Carboplatin "Hospira" 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-02-2017

Aktiv bestanddel:
CARBOPLATIN
Tilgængelig fra:
Hospira Nordic AB
ATC-kode:
L01XA02
INN (International Name):
carboplatin
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
14080

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carboplatin Hospira 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Aktivt stof: Carboplatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Carboplatin Hospira

Sådan bliver du behandlet med Carboplatin Hospira

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Carboplatin Hospira anvendes til behandling af kræft, specielt til behandling af kræft i æggestokkene

og småcellet lungekræft.

2.

Det skal du vide om Carboplatin Hospira

Du må ikke få Carboplatin Hospira, hvis du:

er allergisk over for carboplatin eller andre platinholdige lægemidler eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

har dårligt fungerende knoglemarv (meget lavt antal blodplader i blodet)

har meget nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under 30 ml/min), medmindre lægen

vurderer, at fordelene opvejer risikoen

har en blødende svulster

har nedsat hørelse

lige er blevet eller skal vaccineres mod gul feber.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Carboplatin

Hospira.

Advarsler og forsigtighedsregler

Carboplatin Hospira indgives kun under vejledning af en læge med særligt kendskab til

kræftsygdomme. Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med

Carboplatin Hospira, hvis du

lider af nedsat nyrefunktion

tidligere har været i cytostatika og/eller strålebehandling

er i dårlig almen tilstand

er over 65 år

får behandling med medicin, der er giftig for nyrerne. Lægen vil kunne forklare dette for dig

tidligere har været i behandling med cisplatin eller andre lignende cytostatika, kan carboplatin

give unormale reaktioner i nervesystemet, som f.eks. stikkende og prikkende fornemmelse i

huden eller høre- og synsproblemer. Lægen vil regelmæssigt kontrollere dig.

får hovedpine, bliver forvirret, får kramper og synsforstyrrelser (fra sløret syn til tab af syn) -

hvis dette er tilfælde skal du sige det til lægen

får udtalt træthed eller bliver forpustet med færre røde blodlegemer (symptomer på hæmolytisk

anæmi), enten som eneste symptom eller samtidigt med lav blodtælling, unormalt mange blå

mærker (symptomer på thrombocytopeni) og nyresygdom med ingen eller næsten ingen urin

(kan være tegn på en tilstand, der bliver kaldt hæmolytisk uræmisk syndrom) -

får feber (38°C eller mere) eller kulderystelser, der kan være tegn på en infektion, skal du sige

det til lægen øjeblikkeligt. Du kan have risiko for at få en infektion i blodet

tidligere har været i behandling med platinholdige lægemidler, da dette giver øget risiko for

alvorlige allergiske reaktioner

er gravid eller ammer, planlægger at blive gravid eller amme, eller overvejer at blive far (se

afsnit nedenfor).

Hvis ét eller flere af ovenstående forhold gælder for dig, og du ikke allerede har talt med lægen eller

sundhedspersonalet om det, anbefales det, at du informerer lægen eller sundhedspersonalet så hurtigt

som muligt, og før du får dette lægemiddel.

Der vil før og under din behandling med Carboplatin Hospira blive taget blodprøver samt nyre- og

leverfunktionsprøver.

Carboplatin Hospira kan fremkalde kvalme og opkastning og du vil få lægemidler til forebyggelse

heraf før hver behandling.

Carboplatin reagerer med aluminium og danner sort udfældning, hvilket udelukker anvendelse af

udstyr der indeholder aluminium (f.eks. kanyler, sprøjter).

Proppen på hætteglasset indeholder naturgummi/latex, som kan medføre svære allergiske reaktioner.

Brug af anden medicin sammen med Carboplatin Hospira

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger nogen af de følgende lægemidler, da de

kan påvirke behandlingen med Carboplatin Hospira og omvendt:

blodfortyndende lægemidler (antikoagulantia) f.eks. warfarin

vaccine mod gul feber

levende eller svækkede vacciner. Når disse samtidig gives med carboplatin kan det resultere i

alvorlige infektioner, som kan være dødelige

lægemidler mod kræft (cytostatika)

lægemidler, der påvirker dannelsen af blodceller i knoglemarven

lægemidler, der nedsætter immunsystemets aktivitet (f.eks. ciclosporin, tacrolimus, sirolimus og

andre lægemidler mod kræft)

lægemidler, der medfører kvalme. Når disse samtidig gives med carboplatin er der rapporteret

øget forekomst af kvalme

aminoglykosider, som gives mod infektioner (f.eks. gentamicin) kan ved samtidig anvendelse med

carboplatin øge risikoen for beskadigelse af nyrene samt ørets høre- og balancefunktioner

vanddrivende lægemidler f.eks. furosemid (loop-diuretika) kan ved samtidig anvendelse med

carboplatin øge risikoen for beskadigelse af nyrene samt ørets høre- og balancefunktioner

phenytoin og fosphenytoin (anvendes til behandling af kramper og krampeanfald)

Under behandling med carboplatin får du lægemidler, som medvirker til at reducere en potentielt

livstruende komplikation, der er kendt som tumorlysesyndrom, som skyldes kemiske forstyrrelser i

blodet på grund af nedbrydningen af døende kræftceller, der frigiver deres indhold til blodet.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis ét eller flere af ovenstående forhold gælder for dig, og du ikke allerede har talt med lægen eller

sundhedspersonalet om det, er det anbefalet, at du informerer lægen eller sundhedspersonalet så

hurtigt som muligt, og før du får dette lægemiddel.

Graviditet

Dette lægemiddel må ikke anvendes under graviditet til behandling af kræft, medmindre der er tale om

helt ekstraordinære omstændigheder, og hvis den potentielle fordel for moderen anses for at være

større end den potentielle risiko for fosteret.

Graviditet bør undgås under behandling med carboplatin. Det tilrådes, at kvinder undgår graviditet ved

at bruge sikker prævention under behandlingen. Kvinder, der er gravide eller bliver gravide under

behandlingen, skal tilbydes genetisk rådgivning.

Amning

Amning bør ophøre under behandling med carboplatin.

Fertilitet

Mandlige patienter rådes til ikke at forsøge at gøre en kvinde gravid under og i op til seks måneder

efter behandlingen. Mænd bør få råd om nedfrysning af sæd før behandlingen på grund af risikoen for

at miste forplantningsevnen permanent.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carboplatin Hospira kan på grund af bivirkninger (f.eks. kvalme, opkastning, syns- og høre

forstyrrelser) påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

3.

Sådan bliver du behandlet med Carboplatin Hospira

Carboplatin Hospira indgives kun under vejledning af en læge med særligt kendskab til

kræftsygdomme og deres behandling og på en specialafdeling, hvor der er de rette betingelser for at

udføre passende overvågning.

Dine blodtal, og din nyre- og leverfunktion vil blive overvåget før og under behandlingen.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 400 mg per m² af din krops overfladeareal.

Carboplatin Hospira indgives ved injektion i en vene, og vil almindeligvis tage mellem 15 og

60 minutter.

Der vil normalt gå fire uger mellem hver dosis Carboplatin Hospira.

Du vil blive nøje overvåget og der vil blive taget blodprøver.

Nedsat nyrefunktion

Den mængde, der gives, kan variere, alt efter hvor godt dine nyrer fungerer. Hvis du har nedsat

nyrefunktion, vil lægen eventuelt nedsætte dosis, tage hyppige blodprøver og overvåge din

nyrefunktion. Dette lægemiddel vil blive givet til dig af en læge, der har erfaring med

kræftbehandling.

Brug til børn

Carboplatin Hospira anbefales ikke til børn, da sikkerhed og effekt ikke er undersøgt hos børn.

Ældre

Hos ældre patienter (over 65 år) skal dosis eventuelt justeres alt efter din fysiske tilstand og evaluering

af laboratorieresultater.

Hvis du har fået for meget Carboplatin Hospira

Hvis du har fået for meget Carboplatin Hospira kan du bla. få voldsom kvalme og opkastning samt

lever- og nyresvigt. Dette kan være dødeligt.

Hvis du er bekymret for, om du har fået for meget medicin, eller hvis du har nogen spørgsmål om

dosis, skal du kontakte den læge eller sundhedsperson, som gav dig medicinen.

Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Forandringer i røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader (knoglemarvssuppression);

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni)(neutropeni). Kan blive alvorligt.

Hvis du får feber skal du straks kontakte lægen; Blødning fra hud og slimhinder og blå

mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (trombocytopeni); Bleghed og træthed

pga. blodmangel (anæmi)

Høretab

Kvalme, opkastning, mavesmerter og mavekramper

Øget indhold af karbamid i blodet, kan være tegn på nyresygdom; Nedsat nyrefunktion (nedsat

kreatininclearance); Øget indhold af urinsyre i blodet (kan føre til gigt)

Hårtab (alopeci)

Muskelsmerter (myalgi)

Kraftesløshed og svaghed (asteni); Smerte

Forhøjet niveau af leverenzymer

Forhøjet indhold i blodet af basisk fosfat og aminoaspartattransferase

Nedsat indhold af kalium, kalcium, natrium og magnesium i blodet

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Forstyrrelser i hjerte og blodsystemet

Blødning

Perifer neuropati (prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter

i hænder og fødder f.eks. paræstesi; Påvirkning af centralnervesystemet og andre forstyrrelser;

Smagsforstyrrelser; Nedsatte muskelsenereflekser

Synsforstyrrelser

Øreforgiftning (symptomerne kan være susen for ørene (tinnitus), og kan medføre høretab)

Problemer med vejrtrækningen; Interstitiel lungesygdom (en gruppe lungelidelser, hvor der

kommer betændelse i de dybe lungevæv); Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende

anfald/åndenød (bronkospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Diarré; Forstoppelse; Mundbetændelse med hvide belægninger (mukosit); Svien bag brystbenet,

sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret (øsofagit). Tal med lægen;

Mundbetændelse (stomatit)

Øget koncentration af kreatinin og urinsyre i blodet (kan føre til gigt); Forstyrrelser relateret til

urin- og kønsorganer

Hudsymptomer (nældefeber, udslæt, rødmen af huden, kløe)

Ledsmerter (artralgi); Sygdomme i muskler og led

Infektioner

Feber og kuldegysninger

Overfølsomhedsreaktioner; Anafylaktoide reaktioner (pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse pga. overfølsomhed. Kan være livsfarligt. Ring 112); Allergiske reaktioner

(anafylaktiske reaktioner, bronkospasme (kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende

anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112), for lavt blodtryk, feber uden

synlig årsag)

Forhøjet indhold af bilirubin; Påvirket leverfunktion

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Hjertesvigt (kan være livsfarligt)

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjerne eller hjerneblødning

(apopleksi). Kan være livsfarligt. Ring 112

Forbigående synstab

Blodprop (emboli). Kan være livsfarligt

Reaktioner på injektionsstedet (rødme, hævelse og smerte); Influenzalignende syndrom

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og

blødninger i huden). Kontakt læge eller skadestue.

Appetitløshed (anoreksi)

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Uregelmæssig puls (arytmi)

Blindhed, som følge af dobbeltsidig lidelse i synsbarken (kortikal blindhed)

Akut nyresvigt

Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning (sepsis).

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Sekundære ondartede tilfælde. Kontakt lægen

Vævsdød (nekrose), i forbindelse med udtrædning af blod (ekstravasation)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Utilpashed, evt. med høj temperatur på grund af lavt antal hvide blodlegemer (febril neutropeni);

Knoglemarvssvigt; Hæmolytisk anæmi (alvorlig blodmangel med gulsot)

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning

(cerebrovaskulær tilfælde). Kan være livsfarligt. Ring 112; Encephalopati (forvirring, uro,

hovedpine, påvirket bevidsthed og koma pga. hjernebetændelse)

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring

(dehydrering)

Ændringer i blodtrykket (for højt (hypertension) eller for lavt (hypotension)); Veno okklusiv

sygdom (blokering af vener i leveren)(dødelig)

Kounis syndrom (vasospastisk allergisk angina (pludselig krampe i en af kranpulsårene, der

reducerer blodtilførslen til hjertet))

Symptomer som: hovedpine, forvirring, kramper, synsforstyrrelser, fra sløret syn til tab af syn, der

kan være tegn på en sjælden tilstand, som kaldes reversibel posterior leukoencefalopatisk

syndrom. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Muskelkramper, muskelsvaghed, forvirring, synstab eller -forstyrrelser, uregelmæssig hjerterytme,

nyresvigt eller unormale blodprøveresultater (symptomer på tumorlysesyndrom, som kan skyldes

den hurtige nedbrydning af tumorceller) (se pkt. 2).

Lungebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Carboplatin Hospira efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Tilberedt infusionsvæske er holdbar 12 timer i stuetemperatur.

Af mikrobiologiske grunde bør tilberedt væske ældre end 12 timer ikke anvendes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carboplatin Hospira indeholder:

Aktivt stof: Carboplatin

Øvrige hjælpestoffer: Renset vand

Hvert hætteglas á 5 ml indeholder 50 mg carboplatin.

Hvert hætteglas á 15 ml indeholder 150 mg carboplatin.

Hvert hætteglas á 45 ml indeholder 450 mg carboplatin.

Hvert hætteglas á 60 ml indeholder 600 mg carboplatin.

Udseende og pakningsstørrelser

Carboplatin Hospira er et klar, farveløs koncentrat til infusionsvæske, opløsning, som leveres i

hætteglas.

Hætteglasset er omsluttet af en beskyttende krympefilm af plast, Onco-Tain™.

Carboplatin Hospira findes i følgende pakningstørrelser:

1 x 5 ml

1 x 15 ml

1 x 45 ml

1 x 60 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Hospira Nordic AB

PO Box 34 116

100 26 Stockholm

Sverige

Fremstiller

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley, Maidenhead

SL6 6RJ

Storbritannien.

eller

Hospira Enterprises BV

Randstad 22-11, 1316 BN

Almere

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret i februar 2017.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

www.laegemiddelstyrelsen.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Carboplatin Hospira 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Produktet er cytotoksisk og bør kun håndteres af personale, der er uddannet i korrekt håndtering af

denne type lægemiddel. Tilberedning skal foregå i blandebænk. Personale der tilbereder, administrerer

og destruerer opløsningen bør være iført beskyttelseskittel, beskyttelseshandsker og mundbind.

Gældende udgave af arbejdstilsynets regler om håndtering af CYTOSTATIKA skal følges.

Brugsvejledning

Deklaration

1 ml 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder:

Carboplatin. 10 mg, aqua ad

iniect. ad 1 ml.

Interaktion med aluminium

Opløst carboplatin udfældes ved kontakt med aluminium, hvilket udelukker anvendelsen af utensilier

indeholdende aluminium.

Administration og tilberedning af opløsning:

Færdigblandet infusionsvæske skal gives som intravenøs infusion.

Kontrollér at kanylespidsen forbliver i venen i løbet af hele administreringstiden. Det er meget vigtigt

at kontrollere dette med korte intervaller.

Ekstravasal tilførsel:

Hvis infusionen går ekstravasalt, afbrydes umiddelbart. Køl direkte ned og hold kropsdelen i stilhed

og nedkøl i 6-12 timer. Kontrollér omhyggeligt området omkring infusionsstedet. Opstår der nekrose,

behandles dette som brandskade, og en plastikkirurg kontaktes.

Carboplatin infusionskoncentrat er blandbar med GLUKOSE 50 mg/ml.

Holdbarhed og opbevaring

Opbevares ved temperaturer op til 30 °C. Opbevar beholderen i den ydre karton, for at beskytte mod

lys. Tilberedt infusionsvæske er holdbar 12 timer i stuetemperatur. Af mikrobiologiske

grunde bør tilberedt væske ældre end 12 timer ikke anvendes.

Beskyttelsesinstruktioner

Hudkontakt

Hvis carboplatin kommer i kontakt med huden, skylles med store mængder rindende

vand og afvaskes efterfølgende omhyggeligt med sæbe og vand.

Ved vedvarende problemer skal læge kontaktes.

Øjenkontakt:

Hvis carboplatin komer i kontakt med øjnene, skylles meget omhyggeligt med store

mængder vand. Opsøg straks øjenlæge.

Affaldshåndtering

Alt materiel, der har været i kontakt med Carboplatin Hospira (kanyler, nåle, papirservietter osv.) og

eventuelt uanvendt produkt, skal behandles som miljøfarligt affald og destrueres i henhold til

foreskrift.

Hætteglasset er omsluttet af en beskyttende krympefilm af plast Onco-Tain

Den reducerer kontamineringsrisikoen, hvis hætteglasset går itu.

Læs hele dokumentet

9. februar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Carboplatin ”Hospira”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

8516

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carboplatin ”Hospira”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Carboplatin 10 mg/ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Visse maligne lidelser, specielt cancer ovarie og småcellet lungecancer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Carboplatin ”Hospira” må kun bruges intravenøst.

Individuel. Ved intravenøs infusion over 15 til 60 minutter, sædvanligvis 400 mg/m²

legemsoverflade som engangsdosis hver 4. uge. Behandlingen bør ikke gentages før 4 uger

efter den tidligere serie carboplatininjektioner og/eller før neutrofiltallet er mindst 2.000

celler/mm

(2 x 10

/l) og trombocyttallet 100.000 celler/mm

(100 x 10

/l).

Initialdosis bør reduceres med 20 – 25 % hos patienter med risikofaktorer som tidligere

myelosuppresiv behandling og lav performance status (ECOG-Zubrod 2-4 eller Karnofsky

under 80).

Den hæmatologiske nadir bør bestemmes ved ugentlige blodtællinger under de initiale

behandlingsserier med carboplatininjektioner af hensyn til dosisjustering i de følgende

behandlingsserier.

14080_spc.doc

Side 1 af 16

Dosisreduktion ved nyrefunktionsnedsættelse og i kombination med andre cytostatika.

Dosis kan også beregnes efter Calverts formel, hvor der tages hensyn til patientens

glomerulære filtrationsrate (GFR). Dosis (mg) = (AUC) x (GFR + 25).

AUC

Kemoterapi

Patientstatus

5 - 7 mg/ml

4 - 6 mg/ml

4 - 6 mg/ml

monoterapi

monoterapi

kombinationsterapi

ubehandlet

tidligere behandlet

ubehandlet

Nedsat nyrefunktion:

Til patienter med creatininclearance under 60 ml/m

anbefales initialdosering efter Calverts

formel (se ovenfor). Se desuden pkt. 4.3 og 4.4.

Patienter med creatininclearance under 60 ml/min har øget risiko for svær

myelosuppression. Hyppigheden af svær leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni har

ligget på ca. 25 % efter følgende dosisrekommendationer:

Baseline creatininclearance

Initialdosis (dag 1)

41-59 ml/min

250 mg/m

i.v.

16-40 ml/min

200 mg/m

i.v.

Der er ikke tilstrækkelige data om brug af carboplatininjektioner til patienter med

creatininclearance på 15 ml/min eller derunder til at komme med en

behandlingsrekommendation.

Alle nævnte dosisrekommendationer gælder for den initiale behandlingsserie. De følgende

doser skal justeres i henhold til patienternes tolerabilitet og det acceptable niveau for

myelosuppression.

Børn:

Sikkerhed og efekk er ikke undersøgk hos børn.

Der foreligger derfor ikke

tilstrækkelig information til at kunne anføre dosisanbefaling til pædiatriske patienter.

Ældre:

Justering af carboplatindosis i henhold til den generelle tilstand er nødvendig hos patienter

over 65 år under den første og de efterfølgende serier.

Sikkerhedsforanstaltningerne for farlige stoffer skal overholdes i forbindelse med

tilberedning og administration. Tilberedningen skal foretages af personer, som er trænet i

sikker brug og der skal bruges handsker, ansigtsmaske og beskyttelsesdragt.

Nåle eller intravenøse sæt, der indeholder aluminium, som kan komme i kontakt med

carboplatin injektion, bør ikke anvendes til fremstilling eller administration. Aluminium

reagerer med carboplatin, og forårsager dannelse af bundfald og/eller tab af styrke.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for carboplatin eller andre platinholdige lægemidler eller over for

et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

14080_spc.doc

Side 2 af 16

Alvorlig knoglemarvsinsufficiens.

Patienter med eksisterende alvorlig nyrefunktionsnedsættelse (creatininclearance < 30

ml/min) medmindre de mulige fordele i henhold til lægens og patientens skøn opvejer

risikoerne.

Blødende tumorer.

Nedsat hørelse.

Samtidig brug af vaccine mod gul feber (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Carboplatin ”Hospira” bør kun anvendes af læger med særligt kendskab til maligne lidelser

og deres behandling. Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges. Tæt

overvågning af toksicitet er obligatorisk især ved høje doser af carboplatin. Blodtal samt

nyre- og leverfunktion skal kontrolleres regelmæssigt, og lægemidlet skal seponeres, hvis

der ses abnorm knoglemarvsdepression eller abnorm nyre- eller leverfunktion.

Diagnostiske og behandlingsmæssige faciliteter skal være tilgængelige for håndtering af

behandling og eventuelle komplikationer.

Carboplatin er et yderst toksisk lægemiddel med et smalt terapeutisk index. Det er ikke

sandsynligt, at der kan opnås terapeutisk effekt uden tegn på toksicitet.

Carboplatins karcinogene potentiale er ikke undersøgt, men stoffer med tilsvarende

virkningsmekanismer og mutagene egenskaber er rapporteret som værende karcinogene.

I enkelte tilfælde er der rapporteret om udvikling af leukæmi i tilknytning til

kombinationsbehandling hvor carboplatin indgår.

Kontrollér at kanylespidsen forbliver i venen under hele administrationstiden. Det er meget

vigtigt at kontrollere kanylepositionen med korte mellemrum for at undgå ekstravasation.

Carboplatin reagerer med aluminium og danner en sort udfældning. Aluminiumholdigt

udstyr (kanyler, sprøjter, katetre eller i.v. administrationssæt) bør ikke anvendes ved

tilberedning og administration af carboplatin (se pkt. 6.2).

Immunosuppresiv effekt/øget modtagelighed for infektioner

Administration af levende eller svækkede vacciner til patienter, som er immunsvækkede af

kemoterapeutiske stoffer, herunder carboplatin, kan resultere i alvorlige eller fatale

infektioner. Vaccination med en levende vaccine bør undgås hos patienter, som får

carboplatin. Der kan gives dræbte eller inaktiverede vacciner, men responset på disse

vacciner kan dog være nedsat.

Proppen på hætteglasset indeholder naturgummi/latex, som kan medføre svære allergiske

reaktioner.

Nyre- og leverfunktion:

Hos patienter med nedsat nyrefunktion er carboplatins virkning på det hæmatopoietiske

system mere udtalt og varer længere end hos patienter med normal nyrefunktion.

Behandling med carboplatin skal foregå med særlig forsigtighed hos denne risikogruppe

(se pkt. 4.2).

14080_spc.doc

Side 3 af 16

Carboplatin udskilles hovedsageligt renalt, det er dog ikke nødvendigt med hydrering før

og efter behandlingen, da carboplatin har et relativt lavt nefrotoksisk potentiale. Tidligere

behandling med cisplatin kan dog øge risikoen for nefrotoksisitet.

Ligeledes har

pakienker med nedsak nyrefunkkion eller pakienker,

der samtidig behandles

andre nefrokoksiske lægemidler

(hvilket ikke anbefales, se pkt. 4.5)

, øgek

risiko for nefrokoksicikek samk for ak få alvorlig og forlængek

knoglemarvssuppression. A

lvorlig nyrefunktionsnedsættelse

er en

konkraindikakion, se pkk. 4.3.

Det er ikke klart, om et passende hydreringsregime og

stærk diurese kan nedsætte risikoen for yderligere forværring af nyrefunktionen, hos

patienter med nyreinsufficiens.

Meget høje carboplatindoser har medført alvorlig toksisk påvirkning af lever- og

nyrefunktion.

Creatininclearance er tilsyneladende den mest følsomme metode til bestemmelse af

nyrefunktion hos patienter, der bliver behandlet med carboplatin.

Nyrefunktionsparametre skal vurderes før, under og efter carboplatinbehandling.

Nyre- og leverfunktionsprøver bør udføres regelmæssigt. Ved alvorlige ændringer af

nyrefunktionsprøverne eller ved unormal leverfunktion er dosisreduktion eller

seponering af carboplatin påkrævet.

Neurotoksicitet

Selv om perifer neurologisk toksicitet generelt er almindelig og mild, begrænset til

paræstesi og nedsatte muskelsenereflekser, er dets hyppighed og intensitet øget hos

patienter ældre end 65 år og/eller hos patienter, som tidligere er behandlet med cisplatin.

Der bør regelmæssigt foretages monitorering og neurologiske undersøgelser. Dette er

særligt vigtigt hos patienter, der tidligere er behandlet med cisplatin og hos patienter over

65 år.

Stabilisering eller bedring af tilstedeværende cisplatin-induceret neurotoksicitet er set hos

ca. halvdelen af patienterne, der er behandlet med Carboplatin ”Hospira” som sekundær

behandling.

Visuelle forstyrrelser, inklusive synstab, er blevet rapporteret efter brug af carboplatin

injektion i højere doser end dem, der anbefales til patienter med nedsat nyrefunktion. Synet

synes at komme sig helt igen, eller i betydelig grad, nogle uger efter behandlingen med de

høje doser er stoppet.

Knoglemarvsfunktion

Hæmatologisk toksicitet af carboplatin i de anbefalede doser er almindeligvis moderat og

reversibel. Dog er knoglemarvssuppression (især trombocytopeni) mere udtalt hos patienter

som tidligere har fået behandling med platinholdige lægemidler (især cisplatin). Ligeledes ses

mere udtalt knoglemarvssuppression hos patienter med nedsat nyrefunktion, tidligere

cytostatika og/eller strålebehandling, dårlig almentilstand samt hvis Carboplatin ”Hospira”

kombineres med andre cytostatika, som er knoglemarvssupprimerende.

Hæmatologisk toksicitet

Hæmolytisk anæmi med tilstedeværelse af serologiske lægemiddelinducerede antistoffer er

rapporteret hos patienter, der blev behandlet med carboplatin. Denne hændelse kan være

fatal.

14080_spc.doc

Side 4 af 16

Akut promyelocistisk leukæmi og myelodysplastisk syndrom (MDS)/akut myeloid

leukæmi (AML) er blevet rapporteret flere år efter behandling med carboplatin og andre

antineoplastiske behandlinger.

Knoglemarvsinsufficiens (leukopeni, neutropeni, trombocytopeni) og kumulativ anæmi er

hyppigt forekommende under carboplatinbehandling, men kræver meget sjældent

transfusion. Knoglemarvsinsufficiens er en dosisafhængig og dosisbegrænsende toksicitet

af carboplatin. Derfor er monitorering af blodværdierne meget vigtigt:

Der skal foretages leukocyttælling og trombocyttælling før behandlingsstart og inden

hver kur.

I løbet af de første måneder af behandlingen bør der foretages ugentlig perifer

blodtælling og dosis af Carboplatin ”Hospira” skal bestemmes ud fra det

hæmatologiske lavpunkt (nadir).

Median dag for nadir er dag 21 for patienter, der kun behandles med Carboplatin

”Hospira” og dag 15 for patienter, der behandles med carboplatin i kombination med andre

cytostatika. Carboplatinserier bør generelt ikke gentages hyppigere end hver 4. uge med

henblik på at sikre, at blodbilledet er normaliseret.

Kombinationsterapi med andre knoglemarvssupprimerende stoffer kan kræve modifikation

af dosis/timing af behandling med henblik på at minimere graden og antallet af

bivirkninger mest muligt.

Hvis antallet af leukocytter bliver mindre end 2 x 10

/l eller trombocytter er mindre end

100 x 10

/l, skal man overveje at udsætte carboplatinbehandling, indtil

knoglemarvsbedring er tydelig. Bedring tager sædvanligvis 5-6 uger. Blodtransfusion kan

blive nødvendigt hos patienter, der lider af alvorlig knoglemarvssuppression, særligt ved

langtidsbehandling. Dosisreduktion anbefales ved efterfølgende behandling. Behandlingen

bør seponeres ved abnorm myelosuppression.

Den myelosupprimerende virkning kan være additiv til virkningerne af

kombinationsbehandling med cytostatika. Patienter med alvorlig og vedvarende

myelosupression har høj risiko for infektiøse komplikationer herunder komplikationer med

fatalt udfald. Hvis nogen af disse episoder forekommer bør behandlingen med carboplatin

afbrydes og ændringer i dosis eller seponering bør overvejes

Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)

Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) er en livstruende bivirkning. Carboplatin skal

seponeres øjeblikkeligt ved første tegn på mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi, som

eksempelvis hurtigt fald i koncentrationen af hæmoglobin samtidig med trombocytopeni,

stigning i serumbilirubin, serumkreatinin, serumkarbamid eller LDH (Laktat-

dehydrogenase). Nyresvigt er ikke nødvendigvis reversibelt ved seponering og dialyse kan

være nødvendig.

Knoglemarvsdepressionens sværhedsgrad er øget hos patienter med tidligere behandling

(specielt med cisplatin) og/eller nedsat nyrefunktion. De initiale doser af

carboplatininjektioner til disse patienter bør reduceres tilstrækkeligt (se pkt. 4.2), og

virkningen bør monitoreres omhyggeligt gennem hyppige blodtællinger mellem serierne.

14080_spc.doc

Side 5 af 16

Gastrointestinale gener

Carboplatin ”Hospira” kan fremkalde kvalme og opkastning. Præmedicinering med

antiemetika og forlængelse af administrationstiden for Carboplatin ”Hospira” ved

kontinuerlig infusion over 24 timer eller infusioner i 5 på hinanden følgende dage kan

reducere forekomsten og intensiteten af disse bivirkninger.

Ototoksicitet

Carboplatin kan medføre kumulativ ototoksicitet. Hyppighed og intensitet af ototoksicitet

øges hos patienter over 65 år samt hos patienter, som tidligere er behandlet med cisplatin.

Audiogram bør tages før behandlingsstart, under behandling eller når der opstår

symptomer på ototoksicitet. Klinisk relevant svækkelse af hørelsen kan kræve

dosisændringer eller seponering af behandlingen.

Ototoksicitet kan være mere udtalt hos børn. Der er indberetninger om tilfælde af forsinket

indsættende høretab hos pædiatriske patienter. En langtids-audiometrisk follow-up

anbefales.

Reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS)

Tilfælde af reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS) er blevet indberettet

hos patienter der modtog carboplatin i kombinations-kemoterapi. RPLS er en sjælden,

hurtigt udviklende neurologisk lidelse, som er reversibel efter seponering af behandling, og

som kan optræde med følgende symptomer: kramper, hypertension, hovedpine, forvirring,

blindhed, og andre visuelle og neurologiske forstyrrelser (se pkt. 4.8). RPLS diagnose

bekræftes ved hjerneskanning, fortrinsvis ved MR-skanning.

Overfølsomhedsreaktioner

Som for andre platinholdige præparater er der rapporteret allergiske reaktioner over for

Carboplatin ”Hospira”. Disse reaktioner kan optræde inden for minutter efter

administration og skal behandles med passende understøttende terapi (f. eks.

antihistaminer, kortikosteroider, adrenalin, oxygen). Hvis patienten tidligere er behandlet

med platinpræparater, er der en øget risiko for allergiske reaktioner, inklusive anafylaksi.

Krydsreaktioner, sommetider fatale, er indberettet med alle platinpræparater (se pkt. 4.3 og

4.8).

Venookklusiv leversvigt

Tilfælde med hepakisk venookklusiv svigk (sinus-obskrukkion syndrom) er

blevek rapporkerek, hvoraf nogle var fakale. Pakienkerne bør overvåges

for kegn og sympkomer på unormal leverfunkkion eller porkal

hyperkension, som ikke åbenlysk er ek resulkak af lever-mekaskaser.

Tumorlysesyndrom (TLS)

Erfaringer indhenkek efker markedsføring har rapporkerek

kumorlysesyndrom (TLS) hos pakienker efker brug af carboplakin alene

eller sammen med andre kemokerapimidler. Pakienker med høj risiko for

TLS, som f.eks. pakienker med en høj proliferakionsrake, høj kumorbyrde

og høj følsomhed overfor cykokoksiske midler, bør overvåges kæk, og de

relevanke forholdsregler bør kræfes.

Børn

Sikkerhed og efekk er ikke undersøgk hos børn.

14080_spc.doc

Side 6 af 16

Der er rapporteret klinisk signifikant høretab hos pædiatriske patienter, når Carboplatin

”Hospira” gives i doser, der er højere end de anbefalede og i kombination med andre

ototoksiske præparater.

Ældre patienter

I forsøg med kombinationsbehandling med carboplatin og cyclophosphamid, havde ældre

patienter en større risiko end yngre for at udvikle svær trombocytopeni. I forsøg med

enkeltstofbehandling med carboplatin for forskellige tumortyper, svarede forekomst af

uønskede hændelser hos ældre patienter til den hos yngre; større følsomhed hos visse ældre

kan dog ikke udelukkes. Da nyrefunktionen ofte er nedsat hos ældre, bør nyrefunktion

tages i betragtning ved fastsættelse af dosis (se pkt. 4.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den øgede risiko for tromboser i tilfælde af tumorsygdomme, er brug af

antikoagulansbehandling hyppig. Hvis det besluttes at behandle patienterne med orale

antikoagulantia kræver den høje intra-individulle koagulationsvariation under sygdom og

den mulige interaktion mellem orale antikoagulantia og anticancer kemoterapi en

hyppigere INR-monitorering.

Samtidig brug af carboplatin og vaccine mod gul feber er kontraindiceret på grund af

risikoen for fatal, generaliseret vaccinesygdom (se pkt.4.3).

Samtidig brug frarådes

Samtidig brug af carboplatin og levende vacciner (bortset fra vaccine mod gul feber) bør

ikke anvendes på grund af risikoen for systemisk, muligvis fatal sygdom. Risikoen er øget

hos patienter, som allerede er immunsvækkede af deres sygdom. Anvend en inaktiveret

vaccine, hvis det findes (poliomyelitis).

Carboplatin bør ikke bruges samtidigt med phenytoin og fosphenytoin. Carboplatin kan

medføre nedsættelse af phenytoinniveauer. Der er risiko for forværring af kramper, som

skyldes den nedsatte absorption af phenytoin i fordøjelseskanalen pga. det cytotoksiske

lægemiddel eller forøget toksicitet eller tab af virkning af det cytotoksiske lægemiddel pga.

øget hepatisk metabolisme af phenytoin.

Samtidig brug skal ske med omtanke

Carboplatin anvendes sædvanligvis i kombination med andre cytostatika med samme

virkningsmekanisme. I disse tilfælde vil der sandsynligvis optræde additiv toksicitet.

Samtidig behandling med carboplatin og anden knoglemarvssuppressiv behandling eller

strålebehandling, kan øge den hæmatologiske toksicitet.

Der kan forekomme excessiv immunsuppression med risiko for lymfoproliferation, hvis

carboplatin bruges samtidigt med ciclosporin (og ved ekstrapolation tacrolimus og

sirolimus).

Der er rapporteret øget incidens af kvalme, når carboplatin anvendes samtidig med andre

emetogene lægemidler eller når carboplatin administreres til patienter, som tidligere har

fået behandling med emetogene lægemidler.

14080_spc.doc

Side 7 af 16

Samtidig behandling med carboplatin og aminoglykosider (f.eks. gentamicin) medfører

øget risiko for nefrotoksicitet og/eller ototoksicitet, særligt hos patienter med nyresvigt.

Denne kombination bør anvendes med forsigtighed. Samtidig anvendelse af andre

nefrotoksiske lægemidler kan ligeledes øge risikoen for nefrotoksicitet.

Der bør tages hensyn til samtidig brug af carboplatin og loop-diuretika på grund af kumulativ

nefrotoksicitet og ototoksicitet.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception:

Graviditet bør undgås under behandling med carboplatin. Både mænd og kvinder, som er

seksuelt aktive, bør anvende sikker kontraception under behandling med carboplatin.

Graviditet:

Carboplatin bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet, særligt i første

trimester, og moderens behov for behandling bør opvejes i forhold til den potentielle risiko

for fosteret. Carboplatin ”Hospira” kan skade fostret hvis det administreres til gravide.

Carboplatin er vist at være embryotoksisk og teratogent hos rotter behandlet med

lægemidlet under organogenese. Carboplatin er mutagent in vivo og in vitro. Dets

karcinogene potentiale er ikke blevet undersøgt, men stoffer med lignende

virkningsmekanisme og mutagene egenskaber er rapporteret som værende karcinogene.

Der er ikke gennemført kontrollerede forsøg med gravide kvinder. Hvis carboplatin

anvendes under graviditet eller hvis patienten bliver gravid under behandlingen, bør

patienten informeres om den potentielle risiko for fosteret.

Amning:

Erfaring savnes. Det vides ikke om carboplatin udskilles i modermælken. Amning bør

ophøre under behandling med carboplatin.

Fertilitet:

De fleste former for kemoterapi er forbundet med reduceret oogenese og spermatogenese,

og patienter, der får carboplatin, skal advares om denne risiko. Disse virkninger synes at

være relateret til dosis og behandlingsvarighed og kan være irreversible. Det er

kompliceret at forudsige graden af funktionsnedsættelse af testikler og ovarier ved

samtidig brug af kombinationer af flere forskellige antineoplastiske stoffer, som gør det

vanskeligt at vurdere virkningen af det individuelle stof. Selv om der ikke er rapporter om

dette for carboplatin, er det rapporteret for andre platinstoffer. Reduktionen i fertilitet kan

være irreversibel.

Mandlige patienter i den seksuelt modne alder, der behandles med carboplatin, anbefales

ikke at gøre en kvinde gravid under og op til 6 måneder efter behandling, og om at søge

rådgivning vedrørende opbevaring af sæd forud for behandlingen på grund af risikoen for

irreversibel infertilitet som følge af behandling med carboplatin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

14080_spc.doc

Side 8 af 16

Carboplatin ”Hospira” kan på grund af bivirkninger (f.eks. kvalme, opkastning,

synsforstyrrelser og ototoksicitet) påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner i mindre eller moderat grad.

4.8

Bivirkninger

Den farmakologiske effekt af carboplatin medfører bivirkninger. Disse er dog generelt

reversible, hvis de opdages tidligt i behandlingen.

Knoglemarvssuppression er dosisafhængig og den primære dosisbegrænsende toksicitet

ved carboplatin. Den er normalt reversibel og ikke kumulativ, når carboplatin anvendes

som enkeltstof i det anbefalede administrationsinterval.

Hjerte

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1000, <1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt

Kardiovaskulære forstyrrelser*

Hjertesvigt (fatalt)*.

Arytmi.

Kounis syndrom (vasospastisk allergisk

angina).

Blod og lymfesystem

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt

Knoglemarvssupression (leukopeni,

trombocytopeni, neutropeni), anæmi (26 %

havde behov for transfusion).

Blødning (fatal <1 %).

Hæmolytisk uræmisk syndrom.

Febril neutropeni, knoglemarvssvigt,

hæmolytisk anæmi.

Nervesystemet

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1000, <1/100)

Ikke kendt

Perifer neuropati, paræstesi, CNS-

påvirkning, sensoriske forstyrrelser,

dysgeusi, nedsatte muskelsenereflekser.

Apopleksi (fatalt).

Cerebrovaskulært tilfælde (fatalt < 1 %),

encephalopati, reversibel posterior

leukoencefalopati syndrom.

Øjne

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1000, <1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Synsforstyrrelser.

Forbigående synstab.

Kortikal blindhed.

14080_spc.doc

Side 9 af 16

Øre og labyrint

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Subklinisk høretab, målt ved audiogram

som fald i hørelsen ved højere frekvenser

(4000-8000 Hz).

Ototoksicitet (tinnitus, høretab).

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig (

1/100, <1/10)

Respiratoriske forstyrrelser

, interstitiel

lungesygdom, bronkospasmer.

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke kendt

Kvalme, opkastning, abdominalsmerter,

mavekramper.

Diarré, obstipation, mukosit, øsofagit,

stomatit.

Pankreatitis.

Nyrer og urinveje

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

Øget serumcarbamid, nedsat

creatininclearance, øget serumurinsyre.

Øget serumcreatinin, urogenitale

forstyrrelser.

Akut nyresvigt.

Hud og subkutant væv

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Alopeci.

Hudsymptomer (urticaria, udslæt, erytem,

pruritus).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Myalgi.

Artralgi, muskoloskeletale sygdomme

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig (

1/10)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Ikke kendt

Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi,

hypokalcæmi, hyponatriæmi,

hypomagnesiæmi).

Anoreksi.

Tumorlysesyndrom, dehydrering.

14080_spc.doc

Side 10 af 16

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig (

1/100, <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt

Infektioner* (fatale <1 %).

Sepsis/septikæmi.

Pneumoni.

Benigne, maligne og uspecificerede

tumorer (inkl. cyster og polypper)

Meget sjælden (<1/10.000)

Behandlingsrelateret sekundær maglinitet.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (

1/1.000, <1/100)

Ikke kendt

Emboli (fatalt).

Hypertension, hypotension, veno okklusiv

sygdom (fatal).

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000, <1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt

Asteni, smerte.

Feber og kuldegysninger.

Reaktioner på injektionsstedet (rødme,

hævelse og smerte), influenzalignende

syndrom.

Nekrose forbundet med ekstravasation.

Utilpashed.

Immunsystemet

Almindelig (

1/100, <1/10)

Hypersensitivitet, anafylaktoide reaktioner,

allergiske reaktioner (anafylaktiske

reaktioner, bronkospasme, hypotension,

feber uden synlig årsag (drugfever)).

Lever og galdeveje

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100, <1/10)

Forhøjet niveau af leverenzymer (basisk

fosfatase, ASAT).

Forhøjet bilirubin, påvirket leverfunktion.

Undersøgelser

Meget almindelig (

1/10)

Nedsat creatininclearance, forhøjet carba-

mid og basisk fosfatase i blodet, forhøjet

aminoaspartattransferase, nedsat natrium i

blodet, nedsat kalium, calcium og

magnesium i blodet.

14080_spc.doc

Side 11 af 16

Almindelig (

1/100, <1/10)

Forhøjet creatinin og urinsyre i blodet.

* Fatalt hos <1%, fatale kardiovaskulære hændelser hos <1% inkluderet hjertesvigt,

embolisme, og cerebrovaskulære hændelser kombineret.

1) Blod- og lymfesystem:

Knoglemarvssuppression er den primære dosisbegrænsende bivirkning ved Carboplatin

”Hospira”. Hvis Carboplatin ”Hospira” administreres som eneste cytostatikum i den højest

anbefalede dosis, ses trombocytopeni (under 50x10

/l) hos 25 % af patienterne, som regel

med laveste værdier inden for 14-21 dage. Trombocytværdierne normaliseres inden for 35

dage efter behandlingen er afsluttet. Leukopeni (under 2x10

/l) forekommer hos 14 % af

patienterne. Maksimalt fald i leucocytværdier ses inden for 14-28 dage efter behandling er

påbegyndt. Leukocytværdier normaliseres som regel inden for ca. 28 dage, men det kan

tage op til 42 dage. Neutropeni (under 1x10

/l) forekommer hos 18 % af patienterne.

Knoglemarvssuppression kan forværres hvis carboplatin kombineres med anden

knoglemarvssupprimerende behandling.

Der er set anæmi med hæmoglobinværdier < 8 g/dl hos 15 % af patienterne med normale

baseline-værdier. Forekomsten af anæmi øges med øget eksponering for carboplatin.

Knoglemarvstoksicitet er sværere hos tidligere behandlede patienter, særligt hos patienter

der tidligere er behandlet med cisplatin og hos patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter

med dårlig almen tilstand har også øget risiko for leukopeni og trombocytopeni. Selvom

disse virkninger normalt er reversible, har de medført komplikationer i form af infektioner

og blødninger hos hhv. 4 % og 5 % af de patienter, som fik carboplatininjektioner.

Komplikationerne var fatale hos mindre end 1 % af patienterne.

Symptomatisk behandling med transfusioner har været påkrævet hos omkring 26 % af

patienterne.

2) Nervesystemet:

Perifer neuropati (fortrinsvis paræstesier og nedsatte muskelsenereflekser) er forekommet

hos 4 % af de patienter, som fik carboplatininjektioner. Paræstesier induceret af cisplatin,

eller af andre årsager, kan vare ved eller forværres under behandling med carboplatin.

Patienter over 65 år og patienter der tidligere er behandlet med cisplatin samt patienter i

længerevarende behandling med Carboplatin ”Hospira” synes at være særligt disponerede.

Hos halvdelen af patienterne med allerede eksisterende cisplatininduceret perifer

neurotoksicitet ses ingen yderligere forværring af symptomerne under behandling med

Carboplatin ”Hospira”. Der er indberettet symptomer fra centralnervesystemet (fx

søvnighed, angst og depression) hos 5 % af patienterne, og symptomerne synes ofte at

være relateret til brug af antiemetika. Klinisk signifikante sensoriske forstyrrelser (dvs.

synsforstyrrelser og smagsændringer) er forekommet hos 1 % af patienterne. Den samlede

frekvens af neurologiske bivirkninger synes at øges hos patienter der modtager Carboplatin

”Hospira” i kombinationsbehandling. Dette kan også være relateret til længere kumulativ

optagelse.

3) Øjne:

Synsforstyrrelser og forbigående synstab er sædvanligvis forbundet med højdosis terapi

hos patienter med nedsat nyrefunktion.

14080_spc.doc

Side 12 af 16

4) Øre og labyrint:

Høretab, forårsaget af tidligere cisplatinbehandling, kan vare ved eller forværres under

carboplatinbehandling. Ved højere doser end de anbefalede og i kombination med andre

ototoksiske stoffer er der rapporteret klinisk signifikant høretab hos pædiatriske patienter

ved administration af carboplatin.

I en række audiometriske undersøgelser er der hos 15 % af patienterne forekommet

hørselsdefekter udenfor taleområdet med påvirkning af højfrekvensområdet (4.000 – 8-000

Hz). I meget sjældne tilfælde er der rapporteret om hypoakusi.

5) Luftveje, thorax og mediastinum:

Lungefibrose, manifesteret som trykken for brystet og dyspnø, er rapporteret meget

sjældent. Denne mulighed skal overvejes, hvis lungeoverfølsomhed udelukkes (se

”Immunsystemet” nedenfor).

6) Mave-tarmkanalen:

Der er indberettet opkastning hos 65 % af patienterne; hos ca. 1/3 var tilstanden svær. Hos

yderligere 15 % forekom kvalme. Tidligere behandlede patienter (særligt patienter tidligere

behandlet med cisplatin) synes at være mere disponerede for opkastning. Symptomerne

opstår generelt 6-12 timer efter administration af carboplatin og svinder som regel inden

for 24 timer efter behandling og kan sædvanligvis hurtigt kontrolleres eller forebygges

med antiemetika. Forlænget administrationstid for Carboplatin ”Hospira”, dvs. vedvarende

infusion eller i daglige doser administreret over 5 på hinanden følgende dage, kan nedsætte

risiko for opkastning. Opkastning er mere sandsynlig når Carboplatin ”Hospira” gives i

kombination med andre emetogene stoffer.

Andre gastroinstestinale klager var smerte hos 8 % af patienterne og diarre og forstoppelse

hos 6 %.

7) Nyrer og urinveje:

Nefrotoksicitet er som regel ikke en dosisbegrænsende faktor. Behandling med carboplatin

kræver sædvanligvis ikke hydrering og forceret diurese, som ofte er nødvendig under

cisplatinbehandling. Der ses dog forhøjede serum-creatininværdier hos 6 % af patienterne,

forhøjet blodurinstof hos 14 % og der kan forekomme stigninger i blod-carbamid og

urinsyre hos 5 %. Disse er sædvanligvis milde og reversible hos ca. halvdelen af

patienterne. 27 % af patienter med creatininclearance

60 ml/min ved baseline oplever et

fald i creatinin-clearance under behandling med Carboplatin ”Hospira”. Nefrotoksisk

effekt af carboplatin kan være mere udtalt hos patienter med nyreinsufficiens i anamnesen

(se pkt. 4.4).

Creatininclearance har vist sig at være den mest følsomme nyrefunktionsmåling hos

patienter, som modtager carboplatin injektion.

8) Metabolisme og ernæring:

Fald i serum-elektrolytværdier (natrium, magnesium, kalium og calcium) er indberettet hos

hhv. 29 %, 29 %, 20 % og 22 %, men uden kliniske symptomer. Der blev ikke givet

elektrolyttilskud sammen med carboplatin. Kombinationskemoterapi har ikke øget

forekomsten af disse elektrolytforandringer. Der har været spontane indrapporteringer om

tidlig hyponatræmi. Da sammenhængen med carboplatinbehandling ikke er tydelig set i

forhold til andre bidragende faktorer (diurese, respiratorisk dysfunktion, malignitet etc.),

bør muligheden for hyponatræmi overvejes. Dette gælder særligt hos patienter med andre

14080_spc.doc

Side 13 af 16

risikofaktorer, fx samtidig diuretisk behandling. Natriumerstatning eller restriktioner

vedrørende vandindtag kurerede sædvanligvis hyponatræmien.

9) Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper):

Der er indberettet andre primære maligniteter i forbindelse med multistofbehandling;

sammenhængen med carboplatin er dog uklar.

Der er indberetninger om sekundære, akutte maligniteter efter cytostatisk

kombinationsbehandling, som indbefatter carboplatin.

10) Immunsystemet:

Der er indberettet allergiske reaktioner, som svarer til de, som er observeret efter

administration af andre platinholdige stoffer. Der er forekommet anafylaktoide reaktioner,

nogle fatale, inden for få minutter efter administration (ansigtsødem, dyspnø, takykardi,

lavt blodtryk, urticaria, anafylaktisk shock og bronkospasmer). Risikoen for en allergisk

reaktion er øget ved tidligere eksponering for platinbehandling. Allergiske reaktioner er

dog observeret efter initial eksponering for carboplatin. Overfølsomhedsreaktioner er med

succes behandlet med standard adrenalin, kortikosteroid og antihistamin.

11) Lever og galdeveje:

Der er set forandringer i leverfunktion hos patienter med normale baselineværdier, inklusiv

forhøjet total-bilirubin hos 5 %, ASAT hos 15 % og alkalisk fosfatase hos 24 % af

patienterne. Disse forandringer var generelt milde og reversible hos ca. halvdelen af

patienterne.

Forhøjede leverfunktionsværdier normaliseres sædvanligvis under behandlingen.

Der er forekommet svære stigninger i leverfunktionstest hos patienter i behandling med

meget høje doser carboplatin og som har fået autolog knoglemarvstransplantation.

Der er forekommet tilfælde af akut, fulminant levercellenekrose efter højdosis

administration af carboplatin.

12) Andet:

Der er forekommet dødsfald i forbindelse med kardiovaskulære hændelser (hjertesvigt,

emboli, apopleksi) hos <1 % af patienterne samt enkelte cerebrovaskulære tilfælde. Det er

uklart om disse dødsfald var relateret til kemoterapien eller den underliggende sygdom.

Hyppigheden af bivirkningerne asteni og alopeci, synes at øges hos patienter i kombina-

tionsbehandling med carboplatin.

Der er af og til forekommet feber og kulderystelser, mucositis, utilpashed og dysgeusi.

I et enkelt tilfælde forekom hæmolytisk uræmisk syndrom.

Der er indberetninger om hypertension.

Lokale reaktioner:

Der er indberetninger om reaktioner på injektionsstedet (brændende fornemmelse, smerte,

rødme, hævelse, nældefeber, nekrose i forbindelse med ekstravasation).

14080_spc.doc

Side 14 af 16

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer:

Der er ingen kendt antidot til behandling af carboplatin overdosering. Akut overdosering

kan medføre forstærket toksisk effekt f. eks alvorlig knoglemarvssupression, voldsom

kvalme og opkastning, alvorlig neurosensorisk toksicitet, lever- og nyresvigt i værste fald

med døden til følge. Anvendelse af højere carboplatindoser end de anbefalede, er

associeret med synstab. Klinisk betydeligt høretab er rapporteret hos børn, efter anvendelse

af højere doser carboplatin end de anbefalede i kombination med andre ototoksiske stoffer

(se pkt. 4.4).

Behandling:

Symptomatisk. Hæmodialyse er kun delvist effektiv og kun inden for de første 3 timer

efter administration. Dette skyldes den hurtige og ekstensive binding af platin til

plasmaproteiner.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

L 01 XA 02 – Antineoplastiske stoffer, platinforbindelser

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carboplatin er en platinforbindelse, cis-diammin (1,1-cyklobutan-dikarboxyl) platin med

antitumorale egenskaber. Virkningsmekanismen ligner cisplatins, i form af binding til

DNA, men er ikke cellecyklusspecifik.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ved tilførsel af carboplatin til mennesker opnås et lineært forhold mellem dosis og

plasmakoncentrationer af totalt og ikke proteinbundet platin.

Gentagne doser af carboplatin under 4 på hinanden følgende dage giver ikke anledning til

nogen akkumulering af platin i plasma. Efter tilførsel af carboplatin opnås en halveringstid

i plasma for frit, ikke proteinbundet platin på 6 timer. Halveringstiden for frit carboplatin

er 1,5 time. Proteinbindingen for plasmaplatin øges med tiden og når op på ca. 85 % efter

24 timer. Efter 24 timer udskilles 50-75 % af dosis uforandret med urinen hovedsageligt

ved glomerulær filtration af den frie fraktion.

14080_spc.doc

Side 15 af 16

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

5.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand, renset.

6.2

Uforligeligheder

Bør kun opløses i/fortyndes med sterilt vand og isotonisk glucose-infusionsvæske.

Bør ikke tilblandes andre farmaka.

Aluminium i kontakt med opløst carboplatin giver udfældning af platin. Ved tilberedning

og administrering må der derfor ikke anvendes utensilier indeholdende aluminium.

6.3

Opbevaringstid

Infusionskoncentrat: 24 måneder.

Brugsfærdig infusionsvæske: 12 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30

C. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod

lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Onco-Vial (Hætteglas med en skal).

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Arbejdstilsynets gældende regler om håndtering af cytostatika bør følges.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

6.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira Nordic AB

Vetenskapsvägen 10

191 90 Sollentuna

Sverige

7.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

14080

8.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. marts 1992

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. februar 2017

14080_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information