Blincyto

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-01-2021

Aktiv bestanddel:
blinatumomab
Tilgængelig fra:
Amgen Europe B.V.
ATC-kode:
L01XC
INN (International Name):
blinatumomab
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Forløbercellelimfoblastisk leukæmi-lymfom
Terapeutiske indikationer:
Blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of adults with CD19 positive relapsed or refractory B precursor acute lymphoblastic leukaemia (ALL). Patients with Philadelphia chromosome positive B-precursor ALL should have failed treatment with at least 2 tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and have no alternative treatment options. Blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of adults with Philadelphia chromosome negative CD19 positive B-precursor ALL in first or second complete remission with minimal residual disease (MRD) greater than or equal to 0. Blincyto is indicated as monotherapy for the treatment of paediatric patients aged 1 year or older with Philadelphia chromosome negative CD19 positive B precursor ALL which is refractory or in relapse after receiving at least two prior therapies or in relapse after receiving prior allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003731
Autorisation dato:
2015-11-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/003731

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

22-01-2021

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

BLINCYTO 38,5 mikrogram pulver til koncentrat og opløsning til infusionsvæske, opløsning

blinatumomab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge BLINCYTO

Sådan skal du bruge BLINCYTO

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i BLINCYTO er blinatumomab. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes for

antineoplastiske midler, som er rettede mod kræftceller.

BLINCYTO bruges til behandling af voksne med akut lymfoblastisk leukæmi. Akut lymfoblastisk

leukæmi er kræft i blodet, hvor en særlig type hvide blodlegemer, der kaldes for “B-lymfocytter”,

vokser ukontrollerbart. Dette lægemiddel virker ved at gøre dit immunsystem i stand til at angribe og

ødelægge disse unormale hvide blodkræftceller. BLINCYTO anvendes, hvis akut lymfoblastisk

leukæmi er vendt tilbage eller ikke har reageret på tidligere behandling (det kaldes

recidiveret/refraktær akut lymfoblastisk leukæmi).

BLINCYTO anvendes også til voksne patienter med akut lymfoblastisk leukæmi, som stadig har et

lille antal cancerceller tilbage efter tidligere behandling (det kaldes minimal residual sygdom).

BLINCYTO anvendes til behandling af børn (≥ 1 år), teenagere og unge voksne med akut

lymfoblastisk leukæmi (ALL), hvor tidligere behandlinger ikke har virket eller er holdt op med at

virke.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge BLINCYTO

Brug ikke BLINCYTO

hvis du er allergisk over for blinatumomab eller et af de øvrige indholdsstoffer i BLINCYTO

(angivet i afsnit 6).

hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger BLINCYTO,

hvis en eller

flere af advarslerne og forsigtighedsreglerne gør sig gældende for dig. BLINCYTO vil muligvis ikke

være egnet til dig:

Hvis du tidligere har haft neurologiske problemer, for eksempel rysten (tremor), abnorme

fornemmelser, krampeanfald, hukommelsestab, forvirring, desorientering, tab af balance eller

taleproblemer. Fortæl det til din læge, hvis du stadig har aktive neurologiske problemer eller

tilstande. Hvis din leukæmi har spredt sig til din hjerne og/eller rygmarv, vil lægen muligvis

være nødt til at behandle dette først, inden du kan starte i behandling med BLINCYTO. Din

læge vil vurdere dit nervesystem og udføre nogle test, inden det besluttes, om du skal have

BLINCYTO. Lægen vil muligvis skulle tage sig særligt af dig under din behandling med

BLINCYTO.

Hvis du har en aktiv infektion.

Hvis du tidligere har haft en infusionsreaktion efter at have brugt BLINCYTO. Symptomerne

kan være hvæsende vejrtrækning, rødmen, ansigtshævelse, vejrtrækningsbesvær, nedsat eller

forhøjet blodtryk.

Hvis du mener, du vil få brug for en eller flere vaccinationer inden for nærmeste fremtid. Det

gælder også vaccinationer, der er nødvendige i forbindelse med udlandsrejser. Nogle vacciner

må ikke gives inden for 2 uger inden, samtidig med eller i månederne efter din behandling med

BLINCYTO. Lægen vil finde ud af, om du bør få vaccinationen.

Fortæl det straks til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken,

hvis du får en eller flere af

nedenstående reaktioner, mens du behandles med BLINCYTO, da sådanne reaktioner muligvis skal

behandles, og din dosis justeres:

Hvis du får krampeanfald, problemer med at tale eller sløret tale, du føler dig forvirret og

desorienteret eller mister balancen.

Hvis du får kulderystelser eller kuldegysninger eller føler dig varm. Du skal tage din temperatur,

da du kan have feber. Dette kan være symptomer på en infektion.

Hvis du får en reaktion når som helst under infusionen, som kan være i form af svimmelhed,

ørhed, kvalme, ansigtshævelse, vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning eller udslæt.

Hvis du får kraftig og vedvarende mavepine med eller uden kvalme og opkastning, da det kan

være symptomer på en alvorlig og potentielt dødelig tilstand, der kaldes for pancreatitis

(betændelse i bugspytkirtlen).

Lægen eller sygeplejersken vil holde øje med, om du får tegn og symptomer på disse reaktioner.

Fortæl det straks til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken,

hvis du bliver gravid, mens du

får BLINCYTO. Din læge vil tale med dig om forholdsregler for anvendelse af vaccinationer til dit

barn.

Inden hver infusionscyklus af BLINCYTO vil du få lægemidler, der er med til at forebygge en

potentielt livstruende komplikation, der hedder tumorlysesyndrom, og som skyldes kemiske

forstyrrelser i blodet som følge af nedbrydningen af døende kræftceller. Du vil muligvis også få

lægemidler, der nedsætter feber.

Under behandlingen, især i de første par dage efter starten af behandlingen, vil du muligvis opleve et

kraftigt fald i antallet af hvide blodlegemer (neutropeni), et kraftigt fald i antallet af hvide blodlegemer

sammen med feber (febril neutropeni), stigninger i leverenzymer eller stigninger i urinsyre. Lægen vil

regelmæssigt tage blodprøver for at kontrollere dine blodtal under behandling med BLINCYTO.

Børn og unge

BLINCYTO bør ikke anvendes til børn under 1 år.

Brug af anden medicin sammen med BLINCYTO

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller sygeplejersken til råds, før du tager dette lægemiddel.

Prævention

Kvinder, der kan blive gravide, skal bruge sikker prævention under behandlingen og i mindst 48 timer

efter den sidste behandling. Tal med lægen eller sygeplejersken om egnede præventionsformer.

Graviditet

Virkningerne af BLINCYTO på gravide kvinder kendes ikke, men baseret på BLINCYTOs

virkningsmekanisme kan det skade det ufødte barn. Du må ikke bruge BLINCYTO under graviditet,

medmindre din læge mener, at det er det bedst egnede lægemiddel til dig.

Fortæl det til din læge eller sygeplejersken, hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med

BLINCYTO. Din læge vil tale med dig om forholdsregler for anvendelse af vaccinationer til dit barn.

Amning

Du må ikke amme under behandlingen og i mindst 48 timer efter din sidste behandling. Det er ukendt,

om BLINCYTO udskilles i human mælk, men en risiko for det diende barn kan ikke udelukkes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lad være med at køre bil, bruge kraftige maskiner eller engagere dig i farlige aktiviteter, mens du får

BLINCYTO. BLINCYTO kan forårsage neurologiske problemer såsom svimmelhed, krampeanfald og

forvirring samt koordinations- og balanceforstyrrelser.

BLINCYTO indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium i en 24 timers infusion, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge BLINCYTO

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Sådan gives BLINCYTO

Du vil få BLINCYTO gennem en vene (intravenøst) kontinuerligt i 4 uger med anvendelse af en

infusionspumpe (dette udgør 1 behandlingscyklus). Derefter får du en pause på 2 uger, hvor du ikke

får nogen infusion. Dit infusionskateter vil være påsat hele tiden under forløbet af hver cyklus i

behandlingen.

BLINCYTO gives normalt i 2 behandlingscyklusser, hvis du har recidiveret/refraktær akut

lymfoblastisk leukæmi, eller i 1 behandlingscyklus, hvis du har minimal residual sygdom i forbindelse

med akut lymfoblastisk leukæmi. Hvis du reagerer på denne behandling, vil lægen muligvis beslutte,

at du skal have op til yderligere 3 cyklusser. Det antal behandlingscyklusser og den dosis, du vil få,

afhænger af, hvor godt du tåler og reagerer på BLINCYTO. Din læge vil drøfte med dig, hvor længe

behandlingen skal vare. Din behandling kan også blive afbrudt. Det afhænger af, hvor godt du tåler

BLINCYTO.

Hvis du har recidiveret/refraktær akut lymfoblastisk leukæmi, anbefales det, at du får de første 9 dages

behandling og de første 2 dage efter den første cyklus på hospitalet eller en klinik under opsyn af en

læge eller sygeplejerske, som har erfaring med anvendelse af kræftmedicin.

Hvis du har minimal residual sygdom i forbindelse med akut lymfoblastisk leukæmi, anbefales det, at

du er indlagt på hospitalet eller en klinik i de første 3 dage med behandling og i de første 2 dage af

efterfølgende cyklusser under opsyn af en læge eller sygeplejerske, som har erfaring med anvendelse

af kræftmedicin.

Hvis du har eller har haft neurologiske problemer, anbefales det, at du får de første 14 dages

behandling på hospitalet eller en klinik. Din læge vil tale med dig om, hvorvidt du kan fortsætte

behandlingen derhjemme efter dit første ophold på hospitalet. Behandlingen kan omfatte, at en

sygeplejerske skal skifte infusionsposen.

Din læge vil bestemme, hvornår din infusionspose med BLINCYTO skal skiftes. Det kan være fra

hver dag til hver fjerde dag. Infusionshastigheden kan være hurtigere eller langsommere, afhængigt af,

hvor ofte posen skiftes.

Din første cyklus

Hvis du har recidiveret/refraktær akut lymfoblastisk leukæmi, og din legemsvægt er 45 kg eller

derover, er den anbefalede startdosis i den første cyklus 9 mikrogram om dagen i 1 uge. Derefter vil

lægen muligvis beslutte at forhøje din dosis til 28 mikrogram om dagen i uge 2, 3 og 4 af

behandlingen.

Hvis du vejer under 45 kg, vil den anbefalede startdosis i din første cyklus være baseret på din vægt og

højde. Derefter vil lægen muligvis beslutte at forhøje din dosis i uge 2, 3 og 4 af behandlingen.

Hvis du har minimal residual sygdom i forbindelse med akut lymfoblastisk leukæmi, vil din dosis af

BLINCYTO være 28 mikrogram pr. dag i den første cyklus.

Dine næste cyklusser

Hvis din læge beslutter, at du skal have flere cyklusser af BLINCYTO, og hvis du vejer 45 kg eller

derover, vil din infusionspumpe blive indstillet til at give en dosis på 28 mikrogram om dagen.

Hvis din læge beslutter, at du skal have flere cyklusser af BLINCYTO, og hvis du vejer under 45 kg,

vil din infusionspumpe blive indstillet til at give en dosis baseret på din vægt og højde.

Lægemidler, der gives før hver cyklus af BLINCYTO

Du vil inden din behandling med BLINCYTO få andre lægemidler (præmedicinering), som skal

forebygge infusionsreaktioner og andre mulige bivirkninger. Disse lægemidler kan blandt andet være

kortikosteroider (fx dexamethason).

Infusionskateter

Hvis du får anlagt et kateter til infusionen, er det meget vigtigt, at du holder området omkring kateteret

rent. Ellers kan du få en infektion. Lægen eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal passe og

pleje området omkring kateteret.

Infusionspumpe og intravenøs slange

Du må ikke justere indstillingerne på pumpen

– heller ikke selvom der opstår et problem, eller

pumpens alarm går i gang. Ændringer i pumpeindstillingerne kan betyde, at der gives en dosis, som er

for høj eller for lav.

Kontakt straks din læge eller sygeplejersken, hvis:

Der er et problem med pumpen, eller pumpens alarm går i gang.

Infusionsposen tømmes før den planlagte udskiftning af posen.

Infusionspumpen standser uventet. Du må ikke forsøge at genstarte pumpen.

Din læge eller sygeplejersken vil fortælle dig, hvordan du skal håndtere infusionspumpen i

dagligdagen. Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af disse bivirkninger kan være alvorlige.

Fortæl det straks til lægen,

hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger eller en kombination af

dem:

kulderystelser, kuldegysninger, feber, hurtig hjerterytme, nedsat blodtryk, muskelømhed,

træthed, hoste, vejrtrækningsbesvær, forvirring, rødmen, hævelse eller udflåd på det berørte

område eller på stedet, hvor infusionsslangen sidder. Dette kan være tegn på en infektion

neurologiske bivirkninger: rysten (tremor), forvirring, forstyrrelser i hjernefunktionen

(encefalopati), problemer med at kommunikere (afasi), krampeanfald

feber, hævelse, kulderystelser, nedsat eller forhøjet blodtryk og væske i lungerne, som kan blive

alvorligt. Dette kan være tegn på det såkaldte cytokinfrigivelsessyndrom

kraftig og vedvarende mavepine med eller uden kvalme og opkastning, da det kan være

symptomer på en alvorlig og potentielt dødelig tilstand, der kaldes for pancreatitis (betændelse i

bugspytkirtlen)

Behandling med BLINCYTO kan forårsage et fald i niveauerne af bestemte hvide blodlegemer med

eller uden samtidig feber (febril neutropeni eller neutropeni) eller kan føre til forhøjede niveauer i

blodet af kalium, urinsyre og fosfat og nedsatte niveauer i blodet af calcium (tumorlysesyndrom). Din

læge vil regelmæssigt tage blodprøver under behandlingen med BLINCYTO.

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger

(kan ramme mere end 1 ud af 10 personer):

infektioner i blodet, blandt andet bakterie-, svampe- eller virusinfektioner eller andre

infektionstyper

nedsatte niveauer af bestemte hvide blodlegemer med eller uden feber ([febril] neutropeni,

leukopeni), nedsatte niveauer af røde blodlegemer, nedsatte blodpladeniveauer

feber, hævelse, kulderystelser, nedsat eller forhøjet blodtryk og væske i lungerne, som kan blive

alvorligt (cytokinfrigivelsessyndrom)

søvnbesvær

hovedpine, rysten (tremor)

hurtig hjerterytme (takykardi)

lavt blodtryk

hoste

kvalme, diarré, opkastning, forstoppelse, mavesmerter

udslæt

rygsmerter, smerter i arme og ben

feber (pyreksi), hævelse i ansigt, læber, mund, tunge eller hals, der kan give problemer med at

synke eller trække vejret (ødem), kulderystelser

lave niveauer af antistoffer, der kaldes for “immunglobuliner”, der hjælper immunsystemet med

at bekæmpe infektioner

forhøjede niveauer af leverenzymer (ALAT, ASAT, GGT)

reaktioner i forbindelse med infusionen, som kan omfatte hvæsende vejrtrækning, rødmen,

ansigtshævelse, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, forhøjet blodtryk

Almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 10 personer):

alvorlig infektion, der kan medføre organsvigt eller shock eller kan være fatal (sepsis)

lungebetændelse (pneumoni)

forhøjede niveauer af hvide blodlegemer (leukocytose), nedsatte niveauer af bestemte hvide

blodlegemer (lymfopeni)

allergisk reaktion

komplikationer efter kræftbehandlingen, der fører til forhøjede niveauer af kalium, urinsyre og

fosfat og nedsatte niveauer af calcium (tumorlysesyndrom)

forvirring, desorientering

forstyrrelser i hjernefunktionen (encefalopati), for eksempel problemer med at kommunikere

(afasi), prikken i huden (paræstesi), krampeanfald, problemer med at tænke eller bearbejde

tanker, hukommelsesbesvær, problemer med at kontrollere bevægelser (ataksi)

søvnighed (somnolens), følelsesløshed, svimmelhed

nerveproblemer, der rammer hoved og nakke, såsom synsforstyrrelser, hængende øjenlåg

og/eller hængende muskler i den ene side af ansigtet, problemer med at høre eller synke

(sygdom i kranienerverne)

hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær (dyspnø), stakåndethed

(respirationsinsufficiens)

forhøjet blodtryk (hypertension)

rødme

hoste med slim

forhøjet mængde bilirubin i blodet

knoglesmerter

brystsmerter eller andre smerter

høje niveauer af visse enzymer, blandt andet blodenzymer

vægtstigning

Ikke almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 100 personer):

kraftig aktivering af hvide blodlegemer, der er forbundet med betændelse (hæmofagocytisk

histiocytose)

hævede lymfekirtler (lymfadenopati)

feber, hævelse, kulderystelser, nedsat eller forhøjet blodtryk og væske i lungerne, som kan blive

alvorligt og være fatalt (cytokinstorm)

en tilstand, der får væske fra de små blodkar til at sive ind i kroppen (kapillær lækage-syndrom)

talebesvær

Desuden forekom følgende bivirkninger oftere hos børn og unge:

nedsat antal røde blodlegemer (anæmi), nedsat antal blodplader (trombocytopeni), nedsat antal

af visse hvide blodlegemer (leukopeni)

feber (pyreksi)

reaktioner i forbindelse med infusionen, som kan omfatte ansigtshævelse, lavt blodtryk, forhøjet

blodtryk (infusionsrelateret reaktion)

vægtstigning

forhøjet blodtryk (hypertension)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Uåbnede hætteglas:

Opbevares og transporteres i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.

Rekonstitueret opløsning (BLINCYTO-opløsning):

Ved opbevaring i køleskab skal den rekonstituerede opløsning bruges inden for 24 timer.

Alternativt kan hætteglassene opbevares ved stuetemperatur (op til 27 °C) i op til 4 timer.

Fortyndet opløsning (klargjort infusionspose):

Hvis din infusionspose skiftes hjemme hos dig selv:

Infusionsposerne med BLINCYTO infusionsvæske, opløsning, vil ankomme i en speciel

pakning med køleelementer.

Du må ikke åbne pakningen.

Du skal opbevare pakningen ved stuetemperatur (op til 27 °C).

Du må ikke opbevare pakningen i køleskabet eller fryseren.

Sygeplejersken vil åbne pakningen, og infusionsposerne vil blive opbevaret i et køleskab indtil

infusionen.

Ved opbevaring i køleskab skal infusionsposerne bruges inden for 10 dage efter klargøring.

Når opløsningen har opnået stuetemperatur (op til 27 °C), vil den blive givet som infusion inden

for 96 timer.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. Spørg

apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler er med til at

beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

BLINCYTO indeholder:

Aktivt stof: blinatumomab. Hvert hætteglas med pulver indeholder 38,5 mikrogram

blinatumomab. Rekonstitution med vand til injektionsvæsker giver en endelig koncentration af

blinatumomab på 12,5 mikrogram/ml.

Øvrige indholdsstoffer i pulveret: citronsyremonohydrat (E330), trehalosedihydrat,

lysinhydrochlorid, polysorbat 80 og natriumhydroxid.

Opløsningen (stabilisatoren) indeholder citronsyremonohydrat (E330), lysinhydrochlorid,

polysorbat 80, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

BLINCYTO er et pulver til koncentrat og opløsning til infusionsvæske, opløsning.

Hver BLINCYTO-pakning indeholder:

1 hætteglas, der indeholder et hvidt til

off-white

pulver.

1 hætteglas, der indeholder en farveløs til lysegul, klar opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holland

Fremstiller

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 422 0606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

BLINCYTO infusionsvæske, opløsning, administreres som en kontinuerlig intravenøs infusion, der

tilføres med en konstant flowhastighed med anvendelse af en infusionspumpe i et tidsrum på op til

96 timer.

Recidiveret eller refraktær B-prækursor ALL

Anbefalet daglig dosis efter patientvægt. Patienter, der vejer 45 kg eller derover, får en fast dosis, og

for patienter, der vejer under 45 kg, udregnes dosis efter patientens legemsoverfladeareal (BSA).

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

BLINCYTO 38,5 mikrogram pulver til koncentrat og opløsning til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas med pulver indeholder 38,5 mikrogram blinatumomab.

Rekonstitution med vand til injektionsvæsker giver en endelig koncentration af

blinatumomab-koncentrat på 12,5 mikrogram/ml.

Blinatumomab produceres i ovarieceller fra kinesisk hamster ved hjælp af rekombinant

DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat og opløsning til infusionsvæske, opløsning.

BLINCYTO pulver (pulver til koncentrat): Hvidt til

off-white

pulver.

Opløsning (stabilisator): Farveløs til lysegul klar opløsning med en pH-værdi på 7,0.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

BLINCYTO er indiceret som monoterapi til behandling af voksne med CD19-positiv recidiveret eller

refraktær B-prækursor akut lymfoblastisk leukæmi (ALL). Patienter med

Philadelphia-kromosom-positiv B-prækursor ALL skal have haft behandlingssvigt med mindst

2 tyrosinkinasehæmmere (TKI'er) og ikke have nogen alternative behandlingsmuligheder.

BLINCYTO er indiceret som monoterapi til behandling af voksne med

Philadelphia-kromosom-negativ, CD19-positiv B-prækursor ALL i første eller anden komplet

remission med MRD-positiv (minimal residual sygdom) større end eller lig med 0,1 %.

BLINCYTO er indiceret som monoterapi til behandling af pædiatriske patienter i alderen 1 år og

derover med Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv B-prækursor ALL, som er refraktær eller

recidiveret efter mindst to tidligere behandlinger, eller recidiveret efter tidligere allogen

hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør initieres under ledelse og opsyn af læger med erfaring inden for behandling af

hæmatologiske maligniteter.

Ved behandling af recidiveret eller refraktær B-prækursor ALL anbefales indlæggelse på hospitalet

ved initiering af behandlingen de første 9 dage af den første cyklus og de første 2 dage af den anden

cyklus som et minimum.

Ved behandling af Philadelphia-kromosom-negativ MRD-positiv B-prækursor ALL anbefales

indlæggelse på hospitalet de første 3 dage af den første cyklus og de første 2 dage af de efterfølgende

cyklusser som et minimum.

Hos patienter med anamnestisk eller aktuel klinisk relevant patologi i centralnervesystemet (CNS)

(se pkt. 4.4) anbefales indlæggelse på hospitalet de første 14 dage af den første cyklus som et

minimum. I den anden cyklus anbefales indlæggelse i mindst 2 dage, og den kliniske vurdering bør

baseres på tolerancen over for BLINCYTO i den første cyklus. Der skal udvises forsigtighed, da der er

observeret tilfælde, hvor de første neurologiske hændelser er opstået sent.

I forbindelse med alle efterfølgende cyklusstarter og reinitiering (hvis for eksempel behandlingen

afbrydes i 4 timer eller mere) anbefales opsyn af sundhedspersonale eller indlæggelse på hospitalet.

Infusionsposerne med BLINCYTO skal klargøres til infusion i 24 timer, 48 timer, 72 timer eller

96 timer. Se afsnittet ”Administration”.

Dosering

Recidiveret eller refraktær B-prækursor ALL

Patienterne kan få 2 behandlingscyklusser. En enkelt behandlingscyklus består af 28 dages (4 ugers)

kontinuerlig infusion. Hver behandlingscyklus er adskilt af et 14 dages (2 ugers) behandlingsfrit

interval.

Patienter, der har opnået komplet remission (CR/CRh*) efter 2 behandlingscyklusser, kan få op til

yderligere 3 cyklusser med BLINCYTO konsolidationsbehandling, baseret på en individuel vurdering

af fordele kontra risici.

Anbefalet daglig dosis efter patientvægt. Patienter, der vejer 45 kg eller derover, får en fast dosis, og

for patienter, der vejer under 45 kg, udregnes dosis efter patientens legemsoverfladeareal (BSA).

Patientvægt

Cyklus 1

Efterfølgende cyklusser

Dag 1-7

Dag 8-28

Dag 29-42

Dag 1-28

Dag 29-42

Over eller lig

med 45 kg

(fast dosis)

9 mikrog/dag

kontinuerlig

infusion

28 mikrog/dag

kontinuerlig

infusion

14 dages

behandlingsfrit

interval

28 mikrog/dag

kontinuerlig

infusion

14 dages

behandlingsfrit

interval

Under 45 kg

(BSA-baseret

dosis)

5 mikrog/m

dag ved

kontinuerlig

infusion

(må ikke

overskride

9 mikrog/dag)

15 mikrog/m

dag ved

kontinuerlig

infusion

(må ikke

overskride

28 mikrog/dag)

15 mikrog/m

dag ved

kontinuerlig

infusion

(må ikke

overskride

28 mikrog/dag)

Præmedicinering og anbefalinger til anden medicinering

Hos voksne patienter bør intravenøs dexamethason 20 mg administreres 1 time inden initiering af hver

cyklus med BLINCYTO–behandling.

Hos pædiatriske patienter bør dexamethason 10 mg/m

(må ikke overskride 20 mg) administreres oralt

eller intravenøst 6 til 12 timer inden påbegyndelse af BLINCYTO (cyklus 1, dag 1). Dette bør

efterfølges af dexamethason 5 mg/m

oralt eller intravenøst inden for 30 minutter før påbegyndelse af

BLINCYTO (cyklus 1, dag 1).

Anvendelse af antipyretika (fx paracetamol) anbefales for at reducere pyreksi i de første 48 timer af

hver behandlingscyklus.

Intratekal kemoterapeutisk profylakse anbefales inden og under behandling med BLINCYTO for at

forebygge ALL-recidiv i centralnervesystemet.

Forbehandling af patienter med stor tumorbyrde

Patienter med ≥ 50 % leukæmiske blastceller i knoglemarv eller et antal leukæmiske blastceller i

perifert blod på > 15.000/mikroliter behandles med dexamethason (ikke over 24 mg/dag).

MRD-positiv B-prækursor ALL

Hvis det overvejes at bruge BLINCYTO som behandling af Philadelphia-kromosom-negativ

MRD-positiv B-prækursor ALL, skal kvantificerbart MRD bekræftes i en valideret analyse med en

minimumssensitivitet på 10

(se pkt. 5.1). Klinisk test af MRD skal, uanset den valgte teknik, udføres

af et kvalificeret laboratorie, som er bekendt med teknikken, og ifølge veletablerede tekniske

retningslinjer.

Patienterne kan få 1 cyklus som induktionsbehandling efterfulgt af op til 3 yderligere cyklusser af

BLINCYTO som konsolideringsbehandling. En enkelt behandlingscyklus af BLINCYTO induktions-

eller konsolideringsbehandling er 28 dages (4 ugers) kontinuerlig intravenøs infusion adskilt af et

14 dages (2 ugers) behandlingsfrit interval (samlet 42 dage). Størstedelen af de patienter, som reagerer

på blinatumomab, opnår respons efter 1 cyklus (se pkt. 5.1). Derfor skal den behandlende læge

vurdere de potentielle fordele og risici i forbindelse med fortsat behandling af patienter, som ikke viser

hæmatologisk og/eller klinisk bedring efter 1 behandlingscyklus.

Anbefalet dosis (for patienter, der vejer mindst 45 kg):

Behandlingscyklus(ser)

Induktionscyklus 1

Dag 1-28

Dag 29-42

28 mikrog/dag

14 dages behandlingsfrit interval

Konsolideringscyklusser 2-4

Dag 1-28

Dag 29-42

28 mikrog/dag

14 dages behandlingsfrit interval

Præmedicinering og anbefalinger til anden medicinering

Intravenøs prednison 100 mg eller tilsvarende (fx dexamethason 16 mg) bør administreres 1 time

inden initiering af hver cyklus med BLINCYTO-behandling.

Anvendelse af antipyretika (fx paracetamol) anbefales for at reducere pyreksi i de første 48 timer af

hver behandlingscyklus.

Intratekal kemoterapeutisk profylakse anbefales inden og under behandling med BLINCYTO for at

forebygge ALL-recidiv i centralnervesystemet.

Dosisjusteringer

For patienter med recidiveret eller refraktær B-prækursor ALL og patienter med

Philadelphia-kromosom-negativ MRD-positiv B-prækursor ALL, der får BLINCYTO, bør det

overvejes at seponere BLINCYTO midlertidigt eller permanent i tilfælde af følgende alvorlige

(grad 3) eller livstruende (grad 4) toksiciteter (se pkt. 4.4): cytokinfrigivelsessyndrom,

tumorlysesyndrom, neurologisk toksicitet, forhøjede leverenzymer og andre klinisk relevante

toksiciteter.

Hvis en afbrydelse af behandlingen efter en bivirkning ikke varer mere end 7 dage, fortsættes samme

cyklus op til i alt 28 dages infusion, inklusive dagene før og efter afbrydelsen i den pågældende

cyklus. Hvis en afbrydelse på grund af en bivirkning varer længere end 7 dage, startes en ny cyklus.

Hvis det varer mere end 14 dage, før toksiciteten svinder, seponeres BLINCYTO permanent,

medmindre andet er oplyst i nedenstående tabel.

Toksicitet

Grad*

Handling for patienter,

der vejer 45 kg eller

derover

Handling for patienter,

der vejer under 45 kg

Cytokinfrigivelsessyndrom,

tumorlysesyndrom

Grad 3

Afbryd BLINCYTO, indtil

tilstanden er forsvundet, og

genstart derefter

BLINCYTO med

9 mikrog/dag. Optrap til

28 mikrog/dag efter

7 dage, hvis toksiciteten

ikke vender tilbage.

Afbryd BLINCYTO,

indtil tilstanden er

forsvundet, og genstart

derefter BLINCYTO med

5 mikrog/m

/dag. Optrap

til 15 mikrog/m

/dag efter

7 dage, hvis toksiciteten

ikke vender tilbage.

Grad 4

Seponér BLINCYTO

permanent.

Seponér BLINCYTO

permanent.

Neurologisk toksicitet

Krampeanfald

Seponér BLINCYTO

permanent, hvis der er

mere end ét krampeanfald.

Seponér BLINCYTO

permanent, hvis der er

mere end ét

krampeanfald.

Grad 3

Afbryd BLINCYTO, indtil

maksimalt grad 1 (mild) og

i mindst 3 dage. Genstart

derefter BLINCYTO med

9 mikrog/dag. Optrap til

28 mikrog/dag efter

7 dage, hvis toksiciteten

ikke vender tilbage. Ved

reinitiering

præmedicineres med en

dosis dexamethason på

24 mg. Nedtrap derefter

dexamethason trinvis over

4 dage. Seponér

BLINCYTO permanent,

hvis toksiciteten er opstået

ved 9 mikrog/dag, eller det

tager mere end 7 dage, før

toksiciteten forsvinder.

Afbryd BLINCYTO,

indtil maksimalt grad 1

(mild) og i mindst 3 dage.

Genstart derefter

BLINCYTO med

5 mikrog/m

/dag. Optrap

til 15 mikrog/m

/dag efter

7 dage, hvis toksiciteten

ikke vender tilbage.

Seponér BLINCYTO

permanent, hvis

toksiciteten er opstået ved

5 mikrog/m

/dag, eller

det tager mere end

7 dage, før toksiciteten

forsvinder

Grad 4

Seponér BLINCYTO

permanent.

Seponér BLINCYTO

permanent.

Toksicitet

Grad*

Handling for patienter,

der vejer 45 kg eller

derover

Handling for patienter,

der vejer under 45 kg

Forhøjede leverenzymer

Grad 3

Afbryd BLINCYTO, hvis

det er klinisk relevant,

indtil maksimalt grad 1

(mild). Genstart derefter

BLINCYTO med

9 mikrog/dag. Optrap til

28 mikrog/dag efter

7 dage, hvis toksiciteten

ikke vender tilbage.

Afbryd BLINCYTO, hvis

det er klinisk relevant,

indtil maksimalt grad 1

(mild). Genstart derefter

BLINCYTO med

5 mikrog/m

/dag. Optrap

til 15 mikrog/m

/dag efter

7 dage, hvis toksiciteten

ikke vender tilbage.

Grad 4

Overvej at seponere

BLINCYTO permanent.

Overvej at seponere

BLINCYTO permanent.

Andre klinisk relevante

(ifølge den behandlende

læge) bivirkninger

Grad 3

Afbryd BLINCYTO indtil

maksimalt grad 1 (mild).

Genstart derefter

BLINCYTO med

9 mikrog/dag. Optrap til

28 mikrog/dag efter

7 dage, hvis toksiciteten

ikke vender tilbage.

Afbryd BLINCYTO

indtil maksimalt grad 1

(mild). Genstart derefter

BLINCYTO med

5 mikrog/m

/dag. Optrap

til 15 mikrog/m

/dag efter

7 dage, hvis toksiciteten

ikke vender tilbage.

Grad 4

Overvej at seponere

BLINCYTO permanent.

Overvej at seponere

BLINCYTO permanent.

* Baseret på NCI’s Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.0. Grad 3 er alvorlig,

og grad 4 er livstruende.

Specielle populationer

Ældre personer

Der er ikke behov for justering af dosis til ældre patienter (≥ 65 år), se pkt. 5.1. Der er begrænset

erfaring med anvendelse af BLINCYTO til patienter på ≥ 75 år.

Nedsat nyrefunktion

På baggrund af farmakokinetiske analyser er der ikke behov for justering af dosis til patienter med

mild til moderat nyredysfunktion (se pkt. 5.2). BLINCYTOs sikkerhed og effekt er ikke blevet

undersøgt hos patienter med alvorlig nyresvækkelse.

Nedsat leverfunktion

På baggrund af farmakokinetiske analyser forventes der ingen virkning af leverfunktionen ved

baseline på blinatumomabs eksponering, og justering af initialdosis er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

BLINCYTOs sikkerhed og effekt er ikke blevet undersøgt hos patienter med alvorlig leversvækkelse.

Pædiatrisk population

BLINCYTOs sikkerhed og virkning hos børn < 1 år er endnu ikke klarlagt. Der er ingen data for børn

< 7 måneder. De foreliggende data for børn er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1.

Administration

Vigtigt: Skyl ikke BLINCYTO-infusionsslangen eller det intravenøse kateter, især ved skift af

infusionsposer. Skylning ved skift af pose eller ved afslutning af infusionen kan medføre en for

stor dosis og deraf følgende komplikationer. Ved administration via et venekateter med flere

lumener, skal BLINCYTO infunderes gennem en selvstændig åbning.

For instruktioner om håndtering og klargøring af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

BLINCYTO infusionsvæske, opløsning, administreres som en kontinuerlig intravenøs infusion, der

tilføres med en konstant flow hastighed med anvendelse af en infusionspumpe i et tidsrum på op til

96 timer.

BLINCYTO infusionsvæske, opløsning, skal administreres med anvendelse af en intravenøs slange

med et sterilt, pyrogenfrit 0,2 mikrometer integreret filter med lav proteinbinding.

Startvolumen (270 ml) er mere end den volumen, der administreres til patienten (240 ml), for at tage

højde for klargøringen af den intravenøse slange og for at sikre, at patienten får den fulde dosis af

BLINCYTO.

Infunder BLINCYTO-opløsningen i henhold til instruktionerne på apoteksetiketten på den klargjorte

pose med en af følgende konstante infusionshastigheder:

En infusionshastighed på 10 ml/t i 24 timer

En infusionshastighed på 5 ml/t i 48 timer

En infusionshastighed på 3,3 ml/t i 72 timer

En infusionshastighed på 2,5 ml/t i 96 timer

Valget af infusionsvarighed skal træffes af den behandlende læge under hensyntagen til, hvor ofte

infusionsposen skal skiftes. Den målsatte terapeutiske dosis BLINCYTO, der tilføres, er den samme.

Udskiftning af infusionspose

Af hensyn til steriliteten skal infusionsposen udskiftes for mindst hver 96 timer af sundhedspersonalet.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Neurologiske hændelser

Der er observeret neurologiske hændelser, herunder hændelser med fatalt udfald. Neurologiske

hændelser grad 3 (CTCAE version 4.0) eller derover (alvorlige eller livstruende) efter initiering af

blinatumomab omfattede encefalopati, kramper, taleforstyrrelser, bevidsthedsforstyrrelser, konfusion

og desorientering samt koordinations- og balanceforstyrrelser. Blandt patienter, der havde en

neurologisk hændelse, var mediantiden indtil første hændelse inden for to ugers behandling, og

størstedelen af hændelserne forsvandt efter afbrydelse af behandlingen og førte sjældent til seponering

af behandlingen med BLINCYTO.

Ældre patienter kan være mere modtagelige over for alvorlige neurologiske hændelser såsom

kognitive forstyrrelser, encefalopati og konfusion.

Patienter med neurologiske tegn og symptomer (for eksempel svimmelhed, hypæstesi, hyporefleksi,

tremor, dysæstesi, paræstesi, svækket hukommelse) i anamnesen udviste øget forekomst af

neurologiske hændelser (såsom tremor, svimmelhed, konfusion, encefalopati og ataksi). Hos disse

patienter var mediantiden til den første neurologiske hændelse inden for den første behandlingscyklus.

Der er begrænset erfaring med patienter med anamnetisk eller aktuel klinisk relevant patologi i CNS

(fx epilepsi, kramper, parese, afasi, slagtilfælde, alvorlige hjerneskader, demens, Parkinsons sygdom,

cerebellar sygdom, organisk hjernesyndrom, psykose), da disse patienter har været udelukket fra

kliniske studier. Der er mulighed for forhøjet risiko for neurologiske hændelser i denne population. De

potentielle fordele ved behandlingen skal nøje opvejes mod risikoen for neurologiske hændelser, og

der skal udvises øget forsigtighed ved administration af BLINCYTO til disse patienter.

Der er begrænset erfaring med anvendelse af blinatumomab til patienter med dokumenteret aktiv ALL

i CNS eller cerebrospinalvæske (CSV). Der er dog patienter, som er blevet behandlet med

blinatumomab i kliniske studier efter fjernelse af CSV-blastceller med behandling rettet mod CNS (for

eksempel intratekal kemoterapi). Behandling med BLINCYTO kan derfor initieres, når CSV er renset.

Det anbefales at gennemføre en neurologisk undersøgelse på patienterne, inden behandling med

BLINCYTO starter, og at patienterne monitoreres klinisk for tegn og symptomer på neurologiske

hændelser (fx en skrivetest). Behandling af disse tegn og symptomer, indtil de er forsvundet, kan

nødvendiggøre enten midlertidig afbrydelse eller permanent seponering af BLINCYTO (se pkt. 4.2).

Sekundær profylakse med passende antikonvulsiva (fx levetiracetam) anbefales i tilfælde af

krampeanfald.

Infektioner

Der er observeret alvorlige infektioner hos patienter, der fik blinatumomab, herunder sepsis,

pneumoni, bakteriæmi, opportunistiske infektioner og infektioner på kateterstedet, hvoraf nogle var

livstruende eller fatale. Voksne patienter med ECOG-status 2 (præstationsstatus ifølge

Eastern

Cooperative Oncology Group

) ved baseline havde øget forekomst af alvorlige infektioner

sammenlignet med patienter med ECOG-status < 2. Der er begrænset erfaring med anvendelse af

BLINCYTO til patienter med en aktiv, ukontrolleret infektion.

Patienter, der får BLINCYTO, skal monitoreres klinisk for tegn og symptomer på infektion og

behandles om nødvendigt. Behandlingen af infektioner kan nødvendiggøre enten midlertidig

afbrydelse eller seponering af BLINCYTO (se pkt. 4.2).

Cytokinfrigivelsessyndrom og infusionsreaktioner

Der er indberettet cytokinfrigivelsessyndrom (CRS), som kan være livstruende eller fatal (grad ≥ 4),

hos patienter, der fik BLINCYTO (se pkt. 4.8).

Alvorlige bivirkninger, der kan være tegn og symptomer på CRS, omfattede pyreksi, asteni,

hovedpine, hypotension, forhøjet total bilirubin og nausea. Disse bivirkninger førte normalt ikke til

seponering af BLINCYTO. Mediantiden indtil indtræden af CRS-hændelsen var 2 dage. Patienterne

skal monitoreres nøje for tegn og symptomer på disse bivirkninger.

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) og kapillær lækage-syndrom (CLS, fx hypotension,

hypoalbuminæmi, ødem og hæmokoncentration) har almindeligvis været forbundet med CRS

(se pkt. 4.8). Patienter med kapillær lækage-syndrom skal behandles med det samme.

Der er i ikke almindelige tilfælde indberettet hæmofagocytisk histiocytose/makrofag-

aktiveringssyndrom (MAS) i forbindelse med CRS.

Klinisk kan infusionsreaktioner være svære at skelne fra manifestationer af CRS (se pkt. 4.8).

Infusionsreaktionerne opstod generelt hurtigt inden for 48 timer efter infusionens start. Nogle patienter

har imidlertid rapporteret om infusionsreaktioner, der opstod forsinket eller i senere cyklusser.

Patienterne skal observeres nøje for infusionsreaktioner, især i forbindelse med iværksættelse af første

og anden behandlingscyklus, og behandles om nødvendigt. Anvendelse af antipyretika (fx

paracetamol) anbefales for at reducere pyreksi i de første 48 timer af hver cyklus. For at mindske

risikoen for CRS er det vigtigt at initiere BLINCYTO (cyklus 1, dag 1-7) i den initialdosis, der

anbefales under pkt. 4.2.

Behandlingen af disse hændelser kan nødvendiggøre enten midlertidig afbrydelse eller seponering af

BLINCYTO (se pkt. 4.2).

Tumorlysesyndrom

Der er observeret tumorlysesyndrom (TLS), som kan være livstruende eller fatal (grad ≥ 4), hos

patienter, der fik BLINCYTO.

Der bør træffes passende profylaktiske foranstaltninger, herunder intensiv hydrering og anti-

hyperurikæmisk behandling (såsom allopurinol eller rasburicase), til forebyggelse og behandling af

TLS under behandling med BLINCYTO – især hos patienter med højere leukocytose eller stor

tumorbyrde. Patienterne skal monitoreres nøje for tegn og symptomer på TLS, herunder kontrol af

nyrefunktion og væskebalance, i de første 48 timer efter den første infusion. I kliniske studier udviste

patienter med moderat nyresvækkelse øget forekomst af TLS sammenlignet med patienter med mild

nyresvækkelse eller normal nyrefunktion. Behandlingen af disse hændelser kan nødvendiggøre enten

midlertidig afbrydelse eller seponering af BLINCYTO (se pkt. 4.2).

Neutropeni og febril neutropeni

Der er observeret neutropeni og febril neutropeni, herunder livstruende tilfælde, hos patienter, der fik

BLINCYTO. Laboratorieparametre (herunder, men ikke begrænset til antal hvide blodlegemer og

absolutte neutrofiler) bør kontrolleres regelmæssigt under infusionen af BLINCYTO, især i de første

9 dage af den første cyklus, og behandles om nødvendigt.

Forhøjede leverenzymer

Behandling med BLINCYTO var forbundet med forbigående stigninger i leverenzymer. Størstedelen

af hændelserne blev observeret inden for den første uge efter behandlingens start og krævede ikke

afbrydelse eller seponering af BLINCYTO (se pkt. 4.8).

Alaninaminotransferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT), gammaglutamyltransferase

(GGT) og total bilirubin i blodet bør monitoreres inden behandlingens start og under behandling med

BLINCYTO, især i de første 48 timer af de første to cyklusser. Behandlingen af disse hændelser kan

nødvendiggøre enten midlertidig afbrydelse eller seponering af BLINCYTO (se pkt. 4.2).

Pancreatitis

Der er indberettet livstruende eller fatal pancreatitis hos patienter, der fik BLINCYTO i kliniske

studier og efter markedsføring af produktet. Behandling med højdosis-steroider kan i nogle tilfælde

have været en del af årsagen til pancreatitis.

Patienterne skal monitoreres nøje for tegn og symptomer på pancreatitis. En evaluering af patienterne

kan omfatte en objektiv undersøgelse, laboratorieprøver til serumamylase og serumlipase samt

abdominal billeddiagnostik, for eksempel ultralyd og andre egnede diagnostiske tiltag. Behandlingen

af pancreatitis kan nødvendiggøre enten midlertidig eller permanent seponering af BLINCYTO

(se pkt. 4.2).

Leukoencefalopati, herunder progressiv multifokal leukoencefalopati

Der er observeret ændringer på kranielle magnetisk resonans scanning (MRI)-optagelser, der viste

leukoencefalopati, hos patienter, der fik BLINCYTO. Dette var især patienter, der havde fået tidligere

behandling med bestråling af kraniet og antileukæmisk kemoterapi (herunder systemisk højdosis-

methotrexat eller intratekal cytarabin). Den kliniske betydning af disse billeddiagnostiske ændringer er

ukendt.

På grund af muligheden for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) skal patienterne

monitoreres for tegn og symptomer. I tilfælde af mistænkelige hændelser bør konsultation hos en

neurolog, MRI af hjernen og undersøgelse af cerebrospinalvæsken (CSV) overvejes, se pkt. 4.8.

Immunisering

Sikkerheden af immunisering med levende virusvacciner under eller efter behandling med

BLINCYTO er ikke undersøgt. Vaccination med levende virusvacciner anbefales ikke i mindst 2 uger,

inden behandling med BLINCYTO starter, under behandlingen, og indtil B-lymfocytterne er vendt

tilbage til de normale værdier efter den sidste behandlingscyklus.

På grund af muligheden for depletering af B-celler hos nyfødte efter eksponering for blinatumomab

under graviditeten skal nyfødte monitoreres for depletering af B-celler, og vaccinationer med levende

virusser skal udsættes, indtil barnets antal B-celler igen er inden for det normale område (se pkt. 4.6).

Kontraception

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 48 timer

efter behandlingen med BLINCYTO (se pkt. 4.6).

Medicineringsfejl

Der er set medicineringsfejl i forbindelse med behandling med BLINCYTO. Det er meget vigtigt, at

anvisningerne til klargøring (herunder rekonstitution og fortynding) og administration følges nøje for

at minimere risikoen for medicineringsfejl (herunder underdosering og overdosering) (se pkt. 4.2).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium i en 24 timers infusion, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier. Resultaterne fra en test

in vitro

med humane

hepatocytter tyder på, at blinatumomab ikke påvirker aktiviteterne af CYP450-enzymer.

Initiering af behandling med BLINCYTO forårsager forbigående frigivelse af cytokiner i de første

dage af behandlingen. Dette kan undertrykke CYP450-enzymer. Patienter, der får lægemidler, som er

CYP450- og transportsubstrater med et smalt terapeutisk indeks, bør monitoreres for bivirkninger

(fx warfarin) eller lægemiddelkoncentrationer (fx cyclosporin) i dette tidsrum. Dosis af det samtidigt

anvendte lægemiddel skal justeres efter behov.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke udført studier af reproduktionstoksiciteten af blinatumomab. I en undersøgelse af den

embryo-føtale udviklingstoksicitet, der blev gennemført på mus, krydsede det murine surrogat-

molekyle placenta og inducerede ikke embryotoksicitet eller teratogenicitet (se pkt. 5.3). De

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/561522/2020

EMEA/H/C/003731

Blincyto (blinatumomab)

En oversigt over Blincyto og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Blincyto, og hvad anvendes det til?

Blincyto er et lægemiddel til behandling af en type blodkræft kaldet B-celle-prækursor akut lymfatisk

leukæmi (ALL), hos patienter i alderen 1 år og opefter, når sygdommen er vendt tilbage (recidiveret)

eller ikke er bedret ved tidligere behandling (refraktær).

Blincyto anvendes også hos voksne, som er blevet behandlet for B-prækursor ALL og har minimal

residual sygdom (dvs. påviselige kræftceller i kroppen).

Blincyto anvendes hos såkaldte Philadelphia-kromosom-negative (Ph-negative) patienter, dvs.

patienter, hvis kræftceller ikke har det abnorme Philadelphia-kromosom, og hos såkaldte CD19-

positive patienter, dvs. patienter, der har proteinet CD19 på deres kræftceller.

Blincyto kan også anvendes hos "Philadelphia-kromosom-positive" (Ph-positive) patienter, når

forudgående behandling med mindst to lægemidler af typen tyrosinkinasehæmmere ikke har virket, og

når der ikke findes andre behandlingsmuligheder.

Blincyto indeholder det aktive stof blinatumomab.

ALL er sjælden, og Blincyto blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 24. juli 2009.

Yderligere information om lægemidler til sjældne sygdomme kan findes her

Hvordan anvendes Blincyto?

Blincyto fås kun på recept, og behandling bør indledes af en læge med erfaring i behandling af

patienter med blodkræft.

Blincyto gives ved infusion (drop) i en vene, ved brug af en pumpeanordning.

Ved behandling af recidiveret eller refraktær B-prækursor ALL afhænger dosis af patientens vægt.

Blincyto gives som en kontinuerlig infusion under en behandlingsserie af 4 ugers varighed. Hver serie

adskilles af 2 ugers pause i behandlingen. Patienter, der ikke udviser tegn på kræft efter to serier, kan

gennemgå op til tre yderligere behandlingsserier med Blincyto, hvis fordelene opvejer risiciene for

patienten.

Ved behandling af patienter med minimal residual sygdom afhænger dosis af patientens legemsvægt.

Blincyto gives som en kontinuerlig infusion under en behandlingsserie af 4 ugers varighed. Patienter

Blincyto (blinatumomab)

EMA/561522/2020

Side 2/4

kan gennemgå op til tre yderligere behandlingsserier med Blincyto, der hver indledes efter 2 ugers

pause i behandlingen.

Før de modtager Blincyto, bør patienterne tage lægemidler, der forebygger feber og

infusionsreaktioner. Patienter bør desuden injiceres med kemoterapeutiske lægemidler i området

omkring rygsøjlen for at forhindre leukæmi i nervesystemet.

Behandlingen kan afbrydes eller helt stoppes i tilfælde af visse bivirkninger.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Blincyto, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Blincyto?

Ved B-prækursor ALL sker der det, at visse celler, der danner B-celler (en type hvide blodlegemer),

formerer sig for hurtigt og til sidst erstatter de normale blodlegemer.

Det aktive stof i Blincyto, blinatumomab, er et antistof, der er beregnet til at binde sig til et protein

(CD19), som findes på B-celler, herunder ALL-celler. Det binder sig også til et protein (CD3) på T-celler

(en anden type hvide blodlegemer).

Det betyder, at Blincyto fungerer som en "bro", der bringer T-celler og B-celler sammen og får T-

cellerne til at frigive stoffer, som efterhånden dræber de kræftramte B-celler.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Blincyto?

Blincyto er blevet undersøgt i to hovedstudier med deltagelse af voksne med B-prækursor ALL, hos

hvem leukæmien var vendt tilbage eller ikke var blevet bedre efter tidligere behandling. Patienterne fik

Blincyto i op til fem behandlingsserier, og Blincyto blev ikke sammenlignet med andre behandlinger.

Virkningen blev hovedsageligt målt på procentdelen af patienter, hvis ALL blev bedre efter to

behandlingsserier, dvs. ud fra tegn på, at leukæmien var svundet, og at blodcelletallene var

normaliseret eller forbedret.

I det første studie, der omfattede 189 patienter med Ph-negativ B-prækursor ALL, sås der en bedring

hos 43 % (81 ud af 189) af de patienter, der fik Blincyto. Hos størstedelen af de ALL-patienter, der

oplevede en bedring, var der ingen tegn på kræftceller. Patienterne levede i gennemsnit ca. 6

måneder, før kræften vendte tilbage, hvilket gjorde det muligt for egnede patienter at få foretaget en

blodstamcelletransplantation.

Det andet studie omfattede patienter med Ph-negativ B-prækursor ALL, som tidligere var blevet

behandlet med mindst to tyrosinkinasehæmmere. Resultaterne viste, at 36 % (16 ud af 45) af ALL-

patienterne oplevede en bedring.

Et studie med 70 børn i alderen 1 år og derover med Ph-negativ B-prækursor ALL viste, at sygdommen

forsvandt hos 33 % af de patienter, der fik Blincyto.

Blincyto er også blevet undersøgt i et hovedstudie med 116 patienter med minimal residual sygdom. I

studiet blev Blincyto ikke sammenlignet med andre behandlinger. Resultaterne viste, at ca. 78 % af

patienterne ikke havde målelige tilbageværende kræftceller efter behandling med Blincyto.

Hvilke risici er der forbundet med Blincyto?

De hyppigste bivirkninger ved Blincyto (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

infektioner, feber, infusionsrelaterede reaktioner (såsom feber, ændret blodtryk og udslæt),

Blincyto (blinatumomab)

EMA/561522/2020

Side 3/4

hovedpine, febril neutropeni (lavt antal neutrofiler (en type hvide blodlegemer) med feber), anæmi

(lavt antal røde blodlegemer), ødem (hævelse på grund af væskeophobning), neutropeni, leukopeni

(lavt antal hvide blodlegemer), trombocytopeni (lavt antal blodplader), ændringer i leverfunktionen

påvist i blodprøver, skælven, rygsmerter, kulderystelser, lavt blodtryk, lavt niveau af immunglobuliner

(antistoffer), cytokinfrigivelsessyndrom (en livstruende tilstand, der kan forårsage feber, opkastning,

åndenød, smerter og lavt blodtryk), hurtig hjerterytme, søvnløshed, smerter i arme og ben, hoste og

udslæt.

De alvorligste bivirkninger var infektioner, neutropeni med eller uden feber, neurologiske hændelser

(f.eks. forvirring, skælven, svimmelhed, følelsesløshed eller snurren), cytokinfrigivelsessyndrom og

tumorlysesyndrom (en livstruende komplikation forårsaget af nedbrydningen af kræftceller). Den

fuldstændige liste over bivirkninger af Blincyto fremgår af indlægssedlen.

Blincyto må ikke gives til kvinder, der ammer. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Blincyto godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Blincyto opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet bemærkede, at Blincyto er gavnligt for

højrisikopatienter (voksne og børn) med Ph-negativ B-prækursor ALL, der har få

behandlingsmuligheder og generelt dårlige prognoser. Det er også gavnligt for voksne, der er blevet

behandlet for B-prækursor ALL, og som har høj risiko for, at kræften vender tilbage. Blincyto er også

effektivt hos voksne Ph-positive patienter, hos hvem tidligere behandling med lægemidler af typen

tyrosinkinasehæmmere ikke har virket.

Sikkerhedsprofilen for Blincyto blev anset for acceptabel, forudsat at anbefalingerne om dets

anvendelse overholdes.

Blincyto fik en "betinget godkendelse", men virksomheden har fremlagt mere dokumentation om

lægemidlet, og agenturet henstillede til, at markedsføringstilladelsen for Blincyto ikke længere bør

være betinget.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Blincyto?

Virksomheden, der markedsfører Blincyto, vil fremlægge data fra to studier, der undersøger

sikkerheden ved og anvendelsen af Blincyto i klinisk praksis.

Virksomheden vil desuden udlevere oplysningsmateriale til patienter og sundhedspersoner om,

hvordan de skal give Blincyto, og hvordan de skal håndtere risiciene med lægemidlet. Patienter vil

også få udleveret et patientinformationskort.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Blincyto.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Blincyto løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Blincyto vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Blincyto (blinatumomab)

EMA/561522/2020

Side 4/4

Andre oplysninger om Blincyto

Blincyto fik en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 23. november 2015.

Denne blev ændret til en fuldgyldig markedsføringstilladelse den 18. juni 2018.

Further information on Blincyto can be found on the Agency’s website:

ema.europa.eu/medicines/Human/EPAR/blincyto.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information