Candesartancilexetil "Actavis" 8 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-07-2018

Aktiv bestanddel:
CANDESARTANCILEXETIL
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
C09CA06
INN (International Name):
candesartan cilexetil
Dosering:
8 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
46253
Autorisation dato:
2011-09-20

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Candesartancilexetil Actavis 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg, tabletter

candesartancilexetil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Candesartancilexetil Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartancilexetil Actavis

Sådan skal du tage Candesartancilexetil Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Navnet på din medicin er Candesartancilexetil Actavis. Det aktive stof er candesartancilexetil. Det

tilhører en gruppe af medicin, der kaldes angiotensin II receptor-antagonister. Det virker ved at afslappe

og udvide dine blodkar. Det får dit blodtryk til at falde, hvilket gør det lettere for dit hjerte at pumpe

blodet rundt i hele kroppen.

Medicinen anvendes til:

behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne patienter og børn og unge mellem 6 og 18

år.

behandling af voksne patienter med hjertesvigt, hvor hjertets evne til at pumpe blod ud i kroppen er

nedsat, når ACE-hæmmere (hæmmer det angiotensin-konverterende enzym) ikke kan anvendes eller

sammen med ACE-hæmmere, når symptomerne fortsætter trods behandling, og mineralokortikoid-

receptorantagonister (MRA) ikke kan anvendes (ACE-hæmmere og MRA’er er medicin til

behandling af hjertesvigt).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE CANDESARTANCILEXETIL

ACTAVIS

Tag ikke Candesartancilexetil Actavis

hvis du er allergisk over for candesartancilexetil eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Candesartancilexetil Actavis (angivet i afsnit 6).

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten (det er bedst at undgå Candesartancilexetil

Actavis i de første 3 måneder af graviditeten – se afsnittet om graviditet).

hvis du har en alvorlig leversygdom eller hindret afløb af galde (et problem med afløb af galde fra

galdeblæren).

hvis patienten er et barn under 1 år.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Du skal tale med lægen eller apoteket inden du tager Candesartancilexetil Actavis, hvis du ikke er

sikker på om noget af dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Candesartancilexetil Actavis:

hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer, eller hvis du er i dialysebehandling.

hvis du fornylig har fået foretaget en nyretransplantation.

hvis du kaster op, for nylig har haft kraftige opkastninger eller har diarré.

hvis du har en sygdom i binyren, som kaldes Conns syndrom (kaldes også primær

hyperaldosteronisme).

hvis du har lavt blodtryk.

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i

forbindelse med sukkersyge.

aliskiren.

hvis du nogensinde har haft et slagtilfælde.

hvis du tager en ACE-hæmmer sammen med et lægemiddel, der hører til en type medicin, der

kaldes mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA). Denne type medicin bruges til behandling

af hjertesvigt (se ”Brug af anden medicin sammen med Candesartancilexetil Actavis”).

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Candesartancilexetil Actavis

frarådes i de første 3 måneder af graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne

i graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade på dit barn, hvis det anvendes i dette stadie (se

afsnittet om graviditet).

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Candesartancilexetil Actavis ”.

Hvis du skal have foretaget en operation, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager

Candesartancilexetil Actavis. Det er fordi, at Candesartancilexetil Actavis kan medføre et fald i

blodtrykket, hvis det kombineres med nogle narkosemidler.

Børn og unge

Candesartan er undersøgt hos børn. For yderligere information, skal du tale med lægen.

Candesartancilexetil Actavis må ikke anvendes til børn under 1 år på grund af den mulige riskiko for

nyrenes udvikling.

Brug af anden medicin sammen med Candesartancilexetil Actavis

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Candesartancilexetil Actavis kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin kan påvirke

virkningen af Candesartancilexetil Actavis. Hvis du bruger anden medicin, kan det være, at din læge

af og til skal tage nogle blodprøver.

Tal med din læge, især hvis du tager nogle af følgende typer medicin:

anden medicin, der får blodtrykket til at falde, herunder beta-blokkere, diazoxid og ACE-

hæmmere, såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.

ikke-steroid betændelseshæmmende medicin (NSAID’ere), såsom ibuprofen, naproxen,

diclofenac, celecoxib eller etirocoxib (medicin, der virker smerterstillende og

betændelseshæmmende).

acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g hver dag) (medicin, der virker smertestillende og

betændelseshæmmende).

kaliumtilskud eller salterstatninger, der indeholder kalium (medicin, der øger mængden af kalium i

dit blod).

heparin (blodfortyndende medicin).

vanddrivende medicin (diuretika).

lithium (medicin til behandling af psykiske helbredsproblemer).

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne

”Tag ikke Candesartancilexetil Actavis” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”)”

Hvis du er i behandling med en ACE-hæmmer sammen med visse andre lægemidler mod

hjertesvigt, som kaldes mineralokortikoid-receptorantagonister (f.eks. spironolacton, eplerenon).

Brug af Candesartancilexetil Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Candesartancilexetil Actavis sammen med eller uden mad.

Hvis du får ordineret Candesartancilexetil Actavis, skal du tale med din læge, inden du drikker

alkohol. Alkohol kan få dig til at føle, at du er ved at besvime eller svimmelhed.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er eller kan blive gravid. Din læge vil normalt råde dig til at

stoppe behandling med Candesartancilexetil Actavis, inden du bliver gravid, eller lige så snart du

opdager, at du er gravid, og råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Candesartancilexetil

Actavis. Candesartancilexetil Actavis frarådes i de første 3 måneder af graviditeten og må ikke tages

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade for dit barn,

hvis det anvendes efter graviditetens 3. måned.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller planlægger at amme. Candesartancilexetil Actavis frarådes til

mødre, der ammer, og lægen kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især hvis

barnet er nyfødt eller for tidlig født.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed eller svimmelhed, når de tager Candesartancilexetil Actavis. Hvis

dette sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj, bruge værktøj eller maskiner.

Candesartancilexetil Actavis indeholder lactose

Candesartancilexetil Actavis indeholder lactose, som er en slags sukker. Kontakt lægen, før du tager

denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CANDESARTANCILEXETIL ACTAVIS

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Det er vigtigt at blive ved med at tage Candesartancilexetil Actavis hver dag.

Du kan tage Candesartancilexetil Actavis sammen med eller uden mad.

Synk tabletten med et glas vand.

Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag. Det gør det lettere at huske at tage den.

Forhøjet blodtryk:

Den anbefalede dosis af Candesartancilexetil Actavis er 8 mg én gang dagligt. Afhængigt af

hvordan dit blodtryk reagerer, kan din læge øge denne dosis til 16 mg én gang dagligt og

yderligere op til 32 mg én gang dagligt.

Hos nogle patienter kan lægen ordinere en lavere startdosis. Det kan være hos patienter med

leverproblemer, nyreproblemer eller patienter, som for nylig har mistet meget væske fra kroppen

f.eks. ved opkastning eller diarré eller ved anvendelse af vanddrivende medicin.

Nogle sorte patienter kan have nedsat virkning af denne type medicin, hvis den gives som eneste

behandling, og disse patienter har behov for en højere dosis.

Hjertesvigt:

Den anbefalede startdosis er 4 mg én gang dagligt. Ved at fordoble dosis med intervaller på

mindst 2 uger, kan din læge øge dosis op til 32 mg én gang dagligt. Candesartancilexetil Actavis

kan tages sammen med anden medicin mod hjertesvigt, og din læge vil afgøre, hvilken

behandling, der er egnet til dig.

Brug til børn og unge med højt blodtryk

Børn fra 6 til 18 år:

Den anbefalede startdosis er 4 mg én gang dagligt.

Til patienter der vejer < 50 kg: Hos nogle patienter hvis blodtryk ikke er kontrolleret tilstrækkeligt,

kan din læge beslutte, at dosis skal øges op til maksimalt 8 mg én gang dagligt.

Til patienter der vejer >50 kg: Hos nogle patienter hvis blodtryk ikke er kontrolleret tilstrækkeligt, kan

din læge beslutte, at dosis skal øges op til maksimalt 8 mg én gang eller til 16 mg én gang dagligt.

Hvis du har taget for mange Candesartancilexetil Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Candesartancilexetil Actavis tabletter,

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Candesartancilexetil Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt med den sædvanlige

dosis.

Hvis du holder op med at tage Candesartancilexetil Actavis

Hvis du stopper med at tage Candesartancilexetil Actavis kan dit blodtryk stige igen. Du må derfor

ikke stoppe med at tage Candesartancilexetil Actavis uden først at tale med din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det er

vigtigt, at du er opmærksom på, hvad disse bivirkninger kan være.

Stop med at tage Candesartancilexetil Actavis og søg straks lægehjælp, hvis du får nogle af

følgende allergiske reaktioner:

vejrtrækningsbesvær, med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg

hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre synkebesvær

alvorlig hudkløe (med hævede knuder)

Candesartancilexetil Actavis kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer. Din modstandskraft over

for infektioner kan svækkes og du kan mærke træthed, tegn på en infektion eller feber. Hvis dette sker,

skal du kontakte din læge.

Din læge kan af og til tage blodprøver, for at undersøge om Candesartancilexetil Actavis har påvirket

dit blod (agranulocytose).

Andre eventuelle bivirkninger omfatter:

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 behandlede)

Svimmelhed/roterende følelse.

Hovedpine.

Luftvejsinfektion.

Lavt blodtryk. Dette kan medføre følelse af at skulle besvime eller svimmelhed.

Ændringer i blodprøveresultater:

En øget mængde kalium i blodet, især hvis du i forvejen har nyreproblemer eller

hjertesvigt. Hvis det er alvorligt kan du mærke træthed, svaghed, uregelmæssige hjerteslag

eller stikken og prikken.

Påvirkning af din nyrefunktion, især hvis du i forvejen har nyreproblemer eller hjertesvigt. I meget

sjældne tilfælde kan der forekomme nyresvigt.

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 behandlede)

Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg.

Nedsat antal røde eller hvide blodlegemer. Du kan mærke træthed, tegn på en infektion eller feber.

Hududslæt, hævede knuder (nældefeber).

Kløe.

Rygsmerter, smerter i led og muskler.

Ændringer i din leverfunktion, herunder leverbetændelse (hepatitis). Du kan mærke træthed,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene og få influenzalignende symptomer.

Kvalme.

Ændringer i blodprøveresultater:

Nedsat mængde natrium i blodet. Hvis dette er alvorligt, kan du bemærke svaghed,

manglende energi eller muskelkramper.

Hoste.

Hos børn i behandling mod for højt blodtryk, tyder det på, at bivirkningerne ligner dem, der er set hos

voksne, men de forekommer hyppigere. ’Ondt i halsen’ er en meget almindelig bivirkning hos børn,

som ikke er indberettet hos voksne og løbende næse, feber og øget hjerterytme er almindelige hos børn

men ikke indberettet hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Candesartancilexetil Actavis 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: candesartancilexetil. Hver tablet indeholder 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg

candesartancilexetil.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, hydroxypropylcellulose,

croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, triethylcitrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Candesartancilexetil Actavis 4 mg/8 mg/16 mg/32 mg er hvide, hvælvede tabletter med en delekærv

på den ene side og på samme side mærket med C4, C8, C16 og C32.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

Pakningsstørrelser: 7, 14, 20, 28, 30, 56, 70, 90, 98, 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Fremstiller

Siegfried Malta Ltd

HHF070 Hal Far Industrial Estate

P.O. box 14

Hal Far BBG 07

Malta

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Bulgarien

Candesartan Actavis

Danmark

Candesartancilexetil Actavis

Estland

Candesartan Actavis

Finland

Candesartan Actavis 4 mg tabletti

Candesartan Actavis 8 mg tabletti

Candesartan Actavis 16 mg tabletti

Candesartan Actavis 32 mg tabletti

Holland

Candesartan cilexetil Actavis 4 mg

Candesartan cilexetil Actavis 8 mg

Candesartan cilexetil Actavis 16 mg

Candesartan cilexetil Actavis 32 mg

Irland

Candesartan Actavis Tablets

Island

Candpress

Italien

Candesartan Actavis

Letland

Candesartan Actavis 4 mg tabletes

Candesartan Actavis 8 mg tabletes

Candesartan Actavis 16 mg tabletes

Candesartan Actavis 32 mg tabletes

Litauen

Candesartan Actavis 4 mg tabletės

Candesartan Actavis 8 mg tabletės

Candesartan Actavis 16 mg tabletės

Candesartan Actavis 32 mg tabletės

Norge

Candesartan Actavis

Polen

Candesartan Actavis

Portugal

Candesartan Actavis

Spanien

Candesartán Actavis 4 mg comprimidos EFG

Candesartán Actavis 8 mg comprimidos EFG

Candesartán Actavis 16 mg comprimidos EFG

Candesartán Actavis 32 mg comprimidos EFG

Storbritannien

Candesartan tablets

Sverige

Candesartan Actavis

Tyskland

Candesartan-Actavis 4 mg Tabletten

Candesartan-Actavis 8 mg Tabletten

Candesartan-Actavis 16 mg Tabletten

Candesartan-Actavis 32 mg Tabletten

Ungarn

Candesartan Actavis

Østrig

Candesartan Actavis 4 mg Tabletten

Candesartan Actavis 8 mg Tabletten

Candesartan Actavis 16 mg Tabletten

Candesartan Actavis 32 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2014

Læs hele dokumentet

11. juli 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Candesartancilexetil "Actavis", tabletter

1.

D.SP.NR.

27066

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Candesartancilexetil "Actavis"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 4 mg candesartancilexetil.

Hver tablet indeholder 8 mg candesartancilexetil.

Hver tablet indeholder 16 mg candesartancilexetil.

Hver tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 4 mg tablet indeholder 133,80 mg lactosemonohydrat.

Hver 8 mg tablet indeholder 129,80 mg lactosemonohydrat.

Hver 16 mg tablet indeholder 121,80 mg lactosemonohydrat.

Hver 32 mg tablet indeholder 243,60 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

4 mg

Hvide, bikonvekse tabletter, 8×3 mm, med en delekærv på den ene side og mærket C4 på

den samme side.

8 mg

Hvide, bikonvekse tabletter, 8×3 mm, med en delekærv på den ene side og mærket C8 på

den samme side.

16 mg

Hvide, bikonvekse tabletter, 8×3 mm, med en delekærv på den ene side og mærket C16 på

den samme side.

46253_spc.docx

Side 1 af 19

32 mg

Hvide, bikonvekse tabletter, 10,5×3,6 mm, med delekærv på den ene side og mærket C32

på den samme side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Candesartancilexetil "Actavis" er indiceret til:

Behandling af essentiel hypertension hos voksne.

Behandling af hypertension hos børn i alderen 6 til <18 år.

Behandling af voksne patienter med hjerteinsufficiens og nedsat systolisk funktion af

venstre ventrikel (venstre ventrikels ejektionsfraktion ≤ 40 %), når ACE-hæmmere ikke

tåles, eller som tillægsbehandling til ACE-hæmmere hos patienter med symptomatisk

hjerteinsufficiens på trods af optimal behandling, når mineralokortikoid-

receptorantagonister ikke tåles (se pkt. 4.2, 4.4, 4.5 og 5.1).

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering ved hypertension

Den anbefalede startdosis og sædvanlige vedligeholdelsesdosis af Candesartancilexetil

"Actavis" er 8 mg en gang daglig. Størstedelen af den antihypertensive effekt opnås inden

for 4 uger. Hos nogle patienter, hvis blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende, kan

dosis øges til 16 mg en gang daglig og op til maksimalt 32 mg en gang daglig.

Behandlingen bør justeres afhængigt respons på blodtryk.

Candesartancilexetil "Actavis" kan også administreres sammen med andre antihypertensiva

(se pkt. 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1). Tilføjelse af hydrochlorthiazid til forskellige doser af

Candesartancilexetil "Actavis" har vist en additiv antihypertensiv virkning.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis hos ældre patienter.

Patienter med nedsat intravaskulært volumen

En startdosis på 4 mg kan overvejes hos patienter med risiko for hypotension, som f.eks.

patienter med muligt nedsat intravaskulært volumen (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Startdosis er 4 mg til patienter med nedsat nyrefunktion, inklusive patienter i hæmodialyse.

Dosis bør justeres efter respons. Der er begrænset erfaring hos patienter med meget

alvorlig eller slutstadium af nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance (Cl

kreatinin

<15 ml/min)

(se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

En startdosis på 4 mg en gang daglig anbefales til patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion. Dosis kan justeres efter respons. Candesartancilexetil "Actavis" er

kontraindiceret hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase (se pkt. 4.3

og 5.2).

46253_spc.docx

Side 2 af 19

Sorte patienter

Den antihypertensive effekt af candesartan er lavere hos sorte patienter end hos ikke-sorte

patienter. Som en konsekvens heraf kan der være større behov for optitrering af

Candesartancilexetil "Actavis" og anden samtidig behandling for at opnå blodtrykskontrol

hos sorte patienter end hos ikke-sorte patienter (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Børn og unge i alderen 6 til <18 år

Den anbefalede startdosis er 4 mg en gang daglig.

Hos patienter der vejer < 50 kg: Hos patienter hvis blodtryk ikke er kontrolleret

tilfredsstillende, kan dosis øges til maksimalt 8 mg en gang daglig.

Hos patienter der vejer >50 kg: Hos patienter hvis blodtryk ikke er kontrolleret

tilfredsstillende, kan dosis øges til maksimalt 8 mg en gang daglig og derefter om

nødvendigt til 16 mg en gang daglig (se pkt. 5.1).

Doser over 32 mg er ikke undersøgt hos pædiatriske patienter.

Størstedelen af den antihypertensive virkning opnås inden for 4 uger.

Hos børn med muligt nedsat intravaskulært volumen (f.eks. patienter i behandling med

diuretika, særligt dem med nedsat nyrefunktion), bør candesartan behandling initieres

under tæt medicinsk overvågning, og en lavere startdosis end den normale startdosis anført

ovenfor bør overvejes (se pkt. 4.4).

Candesartan er ikke undersøgt hos børn med glomerulær filtrationshastighed under 30

ml/min/1.73m

(se pkt. 4.4).

Sorte pædiatriske patienter

Den antihypertensive effekt af candesartan er lavere hos sorte patienter end hos ikke-sorte

patienter (se pkt. 5.1).

Børn under 6 år

Sikkerhed og virkning hos børn fra 1 til <6 år er ikke klarlagt. Nuværende tilgængelige

data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke laves en anbefaling vedrørende dosering.

Candesartan er kontraindiceret hos børn under 1 år (se pkt. 4.3).

Dosering ved hjerteinsufficiens

Sædvanlig anbefalet startdosis af Candesartancilexetil "Actavis" er 4 mg en gang daglig.

Optitrering til måldosis på 32 mg en gang daglig (maksimaldosis) eller til den højeste

tolererede dosis foretages ved at fordoble dosis med intervaller på mindst 2 uger (se pkt.

4.4). Evaluering af patienter med hjerteinsufficiens bør altid inkludere vurdering af

nyrefunktionen, herunder monitorering af serumkreatinin og serumkalium.

Candesartancilexetil "Actavis" kan anvendes sammen med anden behandling til

hjerteinsufficiens, herunder ACE-hæmmere, betablokkere, diuretika og digitalis eller en

kombination af disse lægemidler. Candesartancilexetil "Actavis" kan anvendes sammen

med en ACE-hæmmer til patienter med symptomatisk hjerteinsufficiens på trods af

optimal standard-behandling, når mineralokortikoid-receptorantagonister ikke tåles.

Kombination af en ACE-hæmmer, et kaliumbesparende diuretikum (f.eks. spironolacton)

46253_spc.docx

Side 3 af 19

og Candesartancilexetil "Actavis" anbefales ikke og bør kun overvejes efter nøje afvejning

af fordele og risici (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1).

Særlige patientpopulationer

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis til ældre patienter eller til patienter med nedsat

intravaskulært volumen, nedsat nyrefunktion eller let til moderat nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Candesartans sikkerhed og virkning til behandling af hjertesvigt hos børn fra fødslen til 18

år er ikke fastlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse.

Candesartancilexetil "Actavis" bør tages en gang daglig med eller uden samtidig

fødeindtagelse.

Biotilgængeligheden af candesartan påvirkes ikke af fødeindtagelse.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for candesartancilexetil eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Alvorligt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Børn under 1 år (se pkt. 5.3).

Samtidig brug af Candesartancilexetil "Actavis" og lægemidler indeholdende aliskiren

er kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR

< 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Som for andre lægemidler, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan der

forventes ændring i nyrefunktionen hos disponerede patienter, der behandles med

Candesartancilexetil "Actavis".

Når Candesartancilexetil "Actavis" anvendes til hypertensive patienter med nedsat

nyrefunktion, anbefales det at monitorere serumkalium- og serumkreatininniveauet

regelmæssigt. Der er begrænset erfaring hos patienter med meget alvorlig eller slutstadium

af nedsat nyrefunktion (Cl

kreatinin

< 15 ml/min). Hos disse patienter bør Candesartancilexetil

"Actavis" titreres forsigtigt med omhyggelig monitorering af blodtrykket.

Evaluering af patienter med hjerteinsufficiens bør omfatte regelmæssig vurdering af

nyrefunktionen, især hos ældre patienter på 75 år eller derover og hos patienter med nedsat

nyrefunktion. Under dosistitreringen af Candesartancilexetil "Actavis" anbefales det at

monitorere serumkreatinin og serumkalium. Kliniske studier med hjerteinsufficiens

inkluderede ikke patienter med serumkreatinin > 265

mol/l (> 3 mg/dl).

Samtidig behandling med ACE-hæmmer ved hjerteinsufficiens

Risikoen for bivirkninger, specielt hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt) kan være øget, når Candesartancilexetil "Actavis" anvendes i

kombination med en ACE-hæmmer. Trippel-kombination med en ACE-hæmmer, en

mineralokortikoid-receptorantagonist og candesartan bør heller ikke anvendes. Sådanne

46253_spc.docx

Side 4 af 19

kombinationer bør kun anvendes under supervision af en speciallæge og under tæt

monitorering af patientens nyrefunktion, elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotension II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Hæmodialyse

Under dialyse kan blodtrykket være særligt følsomt over for AT

-receptorblokade på grund

af reduceret plasmavolumen og aktivering af renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

Candesartancilexetil "Actavis" bør derfor titreres forsigtigt med omhyggelig monitorering

af blodtrykket hos patienter i hæmodialyse.

Nyrearteriestenose

Andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron-systemet, herunder

angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA’ere), kan forårsage forhøjet serumurinstof og

serumkreatinin hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en

nyre.

Nyretransplantation

Der er ingen erfaring med hensyn til anvendelse af Candesartancilexetil "Actavis" hos

patienter, der for nyligt har fået foretaget nyretransplantation.

Hypotension

Hypotension kan opstå hos patienter med hjerteinsufficiens i behandling med

Candesartancilexetil "Actavis". Ligeledes kan der opstå hypotension hos hypertensive

patienter med nedsat intravaskulært volumen, såsom patienter der behandles med høje

doser diuretika. Der bør udvises forsigtighed ved behandlingens start, og det bør forsøges

at korrigere for hypovolæmi.

Anæstesi og kirurgi

Hos patienter behandlet med angiotension II-antagonister kan hypotension opstå under

anæstesi og kirurgi på grund af blokering af renin-angiotension-systemet. Meget sjældent

kan hypotensionen være så alvorlig, at det nødvendiggør anvendelse af intravenøs væske

og/eller vasopressorbehandling.

Stenose i aorta- og mitralklapper (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Som for andre vasodilatatorer er særlig forsigtighed indiceret hos patienter, der lider af

hæmodynamisk relevant stenose i aorta- eller mitralklapper eller obstruktiv hypertrofisk

kardiomyopati.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme responderer sædvanligvis ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker via hæmning af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet. Candesartancilexetil "Actavis" frarådes derfor til disse patienter.

Hyperkaliæmi

Samtidig anvendelse af Candesartancilexetil "Actavis" og kaliumbesparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, der kan øge

kaliumniveauerne (f.eks. heparin), kan medføre stigning i serumkalium hos hypertensive

patienter. Monitorering af serumkalium bør foretages, når det er relevant.

46253_spc.docx

Side 5 af 19

Der kan opstå hyperkaliæmi hos patienter med hjerteinsufficiens, der behandles med

Candesartancilexetil "Actavis". Regelmæssig monitorering af serumkalium anbefales.

Kombination af en ACE-hæmmer, et kaliumbesparende diuretikum (f.eks. spironolacton)

og Candesartancilexetil "Actavis" frarådes og bør kun overvejes efter omhyggelig

evaluering af de mulige fordele og risici.

Generelt

Hos patienter, hvis kartonus og nyrefunktion overvejende er afhængig af renin-

angiotensin-aldosteron-systemet (f.eks. patienter med alvorligt hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inkl. nyrearteriestenose), har behandling med andre

lægemidler, som påvirker dette system, været forbundet med akut hypotension, uræmi,

oliguri eller i sjældne tilfælde akut nyresvigt. Risikoen for tilsvarende virkninger kan ikke

udelukkes for AIIRA’ere. Som for andre antihypertensive lægemidler kan en kraftig

blodtryksreduktion hos patienter med iskæmisk hjertesygdom eller cerebrovaskulær

iskæmisk lidelse resultere i myokardieinfarkt eller slagtilfælde.

Den antihypertensive virkning af candesartan kan forstærkes af lægemidler med

blodtrykssænkende effekt, uansat om disse er ordineret som antihypertensiva eller til andre

indikationer.

Candesartancilexetil "Actavis" indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form for lactasemangel (Lapp lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Graviditet

Behandling med AIIRA'ere bør ikke påbegyndes under graviditet. Medmindre fortsat

AIIRA-behandling anses for at være absolut nødvendig, bør patienter, der planlægger at

blive gravide, skifte til alternativ antihypertensiv behandling med kendt sikkerhedsprofil

ved brug under graviditet. Når graviditet er konstateret, bør behandling med AIIRA'ere

straks seponeres og anden behandling iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Hos patienter, der har fået menstruation, bør muligheden for graviditet evalueres

regelmæssigt. Der bør gives passende information, og/eller der bør tages foranstaltninger

for at forebygge risikoen for eksponering under graviditet (se pkt. 4.3 og 4.6).

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Brug hos pædiatriske patienter, inklusive patienter med nedsat nyrefunktion

Candesartan er ikke undersøgt hos børn med glomerulær filtrationshastighed under 30

ml/min/1,73m

(se pkt. 4.2).

46253_spc.docx

Side 6 af 19

Hos børn med muligt nedsat intravaskulært volumen (f.eks. patienter i behandling med

diuretika, særligt dem med nedsat nyrefunktion), bør candesartan behandling initieres

under tæt medicinsk overvågning, og en lavere startdosis end den normale startdosis anført

ovenfor bør overvejes (se pkt. 4.2).

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

De kemiske forbindelser, som er undersøgt i kliniske farmakokinetikstudier, inkluderer

hydrochlorthiazid, warfarin, digoxin, orale kontraceptiva (dvs. ethinyl-

estradiol/levonorgestrel), glibenclamid, nifedipin og enalapril. Der er ikke påvist klinisk

signifikante farmakokinetiske interaktioner med disse lægemidler.

Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, kaliumholdige

salterstatninger eller andre lægemidler (f.eks. heparin) kan øge kaliumniveauerne.

Serumkalium bør monitoreres, når det er relevant (se pkt. 4.4).

Reversible stigninger i serum-lithium-koncentrationer og toksicitet er blevet rapporteret

ved samtidig brug af lithium og ACE-hæmmere. En tilsvarende virkning kan forekomme

med AIIRA’ere. Brug af candesartan samtidig med lithium frarådes. Hvis samtidig

behandling er nødvendig, anbefales omhyggelig monitorering af serum-lithium-niveauer.

Når AIIRA’ere anvendes samtidigt med non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID’ere) (f.eks. selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre (> 3 g/dag) og non-

selektive NSAID’ere), kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som for ACE-hæmmere kan samtidig anvendelse af AIIRA’ere og NSAID’ere medføre

øget risiko for forværring af nyrefunktionen, inklusive muligt akut nyresvigt og en stigning

i serumkalium, især hos patienter med allerede nedsat nyrefunktion. Kombinationen bør

administreres med forsigtighed, især hos ældre. Patienterne skal være velhydrerede, og

monitorering af nyrefunktionen bør overvejes efter opstart af samtidig behandling og

herefter periodisk.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Pædiatrisk population

Der er kun udført interaktionsstudier hos voksne.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Brug af AIIRA'ere frarådes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). AIIRA’ere er

kontraindiceret i graviditetens andet og tredje trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenicitet ved behandling med ACE-

hæmmere i første graviditetstrimester er inkonklusive, men en let forøget risiko kan ikke

udelukkes. Selvom der ikke foreligger kontrollerede epidemiologiske data om risikoen ved

46253_spc.docx

Side 7 af 19

Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRA'ere), kan der være lignende risici for denne

gruppe lægemidler. Medmindre fortsat AIIRA-behandling anses for at være absolut

nødvendig, bør patienter, der planlægger at blive gravide, skifte til alternativ

antihypertensiv behandling med kendt sikkerhedsprofil ved brug under graviditet. Når

graviditet er konstateret, bør behandling med AIIRA'er straks seponeres, og anden

behandling bør iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Det er kendt, at eksponering for AIIRA-behandling i andet og tredje trimester forårsager

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinket ossifikation af

kraniet) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3).

I tilfælde af eksponering for AIIRA'ere i andet eller tredje graviditetstrimester anbefales

det at foretage ultralydsscanning af nyrefunktion og kranie.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRA'er, skal overvåges nøje for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om brug af Candesartancilexetil "Actavis" under

amning, frarådes det at anvende Candesartancilexetil "Actavis". Andre behandlinger med

en kendt sikkerhedsprofiler under amning foretrækkes, især ved amning af nyfødte eller for

tidligt fødte børn.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af candesartans virkning på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Det bør dog tages i betragtning, at der af og til kan

opstå svimmelhed eller træthed under behandlingen med Candesartancilexetil "Actavis".

5.8

Bivirkninger

Behandling af hypertension

I kontrollerede kliniske undersøgelser var bivirkningerne milde og forbigående. Den

samlede hyppighed af bivirkninger viste ingen sammenhæng med dosis eller alder.

Seponering af behandling på grund af bivirkninger var ens for candesartancilexetil (3,1 %)

og placebo (3,2 %).

I en samlet analyse af resultaterne fra kliniske studier med hypertensive patienter blev

bivirkninger ved candesartancilexetil defineret på basis af en hyppighed, der var mindst 1

% højere for candesartancilexetil end hyppigheden set for placebo. Ifølge denne definition

var de hyppigst rapporterede bivirkninger svimmelhed/vertigo, hovedpine og

luftvejsinfektion.

Nedenstående tabel viser bivirkninger fra kliniske studier og erfaringer efter

markedsføring.

Hyppighederne, der er anvendt i tabellerne i pkt. 4.8, er: Meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og

Almindelig

Luftvejsinfektion

46253_spc.docx

Side 8 af 19

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

parasitære

sygdomme

Blod og

lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og

agranulocytose

Metabolisme og

ernæring

Meget sjælden

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed/vertigo, hovedpine

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Ikke kendt

Kvalme

Diarré

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Stigning i leverenzymer, abnorm

leverfunktion eller hepatitis

Hud og subkutane

væv

Meget sjælden

Angioødem, udslæt, urticaria,

kløe

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Meget sjælden

Rygsmerter, artralgi, myalgi

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Nedsat nyrefunktion, herunder

nyresvigt hos disponerede

patienter (se pkt. 4.4)

Laboratorieværdier

Generelt havde Candesartancilexetil "Actavis" ingen indflydelse af klinisk betydning på

laboratorieværdier målt rutinemæssigt. Som for andre hæmmere af renin-angiotensin-

aldosteron-systemet er der set mindre fald i hæmoglobin. Det er normalt ikke nødvendigt

rutinemæssigt at monitorere laboratorieparametre hos patienter, der behandles med

Candesartancilexetil "Actavis". Dog anbefales regelmæssig monitorering af serumkalium

og serumkreatinin hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Candesartancilexetils sikkerhed blev monitoreret hos 255 børn og unge med hypertension i

alderen 6 til <18 år i et klinisk effektstudie over 4 uger og en 1-årig ublindet undersøgelse

(se pkt. 5.1).

I næsten alle de forskellige systemorganklasser, var bivirkningshyppigheden hos børn

indenfor intervallet almindelig/ikke almindelig. Mens typen og sværhedsgraden af

bivirkningerne ligner dem hos voksne (se tabellen ovenfor), er hyppigheden for alle

bivirkninger højere hos børn og unge særligt ved:

Hovedpine, svimmelhed og øvre luftvejsinfektion er “meget almindelig" (dvs. ≥1/10)

hos børn og almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) hos voksne.

Hoste er “meget almindelig" (dvs. > 1/10) hos børn og meget sjælden (<1/10.000) hos

voksne.

Udslæt er “almindelig" (dvs. ≥1/100 to <1/10) hos børn og “meget sjælden" (<1/10.000)

hos voksne.

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi og unormal leverfunktion er ikke almindelige (≥ 1/1000

til < 1/100) hos børn og meget sjældne (< 1/10.000) hos voksne.

46253_spc.docx

Side 9 af 19

Sinusarytmi, nasofaryngitis, pyreksi er “almindelig" (dvs. ≥1/100 til <1/10) og

orofaryngeal smerte er “meget almindelig" (dvs. ≥1/10) hos børn; men dette er ikke

rapporteret hos voksne. Disse er dog midlertidige og udbredte børnesygdomme.

Den overordnede sikkerhedsprofil for candesartancilexetil hos pædiatriske patienter afviger

ikke signifikant fra sikkerhedsprofilen hos voksne.

Behandling af hjerteinsufficiens

Bivirkningsprofilen for Candesartancilexetil "Actavis" hos patienter med hjerteinsufficiens

stemte overens med lægemidlets farmakologi og patienternes helbredsmæssige tilstand. I

det kliniske studieprogram CHARM, hvor Candesartancilexetil "Actavis" i doser op til

32 mg (n=3.803) blev sammenlignet med placebo (n=3.796), seponerede 21,0 % i

candesartancilexetil-gruppen og 16,1 % i placebo-gruppen behandlingen på grund af

bivirkninger. De hyppigst rapporterede bivirkninger var hyperkaliæmi, hypotension og

nedsat nyrefunktion. Disse bivirkninger var hyppigere hos patienter over 70 år, hos

diabetikere eller hos patienter, som fik andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-

aldosteron-systemet, især en ACE-hæmmer og/eller spironolacton.

Nedenstående tabel viser bivirkninger fra kliniske studier og erfaringer efter

markedsføring.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og

agranulocytose

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Hyperkaliæmi

Meget sjælden

Hyponatriæmi

Nervesystemet

Meget sjælden

Svimmelhed, hovedpine

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Ikke kendt

Kvalme

Diarré

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Forhøjede leverenzymer, abnorm

leverfunktion eller hepatitis

Hud og subkutane

væv

Meget sjælden

Angioødem, udslæt, urticaria, kløe

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Meget sjælden

Rygsmerter, artralgi, myalgi

Nyrer og urinveje

Almindelig

Nedsat nyrefunktion, herunder

nyresvigt hos disponerede patienter

(se pkt. 4.4)

Laboratorieværdier

Hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion er almindelig hos patienter, der behandles med

Candesartancilexetil "Actavis" på indikationen hjerteinsufficiens. Regelmæssig

monitorering af serumkreatinin og serumkalium anbefales (se pkt. 4.4).

46253_spc.docx

Side 10 af 19

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Symptomer

Ud fra farmakologiske overvejelser vil hovedsymptomerne på overdosering sandsynligvis

være hypotension og svimmelhed. I individuelle rapporter om overdosering (med op til

672 mg candesartancilexetil) kom patienterne sig uden komplikationer.

Behandling

Hvis symptomgivende hypotension skulle opstå, bør symptomatisk behandlingen

institueres og vitale tegn monitoreres. Patienten bør anbringes i liggende stilling med

eleverede ben. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bør plasmavolumen øges ved infusion af

f.eks. isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Sympatomimetiske lægemidler kan

administreres, hvis ovennævnte tiltag ikke er tilstrækkelige.

Candesartan fjernes ikke ved hæmodialyse.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode C 09 CA 06. Angiotensin II-antagonister, usammensatte.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Angiotensin II er det primære vasoaktive hormon i renin-angiotensin-aldosteron-systemet

og spiller en rolle i patofysiologien for hypertension, hjerteinsufficiens og andre

kardiovaskulære sygdomme. Det har også en rolle i patogenesen af målorganets hypertrofi

og beskadigelse. De vigtigste fysiologiske virkninger af angiotensin II, såsom

vasokonstriktion, aldosteronstimulering, regulering af salt- og væskebalancen og

stimulering af cellevæksten, medieres via type I- (AT

-) receptoren.

Candesartancilexetil er et prodrug egnet til oral anvendelse. Det omdannes hurtigt til den

aktive substans, candesartan, via ester-hydrolyse under absorptionen fra mave-tarm-

kanalen. Candesartan er en AIIRA, selektiv for AT

-receptorer, med kraftig binding til og

langsom dissociation fra receptoren. Det er uden agonist-aktivitet.

Candesartan hæmmer ikke ACE, som omdanner angiotensin I til angiotensin II og

nedbryder bradykinin. Der er ingen virkning på ACE og ingen forstærkning af bradykinin

46253_spc.docx

Side 11 af 19

eller substans P. I kontrollerede kliniske undersøgelser, hvor candesartan blev

sammenlignet med ACE-hæmmere, var hyppigheden af hoste lavere hos patienter, der fik

candesartancilexetil. Candesartan binder ikke til og blokerer ikke andre af de

hormonreceptorer eller ionkanaler, der vides at spille en vigtig rolle i den kardiovaskulære

regulering. Antagonismen af angiotensin II- (AT

)-receptorer resulterer i dosisrelaterede

stigninger i plasma-renin-niveauerne, i angiotensin I- og angiotensin II-niveauerne og i et

fald i plasma-aldosteron-koncentrationen.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Hypertension

Ved hypertension forårsager candesartan en dosisafhængig, langvarig reduktion i det

arterielle blodtryk. Den antihypertensive virkning skyldes en nedsat systemisk perifer

modstand uden reflektorisk stigning i hjertefrekvensen. Der er ikke tegn på alvorlig eller

kraftig hypotension efter første dosis eller rebound-effekt efter behandlingsophør.

Efter administration af en enkelt dosis candesartancilexetil indtræder den antihypertensive

virkning sædvanligvis inden for 2 timer. Ved fortsat behandling opnås størstedelen af

blodtryksreduktionen, uanset dosis, i almindelighed i løbet af 4 uger og opretholdes under

langtidsbehandling. I henhold til en meta-analyse er den gennemsnitlige additive effekt ved

dosisøgning fra 16 mg til 32 mg en gang daglig lille. Under hensynstagen til den inter-

individuelle variation kan der hos nogle patienter forventes en effekt, som er større end den

gennemsnitlige effekt. Candesartancilexetil en gang daglig giver en effektiv og jævn

blodtryksreduktion over 24 timer med lille variation mellem den maksimale effekt og

daleffekten i løbet af dosisintervallet. Candesartans og losartans antihypertensive virkning

og tolerabilitet blev sammenlignet i to randomiserede, dobbeltblindede studier hos i alt

1.268 patienter med let til moderat hypertension. Trough blodtryksreduktionen

46253_spc.docx

Side 12 af 19

(systolisk/diastolisk) var 13,1/10,5 mmHg ved 32 mg candesartancilexetil en gang daglig

og 10,0/8,7 mmHg ved 100 mg losartankalium en gang daglig (forskellen i

blodtryksreduktion var 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Når candesartancilexetil gives samtidig med hydrochlorthiazid, er blodtryksreduktionen

additiv. En øget antihypertensiv virkning kan også ses, når candesartancilexetil gives

samtidig med amlodipin eller felodipin.

Lægemidler, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteron-systemet, har en mindre udtalt

antihypertensiv virkning hos sorte patienter (en typisk lav-renin population) end hos ikke-

sorte patienter. Dette gælder også for candesartan. I et åbent klinisk studie med

5.156 patienter med diastolisk hypertension var blodtryksreduktionen med candesartan-

behandling signifikant lavere hos sorte end hos ikke-sorte patienter (14,4/10,3 mmHg vs.

19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Candesartan øger nyrernes blodgennemstrømning og er enten uden indflydelse på eller

øger den glomerulære filtrationsrate, mens den renale karmodstand og filtrationsfraktion

nedsættes. I en 3-måneders klinisk undersøgelse af hypertensive patienter med type 2-

diabetes og mikroalbuminuri nedsatte den antihypertensive behandling med

candesartancilexetil udskillelsen af albumin i urinen (albumin/kreatinin-ratio, middelværdi:

30 %, 95 % konfidensinterval 15-42 %). Der foreligger for tiden ingen data vedrørende

candesartans effekt på progressionen til diabetisk nefropati.

Virkningen af candesartancilexetil 8-16 mg (gennemsnitsdosis 12 mg) en gang daglig på

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet blev undersøgt i et randomiseret klinisk studie

med 4.937 ældre patienter (i alderen 70-89 år; 21 % 80 år eller derover) med let til moderat

hypertension, fulgt i gennemsnitligt 3,7 år (Study on COgnition and Prognosis in the

Elderly). Patienterne fik candesartancilexetil eller placebo sammen med anden

antihypertensiv behandling, som blev tillagt efter behov. Blodtrykket blev reduceret fra

166/90 til 145/80 mmHg i candesartan-gruppen og fra 167/90 til 149/82 mmHg i

kontrolgruppen. Der var ingen statistisk signifikant forskel i det primære endepunkt, større

kardiovaskulære hændelser (kardiovaskulær mortalitet, ikke-letalt slagtilfælde og ikke-

letalt myokardieinfarkt). Der var 26,7 hændelser pr. 1.000 patientår i candesartan-gruppen

versus 30,0 hændelser pr. 1.000 patientår i kontrolgruppen (relativ risiko: 0,89; 95 %

konfidensinterval: 0,75-1,06; p=0,19).

Hypertension i den pædiatriske population

De antihypertensive virkninger af candesartan blev undersøgt hos børn med hypertension i

alderen 1 til <6 år og fra 6 til <17 år i to randomiserede, dobbeltblindede multicenter

doseringsinterval forsøg over 4 uger.

Hos børn i alderen 1 til <6 år blev 93 patienter, hvoraf 74 % havde nyresygdom,

randomiseret til at få en oral candesartan-dosis som suspension 0,05, 0,20 eller 0,40 mg/kg

en gang daglig. The primære analysemetode var ændring i hældningen af systolisk

blodtryk som en funktion af dosis. Systolisk blodtryk og diastolisk blodtryk faldt 6,0/5,2 til

12,0/11,1 mmHg fra baseline tværs over de tre doser af candesartan. Da der dog ikke var

nogen placebogruppe, forbliver den reelle størrelse af virkningen på blodtrykket usikker,

hvilket vanskeliggør en endegyldig evaluering af benefit-risk balancen i denne

aldersgruppe.

46253_spc.docx

Side 13 af 19

Hos børn i alderen 6 til < 17 år, blev 240 patienter randomiseret til at få enten placebo,

eller lav, medium eller høj dosis af candesartan i en ratio på 1:2:2:2. Hos børn der vejede <

50 kg var candesartan-doserne 2, 8 eller 16 mg en gang daglig. Hos børn der vejede > 50

kg var candesartan doserne 4, 16 eller 32 mg en gang daglig. I poolede doser reducerede

candesartan siddende systolisk blodtryk med 10,2 mmHg (p<0,0001) og siddende

diastolisk blodtryk med 6,6 mmHg (p=0,0029) fra baseline. I placebogruppen var der også

et fald på 3,7 mmHg i siddende systolisk blodtryk (p=0,0074) og 1,80 mmHg for siddende

diastolisk blodtryk (p=0,0992) fra baseline. På trods af den store placeboeffekt, var alle

individuelle candesartan-doser (og alle poolede doser) signifikant bedre end placebo.

Maksimal respons i blodtryksreduktion hos børn under og over 50 kg blev opnået ved

doser på henholdsvis 8 mg og 16 mg, og virkningen nåede et plateau herefter.

Ud af de indrullerede var 47 % sorte patienter og 29 % var hunkøn, gennemsnitsalder +/-

SD (standard deviation) var 12.9 +/- 2.6 år. Hos børn i alderen 6 til < 17 år var der en

tendens mod mindre virkning på blodtrykket hos sorte patienter i forhold til ikke-sorte

patienter.

Hjerteinsufficiens

Behandling med candesartancilexetil reducerer mortalitet, reducerer indlæggelser pga.

hjertesvigt og forbedrer symptomerne hos patienter med nedsat systolisk funktion af

venstre ventrikel som vist i Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in

Mortality and morbidity (CHARM) programmet.

Dette placebo-kontrollerede, dobbeltblinde studieprogram hos patienter med kronisk

hjerteinsufficiens (CHF) med NYHA-funktionsklasse II til IV bestod af tre separate

studier: CHARM-Alternative (n=2.028) med patienter med venstre ventrikels

ejektionsfraktion (LVEF) ≤ 40 %, som pga. intolerans (hovedsageligt på grund af hoste, 72

%) ikke var i ACE-hæmmer behandling, CHARM-Added (n=2.548) med patienter med

LVEF ≤ 40 % og behandlet med en ACE-hæmmer samt CHARM-Preserved (n=3.023)

med patienter med LVEF > 40 %. Patienter i optimal behandling for kronisk

hjerteinsufficiens ved baseline blev randomiseret til placebo eller candesartancilexetil

(titreret fra 4 mg eller 8 mg en gang daglig til 32 mg en gang daglig eller til højst

tolererede dosis, gennemsnitsdosis 24 mg) og fulgt i en periode på gennemsnitligt

37,7 måned. Efter 6 måneders behandling havde 63 % af de patienter, som stadig fik

candesartancilexetil (89 %), nået måldosis på 32 mg.

I CHARM-Alternative blev det kombinerede endepunkt af kardiovaskulær mortalitet eller

første hospitalisering pga. kronisk hjertesvigt signifikant reduceret med candesartan

sammenlignet med placebo, hazard ratio (HR) 0,77 (95 % konfidensinterval: 0,67-0,89;

p<0,001). Det svarer til en relativ risikoreduktion på 23 %. 33,0 % af candesartan-

patienterne (95 % konfidensinterval: 30,1-36,0) og 44 % af placebo-patienterne (95 %

konfidensinterval: 37,0-43,1) oplevede dette endepunkt, absolut forskel, 7,0 % (95 %

konfidensinterval: 11,2-2,8). Det var nødvendigt at behandle 14 patienter i hele studiets

varighed for at forhindre en patient i at dø af en kardiovaskulær hændelse eller i at blive

indlagt til behandling af hjerteinsufficiens. Det kombinerede endepunkt af mortalitet af alle

årsager eller første hospitalisering pga. kronisk hjerteinsufficiens, blev også signifikant

reduceret med candesartan, HR 0,80 (95 % konfidensinterval: 0,70-0,92; p=0,001). 36,6 %

af candesartan-patienterne (95 % konfidensinterval: 33,7-39,7) og 42,7 % af placebo-

patienterne (95 % konfidensinterval: 39,6-45,8) oplevede dette endepunkt, absolut forskel

6,0 % (95 % konfidensinterval: 10,3-1,8). Både mortalitets- og morbiditets (hospitalisering

pga. kronisk hjerteinsufficiens)-komponenterne af disse kombinerede endepunkter bidrog

46253_spc.docx

Side 14 af 19

til candesartans positive effekt. Behandling med candesartancilexetil resulterede i en

forbedret NYHA-funktionsklasse (p=0,008).

I CHARM-Added blev det kombinerede endepunkt, kardiovaskulær mortalitet eller første

hospitalisering pga. kronisk hjertesvigt, signifikant reduceret med candesartan

sammenlignet med placebo, HR 0,85 (95 % konfidensinterval: 0,75-0,96; p=0,011). Det

svarer til en relativ risikoreduktion på 15 %. 37,9 % af candesartan-patienterne (95 %

konfidensinterval: 35,2-40,6) og 42,3 % af placebo-patienterne (95 % konfidensinterval:

39,6-45,1) oplevede dette endepunkt, absolut forskel 4,4 % (95 % konfidensinterval:

8,2-0,6). Det er nødvendigt at behandle 23 patienter i hele studiets varighed for at forhindre

en patient i at dø af en kardiovaskulær hændelse eller i at blive indlagt til behandling af

hjertesvigt. Det kombinerede endepunkt, mortalitet af alle årsager eller første

hospitalisering pga. kronisk hjertesvigt, blev også signifikant reduceret med candesartan,

HR 0,87 (95 % konfidensinterval: 0,78-0,98; p=0,021). 42,2 % af candesartan-patienterne

(95 % konfidensinterval: 39,5-45,0) og 46,1 % af placebo-patienterne (95 %

konfidensinterval: 43,4-48,9) oplevede dette endepunkt, absolut forskel 3,9 % (95 %

konfidensinterval: 7,8-0,1). Både mortalitets- og morbiditetskomponenterne af disse

sammensatte endepunkter bidrog til candesartans positive effekt. Behandling med

candesartancilexetil resulterede i en forbedret NYHA funktionsklasse (p=0,020).

I CHARM-Preserved sås ingen statistisk signifikant reduktion i det kombinerede

endepunkt, kardiovaskulær mortalitet eller første hospitalisering pga. kronisk

hjerteinsufficiens, HR 0,89 (95 % konfidensinterval: 0,77-1,03; p =0,118).

Mortalitet af alle årsager var ikke statistisk signifikant, når den blev undersøgt separat i

hver af de 3 CHARM-studier. Dog blev mortaliteten af alle årsager også opgjort i samlede

populationer, CHARM-Alternative og CHARM-Added, HR 0,88 (95 % konfidensinterval:

0,79-0,98; p=0,018) og alle tre studier, HR 0,91 (95 % konfidensinterval: 0,83-1,00;

p=0,055).

De gavnlige virkninger af candesartan var de samme uanset alder, køn eller samtidig

indtagelse af andre lægemidler. Candesartan var ligeledes effektivt hos patienter, der tog

både betablokkere og ACE-hæmmere samtidig, og fordelen var til stede, uanset om

patienterne fik de målsatte doser ACE-hæmmere, som anbefales i behandlingsguidelines

eller ej.

Hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens og nedsat systolisk funktion af venstre

ventrikel (venstre ventrikels ejektionsfraktion, LVEF ≤40 %) mindsker candesartan

systemisk vaskulær modstand og pulmonalt kapillært indkilingstryk, øger plasma-renin-

aktivitet og angiotension II-koncentration og nedsætter aldosteron-niveauer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling

Efter oral indgift omdannes candesartancilexetil til den aktive substans candesartan.

Candesartans absolutte biotilgængelighed er ca. 40 % efter en oral opløsning af

candesartancilexetil. Den relative biotilgængelighed af tabletten sammenlignet med den

orale opløsning er ca. 34 % med meget lille variabilitet. Den estimerede absolutte

biotilgængelighed af tabletten er derfor 14 %. Den gennemsnitlige maksimale

serumkoncentration (C

) nås i løbet af 3-4 timer efter tabletindtagelse. Candesartans

serumkoncentration stiger lineært med stigende doser inden for det terapeutiske

dosisinterval. Der er ikke observeret nogen kønsrelateret forskel for candesartans

46253_spc.docx

Side 15 af 19

farmakokinetik. Arealet under serumkoncentrationskurven versus tidskurven (AUC) for

candesartan påvirkes ikke signifikant af fødeindtagelse.

Candesartan er stærkt bundet til plasmaproteiner (mere end 99 %). Det tilsyneladende

fordelingsvolumen for candesartan er 0,1 l/kg.

Candesartans biotilgængelighed påvirkes ikke af fødeindtagelse.

Biotransformation og elimination

Candesartan elimineres overvejende uomdannet via urinen og galden og omdannes kun i

ringe grad via levermetabolisme (CYP2C9). Foreliggende interaktionsundersøgelser tyder

ikke på nogen virkning på CYP2C9 og CYP3A4. Baseret på in vitro-data forventes det

ikke, at der vil opstå nogen interaktion in vivo med lægemidler, hvis metabolisme afhænger

af cytochrom P450-isoenzymerne CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 eller CYP3A4. Candesartans terminale halveringstid er ca. 9 timer. Der er ingen

akkumulering efter gentagne doser.

Den totale plasma-clearance af candesartan er ca. 0,37 ml/min/kg med en renal clearance

på ca. 0,19 ml/min/kg. Den renale elimination af candesartan sker såvel via glomerulær

filtration som via aktiv tubulær sekretion. Efter en oral dosis af

C mærket

candesartancilexetil udskilles ca. 26 % af dosis i urinen som candesartan og 7 % som en

inaktiv metabolit, mens ca. 56 % af dosis genfindes i fæces som candesartan og 10 % som

den inaktive metabolit.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Hos ældre (>65 år) er candesartans C

og AUC øget med henholdsvis ca. 50 % og 80 % i

sammenligning med yngre forsøgspersoner. Alligevel er blodtryksreduktionen og

hyppigheden af bivirkninger efter en given Candesartancilexetil "Actavis"-dosis ens hos

yngre og ældre patienter (se pkt. 4.2).

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion steg candesartans C

og AUC efter

gentagne doseringer med henholdsvis ca. 50 % og 70 %, men t

var uændret i

sammenligning med patienter med normal nyrefunktion. De tilsvarende ændringer hos

patienter med stærkt nedsat nyrefunktion var henholdsvis ca. 50 % og 110 %. Candesartans

terminale halveringstid var omtrent fordoblet hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion.

AUC for candesartan hos patienter i hæmodialyse var i samme størrelsesorden som den,

der ses hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion.

I to undersøgelser, begge med patienter med let til moderat nedsat leverfunktion, var der en

stigning i gennemsnitlig AUC for candesartan på ca. 20 % i det ene studie og 80 % i det

andet (se pkt. 4.2). Der er ingen erfaringer hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Candesartans farmakokinetiske virkninger blev undersøgt hos børn med hypertension i

alderen 1 til <6 år og 6 til <17 år i to farmakokinetiske enkeltdosis-forsøg.

Hos børn i alderen 1 til <6 år, fik 10 børn der vejede 10 til <25 kg en enkeltdosis 0.2 mg/kg

som oral suspension. Der var ingen sammenhæng mellem C

og AUC i forhold til alder

eller vægt. Der er ikke indsamlet clearance data, derfor er den mulige sammenhæng

mellem clearance og vægt/alder ukendt i denne population.

46253_spc.docx

Side 16 af 19

Hos børn i alderen 6 til < 17 år, fik 22 børn en enkeltdosis af 16 mg som tablet. Der var

ingen sammenhæng mellem C

og AUC og alder. Dog synes der at være en signifikant

sammenhæng mellem C

(p=0.012) og AUC (p=0.011) og vægt. Der er ikke indsamlet

clearance data, derfor er den mulige sammenhæng mellem clearance og vægt/alder ukendt

i denne population.

Eksponeringen hos børn > 6 år ligner den hos voksne, der fik tilsvarende dosis.

Candesartancilexetils farmakokinetik er ikke undersøgt hos pædiatriske patienter under 1

år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der var ingen tegn på unormal systemisk toksicitet eller toksicitet i målorgan ved klinisk

relevante doser. I prækliniske sikkerhedsundersøgelser med høje doser påvirkede

candesartan nyrerne og de røde blodlegemeparametre hos mus, rotter, hunde og aber.

Candesartan forårsagede en reduktion i parametre for de røde blodlegemer (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit). Virkninger på nyrerne (så som interstitiel nefritis, tubulær

distension, basofile tubuli, øgede plasmakoncentrationer af urinstof og kreatinin) blev

fremkaldt af candesartan og kunne være sekundære til den hypotensive effekt, der

medfører ændringer i den renale blodgennemstrømning. Endvidere inducerede candesartan

hyperplasi/hypertrofi af de juxtaglomerulære celler. Disse ændringer antages at være

fremkaldt af candesartans farmakologiske virkninger. Det ser ikke ud til, at

hyperplasi/hypertrofi af de juxtaglomerulære celler har nogen relevans hos mennesker ved

terapeutiske doser af candesartan.

Føtotoksicitet er observeret i den sene del af graviditeten (se pkt. 4.6).

Data fra in vitro og in vivo mutagenicitetsstudier tyder på, at candersartan ikke vil udøve

mutagen eller klastogen aktivitet ved klinisk anvendelse.

Der var intet tegn på karcinogenicitet.

I prækliniske forsøg med normotensive neonatale og unge rotter, medførte candesartan et

fald i kropsvægt og vægt af hjertet. Som hos voksne dyr, antages det, at disse virkninger

skyldes candesartans farmakologiske virkning. Ved den laveste dosis på 10 mg/kg, var

candesartan eksponering mellem 12 og 78 gange det niveau, der blev set hos børn i alderen

1 til <6 som fik candesartancilexetil som en dosis på 0,2 mg/kg og 7 til 54 gange det

niveau, der blev set hos børn i alderen 6 til < 17, som fik candesartan i en dosis på 16 mg.

Da der ikke blev identificeret et niveau uden virkning (no-effect level) i disse forsøg, er

sikkerhedsmargen for påvirkningerne på hjertets vægt og den kliniske relevans ukendt for

dette fund.

Renin-angiotensin-aldosteron systemet spiller en kritisk rolle i nyrens udvikling i

livmoderen. Det er vist at systemisk renin-angiotensin-aldosteron blokade fører til unormal

nyreudvikling hos meget unge mus. Normal nyreudvikling kan påvirkes ved administration

af lægemidler der virker direkte på renin-angiotensin-aldosteron systemet. Derfor bør børn

under 1 år ikke få candesartan (se pkt. 4.3).

46253_spc.docx

Side 17 af 19

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Hydroxypropylcellulose

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Triethylcitrat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-PVDC/Alu-blisterkort

Pakningsstørrelser: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

4 mg:

46252

8 mg:

46253

16 mg:

46254

32 mg:

46255

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. september 2011

46253_spc.docx

Side 18 af 19

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. juli 2018

46253_spc.docx

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information