Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-06-2020

Aktiv bestanddel:
BORTEZOMIB
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
L01XG01
INN (International Name):
BORTEZOMIB
Dosering:
3,5 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
56987
Autorisation dato:
2016-05-10

Læs hele dokumentet

20171106-var006G

Indlægsseddel: Information til patienten

Bortezomib Teva 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

bortezomib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Bortezomib Teva

Sådan bliver du behandlet med Bortezomib Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bortezomib Teva indeholder det aktive stof bortezomib, som er en såkaldt proteasomhæmmer.

Proteasomer spiller en vigtig rolle i reguleringen af cellefunktion og vækst. Ved at påvirke deres

funktion kan bortezomib dræbe kræftceller.

Bortezomib Teva bruges til behandling af en kræftform i knoglemarven (myelomatose) hos patienter

over 18 år:

alene eller sammen med lægemidlerne pegyleret liposomal doxorubicin eller dexamethason til

patienter, hvis sygdom forværres efter mindst én forudgående behandling, og som ikke har haft

gavn af eller er uegnet til at få en transplantation af blodstamceller

(knoglemarvstransplantation).

sammen med lægemidlerne melphalan og prednison til behandling af patienter, der ikke

tidligere er blevet behandlet mod sygdommen, og som ikke er egnede til højdosiskemoterapi

med transplantation af blodstamceller.

sammen med lægemidlerne dexamethason eller dexamethason sammen med thalidomid til

patienter, hvis sygdom ikke tidligere er blevet behandlet, og før de får højdosiskemoterapi med

transplantation af blodstamceller.

Bortezomib Teva benyttes til behandling af en type kræft, som påvirker lymfeknuderne

(mantlecellelymfom). Bortezomib Teva gives i kombination med lægemidlerne rituximab,

cyclophosphamid, doxorubicin og prednison, hos patienter på 18 år og derover, hvis sygdom ikke

tidligere er blevet behandlet, og som ikke er egnede til at gennemgå en transplantation af

blodstamceller.

Lægen kan give dig Bortezomib Teva for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal du vide om Bortezomib Teva

Du må ikke få Bortezomib Teva:

hvis du er allergisk over for bortezomib, bor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bortezomib

Teva (angivet i punkt 6).

hvis du lider af visse alvorlige lunge- eller hjerteproblemer.

20171108-Var002

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Bortezomib Teva, hvis du lider af noget af

følgende:

lavt antal røde eller hvide blodlegemer

blødningsproblemer og/eller lavt antal blodplader i blodet

diarré, forstoppelse, kvalme eller opkastning

tidligere er besvimet, har været svimmel eller har været ør i hovedet

problemer med nyrerne

moderate til alvorlige problemer med leveren

tidligere har haft problemer med følelsesløshed, følelse af prikken eller smerte i hænder eller

fødder

problemer med hjerte eller blodtryk

stakåndethed eller hoste

krampeanfald

helvedesild (lokalt, også omkring øjnene eller spredt over kroppen)

symptomer på tumorlysesyndrom, som f.eks. muskelkramper, muskelsvaghed, forvirring,

synstab eller -forstyrrelser og stakåndethed

hukommelsestab, nedsat tankevirksomhed, gangbesvær eller synstab. Det kan være tegn på en

alvorlig infektion i hjernen, og lægen vil muligvis foreslå nærmere undersøgelser og kontrol.

Det er nødvendigt, at du får taget regelmæssige blodprøver før og under din behandling med

Bortezomib Teva for at kontrollere niveauet af dine blodlegemer.

Hvis du har en type kræft, som påvirker lymfeknuderne (mantlecellelymfom) og får lægemidlet

rituximab sammen med Bortezomib Teva, skal du fortælle det til din læge:

hvis du tror, du har hepatitisinfektion nu, eller hvis du tidligere har haft det. I nogle få tilfælde

kan patienter, som har haft hepatitis B, få et nyt anfald af hepatitis, som kan være dødeligt. Hvis

du tidligere har haft hepatitis B-infektion, vil din læge undersøge dig omhyggeligt for at se, om

du har tegn på aktiv hepatitis B.

Læs indlægssedlerne for alle de lægemidler, som du skal tage sammen med Bortezomib Teva, for at få

oplysninger om disse lægemidler, før du begynder på behandlingen med Bortezomib Teva.

Hvis du får thalidomid, skal du være særlig opmærksom på kravene til graviditetsprøver og

prævention (se under "Graviditet, amning og fertilitet" i dette afsnit).

Børn og unge

Bortezomib Teva bør ikke gives til børn og unge, da det er ukendt, hvordan lægemidlet vil påvirke

dem.

Brug af anden medicin sammen med Bortezomib Teva

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det er særlig vigtigt, at du oplyser det til din læge, hvis du tager lægemidler, som indeholder

følgende aktive stoffer:

ketoconazol, som bruges til behandling af svampeinfektioner

ritonavir, som bruges til behandling af hiv-infektion

rifampicin, et antibiotikum som bruges til behandling af bakterieinfektioner

carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital, som bruges til behandling af epilepsi

prikbladet perikon, naturmedicin som bruges mod depression eller andre sygdomme

tabletter til behandling af sukkersyge (diabetes).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke få Bortezomib Teva, hvis du er gravid, medmindre det er absolut nødvendigt.

Både mænd og kvinder, som er i behandling med Bortezomib Teva, skal anvende sikker prævention

under og op til 3 måneder efter behandlingen. Hvis du på trods af dette bliver gravid, skal du kontakte

lægen med det samme.

20171108-Var002

Du må IKKE amme, mens du behandles med Bortezomib Teva. Tal med lægen om, hvornår det er

sikkert at genoptage amningen efter din behandling.

Thalidomid kan forårsage medfødte misdannelser og fosterdød. Hvis du får Bortezomib Teva

sammen med thalidomid, SKAL du benytte effektiv prævention som angivet for thalidomid (se

indlægssedlen for thalidomid).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bortezomib Teva kan forårsage træthed, svimmelhed, besvimelse og sløret syn. Du må ikke køre eller

arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger. Selv om du ikke mærker nogle

af disse virkninger, skal du alligevel være forsigtig.

3.

Sådan bliver du behandlet med Bortezomib Teva

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Din læge vil bestemme dosis af Bortezomib Teva ud fra din højde og vægt (areal af

legemsoverfladen). Den normale startdosis Bortezomib Teva er 1,3 mg/m

legemsoverflade to gange

om ugen.

Din læge kan vælge at ændre dosis og antallet af behandlingscyklusser afhængigt af, hvordan du

reagerer på behandlingen, afhængigt af forekomsten af visse bivirkninger, og hvilke andre sygdomme

du lider af (f.eks. leverproblemer).

Fremskreden kræft i knoglemarven

Når Bortezomib Teva gives alene, vil du få 4 doser Bortezomib Teva intravenøst (i en vene) eller

subkutant (under huden) på dag 1, dag 4, dag 8 og dag 11 efterfulgt af en pause på 10 dage (en

hvileperiode) uden behandling. Denne periode på 21 dage (3 uger) svarer til én behandlingscyklus. Du

kan få op til 8 behandlingscyklusser (24 ugers behandling).

Du kan ligeledes få Bortezomib Teva sammen med lægemidlerne pegyleret liposomal doxorubicin

eller dexamethason.

Når Bortezomib Teva gives sammen med pegyleret liposomal doxorubicin, får du Bortezomib Teva

intravenøst eller subkutant som en 21-dages behandlingscyklus. Pegyleret liposomal doxorubicin gives

i en dosis på 30 mg/m

på dag 4 i den 21-dages behandlingscyklus med Bortezomib Teva som en

intravenøs infusion efter Bortezomib Teva-injektionen.

Du kan få op til 8 behandlingscyklusser (24 ugers behandling).

Når Bortezomib Teva gives sammen med dexamethason, får du Bortezomib Teva intravenøst eller

subkutant som en 21-dages behandlingscyklus. Dexamethason 20 mg gives i tabletform på dag 1, 2, 4,

5, 8, 9, 11 og 12 i den 21-dages behandlingscyklus med Bortezomib Teva.

Du kan få op til 8 behandlingscyklusser (24 ugers behandling).

Tidligere ubehandlet kræft i knoglemarven

Hvis du ikke er blevet behandlet for kræft i knoglemarven tidligere, og du ikke er egnet til at få

transplantation med blodstamceller, vil du få Bortezomib Teva samtidig med to andre lægemidler:

melphalan og prednison.

I dette tilfælde varer en behandlingscyklus 42 dage (6 uger). Du vil få 9 behandlingscyklusser (54

ugers behandling).

I cyklus 1 til 4 gives Bortezomib Teva to gange om ugen på dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 og 32.

I cyklus 5 til 9 gives Bortezomib Teva en gang om ugen på dag 1, 8, 22 og 29.

Melphalan (9 mg/m

) og prednison (60 mg/ m

) gives i tabletform på dag 1, 2, 3 og 4 i den første uge

af hver behandlingscyklus.

20171108-Var002

Hvis du ikke er blevet behandlet for kræft i knoglemarven tidligere, og du er egnet til at få

transplantation med blodstamceller, vil du få Bortezomib Teva intravenøst eller subkutant samtidig

med lægemidlerne dexamethason, eller dexamethason og thalidomid som indledende behandling.

Når Bortezomib Teva gives sammen med dexamethason, får du Bortezomib Teva intravenøst eller

subkutant som en 21-dages behandlingscyklus.Dexamethason 40 mg gives på tabletform på dag 1, 2,

3, 4, 8, 9, 10 og 11 i hver 21-dages behandlingscyklus med Bortezomib Teva.

Du vil få 4 cyklusser (12 ugers behandling).

Når Bortezomib Teva gives sammen med thalidomid og dexamethason, er varigheden af en

behandlingscyklus 28 dage (4 uger).

Dexamethason gives på tabletform i en dosis på 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i den 28-dages

behandlingscyklus med Bortezomib Teva. Thalidomid gives daglig på tabletform i en dosis på 50 mg

frem til dag 14 i den første cyklus, og hvis du kan tåle thalidomiddosen, øges den til 100 mg på dag

15-28 og kan derefter øges igen til 200 mg daglig fra og med den anden cyklus.

Du kan få op til 6 cyklusser (24 ugers behandling).

Tidligere ubehandlet mantlecellelymfom

Hvis du ikke tidligere er blevet behandlet for mantlecellelymfom, vil du få Bortezomib Teva

intravenøst eller subkutant sammen med lægemidlerne rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin

og prednison. Bortezomib Teva gives intravenøst eller subkutant på dag 1, 4, 8 og 11, fulgt af en

pause uden behandling. Varigheden af en behandlingscyklus er 21 dage (3 uger). Du kan få op til 8

cyklusser (24 ugers behandling).

Følgende lægemidler gives som intravenøse infusioner på dag 1 i hver 21-ugers behandlingscyklus

med Bortezomib Teva:

Rituximab 375 mg/m

, cyclophosphamid 750 mg/m

og doxorubicin 50 mg/ m

Prednison gives på tabletform i en dosis på 100 mg/m

på dag 1, 2, 3, 4 og 5 i behandlingscyklussen

med Bortezomib Teva.

Hvordan Bortezomib Teva gives

Dette lægemiddel er til intravenøs eller subkutan anvendelse. Bortezomib Teva vil blive givet af

sundhedspersonale, som har erfaring med behandling med lægemidler mod kræft.

Bortezomib Teva pulver skal opløses, før det gives. Dette vil blive gjort af sundhedspersonalet.

Opløsningen bliver derefter sprøjtet ind en vene over 3-5 sekunder eller under huden. Injektionen

under huden gives enten i låret eller maven.

Hvis du har fået for meget Bortezomib Teva

Da dette lægemiddel gives af din læge eller sygeplejerske, er det ikke sandsynligt, at du vil blive givet

for meget. Skulle overdosering mod al forventning ske, vil din læge overvåge dig for tegn på

bivirkninger.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle

af disse bivirkninger kan være alvorlige.

Hvis du får Bortezomib Teva for kræft i knoglemarven eller mantlecellelymfom, skal du straks

kontakte din læge, hvis du oplever nogle af nedenstående bivirkninger:

muskelkramper, muskelsvaghed

forvirring, synstab eller -forstyrrelser, blindhed, krampeanfald, hovedpiner

stakåndethed, hævede fødder eller ændringer i din hjerterytme, højt blodtryk, træthed,

besvimelse

hoste og vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet.

Behandlingen med Bortezomib Teva kan meget ofte forårsage et fald i antal af røde og hvide

blodlegemer samt blodplader i blodet. Du vil derfor få taget regelmæssige blodprøver før og under din

20171108-Var002

behandling med Bortezomib Teva for at kontrollere antallet af blodlegemer. Du kan opleve et fald i

antallet af:

blodplader, hvilket kan gøre dig mere tilbøjelig til at få blå mærker eller til at bløde uden

påviselig skade (f.eks. blødning fra tarmene, maven, munden og gummerne, blødning i hjernen

eller blødning fra leveren).

røde blodlegemer, hvilket kan forårsage blodmangel med symptomer som træthed og bleghed.

hvide blodlegemer, hvilket kan gøre dig mere tilbøjelig til at få infektioner eller

influenzalignende symptomer.

De bivirkninger, du kan opleve, hvis du får Bortezomib Teva til behandling af kræft i knoglemarven er

angivet nedenfor:

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter

følsomhed, følelsesløshed, prikken eller brændende følelse i huden eller smerter i hænder eller

fødder pga. nerveskade.

faldi antallet af røde blodlegemer og/eller hvide blodlegemer (se ovenfor).

feber.

kvalme eller opkast, nedsat appetit.

forstoppelse med eller uden oppustethed (kan være alvorlig).

diarré; hvis du har diarré, er det vigtigt, at du drikker mere vand, end du plejer. Lægen kan give

dig et andet lægemiddel til at kontrollere diarréen med.

træthed, svaghed.

muskelsmerter, smerter i knogler.

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

lavt blodtryk, pludseligt blodtryksfald i stående stilling, som kan medføre besvimelse

højt blodtryk

nedsat nyrefunktion

hovedpine

generel følelse af at være syg, smerter, svimmelhed, ør i hovedet, en følelse af afkræftelse eller

bevidsthedstab

kulderystelser

infektioner inklusive lungebetændelse, luftvejsinfektioner, bronkitis, svampeinfektioner, hoste

med slim, influenzalignende sygdom

helvedesild (lokalt, også omkring øjnene eller spredt over kroppen)

brystsmerter eller stakåndehed ved fysisk aktivitet

forskellige typer udslæt

hudkløe, buler i huden eller tør hud

ansigtsrødmen eller bittesmå sprængte blodkar

rødmen af huden

dehydrering

halsbrand, oppustethed, ræben, luft i tarmene, mavesmerter, blødning fra mave eller tarm

ændret leverfunktion

øm mund eller læber, tør mund, sår i munden eller halssmerter

vægttab, tab af smagssans

muskelkramper, muskelspasmer, muskelsvaghed, smerter i lemmerne

sløret syn

infektion i øjets yderste lag og på indersiden af øjenlåget

næseblod

besvær eller problemer med at sove, svedeture, angst, humørsvingninger, dårligt humør,

rastløshed eller ophidselse, ændringer i sindstilstand, desorientering

hævelser på kroppen, inklusive omkring øjnene og andre steder på kroppen.

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

hjertesvigt, hjerteanfald, brystsmerter, ubehag i brystet, øget eller nedsat hjerterytme

20171108-Var002

nyresvigt

betændelse i en vene, blodpropper i vener og lunger

problemer med blodets evne til at størkne

nedsat cirkulation

betændelse i hjertesækken eller væske omkring hjertet

infektioner, herunder urinvejsinfektioner, influenza, herpes-virusinfektioner, øreinfektion og

cellulitis

blod i afføringen eller blødning fra slimhinder, f.eks. i munden eller skeden

blodkarsygdomme, som rammer hjernen

lammelse, krampeanfald, fald, bevægelsesforstyrrelser, unormale eller forandringer i eller

nedsatte sanser (føle-, høre-, smags- eller lugtesans), opmærksomhedsforstyrrelser, skælven,

spjætten

leddegigt, herunder betændelsestilstand i leddene i fingre, tæer og kæbe

sygdomme, der påvirker lungerne og forhindrer kroppen i at få nok ilt. Nogle af disse

sygdomme indebærer vejrtrækningsbesvær, stakåndethed, stakåndethed uden fysisk udfoldelse,

overfladisk eller besværet vejrtrækning eller stop i vejrtrækningen, hvæsende vejrtrækning

hikke, taleforstyrrelser

øget eller nedsat urinproduktion (pga. nyreskade), smerter ved vandladning og blod/protein i

urinen, væskeophobning

forandringer i bevidsthedsniveau, forvirring, nedsat eller tab af hukommelse

overfølsomhed

tab af hørelse, døvhed eller ringen for ørerne, ubehag i ørerne

hormonelle uregelmæssigheder, som kan påvirke salt- og vandoptagelsen

overaktiv skjoldbruskkirtel

manglende evne til at danne tilstrækkeligt insulin eller resistens mod normale insulinniveauer

irriterede eller betændte øjne, meget våde øjne, smerter i øjnene, tørre øjne, øjeninfektioner,

udflåd fra øjnene, påvirkning af synet, blødning fra øjnene

hævede lymfekirtler

stivhed i led og muskler, følelse af tunghed, smerter i skridtet

hårtab og unormal hårstruktur

allergiske reaktioner

rødmen eller smerte på injektionsstedet

smerter i munden

infektioner eller betændelse i munden, sår i mund, spiserør, mave og tarm, sommetider

forbundet med smerter eller blødning, nedsat tarmbevægelse (herunder blokering), ubehag i

maveregionen eller spiserøret, synkebesvær, opkastning af blod

hudinfektioner

bakterie- og virusinfektioner

tandinfektion

betændelse i bugspytkirtlen, tilstopning af galdegangen

smerter i kønsorganerne, problemer med rejsning af penis

vægtøgning

tørst

leverbetændelse

reaktioner forbundet med injektionsstedet eller -udstyret

hudreaktioner og hudsygdomme (som kan være alvorlige og livstruende), hudsår

blodudtrædninger, fald og skader

betændelse i eller blødning fra blodkarrene; det kan vise sig som små rødlige eller lilla prikker

(sædvanligvis på benene) eller store blå mærker under huden eller vævet

godartede cyster

en alvorlig tilstand i hjernen, som er omvendelig, der omfatter krampeanfald, højt blodtryk,

hovedpine, træthed, forvirring, blindhed eller andre synsproblemer.

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter

20171108-Var002

hjerteproblemer inklusive hjerteanfald, angina pectoris.

blussen.

misfarvning af blodkarrene.

betændelse i nerven i rygmarven.

øreproblemer, blødning fra øret.

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.

Budd–Chiaris syndrom (symptomer forårsaget af blokering af levervenerne).

forandringer i eller unormal tarmfunktion.

blødning i hjernen.

gulfarvning af øjne og hud (gulsot).

alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk chok). Tegnene på en sådan reaktion kan være

vejrtrækningsbesvær, smerter i/trykken for brystet og/eller svimmelhed/omtumlethed, voldsom

kløe i huden eller hævede områder på huden, hævelser i ansigt, læber, tunge og/eller svælg, der

kan give synkebesvær, kollaps.

sygdom i brysterne.

vaginale rifter.

hævelse af kønsorganerne.

kan ikke tåle at drikke alkohol.

hensygne eller tab af kropsmasse.

øget appetit.

fistler.

stor mængde ledvæske i leddene.

cyster i ledkapslerne.

brud på knogle.

henfald af muskelfibre med følgetilstande.

hævelse af leveren, blødning fra leveren.

kræft i nyren.

psoriasislignende hudsygdom.

hudkræft.

bleg hud.

øget antal blodplader eller plasmaceller (en type hvide celler) i blodet.

abnormal reaktion på blodtransfusioner.

delvist eller totalt synstab.

nedsat sexlyst.

savlen.

udstående øjne.

følsomhed over for lys.

hurtig vejrtrækning.

smerter i endetarmen.

galdesten.

brok.

skader.

skrøbelige eller svage negle.

abnormal aflejring af protein i vigtige organer.

koma.

sår i tarmene.

svigt af flere organer.

død.

De bivirkninger, du kan opleve, hvis du får Bortezomib Teva sammen med andre lægemidler til

behandling af mantlecellelymfom, er angivet nedenfor:

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

lungebetændelse

20171108-Var002

appetitløshed

øget følsomhed, følelsesløshed, prikken eller brændende følelse i huden eller smerter i hænder

eller fødder pga. nerveskade

kvalme og opkastning

diarré

mundsår

forstoppelse

muskelsmerter, knoglesmerter

hårtab og unormal hårstruktur

træthed, svaghed

feber.

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

helvedesild (lokalt, også omkring øjnene, eller spredt over kroppen)

herpes-virusinfektioner

bakterie- og virusinfektioner

luftvejsinfektioner, bronkitis, hoste med slim, influenzalignende sygdom

svampeinfektioner

overfølsomhed (allergisk reaktion)

manglende evne til at danne tilstrækkeligt insulin eller nedsat følsomhed for insulin ved

normale insulinniveauer

væskeansamlinger

besvær eller problemer med at sove

bevidsthedstab

ændret bevidsthedsniveau, forvirring

svimmelhed

hurtigere hjerteslag, højt blodtryk, svedtendens

unormalt syn, sløret syn

hjertesvigt, hjerteanfald, brystsmerter, ubehag i brystet, øget eller nedsat hjerterytme (puls)

højt eller lavt blodtryk

pludseligt fald i blodtrykket, når du rejser dig op, hvilket kan føre til, at du besvimer

stakåndethed ved fysisk aktivitet

hoste

hikke

ringen for ørerne, ubehag i ørerne

blødning fra tarm eller mave

halsbrand

mavesmerter, oppustethed

synkebesvær

infektion eller inflammation (betændelseslignende tilstand) i mave eller tarme

mavesmerter

øm mund eller ømme læber, halssmerter

ændringer i leverfunktion

hudkløe

hudrødme

udslæt

muskelspasmer

urinvejsinfektion

smerter i arme og ben

hævelser på kroppen, inklusive øjnene og andre steder på kroppen

kulderystelser

rødme og smerter på injektionsstedet

generel følelse af at være syg

vægttab

20171108-Var002

vægtstigning.

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

leverbetændelse.

alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk chok). Tegnene på en sådan reaktion kan være

vejrtrækningsbesvær, smerter i/trykken for brystet og/eller svimmelhed/følelse af at være ved at

besvime, voldsom kløe i huden eller hævede områder på huden, hævelser i ansigt, læber, tunge

og/eller svælg, hvilket kan give synkebesvær, kollaps.

bevægelsesforstyrrelser, lammelse, spjætten

fornemmelse af at snurre eller dreje rundt

høretab, døvhed

sygdomme, der påvirker lungerne og forhindrer kroppen i at få nok ilt. Nogle af disse

sygdomme omfatter vejrtrækningsbesvær, stakåndethed, stakåndethed uden fysisk udfoldelse,

overfladisk eller besværet vejrtrækning eller stop i vejrtrækningen, hvæsende vejrtrækning.

blodpropper i lungerne.

gulfarvning af øjne og hud (gulsot).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende temperatur ved opbevaringen.

Opbevar hætteglasset i den ydre æske for at beskytte mod lys.

Der er demonstreret en kemisk og fysisk brugsstabilitet af det genopløste pulver på 8 timer ved 25 °C

(opbevaret i det originale hætteglas og/eller sprøjte). Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet

anvendes straks, medmindre metoden for åbning/genfortynding udelukker risikoen for mikrobiologisk

forurening. Hvis lægemidlet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -forhold brugerens eget

ansvar.

Bortezomib Teva er kun til engangsbrug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bortezomib Teva indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: bortezomib. Hvert hætteglas indeholder 3,5 mg bortezomib (som

mannitolborsyreester)

Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E421).

Genfortynding før intravenøs anvendelse:

Efter genfortynding med 3,5 ml indeholder 1 ml opløsning til intravenøs injektion 1 mg bortezomib.

20171108-Var002

Genfortynding før subkutan anvendelse:

Efter genfortynding med 1,4 ml indeholder 1 ml opløsning til subkutan injektion 2,5 mg bortezomib.

Udseende og pakningsstørrelser

Bortezomib Teva pulver til injektionsvæske, opløsning er en hvid eller hvidlig masse eller pulver.

Hver karton med Bortezomib Teva 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning indeholder et

hætteglas med en grå prop og en grå aluminiumhætte og en rød flip-off skive. Hætteglassene er

udstyret med et transparent beskyttelseslag.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Bortezomib Teva 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie/Bortezomib Teva 3,5 mg

poudre pour solution injectable/Bortezomib Teva 3,5 mg Pulver zur

Herstellung einer Injektionslösung

Bulgarien

Bortezomib TEVA

Cypern

Bortezomib/Teva 3,5 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα

Danmark

Bortezomib Teva

Estland

Bortezomib Teva

Finland

Bortezomib Teva 3,5 mg injektiokuiva-aine, liosta varten

Frankrig

Bortézomib Teva 3,5 mg, poudre pour solution injectable

Grækenland

Bortezomib/Teva 3,5 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα

Holland

Bortezomib Teva 3.5 mg, poeder voor oplossing voor injectie

Irland

Bortezomib Teva 3.5 mg Powder for solution for injection

Italien

Bortezomib Teva

Kroatien

Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju

Letland

Bortezomib Teva 3.5 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Litauen

Bortezomib 3,5 mg milteliai injekciniam tirpalui

Luxemburg

Bortezomib Teva 3,5 mg poudre pour solution injectable

Malta

Bortezomib Teva 3.5 mg Powder for solution for injection

Norge

Bortezomib Teva

Polen

Bortezomib Teva

Portugal

Bortezomib Teva

Slovakiet

Bortezomib Teva 3,5 mg

Slovenien

Bortezomib Teva 3,5 mg prašek za raztopino za injiciranje

Læs hele dokumentet

5. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Bortezomib "Teva", pulver til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

30074

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bortezomib "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 3,5 mg bortezomib (som mannitolborsyreester).

Efter rekonstituering med 1,4 ml indeholder 1 ml opløsning til subkutan injektion 2,5 mg

bortezomib.

Efter rekonstituering med 3,5 ml indeholder 1 ml opløsning til intravenøs injektion 1 mg

bortezomib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning.

Hvid eller hvidlig masse eller pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Bortezomib "Teva", som monoterapi eller i kombination med pegyleret liposomal

doxorubicin eller dexamethason, er indiceret til behandling af voksne patienter med

progressiv myelomatose, som tidligere har fået mindst én behandling, og som allerede har

gennemgået eller er uegnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Bortezomib "Teva" kombineret med melphalan og prednison er indiceret til behandling af

voksne patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som er uegnede til højdosis

kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Bortezomib "Teva" kombineret med dexamethason eller med dexamethason og thalidomid

er indiceret til induktionsbehandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet

dk_hum_56987_spc.doc

Side 1 af 40

myelomatose, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk

stamcelletransplantation.

Bortezomib "Teva" kombineret med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og

prednison er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet

mantlecellelymfom, som ikke er egnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen med Bortezomib "Teva" skal påbegyndes under tilsyn af en kvalificeret læge

med erfaring inden for

inden for behandling af cancerpatienter.

Bortezomib "Teva" kan dog

også administreres af sundhedspersonale, der har erfaring med anvendelse af kemoterapi.

Bortezomib "Teva" skal rekonstitueres af sundhedspersonale (se pkt. 6.6).

Dosering til behandling af progressiv myelomatose (patienter, som tidligere har fået mindst

én behandling)

Monoterapi

Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via

intravenøs- eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages

behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode betragtes som en behandlingscyklus. Det

anbefales, at patienterne får to cyklusser med Bortezomib "Teva" efter bekræftelse af

komplet respons. Det anbefales ligeledes, at responderende patienter, som ikke opnår

fuldstændig remission, gennemgår i alt 8 behandlingscyklusser med Bortezomib "Teva".

Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 fortløbende doser Bortezomib "Teva".

Dosisjusteringer i behandlingsforløbet og ved genoptagelse af behandling ved monoterapi

Bortezomib "Teva" skal seponeres ved forekomst af enhver ikke-hæmatologisk grad 3-

toksicitet eller enhver hæmatologisk grad 4-toksicitet med undtagelse af neuropati som

beskrevet nedenfor (se pkt. 4.4).

Når toksicitetssymptomerne er forsvundet, kan behandlingen med Bortezomib "Teva"

genoptages med en dosis, der er reduceret med 25 % (1,3 mg/m

reduceret til 1,0 mg/m

1,0 mg/m

reduceret til 0,7 mg/m

). Hvis toksiciteten ikke forsvinder, eller hvis den

forekommer igen ved den laveste dosis, skal seponering af

Bortezomib "Teva" overvejes, medmindre fordelene ved behandlingen tydeligt opvejer

risici.

Neuropatiske smerter og/eller perifer neuropati

Patienter, som oplever bortezomibrelaterede neuropatiske smerter og/eller perifer

neuropati, skal behandles som angivet i tabel 1 (se pkt. 4.4). Patienter med præ-

eksisterende svær neuropati må kun behandles med Bortezomib "Teva" efter en

omhyggelig vurdering af risici og fordele.

Tabel 1: Anbefalede* dosisjusteringer for bortezomibrelateret neuropati

Sværhedsgrad af neuropati

Dosisjusteringer

Grad 1 (asymptomatisk; tab af dybe

senereflekser eller paræstesi) uden smerter

eller funktionstab

Ingen

Grad 1 med smerter eller Grad 2 (moderate

symptomer; begrænser daglige gøremål, der

kræver hjælpemidler; instrumentel ADL**)

Reducér Bortezomib "Teva" til 1,0 mg/m

eller

Skift behandlingsplanen for Bortezomib

dk_hum_56987_spc.doc

Side 2 af 40

"Teva" til 1,3 mg/m

én gang om ugen

Grad 2 med smerter eller Grad 3 (svære

symptomer; begrænset personlige pleje;

personlig ADL***)

Seponér behandling med Bortezomib "Teva"

indtil symptomer på toksisitet er forsvundet.

Når symptomerne er forsvundet genstartes

behandling med Bortezomib "Teva" og reducér

dosis til 0,7 mg/m

en gang om ugen

Grad 4 (livstruende konsekvenser; kræver akut

intervention) og/eller autonomy svær neuropati

Seponér Bortezomib "Teva"

* Baseret på dosisændringer i fase II- og III-myelomatosestudier og erfaring efter markedsføring.

Graden er bestemt i henhold til det amerikanske National Cancer Institute's Common Toxicity

Criteria (CTCAE) version 4.0.

** Instrumentel ADL: Refererer til madlavning, indkøb af dagligvarer eller tøj, brug af telefon,

håndtering af penge osv.

*** Personlig ADL: Refererer til bad, på-/afklædning, spisning, toiletbesøg, tage medicin og

oppegående.

Kombinationsbehandling med pegyleret liposomal doxorubicin

Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via

intravenøs eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages

behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode kaldes en behandlingscyklus. Der skal gå

mindst 72 timer mellem 2 fortløbende doser Bortezomib "Teva".

Pegyleret liposomal doxorubicin administreres i en dosis på 30 mg/m

på dag 4 af

Bortezomib "Teva"-behandlingscyklussen, som en 1-times intravenøs infusion, der

administreres efter Bortezomib "Teva"-injektionen.

Der kan gives op til 8 cyklusser af denne kombinationsbehandling, så længe patienterne

ikke progredierer og tolererer behandlingen. Patienter, der opnår et komplet respons, kan

fortsætte behandlingen i mindst 2 cyklusser efter første tegn på komplet respons, selv hvis

dette kræver behandling i flere end 8 cyklusser. Patienter, hvis paraprotein-niveau fortsat

falder efter 8 cyklusser, kan også fortsætte, så længe de tolererer behandlingen og fortsat

opnår respons.

Se det relevante produktresumé for yderligere oplysninger om pegyleret liposomal

doxorubicin.

Kombination med dexamethason

Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via

intravenøs eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages

behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode kaldes en behandlingscyklus. Der skal gå

mindst 72 timer mellem 2 fortløbende doser Bortezomib "Teva".

Dexamethason administreres oralt ved en dosis på 20 mg på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 i

Bortezomib "Teva"-behandlingscyklussen.

Patienter, som opnår respons eller stabiliseret sygdom efter 4 cyklusser med denne

kombinationsbehandling, kan fortsætte med den samme kombination i højst 4 yderligere

cyklusser.

Se det relevante produktresumé for yderligere oplysninger om dexamethason.

Dosisjustering af kombinationsbehandling for patienter med progressiv myelomatose

dk_hum_56987_spc.doc

Side 3 af 40

Dosisjustering for Bortezomib "Teva" ved kombinationsbehandling skal følge

retningslinjerne, der er beskrevet under monoterapi ovenfor.

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som ikke er egnede til

hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Kombinationsbehandling med melphalan og prednison

Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning indgives som intravenøs

eller subkutan injektion kombineret med oral melphalan og oral prednison som vist i tabel

2. En periode på 6 uger anses for en behandlingscyklus. I cyklus 1-4 indgives Bortezomib

"Teva" to gange om ugen på dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 og 32. I cyklus 5-9 indgives

Bortezomib "Teva" en gang om ugen på dag 1, 8, 22 og 29. Der skal gå mindst 72 timer

mellem 2 fortløbende doser Bortezomib "Teva".

Melphalan og prednison bør begge gives oralt på dag 1, 2, 3 og 4 i den første uge af hver

behandlingscyklus med Bortezomib "Teva".

Der gives ni behandlingscyklusser af denne kombinationsbehandling.

Tabel 2: Anbefalet dosering for Bortezomib "Teva" i kombination med melphalan og prednison

Bortezomib "Teva" to gange om ugen (cyklus 1-4)

Uge

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

Dag -- -- Dag

1 4

Dag Dag

8 11

pause

Dag Dag

22 25

Dag Dag

29 32

pause

M (9 mg/m

P (60 mg/m

Dag Dag Dag Dag

1 2 3 4

-- --

pause

-- --

-- --

pause

Bortezomib "Teva" én gang om ugen (cyklus 5-9)

Uge

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

Dag -- -- --

pause

pause

M (9 mg/m

P (60 mg/m

Dag Day Dag Dag

1 2 3 4

--

pause

--

pause

Bz = Bortezomib "Teva"; M = melphalan, P = prednison

Dosisjusteringer under behandling og efter re-initiering af kombinationsbehandling med

melphalan og prednison

Før påbegyndelse af en ny behandlingscyklus:

Trombocyttal skal være ≥ 70 x 10

/l, og absolut neutrofiltal skal være ≥ 1,0 x 10

Ikke-hæmatologiske, toksiske hændelser skal være bedret til Grad 1 eller baseline

Tabel 3: Dosisjusteringer under efterfølgende behandlingscyklusser med Bortezomib "Teva" i

kombination med melphalan og prednison

Toksicitet

Dosisjustering eller udsættelse

Hæmatologisk toksicitet under en cyklus

Hvis der observeres langvarig Grad 4

neutropeni eller trombocytopeni eller

trombocytopeni med blødning i den

forgående cyklus

Overvej en 25 % reduktion af melphalandosis i den

næste cyklus

Hvis trombocyttallet er ≤ 30 x 10

/l eller

ANC-værdien ≤ 0,75 x 10

/l på en

Bortezomib "Teva" doseringsdag (bortset

fra dag 1)

Behandling med Bortezomib "Teva" skal indstilles

Hvis flere doser Bortezomib "Teva" i en

cyklus bliver seponeret (≥ 3 doser under to

Dosis for Bortezomib "Teva" skal reduceres med 1

dosisniveau (from 1,3 mg/m

til 1 mg/m

, eller fra 1

dk_hum_56987_spc.doc

Side 4 af 40

gange ugentlig administration eller ≥ 2

doser under ugentlig administration)

mg/m

til 0,7 mg/m

Grad ≥ 3 ikke-hæmatologiske toksiciteter

Behandling med Bortezomib "Teva" skal indstilles

indtil symptomerne på toksiciteten er bedret til

Grad 1 eller baseline.

Bortezomib "Teva" kan efterfølgende re-initieres

med 1 dosisniveau reduktion (fra 1,3 mg/m

til 1

mg/m

eller fra 1 mg/m

til 0,7 mg/m

). I tilfælde af

bortezomib-relateret neuropatisk smerte og/eller

perifer neuropati, tilbageholdes og/eller

modificeres Bortezomib "Teva" som beskrevet i

tabel 1.

For yderligere oplysninger om melphalan og prednison henvises til produktresuméet for

disse produkter.

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som er egnede til

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (induktionsbehandling)

Kombinationsbehandling med dexamethason

Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres som

intravenøs eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages

behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode kaldes en behandlingscyklus. Der skal gå

mindst 72 timer mellem 2 fortløbende doser Bortezomib "Teva".

Dexamethason administreres oralt i en dosis på 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i

Bortezomib "Teva" behandlingscyklussen.

Der administreres fire behandlingscyklusser af denne kombinationsbehandling.

Kombinationsbehandling med dexamethason og thalidomid

Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres som

intravenøs eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 28-dages

behandlingscyklus. Denne 4-ugers periode kaldes en behandlingscyklus. Der skal gå

mindst 72 timer mellem 2 fortløbende doser Bortezomib "Teva".

Dexamethason administreres oralt i en dosis på 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i

Bortezomib "Teva" behandlingscyklussen.

Thalidomid administreres oralt i en dosis på 50 mg daglig på dag 1-14, og hvis det tåles,

øges dosis til 100 mg daglig på dag 15-28, hvorefter dosis yderligere kan øges til 200 mg

daglig fra cyklus 2 (se tabel 4).

Der administreres fire behandlingscyklusser af denne kombination. Det anbefales, at

patienter, der som minimum udviser partielt respons, modtager 2 yderligere cyklusser.

dk_hum_56987_spc.doc

Side 5 af 40

Tabel 4: Dosering for bortezomib kombinationsbehandling til patienter med tidligere ubehandlet

myelomatose, som er egnet til hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Bz+Dx

Cyklus 1 til 4

Uge

1

2

3

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Bz+Dx+T

Cyklus 1

Uge

1

2

3

4

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Pause

T 50 mg

Daglig

Daglig

T 100 mg

Daglig

Daglig

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Cyklus 2 til 4

b

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Pause

T 200 mg

Daglig

Daglig

Daglig

Daglig

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Bz= Bortezomib "Teva"; Dx=dexamethason; T=thalidomid

a Thalidomid-dosis øges kun til 100 mg fra uge 3 i cyklus 1, hvis 50 mg tåles, og til 200 mg fra og

med cyklus 2, hvis 100 mg tåles.

b Op til 6 cyklusser kan gives til patienter, der som minimum udviser partielt respons efter 4

cyklusser

Dosisjusteringer til transplantationsegnede patienter

Dosisjustering for Bortezomib "Teva"

skal følge retningslinjerne, der er beskrevet for

monoterapi.

Når Bortezomib "Teva" gives i kombination med andre cytostatika, skal passende

dosisreduktion af disse præparater overvejes i tilfælde af toksicitet. Se anbefalingerne i de

respektive produktresuméer.

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet mantlecellelymfom (MCL)

Kombinationsbehandling med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison

(BzR-CAP)

Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via

intravenøs eller subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to uger på dag 1, 4, 8 og 11, efterfulgt af en 10-

dages pause på dag 12-21. Denne 3-ugers periode kaldes en behandlingscyklus. Der

anbefales seks Bortezomib "Teva"-cyklusser, men patienter med et respons, som først

dokumenteres ved cyklus 6, kan gives yderligere to Bortezomib "Teva"-cyklusser. Der skal

gå mindst 72 timer mellem 2 fortløbende doser Bortezomib "Teva".

Følgende lægemidler administreres som intravenøs infusion på dag 1 i hver 3-ugers

behandlingscyklus med Bortezomib "Teva": rituximab 375 mg/m

, cyclophosphamid 750

mg/m

og doxorubicin 50 mg/m

Prednison administreres oralt i en dosis på 100 mg/m

på dag 1, 2, 3, 4 og 5 i hver

bortezomib-behandlingscyklus.

dk_hum_56987_spc.doc

Side 6 af 40

Dosisjustering under behandlingen af patienter med tidligere ubehandlet

mantlecellelymfom

Før påbegyndelse af en ny behandlingscyklus:

Trombocyttal skal være ≥ 100.000 celler/µl og absolut neutrofiltal (ANC) skal være ≥

1.500 celler/µl

Trombocyttal skal være ≥ 75.000 celler/µl hos patienter med infiltreret knoglemarv

eller sekvestration i milten.

Hæmoglobin ≥ 8 g/dL

Ikke-hæmatologisk toksicitet skal være bedret til Grad 1 eller baseline-niveau.

Behandling med Bortezomib "Teva" skal seponeres ved forekomst af enhver ≥ Grad 3

bortezomib-relateret ikke-hæmatologisk toksicitet (undtagen neuropati) eller ≥ Grad 3

hæmatologisk toksicitet (se også pkt. 4.4). Se tabel 5 nedenfor vedrørende dosisjusteringer.

Granulocyt-kolonistimulerende faktorer kan administreres ved hæmatologisk toksicitet i

henhold til lokal standardpraksis. Profylaktisk brug af granulocyt-kolonistimulerende

faktorer skal overvejes i tilfælde af gentagne udsættelser af cyklusadministration.

Trombocyttransfusion til behandling af trombocytopeni skal overvejes, når det er klinisk

relevant.

Tabel 5: Dosisjustering under behandlingen af patienter med tidligere ubehandlet

mantlecellelymfom

Toksicitet

Dosisjustering eller udsættelse

Hæmatologisk toksicitet

≥ Grad 3 neutropeni med feber, Grad 4

neutropeni, som varer længere end 7 dage,

trombocyttal < 10.000 celler/μl

Behandling med Bortezomib "Teva" skal indstilles

i op til 2 uger, indtil patienten har en ANC ≥ 750

celler/μl og et trombocyttal på ≥ 25.000 celler/μl.

Hvis toksiciteten ikke bedres, som beskrevet

ovenfor efter Bortezomib "Teva" har været

tilbageholdt, skal Bortezomib "Teva" seponeres.

Hvis toksiciteten forsvinder dvs. patienten har en

ANC ≥ 750 celler/μl og et trombocyttal ≥ 25.000

celler/μl, kan Bortezomib "Teva" re-initieres ved en

dosis, som er reduceret 1 dosisniveau (fra 1,3 mg/

til 1 mg/m

, eller fra 1 mg/m

til 0,7 mg/m

Hvis trombocyttallet < 25.0000 celler/μl eller

ANC < 750 celler/μl på en Bortezomib "Teva"

doseringsdag (bortset fra dag 1 i hver cyklus)

Behandling med Bortezomib "Teva" skal indstilles.

Grad ≥ 3 ikke-hæmatologisk toksicitet, som anses

for at være relateret til bortezomib

Behandling med Bortezomib "Teva" skal indstilles

indtil symptomerne på toksiciteten er bedret til

Grad 2 eller bedre. Efterfølgende kan Bortezomib

"Teva" re-initieres ved en dosis, som er reduceret 1

dosisniveau (fra 1,3 mg/m

til 1 mg/m

, eller fra 1

mg/m

til 0,7 mg/m

). For bortezomib-relateret

neuropatisk smerte og/eller perifer neuropati,

tilbageholdes og/eller modificeres Bortezomib

"Teva" som beskrevet i tabel 1.

dk_hum_56987_spc.doc

Side 7 af 40

Når Bortezomib "Teva" gives i kombination med andre cytostatika, skal passende

dosisreduktion af disse præparater overvejes i tilfælde af toksicitet. Se anbefalingerne i de

respektive produktresuméer.

Særlige populationer

Ældre patienter

Der er ikke data, der tyder på, at det er nødvendigt at justere dosis hos patienter med

myelomatose eller med mantlecellelymfom, som er ældre end 65 år.

Der foreligger ingen studier af anvendelsen af bortezomib til ældre patienter med tidligere

ubehandlet myelomatose, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk

stamcelletransplantation. Derfor kan der ikke gives nogen dosisanbefalinger til denne

population.

I et studie med patienter med tidligere ubehandlet mantlecellelymfom var henholdsvis 42,9

% og 10,4 % af de patienter, der fik bortezomib, i alderen 65-74 år og ≥ 75 år. Patienter ≥

75 år tålte begge regimer, både BzR-CAP og R-CHOP, dårligere (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion; patienterne

skal behandles med den anbefalede dosis. Patienter med moderat eller svært nedsat

leverfunktion skal starte med en reduceret dosis af Bortezomib "Teva" på 0,7 mg/m

injektion i den første behandlingscyklus; efterfølgende dosisøgning til 1,0 mg/m

eller

yderligere dosisreduktion til 0,5 mg/m

kan overvejes, afhængig af patientens tolerabilitet

(se tabel 6 samt pkt. 4.4 og 5.2).

Tabel 6: Anbefalede initiale dosisjusteringer for bortezomib til patienter med nedsat leverfunktion.

Grad af nedsat

leverfunktion*

Bilirubin niveau

(SGOT) ASAT-

niveau

Initial dosisjustering

Mild

≤ 1,0 x ULN

> ULN

Ingen

> 1,0 x-1,5 x

Alle

Ingen

Moderat

> 1,5 x - 3 x ULN

Alle

Reducér Bortezomib "Teva" til 0,7

mg/m

i den første

behandlingscyklus. Overvej

dosisøgning til 1,0 mg/m

eller

yderligere dosisreduktion til 0,5

mg/m

i efterfølgende cyklusser

baseret på patientens tolerabilitet.

Svær

> 3 x ULN

Alle

Forkortelser: SGOT = serum-glutamin-oxalsyre-transaminase, ASAT = aspartat-aminotransferase,

ULN = øvre grænse for normalområdet.

* Baseret på klassifikation til inddeling af nedsat leverfunktion (let, moderat, svær) udarbejdet af en

arbejdsgruppe vedrørende organdysfunktion under NCI.

Nedsat nyrefunktion

Bortezomibs farmakokinetik påvirkes ikke hos patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance [CrCl] > 20 ml/min/1,73 m

). Dosisjustering er derfor

ikke nødvendig hos disse patienter. Det er uvist, om bortezomibs farmakokinetik bliver

påvirket hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 20 ml/min/1,73 m

), som

ikke er i dialyse. Da dialyse kan reducere koncentrationen af bortezomib, bør Bortezomib

"Teva" gives efter dialyseproceduren (se pkt. 5.2).

dk_hum_56987_spc.doc

Side 8 af 40

Pædiatrisk population

Bortezomibs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt (se pkt. 5.1 og

5.2).

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogle anbefalinger

vedrørende dosering.

Administration

Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning er tilgængelig til

intravenøs eller subkutan administration.

Bortezomib "Teva" må ikke indgives via andre administrationsveje. Intratekal

administration har medført dødsfald.

Intravenøs injektion

Bortezomib "Teva" 3,5 mg rekonstitueret opløsning indgives som en intravenøs

bolusinjektion af 3-5 sekunders varighed gennem et perifert eller centralt intravenøst

kateter efterfulgt af skylning med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske,

opløsning. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 fortløbende doser Bortezomib "Teva".

Subkutan injektion

Bortezomib "Teva" 3,5 mg rekonstitueret opløsning indgives subkutant i låret (højre eller

venstre) eller abdomen (højre eller venstre side). Opløsningen skal indgives subkutant i en

vinkel på 45-90°.

Der skal vælges et nyt injektionssted mellem på hinanden følgende injektioner.

Hvis der opstår lokale reaktioner på injektionsstedet efter en subkutan injektion af

Bortezomib "Teva", bør Bortezomib "Teva" enten gives i en lavere koncentration

(Bortezomib "Teva" 3,5 mg rekonstitueres til 1 mg/ml i stedet for 2,5 mg/ml), eller der bør

skiftes til intravenøs injektion.

Når Bortezomib "Teva" gives i kombination med andre lægemidler, henvises der til

produktresuméerne for disse lægemidler vedrørende anvisninger for administration.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for bor eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Akut diffus infiltrativ lunge- og perikardiesygdom.

Når Bortezomib "Teva" gives i kombination med andre lægemidler, bør

produktresuméerne for disse lægemidler kontrolleres for yderligere kontraindikationer.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Når Bortezomib "Teva" gives i kombination med andre lægemidler, bør

produktresuméerne for disse lægemidler konsulteres før initiering af behandling med

Bortezomib "Teva". Ved anvendelse af thalidomid er det nødvendigt at være særligt

opmærksom på behovet for graviditetstests og prævention (se pkt. 4.6).

Intratekal administration

Der er forekommet fatale tilfælde af utilsigtet intratekal administration af bortezomib.

Bortezomib "Teva" 1 mg pulver til injektionsvæske, opløsning er kun til intravenøs brug,

mens Bortezomib "Teva" 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning er til intravenøs

eller subkutan anvendelse. Bortezomib "Teva" må ikke administreres intratekalt.

dk_hum_56987_spc.doc

Side 9 af 40

Gastrointestinal toksicitet

Gastrointestinal toksicitet, inklusive kvalme, diarré, opkastning og forstoppelse, er meget

almindelig ved behandling med bortezomib. Der er rapporteret tilfælde af ileus (med

frekvensen ”ikke almindelig”, se pkt. 4.8). Derfor skal patienter, som oplever forstoppelse,

monitoreres omhyggeligt.

Hæmatologisk toksicitet

Behandlingen med bortezomib forbindes meget ofte med hæmatologisk toksicitet

(trombocytopeni, neutropeni og anæmi). I studier med patienter med recidiverende

myelomatose, som blev behandlet med bortezomib, og med patienter med tidligere

ubehandlet MCL, som blev behandlet med bortezomib i kombination med rituximab,

cyclophosphamid, doxorubicin og prednison (BzR-CAP), var en af de hyppigste

hæmatologiske bivirkninger forbigående trombocytopeni. Trombocyttallet var lavest på

dag 11 i hver cyklus af bortezomib-behandlingen og var typisk vendt tilbage til baseline-

niveau ved den næste cyklus. Der var ingen tegn på kumulativ trombocytopeni. Nadir for

det gennemsnitlige trombocyttal var ca. 40 % af værdien ved baseline i myelomatose-

studier med monoterapi og 50 % i MCL-studiet. Hos patienter med fremskreden myelom

var sværhedsgraden af trombocytopeni relateret til trombocyttallet før behandlingen: for

trombocyttal ved baseline < 75.000/µl havde 90 % af 21 patienter et tal på ≤ 25.000/µl

under studiet, herunder 14 % < 10.000/µl; i modsætning hertil havde kun 14 % af 309

patienter med et trombocyttal ved baseline på > 75.000/µl et tal på ≤ 25.000/µl under

studiet.

Hos patienter med MCL (studie LYM-3002) var der en højere forekomst (56,7 % versus

5,8 %) af Grad ≥ 3 trombocytopeni i bortezomib-behandlingsgruppen (BzR-CAP)

sammenlignet med non-bortezomib-behandlingsgruppen (rituximab, cyclophosphamid,

doxorubicin, vincristin og prednison (R-CHOP)). De to behandlingsgrupper var

sammenlignelige, hvad angår den samlede forekomst af alle grader af blødningshændelser

(6,3 % i BzR-CAP-gruppen og 5,0 % i R-CHOP-gruppen) såvel som blødningshændelser

af Grad 3 og højere (BzR-CAP: 4 patienter [1,7 %]; R-CHOP: 3 patienter [1,2 %]). I BzR-

CAP-gruppen fik 22,5 % af patienterne trombocyttransfusioner sammenlignet med 2,9 %

af patienterne i R-CHOP-gruppen.

Gastrointestinal og intracerebral blødning er blevet rapporteret i forbindelse med

bortezomib-behandling. Trombocyttallet skal derfor monitoreres før hver bortezomib-

dosis. Behandlingen med bortezomib skal indstilles, når trombocyttallet er < 25.000/µl

eller, ved kombinationsbehandling med melphalan og prednison, når trombocyttallet er ≤

30.000/µl (se pkt. 4.2). De mulige fordele ved behandlingen skal nøje afvejes i forhold til

risikoen, især ved moderat til svær trombocytopeni og risikofaktorer for blødning.

Komplet blodtælling (CBC) med differentialtælling og inklusive trombocyttal skal

gennemføres hyppigt under behandlingen med Bortezomib "Teva". Trombocyttransfusion

skal overvejes, når det er klinisk relevant (se pkt. 4.2).

Hos patienter med MCL blev der observeret forbigående neutropeni, som var reversibel

mellem cyklusser og uden evidens for kumulativ neutropeni. Neutrofiltallet var lavest på

dag 11 i hver cyklus af bortezomib-behandlingen og var typisk vendt tilbage til baseline-

niveau ved næste cyklus. I studie LYM-3002 fik 78 % af patienterne i BzR-CAP-armen og

61 % af patienterne i R-CHOP-armen support med kolonistimulerende faktor. Eftersom

patienter med neutropeni har en øget risiko for infektioner, skal de monitoreres for tegn og

symptomer på infektion og omgående behandles. Granulocyt-kolonistimulerende faktorer

dk_hum_56987_spc.doc

Side 10 af 40

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information