Caprelsa

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-12-2020

Aktiv bestanddel:
Vandetanib
Tilgængelig fra:
Genzyme Europe BV
ATC-kode:
L01XE
INN (International Name):
vandetanib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske og immunomodulerende midler
Terapeutisk område:
Thyroid Neoplasms
Terapeutiske indikationer:
Caprelsa er indiceret til behandling af aggressiv og symptomatisk medulær thyreoideacancer (MTC) hos patienter med uopløselig lokalt avanceret eller metastatisk sygdom. Caprelsa er indiceret hos voksne, børn og unge i alderen 5 år og ældre. For patienter, hos hvem re-arrangeret-under-transfektion(RET) mutation ikke kendes, eller er negativ, og en eventuel lavere ydelse skal tages i betragtning, inden individuel behandling beslutning.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002315
Autorisation dato:
2012-02-16
EMEA kode:
EMEA/H/C/002315

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

09-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

07-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

07-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

07-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

07-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

09-02-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Caprelsa 100 mg filmovertrukne tabletter

Caprelsa 300 mg filmovertrukne tabletter

vandetanib

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Ud over denne indlægsseddel vil du modtage et patientinformationskort, som indeholder vigtige

sikkerhedsoplysninger, du skal kende til, før du behandles med Caprelsa og under behandling med

Caprelsa.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen og patientinformationskortet. Du kan få brug for at læse det igen.

Det er vigtigt, at du har informationskortet liggende hos dig under behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Caprelsa

Sådan skal du tage Caprelsa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Caprelsa er en behandling til voksne og børn på 5 år og derover med:

Medullær thyreoideacancer, som ikke kan fjernes med kirurgi, eller som har bredt sig til andre dele af

kroppen.

Caprelsa virker ved at hæmme væksten af nye blodkar i tumorer (cancer). Det afskærer forsyningen af

næring og ilt til tumoren. Caprelsa kan også virke direkte på cancercellerne ved at dræbe dem eller

hæmme deres vækst.

2.

Det skal du vide før du begynder at tage

Caprelsa

Tag ikke Caprelsa:

hvis du er allergisk over for vandetanib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Caprelsa (angivet i

punkt 6).

hvis du er født med et hjerteproblem kaldet ”medfødt langt QTc-syndrom”. Dette kan ses på et

elektrokardiogram (EKG).

hvis du ammer.

hvis du tager et af følgende lægemidler: Arsen, cisaprid (mod halsbrand), erythromycin som

injektion i en vene og moxifloxacin (mod infektion), toremifen (til behandling af brystkræft),

mizolastin (mod allergi), klasse IA- og III-antiarytmika (midler til kontrol af hjerterytmen).

Tag ikke Caprelsa, hvis et eller flere af disse punkter gælder for dig. Spørg lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Caprelsa:

Hvis du er følsom over for sollys. Nogle mennesker, som tager Caprelsa, bliver mere følsomme

over for solen. Dette kan forårsage solskoldning. Mens du tager Caprelsa, skal du beskytte dig

selv, når du går udendørs, ved altid at benytte solcreme og bære tøj for at undgå at udsætte dig

for solen.

Hvis du har for højt blodtryk

Hvis du har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i

en blodårevæg

Monitorering af blod og hjerte:

Din læge eller sygeplejerske skal undersøge dit blods indhold af kalium, calcium, magnesium og

thyreoideastimulerende hormon (TSH) samt kontrollere dit hjertes elektriske aktivitet med en test

kaldet et elektrokardiogram (EKG). Du skal have foretaget disse test:

Før du begynder at tage Caprelsa

Regelmæssigt under behandlingen med Caprelsa

1, 3 og 6 uger efter start med Caprelsa

12 uger efter start med Caprelsa

Hver 3. måned derefter

Hvis din læge eller apotekspersonalet ændrer din dosis af Caprelsa

Hvis du begynder at tage medicin, som påvirker dit hjerte

Ifølge lægens eller apotekspersonalets instruktioner

Børn

Caprelsa må ikke anvendes til børn under 5 år.

Brug af anden medicin sammen med Caprelsa

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler. Caprelsa kan påvirke

virkningen af anden medicin, og/eller anden medicin kan påvirke virkningen af Caprelsa.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende midler:

itraconazol, ketoconazol, ritonavir, clarithromycin, rifampicin og moxifloxacin (medicin til

behandling af infektioner)

carbamazepin og phenobarbital (til kontrol af epileptiske anfald)

ondansetron (mod kvalme og opkastning)

cisaprid (mod halsbrand), pimozid (mod gentagne, ufrivillige bevægelser og verbale udbrud) og

halofantrin og lumefantrin (mod malaria)

metadon (mod stofmisbrug), haloperidol, chlorpromazin, sulpirid, amisulprid og zuclopenthixol

(mod psykiske forstyrrelser)

pentamidin (mod infektion)

såkaldte ’blodfortyndende midler’ såsom vitamin K-antagonister og dabigatran

ciclosporin og tacrolimus (til at forhindre afstødning af et organ efter transplantation), digoxin

(mod uregelmæssig puls) og metformin (til at kontrollere blodsukkeret)

syrepumpehæmmere (mod halsbrand)

Du kan også finde disse oplysninger på det patientinformationskort, du har fået af din læge. Det er

vigtigt, at du gemmer dette patientinformationskort og viser det til din partner eller omsorgsperson.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammende, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge til råds, før du tager Caprelsa. Caprelsa kan nemlig skade det ufødte barn. Din

læge vil diskutere fordele og risici ved at tage Caprelsa på dette tidspunkt.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du anvende et sikkert præventionsmiddel, når du tager

Caprelsa, og i mindst fire måneder efter den seneste dosis af Caprelsa.

Du må ikke amme under behandling med Caprelsa af hensyn til barnets sikkerhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Udvis forsigtighed ved kørsel eller arbejde med maskiner. Husk, at Caprelsa kan få dig til at føle dig

træt, svag eller forårsage sløret syn.

3.

Sådan skal du tage Caprelsa

Voksne

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er 300 mg hver dag.

Tag Caprelsa på ca. samme tidspunkt hver dag.

Caprelsa kan tages i forbindelse med et måltid eller mellem måltiderne.

Børn

Lægen vil fortælle dig, hvor mange Caprelsa-tabletter dit barn skal have. Antallet afhænger af barnets

vægt og højde. Den samlede daglige dosis til børn må ikke overstige 300 mg. Dit barn kan enten få

dosis en gang dagligt, hver anden dag eller efter et gentaget 7-dages skema som vist i den

doseringsguide, som du har fået af lægen. Det er vigtigt at gemme doseringsguiden og vise den til

eventuelle omsorgspersoner.

Hvis du har svært ved at sluge tabletten

Hvis du har problemer med at sluge tabletten, kan du blande den med vand på følgende måde:

Tag et halvt glas postevand (uden brus). Brug kun vand – brug ikke nogen andre væsker.

Læg tabletten i vandet.

Rør tabletten rundt, indtil den er jævnt fordelt i vandet. Det kan tage ca. 10 minutter.

Drik det derpå straks.

For at sikre dig at der ikke er nogen medicin tilbage, skal du fylde glasset halvt op med vand igen, og

drikke det.

Hvis du får bivirkninger

Hvis du får bivirkninger, skal du altid fortælle det til lægen. Din læge vil muligvis fortælle dig, at du

skal tage Caprelsa i en lavere eller højere dosis (såsom to 100 mg tabletter eller én 100 mg tablet). Din

læge kan også ordinere andre lægemidler for at hjælpe med at kontrollere bivirkningerne.

Bivirkningerne ved Caprelsa er angivet i punkt 4.

Hvis du har taget for meget Caprelsa

Hvis du tager mere Caprelsa, end du har fået ordineret, skal du straks tale med lægen eller tage på

hospitalet.

Hvis du har glemt at tage Caprelsa

Hvad du skal gøre, hvis du glemmer at tage en tablet afhænger af, hvor lang tid der er indtil din næste

dosis:

Hvis der er 12 timer eller mere til din næste dosis:

Tag den glemte tablet, så snart du kommer

i tanke om det. Tag derpå den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis der er mindre end 12 timer til den næste dosis

: Spring den glemte tablet over. Tag derpå

den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du

får bivirkninger, vil din læge muligvis fortælle dig, at du skal tage Caprelsa ved en lavere dosis. Din

læge kan også ordinere andre lægemidler for at hjælpe med at kontrollere bivirkningerne.

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever en af følgende bivirkninger – det kan være, du

behøver akut medicinsk behandling:

Besvimelsesanfald, svimmelhed eller ændringer i hjerterytmen. Dette kan være tegn på en

ændring i dit hjertes elektriske aktivitet. Det ses hos 8 % af personer, som tager Caprelsa mod

medullær thyreoideacancer. Din læge vil muligvis anbefale, at du tager Caprelsa i en lavere

dosis eller holder op med at tage Caprelsa. Caprelsa er i sjældne tilfælde forbundet med

livstruende ændringer i hjerterytmen.

Alvorlige hudreaktioner, der påvirker store områder af kroppen. Tegnene kan også omfatte

rødme, smerter, sår, blister og afskalning af huden. Læberne, næsen, øjnene og kønsorganerne

kan også være påvirkede. Disse kan være almindelige (ses hos mindre end 1 ud af 10 personer)

eller ualmindelige (ses hos mindre end 1 ud af 100 personer) afhængigt af typen af hudreaktion.

Svær diarré.

Svær åndenød eller pludselig forværring af åndenød, muligvis med hoste eller høj temperatur

(feber). Dette kan betyde, at du har en form for betændelse i lungerne, som kaldes ’interstitiel

lungesygdom’. Dette er ikke almindeligt (ses hos mindre end 1 ud af 100 personer), men kan

være livstruende.

Anfald, hovedpine, forvirring eller koncentrationsbesvær. Dette kan være tegn på en tilstand

kaldet RPLS (reversibelt posteriort leukoencefalopati-syndrom). Disse tegn forsvinder

sædvanligvis, når der ophøres med Caprelsa. RPLS er ikke almindeligt (ses hos mindre end 1 ud

af 100 personer).

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever en eller flere af ovenstående bivirkninger.

Andre bivirkninger omfatter

Meget almindelig (ses hos flere end 1 ud af 10 personer):

Diarré. Din læge kan ordinere et lægemiddel til at behandle dette. Hvis det bliver alvorligt, skal

du straks fortælle lægen det.

Mavesmerter.

Hududslæt eller akne.

Depression.

Træthed.

Sygdomsfornemmelse (kvalme).

Sure opstød/halsbrand.

Negleforandringer

Opkastning.

Appetitløshed (anoreksi).

Svaghed (asteni).

Højt blodtryk. Din læge kan ordinere et lægemiddel til at behandle dette.

Hovedpine.

Udmattelse.

Søvnbesvær (søvnmangel).

Betændelse i næsen.

Betændelse i hovedluftvejene til lungerne.

Øvre luftvejsinfektioner.

Urinvejsinfektioner.

Følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i huden.

Unormal fornemmelse i huden.

Svimmelhed.

Smerte.

Hævelser, som skyldes overskydende væske (ødem).

Sten eller calciumaflejringer i urinrøret (nyresten).

Sløret syn, inklusive lette forandringer i øjnene, som kan føre til sløret syn (uklarhed af

hornhinden).

Hudfølsomhed over for sollys. Mens du tager Caprelsa, skal du beskytte dig selv, når du går

udenfor, ved altid at benytte solcreme og bære tøj for at undgå eksponering for solen.

Almindelig (ses hos mindre end 1 ud af 10 personer):

Dehydrering.

Svært forhøjet blodtryk.

Vægttab.

Slagtilfælde eller andre tilstande, hvor hjernen måske ikke får tilstrækkeligt med blod.

En type udslæt, som påvirker hænder og fødder (hånd- og fodsyndrom).

Mundbetændelse (stomatitis).

Mundtørhed.

Lungebetændelse.

Giftstoffer i blodet som en komplikation til infektion.

Influenza.

Blærebetændelse.

Bihulebetændelse.

Strubehovedbetændelse.

Betændelse i en follikel, især en hårsæk.

Bylder.

Svampeinfektion.

Nyreinfektion.

Tab af kropsvæske (dehydrering).

Angst.

Rystelser.

Døsighed.

Besvimelse.

Usikker fornemmelse.

Øget tryk i øjet (grøn stær).

Hoste med blodigt opspyt.

Betændelse i lungevævet.

Synkebesvær.

Forstoppelse.

Betændelse i maveslimhinden (gastrit).

Blødning i mave-tarmkanalen.

Galdesten.

Smerter ved vandladning.

Nyresvigt.

Hyppig vandladningstrang.

Kraftig vandladningstrang.

Feber.

Næseblod.

Tørre øjne.

En irritation af øjnene (øjenkatar).

Nedsat syn.

Synsforstyrrelser (aura).

Lysglimt for øjnene (fotopsi).

Forandring af øjets hornhinde (keratopati).

En bestemt type diarré (colitis).

Hårtab på hovedet eller kroppen.

Smagsforstyrrelser.

Ikke almindelig (ses hos mindre end 1 ud af 100 personer):

Hjertesvigt.

Blindtarmsbetændelse.

Bakterieinfektion.

Betændelse i divertikler (små udposninger, der kan dannes i fordøjelsessystemet).

Bakterieinfektion i huden.

Bylder i bughulen.

Fejlernæring.

Ufrivillige muskelsammentrækninger (kramper).

Hurtigt skiftevis sammentrækning og afslapning af muskler (klonus).

Hævelser i hjernen.

Uklarheder i linsen i øjet.

Forstyrrelser af hjertets hastighed og rytme.

Nedsat hjertefunktion.

Nedsat lungefunktion.

Lungebetændelse grundet indånding af fremmedlegemer.

Forstoppelse.

Hul i tarmene.

Manglende evne til at styre tarmfunktionen.

Unormalt farvet urin.

Manglende urindannelse.

Manglende evne til sårheling.

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis).

Betændelse i huden med blærer (bulløs dermatitis).

Ikke kendt

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner).

Følgende bivirkninger kan påvises i test, som din læge kan udføre:

Protein eller blod i urinen (ses ved en urinprøve).

Ændringer i hjerterytmen (ses ved et EKG). Din læge vil muligvis fortælle dig, at du skal holde

op med at tage Caprelsa eller tage Caprelsa ved en lavere dosis.

Abnormiteter i lever eller bugspytkirtel (ses i blodprøver). Disse forårsager sædvanligvis ikke

symptomer, men lægen vil måske ønske at overvåge dem.

Nedsat niveau af calcium i blodet. Lægen får måske brug for at ordinere behandling med

thyreoideahormon eller ændre din behandling.

Nedsat niveau af kalium i blodet.

Øget niveau af calcium i blodet.

Øget blodsukkerniveau (glucose).

Nedsat niveau af natrium i blodet.

Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.

Forøget antal røde blodlegemer i blodet.

Kontakt

straks

lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Caprelsa indeholder

Aktivt stof: vandetanib. Hver tablet indeholder 100 mg eller 300 mg vandetanib.

De øvrige indholdsstoffer er calciumhydrogenphosphatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

crospovidon (type A), povidon (K29-32), magnesiumstearat, hypromellose, macrogol og

titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Caprelsa 100 mg er en rund, hvid filmovertrukket tablet mærket med ”Z100” på den ene side.

Caprelsa 300 mg er en oval, hvid filmovertrukket tablet mærket med ”Z300” på den ene side.

Caprelsa leveres i blisterpakninger med 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelse

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holland

Fremstiller

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Storbritannien

eller

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8PU, Storbritannien

eller

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 (0)-2 710 54 00

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Tел: +359 (0)2 970 53 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 3 4 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 (0) 201 200 300

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: + 800 536 389

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0)845 372 7101

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 2755224

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”. Det betyder, at der forventes

yderligere dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om

lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om Caprelsa på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUME

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Caprelsa 100 mg filmovertrukne tabletter

Caprelsa 300 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Caprelsa 100 mg tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg vandetanib.

Caprelsa 300 mg tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg vandetanib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Caprelsa 100 mg tabletter

Caprelsa 100 mg tabletten er en rund, bikonveks, hvid filmovertrukket tablet mærket med "Z100" på

den ene side.

Caprelsa 300 mg tabletter

Caprelsa 300 mg tabletten er en oval, bikonveks, hvid filmovertrukket tablet mærket med "Z300" på

den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Caprelsa er indiceret til behandling af aggressiv og symptomatisk medullær thyreoideacancer (MTC)

hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom.

Caprelsa er indiceret til voksne, børn og unge fra 5 år og derover.

Hos patienter, hvis status for RET-mutationer (RET =

rearranged during transfection

, omlejret under

transfektion) ikke er kendt eller er negativ, bør der tages højde for en mulig mindre fordel før

individuel behandlingsbeslutning (se vigtig information i pkt. 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af MTC og

anvendelse af cancermedicin og erfaring med vurdering af elektrokardiogram (EKG).

Lægemidlet må kun udleveres én gang efter samme recept. For yderligere udlevering kræves en ny

recept.

Hvis en dosis glemmes, skal den tages, så snart patienten kommer i tanker om det. Hvis der er mindre

end 12 timer til den næste dosis, skal patienten ikke tage den glemte dosis. Patienten må ikke tage en

dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for en glemt dosis.

Patienter, som får Caprelsa, skal have udleveret et patientinformationskort og oplyses om risiciene ved

Caprelsa (se også indlægssedlen).

Dosering ved MTC hos voksne patienter

Den anbefalede dosis er 300 mg én gang dagligt, taget med eller uden føde på nogenlunde samme

tidspunkt hver dag.

Dosisjusteringer ved MTC hos voksne patienter

QTc-intervallet bør vurderes nøje før indledning af behandlingen. I tilfælde af grad 3 bivirkning,

vurderet ud fra

common terminology criteria for adverse events

(CTCAE) eller højere toksicitet eller

forlænget QTc-interval i EKG skal indgift af vandetanib som minimum afbrydes midlertidigt og

genoptages med en reduceret dosis, når toksiciteten er forsvundet eller bedret til CTCAE-grad 1 (se

pkt. 4.4). Den daglige dosis på 300 mg kan reduceres til 200 mg (to 100 mg tabletter) og derefter til

100 mg, hvis det er nødvendigt. Patienten skal overvåges på passende vis. Som følge af den 19 dages

halveringstid vil bivirkninger, herunder et forlænget QTc-interval, muligvis ikke forsvinde hurtigt (se

pkt. 4.4).

Dosering ved MTC hos pædiatriske patienter

Dosering til pædiatriske patienter bør baseres på mg/m

legemsoverfladeareal (BSA). Pædiatriske

patienter, der behandles med Caprelsa, og deres omsorgspersoner skal have udleveret en

doseringsvejledning og oplyses om den korrekte startdosis og alle efterfølgende dosisjusteringer.

Anbefalet dosisregime og dosisjusteringer er vist i tabel 1.

Tabel 1: Doseringsnomogram til pædiatriske patienter med MTC

BSA (m

Startdosis (mg)

a

Dosisøgning (mg)

god tolerans efter 8

uger med startdosis

Dosisreduktion (mg)

c

0,7 - <0,9

100 hver anden dag

100 dagligt

0,9 - <1,2

100 dagligt

7 dages

doseringsskema:

100-200-100-200-100-

200-100

100 hver anden dag

1,2 - <1,6

7 dages

doseringsskema:

100-200-100-200-100-

200-100

200 dagligt

100 dagligt

≥ 1,6

200 dagligt

300 dagligt

7 dages

doseringsskema:

100-200-100-200-100-

200-100

Startdosis er den dosis, som behandlingen bør indledes med.

I kliniske studier med pædiatriske patienter er der ikke anvendt vandetanib-doser over 150 mg/m

Patienter med bivirkninger, som kræver dosisreduktion, bør stoppe med at tage vandetanib i minimum en uge.

Behandlingen kan genoptages med en lavere dosis, når patienten er kommet sig fuldstændigt over bivirkningerne.

Dosisjusteringer ved MTC hos pædiatriske patienter

I tilfælde af CTCAE-grad 3 eller højere toksicitet eller forlænget QTc-interval i EKG skal

indgift af vandetanib som minimum afbrydes midlertidigt og genoptages med en reduceret

dosis, når toksiciteten er forsvundet eller bedret til CTCAE-grad 1.

Patienter, som tager startdosis (

i tabel 1), bør genoptage behandlingen med den reducerede

dosis (

i tabel 1).

Patienter, som tager den øgede dosis (

i tabel 1), bør genoptage behandlingen med startdosis (

tabel 1). I tilfælde af yderligere CTCAE-grad 3 eller højere toksicitet eller forlænget QTc-

interval i EKG skal indgift af Caprelsa som minimum afbrydes midlertidigt og genoptages med

en reduceret dosis (

i tabel 1), når toksiciteten er forsvundet eller bedret til CTCAE-grad 1.

Hvis der forekommer et yderligere tilfælde af CTCAE-grad 3 eller højere toksicitet eller

forlænget QTc-interval i EKG, skal vandetanib seponeres permanent.

Patienten skal overvåges på passende vis. Som følge af halveringstiden på 19 dage vil bivirkninger,

herunder et forlænget QTc-interval, muligvis ikke forsvinde hurtigt (se pkt. 4.4).

Varighed

Vandetanib administreres indtil sygdomsprogression eller indtil fordelene ved behandlingen ikke

længere opvejer risiciene, idet der tages hensyn til bivirkningernes sværhedsgrad (se pkt. 4.8) i forhold

til den kliniske stabilisering af tumorstatus.

Særlige patientpopulationer

Pædiatrisk population

Caprelsa må ikke anvendes til børn under 5 år. Caprelsas sikkerhed og virkning hos børn under 5 år er

ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Der er ingen erfaring med pædiatriske patienter under 9 år med hereditær MTC (se pkt. 5.1). Patienter

i alderen 5-18 år bør doseres ifølge nomogrammet i tabel 1. I kliniske studier med pædiatriske

patienter er der ikke anvendt vandetanib-doser over 150 mg/m

Ældre

Der kræves ingen justering i startdosis til ældre patienter. Der er begrænsede kliniske data for

vandetanib fra patienter over 75 år med MTC.

Nedsat nyrefunktion hos voksne patienter med MTC

Et farmakokinetisk studie med frivillige forsøgspersoner med let, moderat eller svært nedsat

nyrefunktion viser, at eksponering for en enkelt dosis vandetanib øges med op til faktor 1,5, 1,6 og 2

af niveauet hos patienter med let, moderat (kreatinin

clearance

≥ 30 til < 50 ml/min) eller svært

clearance

< 30 ml/min) nedsat nyrefunktion ved

baseline

(se pkt. 5.2). Kliniske data tyder på, at en

ændring af startdosis til patienter med let nedsat nyrefunktion ikke er nødvendig. Der foreligger

begrænsede data med 300 mg til patienter med moderat nedsat nyrefunktion. Dosis skulle reduceres til

200 mg hos 5 ud af 6 patienter. Startdosis kan reduceres til 200 mg hos patienter med moderat nedsat

nyrefunktion. Sikkerhed og virkning er dog ikke klarlagt for styrken på 200 mg (se pkt. 4.4).

Vandetanib anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion, da der er begrænsede data fra

patienter med svært nedsat nyrefunktion, og sikkerhed og effekt er ikke blevet klarlagt.

Nedsat nyrefunktion hos pædiatriske patienter med MTC

Der er ingen erfaring med brug af vandetanib til pædiatriske patienter med nedsat nyrefunktion.

Ud fra de foreliggende data for voksne patienter med nedsat nyrefunktion:

Ændring af startdosis er ikke nødvendig hos pædiatriske patienter med let nedsat nyrefunktion

Den reducerede dosis, som er specificeret i tabel 1, kan anvendes til pædiatriske patienter med

moderat nedsat nyrefunktion. Lægen skal vurdere behandling individuelt, især hos pædiatriske

patienter med lavt BSA

Vandetanib anbefales ikke til pædiatriske patienter med svært nedsat nyrefunktion

Nedsat leverfunktion

Vandetanib anbefales ikke til voksne og pædiatriske patienter med nedsat leverfunktion

(serumbilirubin > 1,5 gange den øverste grænse for referenceområdet (ULRR). Dette kriterium gælder

ikke for patienter med Gilberts sygdom og alaninaminotransferase (ALAT), aspartataminotransferase

(ASAT) eller alkalisk fosfatase (ALP) > 2,5 gange ULRR eller > 5,0 gange ULRR, hvis det af lægen

skønnes at være relateret til levermetastaser), eftersom der kun foreligger begrænsede data for

patienter med nedsat leverfunktion, og sikkerhed og virkning ikke er blevet klarlagt (se pkt. 4.4).

Farmakokinetiske data fra frivillige personer tyder på, at der ikke kræves nogen ændring i startdosis til

patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Administration

For patienter med synkebesvær kan vandetanib-tabletterne opløses i et halvt glas ikke-kulsyreholdigt

drikkevand. Der må ikke anvendes andre væsker. Tabletten skal lægges i vandet uden at knuse den,

omrøres indtil den er opløst (ca. 10 minutter), hvorefter opløsningen indtages straks. Eventuelle rester

i glasset skal blandes med et halvt glas vand og indtages. Væsken kan også indgives gennem en

nasogastrisk sonde eller en gastrostomisonde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Medfødt langt QTc-syndrom.

Patienter med QTc-interval over 480 ms.

Samtidig brug af vandetanib og følgende lægemidler, der ligeledes er kendt for at forlænge

QTc-intervallet og/eller inducere torsades de pointes: arsenik, cisaprid, erythromycin

intravenøst (i.v.), toremifen, mizolastin, moxifloxacin, klasse IA- og III-antiarytmika (se

pkt. 4.5).

Amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

På grund af de associerede risici er det vigtigt at begrænse behandling med vandetanib til de patienter,

som har et reelt behov for behandlingen, dvs. som har et symptomatisk og aggressivt sygdomsforløb.

Symptomatisk sygdom eller progredierende sygdom alene er ikke nok til at foranledige behandling

med vandetanib. Hastigheden for ændringer i niveauet af biomarkører såsom calcitonin (CTN) og/eller

karcinoembryonalt antigen (CEA) samt hastigheden for forandringer i tumorvolumen under

observation (

watchful waiting)

kan hjælpe med til at identificere ikke blot patienter med behov for

behandlingen, men også det optimale tidspunkt for indledning af behandling med vandetanib.

QTc-forlængelse og torsades de pointes

Vandetanib i en dosis på 300 mg associeres med en væsentlig og koncentrationsafhængig forlængelse

af QTc-intervallet (middelværdi 28 ms, median 35 ms). Den første QTc-forlængelse indtraf

sædvanligvis i løbet af de første 3 måneder af behandlingen, men forekom også første gang efter dette

tidspunkt. Halveringstiden for vandetanib (19 dage) gør forlængelsen af QTc-intervallet særligt

problematisk (se pkt. 4.8). Ved en dosis på 300 mg pr. dag ved MTC blev der observeret bekræftet

EKG QTc-forlængelse til over 500 ms. hos 11 % af patienterne i et fase III-studie. EKG QTc-

forlængelse synes at være dosisafhængig. Torsades de pointes og ventrikulær takykardi er rapporteret

som ikke almindelige bivirkninger hos patienter, der fik indgivet vandetanib 300 mg dagligt. Risikoen

for torsades kan være øget hos patienter med elektrolytubalance (se pkt. 4.8).

Behandling med vandetanib må ikke startes hos patienter, hvis EKG QTc-interval er større end

480 ms. Vandetanib bør ikke gives til patienter, som har en anamnese med torsades de pointes

.

Vandetanib er ikke blevet undersøgt hos patienter med ventrikulær arytmi eller nyligt

myokardieinfarkt.

Der bør indhentes et EKG, samt værdier for serumkalium, calcium, magnesium og

thyreoideastimulerende hormon (TSH) ved

baseline

og 1, 3, 6 og 12 uger efter behandlingsstart samt

hver 3. måned i mindst et år derefter. Denne plan bør følges i perioden efter dosisreduktion pga. QTc-

forlængelse og efter afbrydelse af behandlingen i mere end to uger. EKG'er og blodprøver bør også

indhentes som klinisk indiceret i løbet af denne periode og efterfølgende. Hyppig EKG-monitorering

af QTc-intervallet bør fortsættes.

Serumkalium, serummagnesium og serumcalcium bør holdes inden for normalområdet for at reducere

risikoen for QTc-forlængelse i EKG. Der vil være behov for yderligere monitorering af QTc,

elektrolytter og nyrefunktion især i tilfælde af diarré, tiltagende diarré/dehydrering, elektrolytubalance

og/eller nedsat nyrefunktion. En kardiolog bør konsulteres, hvis QTc stiger markant, men holder sig

under 500 ms.

Administration af vandetanib sammen med stoffer, der vides at forlænge QTc-interval på EKG’et, er

kontraindiceret eller frarådes (se pkt. 4.3 og 4.5).

Vandetanib bør ikke anvendes samtidig med ondansetron (se pkt. 4.5).

Patienter, som udvikler en enkelt værdi for QTc-interval på ≥ 500 ms, bør holde op med at tage

vandetanib. Behandlingen kan genoptages med reduceret dosis, når tilbagevenden af QTc-

intervallet til status som før behandlingen, er blevet bekræftet og en eventuel elektrolytubalance

er blevet korrigeret.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom, PRES (= reversibelt posteriort leukoencefalopati-syndrom,

RPLS)

PRES er et syndrom med subkortikalt vasogent ødem, der diagnosticeres ved MR-skanning af hjernen,

og som er blevet observeret sjældent i forbindelse med vandetanib-behandling i kombination med

kemoterapi. PRES er også blevet observeret hos patienter, der fik vandetanib som monoterapi. Dette

syndrom bør tages i betragtning hos enhver patient, der indfinder sig med krampeanfald, hovedpine,

synsforstyrrelser, konfusion eller ændret mental status.

Der bør udføres en MR-skanning af hjernen

hos enhver patient, med krampeanfald, konfusion eller ændret mental status.

RET-status (status for omlejret under transfektion)

Patienter uden RET-mutation kan have begrænsede fordele af behandling med vandetanib, og der kan

gælde et andet benefit/risk-forhold for denne patientpopulation end for gruppen med RET-mutationer.

Hos patienter, der muligvis har negativ status for RET-mutation, bør der tages højde for, at der kan

være færre fordele ved behandlingen, før der træffes afgørelser om behandling af den enkelte patient.

Ligeledes bør anvendelse af vandetanib overvejes nøje på grund af de risici, der er forbundet med

behandlingen. Det anbefales derfor at teste for RET-mutation. Til bestemmelse af status for RET-

mutation vil det være at foretrække, at vævsprøver udtages på tidspunktet for indledning af

behandlingen snarere end på diagnosetidspunktet (se pkt. 4.1 og 5.1).

Hudreaktioner

Udslæt og andre hudreaktioner, inklusive lysfølsomhedsreaktioner og palmoplantar

erytrodysæstesisyndrom, er blevet observeret hos patienter, som har fået vandetanib. Lette til moderate

hudreaktioner kan behandles symptomatisk eller ved dosisreduktion eller -afbrydelse. For alvorligere

hudreaktioner (som f.eks. Stevens-Johnsons syndrom) skal patienten straks søge lægehjælp.

Der bør udvises forsigtighed ved eksponering for sollys ved at bære beskyttende beklædning og/eller

solcreme på grund af den potentielle risiko for fototoksiske reaktioner forbundet med behandling med

vandetanib.

Diarré

Diarré er både et sygdomsrelateret symptom og en kendt bivirkning ved vandetanib. Standardmidler

mod diarré anbefales til behandling af diarré. QTc og serumelektrolytter skal overvåges hyppigere.

Hvis der udvikles svær diarré (CTCAE-grad 3-4), bør indtagelse af vandetanib ophøre, indtil diarréen

forbedres. Når der er opnået bedring, kan behandlingen genoptages ved en reduceret dosis (se pkt. 4.2

og 4.8).

Hæmoragi

Forsigtighed tilrådes ved administration af vandetanib til patienter med hjernemetastaser, da der er

rapporteret intrakranielle blødninger.

Hjerteinsufficiens

Der er blevet observeret hjerteinsufficiens hos patienter, der fik vandetanib. Midlertidig eller

permanent seponering af behandlingen kan være nødvendig hos patienter med hjerteinsufficiens. Dette

er muligvis ikke reversibelt ved ophør med vandetanib. Visse tilfælde har været dødelige.

Hypertension

Hypertension, herunder hypertensiv krise, er blevet observeret hos patienter behandlet med

vandetanib. Patienter skal monitoreres for hypertension og kontrolleres efter behov. Hvis højt blodtryk

ikke kan kontrolleres med medicinsk behandling, bør brugen af vandetanib ikke genoptages, før

blodtrykket er kontrolleret medicinsk. Det kan være nødvendigt at reducere dosis (se pkt. 4.8).

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af

aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med <produktnavn> bør

denne risiko overvejes nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere

aneurisme.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Vandetanib anbefales ikke til voksne og pædiatriske patienter med moderat eller svært nedsat

nyrefunktion, da der er begrænsede data, og sikkerhed og virkning ikke er klarlagt (se pkt. 4.2, 5.1

og 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Vandetanib anbefales ikke til patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin > 1,5 gange den

øverste grænse for normalområdet), eftersom der foreligger begrænsede data for patienter med nedsat

leverfunktion, og sikkerhed og virkning ikke er klarlagt. Farmakokinetiske data fra frivillige tyder på,

at der ikke kræves nogen ændring i startdosis til patienter med let, moderat eller svært nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Forhøjet alaninaminotransferase

Forhøjet alaninaminotransferase er almindeligt forekommende hos patienter behandlet med

vandetanib. Størstedelen af forhøjelserne forsvinder under den fortsatte behandling, og andre

forsvinder sædvanligvis efter en afbrydelse af behandlingen på 1-2 uger. Periodisk monitorering af

alaninaminotransferase anbefales.

Interstitiel lungesygdom

Interstitiel lungesygdom (ILD) er blevet observeret hos patienter, der fik vandetanib, og visse tilfælde

var dødelige. Hvis en patient udviser symptomer fra luftvejene som f.eks. dyspnø, hoste og feber, skal

behandlingen med vandetanib afbrydes, og en øjeblikkelig undersøgelse initieres. Hvis ILD bekræftes,

bør behandlingen med vandetanib seponeres permanent, og patienten behandles på passende vis.

CYP3A4-induktorer

Samtidig anvendelse af vandetanib med stærke CYP3A4-inducere (såsom rifampicin, perikon,

carbamazepin, phenobarbital) bør undgås (se pkt. 4.5).

CTN mindre end 500 pg/ml

Fordelen ved vandetanib til patienter med CTN mindre end 500 pg/ml er ikke blevet klarlagt, derfor

bør brug til patienter med CTN <500 pg/ml omhyggeligt overvejes på grund af de

behandlingsrelaterede risici ved vandetanib.

Patientinformationskort

Alle læger, der ordinerer Caprelsa, skal være bekendt med informationen til lægen og

retningslinjerne for anvendelse. Sundhedspersonale skal drøfte risici ved behandling med

Caprelsa med patienten. Patienten vil få udleveret et patientinformationskort ved hver

medicinudlevering.

Pædiatrisk population

Baseret på måling af højde ved alle besøg blev der i pædiatriske studier påvist lineær vækst hos alle

børn og unge, mens de fik vandetanib. Der foreligger imidlertid ingen langtidsdata for sikkerheden hos

pædiatriske patienter.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Vandetanibs virkning på andre lægemidler

Eksponeringen for midazolam (CYP3A4-substrat) hos raske forsøgspersoner blev ikke påvirket ved

samtidig administration af en enkelt dosis vandetanib på 800 mg.

Vandetanib er en hæmmer af den organiske kationtransporter 2 (OCT2). Hos raske forsøgspersoner

med OCT2-vildtype, blev AUC

(0-t)

og C

for metformin (OCT2-substrat) øget med henholdsvis 74 %

og 50 %, og renal

clearance

af metformin blev reduceret med 52 % ved administration sammen med

vandetanib. Passende klinisk og/eller laboratoriemæssig monitorering anbefales hos patienter, der får

metformin og vandetanib samtidig, og en lavere metformindosis kan være nødvendig hos disse

patienter.

Hos raske forsøgspersoner blev AUC

(0-t)

og C

for digoxin (P-glykoprotein, P-gp-substrat) øget med

henholdsvis 23 % og 29 % ved samtidig administration af vandetanib på grund af P-gp-hæmning af

vandetanib. Derudover kan digoxins evne til at udløse bradykardi øge risikoen for vandetabibrelateret

forlængelse af QTc-intervallet og torsades de pointes. Af denne grund anbefales passende klinisk

(f.eks. EKG) og/eller laboratoriemæssig monitorering hos patienter, der får digoxin og vandetanib

samtidig, og en lavere digoxindosis kan være nødvendig hos disse patienter (for

vandetanibmonitorering, se pkt. 4.2 og pkt. 4.4).

Med hensyn til andre P-gp-substrater såsom dabigatran, anbefales klinisk monitorering ved

administration sammen med vandetanib.

Andre lægemidlers virkning på vandetanib

Der blev ikke påvist nogen klinisk signifikant interaktion hos raske forsøgspersoner mellem

vandetanib (en enkelt dosis på 300 mg) og den potente CYP3A4-hæmmer, itraconazol (gentagne doser

på 200 mg én gang dagligt). Hos raske mandlige forsøgspersoner blev eksponeringen for vandetanib

reduceret med 40 % ved administration af den potente CYP3A4-induktor rifampicin. Administration

af vandetanib sammen med potente CYP3A4-induktorer bør undgås.

Ved samtidig administration af omeprazol blev C

for vandetanib reduceret med 15 % hos raske

forsøgspersoner, mens AUC

(0-t)

for vandetanib ikke var påvirket. Hverken C

eller AUC

(0-t)

vandetanib var påvirket ved samtidig administration af ranitidin. Justering af vandetanibdosis er ikke

nødvendig ved samtidig administration af hverken omeprazol eller ranitidin.

Farmakodynamiske interaktioner

Biliær udskillelse af ikke-omdannet vandetanib er en af udskillelsesvejene for vandetanib. Vandetanib

er ikke et substrat af multidrug-resistensprotein 2 (MRP2), p-glykoprotein (Pgp) eller brystcancer-

resistensprotein (BCRP).

Lægemidler, der vides at forlænge QTc-intervallet

Det er påvist, at vandetanib kan forlænge QTc-intervallet i EKG. Der foreligger rapporter om torsades

de pointes som ikke almindelig bivirkning. Samtidig anvendelse af vandetanib og lægemidler, der

vides også at forlænge QTc-intervallet og/eller inducere torsades de pointes er derfor enten

kontraindiceret eller anbefales ikke, afhængigt af eksisterende behandlingsalternativer.

Kombinationer, som er kontraindiceret (se pkt. 4.3): Cisaprid, erythromycin intravenøst (i.v.),

toremifen, mizolastin, moxifloxacin, arsenik, klasse IA- og III-antiarytmika

Ikke anbefalede kombinationer: Methadon, haloperidol, amisulprid, chlorpromazin, sulpirid,

zuclopenthixol, halofantrin, pentamidin og lumefantrin.

Hvis der ikke findes anden passende behandling, kan de ikke anbefalede kombinationer med

vandetanib foretages med yderligere EKG-overvågning af QTc-intervallet, evaluering af elektrolytter

og yderligere kontrol ved debut/forværring af diarré.

Resultaterne af et farmakodynamisk og farmakokinetisk interaktionsstudie indikerede, at samtidig

indgift af ondansetron til raske patienter viste sig at have ringe virkning på farmakokinetikken af

vandetanib, men havde en lille additiv effekt på forlængelsen af QTc-intervallet på ca. 10 ms.

Samtidig brug af ondansetron og vandetanib anbefales derfor ikke. Hvis ondansetron administreres

sammen med vandetanib, skal serumelektrolytter og EKG nøje overvåges, og vedholdende behandling

af eventuelle anormaliteter er påkrævet.

K-vitamin-antagonister

På grund af den øgede tromboserisiko hos patienter med cancer er anvendelsen af antikoagulerende

midler hyppig. I betragtning af den høje intraindividuelle variabilitet af responsen på antikoagulation,

og muligheden for interaktion mellem K-vitamin-antagonister

og kemoterapi, anbefales en øget

frekvens af monitoreringen af INR (International Normaliseret Ratio), hvis det besluttes at behandle

patienten med K-vitamin-antagonister.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

Fertile kvinder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst fire måneder efter

den sidste dosis.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data vedrørende anvendelsen af vandetanib under graviditet. Som forventet

ud fra dets farmakologiske virkninger har vandetanib udvist markante virkninger på alle stadier af

reproduktionsevnen hos hunrotter (se pkt. 5.3).

Hvis vandetanib anvendes under graviditeten, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun får

vandetanib, skal hun underrettes om den potentielle risiko for misdannelser af fosteret eller den

potentielle risiko for abort. Behandling af gravide kvinder bør kun fortsættes, hvis den potentielle

gavnlige effekt for moderen opvejer risikoen for fosteret.

Amning

Der foreligger ingen data vedrørende anvendelsen af vandetanib hos ammende kvinder. Vandetanib

og/eller dets metabolitter udskilles i mælken hos rotter og findes i plasma hos ungerne efter indgift til

ammende rotter (se pkt. 5.3).

Amning er kontraindiceret under behandling med vandetanib.

Fertilitet

Hos rotter havde vandetanib ingen virkning på fertiliteten hos hanner, men det nedsatte fertiliteten hos

hunner (se pkt. 5.3).

Der foreligger ingen data om vandetanibs indvirkning på reproduktionen hos pædiatriske patienter.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke udført studier for at fastslå vandetanibs indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Der er dog rapporteret træthed og sløret syn, og patienter, som oplever sådanne

symptomer, skal udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj og betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De mest hyppigt indberettede bivirkninger er diarré, udslæt, kvalme, hypertension og hovedpine.

Tabuleret liste over bivirkninger

Følgende bivirkninger er blevet identificeret under kliniske studier med patienter, der fik vandetanib

som behandling mod MTC. Deres hyppighed angives i tabel 2, bivirkninger, vha.

Council for

International Organizations of Medical Sciences

(CIOMS III)

opført efter MedDRA-

systemorganklassen (SOC) og ved det foretrukne terminologiske niveau og derefter efter

hyppighedsklassificeringen. Hyppighed for forekomsten af bivirkninger er defineret som: meget

almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Dette punkt omfatter kun data fra afsluttede studier, hvor

patienteksponeringen er kendt.

Tabel 2: Bivirkninger og systemorganklasse

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Nasopharyngitis,

bronkitis, øvre

luftvejsinfektioner,

urinvejsinfektioner

Pneumoni, sepsis,

influenza, cystitis,

sinuitis, laryngitis,

folliculitis,

furunculus,

svampeinfektion,

pyelonephritis

Appendicitis,

stafylokokinfektion,

diverticulitis, cellulitis,

absces i

abdominalvæggen

Det endokrine

system

Hypotyroidisme

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit,

hypokalcæmi

Hypokaliæmi,

hyperkalcæmi,

hyperglykæmi,

dehydrering,

hyponatriæmi

Fejlernæring

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed,

depression

Angst

Nervesystemet

Hovedpine,

paræstesi,

dysæstesi,

svimmelhed

Tremor, apati, tab af

bevidsthed,

balanceproblemer,

dysgeusi

Kramper, klonus,

hjerneødem

Øjne

Sløret syn i cornea

(inklusive

aflejringer i cornea

og pletter i cornea)

Nedsat syn, aura,

fotopsi, glaukom,

conjunctivitis, tørre

øjne, keratopati

Katarakt,

akkomodationsforstyrrel

Hjerte

Forlængelse af

EKG QTc-interval

(*) (**)

Hjerteinsufficiens, akut

hjerteinsufficiens,

frekvens- og

rytmeforstyrrelser,

ledningsforstyrrelser i

hjertet, ventrikulær

arytmi og hjertestop

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypertensiv krise,

iskæmiske

cerebrovaskulære

tilstande

Aneurismer og

arterielle

dissektioner

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis,

hæmoptyse,

pneumoni

Respirationssvigt,

bronkopneumoni

Mave-tarmkanalen

Abdominalsmerter,

diarré, kvalme,

opkastning,

dyspepsi

Colitis, tør mund,

stomatitis,

synkebesvær,

obstipation, gastrit,

gastrointestinal

blødning

Pankreatitis, peritonitis,

ileus, intestinal

perforation, fækal

inkontinens

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/797340/2016

EMEA/H/C/002315

EPAR - sammendrag for offentligheden

Caprelsa

vandetanib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Caprelsa. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Caprelsa bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Caprelsa, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Caprelsa, og hvad anvendes det til?

Caprelsa er et kræftlægemiddel til børn over 5 år og voksne, der lider af medullær thyreoideacancer,

en kræftform, der opstår i de celler i skjoldbruskkirtlen, der producerer hormonet calcitonin.

Lægemidlet anvendes ved hurtigtspredende, symptomgivende sygdom, og når canceren ikke kan

fjernes kirurgisk og har udviklet sig eller har bredt sig til andre dele af kroppen.

Caprelsa indeholder det aktive stof vandetanib.

Hvordan anvendes Caprelsa?

Lægemidlet udleveres kun efter recept, og behandling med Caprelsa bør indledes og overvåges af en

læge med erfaring i behandling af medullær thyreoideacancer, brug af kræftlægemidler og vurdering af

elektrokardiogrammer (EKG, en test, som måler hjertes elektriske aktivitet). Patienterne skal have

udleveret et patientinformationskort med vigtige sikkerhedsoplysninger og skal af deres læge oplyses

om risiciene ved Caprelsa.

Caprelsa fås som tabletter (100 mg og 300 mg). Den anbefalede dosis er 300 mg én gang dagligt på

omtrent samme tidspunkt. Hos børn i 5-årsalderen og opefter beregnes dosen ud fra barnets vægt og

højde. Patienter, der ikke kan sluge tabletter, kan opløse tabletten i et glas vand (uden brus).

Lægen kan midlertidigt indstille behandlingen med Caprelsa og mindske dosen, hvis der hos patienten

optræder unormale EKG-visninger eller alvorlige bivirkninger. Behandlingen fortsættes, så længe

patienten har gavn af den.

Caprelsa

EMA/797340/2016

Side 2/3

Caprelsa er muligvis mindre virksomt hos patienter, der ikke har en mutation i det såkaldte RET-gen

(RET = rearranged during transfection). Det anbefales, at lægen kontrollerer patientens RET-

mutationsstatus, inden behandlingen med Caprelsa indledes.

Hvordan virker Caprelsa?

Det aktive stof i Caprelsa, vandetanib, er en "protein-tyrosinkinasehæmmer". Det vil sige, at stoffet

blokerer enzymer af tyrosinkinasetypen. Disse enzymer er nødvendige for visse receptorer (som f.eks.

VEGF-, EGF- og RET-receptorer) på overfladen af kræftceller, hvor de aktiverer flere processer,

herunder celledeling og dannelsen af nye blodkar. Ved at blokere VEGF-receptorernes aktivitet

reducerer lægemidlet blodforsyningen til kræftcellerne, hvilket hæmmer cancerens vækst. Når EGF-

receptorernes aktivitet blokeres, modtager kræftcellerne ikke længere de signaler, der får dem til at

vokse og dele sig. Vandetanib blokerer også aktiviteten af de RET-receptorer, som spiller en rolle i

væksten af medullære thyreoideacancerceller.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Caprelsa?

I en hovedundersøgelse blev det påvist, at Caprelsa var mere effektivt end placebo (en virkningsløs

behandling) hos voksne med medullær thyreoideacancer, der ikke kunne fjernes kirurgisk eller havde

bredt sig til andre dele af kroppen. Undersøgelsen omfattede 331 patienter, og hovedeffektmålet var

den progressionsfri overlevelsestid (hvor lang tid patienterne levede, uden at deres sygdom

forværredes). Patienter, der fik Caprelsa, levede i gennemsnit i 30,5 måneder uden forværring af deres

sygdom, sammenlignet med 19,3 måneder for de patienter, der fik placebo.

I en anden hovedundersøgelse blev Caprelsa givet til børn mellem 9 og 17 år, der led af arvelig

medullær thyreoideacancer. Hovedeffektmålet var den samlede responsrate (ORR), der tager flere af

sygdommens egenskaber i betragtning. Af de 16 børn, der blev behandlet med Caprelsa, udviste 7

(44 %) delvis respons på ORR-skalaen, hvilket svarer til responsraten hos voksne. Børn, der fik

Caprelsa, levede i gennemsnit i 46 måneder, uden at deres sygdom forværredes.

Hvilke risici er der forbundet med Caprelsa?

De hyppigst indberettede bivirkninger ved Caprelsa er diarré, udslæt, kvalme, højt blodtryk og

hovedpine. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Caprelsa fremgår af

indlægssedlen.

Caprelsa kan påvirke den elektriske aktivitet i hjertet, herunder målingen for det såkaldte QTc-interval.

Det må ikke gives til personer, der lider af "medfødt langt QTc-syndrom", eller som har et QTc-interval

på over 480 millisekunder. Caprelsa må ikke gives sammen med andre lægemidler, som kan forlænge

QTc-intervallet. Det må heller ikke gives til patienter, der ammer. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Caprelsa godkendt?

CHMP konkluderede, at Caprelsa har vist sig at være effektivt til behandling af medullær

thyreoideacancer hos patienter fra 5-årsalderen og opefter. Det er dog uklart, hvor effektivt det er hos

patienter, der ikke har en mutation i det såkaldte RET-gen (RET = rearranged during transfection),

eller hvis RET-mutationsstatus ikke er kendt. Udvalget bemærkede den potentielle risiko for

forlængelse af QTc-intervallet, og der blev iværksat tiltag for at minimere denne risiko. CHMP

konkluderede, at fordelene ved Caprelsa opvejer risiciene hos patienter, hvis sygdom er

Caprelsa

EMA/797340/2016

Side 3/3

hurtigtspredende og symptomgivende, da de har akut brug for behandling. Udvalget anbefalede derfor

udstedelse af markedsføringstilladelse for Caprelsa.

Caprelsa har fået en "betinget godkendelse". Det betyder, at der afventes yderligere dokumentation

om lægemidlet, navnlig vedrørende dets effektivitet hos patienter uden RET-mutation. Hvert år

gennemgår Det Europæiske Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der måtte foreligge, og

ajourfører om nødvendigt dette sammendrag.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Caprelsa?

Virksomheden, der fremstiller Caprelsa, vil gennemføre en undersøgelse hos patienter med medullær

thyreoideacancer for at sammenligne virkningen af Caprelsa hos patienter med og uden RET-mutation.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Caprelsa?

Virksomheden, der fremstiller Caprelsa, skal sørge for, at læger, som forventes at ordinere Caprelsa,

får materiale med vigtige sikkerhedsoplysninger om Caprelsa, herunder foranstaltninger til håndtering

af risikoen for QTc-forlængelse og andre potentielle bivirkninger, et patientinformationskort og

vejledning til børn eller deres omsorgsgivere.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Caprelsa.

Andre oplysninger om Caprelsa

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Caprelsa den 17. februar 2012.

Den fuldstændige EPAR for Caprelsa findes på agenturets websted:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Caprelsa, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information