Calciumfolinat "Fresenius Kabi" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-03-2020

Aktiv bestanddel:
Calciumfolinat
Tilgængelig fra:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
ATC-kode:
V03AF03
INN (International Name):
Calcium
Dosering:
10 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54768
Autorisation dato:
2015-12-07

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

folininsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Calciumfolinat Fresenius Kabi

Sådan skal du bruge Calciumfolinat Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder

calciumfolinat, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes afgiftningsmidler. Det er et

calciumsalt af folininsyre, som er relateret til vitaminet folsyre.

Calciumfolinat bruges til:

at reducere de skadelige virkninger og behandle overdoser af visse typer af kræftmedicin, såsom

methotrexat eller andre folsyreantagonister. Behandlingen er kendt som "calciumfolinat rescue".

at behandle kræft i kombination med 5-fluoruracil (et lægemiddel mod kræft). 5-fluoruracil

virker bedre, når det gives sammen med calciumfolinat.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Calciumfolinat Fresenius Kabi

Brug ikke Calciumfolinat Fresenius Kabi

hvis du er allergisk over for calciumfolinat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Calciumfolinat

Fresenius Kabi (angivet i afsnit 6).

hvis du lider af blodmangel (har ikke nok røde blodlegemer), som skyldes mangel på B

-vitamin

f.eks.:

perniciøs anæmi (hvor dit immunforsvar bekæmper dine røde blodlegemer)

megaloblastisk anæmi (hvor dine røde blodlegemer er unormalt store)

Du bør ikke få calciumfolinat sammen med visse lægemidler mod kræft, hvis du er gravid eller

ammer (din læge vil vide, hvilke midler det er).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Calciumfolinat Fresenius Kabi.

Calciumfolinat Fresenius Kabi må kun anvendes som injektion i en muskel eller som injektion eller

infusion i en vene og må ikke anvendes i rygmarvsvæsken.

Fortæl din læge, hvis du har en eller flere af følgende sygdomme eller tilstande:

hvis du er i behandling med 5-fluoruracil, især hvis du er ældre eller føler dig syg, fordi

calciumfolinat kan øge de skadelige virkninger ved brug af 5-fluoruracil. Det kan gøre dig mere

følsom over for infektioner (på grund af færre hvide blodlegemer). Måske bliver du øm i munden

eller får diarré. Problemer i fordøjelseskanalen er også mere almindelige og kan være alvorlige

og i værste fald livstruende (se afsnit 4, "Bivirkninger"). Din læge kan beslutte at stoppe

behandlingen med 5-fluoruracil og calciumfolinat.

hvis du har epilepsi og tager lægemidler mod epilepsi (f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon

eller succinimidderivater). Da der er en risiko for, at dine anfald optræder hyppigere, når du får

calciumfolinat, vil din læge vurdere, hvorvidt din dosis af epilepsimedicinen skal ændres.

hvis du lider af forstørrede blodlegemer (macrocytose), som skyldes behandling med

kræftmedicin (f.eks. hydroxycarbamid, cytarabin, 6-mercaptopurin, thioguanin), idet du ikke bør

behandles med calciumfolinat, hvis du har denne sygdom.

hvis du har problemer med nyrerne, da din læge måske vil ændre din dosis af calciumfolinat.

Brug af anden medicin sammen med Calciumfolinat Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl din læge, hvis du bruger følgende lægemidler eller har gjort det for nylig:

lægemidler, som blokerer for virkningen af folsyre (folsyreantagonist) f.eks. co-trimoxazol (et

antibiotika) eller pyrimethamin (til behandling af specielle infektioner, f.eks. malaria).

Calciumfolinat kan reducere virkningen af disse lægemidler.

lægemidler til behandling af epilepsi f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon eller

succinimidderivater (f.eks. ethosuximid, phensuximid).

Calciumfolinat nedsætter koncentrationen af disse lægemidler i din krop. Dette kan øge

frekvensen af dine krampeanfald. Din læge vil kontrollere lægemiddelkoncentrationerne i dit

blod. Din læge vil måske justere din dosis af epilepsimedicinen.

5-fluorouracil:

Når calciumfolinat gives samtidig med 5-fluorouracil øges ikke kun virkningen af 5-fluorouracil

men også risikoen for dets giftige virkninger. Din læge vil måske justere din dosis af 5-

fluorouracil.

Graviditet, amning og fertilitet

Graviditet

Calciumfolinat kan bruges til at reducere de skadelige virkninger af methotrexat, hvis din læge

beslutter at behandle dig med methotrexat, imens du er gravid eller ammer. Dog bør methotrexat

generelt ikke anvendes til gravide og ammende.

Amning

Der findes ikke tilstrækkelige data vedrørende brug af calciumfolinat og 5-fluorouracil eller andre

lægemidler mod kræft under graviditet eller amning. Generelt bør lægemidler mod kræft ikke

anvendes til gravide og ammende.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen data, som antyder, at calciumfolinat har en virkning på evnen til at køre bil eller bruge

maskiner.

Calciumfolinat Fresenius Kabi indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mellem 3,14 og 3,20 mg natrium per ml (0,14 mmol/ml). Dette skal

tages i betragtning hos patienter, som er på en kontrolleret salt-diæt.

3.

Sådan skal du bruge Calciumfolinat Fresenius Kabi

Kombinationen af calciumfolinat med lægemidler mod kræft (methotrexat, 5-fluorouracil) bør kun

gives under overvågning af en erfaren læge.

Din læge vil fastsætte dosis på baggrund af din tilstand.

Lægemidlet vil blive tilberedt til dig individuelt af specialiseret personale. Det indgives langsomt i en

vene (som injektion eller infusion) eller som injektion i en muskel. Din læge vil også beslutte, hvor

mange injektioner eller infusioner du skal have samt hvor ofte.

Hvis du har fået for meget Calciumfolinat Fresenius Kabi

Rapporter om patienter, som har fået væsentlig større doser calciumfolinat end de anbefalede doser,

har ikke fået nogen symptomer. Dog kan for store doser calciumfolinat reducere virkningen af

methotrexat.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal straks fortælle det til din læge, hvis du pludselig oplever hvæsende vejrtrækning,

vejrtrækningsbesvær, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, hududslæt eller kløe (især hvis det er

over hele kroppen), da disse symptomer kan være en allergisk reaktion på lægemidlet.

Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter:

feber

Sjældne: kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter:

søvnbesvær (efter høje doser)

rastløs uro (efter høje doser)

depression (efter høje doser)

fordøjelsesbesvær (efter høje doser) (f.eks. opkastning, kvalme, diarré eller væskemangel)

hyppigere krampeanfald hos patienter med epilepsi

Meget sjældne: kan påvirke op til1 ud af 10.000 patienter:

allergiske reaktioner herunder alvorlige allergiske reaktioner med vejrtrækningsbesvær eller

svimmelhed og nældefeber

Bivirkningerne ved samtidig behandling med calciumfolinat og 5-fluoruracil kan variere. Det

afhænger af, hvor ofte (ugentligt eller månedligt) lægemidlerne gives. Ældre eller svagelige patienter

oplever oftere bivirkninger. Mulige bivirkninger inkluderer:

Ugentlig dosering:

Meget almindelige: kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter:

alvorlig diarré og væskemangel

Fortæl det straks til din læge, hvis disse symptomer forekommer. De kan være livstruende og skal

muligvis behandles på et hospital. Din læge vil måske stoppe din behandling med 5-fluorouracil,

indtil du får det bedre.

Månedlig dosering:

Meget almindelige: kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter:

opkastning

kvalme

alvorlig ømhed i munden med sår, rødme og hævelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset eller pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C til 8°C).

Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter første åbning:Kun til engangsbrug. Ikke anvendt opløsning skal kasseres straks efter første

brug.

Efter fortynding:

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist, når beskyttet mod lys og fortyndet som anvist med

0,9% natriumchloridopløsning eller 5% glucoseopløsning.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug efter fortynding til 1,5 mg/ml med enten 0,9%

natriumchloridopløsning eller 5% glucoseopløsning er påvist i op til 24 timer ved både

stuetemperatur (25°C) og 2°C-8°C, når beskyttet mod lys.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug efter fortynding til 0,2 mg/ml med 0,9%

natriumchloridopløsning er påvist i op til 24 timer ved 2°C-8°C, når beskyttet mod lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre

opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2°C

til 8°C, med mindre fortyndingen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder synlige partikler, skal den kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Calciumfolinat Fresenius Kabi indeholder

Det aktive stof er calciumfolinat. Hver ml indeholder 10 mg folininsyre i form af

calciumfolinat.

Hver 5, 10, 20, 35, 50, 100 ml hætteglas indeholder henholdsvis 50, 100, 200, 350, 500

og 1000 mg folininsyre (i form af calciumfolinat).

Øvrige indholdsstoffer er: natriumchlorid, natriumhydroxid (til pH-justering), saltsyre (til pH-

justering) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Dette lægemiddel er en opløsning til injektion eller infusion. Det er en klar, gullig opløsning uden

synlige partikler. Opløsningen er fyldt i ravfarvede hætteglas med chlorbutyl gummiprop og forseglet

med en rød, gul, violet, hvid, brun eller orange aluminium flip-off kapsel og indeholdende

henholdsvis 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml eller 100 ml opløsning til injektion eller infusion.

Pakningsstørrelser:

Pakningerne indeholder enten 1, 5 eller 10 hætteglas med henholdsvis 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50

ml eller 100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1,

Bad Homburg v.d.H. 61352,

Tyskland

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36, Graz

A-8055

Østrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig

Calciumfolinat Kabi 10 mg/ml Injektions- bzw. Infusionslösung

Belgien

Folikabi 10 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Tjekkiet

Calcium Folinate Kabi 10 mg/ml, injekční/infuzní roztok

Tyskland

Calciumfolinat Kabi 10 mg/ml Injektions- bzw. Infusionslösung

Danmark

Calciumfolinat Fresenius Kabi

Spanien

Folinato cálcico Kabi 10 mg/ml solución inyectable o para perfusión

Finland

Calciumfolinat Fresenius Kabi

Ungarn

Calcium Folinate Kabi 10 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

Irland

Folinic acid (as calcium folinate) 10 mg/ml solution for injection or

infusion

Luxembourg

Calciumfolinat Kabi 10 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

Malta

Calcium Folinate 10 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Holland

Folikabi 10 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Polen

Calcium Folinate Kabi

Portugal

Folinato de Cálcio Kabi

Rumænien

Folinat de calciu Kabi 10 mg/ml soluție injectabilă / perfuzabilă

Storbritannien

Calcium Folinate 10 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Uforligeligheder

Calciumfolinat må ikke blandes med andre lægemidler end de, som er nævnt i afsnittet ”Håndtering”.

Der er rapporteret uforligelighed mellem injicerbare former af calciumfolinat og injicerbare former af

droperidol, fluorouracil, foscarnet og methotrexat.

Håndtering

Til intramuskulær injektion eller intravenøs injektion eller infusion. Fatal, hvis det gives af

andre veje. Calciumfolinat må ikke administreres intratekalt.

Til intravenøs infusion kan calciumfolinat fortyndes med 0,9 % natriumchloridopløsning eller 5%

glucoseopløsning.

Lægemidlet er kun til engangsbrug. Ikke anvendt opløsning skal kasseres.

Injektionsvæsken skal inspiceres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler bør bruges.

I tilfælde af intravenøs administration må der ikke injiceres mere end 160 mg calciumfolinat pr.

minut på grund af calciumindholdet i opløsningen.

Holdbarhed

Efter første åbning

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt opløsning skal kasseres straks efter første brug.

Efter fortynding:

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist, når beskyttet mod lys og fortyndet som anvist med

0,9% natriumchloridopløsning eller 5% glucoseopløsning.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug efter fortynding til 1,5 mg/ml med enten 0,9%

natriumchloridopløsning eller 5% glucoseopløsning er påvist i op til 24 timer ved både

stuetemperatur (25°C) og 2°C-8°C, når beskyttet mod lys.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug efter fortynding til 0,2 mg/ml med 0,9%

natriumchloridopløsning er påvist i op til 24 timer ved 2°C-8°C, når beskyttet mod lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre

opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2°C

til 8°C, med mindre fortyndingen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7. december 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Calciumfolinat "Fresenius Kabi", injektions-/infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29455

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Calciumfolinat "Fresenius Kabi"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder 10 mg folininsyre i form af calciumfolinat.

Hvert 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml og 100 ml hætteglas indeholder henholdsvis 50 mg,

100 mg, 200 mg, 350 mg, 500 mg og 1000 mg folininsyre (i form af calciumfolinat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

3,14 mg/ml til 3,20 mg/ml (0,14 mmol/ml) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar, gullig opløsning, fri for synlige partikler.

pH: 6,5-8,5.

Osmolalitet: 225-325 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Calciumfolinat er indiceret:

til at reducere toksicitet og modvirke effekten af folinsyreantagonister som

methotrexat i cytotoksisk behandling og overdosering hos voksne og børn. I cytotoksisk

behandling er denne behandling kendt som ”calciumfolinat-rescue”.

i kombination med 5-fluorouracil i cytotoksisk behandling.

dk_hum_54768_spc.doc

Side 1 af 11

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Kun til intravenøs og intramuskulær administration. I tilfælde af intravenøs administration

må der ikke injiceres mere end 160 mg calciumfolinat pr. minut på grund af

calciumindholdet i opløsningen.

Til intravenøs infusion kan calciumfolinat fortyndes med 0,9 % natriumchloridopløsning

eller 5 % glucoseopløsning før brug. Se også pkt. 6.3 og 6.6.

Dosering

Calciumfolinat-rescue ved methotrexatbehandling

Da doseringsregimet for calciumfolinat i stor grad afthænger af doseringen og

administrationsmåde for mellem- eller højdoser methotrexat, vil protokollen for

methotrexatbehandlingen bestemme doseringsregimet for calciumfolinat-rescue-

behandlingen. Der bør derfor henvises til aktuelle mellem- eller højdoser

methotrexatprotokol, når dosering og administrationsmåde af calciumfolinat bestemmes.

Følgende retningslinjer kan illustrere dosisregimer brugt til voksne, ældre og børn:

Calciumfolinat-rescue skal gives parenteralt hos patienter med malabsorptions-syndromer

eller andre gastrointestinale lidelser, hvor enteral absorption ikke kan garanteres. Doser

over 25-50 mg skal gives parenteralt for at undgå enteral mætning af absorptionen af

calciumfolinat.

Calciumfolinat-rescue er påkrævet, når methotrexat gives i doser som overskrider 500 mg/

legemsoverflade og bør overvejes ved doser på 100-500 mg/m

legemsoverflade.

Dosering og varighed af calciumfolinat-rescue afhænger primært af behandlingstype og

dosering af methotrexat, forekomsten af toksicitetssymptomer samt af patientens

individuelle udskillelseskapacitet af methotrexat. Det anbefales, at første dosis af

calciumfolinat på 15 mg (6-12 mg/m

) gives over 12-24 timer (maximalt 24 timer) efter

opstart af methotrexatinfusionen. Samme dosis gives hver 6. time over en 72 timers

periode. Efter flere parenterale doser kan behandlingen overgå til oral form.

Ud over administrationen af calciumfolinat er tiltag som at sikre hurtig udskillelse af

methotrexat (opretholdelse af høj urinproduktion og alkalisering af urinen) en væsentlig

del af calciumfolinat-rescue-behandlingen.

Nyrefunktionen bør monitoreres ved daglige målinger af serumkreatinin.

48 timer efter starten af methotrexatinfusionen bør residualniveauet af methotrexat måles.

Hvis det tilbageværende methotrexatniveau er >0,5 µmol/l, bør calciumfolinatdoseringen

tilpasses efter følgende skema:

Methotrexats residualniveau i blodet

48 timer efter opstart af methotrexat:

Ekstra calciumfolinat, som skal administreres

hver 6. time i 48 timer eller indtil

methotrexatniveauet er under 0,05 µmol/l:

> 0,5 µmol/l

15 mg/m

> 1,0 µmol/l

100 mg/m

> 2,0 µmol/l

200 mg/m

dk_hum_54768_spc.doc

Side 2 af 11

I kombination med 5-fluorouracil ved cytotoksisk behandling

Forskellige regimer og forskellige doser har været benyttet, uden at nogen optimal dosis

eller regime er fundet.

Følgende regimer har været brugt til voksne og ældre i behandlingen af fremskreden eller

metastaseret colorektalcancer og gives her som eksempler. Der findes ingen data

vedrørende brug af disse kombinationer hos børn:

Regime hver 2. måned: Calciumfolinat 200 mg/m

givet som intravenøs infusion over 2

timer, efterfulgt af en bolus på 400 mg/m

5-fluorouracil og en 22 timers intravenøs

infusion af 5-fluorouracil (600 mg/mg

) i 2 på hinanden følgende dage, hver 2. uge på dag

1 og 2.

Ugentlige regimer: Calciumfolinat 20 mg/m

givet som intravenøs bolusinjektion eller

200-500 mg/m

ved intravenøs infusion over 2 timer, plus 500 mg/m

5-fluorouracil som

en intravenøs bolusinjektion givet midtvejs under eller ved afslutningen af

calciumfolinatinfusionen.

Månedlige regimer: Calciumfolinat 20 mg/m

givet som intravenøs bolusinjektion eller

200-500 mg/m

ved i.v infusion over 2 timer, øjeblikkeligt efterfulgt af 425 eller 370 mg/

5-fluorouracil som en i.v bolusinjektion i løbet af 5 på hinanden følgende dage.

Afhængig af patientens tilstand, klinisk respons og dosisbegrænsende toksicitet, som

beskrevet i produktresuméet for 5-fluorouracil, kan modificering af 5-flurouracil-

doseringer og behandlingsfrie intervaller være nødvendig ved brug af calciumfolinat i

kombination med 5-fluorouracil. En reduktion af calciumfolinatdoseringen er ikke

påkrævet.

Antallet af gentagne cyklusser vurderes af lægen.

Antidot til folinsyreantagonisterne trimetrexat, trimethoprim og pyrimethamin

Trimetrexattoksicitet

Forebyggelse: Calciumfolinat bør gives dagligt under behandling med trimetrexat samt i

72 timer efter sidste dosis af trimetrexat. Calciumfolinat kan gives enten intravenøst i en

dosis på 20 mg/m

i 5-10 minutter hver 6. time (total daglig dosis på 80 mg/m

), eller

gives oralt á 4 doser på 20 mg/m

givet med lige store tidsintervaller. Den daglige dosis

af calciumfolinat bør justeres afhængig af hæmatologisk toksicitet af trimetrexat.

Overdosering (opstår formodentligt ved trimetrexat doser over 90 mg/m

uden samtidig

administration af calciumfolinat): Efter seponering af trimetrexat gives calciumfolinat

intravenøst i en dosis på 40 mg/m

hver 6. time i 3 dage.

Trimethoprimtoksicitet

Efter seponering af trimethoprim gives calciumfolinat i en dosis på 3-10 mg dagligt,

indtil normale blodværdier er opnået.

Pyrimethamintoksicitet:

Ved høje doser af pyrimethamin eller forlænget behandling med lave doser bør der

sideløbende gives 5-50 mg calciumfolinat dagligt afhængig af de perifere

blodprøveværdier.

dk_hum_54768_spc.doc

Side 3 af 11

Administration

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Calciumfolinat skal fortyndes med 0,9 % natriumchloridopløsning eller 5 %

glucoseopløsning før brug til intravenøs infusion. Se pkt. 6.3 og 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1

Perniciøs anæmi eller andre anæmier, som skyldes B

-vitaminmangel.

Ved brug af calciumfolinat med methotrexat eller 5-fluorouracil under graviditet og

amning, se afsnit 4.6 og produktresuméer for lægemidler, som indeholder methotrexat og

5-fluorouracil.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Calciumfolinat bør kun bruges intramuskulært eller intravenøst, og det må ikke gives

intratekalt.

Der har været rapporteret dødsfald, når folininsyre er blevet administreret intratekalt efter

en intratekal overdosering med methotrexat.

Generelt

Calciumfolinat bør kun anvendes sammen med methotrexat eller 5-fluorouracil under

direkte tilsyn af en læge med erfaring i brug af kemoterapeutiske midler mod cancer.

Calciumfolinatbehandling kan skjule perniciøs anæmi og andre anæmier på grund af B

mangel.

Mange cytotoksiske lægemidler – (direkte eller indirekte DNA syntesehæmmere f.eks.

hydroxycarbamid, cytarabin, mercaptopurin og thioguanin) – medfører makrocytose.

Sådanne makrocytoser bør ikke behandles med folininsyre.

Hos patienter med epilepsi, som behandles med phenobarbital, phenytoin, primidon og

succinimider, er der en risiko for en øget anfaldsfrekvens på grund af reduceret

plasmakoncentration af antiepileptiske lægemidler. Der anbefales klinisk monitorering,

eventuelt også monitorering af plasmakoncentrationerne og, hvis nødvendigt,

dosistilpasning af antiepileptiske lægemidler under calciumfolinatadministrationen samt

efter afsluttet behandling (se pkt. 4.5).

Calciumfolinat/5-fluorouracil

Calciumfolinat kan forstærke toksicitetsrisikoen af 5-fluorouracil, især hos ældre og

svækkede patienter. De mest almindelige manifestationer er leukopeni, mucosit, stomatit

og/eller diarré, som kan være dosisbegrænsende. Når calciumfolinat og 5-fluorouracil

anvendes i kombination, skal 5-fluorouracil doseringen reduceres i større grad i tilfælde af

toksicitet, end når 5-fluorouracil bruges alene.

Kombineret 5-fluorouracil/calciumfolinat behandling bør ikke initieres eller fortsættes hos

patienter med symptomer med gastrointestinal toksicitet, uden hensyn til sværhedsgraden,

før disse symptomer er helt forsvundet.

dk_hum_54768_spc.doc

Side 4 af 11

Da diarré kan være et tegn på gastrointestinal toksicitet, må patienter med diarré

omhyggeligt monitoreres, indtil symptomerne helt er forsvundet, da en hurtig klinisk

forværring kan opstå og medføre døden. Hvis diarré og/eller stomatit optræder, anbefales

det at reducere dosis af 5-fluorouracil, indtil symptomerne er fuldstændig forsvundet.

Ældre og patienter, som på grund af sygdom har lav fysisk aktivitet, er specielt udsatte for

toksicitet. Derfor bør der tages særlig hensyn ved behandling af disse patienter.

Hos ældre patienter og patienter, som forudgående har været i strålebehandling, anbefales

det at starte med en reduceret dosis af 5-fluorouracil.

Calciumfolinat må ikke blandes med 5-fluorouracil i samme intravenøse injektion eller

infusion.

Calciumniveauerne bør monitoreres hos patienter, som får kombinationsbehandling med 5-

fluorouracil og calciumfolinat, og calciumtilskud bør gives, hvis calciumniveauerne er for

lave.

Calciumfolinat/methotrexat

For specifikke detaljer om reduktion af methotrexattoksicitet, se produktresumé for

methotrexat.

Calciumfolinat har ingen effekt på non-hæmatologiske toksiciteter af methotrexat så som

nefrotoksicitet hidrørende fra udfældninger af methotrexat og/eller metabolitter i nyrerne.

Patienter, som udviser forsinket tidlig elimination af methotrexat, udvikler sandsynligvis

reversibel nyresvigt og andre toksiciteter associeret med methotrexat (se produktresumé for

methotrexat). Tidligere eksisterende- eller methotrexat-induceret nyreinsufficiens er

potentielt associeret med forsinket udskillelse af methotrexat, og kan øge behovet for

højere doser eller en forlænget anvendelse af calciumfolinat.

Store doser calciumfolinat skal undgås, da de kan svække antitumoraktiviteten af

methotrexat, specielt i CNS-tumorer hvor calciumfolinat akkumuleres ved gentagne

cyklusser.

Resistens mod methotrexat som følge af nedsat membrantransport indikerer også resistens

mod folininsyre-rescue, da begge disse lægemidler benytter samme transportsystem.

En utilsigtet overdosis med en folinatantagonist, så som methotrexat, bør behandles som en

medicinsk nødsituation. Når tidsintervallet mellem administration af methotrexat og

calciumfolinat-rescue øges, aftager den toksicitetshæmmende effekt af calciumfolinat.

Muligheden for at patienten tager anden medicin, der interagerer med methotrexat (f.eks.

medicin, der påvirker elimineringen af methotrexat eller som binder sig til serumalbumin)

bør altid overvejes, når der observeres unormale laboratoriefund, eller når klinisk toksicitet

observeres.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder 3,14 mg/ml til 3,20 mg/ml (0,14 mmol/ml) natrium. Dette skal

tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

dk_hum_54768_spc.doc

Side 5 af 11

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Når calciumfolinat gives sammen med en folinsyreantagonist (f.eks. co-trimoxazol,

pyrimethamin), kan effekten af folinsyreantagonisten enten være reduceret eller

fuldstændig neutraliseret.

Calciumfolinat kan nedsætte virkningen af antiepileptika: phenobarbital, primidon,

phenytoin og succinimider, og derved øge hyppigheden af anfald (nedsat plasmaniveau af

enzyminducerende antikonvulsive lægemidler kan ses, fordi levermetabolismen er øget, da

folater er en af co-faktorerne) (se også pkt. 4.4 og 4.8).

Samtidig administration af calciumfolinat og 5-fluoruracil har vist at forøge virkningen og

toksiciteten af 5-fluoruracil (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.8).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke udført tilstrækkelige og velkontrollerede kliniske studier på gravide eller

ammende kvinder. Der har ikke været udført formelle reproduktionstoksiske dyrestudier

med calciumfolinat. Der er ingen indikationer, som tyder på, at folinsyre inducerer

skadelige effekter, hvis det administreres under graviditet.

Under graviditet skal methotrexat kun administreres på strenge indikationer, hvor

fordelene ved behandlingen for moderen bliver afvejet mod de mulige farer for fostret.

Hvis behandling med methotrexat eller andre folatantagonister alligevel finder sted til trods

for graviditet eller amning (se produktresumé for det aktuelle lægemiddel), findes der

ingen begrænsninger med hensyn til brugen af calciumfolinat for at nedsætte toksiciteten

eller modvirke bivirkningerne.

5-fluorouracil er generelt kontraindiceret under graviditet og amning; dette gælder også for

brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil.

Se produktresuméer for lægemidler som indeholder methotrexat, andre folatantagonister og

5-fluorouracil.

Amning

Det vides ikke, om calciumfolinat udskilles i modermælk. Calciumfolinat må kun

ordineres under amning, når det vurderes at være nødvendig i overensstemmelse med den

terapeutiske indikation.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Frekvenserne er defineret ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (≤1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_54768_spc.doc

Side 6 af 11

Begge terapeutiske indikationer

Immunsystemet

Meget sjældne:

Allergiske reaktioner inklusive anafylaktoide reaktioner og urticaria.

Psykiske forstyrrelser

Sjældne:

Søvnløshed, agitation og depression efter høje doser.

Nervesystemet

Sjælden:

Øget hyppighed af anfald hos epileptikere (se afsnit 4.5).

Mave-tarmkanalen

Sjælden:

Gastrointestinale lidelser efter høje doser.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Feber er blevet observeret efter administration af calciumfolinat som injektionsvæske.

Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil

Sikkerhedsprofilen afhænger generelt af det anvendte 5-fluorouracilregime pga. den øgede

5-fluorouracil-inducerede toksicitet.

Månedligt regime

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Opkastning og kvalme.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

(alvorlig) slimhindetoksicitet.

Ingen øgning af andre 5-fluorouracil inducerede toksiciteter (f.eks. neurotoksicitet).

Ugentligt regime

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Diarré med højere grad af toksicitet og dehydrering med sygehusindlæggelse for

behandling og endda død til følge.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

dk_hum_54768_spc.doc

Side 7 af 11

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet følger hos patienter, som har modtaget signifikant mere

calciumfolinat end den anbefalede dosis. Imidlertid kan usædvanlig store mængder af

calciumfolinat ophæve den kemoterapeutiske effekt af folinsyreantagonist.

Skulle overdosering af en kombination af 5-fluoruracil og calciumfolinat opstå, bør

instruktionerne for overdosering af 5-fluoruracil følges.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: V 03 AF 03. Afgiftningsmidler ved cytostatika-behandling.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Calciumfolinat er et calciumsalt af 5-formyl tetrahydrofolinsyre. Det er en aktiv metabolit

af folinsyre og et essentiel co-enzym for nukleinsyresyntese i cytotoksisk behandling.

Calciumfolinat anvendes ofte for at reducere toksiciteten og modvirke effekten af

folatantagonister så som methotrexat. Calciumfolinat og folatantagonister bruger samme

membrantransporter og konkurrerer om transport ind i cellerne, sådan at folatantagonist

efflux stimuleres. Calciumfolinat beskytter også cellerne fra effekterne af folatantagonister

ved at genopbygge det mindskede folatlager. Calciumfolinat fungerer som en pre-

reduceret kilde af H4-folat; det kan derfor gå uden om folatantagonistblokaderne, og være

med til at fungere som en kilde for forskellige co-enzymformer af folinsyre.

Calciumfolinat bruges ofte i biokemisk modulering af fluoropyridin (5-FU) for at fremme

dets cytotoksiske aktivitet. 5-FU hæmmer thymidylatsyntasen (TS), et essentielt enzym for

biosyntesen af pyrimidin, og calciumfolinat fremmer TS-hæmningen, ved at øge det

intracellulære folatlager, og dermed stabilisere 5-FU-TS komplekset og øge aktiviteten.

Calciumfolinat kan også administreres intravenøst for at forhindre og behandle

folatmangel, når dette ikke kan forebygges eller korrigeres ved oral administration af

folinsyre. Dette kan være tilfældet ved total parenteral ernæring og alvorlig

malabsorptionslidelser. Det er også indiceret ved behandling af megaloblastisk anæmi

p.g.a. folinsyremangel, når oral administration ikke er mulig.

dk_hum_54768_spc.doc

Side 8 af 11

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter en intramuskulær administration af en vandig opløsning, er systemisk

biotilgængelighed sammenlignelig med en intravenøs administration. Der opnås imidlertid

lavere maksimal serumkoncentration (C

Metabolisme

Calciumfolinat er et racemat hvor L-formen (L-formyltetrahydrofolat, L-5-formyl-THF) er

den aktive enantiomer.

Hovedmetabolitten af folininsyre er 5-methyl-tetrahydrofolinsyre (5-methyl-THF), som

hovedsagelig dannes i leveren og intestinal mucosa.

Distribution

Distributionsvolumen for folininsyre er ikke kendt.

Maksimal serumkoncentration af udgangsstoffet (D/L-5-formyl-tetrahydrofolinsyre,

folininsyre) opnås 10 minutter efter intravenøs administration.

AUC for L-5-formyl-THF og 5-methyl-THF var henholdsvis 28,4 ± 3,5 mg.min/l og 129 ±

112 mg.min/l efter en dosis på 25 mg. Den inaktive D-isomer er tilstede i højere

koncentrationer end L-5-formyltetrahydrofolat.

Elimination

Elimineringshalveringstiden er henholdsvis 32-35 minutter for den aktive L-form og 352-

485 min for den inaktive D-form.

Den totale terminale halveringstid for de aktive metabolitter er ca. 6 timer (både efter

intravenøs og intramuskulær administration).

Udskillelse

80-90 % udskilles med urinen som inaktive metabolitter (5- og 10-formyl-tetrahydrofolat),

5-8 % udskilles med fæces.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen relevante prækliniske data med hensyn til klinisk sikkerhed, ud over

de data, som er inkluderet i andre afsnit i dette produktresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

dk_hum_54768_spc.doc

Side 9 af 11

6.2

Uforligeligheder

Der er rapporteret om uforligelighed mellem injicerbare former af calciumfolinat og

injicerbare former af droperidol, fluorouracil, foscarnet og methotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml sammen med calciumfolinat 5 mg/0,5 ml, umiddelbar

udfældning var observeret efter direkte blanding i sprøjten i 5 minutter ved 25 °C

efterfulgt af 8 minutters centrifugering.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml med calciumfolinat 10 mg/0,5 ml, umiddelbar udfældning var

observeret, når lægemidlerne injiceres lige efter hinanden i et Y-stykke uden at skylle

sidearmen imellem injektionerne.

Fluorouracil

Calciumfolinat må ikke blandes i den samme infusion som 5-fluorouracil, da der kan

dannes bundfald. Fluorouracil 50 mg/ml med calciumfolinat 20 mg/ml med eller uden

dextrose 5 % i vand, har vist sig at være uforligeligt, blandet i forskellige mængder og

opbevaret i beholdere af polyvinylklorid ved 4 °C, 23 °C eller 32 °C.

Foscarnet

Dannelse af en uklar, gullig opløsning er rapporteret, når foscarnet 24 mg/ml blandes med

calciumfolinat 20 mg/ml.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Efter første åbning

Kun til engangsbrug. Ikke anvendt opløsning skal kasseres straks efter første brug.

Efter fortynding

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er påvist, når beskyttet mod lys og fortyndet som

anvist med 0,9 % natriumchloridopløsning eller 5 % glucoseopløsning.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug efter fortynding til 1,5 mg/ml med enten 0,9 %

natriumchloridopløsning eller 5 % glucoseopløsning er påvist i op til 24 timer ved både

stuetemperatur (25 °C) og 2 °C-8 °C, når beskyttet mod lys.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug efter fortynding til 0,2 mg/ml med 0,9 %

natriumchloridopløsning er påvist i op til 24 timer ved 2 °C-8 °C, når beskyttet mod lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af

andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24

timer ved 2 °C til 8 °C, med mindre fortyndingen er udført under kontrollerede og

validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C)

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

dk_hum_54768_spc.doc

Side 10 af 11

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hætteglasset indeholder 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml eller 100 ml

injektions-/infusionsvæske, opløsning i ravfarvet Ph.Eur type 1 hætteglas med chlorbutyl

gummiprop og forseglet med henholdsvis en rød, gul, violet, hvid, brun og orange flip-off

aluminiumskapsel.

Pakningsstørrelser

1 hætteglas, 5 hætteglas og 10 hætteglas for alle fyldevolumener.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Før administration skal calciumfolinat inspiceres visuelt. Opløsningen til injektion eller

infusionen skal være en klar gullig opløsning. Hvis opløsningen er uklar eller der

observeres partikler, skal opløsningen kasseres. Calciumfolinat opløsning til injektion eller

infusion er kun beregnet til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1,

Bad Homburg v.d.H. 61352,

Tyskland

Repræsentant

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54768

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. december 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

dk_hum_54768_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information