Bupremyl 20 mikrogram/time depotplastre

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-04-2018

Aktiv bestanddel:
BUPRENORPHIN
Tilgængelig fra:
Mylan AB
ATC-kode:
N02AE01
INN (International Name):
buprenorphine
Dosering:
20 mikrogram/time
Lægemiddelform:
depotplastre
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
56300
Autorisation dato:
2016-09-30

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til patienten

Bupremyl 5 mikrogram/time depotplastre

Bupremyl 10 mikrogram/time depotplastre

Bupremyl 20 mikrogram/time depotplastre

buprenorphin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bupremyl

Sådan skal du bruge Bupremyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bupremyl indeholder det aktive indholdsstof buprenorphin, som tilhører gruppen af stærkt

smertestillende lægemidler. Lægen har ordineret Bupremyl til dig for at lindre

moderate længerevarende smerter, som kræver brug af et stærkt smertestillende middel.

Bupremyl bør ikke anvendes til behandling af akutte smerter.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bupremyl

Brug ikke Bupremyl:

hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bupremyl

(angivet i afsnit 6)

hvis du har problemer med at trække vejret

hvis du er afhængig af stoffer

hvis du tager en type medicin kendt som MAO-hæmmere (for eksempel

tranylcypromin, phenelzin, isocarboxazid, moclobemid eller linezolid), eller

hvis du har taget denne type medicin inden for de seneste to uger

hvis du har myasthenia gravis (en tilstand hvor musklerne bliver svage)

hvis du tidligere har haft abstinenssymptomer som uro, angst, rysten eller sveden efter

alkoholstop.

Bupremyl må ikke anvendes til behandling af abstinenssymptomer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Bupremyl:

hvis du har kramper eller krampeanfald

hvis du har alvorlig hovedpine eller har kvalme på grund af skader i hovedet eller øget tryk i

kraniet (for eksempel på grund af hjernesygdom). Dette skyldes, at plastrene kan forværre

symptomerne eller skjule omfanget af en skade i hovedet

hvis du føler dig ør og svimmel eller mat

hvis du har kraftigt nedsat leverfunktion

hvis du på noget tidspunkt har været afhængig af stoffer eller alkohol

hvis du har en høj kropstemperatur, da dette kan medføre, at en større mængde af det aktive stof

går ud i blodet.

Hvis du for nyligt er blevet opereret, skal du kontakte lægen, før du anvender dette plaster.

Sportsudøvere skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan give positivt resultat ved en

dopingkontrol.

Børn og unge

Bupremyl må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Bupremyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Bupremyl må ikke anvendes sammen med en type medicin kendt som MAO-hæmmere (f.eks.

tranylcypromin, phenelzin, isocarboxazid, moclobemid eller linezolid), eller hvis du har taget

denne type medicin inden for de seneste to uger.

Bupremyls virkning kan blive nedsat, hvis du tager medicin såsom phenobarbital eller

phenytoin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper),

carbamazepin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper

og visse former for smerte) eller rifampicin (en medicin mod tuberkulose).

Bupremyl kan få nogle mennesker til at føle sig døsige, matte eller få kvalme eller få dem til

at trække vejret langsommere eller svagere. Disse bivirkninger kan blive værre, hvis der

samtidig tages anden medicin med de samme virkninger. Det drejer sig om visse midler til

behandling af smerter, depression, angst, psykiatriske eller mentale lidelser, medicin til at

hjælpe dig med at sove, medicin mod højt blodtryk såsom clonidin, andre opioider (som kan

findes i stærkt smertestillende medicin eller i visse hostemiksturer, f.eks. morphin,

dextropropoxyphen, codein, dextromethorphan, noscapin), antihistaminer som kan gøre dig

døsig eller bedøvelsesmidler som halothan.

Samtidig brug af Bupremyl og beroligende medicin som f.eks. benzodiazepiner eller lignende

medicin øger risikoen for døsighed, vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression), koma og

kan være livsfarligt. På grund af disse risicibør du ikke bruge denne type medicin samtidig

med Bupremyl, medmindre der ikke er andre behandlingsmuligheder.

Hvis din læge imidlertid har ordineret Bupremyl sammen med beroligende medicin, bør lægen

begrænse din dosis og varighed af behandlingen.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, om alle de typer beroligende medicin du eventuelt tager, og du

skal sørge for nøje at følge den dosis, lægen har anvist. Det kan være en hjælp at fortælle familie og

venner, at de skal være opmærksomme på ovenstående symptomer. Kontakt lægen, hvis du får nogen

af disse symptomer.

Brug af Bupremyl sammen med alkohol

Alkohol kan forværre eventuelle bivirkninger. Du kan føle dig utilpas, hvis du drikker alkohol, mens

du bruger Bupremyl. Indtagelse af alkohol samtidig med brug af Bupremyl kan også nedsætte

din reaktionstid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelig erfaring med brug af buprenorphin hos gravide. Derfor bør du ikke bruge

Bupremyl, hvis du er gravid, eller hvis der er mulighed for, at du bliver gravid under behandlingen.

Amning

Buprenorphin, som er det aktive stof i depotplasteret, kan hæmme mælkeproduktionen og udskilles i

modermælken. Derfor bør du ikke bruge Bupremyl, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Bupremyl virker sløvende, og at

det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Bupremyl kan påvirke din reaktionsevne i en sådan grad, at du ikke reagerer hensigtsmæssigt

eller hurtigt nok i tilfælde af uforudsete eller pludselige hændelser. Dette gælder især:

i begyndelsen af behandlingen

hvis du også tager medicin mod angst eller til at hjælpe dig med at sove

hvis din dosis øges.

Kør ikke bil, og betjen ikke værktøj eller maskiner, hvis du er påvirket (f.eks. føler dig svimmel, døsig

eller har sløret syn) og heller ikke i 24 timer efter at plastret er fjernet.

3.

Sådan skal du bruge Bupremyl

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Bupremyl findes i forskellige styrker. Lægen bestemmer hvilken dosis, der passer bedst til

dig.

I løbet af behandlingen kan lægen ændre det plaster du bruger til et mindre eller et større. Du må ikke

klippe i plasteret, dele det eller anvende en højere dosis end anbefalet. Du bør ikke anvende mere

end to plastre på samme tid.

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du føler, at virkningen af Bupremyl er for svag eller

for stærk.

Voksne og ældre

Medmindre lægen har sagt andet, skal du påsætte ét Bupremyl plaster (som beskrevet i detaljer

nedenfor) og skifte det hver 7. døgn, helst på samme tid af døgnet. Lægen kan ønske at justere

dosis efter 3-7 døgn, indtil den rette dosis er fundet. Hvis lægen anbefaler dig at

tage anden smertestillende medicin foruden plastret, skal du nøje følge lægens anvisning,

ellers vil du ikke få fuld nytte af behandlingen med Bupremyl. Plastret bør bæres i 3 hele

døgn, før dosis øges, da den maksimale effekt af en given dosis først opnås efter den tid.

Patienter med nyresygdom/dialysepatienter

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis hos patienter med nyresygdom.

Patienter med leversygdom

Bupremyls virkning og den tid det virker kan påvirkes hos patienter med leversygdom. Din læge vil

undersøge dig nærmere.

Patienter under 18 år

Bupremyl må ikke anvendes til patienter under 18 år.

Anvendelsesmåde

Bupremyl er til anvendelse gennem huden.

Bupremyl virker gennem huden. Når plasteret er sat på, trænger buprenorphin gennem huden og ind i

blodet.

Før påsætning af depotplasteret

Vælg et

område med

ikke-irriteret

og intakt hud

på den

udvendige del

af overarmen,

øverst på

brystet, øverst

på ryggen eller

siden af

brystet. (Se

billederne

nedenfor). Bed

om hjælp, hvis

du ikke selv

kan påsætte

plasteret.

Overarm

eller

Bryst

eller

Ryg

eller

Bupremyl skal sættes på steder med lidt eller ingen hår. Hvis du ikke har sådanne steder på kroppen,

bør hårene klippes af med en saks, ikke barberes.

Undgå hud som er rød, irriteret eller har andre mærker, som for eksempel store ar.

Det hudområde, du vælger, skal være tørt og rent. Om nødvendigt kan det vaskes med koldt eller

lunkent vand. Der må ikke anvendes sæbe, sprit, olie, lotion eller hudprodukter med slibekorn. Efter

du har taget et varmt bad, skal du vente indtil huden er fuldstændig tør og kølig. Smør ikke lotion,

creme eller salve på det valgte hudområde. Det kan forhindre, at plastret sidder ordentligt fast.

Påsætning af depotplasteret

Trin 1: Hvert plaster er forseglet i et brev.

Umiddelbart

før anvendelse

klippes

brevet

op langs

forseglingen, og plastret tages ud. Brug ikke plastret,

hvis brevets forsegling er brudt.

Trin 2: Den klæbende side af plastret er beklædt med en

gennemsigtig beskyttelsesfolie. Træk forsigtigt

halvdelen

af folien af. Undgå at røre ved den klæbende del af

plastret.

Trin 3: Klæb plastret på det hudområde, som du har

valgt og fjern resten af folien.

Trin 4: Pres plastret fast på huden med håndfladen i ca. 30

sekunder. Sørg for, at hele plastret er i kontakt med

huden, specielt i hjørnerne.

Når du har plastret på

Du skal bære plastret uafbrudt i 7 døgn. Forudsat at plastret er påsat korrekt, er der kun

en lille risiko for, at det falder af. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med

en egnet hudtape. Du kan bade og svømme, mens du har plastret på.

Plastret må ikke udsættes for varme (f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, karbad,

opvarmede vandsenge, varmedunke osv.), da det kan medføre, at en større mængde af det aktive stof

afgives til blodet.

Ekstern varme kan også forhindre plastret i at klæbe ordentligt. Hvis du har høj temperatur, kan det

ændre virkningen af Bupremyl (se ”Advarsler og forsigtighedsregler” ovenfor).

Hvis plasteret mod forventning falder af, inden det er tid til at skifte det, må du ikke bruge det samme

plaster igen. Påsæt straks et nyt plaster (se ”Skift af plaster” nedenfor).

Skift af plaster

Tag det gamle plaster af.

Fold det på midten med klæbesiden indad.

Åben og tag et nyt plaster ud. Brug det tomme brev til at bortskaffe det brugte plaster på

forsvarlig vis.

Påsæt et nyt plaster på et andet passende hudområde (som beskrevet ovenfor). Du bør ikke

påsætte et nyt plaster på det samme sted i 3-4 uger.

Husk at skifte plastret på samme tid af døgnet. Det er vigtigt, at du noterer tidspunktet.

Behandlingens varighed

Lægen vil fortælle dig, hvor længe du forventes at være i behandling med Bupremyl. Stop ikke med

behandlingen uden at rådføre dig hos lægen, fordi dine smerter kan komme tilbage, og du kan føle dig

utilpas (se også ”Hvis du holder op med at bruge Bupremyl” nedenfor).

Hvis du har brugt for mange Bupremyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Bupremyl, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Fjern alle plastre, så

snart du opdager, at du har påsat flere plastre, end du skulle, og kontakt straks din læge eller hospital.

Personer, der har taget en overdosis, kan føle sig søvnige og have kvalme. De kan også have

åndedrætsbesvær eller miste bevidstheden og kan have behov for akutbehandling på hospitalet. Når du

kontakter lægen, skal du medbringe denne indlægsseddel og de resterende plastre, så du kan vise dem

til lægen.

Hvis du har glemt at bruge Bupremyl

Påsæt et nyt plaster, så snart du kommer i tanke om det. Noter datoen, da din sædvanlige

dag for skift af plaster nu kan være forskellig. Hvis du skifter dit plaster for sent,

kan din smerte komme tilbage. I det tilfælde skal du kontakte din læge.

Påsæt ikke ekstra plastre som erstatning for det glemte plaster.

Hvis du holder op med at bruge Bupremyl

Hvis du stopper med brugen af Bupremyl for tidligt, eller hvis du afbryder behandlingen,

kan din smerte komme tilbage. Rådfør dig med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen.

Lægen vil fortælle dig, hvad der kan gøres, og om du bør behandles med anden medicin.

Nogle personer kan få bivirkninger, når de stopper med at bruge stærkt smertestillende

medicin efter lang tids brug. Risikoen for at få bivirkninger efter ophør med behandling

med Bupremyl er meget lille. Fortæl dog din læge, hvis du føler dig urolig, angst, nervøs,

hvis du ryster, hvis du er overaktiv, har svært ved at sove eller har problemer med

fordøjelsen.

Den smertestillende effekt af Bupremyl varer i nogen tid efter fjernelse af plastret. Du bør

ikke starte med en andet morfika-medicin (stærkt smertestillende medicin) inden for 24 timer efter

fjernelse af plastret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der risiko for, at du kan blive forfalden til eller afhængig af Bupremyl.

Alvorlige bivirkninger som kan sættes i forbindelse med Bupremyl svarer til dem, der ses ved andre

stærkt smertestillende midler og inkluderer besvær med at trække vejret og lavt blodtryk.

Fjern plasteret og søg straks lægehjælp, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Pludselig hvæsende vejrtrækning, besvær med at synke eller trække vejret, hævelse af ansigt

eller læber, udslæt eller kløe, specielt hvis det dækker hele kroppen. Disse symptomer kan

være tegn på en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhed, anafylaksi).

Hjertet er ikke i stand til at pumpe blodet rundt i kroppen eller manglende

blodgennemstrømning (kredsløbskollaps).

Vandladningsstop (urinretention).

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Angina (smerter i brystet i forbindelse med hjertesygdom).

Udpræget vejrtrækningsbesvær (respirationshæmning, åndedrætssvigt).

Vedvarende forstoppelse med oppustet mave og opkastning (ileus).

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Hovedpine, svimmelhed, sløvhed eller søvnighed.

Forstoppelse, kvalme eller opkastning.

Kløende hud, rødme på huden.

Udslæt, rødme, kløe, reaktioner på påsætningsstedet i form af betændelse eller hævelse.

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Tab af appetit.

Forvirring, depression, ængstelse, besvær med at sove, nervøsitet, rysten.

Åndenød.

Mavesmerter eller mavebesvær, diarré, besvær med fordøjelsen, tør mund.

Svedtendens, hududslæt (eksem).

Træthed, følelse af unormal svaghed, muskelsvaghed, hævelse (f.eks. hævede hænder, ankler

eller fødder (ødem)).

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Søvnforstyrrelser, rastløshed, uro, ekstrem lykkefølelse, humørsvingninger, hallucinationer,

mareridt, nedsat seksualdrift, aggression.

Smagsforstyrrelser, talebesvær, nedsat følsomhed for smerte eller berøring, prikkende

fornemmelse eller følelsesløshed i hænder eller fødder.

Nedsat hukommelse, migræne, besvimelse, problemer med koncentration og koordination.

Tørre øjne, sløret syn.

Ringen eller susen for ørerne, følelse af svimmelhed eller af at være rundtosset (vertigo).

Højt eller lavt blodtryk, smerter i brystet, hurtig eller uregelmæssig hjertebanken.

Hoste, hikke, hvæsende vejrtrækning.

Luft i tarmene.

Vægttab.

Tør hud.

Muskelsammentrækninger, muskelsmerter (myalgi).

Besvær med at komme i gang med vandladningen eller manglende evne til at tømme blæren

helt.

Træthed (udmattelse).

Feber, kulderystelser.

Lokale, allergiske reaktioner med tydelige hævelser (i sådanne tilfælde skal behandlingen

ophøre).

Rødme på huden.

Flere tilfældige skader (f.eks. fald).

Abstinenssymptomer som f.eks. uro, ængstelse, svedtendens eller rystelser ved ophør med

behandling med Bupremyl.

Ændringer i leverfunktionen (kan ses i en blodprøve).

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Psykiske problemer.

Besvær med balancen.

Synsforstyrrelser, opsvulmede øjenlåg eller ansigt, formindskede pupiller i øjet.

Forværring af astma, unormal hurtig og dyb vejrtrækning.

En følelse af svaghed, specielt når man rejser sig.

Besvær med at synke.

Kløende, løbende næse (rinitis).

Nedsat erektion, svækket seksualfunktion.

Influenzalignende symptomer.

Tørst og mørkfarvet urin (væskemangel).

Meget sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Afhængighed.

Muskeltrækninger.

Ørepine.

Bumser eller blærer på huden.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):

Kramper eller krampeanfald.

Betændelse i tarmvæggen (diverculitis) med symptomer, som kan være feber, opkast og

mavesmerter eller ubehag.

Tilbagevendende smerter i den øverste del af maven (galdevejskolik).

Følelse af at være fremmed over for sig selv.

Abstinenssymptomer hos nyfødte hvis mødre har brugt buprenorphin under graviditeten

(symptomer kan være skinger gråd, irritabilitet og uro, rystelser (tremor), problemer med at

spise, svedtendens og problemer med at tage på i vægt).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

[5 mikrogram/time] & [10 mikrogram/time]:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

[20 mikrogram/time]:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke plastret, hvis brevets forsegling er brudt.

Brugte plastre bøjes på midten med klæbesiden indad og kasseres på forsvarlig vis.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bupremyl indeholder:

Aktivt stof: buprenorphin

5 mikrograms/time

Hvert depotplaster med en størrelse på 6,25 cm

indeholder 5 mg buprenorphin og frigiver 5

mikrogram buprenorphin pr. time (over en 7-dages periode).

10 mikrogram/time

Hvert depotplaster med en størrelse på 12,5 cm

indeholder 10 mg buprenorphin og frigiver 10

mikrogram buprenorphin pr. time (over en 7-dages periode).

20 mikrogram/time

Hvert depotplaster med en størrelse på 25 cm

indeholder 20 mg buprenorphin og frigiver 20

mikrogram buprenorphin pr. time (over en 7-dages periode).

Øvrige indholdsstoffer:

Klæbende matrix (med buprenorphin): Povidon K90, levulinsyre, oleyloleat, Poly (acrylsyre-co-

butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat (5:15:75:5)

Klæbende matrix (uden buprenorphin):

Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-glycidylmethacrylat-co-(2-hydroxyethyl)acrylat-co-vinylacetat]

(68:0,15:5:27)

Adskillende folie mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin: Polyethylenterephthalat

Bagsidefolie: Polyester

Beskyttelsesfilm: Polyethylenterephthalat, silikoniseret

Blåt blæk

Udseende og pakningsstørrelser

Depotplastre

Depotplastret findes i tre størrelser:

5 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket “Buprenorphin” og “5 μg/h” med

blåt blæk.

10 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket “Buprenorphin” og “10 μg/h” med

blåt blæk.

20 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket “Buprenorphin” og “20 μg/h” med

blåt blæk.

Hvert plaster er pakket i et børnesikret brev. Plastrene fås i kartoner med 2, 4, 8 og 12 depotplastre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

tesa Labtec GmbH

Heykenaukamp 10

21147 Hamburg

Tyskland

eller

McDermott Lab. Ltd t/a

Gerard Lab. t/a Mylan,

35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Dublin 13, Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2018.

Læs hele dokumentet

26. marts 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Bupremyl, depotplastre

0.

D.SP.NR.

29867

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bupremyl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mikrogram/time

Hvert depotplaster (6,25 cm

aktivt overfladeareal) indeholder 5 mg buprenorphin og

frigiver 5 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

10 mikrogram/time

Hvert depotplaster (12,5 cm

aktivt overfladeareal) indeholder 10 mg buprenorphin og

frigiver 10 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

20 mikrogram/time

Hvert depotplaster (25 cm

aktivt overfladeareal) indeholder 20 mg buprenorphin og

frigiver 20 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplastre

5 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "5

μg/h" med blåt blæk.

10 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "10

μg/h" med blåt blæk.

20 mikrogram/time

Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket "Buprenorphin" og "20

μg/h" med blåt blæk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

56300_spc.docx

Side 1 af 14

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå

tilstrækkelig smertedækning.

Bupremyl er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

Bupremyl er indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienter på 18 år og derover

Initialt anvendes den laveste buprenorphin (Bupremyl depotplaster 5 mikrogram/time). Der

bør tages hensyn til patientens tidligere behandling med opioider (se pkt. 4.5). Desuden

skal patientens generelle tilstand og medicinske status tages i betragtning.

Titrering

Under opstart af behandling med Bupremyl kan det være nødvendigt med supplerende

behandling med korttidsvirkende smertestillende midler (se pkt. 4.5), indtil der er opnået

smertestillende effekt med Bupremyl.

Dosis af Bupremyl kan ved behov optitreres efter 3 dage, når den maksimale effekt af en

given dosis er opnået. Efterfølgende forhøjelse af dosis kan titreres efter behovet for

supplerende smertelindring og efter patientens analgetiske respons på plastret.

For at øge dosis skal det anvendte plaster udskiftes med et større Bupremyl-plaster, eller

der kan placeres en kombination af plastre forskellige steder for at opnå den ønskede dosis.

Det anbefales, at der højst anvendes to plastre på samme tid op til en maksimal totaldosis

på 40 mikrogram/time buprenorphin. Et nyt plaster bør ikke placeres på samme hudområde

i de efterfølgende 3-4 uger (se pkt. 5.2). Patienten bør kontrolleres omhyggeligt og

regelmæssigt for at vurdere den optimale dosis og behandlingsvarighed.

Bupremyl skal appliceres hver 7. dag.

Skift fra opioider

Bupremyl kan anvendes som alternativ til behandling med andre opioider. Sådanne

patienter bør starte med den lavest tilgængelige dosis (Bupremyl depotplaster 5

mikrogram/time) og under titreringen fortsætte med korttidsvirkende, supplerende,

smertestillende midler ved behov (se pkt. 4.5).

Varighed af behandlingen

Bupremyl bør under ingen omstændigheder anvendes længere end absolut nødvendigt.

Hvis langtidsbehandling med Bupremyl er nødvendig, bør der, under hensyn til

sygdommens natur og sværhedsgrad, foretages omhyggelig og jævnlig kontrol (om

nødvendigt med afbrydelser i behandlingen), for at fastslå om og i hvilken udstrækning

yderligere behandling er nødvendig.

Ophør med behandlingen

Efter fjernelse af plastret falder koncentrationen af buprenorphin i serum gradvist, og

dermed opretholdes den smertestillende effekt i et vist stykke tid. Dette bør tages i

56300_spc.docx

Side 2 af 14

betragtning, når behandlingen med Bupremyl skal afløses af anden opioidbehandling.

Generelt bør der ikke administreres et efterfølgende opioid inden for 24 timer, efter plastret

er fjernet. I øjeblikket findes kun begrænset information om startdosis af andre opioider

givet efter ophør med depotplastret (se pkt. 4.5).

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering af Bupremyl er ikke nødvendigt til ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for særlig dosisjustering af Bupremyl til patienter med nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Buprenorphin metaboliseres i leveren. Intensiteten og varigheden af dets virkning kan være

påvirket hos patienter med nedsat leverfunktion. Derfor bør patienter med nedsat

leverfunktion omhyggeligt kontrolleres under behandling med Bupremyl.

Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion kan akkumulere buprenorphin under

behandling med Bupremyl. Alternativ behandling bør overvejes, men hvis Bupremyl skal

gives til sådanne patienter, bør det ske med forsigtighed.

Patienter i behandling md CYP3A4-hæmmere

Patienter, som allerede er i behandling med CYP3A4-hæmmere, bør have deres dosis af

Bupremyl titreret nøje, da CYP3A4-hæmmere kan forøge koncentrationen af buprenorphin

(se pkt. 4.5). En reduceret dosis kan være tilstrækkelig hos disse patienter.

Pædiatrisk population

Bupremyls sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

Bupremyl er til transdermal anvendelse.

Plastret anvendes på huden i 7 dage.

Plastret må ikke deles eller klippes i mindre stykker.

Plastret bør ikke anvendes, hvis brevets forsegling er brudt.

Påsætning af plastret

Bupremyl skal placeres på ikke-irriteret og intakt hud udvendigt på overarmen, på den

øverste del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet. Sæt ikke

plastret på steder med store ar. Bupremyl skal appliceres på steder med lidt eller ingen hår.

Hvis sådanne steder ikke findes, bør hårene på applikationsstedet klippes af, ikke barberes.

Hvis applikationsstedet skal renses, må det kun ske med rent vand. Der må ikke anvendes

sæbe, sprit, olie, lotion eller eksfolierende midler. Huden skal være tør, før plastret sættes

på. Bupremyl skal påsættes umiddelbart efter, at det er taget ud af det forseglede brev.

Efter fjernelse af beskyttelseslaget presses depotplastret fast på applikationsstedet med

håndfladen i ca. 30 sekunder, så man sikrer fuldstændig hudkontakt, specielt i hjørnerne.

Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape for at sikre,

56300_spc.docx

Side 3 af 14

at det sidder på i 7 dage. Plastret skal bæres uafbrudt i 7 døgn. Brusebadning, badning og

svømning burde ikke påvirke plastret. Hvis et plaster falder af, skal et nyt påsættes og

bæres i 7 dage.

4.3

Kontraindikationer

overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

opioid-afhængige patienter og til behandling af narkotika-abstinenser.

Sygdomme, hvor åndedrætsfunktionen er alvorligt nedsat eller kan blive det.

patienter, der får MAO-hæmmere, eller som har fået MAO-hæmmere inden for de

seneste to uger (se pkt. 4.5).

patienter der lider af myasthenia gravis.

patienter, der lider af delirium tremens.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Buprenorphin bør anvendes med særlig forsigtighed til patienter med akut alkohol-

forgiftning, skader i hovedet, chok, reduceret bevidsthedsniveau af uvis årsag,

intrakranielle læsioner eller øget intrakranielt tryk eller til patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2).

Buprenorphin kan sænke tærsklen for krampeanfald hos patienter med en

krampeanamnese.

Buprenorphin er blevet sat i forbindelse med signifikant respiratorisk depression, især

anvendt intravenøst. Der er rapporteret dødsfald hos stofmisbrugere, som har misbrugt

buprenorphin intravenøst, sædvanligvis i kombination med benzodiazepiner. Yderligere

overdosisrelaterede dødsfald er set som følge af alkohol og benzodiazepiner anvendt i

kombination med buprenorphin.

Bupremyl anbefales ikke som smertebehandling i den første post-operative periode eller i

andre situationer, som er karakteriseret af et smalt terapeutisk indeks eller et hurtigt

skiftende behov for smertestillende behandling.

Kontrollerede studier i mennesker og dyr indikerer, at risikoen for afhængighed af

buprenorphin er lavere end for rene agonist-analgetika. Hos mennesker er der set

begrænset euforiserende effekt af buprenorphin. Misbrug af produktet kan forekomme, og

der bør udvises forsigtighed, når det udskrives til patienter med kendt eller mistænkt

tidligere stof- eller alkoholmisbrug eller alvorlig psykisk lidelse.

Kronisk anvendelse af buprenorphin kan medføre udvikling af fysisk afhængighed. Hvis

der opstår abstinenssymptomer, er de generelt milde, starter oftest efter to dage og kan vare

i op til to uger. Abstinenssymptomer inkluderer agitation, angst, nervøsitet, søvnløshed,

hyperkinesi, tremor og gastrointestinale gener.

Atleter bør være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan medføre en positiv reaktion i

dopingkontroltests.

Bupremyl bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet.

Patienter med feber eller som er udsat for ekstern varme

Patienter, som anvender plastret, bør informeres om, at applikationsstedet ikke må udsættes

56300_spc.docx

Side 4 af 14

for ekstern varme, såsom varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, karbad og

opvarmede vandsenge etc., da dette kan medføre en stigning i absorptionen af

buprenorphin. Ved behandling af febrile patienter skal man være opmærksom på, at feber

også kan medføre en stigning i absorptionen med øgede plasmakoncentrationer af

buprenorphin til følge og derved øget risiko for opioid-reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bupremyl må ikke anvendes samtidig med MAO-hæmmere eller til patienter, som har fået

MAO-hæmmere inden for de seneste to uger (se pkt. 4.3).

Effekt af andre aktive substanser på buprenorphins farmakokinetik

Buprenorphin metaboliseres primært ved glukuronidering og i mindre udstrækning (ca. 30

%) af CYP3A4.

Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere kan føre til forhøjede plasmakoncentrationer

med forstærket effekt af buprenorphin.

Studier med CYP3A4-hæmmeren ketoconazol viste ikke klinisk relevante stigninger i den

gennemsnitlige maksimale (C

) eller totale (AUC) buprenorphin-eksponering efter

buprenorphin sammen med ketoconazol sammenlignet med buprenorphin alene.

Interaktionen mellem buprenorphin og CYP3A4-enzyminducere er ikke undersøgt.

Samtidig administration af buprenorphin og enzyminducere (f.eks. phenobarbital,

carbamazepin, phenytoin og rifampicin) kan muligvis føre til øget clearance, som kunne

resultere i nedsat effekt.

Reduktioner i blodgennemstrømning i leveren fremkaldt af nogle generelle anæstetika

(f.eks. halothan) eller andre lægemidler kan medføre nedsat eliminationshastighed af

buprenorphin i leveren.

Farmakodynamiske interaktioner

Buprenorphin bør anvendes med forsigtighed med:

Andre midler, der dæmper centralnervesystemet: andre opioidderivater (smertestillende

midler og hostemidler indeholdende f.eks. morphin, dextropropoxyphen, codein,

dextromethorphan eller noscapin), visse antidepressive midler, sedative H1-receptor-

antagonister, alkohol, anxiolytika, neuroleptika, clonidin og beslægtede substanser. Disse

kombinationer øger den CNS-dæmpende aktivitet. Benzodiazepiner: Denne kombination

kan forstærke respirationsdepression af central årsag (se pkt. 4.4).

Buprenorphin er beskrevet til at fungere som en ren µ-receptoragonist ved typiske

analgetiske doser. I kliniske studier med buprenorphin fik forsøgspersoner rene µ-

agonistopioider (op til 90 mg oral morphin eller orale morphinækvivalenter pr. dag) og

blev derefter skiftet til buprenorphin. Der var ingen rapporter om abstinenssyndrom eller

opioidabstinenser under skrift fra oprindeligt opioid til buprenorphin (se pkt. 4.4).

56300_spc.docx

Side 5 af 14

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende buprenorphins effekt på fertilitet hos mennesker. I et

fertilitets- og tidlig embryoudviklingsstudie blev der ikke observeret påvirkning af

reproduktionsparametre hos han- og hunrotter (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er ingen eller begrænsede data vedrørende anvendelse af buprenorphin til gravide

kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker er ukendt.

Mod slutningen af graviditeten kan høje doser af buprenorphin fremkalde respirations-

depression i nyfødte, selv efter en kort administrationsperiode. Langtidsbehandling med

buprenorphin under graviditeten kan resultere i opioid-abstinenssymptomer hos den

nyfødte.

Derfor bør buprenorphin ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fødedygtige

alder, som ikke anvender effektiv antikonception.

Amning

Buprenorphin udskilles i mælk hos mennesker. Studier i rotter har vist, at buprenorphin

kan hæmme mælkeproduktion. Tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra

dyr har vist udskillelse af buprenorphin i mælk (se pkt. 5.3). Derfor bør anvendelse af

buprenorphin undgås under amning.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Mærkning.

Buprenorphin har stor indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selv når

buprenorphin anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det påvirke

patientens reaktionsevne i en sådan grad, at vejsikkerhed og evne til at betjene maskiner

kan være nedsat. Dette gælder især i starten af behandlingen og ved samtidig brug af andre

centralt virkende stoffer, herunder alkohol, beroligende midler, sedativa og hypnotika.

Lægen bør give en individuel anbefaling. En generel restriktion er ikke nødvendig i

tilfælde, hvor der anvendes en stabil dosis.

Patienter, der er påvirket og oplever bivirkninger (f.eks. svimmelhed, døsighed, sløret syn)

ved behandlingsstart eller ved titrering til en højere dosis, bør ikke køre bil eller betjene

maskiner. Dette gælder i mindst 24 timer, efter at plastret er fjernet.

4.8

Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger som kan være associeret med buprenorphin-behandling i klinisk

anvendelse svarer til dem, der er set for andre opioid analgetika, inklusive respiratorisk

depression (specielt ved samtidig anvendelse af andre CNS-dæmpende midler) og

hypotension (se pkt. 4.4).

56300_spc.docx

Side 6 af 14

Følgende bivirkninger er rapporteret

MedDRA

System-

organklasse

Meget

almindeli

g

(≥1/10)

Almindeli

g

(≥1/100

til <1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000

til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres

ud fra

forhånden-

værende

data)

Immunsysteme

t

Hypersensitivi

Anafylaktis

k reaktion

Anafylaktoi

d reaktion

Metabolisme

og ernæring

Anoreksi

Dehydrerin

Psykiske

lidelser

Forvirring,

depression

, insomnia,

nervøsitet,

angst

Søvnprobleme

r, rastløshed,

agitation,

euforisk

sindstilstand,

affektlabilitet,

hallucinationer

, mareridt,

nedsat libido,

aggression

Psykotiske

lidelser

Afhængighe

d, humør-

svingninger

Depersonal-

isering

Nervesystemet

Hoved-

pine,

svimmel-

hed,

somnolen

Tremor

Sedation,

smagsforstyr-

relser, dysartri,

hypæstesi,

nedsat

hukommelse,

migræne,

synkope,

anormal

koordination,

koncentrations

forstyrrelser,

paræstesier

Balance-

problemer,

taleforstyrre

lser

Ufrivillige

muskelsamm

entrækninger

Krampe

Øjne

Tørre øjne,

sløret syn

Synsforstyr

relser,

øjenlåg

ødem,

miose

Øre og labyrint

Tinnitus,

vertigo

Ørepine

Hjerte

Palpitationer,

takykardi

Angina

pectoris

Vaskulære

lidelser

Hypotension,

kredsløbskolla

hypertension,

rødmen

Vasodilatio

ortostatisk

hypotension

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Hoste,

hvæsen, hikke

Respirato-

risk depres-

sion,

respirations

56300_spc.docx

Side 7 af 14

-svigt,

forværring

af astma,

hyperventil

ation,

rhinitis

Mave-tarm-

kanalen

Forstop-

pelse,

kvalme,

opkastnin

Mave-

smerter,

diarré,

dyspepsi,

tør mund

Flatulens

Dysfagi,

ileus

Divertiku-

litis

Lever og

galdeveje

Galdestens-

kolik

Hud og

subkutane væv

Pruritus,

erytem

Udslæt,

svedten-

dens,

eksantem

Tør hud,

nældefeber,

kontakt

dermatitis

Ødemer i

ansigtet

Filipenser,

små blærer

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel-

svaghed

Myalgi,

muskelspasme

Nyrer og

urinveje

Urininkontine

urinretention,

forsinket

vandladning

Det

reproduktive

system og

mammae

Erektil

dysfunktion

, seksuel

dysfunktion

Almene

symptomer på

administration

s-stedet

Reaktion

applikati-

onsstedet

Træthed,

asteni,

perifere

ødemer

Udmattelse,

feber,

kuldegysninge

r, ødem,

abstinenssymp

tomer,

dermatitis på

applikationsste

det*,

brystsmerter

Influenza-

lignende

sygdom

Neonatale

abstinenssy

mptomer

Undersøgelser

Øget alanin-

aminotransfera

se, vægttab

Traumer,

forgiftninger

og

behandlings-

komplikationer

Tilfældig

skade, fald

* I nogle tilfælde er der set forsinkede, lokale allergiske reaktioner med tydelige tegn på

inflammation. I sådanne tilfælde skal behandling med buprenorphin stoppes.

Inkluderer erythem på applikationsstedet, ødem på applikationsstedet, kløe på

applikationsstedet og udslæt på applikationsstedet.

Buprenorphin har en lille risiko for fysisk afhængighed. Abstinenssymptomer er ikke

sandsynlige efter ophør med buprenorphin. Dette skyldes den meget langsomme

56300_spc.docx

Side 8 af 14

dissociation af buprenorphin fra opioid-receptorerne og det gradvise fald

serumkoncentrationerne af buprenorphin (sædvanligvis over 30 timer, efter at sidste plaster

er fjernet). Dog kan abstinenssymptomer, svarende til dem der ses ved ophør med

opioidbehandling, ikke fuldstændigt udelukkes efter lang tids brug af buprenorphin. Disse

symptomer inkluderer: uro, ængstelse, nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesi, skælven og

gastrointestinale forstyrrelser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der kan forventes symptomer svarende til de symptomer, der ses med andre centralt

virkende analgetika. Symptomerne inkluderer respiratorisk depression, sedation, døsighed,

kvalme, opkastning, kardiovaskulær kollaps og udtalt miosis.

Behandling

Fjern alle plastre fra patientens hud. Etabler og oprethold frie luftveje, vejrtrækningen skal

understøttes og kontrolleres efter sædvanlige retningslinjer og en passende

kropstemperatur og væskebalance skal opretholdes. Oxygen, intravenøs væske,

vasopressorer og anden understøttende hjælp skal iværksættes efter sædvanlige

retningslinjer.

En specifik opioid-antagonist, såsom naloxon, kan modvirke effekten af buprenorphin,

selvom naloxon kan være mindre effektiv til at modvirke effekten af buprenorphin end for

andre µ-opioid-agonister. Behandling skal gives som kontinuerlig intravenøs naloxon med

de sædvanlige doseringer, men højere doser kan være nødvendige.

4.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode:

N 02 AE 01.

Analgetika, oripavine-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Buprenorphin er en partiel opioid-agonist, der virker på µ-opioid-receptoren. Buprenorphin

har også antagonistisk virkning på κ-opioid-receptoren.

Der er demonstreret effekt i syv pivotale fase III-studier af op til 12 ugers varighed hos

patienter med non-maligne smerter af forskellig oprindelse. Studierne inkluderede patienter

56300_spc.docx

Side 9 af 14

med moderat og svær osteoartrose og rygsmerter. Buprenorphin viste klinisk signifikant

reduktion i smertescore (ca. 3 point på BS-11-skalaen) og signifikant større smertekontrol

sammenlignet med placebo.

Der er også udført et længerevarende, open-label extension-studie (n = 384) med patienter

med non-maligne smerter. Ved kronisk dosering opnåede 63 % af patienterne

smertekontrol i 6 måneder, 39 % af patienterne i 12 måneder, 13 % af patienterne i 18

måneder og 6 % i 21 måneder. Ca. 17 % blev stabiliseret på 5 mg dosen, 35 % på 10 mg

dosen og 48 % på 20 mg dosen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er tegn på enterohepatisk recirkulation.

Studier hos ikke-gravide og gravide rotter har vist, at buprenorphin passerer blod-hjerne-

barrieren og placenta. Koncentrationerne i hjernen (som kun indeholdt uomdannet

buprenorphin) efter parenteral administration var 2-3 gange højere end efter oral

administration. Efter intramuskulær eller oral administration akkumuleres buprenorphin

tilsyneladende i det føtale gastrointestinale lumen – sandsynligvis som følge af

galdeudskillelse, da enterohepatisk cirkulation ikke er fuldt udviklet.

Hvert plaster afgiver en konstant mængde buprenorphin i op til syv døgn. Steady state

opnås i løbet af den første applikation. Efter fjernelse af buprenorphin falder buprenorphin-

koncentrationen med ca. 50 % på 12 timer (10-24 timer).

Absorption

Efter applikation af buprenorphin diffunderer buprenorphin fra plastret gennem huden. I

klinisk farmakologiske studier var mediantiden for "Bupremyl 10 mikrogram/time" til at

levere detekterbare buprenorphin-koncentrationer (25 picogram/ml) ca. 17 timer. En

analyse af restkoncentration af buprenorphin i plaster efter 7 døgns brug viser afgift af ca.

15 % af det oprindelige indhold. Et biotilgængelighedsstudie over for intravenøs indgift

bekræfter, at denne mængde bliver systemisk absorberet. Buprenorphin-koncentrationerne

forbliver relativt konstante, i løbet af de 7 døgn plastret er appliceret.

Applikationssted

Et studie med raske forsøgspersoner viste, at den farmakokinetiske profil af buprenorphin

fra Bupremyl er den samme ved applikation på ydre overarm, øvre bryst, øvre ryg eller

siden af brystet (midtaksial linje, 5. mellemrum mellem ribbenene). Absorptionen varierer i

nogen udstrækning afhængig af applikationsstedet, og eksponeringen er højst ca. 26 %

højere ved applikation på øvre ryg sammenlignet med siden af brystet.

En undersøgelse med raske forsøgspersoner, der gentagne gange fik buprenorphin på

samme sted, viste en næsten fordoblet eksponering med en 14 dages hvileperiode. Derfor

anbefales skiftende applikationssteder, og et nyt plaster bør ikke sættes på samme sted i de

efterfølgende 3-4 uger.

I et studie med raske forsøgspersoner medførte anvendelse af varmepude direkte på plastret

en forbigående stigning på 26-55 % i blodkoncentrationen af buprenorphin.

Koncentrationerne blev normale igen inden for 5 timer efter fjernelse af varmepuden.

Derfor anbefales direkte varmekilder, f.eks. varmedunke, varmepuder eller varmetæpper

ikke direkte på plastret. En varmepude på applikationsstedet lige efter fjernelse af plastret,

ændrede ikke absorptionen fra huddepotet.

56300_spc.docx

Side 10 af 14

Fordeling

Buprenorphin bindes ca. 96 % til plasmaproteiner.

Studier med intravenøs buprenorphin har vist et stort distributionsvolumen, som antyder en

udstrakt distribution af buprenorphin. I et studie af intravenøs buprenorphin hos raske

forsøgspersoner var distributionsvolumen ved steady state 430 l, hvilket afspejler det store

distributionsvolumen og lipofiliteten af aktive stof.

Efter intravenøs administration udskilles buprenorphin og dets metabolitter i galden, og i

løbet af adskillige minutter bliver det distribueret til cerebrospinalvæsken. Buprenorphin-

koncentrationerne i cerebrospinalvæsken viser sig at være ca. 15-25 % af de samtidige

plasmakoncentrationer.

Biotransformation og elimination

Buprenorphins metabolisme i huden efter applikation er ubetydelig. Efter transdermal

applikation elimineres buprenorphin via hepatisk metabolisme med efterfølgende

udskillelse i galde, og udskillelse af opløselige metabolitter via nyrerne. Den hepatiske

metabolisme via CYP3A4 og UGT1A1/1A3-enzymer resulterer i to hovedmetabolitter,

henholdsvis norbuprenorphin og buprenorphin-3-O-glucuronid. Norbuprenorphin

glukuronideres før elimination. Buprenorphin elimineres også i fæces. I et studie med post-

operative patienter var buprenorphins totale clearance ca. 55 l/time.

Norbuprenorphin er buprenorphins eneste kendte aktive metabolit.

Effekt af buprenorphin på andre aktive stoffers farmakokinetik

In vitro-studier i humane mikrosomer og hepatocyter viser, at buprenorphin ikke hæmmer

metabolisme katalyseret af CYP450-enzymerne CYP1A2, CYP2A6 og CYP3A4 ved

koncentrationer opnået med buprenorphin 20 mikrogram/time depotplaster. Effekten på

metabolisme katalyseret af CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C19 er ikke undersøgt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Systemisk toksicitet og dermal toksicitet

I enkelt- og flerdosis-toksicitetsstudier med rotter, kaniner, marsvin, hunde og dværggrise

forårsagede buprenorphin minimale eller ingen systemiske bivirkninger, hvorimod

hudirritation observeredes hos alle undersøgte arter. Tilgængelige toksikologiske data viste

ingen tegn på sensibiliseringspotentiale for additiverne i plastret.

Reproduktions- og udviklingstoksicitet

Der blev ikke observeret påvirkning af fertilitet eller generel reproduktionsevne hos rotter

behandlet med buprenorphin.

I embryoføtale toksicitetsstudier med buprenorphin hos rotter og kaniner blev der ikke

observeret embryoføtal toksicitet. I et studie af pre- og postnatal udviklingstoksicitet med

buprenorphin blev der observeret mortalitet hos ungerne, nedsat kropsvægt hos ungerne og

samtidig nedsat fødeindtag og kliniske tegn.

Genotoksicitet

En række genotoksiske standardtests indikerede, at buprenorphin ikke er genotoksisk.

56300_spc.docx

Side 11 af 14

Carcinogenicitet

Langtidsstudier med rotter og mus viste ingen tegn på carcinogent potentiale relevant for

mennesker.

56300_spc.docx

Side 12 af 14

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Klæbende matrix (med buprenorphin)

Povidon K90

Levulinsyre

Oleyloleat

Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5)

Klæbende matrix (uden buprenorphin)

poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-glycidylmethacrylat-co-(2-hydroxyethyl)acrylat-co-

vinylacetat] (68:0,15:5:27)

Adskillende folie mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin

Polyethylenterephthalat

Bagsidefolie

Polyester

Beskyttelsesfilm

Polyethylenterephthalat, silikoniseret

Blåt blæk

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 mikrogram/time og 10 mikrogram/time

21 måneder.

20 mikrogram/time

36 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

5 mikrogram/time og 10 mikrogram/time

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

20 mikrogram/time

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvert børnesikrede brev er fremstillet af sammensatte lag, der består af

papir/PET/PE/aluminium/poly(acrylsyre-co-ethylen).

Hvert brev indeholder et depotplaster.

56300_spc.docx

Side 13 af 14

Pakningsstørrelser: 2, 4, 8 og 12 enkeltvist forseglede depotplastre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ved skift af plasteret fjernes det brugte plaster. Det bøjes på midten med klæbesiden indad

og kasseres på forsvarlig vis.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mikrogram/time:

56298

10 mikrogram/time:

56299

20 mikrogram/time:

56300

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. marts 2018

56300_spc.docx

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information