Capecitabine Accord

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-08-2020

Aktiv bestanddel:
capecitabin
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
L01BC06
INN (International Name):
capecitabine
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Colon Neoplasmer, Bryst Neoplasmer, Tyk-Og Endetarmskræft Neoplasmer, Mave Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Capecitabin Accord er indiceret til adjuvansbehandling af patienter efter operation i fase III-coloncancer (Dukes 'stadium-C). Capecitabin Accord er indiceret til behandling af metastatisk kolorektal cancer. Capecitabin Accord er angivet for first-line behandling af fremskreden gastrisk cancer i kombination med en platin-baseret regime. Capecitabin Overenskomst i kombination med docetaxel er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling skulle have inkluderet en antracyklin. Capecitabin Accord er også indiceret som monoterapi til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af taxaner og en antracyklin, der indeholder kemoterapi, eller for hvem yderligere antracyklin terapi er ikke oplyst.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002386
Autorisation dato:
2012-04-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/002386

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

03-08-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN

Capecitabine Accord 150 mg filmovertrukne tabletter

Capecitabine Accord 300 mg filmovertrukne tabletter

Capecitabine Accord 500 mg filmovertrukne tabletter

capecitabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Capecitabine Accord til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Capecitabine Accord

Sådan skal du tage Capecitabine Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Capecitabine Accord tilhører en gruppe lægemidler som kaldes “cytostatika”, som standser væksten af

kræftceller. Capecitabine Accord indeholder capecitabin, som i sig selv ikke virker cytostatisk. Kun

når det er optaget i kroppen ændres det til et aktivt anti-cancer stof (fortrinsvis i svulstvæv).

Capecitabine Accord anvendes til behandling af kræft i tyktarm, endetarm, mave eller bryst.

Desuden anvendes Capecitabine Accord til forebyggelse af ny optræden af tyktarmskræft efter

fuldstændig fjernelse af svulsten ved operation.

Capecitabine Accord kan anvendes enten alene eller i kombination med andre lægemidler.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Capecitabine Accord

Tag ikke Capecitabine Accord:

hvis du er overfølsom (allergisk) overfor capecitabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Capecitabine Accord (angivet i pkt. 6). Du skal fortælle din læge hvis du er overfølsom over

for capecitabin, eller hvis du tidligere har reageret kraftigt på det

hvis du tidligere har haft alvorlige bivirkninger ved fluoropyrimidin-behandling (en gruppe af

kræftlægemidler som fluorouracil),

hvis du er gravid eller ammer,

hvis du har stærkt nedsat antal hvide blodceller eller blodplader (leucopeni, neutropeni eller

trombocytopeni),

hvis du har alvorlige leversygdomme eller problemer med nyrerne,

hvis du ved, at du ikke har nogen aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)

(fuldstændig DPD-mangel),

hvis du bliver behandlet på nuværende tidspunkt eller inden for de sidste 4 uger har været

behandlet med brivudin som en del af herpes zosterbehandling (skoldkopper eller

helvedesild).

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Capecitabine

Accord,

hvis du ved, at du har delvis mangel på aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase

(DPD).

hvis du har et familiemedlem der har delvis eller fuldstændig mangel på enzymet

dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)

har lever- eller nyrelidelser

har eller har haft hjerteproblemer (f.eks. uregelmæssig hjerterytme) eller smerter i brystet,

kæben og ryggen ved fysisk anstrengelse på grund af problemer med blodtilførslen til hjertet

har sygdomme i hjernen (f.eks. kræft, der har spredt sig til hjernen) eller nerveskader

(neuropati)

har forstyrrelser i kalkstofskiftet (måles vha. blodprøver)

har sukkersyge

hvis du ikke kan holde mad eller og vand i kroppen pga. svær kvalme og opkastning

har diarré

er eller bliver dehydreret

har for få eller for mange ioner i blodet (elektrolytubalancer, der kan ses i blodprøver)

tidligere har haft problemer med øjnene, da du herved kan have brug for ekstra kontrol af dine

øjne.

hvis du har en alvorlig hudreaktion.

DPD-mangel: DPD-mangel er en genetisk tilstand der almindeligvis ikke er forbundet med

helbredsproblemer, medmindre man får bestemte lægemidler. Hvis du har DPD-mangel og tager

Capecitabine Accord, har du en øget risiko for alvorlige bivirkninger (anført i punkt 4 Bivirkninger).

Det anbefales at blive testet for DPD-mangel, inden behandlingen påbegyndes. Hvis du ikke har nogen

aktivitet af enzymet, må du ikke tage Capecitabine Accord. Hvis du har reduceret enzymaktivitet

(delvis mangel) kan din læge ordinere en reduceret dosis. Hvis du er testet negativ for DPD-mangel,

kan alvorlige og livstruende bivirkninger stadig forekomme.

Børn og unge

Capecitabine Accord er ikke beregnet til børn eller unge. Giv ikke Capecitabine Accord til børn eller

unge.

Brug af anden medicin sammen med Capecitabine Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er meget vigtigt, da indtagelse af mere end et lægemiddel på samme tid kan forstærke eller

forringe virkningen af lægemidlerne.

Du må ikke tage brivudin (et lægemiddel mod virus til behandling af helvedesild eller

skoldkopper) samtidig med du får capecitabin-behandling (dette gælder også perioder, hvor du

holder pause og ikke tager capecitabin tabletter).

Hvis du har taget brivudin, skal du vente mindst 4 uger efter endt behandling med brivudin før

du må starte behandling med capecitabin. Se også afsnittet ’Tag ikke Capecitabine Accord’.

Du skal også være særlig forsigtig, hvis du tager:

medicin mod urinsyregigt (allopurinol)

blodfortyndende medicin (coumarin eller warfarin)

medicin mod kramper eller rystelser (phenytoin)

et lægemiddel til behandling af kræft (interferon-alfa)

strålebehandling og visse lægemidler mod kræft (folinsyre, oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin,

irinotecan).

lægemidler til behandling af folsyremangel.

Brug af Capecitabine Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Capecitabine Accord senest 30 minutter efter et måltid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Capecitabine Accord, hvis du er gravid eller tror du er det. Du må ikke amme, hvis

du tager Capecitabine Accord og i 2 uger efter sidste dosis.

Hvis du er en kvinde, der kan blive gravid, skal du anvende sikker prævention under behandling med

Capecitabine Accord og i 6 måneder efter sidste dosis.

Hvis du er en mandlig patient og din kvindelige partner kan blive gravid, så skal du anvende sikker

prævention under behandling med Capecitabine Accord og i 3 måneder efter sidste dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Capecitabine Accord forårsager svimmelhed, kvalme og træthed. Det er derfor muligt, at Capecitabine

Accord kan påvirke din evne til at køre bil og betjene maskiner.

Capecitabine Accord indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Capecitabine Accord, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Capecitabine Accord

Tag altid lægemiddelt nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Capecitabine Accord må kun ordineres af en læge, der har erfaring med anvendelse af kræftmedicin.

Din læge vil ordinere en dosis og en behandling som er rigtig for

dig

. Din dosis af Capecitabine

Accord er baseret på arealet af din legemsoverflade. Det beregnes ud fra din højde og vægt. Den

normale dosis til voksne er 1250 mg/m

legemsoverflade to gange dagligt (morgen og aften) i 14 dage

efterfulgt af en pause på 7 dage. Her følger to eksempler: En person, som vejer 64 kg, og som er 1,64

m høj, har et legemsoverfladeareal på 1,7 m

og skal tage 4 tabletter á 500 mg og 1 tablet á 150 mg to

gange dagligt. En person, som vejer 80 kg, og som er 1,80 m høj, har et legemsoverfladeareal på

2,00 m

og skal tage 5 tabletter á 500 mg to gange dagligt.

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage, hvornår du skal tage den, og hvor længe du

skal tage den.

Det kan være, at din læge vil have, at du for hver dosis skal tage en kombination af 150 mg, 300 mg

og 500 mg tabletter.

Tag tabletterne

morgen

aften

som foreskrevet af din læge.

Tag tabletterne senest

30 min efter et måltid

(morgenmad og aftensmad),

og slug dem hele

med vand

Du må ikke dele eller knuse tabletterne. Hvis du ikke kan sluge Capecitabine

Accord tabletter hele, skal du kontakte din læge eller sygeplejerske.

Det er vigtigt, at du tager al din medicin som foreskrevet af din læge.

Capecitabine Accord-tabletter tages normalt i 14 dage efterfulgt af 7 dages pause (hvor der ikke tages

tabletter). Denne 21 dages periode er en behandlingsserie.

I kombination med andre lægemidler kan den almindelige dosis for en voksen være mindre end

1250 mg/m

legemsoverfladeareal, og det kan være nødvendigt, at du tager tabletterne i et andet

tidsinterval (for eksempel hver dag uden pause).

Hvis du har taget for mange Capecitabine Accord-tabletter

Hvis du har taget for mange Capecitabine Accord-tabletter, skal du kontakte din læge så hurtigt som

muligt, før du tager næste dosis.

Du kan få følgende bivirkninger, hvis du tager mere capecitabin, end du skal: utilpashed, diarré,

betændelse eller sår i tarme eller munden, smerter eller blødning fra tarme eller mave, nedsat antal af

visse blodceller (såkaldt knoglemarvsdepression). Kontakt straks din læge, hvis du får et eller flere af

disse symptomer.

Hvis du har glemt at tage Capecitabine Accord

Tag ikke

den glemte dosis. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. I stedet skal

du fortsætte med at tage medicinen som planlagt og spørge din læge til råds.

Hvis du holder op med at tage Capecitabine Accord

Der er ingen bivirkninger forbundet med at stoppe behandlingen med capecitabin. Hvis du bruger

blodfortyndende medicin (antikoagulantia) af coumarintypen (f.eks. phenprocoumon) kan det blive

nødvendigt, at din læge ændrer dosis af denne medicin, hvis behandlingen med capecitabin stopper.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Capecitabine Accord kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

STOP

øjeblikkeligt med at tage Capecitabine Accord og kontakt lægen hvis nogle af følgende

symptomer viser sig:

Diarré:

hvis du har en øgning på 4 eller flere afføringer om dagen sammenlignet med dit

normale antal daglige afføringer eller hvis du får diarré om natten.

Opkastning:

hvis du kaster op mere end én gang i løbet af 24 timer.

Kvalme:

hvis du mister appetitten, og hvis du spiser meget mindre hver dag end du plejer.

Mundbetændelse:

hvis du har smerter, rødme, hævelse eller sår i din mund og/eller hals.

Hånd- og fod symptomer:

hvis du har smerter, hævelse, rødme eller prikken i hænder og/eller

fødder.

Feber:

hvis din temperatur stiger til 38 °C eller derover.

Infektion:

hvis du oplever tegn på infektion forårsaget af bakterier eller virus eller andre

organismer.

Brystsmerter:

Hvis du får smerter i midten af brystet, specielt hvis det sker under anstrengelse.

Stevens-Johnsons syndrom:

hvis du oplever smertefuldt rødt eller lilla udslæt, der spreder sig

og danner blistre og/eller andre læsioner, der opstår i slimhinderne (fx mund eller læber), især

hvis du tidligere har været følsom over for lys, haft infektioner i luftvejene (fx bronkitis)

og/eller feber.

DPD-mangel:

Hvis du ved, at du har DPD-mangel, har du en øget risiko for akut tidlig

indtræden af bivirkninger og svære, livstruende eller dødelige bivirkninger forårsaget af

Capecitabine Accord (f.eks. mundbetændelse, betændelseslignende reaktion (inflammation) i

slimhinder, diarré, neutropeni og neurotoksicitet).

Hvis disse bivirkninger opdages hurtigt vil de normalt bedres i løbet af 2 til 3 dage efter, at

behandlingen er stoppet. Hvis bivirkningerne alligevel fortsætter skal du straks kontakte lægen. Lægen

vil måske bede dig om at begynde behandlingen igen med en lavere dosis.

Hvis alvorlig stomatitis (sår i munden og/eller halsen), slimhindeinflammation, diarré, neutropeni

(øget risiko for infektion) eller neurotoksicitet forekommer under første behandlingsserie, kan en

DPD-mangel være involveret (se punkt 2: Advarsler og forsigtighedsregler).

Hudsymptomer på hænder og fødder kan forårsage, at fingeraftrykket forsvinder, hvilket kan påvirke

identifikation af dig med fingeraftryksscanner.

Ud over dette kan capecitabin, når det anvendes alene, have følgende meget almindelige bivirkninger,

som kan påvirke flere end 1 person ud af 10:

mavesmerter

udslæt, tør eller kløende hud

træthed

appetitløshed (anoreksi).

Bivirkningerne kan blive alvorlige. Derfor skal du

altid

kontakte lægen

så snart

du får en bivirkning.

Lægen vil måske bede dig om at sætte dosis ned og/eller midlertidigt afbryde behandlingen med

Capecitabine Accord. Dermed nedsættes sandsynligheden for at bivirkningen fortsætter eller

forværres.

Andre bivirkninger er:

Almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) omfatter:

fald i antallet af hvide eller røde blodlegemer (måles i blodprøver)

dehydrering, vægttab

søvnløshed, depression

hovedpine, søvnighed, svimmelhed, unormal fornemmelse i huden (følelsesløshed eller

prikkende fornemmelse), smagsforandringer

øjeirritationer, øget tåreflåd, røde øjne (konjunktivitis)

betændelse i venerne (thromboflebitis)

stakåndethed, blødning fra næsen, hoste, løbende næse

forkølelsessår eller andre herpesinfektioner

infektioner i lunger eller luftveje (f.eks. lungebetændelse eller bronkitis)

blødning fra tarmen, forstoppelse, smerter i den øvre del af maven, fordøjelsesbesvær, luft i

maven, tør mund

hududslæt, lettere hårtab (alopeci), hudrødmen, tør hud, kløe (pruritus), misfarvning af huden,

hudtab, betændelse i huden, neglelidelser

smerter i led eller lemmer (ekstremiteter), bryst eller ryg

feber, hævelser i lemmer, følelse af at være syg

problemer med leverfunktionen (målt i blodprøver) og øget blodbilirubin (udskilt i leveren)

Ikke almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) omfatter:

blodinfektion, urinvejsinfektion, hudinfektion, infektioner i næse eller hals, svampeinfektioner

(herunder i munden), influenza, gastroenteritis (tarminfektion), tandbylder

fedtknuder under huden (lipomer)

fald i antallet af blodceller, herunder blodplader, fortyndet blod (målt i blodprøver)

allergi

sukkersyge, fald i mængden af kalium i blodet, fejlernæring, øget mængde triglycerider i blodet

forvirring, panikanfald, deprimeret sindstilstand, nedsat seksualdrift

talebesvær, nedsat hukommelse, nedsat evne til at koordinere bevægelser, balanceforstyrrelser,

besvimelse, nerveskader (neuropati) og problemer med følesansen

sløret syn eller dobbeltsyn

følelse af at snurre rundt (vertigo), øresmerter

uregelmæssig hjerterytme og hjertebanken (arytmier), brystsmerter og hjerteanfald(infarkt)

blodpropper dybt i venerne, højt eller lavt blodtryk, hedeture, kolde lemmer (ekstremiteter), lilla

pletter på huden

blodpropper i venerne i lungerne (pulmonær emboli), lungekollaps, ophostning af blod, astma,

stakåndethed ved fysisk anstrengelse

tarmobstruktion, ophobning af væske i maven, betændelse i tarmene, maven eller spiserøret,

smerter i den nedre del af maven, utilpashed i maven, halsbrand (maveindhold, der vender

tilbage til spiserøret), blod i afføringen

gulsot (gulfarvning af hud og øjne)

sår og blister på huden, hudreaktion ved udsættelse for sollys, rødfarvning af håndfladerne

hævelser eller smerter i ansigtet

hævede eller stive led, knoglesmerter, muskelsvaghed eller stivhed

væskeophobning i nyrerne, øget trang til at lade vandet om natten, blod i urinen, øget indhold af

kreatinin i blodet (tegn på nedsat nyrefunktion)

usædvanlig blødning fra skeden, hævelse (ødem), kulderystelser og stivhed

Nogle af disse bivirkninger er mere almindelige, når capecitabin anvendes sammen med andre

lægemidler til behandling af kræft. Andre bivirkninger, der er set i denne forbindelse, er:

Almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) omfatter:

fald i indholdet af natrium, magnesium eller kalcium i blodet, øget mængde blodsukker

nervesmerter

ringen eller summen for ørerne (tinnitus), tab af hørelse

betændelse i vener

hikke, stemmeændringer

smerter eller ændret/unormal følelse i munden, smerter i kæben

øget svedtendens, svedeture om natten

muskelspasmer

vandladningsbesvær, blod eller protein i urinen

blå mærker eller reaktioner på injektionsstedet (forårsaget af lægemidler, der indsprøjtes på

samme tid)

Sjældne

bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

forsnævring eller blokering af tårekanalen

leversvigt

betændelse der medfører, at kroppens udskillelse af galde nedsættes eller ophører (kolestatisk

hepatitis)

bestemte ændringer i EKG’et (QT-forlængelse)

bestemte former for forstyrrelser i hjerterytmen (ventrikelflimren, torsades de pointes og

bradykardi)

inflammation i øjet, der medfører smerter i øjet og muligvis problemer med synet

inflammation i huden, der medfører røde skællende pletter på grund af en sygdom i

immunsystemet.

Meget sjældne

bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

svære hudreaktioner såsom hududslæt, sårdannelse og blæredannelse, som kan give sår i

munden, næsen, kønsorganer, hænder, fødder og øjne (røde og opsvulmede øjne).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på blisterkortet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aluminium/aluminium-blistere:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

PVC/PVdC/aluminium-blistere (perforeret enhedsdosis):

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Capecitabine Accord indeholder:

Aktivt stof: capecitabin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg capecitabin

Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg capecitabin

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg capecitabin

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkernen: vandfri lactose, croscarmellosenatrium, hypromellose, mikrokrystallinsk

cellulose, magnesiumstearat.

Tabletovertræk (150 mg): Hypromellose, titandioxid (E171), gul og rød jernoxid (E172),

talkum.

Tabletovertræk (300 mg): Hypromellose, titandioxid (E171), talkum.

Tabletovertræk (500 mg): Hypromellose, titandioxid (E171), gul og rød jernoxid (E172),

talkum.

Udseende og pakningsstørrelser

Capecitabine Accord 150 mg filmovertrukne tabletter er lyse ferskenfarvede, aflange, bikonvekse,

filmovertrukne tabletter, 11,4 mm lange og 5,3 mm brede, præget med ”150” på den ene side og jævne

på den anden side.

Capecitabine Accord 300 mg filmovertrukne tabletter er hvide til off-white, aflange, bikonvekse,

filmovertrukne tabletter, 14,6 mm lange og 6,7 mm brede, præget med ”300” på den ene side og jævne

på den anden side.

Capecitabine Accord 500 mg filmovertrukne tabletter er ferskenfarvede, aflange, bikonvekse,

filmovertrukne tabletter, 15,9 mm lange og 8,4 mm brede, præget med ”500” på den ene side og jævne

på den anden side.

Capecitabine Accord fås i blisterpakninger indeholdende 30, 60 eller 120 filmovertrukne tabletter eller

i perforerede enhedsdosisblisterpakninger indeholdende 30 x 1, 60 x 1 eller 120 x 1 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited,

Sage house, 319 Pinner Road,

Harrow HA1 4HF,

Storbritannien

Pharmadox HeaIthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000, Malta

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denne indlægsseddel blev senest revideret den {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere information om Capecitabine Accord på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema

.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Capecitabine Accord 150 mg filmovertrukne tabletter.

Capecitabine Accord 300 mg filmovertrukne tabletter.

Capecitabine Accord 500 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Capecitabine Accord 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 150 mg capecitabin.

Capecitabine Accord 300 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 300 mg capecitabin.

Capecitabine Accord 500 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 500 mg capecitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Capecitabine Accord 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 7 mg vandfri lactose.

Capecitabine Accord 300 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 15 mg vandfri lactose.

Capecitabine Accord 500 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 25 mg vandfri lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Capecitabine Accord 150 mg filmovertrukne tabletter

De filmovertrukne tabletter er lyse ferskenfarvede, aflange, bikonvekse, 11,4 mm lange og 5,3 mm

brede, præget med ”150” på den ene side og jævne på den anden side.

Capecitabine Accord 300 mg filmovertrukne tabletter

De filmovertrukne tabletter er hvide til offwhite, aflange, bikonvekse, 14,6 mm lange og 6,7 mm

brede, præget med ”300” på den ene side og jævne på den anden side.

Capecitabine Accord 500 mg filmovertrukne tabletter

De filmovertrukne tabletter er ferskenfarvede, aflange, bikonvekse, 15,9 mm lange og 8,4 mm brede,

præget med ”500” på den ene side og jævne på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Capecitabine Accord er indiceret til behandling af:

- som adjuverende behandling af patienter, som er opereret for stadium III (Dukes stadium C)

kolonkræft (se pkt. 5.1).

- metastatisk kolorektalkræft (se pkt. 5.1).

- 1. linjebehandling af fremskreden ventrikelkræft i kombination med et platinbaseret regime (se

pkt. 5.1).

- i kombination med docetaxel (se pkt. 5.1) til behandling af patienter med lokal fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling skal have omfattet et

anthracyklin.

- som monoterapi til behandling af patienter med lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft efter

svigt af taxoider og et kemoterapiregime indeholdende et anthracyklin eller hos hvem anthracyklin-

behandling ikke er indiceret.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Capecitabine Accord må kun ordineres af en kvalificeret læge med erfaring i brug af antineoplastiske

lægemidler. Det anbefales at monitorere alle patienter omhyggeligt under den første

behandlingscyklus.

Behandlingen skal seponeres, hvis sygdommen progredierer, eller der ses intolerabel toksicitet.

Standard og reducerede initialdosisberegninger af Capecitabine Accord på 1.250 mg/kg og

1.000 mg/kg ud fra legemsoverfladeareal er anført i henholdsvis tabel 1 og 2.

Dosering

Anbefalet dosering (se pkt. 5.1):

Monoterapi

Kolonkræft, kolorektalkræft og brystkræft

Den anbefalede initialdosis af capecitabin-monoterapi til adjuverende behandling af kolonkræft, til

behandling af metastatisk kolorektalkræft eller af lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er

1.250 mg/m

administreret to gange dagligt (morgen og aften, svarende til en daglig dosis på

2.500 mg/m

) i 14 dage, efterfulgt af 7 dages pause. Den anbefalede totale behandlingsvarighed for

adjuverende behandling af patienter med stadium III kolonkræft er 6 måneder.

Kombinationsbehandling

Kolonkræft, kolorektalkræft og ventrikelkræft

Ved kombinationsbehandling skal den anbefalede initialdosis af capecitabin reduceres til

800-1.000 mg/m

, når det administreres to gange daglig i 14 dage efterfulgt af en pause på 7 dage eller

til 625 mg/m

to gange daglig, når det gives kontinuerligt (se pkt. 5.1). Ved kombination med

irinotecan er den anbefalede initialdosis 800 mg/m

, når det administreres to gange dagligt i 14 dage

efterfulgt af en pause på 7 dage kombineret med irinotecan 200 mg/m

på dag 1. Inklusionen af

bevacizumab i et kombinationsregime har ingen effekt på initialdosis af capecitabin . Præmedicinering

til opretholdelse af adækvat hydrering og antiemetisk behandling påbegyndes, i henhold til

produktresumeet for cisplatin, før administration af cisplatin, hos de patienter, som får

kombinationsbehandling med capecitabin og cisplatin. Præmedicinering med antiemetika i

overensstemmelse med produktresumeet for oxaliplatin anbefales til patienter, som får kombinationen

af capecitabin og oxaliplatin. Adjuverende behandling af patienter med stadium III kolonkræft

anbefales i en periode på 6 måneder.

Brystkræft

I kombination med docetaxel er den anbefalede initialdosis af capecitabin til behandling af metastatisk

brystkræft 1.250 mg/m

to gange dagligt i 14 dage efterfulgt af 7 dages pause, kombineret med

docetaxel 75 mg/m

givet som 1 times intravenøs infusion hver 3. uge. Præmedicinering med et oralt

kortikosteroid, som f.eks. dexamethason, af patienter, som får en kombination af capecitabin og

docetaxel, bør ifølge produktresumeet for docetaxel påbegyndes, før der gives docetaxel.

Capecitabine Accord-dosisberegninger

Tabel 1 Standard og reducerede dosisberegninger ud fra legemsoverfladeareal for en initial dosis af

capecitabin på 1.250 mg/m

Dosisniveau på 1.250 mg/m

(to gange dagligt)

Fuld dosis

1.250 mg/m

Antal 150 mg tabletter og/eller

300 mg tabletter og/eller

500 mg tabletter pr. dosering

(hver dosering skal gives

morgen og aften)

Reduceret dosis

(75 %)

950 mg/m

Reduceret

dosis

(50 %)

625 mg/m

Legemsover

-fladeareal

Dosis pr.

dosering (mg)

150 mg

300 mg

500 mg

Dosis pr.

dosering (mg)

Dosis pr.

dosering (mg)

≤1,26

1.500

1.150

1,27 – 1,38

1.650

1.300

1,39 - 1,52

1.800

1.450

1,53 - 1,66

2.000

1.500

1.000

1,67 - 1,78

2.150

1.650

1.000

1,79 - 1,92

2.300

1.800

1.150

1,93 - 2,06

2.500

1.950

1.300

2,07 - 2,18

2.650

2.000

1.300

≥2,19

2.800

2.150

1.450

Tabel 2 Standard og reducerede dosisberegninger ud fra legemsoverfladeareal for en initial dosis af

capecitabin på 1.000 mg/m

Dosisniveau på 1.000 mg/m

(to gange dagligt)

Fuld dosis

1.000 mg/m

Antal 150 mg tabletter og/eller

300 mg og/eller 500 mg

tabletter pr. dosering (hver

dosering skal gives morgen og

aften)

Reduceret dosis

(75 %)

750 mg/m

Reduceret

dosis

(50 %)

500 mg/m

Legemsover

-fladeareal

Dosis pr.

dosering (mg)

150 mg

300 mg

500 mg

Dosis pr.

dosering (mg)

Dosis pr.

dosering (mg)

≤1,26

1.150

1,27 - 1,38

1.300

1.000

1,39 - 1,52

1.450

1.100

1,53 - 1,66

1.600

1.200

1,67 - 1,78

1.750

1.300

1,79 - 1,92

1.800

1.400

1,93 - 2,06

2.000

1.500

1.000

2,07 - 2,18

2.150

1.600

1.050

≥2,19

2.300

1.750

1.100

Dosisjusteringer under behandlingen:

Generelt

Toksicitet som skyldes administration af capecitabin kan behandles symptomatisk og/eller med

modifikation af capecitabin-dosis (afbrydelse af behandlingen eller reduktion af dosis). Når dosis først

er sat ned, bør den ikke sættes op igen på et senere tidspunkt. For de toksiciteter, for hvilke den

behandlende læge anser det for usandsynligt, at disse kan udvikle sig til at blive alvorlige eller

livstruende, som f.eks. alopeci, smagsændringer og negleforandringer, kan behandlingen fortsættes

med uændret dosis uden dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse. Patienter, som tager capecitabin,

skal informeres om nødvendigheden af straks at stoppe behandlingen, hvis der kommer moderat eller

svær toksicitet. capecitabin -doser som ikke tages på grund af toksicitet erstattes ikke. De anbefalede

dosismodifikationer for toksicitet er følgende:

Capecitabine Accord 150 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter

Tabel 3 Dosisreduktion af capecitabin (3-ugers serier eller kontinuerlig behandling)

Toksicitet

graduering*

Dosisændringer under en

behandlingsserie

Dosisjustering for

næste serie/dosis

(% af begyndelsesdosis)

Grad 1

Fortsæt med samme dosis

Fortsæt med samme dosis

Grad 2

ved 1. forekomst

Afbryd behandlingen indtil

toksiciteten er reduceret til grad 0-1

100 %

ved 2. forekomst

75 %

ved 3. forekomst

50 %

ved 4. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

Grad 3

ved 1. forekomst

Afbryd behandlingen indtil

toksiciteten er reduceret til grad 0-1

75 %

ved 2. forekomst

50 %

ved 3. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

Grad 4

ved 1. forekomst

Seponer behandlingen permanent

eller

hvis lægen skønner at det bedste for

patienten er at fortsætte så afbryd

behandlingen indtil toksiciteten er

reduceret til grad 0-1

50 %

ved 2. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

Capecitabine Accord 300 mg filmovertrukne tabletter

Tabel 4 Dosisreduktion af capecitabin (3-ugers serier eller kontinuerlig behandling)

Dosisniveau på 1.250 mg/m

(to gange dagligt)

Fuld dosis

1250 mg/m

Antal 150 mg tabletter, 300

mg tabletter og/eller 500 mg

tabletter pr. dosering (hver

dosering skal gives morgen

og aften)

Reduceret

dosis (75 %)

950 mg/m

Reduceret dosis

(50 %)

625 mg/m

Legemsover-

fladeareal

Dosis pr.

dosering (mg)

150 mg

300 mg

500 mg

Dosis pr.

dosering

(mg)

Dosis pr. dosering

(mg)

≤1,26

1500

1150

1,27 - 1,38

1650

1300

1,39 - 1,52

1800

1450

1,53 - 1,66

2000

1500

1000

1,67 - 1,78

2150

1650

1000

1,79 - 1,92

2300

1800

1150

1,93 - 2,06

2500

1950

1300

2,07 - 2,18

2650

2000

1300

≥2,19

2800

2150

1450

*Ifølge National Cancer Institute of Canada Clinical Trial Group (NCIC CTG) Common Toxicity

Criteria (version 1) eller Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) fra Cancer

Therapy Evaluation Program, US National Cancer Institute, version 4.0. Vedrørende hånd- og

fodsyndrom og hyperbilirubinæmi se pkt. 4.4).

Hæmatologi

Patienter, som ved baseline har et neutrofiltal < 1,5 x 10

/l og/eller et trombocyttal < 100 x 10

/l, bør

ikke behandles med capecitabin . Hvis uplanlagte laboratorieresultater under en behandlingscyklus

viser, at neutrofiltallet falder til under 1,0 x 10

/l, eller antallet af blodplader falder til under 75 x 10

bør behandling med capecitabin seponeres.

Dosisændringer på grund af toksicitet når capecitabin anvendes i tre ugers serie i kombination med

andre lægemidler

Når capecitabin anvendes i tre ugers serie i kombination med andre lægemidler, skal dosisændring

foretages i henhold til tabel 3 ovenfor for capecitabin og efter det pågældende produktresumé for det

andet lægemiddel/de andre lægemidler.

Hvis det ved starten af en behandlingsserie er indiceret at udsætte enten behandlingen med

Capecitabine Accord eller det andet lægemiddel/de andre lægemidler, skal behandlingen med alle

lægemidler udsættes, indtil betingelserne for genoptagelse af behandling med alle lægemidler er

opfyldt.

For de toksiske virkninger, der af den behandlende læge under en behandlingsserie ikke anses for at

være relateret til capecitabin, bør behandlingen med capecitabin fortsætte, og dosis af det andet

lægemiddel bør justeres i henhold til det pågældende produktresumé.

Hvis behandling med det andet lægemiddel/de andre lægemidler skal afbrydes permanent , kan

behandlingen med capecitabin genoptages, når betingelserne for genoptagelse af behandlingen med

capecitabin er opfyldt.

Dette gælder for alle indikationer og for alle særlige populationer.

Dosisændring på grund af toksicitet når capecitabin anvendes kontinuerligt i kombination med andre

lægemidler

Dosisændring på grund af toksicitet, når capecitabin anvendes kontinuerligt i kombination med andre

lægemidler, skal foretages efter tabel 3 ovenfor for capecitabin og efter det pågældende

produktresumé for det andet lægemiddel / de andre lægemidler.

Dosisjusteringer for særlige populationer

Leverinsufficiens

På grund af utilstrækkelige tilgængelige sikkerheds- og effektdata hos patienter med nedsat

leverfunktion er der ingen anbefalet dosering. Der er ingen tilgængelig data vedrørende

leverinsufficiens på grund af cirrhose eller hepatitis.

Nyreinsufficiens

Capecitabin er kontraindiceret til patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance under

30 ml/min ved baseline)

Cockcroft og Gault

. Incidensen af bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 er

højere hos patienter med moderat nyreinsufficiens (creatininclearance 30 – 50 ml/min ved baseline),

sammenlignet med den samlede population. Til patienter med moderat nyreinsufficiens ved baseline

anbefales det at reducere dosis til 75 % af en initialdosis på 1.250 mg/m

. Til patienter med moderat

nyreinsufficiens ved baseline er det for en initialdosis på 1.000 mg/m

ikke nødvendigt med

dosisjustering.Til patienter med let nyreinsufficiens (creatininclearance 51-80 ml/min ved baseline) er

dosisjustering ikke nødvendig. Hvis patienterne under behandlingen får uønskede hændelser af grad 2,

3 eller 4 tilrådes omhyggelig overvågning og øjeblikkelig afbrydelse af behandlingen med

efterfølgende dosisjustering som beskrevet i tabel 3 ovenover. Capecitabine Accord bør seponeres,

hvis den beregnede creatininclearance under behandling falder til et niveau under 30 ml/min.

Rekommendationer for dosisjustering ved nyreinsufficiens gælder både for monoterapi og for

kombinationsbehandling (se også afsnittet om ældre nedenfor).

Ældre

Under monoterapi med capecitabin er justering af initialdosis ikke nødvendig. Behandlingsrelaterede

bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 var dog hyppigere hos patienter

60 år sammenlignet med

yngre patienter.

Ældre patienter ((≥ 65 år) havde, sammenlignet med yngre patienter, flere bivirkninger af grad 3 og 4,

inklusiv dem, som førte til seponering, når capecitabin blev anvendt i kombination med andre

lægemidler. Omhyggelig monitorering af patienter

60 år tilrådes.

I kombination med docetaxel:

Der blev observeret en øget incidens af grad 3 eller 4

behandlingsrelaterede bivirkninger og behandlingsrelaterede alvorlige bivirkninger hos patienter

på 60 år og derover (se pkt. 5.1). Til patienter på 60 år og derover anbefales det at reducere

initialdosis af capecitabin til 75 % af vanlig initialdosis (950 mg/m

to gange dagligt). Hvis der

ikke ses toksicitet hos patienter

60 år, som behandles med en nedsat initial capecitabin-dosis i

kombination med docetaxel, kan capecitabin-dosis med forsigtighed øges til 1.250 mg/m

gange dagligt.

Pædiatrisk population

Anvendelse af capecitabin er ikke relevant inden for den pædiatriske population i indikationerne

kolonkræft, kolorektal kræft, gastrisk kræft og brystkræft.

Indgivelsesmåde

Capecitabine Accord filmovertrukne tabletter skal synkes hele med vand senest 30 minutter efter et

måltid. Capecitabine Accord filmovertrukne tabletter må ikke deles eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Tidligere alvorlige og uventede reaktioner på behandling med fluorpyrimidin,

Overfølsomhed overfor capecitabin eller et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

eller fluorouracil,

Kendt fuldstændig dihydropyrimidindehydrogenase- (DPD-) mangel (se pkt. 4.4).,

Graviditet og amning,

Patienter med svær leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni,

Patienter med svær leverinsufficiens,

Patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance under 30 ml/min),

Nylig eller samtidig behandling med brivudin (se pkt. 4.4 og 4.5 for interaktioner mellem

lægemidler).

Hvis der forekommer kontraindikationer til et af lægemidlerne i kombinationsregimet, bør det

pågældende lægemiddel ikke anvendes.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dosisbegrænsende toksicitet

Dosisbegrænsende toksicitet omfatter diarré, mavesmerter, kvalme, stomatitis og hånd- og

fodsyndrom (hånd- og fodhudreaktioner, palmoplantar erytrodysæstesi). De fleste bivirkninger er

reversible og kræver ikke seponering af behandlingen selvom nogle doser måske skal springes over

eller reduceres.

Diarré

Patienter med svær diarré bør monitoreres omhyggeligt og gives væske og elektrolyttilskud, hvis de

dehydreres. Der kan anvendes standardbehandling imod diarré (f.eks. loperamid). NCIC CTC grad 2

diarré defineres som en øgning til 4 til 6 afføringer/dag eller natlige afføringer, grad 3 diarré som som

en øgning til 7 til 9 afføringer/dag eller inkontinens og malabsorption, og grad 4 diarré som en øgning

til flere end 10 afføringer/dag eller stærkt blodig diarré eller behov for parenteral støttebehandling.

Dosis skal reduceres om nødvendigt (se pkt. 4.2).

Dehydrering

Dehydrering bør forebygges eller korrigeres så snart, den forekommer. Patienter med anoreksi, asteni,

kvalme, opkastning eller diarré kan hurtigt blive dehydrerede. Dehydrering kan forårsage akut

nyreinsufficiens særligt hos patienter med eksisterende kompromitteret nyrefunktion, eller når

capecitabin gives samtidigt med lægemidler med kendt nefrotoksisk effekt. Akut nyreinsufficiens

sekundært til dehydrering kan potentielt være dødeligt. Ved dehydrering af grad 2 (eller højere), bør

behandlingen med capecitabin straks seponeres, og dehydreringen korrigeres. Behandlingen bør ikke

genoptages, før patienten er rehydreret, og udløsende årsager er korrigerede eller kontrollerede. Dosis

ændres i henhold til de ovenfor anførte retningslinjer for den udløsende bivirkning (se pkt. 4.2).

Hånd- og fodsyndrom

Hånd- og fodsyndrom, også kendt som hånd- og fodhudreaktion, palmoplantar erytrodysæstesi eller

kemoterapiinduceret akralt erytem. Grad 1 hånd- og fodsyndrom defineres som følelsesløshed,

dysæstesi/paræstesi, prikken, hævelse eller erytem uden smerter af hænderne og/eller fødderne og/eller

ubehag der ikke påvirker patienternes daglige aktiviteter.

Grad 2 hånd- og fodsyndrom defineres som smertefuld erytem og hævelse af hænderne og/eller

fødderne og/eller ubehag der påvirker patienternes daglige aktiviteter.

Grad 3 hånd- og fodsyndrom defineres som fugtig afskalning, ulceration, blisterdannelse og svær

smerte af hænderne og/eller fødderne og/eller svært ubehag der forårsager at patienten ikke kan passe

sit arbejde og er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter. Vedvarende eller svært hånd- og

fodsyndrom (grad 2 og højere) kan i sidste ende forårsage, at fingeraftrykket forsvinder, hvilket kan

påvirke identifikationen af patienten. Hvis der optræder grad 2 eller 3 af hånd- og fodsyndrom skal

behandlingen med capecitabin afbrydes indtil symptomerne forsvinder eller er aftaget i intensitet til

grad 1. Efter grad 3 hånd- og fodsyndrom skal dosis af capecitabin sættes ned. Hvis capecitabin og

cisplatin anvendes i kombination, frarådes anvendelse af vitamin B

(pyridoxin) til behandling af

symptomatisk eller sekundær profylaktisk behandling af hånd- og fodsyndrom, da der er offentliggjort

meddelelser om, at det kan nedsætte virkningen af cisplatin. Der er nogen evidens for, at dexpanthenol

er virksomt som profylakse mod hånd- og fodsyndrom hos patienter, der behandles med Capecitabine

Accord.

Kardiotoksicitet

Fluorpyrimidinterapi har været ledsaget af kardiotoksicitet, inklusive myokardieinfarkt, angina

pectoris, dysrytmier, kardiogent shock, pludselig død og ekg-ændringer (herunder meget sjældne

tilfælde af QT-forlængelse). Disse bivirkninger kan optræde hyppigere hos patienter med tidligere

koronarinsufficiens. Der er rapporteret om kardiale arytmier (herunder ventrikelflimren, torsades de

pointes og bradykardi), angina pectoris, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens og kardiomyopati hos

patienter, som får capecitabin. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter, som har signifikant

hjertesygdom, arytmier og angina pectoris i anamnesen (se pkt. 4.8).

Hypo- eller hyperkalcæmi

Der er rapporteret om hypo- og hyperkalcæmi under behandling med capecitabin. Der skal iagttages

forsigtighed hos patienter med tidligere hypo- eller hyperkalcæmi (se pkt. 4.8).

Centrale eller perifere nervesystem

Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet eller i det perifere

nervesystem, f.eks. hjernemetastaser eller neuropati (se pkt. 4.8).

Diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser

Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser, da

disse kan forværres under behandling med capecitabin.

Antikoagulantia af coumarintypen

I et interaktionsstudie med enkeltdosis administration af warfarin, var der en signifikant stigning i

middel-AUC (+ 57 %) af S-warfarin. Disse resultater tyder på en interaktion, sandsynligvis på grund

af capecitabins hæmning af cytokrom P450 2C9 isoenzymsystemet. Hos patienter, som samtidig får

behandling med capecitabin og orale antikoagulantia af coumarintypen, skal antikoagulansresponset

(INR eller protrombintiden) monitoreres tæt, og antikoagulansdosis justeres, om nødvendigt (se pkt.

4.5).

Brivudin

Brivudin må ikke administreres samtidig med capecitabin. Der er rapporteret dødelige tilfælde som

følge af denne lægemiddelinteraktion. Der skal være en periode på mindst 4 uger mellem endt

behandling med brivudin og initiering af behandling med capecitabin. Behandling med brivudin kan

initieres 24 timer efter sidste dosis af capecitabin (se pkt. 4.3 og 4.5). I tilfælde af utilsigtet

administration af brivudin til patienter, der behandles med capecitabin, bør der tages effektive

foranstaltninger for at reducere toksiciteten af capecitabin. Øjeblikkelig hospitalsindlæggelse

anbefales. Alle foranstaltninger bør indledes for at forhindre systemiske infektioner og dehydrering.

Leverinsufficiens

Da der ikke findes sikkerheds- og effektdata hos patienter med leverinsufficiens skal anvendelsen af

capecitabin kontrolleres omhyggeligt hos patienter med let til moderat leverdysfunktion, uanset om

der er levermetastaser eller ej. Hvis der forekommer behandlingsrelaterede stigninger af bilirubin > 3,0

x UNL eller af hepatiske aminotransferaser (ALAT og ASAT) > 2,5 x UNL skal behandlingen med

capecitabin straks afbrydes. Behandlingen med capecitabin-monoterapi kan genoptages, når bilirubin

er faldet til ≤ 3,0 x UNL eller levertransaminaserne er faldet til

2,5 x UNL.

Nyreinsufficiens

Sammenlignet med hele populationen er hyppigheden af bivirkninger af grad 3 eller 4 forøget hos

patienter med moderat nyreinsufficiens (creatininclearance 30-50 ml/min) (se pkt. 4.2 og pkt. 4.3).

Dihydropyrimidindehydrogenase- (DPD-) mangel:

DPD-aktiviteten er hastighedsbestemmende i katabolismen af 5-fluorouracil (se pkt. 5.2). Patienter

med DPD-mangel har derfor en øget risiko for fluorpyrimidinrelateret toksicitet, herunder f.eks.

stomatitis, diarré, slimhindeinflammation, neutropeni og neurotoksicitet.

Toksicitet relateret til DPD-mangel forekommer sædvanligvis under den første behandlingsserie eller

efter dosisøgning.

Fuldstændig DPD-mangel

Fuldstændig DPD-mangel er sjælden (0,01-0,5 % af kaukasiere). Patienter med fuldstændig DPD-

mangel har høj risiko for livstruende eller dødelig toksicitet, og disse patienter må ikke behandles med

Capecitabine Accord (se pkt. 4.3).

Delvis DPD-mangel

Delvis DPD-mangel vurderes at påvirke 3-9 % af den kaukasiske befolkning. Patienter med delvis

DPD-mangel har en øget risiko for svær eller potentielt livstruende toksicitet. En reduceret startdosis

bør overvejes for at begrænse denne toksicitet. DPD-mangel skal betragtes som en parameter, der skal

tages højde for i forbindelse med andre rutinemæssige foranstaltninger til dosisreduktion. Initial

dosisreduktion kan påvirke effekten af behandlingen. Hvis der ikke ses alvorlig toksicitet, kan

efterfølgende doser forøges med omhyggelig monitorering.

Testning for DPD-mangel

Testning af fænotype og/eller genotype inden initiering af behandling med Capecitabine Accord

anbefales, på trods af usikkerheder omkring optimale testmetoder før behandling. Der skal tages

hensyn til relevante kliniske retningslinjer.

Genotypisk karakterisering af DPD-mangel

Testning før behandling for sjældne mutationer af DPYD genet kan identificere patienter med DPD-

mangel.

De fire varianter af DPYD c.1905+1G>A [også betegnet som DPYD*2A], C.1679T>G [DPYD*13],

c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3 kan forårsage fuldstændigt fravær eller reduktion af DPD

enzymaktivitet. Andre sjældne varianter kan også være forbundet med en øget risiko for svær eller

livstruende toksicitet.

Visse homozygote og sammensatte heterozygote mutationer i DPYD-genlocuset (f.eks. kombinationer

af de fire varianter med mindst én allel af c.1905+1G>A or c.1679T>G) er kendt for at forårsage

fuldstændig eller næsten fuldstændig mangel på DPD enzymaktivitet.

Patienter med visse heterozygote DPYD varianter (inklusive c.1905+1G>A, c.1679T>G, c.2846A>T

and c.1236G>A/HapB3 varianter) har en øget risiko for svær toksicitet ved behandling med

fluorpyrimidiner.

Frekvensen af den heterozygote c.1905+1G>A genotype i DPYD genet hos kaukasiske patienter er

omkring 1 %, 1,1 % for c.2846A>T, 2,6 – 6,3 % for c.1236G>A/HapB3 varianter og 0,07 til 0,1 % for

c.1679T>G.

Der er begrænsede data for frekvensen af de fire DPYD varianter i andre populationer end den

kaukasiske. På nuværende tidspunkt betragtes de fire DPYD varianter (c.1905+1G>A, c.1679T>G,

c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3) som stort set fraværende i populationer af afrikansk (-

amerikansk) eller asiatisk oprindelse.

Fænotypisk karakterisering af DPD-mangel

Ved fænotypisk karakterisering af DPD-mangel anbefales måling af præterapeutisk blodniveauer af

det endogene DPD-substrat uracil (U) i plasma.

Forhøjede uracilkoncentrationer før behandling er forbundet med en øget risiko for toksicitet. På trods

af usikkerheder omkring uracil-grænseværdier, der definerer fuldstændig og delvis DPD-mangel, skal

et uracil-niveau i blodet > 16 ng/ml og < 150 ng/ml betragtes som indikativ for delvis DPD-mangel og

forbindes med øget risiko for fluorpyrimidintoksicitet. Et uracil-niveau i blodet > 150 ng/ml skal

betragtes som indikativ for fuldstændig DPD-mangel og forbindes med en risiko for livstruende eller

dødelig fluorpyrimidintoksicitet.

Oftalmologiske komplikationer

Patienter bør monitoreres omhyggeligt for oftalmologiske komplikationer såsom keratitis og

sygdomme på cornea. Dette gælder særligt, hvis de tidligere har haft øjensygdomme. Klinisk relevant

behandling af øjensygdomme bør initieres.

Alvorlige hudreaktioner

Capecitabine Accord kan inducere alvorlige hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom og

toksisk epidermal nekrolyse. Capecitabine Accord skal seponeres permanent hos patienter, der oplever

en alvorlig hudreaktion under behandlingen.

Hjælpestoffer

Da dette lægemiddel indeholder vandfri lactose som hjælpestof, bør patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption ikke anvende denne medicin.

Capecitabine Accord filmovertrukne tabletter må ikke deles eller knuses. I tilfælde, hvor enten

patienten eller patientens omsorgsperson udsættes for delte eller knuste Capecitabine Accord

filmovertrukne tabletter, kan der opstå bivirkninger (se pkt 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the

European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/372301/2020

EMEA/H/C/002386

Capecitabine Accord (capecitabin)

Oversigt over Capecitabine Accord, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Capecitabine Accord, og hvad anvendes det til?

Capecitabine Accord er et lægemiddel, der anvendes til behandling af:

tyktarmskræft. Capecitabine Accord anvendes alene eller sammen med andre kræftlægemidler til

patienter, der er opereret for tyktarmskræft i stadium III eller Dukes' stadium C

metastatisk tyktarmskræft (kræft i tyktarmen, der har spredt sig til andre dele af kroppen)

Capecitabine Accord anvendes alene eller sammen med andre kræftlægemidler

fremskreden mavekræft. Capecitabine Accord anvendes sammen med andre kræftlægemidler,

herunder et platinholdigt kræftlægemiddel, såsom cisplatin

lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft (brystkræft, der er begyndt at sprede sig til andre

dele af kroppen). Capecitabine Accord anvendes sammen med docetaxel (et andet

kræftlægemiddel), hvis behandling med antracykliner (en anden type kræftlægemidler) ikke har

virket. Det kan desuden bruges alene, når antracykliner og taxaner (en anden type

kræftlægemidler) ikke virker, eller når yderligere behandling med antracykliner ikke er

hensigtsmæssigt.

Capecitabine Accord er et "generisk lægemiddel" og et "hybridlægemiddel". Det betyder, at det svarer

til et "referencelægemiddel", men indeholder capecitabin i en ny styrke ud over de eksisterende

styrker. Mens referencelægemidlet, Xeloda, fås som 150- og 500-mg-tabletter, så fås Capecitabine

Accord også som 300-mg-tabletter. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler

og hybridlægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her

Capecitabine Accord indeholder det aktive stof capecitabin.

Hvordan anvendes Capecitabine Accord?

Capecitabine Accord bør kun ordineres af en læge, som er kvalificeret til behandling med

kræftlægemidler.

Inden behandlingen indledes, anbefales det, at patienterne undersøges for, om enzymet

dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD) udøver sin funktion.

Capecitabine Accord (capecitabin)

Side 2/3

Capecitabine Accord fås som tabletter (150, 300 og 500 mg). Dosis afhænger af patientens højde og

vægt og den behandlede kræfttype. Capecitabine Accord-tabletter tages med vand inden for 30

minutter efter et måltid. Tabletterne gives to gange dagligt i 14 dage, efterfulgt af en 7-dages pause

inden næste behandlingsforløb.

Behandlingen fortsættes i seks måneder efter tyktarmsoperationen. For andre kræftformers

vedkommende afbrydes behandlingen, hvis sygdommen forværres, eller bivirkningerne er uacceptable.

Dosis skal tilpasses, hvis patienten har lever- eller nyresygdom, eller hvis der opstår bestemte

bivirkninger. Hos patienter med delvis DPD-mangel kan det overvejes at anvende en lavere startdosis.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Capecitabine Accord, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Capecitabine Accord?

Det aktive stof i Capecitabine Accord, capecitabin, er et cytotoksisk lægemiddel (dvs. det dræber

celler, der deler sig hurtigt, som f.eks. kræftceller) og tilhører gruppen af "antimetabolitter".

Capecitabin omdannes i kroppen til lægemidlet fluoruracil, men omdannelsen sker i højere grad i

svulstcellerne end i normalt væv.

Fluoruracil ligner i høj grad pyrimidin. Pyrimidin er en del af cellernes genetiske materiale (DNA og

RNA). I kroppen indtager fluoruracil pyrimidinets plads og forstyrrer virkningen af de enzymer, der

medvirker ved dannelse af ny DNA. Derved hæmmes væksten af svulstcellerne, der til sidst dør.

Hvordan er Capecitabine Accord blevet undersøgt?

Der er allerede foretaget studier over det aktive stofs fordele og risici ved godkendt brug med

referencelægemidlet, Xeloda, og de behøver ikke blive gentaget for Capecitabine Accord.

Som for alle lægemidler har virksomheden fremlagt studier vedrørende kvaliteten af Capecitabine

Accord. Virksomheden har også udført et studie, der har vist, at det er "bioækvivalent" med

referencelægemidlet. To lægemidler er bioækvivalente, når de giver de samme niveauer af det aktive

stof i kroppen, og de derfor forventes at have samme effekt.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Capecitabine Accord?

Da Capecitabine Accord er et generisk lægemiddel og er bioækvivalent med referencelægemidlet,

anses dets fordele og risici for at være de samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Capecitabine Accord godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav er påvist,

at Capecitabine Accord er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Xeloda. Det var derfor

agenturets opfattelse, at fordelene ved Capecitabine Accord opvejer de identificerede risici som for

Xeloda, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Capecitabine Accord?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Capecitabine Accord.

Capecitabine Accord (capecitabin)

Side 3/3

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Capecitabine Accord løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Capecitabine Accord vurderes omhyggeligt, og der træffes de

nødvendige forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Capecitabine Accord

Capecitabine Accord fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 19. november 2012.

Yderligere information vedrørende Capecitabine Accord findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/capecitabine-accord

Information om referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 06-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information