Cabergolin "Teva" 1 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-11-2018

Aktiv bestanddel:
CABERGOLIN
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
N04BC06
INN (International Name):
cabergoline
Dosering:
1 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
39288
Autorisation dato:
2007-11-29

CABERGOLIN TEVA 1 mg,

2 mg og 4 mg TABLETTER

Cabergolin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL

BRUGEREN

Læs denne indlægsseddel grundigt inden

du begynder at tage medicinen.

Gem indlægsseddelen. Du kan få brug

for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der

er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Cabergolin Teva til

dig personligt. Lad derfor være med at

give Cabergolin Teva til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDDELEN:

1. Cabergolin Tevas virkning og hvad du

skal bruge det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Cabergolin Teva

3. Sådan skal du tage Cabergolin Teva

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Cabergolin Teva

6. Yderligere information

CABERGOLIN TEVAS

VIRKNING OG HVAD DU SKAL

BRUGE DET TIL

Cabergolin Teva tilhører en gruppe af

lægemidler som kaldes dopaminagonister.

Cabergolin Teva har samme virkning som

nervesystemets eget dopamin. Patienter

med Parkinsons sygdom har ikke nok af

dette vigtige stof.

Cabergolin Teva 1 mg, 2 mg, og 4 mg

benyttes til at behandle Parkinsons sygdom.

Det kan benyttes alene eller i kombination

med levodopa, som andenvalgsbehandling,

efter et forsøg med non-ergotalkaloid

behandling.

Behandlingen bør startes og overvåges af en

specialist.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE

CABERGOLIN TEVA

Tag ikke Cabergolin Teva

1. Hvis du er overfølsom over for

cabergolin, andre ergotalkaloider (f.eks.

bromocriptin), eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

2. Hvis du har opsvulmede hænder, fødder

og højt blodtryk under graviditet

(preeklampsi, eklampsi).

3. Hvis du har ukontrolleret forhøjet

blodtryk

4. Hvis du tidligere har oplevet problemer

med fibrotiske reaktioner i lunge, bagerst

i underlivet og nyre eller hjerte.

Inden du får ordineret Cabergolin Teva vil

din læge arrangere testning af

hjertefunktion. Din læge vil fortsætte med at

monitorere din helbredstilstand under

behandling med Cabergolin Teva.

Vær ekstra forsigtig med at tage Cabergolin

Teva hvis du:

Hvis du har en af følgende

helbredsproblemer bør du kontakte din

læge før du begynder behandling med

Cabergolin Teva, da behandlingen muligvis

ikke er hensigtsmæssig for dig.

Hjertekar sygdomme.

Mavesår eller mavetarm blødning.

(Denne tilstand kan forårsage sort

afføring eller opkast med blod).

Nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion.

Hvis du har (eller har haft fortilfælde af)

psykose eller risiko for psykose som

følge af fødsel.

Raynauds syndrom. (Når det er koldt

bliver finger og tæer blåhvide, uden puls,

kolde og følelsesløse).

Lavt blodtryk.

Alvorlige brystsmerter (f.eks.

brystsmerter under vejrtrækning, væske i

lungerne, betændelse eller infektion i

lungene).

Der er rapporteret om sygelig spilletrang,

øget seksualdift og hyperseksualitet hos

patienter der tager cabergolin.

Genoprettelse af fertilitet kan forekomme

hos kvinder der tager Cabergolin Teva, og

graviditet kan forekomme før

menstruationscyklussen er normaliseret.

Som sikkerhedsforanstaltning bør derfor

alle kvinder benytte prævention under

behandling hvis nødvendigt.

Der er ikke dokumentation for sikkerheden

og effekten af cabergolin hos børn under 16

år.

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug af anden medicin:

Visse lægemidler mod for højt blodtryk,

visse lægemidler (f.eks. phenothiazin,

butyrophenon, thioxanthen) for behandling

af psykiske lidelser (skizofreni eller

psykose), andre ergotalkaloider, medicin

mod opkastning (metoclopramid), og

makrolidantibiotika (såsom erythromycin)

kan påvirke effekten af cabergolin. Den

behandlende læge bør derfor gøres

opmærksom på samtidig indtagelse af

ovennævnte lægemidler.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du

tager anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også for medicin, som

ikke er på recept og naturlægemidler.

Brug af Cabergolin Teva sammen med mad

og drikkevarer:

Cabergolin Teva bør indtages gennem

munden og i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning:

Der eksisterer kun begrænset viden om

benyttelse af Cabergolin Teva under

graviditet. Du bør kontakte læge hvis du er

gravid eller planlægger graviditet inden

behandlingen starter. Hvis du bliver gravid

og er under behandling med Cabergolin

Teva, bør behandlingen stoppes og læge

kontaktes så hurtigt som muligt.

Svangerskabsforebyggende midler bør

tages mindst 4 uger efter afsluttet

behandling med cabergolin.

Amning:

Det vides ikke om cabergolin passerer over i

modermælken. Cabergolin Teva bør ikke

tages af mødre der ønsker at amme da det

forhindrer mælkeproduktion. Ammende

mødre bør være opmærksom på at

mængden af mælk kan aftage.

Trafik og arbejdssikkerhed:

Cabergolin Teva kan hos visse personer

påvirke rekationsevnen negativt. Der skal

tages højde for dette i situationer, der

kræver intens årvågenhed, som f.eks. at

føre bil eller betjene maskiner.

Cabergolin Teva kan forårsage stærk

søvnighed (ekstrem døsighed) og pludselig

søvn. Personer der påvirkes af søvnighed

og episoder af pludselig søvn, bør undlade

at føre motorkøretøj eller deltage I

aktiviterer, hvor nedsat opmærksomhed kan

bringe deres eget eller andres liv og helbred

i fare. Dette gælder, så længe disse

bivirkninger optræder.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Cabergolin Teva:

Cabergolin Teva 1 mg, 2 mg og 4 mg

tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen,

før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

SÅDAN SKAL DU TAGE

CABERGOLIN TEVA

Tag altid Cabergolin Teva nøjagtig efter

lægens anvisning. Er du I tvivl, så spørg

lægen eller apoteket.

Tabletterne bør tages i forbindelse med et

måltid for at mindske visse bivirkninger så

som kvalme, opkastning og mavesmerter.

Voksne og ældre patienter:

Den anbefalede dosis er fastsat af din læge

og justeres individuelt for dig.

Den normale startdosis er 0,5 mg til 1 mg

cabergolin pr. dag. Dosis forhøjes derefter

gradvist til en passende vedligeholdelses

dosis. Normal vedligeholdelsesdosis er 2

mg til 6 mg cabergolin dagligt.

Cabergolin Teva 1 mg, 2 mg og 4 mg

tabletter har en delekærv og kan derfor

deles i to lige store dele.

Hvis du har taget for meget Cabergolin

Teva:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Cabergolin Teva,

end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet, eller hvis du tror

at et barn har indtaget tabletterne.

Hvis du har taget for meget Cabergolin

Teva, kan du få kvalme, opkastning, lavt

blodtryk, smerter i maven, adfærdsændring,

forvirring eller hallucinationer. Vis lægen

denne indlægsseddel og overskydende

tabletter.

Hvis du har glemt at tage Cabergolin Teva:

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du

tage den straks, du kommer i tanke om det,

medmindre det er tid for næste dosis. Du

må ikke tage en dobbelt dosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Cabergolin

Teva:

Hvis du stopper med at tage cabergolin vil

dine symptomer kunne forværres. Inden

behandlingen stoppes bør du kontakte din

læge. Det varer flere dage inden cabergolin

forsvinder fra kroppen og virkningen aftager

over en to ugers periode med forværring af

symptomer på Parkinsons sygdom som

konsekvens.

Kontakt læge eller apotek, hvis der er noget,

du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

BIVIRKNINGER

Cabergolin Teva kan som al anden medicin

give bivirkninger,

Meget almindelige bivirkninger (det sker

hos mere end 1 ud af 10 patienter):

1

2

3

4

Svimmelhed, lavt blodtryk (hvilket kan

resultere i svimmelhed), ukontrollerbare

bevægelser, kvalme.

Almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Opkastning, fordøjelsesbesvær, betændelse

i mavesæk (gastritis), væske i hinde mellem

lunge og brystkasse, brystsmerter (angina),

hallucinationer, forvirring, opsvulmethed,

soveforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Rødme, opsvulmethed og smerter i det

ydre af arme og ben (erythromelalgia),

stærk søvnighed (ekstrem døsighed),

episoder af pludselig søvn.

Ergot relateret fibrose er rapporteret. Ergot

relateret fibrose er en ikke bakteriel

betændelse på indersiden af kropshuler

hvilket kan påvirke hjerte, lunger og nyrer.

Dannelse af bindevæv (fibrose) i f. eks.

hjerte, lunger og nyre, viser sig ved

åndenød, brystsmerter, rygsmerter,

bækkensmerter og opsvulmede ben.

Kontakt læge umiddelbart hvis du oplever

disse symptomer.

Cabergolin er blevet forbundet med

træthed og tendens til pludseligt at falde i

søvn.

Der er rapporteret om patologisk

spilletrang, øget libido og hyperseksualitet

hos patienter der tager cabergolin.

Følgende bivirkninger er observeret ved

lavere cabergolin doser på 0,25 mg til 2 mg

per uge: Depression, hovedpine, træthed,

sovende fornemmelse i ben og arme,

hjertebanken, hård mave, reduceret syn,

næseblødning, søvnighed (ekstrem

døsighed), besvimelse og kramper i fingre

og lægge.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får

bivirkninger, der bliver ved og er generende

eller hvis du får andre bivirkninger end

dem, der står her. Bivirkningerne kan

dermed blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under

Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens

netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

SÅDAN OPBEVARER DU

CABERGOLIN TEVA

Opbevar Cabergolin Teva utilgængeligt for

børn.

Tag ikke Cabergolin Teva efter den

udløbsdato, der står på pakningen.

Opbevares i originalemballagen for at

beskytte mod fugt. Fjern ikke

tørringskaplserne (fugtsugende stof) i

glasset.

Cabergolin Teva tabletter bør kasseres, hvis

det er mere end 30 dage siden første

åbning af glasset.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

YDERLIGERE INFORMATION

Cabergolin Teva indeholder:

Aktivt stof: cabergolin 1 mg, 2 mg eller

4 mg.

De øvrige indholdsstoffer er: Vandfri

lactose, L-leucin og magnesiumstearat

(E572).

Produktets udseende og pakningsstørrelse:

Cabergolin Teva 1 mg tabletter er hvide,

ovale, bikonvekse tabletter. Hver tablet har

delekærv på begge sider og har “CBG” og

“1” præget på hver sin side af delekærven.

1 mg tabletter findes i tabletglas, der

indeholder 2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30

tabletter, og multipakninger med 3x30,

2x20, 3x20, 5x20 tabletter.

Cabergolin Teva 2 mg tabletter er hvide,

kapselformede, bikonvekse tabletter. Hver

tablet har delekærv på begge sider og har

“CBG” og “2” præget på hver sin side af

delekærven.

2 mg tabletter findes i tabletglas, der

indeholder 2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30

tabletter, og multipakninger med 3x30,

1x20, 3x20, 5x20 tabletter.

Cabergolin Teva 4 mg tabletter er hvide,

ovale, bikonvekse tabletter. Hver tablet har

delekærv på begge sider og har “CBG” og

“4” præget på hver sin side af delekærven.

4 mg tabletter findes i tabletglas, der

indeholder 2, 8, 14, 15, 16, 20 tabletter, og

multipakninger med 2x16, 3x16, 6x16, 3x20,

3x30, 5x20 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedføringstilladelsen:

Teva Denmark A/S, Parallelvej 10,

DK-2800 Kgs. Lyngby.

Tlf nr. +45 44 98 55 11

Info@tevapharm.dk

Fremstiller:

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravskà 29,

747 70 Opava-Komàrov, Czech Republic.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

August 2007.

For yderligere oplysninger om dette

lægemiddel bedes henvendelse rettet til

Teva Denmark A/S tlf. Nr +45 44 98 55 11,

hvor der ligeledes kan rekvireres en udgave

for svagtsynede.

5

6

19. november 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Cabergolin "Teva", tabletter 1 mg og 2 mg

0.

D.SP.NR.

23416

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cabergolin "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 1 mg eller 2 mg cabergolin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

1 mg: Hver tablet indeholder 75,3 mg lactose.

2 mg: Hver tablet indeholder 150,6 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

1 mg:

Hvid, oval, bikonveks tablet. Hver tablet har en delekærv på begge sider og er

præget med "CBG" og "1" på hver side af delekærven.

2 mg:

Hvid, kapselformet, bikonveks tablet. Hver tablet har en delekærv på begge sider

og er præget med "CBG" og "2" på hver side af delekærven.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af Parkinsons sygdom

Hvis behandling med en dopaminagonist overvejes, er cabergolin indikeret som en

andetvalgsbehandling af tegn og symptomer på Parkinsons sygdom til patienter, som er

intolerante over for et non-ergot præparat eller hvor behandling med et non-ergot præparat

dk_hum_39288_spc.doc

Side 1 af 12

ikke har haft effekt. I disse tilfælde kan cabergolin anvendes som monoterapi eller som

supplerende behandling til levo-dopa- og dopa-decarboxylasehæmmere.

Behandlingen bør initieres under overvågning af en specialist. I betragtning af risikoen for

fibrotiske reaktioner og valvulopati (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8) bør fordelene ved fortsat

behandling regelmæssigt revurderes.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og ældre patienter

Som kendt ved brug af dopaminagonister, er dosisrespons på både effektivitet og

bivirkninger tilsyneladende forbundet med individuel sensitivitet. Optimering af dosis bør

opnås ved langsom initialdosistitrering med en opstartsdosis på 0,5 mg cabergolin (de novo

patienter) og 1 mg cabergolin (patienter som får L-dopa) daglig.

Den dosis levodopa, som administreres samtidigt, kan gradvist nedsættes, mens

cabergolindosen øges, indtil den optimale balance er fundet. I betragtning af præparatets

lange halveringstid bør forøgelse af den daglige dosis foretages med 0,5-1 mg cabergolin

ved ugentlige intervaller (initialuger) eller ved intervaller hver anden uge op til den

optimale dosis.

Den anbefalede terapeutiske dosis er 2 til 3 mg cabergolin per dag som supplerende

behandling til levodopa/carbidopa. Den maksimale dosis på 3 mg cabergolin daglig må

ikke overskrides. Cabergolin bør administreres en gang daglig.

Pædiatrisk population

Der er ikke dokumentation for sikkerheden og effekten af cabergolin hos børn eller unge,

da Parkinsons sygdom ikke berører denne gruppe.

Patienter med nedsat lever eller nyrefunktion

Se pkt. 4.4 vedrørende patienter med svær hepatisk insufficiens og nyresvigt i slutstadiet.

Administration

Cabergolin skal administreres oralt. For at nedsætte risikoen for gastrointestinale

bivirkninger anbefales det, at cabergolin tages i forbindelse med et måltid for alle

terapeutiske indikationer.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for ergotalkaloider eller over for et eller flere

af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Pulmonale, perikardielle og retroperitonale fibrotiske lidelser i anamnesen.

Ved langtidsbehandling: Tegn på hjerteklapbeskadigelse konstateret ved EKG før

behandlingsstart (se pkt. 4.4 – Fibrose og hjerteklaplidelser og relaterede kliniske

fænomener).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Som med andre ergotderivater bør cabergolin gives med forsigtighed til patienter med en

alvorlig kardiovaskulær sygdom, hypotension, Raynauds syndrom, ulcus pepticum eller

gastrointestinal blødning eller med alvorlige, især psykotiske, psykiske lidelser i

anamnesen.

dk_hum_39288_spc.doc

Side 2 af 12

Virkningerne af alkohol på den generelle tolerance for cabergolin er i øjeblikket ukendte.

Leverinsufficiens

Lavere doser bør overvejes til patienter med alvorlig leverinsufficiens. I sammenligning

med normale forsøgspersoner og patienter med en lavere grad af leverinsufficiens, er der

set en stigning i AUC hos patienter med alvorlig leverinsufficiens (Child-Pugh Klasse C),

som fik en enkelt dosis på 1 mg.

Postural hypotension

Postural hypotension kan forekomme efter administration af cabergolin, især i de første

dage med administration af cabergolin. Der skal udvises forsigtighed, når cabergolin

administreres samtidig med andre lægemidler, der er kendt for at sænke blodtrykket.

Fibrose og hjerteklaplidelser og relaterede kliniske fænomener

Fibrotiske og serøse inflammatoriske tilstande, såsom pleuritis, pleuraeffusion, pleural

fibrose, lunge-fibrose, pericarditis, pericardieekssudat og hjerteklaplidelser, som involverer

en eller flere hjerteklapper (aorta, mitral og trikuspidal) eller retroperitoneal fibrose, er set

efter længerevarende brug af sekalealkaloider med agonistisk aktivitet på serotonin 5HT

receptorer, som f.eks. cabergolin. I nogle tilfælde bedredes symptomerne eller

manifestationerne på hjerteklaplidelsen efter seponering af cabergolin.

Der er set abnorm forhøjelse af erythrocyt-sænkningsreaktion (ESR) hos patienter med

pleuraeffision/fibrose. I tilfælde af uforklarlig stigning i ESR og abnorme værdier

anbefales røntgenundersøgelse af thorax. Serumkreatinmålinger kan også anvendes til

hjælp til at stille diagnosen fibrotisk sygdom. Efter diagnose af pleuraeffusion/pulmonær

fibrose eller hjerteklaplidelse er seponering af cabergolin blevet indberettet at resultere i

forbedring af tegn og symptomer (se pkt. 4.3).

Hjerteklaplidelser er sat i forbindelse med kumulative doser. Derfor bør patienter

behandles med den laveste effektive dosis. Risk-benefit af cabergolin-behandling bør

overvejes ved hvert lægebesøg, for at afgøre om behandlingen med cabergolin skal

fortsætte.

Før iværksættelse af langtidsbehandling

Alle patienter bør gennemgå en kardiovaskulær vurdering, herunder et ekkokardiogram,

for at vurdere eventuel tilstedeværelse af en asymptomatisk hjerteklaplidelse. Det kan være

hensigtsmæssigt at udføre baseline-monitorering af ESR eller de andre inflammatoriske

markører, lungefunktion/røntgen af thorax samt nyrefunktion, inden behandlingen initieres.

Det vides ikke, hvorvidt cabergolinbehandling kan forværre den underliggende sygdom

hos patienter med tilbageløb pga. hjerteklaplidelse. Hvis der påvises en fibrotisk

klaplidelse, bør patienten ikke behandles med cabergolin (se pkt. 4.3).

Under langtidsbehandling

Fibrotiske lidelser kan indtræde langsomt, og patienter bør monitoreres jævnligt for mulige

manifestationer af progressiv fibrose. Der skal derfor udvises opmærksomhed ved tegn og

symptomer på:

Pleuropulmonal sygdom, såsom dyspnø, kortåndethed, vedvarende hoste eller

brystsmerter.

dk_hum_39288_spc.doc

Side 3 af 12

Nyreinsufficiens eller obstruktion af kar i ureter/abdomen, som kan optræde med

lænde-/sidesmerter og ødemer i underekstremiteterne samt evt. udfyldning eller ømhed

i maven, som kan være tegn på retroperitoneal fibrose.

Hjertesvigt. Hjerteklap- og perikardial fibrose manifesterer sig ofte som hjertesvigt.

Hjerteklapfibrose (og konstriktiv pericarditis) skal derfor udelukkes, hvis sådanne

symptomer opstår.

Klinisk diagnostisk monitorering med henblik på udvikling af fibrotiske lidelser anbefales

efter behov. Efter initiering af behandlingen bør der foretages ekkokardiogram første gang

inden for 3-6 måneder. Herefter bør hyppigheden af ekkokardiografisk monitorering

bestemmes efter en passende individuel klinisk vurdering med særlig opmærksomhed på

de ovennævnte tegn og symptomer, men bør foretages mindst hver 6. til 12. måned.

Cabergolin bør seponeres, hvis et ekkokardiogram viser ny eller forværret tilbageløb pga.

hjerteklaplidelse, klapfunktionsindskrænkning, fortykkelse af hjerteklap eller fibrotisk

hjerteklaplidelse (se pkt. 4.3).

Behovet for yderligere klinisk monitorering (f.eks. fysisk undersøgelse, omhyggelig

hjertestetoskopi, røntgen, CT-scanning) bør bestemmes efter en individuel vurdering.

Der bør om nødvendigt foretages yderligere undersøgelser, som f.eks. ESR og måling af

serumkreatinin, for at understøtte en diagnose på fibrotisk lidelse.

Somnolens/pludseligt opstået søvn

Cabergolin er sat i forbindelse med somnolens og episoder, hvor patienten pludselig falder

i søvn hos patienter med Parkinsons sygdom. Der har været rapporteret om patienter, der

pludselig falder i søvn under daglige aktiviteter og i nogle tilfælde uden at være klar over

det og uden forudgående advarselssignaler. Reduktion af dosis eller afbrydelse af

behandlingen kan overvejes (se pkt. 4.7).

Psykiatrisk

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impuls-

handlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at adfærdssymptomer på

patologisk vane- og impulskontrol inklusiv patologisk spillelyst, forøget libido og

hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan

opstå hos patienter, som bliver behandlede med dopaminagonister, inklusive cabergolin.

Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke observeret nogen generelle forskelle i farmakokinetikken for cabergolin ved

moderat til svær nyresygdom. Farmakokinetikken for cabergolin er ikke studeret hos

patienter med nyresvigt i slutstadiet eller hos patienter i hæmodialyse. Disse patienter bør

behandles med forsigtighed.

Lactose

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig brug af antiparkinson-nondopaminagonister (f.eks. selegilin, amantadin,

biperiden, trihexyphenidyl) blev tilladt i kliniske studier for patienter, der fik cabergolin. I

dk_hum_39288_spc.doc

Side 4 af 12

studier, hvor cabergolins farmakokinetiske interaktioner med L-dopa eller selegilin blev

evalueret, blev der ikke observeret nogen interaktioner.

Der findes ingen tilgængelig information om interaktion mellem cabergolin og andre

ergotalkaloider, og derfor kan samtidig brug af disse præparater ved langvarig behandling

med cabergolin ikke anbefales.

Da cabergolin udøver sin terapeutiske virkning ved direkte stimulation af dopamin-

receptorer, må det ikke administreres sammen med lægemidler, der har dopamin-

agonistaktivitet (såsom phenothiaziner, butyrophenoner, thioxanthener, metoclopramid), da

disse kan reducere cabergolins terapeutiske effekt.

Som med andre ergotderivater skal cabergolin ikke anvendes med makrolidantibiotika

(f.eks. erythromycin) pga. øget systemisk biotilgængelighed.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen fyldestgørende og velkontrollerede studier omkring brugen af cabergolin

hos gravide kvinder. Dyreforsøg har ikke påvist teratogene virkninger, men der blev

observeret nedsat fertilitet og embryotoksicitet i forbindelse med farmakodynamisk

aktivitet (se pkt. 5.3).

Før cabergolin anvendes bør graviditet udelukkes, og efter endt behandling bør graviditet

undgås i minimum en måned.

I et tolvårigt observationsstudie af graviditetsudfald efter cabergolinbehandling findes der

information om 256 graviditeter. Sytten af disse 256 graviditeter (6,6%) endte i større

medfødte misdannelser eller abort. Der er information om 23/258 spædbørn, som i alt

havde 27 neonatale anormaliteter, både større og mindre. Misdannelser i muskler og

knogler var den mest almindelige neonatale anormalitet (10), efterfulgt af

cardiopulmonære anormaliteter (5). Der er ingen information om perinatale lidelser eller

udvikling over lang tid hos spædbørn, som blev udsat for intrauterin cabergolin. Med

baggrund i nylig offentliggjort litteratur er forekomsten af større medfødte misdannelser i

den generelle befolkning rapporteret at være 6,9 % eller mere. Forekomsten af medfødte

anormaliteter varierer i forskellige befolkningsgrupper. Det er ikke muligt at afgøre præcis,

om der er en øget risiko, da ingen kontrolgruppe var omfattet af studiet.

Det anbefales, at der anvendes prævention under behandling med cabergolin.

Cabergolin bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet efter omhyggeligt at

have opvejet fordele og risici.

Graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandling med cabergolin er afsluttet pga.

dets lange halveringstid og de begrænsede tilgængelige data om eksponering af fosteret.

Skulle graviditet opstå under behandling, bør behandlingen med Cabergolin "Teva"

seponeres så snart graviditet er bekræftet, således at føtal eksponering for lægemidlet er

begrænset/mindsket.

Som en sikkerhedsforanstaltning skal alle kvinder, der bliver gravide, monitoreres for at

opdage tegn på hypofyseforstørrelse, da ekspansionen af allerede eksisterende

hypofysetumorer kan forekomme under graviditet.

dk_hum_39288_spc.doc

Side 5 af 12

Amning

Hos rotter udskilles cabergolin og/eller dets metabolitter i mælken. Der er ingen

tilgængelig information om udskillelse i modermælken hos mennesker, men amning

forventes at blive hæmmet/undertrykt af cabergolin på grund af dets dopaminagonist-

egenskaber. Mødre skal tilrådes om ikke at amme under behandling med cabergolin.

Fertilitet

Cabergolin genopretter ægløsning og fertilitet hos kvinder med hyperprolaktinæmi

hypogonadisme: Da graviditet kan forekomme før menstruationscyklussen er normaliseret,

anbefales det at anvende graviditetstests under amenorre perioden, og igen når

menstruationscyklussen er normaliseret, samt hver gang en menstruation er forsinket med

mere end tre dage. Kvinder, der ikke ønsker at blive gravide, bør anvende en sikker ikke-

hormonel antikonceptionsmetode under behandlingen og efter behandlingsstop.

Antikonceptionen skal fortsættes i mindst fire uger efter seponering af cabergolin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienter, bør i starten af behandlingen udvise forsigtighed, når de udfører handlinger, der

kræver hurtig reaktionsevne.

Patienter, der er i behandling med cabergolin, og hvor der optræder somnolens og/eller

episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn, skal oplyses om, at de skal undlade at føre

motorkøretøj eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat opmærksomhed kan bringe deres eget

eller andres liv og helbred i fare (f.eks. betjening af maskiner) indtil disse episoder og

somnolens ophører (se pkt. 4.4 - Somnolens/pludseligt opstået søvn).

4.8

Bivirkninger

Ca. 1070 Parkinson-patienter har fået cabergolin som supplerende behandling til L-dopa i

kliniske studier; af disse havde 74 % mindst en bivirkning, hovedsagligt af mild til moderat

sværhed og af forbigående art, og en mindre del af tilfældene krævede behandlingsstop.

De følgende bivirkninger er set og indberettet under behandling med cabergolin i de

følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til ≤1/100); sjælden (≥1/10.000 til ≤1/1.000); meget sjælden

(≤1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MedDRA-

systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Hjerte

Meget almindelig

Hjerteklapfibrose (inklusive tilbageløb) og relaterede

lidelser (perikardit og perikardieekssudat)

Almindelig*

Angina pectoris

Almindelig

Dyspnø

dk_hum_39288_spc.doc

Side 6 af 12

MedDRA-

systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Pleural effusion, lungefibrose

Meget sjælden

Fibrose (herunder pleural fibrose)

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Luftvejslidelser, respirationssvigt, pleuritis,

brystsmerter

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktioner

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, somnolens, svimmelhed/vertigo,

dyskinesi

Ikke almindelig

Hyperkinesi

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn,

synkope, tremor

Øjne

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Synsnedsættelse

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Hallucinationer, søvnforstyrrelser, øget libido,

forvirring

Ikke almindelig

Vrangforestillinger, psykotiske lidelser

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Aggression, hyperseksualitet, ludomani

dk_hum_39288_spc.doc

Side 7 af 12

MedDRA-

systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Cabergolin har generelt en hypotensiv virkning hos

patienter i langtidsbehandling, postural hypotension

Ikke almindelig

Erythromelalgi

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Digital vasospasme

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Forstoppelse, dyspepsia, gastritis, opkastning

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Perifere ødemer

Almindelig

Asteni

Ikke almindelig

Ødem, træthed

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Unormal leverfunktion

Hud og subkutane

væv

Ikke almindelig

Udslæt

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Alopeci

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Lægkramper

dk_hum_39288_spc.doc

Side 8 af 12

MedDRA-

systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Undersøgelser

Almindelig

Abnorme leverfunktionsprøver, nedsat hæmoglobin,

hæmatokrit og/eller røde blodlegemer (> 15 % i

forhold til baseline)

Hyppighed ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Forhøjet serumkreatinin fosfokinase,

* Ved samtidig behandling med levodopa.

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb,

spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos patienter, der behandles med dopaminagonister,

inklusive cabergolin (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på en overdosis ville sandsynligvis være symptomer på overstimulering af

dopaminreceptorer, f.eks. kvalme, opkastning, maveproblemer, postural hypotension,

forvirring/psykose eller hallucinationer.

Understøttende foranstaltninger skal tages for at fjerne uoptaget lægemiddel og

vedligeholde blodtrykket, om nødvendigt. Yderligere kan administration af lægemidler

med dopaminagonist være tilrådeligt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BC 06. Dopaminagonist.

dk_hum_39288_spc.doc

Side 9 af 12

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Cabergolin er et syntetisk ergotalkaloid og ergolinderivat med langtidsvirkende

dopaminagonist og prolaktinhæmmende egenskaber.

Der opnås en central dopaminerg effekt via D

-receptorstimulation gennem højere doser

end de doser, der reducerer prolaktinkoncentrationerne i serum.

Farmakodynamisk effekt

Kontrollerede kliniske studier har vist at cabergolin er effektiv ved en gennemsnitlig dosis

på 4 mg per dag efter titrering (op til 5-6 mg cabergolin per dag i de forskellige studier).

Cabergolin reducerer de daglige fluktuationer i motorisk funktion hos patienter med

Parkinson’s sygdom som behandles med levo-dopa/carbidopa. Hos patienter som for nylig

er blevet diagnosticeret med Parkinson’s sygdom har cabergolin, administreret som

monoterapi, vist sig at give mindre hyppige kliniske forbedringer sammenlignet med levo-

dopa/carbidopa.

Hvad angår de endokrine effekter af cabergolin, der ikke er relateret til den

antiprolaktinæmiske effekt, bekræfter tilgængelige data fra mennesker resultaterne fra

dyreforsøg, der indikerer, at forsøgsstoffet har en meget selektiv virkningsmekanisme uden

nogen effekt på den basale sekretion af andre hypofysehormoner eller kortisol.

De farmakodynamiske effekter af cabergolin, der ikke er forbundet med den terapeutiske

effekt, har kun relation til blodtrykssænkning. Den maksimale hypotensive effekt af

cabergolin som enkeltdosis opstår normalt i løbet af de første seks timer efter indtagelsen

af medicinen, og den er dosisafhængig, både hvad angår maksimal sænkning og

hyppighed.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration absorberes cabergolin hurtigt fra mave-tarmkanalen, og maksimal

koncentration i plasma opnås i løbet af 0,5 til 4 timer.

Fødeindtagelse synes ikke at påvirke absorptionen og fordelingen af cabergolin.

Distribution

"In-vitro"-forsøg viste, at cabergolini koncentrationer på 0,1-10 ng/ml er 41-42 % bundet

til plasmaproteiner.

Biotransformation

I urin er den identificerede hovedmetabolit 6-allyl-8ß-carboxy-ergolin, som tegner sig for

4-6 % af dosis. Der er blevet identificeret yderligere 3 metabolitter i urin, som i alt tegner

sig for mindre end 3 % af dosis. Det er konstateret, at metabolitterne er langt mindre

potente end cabergolin til at hæmme prolaktinsekretion "in-vitro".

Elimination

Halveringstiden for cabergolin er lang (63-68 timer hos raske forsøgspersoner og 79-115

timer hos patienter med hyperprolaktinæmi).

dk_hum_39288_spc.doc

Side 10 af 12

På baggrund af halveringstiden bør steady-state-tilstande opnås efter 4 uger, som bekræftet

af de gennemsnitlige maksimale koncentrationer af cabergolin i plasma, der opnås efter en

enkelt dosis (37 ± 8 pg/ml) og efter et 4-ugers multiregimen (101 ± 43 pg/ml) for 0,5 mg

cabergolin dosis.

Ti dage efter administrationen genfindes henholdsvis omkring 18 % og 72 % af dosis i urin

og fæces. 2-3 % af dosen udskilles uomdannet (som cabergolin) i urinen.

Linearitet / ikke-linearitet

Den farmakokinetiske profil er lineær op til 7 mg pr. dag.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Mus, der blev givet cabergolin i doser op til 8 mg/kg pr. dag (ca. 55 gange den maksimalt

anbefalede dosis til mennesker) udviste maternotoksiske virkninger, men ingen teratogen

effekt, når det blev givet under organogenesen.

En dosis på 0,012 mg/kg pr. dag (ca. 1/7 af den maksimalt anbefalede dosis til mennesker)

når det blev givet til rotter under organogenesen, forårsagede en stigning i post-implantive

embryoføtale tab. Disse tab kunne skyldes cabergolins prolaktinhæmmende egenskaber

hos rotter. I daglige doser på 0,5 mg/kg pr. dag (ca. 19 gange den maksimalt anbefalede

dosis til mennesker) forårsagede cabergolin maternotoksicitet kendetegnet ved tab af

legemsvægt og nedsat indtagelse af føde, når det blev givet under organogenese til kaniner.

Doser på 4 mg/kg pr. dag (ca. 150 gange den maksimalt anbefalede dosis til mennesker)

givet under organogenese til kaniner forårsagede en øget forekomst af diverse

misdannelser. I et andet forsøg med kaniner blev der dog ikke observeret nogen

behandlingsrelaterede misdannelser eller embryoføtotoksicitet ved doser op til 8 mg/kg pr.

dag (ca. 300 gange den maksimalt anbefalede dosis til mennesker).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactose

L-leucin

Magnesiumstearat (E572)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Holdbarhed efter første åbning: 30 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Opbevares i den originale emballage for

at beskytte mod fugt. Tørrekapslen eller -posen med silicagel må ikke fjernes fra glasset.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brune glasflasker (type III), der indeholder en tørrekapsel eller -pose med silicagel. Den

brune glasflaske har en induktionsforseglet, børnesikret aluminiumsmembran og et

børnesikret HDPE- eller PP-låg. Udvendig æske.

dk_hum_39288_spc.doc

Side 11 af 12

Pakningsstørrelser:

2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32, 40 (2×20), 48, 50, 60 (3×20), 90 (3×30), 96, 100 (5×20).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1 mg:

39288

2 mg:

39289

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. november 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. november 2018

dk_hum_39288_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information