Bronchitol

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-10-2020

Aktiv bestanddel:
mannitol
Tilgængelig fra:
Pharmaxis Europe Limited
ATC-kode:
R05CB16
INN (International Name):
mannitol
Terapeutisk gruppe:
Hoste og kolde præparater
Terapeutisk område:
Cystisk fibrose
Terapeutiske indikationer:
Bronchitol er indiceret til behandling af cystisk fibrose (CF) hos voksne i alderen 18 år og derover som tillægsbehandling til den bedste plejestandard.
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001252
Autorisation dato:
2012-04-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/001252

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

28-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

28-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

28-10-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bronchitol 40 mg, inhalationspulver, hårde kapsler

Mannitol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Bronchitol til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke

fremgår af denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bronchitol

Sådan skal du bruge Bronchitol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Bronchitol

Bronchitol indeholder et lægemiddel, som kaldes mannitol, og det er et slimløsende stof.

Hvad bruges Bronchitol til

Bronchitol anvendes til voksne på 18 år og derover. Ud over Bronchitol vil du normalt også anvende

de andre lægemidler, du tager for cystisk fibrose.

Virkning

Bronchitol inhaleres i lungerne for at hjælpe med cystisk fibrose, som er en arvelig sygdom, der

påvirker de kirtler i lungerne, tarmen og bugspytkirtlen, som udskiller slim og fordøjelsessafter.

Bronchitol hjælper ved at øge mængden af vand på overfladen af luftvejene og i slimen. Det hjælper

lungerne med lettere at få slimen op. Det er også med til at forbedre lungernes tilstand og din

vejrtrækning. Du kan derfor få en såkaldt "produktiv hoste", som også hjælper med at fjerne slim fra

lungerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bronchitol

Brug ikke Bronchitol

hvis du er allergisk over for mannitol

hvis du er følsom over for mannitol. Før du begynder på Bronchitol, undersøger din læge, om

dine luftveje er for følsomme over for mannitol. Hvis du er for følsom over for mannitol, bliver

luftvejene forsnævret, og du kan få sværere ved at trække vejret.

Hvis et af ovenstående gælder for dig (eller hvis du ikke er sikker), skal du tale med lægen eller

apotekspersonalet, før du begynder at bruge medicinen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal meddin læge eller apotekspersonalet, før du bruger Bronchitol:

hvis du har astma

hvis du nogensinde har hostet blod op eller haft blod i spyttet

hvis du har alvorlig cystisk fibrose, især hvis din lungefunktion målt som forceret eksspiratorisk

volumen i det første sekund, du puster ud (FEV

), normalt ligger under 30 %.

Inhalationsmedicin kan give strammen omkring brystet og hvæsende vejrtrækning, og det kan ske med

det samme, når du har taget medicinen. Lægen hjælper dig med at tage den første dosis Bronchitol og

kontrollerer din lungefunktion før, under og efter doseringen. Lægen kan bede dig om at bruge anden

medicin, f.eks. et bronkieudvidende lægemiddel, før du tager Bronchitol.

Inhalation af medicin kan også give hoste, og det kan også ske med Bronchitol. Tal med lægen, hvis

hosten ikke forsvinder, eller den bekymrer dig.

Børn og teenagere

Bronchitol bør ikke bruges af børn og teenagere under 18 år. Det er, fordi der er begrænset

information om denne gruppe.

Brug af anden medicin sammen med Bronchitol

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du kan fortsætte med din medicin for cystisk fibrose, når du bruger Bronchitol, herunder

inhalationsantibiotika som f.eks. tobramycin og colistimethatnatrium. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket, inden du bruger Bronchitol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du bør undgå at bruge dette

lægemiddel, hvis du er gravid.

Hvis du ammer eller planlægger at amme, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette

lægemiddel. Det vides ikke, om dette lægemiddel udskilles i modermælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Bronchitol påvirker din evne til at køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Bronchitol

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Tag altid din bronkieudvidende medicin, før du bruger Bronchitol.

Så meget skal du bruge

Voksne på 18 år og derover

Initialdosis

Før du får ordineret Bronchitol, hjælper lægen dig med at tage den første dosis Bronchitol og tester

din lungefunktion ved hvert trin for at sikre sig, at du ikke er allergisk over for mannitol. Den første

dosis tages i 4 trin:

Trin 1 – 1 kapsel (40 mg)

Trin 2 – 2 kapsler (80 mg)

Trin 3 – 3 kapsler (120 mg)

Trin 4 – 4 kapsler (160 mg)

Når du har fået hele initialdosis (den første dosis), har du taget 10 kapsler (400 mg), hvilket er den

normale dosis.

Behandlingsdosis (2-ugers-pakninger)

Du skal bruge Bronchitol hver dag.

Den normale dosis er 10 kapsler (400 mg) inhaleret om morgenen og 10 kapsler inhaleret om

aftenen.

Du skal tage aftendosen mindst 2-3 timer, før du går i seng.

Du opnår det bedste resultat, hvis du inhalerer kapslerne en efter en med så lille forsinkelse

mellem kapslerne som muligt.

Rækkefølge for brug af denne medicin

Brug Bronchitol som en del af din normale daglige behandlingsrutine. Den foreslåede rækkefølge er

som følger, medmindre lægen har sagt noget andet:

Brug din bronkieudvidende medicin

Vent 5-15 minutter

Brug Bronchitol før fysioterapi, hvis det er en del af din normale daglige behandlingsrutine

Dornase alfa (Pulmozyme), hvis det er en del af din behandlingsrutine

Inhalationsantibiotika, hvis det er en del af din behandlingsrutine

Sådan skal du bruge medicinen

-

Bronchitol indåndes (inhaleres) som et pulver fra kapslen med den inhalator, som medfølger i

pakningen. Det er kun til inhalering og må ikke indtages på nogen anden måde. Kapslerne må

ikke sluges.

-

Pulveret i kapslerne må kun inhaleres med den inhalator, som medfølger i pakningen.

Brug en ny inhalator hver uge.

De 10 kapsler lægges i inhalatoren en ad gangen.

Inhaler kapslens indhold ved hjælp af inhalatoren med en til to indåndinger.

Yderligere oplysninger om anvendelsen af inhalatoren kan findes sidst i indlægssedlen.

Hvis du har brugt for meget Bronchitol

Hvis du mener, at du har brugt for meget medicin, skal du straks kontakte lægen eller apoteket. Du

kan:

føle, at du ikke kan trække vejret

få hvæsende vejrtrækning

hoste meget

Lægen kan give dig ilt og medicin, så du bedre kan trække vejret.

Hvis du har glemt at bruge Bronchitol

Hvis du glemmer at tage en dosis af medicinen, skal du tage den, så snart du husker det, og

fortsætte som normalt. Hvis det næsten er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis

over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Bronchitol

Hvis du holder op med at bruge Bronchitol, kan symptomerne blive værre. Du må ikke holde op med

at bruge Bronchitol uden at tale med lægen først, også selvom du har det bedre. Lægen vil fortælle

dig, hvor længe du skal bruge medicinen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at bruge Bronchitol, og søg straks læge, hvis du bemærker nogle af følgende alvorlige

bivirkninger:

Problemer med vejrtrækningen, som kan skyldes en forsnævring af luftvejene, forværring af

astmasymptomer eller hvæsende vejrtrækning. Det er almindeligt og rammer op til 1 ud af 10

patienter.

Du hoster blod op eller har blod i spyttet. Det er almindeligt.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger:

Kraftig hoste. Det er almindeligt.

Forværring af symptomer. Det er almindeligt.

Andre bivirkninger kan være:

Almindelige (kan ramme op til 1 ud af 10 personer)

Hoste

Brystubehag

Hovedpine

Smerter bagest i munden og svælget og ubehag, når du synker

Opkastning, opkastning efter hoste

Ikke almindelige (kan ramme op til 1 ud af 100 patienter)

Brænden eller smerter i tungen

CF-relateret sukkersyge

Smerter i bryst og mave

Forandret stemme

Koldsved

Tillukning

Dehydrering

Nedsat appetit

Diarré

Øresmerter

Træthed

Svimmelhed

Kvalme

Utilpashed

Influenza og feber

Luft i maven

Halsbrand

Broksmerter

Hyperventilation

Kløe, udslæt, akne

Stive led og ledsmerter

Sygelig tankegang

Sår i munden

Infektion i luftvejene

Løbende næse

Spytinfektion

Irritation i halsen

Problemer med at sove

Infektion med gærsvamp i munden (trøske)

Urininkontinens

Indberetning af bivirkninger

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel. De eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Bronchitol utilgængeligt for børn.

Brug ikke Bronchitol efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter Exp). Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Når en kapsel er taget ud af blisteren, skal den anvendes straks.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bronchitol indeholder:

Aktivt stof: mannitol. En kapsel indeholder 40 mg mannitol. Den gennemsnitlige inhalerede dosis pr.

kapsel er 32,2 mg mannitol.

Udseende og pakningstørrelser:

Bronchitol er et pulver til inhalation, som er fyldt i hårde kapsler. Bronchitol 40 mg inhalationspulver,

hårde kapsler, indeholder et hvidt eller næsten hvidt pulver, som er fyldt i klare, farveløse, hårde

kapsler med ”PXS 40 mg” påtrykt. Pulveret inhaleres i lungerne med den inhalator, som medfølger i

pakningen.

Pakningen med en initialdosis Bronchitol indeholder 1 blister med 10 kapsler og 1 inhalator.

Pakningen med initialdosen bruges under vurderingen af initialdosen hos din læge.

En pakning med 2 ugers Bronchitol-behandling indeholder 28 blistere med 10 kapsler hver

(280 kapsler i alt) og 2 inhalatorer. Pakningen med 2 ugers behandling er til behandlingsbrug.

Indehaver af markedsføringstilladelse

Pharmaxis Europe Limited, 108 Q House, Furze Road, Sandyford, Dublin 18, D18AY29, Irland.

Fremstiller

Mawdsleys Clinical Services, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT,

Storbritannien.

Arvato distribution GmbH,Gottlieb Daimlerstraβe 1, 33428 Harsewinkel,

North Rhine-Westphalia, Tyskland.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, kan du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

България

Pharmaxis Europe Limited

Teл.:+ 353 (0) 1431 9816

Luxembourg/Luxemburg

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

Česká republika

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Tel: +420 244 403 003

Magyarország

Pharmaxis Europe Limited

Tel.: + 353 (0) 1431 9816

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: +49 (0) 40 897 240

Nederland

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Eesti

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Τηλ: + 30.210.617.97.63

Österreich

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: +34 93 494 8000

Polska

IMED Poland Sp. z o. o.

Tel: +48 22 663 43 10

France

Pharmaxis Europe Limited

Tél: + 353 (0) 1431 9816

Portugal

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Hrvatska

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

Ireland

Cheisi Limited

Tel: + 44 (0)161 488 5555

România

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Slovenija

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

Ísland

Pharmaxis Europe Limited

Sími: +353 (0) 1431 9816

Slovenská republika

4 Life Pharma SK, s.r.o.

Tel: + 42(0)244403003

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tel: +39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: + 46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Hellas A.E.B.E.

Τηλ: + 30.210.617.97.63

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: + 46 8 753 35 20

Latvija

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

United Kingdom

Cheisi Limited

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Denne indlægsseddel blev senest ændret i MM/AAAA.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til websites om sjældne sygdomme og om,

hvordan de behandles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sådan bruges inhalatoren

Nedenfor viser et diagram, hvordan inhalatoren ser ud. Bronchitol-kapsler kan kun bruges med den

inhalator, som medfølger i pakningen.

Engelsk

Dansk

’Spinning’ Chamber

’Rotationskammer’

’Piercing’ Buttons

’Prikkeknapper’

Mouthpiece

Mundstykke

Filter

Filter

’Piercing’ Chamber

’Prikkekammer’

Inhalator

Følgende trin forklarer, hvordan inhalatoren bruges.

Yderligere oplysninger om, hvordan du passer din

inhalator, kan du se sidst i brugsanvisningen.

1

Tag hætten af

Hold inhalatoren lodret med begge hænder, og tag hætten af.

2.

Åbn inhalatoren

Hold bunden af inhalatoren fast med den ene

hånd.

Du skal holde om bunden af inhalatoren, så

du ikke trykker på prikkeknapperne.

Derefter åbner du den ved at dreje

mundstykket i pilens retning på inhalatoren.

3.

Læg kapslen i

Kontrollér først, at dine hænder er tørre.

Tag derefter en kapsel ud af blisteren (tag

først kapslen ud, lige før den skal bruges).

Læg kapslen i det kapselformede rum i

bunden af inhalatoren.

4.

Luk inhalatoren

Hold inhalatoren lodret.

Drej derefter mundstykket til lukket position

– du hører et 'klik', når den er lukket.

5.

Lav et hul i kapslen

Det frigiver pulveret i kapslen, når du

trækker vejret ind. I denne indlægsseddel

kalder vi det at ’prikke’.

Hold inhalatoren lodret, og tryk begge

’prikke’-knapper på siden af inhalatoren helt

ind på samme tid, og slip dem igen. Det må

du kun gøre én gang. Det er, fordi kapslen

kan brække eller gå i stykker, hvis du

gennemborer den mere end én gang.

6.

Gør dig klar til inhalation

Vip inhalatoren, så mundstykket vender lidt

nedad.

På den måde kan kapslen falde frem i

rotationskammeret.

Hold inhalatoren vippet på denne måde, og

pust helt ud (væk fra inhalatoren).

7.

Inhaler

Læg hovedet lidt tilbage.

Hold inhalatoren vippet nedad, før

inhalatoren hen til munden, og luk læberne

helt tæt omkring mundstykket.

Tag en rolig, dyb indånding for at fylde

lungerne, – og hold derefter vejret i

5 sekunder. Når du trækker vejret ind, skal

du høre en ’raslende’ lyd, når kapslen roterer

i inhalatoren. Hvis det ikke sker, sidder

kapslen måske fast.

Hvis du ikke hører den raslende lyd, skal du holde inhalatoren med mundstykket nedad og

banke hårdt på bunden. Du må ikke forsøge at løsne kapslen ved at trykke på prikkeknapperne

igen. Gentag inhalationen for at få din dosis.

8.

Pust ud

Tag inhalatoren ud af munden.

Pust ud, og træk vejret normalt igen.

9.

Kontrollér kapslen

Se efter, om kapslen er tom – kapslen skal rotere

i inhalatoren for at blive tømt. Hvis kapslen ikke

er tømt, kan det være nødvendigt at gentage trin

6-8.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bronchitol 40 mg inhalationspulver, hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En hård kapsel indeholder 40 mg mannitol.

Middeldosis pr. kapsel er 32,2 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, hård kapsel.

Klare, farveløse, hårde kapsler mærket med ’PXS 40 mg’, som indeholder hvidt eller næsten hvidt

pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Bronchitol er indiceret til behandling af cystisk fibrose (CF) hos voksne på 18 år og derover som

tillægsbehandling til bedste behandlingsstandard.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Vurdering af initialdosis

Før behandling med Bronchitol indledes, skal alle patienter vurderes med henblik på bronkial

hyperreaktivitet over for inhaleret mannitol under administration af initialdosen (se pkt. 4.4 og 5.1).

Patientens initialdosis af Bronchitol skal anvendes under overvågning og monitorering af en erfaren

læge eller andet sundhedspersonale, som har den relevante uddannelse og det relevante udstyr til at

udføre spirometri, monitorere iltmætning (SpO

) og behandle akut bronkospasme (se pkt. 4.4 og 4.8),

herunder korrekt anvendelse af genoplivningsudstyr.

Patienten skal præmedicineres med en bronkodilator 5-15 minutter før initialdosis, men efter måling

af baseline-FEV

(det luftvolumen, som kan udåndes i løbet af det første sekund af en forceret

udånding, som forudgås af en maksimal indånding) og -SpO

(iltmætning i blodet). Alle FEV

målinger og al SpO

-monitorering udføres 60 sekunder efter dosisinhalation.

Det er vigtigt at undervise patienten i at benytte den korrekte inhalationsteknik under vurderingen af

initialdosis.

Vurdering af initialdosis udføres i følgende trin:

Trin 1: Patientens baseline-FEV

og -SpO

måles før initialdosis

Trin 2: Patienten inhalerer 40 mg (1 x 40 mg kapsler), og SpO

monitoreres

Trin 3: Patienten inhalerer 80 mg (2 x 40 mg kapsler), og SpO

monitoreres

Trin 4: Patienten inhalerer 120 mg (3 x 40 mg kapsler), FEV

måles, og SpO

monitoreres

Trin 5: Patienten inhalerer 160 mg (4 x 40 mg kapsler), FEV

måles, og SpO

monitoreres

Trin 6: Patientens FEV

måles 15 minutter efter initialdosis

Patienter med astma kan midlertidigt opleve reversibel, mild bronkospasme efter bestået vurdering af

initialdosis, og derfor skal alle patienter monitoreres, indtil FEV

er tilbage på baselineniveau.

Terapeutisk dosisregime

Den terapeutiske dosisplan bør ikke ordineres, førend den indledende vurdering af dosis er foretaget.

Patienten skal gennemføre og bestå den indledende dosis vurdering, inden behandling med Bronchitol

påbegyndes.

En bronkodilator skal indgives 5-15 minutter før hver dosis Bronchitol.

Den anbefalede dosis af Bronchitol er 400 mg to gange dagligt. Det betyder, at indholdet af 10 kapsler

skal inhaleres via inhalatoren to gange dagligt.

Doserne skal tages morgen og aften, idet aftendosis tages 2-3 timer før sengetid.

For patienter, som får flere respirationsbehandlinger, er den anbefalede rækkefølge:

1. Bronkodilator

2. Bronchitol

3. Fysioterapi/motion

4. Dornase alfa (hvis relevant)

5. Inhalationsantibiotika (hvis relevant)

Særlige populationer

Ældre patienter (≥ 65 år)

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for denne population til at støtte en anbefaling for eller imod

dosisjustering.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Bronchitol er ikke formelt undersøgt hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion. Data fra studie

DPM-CF-301 og 302 tyder på, at dosisjustering ikke er nødvendig for disse patientpopulationer.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Bronchitol hos børn og unge i alderen 6-18 år er endnu ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Sikkerhed og virkning af Bronchitol hos børn under 6 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Bronchitol er til inhalation med den inhalator, som medfølger i pakningen. Det må ikke administreres

på anden måde eller med en anden inhalator. Kapslerne må ikke sluges.

Kapslerne indføres særskilt i inhalatoren. Kapslernes indhold inhaleres via inhalatoren to gange

dagligt med en til to inhalationer. Efter inhalation kasseres den tomme kapsel, før den næste indføres i

inhalatoren med så lille forsinkelse mellem kapslerne som muligt.

Inhalatoren skal udskiftes efter en uges brug. Hvis inhalatoren skal rengøres, skal det kontrolleres, at

den er tom, hvorefter den skal vaskes i varmt vand. Inhalatoren skal lufttørre helt, før den anvendes

igen.

Nærmere oplysninger om anvendelsen af inhalatoren kan findes i indlægssedlen. Patienterne skal

rådes til at læse dem grundigt igennem.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof.

Bronkial hyperreaktivitet over for inhaleret mannitol (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hyperreaktivitet over for mannitol

Patienter skal overvåges for bronkial hyperreaktivitet overfor inhaleret mannitol under deres

indledende vurdering af dosis før de påbegynder den terapeutiske dosisplan med Bronchitol. Hvis

patienten er ude af stand til at udføre spirometri eller fuldføre den indledende vurdering af dosis, må

de ikke ordineres Bronchitol. Hyperreaktive patienter bør ikke ordineres den terapeutiske dosisplan

med Bronchitol (se afsnit 4.3). De sædvanlige forholdsregler vedrørende overvågning af bronkial

hyperreaktivitet gælder (se afsnit 4.2).

En patient defineres som hyperreaktiv overfor inhaleret mannitol og må ikke blive ordineret den

terapeutiske dosisplan, hvis de oplever noget af det følgende under den indledende vurdering af dosis:

≥10 % fald i SpO

i forhold til baseline på noget tidspunkt i vurderingen

Fald i FEV

er ≥20 % i forhold til baseline ved 240 mg kumulativ dosis

er faldet med 20-<50 % (i forhold til baseline) ved vurderingens afslutning og vender

ikke tilbage til <20 % inden for 15 minutter

er faldet med ≥50 % (i forhold til baseline) ved vurderingens afslutning

Hvis der er mistanke om en behandlingsfremkaldt hyperreaktiv reaktion, skal Bronchitol seponeres.

Alle patienter skal overvåges, indtil deres FEV

er vendt tilbage til baseline-niveauet.

Bronkospasme

Bronkospasme kan forekomme i forbindelse med inhalation af lægemidler og er rapporteret i kliniske

studie af Bronchitol, også hos patienter, som ikke var hyperreaktive over for initialdosen af inhaleret

mannitol (se pkt. 4.8). Bronkospasme behandles med bronkodilator eller efter medicinsk indikation.

Hvis der er tegn på behandlingsfremkaldt bronkospasme, skal lægen omhyggeligt vurdere, om

fordelene ved fortsat brug af Bronchitol opvejer risikoen for patienten.

Alle patienter skal evalueres formelt efter ca. 6 ugers behandling med Bronchitol for at vurdere, om

der er tegn og symptomer, som tyder på bronkospasme fremkaldt af det aktive stof. I tvivlstilfælde

gentages vurderingen af initialdosis som beskrevet i pkt. 4.2.

Astma

Sikkerheden/virkningen af Bronchitol hos patienter med astma er ikke formelt undersøgt. Patienter

med astma skal monitoreres nøje for tegn på forværring og symptomer på astma efter initialdosen af

Bronchitol.

Patienterne skal rådes til at rapportere tegn på forværring og symptomer på astma til deres læge, mens

de er i behandling med lægemidlet. Hvis der er tegn på behandlingsfremkaldt bronkospasme, skal

lægen omhyggeligt vurdere, om fordelene ved fortsat brug af Bronchitol opvejer risikoen for

patienten. Bronkospasme behandles med bronkodilator eller efter medicinsk indikation.

Hæmoptyse

Hæmoptyse er en almindelig bivirkning, som er rapporteret i de kliniske studie af Bronchitol.

Bronchitol er ikke undersøgt hos patienter med signifikante episoder af hæmoptyse (>60 ml) i de

foregående tre måneder. Derfor skal disse patienter monitoreres nøje, og Bronchitol skal tilbageholdes

i tilfælde af svær hæmoptyse. Svær/alvorlig hæmoptyse er:

akut blødning ≥240 ml inden for 24 timer

recidiverende blødning ≥100 ml/dag over flere dage

Genoptagelse eller seponering af Bronchitol efter mindre episoder med hæmoptyse skal ske efter en

klinisk vurdering.

Hoste

Hoste var en almindelig bivirkning, som blev rapporteret i de kliniske studie af Bronchitol (se

pkt. 4.8).

Patienterne skal uddannes i at benytte den korrekte inhalationsteknik under behandlingen og rådes til

at rapportere vedvarende hoste i forbindelse med brug af Bronchitol til lægen.

Nedsat lungefunktion

Sikkerhed og virkning er ikke vist hos patienter med en FEV

på mindre end 30 % af den forventede

værdi (se pkt. 5.1). Bronchitol anbefales ikke til disse patienter.

Bronkiektasi hos patienter, som ikke har CF

Virkning og sikkerhed er ikke klarlagt hos patienter med bronkiektasi, som ikke har CF. Derfor

anbefales behandling med Bronchitol ikke.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktions studie.

Bronchitol er imidlertid anvendt i kliniske studie i forbindelse med standardbehandlinger for cystisk

fibrose, f.eks. mucolytika, antibiotika (herunder tobramycin og colistimethatnatrium), bronkodilatorer,

pancreasenzymer, vitaminer, inhalationskortikoider, systemiske kortikoider og analgetika.

Der er ingen data vedrørende samtidig brug af hypertonisk saltopløsning med Bronchitol, da det var

udelukket fra fase 3-studierne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger begrænsede data vedrørende brug af mannitol til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Da virkningen af en eventuel hyperreaktiv reaktion på moderen og/eller fosteret ikke er kendt, bør der

udvises forsigtighed ved ordination af Bronchitol til gravide. Som en sikkerhedsforanstaltning bør

Bronchitol undgås under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om mannitol udskilles i human mælk. Udskillelse af mannitol i modermælken er ikke

blevet undersøgt hos dyr. Det er derfor ikke muligt at udelukke en risiko for nyfødte/spædbørn. Det

skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med Bronchitol seponeres, idet der tages højde

for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele ved Bronchitol for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data for virkningen af mannitol på human fertilitet. Der er ikke udført

reproduktions studie med mannitol til inhalation. Studie med oralt administreret mannitol tyder

imidlertid på, at der ikke er nogen indvirkning på human fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Bronchitol påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Bronchitols sikkerhedsprofil er blevet evalueret i kliniske studier med mere end 1200 patienter.

(setabel 1).

Vurdering af initialdosis

Den hyppigst observerede bivirkning i forbindelse med anvendelse af Bronchitol under vurdering af

initialdosis er hoste (2,9 % af patienterne) (se pkt. 4.4).

Den vigtigste bivirkning i forbindelse med anvendelse af Bronchitol under vurdering af initialdosis er

bronkospasme (se pkt. 4.4).

Terapeutisk dosisregime

Den hyppigst observerede bivirkning i forbindelse med anvendelse af Bronchitol er hoste (se pkt. 4.4).

Det sås hos 8,3 % af patienterne sammenlignet med 4,0 % af patienterne i kontrolarmen. Hoste, som

førte til seponering af behandling, var også almindelig og blev observeret hos 4,0 % af patienterne i

Bronchitol-behandlingsarmen.

Den vigtigste bivirkning i forbindelse med anvendelse af Bronchitol er hæmoptyse. Andelen af

patienter, der oplevede hæmoptyse som bivirkning, var henholdsvis 7,3 %, 3,3 % og 3,4 % i

Bronchitol-armene i studie 301,302 og 303 versus 3,4 %, 0 % og 5,6 % i kontrolarmene. Andelen af

patienter, der oplevede hæmoptyse, herunder hæmoptyse rapporteret under eksacerbation, var 7,0 % i

mannitol-armen og 7,7 % i kontrolarmen (se pkt. 4.4).

Tabel med oversigt over bivirkninger

Sikkerhedsprofilen for Bronchitol er baseret på sikkerhedsdata fra kliniske fase 3-studier (herunder

data fra vurderingen af startdosen).

Hyppighederne er defineret således:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (≥1/100.000 til 1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1: Frekvensen af bivirkninger ved Bronchitol i fase 3-studierne (vurderingen af startdosen

og/eller behandlingsfasen)

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig

Bærer af bakteriel sygdom, bronkitis,

bronkopneumoni, lungeinfektion, oral

candidiasis, faryngitis, stafylokokinfektion,

infektion i øvre luftveje

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Nedsat appetit, CF-relateret diabetes, dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Initial insomni, sygelig tankegang

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Svimmelhed

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Øresmerter

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Hoste, hæmoptyse, orofaryngeale smerter,

hvæsende vejrtrækning

Ikke almindelig

Produktiv hoste, irritation i halsen, astma,

bronkospasme, fald i forceret eksspiratorisk

volumen, rinoré, dyspnø, dysfoni,

hyperventilation, obstruktion af luftvejene,

kongestion af respirationsveje, misfarvet sputum,

hypoksi,

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Posttussiv opkastning, opkastning

Ikke almindelig

Kvalme, diarré, opstød, flatulens,

gastroøsofageal reflukssygdom, glossodyni,

kløgning, stomatitis, smerter i øvre abdomen,

aftøs stomatitis, odynofagi

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Akne, koldsved, pruritus, udslæt, kløende udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Muskuloskeletale brystsmerter, artralgi,

rygsmerter, stivhed i led, muskuloskeletale

smerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Urininkontinens

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Tilstand forværret, brystubehag

Ikke almindelig

Pyreksi, træthed, influenzalignende sygdom,

broksmerter, utilpashed, brystsmerter

Undersøgelser

Ikke almindelig

Øget alkalisk fosfatase i blodet, positiv

sputumtest for bakterier eller svampe

Bivirkninger, der kun forekom ved vurderingen af startdosen (MTT), er dehydrering, fald i forceret

eksspiratorisk volumen, hypoksi, diarré, smerter i øvre abdomen, aftøs stomatitis, odynofagi, brystsmerter og

stigning i alkaliskfosfatase i blodet.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

27 (7,1 %) ud af 378 patienter, som gennemførte mannitoltolerancetesten (MTT) i studie 301, 18

(5,3 %) ud af 341 patienter i studie 302 og 25 (5,1 %) ud af 486 patienter i studie 303 havde en

positiv MTT. I studie 301 var de totalt set hyppigst rapporterede bivirkninger under MTT hoste hos

20 (5,3 %) forsøgspersoner, hvæsende vejrtrækning/bronkospasme hos syv (1,9 %) forsøgspersoner

og ubehag i brystet hos seks (1,6 %) forsøgspersoner. I studie 302 var den hyppigst rapporterede

bivirkning under MTT hoste hos syv patienter (2,1 %), og i studie 303 var den hyppigst rapporterede

bivirkning fra MTT også hoste hos otte patienter (1,6 %).

Pædiatrisk population (6-17 år)

Hyppighed, type og sværhedsgrad af bivirkninger hos børn svarer til det, der ses hos voksne.

Initialdosis (6-17 år)

Den hyppigst observerede bivirkning i forbindelse med anvendelse af Bronchitol under vurdering af

initialdosis hos den pædiatriske population er hoste (4,8 % af patienterne).

Den vigtigste bivirkning i forbindelse med anvendelse af Bronchitol under vurdering af initialdosis

hos den pædiatriske population er bronkospasme.

Terapeutisk dosisregime (6-17 år)

Den hyppigst observerede bivirkning i forbindelse med anvendelse af Bronchitol er hoste. Det sås hos

7,8 % af patienterne sammenlignet med 3,8 % af patienterne i kontrolarmen.

Den vigtigste bivirkning i forbindelse med anvendelse af Bronchitol er hæmoptyse.

Tabel 2: Frekvensen af bivirkninger ved Bronchitol i fase 3-studierne

(vurderingen af startdosen

og/eller behandlingsfasen) – pædiatrisk population (6 til 17 år).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Initial insomni

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Svimmelhed

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Øresmerter

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Hoste, tilstand forværret, hæmoptyse,

orofaryngeale smerter, brystubehag, hvæsende

vejrtrækning, astma, produktiv hoste

Ikke almindelig

Bronkitis, bronkopneumoni, dysfoni,

hyperventilation, misfarvet sputum, irritation i

halsen, faryngitis, infektion i øvre luftveje,

bronkospasme, dyspnø, brystsmerter

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Opkastning, posttussiv opkastning

Ikke almindelig

Kvalme, odynofagi, kløgning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Pruritus, kløende udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Muskuloskeletale brystsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Urininkontinens

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig

Pyreksi

Undersøgelser

Almindelig

Sputum med identificerede bakterier

Bivirkninger, som kun opstod ved vurderingen af startdosen (MTT), er bronkospasmer, brystsmerter, odynofagi

og kløgning.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Modtagelige personer kan opleve bronkokonstriktion i tilfælde af en inhaleret overdosis. Hvis der

forekommer overdreven hoste og bronkokonstriktion, skal der gives en beta

-agonist og desuden ilt,

hvis det er nødvendigt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod hoste og forkølelse, mucolytika ATC-kode: R05CB16

Virkningsmekanisme

Bronchitol er et hyperosmotisk inhalationslægemiddel. Den præcise virkningsmekanisme er ukendt,

men inhaleret mannitol kan ændre de viskoelastiske egenskaber i mucus, øge hydreringen af det

periciliære væskelag og bidrage til øget mucusclearance af de retinerede sekreter gennem mucociliær

aktivitet. Produktiv hoste kan bidrage til clearance af sputum.

Farmakodynamisk virkning

I ITT-populationen i en ublindet dosisrespons studie, DPM-CF-202, var middelværdien (SD) for den

procentvise ændring i FEV

for dosen på 400 mg 8,75 (SD: 12,4) og -1,569 (SD: 9,0) for dosen på

40 mg (p < 0,0001).

Klinisk virkning og sikkerhed

Der er gennemført tre 26-ugers, dobbeltblindede, randomiserede, kontrollerede parallelarm-, fase 3-

interventions studie (DPM-CF-301, DPM-CF-302 og DPM-CF-303), hvor 324 (DPM-CF-301) og 318

(DPM-CF-302) patienter i alderen 6 år og derover i forholdet 3:2 blev randomiseret til inhaleret

mannitol 400 mg to gange dagligt eller til kontrol (inhaleret mannitol 50 mg to gange dagligt). I det

tredje studie (DPM-CF-303) blev 423 voksne patienter randomiseret i forholdet 1:1 til inhaleret

mannitol 400 mg to gange dagligt eller kontrol. 27 (7,1 %) ud af 378 patienter, som gennemførte

mannitoltolerancetesten (MTT) i studie301, 18 (5,3 %) ud af 341 patienter i studie 302 og 25 ud af

486 patienter (5,1 %) i studie 303 havde en positiv MTT defineret som enten 1) et fald i FEV

>20 %

i forhold til baseline ved midtpunktet (trin 4) eller 2) et fald i forhold til baseline ved testens

afslutning på > 20 %, som ikke bedredes til < 20 % inden for 15 minutter, eller 3) som havde et fald i

> 50 % i forhold til baseline ved testens afslutning (trin 6), eller 4), som havde et fald i Sp02 til

< 89 % under proceduren. Yderligere 2,8 % (n=34) af patienterne fra de tre studie havde

ufuldstændige MTT'er og blev ikke randomiseret.

Den forventede middelværdi (SD) for baseline-FEV

-procent i studie DPM-CF-301

(sikkerhedspopulation, N= 295) var 62,4 (SD:16,45) og 61,4 (SD:16,13) i henholdsvis mannitol- og

kontrolgruppen. De tilsvarende tal for studie DPM-CF-302 (N=305) er som følger: 65,24 (SD:13,90)

og 64,35 (SD:15,29). I studie DPM-CF-303 (N=423) var den forventede baseline FEV

-procent 63,17

(SD: 15,15) og 62,98 (SD: 13,65). I studie DPM-CF-301 var 64,4 % af patientpopulationen voksne,

mens dette tal i studie DPM-CF-302 var 49,5 %. Der indgik kun voksne patienter i studie DPM-CF-

303. Femoghalvtreds procent af patienterne fik rhDNase i studie DPM-CF-301, mens i dette tal var

75 % i studie DPM-CF-302, og for DPM-CF-303 var det 67,6 %. Procentdelen af patienter, som fik

inhalationsantibiotika, var 55 % i studie DPM-CF-301, 56 % i studie DPM-CF-302 og 52 % i studie

DPM-CF-303.. Samtidig administration med hypertont saltvand var ikke tilladt i disse studie.

Det primære forudbestemte endepunkt, dvs. ændringen i FEV

(ml) i forhold til baseline i den

modificerede ITT-population (mITT) (henholdsvis n=269, 297 og 423 i studie DPM-CF-301, DPM-

CF-302 og DPM-CF-303), sammenlignet med kontrolgruppen over de 26 uger er vist i tabel 3 sammen

med FEV

, der er angivet som forventet absolut og relativ ændring i %.

Tabel 3 – Ændring i FEV

i forhold til baseline over 26 uger i mITT-populationen og den voksne

population

Estimat af virkning

DPM-CF-301

DPM-CF-302

DPM-CF-303

FEV

1

(95 % CI)

p-værdi

FEV

1

(95 % CI)

p-værdi

FEV

1

(95 % CI)

p-værdi

Samlet population

N=269

N=297

N=423

Absolut ml

94,5

(46,2, 142,7)

<0,001

54,1

(-1,97, 110,3)

0,059

54

(8, 100)

0,020

Absolut forventet

%

2,4

(0,9, 3,9)

0,001

1,9

(-0,02, 3,8)

0,052

1,2

(0,07, 2,4)

0,037

Relativ forventet %

3,5

(1,0, 6,1)

0,007

3,6

(0,3, 6,9)

0,033

2,3

(0,3, 4,2)

0,024

Voksen population

N=171

N=144

N=423

Absolut ml

108,5

(47,6, 169,4)

<0,001

85,9

(4,6, 167,3)

0,038

54

(8, 100)

0,020

Absolut forventet

%

2,7

(0,9, 4,5)

0,004

2,3

(-0,4, 5,1)

0,095

1,2

(0,07, 2,4)

0,037

Relativ forventet %

4,3

(1,1, 7,5)

0,008

5,0

(0,2, 9,8)

0,040

2,3

(0,3, 4,2)

0,024

Bemærk: Der var nogle forskelle i analysemetoder på tværs af de 3 studier. I DPM-CF-303 blev imputation af manglende

data udført ved anvendelse af en BOCF-tilgang (

baseline observation carried forward

), hvorimod ingen imputation blev

udført i DPM-CF-301 eller DPM-CF-302.

Behandlingseffekten af Bronkitol på FEV

var mindre evident i undergruppen af patienter, som

modtog samtidig rhDNase-behandling. Hos rhDNase-brugerne i studie 301 var den relative ændring i

forventet FEV

% i forhold til baseline over 26 ugers behandling 2,83 (95 % CI -0,62, 6,27). For ikke-

brugere var den relative ændring 4,30 (95 % CI 0,53, 8,07). I undersøgelse 302 var den relative

ændring (95 % CI) for rhDNase-brugere og ikke-brugere henholdsvis 3,21 (-0,61, 7,03) og 4,73 (-1,93,

11,40). I studie 303 var den relative ændring (95 % CI) for rhDNase-brugere og ikke-brugere

henholdsvis 1,30 (-0,91, 3,51) og 4,45 (0,52, 8,38).

Studie 303 viste ikke en bedre behandlingseffekt af Bronkitol på FEV

for kvindelige patienter, for

hvem den underliggende cystiske fibrose kan være mere udtalt i forhold til mænd på grund af årsager,

som ikke er fuldt forstået. Hos kvindelige patienter var den justerede gennemsnitlige ændring i FEV

på 27 ml for Bronkitol og 44 ml for kontrolgruppen, hvilket antyder en potentielt ringere fordel ved

Bronkitol på lungefunktion sammenlignet med kontrolgruppen, skønt forskellen ikke var statistisk

signifikant (p=0,480).

Antallet af forsøgspersoner med mindst en protokoldefineret pulmonal eksacerbation (PDPE,

defineret af tilstedeværelse af mindst 4 symptomer og tegn plus anvendelse af intravenøse antibiotika)

var 18,1 % i mannitolarmen og 28 % i kontrolarmen i studie 301 (ITT-population). I undersøgelse 302

havde 15,2 % af forsøgspersonerne i mannitolarmen og 19 % i kontrolarmen en PDPE. I studie 303

havde 13,4 % af forsøgspersonerne i mannitolarmen og 13,6 % i kontrolarmen en PDPE.

Den estimerede virkning af behandling (middelværdiændring og 95 % CI i forhold til baseline over 26

uger, mITT-population) på FVC var 108,78 ml (95 % CI: 49,21, 168,35) i studie 301, 71,4 ml (95 %

CI: 10,57, 132,13) i studie 302 og 40 ml (95 % Cl: -12, 92) i studie 303.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Bronchitol hos børn og unge under 18 år endnu ikke klarlagt (se pkt. 4.2).

I studie DPM-CF-301 og 302 blev den relative % forventet FEV

sammenlignet med kontrolgruppen

hos børn (6-11 år) forbedret med henholdsvis 0,44 % (95 % CI -5,90, 6,77, N=43) og 6,1 % (95 % CI

-1,28, 13,54, N=59) over 26 uger (p=0,892 og 0,104).

Hos unge (12-17 år) blev den relative ændring i % forventet FEV

sammenlignet med kontrolgruppen

forbedret med henholdsvis 3,31 % (95 % CI -2,29, 8,90, N=55) og 0,42 % (95 % CI -5,45, 6,29,

N=94) over 26 uger (p=0,245 og 0,888).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

I en studie af 18 raske, unge, mandlige, frivillige forsøgspersoner var den absolutte biotilgængelighed

af mannitolpulver til inhalation sammenlignet med mannitol administreret intravenøst 0,59 % ± 0,15.

Absorptionshastigheden og absorptionsomfang for mannitol efter inhaleret administration var meget

lig den, der blev observeret efter peroral administration. T

efter inhaleret administration var

1,5 ± 0,5 timer.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/865142/2011

EMEA/H/C/001252

EPAR - sammendrag for offentligheden

Bronchitol

Mannitol

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Bronchitol. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om an-

vendelsesbetingelserne for Bronchitol.

Hvad er Bronchitol?

Bronchitol er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof mannitol. Det leveres som kapsler (40 mg),

der indeholder et inhalationspulver, der inhaleres (indåndes) ved hjælp af en inhalator.

Hvad anvendes Bronchitol til?

Bronchitol anvendes til behandling af cystisk fibrose hos voksne som tillæg til bedste standardbehand-

ling.

Cystisk fibrose er en arvelig sygdom, der angriber cellerne i lungerne og de kirtelceller i tarmen og

bugspytkirtlen, der udskiller slim og fordøjelsesvæsker. Ved cystisk fibrose bliver disse væsker tykke

og seje, så de blokerer for luftvejene og passagen af fordøjelsesvæsker. Dette medfører problemer

med fordøjelsen og optagelsen af næringsstoffer fra føden, hvilket fører til dårlig vækst og langvarig

inflammation af lungerne, fordi overskydende slim ikke skaffes af vejen.

Da antallet af patienter med cystisk fibrose er lavt, betragtes sygdommen som “sjælden”, og Bronchi-

tol blev udpeget som “lægemiddel til sjældne sygdomme” den 7. november 2005.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Bronchitol?

Før påbegyndelse af behandling med Bronchitol skal patienterne have foretaget en undersøgelse, der

fastlægger deres begyndelsesdosis. De bliver herunder belastet med en stigende dosis af Bronchitol på

op til 400 mg. Formålet er at påvise, om patienten lider af hyperreaktivitet af bronkierne (en tilstand,

hvor luftvejene let forsnævres). Patienter, der viser sig at have hyperreaktivitet af bronkierne, må ikke

få Bronchitol.

Den første dosis på 400 mg af Bronchitol må kun gives under opsyn af uddannet medicinsk personale.

Dette skal ske i omgivelser, hvor patientens vejrtrækning kan overvåges betryggende, og hvor der er

genoplivningsudstyr til rådighed.

Bronchitol inhaleres ved hjælp af den medfølgende inhalator. Kapslerne må aldrig synkes. Den anbefa-

lede dosis er 400 mg (svarende til at man indånder indholdet af ti kapsler, der enkeltvis er anbragt i

inhalatoren) to gange dagligt: morgen og aften. Aftendosis skal tages to-tre timer før sengetid.

Yderligere oplysninger om brugen af Bronchitol er givet i anvisningerne i indlægssedlen.

Hvordan virker Bronchitol?

Det aktive stof i Bronchitol, mannitol, er en naturligt forekommende sukkeralkohol, der har udbredt

anvendelse som osmotisk middel. Det betyder at det fremmer osmose (væskestrømning gennem en

membran). Det vides ikke nøjagtigt, hvordan Bronchitol virker ved cystisk fibrose. Man mener, at når

Bronchitol indåndes, medfører det væsketilstrømning til sekretet i lungerne. Sekretet bliver derved

mindre sejt, så det lettere kan føres væk.

Hvordan blev Bronchitol undersøgt?

Virkningerne af Bronchitol blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos menne-

sker.

Bronchitol blev undersøgt i to hovedundersøgelser med 642 patienter mellem 6 og 56 år med let til

moderat cystisk fibrose. I begge undersøgelser fik patienterne enten 400 mg inhaleret Bronchitol to

gange dagligt eller 50 mg inhaleret Bronchitol to gange dagligt. (Den sidstnævnte dosis blev anset for

at være ineffektiv og blev derfor anvendt som placebo (virkningsløs behandling)). Nogle patienter blev

desuden behandlet med rhDNase (et andet middel, der anvendes ved cystisk fibrose). Behandlingens

virkning blev hovedsagelig bedømt på bedringen i patienternes FEV

, dvs. forceret udåndingsvolumen i

første sekund, korrigeret for alder, højde og køn. Dette blev målt gennem 26 uger i begge undersøgel-

ser. FEV

er den størst mulige mængde luft, som en person kan udånde på ét sekund.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Bronchitol?

Patienterne fik en samlet forbedring på ca. 2-3 % i FEV

, korrigeret for alder, højde og køn, i forhold til

placebo i løbet af 26 ugers behandling med Bronchitol.

Hvilken risiko er der forbundet med Bronchitol?

Den almindeligste bivirkning ved brug af Bronchitol (som ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

hoste. Den alvorligste bivirkning med Bronchitol er bronkospasme (forsnævring af luftvejene i lunger-

ne) under bestemmelsen af begyndelsesdosis samt blodspytning under behandlingen med Bronchitol.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Bronchitol fremgår af indlægssedlen.

Bronchitol må ikke anvendes hos personer, der er overfølsomme (allergiske) over for mannitol. Bron-

chitol må ikke anvendes hos patienter med hyperreaktivitet af bronkierne.

Bronchitol

Side 2/3

Bronchitol

Side 3/3

Hvorfor blev Bronchitol godkendt?

Udvalget indtog den holdning, at skønt undersøgelserne kun havde vist en lille bedring i FEV

, kan

Bronchitol være til fordel for patienter med cystisk fibrose, hvis det anvendes som tillæg til bedste

standardbehandling. Hvad angår sikkerheden af Bronchitol, fandt CHMP, at virksomheden har foreslået

tilstrækkelige foranstaltninger til at nedsætte risikoen for bronkospasme og blodopspyt. CHMP konklu-

derede derfor, at fordelene ved Bronchitol overstiger risiciene som tillæg til bedste standardbehandling

af voksne patienter med cystisk fibrose, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af Bron-

chitol?

Den virksomhed, der fremstiller Bronchitol, skal sikre, at alle sundhedspersoner, der forventes at ordi-

nere lægemidlet, får vigtig sikkerhedsinformation om risikoen for forsnævring af luftvejene i lungerne

og blodspytning og om, hvad de skal gøre over for denne risiko.

For at skaffe mere viden om virkningen og sikkerheden af Bronchitol hos børn og unge med cystisk

fibrose anmodede CHMP virksomheden om at udføre en undersøgelse hos denne patientgruppe.

Andre oplysninger om Bronchitol

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Uni-

on for Bronchitol den 13. april 2012.

Den fuldstændige europæiske offentlige vurderingsrapport for Bronchitol findes på agenturets websted

under: : ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Hvis

du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Bronchitol, kan du læse indlægssedlen (også en

del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Bronchitol findes

på EMA's websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2012.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information