Bortezomib Accord

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-06-2020

Aktiv bestanddel:
bortezomib
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
L01XX32
INN (International Name):
bortezomib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Multipelt myelom
Terapeutiske indikationer:
Bortezomib Overenskomst som monoterapi eller i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin eller dexamethason er indiceret til behandling af voksne patienter med progressive myelomatose, som har modtaget mindst 1 tidligere behandling, og som allerede har gennemgået eller er uegnet til hæmatopoietisk stamcelle transplantation. Bortezomib Overenskomst i kombination med melphalan og prednison er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, der ikke er berettiget til høj‑dosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelle transplantation. Bortezomib Overenskomst i kombination med dexamethason, eller med dexamethason og thalidomid, der er angivet for induktion behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, der er berettiget til høj‑dosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelle transplantation. Bortezomib Overenskomst i kombination med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandle
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003984
Autorisation dato:
2015-07-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/003984

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

13-08-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bortezomib Accord 1 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

bortezomib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bortezomib Accord

Sådan skal du bruge Bortezomib Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bortezomib Accord indeholder det aktive stof bortezomib, som er en såkaldt proteasomhæmmer.

Proteasomer spiller en vigtig rolle i reguleringen af cellers funktion og vækst. Ved at påvirke deres

funktion kan bortezomib dræbe kræftceller.

Bortezomib Accord bruges til behandling af myelomatose (kræft i knoglemarven) hos patienter over

18 år:

alene eller sammen med lægemidlerne pegyleret liposomal doxorubicin eller dexamethason til

patienter, hvis sygdom forværres (er progressiv) efter mindst én forudgående behandling, og

som ikke har haft gavn af eller mulighed for at få en transplantation af blodstamceller

(knoglemarvstransplantation).

sammen med lægemidlerne melphalan og prednison til behandling af patienter, der ikke

tidligere er blevet behandlet for sygdommen, og som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med

transplantation af blodstamceller.

sammen med lægemidlerne dexamethason eller dexamethason sammen med thalidomid til

patienter, hvis sygdom ikke tidligere er blevet behandlet, og før de får højdosis-kemoterapi med

transplantation af blodstamceller (induktionsbehandling).

Bortezomib Accord benyttes til behandling af mantle-celle-lymfom (en type kræft, som påvirker

lymfeknuderne) i kombination med lægemidlerne rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og

prednison, hos patienter på 18 år og derover, hvis sygdom ikke tidligere er blevet behandlet, og som

ikke er egnede til at gennemgå en transplantation af blodstamceller.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Bortezomib Accord

Brug ikke Bortezomib Accord:

hvis du er allergisk over for bortezomib, bor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bortezomib

Accord (angivet i punkt 6)

hvis du lider af visse alvorlige lunge- eller hjerteproblemer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Bortezomib Accord, hvis du lider af noget af det følgende:

lavt antal røde eller hvide blodlegemer

blødningsproblemer og/eller lavt antal blodplader i blodet

diaré, forstoppelse, kvalme eller kaster op

tidligere er besvimet, har været svimmel eller ør i hovedet

problemer med nyrerne

moderate til svære problemer med leveren

tidligere har haft problemer med følelsesløshed, følelse af prikken eller smerte i hænder eller

fødder (neuropati)

problemer med hjertet eller blodtrykket

stakåndethed eller hoste

krampeanfald

helvedesild (lokaliseret, også omkring øjnene eller spredt over kroppen)

symptomer på tumorlysesyndrom, som f.eks. muskelkramper, muskelsvaghed, forvirring,

synstab eller -forstyrrelser og kortåndethed

hukommelsestab, nedsat tankevirksomhed, gangbesvær eller synstab. Det kan være tegn på en

alvorlig infektion i hjernen, og lægen vil muligvis foreslå nærmere undersøgelser og kontrol.

Det er nødvendigt, at du får taget regelmæssige blodprøver før og under din behandling med

Bortezomib Accord for at kontrollere niveauet af dine blodlegemer.

Hvis du har mantle-celle-lymfom og får lægemidlet rituximab sammen med Bortezomib Accord, skal

du fortælle det til din læge:

hvis du tror, du har hepatitis-infektion nu, eller hvis du har haft det engang. I nogle få tilfælde

kan patienter, som har haft hepatitis B, få et nyt anfald af hepatitis, som kan være dødeligt. Hvis

du tidligere har haft hepatitis B-infektion, vil din læge undersøge dig omhyggeligt for at se, om

du har tegn på aktiv hepatitis B.

Læs indlægssedlerne for alle de lægemidler, som du skal tage sammen med Bortezomib Accord, for at

få oplysninger om disse lægemidler, før du begynder på behandlingen med Bortezomib Accord. Hvis

du får thalidomid, skal du være særlig opmærksom på kravene til graviditetsprøver og prævention (se

under "Graviditet og amning" i dette punkt).

Børn og unge

Bortezomib Accord bør ikke bruges til børn og unge, da det ikke vides, hvordan lægemidlet vil

påvirke dem.

Brug af anden medicin sammen med Bortezomib Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Særligt skal du fortælle lægen, hvis du bruger medicin, som indeholder følgende aktive stoffer:

ketoconazol, som bruges til behandling af svampeinfektioner

ritonavir, bruges til behandling af Hiv-infektion

rifampicin, et antibiotikum, som bruges til at behandle bakterie-infektioner

carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital til behandling af epilepsi

perikon (

Hypericum perforatum

), naturmedicin som bruges mod depression eller andre lidelser

tabletter til behandling af sukkersyge (diabetes)

Graviditet og amning

Du må ikke bruge Bortezomib Accord, hvis du er gravid, medmindre det er absolut nødvendigt.

Både mænd og kvinder, som er i behandling med Bortezomib Accord, skal anvende sikker prævention

under og op til 3 måneder efter behandlingen. Hvis du på trods af dette bliver gravid, skal du kontakte

lægen med det samme.

Du må ikke amme, mens du behandles med Bortezomib Accord. Tal med lægen om, hvornår det er

sikkert at genoptage amningen efter din behandling.

Thalidomid kan forårsage medfødte misdannelser og fosterdød. Hvis du får Bortezomib Accord

sammen med thalidomid, skal du benytte effektiv prævention som angivet for thalidomid (se

indlægssedlen for thalidomid).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bortezomib Accord kan forårsage træthed, svimmelhed, besvimelse og uklart/sløret syn. Du må ikke

køre bil, motorcykel eller cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du oplever disse

bivirkninger. Selv om du ikke mærker nogen af disse virkninger, skal du alligevel være forsigtig.

3.

Sådan skal du bruge Bortezomib Accord

Din læge vil bestemme dosis ud fra din højde og vægt (areal af legemsoverflade). Den normale

startdosis Bortezomib Accord er 1,3 mg/m

legemsoverflade to gange om ugen.

Din læge kan vælge at ændre dosis og antallet af behandlingscyklusser afhængigt af, hvordan du

reagerer på behandlingen, forekomsten af visse bivirkninger, og hvilke sygdomme du lider af (f.eks.

leverproblemer).

Progressiv myelomatose

Når Bortezomib Accord gives alene, vil du få 4 doser Bortezomib Accord intravenøst eller subkutant

på dag 1, dag 4, dag 8 og dag 11 efterfulgt af en pause på 10 dage uden behandling. Denne periode på

21 dage (3 uger) svarer til én behandlingscyklus. Du kan få op til 8 behandlingscyklusser (24 ugers

behandling).

Du kan ligeledes få Bortezomib Accord sammen med lægemidlerne pegyleret liposomal doxorubicin

eller dexamethason.

Når Bortezomib Accord gives sammen med pegyleret liposomal doxorubicin, får du Bortezomib

Accord intravenøst eller subkutant i en 21-dages behandlingscyklus, og pegyleret liposomal

doxorubicin gives i en dosis på 30 mg/m

på dag 4 i den 21-dages behandlingscyklus med Bortezomib

Accord som en intravenøs infusion efter Bortezomib Accord-injektionen.

Du kan få op til 8 behandlingscyklusser (24 ugers behandling).

Når Bortezomib Accord gives sammen med dexamethason, får du Bortezomib Accord intravenøst

eller subkutant som en 21-dages behandlingscyklus, og dexamethason 20 mg gives gennem munden

på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 i den 21-dages behandlingscyklus med Bortezomib Accord.

Du kan få op til 8 behandlingscyklusser (24 ugers behandling).

Tidligere ubehandlet myelomatose

Hvis du ikke er blevet behandlet for myelomatose tidligere, og

du

ikke

er

egnet til at få

transplantation med blodstamceller, vil du få Bortezomib Accord samtidig med to andre lægemidler;

melphalan og prednison.

I så fald varer en behandlingscyklus 42 dage (6 uger). Du vil få 9 behandlingscyklusser (54 ugers

behandling).

I cyklus 1 til 4 gives Bortezomib Accord to gange om ugen på dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 og 32.

I cyklus 5 til 9 gives Bortezomib Accord en gang om ugen på dag 1, 8, 22 og 29.

Melphalan (9 mg/m

) og prednison (60 mg/m

) gives gennem munden på dag 1, 2, 3 og 4 i den første

uge af hver behandlingscyklus.

Hvis du ikke er blevet behandlet for myelomatose tidligere, og

du er

egnet til at få transplantation med

blodstamceller, vil du få Bortezomib Accord intravenøst eller subkutant samtidig med lægemidlerne

dexamethason, eller dexamethason og thalidomid, som induktionsbehandling.

Når Bortezomib Accord gives sammen med dexamethason, får du Bortezomib Accord intravenøst

eller subkutant som en 21-dages behandlingscyklus, og dexamethason 40 mg gives gennem munden

på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i hver Bortezomib Accord 21-dages behandlingscyklus.

Du vil få 4 cyklusser (12 ugers behandling).

Når Bortezomib Accord gives sammen med thalidomid og dexamethason, er varigheden af en

behandlingscyklus 28 dage (4 uger).

Dexamethason gives i en dosis på 40 mg gennem munden på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i den

28-dages Bortezomib Accord-behandlingscyklus, og thalidomid gives dagligt gennem munden i en

dosis på 50 mg frem til dag 14 i den første cyklus, og hvis du tolererer thalidomiddosen, øges den til

100 mg på dag 15-28 og kan derefter øges igen til 200 mg dagligt fra og med den anden cyklus. Du

kan få op til 6 cyklusser (24 ugers behandling).

Tidligere ubehandlet mantle-celle-lymfom

Hvis du ikke tidligere er blevet behandlet for mantle-celle-lymfom, vil du få Bortezomib Accord

intravenøst eller subkutant sammen med lægemidlerne rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og

prednison. Bortezomib Accord gives intravenøst eller subkutant på dag 1, 4, 8 og 11, fulgt af en

‘hvileperiode’ uden behandling. Varigheden af en behandlingscyklus er 21 dage (3 uger). Du kan få op

til 8 cyklusser (24 ugers behandling).

Følgende lægemidler gives som intravenøse infusioner på dag 1 i hver 21-ugers behandlingscyklus

med Bortezomib Accord:

Rituximab 375 mg/m

, cyclophosphamid 750 mg/m

og doxorubicin 50 mg/m

Prednison gives oralt 100 mg/m

på dag 1, 2, 3, 4 og 5 i Bortezomib Accord-behandlingscyklussen.

Hvordan Bortezomib Accord

gives

Dette lægemiddel er til intravenøs eller subkutan anvendelse. Bortezomib Accord vil blive givet af

sundhedspersonale, som har erfaring med behandling med cytostatika.

Bortezomib Accord pulver skal opløses, før det gives. Dette vil blive gjort af sundhedspersonalet.

Opløsningen bliver derefter indsprøjtet i en vene eller under huden over 3-5 sekunder. Injektionen

under huden gives enten i lårene eller maven.

Hvis du har brugt for meget Bortezomib Accord

Da dette lægemiddel gives af din læge eller sygeplejerske, er det ikke sandsynligt at du vil blive givet

for meget. Skulle overdosering mod al forventning ske, vil din læge overvåge dig for tegn på

bivirkninger.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af bivirkningerne kan være alvorlige.

Hvis du får Bortezomib Accord for myelomatose eller mantle-celle-lymfom, skal du straks kontakte

din læge, hvis du oplever nogle af nedenstående bivirkninger:

muskelkramper, muskelsvaghed

forvirring, synstab eller -forstyrrelser, blindhed, krampeanfald, hovedpiner

åndenød, hævede fødder eller ændringer i din hjerterytme, højt blodtryk, træthed, besvimelse

hoste og vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet.

Behandlingen med Bortezomib Accord kan meget ofte forårsage et fald i antal af røde og hvide

blodlegemer samt blodplader i blodet. Du vil derfor få taget regelmæssige blodprøver før og under din

behandling med Bortezomib Accord for at kontrollere niveauet af dine blodlegemer. Du kan opleve et

fald i antallet af:

blodplader, hvilket kan gøre dig mere tilbøjelig til at få blå mærker eller til at bløde uden

påviselig skade (f.eks. blødning fra tarmene, maven, munden og gummerne, blødning i hjernen

eller blødning fra leveren).

røde blodlegemer, hvilket kan forårsage blodmangel med symptomer som træthed og bleghed.

hvide blodlegemer, hvilket kan gøre dig mere tilbøjelig til at få infektioner eller

influenzalignende symptomer.

De bivirkninger, du kan opleve, hvis du får Bortezomib Accord til behandling af myelomatose, er

angivet nedenfor:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Følsomhed, følelsesløshed, prikken eller en brændende følelse i huden eller smerter i hænder

eller fødder pga. nerveskade

Reduktion i antallet af røde blodlegemer eller hvide blodlegemer (se ovenfor)

Feber

Kvalme og opkastning, nedsat appetit

Forstoppelse med eller uden oppustethed (kan være alvorlig)

Diaré. Hvis du har diaré, er det vigtigt, at du drikker mere vand, end du plejer. Lægen kan give

dig medicin til at kontrollere diaréen med

Træthed, svaghed

Muskelsmerter, smerter i knogler

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Lavt blodtryk, pludseligt blodtryksfald i stående stilling, som kan medføre besvimelse

Højt blodtryk

Nedsat nyrefunktion

Hovedpine

Generel følelse af at være syg, smerter, svimmelhed, ør i hovedet, en følelse af afkræftelse eller

bevidsthedstab

Kulderystelser

Infektioner inklusive lungebetændelse, luftvejsinfektioner, bronkitis, svampeinfektioner, hoste

med slim, influenzalignende sygdom

Helvedesild (lokaliseret, også omkring øjnene eller spredt over kroppen)

Brystsmerter eller stakåndehed ved fysisk udfoldelse

Forskellige typer udslæt

Hudkløe, buler i huden eller tør hud

Ansigtsrødmen eller bittesmå sprængte blodkar

Rødmen af huden

Dehydrering

Halsbrand, oppustethed, ræben, luft i tarmene, mavesmerter, blødning fra mave eller tarm

Leverskader

Øm mund eller læber, tør mund, sår i munden eller halssmerter

Vægttab, tab af smagssans

Muskelkramper, muskelspasmer, muskelsvaghed, smerter i dine lemmer

Sløret syn

Infektion i øjets yderste lag og i indersiden af øjenlåget (conjunctivitis)

Næseblod

Besvær eller problemer med at sove, svedeture eller angst, humørsvingninger, nedsat humør,

rastløshed eller ophidselse, ændringer i sindstilstand, desorientering

Hævelser på kroppen, inklusive omkring øjnene og andre steder på kroppen

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Hjertesvigt, hjerteanfald, brystsmerter, ubehag i brystet, øget eller nedsat hjerterytme

Nyresvigt

Betændelse i en vene, blodpropper i vener eller lunger

Problemer med blodets størknen

Nedsat cirkulation

Betændelse i hjertesækken eller væske omkring hjertet

Infektioner, herunder urinvejsinfektioner, influenza, herpes virus infektioner, øreinfektion og

cellulitis

Blod i afføringen eller blødning fra slimhinder, f.eks. i munden eller skeden

Blodkarsygdomme, som rammer hjernen

Lammelse, krampeanfald, fald, bevægelsesforstyrrelser, unormale eller forandringer i eller

nedsatte sanser (føle-, høre-, smags- eller lugtesans), opmærksomhedsforstyrrelser, skælven,

spjætten

Leddegigt, herunder betændelsestilstand i leddene i fingre, tæer og kæben

Sygdomme, der påvirker lungerne og forhindrer kroppen i at få nok ilt. Nogle af disse

sygdomme indebærer vejrtrækningsbesvær, kortåndethed, kortåndethed uden fysiske

udfoldelser, overfladisk eller besværet vejrtrækning eller stop i vejrtrækningen, hvæsende

vejrtrækning

Hikke, taleforstyrrelser

Øget eller nedsat urinproduktion (pga. nyreskade), smerter ved vandladning og blod/protein i

urinen, væskeophobning

Forandringer i bevidsthedsniveau, forvirring, nedsat eller tab af hukommelse

Overfølsomhed

Tab af hørelse, døvhed eller ringen for ørene, ubehag i ørerne

Hormonelle uregelmæssigheder, som kan påvirke salt- og vandoptagelsen

Overaktiv skjoldbruskkirtel

Manglende evne til at danne tilstrækkeligt insulin eller resistens mod normale insulinniveauer

Irriterede eller betændte øjne, meget våde øjne, smerter i øjnene, tørre øjne, øjeninfektioner,

haglkorn (en knude i øjenlåget), røde og hævede øjenlåg, udflåd fra øjnene, påvirkning af synet,

blødning fra øjnene

Hævede lymfekirtler

Stivhed i led og muskler, følelse af tunghed, smerter i skridtet

Hårtab og unormal hårstruktur

Allergiske reaktioner

Rødmen eller smerte på injektionsstedet

Smerter i munden

Infektioner eller betændelse i munden, sår i mund, spiserør, mave og tarm, somme tider

forbundet med smerter eller blødning, nedsat tarmbevægelse (herunder blokering), ubehag i

maveregionen eller spiserøret, synkebesvær, opkastning af blod

Hudinfektioner

Bakterie- og virusinfektioner

Tandinfektion

Betændelse i bugspytkirtlen, tilstoppelse af galdegangen

Smerter i kønsorganerne, problemer med rejsning af penis

Vægtøgning

Tørst

Leverbetændelse

Forstyrrelser forbundet med injektionsstedet eller -udstyret

Hudreaktioner og hudsygdomme (som kan være alvorlige og livstruende), hudsår

Blodudtrædninger, fald og skader

Betændelse eller blødning i blodkarrene; det kan vise sig som små rødlige eller lilla prikker

(sædvanligvis på benene) eller store blå mærker under huden eller vævet.

Godartede cyster

En alvorlig, reversibel tilstand i hjernen, der omfatter krampeanfald, højt blodtryk, hovedpine,

træthed, konfusion, blindhed eller andre synsproblemer.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Hjerteproblemer inklusive hjerteanfald, angina pectoris

Blussen

Misfarvning af blodkarrene

Betændelse i rygmarvsnerven

Øreproblemer, blødning fra øre

Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

Budd–Chiaris syndrom (de kliniske symptomer på blokering af levervenerne)

Forandringer i eller unormalt afføringsmønster

Blødning i hjernen

Gulfarvning af øjne og hud (gulsot)

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock). Tegnene på en sådan reaktion kan være

vejrtrækningsbesvær, smerter i/trykken for brystet og/eller svimmelhed/omtumlethed, voldsom

kløe i huden eller hævede områder på huden, hævelser i ansigt, læber, tunge og/eller svælg, der

kan give synkebesvær, kollaps

Sygdom i brysterne

Vaginale rifter

Hævelse af kønsorganerne

Kan ikke tåle at drikke alkohol

Hensygnen eller tab af kropsmasse

Øget appetit

Fistler

Ledeffusion

Cyster i ledkapslerne (synoviale cyster)

Brud på knogle eller brusk

Henfald af muskelfibre med følgetilstande

Hævelse af leveren, blødning fra leveren

Nyrekræft

Psoriasislignende hudsygdom

Hudkræft

Bleg hud

Øget antal blodplader eller plasmaceller (en type hvide celler) i blodet

Blodprop i små blodkar (trombotisk mikroangiopati)

Unormal reaktion på blodtransfusioner

Delvist eller totalt synstab

Nedsat sexlyst

Savlen

Udstående øjne

Følsomhed over for lys

Hurtig vejrtrækning

Smerter i endetarmen

Galdesten

Brok

Skader

Skrøbelige eller svage negle

Unormal aflejring af protein i vigtige organer

Koma

Sår i tarmene

Svigt af flere organer

Død

De bivirkninger, du kan opleve, hvis du får Bortezomib Accord sammen med andre lægemidler til

behandling af mantle-celle-lymfom, er angivet nedenfor:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Lungebetændelse

Appetitløshed

Øget følsomhed, følelsesløshed, prikken eller en brændende følelse i huden eller smerter i

hænder eller fødder pga. nerveskade

Kvalme og opkastning

Diarré

Mundsår

Forstoppelse

Muskelsmerter, knoglesmerter

Hårtab og unormal hårstruktur

Træthed, svaghed

Feber

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Helvedesild (lokaliseret, også omkring øjnene, eller spredt over kroppen)

Herpes-virusinfektioner

Bakterie- og virusinfektioner

Luftvejsinfektioner, bronkitis, hoste med slim, influenza-lignende sygdom

Svampeinfektioner

Overfølsomhed (allergisk reaktion)

Manglende evne til at danne tilstrækkeligt insulin eller nedsat følsomhed (resistens) for insulin

ved normale insulinniveauer

Væskeansamlinger

Besvær eller problemer med at sove

Bevidsthedstab

Ændret bevidsthedsniveau, forvirring

Svimmelhed

Hurtigere hjerteslag, højt blodtryk, svedtendens

Unormalt syn, sløret syn

Hjertesvigt, hjerteanfald, brystsmerter, ubehag i brystet, øget eller nedsat hjerterytme (puls)

Højt eller lavt blodtryk

Pludseligt fald i blodtrykket, når du rejser dig op, hvilket kan medføre, at du besvimer

Stakåndethed ved fysisk udfoldelse

Hoste

Hikke

Ringen for ørene, ubehag i ørerne

Blødning fra tarm eller mave

Halsbrand

Mavesmerter, oppustethed

Synkebesvær

Infektion eller inflammation (betændelseslignende tilstand) i mave eller tarme

Mavesmerter

Øm mund eller ømme læber, halssmerter

Ændringer i leverfunktion

Hudkløe

Hudrødme

Udslæt

Muskelspasmer

Urinvejsinfektion

Smerter i arme og ben

Hævelser på kroppen, inklusive øjnene og andre steder på kroppe

Kulderystelser

Rødme og smerter på injektionsstedet

Generel følelse af at være syg

Vægttab

Vægtstigning

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Leverbetændelse

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Tegnene på en sådan reaktion kan være

vejrtrækningsbesvær, smerter i/trykken for brystet og/eller svimmelhed/følelse af at være ved at

besvime, voldsom kløe i huden eller hævede områder på huden, hævelser i ansigt, læber, tunge

og/eller svælg, hvilket kan give synkebesvær, kollaps

Bevægelsesforstyrrelser, lammelse, spjætten

Fornemmelse af at snurre eller dreje rundt

Høretab, døvhed

Sygdomme, der påvirker lungerne og forhindrer kroppen i at få nok ilt. Nogle af disse

sygdomme omfatter vejrtrækningsbesvær, kortåndethed, kortåndethed uden fysiske udfoldelser,

overfladisk eller besværet vejrtrækning eller stop i vejrtrækningen, hvæsende vejrtrækning

Blodpropper i lungerne

Gulfarvning af øjne og hud (gulsot)

Haglkorn (en knude i øjenlåget), røde og hævede øjenlåg

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Blodprop i små blodkar (trombotisk mikroangiopati)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og æsken efter EXP.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler for temperatur vedrørende opbevaringen.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Intravenøs administration

Den rekonstituerede opløsning er stabil i 3 dage ved 20 °C - 25 °C ved opbevaring i det originale

hætteglas og/eller en sprøjte. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør den rekonstituerede opløsning

anvendes umiddelbart efter tilberedning, med mindre metoden til åbning/rekonstitution/fortynding

udelukker risikoen for mikrobiel forurening. Hvis den ikke anvendes omgående, er opbevaringstider

og -betingelser før anvendelsen brugerens ansvar.

Subkutan administration

Den rekonstituerede opløsning er stabil i 8 timer ved 20 °C - 25 °C ved opbevaring i det originale

hætteglas og/eller en sprøjte. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør den rekonstituerede opløsning

anvendes umiddelbart efter tilberedning, med mindre metoden til åbning/rekonstitution/fortynding

udelukker risikoen for mikrobiel forurening. Hvis den ikke anvendes omgående, er opbevaringstider

og -betingelser før anvendelsen brugerens ansvar.

Bortezomib Accord er kun til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bortezomib Accord

indeholder:

Aktivt stof: bortezomib.

Bortezomib Accord 1 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 1 mg bortezomib (som mannitolboronsyreester).

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 3,5 mg bortezomib (som mannitolboronsyreester).

Rekonstitution før intravenøs anvendelse:

Efter rekonstitutionen indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning til intravenøs injektion1 mg

bortezomib.

Rekonstitution før subkutan anvendelse:

Efter rekonstitutionen indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning til subkutan injektion2,5 mg

bortezomib.

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol (E421).

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bortezomib Accord 1 mg pulver til injektionsvæske, opløsning.

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Bortezomib Accord 1 mg pulver til injektionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas indeholder 1 mg bortezomib (som mannitolboronsyreester).

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas indeholder 3,5 mg bortezomib (som mannitolboromsyreester).

Efter rekonstitutionen indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning til subkutan injektion 2,5 mg

bortezomib.

Efter rekonstitutionen indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning til intravenøs injektion 1 mg

bortezomib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning.

Hvid til offwhite kage eller pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Bortezomib Accord som monoterapi eller i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin eller

dexamethason er indiceret til behandling af voksne patienter med progressiv myelomatose, som

tidligere har fået mindst én behandling, og som allerede har gennemgået eller er uegnede til

hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Bortezomib Accord kombineret med melphalan og prednison er indiceret til behandling af voksne

patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som er uegnede til højdosis kemoterapi med

hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Bortezomib Accord kombineret med dexamethason eller med dexamethason og thalidomid er indiceret

til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som er egnede til højdosis

kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Bortezomib Accord kombineret med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison er

indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-lymfom, som ikke er

egnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med Bortezomib Accord skal initieres under tilsyn af en læge med erfaring inden for

behandling af cancerpatienter. Bortezomib Accord kan dog også administreres af sundhedspersonale,

der har erfaring med anvendelse af kemoterapeutika. Bortezomib Accord skal rekonstitueres af

sundhedspersonale (se pkt. 6.6).

Dosering til behandling af progressiv myelomatose (patienter, som tidligere har fået mindst én

behandling)

Monoterapi

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via intravenøs eller

subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to

uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode kaldes en

behandlingscyklus. Det anbefales, at patienterne får to cyklusser med bortezomib efter bekræftelse af

et komplet respons. Det anbefales ligeledes, at responderende patienter, som ikke opnår fuldstændig

remission, gennemgår i alt 8 behandlingscyklusser med bortezomib. Der skal gå mindst 72 timer

mellem 2 doser bortezomib.

Dosisjusteringer i behandlingsforløbet og ved genoptagelse af behandling ved monoterapi

Bortezomib skal seponeres ved forekomst af ikke-hæmatologisk grad 3-toksicitet eller hæmatologisk

grad 4-toksicitet med undtagelse af neuropati som beskrevet nedenfor (se pkt. 4.4). Når

toksicitetssymptomerne er forsvundet, kan behandlingen med bortezomib genoptages i en dosis, der er

reduceret med 25 % (1,3 mg/m

reduceret til 1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

reduceret til 0,7 mg/m

). Hvis

toksiciteten ikke forsvinder, eller hvis den forekommer igen ved den laveste dosis, skal seponering af

bortezomib overvejes, medmindre fordelene ved behandlingen tydeligt opvejer risici.

Neuropatiske smerter og/eller perifer neuropati

Patienter, som oplever bortezomibrelaterede neuropatiske smerter og/eller perifer neuropati, skal

behandles som angivet i tabel 1 (se pkt. 4.4). Patienter med præ-eksisterende, svær neuropati må kun

behandles med bortezomib efter en omhyggelig vurdering af risici og fordele.

Tabel 1:

Anbefalede* dosisændringer ved Bortezomib Accord-relateret neuropati

Sværhedsgrad af perifer neuropati

Dosisændringer

Grad 1 (asymptomatisk tab af dybe senereflekser

eller paræstesi) uden smerter eller funktionstab

Ingen

Grad 1 med smerter eller grad 2 (moderate

symptomer, som begrænser daglige gøremål, der

kræver hjælpemidler (instrumentel ADL**)

Reducer Bortezomib Accord til 1,0 mg/m

eller

Skift behandlingsplanen for Bortezomib Accord

til 1,3 mg/m

en gang om ugen

Grad 2 med smerter eller grad 3 (svære

symptomer, der begrænser personlig pleje

(personlig ADL***)

Bortezomib Accord-behandlingen seponeres,

indtil toksicitetssymptomerne er forsvundet. Når

toksiciteten er forsvundet, gives Bortezomib

Accord igen, dosis reduceres til 0,7 mg/m

gang om ugen.

Grad

4 (livstruende konsekvenser, kræver akut

intervention)

og/eller autonom svær neuropati

Bortezomib Accord seponeres

Baseret på dosisændringer i fase II- og III-studier vedrørende myelomatose og erfaring efter

markedsføring.

Graden bestemt i henhold til det amerikanske National Cancer Institute's

Common Toxicity Criteria

(CTCAE) version 4.0.

Instrumentel ADL

: Dækker madlavning, indkøb af dagligvarer eller tøj, brug af telefon, håndtering

af penge osv.

Personlig ADL

: Dækker badning, på- og afklædning, spisning, toiletbesøg, indtagelse af medicin

og oppegående.

Kombinationsbehandling med pegyleret liposomal doxorubicin

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via intravenøs eller

subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to

uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode kaldes en

behandlingscyklus. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser Bortezomib Accord. Pegyleret

liposomal doxorubicin administreres i en dosis på 30 mg/ m

på dag 4 af Bortezomib Accord-

behandlingscyklussen som en 1-times intravenøs infusion, der administreres efter Bortezomib Accord-

injektionen.

Der kan gives op til 8 cyklusser af denne kombinationsbehandling, så længe patienterne ikke

progredierer og tolererer behandlingen. Patienter, der opnår et komplet respons, kan fortsætte

behandlingen i mindst 2 cyklusser efter første tegn på komplet respons, selv om dette kræver

behandling i flere end 8 cyklusser. Patienter, hvis paraproteinniveau fortsat falder efter 8 cyklusser,

kan også fortsætte, så længe de tolererer behandlingen og fortsat opnår respons.

Se det relevante produktresumé for yderligere oplysninger om pegyleret liposomal doxorubicin.

Kombination med dexamethason

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via intravenøs eller

subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to

uger på dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode kaldes en

behandlingscyklus. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser Bortezomib Accord.

Dexamethason administreres oralt ved en dosis på 20 mg på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 i Bortezomib

Accord-behandlingscyklussen.

Patienter, der opnår respons eller stabiliseret sygdom efter 4 cyklusser med denne

kombinationsbehandling, kan fortsætte behandlingen, med samme kombination i højst 4 yderligere

cyklusser.

Se det relevante produktresumé for yderligere oplysninger om dexamethason.

Dosisjustering af kombinationsbehandling for patienter med progressiv myelomatose

Dosisjustering af Bortezomib Accord ved kombinationsbehandling skal følge retningslinjerne, der er

beskrevet under monoterapi ovenfor.

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som ikke er egnede til hæmatopoietisk

stamcelletransplantation.

Kombinationsbehandling med melphalan og prednison

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning indgives som intravenøs eller

subkutan injektion kombineret med oral melphalan og oral prednison som vist i tabel 2. En periode på

6 uger anses for en behandlingscyklus. I cyklus 1-4 indgives Bortezomib Accord to gange om ugen på

dag 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 og 32. I cyklus 5-9 indgives Bortezomib Accord en gang om ugen på dag 1,

8, 22 og 29.

Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser Bortezomib Accord.

Melphalan og prednison bør begge gives oralt på dag 1, 2, 3 og 4 i den første uge af hver

behandlingscyklus med Bortezomib Accord.

Der gives ni behandlingscyklusser med denne kombinationsbehandling.

Tabel 2:

Anbefalet dosering for Bortezomib Accord

i kombination med melphalan og prednison

Bortezomib Accord

to gange om ugen (cyklus 1-4)

Uge

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

paus

pause

M (9 mg/m

P (60 mg/m

paus

pause

Bortezomib Accord

en gang om ugen (cyklus 5-9)

Uge

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

dag 8

paus

dag 22

dag 29

pause

M (9 mg/m

P (60 mg/m

paus

pause

Bz = Bortezomib Accord; M = melphalan, P = prednison

Dosisjusteringer i behandlingsforløbet og ved genoptagelse af kombinationsbehandling med

melphalan og prednison

Før påbegyndelse af en ny behandlingscyklus:

Trombocyttal skal være ≥ 70 x 10

/l, og absolut neutrofiltal skal være ≥ 1,0 x 10

Ikke-hæmatologiske, toksiske hændelser skal være vurderet til grad 1 eller

baseline

Tabel 3:

Dosisjusteringer under efterfølgende cyklusser med Bortezomib Accord

i kombination

med melphalan og prednison

Toksicitet

Dosisjustering eller udsættelse

Hæmatologisk toksicitet i løbet af en cyklus:

Hvis der observeres langvarig grad

4 neutropeni eller trombocytopeni, eller

trombocytopeni med blødning i den

foregående cyklus

Overvej reduktion af melphalan dosis med 25 % i

den næste cyklus.

Hvis trombocyttallet er

/l eller

ANC-værdien

0,75 x 10

/l på en

Bortezomib Accord-dosisdag (bortset fra

dag 1)

Bortezomib Accord-behandling skal

tilbageholdes

Hvis flere Bortezomib Accord-doser i en

cyklus tilbageholdes (≥ 3 doser under

indgift to gange om ugen eller ≥ 2 doser

under indgift en gang om ugen)

Bortezomib Accord-dosis skal reduceres med

1 dosisniveau (fra 1,3 mg/m

til 1 mg/m

eller fra

1 mg/m

til 0,7 mg/m

Ikke-hæmatologiske, toksiske hændelser af grad

≥ 3

Bortezomib Accord-behandlingen skal indstilles,

indtil symptomerne på toksiciteten er vurderet til

grad 1 eller

baseline

. Bortezomib Accord kan så

genoptages med et reduceret dosisniveau (fra

1,3 mg/m

til 1 mg/m

eller fra 1 mg/m

0,7 mg/m

). I tilfælde af bortezomib-relateret

neuropatisk smerte og/eller perifer neuropati

indstilles og/eller modificeres Bortezomib

Accord-behandlingen som beskrevet i tabel 1.

For yderligere oplysninger om melphalan og prednison henvises til produktresumé for disse produkter.

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet myelomatose, som er egnede til hæmatopoietisk

stamcelletransplantation (induktionsbehandling)

Kombinationsbehandling med dexamethason

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres som intravenøs eller

subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

2

legemsoverflade to gange om ugen i to uger på

dag 1, 4, 8 og 11 i en 21-dages behandlingscyklus. Denne 3-ugers periode kaldes en

behandlingscyklus. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser Bortezomib Accord.

Dexamethason administreres oralt med 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i Bortezomib Accord

behandlingscyklussen.

Der administreres fire behandlingscyklusser af denne kombinationsbehandling.

Kombinationsbehandling med dexamethason og thalidomid

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres som intravenøs eller

subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverflade to gange om ugen i to uger på

dag 1, 4, 8 og 11 i en 28-dages behandlingscyklus. Denne 4-ugers periode kaldes en

behandlingscyklus. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser Bortezomib Accord.

Dexamethason administreres oralt med 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 i Bortezomib Accord

behandlingscyklus.

Thalidomid administreres oralt med 50 mg dagligt dag 1-14, og hvis det tåles, øges dosis til 100 mg

dagligt dag 15-28, hvorefter dosis kan øges yderligere til 200 mg dagligt fra cyklus 2 (se tabel 4).

Der administreres fire behandlingscyklusser af denne kombination. Det anbefales, at patienter med i

det mindste partielt respons får 2 ekstra cyklusser.

Tabel 4:

Dosering for Bortezomib Accord-kombinationsbehandling til patienter med tidligere

ubehandlet myelomatose,

som er egnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Bz+ Dx

Cyklus 1-4

Uge

1

2

3

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Bz+Dx+T

Cyklus 1

Uge

1

2

3

4

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Pause

T 50 mg

Dagligt

Dagligt

T 100 mg

Dagligt

Dagligt

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Cyklus 2 - 4

b

Bz (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Pause

Pause

T 200 mg

Dagligt

Dagligt

Dagligt

Dagligt

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Bz= Bortezomib Accord; Dx=dexamethason; T=thalidomid

Thalidomid-dosis øges kun til 100 mg fra uge 3 i cyklus 1, hvis 50 mg tåles, og til 200 mg fra og

med cyklus 2, hvis 100 mg tåles.

Op til 6 cyklusser kan gives til patienter, der får i det mindste partielt respons efter 4 cyklusser

Dosisjusteringer til transplantationsegnede patienter

Forjustering af Bortezomib Accord-dosis: Retningslinjerne for dosisændringer som beskrevet for

monoterapi skal følges.

Når Bortezomib Accord gives i kombination med andre kemoterapeutika, skal passende

dosisreduktion af disse præparater overvejes i tilfælde af toksicitet, se anbefalingerne i de respektive

produktresuméer.

Dosering til patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-lymfom (MCL)

Kombinationsbehandling med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison (BzR-CAP)

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning administreres via intravenøs eller

subkutan injektion i den anbefalede dosis på 1,3 mg/m

legemsoverfladeareal to gange om ugen i to

uger på dag 1, 4, 8 og 11, efterfulgt af en 10-dages hvileperiode dag 12-21. Denne 3-ugers periode

kaldes en behandlingscyklus. Seks bortezomib-cyklusser anbefales, men patienter med et respons, som

først dokumenteres ved cyklus 6, kan gives yderligere to bortezomib-cyklusser. Der skal gå mindst

72 timer mellem 2 doser Bortezomib Accord.

Følgende lægemidler administreres som intravenøse infusioner på dag 1 i hver 3-ugers

behandlingscyklus med bortezomib: rituximab 375 mg/m

, cyclophosphamid 750 mg/m

doxorubicin 50 mg/m

Prednison administreres oralt 100 mg/m

på dag 1, 2, 3, 4 og 5 i hver bortezomib-behandlingscyklus.

Dosisjustering under behandlingen af patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-lymfom

Før påbegyndelse af en ny behandlingscyklus:

Trombocyttal skal være ≥ 100 x 10

celler/l og absolut neutrofiltal (ANC) skal være

≥ 1,5 x 10

celler/l

Trombocyttal skal være ≥ 75x 10

celler/l hos patienter med infiltreret knoglemarv eller

sekvestration af milten.

Hæmoglobin ≥ 8 g/dl (4,96 mmol/l)

Ikke-hæmatologisk toksicitet skal være bedret til grad 1 eller

baseline

-niveau.

Bortezomib-behandling skal indstilles ved forekomst af ≥ grad 3 bortezomib-relateret ikke-

hæmatologisk toksicitet (undtagen neuropati) eller ≥ grad 3 hæmatologisk toksicitet (se også pkt. 4.4).

Se Tabel 5 nedenfor vedrørende dosisjusteringer.

Granulocyt-kolonistimulerende faktorer kan administreres ved hæmatologisk toksicitet i henhold til

lokal standardpraksis. Profylaktisk brug af granulocyt-kolonistimulerende faktorer skal overvejes i

tilfælde af gentagne udsættelser af cyklusadministration. Trombocyttransfusion til behandling af

trombocytopeni skal overvejes, når det er klinisk relevant.

Tabel 5:

Dosisjusteringer under behandlingen af patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-

lymfom

Toksicitet

Dosisjustering eller udsættelse

Hæmatologisk toksicitet

≥ Grad 3 neutropeni med feber, grad 4

neutropeni, som varer mere end 7 dage,

trombocyttal < 10 x 10

celler/l

Bortezomib Accord-behandling skal indstilles i

op til 2 uger, indtil patienten har ANC

≥0,75 x 10

celler/l og trombocyttal

≥25 x 10

celler/l.

Hvis toksiciteten ikke forsvinder efter, at

Bortezomib Accord har været indstillet som

defineret ovenfor, skal Bortezomib Accord

seponeres.

Hvis toksiciteten forsvinder, dvs. patienten

har ANC ≥ 0,75 x 10

celler/l og

trombocyttal ≥ 25 x 10

celler/l, kan

Bortezomib Accord-behandlingen

genoptages ved en dosis, som er reduceret

med ét dosisniveau (fra 1,3 mg/m

1 mg/m

eller fra 1 mg/m

til 0,7 mg/m

Hvis trombocyttallet er < 25 x 10

celler/l

eller ANC er < 0,75 x 10

celler/l på en dag

med Bortezomib Accord-dosering (undtagen

dag 1 i hver cyklus)

Indstil Bortezomib Accord-behandlingen

Grad ≥ 3 ikke- hæmatologisk toksicitet, som

anses for relateret til Bortezomib Accord

Bortezomib Accord-behandlingen skal indstilles,

indtil symptomerne på toksicitet er bedret til

grad 2 eller bedre. Derefter kan Bortezomib

Accord-behandlingen genoptages ved en dosis,

som er reduceret med ét dosisniveau (fra

1,3 mg/m

til 1 mg/m

eller fra 1 mg/m

0,7 mg/m

). I tilfælde af bortezomib-relateret

neuropatisk smerte og/eller perifer neuropati

indstilles og/eller modificeres Bortezomib

Accord-behandlingen som beskrevet i tabel 1.

Når bortezomibgives i kombination med andre kemoterapeutika, skal passende dosisreduktioner af

disse lægemidler overvejes i tilfælde af toksicitet, i henhold til anbefalingerne i de respektive

produktresuméer.

Særlige populationer

Ældre patienter

Der er ikke data, der tyder på, at dosisjustering er nødvendig hos patienter med myelomatose eller

mantle-celle-lymfom, der er ældre end 65 år.

Der foreligger ingen studier af anvendelsen af bortezomib til ældre patienter med tidligere ubehandlet

myelomatose, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Derfor kan der ikke gives nogen dosisanbefalinger til denne population.

I et studie med patienter med tidligere ubehandlet mantle-celle-lymfom var henholdsvis 42,9 % og

10,4 % af de patienter, der fik bortezomib, i alderen 65-74 år og ≥ 75 år. Patienter ≥ 75 år tolererede

begge regimer dårligere, både BzR-CAP og R-CHOP (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion; patienterne skal

behandles med den anbefalede dosis. Patienter med moderat eller alvorligt nedsat leverfunktion skal

starte med en reduceret dosis af Bortezomib Accord på 0,7 mg/m

pr. injektion i den første

behandlingscyklus; efterfølgende dosisøgning til 1,0 mg/m

eller yderligere dosisreduktion til

0,5 mg/m

kan overvejes, afhængigt af patientens tolerabilitet (se Tabel 6 samt pkt. 4.4 og 5.2).

Tabel 6:

Anbefalet justering af initialdosis for Bortezomib Accord hos patienter med nedsat

leverfunktion

Grad af

leverfunktions-

nedsættelse*

Bilirubin

ASAT

Justering af initialdosis

Let nedsættelse

≤ 1,0 x ULN

> ULN

Ingen

> 1,0-1,5 x ULN

Alle

Ingen

Moderat

nedsættelse

> 1,5-3 x ULN

Alle

Reducer Bortezomib Accord til

0,7 mg/m

i første behandlingscyklus.

Overvej dosisøgning til 1,0 mg/m

eller

yderligere dosisreduktion til 0,5 mg/m

i de efterfølgende cyklusser afhængigt

af patientens tolerabilitet.

Svær

nedsættelse

> 3 x ULN

Alle

Forkortelser: ASAT = aspartat-aminotransferase, ULN = øvre grænse for normalområdet.

Baseret på klassifikation til inddeling af nedsat leverfunktion (let, moderat, svær) udarbejdet af en

arbejdsgruppe vedrørende organdysfunktion under NCI.

Nedsat nyrefunktion

Bortezomibs farmakokinetik påvirkes ikke hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance [CrCl] > 20 ml/min/1,73 m

). Dosisjustering er derfor ikke nødvendig hos disse

patienter. Det er uvist, om bortezomibs farmakokinetik bliver påvirket hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (CrCl < 20 ml/min/1,73 m

), som ikke er i dialyse. Da dialyse kan reducere

koncentrationen af bortezomib, bør Bortezomib Accord gives efter dialyse (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Bortezomibs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt (se pkt. 5.1 og 5.2). De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende

dosering.

Administration

Bortezomib Accord 1 mg pulver til injektionsvæske, opløsning, er kun tilgængelig til intravenøs

administration.

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning, er tilgængelig til intravenøs eller

subkutan administration.

Bortezomib Accord må ikke indgives via andre administrationsveje. Intratekal administration har

medført dødsfald.

Intravenøs injektion

Bortezomib Accord 3,5 mg rekonstitueret opløsning indgives som en intravenøs bolusinjektion af

3-5 sekunders varighed gennem et perifert eller centralt intravenøst kateter efterfulgt af skylning med

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske. Der skal gå mindst 72 timer mellem 2 doser

Bortezomib Accord.

Subkutan injektion

Bortezomib Accord 3,5 mg rekonstitueret opløsning indgives subkutant i låret (højre eller venstre)

eller abdomen (højre eller venstre side). Opløsningen skal indgives subkutant i en vinkel på 45-90°.

Der skal vælges et nyt injektionssted hver gang.

Hvis der opstår lokale reaktioner på injektionsstedet efter en subkutan injektion af Bortezomib Accord,

bør Bortezomib Accord enten gives subkutant i en lavere koncentration (Bortezomib Accord 3,5 mg

rekonstitueres til 1 mg/ml i stedet for 2,5 mg/ml), eller der bør skiftes til intravenøs injektion.

Når Bortezomib Accord gives i kombination med andre lægemidler, henvises der til

produktresuméerne for disse lægemidler vedrørende anvisninger i administration.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for bor eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Akut diffus infiltrativ lunge- og perikardiesygdom.

Når Bortezomib Accord gives i kombination med andre lægemidler, bør produktresuméerne for disse

lægemidler kontrolleres for yderligere kontraindikationer.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Når Bortezomib Accord gives i kombination med andre lægemidler, bør produktresuméerne for disse

lægemidler kontrolleres før initiering af behandling med Bortezomib Accord. Ved anvendelse af

thalidomid skal man være særligt opmærksom på behovet for graviditetsprøver og prævention (se pkt.

4.6).

Intratekal administration

Der er forekommet fatale tilfælde af utilsigtet intratekal administration af bortezomib. Bortezomib

Accord 1 mg pulver til injektionsvæske, opløsning, er kun til intravenøs administration, mens

Bortezomib Accord 3,5 mg pulver til injektionsvæske, opløsning, er til intravenøs eller subkutan

anvendelse.

Bortezomib Accord må ikke administreres intratekalt.

Gastrointestinal toksicitet

Gastrointestinal toksicitet, inklusive kvalme, diaré, opkastning og forstoppelse, er meget almindelig

ved behandling med bortezomib. Der er rapporteret tilfælde af ileus (med frekvensen ”ikke

almindelig”, se pkt. 4.8). Derfor skal patienter, som oplever forstoppelse, monitoreres omhyggeligt.

Hæmatologisk toksicitet

Behandlingen med bortezomib forbindes meget ofte med hæmatologisk toksicitet (trombocytopeni,

neutropeni og anæmi). I studier med patienter med recidiverende myelomatose, som blev behandlet

med bortezomib, og med patienter med tidligere ubehandlet MCL, som blev behandlet med

bortezomib i kombination med rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison (BzR-CAP),

var en af de hyppigste hæmatologiske bivirkninger forbigående trombocytopeni. Trombocyttallet var

lavest på dag 11 i hver cyklus af bortezomib-behandlingen og var typisk vendt tilbage til

baseline

niveau ved den næste cyklus. Der var ingen tegn på kumulativ trombocytopeni. Nadir for det

gennemsnitlige trombocyttal var ca. 40 % af værdien ved

baseline

i myelomatose-studier med

monoterapi og 50 % i MCL-studiet. Hos patienter med fremskreden myelom var sværhedsgraden af

trombocytopeni relateret til trombocyttallet før behandlingen: for trombocyttal ved

baseline

< 75 x 10

/l havde 90 % af 21 patienter et tal på ≤ 25 x 10

/l under studiet, herunder 14 % < 10 x 10

I modsætning hertil havde kun 14 % af 309 patienter med et trombocyttal ved

baseline

på > 75 x 10

et tal på ≤ 25 x 10

/l under studiet.

Hos patienter med MCL (studie LYM-3002) var der en højere forekomst (56,7 %

versus

5,8 %) af

grad ≥ 3 trombocytopeni i bortezomib-armen (BzR-CAP) sammenlignet med non-bortezomib-armen

(rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison [R-CHOP]). De to

behandlingsgrupper var sammenlignelige, hvad angår den samlede forekomst af alle grader af

blødningshændelser (6,3 % i BzR-CAP-gruppen og 5,0 % i R-CHOP-gruppen) såvel som

blødningshændelser af grad 3 og højere (BzR-CAP: 4 patienter [1,7 %]; R-CHOP: 3 patienter

[1,2 %]). I BzR-CAP-gruppen fik 22,5 % af patienterne trombocyttransfusioner sammenlignet med

2,9 % af patienterne i R-CHOP-gruppen.

Gastrointestinal og intracerebral blødning er blevet rapporteret i forbindelse med bortezomib-

behandling. Trombocyttallet skal derfor monitoreres før hver bortezomib-dosis. Behandlingen med

bortezomib skal indstilles, når trombocyttallet er < 25 x 10

/l eller, ved kombinationsbehandling med

melphalan og prednison, når trombocyttallet er ≤ 30 x 10

/l (se pkt. 4.2). De mulige fordele ved

behandlingen skal nøje afvejes i forhold til risikoen, især ved moderat til svær trombocytopeni og

risikofaktorer for blødning.

Komplet blodtælling (CBC) med differentialtælling og inklusive trombocyttal skal gennemføres

hyppigt under behandlingen med bortezomib. Trombocyttransfusion skal overvejes, når det er klinisk

relevant (se pkt. 4.2).

Hos patienter med MCL blev der observeret forbigående neutropeni, som var reversibel mellem

cyklusser og uden evidens for kumulativ neutropeni. Neutrofiltal var lavest på dag 11 i hver cyklus af

bortezomib-behandlingen og var typisk vendt tilbage til

baseline

-niveau ved næste cyklus. I studie

LYM-3002 fik 78 % af patienterne i BzR-CAP-armen og 61 % af patienterne i R-CHOP-armen

support med kolonistimulerende faktor. Eftersom patienter med neutropeni har en øget risiko for

infektioner, skal de monitoreres for tegn og symptomer på infektion og omgående behandles.

Granulocyt-kolonistimulerende faktorer kan administreres ved hæmatologisk toksicitet i henhold til

lokal standardpraksis. Profylaktisk brug af granulocyt-kolonistimulerende faktorer skal overvejes i

tilfælde af gentagne udsættelser af cyklusadministration (se pkt. 4.2).

Herpes zoster-virusreaktivering

Antiviral profylakse anbefales hos patienter, der bliver behandlet med bortezomib. I fase III-studiet

med hidtil ubehandlede myelomatosepatienter var den samlede forekomst af herpes zoster-reaktivering

større hos patienter behandlet med bortezomib+melphalan+prednison sammenlignet med

melphalan+prednison (14 %

versus

4 %).

Hos patienter med MCL (studie LYM-3002) var forekomsten af herpes zoster-infektion 6,7 % i BzR-

CAP-armen og 1,2 % i R-CHOP-armen (se pkt. 4.8).

Hepatitis B-virus (HBV)-reaktivering og -infektion

Når rituximab anvendes i kombination med bortezomib, skal patienter, som har risiko for infektion

med HBV, altid screenes for HBV, inden behandlingen startes. Bærere af hepatitis B og patienter med

en anamnese med hepatitis B skal nøje monitoreres for kliniske og laboratoriemæssige tegn på aktiv

HBV-infektion under og efter rituximab-kombinationsbehandling med bortezomib. Antiviral

profylakse skal overvejes. Der findes yderligere oplysninger i produktresuméet for rituximab.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Der er hos patienter behandlet med bortezomib rapporteret meget sjældne tilfælde af John

Cunningham-virus (JC-virus), der førte til PML og død. Årsagssammenhængen er ukendt. De

patienter, hvor PML blev diagnosticeret, havde tidligere fået eller fik samtidig immunsuppressiv

behandling. De fleste tilfælde af PML blev diagnosticeret inden for 12 måneder efter første dosis

bortezomib. Patienterne bør kontrolleres regelmæssigt for nye eller tiltagende neurologiske symptomer

eller tegn, der kunne tyde på PML, som led i differentialdiagnosticeringen af lidelser i

centralnervesystemet. Hvis der er mistanke om PML, skal patienterne henvises til en læge med

specialviden om PML, og der bør indledes passende diagnostiske undersøgelser for PML. Hvis PML

diagnosticeres, skal bortezomib seponeres.

Perifer neuropati

Behandling med bortezomib er meget ofte forbundet med perifer neuropati, som er overvejende

sensorisk. Der er imidlertid også rapporteret alvorlige tilfælde af motorisk neuropati med eller uden

sensorisk perifer neuropati. Forekomsten af perifer neuropati øges tidligt i behandlingen og når et

højdepunkt i cyklus 5.

Det anbefales, at patienter monitoreres omhyggeligt for symptomer på neuropati, f.eks. brændende

fornemmelse, hyperæstesi, hypæstesi, paræstesi, ubehag, neuropatiske smerter eller svækkelse.

I fase III-studiet til sammenligning af bortezomib administreret intravenøst

versus

subkutant var

forekomsten af hændelser med

grad 2 perifer neuropati 24 % i gruppen, der fik subkutane

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/362945/2015

EMEA/H/C/003984

EPAR - sammendrag for offentligheden

Bortezomib Accord

bortezomib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Bortezomib Accord. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Bortezomib Accord bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Bortezomib Accord, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Bortezomib Accord, og hvad anvendes det til?

Bortezomib Accord er et kræftlægemiddel, der anvendes til behandling af myelomatose, som er

blodkræft, hos følgende patientgrupper:

voksne, hvis sygdom er i forværring efter mindst én anden behandling, og som allerede har fået

eller ikke kan gennemgå en transplantation af blodstamceller (knoglemarvstransplantation). Hos

disse patienter anvendes Bortezomib Accord enten alene eller i kombination med pegyleret

liposomal doxorubicin eller dexamethason

tidligere ubehandlede voksne, som ikke kan få højdosiskemoterapi med transplantation af

blodstamceller. Hos disse patienter anvendes Bortezomib Accord i kombination med melphalan og

prednison

tidligere ubehandlede patienter, som skal gennemgå højdosiskemoterapi efterfulgt af en

transplantation af blodstamceller. Inden for denne gruppe patienter anvendes Bortezomib Accord i

kombination med dexamethason eller med dexamethason og thalidomid.

Bortezomib Accord anvendes desuden til behandling af en anden form for blodkræft,

mantelcellelymfom, hos ubehandlede voksne, som ikke kan få transplantation af blodstamceller. Ved

Bortezomib Accord

EMA/362945/2015

Side 2/3

mantelcellelymfom anvendes Bortezomib Accord i kombination med rituximab, cyclophosphamid,

doxorubicin og prednison.

Bortezomib Accord er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Bortezomib Accord er identisk med et

"referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder

Velcade. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her.

Bortezomib Accord indeholder det aktive stof bortezomib.

Hvordan anvendes Bortezomib Accord?

Bortezomib Accord udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun indledes og gives under tilsyn

af en læge med erfaring i anvendelse af kemoterapi til behandling af kræft.

Bortezomib Accord fås i hætteglas med 3,5 mg pulver, der blandes til en opløsning til injektion i en

vene eller under huden. Bortezomib Accord må ikke gives på andre måder.

Den anbefalede dosis er 1,3 mg pr. kvadratmeter legemsoverflade (beregnet ud fra patientens højde

og vægt). Når opløsningen gives i en vene, sker det ved en injektion over tre til fem sekunder gennem

et kateter (en tynd, steril slange). Der skal gå mindst 72 timer mellem hver dosis af Bortezomib

Accord. Når Bortezomib Accord gives som injektion under huden, sker det i låret eller maven

(abdomen).

Bortezomib Accord-doser gives uden faste intervaller, med hvileperioder mellem doserne, i

behandlingsforløb på tre til seks uger, afhængigt af om Bortezomib Accord gives alene eller i

kombination med andre lægemidler. Hvis patienten efter et behandlingsforløb udvikler alvorlige

bivirkninger, skal behandlingen afbrydes eller udskydes, eller dosen justeres.

Patienter med moderate eller alvorlige leverproblemer skal behandles med lavere doser. Yderligere

oplysninger om anvendelsen af Bortezomib Accord fremgår af produktresuméet (også en del af denne

EPAR).

Hvordan virker Bortezomib Accord?

Det aktive stof i Bortezomib Accord, bortezomib, er en proteasomhæmmer. Det blokerer

proteasomsystemet, som er et system i cellerne, der regulerer visse proteiner, og som er nødvendigt

for cellernes overlevelse. Blokering af proteasomsystemet får cellerne til at dø. Kræftceller er mere

følsomme over for virkningen af proteasomhæmmere end normale celler og derfor også over for

bortezomibs virkning.

Hvordan blev Bortezomib Accord undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om bortezomib. Der krævedes ingen supplerende

undersøgelser, eftersom Bortezomib Accord er et generisk lægemiddel, der indgives ved injektion og

indeholder det samme aktive stof som referencelægemidlet Velcade.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Bortezomib Accord?

Da Bortezomib Accord er et generisk lægemiddel, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme

som for referencelægemidlet.

Bortezomib Accord

EMA/362945/2015

Side 3/3

Hvorfor blev Bortezomib Accord godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med

EU’s krav er påvist, at Bortezomib Accord er sammenligneligt med Velcade. Det var derfor CHMP's

opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for velcade. Udvalget anbefalede, at

Bortezomib Accord godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Bortezomib Accord?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Bortezomib Accord anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Bortezomib Accord, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal

følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Bortezomib Accord

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Bortezomib Accord den 20. juli 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Bortezomib Accord findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Bortezomib Accord, kan

du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information