Bicalutamid "Orion" 50 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-01-2021

Aktiv bestanddel:
BICALUTAMID
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
L02BB03
INN (International Name):
BICALUTAMIDE
Dosering:
50 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
45337
Autorisation dato:
2010-07-01

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bicalutamid Orion 50 mg filmovertrukne tabletter

bicalutamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalutamid Orion

Sådan skal du tage Bicalutamid Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bicalutamid Orion er et lægemiddel fra gruppen, der er kendt som ikke-steroide anti-androgener. Det

aktive stof bicalutamid blokerer for de mandlige kønshormoners (androgeners) uønskede virkninger og

hæmmer derved cellevæksten i blærehalskirtlen.

Bicalutamid Orion anvendes til voksne mænd til behandling af kræft i blærehalskirtlen, hvis du også får

medicin, der kaldes luteiniserende hormonfrigørende hormon (LHRH)-analoger f.eks. gonadorelin, eller

hvis du har fået eller snart skal have foretaget en kirurgisk fjernelse af testiklerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Bicalutamid Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Bicalutamid Orion

hvis du er allergisk over for bicalutamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bicalutamid Orion

(angivet i punkt 6)

hvis du er en kvinde

hvis tabletterne skal gives til børn eller unge

hvis du tager terfenadil eller astemizol, som anvendes til behandling af allergier eller cisaprid, som

anvendes til behandling af halsbrand og sure opstød.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Bicalutamid Orion

hvis du har en leversygdom. Din læge kan beslutte at tage blodprøver, mens du tager denne

medicin, for at kontrollere om din leverfunktion er i orden.

hvis du har sukkersyge. Behandling med bicalutamid samtidig med luteiniserende

hormonfrigørende hormon (LHRH)-analoger kan ændre niveauet af dit blodsukker. Din dosis af

insulin og/eller medicin for sukkersyge, som tages gennem munden, skal måske ændres.

hvis du har hjerte- eller karsygdomme, herunder hjerterytmeproblemer (hjertearytmier) eller er i

behandling med medicin for disse sygdomme. Risikoen for hjerterytmeproblemer kan øges ved

brug af Bicalutamid Orion.

hvis du tager blodfortyndende medicin eller medicin til at forhindre blodpropper.

hvis du tager Bicalutamid Orion bør du og/eller din partner bruge prævention, mens du er i

behandling med Bicalutamid Orion og i 130 dage efter behandling med Bicalutamid Orion, fordi

antiandrogen behandling kan forårsage morfologiske ændringer i sædceller. Tal med lægen, hvis du

har spørgsmål om prævention. Se også afsnittet ”Graviditet, amning og frugtbarhed”.

Sollys eller ultravioletlys (UV-lys)

Undgå direkte udsættelse for kraftigt sollys eller UV-lys, mens du er i behandling med Bicalutamid Orion.

Der er blevet rapporteret om sjældne tilfælde af lysfølsomhedsreaktioner hos patienter som tager

bicalutamid. Søg lægehjælp hvis du får en lysfølsomhedsreaktion, som er vedvarende og/eller alvorlig.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Bicalutamid Orion

Hvis du tager bicalutamid sammen med et af følgende lægemidler, kan såvel virkningen af bicalutamid

som af det andet lægemiddel påvirkes.

Før du tager Bicalutamid Orion, skal du fortælle det til lægen, hvis du tager eller for nyligt har taget nogen

af følgende lægemidler:

ciclosporin (anvendes til at hæmme immunsystemet for at forhindre og behandle afstødning af et

transplanteret organ eller knoglemarv). Dette er fordi bicalutamid kan øge indholdet af et stof der

kaldes kreatinin i blodet, og din læge vil måske tage blodprøver for at kontrollere dette.

midazolam (medicin som anvendes mod angst før en operation eller visse undersøgelser eller som

bedøvelse før og under en operation). Fortæl det til lægen eller tandlægen at du tager bicalutamid,

hvis du skal have foretaget en operation eller er meget angst på et sygehus.

terfenadin eller astemizol, som anvendes til behandling af allergier eller cisaprid, som anvendes til

behandling af halsbrand og sure opstød (se afsnit 2, Tag ikke Bicalutamid Orion).

en type medicin, der kaldes calciumblokkere f.eks. diltiazem eller verapamil. De anvendes til

behandling af hjerteproblemer, hjertekramper og højt blodtryk.

blodfortyndende medicin f.eks. warfarin.

cimetidin mod sure opstød eller mavesår.

ketoconazol, medicin mod infektion med svamp.

Bicalutamid Orion kan påvirke eller påvirkes af nogle typer medicin, som anvendes til at behandle

hjerterytmeproblemer (f.eks. quinidin, procainamid, amiodaron og sotalol) eller kan øge risikoen for

hjerterytmeproblemer, når det anvendes med nogle typer medicin (f.eks. metadon (bruges til

smertelindring og som en del af afgiftningen ved stofmisbrug), moxifloxacin (et antibiotikum),

antipsykotika som bruges mod alvorlige, psykiske sygdomme.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug af Bicalutamid Orion sammen med mad og drikke

Du behøver ikke at tage tabletterne sammen med mad, men de skal synkes hele med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Bicalutamid Orion må aldrig anvendes af kvinder.

Bicalutamid Orion kan forårsage en periode med nedsat eller ingen frugtbarhed hos mænd.

Se også afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin skulle ikke påvirke din evne til at køre eller anvende maskiner. Nogle kan dog føle sig

søvnige eller sløve, mens de tager denne medicin. Du rådes til ikke at udføre disse aktiviteter, hvis du lider

af svimmelhed eller sløvhed. Du bør udvise særlig forsigtighed, hvis du alligevel kører bil eller anvender

maskiner. Hvis du synes din medicin gør dig søvnig, skal du tale med til læge eller apoteket, før du kører

eller anvender maskiner.

Bicalutamid Orion indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Bicalutamid Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis af denne medicin er én tablet én gang dagligt. Den skal synkes hel med et glas vand.

Dosis kan tages med eller uden mad. Forsøg at tage din dosis på samme tidspunkt hver dag.

Du skal begynde at tage disse tabletter mindst 3 dage før du starter behandling med LHRH-analoger f.eks.

gonadorelin, eller samtidig med at du skal have foretaget en kirurgisk fjernelse af testiklerne.

Brug til børn og unge:

Denne medicin må ikke gives til patienter i alderen under 18 år.

Hvis du har taget for mange Bicalutamid Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Bicalutamid Orion, end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag de resterende tabletter og pakningen med, så lægen kan se hvad du har taget. Han eller hun kan

beslutte at kontrollere dine kropsfunktioner, indtil virkningen af bicalutamid er aftaget.

Hvis du har glemt at tage Bicalutamid Orion

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tror du har glemt at tage en dosis af bicalutamid.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Bicalutamid Orion

Du må ikke holde op med at tage medicinen, selv hvis du føler dig rask, med mindre din læge har sagt, at

du skal gøre det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får nogen af følgende symptomer, skal du straks fortælle det til lægen eller tage på den nærmeste

skadestue. Disse er meget alvorlige bivirkninger.

Alvorlig allergisk reaktion, der forårsager hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan

forårsage besvær med at synke eller trække vejret, eller alvorlig kløe med hævede knuder

Alvorlig kortåndethed eller pludselig forværring af kortåndethed, muligvis med hoste eller feber.

Nogle patienter der tager bicalutamid får betændelse i lungerne, der kaldes ”interstitiel

lungesygdom”.

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, forårsaget af leverproblemer (herunder leversvigt).

Andre mulige bivirkninger ved denne medicin er:

Meget almindelig (påvirker flere end l ud af 10 brugere)

brystømhed

udvikling af bryster hos mænd

hedeture

svimmelhed

smerter i maven eller underlivet

forstoppelse

kvalme

blod i urinen (hæmaturi)

svaghedsfølelse

hævede hænder, fødder, arme eller ben (ødem)

lavt indhold af røde blodlegemer i blodet (blodmangel)

Almindelig (påvirker 1 til 10 ud af 100 brugere)

nedsat sexlyst

depression

søvnighed

for meget mavesyre

luft i tarmene

ændring i leverfunktion herunder forhøjede leverenzym-værdier, forhindret udløb af galde

(kolestase) eller gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)

hårtab

usædvanlig kraftig behåring

tør hud

udslæt

hudkløe

erektionsproblemer

vægtøgning

nedsat appetit

brystsmerter

blodprop i hjertet

hjertesvigt

Ikke almindelig (påvirker 1 til 10 ud af 1.000 brugere)

allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner). Symptomer på dette kan omfatte: hududslæt,

kløe, nældefeber, afskalning, blisterdannelse eller skorpedannelse på huden, hævelse af ansigt eller

hals, læber, tunge eller svælg, som kan forårsage besvær med at trække vejret eller at synke.

betændelse i lungerne, der kaldes interstitiel lungesygdom. Symptom på dette kan være alvorlig

åndenød med hoste eller feber.

Sjælden (påvirker 1 til 10 ud af 10.000 brugere)

leversvigt

øget følsomhed af huden over for sollys.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

ekg-ændringer (QT-forlængelse).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bicalutamid Orion indeholder:

Aktivt stof: bicalutamid. Hver tablet indeholder 50 mg bicalutamid.

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: lactosemonohydrat, magnesiumstearat, crospovidon (type A),

povidon K-29/32, natriumlaurilsulfat.

Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket: lactosemonohydrat, hypromellose, macrogol 4000,

titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tabletterne er hvide, runde, hvælvede filmovertrukne tabletter, præget med BCM50 på den ene side.

Pakningsstørrelser

Tabletterne fås i æsker med blisterkort med 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140,

200, 280 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige: Bicalutamid Orion

Denne indlægsseddel blev senest ændret 8/2018.

Læs hele dokumentet

8. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Bicalutamid "Orion", filmovertrukne tabletter 50 mg

0.

D.SP.NR.

26728

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bicalutamid "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 50 mg bicalutamid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 60,44 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, mærket med BCM 50 på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af avanceret prostatacancer i kombination med luteiniserende hormon-

frigørende hormon-analog (LHRH-analog)-terapi eller kirurgisk kastration.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne mænd, herunder ældre patienter

Dosis er en tablet med 50 mg oralt daglig sammen med eller uden mad, altid på samme

tidspunkt (normalt morgen eller aften).

Tabletterne skal synkes hele med væske.

Behandling med bicalutamid skal påbegyndes mindst 3 dage før behandling med en

LHRH-analog indledes eller på samme tidspunkt som kirurgisk kastration.

dk_hum_45337_spc.doc

Side 1 af 8

Pædiatrisk population

Bicalutamid er ikke indiceret til børn eller unge.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Der er ingen

erfaring med brug af bicalutamid til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion. Der kan

forekomme øget akkumulering af lægemidlet hos patienter med moderat til alvorligt nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Bicalutamid er kontraindiceret til kvinder og børn (se pkt. 4.6).

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Det er kontraindiceret at anvende bicalutamid samtidig med terfenadin, astemizol eller

cisaprid (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Initiering af behandling bør foregå under direkte tilsyn af en specialist.

Bicalutamid metaboliseres i omfattende grad i leveren. De foreliggende data tyder på, at

elimineringen kan være langsommere hos personer med alvorligt nedsat leverfunktion, og

dette kan medføre øget akkumulering af bicalutamid. Bicalutamid skal derfor anvendes

med forsigtighed hos patienter med moderat til alvorligt nedsat leverfunktion.

Det bør overvejes at kontrollere leverfunktionen regelmæssigt pga. potentielle

leverforandringer. De fleste forandringer forventes at indtræffe i løbet af de første

6 måneders behandling med bicalutamid.

Der er set sjældne tilfælde af alvorlig leverpåvirkning og leversvigt i forbindelse med brug

af bicalutamid, og der har været rapporteret tilfælde med dødelig udgang (se pkt. 4.8).

Behandlingen med bicalutamid bør ophøre, hvis forandringerne er alvorlige.

Der er observeret nedsat glucosetolerance hos mænd, der får LHRH-agonister. Dette kan

manifestere diabetes eller mangel på glykæmisk kontrol hos patienter med præeksisterende

diabetes. Det bør derfor overvejes at overvåge blodsukkeret hos patienter, der får

bicalutamid i kombination med LHRH-agonister.

Det er påvist, at bicalutamid hæmmer cytochrom P450 (CYP 3A4), og der bør udvises

forsigtighed, hvis bicalutamid gives samtidig med lægemidler, der hovedsageligt

metaboliseres via CYP 3A4 (se pkt. 4.3 og 4.5).

Lysfølsomhedsreaktioner er blevet rapporteret i sjældne tilfælde hos patienter, der tager

bicalutamid. Patienterne bør rådes til at undgå direkte eksponering over for overdreven sol-

eller UV-lys under behandlingen med bicalutamid, og brugen af solcremer bør overvejes. I

dk_hum_45337_spc.doc

Side 2 af 8

tilfælde, hvor lysfølsomhedsreaktionen er mere vedvarende og/eller alvorlige, bør der

iværksættes en passende symptomatisk behandling.

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med

risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, som samtidigt får

lægemidler, som kan forlænge QT-intervallet (se pkt. 4.5), skal lægen afveje forholdet

mellem fordele og risici, herunder risikoen for torsade de pointes, før initiering af

Bicalutamid "Orion".

Antiandrogen behandling kan muligvis forårsage morfologiske ændringer i spermatozoer.

Selvom virkningen af bicalutamid på sædmorfologi ikke er blevet evalueret, og der ikke er

indberettet sådanne ændringer for patienter, som fik bicalutamid, bør patienter og/eller

deres partnere anvende tilstrækkelig antikonception under og i 130 dage

(20 uger/4.5 måned) efter behandling med bicalutamid.

En potensering af coumarins antikoagulerende virkninger er blevet rapporteret hos

patienter, som samtidig modtager behandling med bicalutamid, hvilket kan resultere i en

øget protrombintid (PT) og International Normaliseret Ratio (INR). Nogle tilfælde har

været forbundet med risiko for blødning. Tæt monitorering af PT/INR tilrådes, og

dosisjustering af antikoagulanter bør overvejes (se pkt. 4.5 og 4.8).

Hjælpestoffer

Bicalutamid "Orion" indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke påvist farmakologiske eller farmakokinetiske interaktioner mellem bicalutamid

og LHRH-analoger.

In vitro-studier viste, at bicalutamids (R)-enantiomer er en CYP 3A4-hæmmer med en

mindre hæmmende virkning på CYP 2C9-, 2C19- og 2D6-aktivitet.

Selvom kliniske studier, hvor antipyrin er anvendt som markør for cytochrom P450 (CYP)-

aktivitet, ikke viser tegn på lægemiddelinteraktionspotentiale med bicalutamid, blev den

gennemsnitlige midazolameksponering (AUC) øget med op til 80 % efter samtidig

administration med bicalutamid i 28 dage. For lægemidler med et snævert terapeutisk

indeks kan en sådan stigning have betydning. Samtidig brug af terfenadin, astemizol og

cisaprid er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3), der skal derfor udvises forsigtighed ved

samtidig administration af bicalutamid og forbindelser som ciclosporin og

calciumantagonister. Dosisreduktion kan være påkrævet for disse lægemidler, specielt ved

påvisning af en øget virkning eller øgede bivirkninger. For ciclosporin anbefales det at

monitorere plasmakoncentration og klinisk tilstand tæt efter initiering eller seponering af

behandling med bicalutamid.

Der skal udvises forsigtighed ved administration af bicalutamid og andre lægemidler, som

hæmmer lægemiddeloxidering, som f.eks. cimetidin og ketoconazol. Det kan teoretisk set

medføre en øget plasmakoncentration af bicalutamid, hvilket teoretisk set kunne medføre

en øget forekomst af bivirkninger.

dk_hum_45337_spc.doc

Side 3 af 8

In vitro-studier har vist, at bicalutamid kan fortrænge coumarin-antikoagulanten warfarin

fra dens proteinbindingssted. Der er rapporteret forøget effekt af warfarin og andre

coumarin-antikoagulanter, når de administreres samtidig med bicalutamid. Hvis

bicalutamid gives til patienter, der samtidig modtager coumarin-antikoagulanter, anbefales

det derfor at monitorere PT/INR nøje og overveje dosisjustering af antikoagulanter (se pkt.

4.4 og 4.8).

Idet androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet, skal samtidig brug af

Bicalutamid "Orion" og lægemidler, der er kendt for at forlænge QT-intervallet eller

lægemidler, der er i stand til at fremkalde torsades de pointes såsom klasse IA (f.eks.

quinidin, disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),

antiarytmika, metadon, moxifloxacin, antipsykotika osv., overvejes nøje (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Bicalutamid er kontraindiceret til kvinder og må ikke gives til gravide kvinder eller

kvinder, der ammer.

Fertilitet

I dyreforsøg er der blevet observeret reversibel forringelse af mandlig fertilitet (se

pkt. 5.3). En periode med subfertilitet eller infertilitet bør derfor antages hos mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Bicalutamid påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Det bør dog bemærkes, at der lejlighedsvist kan forekomme somnolens.

Patienter påvirket heraf skal udvise forsigtighed.

4.8

Bivirkninger

I dette afsnit er frekvensen af bivirkninger defineret som følgende: Meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden

1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

de tilgængelige data).

Tabel 1

: bivirkningshyppighed

Systemorganklasse

Hyppighed

Bicalutamid 50 mg

(+LHRH-analog)

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Anæmi

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktioner,

angioneurotisk ødem og

urticaria

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Nedsat libido, depression

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Svimmelhed

Somnolens

Hjerte

Almindelig

Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data)

Myokardieinfarkt (der har

været rapporteret om dødelig

udgang)

Hjertesvigt

QT-forlængelse (se pkt. 4.4. og

4.5)

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hedeture

dk_hum_45337_spc.doc

Side 4 af 8

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Interstitiel lungesygdom

(der

er rapporteret dødsfald).

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Almindelig

Abdominalsmerter, obstipation,

kvalme

Dyspepsi, flatulens

Lever og galdeveje

Almindelig

Hepatotoksicitet,

leverforandringer

(herunder

hypertransaminasæmi,

kolestase, gulsot)

Sjælden

Leversvigt

(der er rapporteret

dødsfald).

Hud og subkutane lidelser

Almindelig

Sjælden

Alopeci, hirsutisme/fornyet

vækst af hår, tør hud, pruritus,

udslæt

Fotosensitivitet

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Hæmaturi

Det reproduktive system og

mammae

Meget almindelig

Gynækomasti og

brystspænding

Almindelig

Erektil dysfunktion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Asteni, ødem

Almindelig

Brystsmerter

Undersøgelser

Almindelig

Vægtstigning

observeret i et farmako-epidemiologisk studie af LHRH-agonister og antiandrogener anvendt til

behandling af prostatacancer. Det viste sig at risikoen var øget når bicalutamid 50 mg blev anvendt i

kombination med LHRH-agonister, men der var ingen stigning i risikoen når bicalutamid 150 mg blev

anvendt som monoterapi til behandling af prostatacancer.

Anført som en bivirkning efter gennemgang af post-marketing data. Hyppighed er fastlagt ud fra

forekomsten af rapporterede bivirkninger med interstitiel pneumoni i den randomiserede

behandlingsperiode i 150 mg EPC-studierne.

Leverforandringer er sjældent alvorlige og var ofte forbigående, fortog sig eller bedredes ved fortsat

behandling eller efter behandlingsophør.

Anført som en bivirkning efter gennemgang af post-marketing data. Hyppighed er fastlagt ud fra

forekomsten af rapporterede bivirkninger med leversvigt hos patienter, der blev behandlet i bicalutamid-

open-label-armen i 150 mg EPC-studierne.

Kan reduceres ved samtidig kastration.

Øget PT/INR: Rapporter over coumarin-antikoagulanters interaktion med bicalutamid er

blevet indberettet i postmarketing-undersøgelser (se pkt. 4.4 og 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

dk_hum_45337_spc.doc

Side 5 af 8

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen erfaring med overdosering hos mennesker. Der eksisterer intet specifikt

antidot; behandlingen bør være symptomatisk. Dialyse vil sandsynligvis ikke hjælpe, da

bicalutamid i høj grad er proteinbundet og ikke genfindes uændret i urinen. Det er indiceret

med almindelig understøttende behandling med hyppig kontrol af vitale funktioner.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 02 BB 03. Antiandrogener.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Bicalutamid er et nonsteroidt antiandrogen uden anden endokrin aktivitet. Det bindes til

androgene receptorer uden at aktivere genekspression, hvorved det hæmmer den androgene

stimulering. Det er denne hæmning, der fører til regression af prostatatumorer. Klinisk kan

seponering af behandling med bicalutamid hos en lille gruppe patienter udløse et

"antiandrogent abstinenssyndrom".

Bicalutamid er et racemat med antiandrogen virkning, der næsten udelukkende skyldes

(R)-enantiomeren.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Bicalutamid absorberes godt efter oral administration. Der er ingen dokumentation for, at

lægemidlets biotilgængelighed påvirkes i klinisk relevant grad af fødeindtagelse.

(S)-enantiomeren udskilles hurtigt sammenlignet med (R)-enantiomeren, hvor sidstnævnte

har en plasmahalveringstid på cirka en uge.

Når bicalutamid indtages regelmæssigt hver dag, er plasmakoncentrationen af (R)-

enantiomeren ca. ti gange større end af (S)-enantiomeren, hvilket skyldes (R)-

enantiomerens lange plasmahalveringstid.

En dosis på 50 mg bicalutamid daglig vil resultere i en steady-state-koncentration af (R)-

enantiomeren på 9 mikrogram/ml. Af det samlede antal enantiomerer i plasma ved steady

state udgør (R)-enantiomeren 99 %, hvilket har en afgørende betydning for den

terapeutiske virkning.

(R)-enantiomerens farmakokinetik er uafhængig af alder, nedsat nyrefunktion eller let til

moderat nedsat leverfunktion. Det er påvist, at (R)-enantiomeren udskilles langsommere

fra plasma hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Bicalutamid har stor proteinbinding (racemat 96 %, (R)-bicalutamid 99,6 %) og

metaboliseres i udstrakt grad (ved oxidation og omdannelse til glucuronid), og dets

metabolitter elimineres via nyrer og i galden i omtrent samme forhold.

I kliniske studier hos mænd, der fik bicalutamid 150 mg, sås en gennemsnitlig

koncentration af (R)-bicalutamid i sæden på 4,9 mikrogram/ml. Det er potentielt kun en

dk_hum_45337_spc.doc

Side 6 af 8

mindre mængde bicalutamid, der overføres til en kvindelig partner ved samleje, og den

udgør ca. 0,3 mikrogram/kg. Denne mængde er mindre end den, der inducerer forandringer

af afkom hos forsøgsdyr.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bicalutamid er en ren og potent androgenreceptorantagonist hos forsøgsdyr og mennesker.

Stoffets væsentligste sekundære farmakologiske virkning er induktion af CYP450-

afhængige "mixed function" oxidaser i leveren. Enzyminduktion er ikke observeret hos

mennesker. Forandringer i mål-organer hos dyr er tydeligt relaterede til bicalutamids

primære og sekundære farmakologiske virkningsmekanisme. Disse omfatter involution af

androgenafhængige væv, thyroidea, hyperplasi af leverceller og Leydigske celler samt

neoplasier eller cancer, forstyrrelse af kønsdifferentiering hos hanligt afkom, reversibel

fertilitetsnedsættelse hos hanner. Genotoksicitetsstudier afslørede ikke mutagent potentiale

for bicalutamid. Alle de bivirkninger, der blev set i dyrestudier, anses for at være

artsspecifikke og ikke at have relevans for behandlingen af patienter med klinisk indiceret

behandlingsbehov.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Povidon K-29/32

Crospovidon (type A)

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

Overtræk

Lactosemonohydrat

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 4000

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel har ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/Al blisterpakning i æske.

Pakningsstørrelser

5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 og 280 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

dk_hum_45337_spc.doc

Side 7 af 8

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

45337

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. juli 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. januar 2021

dk_hum_45337_spc.doc

Side 8 af 8

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information