Caelyx pegylated liposomal

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-03-2020

Aktiv bestanddel:
doxorubicinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kode:
L01DB
INN (International Name):
doxorubicin
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Sarkom, Kaposis, Myelomatose, Æggestokkene Neoplasmer, Bryst Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Caelyx pegyleret liposomal er anført:som monoterapi til patienter med metastatisk brystkræft, hvor der er en øget cardiac risiko;til behandling af fremskreden kræft i æggestokkene hos kvinder, der har undladt en første linje platin-baseret kemoterapi, og i kombination med bortezomib til behandling af progressive myelomatose patienter, der har modtaget mindst én tidligere behandling, og som allerede har gennemgået eller er uegnet for bone marrow transplantation;til behandling af AIDS-relateret Kaposis sarkom (KS) i patienter med lavt CD4-tæller (.
Produkt oversigt:
Revision: 32
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000089
Autorisation dato:
1996-06-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000089

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-04-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

doxorubicinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Caelyx pegylated liposomal til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Caelyx pegylated liposomal

Sådan skal du bruge Caelyx pegylated liposomal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Caelyx pegylated liposomal er et lægemiddel mod tumorer/svulster.

Caelyx pegylated liposomal anvendes til at behandle cancer i brystet hos patienter med risiko for

hjerteproblemer. Caelyx pegylated liposomal anvendes også til at behandle cancer i æggestokkene.

Det anvendes til at dræbe kræftcellerne, formindske størrelsen af tumoren, forsinke væksten af

tumoren og forlænge din overlevelse.

Caelyx pegylated liposomal anvendes også i kombination med et andet lægemiddel, bortezomib, til

behandling af myelomatose, en kræfttype, der kan forekomme i blodet hos patienter, der har fået

mindst 1 tidligere behandling.

Caelyx pegylated liposomal anvendes også til at give en forbedring af Kaposis sarkom blandt andet

ved lindring, lettelse og endog formindskelse af canceren. Andre symptomer på Kaposis sarkom,

såsom hævelse omkring tumor, kan også forbedres eller forsvinde.

Caelyx pegylated liposomal indeholder et lægemiddel, der kan påvirke kroppens celler på en sådan

måde, at fortrinsvis kræftceller bliver dræbt. Doxorubicinhydrochlorid i Caelyx pegylated liposomal er

indkapslet i fine dråber, der kaldes pegylerede liposomer, der hjælper med at bringe medicinen fra

blodbanen til cancervævet i højere grad end til sundt, normalt væv.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Caelyx pegylated liposomal

Brug ikke Caelyx pegylated liposomal

hvis du er allergisk over for doxorubicinhydrochlorid, jordnødder eller soja eller et af

indholdsstofferne i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis noget af følgende passer på dig:

hvis du er i nogen form for behandling af hjerte- eller leversygdom.

hvis du har sukkersyge, idet Caelyx pegylated liposomal indeholder sukker hvilket kan

nødvendiggøre en ændring af din sukkersygebehandling.

hvis du har Kaposis sarkom, og du har fået fjernet din milt.

hvis du bemærker sår, misfarvning eller andre gener i munden.

Børn og unge

Caelyx pegylated liposomal må ikke anvendes til børn og unge, da det ikke vides, hvordan medicinen

vil påvirke dem.

Brug af anden medicin sammen med Caelyx pegylated liposomal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke

er købt på recept.

om enhver anden medicin mod kræft, du tager eller har taget, idet særlige hensyn skal tages ved

behandlinger, som reducerer antallet af hvide blodlegemer, da det kan forårsage yderligere

reduktion i antallet af hvide blodlegemer. Hvis du er i tvivl om, hvilke behandlinger du har fået,

eller hvilke sygdomme du har haft, bør du tale med din læge.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du tager nogen form for medicin.

Da det aktive stof doxorubicinhydrochlorid i Caelyx pegylated liposomal kan forårsage misdannelser,

er det vigtigt at fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid. Undgå at blive gravid, mens du eller din

partner er i behandling med Caelyx pegylated liposomal samt i de første seks måneder efter ophør med

Caelyx pegylated liposomal-behandling.

Da det aktive stof doxorubicinhydrochlorid i Caelyx pegylated liposomal kan være skadeligt for børn

der ammes, skal kvinder ophøre med amning før start af behandling med Caelyx pegylated liposomal.

Sundhedseksperter anbefaler, at HIV-smittede kvinder ikke ammer deres spædbørn under nogen

omstændigheder for at undgå overførsel af HIV.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil og betjen ikke værktøj eller maskiner, hvis du føler dig træt eller søvnig af behandling

med Caelyx pegylated liposomal.

Caelyx pegylated liposomal indeholder sojaolie og natrium

Caelyx pegylated liposomal indeholder sojaolie. Du må ikke bruge Caelyx pegylated liposomal, hvis

du er overfølsom over for jordnødder eller soja.

Caelyx pegylated liposomal indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Caelyx pegylated liposomal

Caelyx pegylated liposomal er en unik formulering. Det må ikke ombyttes med andre formuleringer af

doxorubicinhydrochlorid.

Så meget Caelyx pegylated liposomal vil du få

Hvis du behandles for brystcancer eller ovariecancer, vil Caelyx pegylated liposomal blive givet i en

dosis på 50 mg per kvadratmeter af din legemsoverfladeareal (baseret på din højde og vægt). Dosen

gentages hver fjerde uge så længe sygdommen ikke tiltager og du tåler behandlingen.

Hvis du behandles for myelomatose og allerede har modtaget mindst 1 tidligere behandling, vil Caelyx

pegylated liposomal blive givet i en dosis på 30 mg per kvadratmeter af din legemsoverfladeareal

(baseret på din højde og vægt). Caelyx pegylated liposomal gives straks efter bortezomibinfusionen

som en 1-times intravenøs infusion på dag 4 i 3-ugers behandlingen. Dosis gentages så længe du

reagerer tilfredsstillende og tolererer behandlingen.

Hvis du behandles for Kaposis sarkom, vil Caelyx pegylated liposomal blive givet i en dosis på 20 mg

per kvadratmeter af din legemsoverfladeareal (baseret på din højde og vægt). Dosis gentages

hver 2. til 3. uge i 2 - 3 måneder og herefter så hyppigt, som det er nødvendigt for at opretholde en

bedring i din tilstand.

Sådan vil du få Caelyx pegylated liposomal

Caelyx pegylated liposomal vil blive givet af din læge direkte i en vene gennem et drop (som

infusion). Afhængigt af dosis og indikation kan dette tage fra 30 minutter til over en time (dvs.

90 minutter).

Hvis du har fået for meget Caelyx pegylated liposomal

Akut overdosering forværrer bivirkninger som sår i munden eller fald i antallet af hvide blodlegemer

og blodplader i blodet. Behandling vil omfatte indgift af antibiotika, transfusioner med blodplader,

anvendelse af faktorer som stimulerer produktionen af hvide blodlegemer og symptomatisk behandling

af mundsår.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Under infusion af Caelyx pegylated liposomal kan følgende reaktioner forekomme: Rødme i ansigtet,

åndenød, hovedpine, kulderystelser, rygsmerter, sammensnøring af brystet og/eller halsen, ondt i

halsen, lavt blodtryk eller stigning i blodtrykket, hurtige hjerteslag, opsvulmen af ansigtet, feber,

svimmelhed, kvalme, dårlig fordøjelse, kløe, udslæt og svedtendens. I meget sjældne tilfælde er anfald

(kramper) forekommet. Svien eller opsvulmen på injektionsstedet kan også forekomme. Hvis droppet

svier eller gør ondt, mens du får en dosis Caelyx pegylated liposomal, skal du straks fortælle lægen

herom.

Kontakt straks din læge hvis:

du oplever en smertefuld rødme af huden på dine hænder og fødder.

du oplever en smertefuld rødme af huden og/eller blister på kroppen eller i munden.

du får hjerteproblemer.

du får mundsår.

du får feber eller andre tegn på infektion.

du får pludselig kortåndethed eller skarpe brystsmerter, som kan forværres ved dybe

indåndinger eller hoste.

du får hævelse, varme eller ømhed i det bløde væv på dine ben, nogle gange med smerter, der

bliver værre, når du står eller går.

Andre bivirkninger

Mellem infusioner kan følgende forekomme:

Meget almindelige bivirkninger (kan berøre flere end 1 ud af 10 personer)

rødmen, hævelse og sår i håndfladerne og under fødderne. Disse reaktioner er set hyppigt, og er

sommetider alvorlige. I alvorlige tilfælde kan disse reaktioner indvirke på visse daglige

aktiviteter, og de kan vare i 4 uger eller længere før komplet helbredelse. Lægen kan ønske at

forsinke begyndelsen og/eller reducere dosis af den næste behandling (se Strategier for at

modvirke og behandle hånd-fod syndrom, nedenunder).

smerte eller sår i mund og hals, kvalme, opkastning, diarre, forstoppelse, tab af appetitten,

vægttab.

nedsat antal af hvide blodlegemer, hvilket kan give øget risiko for infektioner. Anæmi

(reduktion af røde blodlegemer) kan forårsage træthed, og fald i blodplader kan give øget risiko

for blødninger. I sjældne tilfælde kan lavt antal hvide blodlegemer medføre alvorlig infektion.

Det er pga. de mulige ændringer i dine blodtal, at du skal have taget regelmæssige blodprøver.

Ud fra en klinisk undersøgelse af patienter med AIDS-KS, hvor Caelyx pegylated liposomal er

sammenlignet med en anden behandling (bleomycin/vincristin), kan der være en højere risiko

for visse infektioner med Caelyx pegylated liposomal. I modsætning til erfaringen med patienter

med AIDS-KS var risikoen for infektioner imidlertid betydelig mindre i Caelyx pegylated

liposomal-behandlede patienter sammenlignet med patienter i standardbehandling for

fremskreden ovariecancer (topotecan). Risikoen for lave blodtal og infektioner var ligeså lav i

brystcancer undersøgelser. Nogle af disse virkninger kan skyldes din sygdom og ikke Caelyx

pegylated liposomal;

generel følelse af træthed, svaghed, stikkende fornemmelse eller smerter i hænder og fødder.

hårtab.

Almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10 personer)

mavesmerter.

trøske (svampeinfektion i munden), sår i næsen, næseblødning, forkølelsessår og betændelse i

tungen.

analyseværdier for leverfunktionen kan enten være forhøjede eller nedsatte under behandling

med Caelyx pegylated liposomal.

søvnighed, svimmelhed, besvimelse, knoglesmerter, brystsmerter, unormal muskelspænding,

muskelsmerter, kramper eller hævelse i benene, generelle hævelser, betændelse i øjets nethinde

(den lys-opfangende membran i øjet), øget tåreproduktion, sløret syn, stikkende fornemmelse

eller smerter i hænder og fødder.

betændelse i hårfollikler, skællende hud, betændelse eller udslæt, unormal hudpigmentering

(farvning), og negleforandringer.

hjertepåvirkning, f.eks. uregelmæssige hjerteslag (puls), udvidede blodkar.

feber, forhøjet temperatur eller andre tegn på infektion, som kan være relateret til din sygdom.

vejrtrækningsproblemer, f.eks. vejrtrækningsbesvær eller hoste, som kan være relateret til

infektioner, du har fået på grund af din sygdom.

mangel på væske i kroppen (dehydrering), kraftigt vægttab og muskelhenfald, lave niveauer af

calcium, magnesium, kalium eller natrium i blodet, høje niveauer af kalium i blodet.

betændelse i spiserøret, betændelse i mavens slimhinde, synkebesvær, tør mund, luft i tarmen,

betændelse i gummerne (gingivitis) ændret smagssans.

betændelse i skeden.

smertefuld vandladning.

hvis du tidligere har haft hudreaktioner, f.eks. smerte, rødme og tørhed i huden, under

strålebehandling, kan dette også ske under behandling med Caelyx pegylated liposomal.

ledsmerte, nedsat eller abnorm følelse overfor stimuli, hornhindebetændelse, røde øjne, rødme

på pungen kan forekomme, når Caelyx pegylated liposomal kombineres med bortezomib.

Når Caelyx pegylated liposomal anvendes alene, forekommer nogle af disse effekter i mindre grad, og

nogle er overhovedet ikke forekommet.

Ikke almindelige bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 100 personer)

forvirring

betændelse i venerne og dannelse af blodpropper i venerne, hvilket kan føre til blokering af

blodtilførslen til lungerne og give vejrtrækningsbesvær, brystsmerter og hjertebanken

unormal hjerterytme, hurtige og uregelmæssige hjerteslag (hjertebanken), hjertesvigt, som kan

føre til stakåndethed og give hævede ben, hjertestop.

Sjældne bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer)

blåfarvning af hud og slimhinder forårsaget af lavt iltindhold i blodet

områder med fortykkelse af huden.

Meget sjældne bivirkninger (kan berøre op til 1 ud af 10.000 personer)

alvorlige hudreaktioner såsom udbredt skallende hud, blærer samt slimhindeskader (Stevens-

Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse).

der kan opstå mundcancer, når Caelyx pegylated liposomal tages i længere tid (over et år).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Strategier for at modvirke og behandle hånd-fod-syndromet:

sæt hænder og/eller fødder i blød i koldt vandbad, når det er muligt (f.eks. mens du ser fjernsyn,

læser eller hører radio).

hold hænder og fødder frie (ingen handsker, strømper o.s.v.).

ophold dig på kølige steder.

tag kølige bade i varmt vejr.

undgå kraftig motion, som kan medføre fodskader (f.eks. jogging).

undgå at udsætte huden for meget varmt vand (f.eks. i jacuzzi, sauna).

undgå tætsiddende fodtøj og højhælede sko.

Pyridoxin (vitamin B6):

vitamin B6 kan fås uden recept.

Tag 50-150 mg dagligt, så snart der er tegn på rødme eller prikken.

5.

Opbevaring

Opbevar Caelyx pegylated liposomal utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Efter fortynding:

Kemisk og fysisk holdbarhed under brug er påvist til 24 timer ved 2°C - 8°C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstider og -betingelser før anvendelse brugerens ansvar og skal ikke være længere end

24 timer ved 2°C - 8°C. Delvis brugte hætteglas skal bortkastes.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato,

der står

på pakningen efter Exp.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker tegn på bundfældning eller anden partikeldannelse.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Caelyx pegylated liposomal indeholder

Aktivt stof: doxorubicinhydrochlorid. En ml Caelyx pegylated liposomal indeholder 2 mg

doxorubicinhydrochlorid i en pegyleret liposomal formulering.

Øvrige indholdsstoffer:

-(2-[1,2-distearoyl-sn-glycero(3)phosphooxy]ethylcarbamoyl) -

methoxypoly(oxyethylen)-40 natriumsalt (MPEG-DSPE), helhydrogeneret sojafosfatidylcholin

(HSPC), kolesterol, ammoniumsulfat, saccharose, histidin, vand til injektion, saltsyre (til

justering af pH) og natriumhydroxid (til justering af pH). Se afsnit 2.

Caelyx pegylated liposomal koncentrat til infusionsvæske, opløsning: hætteglas indeholdende 10 ml

(20 mg) eller 25 ml (50 mg).

Udseende og pakningsstørrelser

Infusionsvæsken er steril, gennemsigtig og rød. Caelyx pegylated liposomal kan fås som hætteglas i en

enkeltpakning eller pakninger med ti hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Caelyx pegylated liposomal, skal du henvende dig til den

lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Konstitucijos pr. 21C

LT-08130 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

ж.к. Младост 4

Бизнес Парк София, сграда 4

София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1

CZ158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 4594 8282

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON"Eesti filiaal

Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325 Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Vorgartenstraße 206B

A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Lagoas Park, Edifício 9

P-2740-262 Porto Salvo

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Barnahely

Ringaskiddy

IRL – Co. Cork P43 FA46

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Šmartinska cesta 53

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Hörgatúni 2

IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I-20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Λατσιά

CY-2234 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-169 04 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON"filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101

Rīga, LV-1004

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om Caelyx pegylated liposomal på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale (se pkt. 3):

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af Caelyx pegylated liposomal-opløsningen. Anvendelse

af handsker er påkrævet. Såfremt Caelyx pegylated liposomal kommer i berøring med hud eller

slimhinder, skal man straks vaske området omhyggeligt med vand og sæbe. Caelyx pegylated

liposomal skal håndteres og bortskaffes i henhold til retningslinjerne for håndtering af andre

lægemidler mod kræft.

Beregn den dosis Caelyx pegylated liposomal, der skal indgives (baseret på den anbefalede dosis og

patientens overfladeareal). Sug den beregnede mængde Caelyx pegylated liposomal op i en steril

sprøjte. Aseptisk teknik skal overholdes nøje, da der ikke er konserverende eller bakteriostatiske

stoffer i Caelyx pegylated liposomal. Den opsugede dosis af Caelyx pegylated liposomal skal

fortyndes i glucose 50 mg/ml (5 %) infusionsvæske, opløsning før indgivelse. For doser < 90 mg,

fortyndes Caelyx pegylated liposomal i 250 ml, og for doser

90 mg, fortyndes Caelyx pegylated

liposomal i 500 ml.

For at minimere risikoen for infusionsreaktioner indgives den initiale dosis med en hastighed på højst

1 mg/minut. Hvis der ikke ses infusionsreaktion, kan efterfølgende Caelyx pegylated liposomal

infusioner indgives over en 60 minutters periode.

I undersøgelsesprogrammet for brystcancer var ændring i infusionen tilladt for de patienter, som

oplevede en infusionsreaktion som følger: 5 % af den totale dosis blev infunderet langsomt i løbet af

de første 15 minutter. Hvis dette blev tålt uden reaktion, blev infusionshastigheden fordoblet i de

følgende 15 minutter. Hvis dette blev tålt, blev infusionen afsluttet i løbet af den næste time med en

total infusionstid på 90 minutter.

Hvis patienten oplever tidlige symptomer eller tegn på infusionsreaktion, seponer da øjeblikkeligt

infusionen, giv passende præmedicinering (antihistamin og/eller korttidsvirkende kortikosteroid) og

start igen med en langsommere hastighed.

Anvendelse af et andet opløsningsmiddel end glucose 50 mg/ml (5 %) infusionsvæske, opløsning eller

tilstedeværelse af bakteriostatiske stoffer som f.eks. benzylalkohol kan forårsage udfældning af Caelyx

pegylated liposomal.

Det anbefales, at Caelyx pegylated liposomal-infusionsslangen forbindes via en sideport til en

intravenøs infusion med glucose 50 mg/ml (5 %). Infusionen kan gives i en perifer vene. Må ikke

anvendes sammen med in-line filtre.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml Caelyx pegylated liposomal indeholder 2 mg doxorubicinhydrochlorid i en pegyleret liposomal

formulering.

Caelyx pegylated liposomal, en liposom-formulering, er doxorubicinhydrochlorid indkapslet i

liposomer med overfladebundet methoxypolyethylenglycol (MPEG). Denne proces er kendt som

pegylering og beskytter liposomer fra detektion af det mononukleære fagocytsystem (MPS), hvilket

øger cirkulationstiden i blodet.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Produktet indeholder helhydrogeneret sojafosfatidylcholin (fra soyabønner) – se pkt. 4.3.

Produktet indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Suspensionen er steril, gennemsigtig og rød.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Caelyx pegylated liposomal er indiceret:

Som monoterapi til patienter med metastaserende brystcancer, hvor der er en øget kardiel risiko.

Til behandling af fremskreden ovariecancer hos kvinder, hvor førstevalgs platinbaseret

kemoterapeutisk behandling er mislykket.

I kombination med bortezomib til behandlingen af progressiv myelomatose hos patienter, der

har modtaget mindst én tidligere behandling, og som allerede har gennemgået eller er uegnede

til knoglemarvstransplantation.

Til behandling af AIDS-relateret Kaposis sarkom (KS) hos patienter med lave CD4-tal

(< 200 CD4-lymfocytter/mm

) og udbredt hud-/slimhinde- eller indvoldssygdom.

Caelyx pegylated liposomal kan anvendes som førstevalgs systemisk kemoterapi eller som

andenhånds kemoterapi hos AIDS-KS patienter, hvis sygdom har progredieret med, eller hos

patienter, der ikke tåler forudgående systemisk kombinationskemoterapi omfattende mindst to

af følgende lægemidler: Et vinka-alkaloid, bleomycin og standard doxorubicin (eller andet

antracyklin).

4.2

Dosering og administration

Caelyx pegylated liposomal bør kun indgives under opsyn af en kvalificeret onkolog specialiseret i

indgift af cytotoksiske midler.

Caelyx pegylated liposomal udviser enestående farmakokinetiske egenskaber og må ikke ombyttes

med andre formuleringer af doxorubicinhydrochlorid.

Dosering

Brystcancer/ovariecancer

Caelyx pegylated liposomal indgives intravenøst i en dosis på 50 mg/m

én gang hver fjerde uge, så

længe sygdommen ikke progredierer, og patienten fortsætter med at tolerere behandlingen.

Myelomatose

Caelyx pegylated liposomal indgives i en dosis på 30 mg/m

på dag 4 i 3-ugers behandlingen med

bortezomib. Caelyx pegylated liposomal gives som en 1-times infusion straks efter

bortezomibinfusionen. Behandlingen med bortezomib består af 1,3 mg/m

på dag 1, 4, 8 og 11 hver

3. uge. Dosis bør gentages så længe patienten responderer tilfredsstillende og tåler behandlingen.

Dosering af begge lægemidler på dag 4 kan udskydes i op til 48 timer, hvis det er medicinsk

nødvendigt. Bortezomibdoser bør gives med mindst 72 timers interval.

AIDS-relateret KS

Caelyx pegylated liposomal indgives intravenøst i en dosis på 20 mg/m

hver anden til tredje uge.

Undgå kortere intervaller end 10 dage, idet lægemiddelakkumulering og øget toksicitet ikke kan

udelukkes. Behandling af patienter i to til tre måneder anbefales for at opnå et terapeutisk respons.

Fortsæt behandling efter behov for at opretholde et terapeutisk respons.

Alle patienter

Hvis patienten oplever tidlige symptomer eller tegn på infusionsreaktion (se pkt. 4.4 og 4.8), seponer

da øjeblikkeligt infusionen, giv hensigtsmæssig præmedicinering (antihistamin og/eller kortvirkende

kortikosteroid) og start igen med en langsommere hastighed.

Retningslinjer for dosisjustering af Caelyx pegylated liposomal

For at modvirke bivirkninger som palmoplantar erytrodysæstesi (PPE) og stomatitis eller

hæmatologisk toksicitet kan dosis reduceres eller udskydes. Retningslinjer for Caelyx pegylated

liposomal-dosisjustering sekundært til ovennævnte bivirkninger er angivet i tabellerne nedenfor.

Graduering af toksiciteten i disse tabeller er baseret på National Cancer Institute Common Toxicity

Criteria (NCI-CTC).

Tabellerne for PPE (tabel 1) og stomatitis (tabel 2) angiver fremgangsmåden, som blev fulgt for

dosisjustering i kliniske undersøgelser af bryst- eller ovariecancerbehandling (justering af den

anbefalede 4 ugers behandlingscyklus): hvis disse toksiciteter forekommer i patienter med AIDS

relateret KS, kan den anbefalede 2 til 3 ugers behandlingscyklus modificeres på tilsvarende vis.

Tabellen for hæmatologisk toksicitet (tabel 3) angiver fremgangsmåden, som blev fulgt for

dosisjustering i kliniske undersøgelser af behandling af patienter udelukkende med bryst- eller

ovariecancer. Dosisjustering hos patienter med AIDS-KS er beskrevet under pkt. 4.8.

Tabel 1.

Palmoplantar erytrodysæstesi

Uge efter forudgående Caelyx pegylated liposomal-dosis

Grad af toksicitet

ved nuværende

bedømmelse

Uge 4

Uge 5

Uge 6

Grad 1

(let erytem, hævelse

eller deskvamation,

som ikke forstyrrer

daglige aktiviteter)

Gendoser

medmindre

patienten har haft en

forudgående

grad 3 eller 4 hud-

toksicitet, i hvilket

tilfælde der ventes en

yderligere uge

Gendoser

medmindre

patienten har haft en

forudgående

grad 3 eller 4 hud-

toksicitet, i hvilket

tilfælde der ventes en

yderligere uge

Reducer dosis

med 25 %; vend

tilbage til 4 ugers

interval

Grad 2

(erytem, deskvamation

eller hævelse, som

forstyrrer, men ikke

udelukker, normale

fysiske aktiviteter;

små blister eller

sårdannelser mindre

end 2 cm i diameter)

Vent en

yderligere uge

Vent en

yderligere uge

Reducer dosis

med 25 %; vend

tilbage til 4 ugers

interval

Grad 3

(blisterdannelse,

sårdannelse eller

hævelse, som

forstyrrer gang eller

normale daglige

aktiviteter; kan ikke

bære almindeligt tøj)

Vent en

yderligere uge

Vent en

yderligere uge

Træk patienten ud

af behandlingen

Grad 4

(diffus eller lokal

proces, som forårsager

infektiøse

komplikationer eller

en sengeliggende

tilstand eller

hospitalsindlæggelse)

Vent en

yderligere uge

Vent en

yderligere uge

Træk patienten ud

af behandlingen

Tabel 2.

Stomatitis

Uge efter forudgående Caelyx pegylated liposomal-dosis

Grad af toksicitet ved

nuværende

bedømmelse

Uge 4

Uge 5

Uge 6

Grad 1

(smertefrie sår, erytem

eller let ømhed)

Gendoser

medmindre

patienten har haft en

forudgående

grad 3 eller 4 stoma-

titis, i hvilket tilfælde

der ventes en

yderligere uge

Gendoser

medmindre

patienten har haft en

forudgående

grad 3 eller 4 stoma-

titis, i hvilket tilfælde

der ventes en

yderligere uge

Reducer dosis

med 25 %; vend

tilbage til 4 ugers

interval eller træk

patienten ud af

behandlingen i

henhold til lægens

vurdering

Grad 2

(smertefuldt erytem,

ødem eller sår, men

kan spise)

Vent en

yderligere uge

Vent en

yderligere uge

Reducer dosis

med 25 %; vend

tilbage til 4 ugers

interval eller træk

patienten ud af

behandlingen i

henhold til lægens

vurdering

Grad 3

(smertefuldt erytem,

ødem eller sår, men

kan ikke spise)

Vent en

yderligere uge

Vent en

yderligere uge

Træk patienten ud

af behandlingen

Grad 4

(kræver parenteral

eller enteral ernæring)

Vent en

yderligere uge

Vent en

yderligere uge

Træk patienten ud

af behandlingen

Tabel 3.

Hæmatologisk toksicitet (neutrofile granulocytter (ANC) eller blodplader) –

behandling af patienter med bryst- eller ovariecancer

GRAD

ANC

BLODPLADER

JUSTERING

Grad 1

1.500 – 1.900

75.000 – 150.000

Genoptag behandling uden

dosisreduktion.

Grad 2

1.000 – < 1.500

50.000 - < 75.000

Vent til ANC

1.500 og blodplader

75.000; gendoser uden

dosisreduktion.

Grad 3

500 – < 1.000

25.000 - < 50.000

Vent til ANC

1.500 og blodplader

75.000; gendoser uden

dosisreduktion.

Grad 4

< 500

< 25.000

Vent til ANC

1.500 og blodplader

75.000; reducer dosis med 25 %

eller fortsæt normaldosis med støtte

af vækstfaktor.

For patienter med myelomatose, der bliver behandlet med Caelyx pegylated liposomal i kombination

med bortezomib, og som oplever PPE eller stomatitis, bør Caelyx pegylated liposomal-dosis ændres

som beskrevet i henholdsvis Tabel 1 og 2 ovenfor. Tabel 4 nedenfor viser det skema, der er fulgt for

andre doseringsændringer i den kliniske undersøgelse af kombinationsbehandling med Caelyx

pegylated liposomal og bortezomib af patienter med myelomatose. Der henvises til produktresumeet

for bortezomib for mere detaljeret information om bortezomibdosis og dosisjustering.

Tabel 4.

Dosisjustering for Caelyx pegylated liposomal + bortezomib

kombinationsbehandling – patienter med myelomatose

Patientstatus

Caelyx pegylated liposomal

Bortezomib

Feber ≥ 38

C og

ANC < 1.000/mm

Indgiv ikke denne cyklus, hvis

det er før dag 4; hvis det er

efter dag 4, reducér næste

dosis med 25 %.

Reducér næste dosis

med 25 %.

På en hvilken som helst dag

med indgivelse af medicin

efter dag 1 for hver cyklus:

Blodpladetal < 25.000/mm

Hæmoglobin < 8 g/dl

ANC < 500/mm

Indgiv ikke denne cyklus, hvis

det er før dag 4; hvis det er

efter dag 4, reducér næste

dosis med 25 % i de

efterfølgende cyklusser, hvis

bortezomib er reduceret for

hæmatologisk toksicitet.*

Indgives ikke, hvis 2 eller

flere doser i en cyklus ikke er

givet, reducér dosis med 25 %

i de efterfølgende cykluser.

Grad 3 eller 4 non-

hæmatologisk medicinrelateret

toksicitet

Indgives ikke førend

genvindelse af grad < 2 og

reducér dosis med 25 % for

alle efterfølgende doser.

Indgives ikke førend

genvindelse af grad < 2 og

reducér dosis med 25 % for

alle efterfølgende doser.

Neuropatisk smerte eller

perifer neuropati

Ingen dosisjustering.

Se produktresumeet for

bortezomib.

* Der henvises til produktresumeet for bortezomib for mere information om bortezomibdosis og dosisjustering.

Nedsat leverfunktion

Caelyx pegylated liposomal farmakokinetik bestemt i et lille antal patienter med forhøjede total-

bilirubin værdier afviger ikke fra patienter med normal total-bilirubin; indtil flere erfaringer er opnået,

bør Caelyx pegylated liposomal-dosis i patienter med nedsat leverfunktion imidlertid reduceres baseret

på erfaringen fra de kliniske ovarieundersøgelsesprogrammer for bryst- og ovariecancer som følger:

hvis bilirubin er mellem 1,2 – 3,0 mg/dl ved initiering af behandlingen, reduceres den første dosis

med 25 %. Hvis bilirubin er > 3,0 mg/dl, reduceres den første dosis med 50 %. Hvis patienten tolererer

den første dosis uden en stigning i serum-bilirubin eller leverenzymer, kan dosis i cyklus 2 forøges til

det næste dosisniveau, det vil sige hvis første dosis er reduceret med 25 %, øg til normaldosis i

cyklus 2; hvis første dosis er reduceret med 50 %, øg til 75 % af normaldosis i cyklus 2. Dosis kan

forøges til normaldosis i efterfølgende cykluser, hvis det tolereres. Caelyx pegylated liposomal kan

anvendes til patienter med levermetastaser med samtidig forhøjelse af bilirubin og leverenzymer op

til 4 gange den øvre grænse af normalområdet. Vurder leverfunktionen ved brug af konventionelle

kliniske laboratorieundersøgelser såsom ALAT/ASAT, alkalisk fosfatase og bilirubin før indgift af

Caelyx pegylated liposomal.

Nedsat nyrefunktion

Da doxorubicin metaboliseres i leveren og udskilles i galden, bør dosisjustering ikke være nødvendig.

Populations-farmakokinetiske data (i det undersøgte område for creatinin clearance 30 - 156 ml/min)

viser, at udskillelsen af Caelyx pegylated liposomal ikke påvirkes af nyrefunktionen. Der findes ingen

farmakokinetiske data for patienter med creatinin clearance under 30 ml/minut.

Splenektomerede patienter med AIDS-relateret KS

Da der ikke er erfaring med Caelyx pegylated liposomal hos patienter, som har fået foretaget

splenektomi, anbefales behandling med Caelyx pegylated liposomal ikke.

Pædiatrisk population

Erfaring med børn er begrænset. Caelyx pegylated liposomal anbefales ikke til patienter under 18 år.

Ældre

Populations-baseret analyse viser, at alder over det undersøgte område (21 – 75 år) ikke signifikant

ændrer farmakokinetikken af Caelyx pegylated liposomal.

Administration

Caelyx pegylated liposomal administreres som intravenøs infusion. For yderligere instruktioner om

tilberedning og særlige forholdsregler for håndtering, se pkt. 6.6.

Caelyx pegylated liposomal må ikke administreres som bolusinjektion eller ufortyndet koncentrat. Det

anbefales, at Caelyx pegylated liposomal-infusionsslangen forbindes via en sideport til en intravenøs

infusion med glucose 50 mg/ml (5 %) for at opnå yderligere fortynding og mindske risikoen for

trombose og ekstravasation. Infusionen kan gives i en perifer vene. Må ikke administreres med in-line

filtre. Caelyx pegylated liposomal må ikke indgives intramuskulært eller subkutant (se pkt. 6.6).

For doser < 90 mg: fortynd Caelyx pegylated liposomal i 250 ml glucose 50 mg/ml (5 %)

infusionsvæske, opløsning.

For doser

90 mg: fortynd Caelyx pegylated liposomal i 500 ml glucose 50 mg/ml (5 %)

infusionsvæske, opløsning.

Brystcancer/ovariecancer/myelomatose

For at minimere risikoen for infusionsreaktioner indgives den første dosis med en hastighed, som ikke

overstiger 1 mg/minut. Hvis der ikke ses en infusionsreaktion, kan efterfølgende Caelyx pegylated

liposomal-infusioner indgives over en 60 minutters periode.

Hos patienter, som oplever en infusionsreaktion, bør infusionsmetoden modificeres på følgende måde:

5 % af den totale dosis infunderes langsomt i løbet af de første 15 minutter. Hvis dette tåles uden

reaktion, kan infusionshastigheden fordobles de næste 15 minutter. Hvis dette tåles, kan infusionen

afsluttes i løbet af den næste time med en total infusionstid på 90 minutter.

AIDS-relateret KS

Caelyx pegylated liposomal-dosen fortyndes i 250 ml glucose 50 mg/ml (5 %) infusionsvæske,

opløsning og indgives som intravenøs infusion over 30 minutter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, jordnødder eller soja eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Caelyx pegylated liposomal må ikke anvendes til behandling af AIDS-KS, der kan behandles effektivt

med lokal terapi eller systemisk alfa-interferon.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

På grund af forskelle i farmakokinetiske egenskaber og dosering må Caelyx pegylated liposomal ikke

ombyttes med andre formuleringer af doxorubicinhydrochlorid.

Kardiel toksicitet

Det anbefales, at alle patienter, der behandles med Caelyx pegylated liposomal, rutinemæssigt og

hyppigt får taget elektrokardiogram. Forbigående EKG-ændringer såsom T-takudfladning, ST-

depression og godartede arytmier anses ikke for at være tvingende årsag til seponering af Caelyx

pegylated liposomal. Dog anses reduktion af QRS-bølgen som tegn på kardial toksicitet. Indtræder

denne ændring, skal den mest definitive test for antracyklin myokardiel skade, en endomyokardiel

biopsi, overvejes.

Mere specifikke metoder til evaluering og monitorering af hjertefunktion end EKG er måling af

venstre ventrikels ejektionsfraktion ved ekkokardiografi eller endnu bedre ved flervejs-angiografi

(MUGA). Disse metoder skal anvendes rutinemæssigt før initiering af Caelyx pegylated liposomal-

behandling og bør gentages jævnligt under behandlingen. Vurderingen af venstre ventrikels funktion

betragtes som obligatorisk før hver yderligere indgift af Caelyx pegylated liposomal, der overstiger en

kumulativ dosis over livstid for antracyklin på 450 mg/m

De ovenfor beskrevne tests og metoder til monitorering af hjertefunktionen under antracyklin-

behandling skal anvendes i følgende rækkefølge: EKG-monitorering, måling af venstre ventrikels

ejektionsfraktion og endomyokardiel biopsi. Hvis et prøveresultat tyder på mulig kardiel skade i

forbindelse med Caelyx pegylated liposomal-behandling, skal fordelen ved fortsat terapi nøje vurderes

over for risikoen for kardiel skade.

Anvend kun Caelyx pegylated liposomal til patienter med behandlingskrævende kardiovaskulær

sygdom, hvis fordelen opvejer risikoen for patienten.

Udvis forsigtighed over for patienter med forringet hjertefunktion, der behandles med Caelyx

pegylated liposomal.

Ved mistanke om kardiomyopati, det vil sige når venstre ventrikels ejektionsfraktion er faldet

væsentligt i forhold til værdierne før behandlingen, og/eller venstre ventrikels ejektionsfraktion er

lavere end en prognostisk relevant værdi (for eksempel < 45 %), kan endomyokardiel biopsi overvejes

og fordelen ved fortsat behandling skal omhyggeligt vurderes over for risikoen for at udvikle

irreversibel skade på hjertet.

Hjerteinsufficiens på grund af kardiomyopati kan forekomme pludseligt uden forudgående ændringer i

EKG og kan også forekomme flere uger efter behandlingsophør.

Forsigtighed skal iagttages hos patienter, der har modtaget andre antracykliner. I vurderingen af den

samlede dosis doxorubicinhydrochlorid skal også indgå enhver forudgående (eller samtidig)

behandling med kardiotoksiske præparater såsom andre antracykliner/antraquinoner eller f.eks. 5-

fluorouracil. Kardiotoksicitet kan også forekomme ved kumulative antracyklindoser mindre

end 450 mg/m

hos patienter med forudgående mediastinal strålebehandling eller hos patienter i

samtidig cyclophosphamidbehandling.

Den kardielle sikkerhedsprofil ved den anbefalede dosering til både bryst- og ovariecancer (50 mg/m

svarer til 20 mg/m

profilen for patienter med AIDS-KS (se pkt. 4.8).

Myelosuppression

Mange patienter, der behandles med Caelyx pegylated liposomal, har baseline-myelosuppression som

følge af faktorer såsom deres præeksisterende HIV-sygdom eller adskillige samtidige eller

forudgående medicinske behandlinger eller tumorer involverende knoglemarven. I den centrale

undersøgelse hos patienter med ovariecancer behandlet med en dosis på 50 mg/m

, var

myelosuppression generelt let til moderat, reversibel og var ikke forbundet med episoder af

neutropenisk infektion eller sepsis. Ydermere, i en kontrolleret klinisk undersøgelse af Caelyx

pegylated liposomal sammenlignet med topotecan var hyppigheden af behandlingsrelateret sepsis

betydelig mindre i Caelyx pegylated liposomal-behandlede ovariecancerpatienter i forhold til

topotecan behandlingsgruppen. En lignende lav forekomst af myelosuppression sås hos patienter med

metastaserende brystcancer, som fik Caelyx pegylated liposomal i en klinisk undersøgelse med dette

som førstevalgspræparat. I modsætning til erfaringen med bryst- eller ovariecancerpatienter synes

myelosuppression at være den dosisbegrænsende bivirkning hos patienter med AIDS-KS (se pkt. 4.8).

På grund af risikoen for knoglemarvssuppression skal regelmæssige blodtællinger foretages under

behandling med Caelyx pegylated liposomal, og som minimum før hver dosis af Caelyx pegylated

liposomal.

Vedvarende alvorlig myelosuppression kan medføre superinfektion eller blødning.

I kontrollerede kliniske undersøgelser med patienter med AIDS-KS var opportunistiske infektioner

tilsyneladende mere hyppige under behandling med Caelyx pegylated liposomal sammenlignet med

bleomycin/vincristin behandling. Patienter og læger skal være klar over denne højere forekomst og

handle herefter.

Sekundære hæmatologiske maligniteter

Som for andre DNA-beskadigende antineoplastiske stoffer har sekundære akutte myeloide leukæmier

og myelodysplasier været rapporteret hos patienter, der har fået kombinationsbehandling med

doxorubicin. Enhver patient, behandlet med doxorubicin, bør derfor holdes under hæmatologisk

overvågning.

Sekundære orale neoplasmer

Der er i yderst sjældne tilfælde rapporteret om sekundær oral cancer hos patienter efter langvarig (over

et år) eksponering for Caelyx pegylated liposomal og hos patienter, der fik en kumulativ dosis Caelyx

pegylated liposomal over 720 mg/m

. Der er diagnosticeret tilfælde af sekundær oral cancer såvel

under behandling med Caelyx pegylated liposomal og i op til 6 år efter den sidste dosis. Patienterne

bør undersøges regelmæssigt for forekomst af mundsår eller andre orale gener, der kan være tegn på

sekundær oral cancer.

Infusionsrelaterede reaktioner

Alvorlige og nogle gange livstruende infusionsreaktioner, som er karakteriseret ved allergilignende

eller anafylaktoid-lignende reaktioner med symptomer omfattende astma, rødme, urticaria-udslæt,

brystsmerte, feber, hypertension, takykardi, kløe, svedtendens, kortåndethed, ansigtsødem,

kulderystelser, rygsmerte, sammensnørende fornemmelse over thorax og hals og/eller hypotension,

kan forekomme inden for minutter efter start af infusionen af Caelyx pegylated liposomal. I meget

sjældne tilfælde har kramper også været set i forbindelse med infusionsrelaterede reaktioner (se

pkt. 4.8). Midlertidig afbrydelse af infusionen afhjælper sædvanligvis disse symptomer uden

yderligere behandling. Medicin til at behandle disse symptomer (såsom antihistaminer,

kortikosteroider, adrenalin og krampestillende midler) samt nødudstyr bør imidlertid være til rådighed

for akut brug. Hos de fleste patienter kan behandling genoptages, efter at alle symptomer er ophørt,

uden recidiv. Infusionsreaktioner kommer sjældent igen efter den første behandlingscyklus. For at

minimere risikoen for infusionsreaktioner bør den første dosis indgives med en hastighed, der ikke

overstiger 1 mg/minut (se pkt. 4.2).

Diabetespatienter

Bemærk, at hvert hætteglas Caelyx pegylated liposomal indeholder saccharose og dosis indgives

i glucose 50 mg/ml (5 %) infusionsvæske, opløsning.

For almindelige bivirkninger, der krævede ændringer i dosis eller afbrydelse henvises til pkt. 4.8.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført egentlige lægemiddelinteraktionsundersøgelser med Caelyx pegylated liposomal,

dog er der udført fase II kombinationsundersøgelser med konventionelle kemoterapeutiske stoffer hos

patienter med ondartede gynækologiske sygdomme. Udvis forsigtighed ved samtidig anvendelse af

lægemidler med kendt interaktion over for standard doxorubicinhydrochlorid. Caelyx pegylated

liposomal kan, som andre doxorubicinhydrochlorid-præparater, potensere toksiciteten af anden

cancerbehandling. I kliniske undersøgelser hos patienter med massive tumorer (inklusive bryst- og

ovariecancer), som samtidig har fået cyclophosphamid eller taxaner, sås ingen yderligere toksiciteter.

Hos patienter med AIDS er forværring af cyclophosphamid-induceret hæmoragisk cystitis og

forstærkning af 6-merkaptopurins levertoksiske virkning rapporteret for standard

doxorubicinhydrochlorid. Forsigtighed skal udvises ved samtidig indgift af ethvert andet cytotoksisk

stof og i særdeleshed ved stoffer med toksisk virkning på knoglemarven.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Doxorubicinhydrochlorid er mistænkt for at forårsage alvorlige fosterskader, hvis det anvendes under

graviditet. Caelyx pegylated liposomal bør derfor ikke anvendes under graviditet, medmindre det er

klart nødvendigt.

Fertile kvinder

Fertile kvinder skal rådes til at undgå graviditet, mens de eller deres mandlige partner behandles med

Caelyx pegylated liposomal samt i de første seks måneder efter seponering af Caelyx pegylated

liposomal-behandling (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om Caelyx pegylated liposomal udskilles i modermælk. Da mange lægemidler,

inklusive antracykliner, udskilles i modermælk og på grund af muligheden for alvorlige uønskede

reaktioner hos diende spædbørn skal mødre derfor ophøre med at amme før påbegyndelse af Caelyx

pegylated liposomal-behandling. Sundhedseksperter anbefaler, at HIV-smittede kvinder ikke ammer

deres spædbørn under nogen omstændigheder for at undgå overførsel af HIV.

Fertilitet

Virkningen af doxorubicinhydrochlorid på human fertilitet er ikke undersøgt (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Caelyx pegylated liposomal påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner. Der er imidlertid i kliniske undersøgelser indtil dato i sjældne tilfælde (< 5 %)

set svimmelhed og døsighed ved behandling med Caelyx pegylated liposomal. Patienter, der oplever

sådanne virkninger, skal undlade at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den hyppigst rapporterede bivirkning i bryst/ovariecancer kliniske undersøgelser (50 mg/m

hver

4. uge) var palmoplantar erytrodysæstesi (PPE). Den totale forekomst af rapporteret PPE var 44,0 % -

46,1 %. De fleste af disse bivirkninger var lette, med alvorlige tilfælde (grad 3) rapporteret i 17 % -

19,5 %. Incidencen af rapporterede livstruende tilfælde (grad 4) var < 1 %. PPE resulterede sjældent i

permanent afbrydelse af behandlingen (3,7 % - 7,0 %). PPE er karakteriseret ved smertefuldt, plettet

rødmende hududslæt. Hos patienter, der oplever denne reaktion, ses det generelt efter to eller tre

behandlingscykler. Bedring forekommer normalt efter en - to uger, og i nogle tilfælde kan det tage op

til 4 uger eller længere før komplet resolution. Pyridoxin i en dosis på 50 - 150 mg om dagen og

kortikosteroider er blevet anvendt forebyggende og til behandling af PPE, men denne terapi er ikke

blevet evalueret i fase III-forsøg. Andre måder til at forebygge og behandle PPE inkluderer at holde

hænder og fødder kolde ved at udsætte dem for køligt vand (iblødlægning, bade eller svømning), at

undgå overdreven varme/varmt vand og at holde dem nøgne (ingen strømper, handsker eller

stramtsiddende sko). PPE forekommer at være primært relateret til doseringen, og kan reduceres ved at

forlænge dosisintervallet 1 - 2 uger (se pkt. 4.2). Denne reaktion kan imidlertid være alvorlig og

svækkende hos nogle patienter og kan påkræve afbrydelse af behandlingen. Stomatitis/mucositis og

kvalme blev ligeledes hyppigt rapporteret i bryst/ovariecancer patientpopulationer, hvorimod

myelosuppression (oftest leukopeni) var den mest almindelige bivirkning i AIDS-KS-programmet

(20 mg/m

hver 2. uge) (se pkt. AIDS-KS). PPE blev rapporteret hos 16 % af patienterne med

myelomatose, der blev behandlet med Caelyx pegylated liposomal og bortezomib

kombinationsbehandling. Grad 3 PPE blev rapporteret hos 5 % af patienterne. Ingen Grad 4 PPE blev

rapporteret. De hyppigst rapporterede bivirkninger (lægemiddelrelaterede behandlingsudløste) i

kombinationsbehandling (Caelyx pegylated liposomal + bortezomib) var kvalme (40 %),

diarre (35 %), neutropeni (33 %), trombocytopeni (29 %), opkastning (28 %), træthed (27 %) og

forstoppelse (22 %).

Brystcancer-program

509 patienter med fremskreden brystcancer, som ikke tidligere havde modtaget kemoterapi for

metastaserende sygdom, blev behandlet med Caelyx pegylated liposomal (n=254) i en dosis på

50 mg/m

hver 4. uge, eller doxorubicin (n=255) i en dosis på 60 mg/m

hver 3. uge, i en

fase III klinisk undersøgelse (I97-328). De følgende almindelige bivirkninger blev rapporteret oftere

med doxorubicin end med Caelyx pegylated liposomal: kvalme (53 % mod 37 %; grad 3/4 5 % mod

3 %), opkastning (31 % mod 19 %; grad 3/4 4 % mod mindre end 1 %), enhver alopeci (66 % mod

20 %), udtalt alopeci (54 % mod 7 %) og neutropeni (10 % mod 4 %; grad 3/4 8 % mod 2 %).

Mucositis (23 % mod 13 %; grad 3/4 4 % mod 2 %), og stomatitis (22 % mod 15 %; grad 3/4 5 % mod

2 %) blev rapporteret oftere med Caelyx pegylated liposomal end med doxorubicin.

Gennemsnitsvarigheden af de mest alvorlige tilfælde (grad 3/4) for begge grupper var 30 dage eller

mindre. Se tabel 5 for en komplet liste over uønskede reaktioner rapporteret i Caelyx pegylated

liposomal-behandlede patienter.

Incidensen af livstruende (grad 4) hæmatologiske reaktioner var < 1,0 % og sepsis blev rapporteret hos

1 % af patienterne. Støtte af vækstfaktor eller transfusion var nødvendig hos henholdsvis 5,1 % og

5,5 % af patienterne (se pkt. 4.2).

Klinisk signifikante afvigelser i laboratorieværdier (grad 3 og 4) i denne gruppe var lav med øget total

bilirubin, ASAT og ALAT rapporteret hos henholdsvis 2,4 %, 1,6 % og < 1 % af patienterne. Ingen

klinisk signifikant stigning i serum-kreatinin blev rapporteret.

Tabel 5.

Behandlingsrelaterede bivirkninger rapporteret i brystcancer kliniske undersøg-

elser (50 mg/m2 hver 4. uge) (Caelyx pegylated liposomal-behandlede patienter)

efter sværhedsgrad, systemorganklasser i henhold til MedDRA-databasen og

standardterminologi

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000

til < 1/100)

CIOMS III

Bivirkninger efter

organsystem

Brystcancer

Alle sværhedsgrader

n=254

5 %)

Brystcancer

Grad 3/4

n=254

5 %)

Brystcancer

n=404

(1-5 %)

ikke tidligere

rapporteret i kliniske

undersøgelser

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Pharyngitis

Folliculitis,

svampeinfektion,

forkølelsessår (non-

herpetisk), infektion i

øvre luftveje

Ikke almindelig

Pharyngitis

Blod og lymfesystem

Almindelig

Leukopeni, anæmi,

neutropeni,

trombocytopeni

Leukopeni, anæmi

Trombocytæmi

Ikke almindelig

Neutropeni

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Anoreksi

Almindelig

Anoreksi

Nervesystemet

Almindelig

Parestesi

Parestesi

Perifer neuropati

Ikke almindelig

Somnolens

Øjne

Almindelig

Tåreflåd, sløret syn

Hjerte

Almindelig

Ventrikulær arytmi

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Næseblod

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme, stomatitis,

opkastning

Almindelig

Abdominalsmerte,

forstoppelse, diarre,

dyspepsi, mundsår

Abdominalsmerte,

diarre, kvalme,

stomatitis

Oral smerte

Ikke almindelig

Mundsår,

forstoppelse,

opkastning

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

PPE*, alopeci, udslæt

PPE*

Almindelig

Tør hud, misfarvning af

huden, unormal

pigmentering, erytem

Udslæt

Bulløs eruption,

dermatitis,

erytematøst udslæt,

neglelidelse,

skællende hud

Ikke almindelig

Unormal

pigmentering, erytem

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Kramper i benene,

knoglesmerter,

smerter i

bevægeapparatet

Det reproduktive system og mammae

Almindelig

Brystsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Asteni, træthed, ikke

specifik mucositis

Almindelig

Svaghed, feber, smerte

Asteni, ikke specifik

mucositis

Ødem, ødem i benene

Ikke almindelig

Træthed, svaghed,

smerte

palmoplantar erytrodysæstesi (hånd-fod syndrom)

Ovariecancer-program

512 patienter med ovariecancer (en gruppe på 876 solide tumorpatienter) blev behandlet med Caelyx

pegylated liposomal med en dosis på 50 mg/m

i kliniske undersøgelser. Se tabel 6 for bivirkninger

rapporteret hos patienter behandlet med Caelyx pegylated liposomal.

Tabel 6.

Behandlingsrelaterede bivirkninger rapporteret i ovariecancer kliniske undersøg-

elser (50 mg/m

2

hver 4. uge) (Caelyx pegylated liposomal-behandlede patienter)

efter sværhedsgrad, systemorganklasser i henhold til MedDRA-databasen og

standardterminologi

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100)

CIOMS III

Bivirkninger efter

organsystem

Ovariecancer

Alle sværhedsgrader/

n=512

5 %)

Ovariecancer

Grad 3/4

n=512

5 %)

Ovariecancer

n=512

(1-5 %)

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Pharyngitis

Infektion, oral

moniliasis, herpes

zoster,

urinvejsinfektion

Ikke almindelig

Pharyngitis

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Leukopeni, anæmi,

neutropeni,

trombocytopeni

Neutropeni

Almindelig

Leukopeni, anæmi,

trombocytopeni

Hypokromisk anæmi

Immunsystemet

Almindelig

Allergisk reaktion

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Anoreksi

Almindelig

Dehydrering, kakeksi

Ikke almindelig

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Angst, depression,

søvnløshed

Nervesystemet

Almindelig

Paræstesi, somnolens

Hovedpine,

svimmelhed,

neuropati, hypertoni

Ikke almindelig

Parestesi, somnolens

Øjne

Almindelig

Konjunktivitis

Hjerte

Almindelig

Kardiovaskulære

sygdomme

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Vasodilation

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø, øget hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Forstoppelse, diarre,

kvalme, stomatitis,

opkastning

Almindelig

Abdominalsmerte,

dyspepsi, mundsår

Kvalme, stomatitis,

opkastning,

abdominalsmerte,

diarre

Mundsår, øsofagitis,

kvalme og

opkastning, gastritis,

dysfagi, mundtørhed,

flatulens,

tandkødsbetændelse,

smagsforandring

Ikke almindelig

Forstoppelse,

dyspepsi, mundsår

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

PPE*, alopeci, udslæt

PPE*

Almindelig

Tør hud, misfarvning af

huden

Alopeci, udslæt

Bulløst udslæt med

småblærer, pruritus,

eksfoliativ dermatitis,

hudlidelser,

makulopapuløst

udslæt, svedtendens,

acne, sår på huden

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Rygsmerter, myalgi

Nyrer og urinveje

Almindelig

Dysuri

Det reproduktive system og mammae

Almindelig

Vaginitis

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Asteni, lidelser i mukøse

membraner

Almindelig

Feber, smerte

Asteni, lidelser i

mucøse membraner,

smerte

Kulderystelse,

brystsmerte,

utilpashed, perifer

ødem

Ikke almindelig

Feber

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab

palmorplantar erytrodysæstesi (hånd-fod syndrom)

Myelosuppression var for det meste let eller moderat og let at styre. Sepsis relateret til leukopeni blev

observeret sjældent (< 1 %). Vækstfaktorstøtte var sjældent nødvendigt (< 5 %), og transfusionsstøtte

var nødvendigt hos omkring 15 % af patienterne (se pkt. 4.2).

I en gruppe på 410 patienter med ovariecancer forekom der klinisk signifikante

laboratorieabnormiteter i kliniske undersøgelser med Caelyx pegylated liposomal inklusive stigning i

total-bilirubin (sædvanligvis hos patienter med levermetastaser) (5 %) og serum-kreatinin (5 %).

Stigning i ASAT blev rapporteret mindre hyppigt (< 1 %).

Solide tumorpatienter: i en større gruppe på 929 patienter med solide tumorer (inklusive brystcancer

og ovariecancer) overvejende behandlet med en dosis på 50 mg/m

hver 4. uge, er sikkerhedsprofilen

og forekomsten af bivirkninger sammenlignelig med hvad der sås for patienter behandlet i de pivotale

brystcancer og ovariecancer undersøgelser.

Myelomatose-program

318 patienter ud af 646 patienter med myelomatose, der har modtaget mindst 1 tidligere behandling,

blev behandlet med en kombinationsbehandling bestående af Caelyx pegylated liposomal og

bortezomib. Caelyx pegylated liposomal blev givet i en dosis på 30 mg/m

som intravenøs infusion

over en time på 4. dagen efter indgivelsen af bortezomib. Bortezomib indgives i en dosis på 1,3 mg/m

på dag 1, 4, 8 og 11 hver tredje uge eller som bortezomib monoterapi i en fase III klinisk undersøgelse.

Se tabel 7 for bivirkninger rapporteret hos ≥ 5 % af de patienter, der blev behandlet med Caelyx

pegylated liposomal og bortezomib kombinationsbehandling.

Neutropeni, trombocytopeni og anæmi var de hyppigste rapporterede hæmatologiske tilfælde, der blev

rapporteret ved både kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal og bortezomib og

bortezomib monoterapi. Forekomsten af grad 3 og grad 4 neutropeni var højere hos gruppen, der var i

kombinationsbehandling end i monoterapi-gruppen (28 % vs. 14 %). Forekomsten af grad 3 og grad 4

trombocytopeni var højere hos gruppen, der var i kombinationsbehandling end i monoterapi-gruppen

(22 % vs. 14 %). Forekomsten af anæmi var tilsvarende i begge behandlingsgrupper (7 % vs. 5 %).

Stomatitis blev rapporteret hyppigere i gruppen, der fik kombinationsbehandling (16 %) end i

monoterapi-gruppen (3 %), og de fleste tilfælde var grad 2 eller mindre i sværhedsgrad. Grad 3

stomatitis blev rapporteret hos 2 % af patienterne i gruppen, der fik kombinationsbehandling. Ingen

grad 4 stomatitis blev rapporteret.

Kvalme og opkastning blev rapporteret hyppigere i gruppen, der fik kombinationsbehandling (40 %

og 28 %) end i monoterapi-gruppen (32 % og 15 %) og var fortrinsvist af grad 1 og 2 sværhedsgrad.

38 % af patienterne afbrød behandlingen med det ene eller begge stoffer som følge af bivirkninger.

Almindelige bivirkninger, der førte til behandlingsafbrydelse af bortezomib og Caelyx pegylated

liposomal, inkluderede PPE, neuralgi, perifer neuropati, perifer sensorisk neuropati, trombocytopeni,

fald i ejektionsfraktion og træthed.

Tabel 7.

Behandlingsrelaterede bivirkninger, der er rapporteret ved kliniske undersøgelser af

myelomatose (Caelyx pegylated liposomal 30 mg/m

2

i kombination med bortezomib

hver 3. uge) efter sværhedsgrad, systemorganklasser i henhold til MedDRA-

databasen og standardterminologi

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100)

CIOMS III

Bivirkninger efter

organsystem

Alle sværhedsgrader

n=318

5 %)

Grad 3/4**

n=318

5 % )

Alle sværhedsgrader

n=318

(1-5 %)

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Herpes simplex, herpes

zoster

Herpes zoster

Pneumoni,

nasopharyngitis, infektion

i øvre luftveje, svamp i

munden

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Anæmi, neutropeni,

trombocytopeni

Neutropeni,

trombocytopeni

Almindelig

Leukopeni

Anæmi, leukopeni

Febril neutropeni,

lymfopeni

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Anoreksi

Almindelig

Appetitløshed

Anoreksi

Dehydrering,

hypokaliæmi,

hyperkaliæmi,

hypomagnesiæmi,

hyponatriæmi,

hypocalcæmi

Ikke almindelig

Appetitløshed

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Søvnløshed

Angst

Nervesystemet

Meget almindelig

Perifer sanseneuropati,

neuralgi, hovedpine

Almindelig

Perifer neuropati,

neuropati, parestesi,

polyneuropati,

svimmelhed, dysgeusi

Neuralgi, perifer

neuropati, neuropati

Sløvhed, hypæstesi,

synkope, dysæstesi

Ikke almindelig

Hovedpine, perifer

sensorisk neuropati,

parestesi,

svimmelhed

Øjne

Almindelig

Konjunktivitis

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension, ortostatisk

hypotension,

ansigtsrødme,

hypertension, flebitis

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Hoste, næseblod,

aktivitetsfremkaldt dyspnø

Ikke almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme, diarre,

opkastning,

forstoppelse, stomatitis

Almindelig

Abdominal smerte,

dyspepsi

Kvalme, diarre,

opkastning,

stomatitis

Øvre abdominal smerte,

mundsår, mundtørhed,

dysfagi, stomatitis med

blegner

Ikke almindelig

Obstipation,

abdominalsmerter,

dyspepsi

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

PPE*, udslæt

Almindelig

Tør hud

PPE*

Pruritus, papuløst udslæt,

allergisk dermatitis,

erytem,

hyperpigmentering af hud,

petekkier, alopeci, udslæt

pga. medicinsk behandling

Ikke almindelig

Udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Smerte i ekstremiteter

Artralgi, myalgi,

muskelkrampe, muskulær

svaghed, smerte i

bevægeapparatet, smerte i

bevægeapparatet i

brystregionen

Det reproduktive system og mammae

Almindelig

Testikelerytem

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Asteni, træthed, pyreksi

Almindelig

Asteni, træthed

Perifert ødem,

kulderystelser, influenza-

lignende sygdom,

utilpashed, hypertermi

Ikke almindelig

Pyreksi

Undersøgelser

Almindelig

Nedsat vægt

Forhøjet

aspartataminotransferase,

nedsat ejektionsfraktion,

forhøjet blodkreatinin,

forhøjet

alaninaminotransferase

Palmoplantar erytrodysæstesi (hånd-fod syndrom).

Grad 3/4 bivirkning er baseret på bivirkningstermerne af alle sværhedsgrader med et overordnet tilfælde ≥ 5 % (se

bivirkningerne listet i første kolonne).

AIDS-relateret KS-program

Kliniske undersøgelser af AIDS-KS-patienter behandlet med 20 mg/m

Caelyx pegylated liposomal

viser, at myelosuppression var den hyppigste bivirkning, der anses for at være forbundet med Caelyx

pegylated liposomal-behandling, forekommende meget almindeligt (hos omkring halvdelen af

patienterne).

Leukopeni er den hyppigst forekommende bivirkning af Caelyx pegylated liposomal i denne

patientgruppe; neutropeni, anæmi og trombocytopeni er blevet observeret. Disse virkninger kan

forekomme tidligt i behandlingen. Hæmatologisk toksicitet kan nødvendiggøre dosisreduktion,

seponering eller udsættelse af behandlingen. Afbryd midlertidigt Caelyx pegylated liposomal-

behandling hos patienter med ANC tal < 1000/mm

og/eller thrombocyttal < 50.000/mm

. G-CSF

(eller GM-CSF) kan gives som samtidig behandling for at øge antallet af blodlegemer, når ANC-tallet

er < 1000/mm

i efterfølgende cykluser. Den hæmatologiske toksicitet for ovariecancerpatienter er

mindre svær end for AIDS-KS-gruppen (se afsnittet for patienter med ovariecancer ovenfor).

Bivirkninger i åndedrætssystemet forekom almindeligvis i kliniske undersøgelser med Caelyx

pegylated liposomal og kan være relaterede til opportunistiske infektioner (OI'er) i AIDS-

populationen. Opportunistiske infektioner er iagttaget hos KS-patienter efter indgivelse af Caelyx

pegylated liposomal og er hyppigt forekommende hos patienter med HIV-induceret

immuninsufficiens. De hyppigst forekommende OI'er i kliniske undersøgelser var candidiasis,

cytomegalovirus, herpes simplex, Pneumocystis carinii pneumoni og mycobakterium avium

kompleks.

Tabel 8.

Bivirkninger observeret hos patienter med AIDS-relateret KS i henhold til

CIOMS III-hyppighedskategorier

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); Ikke almindelig (≥ 1/1.000

til < 1/100)

Infektioner og parasitære sygdomme

almindelig

oral candidiasis

Blod og lymfesystem

meget almindelig

neutropeni, anæmi, leukopeni

almindelig

trombocytopeni

Metabolisme og ernæring

almindelig

anoreksi

Psykiske forstyrrelser

ikke almindelig

konfusion

Nervesystemet

almindelig

svimmelhed

ikke almindelig

paræstesi

Øjne

almindelig

retinitis

Vaskulære sygdomme

almindelig

vasodilatation

Luftveje, thorax og mediastinum

almindelige

dyspnø

Mave-tarm-kanalen

meget almindelig

kvalme

almindelig

diarre, stomatitis, opkastning, mundsår,

abdominalsmerter, glossitis, obstipation, kvalme

og opkastning

Hud og subkutane væv

almindelige

alopeci, udslæt

ikke almindelige

palmoplantar erytrodysæstesi (PPE)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

almindelig

asteni, feber, infusionsrelaterede akutte

reaktioner

Undersøgelser

almindelig

vægttab

Andre mindre hyppigt (< 5 %) forekommende bivirkninger omfattede overfølsomhedsreaktioner

inklusive anafylaktiske reaktioner. Efter markedsføring har bulløst udslæt været rapporteret i sjældne

tilfælde i denne patientgruppe.

Klinisk signifikante laboratorieabnormiteter forekom hyppigt (

5 %) omfattende forøgelse af alkalisk

fosfatase, ASAT og bilirubin, der mentes at være forbundet med den tilgrundliggende sygdom og ikke

med Caelyx pegylated liposomal. Reduktion af hæmoglobin og trombocytter var mindre hyppigt

rapporteret (< 5 %). Sepsis forbundet med leukopeni forekom sjældent (< 1 %). Nogle af disse

abnormaliteter kan have været forbundet med den tilgrundliggende HIV-infektion og ikke med Caelyx

pegylated liposomal.

Alle patienter

Hos 100 af 929 patienter (10,8 %) med massive tumorer blev infusionsrelaterede reaktioner beskrevet

under behandling med Caelyx pegylated liposomal, karakteriseret ved følgende Costart termer:

allergisk reaktion, anafylaktoid reaktion, astma, ansigtsødem, hypotension, vasodilatation, urticaria,

rygsmerter, brystsmerter, kulderystelser, feber, hypertension, takycardi, dyspepsi, kvalme,

svimmelhed, dyspnø, pharyngitis, udslæt, kløe, svedtendens, reaktion på injektionsstedet og

lægemiddelinteraktion. Vedvarende behandlingsophør blev sjældent rapporteret med 2 %. En lignende

hyppighed af infusionsreaktioner (12,4 %) og behandlingsophør (1,5 %) sås i brystcancer-programmet.

Hos patienter med myelomatose, der fik Caelyx pegylated liposomal og bortezomib, har der været

rapporteret infusionsassocierede reaktioner på 3 %. Hos patienter med AIDS-KS var

infusionsrelaterede reaktioner karakteriserede ved rødme, kortåndethed, ansigtsødem, hovedpine,

kulderysten, rygsmerter, sammensnørende fornemmelse over thorax og hals og/eller hypotension og

kan forventes med en hyppighed på 5 % til 10 %. I meget sjældne tilfælde har kramper været set i

forbindelse med infusionsrelaterede reaktioner. Hos alle patienter forekom infusionsrelaterede

reaktioner primært under den første infusion. Midlertidig seponering af infusionen afhjælper

sædvanligvis disse symptomer uden yderligere behandling. I næsten alle patienter kan Caelyx

pegylated liposomal-behandling genoptages, efter alle symptomer er ophørt, uden recidiv.

Infusionsreaktioner kommer sjældent igen efter første behandlingscyklus med Caelyx pegylated

liposomal (se pkt. 4.2).

Myelosuppression associeret med anæmi, trombocytopeni, leukopeni og sjældent febril neutropeni,

har været rapporteret hos patienter behandlet med Caelyx pegylated liposomal.

Stomatitis har været rapporteret hos patienter i behandling med kontinuerlige infusioner af

konventionel doxorubicinhydrochlorid og var hyppigt rapporteret hos patienter i Caelyx pegylated

liposomal-behandling. Det influerede ikke på fuldførelsen af patienters behandling, og normalt er

dosisændringer ikke nødvendige, med mindre stomatiten påvirker patientens evne til at spise. I så fald

kan dosisintervallet forlænges med 1 - 2 uger eller dosis nedsættes (se pkt. 4.2).

En øget forekomst af hjerteinsufficiens er forbundet med doxorubicin-behandling ved kumulative

livstidsdoser > 450 mg/m

eller ved lavere doser hos patienter med kardielle risikofaktorer.

Endomyokardie-biopsier på ni ud af ti AIDS-KS patienter, som fik kumulative doser af Caelyx

pegylated liposomal på mere end 460 mg/m

, viste ingen tegn på antracyklin-induceret kardiomyopati.

Den anbefalede Caelyx pegylated liposomal-dosis til AIDS-KS patienter er 20 mg/m

hver anden til

tredje uge. Den kumulative dosis, hvor kardiotoksicitet kunne give grund til betænkning hos disse

AIDS-KS patienter (> 400 mg/m

) ville kræve mere end 20 serier Caelyx pegylated liposomal-

behandling over en 40 - 60 ugers periode.

Derudover blev der foretaget endomyokardiebiopsier hos 8 patienter med massive tumorer med

kumulative antracyklin-doser på 509 mg/m

– 1.680 mg/m

. Omfanget af kardiotoksiciteten efter

Billingham-skalaen var grad 0 - 1,5. Disse scoringer er ensbetydende med ingen eller let

kardiotoksicitet.

I den pivotale fase III undersøgelse over for doxorubicin opfyldte 58/509 (11,4 %) randomiserede

patienter (10 behandlet med Caelyx pegylated liposomal i en dosis på 50 mg/m

/hver 4. uge mod

48 behandlet med doxorubicin i en dosis på 60 mg/m

/hver 3. uge) de protokoldefinerede kriterier for

kardiel toksicitet under behandling og/eller opfølgning. Kardiel toksicitet blev defineret som et fald på

20 points eller mere fra baseline, hvis venstre ventrikels ejektionsfraktion (LVEF) i hvile forblev

inden for normalområdet, eller et fald på 10 points eller mere, hvis LVEF blev unormal (lavere end

den nedre grænse af normalområdet). Ingen af de 10 patienter på Caelyx pegylated liposomal, som

havde kardiel toksicitet ifølge LVEF kriterierne, udviklede tegn og symptomer på hjerteinsufficiens. I

modsætning hertil udviklede 10 af 48 doxorubicin patienter, som havde kardiel toksicitet ifølge LVEF

kriterierne, også tegn og symptomer på hjerteinsufficiens.

Hos patienter med solide tumorer, omfattende en undergruppe af patienter med bryst- og ovariecancer,

behandlet med en dosis på 50 mg/m

/cyklus med livstidskumulative antracyklindoser på op

til 1.532 mg/m

, var hyppigheden af klinisk signifikante kardielle funktionsfejl lav. Af

de 418 patienter behandlet med Caelyx pegylated liposomal 50 mg/m

/cyklus, hvor baseline-målinger

af LVEF og mindst én opfølgende måling blev vurderet med MUGA-scanning, havde 88 patienter en

kumulativ antracyklindosis på > 400 mg/m

, et eksponeringsniveau forbundet med en forøget

kardiovaskulær toksicitet med konventionel doxorubicin. Kun 13 af disse 88 patienter (15 %) havde

mindst én klinisk

signifikant

forandring i deres LVEF, defineret som en LVEF-værdi mindre

end 45 % eller et fald på mindst 20 points fra baseline. Desuden stoppede kun 1 patient (kumulativ

antracyklin dosis på 944 mg/m

) forsøgsbehandlingen på grund af kliniske symptomer på

hjerteinsufficiens.

I en samlet analyse af 4.231 patienter, som fik Caelyx pegylated liposomal til behandling af

brystcancer, ovariecancer, myelomatose eller AIDS-relateret KS, blev ventrikulær arytmi,

palpitationer, hjertesvigt, hjertestop, højresidig grenblok og reduceret uddrivningsfraktion (ejection

fraction) rapporteret med hyppigheden ikke almindelig og atrioventrikulært blok, cyanose og

ledningsforstyrrelse rapporteret med hyppigheden sjælden.

Som for andre DNA-beskadigende antineoplastiske stoffer har sekundære akutte myeloide leukæmier

og myelodysplasier været rapporteret hos patienter, der har fået kombinationsbehandling med

doxorubicin. Enhver patient, behandlet med doxorubicin, bør derfor holdes under hæmatologisk

overvågning.

Selvom lokal nekrose efter ekstravasation kun meget sjældent har været rapporteret, betragtes Caelyx

pegylated liposomal stadig som et irritant. Dyreforsøg tyder på, at indgift af doxorubicinhydrochlorid i

form af liposomer reducerer risikoen for ekstravasationsskader. Hvis der opstår tegn eller symptomer

på ekstravasation (f.eks. svien eller erytem) afsluttes infusionen straks og genstartes i en anden vene.

Det kan mildne den lokale reaktion, hvis man holder is mod ekstravasationsstedet i

omkring 30 minutter. Caelyx pegylated liposomal må ikke indgives intramuskulært eller subkutant.

Genopblussen af hudreaktion forårsaget af tidligere stråleterapi er i sjældne tilfælde set ved Caelyx

pegylated liposomal-behandling.

Erfaring efter markedsføring

Bivirkninger, som er blevet påvist efter markedsføringen af Caelyx pegylated liposomal, beskrives i

tabel 9. Hyppighed angives i henhold til følgende konvention:

Meget almindelig

1/10

Almindelig

1/100 til < 1/10

Ikke almindelig

1/1.000 til < 1/100

Sjældne

1/10.000 til < 1/1.000

Meget sjældne

< 1/10.000 inklusive enkeltstående rapporter

Tabel 9.

Bivirkninger påvist efter markedføringen af Caelyx pegylated liposomal

Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer (inklusive cyster og polypper)

meget sjældne

sekundære orale neoplasmer

Vaskulære sygdomme

ikke almindelig

venøs tromboemboli inklusive tromboflebitis,

venøs trombose og lungeemboli

Hud og subkutane væv

sjældne

lichenoid keratose

meget sjældne

erytem multiform, Stevens-Johnsons syndrom

og toksisk epidermal nekrolyse

Der er indberettet tilfælde af sekundær oral cancer hos patienter efter langvarig (over et år) eksponering for Caelyx

pegylated liposomal og hos patienter, der fik en kumulativ dosis Caelyx pegylated liposomal over 720 mg/m

(se pkt.

4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Akut overdosering med doxorubicinhydrochlorid forværrer de toksiske virkninger af mucositis,

leukopeni og trombocytopeni. Behandling af akut overdosering af den udtalt

knoglemarvssupprimerede patient omfatter hospitalsindlæggelse, antibiotika, trombocyt- og

granulocyttransfusioner samt symptomatisk behandling af mucositis.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Cytotoksiske stoffer (antracykliner og relaterede substanser), ATC-

kode: L01DB01.

Virkningsmekanisme

Det aktive indholdsstof i Caelyx pegylated liposomal er doxorubicinhydrochlorid, et cytotoksisk

antracyklin-antibiotikum, der er udvundet af Streptomyces peucetius var. caesius. Den eksakte

virkningsmekanisme for doxorubicins tumorhæmmende effekt er ikke kendt. Det er en almen

opfattelse, at hæmning af DNA, RNA og proteinsyntesen er ansvarlig for hovedparten af den

cytotoksiske effekt. Dette skyldes formentlig indføjelse af antracyklin mellem tilstødende basepar i

DNA dobbelt helix, hvorved udfoldelsen af DNA forud for replikationen hæmmes.

Klinisk virkning og sikkerhed

Et randomiseret fase III-forsøg af Caelyx pegylated liposomal mod doxorubucin til patienter med

metastaserende brystcancer blev gennemført med 509 patienter. Det protokoldefinerede mål, at påvise

at Caelyx pegylated liposomal ikke var ringere end doxorubicin, blev nået, hazard ratio (HR) for

progressionsfri overlevelse (PFS) var 1,00 (95 % CI for HR=0,82 - 1,22). Behandlings-HR for PFS,

når denne justeres for prognostiske variabler, var i overensstemmelse med PFS for ITT populationen.

Den primære analyse af kardiel toksicitet viste, at risikoen for udvikling af kardielle tilfælde som en

funktion af den kumulative antracyklindosis var signifikant lavere med Caelyx pegylated liposomal

end med doxorubicin (HR=3,16, p < 0,001). Ved kumulative doser på over 450 mg/m

var der ingen

kardielle hændelser med Caelyx pegylated liposomal.

Et fase III-studie, der sammenlignede Caelyx pegylated liposomal mod topotecan hos patienter med

epitelial ovariecancer efter svigt af førstehånds, platinbaseret kemoterapi, blev fuldført hos

474 patienter. Der var en forbedring i total overlevelse (OS) for Caelyx pegylated liposomal-

behandlede patienter i forhold til topotecan-behandlede patienter indikeret ved en hazard ratio (HR) på

1,216 (95 % CI: 1,000; 1,478), p=0,050. Overlevelsen ved 1, 2 og 3 år var henholdsvis 56,3 %, 34,7 %

og 20,2 % for Caelyx pegylated liposomal sammenlignet med henholdsvis 54,0 %, 23,6 % og 13,2 %

for topotecan.

For undergruppen af patienter med platinsensitiv sygdom var forskellen større: HR på 1,432 (95 % CI:

1,066; 1,923), p=0,017. Overlevelsen ved 1, 2 og 3 år var henholdsvis 74,1 %, 51,2 % og 28,4 % for

Caelyx pegylated liposomal sammenlignet med henholdsvis 66,2 %, 31,0 % og 17,5 % for topotecan.

Behandlingerne var sammenlignelige i undergruppen af patienter med platinrefraktær sygdom: HR på

1,069 (95 % CI: 0,823; 1,387), p=0,618. Overlevelsen ved 1, 2 og 3 år var henholdsvis 41,5 %, 21,1 %

og 13,8 % for Caelyx pegylated liposomal sammenlignet med henholdsvis 43,2 %, 17,2 % og 9,5 %

for topotecan.

I en randomiseret fase III open-label multicenter-undersøgelse med parallelgruppe, der blev udført

hos 646 patienter, blev sikkerhed og effekt af kombinationsbehandling med Caelyx pegylated

liposomal og bortezomib sammenlignet med bortezomib monoterapi hos patienter med myelomatose.

Patienterne havde fået mindst 1 tidligere behandling, og der sås ingen sygdomsforværring, imens de

fik antracyklin-baseret behandling. Der var en signifikant forbedring i det primære endepunkt, tid til

progression (TTP), for patienter, der blev behandlet med kombinationsbehandling med Caelyx

pegylated liposomal og bortezomib, sammenlignet med patienter, der blev behandlet med bortezomib-

monoterapi, indikeret ved en risikoreduktion (RR) på 35 % (95 % CI: 21-47 %), p <0,0001, baseret på

407 TTP tilfælde. Median-TTP var 6,9 måneder for patienterne, der fik bortezomib-monoterapi,

sammenlignet med 8,9 måneder for patienterne, der fik kombinationsbehandling med Caelyx

pegylated liposomal plus bortezomib. En protokol-defineret interimanalyse (baseret på 249 TTP

tilfælde) udløste tidlig studieterminering for effekt. Denne interimanalyse viste en risikoreduktion i

TTP på 45 % (95 % CI: 29-57 %), p < 0,0001. Median-TTP var 6,5 måneder for patienterne, der fik

bortezomib-monoterapi, sammenlignet med 9,3 måneder for de patienter, der fik Caelyx pegylated

liposomal plus bortezomib-kombinationsbehandling. Disse resultater udgjorde den protokoldefinerede

endelige analyse, selvom de ikke er mature. Den endelige analyse af total overlevelse (OS), der blev

udført efter en median opfølgning på 8,6 år, viste ingen signifikant forskel i OS mellem de to

behandlingsarme. Median-OS var 30,8 måneder (95 % CI: 25,2-36,5 måneder) for patienter i

monoterapi med bortezomib, og 33,0 måneder (95 % CI: 28,9-37,1 måneder) for patienter i

kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Caelyx pegylated liposomal er en langtidscirkulerende pegyleret liposomal formulering af

doxorubicinhydrochlorid. Pegylerede liposomer indeholder overfladeforædlede segmenter af den

hydrofile polymer, methoxypolyethylenglykol (MPEG). Disse lineære MPEG-grupper udgår fra

overfladen af liposomerne og danner derved en beskyttende kappe, der reducerer interaktioner mellem

den tolagede lipidmembran og plasmakomponenterne. Dette giver Caelyx pegylated liposomal

liposomerne mulighed for at cirkulere i blodet gennem længere perioder. Pegylerede liposomer er

tilstrækkeligt små (gennemsnitsdiameter cirka 100 nm) til i intakt tilstand at kunne passere

(ekstravasere) gennem beskadigede blodkar som forsyner tumorer. Beviser på penetrering af

pegylerede liposomer fra blodkar og deres indgang og ophobning i tumorer er set i mus med C-

26 kolon karcinom-tumorer og i transgene mus med KS-lignende læsioner. De pegylerede liposomer

har også en lav-permeabel lipidmatrix og et internt vandigt buffersystem, der sammen holder

doxorubicinhydrochlorid indkapslet under liposomets tilstedeværelse i blodbanen.

De farmakokinetiske forhold i plasma for Caelyx pegylated liposomal hos mennesker adskiller sig

væsentligt fra de farmakokinetiske forhold, der i litteraturen er rapporteret for standard

doxorubicinhydrochlorid-præparationer. Ved lavere doser (10 mg/m

- 20 mg/m

) udviser Caelyx

pegylated liposomal lineær farmakokinetik. Over dosisintervallet 10 mg/m

- 60 mg/m

udviser Caelyx

pegylated liposomal non-lineær farmakokinetik. Standard doxorubicinhydrochlorid udviser udbredt

vævsdistribution (distributionsvolumen 700 til 1.100 liter/m

) og en hurtig eliminationsclearance

(24 til 73 liter/time/m

). I modsætning hertil indicerer den farmakokinetiske profil for Caelyx

pegylated liposomal, at Caelyx pegylated liposomal fortrinsvis er begrænset til blodbanen, og at

eliminationen af doxorubicin fra blodet er afhængig af liposomet som transportør. Doxorubicin bliver

tilgængeligt, efter at liposomerne har forladt karbanen og er trængt ind i vævsområderne.

Ved ækvivalente doser er plasmakoncentrationen og AUC-værdierne for Caelyx pegylated liposomal,

der primært repræsenterer pegyleret liposomal doxorubicinhydrochlorid (indeholdende 90 % til 95 %

af det målte doxorubicin), betydeligt højere end de tilsvarende værdier for standard

doxorubicinhydrochlorid-præparationer.

Caelyx pegylated liposomal må ikke ombyttes med andre formuleringer af doxorubicinhydrochlorid.

Populationsfarmakokinetik

Farmakokinetikken af Caelyx pegylated liposomal blev vurderet i 120 patienter fra 10 forskellige

kliniske undersøgelser ved brug af fremgangsmåden for populations-farmakokinetik.

Farmakokinetikken af Caelyx pegylated liposomal over dosisintervallet 10 mg/m

til 60 mg/m

blev

bedst beskrevet ved en to-kompartment non-lineær model med nulte ordens input og Michaelis-

Menten elimination. Den gennemsnitlige intrinsic clearance af Caelyx pegylated liposomal

var 0,030 liter/time/m

(interval fra 0,008 til 0,152 liter/time/m

) og det gennemsnitlige centrale

fordelingsvolumen var 1,93 liter/m

(interval fra 0,96 – 3,85 liter/m

) nærmende sig plasmavolumen.

Den tilsyneladende halveringstid varierer fra 24 – 231 timer, med et gennemsnit på 73,9 timer.

Brystcancerpatienter

Farmakokinetikken for Caelyx pegylated liposomal bestemt hos 18 patienter med brystcarcinom

svarede til farmakokinetikken bestemt i den større population på 120 patienter med forskellige

cancerformer. Gennemsnitlig intrinsic clearance var 0,016 l/time/m

(interval fra 0,008 -

0,027 l/time/m

), gennemsnitlig centrale fordelingsvolumen var 1,46 l/m

(interval fra 1,10 –

1,64 l/m

). Gennemsnitlig tilsyneladende halveringstid var 71,5 timer (interval fra 45,2 – 98,5 timer).

Ovariecancerpatienter

Farmakokinetikken af Caelyx pegylated liposomal bestemt i 11 patienter med ovariecarcinom svarede

til farmakokinetikken bestemt i en større population på 120 patienter med forskellige cancerformer.

Den gennemsnitlige intrinsic clearance var 0,021 liter/time/m

(interval fra 0,009 –

0,041 liter/time/m

), det gennemsnitlige centrale fordelingsvolumen var 1,95 liter/m

(interval

fra 1,67 – 2,40 liter/m

). Den gennemsnitlige tilsyneladende halveringstid var 75,0 timer (interval

fra 36,1 - 125 timer).

AIDS-relateret KS-patienter

De farmakokinetiske forhold i plasma for Caelyx pegylated liposomal blev undersøgt hos 23 patienter

med KS, der modtog engangsdoser på 20 mg/m

, indgivet som en 30 minutters infusion. De

farmakokinetiske parametre for Caelyx pegylated liposomal (primært udgørende pegyleret liposomal

doxorubicinhydrochlorid og lave niveauer af uindkapslet doxorubicinhydrochlorid), målt efter doserne

på 20 mg/m

er angivet i tabel 10.

Tabel 10.

Farmakokinetiske parametre hos Caelyx pegylated liposomal-behandlede

patienter med AIDS-relateret KS

Gennemsnit + Standardafvigelse

Parameter

20 mg/m

(n=23)

Maksimal plasmakoncentration* (µg/ml)

Plasmaclearance (liter/time/m

Fordelingsvolumen (liter/m

AUC (µg/ml

time)

halveringstid (timer)

halveringstid (timer)

8,34

0,49

0,041

0,004

2,72

0,120

590,00

58,7

55,0

*Målt ved afslutningen af en 30 minutters infusion

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ved undersøgelser med gentagne doser hos dyr synes toksicitetsprofilen for Caelyx pegylated

liposomal at svare til den, som er rapporteret efter længere tids infusioner af standard

doxorubicinhydrochlorid hos mennesker. Med Caelyx pegylated liposomal resulterer indkapslingen af

doxorubicin i pegylerede liposomer i, at disse virkninger har en anden styrke, som angivet nedenfor.

Kardiotoksicitet

Undersøgelser i kaniner har vist, at kardiotoksiciteten af Caelyx pegylated liposomal er reduceret i

forhold til konventionelle doxorubicinhydrochlorid præparationer.

Dermal toksicitet

Ved undersøgelser udført efter gentagen indgift af Caelyx pegylated liposomal i rotter og hunde

forekom alvorlig inflammation og ulcerationer ved klinisk relevante doser. Ved undersøgelsen hos

hunde kunne forekomsten og sværhedsgraden af disse læsioner nedsættes ved at nedsætte dosis eller

forlænge doseringsintervallerne mellem doserne. Lignende hudlæsioner, kendt som palmoplantar

erytrodysæstesi, rapporteres også hos patienter efter langtids intravenøs infusion (se pkt. 4.8).

Anafylaktoid reaktion

I toksikologistudier hos hunde med gentagne doser iagttog man et akut respons efter indgift af

pegylerede liposomer (placebo), der karakteriseredes af hypotension, blege slimhinder,

spytafsondring, emesis og perioder med hyperaktivitet fulgt af hypoaktivitet og letargi. Et lignende,

men mindre udtalt respons, forekom også hos hunde, der behandledes med Caelyx pegylated

liposomal og standard-doxorubicin.

Det hypotensive respons blev reduceret i størrelse ved forbehandling med antihistaminer. Responset

var imidlertid ikke livstruende, og hundene kom sig hurtigt efter behandlingens ophør.

Lokal toksicitet

Undersøgelser vedrørende subkutan tolerance tyder på, at Caelyx pegylated liposomal sammenlignet

med standard doxorubicinhydrochlorid forårsager mindre lokal irritation eller skade på vævet i tilfælde

af ekstravasation.

Mutagenicitet og karcinogenicitet

Selvom ingen undersøgelser er udført med Caelyx pegylated liposomal, er doxorubicinhydrochlorid,

det farmakologisk aktive stof i Caelyx pegylated liposomal, mutagent og karcinogent. Pegylerede

placebo liposomer er hverken mutagene eller genotoksiske.

Reproduktionstoksicitet

Caelyx pegylated liposomal resulterede i let til moderat ovarie- og testisatrofi i mus efter en enkelt

dosis på 36 mg/kg. Nedsat testikelvægt og hypospermi var tilstede i rotter efter gentagne doser

0,25 mg/kg/dag og diffus degeneration af de semniferøse tubuli og et markant fald i

spermatogenesen blev observeret i hunde efter gentagne doser på 1 mg/kg/dag (se pkt. 4.6).

Nefrotoksicitet

En undersøgelse har vist, at Caelyx pegylated liposomal i en enkelt intravenøs dosis på mere end to

gange den kliniske dosis bevirker nyretoksicitet hos aber. Nyretoksicitet er blevet set med selv lavere

enkeltdoser af doxorubicinhydrochlorid hos rotter og kaniner. Da en vurdering af post-marketing

sikkerhedsdatabasen for Caelyx pegylated liposomal hos patienter ikke har tydet på en signifikant

tilbøjelighed til nefrotoksicitet ved Caelyx pegylated liposomal, vil disse fund hos aber måske ikke

have relevans for vurdering af patientrisiko.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

-(2-[1,2-distearoyl-sn-glycero(3)phosphooxy]ethylcarbamoyl)-

-methoxypoly(oxyethylen)-

40 natriumsalt (MPEG-DSPE)

helhydrogeneret sojafosfatidylcholin (HSPC)

kolesterol

ammoniumsulfat

saccharose

histidin

vand til injektionsvæsker

saltsyre (til justering af pH)

natriumhydroxid (til justering af pH).

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

20 måneder.

Efter fortynding:

Kemisk og fysisk holdbarhed under brug er påvist for 24 timer ved 2°C - 8°C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes

straks, er opbevaringstider og -betingelser før anvendelse brugerens ansvar og skal ikke være

længere end 24 timer ved 2°C - 8°C.

Delvis brugte hætteglas skal bortkastes.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Må ikke nedfryses.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Type 1 hætteglas med en silikoneret, grå bromobutylprop og et aluminiumsforsegling, med et

anvendeligt volumen på 10 ml (20 mg) eller 25 ml (50 mg).

Caelyx pegylated liposomal leveres som en enkeltpakning eller pakninger med 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Anvend ikke præparatet ved tegn på bundfald eller anden partikeldannelse.

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af Caelyx pegylated liposomal-opløsning. Anvendelse af

handsker er påkrævet. Såfremt Caelyx pegylated liposomal kommer i berøring med hud eller

slimhinder, skal man straks vaske området omhyggeligt med vand og sæbe. Caelyx pegylated

liposomal skal håndteres og bortskaffes i henhold til retningslinjerne for håndtering af andre

lægemidler mod kræft i overensstemmelse med lokale krav.

Beregn den dosis af Caelyx pegylated liposomal, der skal indgives (baseret på den anbefalede dosis og

patientens overfladeareal). Sug den beregnede mængde Caelyx pegylated liposomal op i en steril

sprøjte. Aseptisk teknik skal nøje oveholdes, da der ikke er konserverende eller bakteriostatiske stoffer

i Caelyx pegylated liposomal. Den opsugede dosis af Caelyx pegylated liposomal skal fortyndes

i glucose 50 mg/ml (5 %) infusionsvæske, opløsning før indgivelse. For doser < 90 mg, fortyndes

Caelyx pegylated liposomal i 250 ml, og for doser

90 mg, fortyndes Caelyx pegylated liposomal

i 500 ml. Dette kan infunderes over 60 eller 90 minutter som beskrevet i pkt. 4.2.

Anvendelse af andet opløsningsmiddel end glucose 50 mg/ml (5 %) infusionsvæske, opløsning eller

tilstedeværelse af bakteriostatiske stoffer som f.eks. benzylalkohol kan forårsage udfældning af Caelyx

pegylated liposomal.

Det anbefales, at Caelyx pegylated liposomal-infusionsslangen forbindes via en sideport til en

intravenøs infusion med glucose 50 mg/ml (5 %). Infusionen kan gives i en perifer vene. Må ikke

anvendes sammen med in-line filtre.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/96/011/001

EU/1/96/011/002

EU/1/96/011/003

EU/1/96/011/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE /FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21. juni 1996

Dato for seneste fornyelse: 19. maj 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/635791/2019

EMEA/H/C/000089

Caelyx pegylated liposomal

(doxorubicin)

En oversigt over Caelyx pegylated liposomal, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Caelyx pegylated liposomal, og hvad anvendes det til?

Caelyx pegylated liposomal er et lægemiddel til behandling af følgende typer kræft hos voksne:

metastatisk brystkræft hos patienter med risiko for hjerteproblemer. "Metastatisk" betyder, at

kræften har spredt sig til andre dele af kroppen. Caelyx pegylated liposomal anvendes som

enebehandling til denne sygdom

fremskreden æggestokkræft hos kvinder, hvis tidligere behandling, herunder med et platinbaseret

kræftlægemiddel, er holdt op med at virke

Kaposis sarkom hos aidspatienter med et meget beskadiget immunsystem. Kaposis sarkom er en

kræftform, der forårsager vækst af unormalt væv under huden, på slimhinder eller på indre

organer

multipelt myelom (kræft i knoglemarvscellerne) hos patienter med fremadskridende sygdom, som

tidligere har fået mindst én anden behandling og allerede har fået knoglemarvstransplantation eller

ikke er egnet til det. Caelyx pegylated liposomal anvendes i kombination med bortezomib (et andet

kræftlægemiddel).

Caelyx pegylated liposomal indeholder det aktive stof doxorubicin.

Hvordan anvendes Caelyx pegylated liposomal?

Caelyx pegylated liposomal fås kun på recept. Det bør kun gives under opsyn af en læge, der er

kvalificeret til at bruge cytotoksiske (cellegiftige) lægemidler. Det kan ikke udskiftes med andre

lægemidler, der indeholder doxorubicin.

Dosen af Caelyx pegylated liposomal afhænger af den tilstand, det anvendes til, og beregnes på

grundlag af patientens vægt og højde. Lægen kan standse behandlingen eller nedsætte dosen, hvis der

opstår visse bivirkninger, eller hvis patienten har leverproblemer.

Tidligere kendt som Caelyx.

Caelyx pegylated liposomal0F (doxorubicin)

EMA/635791/2019

Page 2/3

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Caelyx pegylated liposomal, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Caelyx pegylated liposomal?

Det aktive stof i Caelyx pegylated liposomal er doxorubicin, som er et cytotoksisk (cellegiftigt)

lægemiddel, der tilhører gruppen af "antracykliner". Det virker ved at forstyrre dna'et i celler, så de

ikke kan lave flere dna-kopier eller proteiner. Det betyder, at kræftceller ikke kan dele sig og ender

med at dø. Caelyx pegylated liposomal ophobes i områder i kroppen, hvor blodkarrene har en unormal

form, f.eks. i tumorer, hvor dets virkning koncentreres.

Doxorubicin har været på markedet siden 1960'erne. I Caelyx pegylated liposomal er det indkapslet i

"pegylerede liposomer" (små fedtpartikler belagt med et stof kaldet polyethylenglycol). Dette hæmmer

lægemidlets udskillelse fra kroppen, hvorved det kan cirkulere i blodet i længere tid. Det mindsker

også virkningerne på sunde væv og celler, så sandsynligheden for visse bivirkninger er lavere.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Caelyx pegylated liposomal?

Caelyx pegylated liposomal blev undersøgt hos i alt 2.512 patienter i syv hovedstudier.

For metastatisk brystkræft var Caelyx pegylated liposomal lige så effektivt som standarddoxorubicin i

et studie med 509 kvinder: Den tid, der gik, før sygdommen blev værre, var ca. 7,5 måneder i begge

grupper. Det var dog mindre sandsynligt, at de patienter, der fik Caelyx pegylated liposomal, ville få

hjerteproblemer.

I et studie med 474 kvinder, som tidligere havde fået platinbaseret kemoterapi, var Caelyx pegylated

liposomal lige så effektivt som topotecan (et andet kræftlægemiddel) til at forlænge den tid, der gik,

før sygdommen blev værre.

For aidsrelateret Kaposis sarkom blev virkningen af Caelyx pegylated liposomal undersøgt i to studier,

der omfattede 384 patienter, heraf 77, som tidligere havde fået behandling. Omkring 70 % af

patienterne opnåede fuld eller delvis respons på behandlingen, og resultaterne var de samme i studiet

med tidligere behandlede patienter. I yderligere studier med i alt 499 patienter var Caelyx pegylated

liposomal mere effektivt end enten en kombination af standarddoxorubicin, bleomycin og vincristin

(andre kræftlægemidler) eller en kombination af bleomycin og vincristin.

For multipelt myelom i et studie med 646 patienter var den tid, der gik, indtil sygdommen blev værre,

9,3 måneder med en kombination af Caelyx pegylated liposomal og bortezomib sammenlignet med

6,5 måneder hos patienter, der blev behandlet med bortezomib alene.

Hvilke risici er der forbundet med Caelyx pegylated liposomal?

Bivirkningerne ved Caelyx pegylated liposomal afhænger af, hvilken type kræft der behandles. Den

hyppigste bivirkning ved Caelyx pegylated liposomal (som kan forekomme hos mere end 1 ud af

10 personer) er kvalme. Andre meget hyppige bivirkninger er palmart-plantart

erytrodysæstesisyndrom (rødme og smerte på håndflader og fodsåler), opkastning, stomatitis

(betændelse i mundslimhinden), udslæt, afkræftelse, lavt antal blodlegemer, appetitløshed, hårtab,

træthed, diarré, forstoppelse og mucositis (betændelse i mund og svælg).

Caelyx pegylated liposomal må ikke anvendes til behandling af Kaposis sarkom, der kan behandles

effektivt med "lokale" behandlinger, der kun virker i tumorområdet, eller med alfa interferon-

behandling.

Caelyx pegylated liposomal0F (doxorubicin)

EMA/635791/2019

Page 3/3

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Caelyx pegylated liposomal fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Caelyx pegylated liposomal godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Caelyx pegylated liposomal

opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Caelyx pegylated liposomal?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Caelyx pegylated liposomal.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Caelyx pegylated liposomal løbende

overvåget. De indberettede bivirkninger ved Caelyx pegylated liposomal vurderes omhyggeligt, og der

træffes de nødvendige forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Caelyx pegylated liposomal

Caelyx pegylated liposomal fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 21. juni 1996.

Yderligere information om Caelyx pegylated liposomal findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/caelyx.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information