Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" 8+12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-12-2020

Aktiv bestanddel:
CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
C09DA06
INN (International Name):
CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID
Dosering:
8+12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
47220
Autorisation dato:
2011-08-12

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/25 mg tabletter

candesartancilexetil/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Sådan skal du tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Navnet på din medicin er Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion. Det anvendes til behandling af højt

blodtryk (hypertension) hos voksne patienter. Det indeholder to aktive stoffer: candesartan cilexetil og

hydrochlorthiazid. Disse arbejder sammen for at sænke blodtrykket.

Candesartan cilexetil tilhører en gruppe medicin, der kaldes angiotensin II-receptor-

antagonister. Det får blodkarrene til at slappe af og udvide sig. Det hjælper med at sænke

blodtrykket.

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe medicin, der kaldes vanddrivende medicin (diuretika). Det

øger kroppens udskillelse af vand og salte, som natrium, via urinen. Det hjælper til at sænke

blodtrykket.

Din læge kan ordinere Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion, hvis dit blodtryk ikke er passende

reguleret af candesartan cilexetil eller hydrochlorthiazid alene.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

hvis du er allergisk over for candesartan cilexetil eller hydrochlorthiazid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion (se punkt 6).

hvis du er allergisk over for medicin, der indeholder sulfonamid. Hvis du ikke ved, om det

gælder for dig, skal du spørge lægen.

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet (det er også bedst at undgå

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og

amning”).

hvis du har alvorlig leversygdom eller tilstoppede galdeveje (problem med afløb af galde fra

galdeblæren).

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du på noget tidspunkt har haft urinsyregigt.

hvis du vedvarende har lavt indhold af kalium i blodet.

hvis du vedvarende har højt indhold af calcium i blodet.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis du ikke ved om noget af dette gælder for dig, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet, inden

du tager Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion hvis:

du har sukkersyge.

du har problemer med hjerte, lever eller nyrer.

du for nylig har fået transplanteret en nyre.

du kaster op, du for nyligt har haft mange opkastninger eller har diarré.

du har en sygdom i binyrerne, der kaldes Conns syndrom (kaldes også primær

hyperaldosteronisme).

du på noget tidspunkt har haft en sygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE).

du har lavt blodtryk.

du på noget tidspunkt har haft et slagtilfælde.

du på noget tidspunkt har haft allergi eller astma.

du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke

tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du

er mere end 3 måneder henne i graviditen, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet

”Graviditet og amning”).

du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for

visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-

stråler, mens du tager Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion”.

Din læge vil måske se dig oftere og foretage nogle prøver, hvis du har nogle af disse tilstande.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion. Det er fordi Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan

medføre blodtryksfald i forbindelse med nogle former for bedøvelse.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan medføre øget følsomhed for sollys på huden.

Børn og unge

Der er ingen erfaring med anvendelse af Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion til børn (under

18 år). Derfor frarådes det at give Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion til børn.

Brug af anden medicin sammen med Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan påvirke anden medicins virkning og anden medicin kan

påvirke Candesartan/Hydrochlorothiazide Orions virkning. Hvis du tager visse typer medicin, kan det

være nødvendigt, at din læge af og til tager tager blodprøver.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager noget af følgende medicin, da det er muligt, at

lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

anden medicin, der hjælper med at sænke blodtrykket, herunder betablokkere, aliskirenholdige

lægemidler, diazoxid og angiotensin-konverterende enzym (ACE)-hæmmere, såsom enalapril,

captopril, lisinopril eller ramipril.

ikke-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID’ere), såsom ibuprofen, naproxen, diclofenac,

celecoxib eller etoricoxib (medicin, der virker smertestillende og betændelseshæmmende).

acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 g hver dag) (medicin, der virker smertestillende og

betændelseshæmmende).

kaliumtilskud eller salterstatninger, der indeholder kalium (medicin, der øger mængden af

kalium i blodet).

tilskud af calcium eller D-vitamin.

medicin, der nedsætter indholdet af kolesterol i blodet, såsom colestipol eller cholestyramin.

medicin til behandling af sukkersyge (tabletter eller insulin).

medicin, der kontrollerer hjerterytmen (antiarytmisk medicin), såsom digoxin og betablokkere.

medicin der påvirkes af kaliumindholdet i blodet såsom medicin mod psykoser.

heparin (blodfortyndende medicin).

vanddrivende medicin (diuretika).

afføringsmidler.

penicillin eller co-trimoxazol også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol (antibiotika).

amphotericin (til behandling af svampeinfektioner).

lithium (medicin til behandling af psykiske problemer).

steroider såsom prednisolon.

hypofysehormoner (ACTH).

medicin til behandling af cancer.

amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom eller alvorlige virusinfektioner).

barbiturater (en type beroligende medicin, anvendes også til behandling af epilepsi).

carbenoxolon (til behandling af sygdom i spiserøret eller sår i munden).

antikolinerg medicin, såsom atropin og biperiden.

ciclosporin, medicin, der anvendes ved organtransplantation for at forhindre organafstødning.

anden medicin, der kan medføre en øgning af den blodtrykssænkende virkning, såsom

baclofen (medicin, der modvirker spasticitet), amifostin (til behandling af cancer) og visse

typer medicin mod psykiske sygdomme.

hvis du tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag

ikke Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Brug af Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion sammen med mad, drikke og alkohol

du kan tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion sammen med eller uden mad.

undgå at drikke alkohol indtil du har talt med lægen. Alkohol kan medføre svaghedsfølelse

eller svimmelhed.

Graviditet og amning

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt

råde dig til at stoppe med at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion og tage en anden medicin i

stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere

end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden

behandling til dig, hvis du ønsker at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed eller svimmelhed ved anvendelse af Candesartan/Hydrochlorothiazide

Orion. Hvis det sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Candesartan/Hydrochlorothiazde Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Det er vigtigt at fortsætte med at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion hver dag. Den

sædvanlige dosis af Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion er én tablet én gang dagligt.

Synk tabletten sammen med noget vand.

Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag. Det vil hjælpe dig med at huske at tage den.

Hvis du har taget for mange Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag blot den næste dosis som

normalt.

Hvis du holder op med at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

Hvis du holder op med at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan dit blodtryk stige igen.

Derfor må du ikke holde op med at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion uden først at tale med

lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke bivirkninger, der kan forekomme. Nogle af

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orions bivirkninger skyldes candesartancilexetil og nogle skyldes

hydrochlorthiazid.

Stop med at tage Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion og søg straks lægehjælp, hvis du får

nogle af følgende allergiske reaktioner:

besvær med at trække vejret, med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg.

hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre synkebesvær.

kraftig hudkløe (med hævede knuder).

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer. Din

modstandskraft over for infektioner kan nedsættes og du kan blive træt, få en infektion eller feber.

Hvis det sker, skal du fortælle det til lægen. Din læge kan af og til undersøge dit blod, for at se om

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion har påvirket blodet (agranulocytose).

Andre mulige bivirkninger omfatter:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

ændringer i blodprøveresultater:

nedsat indhold af natrium i dit blod. Hvis dette er alvorligt kan du føle svaghed,

mangel på energi eller muskelkramper.

øget eller nedsat indhold af kalium i dit blod, især hvis du allerede har

nyreproblemer eller hjertesvigt. Hvis dette er alvorligt kan du føle træthed,

svaghed, uregelmæssige hjerteslag eller stikken og prikken.

øget indhold af kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet.

sukker i urinen.

svimmelhed/roterende følelse eller svaghedsfølelse.

hovedpine.

luftvejsinfektion.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

lavt blodtryk. Det kan medføre følelse af at skulle besvime eller svimmelhed.

appetitløshed, diarré, forstoppelse, maveirritation.

hududslæt, knudret udslæt (nældefeber), udslæt, der skyldes overfølsomhed for sollys.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene). Hvis det sker, skal du straks kontakte lægen.

påvirkning af din nyrefunktion, især hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvigt.

søvnbesvær, depression, rastløshed.

prikken eller stikken i arme eller ben.

kortvarigt sløret syn.

unormale hjerteslag.

vejrtrækningsbesvær (herunder lungebetændelse og væske i lungerne).

høj temperatur (feber).

betændelse i bugspytkirtlen. Det kan medføre moderate til kraftige smerter i maven.

muskelkramper.

skade på blodkarrene, der medfører røde eller violette prikker på huden.

nedsat antal røde eller hvide blodlegemer eller blodplader. Du kan føle træthed, få en infektion,

feber eller opleve, at du let får blå mærker.

alvorligt udslæt, der udvikler sig hurtigt med blærer eller afskalning af huden og eventuelt blærer i

munden.

forværring af eksisterende lupus erythematosus-lignende reaktioner eller forekomst af unormale

hudreaktioner.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

hævelse af ansigtet, læberne, tungen og/eller svælget.

kløe.

rygsmerter, smerter i led og muskler.

ændring i din leverfunktion, herunder leverbetændelse (hepatitis). Du kan bemærke træthed,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene og influenzalignende symptomer.

hoste.

kvalme.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

pludselig kortsynethed.

pludselige øjensmerter (akut snævervinklet grøn stær).

systemisk og kutan lupus erythematosus (allergisk tilstand som forårsager feber, ledsmerter,

hududslæt, som kan omfatte rødme, dannelse af blærer, afskalning af huden og knuder).

hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

For Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorothiazide

Orion 16 mg/12,5 mg:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

For Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorothiazide

Orion 32 mg/25 mg:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller blisterkortet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion indeholder:

Aktive stoffer: candesartan cilexetil og hydrochlorthiazid.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg:

Hver tablet Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion indeholder 8 mg candesartan cilexetil og 12,5 mg

hydrochlorthiazid.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg:

Hver tablet Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion indeholder 16 mg candesartan cilexetil og

12,5 mg hydrochlorthiazid.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/125 mg:

Hver tablet Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion indeholder 32 mg candesartan cilexetil og

12,5 mg hydrochlorthiazid.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/25 mg:

Hver tablet Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion indeholder 32 mg candesartan cilexetil og 25 mg

hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Calciumstearat

Hydroxypropylcellulose (E463)

Dinatriumedetat

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

For Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg og

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg yderligere:

Hypromellose 2910 (E464)

For Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg, Candesartan/Hydrochlorothiazide

Orion 32 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/25 mg yderligere:

Gul jernoxid (E172)

For Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg og

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/25 mg yderligere:

Rød jernoxid (E172)

For Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorothiazide

Orion 32 mg/25 mg yderligere:

Carboxymethylcellulosecalcium

Ethylcellulose STD 45 cps premium

Udseende og pakningsstørrelser

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg:

Hvide til råhvide, ovale, hvælvede, 9,5 x 4,5 mm, ikke overtrukne tabletter med skrå kanter og med en

delekærv på begge sider.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 16 mg/12,5 mg:

Ferskenfarvede til lys orange, ovale, hvælvede, 9,5 x 4,5 mm, ikke overtrukne tabletter med skrå

kanter og med en delekærv på begge sider.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg:

Lysegul til gulfarvede, ovale, bikonvekse, 11,0 x 6,5 mm, ikke overtrukne tabletter med skrå kanter og

med en delekærv på begge sider.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/25 mg:

Ferskenfarvede til lys orange, ovale, bikonvekse, 11,0 x 6,5 mm, ikke overtrukne tabletter med skrå

kanter og med en delekærv på begge sider.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser:

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 8 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

16 mg/12,5 mg fås i pakninger med 10,14, 28,30, 50, 60, 98, 100 tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion 32 mg/12,5 mg og Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion

32 mg/25 mg fås i pakninger med 28 og 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale

repræsentant:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2019.

Læs hele dokumentet

2. december 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion", tabletter

1.

D.SP.NR.

27385

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" 8 mg/12,5 mg:

En tablet indeholder 8 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 69,72 mg

lactosemonohydrat.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" 16 mg/12,5 mg:

En tablet indeholder 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 61,2 mg

lactosemonohydrat.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion"32 mg/12,5 mg:

En tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 112,1 mg

lactosemonohydrat.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" 32 mg/25 mg:En tablet indeholder 32 mg

candesartancilexetil og 25 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 98,8 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" 8 mg/12,5 mg:

Hvide til råhvide, ovale, bikonvekse, 9,5×4,5 mm, ikke overtrukne tabletter med skrå

kanter og med en delekærv på begge sider.

dk_hum_47220_spc.doc

Side 1 af 19

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" 16 mg/12,5 mg:

Ferskenfarvede til lys orange, ovale, bikonvekse, 9,5×4,5 mm, ikke overtrukne tabletter

med skrå kanter og med en delekærv på begge sider.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" 32 mg/12,5 mg:

Lysegulfarvede til gule, ovale, bikonvekse, 11,0×6,5 mm, ikke overtrukne tabletter med

skrå kanter og med en delekærv på begge sider.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" 32 mg/25 mg:

Ferskenfarvede til lys orange, ovale, bikonvekse, 11,0×6,5 mm, ikke overtrukne tabletter

med skrå kanter og med en delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" er indiceret til:

Behandling af essentiel hypertension hos voksne patienter, når blodtrykket ikke

kontrolleres optimalt med monoterapi med candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis af Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" er en tablet en gang

daglig.

Det anbefales at titrere dosis med de individuelle komponenter (candesartancilexetil og

hydrochlorthiazid). Hvis det er klinisk relevant, kan det overvejes at skifte direkte fra

monoterapi til Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion". Der anbefales dosistitrering af

candesartancilexetil ved skift fra hydrochlorthiazid monoterapi.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" kan administreres til patienter, som ikke har et

optimalt kontrolleret blodtryk med candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid monoterapi

eller med Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" i lavere doser.

Størstedelen af den antihypertensive virkning opnås sædvanligvis inden for 4 uger efter

indledning af behandlingen.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Patienter med nedsat intravaskulært volumen

Det anbefales at titrere dosis af candesartancilexetil hos patienter med risiko for

hypotension såsom patienter med muligt nedsat volumen (en initialdosis

candesartancilexetil på 4 mg kan overvejes hos disse patienter).

dk_hum_47220_spc.doc

Side 2 af 19

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosistitrering anbefales til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30-80 ml/min/1,73 m

legemsoverflade).

Candesartan/Hydrochlorothiazide ”Orion” er kontraindiceret til patienter med alvorligt

nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m

legemsoverflade) (se

pkt. 4.3).

Patienter med nedsat leverfunktion

Det anbefales at titrere dosis af candesartancilexetil hos patienter med let til moderat

kronisk leversygdom

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" er kontraindiceret til patienter med alvorligt

nedsat leverfunktion og/eller cholestase (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion"s sikkerhed og virkning hos børn fra fødslen til

18 år er endnu ikke klarlagt. Der er ingen tilgængelige data.

Administration

Oral anvendelse.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" kan tages sammen med eller uden mad.

Candesartans biotilgængelighed påvirkes ikke af mad.

Der er ingen klinisk signifikant interaktion mellem hydrochlorthiazid og mad.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1 eller over for sulfonamidafledte aktive stoffer. Hydroclorthiazid er et

sulfonamidafledt aktivt stof.

Andet og tredje trimester i graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m

legemsoverflade).

Alvorligt nedsat leverfunktion og/eller cholestase.

Refraktær hypokaliæmi og hypercalciæmi.

Artritis urica.

Samtidig brug af Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" og lægemidler indeholdende

aliskiren er kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion

(GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

dk_hum_47220_spc.doc

Side 3 af 19

Nedsat nyrefunktion

Som ved andre lægemidler, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan der

forventes forandringer i nyrefunktionen hos modtagelige personer, der bliver behandlet

med Candesartan/Hydrochlorothiazide ”Orion” (se pkt. 4.3).

Nyretransplantation

Der er begrænset klinisk evidens for anvendelse af Candesartan/Hydrochlorothiazide

”Orion” til patienter, som har fået foretaget en nyretransplantation.

Nyrearteriestenose

Andre lægemidler, der påvirker renin-angiontensin-aldosteron-systemet, herunder

angiotensin II-receptorantagonister (AIIRA’ere), kan øge blod-urinstof og serum-kreatinin

hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en solitær nyre.

Nedsat intravaskulært volumen

Der kan opstå symptomatisk hypotension hos patienter med nedsat intravaskulært volumen

og/eller natriummangel, hvilket også er beskrevet for andre stoffer, der påvirker renin-

angiotensin-aldosteron-systemet. Derfor bør Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion"

ikke anvendes, før denne tilstand er afhjulpet.

Anæstesi og kirurgi

Der kan opstå hypotension under anæstesi og operation hos patienter, der er i behandling

med AIIRA’ere, på grund af blokering af renin-angiotensin-systemet. I meget sjældne

tilfælde kan hypotensionen være alvorlig og kræve intravenøs væsketilførsel og/eller

vasopressorbehandling.

Nedsat leverfunktion

Thiazider skal anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progressiv leversygdom, eftersom mindre ændringer i væske- og elektrolytbalancen kan

udløse coma hepaticum. Der er ingen klinisk erfaring med

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" til patienter med nedsat leverfunktion.

Aorta- og mitralklapstenose (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Som det er tilfældet med andre vasodilatatorer bør der udvises særlig forsigtighed hos

patienter, der lider af hæmodynamisk relevant aorta- eller mitralklapstenose eller

obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme responderer normalt ikke på antihypertensive

lægemidler, som udøver deres virkning ved hæmning af renin-angiotensin-systemet.

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" frarådes derfor til denne population.

Forstyrrelser i elektrolytbalancen

Der bør foretages regelmæssig kontrol af serumelektrolytter med passende intervaller.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan medføre forstyrrelser i væske- eller

elektrolytbalancen (hypercalciæmi, hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypomagnesiæmi og

hypochloræmisk alkalose).

dk_hum_47220_spc.doc

Side 4 af 19

Thiaziddiuretika kan nedsætte udskillelsen af calcium i urinen og forårsage

intermitterende, let forhøjede serumcalciumkoncentrationer.

Udpræget hypercalciæmi kan være tegn på okkult hyperparathyroidisme.

Thiazidbehandling skal seponeres, før der udføres studier af parathyroideafunktionen.

Hydrochlorthiazid giver øget dosisafhængig udskillelse af kalium i urinen, hvilket kan

medføre hypokaliæmi. Denne virkning af hydrochlorthiazid synes mindre evident i

kombination med candesartancilexetil. Der kan være en øget risiko for hypokaliæmi hos

patienter med levercirrose, hos patienter, der oplever hurtig diurese, hos patienter med

utilstrækkelig oral elektrolytindtagelse samt hos patienter i samtidig behandling med

kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH).

Behandling med candesartancilexetil kan medføre hyperkaliæmi, især hos patienter med

hjertesvigt og/eller nedsat nyrefunktion. Samtidig anvendelse af

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" og ACE-hæmmere, aliskiren, kaliumbesparende

diuretika, kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, der

kan øge serumkaliumniveauet (f.eks. heparinnatrium, co-trimoxazol også kendt som

trimethoprim/sulfamethoxazol) kan medføre øgning af serumkalium. Der skal foretages en

passende kontrol af serumkalium.

Thiazider har vist sig at øge urinudskillelsen af magnesium, hvilket kan medføre

hypomagnesiæmi.

Metaboliske og endokrine virkninger

Behandling med diuretika af thiazidgruppen kan nedsætte glucosetolerancen. Det kan være

nødvendigt at justere doseringen af antidiabetika inklusive insulin. Latent diabetes mellitus

kan blive manifest under thiazidbehandling. Forhøjede værdier af kolesterol og triglycerid

er sat i forbindelse med diuretikabehandling med thiazider. Ved doser indeholdt i

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" observeredes kun minimal påvirkning. Diuretika

af thiazidgruppen øger serumkoncentrationen af urinsyre og kan udløse urinsyregigt hos

disponerede patienter.

Lysoverfølsomhed

Der er indberettet tilfælde af lysoverfølsomhedsreaktioner ved anvendelse af

thiaziddiuretika (se pkt. 4.8). Hvis der opstår lysoverfølsomhedsreaktioner, anbefales det at

seponere behandlingen. Hvis det skønnes nødvendigt at genoptage behandlingen, anbefales

det at beskytte udsatte områder mod sollys og kunstigt UVA-bestråling.

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget

risiko for non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en

stigende kumulativ dosis af hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende

virkning kan være en mulig mekanisme i forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom

hudkræft og have at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og

straks kontakte lægen, hvis de observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere

risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til at træffe forebyggende foranstaltninger som

f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler og, ved eksponering, at sørge for

tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks undersøges, herunder

eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt at

dk_hum_47220_spc.doc

Side 5 af 19

genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-

melanom hudkræft (se også pkt. 4.8).

Choroidal effusion, akut myopi og sekundært snævervinklet glaukom

Sulfonamid eller sulfonamid-afledte lægemidler kan forårsage en idiosynkratisk reaktion,

der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut

snævervinklet glaukom. Symptomerne kan være akut synsnedsættelse eller øjensmerter og

opstår sædvanligvis indenfor få timer til uger efter første indtagelse af lægemidlet.

Ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab. Den primære

behandling er hurtigst mulig seponering af lægemidlet. Hvis det intraokulære tryk forbliver

ukontrolleret, kan akut medicinsk eller kirurgisk behandling blive nødvendig.

Risikofaktorer for udvikling af akut snævervinklet glaukom kan være kendt sulfonamid-

eller penicillinallergi.

Generelt

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-

angiotensin-aldosteron-systemet (f.eks. patienter med alvorligt kongestivt hjertesvigt eller

underliggende nyresygdom, herunder nyrearteriestenose), har behandling med andre

lægemidler, der påvirker dette system, herunder AIIRA’ere, været forbundet med akut

hypotension, azotæmi, oliguri og i sjældne tilfælde med akut nyresvigt. Som det er

tilfældet med alle antihypertensiva kan et kraftigt blodtryksfald hos patienter med

iskæmisk hjertesygdom eller atherosklerotisk cerebrovaskulær sygdom medføre

myokardieinfarkt eller apopleksi.

Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner over for hydrochlorthiazid hos patienter

med eller uden allergi eller astmatisk bronkitis i anamnesen, men risikoen er større, hvis de

er forekommet.

Der er indberettet forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus ved

anvendelse af thiazider.

Andre antihypertensiva kan forstærke virkningen af Candesartan/Hydrochlorothiazide

"Orion".

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose.

Patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactose-

malabsorption bør ikke anvende dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet. Dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Graviditet

Behandling med AIIRA’er bør ikke initieres under graviditet. Medmindre fortsat

behandling med AIIRA’er anses for essentiel, bør patienter, der planlægger graviditet,

skiftes til alternativ antihypertensiv behandling, som har en etableret sikkerhedsprofil for

anvendelse under graviditet. Når graviditet konstateres, bør behandling med AIIRA’er

seponeres omgående, og hvis det er hensigtsmæssigt, bør alternativ behandling påbegyndes

(se pkt. 4.3 og 4.6).

dk_hum_47220_spc.doc

Side 6 af 19

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kemiske forbindelser, som er undersøgt i kliniske farmakokinetiske studier, omfatter

warfarin, digoxin, orale antikonceptiva (dvs. ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenclamid

og nifedipin. Der blev ikke identificeret klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner i

disse studier.

Hydrochlorthiazids kaliumdepleterende virkning kan forventes at blive forstærket af andre

lægemidler associeret med kaliumtab og hypokaliæmi (f.eks. andre kaliuretiske diuretika,

laksantia, amphotericin, carbenoxolon, G-penicillinnatrium, salicylsyrederivater, steroider,

ACTH).

Samtidig anvendelse af Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" og kaliumbesparende

diuretika, kaliumtilskud eller salterstatninger eller andre lægemidler, der kan øge

serumkaliumniveau (f.eks. heparinnatrium, co-trimoxazol også kendt som

trimethoprim/sulfamethoxazol), kan medføre stigninger i serumkalium. Der skal foretages

passende monitorering af serumkalium (se pkt. 4.4).

Diuretikainduceret hypokaliæmi og hypomagnesiæmi prædisponerer til de potentielt

kardiotoksiske virkninger af digitalisglykosider og antiarytmika. Regelmæssig kontrol af

serum-kalium anbefales, når Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" administreres

sammen med sådanne lægemidler, og med følgende lægemidler, der kan inducere Torsades

de Pointes:

Klasse Ia antiarytmika (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid).

Klasse III antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid).

Nogle antipsykotika (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).

Andre (f.eks. bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin i.v., halofantrin, ketanserin,

mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vincamin i.v.).

Ved samtidig administration af lithium og angiokonverterende enzym (ACE)-hæmmere

eller hydrochlorthiazid er der blevet rapporteret reversible stigninger i serum-lithium-

koncentrationer og toksicitet. En tilsvarende virkning er også rapporteret i forbindelse med

AIIRA’ere. Anvendelse af candesartan og hydrochlorthiazid og lithium frarådes. Hvis

kombinationen skønnes nødvendig anbefales omhyggelig monitorering af serum-

lithiumniveauer.

Når AIIRA’ere administreres samtidigt med non-steriode antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID’ere) (dvs. selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre (> 3 g/dag) og non-

selektive NSAID’ere), kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som med ACE-hæmmere kan samtidig anvendelse af AIIRA’ere og NSAID’ere medføre

øget risiko for forværring af nyrefunktionen, herunder risiko for akut nyresvigt og en

stigning i serum-kalium, især hos patienter med en allerede svækket nyrefunktion.

Kombinationen bør administreres med forsigtighed, især hos ældre. Patienter bør hydreres

adækvat, og der bør gøres overvejelser vedrørende monitorering af nyrefunktionen efter

initiering af samtidig behandling og regelmæssigt herefter.

Den diuretiske, natriuretiske og antihypertensive virkning af hydrochlorthiazid forringes af

NSAID’ere.

Absorptionen af hydrochlorthiazid nedsættes af colestipol eller cholestyramin.

dk_hum_47220_spc.doc

Side 7 af 19

Virkningen af ikke-depolariserende lægemidler til afslapning af skeletmuskulatur (f.eks.

tubocurarin) kan forstærkes af hydrochlorthiazid.

Thiaziddiuretika kan øge serum-calciumniveauet på grund af nedsat udskillelse. Hvis det er

nødvendigt at ordinere calciumtilskud eller vitamin D, bør calciumniveauet kontrolleres og

dosis justeres tilsvarende.

Den hyperglykæmiske virkning af beta-blokkere og diazoxid kan forstærkes af thiazider.

Antikolinerge stoffer (f.eks. atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af

thiazidtypen ved at nedsætte gastrointestinal motilitet og mavens tømningshastighed.

Thiazid kan øge risikoen for bivirkninger forårsaget af amantadin.

Thiazider kan reducere nyrernes udskillelse af cytotoksiske lægemidler (f.eks.

cyclophosphamid, methotrexat) og forstærke disses myelosuppressive virkning.

Ortostatisk hypotension kan forstærkes ved samtidig indtagelse af alkohol, barbiturater

eller anæstetika.

Behandling med et thiaziddiuretikum kan nedsætte glucosetolerance. Det kan være

nødvendigt at justere dosis af antidiabetika, inklusive insulin. Metformin skal anvendes

med forsigtighed på grund af risikoen for mælkesyreacidose, induceret af muligt nyresvigt

i forbindelse med hydrochlorthiazid.

Hydrochlorthiazid kan medføre, at arteriel respons på pressor-aminer (f.eks. adrenalin)

nedsættes, men ikke så meget, at pressor-virkningen udelukkes.

Hydrochlorthiazid kan øge risikoen for akut nyreinsufficiens, specielt ved høje doser af

jodholdige kontrastmidler.

Samtidig behandling med ciclosprin kan forhøje risikoen for hyperuræmi og

komplikationer af urinsyregigttypen.

Samtidig behandling med baclofen, amifostin, tricykliske antidepressiva eller neuroleptika

kan forårsage en forstærket antihypertensiv virkning og kan inducere hypotension.

Samtidig behanding med ciclosprin kan forhøje risikoen for hyperuræmi og komplikationer

af urinsyregigttypen.

Samtidig behandling med baclofen, amifostin, tricykliske antidepressiva eller neuroleptika

kan forårsage en forstærket antihypertensiv virkning og kan inducere hypotension.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

dk_hum_47220_spc.doc

Side 8 af 19

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Angiotensin II-receptor antagonister (AIIRA’er)

Anvendelse af AIIRA'er kan ikke anbefales i 1. trimester af graviditeten (se pkt. 4.4).

Anvendelse af AIIRA'er er kontraindiceret i 2. og 3. trimester af graviditeten (se pkt. 4.3

og 4.4).

Epidemiologisk evidens for risiko for teratogenicitet efter eksponering for ACE-hæmmere

i 1. trimester af graviditeten har ikke været konklusive; en lille risikostigning kan dog ikke

udelukkes. Selvom der ikke findes kontrollerede epidemiologiske data vedrørende risikoen

ved angiotensin II-receptorhæmmere (AIIRA'er), kan de samme risici være forbundet med

denne lægemiddelklasse. Medmindre fortsat AIIRA-behandling anses for at være essentiel,

bør patienter, der planlægger graviditet, skiftes til alternative anithypertensive

behandlinger, som har en etableret sikkerhedsprofil for anvendelse under graviditet. Når

graviditet diagnosticeres, bør behandling med AIIRA'er seponeres omgående, og hvis det

er hensigtsmæssigt, bør alternativ behandling påbegyndes.

Eksponering for behandling med AIIRA’er i 2. og 3. trimester vides at inducere

føtotoksicitet hos mennesker (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinket

kranieossifikation) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se også

pkt. 5.3).

Hvis eksponering for AIIRA’er har fundet sted fra 2. trimester af graviditeten, anbefales

ultralydskontrol af nyrefunktionen og kraniet.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRA’er, bør observeres omhyggeligt for hypotension (se

også pkt. 4.3 og 4.4).

Hydrochlorthiazid

Der er begrænset erfaring med hydrochlorthiazid under graviditet, specielt i første

trimester. Dyrestudier er utilstrækkelige.

Hydrochlorthiazid passerer placenta. Baseret på hydrochlorthiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan brugen af denne i andet og tredje trimester kompromittere føto-

placental perfusion og kan forårsage føtale og neonatale bivirkninger, såsom ikterus,

forstyrrelse af elektrolytbalancen og trombocytopeni.

Hydrochlorthiazid må ikke bruges mod graviditetsødem, forhøjet blodtryk under graviditet

eller svangerskabsforgiftning på grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og placental

hypoperfusion uden gavnlig virkning på sygdomsforløbet.

Hydrochlorthiazid må ikke anvendes til essentiel hypertension hos gravide kvinder med

undtagelse af sjældne tilfælde, hvor ingen anden behandling kan anvendes.

Amning

Angiotensin II-receptor antagonister

Da der ikke er tilgængelig information vedrørende anvendelse af

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" under amning, frarådes det at anvende

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion", og alternative behandlinger med en mere kendt

sikkerhedsprofil vedrørende brug under amning foretrækkes, især hvis barnet er nyfødt

eller præmaturt.

dk_hum_47220_spc.doc

Side 9 af 19

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid udskilles i små mængder i human mælk. Thiazider i store doser

medfører voldsomme diureser og kan hæmme mælkeproduktionen. Det frarådes at

anvende Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion" i ammeperioden.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Ved bilkørsel eller maskinbetjening bør det tages i betragtning, at

svimmelhed og træthed lejlighedsvis kan optræde under behandling med

Candesartan/Hydrochlorothiazide "Orion".

5.8

Bivirkninger

I kontrollerede kliniske studier med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid var

bivirkningerne milde og forbigående. Afbrydelse af behandlingen på grund af bivirkninger

var ens for candesartancilexetil/hydrochlorthiazid (2,3 - 3,3 %) og placebo (2,7 - 4,3 %).

Ved kliniske studier med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid var bivirkningerne

begrænset til de bivirkninger, der tidligere er blevet rapporteret for candesartancilexetil og/

eller hydrochlorthiazid.

Tabellen nedenfor viser bivirkninger med candesartancilexetil fra kliniske studier og

postmarketing erfaring. I en pooled analyse af kliniske studier med hypertensive patienter

var de definerede bivirkninger for candesartancilexetil baseret på en bivirkningsincidens

for candesartancilexetil, der var mindst 1 % højere end for placebo.

Hyppigheder anvendt i alle tabeller i pkt. 4.8 er: Meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, neutropeni og

agranulocytose

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed/vertigo,

hovedpine

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Kvalme

Ikke kendt

Diarré

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Stigning i leverenzymer,

unormal leverfunktion eller

hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Angioødem, udslæt, urticaria,

pruritus

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget sjælden

Rygsmerter, artralgi, myalgi

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Nedsat nyrefunktion, herunder

dk_hum_47220_spc.doc

Side 10 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information