Cardalis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-12-2020

Aktiv bestanddel:
benazepril hydrochloride, spironolactone
Tilgængelig fra:
Ceva Santé Animale
ATC-kode:
QC09BA07
INN (International Name):
benazepril hydrochloride, spironolactone
Terapeutisk gruppe:
Hunde
Terapeutisk område:
HJERTE-KAR-SYSTEM
Terapeutiske indikationer:
Til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens som følge af kroniske degenerative valvulær sygdom hos hunde (med vanddrivende støtte, som det er relevant).
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/002524
Autorisation dato:
2012-07-23
EMEA kode:
EMEA/V/C/002524

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-12-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 5 mg/40 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 10 mg/80 mg tyggetabletter til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

Frankrig

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

73614 Schorndorf

Tyskland

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter til hund

Benazepril hydroklorid 2,5 mg, spironolakton 20 mg

(benazepril HCl/spironolactone)

Cardalis 5 mg/40 mg tyggetabletter til hund

Benazepril hydroklorid 5 mg, spironolakton 40 mg

(benazepril HCl/spironolactone)

Cardalis 10 mg/80 mg tyggetabletter til hund

Benazepril hydroklorid 10 mg, spironolakton 80 mg

(benazepril HCl/spironolactone)

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver tyggetablet indeholder:

Benazepril

hydroklorid (HCl)

(benazepril HCl)

Spironolakton

(spironolactone)

Cardalis 2,5 mg/20 mg tabletter

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg tabletter

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg tabletter

10 mg

80 mg

Tyggetabletterne er brune, aflange, smagskorrigerede og med delekærv.

4.

INDIKATIONER

Til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af kronisk degenerativ valvulær sygdom hos

hunde (i kombination med diuretika efter behov).

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation (se afsnit ”Anvendelse under drægtighed

og laktation”)

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkaliæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) til hunde med renal

insufficiens.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for angiotensin-konverterende enzym ACE-

hæmmere eller nogen af tilsætningsstofferne

Bør ikke anvendes i tilfælde af nedsat hjerteoutput pga. aortastenose eller pulmonær stenose.

6.

BIVIRKNINGER

I meget sjældne tilfælde i spontane rapporterer er der rapporteret opkastning, diarré og kløe.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

-Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

-Almindelige (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

-Ikke almindelige (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 1000 behandlede dyr)

-Sjældne (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

-Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis du bemærker bivirkninger, også selvom de ikke er omtalt i denne indlægsseddel, eller du synes

lægemidlet ikke har virket, bedes du kontakte din dyrlæge.

7.

DYREARTER

Hunde.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Produktets faste kombination bør kun anvendes til hunde, som har behov for, at begge aktive stoffer

administreres samtidigt i dette faste forhold.

Oral administration.

Cardalis tyggetabletter bør administreres til hunden én gang dagligt med en dosering på 0,25 mg/kg

legemsvægt benazepril hydroklorid (HCl) og 2 mg/kg lgm. spironolakton jf. doseringskemaet

nedenfor.

Hundens vægt

(kg)

Styrke og antallet af tabletter, der skal administreres:

Cardalis 2,5 mg/20 mg

tyggetabletter

Cardalis

5 mg/40 mg

tyggetabletter

Cardalis

10 mg/80 mg

tyggetabletter

2,5– 5

5 – 10

10 – 20

20 – 40

40 – 60

1 + ½

60 – 80

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Tabletterne bør administreres med foder enten iblandet en lille mængde foder, der gives før resten af

hundens foder, eller direkte i selve foderet. Tabletterne indeholder oksekødssmag for at øge

palatabiliteten. I et feltstudium udført hos hunde med kronisk valvulær degenerativ sygdom blev

tabletterne frivilligt og fuldstændigt indtaget i 92% af tilfældene, uanset om de blev tilbudt med foder

eller ej.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, som er anført på glasset.

Holdbarhed efter glassets anbrud: 6 måneder.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

benazepril (hydroklorid) og spironolakton især hos hunde, der måtte lide af hypoadrenokorticisme,

hyperkaliæmi eller hypernatriæmi.

I modsætning til i human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombinationsbehandling

hos hunde ikke observeret øget forekomst af hyperkaliæmi. Hos hunde med renal svækkelse anbefales

regelmæssig monitorering af renalfunktion og serumkalium, da der kan være en øget risiko for

hyperkaliæmi.

Da spironolakton har en antiandrogen effekt, bør veterinær lægemidlet ikke anvendes til hunde i

vækst.

I ”Target Animal Safety study” blev der påvist en reversibel atrofi af prostata hos intakte hanhunde

behandlede med den anbefalede dosis af spironolakton.

Bør anvendes med forsigtighed hos hunde med nedsatleverfunktion, da denne lidelse kan ændre den

biologiske omdannelse af spironolakton i leveren.

Særlige forsigtighedsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr

Personer, der er overfølsomme over for benazepril eller spironolakton, bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet

Gravide skal være særligt opmærksomme på at undgå utilsigtet indtagelse, da ACE-hæmmere hos

mennesker har vist sig at kunne påvirke fosteret under graviditeten.

Utilsigtet indtagelse, særligt af børn, kan medføre bivirkninger som f.eks. døsighed, kvalme,

opkastning og diarré, samt hududslæt.

Søg læge i tilfælde af utilsigtet indtagelse og vis indlægssedlen eller etiketten til lægen.

Vask hænder efter anvendelse.

Anvendelse under drægtighed og diegivning

Bør ikke anvendes til drægtige og diegivende dyr, da der i kliniske studier med benazepril (som

hydroklorid) hos laboratoriedyr (rotter) er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet

(misdannelse af urinvejene hos fostre).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Furosemid er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med benazepril (hydroklorid)

og spironolakton uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Samtidig administration af veterinærlægemiddelet med andre antihypertensive stoffer (som f.eks.

kalciumkanalblokkere, β-blokkere eller diuretika), anæstetika eller sedativa kan potentielt have en

additiv, hypotensiv effekt.

Samtidig administration af veterinærlægemidlet med andre kaliumbesparende lægemidler (som

angiotensionreceptorblokkere, β-blokkere, kalciumkanalblokkere) kan potentielt føre til hyperkaliæmi.

(se afsnit ”Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr”).

Samtidig brug af NSAIDs med veterinærlægemiddelet kan reducere dets antihypertensive og

natriuretiske effekt og øge serumniveauet af kalium. Derfor skal hunde, som sideløbende behandles

med NSAIDs, monitoreres tæt og have korrekt væsketilførsel.

Administration af deoxykortikosteron sammen med produktet kan føre til en moderat reduktion af

spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoksin og hæver derved plasmakoncentrationen af

digoksin. Da det terapeutiske indeks for digoksin er meget snævert, er det tilrådeligt meget nøje at

monitorere hunde, der både behandles med digoksin og en kombination af benazepril (hydroklorid)

ogspironolakton.

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer, og kan derfor

påvirke metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde. Produktet bør derfor

anvendes med forsigtighed sammen med andre veterinære lægemidler, som inducerer, hæmmer eller

metaboliseres af disse enzymer.

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift)

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (2,5 mg/kg lgm. benazepril hydroklorid og

20 mg/kg lgm. spironolakton) til raske hunde, observeredes dosis-afhængige bivirkninger.(Se afsnit

”Bivirkninger”)

Daglig overdosering af raske hunde med f.eks. 6 gange (1,5 mg/kg lgm. benazepril hydroklorid og 12

mg/kg lgm. spironolakton) og 10 gange (2,5 mg/kg lgm. benazepril hydroklorid og 20 mg/kg lgm.

spironolakton) anbefalet dosis fører til et moderat dosisafhængigt fald i mængden af røde blodceller.

Dette moderate fald var dog forbigående, mængden af røde blodceller forblev inden for

normalniveauet og fundet ansås ikke for at have klinisk betydning. Dosisafhængig men moderat

kompensatorisk, fysiologisk hypertrofi af binyrernes zona glomerulosa blev også observeret ved

doser, der var 3 gange højere end den anbefalede. Denne hypertrofi synes ikke patologisk og er

reversibel efter afbrydelse af behandlingen.

I tilfælde af en hunds utilsigtede indtagelse af mange Cardalis tyggetabletter er der ingen specifik

antidot eller behandling. Det anbefales at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen

(afhængig af risikovurdering) og monitorere elektrolytter. Symptomatisk behandling som f.eks.

væsketerapi bør ligeledes indledes.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse

for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Pakningsstørrelser

Glassene er udstyret med børnesikret lukning.

Tabletterne er pakket i kartonæsker, som indeholder et glas à 30 tabletter eller et glas à 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7-α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptorer, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.). I nyrerne inhiberer

spironolakton den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget udskillelse af

natrium og dermed følgelig vand, samt retention af kalium.

Den renale effekt af spironolakton og dets metabolitter fører til et fald i ekstracellulærvolumen og

deraf følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret

hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton de nedbrydende effekter af aldosteron.

Selvom den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardial og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle hundemodeller blev det påvist, at langtidsterapi med en aldosteron-antagonist

forhindrer den progressive dysfunktion af den venstre ventrikel og bremser remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjertesvigt.

Benazepril HCl er et pro-drug, der hydrolyseres in vivo til dets aktive metabolit benazeprilat.

Benazeprilat er en højst potent og selektiv hæmmer af det angiotensinkonverterende enzym (ACE) og

forhindrer således omdannelsen af inaktiv angiotensin I til aktiv angiotensin II. Derfor blokerer det de

virkninger, der medieres af angiotensin II bl.a. vasokonstriktion af både vener og arterier og nyrernes

tilbageholdelse af natrium og vand.

Produktet forårsager en langvarig hæmning af aktiviteten af ACE i plasma hos hunde med mere end

95% hæmning ved maksimalt niveau og vedvarende signifikant aktivitet (> 80%) 24 timer efter

tildelingen.

Kombinationen af spironolakton og benazepril HCl er gavnlig, da begge påvirker renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (RAAS) men på forskellige niveauer i kaskaden.

Benazepril HCl forhindrer de ødelæggende effekter af vasokonstriktion og stimulering af

aldosteronfrigørelsen ved at hæmme dannelsen af angiotensin II. Aldosteronfrigørelsen er dog ikke

fuldt kontrolleret af ACE-hæmmerne, fordi angiotensin II også produceres af ikke-ACE-ruter som

chymase (fænomenet kendes som “aldosterongennembrud"). Sekretionen af aldosteron kan også

stimuleres af andre faktorer end Angiotensin II især af kaliumforøgelse eller ACTH. For at opnå en

mere fuldstændig hæmning af de ødelæggende virkninger af RAAS-overaktivitet, som opstår ved

hjerteinsufficiens, kan det derfor anbefales at anvende aldosteron-antagonister som spironolakton

sideløbende med ACE-hæmmere for specifikt at blokere aldosteron (uanset kilde) via kompetitiv

antagonisme på mineralkortikoidreceptorer. Kliniske studier, der omhandlede overlevelsestid, har vist,

at den faste kombination forøgede overlevelsesforventningen hos hunde med kongestiv

hjerteinsufficiens med en 89 % reduktion i den relative risiko for kardial dødelighed vurderet i hunde

behandlet med spironolakton i kombination med benazepril (hydroklorid) sammenlignet med hunde

behandlet med benazepril (hydroklorid) alene (dødelighed klassificeredes som død eller euthanasi pga.

hjerteinsufficiens). Det muliggjorde også en hurtigere forbedring af hoste og aktivitetsniveau og en

langsommere forringelse af hjertelyde og appetit.

En moderat forøgelse i aldosteron-blodniveauet kan observeres hos dyr, som behandles. Det menes at

skyldes aktivering af feedback-mekanismer uden skadelige kliniske konsekvenser. Der kan

forekomme en dosisafhængig hypertrofi af binyrernes zona glomerulosa ved høje doser. I et

feltstudium udført hos hunde med kronisk degenerativ valvulær sygdom viste 85,9% af hundene god

kompliance i forhold til behandlingen (administration af over 90% af de ordinerede tabletter var

vellykket) over en tre måneders periode.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 5 mg/40 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 10 mg/80 mg tyggetabletter til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tyggetablet indeholder:

Aktive stoffer:

Benazepril hydroklorid (HCl)

(benazepril HCl)

Spironolakton

(spironolactone)

Cardalis 2,5 mg/20 mg tabletter

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg tabletter

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg tabletter

10 mg

80 mg

Hjælpestoffer:

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

Brun, smagskorrigeret, aflang tyggetablet med delekærv.

Tabletten kan deles i halve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af kronisk degenerativ valvulær sygdom hos

hunde (i kombination med diuretika efter behov).

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i forbindelse med drægtighed og laktation (se afsnit 4,7)

Bør ikke anvendes til dyr, der anvendes eller påtænkes anvendt til avl.

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypoadrenokorticisme, hyperkaliæmi eller hyponatriæmi.

Bør ikke anvendes sammen med nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) til hunde med renal

insufficiens.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for angiotensin-konverterende enzym ACE-

hæmmere eller nogen af tilsætningsstofferne.

Bør ikke anvendes i tilfælde af nedsat hjerteoutput pga.aortastenose eller pulmonær stenose.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Nyrefunktion og serumkaliumniveau bør evalueres før indledning af kombineret behandling med

benazepril og spironolakton især hos hunde, der måtte lide af hypoadrenokorticisme, hyperkaliæmi

eller hypernatriæmi.

I modsætning til i human medicin, er der i kliniske undersøgelser med denne kombinationsbehandling

hos hunde ikke observeret øget forekomst af hyperkaliæmi. Hos hunde med renal svækkelse anbefales

regelmæssig monitorering af renalfunktion og serumkalium, da der kan være en øget risiko for

hyperkaliæmi.

Da spironolakton har en antiandrogen effekt, bør veterinær lægemidlet ikke anvendes til hunde i

vækst.

I ”Target Animal Safety study” blev der påvist en reversibel atrofi af prostata hos intakte hanhunde

behandlede med den anbefalede dosis af spironolakton.

Produktet bør anvendes med forsigtighed hos hunde med leverdysfunktion, da denne lidelse kan ændre

den ekstensive, hepatiske biotransformation af spironolakton.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Personer, der er overfølsomme over for benazepril eller spironolakton, bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet.

Gravide skal være særligt opmærksomme på at undgå utilsigtet indtagelse, da ACE-hæmmere hos

mennesker har vist sig at kunne påvirke fosteret under graviditeten.

Utilsigtet

indtagelse, særligt

børn,

medføre

bivirkninger

f.eks.

døsighed,

kvalme,

opkastning og diarré, samt hududslæt.

Søg læge i tilfælde at utilsigtet indtagelse og vis indlægssedleneller etiketten til lægen.

Vask hænder efter anvendelse.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

I meget sjældne tilfælde i spontane rapporterer er der rapporteret opkastning, diarré og kløe.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

-Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr viser bivirkninger)

-Almindelige (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

-Ikke almindelige (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 1000 behandlede dyr)

-Sjældne (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

-Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende dyr, da der i kliniske studier med benazepril hos

laboratoriedyr (rotter) er observeret tegn på udviklingsrelateret toksicitet (føtal misdannelse af

urinvejene).

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Furosemid er hos hunde med hjerteinsufficiens blevet anvendt sammen med benazepril hydroklorid og

spironolakton uden nogen kliniske tegn på bivirkninger.

Samtidig administration af veterinærlægemidlet med andre antihypertensive stoffer (som f.eks.

kalciumkanalblokkere, β-blokkere eller diuretika), anæstetika eller sedativa kan potentielt have en

additiv, hypotensiv effekt.

Samtidig administration af veterinærlægemidlet med andre kaliumbesparende lægemidler (som

angiotensionreceptorblokkere, β-blokkere, kalciumkanalblokkere) kan potentielt føre til hyperkaliæmi.

(se afsnit 4.5).

Samtidig brug af NSAIDs med veterinærlægemiddelet kan reducere dets antihypertensive og

natriuretiske effekt og øge serumniveauet af kalium. Derfor skal hunde, som sideløbende behandles

med NSAIDs, monitoreres tæt og have korrekt væsketilførsel.

Administration af deoxykortikosteron sammen med produktet kan føre til en moderat reduktion af

spironolaktons natriuretiske effekt (reduktion af natriumudskillelse i urinen).

Spironolakton nedsætter eliminationen af digoksin og hæver derved plasmakoncentrationen af

digoksin. Da det terapeutiske indeks for digoksin er meget snævert, er det tilrådeligt meget nøje at

monitorere hunde, der både behandles med digoksin og en kombination af benazepril hydroklorid og

spironolakton.

Spironolakton kan forårsage både induktion og inhibition af cytokrom P450-enzymer, og kan derfor

påvirke metabolismen af andre lægemidler, der metaboliseres på samme måde. Produktet bør derfor

anvendes med forsigtighed sammen med andre veterinære lægemidler, som inducerer, hæmmer eller

metaboliseres af disse enzymer.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Produktets faste kombination bør kun anvendes til hunde, som har behov for, at begge aktive stoffer

administreres samtidigt i dette faste forhold.

Oral administration.

Cardalis tyggetabletter bør administreres til hunden én gang dagligt med en dosering på 0,25 mg/kg

legemsvægt benazepril hydroklorid og 2 mg/kg lgm. spironolakton jf. doseringsskemaet

nedenfor.

Tabletterne bør administreres med foder enten iblandet en lille mængde foder, der gives før resten af

hundens foder, eller direkte i selve foderet. Tabletterne indeholder oksekødssmag for at øge

palatabiliteten. I et feltstudium udført hos hunde med kronisk valvulær degenerativ sygdom blev

tabletterne frivilligt og fuldstændigt indtaget i 92% af tilfældene, uanset om de blev tilbudt med foder

eller ej.

Hundens vægt

(kg)

Styrke og antallet af tabletter, der skal administreres:

Cardalis 2,5 mg/20 mg

tyggetabletter

Cardalis

5 mg/40 mg

tyggetabletter

Cardalis

10 mg/80 mg

tyggetabletter

2,5– 5

5 – 10

10 – 20

20 – 40

40 – 60

1 + ½

60 – 80

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Efter administration af op til 10 gange den anbefalede dosis (2,5 mg/kg lgm. benazepril hydroklorid og

20 mg/kg lgm. spironolakton) til raske hunde, observeredes dosis-afhængige bivirkninger. (Se afsnit

4.6.)

Daglig overdosering af raske hunde med f.eks. 6 gange (1,5 mg/kg lgm. benazepril hydroklorid og 12

mg/kg lgm. spironolakton) og 10 gange (2,5 mg/kg lgm. benazepril hydroklorid og 20 mg/kg lgm.

spironolakton) anbefalet dosis fører til et moderat dosisafhængigt fald i mængden af røde blodceller.

Dette moderate fald var dog forbigående, mængden af røde blodceller forblev inden for

normalniveauet og fundet ansås ikke for at have klinisk betydning. Dosisafhængig men moderat

kompensatorisk, fysiologisk hypertrofi af binyrenes zona glomerulosa blev også observeret ved doser,

der var 3 gange højere end den anbefalede. Denne hypertrofi synes ikke patologisk og er reversibel

efter afbrydelse af behandlingen.

I tilfælde af en hunds utilsigtede indtagelse af mange Cardalis tyggetabletter er der ingen specifik

antidot eller behandling. Det anbefales at inducere vomitus samt at foretage lavage af ventriklen

(afhængig af risikovurdering) og monitorere elektrolytter. Symptomatisk behandling som f.eks.

væsketerapi bør ligeledes indledes.

4.11

Tilbageholdelsestid(er)

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISK EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Stoffer med virkning på renin-angiotensin systemet, ACE-hæmmere,

kombinationer.

ATCvet-kode: QC09BA07

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Spironolakton og dets aktive metabolitter (inklusiv 7-α-thiomethyl-spironolakton og canrenon)

fungerer som en specifik antagonist i forhold til aldosteron, og udøver deres effekt ved kompetitiv

binding til mineralokortikoid-receptorer, lokaliseret i nyrer, hjerte og blodkar.). I nyrerne inhiberer

spironolakton den aldosteron-inducerede natriumretention, hvilket fører til en øget udskillelse af

natrium og dermed følgelig vand, samt retention af kalium.

Den renale effekt af spironolakton og dets metabolitter fører til et fald i ekstracellulærvolumen og

deraf følgende nedsættelse af preload og tryk i venstre forkammer. Resultatet er en forbedret

hjertefunktion.

I det kardio-vaskulære system, forebygger spironolakton de nedbrydende effekter af aldosteron.

Selvom den præcise virkningsmekanisme endnu ikke er veldefineret, fremmer aldosteron fibrose af

myokardiet, myokardial og vaskulær remodellering og endotelial dysfunktion.

I eksperimentelle hundemodeller blev det påvist, at langtidsterapi med en aldosteron-antagonist

forhindrer den progressive dysfunktion af den venstre ventrikel og bremser remodelleringen af venstre

ventrikel hos hunde med kronisk hjertesvigt.

Benazepril hydroklorid er et pro-drug, der hydrolyseres in vivo til dets aktive metabolit benazeprilat.

Benazeprilat er en højst potent og selektiv hæmmer af det angiotensinkonverterende enzym (ACE) og

forhindrer således omdannelsen af inaktiv angiotensin I til aktiv angiotensin II. Derfor blokerer det de

virkninger, der medieres af angiotensin II bl.a. vasokonstriktion af både vener og arterier og nyrernes

tilbageholdelse af natrium og vand.

Produktet forårsager en langvarig hæmning af aktiviteten af ACE i plasma hos hunde med mere end

95% hæmning ved maksimalt niveau og vedvarende signifikant aktivitet (> 80%) 24 timer efter

tildelingen.

Kombinationen af spironolakton og benazepril HCl er gavnlig, da begge påvirker renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (RAAS) men på forskellige niveauer i kaskaden.

Benazepril forhindrer de ødelæggende effekter af vasokonstriktion og stimulering af

aldosteronfrigørelsen ved at hæmme dannelsen af angiotensin II. Aldosteronfrigørelsen er dog ikke

fuldt kontrolleret af ACE-hæmmerne, fordi angiotensin II også produceres af ikke-ACE-ruter som

chymase (fænomenet kendes som “aldosterongennembrud”). Sekretionen af aldosteron kan også

stimuleres af andre faktorer end Angiotensin II især af kaliumforøgelse eller ACTH. For at opnå en

mere fuldstændig hæmning af de ødelæggende virkninger af RAAS-overaktivitet, som opstår ved

hjerteinsufficiens, kan det derfor anbefales at anvende aldosteron-antagonister som spironolakton

sideløbende med ACE-hæmmere for specifikt at blokere aldosteron (uanset kilde) via kompetitiv

antagonisme på mineralkortikoidreceptorer. Kliniske studier, der omhandlede overlevelsestid, har vist,

at den faste kombination forøgede overlevelsesforventningen hos hunde med kongestiv

hjerteinsufficiens med en 89 % reduktion i den relative risiko for kardial dødelighed vurderet i hunde

behandlet med spironolakton i kombination med benazepril (som hydroklorid) sammenlignet med

hunde behandlet med benazepril (som hydroklorid) alene (dødelighed klassificeredes som død eller

euthanasi pga. hjerteinsufficiens). Det muliggjorde også en hurtigere forbedring af hoste

ogaktivitetsniveau og en langsommere forringelse af hjertelyde og appetit.

En moderat forøgelse i aldosteron-blodniveauet kan observeres hos dyr, som behandles. Det menes at

skyldes aktivering af feedback-mekanismer uden skadelige kliniske konsekvenser. Der kan

forekomme en dosisafhængig hypertrofi af binyrernes zona glomerulosa ved høje doser. I et

feltstudium udført hos hunde med kronisk degenerativ valvulær sygdom viste 85,9% af hundene god

kompliance i forhold til behandlingen (administration af over 90% af de ordinerede tablettter var

vellykket) over en tre måneders periode.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Farmakokinetikken for spironolakton er baseret på dennes metabolitter, da spironolakton selv er meget

ustabil ved prøvetagning.

Optagelse

Efter oral administration af spironolakton til hunde, er det vist, at de tre metabolitter når et niveau på

32 til 49 % af den administrerede dosis. Foder øger biotilgængeligheden til 80-90 %. Efter oral

administrering af 2 til 4 mg/kg øges absorptionen lineært indenfor måleområdet.

Der observeredes ingen akkumulering efter indgivelse af adskillige orale doser på 2 mg spironolakton

(med 0,25 mg benazepril hydroklorid pr. kg) i 7 på hinanden følgende dage.

For de primære

metabolitter, 7-α-thiomethyl-spironolakton og canrenon opnås i ligevægt gennemsnitlige C

-værdier

på 324 μg/l og 66 μg/l henholdsvis 2 og 4 timer efter dosering. Ligevægtsforhold indtræder på dag 2.

Efter oral administration af benazepril opnås maksimalkoncentration hurtigt og falder hastig, da

lægemidlet via leverenzymer delvis metaboliseres til benazeprilat. Uforandret benazepril og hydrofile

metabolitter udgør resten. Den systemiske biotilgængelighed er ufuldstændig pga. ufuldstændig

absorption og førstepassagemetabolisme. Der er ingen signifikant forskel i farmakokinetikken af

benazepril, uanset om benazepril (som hydroklorid) administreres med foder eller til fastende hunde.

Efter adskillige orale doser på 0,25 mg benazepril hydroklorid pr. kg (med 2 mg spironolakton pr. kg)

i 7 på hinanden følgende dage opnåedes en maksimal benazeprilat-koncentration (C

= 52,4 ng/ml)

med en T

på 1,4 time.

Fordeling

Det gennemsnitlige distributionsvolumen for 7-α-thiomethyl-spironolakton og canrenon er

henholdsvis ca.153 liter og 177 liter.

Den gennemsnitlige opholdstid (MRT) for metabolitterne spænder fra 9-14 timer, og de distribueres

fortrinsvis til mavetarmkanal, nyrer, lever og binyrer.

Benazepril og benazeprilat fordeles hurtigt hovedsageligt i lever og nyrer.

Biotransformation

Spironolakton metaboliseres hurtigt og fuldstændigt i leveren til dets aktive metabolitter, 7-α-

thiomethyl-spironolakton og canrenon, der er de primære metabolitter hos hunden. Efter co-

administration af spironolakton (2 mg/kg lgm.) og benazepril hydroklorid (0,25 mg/kg lgm.) var den

terminale plasmahalveringstid (t) hhv. 7 timer og 6 timer for canrenon og 7-α-thiomethyl-

spironolakton.

Benazeprilatkoncentrationerne aftager bifasisk: den initiale hurtige fase repræsenterer elimination af

det ubundne lægemiddel, mens den terminale fase afspejler frigørelse af benazeprilat, som var bundet

til ACE – især i væv. Efter co-administration af spironolakton (2 mg/kg lgm.) og benazepril

hydroklorid (0,25 mg/kg lgm.) er plasmahalveringstiden (t) for benazeprilat 18 timer. Benazepril og

benazeprilat er i stort omfang bundet til plasmaproteiner – forekomsten i væv er især i lever og nyre.

Gentagen administration af benazepril fører til moderat bioakkumulering af benazeprilat. Ligevægt

opnås inden for få dage.

Elimination

Spironolakton udskilles hovedsageligt via dets metabolitter. Plasmaclearance for canrenon og 7-α-

thiomethyl-spironolakton er hhv. 1,5 l/time/kg lgm. og 0,9 l/time/kg lgm. Efter oral administration af

radioaktivt mærket spironolakton til hunde blev 70 % af dosis genfundet i fæces og 20 % i urinen.

Benazepril udskilles hos hunde via biliær og urinær ekskretion. Benazeprilats plasmaclearance

påvirkes ikke hos hunde med nedsat nyrefunktion, og derfor er det ikke nødvendigt at justere

benazepril-dosisen i tilfælde af nyreinsufficiens.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon K30

Kunstig oksekødssmag

Komprimerbart sukker

Crospovidon

Magnesiumstearat

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Holdbarhed af det veterinære lægemiddel i salgspakning: 2 år.

Holdbarhed efter flaskens anbrud: 6 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

6.5

Den indre emballagens art og indhold

Hvid plastglas (HDPE) med børnesikring i en kartonæske.

Pakningstørrelse: 30 eller 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Al uanvendt medicin eller affald herfra skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tabletter, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tabletter, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tabletter, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tabletter, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tabletter, 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tabletter, 10 mg/80 mg)

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første godkendelse: 23/07/2012

Dato for seneste fornyelse: 08/06/2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8447

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/298336/2012

EMEA/V/C/002524

EPAR - Sammendrag for offentligheden

Cardalis

Benazepril hydrochlorid/spironolacton

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Cardalis?

Cardalis er et veterinærlægemiddel, der indeholder to aktive stoffer, benazepril hydrochlorid og

spironolacton. Det fås som tyggetabletter (2,5 mg/20 mg, 5 mg/40 mg og 10 mg/80 mg).

Hvad anvendes Cardalis til?

Cardalis anvendes til behandling af hunde med kongestiv hjerteinsufficiens. Det er en form for

hjertesygdom, hvor hjertet ikke kan pumpe nok blod rundt i kroppen. Cardalis anvendes til kongestiv

hjerteinsufficiens forårsaget af langvarig beskadigelse af hjerteklapperne.

Tabletterne gives til hunden en gang dagligt med mad ved en dosis på 0,25 mg benazepril hydrochlorid

og 2 mg spironolacton pr. kilogram kropsvægt. Tabletterne kan enten blandes med en lille mængde

mad, som hunden får lige før hovedmåltidet eller sammen med hovedmåltidet.

Hvordan virker Cardalis?

Spironolacton blokerer for virkningen af aldosteron, et hormon der får nyrerne til at holde på salt og

vand i kroppen med skadelig indvirkning på det kardiovaskulære system. Ved at blokere for aldosteron

øger spironolacton eliminationen af salt og vand i urinen. Dette reducerer den samlede blodmængde,

hvilket mindsker det arbejde, som hjertet skal udføre for at pumpe blod, og forbedrer derved dets

Cardalis

EMA/298336/2012

Side 2/3

funktionsevne. Spironolacton virker også på hjertet og blodkarrene i andre henseender, omend disse

mekanismer endnu ikke er fuldt ud påvist hos hunde.

Benazepril er et prodrug, dvs. et stof der konverteres til benazeprilat i kroppen. Benazeprilat er en

"angiotensinkonverterende enzym-hæmmer (ACE-hæmmer)". ACE-hæmmere sænker produktionen af

angiotensin II, en kraftig vasokonstriktor (et stof, der forsnævrer blodkarrene). Når angiotensin II-

produktionen falder, afslappes og udvides blodkarrene. Dette reducerer den samlede blodmængde,

hvilket mindsker det arbejde, som hjertet skal udføre for at pumpe blod, og forbedrer derved dets

funktionsevne.

Hvordan er Cardalis blevet undersøgt?

Firmaet fremviste en laboratorieundersøgelse hos Beagle-hunde, hvor man sammenlignede behandling

med spironolacton og benazepril som aktive enkeltstoffer (i produkterne Prilactone og Fortekor, der

allerede er godkendt i EU) til behandling med Cardalis. Firmaet fremviste også resultaterne af

feltundersøgelser, hvor de enkelte aktive stoffer blev givet som separate tabletter, og hvor det

vigtigste mål for effektivitet var det antal hunde, der døde som følge af hjertesygdom. Der blev

gennemført en feltundersøgelse for at påvise, hvor let Cardalis tabletter kunne tages, og hvor let de

var at give. Det .vigtigste mål for effektivitet var en god tilpasning til behandlingen, hvilket blev

defineret som hunde, der indtog mindst 90% af deres tabletter. Der blev desuden gennemført en seks

måneders sikkerhedsundersøgelse hos Beagle-hunde med op til fem gange den anbefalede dosis.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Cardalis?

I laboratorieundersøgelsen påvistes Cardalis at være bioækvivalent med kombineret behandling med

produkter, som indeholdt de aktive enkeltstoffer (lægemidler er bioækvivalente, når de danner de

samme mængder aktivt stof i kroppen). Dette gjorde det muligt at anvende de eksisterende feltdata

for de aktive enkeltstoffer på Cardalis. Disse undersøgelser påviste en øget overlevelse hos hunde,

som samtidig fik behandling med spironolacton og benazepril, sammenlignet med benazepril alene.

Feltundersøgelsen viste, at Cardalis blev frivilligt og fuldt ud indtaget 92% af tiden, når det blev givet

med eller uden mad, og omkring 86% af hundene udviste en god tilpasning til behandlingen.

Sikkerhedsundersøgelsen viste, at Cardalis har en god sikkerhedsprofil.

Hvilken risiko er der forbundet med Cardalis?

Ikke-kastrerede hanhunde behandlet med spironolacton kan udvise atrofi (svind) af prostata (en kirtel

i det mandlige reproduktive system), der er reversibel.

Nyrefunktion og kaliumniveauer i blodet skal monitoreres, inden behandlingen påbegyndes hos alle

hunde. Regelmæssig monitorering skal fortsætte hos hunde med reduceret nyrefunktion, da de kan

have øget risiko for hyperkaliæmi (øgede kaliumniveauer i blodet) under behandlingen. Cardalis bør

ikke gives til hunde i vækst, da stoffet påvirker de mandlige kønshormoner. Cardalis bør anvendes

med forsigtighed hos hunde med leverskade, da dette kan ændre den måde, hvorpå spironolacton

metaboliseres (bearbejdes) i leveren.

Cardalis må ikke anvendes hos drægtige eller ammende (mælkeproducerende) tæver, da der

konstateredes toksiske virkninger på fosteret ved undersøgelse af benazepril hos rotter. Det må ikke

anvendes hos hunde, som er beregnet til eller anvendes til opdræt. Cardalis må ikke anvendes hos

hunde med Addisons sygdom eller hypoadrenokorticisme (en sygdom, hvor binyren fremstiller for få

hormoner), hyperkaliæmi (øget kaliumindhold i blodet) eller hyponatriæmi (mindsket natriumindhold i

blodet). Det må ikke gives til dyr, der er overfølsomme (allergiske) over for ACE-hæmmere

eller andre

Cardalis

EMA/298336/2012

Side 3/3

af indholdsstofferne. Cardalis bør ikke anvendes i tilfælde af aortastenose eller pulmonal stenose

(forsnævring af aorta eller pulmonale blodkar), som påvirker hjertets output af blod.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Enhver, der håndterer tabletterne, bør efterfølgende vaske hænder. Personer med kendt

overfølsomhed (allergi) over for spironolacton eller benazepril bør undgå kontakt med Cardalis.

Gravide kvinder skal være særligt opmærksomme på at undgå utilsigtet indtagelse, da ACE-hæmmere

har vist sig at kunne påvirke det ufødte barn. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges

lægehjælp. Vis indlægssedlen eller etiketten til lægen.

Hvorfor blev Cardalis godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Cardalis opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Cardalis. Benefit/risk-forholdet fremgår af

afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Cardalis:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Cardalis den 23. juli 2012. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i april 2013.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information