisk behandling af febrile voksne patienter med neutropeni:

I en undersøgelse blev der inkluderet

i alt 1.111 patienter med vedholdende feber og neutropeni. Disse blev behandlet enten med

caspofungin 50 mg en gang daglig efter mætningsdosis på 70 mg caspofungin eller liposomal

amphotericin B 3,0 mg/kg/dag. Egnede patienter havde fået kemoterapi mod malignitet eller havde

fået hæmatopoietisk stamcelle transplantation, og havde neutropeni (<500 celler/mm

i 96 timer) og

havde haft feber (>38,0 °C) uden respons i mere end 96 timer til parenteral antibakteriel behandling.

Patienterne skulle behandles i op til 72 timer efter resolution af neutropeni, dog i højst 28 dage.

Patienter med påvist svampeinfektion kunne imidlertid behandles i længere tid. Hvis lægemidlet var

veltolereret, men feberen var vedholdende og den kliniske tilstand forværredes efter 5 dages

behandling, kunne doseringen af studiemedicinen øges til 70 mg/dag caspofungin (13,3% af de

behandlede patienter) eller til 5,0 mg/kg/dag liposomal amphotericin B (14,3% af de behandlede

patienter). Der inkluderedes 1.095 patienter i den primære MITT (modificeret intention til at behandle)

effekt analyse af generelt fordelagtigt respons; caspofungin (33,9%) var lige så effektivt som

liposomal amphotericin B (33,7%) [% forskel 0,2 (95,2% CI -5,6; 6,0)]. Et samlet fordelagtigt respons

krævede at alle 5 kriterier var opfyldt: (1) succesfuld behandling af enhver baseline svampeinfektion

(caspofungin 51,9% [14/27], liposomal amphotericin B 25,9% [7/27]), (2) ingen ny- eller genopstået

svampeinfektion under administration af studiemedicinen og i op til 7 dage efter endt behandling

(caspofungin 94,8% [527/556], liposomal amphotericin B 95,5% [515/539]), (3) overlevelse i 7 dage

efter afsluttet behandling med studiemedicin (caspofungin 92,6% [515/556], liposomal amphotericin B

89,2% [481/539]), (4) ingen afbrydelse af behandling med studiemedicinen på grund af

lægemiddelrelateret toksicitet eller manglende effekt caspofungin 89,7% [499/556], liposomal

amphotericin B 85,5% [461/539]), og (5) resolution af feber i perioden med neutropeni (caspofungin

41,2% [229/556], liposomal amphotericin B 41,4% [223/539]). Responsraterne for caspofungin og

liposomal amphotericin B for baseline infektioner grundet

Aspergillus

arter var henholdsvis 41,7%

(5/12) og 8,3% (1/12), og

Candida

arter 66,7% (8/12) og 41,7% (5/12). Patienter i caspofungin-

gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær- og skimmelsvampe:

Trichosporon arter (1), Fusarium arter (1), Mucor arter (1) og Rhizopus arter (1).

Pædiatrisk population

Caspofungins sikkerhed og effekt blev vurderet hos børn i alderen 3 måneder til 17 år i to prospektive,

kliniske multicenterundersøgelser. Designet for undersøgelsen, diagnostiske kriterier og kriterierne for

vurdering af effekten var de samme som i de tilsvarende undersøgelser for voksne patienter (se

pkt. 5.1).

Den første undersøgelse, som inkluderede 82 patienter i alderen 2-17 år, var en randomiseret,

dobbeltblind undersøgelse, som sammenlignede caspofungin (50 mg/m

iv en gang dagligt efter en

70 mg/m

mætningsdosis på Dag 1 [som ikke må overstige 70 mg dagligt] med liposomal

amphotericin B (3 mg/kg iv dagligt) på en 2:1 behandlingsmåde (56 på caspofungin, 26 på liposomal

amphotericin B) som empirisk behandling hos børn med vedvarende feber og neutropeni. Overordnet

var succesraten i MITT-analyseresultaterne, justeret i henhold til risikostrata, følgende: 46,6% (26/56

for caspofungin og 32,2% (8/25) for liposomal amphotericin B.

Den anden undersøgelse var en prospektiv, åben, ikke-komparativ undersøgelse til vurdering af

caspofungins sikkerhed og effekt hos børn (i alderen 6 måneder til 17 år) med invasiv candidiasis,

candidiasis i øsofagus og invasiv aspergillosis (som livsreddende behandling). 49 patienter blev

inkluderet og fik caspofungin 50 mg/m

iv en gang dagligt efter en mætningsdosis på 70 mg/m

dag 1 (som ikke måtte overstige 70 mg dagligt), hvoraf 48 blev inkluderet i MITT-analysen. Af disse

patienter havde 37 invasiv candidiasis, 10 havde invasiv aspergillosis og 1 patient havde candidiasis i

øsofagus. Den gunstige responsfordeling, i henhold til indikation, var ved afslutningen af

caspofunginbehandlingen følgende i MITT-analysen: 81% (30/37) ved invasiv candidiasis, 50%

(5/10) ved invasiv aspergillosis og 100% (1/1) ved candidiasis i øsofagus.

I et dobbeltblindet, randomiseret (2:1) komparatorkontrolleret studie blev caspofungins sikkerhed,

tolerabilitet og virkning (2 mg/kg/dag intravenøst, infunderet over 2 timer)

versus

amphotericin B

deoxycholat (1 mg/kg/dag) evalueret hos nyfødte og spædbørn under 3 måneder med invasiv

candidiasis (bekræftet ved dyrkning). På grund af ringe indrullering af patienter blev studiet afsluttet

før tid, og kun 51 patienter blev randomiseret. Andelen af patienter med overlevelse uden

svampeinfektion 2 uger efter behandlingen i behandlingsgruppen med caspofungin (71,0%) var

sammenlignelig med andelen, der blev set i behandlingsgruppen med amphotericin B deoxycholat

(68,8%). Der kan ikke gives dosisanbefalinger for nyfødte og spædbørn på basis af dette studie.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Caspofungin bindes i udstrakt grad til albumin. Den ubundne fraktion af caspofungin i plasma varierer

fra 3,5% i raske frivillige til 7,6% i patienter med invasiv candidiasis. Distributionen er

hovedansvarlig for caspofungins plasmafarmakokinetik og er det hastighedskontrollerende trin i både

alfa- og beta-dispositionsfasen. Distribution til væv toppede 1,5-2 dage efter dosering, hvor 92% af

dosis var distribueret til vævet. Det er sandsynligt, at kun en lille del af det caspofungin, der optages i

vævene, senere vender tilbage til plasma som det oprindelige stof. Derfor sker eliminationen uden en

distributionsligevægt, og et estimat af det sande fordelingsvolumen for caspofungin er i øjeblikket

umuligt at opnå.

Biotransformation

Caspofungin nedbrydes spontant til en åben ringstruktur. Yderligere metabolisme involverer

peptidhydrolyse og N-acetylering. To mellemprodukter, dannet under nedbrydningen af caspofungin

ved ringåbning, danner kovalente adduktorer til plasmaproteiner, resulterende i irreversibel binding til

plasmaproteiner i mindre grad.

In vitro

undersøgelser viser, at caspofungin ikke hæmmer CYP- enzymer 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6

eller 3A4. I kliniske undersøgelser hverken inducerede eller hæmmede caspofungin CYP3A4

metabolisme af andre lægemidler. Caspofungin er ikke et substrat for P-glycoprotein, og er et dårligt

substrat for CYP- enzymer.

Elimination

Eliminationen af caspofungin fra plasma er langsom med en clearance på 10-12 ml/min.

Plasmakoncentrationen af caspofungin falder i et polyfasisk mønster efter enkelt 1-times intravenøs

infusion. Der opstår en kortvarig alfa-fase umiddelbart efter infusion, efterfulgt af en beta-fase med en

halveringstid på 9-11 timer. Der opstår ligeledes yderligere en gamma-fase med en halveringstid på

45 timer. Distribution er, frem for ekskretion og biotransformation, den dominerende mekanisme der

påvirker plasmaclearance.

Ca. 75% af en radioaktivt mærket dosis blev genfundet i løbet af 27 dage: 41% i urinen og 34% i

fæces. Caspofungin udskilles og biotransformeres i ringe grad inden for de første 30 timer efter

administration. Udskillelsen er langsom, med en terminal halveringstid af radioaktivitet på 12-15 dage.

En lille mængde af caspofungin udskilles uændret i urinen (ca. 1,4% af dosis).

Caspofungin udviser moderat non-lineær farmakokinetik med øget akkumulering ved stigende doser,

og tiden indtil steady-state opnås, efter administration af gentagne doser.

Særlige populationer

Der er set øget optagelse af caspofungin hos voksne patienter med nedsat nyrefunktion eller let nedsat

leverfunktion, hos kvindelige patienter samt hos ældre patienter. Generelt var øgningen beskeden og

ikke tilstrækkelig til at nødvendiggøre dosisjustering. Hos voksne patienter med moderat nedsat

leverfunktion eller høj vægt kan en dosisjustering være nødvendig (se nedenfor).

Vægt: I populationsfarmakokinetiske undersøgelser hos voksne candidiasispatienter blev det fundet, at

vægten havde en indvirkning på caspofungins farmakokinetik. Plasmakoncentrationerne falder med

øget vægt. Den gennemsnitlige eksponering for en voksen patient med en kropsvægt på 80 kg var

forudsagt til at være ca. 23% lavere end for en voksen patient med en kropsvægt på 60 kg (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion: Hos voksne patienter med let til moderat nedsat leverfunktion øgedes AUC med

hhv. ca. 20 og 75%. Der er ingen klinisk erfaring hos voksne patienter med svært nedsat leverfunktion

og hos børn med alle grader af nedsat leverfunktion. Det er i en undersøgelse med gentagne doser vist,

at en dosisreduktion af daglig dosis til 35 mg til voksne patienter med moderat nedsat leverfunktion

giver et AUC svarende til det, der ses hos voksne forsøgspersoner med normal leverfunktion, der

modtog standardbehandling (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion: I en klinisk undersøgelse med enkeltdosis 70 mg, svarede caspofungins

farmakokinetik hos raske voksne frivillige med let nedsat nyrefunktion (creatininclearance 50-

80 ml/min) til, hvad der sås hos kontrolgruppen. Moderat nedsat nyrefunktion (creatininclearance 31-

49 ml/min), fremskreden nyreinsufficiens (creatininclearance 5-30 ml/min) samt nedsat nyrefunktion i

slutstadiet (creatininclearance <10 ml/min og dialyseafhængig) øgede i moderat grad

plasmakoncentrationer af caspofungin efter administration af enkeltdosis (30 – 49% for AUC). Hos

voksne patienter med invasiv candidiasis, esophageal candidiasis eller invasiv aspergillose, som fik

gentagne, daglige doser caspofungin 50 mg, havde let til fremskreden nedsat nyrefunktion dog ingen

betydelig effekt på koncentrationen af caspofungin. Det er ikke nødvendigt at justere dosis til patienter

med nedsat nyrefunktion. Caspofungin er ikke dialyserbart, og yderligere dosering er derfor ikke

nødvendig efter hæmodialyse.

Køn: Plasmakoncentrationer af caspofungin var gennemsnitligt 17-38% højere hos kvinder end hos

mænd.

Ældre patienter: Der sås beskeden stigning i AUC (28%) og C

24 t

(32%) hos ældre, mandlige patienter

sammenlignet med unge, mandlige patienter. Der er, hos patienter som behandledes empirisk eller som

havde invasiv candidiasis, set en tilsvarende beskeden stigning hos ældre patienter sammenlignet med

yngre.

Race: Patientfarmakokinetiske data indikerer at der ikke er set klinisk signifikante forskelle i

caspofungins farmakokinetik hos patienter af europæisk, negroid, sydamerikansk og

sydamerikansk/indiansk afstamning.

Pædiatriske patienter: Hos unge (12-17 år), der fik caspofungin 50 mg/m

(max. 70 mg dagligt), var

caspofungins AUC

0-24t

i plasma generelt den samme som hos voksne, der fik caspofungin 50 mg

dagligt. Alle de unge fik doser >50 mg dagligt, og faktisk fik 6 ud af 8 den maksimale dosis på

70 mg/dag. Caspofungins plasmakoncentration hos disse unge faldt relativt i forhold til de voksne, der

fik 70 mg dagligt, som var den dosis, der oftest blev givet til unge.

Hos børn (2-11 år), der fik caspofungin 50 mg/m

(max. 70 mg dagligt), var caspofungins AUC

0-24t

plasma efter flere doser den samme som hos voksne, der fik caspofungin 50 mg/dag.

Hos små børn (12-23 måneder), der fik caspofungin 50 mg/m

dagligt (max. 70 mg dagligt), var

caspofungins AUC

0-24t

i plasma efter flere doser den samme som hos voksne, der fik caspofungin

50 mg dagligt og som hos større børn (2-11 år), der fik 50 mg/m

dagligt.

Generelt er de data, der er tilgængelige vedrørende farmakokinetik, effekt og sikkerhed begrænsede

hos patienter i alderen 3-10 måneder. Farmakokinetiske data fra ét 10-måneders barn, der fik

50 mg/m

, viste et AUC

0-24t

, der lå inden for samme område, som det der var set hos større børn og

voksne ved henholdsvis 50 mg/m

og en dosis på 50 mg, mens AUC

0-24t

hos ét 6-måneders barn, der

fik 50 mg/m

, var noget højere.

Hos nyfødte og spædbørn (<3 måneder), der fik caspofungin 25 mg/m

dagligt (svarende til en daglig

gennemsnitsdosis på 2,1 mg/kg), var caspofungins højeste koncentration (C

) og caspofungins laveste

koncentration (C

) efter flere doser den samme som hos voksne, der fik caspofungin 50 mg dagligt.

På Dag 1 var C

den samme, og C

var let forhøjet (36%) hos disse nyfødte og spædbørn i forhold til

voksne. Dog sås variationer både i C

(Dag 4 geometrisk gennemsnit 11,73 µg/ml, spænd 2,63 til

22,05 µg/ml) og C

(Dag 4 geometrisk gennemsnit 3,55 µg/ml, spænd 0,13 til 7,17 µg/ml). Målinger

vedrørende AUC

0-24t

blev ikke udført i denne undersøgelse på grund af ringe mængde plasmaprøver.

Bemærk at caspofungins effekt og sikkerhed ikke er blevet undersøgt i prospektive kliniske

undersøgelser med nyfødte og spædbørn under 3 måneder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Undersøgelser vedrørende toksicitet ved gentagne doser udført med rotter og aber, hvor der anvendtes

doser på op til 7-8 mg/kg givet intravenøst, viste reaktioner fra injektionsstedet hos rotter og aber, tegn

på histaminfrigørelse hos rotter, samt tegn på leverbivirkninger hos aber.

Udviklingstoksicitetsundersøgelser med rotter viste, at caspofungin forårsagede nedsat føtalvægt samt

øgning i forekomsten af ufuldstændig ossifikation af vertebra, sternebra og kranie ved doser på

5 mg/kg, hvilket blev forbundet med maternelle bivirkninger så som tegn på histaminfrigørelse hos

gravide rotter. Der sås også en øgning i forekomsten af cervikale ribben. Caspofungin er i

in vitro

undersøgelser negativ med henblik på genotoksicitet, såvel som i

in vivo

undersøgelser med

knoglemarvskromosom hos mus. Der er ikke udført langtidsundersøgelser med dyr med henblik på at

vurdere caspofungins carcinogene potentiale. I studier udført med han- og hunrotter var der ingen

virkning på fertiliteten med caspofungin op til 5 mg/kg/dag.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Mannitol

Ravsyre

Natriumhydroxid (til justering af pH)

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med solvens indeholdende glucose, da Caspofungin Accord ikke er stabilt i solvens

indeholdende glucose. På grund af manglende kompatibilitetsstudier må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

Rekonstitueret koncentrat: Skal anvendes straks. Holdbarhedsundersøgelser har vist, at koncentratet til

infusionsvæske kan opbevares i op til 24 timer, hvis det opbevares ved 25

C eller mindre og

rekonstitueres med vand til injektionsvæsker.

Fortyndet infusionsvæske til patienten: Skal anvendes straks. Holdbarhedsundersøgelser har vist at

produktet kan anvendes inden for 24 timer hvis det opbevares ved 25

C eller mindre, eller inden for

48 timer hvis den intravenøse infusionspose (flaske) opbevares i køleskab (2-8

C) og fortyndet med

natrium chlorid 9 mg/ml (0,9%), 4,5 mg/ml (0,45%) eller 2,25 mg/ml (0,225%) infusionsvæske eller

Ringer-lactat Infusionsvæske.

Af mikrobiologiske grunde bør produktet anvendes straks. Hvis opløsningen ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -forhold før anvendelse brugerens ansvar og bør normalt ikke være længere end 24

timer ved 2-8

C, med mindre rekonstitution og fortynding har fundet sted under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnede hætteglas: Opbevares i køleskab (2 - 8°C).

Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Caspofungin Accord 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

10 ml klart hætteglas af type I med bromobutylgummiprop og rød aluminiumforsegling med

gennemsigtig ”flip-off”-plastiklukning.

Caspofungin Accord 70 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

10 ml klart hætteglas af type I med bromobutylgummiprop og orange aluminiumforsegling med

gennemsigtig ”flip-off”-plastiklukning.

Leveres i pakninger med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Rekonstitution af Caspofungin Accord

BRUG IKKE SOLVENS INDEHOLDENDE GLUCOSE, da Caspofungin Accord ikke er stabilt i

solvens indeholdende glucose. CASPOFUNGIN ACCORD MÅ IKKE BLANDES ELLER

INFUNDERES SAMMEN MED ANDEN MEDICIN, da der ikke findes data vedrørende

forligelighed mellem Caspofungin Accord og andre intravenøse substanser, tilsætningsstoffer eller

lægemidler. Efterse infusionsopløsningen for partikler eller misfarvning.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS VOKSNE (Caspofungin Accord 50 mg)

Trin 1 Rekonstitution af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret, skal hætteglasset opnå stuetemperatur og 10,5 ml vand til

injektionsvæsker tilsættes aseptisk.. Koncentrationen i det rekonstituerede hætteglas vil være:

5,2 mg/ml.

Det hvide til offwhite kompakte frysetørrede pulver vil opløses fuldstændig. Bland forsigtigt indtil der

fremkommer en klar opløsning. Det rekonstituerede koncentratskal undersøges visuelt for partikler

eller misfarvning. Det rekonstituerede koncentrat kan opbevares i op til 24 timer ved 25

C eller

derunder.

Trin 2 Tilsætning af rekonstitueret Caspofungin Accord til infusionsvæske til patienten

Solvens til den endelige infusionsvæske, er: Natriumchlorid infusions væsker 9 mg/ml eller Ringer-

lactat-infusionsvæske. Infusionsvæsken tilberedes ved aseptisk at tilsætte et passende volumen

rekonstitueret koncentrat (som vist i tabellen nedenfor) til en 250 ml infusionspose eller -flaske.

Infusion af et af et reduceret volumen på 100 ml kan anvendes ved daglige doser på 50 mg eller

35 mg, hvis dette er nødvendigt af medicinske årsager. Infusionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er

uklar, eller hvis der er bundfald.

FREMSTILLING AF INFUSIONS VÆSKE TIL VOKSNE

DOSIS*

Volumen af

rekonstitueret

Caspofungin

Accord til

overførsel til

intravenøs pose

eller flaske

Standard - fremstilling

(rekonstitueret

Caspofungin Accord

overført til 250 ml)

endelig koncentration

Reduceret

infusionsvolumen

(rekonstitueret

Caspofungin

Accord overført til

100 ml) endelig

koncentration

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg ved reduceret volumen

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg ved moderat nedsat

leverfunktion

(fra et 50 mg hætteglas)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg ved moderat nedsat

leverfunktion (fra et 50 mg

hætteglas) ved reduceret

volumen

7 ml

0,34 mg/ml

* der skal anvendes 10,5 ml ved rekonstitution af alle hætteglas.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS VOKSNE (Caspofungin Accord 70 mg)

Trin 1 Rekonstitution af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret, bringes hætteglasset til stuetemperatur, og der tilsættes aseptisk 10,5 ml

vand til injektionsvæsker. Koncentrationen af det rekonstituerede hætteglas vil være 7,2 mg/ml.

Det hvide til offwhite kompakte frysetørrede pulver vil opløses fuldstændig. Bland forsigtigt, indtil

der fremkommer en klar opløsning. Rekonstituerede opløsninger skal undersøges visuelt for partikler

eller misfarvning. Denne rekonstituerede opløsning kan opbevares i op til 24 timer ved 25

C eller

derunder.

Trin 2 Tilsætning af rekonstitueret Caspofungin Accord til patientens infusionsopløsning

Solvens til den endelige infusionsvæske, opløsning, er: Natriumchlorid til injektionsvæske 9 mg/ml

eller Ringer-Lactat-opløsning skal anvendes. Infusionsopløsningen tilberedes ved aseptisk at tilsætte

den foreskrevne mængde af rekonstitueret koncentrat (som vist i tabellen nedenfor) til en 250 ml

infusionspose eller -flaske. Infusioner med reduceret volumen af 100 ml kan anvendes for daglige

doser på 50 eller 35 mg, hvis dette er nødvendigt af medicinske årsager. Opløsningen må ikke

anvendes, hvis den er uklar, eller hvis der er bundfald.

TILBEREDNING AF INFUSIONSOPLØSNING TIL VOKSNE

DOSIS*

Volumen af

rekonstitueret

Caspofungin

Accord til

overførsel til

intravenøs pose

eller flaske

Standard fremstilling

(rekonstitueret

Caspofungin Accord

overført til 250 ml)

endelig koncentration

Reduceret

infusionsvolumen

(rekonstitueret

Caspofungin Accord

overført til 100 ml)

endelig koncentration

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

70 mg (fra to 50 mg

hætteglas)**

14 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

35 mg ved moderat nedsat

leverfunktion (fra et 70 mg

hætteglas)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

* der skal anvendes 10,5 ml ved rekonstitution af alle hætteglas

**hvis 70 mg hætteglas ikke er tilgængelige, kan 70 mg dosis tilberedes af to 50 mg hætteglas

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS BØRN (Caspofungin Accord 50 mg)

Beregning af legemsoverfladeareal mhp. dosering til børn

Før fremstilling af infusionsvæske skal patientens legemsoverfladeareal beregnes ved hjælp af

følgende formel: (Mostellerformlen)

3600

(kg)

vægt

(cm)

Højde

Legemsarea

Fremstilling af 70 mg/m

2

infusion svæske til børn >3 måneder (ved brug af 50 mg hætteglas)

Bestem den mætningsdosis der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x70 mg/m

= Mætningsdosis

Den maksimale Mætningsdosis på Dag 1 må ikke overstige 70 mg uansetden beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin Accord bringes til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Dette giver en endelig

caspofunginkoncentration i hætteglasset på 5,2 mg/ml. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Udtag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede mætningsdosis (Trin 1), fra

hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin Accord til en iv-

pose (eller flaske) med 250 ml 0,9%, 0,45% eller 0,225% natriumchloridinfusionsvæsk eller

Ringer-lactatinfusionsvæske til infusionsvæske. Alternativt kan voluminet (ml)

rekonstitueret Caspofungin Accord overføres til en reduceret mængde 0,9%, 0,45% eller

0,225% natriumchloridinfusionsvæske eller Ringer-lactatinfusionsvæske til infusionsvæske,

men den endelige koncentration af infusionsvæsken må ikke overstige 0,5 mg/ml.

Infusionsvæsken skal anvendes inden for 24 timer, hvis den opbevares ved 25°C eller derunder

oginden for 48 timer, hvis den opbevares i køleskabved 2-8°C.

Fremstilling af 50 mg/m

2

infusionsvæske til børn >3 måneder (ved brug af 50 mg hætteglas)

Bestem den daglige vedligeholdelsesdosis, der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 50 mg/m

= Daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosismå ikke overstige 70 mg uanset den beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin Accord bringes til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Dette giver en endelig

caspofunginkoncentration i hætteglasset på 5,2 mg/ml. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Ud tag det volumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige vedligeholdelsesdosis

(Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin

Accord til en iv-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9%, 0,45% eller 0,225%

natriumchloridinfusionsvæske eller Ringer-lactat-. Alternativt kan voluminet (ml)

rekonstitueret Caspofungin Accord overføres tilen reduceret mængde 0,9%, 0,45% eller 0,225%

natriumchloridinfusionsvæske til infusionsvæske eller Ringerlactatinfusionsvæske men den

endelige koncentration af infusionsvæsken må ikke overstige 0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal

anvendes inden for 24 timer, hvis den opbevares ved 25°C eller derunder oginden for 48 timer,

hvis den opbevares i køleskab ved 2-8°C.

Bemærkninger vedrørende fremstilling:

a.

Det hvide til offwhite pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt indtil en klar opløsning

fremkommer.

b.

Kontroller

visuelt

rekonstituerede

opløsning

partikler

misfarvning

under

rekonstitutionen og før infusion. Anvend ikkekoncentratet/infusionsvæsken, hvis det/den er uklar

eller der er bundfald.

c.

Caspofungin

Accord

formuleret

kunne

give

fulde

dosis,

angivet

hætteglassets etiket (50 mg), når 10 ml trækkes op af hætteglasset.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE HOS BØRN (Caspofungin Accord 70 mg)

Beregning af legemsoverfladeareal mhp. dosering til børn

Førfremstilling af infusionsvæske skal patientens legemsoverfladeareal beregnes ved hjælp af følgende

formel: (Mostellerformlen)

3600

(kg)

vægt

(cm)

Højde

Legemsarea

Fremstilling af 70 mg/m

2

infusionsvæske til børn >3 måneder (ved brug af 70 mg hætteglas)

Bestem den mætnings dosis der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 70 mg/m

= Mætningsdosis

Den maksimale mætningsdosis på Dag 1 måikke overstige 70 mg uanset den beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin Accord bringes til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

.. Dette giver en endelig

caspofunginkoncentration i hætteglasset på 7,2 mg/ml. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Ud tag detvolumen af lægemidlet, der svarer til den beregnede mætnings dosis (Trin 1), fra

hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin Accord til en iv-

pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumchloridinfusionsvæske til

infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske. Alternativt kan voluminet (ml)

rekonstitueret Caspofungin Accordoverføres til en reduceret mængde 0,9%, 0,45% eller 0,225%

natriumchloridinfusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske men den endelige

koncentration af infusionsvæsken må ikke overstige 0,5 mg/ml. Infusionsvæsken skal anvendes

inden for 24 timer, hvis den opbevares ved 25 °C og inden for 48 timer, hvis den opbevares i

køleskab ved 2-8 °C.

Fremstillingaf 50 mg/m

2

infusion til børn >3 måneder (ved brug af 70 mg hætteglas)

Bestem den daglige vedligeholdelsesdosis, der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens

legemsoverfladeareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

Legemsoverfladeareal (m

) x 50 mg/m

= Daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosismå ikke overstige 70 mguanset den beregnede dosis.

Det køleskabskolde hætteglas med Caspofungin Accord bringes til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

.. Dette giver en endelig

caspofunginkoncentration i hætteglasset på 7,2 mg/ml. Det rekonstituerede koncentrat kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder

Ud tag den mængde af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige vedligeholdelsesdosis

(Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk dette volumen (ml)

rekonstitueret Caspofungin

Accord til en iv-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9%, 0,45% eller 0,225%

natriumchloridinfusionsvæske til infusionsvæske eller Ringer-lactat- infusionsvæske.

Alternativt kanvoluminet (ml)

af rekonstitueret Caspofungin Accord overføres til en reduceret

mængde 0,9%, 0,45% eller 0,225% natriumchloridinfusionsvæskee eller Ringer-lactat-

infusionsvæske, men den endelige koncentration af infusionsvæsken må ikke overstige

0,5 mg/ml. Denne Infusionsvæsken skal anvendes inden for 24 timer, hvis den opbevares

≤25 °C eller derunder og inden for 48 timer, hvis den opbevares i køleskab ved 2-8 °C.

Bemærkninger vedrørendefremstilling:

a.

Det hvide til offwhite pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt indtil en klar opløsning

fremkommer.

b.

Kontroller visuelt den rekonstituerede opløsning for partikler og misfarvning under

rekonstitutionen og før infusion. Anvend ikkekoncentratet/infusionsvæsken, hvis den er uklar

eller der er bundfald.

c.

Caspofungin Accord er formuleret med henblik på at kunne give den fulde dosis, der er angivet

på hætteglassets etiket (70 mg), når 10 ml trækkes op af hætteglasset.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

50 mg: EU/1/15/1081/001

70 mg: EU/1/15/1081/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 11 februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dettelægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/858611/2015

EMEA/H/C/004134

EPAR - sammendrag for offentligheden

Caspofungin Accord

caspofungin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Caspofungin Accord. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Caspofungin Accord bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Caspofungin Accord, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Caspofungin Accord, og hvad anvendes det til?

Caspofungin Accord er et lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne, unge og børn med:

invasiv kandidose (en infektion med svampe af arten Candida),

invasiv aspergillose (en anden form for infektion, der skyldes svampe af arten Aspergillus), når de

andre svampemidler amphotericin B og/eller itraconazol ikke virker på infektionen eller ikke tåles

af patienten,

ved mistanke om svampeinfektion (f.eks. forårsaget af Candida eller Aspergillus), når patienten

har feber og for lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni).

Caspofungin Accord er et pulver, som bruges til at fremstille en væske til indgift med drop i en vene

(infusionsvæske). Det indeholder det aktive stof caspofungin.

Caspofungin Accord er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Caspofungin Accord er identisk med

til et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder

Cancidas. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her

Caspofungin Accord

EMA/858611/2015

Side 2/3

Hvordan anvendes Caspofungin Accord?

Caspofungin Accord udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med

erfaring i behandling af invasive svampeinfektioner. Caspofungin Accord skal tilberedes som en

koncentreret opløsning og derefter fortyndes inden brug ved hjælp af en fortyndingsvæske, der ikke

indeholder glukose.

Det gives én gang dagligt ved langsom infusion i løbet af cirka en time. Hos voksne begynder

behandlingen med en 70 mg startdosis, efterfulgt af en daglig dosis på 50 mg, dog 70 mg hvis

patienten vejer over 80 kg. Ved moderate leverproblemer hos voksne gives en lavere dosis.

Hos patienter mellem 12 måneder og 17 år afhænger dosis af legemsoverfladen (beregnet ved hjælp

af patientens højde og vægt). Caspofungin Accord bør anvendes med forsigtighed hos børn under 12

måneder, da det ikke er undersøgt tilstrækkeligt hos denne aldersgruppe.

Behandlingen fortsættes i op til to uger, efter at infektionen er helbredt.

Hvordan virker Caspofungin Accord?

Det aktive stof i Caspofungin Accord, caspofungin, er et lægemiddel i gruppen af echinocandiner. Det

virker ved at gribe ind i produktionen af et polysacharid af glucantypen, der er en del af svampens

cellevæg og nødvendigt for at svampen fortsat kan leve og vokse. Ved behandling med Caspofungin

Accord bliver svampecellernes cellevæg svækket eller defekt, så de bliver skrøbelige og ude af stand til

at vokse. En liste over de svampe, som Caspofungin Accord virker mod, findes i produktresuméet, der

også er en del af denne EPAR.

Hvordan blev Caspofungin Accord undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om caspofungin. Der behøvedes ikke flere

undersøgelser hos patienter, da Caspofungin Accord er et generisk lægemiddel, som gives ved infusion

og indeholder samme aktive stof som Cancidas.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Caspofungin Accord?

Da Caspofungin Accord er et generisk lægemiddel, antages det at have de samme fordele og risici som

referencelægemidlet.

Hvorfor blev Caspofungin Accord godkendt?

Udvalget for humanmedicinske lægemidler (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s

krav er påvist, at Caspofungin Accord er sammenligneligt med Cancidas. Det var derfor CHMP's

opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Cancidas. Udvalget anbefalede, at

Caspofungin Accord godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Caspofungin Accord?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Caspofungin Accord anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Caspofungin Accord, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal

følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Caspofungin Accord

EMA/858611/2015

Side 3/3

Andre oplysninger om Caspofungin Accord

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Caspofungin Accord findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Caspofungin Accord,

kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information