Cabometyx

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-11-2020

Aktiv bestanddel:
cabozantinib (s)-malate
Tilgængelig fra:
Ipsen Pharma
ATC-kode:
L01XE26
INN (International Name):
cabozantinib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinom, nyrecelle
Terapeutiske indikationer:
Renalcellecarcinom (RCC)Cabometyx er indiceret til behandling af fremskredent renalcellecarcinom (RCC):i behandling-naive voksne med mellemliggende eller dårlig riskin voksne efter forudgående vascular endothelial growth factor (VEGF) målrettet therapyHepatocellular Karcinom (HCC)Cabometyx er angivet som monoterapi til behandling af hepatocellulært karcinom (HCC) hos voksne, som tidligere er blevet behandlet med sorafenib.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004163
Autorisation dato:
2016-09-09
EMEA kode:
EMEA/H/C/004163

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

14-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

14-07-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter

CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter

CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter

cabozantinib

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4,

hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage CABOMETYX

Sådan skal du tage CABOMETYX

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad CABOMETYX er

CABOMETYX er et lægemiddel mod kræft, der indeholder det aktive stof cabozantinib.

Det anvendes til behandling af:

fremskredne stadier af en type nyrekræft kaldet nyrecellekarcinom

leverkræft hos voksne, der tidligere har været behandlet med en specifik kræftmedicin (sorafenib).

Sådan virker CABOMETYX

CABOMETYX blokerer virkningen af proteiner, der kaldes receptor-tyrosinkinaser (RTK'er), og som er

involveret i cellevækst og udvikling af nye blodkar til at forsyne celler. Disse proteiner kan være til stede i

store mængder i kræftceller, og ved at blokere deres virkning kan CABOMETYX forsinke hastigheden, med

hvilken tumoren vokser, og hjælpe med til at afskære forsyningen af blod, som kræften har brug for.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage CABOMETYX

Tag ikke CABOMETYX

hvis du er allergisk over for cabozantinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i CABOMETYX

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager CABOMETYX, hvis du:

har forhøjet blodtryk

har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i en

blodårevæg

har diarré

for nyligt har haft en større blødning

har gennemgået en operation inden for den sidste måned (eller hvis et kirurgisk indgreb er planlagt),

herunder indgreb i mund/tænder

har en betændelseslignende (inflammatorisk) tarmsygdom (for eksempel Crohns sygdom, blødende

tyktarmsbetændelse, udposninger på tyktarmen eller blindtarmsbetændelse)

for nyligt har haft en blodprop i benet, et slagtilfælde eller et hjerteanfald

hvis du har en lever- eller nyresygdom.

Fortæl det til din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Du har måske behov for at blive

behandlet for dem, eller din læge kan beslutte at ændre din dosis af CABOMETYX eller helt stoppe

behandlingen. Se også punkt 4, ”

Bivirkninger

”.

Du skal også fortælle din tandlæge, at du tager CABOMETYX. Det er vigtigt at du udøver god

mundhygiejne under behandling med CABOMETYX.

Børn og unge

CABOMETYX anbefales ikke til børn og unge. Virkningen af CABOMETYX hos børn og unge under 18 år

er ikke kendt.

Brug af anden medicin sammen med CABOMETYX

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Dette skyldes, at CABOMETYX kan påvirke virkningen af visse andre lægemidler, ligesom visse andre

lægemidler kan påvirke virkningen af CABOMETYX. Dette kan betyde, at din læge er nødt til at ændre den

dosis, du skal have. Du skal informere lægen om alt medicin, men især hvis du tager:

Lægemidler til behandling af svampeinfektioner, såsom itraconazol, ketoconazol og posaconazol.

Lægemidler til behandling af bakterie-infektioner (antibiotika), såsom erythromycin, clarithromycin

og rifampicin.

Lægemidler mod allergi, såsom fexofenadin.

Lægemidler til behandling af angina pectoris (brystsmerter, der skyldes utilstrækkelig blodforsyning

til hjertet), såsom ranolazin.

Lægemidler til behandling af epilepsi eller krampeanfald, såsom phenytoin, carbamazepin og

phenobarbital.

Naturlægemidler, der indeholder perikon (

Hypericum perforatum

), som af og til anvendes mod

depression eller depressions-lignende tilstande, såsom angst.

Lægemidler, der anvendes til at fortynde blodet, som f.eks. warfarin og dabigatranetexilat.

Lægemidler til behandling af for højt blodtryk eller andre hjertetilstande, såsom aliskiren,

ambrisentan, digoxin, talinolol og tolvaptan.

Lægemidler til behandling af sukkersyge (diabetes), såsom saxagliptin og sitagliptin.

Lægemidler til behandling af gigt, såsom colchicin.

Lægemidler til behandling af hiv eller aids, såsom efavirenz, ritonavir, maraviroc og emtricitabin.

Lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplantat (ciclosporin) og

ciclosporinbaseret behandling af reumatoid artritis og psoriasis.

Svangerskabsforebyggende piller

Hvis du tager CABOMETYX samtidig med, at du tager svangerskabsforebyggende piller (p-piller), er

p-pillerne måske ikke tilstrækkeligt effektive. Du skal også anvende en barrieremetode (f.eks. kondom eller

pessar), mens du tager CABOMETYX og i mindst 4 måneder efter, at behandlingen er afsluttet.

Brug af CABOMETYX sammen med mad

Du må ikke tage CABOMETYX sammen med mad. Du må ikke spise noget mindst 2 timer, før du tager

CABOMETYX, og 1 time efter, du har taget medicinen. Du skal undgå at indtage produkter, der indeholder

grapefrugt, i den periode, hvor du tager dette lægemiddel, da grapefrugt kan øge mængden af CABOMETYX

i dit blod.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Undgå at blive gravid under behandlingen med CABOMETYX.

Hvis du eller din partner kan blive

gravid, så anvend passende antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter, at behandlingen

er afsluttet. Tal med din læge om, hvilke antikonceptionsmetoder der er passende, mens du tager

CABOMETYX (se også under ”Brug af anden medicin sammen med CABOMETYX” ovenfor).

Fortæl det til lægen, hvis du eller din partner bliver gravid eller planlægger at blive gravid, mens du tager

CABOMETYX.

Tal med din læge, INDEN du tager CABOMETYX

, hvis du eller din partner overvejer eller planlægger at

få et barn, når din behandling er afsluttet. Der er en mulighed for, at din frugtbarhed kunne blive påvirket af

behandlingen med CABOMETYX.

Kvinder, der tager CABOMETYX, bør ikke amme under behandlingen og i mindst 4 måneder efter, at

behandlingen er afsluttet, da cabozantinib og/eller dets metabolitter kan udskilles i mælken og være skadeligt

for barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Udvis forsigtighed, når du kører motorkøretøjer eller betjener maskiner. Husk på, at behandling med

CABOMETYX kan få dig til at føle dig træt eller svag og kan påvirke din evne til at køre motorkøretøjer og

betjene maskiner.

CABOMETYX indeholder lactose

CABOMETYX indeholder lactose (en sukkerart). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage CABOMETYX

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Du skal fortsætte med at tage dette lægemiddel, indtil din læge beslutter at stoppe behandlingen. Hvis du får

alvorlige bivirkninger, kan din læge beslutte at ændre din dosis eller stoppe behandlingen tidligere end

oprindelig planlagt. Din læge vil fortælle dig, om du har behov for at få din dosis ændret.

Du skal tage CABOMETYX en gang dagligt. Den sædvanlige dosis er 60 mg, men din læge vil afgøre, hvad

der er den rette dosis for dig.

CABOMETYX må

ikke

tages sammen med mad. Du må ikke spise noget mindst 2 timer, før du tager

CABOMETYX, og 1 time efter, at du har taget medicinen. Synk tabletten hel med et helt glas vand.

Tabletterne må ikke knuses.

Hvis du har taget for meget CABOMETYX

Hvis du har taget flere CABOMETYX, end du har fået besked på, så kontakt en læge eller tag på hospitalet

med det samme. Medbring tabletterne og denne indlægsseddel.

Hvis du har glemt at tage CABOMETYX

Hvis der er 12 timer eller mere til din næste dosis, så tag den glemte dosis lige så snart, du kommer i

tanker om det. Tag din næste dosis på det normale tidspunkt.

Hvis der er mindre end 12 timer til din næste dosis, så lad være med at tage den dosis, som du har

glemt. Tag din næste dosis på det normale tidspunkt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du

får bivirkninger, vil din læge måske bede dig om at tage CABOMETYX i en lavere dosis. Din læge kan også

ordinere andre lægemidler som hjælp til at mindske dine bivirkninger.

Fortæl det straks til din læge, hvis du lægger mærke til nogen af følgende bivirkninger – du kan have

behov for hurtig lægehjælp:

Smerter i maven, kvalme, opkastning, forstoppelse eller feber. Disse kan være tegn på perforation af

mave-tarm-kanalen (et hul i din mave eller tarm), hvilket kan være livstruende.

Alvorlig eller ukontrollerbar blødning med symptomer såsom opkastning af blod, sort afføring, blod i

urinen, hovedpine, ophostning af blod.

Hævelse, smerter i dine hænder og fødder eller kortåndethed.

Et sår, der ikke heler.

Kramper, hovedpine, forvirring eller problemer med at koncentrere sig. Disse kan være tegn på en

tilstand, der kaldes posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES). PRES er en sjælden

bivirkning (påvirker færre end 1 ud af 1000 mennesker).

Følelse af døsighed, forvirring eller tab af bevidsthed. Dette kan skyldes leverproblemer.

Smerter i munden, tænderne og/eller kæben, hævelser eller sår i munden, følelsesløshed eller en

følelse af tunghed i kæben eller en løs tand. Det kan være tegn på knogleskader i kæben

(osteonekrose).

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 mennesker)

Gener fra maven, herunder diarré, kvalme, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesbesvær og

mavesmerter

Vabler, smerter i hænder eller fodsåler, udslæt på huden eller hudrødme

Appetitløshed, vægttab, ændret smagssans

Træthed, svaghed, hovedpine, svimmelhed

Hypertension (forhøjet blodtryk)

Anæmi (blodmangel)

Lavt antal blodplader

Rødme, hævelse eller smerter i munden eller svælget, taleproblemer, hæshed, hoste

Ændringer i blodprøver, der bruges til at overvåge din almene helbredstilstand og funktionen af dine

organer (herunder lever og nyrer), lave niveauer af elektrolytter (som magnesium eller kalium)

Kortåndethed

Nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen; symptomerne kan omfatte: træthed, vægtstigning, forstoppelse,

kuldefølelse og tør hud

Hævelse i dine ben og arme

Smerter i arme, hænder, ben eller fødder

Lavt indhold af albumin i blodet

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 mennesker)

Byld (ophobning af pus med hævelse og betændelse)

Dehydrering

Synkebesvær

Ringen for ørerne

Blodpropper i blodkar og i lungerne

Lavt antal hvide blodlegemer

Forhøjet eller nedsat blodsukkerniveau

Nedsat mængde af calcium, natrium og fosfat i blodet

Stigning af kaliumindholdet i blodet

Stigning af mængden af bilirubin i blodet (som kan medføre gulsot/gul hud eller gule øjne)

Stigning af mængden af amylase i blodet

Stigning af mængden af lipase i blodet

Stigning af mængden af kolesterol eller triglycerider i blodet

Følelsesløshed, prikkende, brændende fornemmelse eller smerter i lemmerne

En smertefuld rift eller unormal forbindelse mellem væv i kroppen

Gastro-øsofageal refluks (tilbageløb af mavesyre fra mavesækken til spiserøret)

Hæmorider

Mundtørhed og smerter i munden

Følelse af døsighed, forvirring eller tab af bevidsthed på grund af leverproblemer

Tør hud, kraftig kløe i huden, akne

Fortykkelse af det ydre hudlag

Hårtab og udtynding af håret (alopeci), ændret hårfarve

Smerter i led, muskelkramper

Protein i urinen (set i undersøgelser)

En brændende eller stikkende følelse i tungen.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 100 mennesker)

Kramper

Betændelse i bugspytkirtlen

Nedsat mængde galde, der udtømmes fra leveren

Beskadigelse af knoglen (osteonekrose) i kæben

Sårkomplikationer.

Ikke kendt

(andelen af påvirkede mennesker er ikke kendt)

Slagtilfælde

Hjerteanfald

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og arterielle

dissektioner).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderens etiket og pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

CABOMETYX indeholder:

Aktivt stof: cabozantinib (

S

)-malat.

CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter: Hver tablet indeholder cabozantinib (

S

)-malat svarende til

20 mg cabozantinib.

CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter: Hver tablet indeholder cabozantinib (

S

)-malat svarende til

40 mg cabozantinib.

CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter: Hver tablet indeholder cabozantinib (

S

)-malat svarende til

60 mg cabozantinib.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletindhold:

mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose, hypromellose, croscarmellosenatrium,

kolloid vandfri silica og magnesiumstearat. (Se punkt 2 med hensyn til indhold af lactose.)

Filmovertræk:

hypromellose, titandioxid (E171), triacetin, gul jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter er gule og runde, uden delekærv og præget med "XL" på den

ene side og "20" på den anden side.

CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter er gule og trekantede, uden delekærv og præget med "XL" på

den ene side og "40" på den anden side.

CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter er gule og ovale, uden delekærv og præget med "XL" på den

ene side og "60" på den anden side.

CABOMETYX tabletter fås i pakninger med en plastiktabletbeholder med 30 tabletter. Tabletbeholderen

indeholder tre silicagelbeholdere med tørremiddel. Tørremidlet skal forblive i tabletbeholderen og må ikke

sluges.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

Fremstiller

Patheon France

40 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin Jallieu, Frankrig

Eller:

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland

Eller:

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelderstrasse 51 – 61

D-59320 Ennigerloh

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg

Italia

Ipsen NV Guldensporenpark 87

B-9820 Merelbeke

België /Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 - 9 - 243 96 00

Ipsen SpA

Via del Bosco Rinnovato n. 6

Milanofiori Nord Palazzo U7

20090 Assago (Mi)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

България

Latvija

PharmaSwiss EOOD

16, Troyanski Prohod Street,

Floor 3, Office 8, Lagera

1612 Sofia

Тел.: +359 2 8952 110

Ipsen Pharma representative office

Kalnciema street 33-5

Riga

LV 1046

Tel: +371 67622233

Česká republika

Lietuva

Ipsen Pharma, s.r.o.

Olbrachtova 2006/9,

140 00 Praha 4

Tel: + 420 242 481 821

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

T. Narbuto g. 5,

08105 Vilnius

Tel. +370 700 33305

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Magyarország

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

SE- 164 51 Kista

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

IPSEN Pharma Hungary Kft.

Váci út 33. IX. em.

H-1134 Budapest

Tel.: +36-1-555-5930

Deutschland, Österreich

Nederland

Ipsen Pharma GmbH

Einsteinstraße 174

D-81677 München

Deutschland

Tel.: +49 89 2620 432 89

Ipsen Farmaceutica B.V.

Taurusavenue 33b

2132 LS Hoofddorp

Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Eesti

Polska

Centralpharma Communications OÜ

Selise 26-11,

13522, Tallinn

Tel: +372 60 15 540

Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Portugal

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ

Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος

GR-17456 Αθήνα Ελλάδα

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

Ipsen

Portugal

Produtos

Farmacêuticos

S.A.

Alameda Fernão Lopes, n° 16A – 1°B

1495 - 190 Algés

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

España

România

Ipsen Pharma, S.A.

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

08908 L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: + 34 - 936 - 858 100

Ipsen Pharma România SRL

Sectorul 1, Strada Grigore

Alexandrescu nr. 59, Etaj 1

Bucureşti, 010623

Tel: + 40 21 231 27 20

France

Slovenija

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Tél: + 33 1 58 33 50 00

PharmaSwiss d.o.o.

Brodišče 32

SI-1236 Trzin

Tel: + 386 1 236 47 00

Hrvatska

Slovenská republika

PharmaSwiss d.o.o.

Strojarska 20, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6311 833

Ipsen Pharma, organizačná zložka

Zámocká 3

SK-811 01 Bratislava

Tel: + 420 242 481 821

Ireland

United Kingdom

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Blanchardstown Industrial Park

Blanchardstown

IRL-Dublin 15

Tel: +353-1-809-8256

Ipsen Ltd.

190 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3XE

Tel: + 44 (0)1753 - 62 77 00

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8,

hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter

CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter

CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder cabozantinib (

S

)-malat svarende til 20 mg cabozantinib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukne tablet indeholder 15,54 mg lactose.

CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 40 mg cabozantinib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukne tablet indeholder 31,07 mg lactose.

CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder cabozantinib (S)-malat svarende til 60 mg cabozantinib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukne tablet indeholder 46,61 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

CABOMETYX 20 mg filmovertrukne tabletter

Tabletterne er gule og runde uden delekærv og præget med "XL" på den ene side og "20" på den anden side

af tabletten.

CABOMETYX 40 mg filmovertrukne tabletter

Tabletterne er gule og trekantede uden delekærv og præget med "XL" på den ene side og "40" på den anden

side af tabletten.

CABOMETYX 60 mg filmovertrukne tabletter

Tabletterne er gule og ovale uden delekærv og præget med "XL" på den ene side og "60" på den anden side

af tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nyrecellekarcinom (RCC)

CABOMETYX er indiceret til behandling af fremskredent nyrecellekarcinom (RCC):

hos behandlingsnaive voksne med middel eller høj risiko (se pkt. 5.1)

hos voksne efter tidligere behandling med målrettet vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF).

Hepatocellulært karcinom (HCC)

CABOMETYX er indiceret som monoterapi til behandling af hepatocellulært karcinom (HCC) hos voksne,

der tidligere er blevet behandlet med sorafenib.

4.2

Dosering og administration

Behandling med CABOMETYX bør indledes af en læge med erfaring i anticancerlægemidler.

Dosering

CABOMETYX (cabozantinib)-tabletter og COMETRIQ (cabozantinib)-kapsler er ikke bioækvivalente og

må ikke udskiftes indbyrdes (se pkt. 5.2).

Til RCC og HCC er den anbefalede dosis CABOMETYX 60 mg en gang dagligt. Behandlingen bør

fortsættes, indtil patienten ikke længere har klinisk fordel af behandlingen, eller indtil der forekommer

uacceptabel toksicitet.

Håndtering af formodede lægemiddelbivirkninger kan nødvendiggøre midlertidig behandlingsafbrydelse

og/eller dosisreduktion af CABOMETYX (se Tabel 1). Når dosisreduktion er nødvendig, anbefales det at

reducere til 40 mg dagligt og dernæst til 20 mg dagligt. Doseringsafbrydelse anbefales til kontrol af CTCAE

grad 3 eller højere toksicitet eller uacceptabel grad 2 toksicitet. Dosisreduktion anbefales ved bivirkninger

som, hvis de er vedvarende, kunne blive alvorlige eller uacceptable.

Hvis patienten glemmer at tage en dosis, skal den manglende dosis ikke tages, hvis der er mindre end

12 timer til den næste dosis.

Tabel 1: Anbefalede dosisændringer af CABOMETYX ved bivirkninger

Bivirkning og sværhedsgrad

Behandlingsændring

Bivirkninger af grad 1 og grad 2, som er

tålelige og nemme at håndtere

Dosisreduktion er sædvanligvis ikke nødvendig.

Tilføj understøttende behandling som indiceret.

Bivirkninger af grad 2, som er

uacceptable og ikke kan håndteres med

dosisreduktion eller understøttende

behandling.

Afbryd behandlingen, indtil bivirkningerne er reduceret til grad

≤1.

Tilføj understøttende behandling som indiceret.

Overvej at genstarte behandlingen ved en reduceret dosis.

Bivirkninger grad 3 (undtagen klinisk

irrelevante laboratorieanormaliteter).

Afbryd behandlingen, indtil bivirkningerne er reduceret til grad

≤1.

Tilføj understøttende behandling som indiceret.

Start igen ved en reduceret dosis.

Bivirkninger grad 4 (undtagen klinisk

irrelevante laboratorieanormaliteter).

Afbryd behandlingen.

Påbegynd relevant behandling.

Hvis bivirkningerne reduceres til grad ≤1, genstartes

behandlingen ved en reduceret dosis.

Hvis bivirkningerne ikke forsvinder, seponeres CABOMETYX

permanent.

Bemærk: Toksicitetsgrader er i henhold til

National Cancer Institute Common Terminology Criteria for

Adverse Events

Version 4.0 (NCI-CTCAE v4)

Samtidigt administrerede lægemidler

Samtidig administration af lægemidler, der er potente CYP3A4-hæmmere, bør ske med forsigtighed, og

langvarig administration af lægemidler, der er potente CYP3A4-induktorer, bør undgås (se pkt. 4.4 og 4.5).

Det bør overvejes i stedet at vælge et lægemiddel med intet eller minimalt potentiale til at inducere eller

hæmme CYP3A4.

Særlige populationer

Ældre patienter

En specifik justering af cabozantinibdosis er ikke nødvendig til ældre mennesker (≥65 år).

Race

Dosisjustering er ikke nødvendig baseret på etnicitet (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed hos patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion.

Cabozantinib anbefales ikke til patienter med svært nedsat nyrefunktion, da sikkerheden og virkningen ikke

er blevet fastslået hos denne population.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Da der kun foreligger

begrænsede data for patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child Pugh B), kan der ikke gives en

doseringsanbefaling. En tæt overvågning af den samlede sikkerhed anbefales til disse patienter (se pkt. 4.4 og

5.2). Der er ingen klinisk erfaring hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child Pugh C), hvorfor

cabozantinib ikke anbefales til disse patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat hjertefunktion

Der er begrænsede data for patienter med nedsat hjertefunktion. Der kan ikke gives specifikke anbefalinger

vedrørende dosering.

Pædiatrisk population

Cabozantinibs sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen <18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

CABOMETYX er til oral anvendelse. Tabletterne skal synkes hele og må ikke knuses. Patienterne skal

informeres om ikke at spise noget i mindst 2 timer før og 1 time efter at have taget CABOMETYX.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da de fleste bivirkninger forekommer tidligt i behandlingsforløbet, skal lægen evaluere patienten tæt i de

første otte behandlingsuger for at vurdere, om dosisændring er nødvendig. Bivirkninger, der generelt ses

tidligt, omfatter hypokalcæmi, hypokaliæmi, trombocytopeni, hypertension, palmoplantar erytrodysæstesi-

syndrom (PPES), proteinuri og gastrointestinale bivirkninger (abdominalsmerter, slimhindeinflammation,

obstipation, diarré, opkastninger).

Ved nyrecellekarcinom efter tidligere vaskulær endothelial vækstfaktor (VEGF) målrettet behandling,

forekom dosisreduktion og behandlingsafbrydelse på grund af en bivirkning hos henholdsvis 59,8 % og 70 %

af de cabozantinibbehandlede patienter i det pivotale kliniske studie (METEOR). 2 dosisreduktioner var

nødvendigt hos 19,3 % af patienterne. Mediantiden var 55 dage til første dosisreduktion og 38 dage til

førstebehandlingsafbrydelse.

Ved behandlingsnaivt nyrecellekarcinom forekom dosisreduktioner og dosisafbrydelser hos henholdsvis

46 % og 73 % af de cabozantinib-behandlede patienter i det kliniske forsøg (CABOSUN).

Ved hepatocellulært karcinom efter forudgående systemisk behandling forekom dosisreduktioner og

dosisafbrydelser hos henholdsvis 62 % og 84 % af de cabozantinib-behandlede patienter i det kliniske forsøg

(CELESTIAL). To dosisreduktioner var nødvendige hos 33 % af patienterne. Mediantid til første

dosisreduktion var 38 dage og til første dosisafbrydelse 28 dage. Tættere overvågning anbefales hos patienter

med let eller moderat nedsat leverfunktion.

Hepatiske virkninger

Abnormiteter i leverfunktionstests (stigninger i alaninaminotransferase [ALAT], aspartataminotransferase

[ASAT] og bilirubin) er blevet observeret hyppigt hos patienter behandlet med cabozantinib. Det anbefales at

udføre leverfunktionstests (ALAT, ASAT og bilirubin) inden initiering af behandling med cabozantinib samt

at monitorere tæt under behandlingen. For patienter med forværrede leverfunktionstests, der anses for at være

relateret til cabozantinib-behandling (dvs. hvor ingen alternativ årsag er tydelig), bør rådgivningen om

dosisændring i tabel 1 følges (se pkt. 4.2).

Cabozantinib elimineres hovedsageligt via leveren. Tættere monitorering af den samlede sikkerhed anbefales

til patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (se også pkt. 4.2 og 5.2). En højere relativ andel af

patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B) udviklede hepatisk encefalopati med

cabozantinib-behandling. CABOMETYX anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-

Pugh C), da cabozantinib ikke er undersøgt i denne population, og eksponering kan være øget hos disse

patienter.

Hepatisk encefalopati

I HCC-studiet (CELESTIAL) blev hepatisk encefalopati rapporteret hyppigere i cabozantinib- end i placebo-

armen. Cabozantinib har været associeret med diarré, opkastning, nedsat appetit og elektrolytabnormiteter.

Hos HCC-patienter med nedsat leverfunktion kan disse ikke-hepatiske virkninger være risikofaktorer for

udviklingen af hepatisk encefalopati. Patienterne bør monitoreres for tegn og symptomer på hepatisk

encefalopati.

Perforation og fistler

Der er blevet observeret alvorlige gastrointestinale perforationer og fistler med cabozantinib, inklusive

tilfælde med dødelig udgang. Patienter, som har inflammatorisk tarmsygdom (f.eks. Crohns sygdom,

ulcerativ colitis, peritonitis eller diverticulitis eller appendicitis), tumorinfiltration i gastrointestinalkanalen

eller komplikationer fra tidligere gastrointestinalkirurgi (især forbundet med forsinket eller ufuldstændig

heling), skal evalueres omhyggeligt inden indledning af behandling med cabozantinib og monitoreres tæt for

symptomer på perforation og fisteldannelse, herunder absces og sepsis. Vedvarende eller tilbagevendende

diarré under behandlingen kan være en risikofaktor for udvikling af en analfistel. Cabozantinib skal

seponeres hos patienter, der får gastrointestinal perforation eller en fistel, der ikke kan behandles

tilfredsstillende.

Gastrointestinale (GI) lidelser

Diarré, kvalme/opkastning, nedsat appetit og stomatitis/orale smerter var nogle af de hyppigst rapporterede

GI-bivirkninger (se pkt. 4.8). Akut medicinsk behandling, herunder støttende behandling med antiemetika,

midler mod diarré eller antacida, bør indledes for at forhindre dehydrering, elektrolytubalancer og vægttab.

Dosisafbrydelse eller -reduktion eller permanent seponering af cabozantinib bør overvejes ved vedvarende

eller tilbagevendende signifikante GI-bivirkninger (se tabel 1).

Tromboemboliske hændelser

Der er blevet observeret tilfælde af venøs tromboemboli, herunder lungeemboli og arteriel tromboemboli,

nogle gange letale, med cabozantinib. Cabozantinib skal anvendes med forsigtighed hos patienter med en

anamnese med eller risikofaktorer for disse hændelser. I HCC-studiet (CELESTIAL) blev der observeret

portal venetrombose med cabozantinib, herunder et letalt tilfælde. Patienter med en anamnese med portal

veneindvækst syntes at være i højere risiko for at udvikle portal venetrombose. Cabozantinib skal seponeres

hos patienter, som udvikler akut myokardieinfarkt eller nogen anden klinisk signifikant tromboembolisk

komplikation.

Hæmoragi

Der er blevet observeret alvorlig blødning, nogle gange letal, med cabozantinib. Patienter, der har alvorlig

blødning i anamnesen, skal evalueres omhyggeligt, inden behandling med cabozantinib initieres.

Cabozantinib bør ikke gives til patienter, der har eller har risikofaktorer for alvorlig blødning.

I HCC-studiet (CELESTIAL) blev letale hæmoragiske hændelser rapporteret med en højere forekomst med

cabozantinib end med placebo. Prædisponerende risikofaktorer for svær blødning i den fremskredne HCC-

population kan omfatte tumorinvasion af store blodkar og tilstedeværelsen af underliggende levercirrhose,

der resulterer i øsofageale varicer, portal hypertension og trombocytopeni. CELESTIAL-studiet ekskluderede

patienter med samtidig antikoagulationsbehandling eller trombocythæmmende midler. Forsøgspersoner med

ubehandlet eller ufuldstændig behandling, varicer med blødning eller høj risiko for blødning, blev også

ekskluderet fra dette studie.

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af aneurismer

og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med cabozantinib bør denne risiko overvejes

nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere aneurisme.

Trombocytopeni

I HCC-studiet (CELESTIAL) blev trombocytopeni og nedsat antal blodplader rapporteret. Antallet af

blodplader bør monitoreres under behandling med cabozantinib og dosis justeres i overensstemmelse med

sværhedsgraden af trombocytopeni (se tabel 1).

Sårkomplikationer

Der er blevet observeret sårkomplikationer med cabozantinib. Cabozantinib bør om muligt seponeres mindst

28 dage forud for en planlagt operation, herunder dental kirurgi eller invasive dentalprocedurer. Beslutningen

om at genoptage behandlingen med cabozantinib efter operation skal baseres på klinisk bedømmelse af

tilstrækkelig sårheling. Cabozantinib skal seponeres hos patienter med sårhelingskomplikationer, der kræver

intervention.

Hypertension

Der er blevet observeret hypertension med cabozantinib. Blodtrykket skal være velkontrolleret før

påbegyndelse af cabozantinib. Alle patienter bør monitoreres for hypertension under behandling med

cabozantinib og om nødvendigt have standard antihypertensiv behandling. I tilfælde af vedvarende

hypertension på trods af behandling med antihypertensiva skal cabozantinibdosis reduceres. Cabozantinib

skal seponeres ved vedvarende svær hypertension på trods af antihypertensiv behandling og reduktion af

cabozantinibdosis. Cabozantinib skal seponeres i tilfælde af hypertensiv krise.

Osteonekrose

Bivirkninger med osteonekrose af kæben (ONJ) er blevet observeret med cabozantinib. En oral undersøgelse

bør foretages forud for start med cabozantinib og periodisk under behandlingen med cabozantinib.

Patienterne bør rådgives med henblik på praktisering af oral hygiejne. Behandling med cabozantinib bør om

muligt stoppes mindst 28 dage forud for planlagt dentalkirurgi eller invasive dentalprocedurer. Der bør

udvises forsigtighed hos patienter, der får midler forbundet med ONJ, såsom bisfosfonater. Cabozantinib skal

seponeres hos patienter, der oplever ONJ.

Palmoplantar erytrodysæstesi-syndrom

Der er blevet observeret palmoplantar erytrodysæstesi-syndrom (PPES) med cabozantinib. Hvis PPES er

alvorligt, bør det overvejes at afbryde behandlingen med cabozantinib. Cabozantinib bør genstartes med en

lavere dosis, når PPES er reduceret til grad 1.

Proteinuri

Der er blevet observeret proteinuri med cabozantinib. Protein i urinen bør monitoreres regelmæssigt under

behandling med cabozantinib. Cabozantinib bør seponeres hos patienter, der udvikler nefrotisk syndrom.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom

Der er blevet observeret posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) med cabozantinib. Dette syndrom

skal overvejes hos enhver patient, der har multiple symptomer, herunder kramper, hovedpine,

synsforstyrrelser, forvirring eller ændret mental funktion. Behandling med cabozantinib bør seponeres hos

patienter med PRES.

Forlængelse af QT-intervallet

Cabozantinib skal anvendes med forsigtighed til patienter med forlænget QT-interval i anamnesen, patienter,

som tager antiarytmika, og patienter med allerede eksisterende hjertesygdom, bradykardi

eller

elektrolytforstyrrelser. Regelmæssig monitorering af ekg og elektrolytter (serumcalcium, -kalium

og -magnesium) under behandlingen med cabozantinib skal overvejes.

Afvigelser i biokemiske laboratorieværdier

Cabozantinib har været associeret med en øget forekomst af unormale elektrolytniveauer (inkl. hypo- og

hyperkaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi, hyponatriæmi). Det anbefales at monitorere de biokemiske

parametre under cabozantinib-behandling og anvende passende erstatningsterapi i overensstemmelse med

klinisk standardpraksis, hvis det er nødvendigt. Tilfælde af hepatisk encefalopati hos HCC-patienter kan

tilskrives udviklingen af elektrolytforstyrrelser. Dosisafbrydelse eller -reduktion eller permanent seponering

af cabozantinib bør overvejes ved vedvarende eller tilbagevendende signifikante afvigelser (se tabel 1).

CYP3A4-induktorer og -hæmmere

Cabozantinib er et CYP3A4-substrat. Samtidig administration af cabozantinib og den potente

CYP3A4-hæmmer ketoconazol resulterede i en stigning i cabozantinibs plasmaeksponering. Forsigtighed er

nødvendig ved administration af cabozantinib sammen med lægemidler, der er potente CYP3A4-hæmmere.

Samtidig administration af cabozantinib og den potente CYP3A4-induktor rifampicin resulterede i en

nedsættelse af cabozantinibs plasmaeksponering. Derfor bør langvarig administration af cabozantinib og

lægemidler, der er potente CYP3A4-induktorer, undgås (se pkt. 4.2 og 4.5).

P-glykoprotein-substrater

Cabozantinib var en hæmmer (IC

= 7,0 μM) af, men ikke et substrat for P-glykoprotein (P

transportaktivitet i et to

rettet assay-system, der anvendte MDCK-MDR1-celler. Cabozantinib kan derfor

have potentialet til at øge plasmakoncentrationen af samtidigt administrerede P

gp-substrater. Patienter skal

advares ved indtagelse af et P

gp-substrat (f.eks. fexofenadin, aliskiren, ambrisentan, dabigatranetexilat,

digoxin, colchicin, maraviroc, posaconazol, ranolazin, saxagliptin, sitagliptin, talinolol, tolvaptan), mens de

får cabozantinib (se pkt. 4.5).

MRP2-hæmmere

Administration af MRP2-hæmmere kan resultere i øgede cabozantinib-plasmakoncentrationer. Derfor skal

der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af MRP2-hæmmere (f.eks. ciclosporin, efavirenz,

emtricitabin) (se pkt. 4.5).

Advarsler relateret til hjælpestof

Cabometyx indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig

form af arvelig lactasemangel (

Lapp Lactase deficiency

) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkning af andre lægemidler på cabozantinib

CYP3A4-hæmmere og -induktorer

Administration af den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol (400 mg dagligt i 27 dage) til raske frivillige

nedsatte cabozantinib-clearance (med 29 %) og øgede cabozantinibs plasmaeksponering (AUC) (efter en

enkelt dosis) med 38 %. Derfor skal der udvises forsigtighed ved samtidig administration af cabozantinib og

potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. ritonavir, itraconazol, erythromycin, clarithromycin, grapefrugtjuice).

Administration af den potente CYP3A4-induktor rifampicin (600 mg dagligt i 31 dage) til raske frivillige

øgede cabozantinib-clearance (4,3 gange) og sænkede cabozantinibs plasmaeksponering (AUC) (efter en

enkeltdosis) med 77 %. Langvarig samtidig administration af cabozantinib og potente CYP3A4-induktorer

(f.eks. phenytoin, carbamazepin, rifampicin, phenobarbital eller naturlægemidler, der indeholder perikon

Hypericum perforatum

]) bør derfor undgås.

Lægemidler til modificering af gastrisk pH

Administration af protonpumpe-hæmmeren (PPI) esomeprazol (40 mg dagligt i 6 dage) sammen med en

enkelt dosis 100 mg cabozantinib til raske frivillige resulterede ikke i nogen klinisk signifikant virkning på

cabozantinibs plasmaeksponering (AUC). Dosisjustering er ikke nødvendig, når lægemidler til modificering

af gastrisk pH (dvs. PPI’er, H

-receptorantagonister og antacida) administreres sammen med cabozantinib.

MRP2-hæmmere

In vitro

data viser, at cabozantinib er substrat for MRP2. Administration af MRP2-hæmmere kan derfor

resultere i øgede cabozantinib-plasmakoncentrationer.

Galdesaltbindende midler

Galdesaltbindende midler såsom colestyramin og colesevelam kan interferere med cabozantinib og påvirke

absorptionen (eller reabsorptionen), hvilket kan resultere i nedsat eksponering (se pkt. 5.2). Den kliniske

relevans af disse potentielle interaktioner er ukendt.

Virkning af cabozantinib på andre lægemidler

Virkningen af cabozantinib på farmakokinetikken for kontraceptive steroider er ikke blevet undersøgt. Da

uændret kontraceptiv virkning ikke kan garanteres, anbefales en yderligere antikonceptionsmetode, fx en

barrieremetode.

På grund af høje plasmaproteinbindingsniveauer af cabozantinib (pkt. 5.2), kan plasmaprotein fortrænges,

som en mulig interaktion med warfarin. INR-værdier skal monitoreres i tilfælde af en sådan kombination.

P-glykoprotein-substrater

Cabozantinib var en hæmmer (IC

= 7,0 μM) af, men ikke et substrat for P

gp-transportaktivitet i et to

rettet

assay-system, der anvendte MDCK-MDR1-celler. Cabozantinib kan derfor have potentialet til at øge

plasmakoncentrationen af samtidigt administrerede P

gp-substrater. Patienter skal advares ved indtagelse af

et P

gp-substrat (f.eks. fexofenadin, aliskiren, ambrisentan, dabigatranetexilat, digoxin, colchicin, maraviroc,

posaconazol, ranolazin, saxagliptin, sitagliptin, talinolol, tolvaptan), mens de får cabozantinib.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/antikonception hos mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal opfordres til at undgå at blive gravide, mens de får cabozantinib. Kvindelige

partnere til mandlige patienter, der tager cabozantinib, skal også undgå at blive gravide. Mandlige og

kvindelige patienter og deres partnere bør anvende effektive kontraceptionsmetoder under behandlingen og i

mindst 4 måneder efter afsluttet behandling. Da orale kontraceptiva muligvis ikke kan betragtes som

”effektive kontraceptionsmetoder”, bør der samtidig anvendes en anden metode, fx en barrieremetode

(se pkt. 4.5).

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af cabozantinib til gravide kvinder. Dyrestudier har vist embryo

føtale og

teratogene virkninger (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Cabozantinib bør ikke

anvendes under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med cabozantinib.

Amning

Det vides ikke, om cabozantinib og/eller dets metabolitter udskilles i human mælk. På grund af den

potentielle skade for spædbarnet, bør mødre stoppe med at amme under behandling med cabozantinib og i

mindst 4 måneder efter afsluttet behandling.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om human fertilitet. Baseret på ikke-kliniske sikkerhedsfund kan mandlig og

kvindelig fertilitet blive kompromitteret af behandling med cabozantinib (se pkt. 5.3). Både mænd og kvinder

bør tilrådes at søge rådgivning og overveje fertilitetsbevarende tiltag inden behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Cabozantinib påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Cabozantinib er

blevet forbundet med bivirkninger som træthed og svaghed. Det anbefales derfor at udvise forsigtighed, når

der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

De mest almindelige alvorlige bivirkninger i RCC-populationen (≥1 % incidens) er abdominalsmerter, diarré,

kvalme, hypertension, emboli, hyponatriæmi, lungeemboli, opkastning, dehydrering, træthed, asteni, nedsat

appetit, dyb venetrombose, svimmelhed, hypomagnesiæmi og palmoplantar erytrodysæstesisyndrom (PPES).

De hyppigste bivirkninger af en hvilken som helst grad (oplevet af mindst 25 % af patienterne) i RCC-

populationen inkluderede diarré, træthed, kvalme, nedsat appetit, PPES, hypertension, vægttab, opkastning,

dysgeusi, forstoppelse og forhøjet ASAT. Hypertension blev observeret oftere i gruppen af behandlings-

naive RCC-patienter (67 %) sammenlignet med RCC-patienter efter tidligere VEGF-målrettet behandling

(37 %).

De mest almindelige alvorlige bivirkninger i HCC-populationen (≥1 % incidens) er hepatisk encefalopati,

asteni, træthed, PPES, diarré, hyponatriæmi, opkastning, abdominalsmerter og trombocytopeni.

De hyppigste bivirkninger af en hvilken som helst grad (set hos mindst 25 % af patienterne) i HCC-

populationen omfattede diarré, nedsat appetit, PPES, træthed, kvalme, hypertension og opkastning.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger, der er identificeret i kliniske studier med cabozantinib eller rapporteret efter brug af

cabozantinib efter markedsføring, er anført i tabel 2 i henhold til MedDRA systemorganklasser og

hyppighedskategorier. Hyppigheder er baseret på bivirkninger af alle grader og defineret som: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne vist efter

faldende alvorlighed.

Tabel 2: Bivirkninger indberettet i kliniske forsøg eller i brug efter markedsføring hos patienter i

behandling med cabozantinib

MedDRA

systemorganklasser

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

absces

Blod og

lymfesystem

anæmi,

trombocytopeni

neutropeni

lymfopeni

Det endokrine

system

hypotyroidisme

Metabolisme og

ernæring

appetitløshed,

hypomagnesiæmi

hypokaliæmi

hypoalbuminæmi

dehydrering,

hypofosfatæmi

hyponatriæmi

hypocalcæmi

hyperkaliæmi

hyperbilirubinæmi

hyperglykæmi

hypoglykæmi

Nervesystemet

dysgeusi,

hovedpine,

svimmelhed

perifer neuropati

(herunder

sensorisk)

kramper

cerebrovaskulær

hændelse

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

myokardieinfarkt

Vaskulære

sygdomme

hypertension

blødning

dyb venetrombose,

venetrombose,

arteriel trombose

aneurismer og

arterielle

dissektioner

Luftveje, thorax og

mediastinum

dysfoni, dyspnø,

hoste

lungeemboli

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/290234/2020

EMEA/H/C/004163

Cabometyx (cabozantinib)

En oversigt over Cabometyx, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Cabometyx, og hvad anvendes det til?

Cabometyx er et kræftlægemiddel, der anvendes til behandling af voksne med:

fremskredent nyrecellekarcinom (en form for nyrekræft). Det anvendes hos patienter, der tidligere

er behandlet med en type kræftlægemiddel, som hedder "vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF)-

hæmmer". Det anvendes også hos patienter, der ikke tidligere er blevet behandlet, og som har en

moderat til høj risiko for, at kræften hurtigt forværres.

levercellekarcinom (en leverkræft). Det anvendes alene hos patienter, der tidligere har været

behandlet med kræftlægemidlet sorafenib.

Cabometyx indeholder det aktive stof cabozantinib.

Hvordan anvendes Cabometyx?

Cabometyx fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i brug af

kræftlægemidler.

Cabometyx fås som tabletter (20, 40 og 60 mg). Den anbefalede dosis er 60 mg én gang dagligt.

Patienten må ikke spise i mindst to timer før og en time efter at have fået Cabometyx. Dosen kan

nedsættes, eller behandlingen stoppes midlertidigt, hvis patienten får alvorlige eller uacceptable

bivirkninger. Behandlingen fortsættes, så længe patienten har gavn af den, eller indtil bivirkningerne

ikke kan tolereres.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Cabometyx, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Cabometyx?

Det aktive stof i Cabometyx, cabozantinib, er en såkaldt tyrosinkinasehæmmer. Det vil sige, at det

blokerer enzymer af typen tyrosinkinase. Disse enzymer findes i visse receptorer i kræftceller. Her

aktiverer de en række processer, herunder celledeling og dannelse af nye blodkar, der forsyner

kræftsvulsten. Ved at blokere virkningen af disse enzymer i kræftcellerne medvirker Cabometyx til at

begrænse kræftens vækst og spredning.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Cabometyx?

Nyrecellekarcinom

Et hovedstudie, der omfattede 658 voksne med fremskredent nyrecellekarcinom, som var blevet værre

trods behandling med en VEGF-hæmmer, viste, at Cabometyx er effektivt til at forlænge den tid,

patienterne levede, uden at deres sygdom forværredes (progressionsfri overlevelse). Cabometyx blev i

studiet sammenlignet med kræftlægemidlet everolimus. De patienter, som fik Cabometyx, levede

gennemsnitligt i 7,4 måneder uden sygdomsforværring sammenlignet med 3,8 måneder hos dem, der

fik everolimus. Derudover pegede resultaterne på, at patienter, der blev behandlet med Cabometyx,

generelt levede længere end patienter, der blev behandlet med everolimus (gennemsnitligt i

21,4 måneder sammenlignet med 16,5 måneder).

Et andet hovedstudie viste, at Cabometyx var effektivt hos voksne med tidligere ubehandlet

nyrecellekarcinom, som var lokalt fremskredent, eller som havde spredt sig til andre dele af kroppen.

Studiet omfattede 157 patienter, og Cabometyx blev sammenlignet med et andet kræftlægemiddel

(sunitinib). De patienter, som fik Cabometyx, levede gennemsnitligt i 8,6 måneder uden

sygdomsforværring sammenlignet med 5,3 måneder hos dem, der fik sunitinib.

Levercellekarcinom

Et hovedstudie, der omfattede 707 voksne med levercellekarcinom, som allerede var blevet behandlet

med sorafenib, viste, at Cabometyx var effektivt til at forlænge patienternes levetid (samlet

overlevelse). Studiet sammenlignede Cabometyx med placebo (en uvirksom behandling). De patienter,

der blev behandlet med Cabometyx, levede gennemsnitligt i 10,2 måneder sammenlignet med 8,0

måneder hos dem, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Cabometyx?

De hyppigste alvorlige bivirkninger ved Cabometyx (som optræder hos mere end 1 person ud af 100)

hos patienter med nyrecellekarcinom er mavesmerter, højt blodtryk, diarré, kvalme, opkastning,

nedsat appetit, svimmelhed, træthed, dehydrering, hyponatriæmi og hypomagnesæmi (lavt indhold af

natrium og magnesium i blodet), palmar-plantar erythrodysæstesisyndrom (hånd-fod-syndrom med

udslæt og følelsesløshed i håndflader og fodsåler) svaghed, emboli og lungeemboli (blodprop i et

blodkar i lungerne).

De hyppigste alvorlige bivirkninger ved Cabometyx (som optræder hos mere end 1 person ud af 100)

hos patienter med levercellekarcinom er leverencefalopati (skadelige virkninger på hjernen forårsaget

af leverskade), træthed, opkastning, mavesmerter, hyponatriæmi, palmar-plantar

erythrodysæstesisyndrom, svaghed, diarré og lavt indhold af blodplader i blodet.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Cabometyx fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Cabometyx godkendt i EU?

Ved fremskredent nyrecellekarcinom er det påvist, at Cabometyx forlænger den tid, som tidligere

behandlede patienter lever uden sygdomsforværring. Hos disse patienter er der ringe

behandlingseffekt og et stort udækket medicinsk behov. Resultaterne har også vist, at Cabometyx

bidrager til, at patienterne lever længere. Cabometyx giver også tidligere ubehandlede patienter med

moderat eller høj kræftrisiko en klinisk relevant fordel, idet stoffet forsinker kræftsygdommens

fremadskriden og behovet for andre behandlinger.

Ved levercellekarcinom blev det påvist, at Cabometyx forlænger overlevelsen hos patienter, der var

blevet behandlet med sorafenib. Forbedringen af overlevelsen anses for at være betydelig i betragtning

af, at der kun er ringe behandlingseffekt hos disse patienter og kun få behandlingsmuligheder.

Bivirkningerne ved Cabometyx er de samme som ved andre tyrosinkinasehæmmere, og de vurderes at

være håndterbare.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Cabometyx opvejer

risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cabometyx?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Cabometyx.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Cabometyx løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Cabometyx vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Cabometyx

Cabometyx fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 9. september 2016.

Yderligere information om Cabometyx findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cabometyx

Denne oversigt blev sidst ajourført i 05-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information