Busulfan Fresenius Kabi

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
busulfan
Tilgængelig fra:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
ATC-kode:
L01AB01
INN (International Name):
busulfan
Terapeutisk gruppe:
Alkylsulfonater
Terapeutisk område:
Hematopoietisk stamcelletransplantation
Terapeutiske indikationer:
Busulfan Fresenius Kabi efterfulgt af cyclophosphamid (BuCy2) er indiceret som konditionerende behandling før konventionelle hæmatopoietiske stamceller celle transplantation (HPCT) hos voksne patienter, når kombinationen er betragtes som den bedste tilgængelige mulighed. Busulfan Fresenius Kabi efterfulgt af cyclophosphamid (BuCy4) eller melphalan (BuMel) er angivet som condition behandling forud for konventionelle hæmatopoietisk stamcelletransplantation i pædiatriske patienter.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002806
Autorisation dato:
2014-09-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/002806

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

15-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

15-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

21-04-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

busulfan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Busulfan Fresenius Kabi

Sådan skal du bruge Busulfan Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Denne medicin indeholder det aktive stof busulfan, som hører til en lægemiddelgruppe, der kaldes

alkylerende midler. Busulfan Fresenius Kabi ødelægger din egen knoglemarv før transplantationen.

Til voksne, spædbørn, børn og unge anvendes Busulfan Fresenius Kabi som

behandling før

transplantation

Til voksne anvendes Busulfan Fresenius Kabi i kombination med cyclophosphamid eller fludarabin.

Til spædbørn, børn og unge anvendes denne medicin i kombination med cyclophosphamid eller

melphalan.

Du vil få denne medicin som forbehandling, før du skal have foretaget en transplantation med enten

knoglemarv eller hæmatopoietiske progenitorceller.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Busulfan Fresenius Kabi

Brug ikke Busulfan Fresenius Kabi:

hvis du er allergisk over for busulfan eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet

i afsnit 6).

hvis du er gravid eller har mistanke om, at du kan være gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Busulfan Fresenius Kabi er en kraftig cellegift (et cytostatikum), som medfører et voldsomt fald i antallet

af blodlegemer. I den anbefalede dosis er det den ønskede virkning. Behandlingen vil derfor finde sted

under omhyggelig overvågning.

Det er muligt, at anvendelse af busulfan øger risikoen for at få en anden ondartet sygdom i fremtiden.

Du skal fortælle din læge:

hvis du har lever-, nyre-, hjerte- eller lungeproblemer.

hvis du tidligere har haft krampeanfald.

hvis du tager andre lægemidler.

Der kan forekomme tilfælde af blodpropdannelse i de små blodkar efter hæmatopoietisk

celletransplantation (HCT), hvis du får højdosis-behandling i kombination med andre

lægemidler.

Brug af anden medicin sammen med Busulfan Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept. Busulfan Fresenius Kabi kan reagere med andre lægemidler såsom

Deferasirox (et lægemiddel, der anvendes til at fjerne overskydende jern fra kroppen).

Der skal udvises særlig forsigtighed, hvis du anvender itraconazol og metronidazol (anvendes til visse

infektioner)

eller ketobemidon (anvendes til at behandle smerter), fordi det kan forøge bivirkningerne.

Brug af paracetamol i op til 72 timer før eller samtidig med indgivelse af Busulfan Fresenius Kabi skal

ske med forsigtighed.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger Busulfan Fresenius Kabi. Kvinder skal undgå at blive gravide

under behandling med Busulfan Fresenius Kabi og op til 6 måneder efter endt behandling.

Kvinder skal stoppe med at amme, inden behandlingen med Busulfan Fresenius Kabi påbegyndes.

Hvis den ene part i et forhold får Busulfan Fresenius Kabi, skal parret anvende sikker prævention.

Det kan være, at det ikke længere er muligt for dig at blive gravid (ufrugtbarhed) efter

behandling med Busulfan Fresenius Kabi. Hvis du spekulerer på at få børn, skal du tale med din læge før

behandlingen. Busulfan Fresenius Kabi kan også give symptomer på overgangsalder, og hos præ-

teenagepiger kan det forhindre, at puberteten indtræder.

Mænd, der behandles med Busulfan Fresenius Kabi, rådes til ikke at få børn under og i op til 6 måneder

efter behandlingen.

3.

Sådan skal du bruge Busulfan Fresenius Kabi

Dosis og indgivelse

Dosis af Busulfan Fresenius Kabi beregnes ud fra din legemsvægt.

Til voksne:

Busulfan Fresenius Kabi i kombination med cyclophosphamid.

Den anbefalede dosis af Busulfan Fresenius Kabi er 0,8 mg/kg .

Hver infusion varer 2 timer

Busulfan Fresenius Kabi gives hver 6. time 4 dage i træk forud for transplantationen

Busulfan Fresenius Kabi i kombination med fludarabin

Den anbefalede dosis af Busulfan Fresenius Kabi er 3,2 mg/kg

Hver infusion varer 3 timer

Busulfan Fresenius Kabi gives én gang dagligt 2 eller 3 dage i træk forud for transplantationen

Til spædbørn, børn og unge (0 til 17 år):

Den anbefalede dosis Busulfan Fresenius Kabi i kombination med cyclophosphamid eller melphalan

afhænger af din legemsvægt og varierer fra mellem 0,8 og 1,2 mg/kg.

Medicin før du får Busulfan Fresenius Kabi:

Før du får Busulfan Fresenius Kabi, vil du blive behandlet med

krampestillende lægemidler for at forebygge krampeanfald (phenytoin eller benzodiazepiner) og

lægemidler mod kvalme for at forebygge opkastning.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

De alvorligste bivirkninger ved behandlingen med busulfan eller selve transplantationen kan være et fald i

antallet af blodlegemer i blodcirkulationen (ønsket effekt af lægemidlet for at forberede dig til

transplantationsinfusionen), betændelse, leversygdomme herunder blokering af en vene i leveren,

graft-versus-host-disease

(hvor donorcellerne angriber din krop) og lungekomplikationer. Kontakt din

læge omgående, hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer. Din læge vil løbende kontrollere dine

blodværdier og leverenzymer for at opdage og behandle disse bivirkninger.

Andre bivirkninger kan indbefatte:

Meget almindelige (kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter):

Blodet

: nedsat antal cirkulerende blodlegemer (røde og hvide) og blodplader.

Infektioner

Nervesystemet

: søvnløshed, angst, svimmelhed og depression.

Ernæring

: appetitløshed, nedsat indhold af magnesium, calcium, kalium, fosfat og albumin i blodet samt

stigning i blodsukker.

Hjerte

: øget hjertefrekvens, stigning eller fald af blodtrykket, vasodilatation (en

tilstand, hvor blodkarrene udvides) og blodpropper.

Åndedræt

: åndenød, snue (rhinitis), ondt i halsen, hoste, hikke, næseblod, unormale åndedrætslyde.

Mave-tarm

: kvalme, betændelse af mundslimhinden, opkastning, mavesmerter, diarre, forstoppelse,

halsbrand, ubehag ved endetarmsåbningen, væske i maven.

Lever

: forstørret lever, gulsot, blokering af vene i leveren.

Hud

: udslæt, kløe, hårtab.

Muskler og knogler

: smerter i ryg, muskler og led.

Nyrer

: øgning i kreatininudskillelsen, ubehag ved vandladning, nedsættelse af urinmængden og blod i

urinen

.

Generelt

: feber, hovedpine, slaphed, kulderystelser, smerter, allergiske reaktioner, væskeansamlinger,

generelle smerter eller betændelse ved injektionsstedet, brystsmerter, infektion i slimhinder.

Undersøgelser

: forhøjede leverenzymer og vægtøgning.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

Nervesystemet

: forvirring (konfus), sygdomme i nervesystemet.

Ernæring

: lavt natriumindhold i blodet.

Hjerte

: ændret og unormal hjerterytme, tilbageholdelse af væske eller betændelse omkring hjertet, nedsat

hjertefunktion.

Åndedræt

: hurtigere åndedræt, åndedrætssvigt, blødning i lungerne (alveolerne), astma, sammenfald

af små dele i lungerne, væske omkring lungerne.

Mave-tarm:

betændelse i spiserørets slimhinde, lammelse af tarmen, opkastning af blod.

Hud

: ændret hudfarve, rødmen, hudafskalning.

Nyrer

: øgning i mængden af kvælstofkomponenter i blodbanen, moderat nedsat nyrefunktion,

nyresygdom.

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Nervesystemet

: uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger

(delirium), nervøsitet, hallucinationer, rastløs uro, unormal hjernefunktion, hjerneblødning og kramper.

Hjerte:

blodpropper i femoralarterien (pulsåren, der fører blodet til benene og fødderne), ekstra

hjerteslag, fald i hjertefrekvensen, diffus udsivning af væske fra kapillærerne (de små blodkar).

Åndedræt

: nedsat mængde ilt i blodet.

Mave-tarm:

mave- og/eller tarmblødning.

Ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nedsat funktion af kønskirtlerne.

Sygdomme i øjets linse, herunder uklarhed af øjets linse (grå stær) og sløret syn (hornhinden bliver

tyndere).

Symptomer på overgangsalder og ufrugtbarhed hos kvinder.

Byld i hjernen, betændelseslignende tilstand i huden, generaliseret infektion.

Leversygdomme.

Forhøjet laktatdehydrogenase i blodet.

Forhøjet urinsyre og urinstof i blodet.

Ufuldstændig udvikling af tænder.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglassets etiket og æsken efter EXP.

Uåbnede hætteglas

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Fortyndet opløsning:

Det er påvist, at den kemiske og fysiske i brug-stabilitet er 8 timer (inklusive infusionstid) efter

fortynding med 5 % glucose injektionsvæske eller med 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid injektionsvæske,

hvis opbevaring sker ved 25°C±2°C eller 12 timer efter fortynding, hvis opbevaring sker ved 2°C - 8°C

efterfulgt af 3 timers opbevaring ved 25°C±2°C (inklusive infusionstid). Må ikke nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Busulfan Fresenius Kabi indeholder:

Aktivt stof: busulfan. En ml koncentrat indeholder 6 mg busulfan (60 mg i et hætteglas). Efter

fortynding: En ml opløsning indeholder cirka 0,5 mg busulfan.

Øvrige indholdsstoffer: dimethylacetamid og macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Busulfan Fresenius Kabi er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Efter fortynding er Busulfan

Fresenius Kabi en klar farveløs viskøs opløsning.

Busulfan Fresenius Kabi leveres i farveløse hætteglas. Hvert hætteglas indeholder 60 mg busulfan. Hvert

hætteglas er forsynet med en film af krympeplast.

Hvert hætteglas indeholder 10 ml koncentrat.

Pakningsstørrelse

1 pakning indeholdende 8 hætteglas (8 æsker á 1 hætteglas).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1,

61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Tyskland

Fremstiller

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til indehaveren af

markedsføringstilladelsen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

VEJLEDNING I TILBEREDNING

Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Busulfan

Læs denne vejledning før tilberedning og indgift af Busulfan Fresenius Kabi.

1. PAKNING

Busulfan Fresenius Kabi leveres som klar farveløs viskøs opløsning i 10 ml klart farveløst hætteglas (type

1). Busulfan Fresenius Kabi skal fortyndes før indgift.

2. ANBEFALET FREMGANGSMÅDE FOR SIKKER HÅNDTERING

Der bør fastlægges procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af cytotoksiske lægemidler.

Alle procedurer for overførsel kræver nøje overholdelse af aseptiske forhold, idet overførsel fortrinsvis

skal udføres i en vertikal LAF-bænk.

Som for andre cytostatika skal der udvises forsigtighed ved håndtering og tilberedning af

busulfanopløsningen:

Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker og -tøj.

Hvis koncentratet eller den fortyndede busulfanopløsning kommer i kontakt med hud eller

slimhinder, skal de berørte områder omgående skylles med rigeligt vand.

Beregning af mængden af Busulfan Fresenius Kabi, der skal fortyndes, og af fortyndingsvæsken

Busulfan Fresenius Kabi skal fortyndes før brug med enten 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid

injektionsvæske eller 5 % glucose injektionsvæske.

For at sikre, at den endelige koncentration af busulfan er ca. 0,5 mg/ml, skal mængden af

fortyndingsvæske være 10 gange volumenet af Busulfan Fresenius Kabi. For eksempel:

Mængden af Busulfan Fresenius Kabi og fortyndingsvæske, som skal administreres, vil blive beregnet på

følgende vis for en patient, som vejer Y kg:

Mængde Busulfan Fresenius Kabi:

Y (kg) x D (mg/kg) = A ml Busulfan Fresenius Kabi, som skal fortyndes.

6 (mg/ml)

Y: patientens legemsvægt i kg

D: busulfandosis (se pkt.4.2)

Mængde fortyndingsvæske:

(A ml Busulfan Fresenius Kabi) x (10) = B ml fortyndingsvæske

Til tilberedning af den endelige infusionsopløsning tilsættes (A) ml Busulfan Fresenius Kabi til (B) ml

fortyndingsvæske (9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid injektionsvæske eller 5 % glucose injektionsvæske).

Fremstilling af infusionsopløsningen

Busulfan Fresenius Kabi skal tilberedes af sundhedspersonale under anvendelse af steril

overførselsmetode.

Der anvendes en sprøjte, der ikke er af polycarbonat, isat kanyle:

- den beregnede mængde Busulfan Fresenius Kabi tages ud af hætteglasset.

- sprøjtens indhold skal overføres til en infusionspose (eller -sprøjte), som allerede indeholder den

beregnede mængde af den valgte fortyndingsvæske. Busulfan Fresenius Kabi tilsættes altid til

fortyndingsvæsken, ikke fortyndingsvæsken til Busulfan Fresenius Kabi. Busulfan Fresenius

Kabi må kun overføres til en infusionspose, som indeholder 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid

injektionsvæske eller 5 % glucose injektionsvæske.

Den fortyndede opløsning skal blandes grundigt ved at vende op og ned på posen flere gange.

Efter fortynding: 1 ml infusionsopløsning indeholder 0,5 mg busulfan.

Efter fortynding er Busulfan Fresenius Kabi en klar, farveløs opløsning.

Vejledning i brug

Før og efter hver infusion gennemskylles det indlagte kateter og slange med ca. 5 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid injektionsvæske eller 5 % glucose injektionsvæske.

Evt. lægemiddelrest i droppet må ikke skylles ind i venen, da hurtig infusion af busulfan ikke er

afprøvet og derfor ikke anbefales.

Hele den ordinerede busulfandosis skal indgives i løbet af 2 eller 3 timer

afhængigt af det

konditionerende regime.

Små mængder kan administreres i løbet af 2 timer med anvendelse af elektriske sprøjter. I det tilfælde

skal der anvendes infusionssæt med minimal volumen (dvs. 0,3-0,6 ml), som primes med

lægemiddelopløsningen, inden den egentlige infusion med busulfan iværksættes, og derefter skylles

med 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid injektionsvæske eller 5 % glucose injektionsvæske.

Busulfan må ikke infunderes samtidig med en anden intravenøs opløsning.

Injektionssprøjter af polycarbonat må ikke anvendes til busulfan.

Kun til engangsbrug. Opløsningen skal være klar og uden partikler.

Opbevaringsbetingelser

Uåbnede hætteglas:

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)

Fortyndet opløsning:

Kemisk og fysisk i-brug stabilitet efter fortynding med 5 % glucose- eller

9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid injektionsvæske er påvist i 8 timer (inkl. infusionstid) efter fortynding,

hvis opbevaring sker ved 25°C±2°C eller 12 timer efter fortynding, hvis opbevaring sker ved 2°C - 8°C

efterfulgt af 3 timers opbevaring ved 25°C±2°C (inkl. infusionstid).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter fortynding.

Hvis det ikke anvendes straks, er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og -betingelser før brug og vil

almindeligvis ikke være længere end de ovenfor anførte betingelser, når fortyndingen har fundet sted

under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Den fortyndede opløsning må ikke fryses.

3. PROCEDURE FOR KORREKT BORTSKAFFELSE

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for

cytotoksiske lægemidler.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én ml koncentrat indeholder 6 mg busulfan (60 mg i 10 ml).

Efter fortynding: 1 ml opløsning indeholder 0,5 mg busulfan.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar, farveløs viskøs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Busulfan efterfulgt af cyclophosphamid (BuCy2) er indiceret som konditionerende behandling før

konventionel transplantation af hæmatopoietiske progenitorceller (HPCT) til voksne patienter, når

kombinationen anses for at være det bedste behandlingsvalg.

Busulfan efterfølgende fludarabin (FB) er indiceret som konditionerende behandling før transplantation af

hæmatopoietiske progenitorceller (HPTC) til voksne patienter, der er kandidater til et konditionerende

regime med reduceret intensitet (RIC).

Busulfan efterfulgt af cyclophosphamid (BuCy4) eller melphalan (BuMel) er indiceret som

konditionerende behandling før konventionel transplantation af hæmatopoietiske progenitorceller til

pædiatriske patienter.

4.2

Dosering og administration

Administration af busulfan skal superviseres af en læge med erfaring i konditionerende behandling før

transplantation af hæmatopoietiske progenitorceller.

Busulfan administreres før transplantation af hæmatopoietiske progenitorceller (HPCT).

Dosering

Busulfan i kombination med cyclophosphamid eller melphalan.

Til voksne

Den anbefalede dosis og behandlingsplan er:

0,8 mg/kg legemsvægt (BW) busulfan som 2 timers infusion hver 6. time 4 dage i træk, dvs. i

alt 16 doser

efterfulgt af cyclophosphamid 60 mg/kg/dag i to dage, som først indledes

mindst 24 timer efter den 16. dosis af busulfan (se pkt. 4.5).

Pædiatriske patienter (0 til 17 år)

Den anbefalede dosis af busulfan er følgende:

Faktisk legemsvægt (kg)

Busulfan-dosis (mg/kg)

<9

9 til <16

16 til 23

>23 til 34

0,95

>34

efterfulgt af:

- 4 cykler a 50 mg/kg legemsvægt (BW) cyclophosphamid (BuCy4) eller

- en enkelt administration af 140 mg/m² melphalan (BuMel)

der først indledes mindst 24 timer efter den 16. dosis af busulfan (se pkt. 4.5).

Busulfan administreres som en 2 timers infusion hver 6. time 4 dage i træk, så der opnås i alt 16 doser før

cyclophosphamid eller melphalan og transplantation af hæmatopoietiske progenitorceller

(HPCT).

Ældre patienter:

Patienter over 50 år (n=23) er blevet behandlet med succes med busulfan uden dosisjustering. Der er dog

kun begrænset information om sikkerheden ved anvendelse af busulfan til patienter over 60 år. Der skal

anvendes samme dosis (se pkt. 5.2) til ældre som til voksne (< 50 år).

Busulfan i kombination med fludarabin (FB)

Til voksne

Den anbefalede dosis og behandlingsplan er:

fludarabin administreret som en enkelt daglig 1-times infusion på 30 mg/m

i 5 på hinanden

følgende dage eller 40 mg/m

i 4 på hinanden følgende dage.

busulfan administreres i en dosis på 3,2 mg/kg som en enkelt daglig 3-timers infusion umiddelbart

efter fludarabin i 2 eller 3 på hinanden følgende dage.

Pædiatrisk population (0 til 17 år)

Fludarabins sikkerhed og virkning i den pædiatriske population er ikke klarlagt.

Ældre

Der er ikke foretaget specifikke undersøgelser af FB-regimet hos ældre patienter. Der er dog rapporteret

om mere end 500 patienter i alderen ≥ 55 år i publikationer vedrørende konditionerende FB-regimer, der

gav samme effektresultat som hos yngre patienter. Dosisjustering blev vurderet ikke at være nødvendig.

Adipøse patienter

Voksne

For adipøse patienter skal det overvejes, om doseringen bør baseres på en justeret idealvægt (AIBW).

Idealvægten (IBW) beregnes som følger:

IBW mænd (kg) =50+0,91x (højde i cm-152).

IBW kvinder (kg) =45+0,91x (højde i cm-152).

Justeret idealvægt (AIBW) beregnes som følger:

AIBW = IBW+0,25x (faktisk legemsvægt - IBW).

Pædiatrisk population

Lægemidlet bør ikke anvendes til adipøse børn og unge med en BMI-vægt (kg)/højde (m²) > 30 kg/m²

før yderligere data foreligger.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Der er ikke udført studier omfattende patienter med nedsat nyrefunktion, men da busulfan udskilles i

moderat omfang med urinen, anbefales dosisjustering ikke hos disse patienter.

Det anbefales dog at udvise forsigtighed (se pkt. 4.8 og 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion:

Busulfan er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion.

Det anbefales at udvise forsigtighed, specielt hos patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.4).

Administration

Busulfan er til intravenøs anvendelse.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering eller administration af lægemidlet

Lægemidlet skal fortyndes før indgift. Slutkoncentrationen skal være ca. 0,5 mg busulfan/ml. Busulfan

skal gives som intravenøs infusion via centralt venekateter.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Busulfan må ikke gives som hurtig intravenøs injektion,

bolus

eller perifer injektion.

Alle patienter bør præmedicineres med antikonvulsiva for at forhindre kramper, som er indberettet

efter høje doser busulfan.

Det anbefales at administrere antikonvulsiva fra 12 timer før busulfan til

24 timer efter sidste busulfan-dosis.

I studierne fik voksne og pædiatriske patienter enten phenytoin eller benzodiazepiner profylaktisk mod

kramper (se pkt. 4.4 og 4.5).

Der bør gives antiemetika før første dosis af busulfan og fortsættes hermed efter et fast skema under

behandlingen i overensstemmelse med almindelig praksis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandlingen med busulfan i den anbefalede dosis og ifølge behandlingsplanen bevirker omfattende

myelosuppression hos alle patienter. Patienten kan udvikle svær granulocytopeni, trombocytopeni,

anæmi eller en kombination deraf. Der skal monitoreres med hyppig måling af komplet blodstatus

inklusive differentialtælling af leukocytter og trombocyttal under behandlingen og indtil helbredelse er

indtrådt.

Profylaktisk eller empirisk brug af midler mod infektionssygdomme (antibiotika, antimykotika,

antivirale midler) bør overvejes til profylakse og behandling af infektioner i løbet af perioden med

neutropeni. Der bør anvendes midler til understøttelse af trombocyt- og erytrocyttallet samt

vækstfaktorer såsom granulocytkolonistimulerende middel (G-CSF) efter medicinsk behov.

Absolut neutrofiltal < 0,5x10

/l ved en median på 4 dage efter transplantationen optrådte hos 100 % af

de voksne patienter og var normaliseret ved en median på 10 og 13 dage efter henholdsvis autolog og

allogen transplantation (median for neutropeniperiode henholdsvis 6 og 9 dage). Trombocytopeni

(< 25x10

/l eller behov for trombocyttransfusion) forekom ved median 5-6 dage hos 98 % af

patienterne. Anæmi (hæmoglobin < 8,0 g/dl) forekom hos 69 % af patienterne.

Absolut neutrofiltal < 0,5x10

/l ved en median på 3 dage efter transplantationen optrådte hos 100 % af

de pædiatriske patienter og varede 5 og 18,5 dage efter henholdsvis autolog og allogen transplantation.

Trombocytopeni (< 25x10

/l eller behov for trombocyttransfusion) forekom hos 100 % af de

pædiatriske patienter. Anæmi (hæmoglobin < 8,0 g/dl) forekom hos 100 % af patienterne.

Hos børn < 9 kg kan monitorering af det terapeutiske lægemiddel være berettiget, særligt hos meget

små børn og nyfødte; bør vurderes fra sag til sag (se pkt. 5.2).

Fanconis anæmiceller er overfølsomme over for krydsbindende midler.

Der er kun begrænset klinisk erfaring med anvendelse af busulfan som en del af et konditionerende

regimen inden HSCT hos børn med Fanconis anæmi. Busulfan skal derfor anvendes med forsigtighed

til denne type patienter.

Nedsat leverfunktion

Busulfan er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Busulfan

metaboliseres hovedsageligt via leveren, og der skal derfor udvises forsigtighed, når busulfan

anvendes til patienter med nedsat leverfunktion, specielt patienter med svær nedsættelse. Det anbefales

at monitorere serum-aminotransferase, alkalisk fosfatase og bilirubin regelmæssigt hos denne

patientgruppe i 28 dage efter transplantationen med henblik på påvisning af eventuel hepatotoksicitet.

Leversygdom med veneokklusion er en alvorlig komplikation, som kan forekomme under behandling

med busulfan. Patienter, som tidligere har fået stråleterapi i et omfang, som var større end eller

svarede til 3 behandlingsforløb med kemoterapi, eller som tidligere har fået transplantation af

hæmatopoietiske progenitorceller, kan være i højrisikogruppen (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af paracetamol før (under 72 timer) eller samtidig med

busulfan, da dette muligvis vil nedsætte metaboliseringen af busulfan (se pkt. 4.5).

Som dokumenteret i kliniske studier, oplevede ingen af de behandlede patienter hjertetamponade eller

særlig kardiotoksicitet med forbindelse til busulfan. Hjertefunktionen skal dog kontrolleres

regelmæssigt hos patienter, der får busulfan (se pkt. 4.8).

I kliniske busulfan-studier er der forekommet shocklunge -

acute respiratory distress syndrome

efterfølgende respirationssvigt forbundet med interstitiel lungefibrose hos en patient, som afgik ved

døden, om end det ikke var muligt at påvise en klar ætiologi. Endvidere kan busulfan muligvis

inducere lungetoksicitet i tilgift til påvirkningen fra andre cytostatiske midler. Opmærksomheden bør

derfor rettes mod dette pulmonale problem hos patienter, der tidligere har fået mediastinal eller

pulmonal stråleterapi (se pkt. 4.8).

Regelmæssig overvågning af nyrefunktionen bør overvejes under behandling med busulfan (se pkt.

4.8).

Der er indberettet krampeanfald ved behandling med høje doser busulfan. Der skal udvises særlig

forsigtighed, når den anbefalede busulfan-dosis gives til patienter, som tidligere har haft

krampeanfald. Patienterne skal have passende antikonvulsiv profylakse. Alle data fra busulfan-studier

med voksne og børn blev indhentet under samtidig anvendelse af enten phenytoin eller

benzodiazepiner som profylakse mod kramper. Disse antikonvulsivas virkning på busulfans

farmakokinetik blev undersøgt i et fase II-studie (se afsnit 4.5).

Patienten bør oplyses om, at der foreligger en øget risiko for yderligere malignitet. På grundlag af

humane data er busulfan klassificeret af International Agency for Research on Cancer IARC som et

humant karcinogen. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har konkluderet, at der er en kausal

sammenhæng mellem eksponering for busulfan og cancer. Leukæmipatienter, der fik busulfan,

udviklede mange forskellige cytologiske anomalier, og nogle fik karcinomer. Busulfan anses for at

være leukæmogent.

Fertilitet

Busulfan kan nedsætte fertiliteten. Det anbefales, at mænd behandlet med busulfan undgår at avle

børn under og op til 6 måneder efter behandlingen, og at de rådgives om nedfrysning af sæd før

behandlingen på grund af muligheden for irreversibel infertilitet på grund af behandling med busulfan.

Ovariesuppression og amenoré med menopausale symptomer forekommer hyppigt hos

præmenopausale patienter. Busulfan-behandling hos præpubertær pige forhindrede pubertetsstart på

grund af ovariesvigt. Impotens, sterilitet, azoospermi og testikulær atrofi er indberettet hos mandlige

patienter. Solvensen dimethylacetamid (DMA) kan også nedsætte fertiliteten. DMA nedsætter

fertiliteten hos gnavere af begge køn (se pkt. 4.6 og 5.3).

Der er rapporteret om tilfælde af trombotisk mikroangiopati efter hæmatopoietisk celletransplantation

(HCT), inklusive dødelige tilfælde, ved højdosis-konditioneringsregimer, hvor busulfan blev

administreret i kombination med en anden konditioneringsbehandling.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke kliniske studier med henblik på at vurdere lægemiddelinteraktion mellem

intravenøs busulfan og itraconazol eller metronidazol. Ifølge publicerede studier med voksne

forsøgspersoner kan

administration af itraconazol til patienter, der får højdosis busulfan nedsætte clearance af busulfan.

Der er desuden rapporteret om tilfælde af øgede plasmaniveauer af busulfan

efter administration af metronidazol. Patienter, der får samtidig behandling med busulfan og

itraconazol eller metronidazol, bør monitoreres tæt for tegn på busulfantoksicitet.

Der er ikke set nogen interaktion ved samtidig brug af busulfan og fluconazol (svampemiddel).

Ifølge publicerede studier med deltagelse af voksne kan ketobemidon (analgetikum) muligvis sættes i

forbindelse med høje plasmaniveauer af busulfan. Derfor anbefales det at udvise særlig omhu ved

kombination af de to forbindelser.

For et behandlingsregime med BuCy2 til voksne er der indberettet, at tidsintervallet mellem sidste

orale administration af busulfan og første administration af cyclophosphamid kan påvirke udviklingen af

toksicitet. Der er observeret nedsat forekomst af hepatisk veneoklussion (HVOD) og anden

behandlingsrelateret toksicitet hos patienter, hvor tidsrummet mellem sidste dosis oral busulfan og første

dosis cyclophosphamid er > 24 timer.

Der er ingen fælles metaboliseringsvej for busulfan og fludarabin.

Publicerede studier vedrørende FB-regimet hos voksne rapporterede ikke om indbyrdes interaktioner

mellem intravenøs busulfan og fludarabin.

For behandlingsregimet med BuMel er det hos den pædiatriske patientpopulation blevet indberettet, at

administration af melphalan mindre end 24 timer efter den sidste orale administration af busulfan kan

påvirke udviklingen af toksicitet.

Der er blevet observeret øgninger i eksponeringen for busulfan ved samtidig administration af busulfan

og deferasirox. Mekanismen bag interaktionen er ikke fuldt belyst. Det anbefales, at

plasmakoncentrationerne af busulfan overvåges regelmæssigt, og hvis det er nødvendigt skal busulfan-

dosis justeres hos patienter, som er eller for nylig har været i behandling med deferasirox.

Det beskrives, at paracetamol nedsætter gluthation-niveauet i blod og væv og derfor måske nedsætter

clearance af busulfan ved kombination dermed (se pkt. 4.4).

Der blev givet enten phenytoin eller benzodiazepiner som profylakse mod krampeanfald hos patienter,

der deltog i de kliniske studier med intravenøs busulfan (se pkt. 4.2 og 4.4).

Samtidig systemisk administration af phenytoin til patienter, der får højdosis oral busulfan er blevet

rapporteret at øge busulfan-clearance på grund af induktion af glutathion-S-transferase, mens der ikke

er rapporteret interaktion, når benzodiazepiner såsom diazepam, clonazepam eller lorazepam har været

anvendt krampeprofylaktisk med højdosis busulfan.

Der ikke fundet evidens for en induktiv effekt af phenytoin på busulfan. Et klinisk fase II-studie blev

udført for at vurdere indflydelsen af krampeprofylakse på farmakokinetikken af intravenøs busulfan. I

dette studie fik 24 voksne patienter clonazepam (0,025-0,03 mg/kg/dag som kontinuerlig intravenøs

infusion) som antikonvulsiv behandling, og farmakokinetiske data for disse patienter blev

sammenlignet med historiske data indsamlet hos patienter behandlet med phenytoin. Analysen af data

ved en populationsfarmakokinetisk metode viste ingen forskel på intravenøs busulfan-clearance

mellem phenytoin- og clonazepambaseret behandling og derfor blev sammenlignelige

busulfanplasmaeksponeringer opnået uanset typen af krampeprofylakse.

Interaktion blev ikke observeret ved kombination af busulfan og 5-HT3-antiemetika såsom ondansetron

eller granisetron.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Fertile kvinder skal anvende sikker prævention under og op til 6 måneder efter behandlingen.

Graviditet

HPCT er kontraindiceret hos gravide kvinder, hvorfor busulfan er kontraindiceret under graviditet.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (embryoføtale dødsfald og misdannelser) (se pkt 5.3).

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af busulfan eller DMA til gravide kvinder. Der er

indberettet enkelte tilfælde af medfødte anomalier med lavdosis oralt busulfan, men disse var ikke

nødvendigvis relateret til den aktive substans, og eksponering i 3. trimester kan være forbundet med

intrauterin væksthæmning.

Amning

Det er ukendt, om busulfan og DMA udskilles i human mælk. Da studier med busulfan hos mennesker

og dyr har vist risiko for tumorgenicitet, skal amning ophøre under behandling med busulfan.

Fertilitet

Busulfan og DMA kan nedsætte fertiliteten hos mænd eller kvinder. Mandlige patienter frarådes derfor

at blive far til et barn under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. På grund af risiko

for irreversibel infertilitet tilrådes mænd endvidere at søge rådgivning vedrørende kryo-konservering

af sperm forud for behandling (se pkt. 4.4).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Busulfan i kombination med cyclophosphamid eller melphalan

Hos voksne

Informationerne om bivirkninger stammer fra to kliniske studier (n=103) med busulfan.

Alvorlig toksicitet, der omfatter hæmatologi, lever og åndedrætsorganer, blev anset for forventelige

konsekvenser af konditioneringen og selve transplantationen. De omfattede infektion og

graft-versushost-

disease

(GVHD), som, også selv om der ikke var en direkte årsagssammenhæng, var

hovedårsagerne til morbiditet og mortalitet, især ved allogen HPCT.

Blod og lymfesystem:

Myelosuppression og immunosuppression var den ønskede terapeutiske effekt af den konditionerende

behandling. Derfor fik alle patienter omfattende cytopeni: leukopeni 96 %, trombocytopeni 94 % og

anæmi 88 %. Middeltid frem til neutropeni var 4 dage for såvel autologe og allogene patienter.

Middelvarighed af neutropeni var 6 dage og 9 dage for henholdsvis autologe og allogene patienter.

Immunsystemet:

Data vedrørende forekomsten af akut

graft-versus-host-disease

(a-GVHD) blev indsamlet fra OMC-BUS-

4 studiet (under

allogeneic

) (n=61). 11 patienter i alt (18 %) fik a-GVHD. Forekomsten af a-

GVHD grad I-II var 13 % (8/61), mens forekomsten af grad III-IV var 5 % (3/61). Akut GVHD blev

anset for alvorlig hos 3 patienter. Kronisk GVHD (c-GVHD) blev indberettet, hvis sygdommen var

alvorlig eller førte til dødsfald, og blev angivet som dødsårsag hos 3 patienter.

Infektioner og parasitære sygdomme:

39 % af patienterne (40/103) oplevede en eller flere episoder med infektion, hvoraf 83 % (33/40) blev

klassificeret som mild eller moderat. Pneumoni var dødelig hos 1 % (1/103) og livstruende hos 3 % af

patienterne. Andre infektioner blev anset for alvorlige hos 3 % af patienterne. Feber blev indberettet

for 87 % af patienterne og klassificeret som mild til moderat hos 84 % og alvorlig hos 3 %. 47 % af

patienterne fik kuldegysninger, som var milde til moderate hos 46 % og svære hos 1 %.

Lever og galdeveje:

15 % af de alvorlige uønskede hændelser (SAEs) omfattede levertoksicitet. HVOD er en kendt

potentiel komplikation til konditionerende behandling efter transplantation. Seks af 103 patienter fik

HVOD. HVOD indtraf hos: 8,2 % (5/61) af de allogene patienter (fatal hos 2 patienter) og 2,5 %

(1/42) af de autologe patienter. Der blev også set forhøjet bilirubin (n=3) og forhøjet ASAT (n=1). To

af de ovenfor nævnte fire patienter med alvorlig serum-hepatotoksicitet var blandt patienterne med

diagnosticeret HVOD.

Luftveje, thorax og mediastinum:

I studierne med busulfan døde en patient på grund af shocklunge -

acute respiratory distress syndrome

efterfulgt af respirationssvigt forbundet med interstitiel lungefibrose.

Pædiatrisk population

Informationerne om uønskede hændelser stammer fra det kliniske studie på børn (n=55). Alvorlig

toksicitet, der omfatter lever og åndedrætsorganer, blev anset for forventelige konsekvenser af

konditioneringen og selve transplantationen.

Immunsystemet:

Data vedrørende forekomsten af akut

graft-versus-host-disease

(a-GVHD) blev indsamlet for allogene

patienter (n=28). 14 patienter i alt (50 %) fik a-GVHD. Forekomsten af a-GVHD grad I-II var 46,4 %

(13/28), mens forekomsten af grad III-IV var 3,6 % (1/28). Kronisk GVHD blev kun indberettet, hvis

sygdommen førte til dødsfald: En patient døde 13 måneder efter transplantation.

Infektioner og parasitære sygdomme:

89 % af patienterne (49/55) oplevede infektioner (dokumenteret og udokumenteret febril neutropeni).

Mild/moderat feber blev indberettet for 76 % af patienterne.

Lever og galdeveje:

Forhøjede aminotransferaser grad 3 blev indberettet for 24 % af patienterne.

Veneokklusiv sygdom (VOD) blev indberettet for 15 % (4/27) og 7 % (2/28) efter henholdsvis autolog

og allogen transplantation. Den observerede VOD var hverken fatal eller alvorlig og svandt i alle

tilfælde.

Busulfan i kombination med fludarabin (FB)

Hos voksne

Sikkerhedsprofilen af busulfan i kombination med fludarabin (FB) er blevet undersøgt via en

gennemgang af bivirkninger indrapporteret i publicerede data fra kliniske studier med RIC-regimet. I

disse studier fik i alt 1.574 patienter FB som konditionering med reduceret intensitet (RIC) inden

transplantation af hæmatopoietiske progenitorceller.

Myelosuppression og immunsuppression var de ønskede terapeutiske virkninger af den konditionerende

behandling og blev derfor ikke betragtet som bivirkninger.

Infektioner og parasitære sygdomme:

Forekomsten af infektiøse episoder eller reaktivering af opportunistiske patogener afspejler primært

immunstatus hos den patient, der får konditionerende behandling.

De hyppigste infektiøse bivirkninger var: Cytomegalovirus (CMV)-reaktivering [30,7 % - 80,0 %],

Epstein-Barr-virus (EBV)-reaktivering [2,3 % - 61 %], bakterieinfektioner [32,0 % - 38,9 %] og

virusinfektioner [1,3 % - 17,2 %].

Mave-tarm-kanalen:

Den højeste forekomst af kvalme og opkastning var 59,1 %, og den højeste forekomst af stomatitis var 11

Nyrer og urinveje

Det er blevet antydet, at konditionerende regimer indeholdende fludarabin var forbundet med højere

forekomst af opportunistiske infektioner efter transplantation på grund af fludarabins

immunsupprimerende virkning. Sen hæmoragisk cystitis, der indtræder 2 uger efter transplantation, er

sandsynligvis relateret til virusinfektion/reaktivering. Hæmoragisk cystitis, inklusive hæmoragisk cystitis

forårsaget af virusinfektion, blev indberettet hos mellem 16 % og 18,1 %.

Lever og galdeveje

Venookklusiv sygdom blev indberettet hos mellem 3,9 % og 15,4 %.

Den behandlingsrelaterede mortalitet/mortalitet uden recidiv (TRM/NRM), der blev indberettet indtil dag

+100 efter transplantation, er også blevet undersøgt via en gennemgang af publicerede data fra kliniske

forsøg. Det blev betragtet som dødsfald, der kunne tilskrives sekundære bivirkninger efter HPTC, og ikke

relateret til recidiv/progression af de underliggende hæmatologiske maligniteter.

De hyppigste årsager til de indberettede TRM’er/NRM’er var infektion/sepsis, GVHD, lungesygdomme

og organsvigt.

Bivirkninger i tabelform

Hyppigheder er defineret som: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100) eller ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkninger,

der er indrapporteret i forbindelse med overvågningen efter markedsføring, er indført i tabellerne med

hyppigheden ”ikke kendt”.

Busulfan i kombination med cyclophosphamid eller melphalan

Bivirkninger, der er indberettet hos både voksne og pædiatriske patienter i mere end et enkeltstående

tilfælde, er angivet nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed. Inden for hver hyppighedsgruppe er

bivirkningerne angivet efter faldende alvorlighedsgrad.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Rhinit

Pharyngit

Blod og

lymfesystem

Neutropeni

Trombocytopeni

Febril neutropeni

Anæmi

Pancytopeni

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Det endokrine

system

Hypogonadisme**

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Hyperglykæmi

Hypokalcæmi

Hypokaliæmi

Hypomagnesiæmi

Hypofosfatæmi

Hyponatriæmi

Psykiske

forstyrrelser

Angst

Depression

Insomni

Konfusion

Delirium

Nervøsitet

Hallucination

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Krampeanfald

Encefalopati

Hjerneblødning

Øjne

Katarakt

Tyndere cornea

Sygdom i øjets

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Ikke kendt

linse

Hjerte

Takykardi

Arytmi

Atrieflimren

Kardiomegali

Perikardie-effusion

Perikardit

Ventrikulære

ekstrasystoler

Bradykardi

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypotension

Trombose

Vasodilatation

Trombose i a.

femoralis

Kapillært

lækagesyndrom

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Epistaxis

Hoste

Hikke

Hyperventilation

Respirationssvigt

Alveolær hæmoragi

Astma

Atelektase

Pleuraeffusion

Hypoksi

Interstitiel

lungesygdom**

Mave-tarm-kanalen

Stomatit

Diarré

Abdominalsmerter

Kvalme

Opkastning

Dyspepsi

Ascites

Forstoppelse

Anale gener

Hæmatemese

Ileus

Øsofagit

Gastrointestinal

hæmoragi

Tandhypoplasi**

Lever og galdeveje

Hepatomegali

Icterus

Hepatisk

venookklusiv

sygdom*

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Pruritus

Alopeci

Hudafskalning

Erytem

Pigmenteringsdefekt

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Myalgi

Rygsmerter

Artralgi

Nyrer og urinveje

Dysuri

Oliguri

Hæmaturi

Moderat

nyreinsufficiens

Det reproduktive

system og mammae

Præmatur

menopause

Ovariesvigt**

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Kuldegysninger

Feber

Brystsmerter

Ødem

Generelle ødemer

Smerter

Smerter eller

betændelse ved

injektionsstedet

Mucosit

Undersøgelser

Forhøjede

aminotransferaser

Forhøjet bilirubin

Forhøjet carbamid

(BUN)

Nedsat

Læs hele dokumentet

EMA/249190/2015

EMEA/H/C/002806

EPAR - Sammendrag for offentligheden

Busulfan Fresenius Kabi

busulfan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Busulfan

Fresenius Kabi. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Busulfan Fresenius Kabi bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Busulfan Fresenius Kabi, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Busulfan Fresenius Kabi, og hvad anvendes det til?

Busulfan Fresenius Kabi er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof busulfan. Det anvendes til

voksne og børn som en del af en »konditionerende« (forberedende) behandling før transplantation af

bloddannende progenitorceller (stamceller, der danner røde blodlegemer). Denne type transplantat

anvendes hos patienter med behov for udskiftning af de bloddannende celler på grund af en

blodsygdom (f.eks. en sjælden form for blodmangel) eller blodkræft.

I forbindelse med konventionel konditionerende behandling gives Busulfan Fresenius Kabi inden

behandlingen sammen med et andet lægemiddel, nemlig cyclophosphamid til voksne og enten

cyclophosphamid eller melphalan til børn. Til voksne, der egner sig til en konditionerende behandling

med reduceret intensitet, gives Busulfan Fresenius Kabi lige efter behandlingen sammen med et andet

lægemiddel, fludarabin.

Busulfan Fresenius Kabi er et »generisk lægemiddel«. Det betyder, at Busulfan Fresenius Kabi er

identisk med et »referencelægemiddel«, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og

som hedder Busilvex. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet

med spørgsmål og svar her.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes Busulfan Fresenius Kabi?

Busulfan Fresenius Kabi udleveres kun efter recept og bør kun anvendes af en læge med erfaring i

behandling før transplantation.

Lægemidlet leveres som et koncentrat, som bruges til at fremstille en opløsning, der efter fortynding

indgives med drop i en central vene i brysthulen (central intravenøs infusion). Når det anvendes i

kombination med cyclophosphamid eller melphalan er den anbefalede dosis af Busulfan Fresenius Kabi

til voksne 0,8 mg pr. kg legemsvægt. Hos børn op til 17-års-alderen varierer den anbefalede dosis af

Busulfan Fresenius Kabi mellem 0,8 og 1,2 mg pr. kg, afhængigt af barnets vægt. Hver infusion varer i

to timer og gives til patienten hver sjette time i fire på hinanden følgende dage inden behandlingen

med cyclophosphamid eller melphalan og transplantationen.

Når det anvendes i kombination med fludarabin, er den anbefalede dosis af Busulfan Fresenius Kabi

3,2 mg pr.kg en gang dagligt som en tre timers infusion umiddelbart efter fludarabin, i 2-3 på

hinanden følgende dage.

Inden Busulfan Fresenius Kabi gives, får patienten et krampestillende lægemiddel og et middel til

forebyggelse af opkastning.

Hvordan virker Busulfan Fresenius Kabi?

Det aktive stof i Busulfan Fresenius Kabi, busulfan, tilhører lægemiddelgruppen »alkylerende midler«.

Disse stoffer er »cytotoksiske«. Det vil sige, at de dræber celler, navnlig hurtigvoksende celler som

kræftceller eller progenitorceller (stamceller, der frembringer andre typer celler).

Busulfan anvendes før transplantationen for at ødelægge abnorme celler og patientens eksisterende

bloddannende celler. Dette kaldes »myeloablation«. Cyclophosphamid, melphalan eller fludarabin

anvendes til at dæmpe immunsystemet, så kroppens naturlige forsvar nedsættes. Dette gør det lettere

for de transplanterede celler at »slå an«, dvs. begynde at vokse og producere normale blodceller.

Hvordan blev Busulfan Fresenius Kabi undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om busulfan. Der krævedes ingen supplerende

undersøgelser, eftersom Busulfan Fresenius Kabi er et generisk lægemiddel, der indgives ved infusion

og indeholder det samme aktive stof som referencelægemidlet Busilvex.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Busulfan Fresenius Kabi?

Da Busulfan Fresenius Kabi gives ved infusion og indeholder samme aktive stof som

referencelægemidlet, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Busulfan Fresenius Kabi godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s

krav er påvist, at Busulfan Fresenius Kabi er sammenligneligt med Busilvex. Det var derfor CHMP's

opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Busilvex. Udvalget anbefalede, at

Busulfan Fresenius Kabi godkendes til anvendelse i EU.

Busulfan Fresenius Kabi

EMA/249190/2015

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Busulfan Fresenius Kabi?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Busulfan Fresenius Kabi anvendes så sikkert

som muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og

indlægssedlen for Busulfan Fresenius Kabi, herunder passende forholdsregler, som patienter og

sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Busulfan Fresenius Kabi

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Busulfan Fresenius Kabi den 22. september 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Busulfan Fresenius Kabi findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Busulfan Fresenius

Kabi, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2015.

Busulfan Fresenius Kabi

EMA/249190/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information