Carvedilol "HEXAL" 12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
CARVEDILOL
Tilgængelig fra:
Hexal A/S
ATC-kode:
C07AG02
INN (International Name):
carvedilol
Dosering:
12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
34518
Autorisation dato:
2003-04-03

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carvedilol HEXAL 6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg tabletter

carvedilol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol HEXAL

Sådan skal du tage Carvedilol HEXAL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Carvedilol HEXAL anvendes til behandling af:

forhøjet blodtryk

kronisk stabil angina pectoris

, en sygdom, der er kendetegnet ved brystsmerter

moderat til alvorligt stabilt hjertesvigt (nedsat hjertefunktion)

i tillæg til anden

behandling.

Carvedilol HEXAL tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes for betablokkere.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol HEXAL

Tag ikke Carvedilol HEXAL, hvis:

du er allergisk over for carvedilol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

du nogensinde har haft pibende vejrtrækning på grund af astma eller andre lungesygdomme.

du har svært nedsat hjertefunktion (hævelse af hænder, ankler og fødder), som bliver behandlet

med lægemidler, som du får indgivet i blodårerne (intravenøst).

du har leverproblemer.

du har hjerteproblemer (for eksempel “hjerteblok”, langsom puls eller kardiogent shock).

Carvedilol HEXAL er ikke egnet til personer med visse hjerteproblemer.

du har meget lavt blodtryk.

du har en blodprop i lungerne, som forårsager brystsmerter og stakåndethed (akut lungeemboli)

du har en speciel type sjældne brystsmerter (Prinzmetals angina).

du har fået at vide, at du har højt blodtryk på grund af en tumor nær nyrerne (fæokromocytom).

du har fået at vide, at du har for meget syre i blodet (en tilstand kaldet metabolisk acidose).

du tager et eller flere af følgende lægemidler:

MAO-hæmmere (for depression).

verapamil og diltiazem som injektion (til behandling af hjerteproblemer og til sænkning af

blodtrykket).

du ammer.

Tag ikke Carvedilol HEXAL, hvis et eller flere af ovenstående punkter gør sig gældende for dig.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Carvedilol HEXAL, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Carvedilol HEXAL hvis:

Du har lungeproblemer.

Du har nyreproblemer.

Du har diabetes (højt blodsukker).

Du bruger kontaktlinser (du skal være opmærksom på, at du kan opleve øjentørhed).

Du har problemer med dine blodkar (perifer vaskulær sygdom).

Du nogensinde har haft problemer med din skjoldbruskkirtel.

Du nogensinde har haft en alvorlig allergisk reaktion (for eksempel pludselig hævelse med

vejrtræknings- eller synkebesvær til følge, hævelse af hænder, fødder og ankler eller alvorligt

udslæt).

Du lider af allergi og får desensibiliseringsbehandling.

Du har problemer med blodomløbet i fingre og tæer (Raynauds syndrom).

Du har fået en hudlidelse kaldet “psoriasis”, efter at du har taget betablokkere.

Du har en type angina, der kaldes for “Prinzmetals angina”.

Du har en vækst på en af dine binyrer (“fæokromocytom”).

Du nogensinde har haft en meget alvorlig sygdom med blisterdannelse i huden, munden, øjnene

og på kønsdelene (toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og Stevens-Johnsons syndrom (SJS)) i

forbindelse med tidligere brug af carvedilol.

Hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen

eller apotekspersonalet, før du tager Carvedilol HEXAL.

Dopingadvarsel

Brug af carvedilol kan medføre et positivt resultat i forbindelse med dopingkontrol. Det kan være

sundhedsskadeligt at anvende carvedilol som dopingmiddel.

Børn og unge

På grund af manglende/utilstrækkelige data vedrørende sikkerhed og virkning er Carvedilol

HEXAL ikke anbefalet til brug hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Carvedilol HEXAL

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af

følgende lægemidler:

Anden hjerte- eller blodtryksmedicin, herunder vanddrivende lægemidler (diuretika),

kalciumblokkere (for eksempel diltiazem eller verapamil) eller lægemidler til behandling

hjerterytmeforstyrrelser (for eksempel digoxin og amiodaron).

Katekolamindepleterende midler (for eksempel reserpin og monoaminooxidasehæmmere

(MAO-hæmmere såsom isocarboxid og phenelzin - anvendes til behandling af depression)).

Fluoxetin og paroxetin (anvendes til behandling af depression).

Lægemidler mod diabetes, såsom insulin eller metformin.

Clonidin (anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, migræne og hedeture i

overgangsalderen).

Rifampicin (anvendes til behandling af infektioner).

Ciclosporin (anvendes efter en organtransplantation).

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er såsom acetylsalicylsyre, indomethacin

og ibuprofen).

Bronkodilatorer af betaagonisttypen (anvendes til behandling af trykken for brystet og pibende

vejrtrækning på grund af astma eller andre brystlidelser (for eksempel salbutamol og

terbutalinsulfat)).

Lægemidler, der reducerer mavesyre (cimetidin).

Operationer

Hvis du skal gennemgå en operation, skal du fortælle lægen, at du tager Carvedilol HEXAL. Det

skyldes, at visse bedøvelsesmidler kan sænke dit blodtryk, så det bliver for lavt.

Graviditet og amning

Tag ikke Carvedilol HEXAL, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer, medmindre

lægen har anvist det.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan opleve svimmelhed, når du tager Carvedilol HEXAL. Der er størst sandsynlighed for dette i

starten af behandlingen, eller hvis din behandling bliver ændret, og når du drikker alkohol. Hvis du

oplever dette, skal du undlade at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Tal med lægen, hvis du

bemærker andre problemer, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner,

mens du er i behandling med Carvedilol HEXAL.

Carvedilol HEXAL indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Carvedilol HEXAL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Der findes tabletter med et højere eller lavere indhold af den aktive substans.

Behandling af forhøjet blodtryk

Voksne

Startdosis:

12,5 mg én gang daglig de første 2 dage.

Derefter fortsættes behandlingen med 25 mg én gang daglig.

Maksimal dosis:

25 mg 2 gange daglig.

Ældre

Startdosis:

12,5 mg én gang daglig.

Dosis kan øges gradvist efter behov.

Maksimal dosis:

25 mg 2 gange daglig.

Behandling af angina pectoris

Startdosis:

12,5 mg 2 gange daglig de første 2 dage.

Derefter fortsættes behandlingen med 25 mg 2 gange daglig.

Maksimal dosis:

50 mg 2 gange daglig

Ældre: Den maksimale dosis er 25 mg 2 gange daglig.

Behandling af nedsat hjertefunktion

Voksne

Startdosis:

3,125 mg 2 gange daglig

.

Afhængig af virkningen kan dosis øges gradvist efter to eller flere uger til: 6,25 mg 2 gange

daglig, herefter til 12,5 mg 2 gange daglig efterfulgt af 25 mg 2 gange daglig.

Maksimal dosis:

25 mg 2 gange daglig.

Den maksimale dosis til personer, der vejer over 85 kg, og som ikke har alvorligt nedsat

hjertefunktion er 50 mg 2 gange daglig.

Lægen vil holde dig under tæt kontrol i starten af behandlingen, og når dosis øges.

Ikke alvorligt nedsat leverfunktion eller nedsat nyrefunktion

Dosis fastsættes af lægen, som vil tilpasse den individuelt til dig.

Indtagelsesmåde

Tag tabletterne sammen med et glas vand i forbindelse med måltider.

Deling af tabletten

Læg tabletten på et hårdt underlag med delekærven opad. Tryk med én finger på midten af

tabletten, og den vil hermed dele sig i to stykker.

Behandlingsvarighed

Fastsættes af lægen.

Hvis du har taget for meget Carvedilol HEXAL

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Carvedilol HEXAL, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas),

eller hvis en anden person har taget nogle af tabletterne. Medbring pakningen.

Du kan få følgende symptomer, hvis du har taget flere tabletter, end du skulle: langsom puls,

svimmelhed eller besvimelsesfornemmelse, kortåndethed, pibende vejrtrækning eller ekstrem

træthed.

Hvis du har glemt at tage Carvedilol HEXAL

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis

det næsten er tid til næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Carvedilol HEXAL

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden at tale med lægen om det. Lægen vil

eventuelt anvise, at du stopper behandlingen gradvist over 1 til 2 uger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Symptomer på alvorlige allergiske reaktioner

kan omfatte pludselig hævelse af svælg, ansigt,

læber og mund, som kan medføre vejrtræknings- eller synkeproblemer.

Brystsmerter

med kortåndethed, øget svedtendens og kvalme.

Mindre hyppig vandladning

med hævelse af benene, hvilket tyder på nyreproblemer.

Alvorlige hudreaktioner

, såsom udslæt, hudrødme, blisterdannelse på læberne, omkring øjnene

eller i munden, hudafskalning (symptomer på erythema multiforme), sårdannelse i munden, på

læberne og på huden (tegn på Stevens-Johnsons syndrom), løsning af hudens øverste lag over hele

kroppen (tegn på toksisk epidermal nekrolyse).

Meget lavt blodsukker

(hypoglykæmi),

hvilket kan medføre krampeanfald eller bevidstløshed.

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Svimmelhed.

Hovedpine.

Svaghed og træthed.

Hjerteproblemer. Tegnene herpå omfatter brystsmerter, træthed, kortåndethed og hævelse af

arme og ben.

Lavt blodtryk. Tegnene herpå omfatter svimmelhed eller besvimelsesfornemmelse.

Svimmelhed, hovedpine, svaghed og træthed optræder som regel i mild grad og oftest i starten af

behandlingen.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Infektioner i luftveje (bronkitis), lunger (pneumoni), næse og svælg (øvre luftveje). Tegnene

herpå omfatter pibende vejrtrækning, kortåndethed, trykken for brystet og ondt i halsen.

Urinvejsinfektioner, som kan give vandladningsproblemer.

Lavt antal røde blodlegemer (anæmi). Tegnene herpå omfatter træthed, bleg hud, hjertebanken

(palpitationer) og kortåndethed.

Vægtøgning.

Forhøjet kolesterolniveau (ses i en blodprøve).

Manglende blodsukkerkontrol hos personer med diabetes.

Nedtrykthed.

Besvimelse.

Synsproblemer, ømme eller tørre øjne på grund af nedsat tåresekretion.

Langsom puls.

Svimmelhed eller besvimelsesfornemmelse, når du rejser dig op.

Væskeophobning. Tegnene herpå omfatter: generel hævelse af hele kroppen, hævelse af enkelte

kropsdele såsom hænder, fødder, ankler og ben og øget mængde blod i kroppen.

Problemer med blodomløbet i arme og ben. Tegnene herpå omfatter kolde hænder og fødder,

bleghed, snurren og smerter i fingrene og smerter i benene, som forværres, når du går.

Vejtrækningsproblemer.

Kvalme eller opkastning.

Diarré.

Mavesmerter/fordøjelsesbesvær.

Smerter, muligvis i hænder og fødder.

Problemer med nyrerne, herunder ændringer i vandladningshyppighed.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Søvnforstyrrelser.

Mareridt.

Hallucinationer, forvirring.

Snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder.

Hudproblemer, herunder hududslæt, der kan dække en stor del af kroppen, knudret udslæt

(nældefeber), kløe og tørre hudpletter.

Manglende evne til rejsning (impotens).

Forstoppelse.

Forstyrrelser i stimulusoverledningen mellem øvre og nedre hjertekamre.

Brystsmerter på grund af forsnævrede blodkar i hjertet (angina).

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Lavt antal blodplader. Tegnene herpå omfatter tendens til blå mærker og næseblod.

Tilstoppet næse, pibende vejrtrækning og influenzalignende symptomer.

Mundtørhed.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Lavt antal af alle typer hvide blodlegemer. Tegnene herpå omfatter infektioner i mund, gummer,

svælg og lunger.

Allergiske reaktioner (overfølsomhed). Tegnene herpå kan omfatte vejrtræknings- eller

synkeproblemer forårsaget af pludselig hævelse af svælg eller ansigt eller hævelse af hænder,

fødder og ankler.

Leverproblemer, hvilket ses i en blodprøve.

Nogle kvinder kan opleve problemer med kontrol over blære og vandladning (urininkontinens).

Dette bliver som regel bedre, når behandlingen stoppes.

Visse typer af psykiske lidelser (psykoser).

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Hårtab.

Carvedilol HEXAL kan også medføre, at personer, der har en meget mild form for sukkersyge

kaldet “latent diabetes”, udvikler tegn på sukkersyge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og pakningen eller beholderen

efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning/beholder for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carvedilol HEXAL indeholder:

Aktivt stof:

carvedilol. Hver tablet indeholder henholdsvis 6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg

carvedilol.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; mikrokrystallinsk cellulose; crospovidon;

povidon K30; silica, kolloid, vandfri og magnesiumstearat

.

Farvestoffer:

Carvedilol HEXAL 6,25 mg: jernoxid, gul (E172).

Carvedilol HEXAL 12,5 mg: jernoxid, rød (E172) og jernoxid, gul (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Carvedilol HEXAL 6,25 mg er en gul, rund, hvælvet tablet med delekærv, der er mærket C2 på den

ene side.

Carvedilol HEXAL 12,5 mg er en gammelrosa, rund, hvælvet tablet med delekærv, der er mærket

C3 på den ene side.

Carvedilol HEXAL 25 mg er en hvid, rund, hvælvet tablet med delekærv, der er mærket C4 på den

ene side.

Pakningsstørrelser:

Tabletbeholder med låg i polyethylen (PE/HD): 28, 30, 60, 100, 250 og 500 tabletter.

Blister (Al/PVC): 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 60x1, 98, 98x1 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, PL-02-672 Warsawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 3. februar 2021

Læs hele dokumentet

23. september 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Carvedilol ”HEXAL”, tabletter

0.

D.SP.NR.

21705

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carvedilol ”HEXAL”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 6,25 mg, 12,5 mg eller 25 mg carvedilol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

6,25 mg:

Gul, rund, konveks, delelig tablet med trykdelekærv, kodet C2.

12,5 mg:

Gammelrosa, rund, konveks, delelig tablet med trykdelekærv, kodet C3

25 mg:

Hvid, rund, konveks, delelig tablet med trykdelekærv, kodet C4.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Essentiel hypertension

Kronisk, stabil angina pectoris

Tillægsbehandling af moderat til svær stabil hjerteinsufficiens

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Carvedilol HEXAL findes i 3 styrker: 6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg.

Essentiel hypertension

Carvedilol kan bruges til behandling af hypertension alene eller i kombination med andre

antihypertensiva, især thiaziddiuretika.

Dosering én gang dagligt anbefales, men den anbefalede maksimale enkeltdosis er

25 mg, og den anbefalede maksimale daglige dosis er 50 mg.

34518_spc.doc

Side 1 af 14

Voksne: Anbefalet startdosis er 12,5 mg én gang dagligt i 2 dage. Derefter fortsættes

behandling med 25 mg dagligt. Om nødvendig kan dosis gradvist øges yderligere med

intervaller på 2 uger eller sjældnere.

Ældre: Anbefalet startdosis ved hypertension er 12,5 mg én gang dagligt, som også kan

være tilstrækkelig for fortsat behandling. Hvis terapeutisk respons viser sig at være

utilstrækkelig ved denne dosering, kan dosis gradvist øges yderligere med intervaller på 2

uger eller sjældnere.

Kronisk stabil angina pectoris

Voksne: Anbefalet startdosis er 12,5 mg to gange dagligt i to dage. Derefter fortsættes

behandling med en dosering på 25 mg to gange dagligt. Om nødvendigt kan dosis gradvist

øges yderligere med intervaller på 2 uger eller sjældnere. Den anbefalede daglige

maksimumdosis er 100 mg fordelt på doser (to gange dagligt).

Ældre: Anbefalet startdosis er 12,5 mg to gange dagligt i to dage.

Derefter fortsættes behandling med en dosering på 25 mg to gange dagligt, som er den

anbefalede maksimale daglige dosis.

Hjerteinsufficiens

Behandling af moderat til svær hjerteinsufficiens udover konventionel grundbehandling

med diuretika, ACE-hæmmere, digitalis og/eller vasodilatorer. Patienten skal være klinisk

stabil (ingen ændring i NYHA-klasse, ingen indlæggelse på grund af hjerteinsufficiens), og

grundbehandlingen skal være stabiliseret i minimum 4 uger inden behandlingen. Desuden

skal patienten have en reduceret uddrivningsfraktion for venstre ventrikel, en

hjertefrekvens på > 50 slag/min. og et systolisk blodtryk på > 85 mm Hg (se 4.3

"Kontraindikationer").

Startdosis er 3,125 mg to gange dagligt i to uger. Hvis initialdosis tolereres godt, kan

carvediloldosis øges med intervaller på 2 uger eller sjældnere, først til 6,25 mg to gange

dagligt, så til 12,5 mg to gange dagligt og dernæst til 25 mg to gange dagligt. Det

anbefales, at dosis øges til det højeste niveau, som patienten kan tåle.

Den anbefalede maksimumdosis er 25 mg administreret to gange dagligt til patienter, som

vejer under 85 kg og 50 mg to gange dagligt til patienter, som vejer over 85 kg, forudsat at

patientens hjerteinsufficiens ikke er svær. En dosisforøgelse til 50 mg to gange dagligt skal

foretages omhyggeligt og under tæt lægeovervågning af patienten.

En forbigående forværring af symptomerne på hjerteinsufficiens kan forekomme i

begyndelsen af behandlingsforløbet eller som følge af en dosisforøgelse, især hos patienter

med svær hjerteinsufficiens og/eller under behandling med diuretika i høje doser. Det er

normalt ikke nødvendigt at afbryde behandlingen, men dosis bør ikke øges. Patienten skal

overvåges af en læge/kardiolog efter behandlingens start eller ved forøgelse af dosis. Inden

en dosisforøgelse foretages, skal patienten altid undersøges for potentielle symptomer på

forværring af hjerteinsufficiens eller symptomer på udtalt vasodilation (f.eks. nyrefunktion,

legemsvægt, blodtryk, hjertefrekvens og -rytme). Forværring af hjerteinsufficiens eller

væskeretention behandles med øgning af diuretikadosis, og carvediloldosis bør ikke øges

før patienten er stabil. I tilfælde af bradykardi eller forlængelse af AV-ledning skal

digoxinniveauet først overvåges. Af og til kan det være nødvendigt at reducere

carvediloldosis eller midlertidigt afbryde behandlingen helt. Selv i de tilfælde kan titrering

af carvediloldosis ofte fortsættes med succes.

34518_spc.doc

Side 2 af 14

Hvis carvedilolbehandling er afbrudt i mere end to uger, bør behandlingen startes igen på

3,125 mg to gange dagligt og gradvist øges i overensstemmelse med ovennævnte

anbefaling.

Nyreinsufficiens

Dosis skal bestemmes individuelt for hver enkelt patient, men i henhold til de

farmakokinetiske parametre er der ikke noget, der tyder på, at dosisjustering af carvedilol

hos patienter med hjerteinsufficiens er nødvendig.

Moderat leverdysfunktion

Dosisjustering kan være nødvendig.

Børn og unge (< 18 år). Der findes ikke tilstrækkelige data om carvedilols virkning og

sikkerhed.

Ældre. Ældre patienter kan være mere modtagelige over for virkningen af carvedilol og

bør overvåges mere omhyggeligt.

Som ved behandling med andre typer betablokkere og især hos hjertepatienter skal

behandlingsophør med carvedilol foretages gradvist (se 4.4 "Særlige advarsler og

forsigtighedsregler vedrørende brugen").

Administration

Det er ikke nødvendigt at tage tabletterne i forbindelse med et måltid. Dog anbefales det, at

patienter med hjerteinsufficiens tager carvedilol sammen med føde for at forsinke

absorptionen og reducere risikoen for ortostatisk hypotension.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Ustabil/dekompenseret hjerteinsufficiens

Klinisk manifest leverinsufficiens.

Bronkospasme eller astma i anamnesen.

AV-blokering af II eller III grad (medmindre patienten har pacemaker).

Svær bradykardi (< 50 slag/min.).

Kardiogent shock.

Syg sinus-syndrom (inkl. sinoatrialt blok).

Svær hypotension (systolisk blodtryk under 85 mmHg).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kronisk kongestiv hjerteinsufficiens

Hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens kan der opstå forværring af

hjerteinsufficiens eller væskeretention i forbindelse med optitrering af carvedilol. Hvis der

opstår sådanne symptomer, skal diuretika øges, og carvediloldosis bør ikke øges, før der

igen er opnået klinisk stabilitet. Det kan af og til være nødvendigt at reducere

carvediloldosis og i sjældne tilfælde at seponere carvedilol midlertidigt. Sådanne episoder

udelukker ikke efterfølgende, vellykket titrering af carvedilol. Carvedilol bør anvendes

34518_spc.doc

Side 3 af 14

med forsigtighed i kombination med digitalisglykosider, idet begge lægemidler sinker AV-

ledningen.

Nyrefunktion ved kongestiv hjerteinsufficiens

Reversibel forværring af nyrefunktion er set ved carvedilolbehandling hos patienter med

kronisk hjerteinsufficiens og lavt blodtryk (systolisk blodtryk <100 mmHg), iskæmisk

hjertesygdom og diffus vaskulær sygdom og/eller latent nyreinsufficiens.

Dysfunktion af venstre ventrikel efter akut myokardieinfarkt

Inden der indledes behandling med carvedilol, skal patienten være klinisk stabil og have

modtaget en ACE-hæmmer i mindst 48 timer forinden, og dosen af ACE-hæmmeren skal

have været stabil i mindst 24 timer forinden.

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Carvedilol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) med en bronkospastisk komponent, som ikke får peroral medicin eller

inhalationsmedicin, og kun hvis den potentielle fordel overstiger den mulige risiko.

Hos patienter med tendens til bronkospasme kan der opstå respirationsbesvær som følge af

en potentiel øgning af modstanden i luftvejene. Patienterne bør holdes under tæt

monitorering under opstart og optitrering af carvedilol, og dosen af carvedilol bør

reduceres, hvis der ses tegn på bronkospasme under behandlingen.

Diabetes

Der bør udvises forsigtighed, når carvedilol administreres til patienter med diabetes

mellitus, idet de tidlige tegn og symptomer på akut hypoglykæmi kan maskeres eller

svækkes. Hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens og diabetes kan brug af carvedilol

være forbundet med forværring af blodglucosekontrollen.

Perifer vaskulær sygdom

Carvedilol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med perifer vaskulær sygdom, idet

betablokkere kan fremskynde eller forværre symptomer på arteriel insufficiens.

Raynauds fænomen

Carvedilol bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der lider af perifere

kredsløbsforstyrrelser (f.eks. Raynauds fænomen), idet det kan forværre symptomerne.

Tyreotoksikose

Carvedilol kan sløre symptomerne på tyreotoksikose.

Anæstesi og tung kirurgi

På grund af de synergistiske negative inotrope virkninger af carvedilol og anæstetika bør

der bør udvises forsigtighed hos patienter, der skal have foretaget almen kirurgi.

34518_spc.doc

Side 4 af 14

Bradykardi

Carvedilol kan inducere bradykardi. Hvis patientens puls falder til under 55 slag pr. minut,

bør carvediloldosis reduceres.

Hypersensitivitet

Forsigtighed bør udvises ved administration af carvedilol til patienter med svære

hypersensitivitetsreaktioner i anamnesen og hos patienter, som er i

desensibiliseringsbehandling, da betablokkere kan øge både følsomheden over for

allergener og graden af en anafylaktisk reaktion.

Psoriasis

Patienter med psoriasis relateret til betablokkerbehandling i anamnesen bør kun have

carvedilol efter afvejning af benefit-/riskforholdet.

Samtidig brug af calciumblokkere

Omhyggelig monitorering af EKG og blodtryk er nødvendig hos patienter, der får samtidig

behandling med calciumblokkere af verapamil- eller diltiazemtypen eller med andre

antiarytmika.

Fæokromocytom

Hos patienter med fæokromocytom bør en alfablokker indledes inden brug af en hvilken

som helst betablokker. Selvom carvedilol har både alfa- og betablokerende farmakologiske

virkninger, er der ingen erfaring med brug hos patienter med denne lidelse. Der bør derfor

udvises forsigtighed ved administration af carvedilol hos patienter, hvor der er mistanke

om fæokromocytom.

Prinzmetals angina

Midler med ikke-selektiv betablokerende virkning kan fremprovokere brystsmerter hos

patienter med Prinzmetals angina. Der er ingen klinisk erfaring med carvedilol hos sådanne

patienter, selvom carvedilols alfablokerende virkning eventuelt kan forebygge sådanne

symptomer. Der bør dog udvises forsigtighed ved administration af carvedilol til patienter,

hvor der er mistanke om Prinzmetals angina.

Kontaktlinser

Kontaktlinsebrugere bør være opmærksomme på muligheden for nedsat tåresekretion.

Seponeringssyndrom

Carvedilolbehandling bør ikke seponeres pludseligt. Dette gælder især hos patienter med

iskæmisk hjertesygdom. Seponeringen af carvedilol skal ske gradvist (over en periode på

to uger).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency)

eller glucose-/galactosemalabsorption.

34518_spc.doc

Side 5 af 14

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Carvedilol er et substrat og en hæmmer af P-glykoprotein. Derfor kan biotilgængeligheden

af lægemidler, der transporteres af P-glykoprotein, være øget ved samtidig administration

af carvedilol. Derudover kan induktorer eller hæmmere af P-glykoprotein ændre

biotilgængeligheden af carvedilol.

Såvel hæmmere som induktorer af CYP2D6 og CYP2C9 kan ændre den systemiske

og/eller præsystemiske metabolisme af carvedilol stereoselektivt, hvilket fører til øgede

eller reducerede plasmakoncentrationer af R- og S-carvedilol. Nedenfor beskrives nogle

eksempler, der er set hos patienter eller raske frivillige, men listen er ikke udtømmende.

Digoxin: Digoxinkoncentrationerne øges med cirka 15 %, når digoxin og carvedilol

administreres samtidigt. Både digoxin og carvedilol sinker AV-ledningen. Det anbefales at

øge monitoreringen af digoxinniveauerne ved opstart, justering eller seponering af

carvedilol (se pkt. 4.4).

Rifampicin: I et studie med 12 raske frivillige medførte administration af rifampicin et fald

i plasmaniveauerne af carvedilol på cirka 70 %. Dette skyldtes sandsynligvis induktion af

P-glykoprotein og et deraf følgende fald i den intestinale absorption af carvedilol.

Ciclosporin: I to studier med nyre- og hjertetransplanterede patienter, der fik oral

ciclosporin, blev der set øgede plasmakoncentrationer af ciclosporin efter opstart af

carvedilolbehandling. Hos cirka 30 % af patienterne måtte ciclosporindosis reduceres for at

fastholde ciclosporinkoncentrationerne inden for det terapeutiske område, hvorimod det

ikke var nødvendigt med dosisjusteringer hos de resterende patienter. Ciclosporindosis

blev i gennemsnit nedsat med 20 % hos disse patienter. Da der er stor forskel på, hvilken

dosisjustering, der er påkrævet hos den enkelte patient, anbefales det at monitorere

ciclosporinkoncentrationerne nøje efter indledning af carvedilolbehandling og at justere

ciclosporindosis efter behov.

Amiodaron: Hos patienter med hjertesvigt nedsætter amiodaron clearance af S-carvedilol,

sandsynligvis som følge af hæmning af CYP2C9. Den gennemsnitlige

plasmakoncentration af R-carvedilol var uændret. Derfor er der en potentiel risiko for øget

betablokade som følge af øgede plasmakoncentrationer af S-carvedilol.

Fluoxetin: I et randomiseret overkrydsningsstudie med 10 patienter med hjertesvigt

resulterede samtidig administration af fluoxetin, der er en stærk CYP2D6-hæmmer, i

stereoselektiv hæmning af carvedilolmetabolismen med en stigning på 77 % i

gennemsnitligt AUC af R(+)-enantiomeren. Der blev dog ikke set nogen forskelle i

bivirkninger, blodtryk eller hjertefrekvens imellem behandlingsgrupperne.

Farmakodynamiske interaktioner

Insulin eller orale hypoglykæmika: Lægemidler med betablokerende egenskaber kan øge

den blodsukkersænkende virkning af insulin og orale hypoglykæmika. Tegnene på

hypoglykæmi kan maskeres eller svækkes (især takykardi). Det anbefales derfor at

kontrollere blodglucoseniveauerne regelmæssigt hos patienter, der tager insulin eller orale

hypoglykæmika.

34518_spc.doc

Side 6 af 14

Katekolamindepleterende midler: Patienter, der både tager lægemidler med betablokerende

egenskaber og et lægemiddel, der kan reducere katekolaminer (f.eks. reserpin og

monoaminooxidasehæmmere), bør observeres nøje for tegn på hypotension og/eller svær

bradykardi.

Digoxin: Kombineret brug af betablokkere og digoxin kan resultere i additiv forlængelse af

den atrioventrikulære (AV) ledningstid.

Verapamil, diltiazem, amiodaron eller andre antiarytmika: Kombination med carvedilol

kan øge risikoen for AV-ledningsforstyrrelser (se pkt. 4.4).

Clonidin: Samtidig administration af clonidin og lægemidler med betablokerende

egenskaber kan forstærke blodtryks- og hjertefrekvenssænkende virkninger. Når samtidig

behandling med lægemidler med betablokerende egenskaber og clonidin skal afsluttes, skal

betablokkeren seponeres først. Clonidinbehandlingen kan seponeres nogle dage senere ved

gradvis reduktion af dosis.

Calciumblokkere (se pkt. 4.4). Isolerede tilfælde af ledningsforstyrrelse (sjældent med

hæmodynamisk kompromittering) er set ved samtidig administration af carvedilol og

diltiazem. Som med andre midler med betablokerende egenskaber anbefales det at

monitorere EKG og blodtryk, hvis carvedilol skal administreres oralt sammen med

calciumblokkere af verapamil- eller diltiazemtypen.

Antihypertensiva: Ligesom andre lægemidler med betablokerende virkning kan carvedilol

forstærke virkningen af andre samtidige lægemidler med antihypertensiv virkning (f.eks.

1-receptorantagonister) eller med en bivirkningsprofil, der omfatter hypotension.

Anæstetika: Nøje monitorering af vitale tegn anbefales under anæstesi på grund af de

synergistiske negative inotropiske og hypotensive virkninger af carvedilol og anæstetika

(se pkt. 4.4).

NSAID'er: Samtidig brug af non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er) og

betaadrenerge blokkere kan resultere i en blodtryksstigning og i nedsat blodtrykskontrol.

Bronkodilatatorer af betaagonisttypen: Ikke-kardioselektive betablokkere modvirker de

bronkodilaterende virkninger af bronkodilatatorer af betaagonisttypen. Det anbefales at

monitorere patienterne nøje.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelig klinisk erfaring med carvedilol hos gravide kvinder.

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige, hvad angår virkninger på graviditeten, den

embryonale/føtale udvikling, fødslen og den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Den

potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Carvedilol bør ikke anvendes under graviditet, medmindre den potentielle gavnlige

virkning opvejer den potentielle risiko.

Betablokkere reducerer placentaperfusion, hvilket kan resultere i fosterdød og abort eller

for tidlig fødsel. Der kan desuden forekomme bivirkninger (især hypoglykæmi og

bradykardi) hos fostret og det nyfødte barn. Der kan være en øget risiko for hjerte- og

lungeproblemer hos den nyfødte i den postnatale periode. Dyreforsøg har ikke vist

væsentlig evidens for teratogenicitet med carvedilol (se også pkt. 5.3).

34518_spc.doc

Side 7 af 14

Amning

Dyreforsøg har vist, at carvedilol eller dets metabolitter udskilles i brystmælk. Det er

ukendt, om carvedilol udskilles i human mælk. Det er derfor frarådet at amme under

behandling med carvedilol.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Der er ikke udført studier af carvedilols indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

På grund af interindividuelle reaktioner (f.eks. svimmelhed og træthed) kan evnen til at

føre motorkøretøj og betjene maskiner være nedsat. Dette gør sig især gældende i starten af

behandlingen, efter dosisøgninger eller ved produktskift og i kombination med alkohol.

4.8

Bivirkninger

(a) Resumé af sikkerhedsprofilen

Med undtagelse af svimmelhed, abnormt syn og bradykardi er hyppigheden af

bivirkninger ikke dosisafhængig.

(b) Liste over bivirkninger i tabelform

Risikoen for de fleste bivirkninger ved carvedilol er ensartet ved alle indikationer.

Undtagelser er beskrevet i underafsnit (c).

Hyppighedskategorierne er:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

MEGET

ALMINDELIG

1/10)

ALMINDELIG

1/100 til <1/10)

IKKE ALMINDELIG

1/1.000 til

1/100)

SJÆLDEN

1/10.000 til

1/1.000)

MEGET SJÆLDEN

1/10.000)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Bronkitis,

pneumoni,

infektion i øvre

luftveje,

urinvejsinfektion

Blod og

lymfesystem

Anæmi

Trombocytopeni

Leukopeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

(allergisk reaktion)

Metabolisme og

ernæring

Vægtøgning,

Hyperkolesterolæ-

mi, nedsat

blodglucosekontrol

(hyperglykæmi,

hypoglykæmi) hos

patienter med

eksisterende

diabetes

34518_spc.doc

Side 8 af 14

MEGET

ALMINDELIG

1/10)

ALMINDELIG

1/100 til <1/10)

IKKE ALMINDELIG

1/1.000 til

1/100)

SJÆLDEN

1/10.000 til

1/1.000)

MEGET SJÆLDEN

1/10.000)

Psykiske

forstyrrelser

Depression,

nedtrykthed

Søvnforstyrrelser

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine

Præsynkope, synkope,

paræstesi

Øjne

Nedsat syn, nedsat

tåresekretion (tørre

øjne), øjenirritation

Hjerte

Hjerteinsufficiens

Bradykardi, ødem,

hypervolæmi,

overhydrering

Atrioventrikulært blok,

angina pectoris

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Ortostatisk

hypotension,

forstyrrelser i det

perifere kredsløb

(kolde

ekstremiteter,

perifer vaskulær

sygdom, forværring

af claudicatio

intermittens og

Raynauds

fænomen)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø,

lungeødem, astma

hos prædisponerede

patienter

Nasal tilstopning

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, diarré,

opkastning,

dyspepsi,

mavesmerter

Lever og galdeveje

Øget

alaninaminotransfera-

se (ALAT),

aspartataminotransfe-

rase (ASAT) og

gammeglutamyltrans-

ferase (GGT)

Hud og subkutane

væv

Hudreaktioner (f.eks.

allergisk eksantem,

dermatitis, urticaria,

pruritus, psoriasis- og

lichen planus-lignende

hudlæsioner), alopeci

Alvorlige kutane

bivirkninger (f.eks.

erythema multiforme,

Stevens-Johnsons

syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse)

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Ekstremitetssmerter

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt og

abnorm

nyrefunktion hos

patienter med diffus

vaskulær sygdom

og/eller

underliggende

nyreinsufficiens,

vandladningsforstyr

relser

Forværring af

nyrefunktion

Urininkontinens hos

kvinder

Det reproduktive

system og mammae

Erektil dysfunktion

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsste-

Asteni (træthed)

Smerter

34518_spc.doc

Side 9 af 14

MEGET

ALMINDELIG

1/10)

ALMINDELIG

1/100 til <1/10)

IKKE ALMINDELIG

1/1.000 til

1/100)

SJÆLDEN

1/10.000 til

1/1.000)

MEGET SJÆLDEN

1/10.000)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Svimmelhed, synkope, hovedpine og asteni optræder som regel i mild grad og med størst

sandsynlighed i starten af behandlingen.

Hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens kan der opstå forværring af

hjerteinsufficiens og væskeretention ved optitrering af carvediloldosis (se pkt. 4.4).

Hjerteinsufficiens er en almindeligt indberettet bivirkning hos både placebo- og

carvedilolbehandlede patienter (hhv. 14,5 % og 15,4 % hos patienter med dysfunktion af

venstre ventrikel efter akut myokardieinfarkt).

Der er set reversibel forværring af nyrefunktionen i forbindelse med carvedilolbehandling

hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens og lavt blodtryk, iskæmisk hjertesygdom og

diffus vaskulær sygdom og/eller underliggende nyreinsufficiens (se pkt. 4.4).

Som klasse kan betaadrenerge receptorblokkere forårsage, at latent diabetes mellitus bliver

manifest, at manifest diabetes bliver forværret, og at modreguleringen af blodglucose

bliver hæmmet.

Carvedilol kan forårsage urininkontinens hos kvinder. Dette forsvinder efter seponering af

lægemidlet.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Symptomer og tegn

I tilfælde af overdosering kan der opstå alvorlig hypotension, bradykardi,

hjerteinsufficiens, cardiogent shock og hjertestop. Der kan også forekomme

respirationsproblemer, bronkospasmer, opkastning, bevidsthedsforstyrrelser og

generaliserede krampeanfald.

34518_spc.doc

Side 10 af 14

Behandling

Udover almen understøttende behandling skal vitale parametre overvåges og korrigeres,

om nødvendigt med intensiv behandling.

Atropin kan anvendes mod udtalt bradykardi, hvorimod det anbefales at anvende

intravenøs glucagon eller sympatomimetika (dobutamin, isoprenalin) til understøttelse af

ventrikelfunktionen. Hvis der er behov for positiv inotrop virkning, bør det overvejes at

anvende phosphodiesterasehæmmere (PDE). Hvis forgiftningsprofilen er domineret af

perifer vasodilatation, bør der administreres norfenephrin eller noradrenalin med

kontinuerlig monitorering af kredsløbet. I tilfælde af lægemiddelresistent bradykardi bør

der iværksættes pacemakerbehandling.

Ved bronchospasmer bør der gives betasympatomimetika (i aerosolform eller intravenøst)

eller aminophyllin kan administreres intravenøst via langsom injektion eller infusion. I

tilfælde af krampeanfald anbefales det at give langsom intravenøs injektion af diazepam

eller clonazepam.

Ved kraftig overdosering med symptomer på shock skal den understøttende behandling

forløbe over tilstrækkelig lang tid, dvs. indtil patientens tilstand er stabiliseret, da

eliminationshalveringstiden og redistributionen af carvedilol fra dybere fordelingsrum må

forventes at være forlænget.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C07AG02, farmakoterapeutisk klassifikation: alfa- og betablokerende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carvedilol er en vasodilaterende nonselektiv betablokker, som reducerer perifer vaskulær

modstand ved hjælp af selektiv alfa 1-receptorblokade og undertrykker reninangiotensin

via ikke-selektiv betablokade. Reninaktiviteten i plasma reduceres, og væskeretention

forekommer sjældent.

Carvedilol har ingen intrinsic sympatomimetisk aktivitet (ISA). Som propranolol har den

membranstabiliserende egenskaber.

Carvedilol er et racemat af to stereoisomerer. I dyremodeller har begge enantiomerer vist

sig at have alfa-adrenerg receptorblokerende egenskaber. Non-selektive beta

- og beta

adrenoceptorblokerende egenskaber skyldes hovedsagelig S(-)enantiomeren.

Carvedilols og dets metabolitters antioxidantegenskaber er blevet påvist i in vitro og in

vivo dyrestudier og in vitro i et antal humane celletyper.

Hos hypertensive patienter er en reduktion i blodtrykket ikke forbundet med en samtidig

stigning i perifer modstand, som det er observeret med rene betablokkere.

34518_spc.doc

Side 11 af 14

Hjertefrekvensen er let nedsat. Slagvolumenen er uændret. Blodgennemstrømningen i

nyrerne og nyrefunktionen forbliver normal, ligesom den perifere blodgennemstrømning.

Derfor ses kolde ekstremiteter, som ofte forekommer i forbindelse med betablokkere,

sjældent. Hos hypertensive patienter øger carvedilol noradrenalinniveauet i plasma.

Ved langvarig behandling af patienter med angina har man observeret, at carvedilol har en

antiiskæmisk effekt og lindrer smerte. Hæmodynamiske studier har vist, at carvedilol

reducerer ventrikulær pre- og afterload. Hos patienter med dysfunktion i venstre ventrikel

eller kongestiv hjerteinsufficiens er det påvist, at carvedilol har en gunstig virkning på

hæmodynamik og venstre ventrikels uddrivningsfraktion og dimensioner. Carvedilol

reducerer dødelighed og behov for indlæggelser på grund af kardiovaskulære problemer

hos patienter med hjerteinsufficiens.

Carvedilol har ingen negativ effekt på serumlipidprofilen eller elektrolytter. Forholdet

mellem HDL (high-density-lipoproteiner) og LDL (low-density-lipoproteiner) forbliver

normalt.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Generelt. Den absolutte biotilgængelighed af oralt administreret carvedilol er ca. 25 %.

Maksimal plasmakoncentration cirka 1 time efter administration. Der er lineær

sammenhæng mellem dosis og plasmakoncentrationer. Hos patienter med langsom

hydroxylering af debrisoquin øgedes carvedilols plasmakoncentrationer op til 2-3 gange

sammenlignet med patienter med hurtig debrisoquin-metabolisering. Føde har ingen effekt

på biotilgængeligheden, men tiden for opnåelse af maksimal plasmakoncentration

forsinkes. Carvedilol er et stærkt lipofilt stof. Ca. 98-99 % af carvedilolet er bundet til

plasmaprotein. Fordelingsvolumenet er ca. 2 l/kg. First-pass-effekten efter oral indgivelse

er ca. 60-75 %.

Den gennemsnitlige eliminationshalveringstid for carvedilol er mellem 6 og 10 timer.

Plasmaclearance er ca. 590 ml/min. Eliminationen sker hovedsagelige via galden. Den

primære udskillelsesvej for carvedilol er via fæces. En mindre del elimineres via nyrerne i

form af metabolitter.

Der er påvist, at carvedilol metaboliseres i høj grad til forskellige metabolitter, som

hovedsageligt udskilles via galden. Carvedilol metaboliseres i leveren hovedsagelig ved

aromatisk ringoxydering og glucuronidasering. Demethylering og hydroxylering af

fenolringen resulterer i tre aktive metabolitter med betablokerende aktivitet. Sammenlignet

med carvedilol har disse tre aktive metabolitter en svag vasodilaterende effekt. Baseret på

prækliniske studier har 4’-hydroxifenolmetabolitten en betablokerende effekt, som er ca.

13 gange mere potent end carvedilol. Hos mennesker er metabolitkoncentrationen dog ca.

10 gange lavere end koncentrationen af carvedilol. To af carvedilols

hydroxycarbazolmetabolitter er ekstremt potente antioxidanter. De er 30 til 80 gange mere

potente end carvedilol.

Egenskaber i patienten. Carvedilols farmakokinetik påvirkes af patientens alder.

Koncentrationen af carvedilol i plasma er ca. 50 % højere hos ældre sammenlignet med

yngre mennesker. I en undersøgelse omfattende patienter med levercirrhose var carvedilols

biotilgængelighed fire gange højere, den maksimale plasmakoncentration fem gange højere

og fordelingsvolumenen tre gange højere end hos raske personer. Hos nogle hypertensive

patienter med moderat (kreatininclearance 20-30 ml/min.) eller svær (kreatininclearance <

34518_spc.doc

Side 12 af 14

20 ml/min.) nyreinsufficiens er der observeret en stigning i carvedilolkoncentrationerne i

plasma på ca. 40-55% sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion. Der var dog

store udsving i resultaterne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I undersøgelser udført på rotter og mus er der ikke påvist nogen potentiel carcinogen effekt

af carvedilol ved doser på 75 mg/kg og 200 mg/kg (38-100 gange den maksimale humane

dagsdosis).

Carvedilol viste ingen potentiel mutagen effekt under studier udført på pattedyr eller andre

dyr in vitro eller in vivo.

Ved indgivelse af høje doser af carvedilol til drægtige rotter (

200 mg/kg =

100 gange

den maksimale humane dagsdosis) blev der observeret uønskede virkninger i forbindelse

med drægtighed og fertilitet. Fysisk vækst og fosterets udvikling blev forsinket ved doser

60 mg/kg (

30 gange den maksimale humane dagsdosis). Embryotoksicitet (øget

dødelighed efter implantation af foster) forekom, men der var ingen deformation hos rotter

eller kaniner ved doser på henholdsvis 200 mg/kg og 75 mg/kg, (38-100 gange den

maksimale humane dagsdosis).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat.

Mikrokrystallinsk cellulose.

Crospovidon.

Povidon K30.

Silica, kolloid, vandfri.

Magnesiumstearat.

Farvestoffer:

6,25 mg tabletter indeholder desuden gul jernoxid (E172)

12,5 mg tabletter indeholder desuden rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Tabletbeholder med låg i polyethylen (PE/HD): Opbevares i den originale beholder.

Blister (Al/PVC): Opbevares i den originale pakning.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Tabletbeholder med låg i polyethylen (PE/HD): 28, 30, 60, 100, 250 og 500 tabletter.

Blister (Al/PVC): 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 60x1, 98, 98x1 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

34518_spc.doc

Side 13 af 14

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

HEXAL A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

6,25 mg ~ 34517

12,5 mg ~ 34518

25 mg ~ 34519

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. april 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. september 2014

34518_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information