Canesten 500 mg+10 mg/g vaginaltabletter og creme

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-05-2020

Aktiv bestanddel:
CLOTRIMAZOL
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
G01AF02
INN (International Name):
clotrimazole
Dosering:
500 mg+10 mg/g
Lægemiddelform:
vaginaltabletter og creme
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
56063
Autorisation dato:
2015-07-17

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten

®

vaginaltabletter 500 mg / 10 mg/g (1 %) creme

clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Canesten

3. Sådan skal du bruge Canesten

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Canesten indeholder det svampedræbende middel

clotrimazol, som virker mod flere forskellige former

for mikroorganismer, fx dermatofytter (svamp i

huden), gærsvampe og skimmelsvampe.

Voksne og unge over 15 år: Til behandling af

infektion i skeden og de ydre kønsorganer.

Infektionerne skyldes typisk Candida (en gærsvamp).

Symptomerne kan være kløe, en brændende

fornemmelse og hvid-gulligt udflåd.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information.

Brug ikke Canesten:

– hvis du er allergisk over for clotrimazol eller et af

de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Canesten.

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen,

ved betændelse i underlivet for første gang.

hvis du har gentagne betændelser over længere tid

(gentagne betændelser inden for to måneder). Det

er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan

give svampeinfektioner.

hvis du er mellem 12-15 år eller hvis du er i eller

efter overgangsalderen, for at udelukke andre

sygdomme.

Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

Hvis du har et af følgende symptomer, da de kan

skyldes anden sygdom end svampeinfektioner:

hvis du har ildelugtende udflåd

hvis du har feber (temperaturer over 38 °C)

hvis du har smerter i den nedre del af maven

hvis du har rygsmerter

hvis du har blødning fra skeden

hvis du har kvalme

hvis du har smerter i skulderen.

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af

skeden, sæddræbende midler eller andre produkter,

der anvendes i skeden under behandlingen med

Canesten.

Canesten creme indeholder cetostearylalkohol

Canesten creme indeholder cetostearylalkohol, som

kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet i denne

indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets

eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er

De angrebne områder omfatter typisk både skeden

og de ydre kønsorganer. Svampeinfektion i skeden

kan behandles med Canesten vaginaltabletter.

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer kan behandles

med Canesten creme.

Brug ikke applikatoren, hvis du er gravid (se pkt.

2 under ”Graviditet”).

Af praktiske hensyn bør behandlingen ikke foretages

under menstruation.

Behandlingen skal færdiggøres, selvom symptomerne

er forsvundet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre efter 7 dage.

Din seksualpartner bør kun behandles ved

symptomer (f.eks. kløe og betændelse) og efter

samråd med lægen.

Behandling af svampeinfektion i skeden

Voksne og unge over 15 år: 1 vaginaltablet 500

mg indføres dybt i skeden ved sengetid som

engangsdosis. Vaginaltabletten indføres så dybt som

muligt i skeden, da en vis fugt er nødvendig, for at

vaginaltabletten skal blive opløst. Behandlingen bør

ske om aftenen lige før sengetid og udføres bedst

liggende med let optrukne ben.

Behandling af svampeinfektion i de ydre kønsorganer

Voksne og unge over 15 år: Smør vaginalcremen

på i et tyndt lag på det angrebne område ved de

ydre kønsorganer (kønslæber eller penis). Gentag

behandlingen 2-3 gange dagligt i 1-2 uger.

Canesten vaginaltabletter og creme er lugtfri og

misfarver ikke tøjet.

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator

(indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der

dannes en oval åbning. Placér vaginaltabletten i

applikatoren med spidsen udad.

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden

som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med

bøjede ben, der er trukket let op).

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i

skeden. Fjern applikatoren.

12-2016

P479581-1

Samleje i skeden bør undgås ved en infektion og

under behandlingen med Canesten, da infektionen

kan overføres til partneren, og virkningen og

sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar

kan være nedsat.

Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer

kun under behandlingen.

Din seksualpartner bør kun behandles ved

symptomer (f.eks. kløe og betændelse) og efter

samråd med lægen.

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene

efter påføringen. Må ikke indtages. Vask hænderne

grundigt efter hver behandling.

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus

eller sirolimus (medicin, der virker dæmpende på

immunforsvaret). Samtidig anvendelse af Canesten

kan øge virkningen af tacrolimus og sirolimus, og din

læge vil derfor følge behandlingen nøje.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Canesten skal anvendes med forsigtighed under

graviditet, især i det første trimester af graviditeten

og kun på ordination fra lægen. Der er begrænsede

oplysninger fra behandling med clotrimazol hos

gravide kvinder. Dyreforsøg tyder dog ikke på, at der

er skadelige virkninger på afkommet.

Hvis du anvender Canesten, mens du er gravid, må

du ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret), da

den kan irritere livmoderhalsen. Hvis du er gravid,

er det derfor bedre at bruge vaginaltabletter end

vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan indføres med

fingrene (uden brug af applikator (indføringshylster).

Amning

Canesten bør anvendes med forsigtighed under

amning og kun på ordination fra lægen, da det har

vist sig i dyreforsøg, at clotrimazol overføres til

mælken.

Frugtbarhed

Der er ikke gennemført studier med mennesker

af virkningerne på frugtbarheden. Dyreforsøg har

dog ikke vist nogen virkninger af lægemidlet på

frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator

(indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i

stedet for applikatoren.

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Canesten, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/

brændende fornemmelse, irritation, ubehag/

smerte.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner (besvimelse, lavt blodtryk,

vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data):

Mavesmerter, bækkensmerter, hævelse (ødem),

blærer, hudrødme, afskalning af huden omkring

kønsorganerne, blødning fra underlivet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Canesten vaginaltablet 500 mg indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol, 1 vaginaltablet indeholder

500 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumlactatpentahydrat,

crospovidon, kolloid vandfri silica,

lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse,

hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose og

mælkesyre.

Canesten creme 10 mg/g (1 %) indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol. 1 g creme indeholder 10 mg

clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanstearat,

polysorbat 60, cetylpalmitat,

cetostearylalkohol, octyldodecanol,

benzylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med

MU og Bayer.

Canesten creme: Hvid og uigennemskinnelig creme.

Pakningsstørrelser

Canesten kombinationspakning: 1 vaginaltablet 500

mg i blister med applikator af polyethylen + creme

10 mg/g (1 %), 20 g i aluminiumstube.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Canesten

er et registreret varemærke, der tilhører

Bayer Aktiengesellschaft.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

december 2016.

4. maj 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Canesten, vaginaltabletter og creme (2care4)

0.

D.SP.NR.

03105

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Canesten

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g creme indeholder 10 mg/g clotrimazol.

1 vaginaltablet indeholder 500 mg clotrimazol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kombinationspakning af vaginaltabletter og creme (2care4)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Vulvitis og vaginitis forårsaget af clotrimazolfølsomme mikroorganismer hovedsagelig

gærsvampe (Candida albicans).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

En vaginaltablet 500 mg anbringes så dybt som muligt i vagina ved sengetid som

engangsdosis (se instruktion nedenfor). Indføringen sker bedst ved at kvinden ligger ned med

benene trukket let op. Vaginaltabletten indføres ved hjælp af applikatoren i pakningen.

Canesten vaginaltabletten har brug for fugtigheden i vagina for at blive opløst. Hvis der ikke

er nok fugtighed, kan uopløste tabletstykker falde ud af vagina. For at undgå dette er det

vigtigt at indføre tabletten så dybt som muligt i vagina ved sengetid. Hvis vaginaltabletten

ikke bliver opløst fuldstændigt i løbet af natten, bør kvinden overveje at anvende

vaginalcreme i stedet.

Under graviditet bør vaginaltabletten indføres med fingrene uden brug af applikator for at

undgå beskadigelse af cervix.

Af praktiske hensyn bør behandling undgås under menstruation.

dk_hum_56063_spc.doc

Side 1 af 7

Ved samtidig vulvitis appliceres cremen tyndt 2-3 gange dagligt (i tillæg til intravaginal

behandling) på det inficerede område og der fortsættes i 1-2 uger.

Seksualpartner bør kun behandles, hvis der er symptomer (f.eks. kløe og inflammation), og

efter samråd med lægen. Canesten creme eller Canesten vaginalcreme 10 mg/g appliceres

tyndt 2-3 gange dagligt i 1-2 uger.

Generelt:

Hvis symptomerne varer ved i mere end 7 dage, har patienten måske en underliggende

lidelse, der kræver behandling af en læge.

Behandlingen kan gentages hvis nødvendigt, men tilbagevendende infektioner kan være

tegn på, at der er en underliggende medicinsk årsag. Patienten skal kontakte lægen, hvis

symptomerne vender tilbage inden for 2 måneder.

Da vagina og vulva som regel begge er angrebne, bør der foretages en kombineret

behandling af begge områder.

En evt. seksualpartner skal ligeledes have lokal behandling, hvis vedkommende har

symptomer som fx pruritus, betændelse etc.

Kvinden må ikke anvende tamponer, intravaginal udskylning, sæddræbende midler eller

andre produkter, der anvendes i vagina under behandlingen med Canesten.

Vaginalt samleje bør undgås ved en vaginal infektion under behandlingen med Canesten,

da infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden af latexprodukter

som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og

forekommer kun under behandlingen.

Canesten må kun anvendes til voksne og børn over 12 år.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hvis patienten har tegn på underlivsbetændelse med feber (temperatur på over 38

C), smerter

i den nedre del af bughulen, rygsmerter, ildelugtende udflåd, kvalme, vaginalblødning,

og/eller samtidige smerter i skulderen, skal patienten kontakte lægen.

Canesten må ikke anvendes til børn under 12 år. Børn mellem 12-15 år skal tilses af en læge

før anvendelsen af Canesten for at udelukke andre årsager til symptomerne. Bør ikke

anvendes til unge kvinder under 15 år og til postmenopausale kvinder uden forudgående

kontakt med lægen for at udelukke sygdomme som chlamydia og cancer.

Canesten-creme kan, når den påføres området omkring kønsorganerne (kvinder: labia og

tilstødende område af vulva; mænd: forhud og glans på penis), påvirke effekten og

sikkerheden af kondom eller pessar. Påvirkningen er midlertidig og forekommer kun under

behandlingen.

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. Må ikke synkes.

dk_hum_56063_spc.doc

Side 2 af 7

Information om indholdsstoffer

Cremen i Canesten kombinationspakning indeholder hjælpestoffet cetostearylalkohol, som

kan give lokale hudreaktioner (fx kontaktdermatitis). Dette lægemiddel indeholder 20 mg

benzylalkohol pr. gram. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og forårsage en

mild lokal irritation.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af vaginalt clotrimazol og oralt tacrolimus (FK-506; immunosuppressiv

medicin)

kan medføre forhøjede niveauer af tacrolimus i plasma og på lignende måde med

sirolimus. Patienten skal derfor overvåges nøje for symptomer på overdosis af tacrolimus

eller sirolimus, om nødvendigt ud fra en bestemmelse af de respektive plasmaniveauer.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier med mennesker af virkningerne af clotrimazol på

fertiliteten. Dyreforsøg har dog ikke vist nogen virkninger af lægemidlet på fertiliteten.

Graviditet

Der er begrænsede data fra behandling med clotrimazol hos gravide kvinder. Lang klinisk

erfaring viser ikke nogen skadelige virkninger hos moderen eller fostret/det nyfødte barn.

Dyreforsøg tyder ikke på, at der er direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn

til reproduktionsstoksicitet (se pkt. 5.3). Ordination til gravide kvinder skal ske med

forsigtighed, især i det første trimester af graviditeten.

Amning

Tilgængelige data fra dyr har vist udskillelse af clotrimazol/metabolitter i mælk (se pkt.

5.3). Anvendelse af Canesten under amning bør kun overvejes, hvis den forventede fordel

for moderen opvejer risici for barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Canesten påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Creme:

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1000 til <100

Sjælden

≥1/10000 til

<1/1000

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Immunsystemet

Allergiske

reaktioner

(synkope,

hypotension,

dyspnø,

urtikaria)

dk_hum_56063_spc.doc

Side 3 af 7

Hud og subkutane

væv

Pruritus, udslæt,

stikkende/brændende

fornemmelse,

irritation,

ubehag/smerte

Afskalning,

blærer, ødem,

erytem

Vaginaltabletter:

Almindelig

≥1/100 til

<1/10

Ikke

almindelig

≥1/1000 til <100

Sjælden

≥1/10000 til

<1/1000

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværend

e data)

Immunsystemet

Allergiske

reaktioner

(synkope,

hypotension,

dyspnø, urtikaria)

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter

Det reproduktive

system og mammae

Pruritus, udslæt,

brændende

fornemmelse,

irritation, ubehag

Afskalning af

huden omkring

kønsorganerne,

ødem, erytem,

bækkensmerter,

vaginalblødning

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke risiko for akut forgiftning, da det er usandsynligt, at det vil ske efter en enkelt

vaginal eller dermal påføring af en overdosering (påføring på et stort område, hvor der er

gunstige forhold for absorption) eller ved utilsigtet oral indtagelse. Der er ingen specifik

antidot.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

dk_hum_56063_spc.doc

Side 4 af 7

ATC-kode:

G 01 AF 02. Gynækologiske antiinfectiva og antiseptica, imidazol-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Clotrimazol har en bred antimycotisk virkning ved at hæmme ergosterolsyntesen in vitro

og in vivo, herunder på dermatofytter, gærsvampe, skimmelsvampe etc. Hæmning af

ergosterolsyntesen påvirker strukturen og funktionen i cellemembranen.

Under passende testforhold er MIC-værdierne for disse svampetyper mindre end 0,062-8,0

g/ml substrat.

Clotrimazols virkning er primært fungistatisk eller fungicid afhængig af koncentrationen på

virkningsstedet. In vitro-aktiviteten er begrænset til proliferende svampepartikler;

svampesporer er kun lettere sensitive.

I tillæg til den antimykotiske virkning virker Clotrimazol også på gram-positive

mikroorganismer (streptokokker/stafylokokker/Gardnerella vaginalis) samt gram-negative

mikroorganismer (Bacteroides).

Clotrimazol hæmmer in vitro mangfoldiggørelsen af corynebakterier og gram-positive

kokker – undtagen enterokokker – i koncentrationer på 0,5-10

g/ml substrat.

Primært resistente varianter af følsomme svampearter er meget sjældne, og udvikling af

sekundær resistens hos følsomme svampe er indtil videre kun observeret i få enkeltstående

tilfælde under terapeutiske forhold.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetiske undersøgelser efter dermal og vaginal applikation har vist, at kun meget

små mængder af clotrimazol (3-10%) absorberes. Som følge af en hurtig hepatisk

metabolisering af det absorberede clotrimazol til inaktive metabolitter er den maksimale

plasmakoncentrationen af clotrimazol efter vaginal applikation af en dosis på 500 mg <10

mg/ml. Dette tyder på, at clotrimazol, der anvendes vaginalt, sandsynligvis ikke vil

medføre målbare systemiske virkninger eller bivirkninger.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdatastudier

Toksikologiske undersøgelser med forskellige dyrearter med vaginal eller lokal applikation

viste god lokal tolerance.

De prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af traditionelle

undersøgelser af enkelt og gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet og reproduktionstoksicitet.

I et studie med 3 diegivende rotter fik rotterne 30 mg/kg clotrimazol intravenøst. Studiet

viste, at lægemidlet blev udskilt med højere niveauer i mælken end i plasma, nemlig med

en faktor 10-20, 4 timer efter administrationen. Dette blev fulgt af et fald til faktor 0,4 efter

24 timer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vaginaltablet

dk_hum_56063_spc.doc

Side 5 af 7

Calciumlaktat pentahydrat

Crospovidon

Silica, kolloid vandfri

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Majsstivelse

Hypromellose

Cellulose, mikrokrystallinsk

Mælkesyre

Creme

Sorbitanstearat

Polysorbat 60

Cetylpalmitat

Cetostearylalkohol

Octyldodecanol

Benzylalkohol

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

Land 1:

3 år.

Land 2:

Creme: 3 år.

Vaginaltabletter: 4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

1 vaginaltablet 500 mg i blister med applikator (polyethylen),

Tube (aluminium) med 20 g creme 1%.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56063

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. juli 2015

dk_hum_56063_spc.doc

Side 6 af 7

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. maj 2020

dk_hum_56063_spc.doc

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information