Azithromycin "Stada" 40 mg/ml pulver til oral suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-10-2020

Aktiv bestanddel:
Azithromycinmonohydrat
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
J01FA10
INN (International Name):
azithromycin monohydrate
Dosering:
40 mg/ml
Lægemiddelform:
pulver til oral suspension
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
45866
Autorisation dato:
2010-02-24

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Azithromycin Stada 40 mg/ml pulver til oral suspension

Azithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Azithromycin Stada til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Azithromycin Stada

Sådan skal du tage Azithromycin Stada

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Azithromycin er et antibiotika. Det tilhører en gruppe antibiotika som kaldes makrolider. Det anvendes

til behandling af infektioner, som skyldes bakterier.

Azithromycin Stada kan anvendes til behandling af:

- infektioner i luftvejene såsom bronkitis, lungebetændelse

- infektioner i mandler og svælg samt bihulebetændelse

- infektioner i øret

- infektioner i hud eller blødt væv, med undtagelse af brandsår

- infektioner i urinrøret og livmoderhalsen, som er forårsaget af bakterien klamydia.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end angivet i denne indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE AZITHROMYCIN STADA

Tag ikke Azithromycin Stada:

- hvis du er allergisk overfor azithromycin eller over for andre typer af makrolid- eller ketolid

antibiotika eller er allergisk over for andre af indholdsstofferne i Azithromycin Stada (angivet i punkt

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Azithromycin Stada.

Informer din læge inden behandlingen, hvis du lider af en eller flere af følgende sygdomme:

Leverproblemer: Din læge vil muligvis overvåge din leverfunktion eller stoppe behandlingen.

Nyreproblemer: Hvis du har alvorlige nyreproblemer, skal dosis muligvis justeres.

Diarré forårsaget af Clostridium difficile. Dette er set ved brug af næsten alle antibiotika,

inklusive azithromycin. Symptomerne kan være alt fra mild diarré til alvorlig betændelse af

tyktarmen, som forårsager bl.a. mavesmerter, appetitløshed, kramper eller feber.

Neurologiske eller psykiske sygdomme.

Forværring eller opståen af myasthenia gravis (en muskelsygdom, hvor musklerne gradvis

bliver svagere) er blevet rapporteret.

Hjerteproblemer, f.eks. svagt hjerte (hjertesvigt), meget langsom hjerterytme, uregelmæssig

hjerterytme eller en uregelmæssighed ”langt QT syndrom” (ses på elektrokardiogram), da

azithromycin kan øge risikoen for unormal hjerterytme.

Problemer med elektrolytforstyrrelser især lave niveauer af magnesium eller kalium i blodet.

Informer din læge, hvis du tager nogen ergotderivater som ergotamin (anvendes til behandling af

migræne), da denne type lægemiddel ikke bør tages samtidig med Azithromycin Stada.

Brug af anden medicin sammen med Azithromycin Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du bør

IKKE

tage Azithromycin Stada sammen med nogen af de følgende lægemidler:

Ergolinbaserede lægemidler

(f.eks. ergotamin anvendes til behandling af migræne; cabergolin

og pergolid brugt til at behandle Parkinson’s sygdom) – på grund af den høje risiko for

ergotforgiftning.

Medicin, der ændrer EKG mønstre

, som lægemidler til behandling af irregulær hjerterytme

klasse IA (natriumkanal-blokkere, f.eks. quinidin, procainamid og disopyramid) og klasse III

(kaliumkanal-blokkere, f.eks. amiodaron, dofetelid, sotalol, ibutilid), cisaprid (bruges til at

behandle tilbageløb af mavesyre og forstoppelse) og terfenadin (bruges til at behandle allergiske

reaktioner) og antipsykotika (f.eks. pimozid), medicin mod depression (f.eks. citalopram) og

nogle særlige andre antibiotika, som tilhører en gruppe kaldet fluoroquinoloner (f.eks.

moxifloxacin og levofloxacin) - pga. risikoen for at udvikle uregelmæssig hjerterytme, som kan

blive livstruende.

Det er specielt vigtigt at nævne, før du tager denne medicin:

- Theophyllin (anvendes mod astma): effekten af theophyllin kan øges

- Warfarin eller lignende medicin, der anvendes for at forhindre blodpropper: samtidig brug kan øge

risikoen for blødninger

- Ciclosporin (nedsætter immunforsvaret for at forebygge og behandle afstødning af et transplanteret

organ eller knoglemarv): Hvis samtidig brug er nødvendig, vil din læge tage regelmæssige blodprøver

og muligvis justere din dosis

- Digoxin (hjertemedicin): digoxinniveauet øges muligvis. Din læge kan foretage en blodprøve.

- Syreneutraliserende lægemidler (anvendes ved fordøjelsesproblemer): se afsnit 3.

- Fluconazol (bruges til behandling af svampeinfektioner)

- Cisaprid (mavemedicin), terfenadin (anvendes ved høfeber). Samtidig brug af disse kan forårsage

hjerteforstyrrelser.

- Nelfinavir (anvendes til behandling af HIV- infektioner): samtidig anvendelse kan øge risikoen for

bivirkninger

- Zidovudin, også kaldet azidothymidin/AZT (bruges til behandling af AIDS)

- Alfentanil (anvendes som narkosepræparat) eller astemizol (anvendes mod høfeber): samtidig brug

med azithromycin kan øge effekten af disse lægemidler.

- Statiner, f.eks. atorvastatin (anvendes til at sænke kolesteroltallet): Samtidig anvendelse med

azithromycin kan medføre unormal muskelnedbrydning, som kan føre til nyreproblemer

(rhabdomyolyse)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke anvende Azithromycin Stada under graviditet, medmindre lægen specifikt har anbefalet

det.

Azithromycin udskilles i modermælken. Amning bør derfor ophøre. Du kan tale med lægen om at

pumpe mælk ud og smide den ud under behandlingen eller at anvende et andet antibiotika.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Azithromycin Stada kan påvirke evnen til at udføre bestemte hverv som f.eks. at færdes i trafikken eller

betjene maskiner, pga. svimmelhed og kramper.

Azithromycin Stada indeholder saccharose og aspartam

Dette lægemiddel indeholder 3,7 mg saccharose pr. 5 ml suspension. Dette bør der tages højde for hos

patienter med diabetes mellitus (sukkersyge). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Aspartam er en kilde til fenylalanin, og det kan være skadeligt for patienter med fenylketouri (PKU,

Føllings sygdom).

3.

SÅDAN SKAL DU TAG AZITHROMYCIN STADA

Azithromycin Stada bør altid tages i nøje overensstemmelse med din læges instruktioner. Du bør tale

med din læge eller apoteket, hvis du er usikker.

Dosering for voksne og børn, som vejer mere end 45 kg:

Azithromycin tages som 3- eller 5 dages forløb:

3 dages forløb: Tag 12,5 ml (500 mg) daglig i 3 dage.

5 dages forløb:

o Tag 12,5 ml (500 mg) på dag 1

o Tag 6,25 ml (250 mg) på dag 2, 3, 4 og 5

Ved behandling af infektioner i urinrør eller livmoderhals som skyldes klamydia, er dosis 25 ml (1000

mg) der tages på en gang som enkeltdosis.

Børn, som vejer under 45 kg:

Azithromycin er ikke egnet til brug hos børn under 1 år.

Azithromycin tages som 3- eller 5 dages forløb. Den daglige dosis beregnes ud fra barnets vægt.

De følgende tabeller viser de anbefalede doser:

3 dages behandling:

Vægt

Dag 1-3

10 kg

2,5 ml

12 kg

3 ml

14 kg

3,5 ml

16 kg

4 ml

17-25 kg

5 ml

26-35 kg

7,5 ml

36-45 kg

10 ml

>45 kg

12,5 ml

5 dages behandling:

Vægt

Dag 1

Dag 2-5

10 kg

2,5 ml

1,25 ml

12 kg

3 ml

1,5 ml

14 kg

3,5 ml

1,75 ml

16 kg

4 ml

2 ml

17-25 kg

5 ml

2,5 ml

26-35 kg

7,5 ml

3,75 ml

36-45 kg

10 ml

5 ml

>45 kg

12,5 ml

6,25 ml

Dosering til behandling af ondt i halsen er en undtagelse. Lægen kan ordinere en anden dosis.

Patienter med nyre- eller leverproblemer.

Du bør informere din læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer, da din læge kan være nødsaget til at

ændre den normale dosering.

Tag denne medicin 1 gang daglig. Den kan tages med eller uden mad.

En bitter eftersmag kan undgås ved at drikke frugtjuice direkte efter indtagelse.

Samtidig indtagelse af Azithromycin Stada og medicin mod fordøjelsesproblemer

Hvis du har brug for at tage et syreneutraliserende middel mod fordøjelsesproblemer, så skal du tage

Azithromycin Stada mindst en time før eller to timer efter det syreneutraliserende middel.

Udmåling af dosis

Denne medicin udleveres sammen med en 10 ml sprøjte med inddelinger for hver 0,25 ml. Denne

anvendes sammen med en adaptor, der passer ned i flasken. For at afmåle medicinen:

Ryst flasken

Sæt adaptoren i flaskens hals

Sæt enden af sprøjten ind i adaptoren

Vend flasken på hovedet

Træk stemplet tilbage til den ønskede dosis

Vend flasken om igen, tag sprøjten ud, lad adaptoren sidde i flasken og luk flasken.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har brug for hjælp til at udmåle dosis.

Indtagelse af medicinen ved hjælp af sprøjten:

Sørg for at barnet sidder op.

Put spidsen af sprøjten forsigtigt ind i barnets mund. Sørg for at sprøjtens spids peger ind mod

indersiden af kinden.

Tryk langsomt stemplet i bund, så væsken løber ud i barnets mund. Lad være med at sprøjte

væsken hurtigt ud.

Giv barnet tid til at synke medicinen.

Tilberedning af medicinen

Medicinen vil blive tilberedt af en læge, sygeplejerske eller apoteket. For at åbne flasken, skal du

trykke ned på det børnesikrede låg og samtidig dreje.

Hvis du har brug for selv at tilberede medicinen, skal du fylde koldt vand i flasken. Brug den

medfølgende sprøjte til at afmåle den rigtige mængde vand. Den rigtige mængde vand afhænger af

flaskens størrelse:

Til 15 ml flasken (600 mg) tilsæt 8ml vand

Til 20 ml flasken (800 mg) tilsæt 10,5 ml vand

Til 22,5 ml flasken (900 mg) tilsæt 11 ml vand

Til 30 ml flasken (1200 mg) tilsæt 15 ml vand

Til 37,5 ml flasken (1500 mg) tilsæt 18,5 ml vand

Ryst flasken grundigt, så snart vandet er tilsat. Suspensionen skal kun tilberedes en gang ved

behandlingens start.

Hvis du har taget for meget Azithromycin Stada

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Azithromycin Stada, end der står i

denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget, kan du føler dig syg eller kaste op. Du kan også opleve andre bivirkninger

som forbigående døvhed og diarré. Kontakt lægen eller det nærmeste skadestue øjeblikkeligt.

Hvis det er muligt, så tag beholderen med, så du kan vise lægen, hvilken medicin du har taget.

Hvis du glemmer at tage Azithromycin Stada

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt

derefter med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage mere end 1 dosis om dagen. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Azithromycin Stada

Du bør altid fortsætte med at tage suspensionen til behandlingens afslutning, selv hvis du har det bedre.

Hvis du holder op med at tage medicinen for tidligt, kan infektionen genopstå. Der kan også opstå

bakteriel resistens overfor medicinen, og infektionen vil blive sværere at behandle.

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan du skal anvende dette lægemiddel, så spørg din læge eller

på apoteket.

4.

BIVIRKNINGER

Azithromycin Stada kan som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får dem.

Til vurdering af bivirkningerne, blev følgende definition af hyppighed anvendt:

Alvorlige bivirkninger:

Hvis du får nogen af følgende bivirkninger eller oplever alvorlige allergiske reaktioner, skal du

straks stoppe behandlingen og opsøge din læge, skadestue eller nærmeste hospital:

- Pludseligt, alvorligt vejrtrækningsbesvær og problemer med at tale og synke.

- Hævelse af læber, tunge, ansigt og hals.

- Meget svimmel eller besvimelse.

- Alvorlige hudreaktioner.

Sjældne: Pludseligt hududslæt, der er karakteriseret ved røde hudområder, besat med små pustler (små

blister fyldt med hvid/gul væske).

- Alvorligt eller kløende hududslæt, specielt i forbindelse med blæredannelse, og ømhed omkring øjne,

mund eller genitale organer (kønsorganer), som kan forårsages af Stevens-Johnsons syndrom, erythema

multiforme eller toksisk epidermal nekrose, som er alvorlige sygdomme.

Hvis du får nogen af følgende bivirkninger, skal du kontakte din læge hurtigst muligt:

- Alvorlig, længerevarende eller blodig diarré i forbindelse med mavesmerter eller feber, som kan være

tegn på alvorlig tarmbetændelse, der i sjældne tilfælde kan opstå, når man er i behandling med

antibiotika.

- Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, forårsaget af leverproblemer.

- Betændelse af bugspytkirtlen (pancreas), hvilket medfører stærke smerter i maven og ryggen.

- Hududslæt, som skyldes overfølsomhed overfor sollys.

- Usædvanlige blodudtrædninger eller blødninger.

- Uregelmæssig hjerterytme

Mulige bivirkninger

Meget almindelig (

kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

):

kvalme

diarréubehag i maven (smerter og kramper)

luft i maven (flatulens)

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

nedsat appetit (anoreksi)

svimmelhed

hovedpine

”myrekryb” (prikkende fornemmelse i hænder og fødder) (paræstesi)

smagsforstyrrelser (dysgeusi)

synsforstyrrelser

døvhed

opkastning

fordøjelsesbesvær (dyspepsi)

udslæt

kløe (pruritus)

ledsmerter (artralgi)

træthed (udmattelse)

ændringer i antallet af hvide blodlegemer, (lymfocytter/eosinofiler, basofiler., monocytter og

neutrofiler) samt et fald i mængden af bicarbonat i blodet.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

svampeinfektion (candidiasis) inklusive svampeinfektion i mundhulen

infektioner, der skyldes bakterier og svampe

skedebetændelse (vaginitis)

betændelse i lungerne (pneumoni)

øm hals (pharyngitis)

betændelse i maven og tarmene (symptomer kan være kvalme, opkastning, diarré og

mavekramper) (gastroenteritis)

åndedrætsproblemer (lidelser i åndedrætssystemet)

hævelse og irritation i næsen (rhinitis)

nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni)

forøgelse af nogle hvide blodlegemer (eosinofili)

alvorlige, allergiske reaktioner, der forårsager opsvulmning af læber, tunge eller hals

(angioødem)

allergiske reaktioner (overfølsomhed)

nervøsitet

nedsat følefornemmelse (hypæstesi)

søvnighed (somnolens)

søvnløshed (insomni)

nedsat hørelse og/eller ringen for ørene (tinnitus)

en følelse af at være svimmel eller rundtosset (vertigo)

øresmerter

hjertebanken (palpitationer)

mavebetændelse (gastritis)

forstoppelse

synkebesvær (dysfagi)

oppustet mave med symptomer med ubehag og rumlende lyde i maven (abdominal distension)

tør mund

mundsår

sure opstød

øget mundvand

leverbetændelse (hepatitis)

en alvorlig hudlidelse med udslæt, blærer, rødme og sår (Stevens Johnsons syndrom)

øget lysfølsomhed overfor sollys (fotosensibilitet)

nældefeber (urticaria)

eksem eller betændelse i huden (dermatitis)

tør hud

forøget sved (hyperhidrosis)

hævelse af ansigtet (ansigtsødem)

hævelse af ankler, fødder og fingre (ødem)

smerte

feber

brystsmerter

degenerative ledsygdomme med smerter og stivhed (osteoarthritis)

muskelsmerter (myalgi)

rygsmerter

nakkesmerter

væskeansamlinger (ødemer)

smerter i forbindelse med vandladning (dysuria)

smerter nederst i ryggen (nyresmerter)

utilpashed

generel svaghed (asteni)

rødmen

åndedrætsbesvær eller smerter ved åndedræt (dyspnø)

næseblod (epistaxis)

blødning mellem menstruationsperioderne (metrorrhagia)

lidelser i testiklerne

ændringer i blodbilledet (informer lægen, hvis du skal have taget en blodprøve)

Komplikation efter operation.

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

rastløshed (agitation)

unormal leverfunktion

blokade af galdegennemløbet fra leveren til maven, hvilket kan medføre at hud og det hvide i

øjnene bliver gulligt (kolestatisk ikterus

Meget sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

Hududslæt ledsaget af andre symptomer såsom feber, hævede kirtler og en stigning i eosinofiler

(en type hvide blodlegemer). Udslæt fremstår som små kløende røde prikker.

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

bakteriel infektion i tyktarmen (psudomembranøs colitis)

lavt antal blodplader (thrombocytopeni)

hæmolytisk anæmi (blodmangel forårsaget af unormal nedbrydning af røde blodlegemer)

alvorlige, livstruende allergiske reaktioner (anafylaksi) – inklusive hævelser i mund og svælg –

sjældent livstruende

aggressive reaktioner

angst

alvorlig konfusion (delirium)

se og høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer)

besvimelse (synkope)

krampeanfald

hyperaktivitet

forstyrrelser i lugtesansen (parosmi, anosmi)

tab af smagssansen (ageusi)

forværring eller opståen af myasthenia gravis (en muskelsygdom, hvor musklerne gradvis bliver

svagere)

uregelmæssig hjerterytme (arytmi) inklusive hurtig hjerterytme (ventrikulær takykardi)

øget risiko for QT forlængelse (som forårsager uregelmæssig hjerterytme) og Torsades de

Pointes (livstruende, hurtig hjerterytme)

unormal EKG måling (Elektrokardiogram QT forlængelse)

lavt blodtryk (hypotension)

betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

misfarvning af tungen

alvorligt og hurtigt fremskridende tab af leverfunktion (fulminant hepatitis)

leverskade og leversvigt, sjældent livstruende

toksisk epidermal nekrolyse (en meget alvorlig hudlidelse med afskalning af huden)

erythema multiforme (en hudlidelse med kløende, røde pletter)

nyrebetændelse (interstitiel nefritis)

akut nyresvigt

Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter, som har taget azithromycin til forebyggelse af

Mycobacterium Avium Complex (MAC) infektioner.

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

diarré

mavesmerter

kvalme

luft i maven (flatulens)

ubehag i maven

løs afføring

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

tab af appetit (anoreksi)

svimmelhed

hovedpine

stikkende fornemmelse i huden (paræstesi)

ændring i smagssansen (dysgeusi)

synsforstyrrelser

døvhed

hududslæt

kløe (pruritus)

ledsmerter (arthralgi)

træthed

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Nedsat følsomhed for berøring (hypoæstesi)

nedsat hørelse eller ringen for ørene (tinnitus)

anormaliteter i hjerterytmen og hjertebanken (palpitationer)

leverproblemer som hepatitis

blister/blødning på læberne, øjne, næse, mund og genitalier (kønsorganer), som kan skyldes

Stevens-Johnsons syndrom.

allergiske hudreaktioner, som at være følsom overfor sollys, rød, skallende og hævet hud

svaghed (asteni)

generel følelse af utilpashed

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

e-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter udløbsdatoen, som står på pakningen efter ”EXP:”. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Den uåbnede flaske med tørt pulver må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Den færdigblandede suspension må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

Du må ikke anvende den opløste azithromycinsuspension i mere end 5 dage efter opløsning.

Hvis du får den færdigblandede suspension fra apoteket, skal den anvendes inden 5 dage fra

udleveringen fra apoteket. Udleveringsdatoen står på apotekets etiket.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Azithromycin Stada indeholder

- Det aktive indholdsstof er azithromycinmonohydrat, svarende til 200 mg azithromycin pr. 5 ml.

- De øvrige hjælpestoffer er: Saccharose, xanthangummi (E415), hydroxypropylcellulose, vandfri

trinatriumfosfat, vandfri silica kolloid (E551), aspartam (E951), karamel (smagsstof), titandioxid

(E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Azithromycin Stada er et hvidt eller næsten hvidt, krystallinsk pulver.

Den færdige opløsning er en hvid eller næsten hvid, ensartet suspension.

Azithromycin Stada 40 mg/ml oral suspension findes i plasticbeholdere med børnesikret låg

indeholdende 15, 20, 22,5, 30 eller 37,5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis blive markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marilundvej 46 A

2730 Herlev

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Tyskland:

Azithromycin STADA 200 mg/ 5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension

zum Einnehmen

Holland

Azitromycine CF 200 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

Østrig

Azithromycin STADA 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension

zum Einnehmen

Belgien

Azithromycine EG 200mg/5ml poeder voor orale suspensie

Danmark

Azithromycin STADA

Island

Azithromycin STADA 40 mg/ml mixtúruduft, dreifa

Italien

Azitromicina Eurogenerici - 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale

Luxembourg

Azithromycine EG 200mg/5ml poudre pour suspension buvable

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2017

Læs hele dokumentet

19. oktober 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Azithromycin "Stada", pulver til oral suspension

0.

D.SP.NR.

26583

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Azithromycin "Stada"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 ml klargjort suspension indeholder 204,8 mg azithromycinmonohydrat, svarende til 200

mg azithromycin.

1 ml klargjort suspension indeholder 40,96 mg azithromycinmonohydrat, svarende til 40

mg azithromycin.

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på:

Indeholder 761,44 mg saccharose og 6,0 mg aspartam (E951) i hver tilberedt ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension

Hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Azithromycin pulver til oral suspension kan anvendes til behandling, hvor mikro-

organismer, der er følsomme over for azithromycin, har forårsaget (se pkt. 4.4 og 5.1):

Akut bakteriel Sinuitis (tilstrækkeligt diagnosticeret).

Akut bakteriel otitis media (tilstrækkeligt diagnosticeret)

Pharyngitis, tonsillitis.

Akut forværring af kronisk bronchitis (tilstrækkeligt diagnosticeret)

Mild til moderat alvorlig pneumoni erhvervet uden for sygehusmiljøet

Hud- og bløddelsinfektioner

dk_hum_45866_spc.doc

Side 1 af 19

Ukompliceret Chlamydia trachomatis urethritis og cervicitis

Der bør tages højde for officielle regler vedrørende den korrekte anvendelse af anti-

bakterielle midler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Ved ukompliceret Chlamydia trachomatis urethritis og cervicitis er doseringen 1000 mg

som en enkelt oral dosis.

Ved alle andre indikationer er doseringen af azithromycin 1500 mg, som fordeles over tre

på hinanden følgende dage (500 mg én gang daglig). Alternativt kan den samme totale

dosering (1500 mg) også indgives over fem dage med 500 mg den første dag og 250 mg én

gang daglig på dag 2 til 5.

Til behandling af disse patienter er andre lægemiddelformer tilgængelige.

Ældre

Der anvendes samme dosering til ældre som til voksne patienter. Det anbefales at udvise

forsigtighed, da ældre kan være patienter med vedvarende proarytmiske tilstande med

risiko for at udvikle hjertearytmi og torsades de pointes (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion

(GFR 10-80 ml / min) (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion

(se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Den totale dosering hos børn på 1 år og derover er 30 mg/kg, der administreres enten som

10 mg/kg en gang dagligt i tre dage eller over en 5-dages perioden med en enkelt dosis på

10 mg/kg den første dag, efterfulgt af doser på 5 mg/kg dagligt i de efterfølgende 4 dage

som vist i nedenstående tabel. Erfaring med behandling af børn under 1 år er begrænset.

Kropsvægt (kg)

3-dages

behandling

5-dages behandling

Indhold i

flasken

Dag 1-3

10 mg/kg/dag

Dag 1

10 mg/kg/dag

Dag 2-5

5 mg/kg/dag

10 kg

2,5 ml

2,5 ml

1,25 ml

15 ml

12 kg

3 ml

3 ml

1,5 ml

15 ml

14 kg

3,5 ml

3,5 ml

1,75 ml

15 ml

16 kg

4 ml

4 ml

2 ml

15 ml

17 – 25 kg

5 ml

5 ml

2,5 ml

15 ml

26 – 35 kg

7,5 ml

7,5 ml

3,75 ml

22,5 ml

36 – 45 kg

10 ml

10 ml

5 ml

30 ml

> 45 kg

12,5 ml

12,5 ml

6,25 ml

22,5 ml +

dk_hum_45866_spc.doc

Side 2 af 19

15 ml

Doseringen ved behandling af Streptococcus pyogenes-forårsaget faryngitis udgør en

undtagelse: Til behandling af Streptococcus pyogenes-forårsaget faryngitis har

azithromycin vist sig at være effektiv hos børn, når det administreres som en enkelt dosis

på 10 mg/kg eller 20 mg/kg i 3 dage med en maksimal daglig dosering på 500 mg. Den

kliniske effekt var sammenlignelig ved disse to doseringer, selvom eradikation af bakterien

var mere signifikant ved en daglig dosering på 20 mg/kg.

Penicillin er dog førstevalget til behandling af Streptococcus pyogenes-forårsaget faryn-

gitis samt til forebyggelse af deraf følgende reumatisk feber.

Indgivelsesmåde

Inden anvendelse skal pulveret rekonstitueres med vand til en hvid eller næsten hvid,

ensartet suspension, se pkt. 6.6. Efter rekonstitution kan lægemidlet administreres med en

PE/PP-sprøjte til oral anvendelse.

Bitter eftersmag i munden kan undgås ved at drikke frugtjuice umiddelbart efter

indtagelsen af lægemidlet. Azithromycinpulver til oral suspension bør gives som en enkelt

daglig dosis. Suspensionen kan tages sammen med mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, erythromycin, andre makrolidantibiotika eller

ketolidantibiotika, eller over for et eller flere af hjælpestofferne, som er nævnt i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som med erythromycin og andre makrolider er der rapporteret alvorlige allergiske

reaktioner, herunder angioneurotisk ødem og anafylaksi (sjældent dødelig), dermatologiske

reaktioner, herunder akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-Johnsons

syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (sjældent dødelig) og

lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Nogle af disse

reaktioner med azithromycin har resulteret i tilbagevendende symptomer og krævede en

længere periode med observation og behandling.

Hvis der opstår en allergisk reaktion, skal lægemiddelbehandlingen afbrydes, og der skal

indledes passende behandling. Læger skal være opmærksomme på, at de allergiske

symptomer kan forekomme igen, når symptomatisk behandling afbrydes.

Eftersom leveren er den primære eliminationsvej for azithromycin, bør anvendelsen af

azithromycin ske med forsigtighed hos patienter med signifikant leversygdom.

For azithromycin er der set tilfælde af fulminant hepatitis, der potentielt kan medføre

livstruende leversvigt (se pkt. 4.8). Nogle patienter kan have haft en allerede eksisterende

leversygdom eller kan have taget andre leverskadende lægemidler.

Hvis der opstår tegn og symptomer på dysfunktion af leveren såsom hurtigt udviklende

asteni forbundet med gulsot, mørk urin, tendens til blødning eller hepatisk encephalopati,

bør leverfunktionstests og undersøgelser udføres straks. Azithromycin administrationen

skal seponeres hvis leverdysfunktion er opstået.

Hos patienter, der behandles med ergotaminderivater, kan ergotisme forårsages af samtidig

brug af visse makrolidantibiotika. Der er ingen kendte data vedrørende en mulig

interaktion mellem ergotaminderivater og azithromycin. På grund af den teoretiske

mulighed for ergotisme bør azithromycin og ergotaminderivater ikke anvendes samtidig.

dk_hum_45866_spc.doc

Side 3 af 19

Som med anden antibiotika tilrådes det at være opmærksom på tegn på superinfektion med

ikke-følsomme mikroorganismer inkl. svampe.

Diarre associeret med Clostridium difficile (CDAD) er rapporteret ved brug af næsten alle

antibiotika, inklusiv azithormycin, og kan i alvorlighed rangere fra mild diarre til fatal

colitis. Behandling med antiobiotika ændrer tyktarmens normale flora, og kan medføre

overvækst af C. difficile.

C. difficile producerer toxin A og B, hvilket bidrager til udviklingen af CDAD.

Stammer af C. difficile der producerer hypertoxin, forårsager øget morbiditet og mortalitet,

da disse infektioner kan være resistente overfor antibiotika, og kan kræve colectomi.

CDAD skal overvejes hos alle patienter, der oplever diarre efter brug af antibiotika. Det er

nødvendigt grundigt at kigge på patientens sygehistorie, da CDAD har været rapporteret

over 2 måneder efter administration af antibiotika.

Der er rapporteret om colitis pseudomembranacea efter brugen af makrolidantibiotika.

Derfor bør denne diagnose også overvejes hos patienter, som får diarré efter påbegyndelse

af behandlingen med azithromycin.

Der er ingen erfaringer med hensyn til sikkerhed og virkning ved langvarig brug af

azithromycin til de nævnte indikationer. Ved hurtige recidiverende infektioner bør

behandling med andre antibiotika overvejes.

Brug ved nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med lettere

til moderat nedsat nyrefunktion (GFR 10-80 ml/min). Forsigtighed anbefales hos patienter

med svært nedsat nyrefunktion (GFR<10 ml/min); en 33% stigning i den systemiske

optagelse af azithromycin blev observeret (se pkt. 5.2.).

Der er set forlænget ventrikulær repolarisation og QT-interval ved behandling med andre

makrolider inklusive azithromycin (se pkt. 4.8). Derfor skal azithromycin anvendes med

forsigtighed til patienter med vedvarende proarytmiske tilstande, da de følgende tilstande

kan føre til forøget risiko for ventrikulær arytmi (inklusive torsade de pointes), som kan

føre til hjertestop (specielt hos kvinder og ældre patienter). Det gælder patienter:

Med kongenit eller dokumenteret erhvervet forlænget QT-interval.

Som får behandling med andre aktive stoffer, der forlænger QT-intervallet som f.eks.

antiarytmika i klasse IA (Quinidin og procainamid) og klasse III (dofetilide, amiodaron

og sotalol, cisaprid og terfenadin, antipsykotika så som pimozid; antidepressiva, så som

citalopram; og fluorquinoloner, så som moxifloxacin og levofloxacin.

Med elektrolytforstyrrelser, navnlig ikke i tilfælde af hypokaliæmi og

hypomagnesiæmi.

Med klinisk relevant bradykardi, hjertearytmi eller alvorlig hjerteinsufficiens.

Forværring af symptomer på myasthenia gravis og nye tilfælde af myasthenia syndrom er

set hos patienter i behandling med azithromycin (se pkt. 4.8).

Sikkerhed og effekt ved forebyggelse eller behandling af MAC hos børn er ikke fastlagt.

Følgende bør overvejes inden ordinering af azithromycin:

Azithromycin pulver til oral suspension er ikke passende til behandling af alvorlige infek-

tioner, hvor det er nødvendigt hurtigt at opnå høje koncentrationer af antibiotika i blodet.

dk_hum_45866_spc.doc

Side 4 af 19

Azithromycin er ikke førstevalg for den empiriske behandling af infektioner i områder,

hvor prævalensen af resistente isolater er 10 % eller mere (se afsnit 5.1).

I områder med en høj forekomst af erythromycin A-resistens, er det særligt vigtigt at

overveje udviklingen i mønstret af følsomhed over for azithromycin eller andre antibiotika.

Som for andre makrolider, er der indberettet om høj resistensrate for Streptococcus pneu-

moniae (>30 %) for azithromycin i nogle europæiske lande (se pkt. 5.1). Dette bør tages i

betragtning, når der behandles for Streptococcus pneumoniae-forårsagede infektioner.

Faryngitis/tonsillitis

Azithromycin er ikke førstevalg ved behandling af Streptococcus pyogenes-forårsaget

faryngitis og tonsillitis. I sådanne tilfælde og som profylakse ved akut rheumatisk feber er

penicillin førstevalg.

Pneumoni

På grund af Streptococcus pneumonis spirende resistens over for makrolider er

azithromycin ikke førstevalg til behandling af ikke-hospitalserhvervet pneumoni.

For hospitalserhvervet pneumoni bør azithromycin kun anvendes i kombination med

yderligere passende antibiotika.

Hud- og bløddelsinfektioner

Den bakterie, som hyppigst forårsager bløddelsinfektioner, Staphylococcus aureus, er ofte

resistent overfor azithromycin. Derfor betragtes en resistensbestemmelse som en

forudsætning for behandlingen af bløddelsinfektioner med azithromycin.

Sinusitis

Ofte er azithromycin ikke førstevalg til behandling af sinutitis.

Akut otitis media

Ofte er azithromycin ikke førstevalg til behandling af akut otitis media.

Inficerede brandsår

Azithromycin er ikke indiceret til behandling af inficerede brandsår.

Seksuelt

overførte sygdomme

I tilfælde af seksuelt overførte sygdomme bør samtidig infektion med T. Palladium

udelukkes.

Azithromycin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med neurologiske eller

psykiske lidelser.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 761,44 mg saccharose pr ml suspension. Dette bør tages i

betragtning for patienter med

diabetes mellitus.

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactose-

malabsorption eller sucrase-isomaltasemangel.

Dette lægemiddel indeholder 6,0 mg aspartam pr. ml suspension. Aspartam er en kilde til

fenylalanin,

og det kan være skadeligt for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings

dk_hum_45866_spc.doc

Side 5 af 19

sygdom), en sjælden genetisk lidelse, hvor fenylalanin opbygges, fordi kroppen ikke kan fjerne

den ordentligt.

Hverken non-kliniske eller kliniske data er tilgængelige til vurdering af anvendelse af

aspartam hos spædbørn under 12 uger.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 1 ml suspension,

dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Antacida

I en farmakokinetisk undersøgelse, der undersøgte effekten af samtidig administration af

antacida og azithromycin, sås ingen effekt på den totale biotilgængelighed, selvom peak-

plasmakoncentrationerne af azythromycin faldt med ca. 25 %. For patienter der tager

axithromycin og antacida, bør disse præparater ikke indtages samtidig. Azithromycin bør

indtages mindst 1 time før eller 2 timer efter antacida.

Cetirizin

Samtidig administration af en 5-dages behandling med azithromycin og 20 mg cetirizin,

resulterede ikke i farmakokinetiske interaktioner og i nogen signifikante ændringer i QT-

intervallet ved steady state hos raske frivillige.

Didanosin (dideoxyinosin)

Samtidig behandling med en daglig dosis på 1200 mg azithromycin og 400 mg didanosin

pr. dag til 6 HIV-positive patienter syntes ikke at påvirke steady state farmakokinetikken af

didanosin sammenlignet med placebo.

Digoxin og colchicin

Der har været rapporteret om, at samtidig administration af makrolider, inklusive

azithromycin og P-glycoprotein substrat, så som digoxin og colchicin, har resulteret i

forhøjet serum niveau af P-glycoprotein substrat. Muligheden for forhøjet

serumkoncentrationer af digoxin, skal derfor overvejes hvis azithromycin og P-

glucoprotein substrat, så som digoxin, administreres samtidig. Klinisk monitorering og

eventuelt monitorering af serum digoxin niveauer under behandling med azithromycin og

efter seponering er nødvendig.

Zidovudin

Enkeltdoser på 1000 mg og gentagne doser på 600 mg eller 1200 mg azithromycin havde

ingen effekt på farmakokinetikken i plasma eller på urinudskillelsen af zidovudin eller dets

glucuronidmetabolit. Øget koncentration af fosforyleret zidovudin, den kliniske aktive

metabolit, i mononukleære celler i perifert blod er set ved samtidig behandling med azi-

thromycin. Den kliniske betydning af dette er stadig uklar, men det kan være til patientens

fordel.

Azithromycin interagerer ikke signifikant med det hepatiske cytokrom P450 system. Det

forventes ikke at undergå de samme farmakokinetiske interaktioner, som ses med

erythromycin og andre makrolider. Hepatisk cytokrom P450 induktion eller inaktivering

via cytokrom-metabolit komplekset, opstår ikke med azithromycin.

Ergotaminderivater

dk_hum_45866_spc.doc

Side 6 af 19

Hos patienter, der behandles med ergotaminderivater, kan ergotisme forårsages af samtidig

brug af visse makrolidantibiotika. Der er ingen kendte data vedrørende en mulig

interaktion mellem ergotaminderivater og azithromycin. På grund af den teoretiske

mulighed for ergotisme bør azithromycin og ergotaminderivater ikke anvendes samtidig.

Farmakokinetiske undersøgelser er udført for azithromycin og de følgende lægemidler, der

er kendt for at undergå signifikant metabolisme medieret af cytokrom P450:

Atovastatin: Samtidig administration af atorvastatin (10 mg daglig) og azithromycin (500

mg daglig) ændrede ikke plasmakoncentrationen af atorvastatin (baseret på et HMG CoA-

reduktase inhiberings assay). Der har dog været rapporter efter markedsføring om tilfælde

af rhabdomyolyse hos patienter der fik azithromycin samtidig med statiner.

Carbamazepin

I en farmakokinetisk interaktionsundersøgelse med raske frivillige er der ikke set nogen

signifikant effekt på carbamazepins farmakokinetik eller dets aktive metabolit.

Cimetidin

I et farmakokinetisk studie der undersøgte virkningen af en enkelt dosis cimetidin indgivet

2 timer før azithromycin på farmakokinetikken af azithromycin, sås ingen ændring i farma-

kokinetikken af azithromycin.

Orale coumarinlignende antikoagulantia

I farmakokinetiske undersøgelser med raske, frivillige forsøgspersoner ændrede azithromy-

cin ikke den blodfortyndende effekt af en 15 mg warfarindosis. Der er rapporteret om en

øget antikoagulerende effekt ved samtidig brug af azithromycin og orale coumarinlignende

antikoagulantia. Til trods for, at der ikke er fastlagt nogen kausal sammenhæng, skal man

være opmærksom på, hvor hyppigt protrombintiden overvåges.

Ciclosporin

I et farmakokinetisk studie med raske frivillige som fik en oral dosis af azithromycin på

500 mg/dag i 3 dage, og derefter blev givet en enkelt dosis af ciclosporin 10 mg/kg oralt,

blev den resulterende C

og AUC

af ciclosporin signifikant forhøjet. Derfor bør

forsigtighed udvises før samtidig administration af disse lægemidler. Hvis

kombinationsbehandling er nødvendig, skal ciclosporinniveauet nøje overvåges, og dosis

om nødvendigt justeres.

Efavirenz

Samtidig administration af en enkelt dosis af 600 mg azithromycin og 400 mg efavirenz

daglig i 7 dage, resulterede ikke i nogen klinisk signifikante farmakokinetiske

interaktioner.

Fluconazol

Samtidig administration af en enkelt dosis af 1200 mg azithromycin ændrede ikke

farmakokinetikken af en enkelt dosis af 800 mg fluconazol. Total eksponering og

halveringstiden af azithromycin blev ikke ændret ved samtidig administration af

fluconazol. Derimod blev et klinisk insignifikant fald i C

af azithromycin (18%)

observeret.

Indinavir

dk_hum_45866_spc.doc

Side 7 af 19

Ved en dosering af 800 mg indinavir 3 gange daglig i 5 dage, havde samtidig brug af en

enkelt dosis 1200 mg azithromycin statistisk set ingen signifikant virkning på indinavirs

farmakokinetik.

Methylprednisolon

En undersøgelse af farmakokinetiske interaktioner hos raske frivillige påviste ingen

signifikant effekt på methylpredinisolons farmakokinetik.

Midazolam

Samtidig administration af azithromycin 500 mg/dag i 3 dage til raske frivillige, gav ikke

anledning til klinisk signifikante ændringer i farmakokinetikken og farmakodynamikken af

en enkelt dosis af 15 mg midazolam.

Nelfinavir

Samtidig administration af 1200 mg azithromycin som enkeltdosis og steady state nelfina-

vir (750 mg 3 gangedagligt) resulterede i en gennemsnitlig reduktion af AUC for nelfinavir

på 16 %, en stigning på henholdsvis 113 % og 136 % i AUC og C

for azithromycin.

Dosisjustering er ikke nødvendig, men patienter bør overvåges for kendte bivirkninger ved

azithromycin.

Rifabutin

Samtidig administration af azithromycin og rifabutin påvirker ikke serumniveauer af nogen

af de aktive substanser. Der er observeret neutropeni hos patienter, der blev behandlet med

azithromycin og rifabutin samtidigt. Skønt neutropeni er forbundet med brugen af rifabu-

tin, er sammenhængen med kombinationen med azithromycin ikke fastslået (se pkt. 4.8).

Sildenafil

Der var ingen tegn på virkning af azithromycin (500 mg/dag i 3 dage) på AUC og C

sildenafil eller dets metabolit hos raske mandlige frivillige.

Terfenadin

Farmakokinetiske undersøgelser har ikke vist tegn på interaktion mellem azithromycin og

terfenadin. Der har i sjældne tilfælde været rapporter hvor muligheden for en sådan

interaktion ikke helt kunne udelukkes, men der findes dog ikke specifikt bevis for at en

sådan interaktion har forekommet.

Theofyllin

Farmakokinetiske undersøgelser har ikke påvist nogen interaktion, når raske, frivillige

forsøgspersoner fik azithromycin og theofyllin samtidigt. Da interaktionerne af andre

makrolider med theofyllin er rapporteret, bør forsigtighed udvises ved tegn på forhøjet

niveau af theofyllin.

Triazolam

Samtidig administration af 500 mg azithromycin på dag 1 og 250 mg på dag 2 samt 0,125

mg triazolam på dag 2 til 14 raske frivillige, viste ikke nogen signifikant virkning på nogle

af de farmakokinetiske variable for triazolam sammenlignet med triazolam og placebo.

Trimethoprim/sulfamethoxazol

Samtidig administration af trimethoprim/sulfametoxazol (160 mg/800 mg) i 7 dage og

azithromycin1200 mg på dag 7, viste ingen signifikant virkning på peak koncentrationer,

total mængde eller udskillelsen i urinen for hverken trimethoprim eller sulfametoxazol.

dk_hum_45866_spc.doc

Side 8 af 19

Plasma koncentrationer af azithromycin var sammenlignelige til koncentrationer set i andre

undersøgelser.

Cisaprid

Cisaprid metaboliseres i leveren af enzymet CYP 3A4. Eftersom makrolider hæmmer dette

enzym, kan samtidig administration af cisaprid forårsage forlængelse af QT-intervallet,

ventrikulær arytmi samt torsade de pointes.

Astemizol, alfentanil

Der foreligger ingen data om interaktioner med astemizol, eller alfentanil. Der bør udvises

forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler og azithromycin i betragtning af den

beskrevne potensering af deres virkning under samtidig brug af makrolidantibiotikummet

erythromycin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data vedrørende anvendelse af azithromycin hos gravide. I

reproduktionsforsøg blev det vist, at azithromycin passerer placenta, men der blev ikke

påvist teratogen effekt (se pkt. 5.3). Sikkerhed vedrørende anvendelse af det aktive stof

under graviditet er ikke vist. Derfor bør azithromycin kun anvendes under graviditet hvis

fordelen opvejer risikoen.

Amning

Det har været rapporteret at azithromycin udskilles i human brystmælk, men der er ingen

tilstrækkelige og velkontrollerede kliniske forsøg med ammende kvinder, som har

karakteriseret farmakokinetikken for azithromycins udskillelse i human brystmælk.

Azithromycin bør ikke anvendes til behandling af ammende kvinder, med mindre lægen

vurderer, at den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for barnet.

Fertilitet

Fertilitetsforsøg hos rotter viste reduceret graviditetshyppighed efter administration af

azithromycin. Relevansen af dette for mennesker er ukendt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ingen kendte undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Men der bør tages hensyn til muligheden for bivirkninger såsom

svimmelhed og kramper i forbindelse med udførelse af disse aktiviteter.

4.8

Bivirkninger

Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, der er set i kliniske undersøgelser og i post-

marketing overvågning opdelt i organ klasser og hyppighed. Bivirkninger set i post-

marketing undersøgelser er vist i kursiv. Hyppigheden er defineret således:

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne nævnt efter faldende alvorlighedsgrad.

dk_hum_45866_spc.doc

Side 9 af 19

Bivirkninger der muligvis eller sandsynligvis er relateret til azithromycin baseret på

kliniske undersøgelser og post-marketing overvågning:

Organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære sygdomme

Candidiasis,

oral

candidiasis,

vaginal

infektion,

pneumoni,

svampeinfekti

on, bakterial

infektion,

pharyngitis,

gastroenteritis,

lidelser i

luftvejene,

rhinitis

Pseudomembra

nøs colitis (se

pkt. 4.4)

Blod og lymfesystemet

Leukopeni,

neutropeni

eosinofili

Thrombocytope

ni, hæmolytisk

anæmi

Immunsystemet

Angioødem,

hypersensitivit

Anafylaktisk

reaktion (se

pkt. 4.4)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Psykiske lidelser

Nervøsitet

Agitation

Aggression,

angst, delirium,

hallucinationer

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine,

paræstesi,

dysgeusi

Hypoæstesi,

somnolens,

insomnia

Synkope,

kramper,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

anosmi, ageusi,

parosmi,

myasthenia

gravis (se pkt.

4.4)

Øjne

Synsforstyrrels

Øre og labyrint

Døvhed

Nedsat

hørelse,

tinnitus,

vertigo,

ørelidelser

Hjerte

Palpitationer

Torsades de

pointes (se pkt.

4.4), arytmier

(se pkt. 4.4)

inklusiv

ventrikulær

takykardi,

forlænget QT

interval (se pkt.

4.4)

Vaskulære sygdomme

Hedeture

Hypotension

dk_hum_45866_spc.doc

Side 10 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information