Azithromycin "Orifarm" 500 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-06-2018

Aktiv bestanddel:
AZITHROMYCINDIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Orifarm Generics A/S
ATC-kode:
J01FA10
INN (International Name):
azithromycin dihydrate
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
42525

Indlægsseddel: Information til brugeren

Azithromycin Orifarm 500 mg filmovertrukne tabletter

azithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Azithromycin Orifarm

Sådan skal du tage Azithromycin Orifarm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Azithromycin er et antibiotikum. Det tilhører en gruppe af antibiotika, som kaldes makrolider.

Azithromycin Orifarm anvendes til behandling af infektioner, der skyldes mikroorganismer som f.eks.

bakterier. Dette kan f.eks. være:

Infektioner i luftvejene, f.eks. akut bronkitis eller lungebetændelse.

Infektioner i bihulerne, halsen, mandlerne eller ørerne.

Let til moderat infektion i hud og blødt væv, f.eks. infektion i hårsækkene (follikulitis),

bakterieinfektion i huden og underhuden (cellulitis), hudinfektion, hvor huden bliver skinnende

rød og hævet (rosen).

Infektion forårsaget af bakterien

Chlamydia trachomatis

(klamydia). Klamydia kan give

betændelse i urinrøret og livmoderhalsen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Azithromycin Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Azithromycin Orifarm

hvis du er allergisk over for azithromycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Azithromycin

Orifarm (angivet i pkt. 6).

hvis du er overfølsom (allergisk) over for erythromycin eller andre makrolid- eller

ketolidantibiotika.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke tage dette lægemiddel. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket, før du tager Azithromycin Orifarm.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Azithromycin Orifarm hvis

har leverproblemer: din læge kan have behov for at måle din leverfunktion eller stoppe

behandlingen.

har nyreproblemer.

har svære hjerteproblemer eller problemer med hjerterytmen (ses på et elektrokardiogram eller

EKG-apparat).

har for lav koncentration af kalium eller magnesium i blodet.

udvikler tegn på en anden infektion.

oplever forværring eller indtræden af myasthenia gravis (muskelsygdom hvor musklerne gradvist

bliver svagere).

oplever at dit nyfødte barn, der er behandlet med azithromycin, kaster op eller virker irriteret når

det spiser, skal du straks søge læge.

Stop med at tage Azithromycin Orifarm, og søg omgående læge, hvis du oplever en eller flere af

følgende alvorlige bivirkninger, mens du tager dette lægemiddel:

Hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, åndedræts- eller synkebesvær, åndenød, shock,

udslæt, som kan være alt fra kløende hududslæt til alvorlig blæredannelse på huden eller

sårdannelse på læber, øjne, næse, mund eller kønsdele. Dette kan være tegn på en svær allergisk

reaktion, angioødem eller anafylaksi.

Svær diarré, som er langvarig eller indeholder blod og slim. Dette kan være tegn på alvorlig

tarmbetændelse (colitis pseudomembranacea) eller infektioner der stammer fra bakterien

C.difficile.

Brug af anden medicin sammen med Azithromycin Orifarm

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Syreneutraliserende midler (antacida), som anvendes ved halsbrand og fordøjelsesproblemer.

Azithromycin Orifarm og syreneutraliserende midler bør ikke tages på samme tid.

Ergotamin, som bruges til behandling af migræne.

Pimozid, som anvendes til behandling af psykiske problemer.

Terfenadin, som anvendes mod høfeber. Det kan give hjerteproblemer (ses på et

elektrokardiogram eller et EKG-apparat).

Medicin som anvendes til behandling af problemer med hjerterytmen som for eksempel quinidin

eller amiodaron.

Statiner – kolesterolsænkende. Dette kan medføre bivirkningen rabdomyolyse (nedbrydning af

muskelvæv).

Zidovudin eller nelfinavir, som anvendes til behandling af HIV-infektioner. Samtidig

anvendelse af nelfinavir og azithromycin kan øge risikoen for de bivirkninger, der er beskrevet i

denne indlægsseddel.

Rifabutin, som anvendes mod tuberkulose.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler. Azithromycin

Orifarm kan øge virkningen af disse lægemidler. Lægen kan ændre din dosis:

Digoxin, som anvendes til behandling af hjerteproblemer.

Warfarin eller lignende blodfortyndende midler. Azithromycin Orifarm kan fortynde blodet

yderligere.

Ciclosporin, som anvendes til at forhindre afstødning af et organ efter transplantation. Lægen vil

regelmæssigt kontrollere dit blods indhold af ciclosporin og eventuelt ændre din dosis.

Theophyllin, som anvendes ved vejrtrækningsproblemer, f.eks. astma og kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL).

Brug af Azithromycin Orifarm sammen med mad og drikke

Tabletterne kan indtages sammen med eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, må

du ikke tage Azithromycin Orifarm, medmindre lægen udtrykkeligt har anbefalet det.

Amning

Azithromycin passerer over i modermælken. Amning bør ophøre under behandling med azithromycin,

da det er ukendt om azithromycin kan have negative virkninger på det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel kan give svimmelhed eller kramper. Hvis det sker, må du ikke køre bil, motorcykel

eller cykle og heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Azithromycin Orifarm indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Azithromycin Orifarm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Sådan skal du tage denne medicin

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.

Tabletterne må ikke knuses eller tygges.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge med en legemsvægt på 45 kg eller derover:

Den anbefalede samlede dosis er 1.500 mg. Denne dosis kan tages på to måder. Lægen vil fortælle dig,

hvordan du skal tage den.

Over 3 dage: én 500 mg tablet dagligt.

eller

Over 5 dage: én 500 mg tablet den første dag og derefter én 250 mg tablet på dag 2, 3, 4 og 5.

Du skal tage en anden dosis, hvis du har betændelse i urinrøret eller livmoderhalsen. Så skal du tage en

enkeltdosis på 1.000 mg.

Betændelse i kønsorganerne

Dosis varierer afhængig af typen af infektion.

Børn og unge med en legemsvægt under 45 kg:

Brug af tabletter anbefales ikke. Børn og unge med en legemsvægt under 45 kg bør tage andre former

af dette lægemiddel, f.eks. azithromycin suspension.

Ældre

Ingen dosisjustering er nødvendig.

Patienter med nyre- eller leverproblemer

Du skal fortælle din læge hvis du har nyre- eller leverproblemer eftersom din læge muligvis skal

ændre den sædvanlige dosis.

Hvis du har taget for mange Azithromycin Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Azithromycin Orifarm, end der

står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Medbring

medicinpakningen. Overdosering kan have følgende virkninger:

Midlertidigt høretab.

Kraftig kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.

Hvis du har glemt at tage Azithromycin Orifarm

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis det næsten er blevet tid til den næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du bliver nødt til at springe en dosis over, skal du dog stadig tage alle tabletterne. Det

betyder bare, at du afslutter behandlingsforløbet en dag senere end planlagt.

Hvis du holder op med at tage Azithromycin Orifarm

Du må ikke holde op med at tage Azithromycin Orifarm uden først at tale med lægen.

Spørg lægen, apotekespersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Azithromycin Orifarm, og søg omgående læge, hvis du oplever en eller flere af

følgende alvorlige bivirkninger – du har muligvis behov for akut behandling:

Hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, åndedræts- eller synkebesvær, udslæt, som kan være alt

fra kløende hududslæt til alvorlig blæredannelse på huden eller sårdannelse på læber, øjne, næse,

mund eller kønsdele. Dette kan være tegn på en svær allergisk reaktion og/eller angioødem (kan

forekomme hos op til én ud af 100 patienter) eller anafylaksi (Bivirkning, hvor hyppigheden ikke

er kendt).

Svær diarré, som er langvarig eller indeholder blod eller slim. Dette kan være tegn på alvorlig

tarmbetændelse (colitis pseudomembranacea) (Bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt).

Feber, rød og plettet hud, blæredannelse eller afskalning af huden, ledsmerter, hævede øjne. Dette

kan være tegn på en alvorlig reaktion som Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal

nekrolyse (Bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt).

Alvorlig lægemiddelfremkaldt reaktion (DRESS) med udslæt, feber, hævede lymfeknuder og

ændrede blodværdier (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter).

Alvorlig lægemiddelfremkaldt reaktion (AGEP) med udslæt, feber, ændrede blodværdier og

millimeter store blærer på huden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter).

Andre bivirkninger kan være:

Meget almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter

Diarre.

Almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter

Hovedpine, kvalme eller opkastning.

Mavesmerter.

Ændringer i dine blodtal, lav bikarbonatværdi i dit blod.

Ikke almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

Forstoppelse, luft i maven, betændelse i mavesækkens slimhinde (mavekatar), synkebesvær,

oppustethed, mundtørhed, bøvsen, mundsår, øget spyt produktion.

Appetitløshed.

Svimmelhed eller døsighed.

En følelse af nervøsitet, søvnløshed.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).

Muskelsmerter, ryg og nakkesmerter, hævelser og smerter leddene (osteoarthritis).

Forstyrrelser af lugte- og smagssansen, synsforstyrrelser, ørelidelser, svimmelhed.

Hududslæt og kløe, nældefeber, eksem, tør hud, unormal øget svedtendens.

Betændelse i skeden.

Vandladningsbesvær, nyresmerter.

Pletblødninger, testikellidelser.

Lungebetændelse, halsbetændelse, tilstoppet og løbende næse, infektion i mave og tarm

(mavetarmkatar).

Svampeinfektion (såsom trøske), bakterieinfektion.

Luftvejslidelser, vejrtrækningsbesvær (dyspnø), næseblødninger.

Hjertebanken (palpitationer), rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.

Nedsat antal af hvide blodlegemer.

Generelt ubehag, svaghed, træthed, ødem, brystsmerter, smerter, feber.

Unormale laboratorietests (såsom blod og lever funktionstests).

Komplikationer efter operation.

Sjældne bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter

Truende eller voldelig adfærd.

Solskoldet-lignende reaktioner.

Unormal leverfunktion, gulsot.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Nedsat antal røde blodlegemer på grund af destruktion (hæmolytisk anæmi), nedsat antal

blodplader.

Følelse af vrede, angst, uklarhed, forvirring og desorientering.

Besvimelse, hallucination.

Nedsat følesans.

En sygdom der medfører muskelsvaghed (Myasthenia gravis).

Rødmen, afskalning og hævelse af huden.

Høretab eller ringen for ørerne.

Hurtig eller uregelmæssig puls, der i nogle tilfælde kan være livstruende, ændringer i

hjerterytmen registreret ved elektrokardiogram.

Lavt blodtryk.

Misfarvning af tunge.

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

Alvorlig nedsat leverfunktion (leversvigt, hepatitis fulminant, hepatisk nekrose).

Nyreproblemer.

Tab af smag, tab eller ændring i lugtesansen

Kramper.

Ledsmerter.

Hvis du tager Azithromycin Orifarm til behandling eller forebyggelse af Mycobacterium avium

Complex

Følgende reaktioner er rapporteret unikt eller oftere ved anvendelse til Mycobacterium avium

complex:

Meget almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter

Mavesmerter, kvalme, maveubehag, løs afføring eller luft i maven

Almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter

Appetitløshed

Svimmelhed eller døsighed, fornemmelse af prikken og stikken eller følelsesløshed (paræstesi),

smagsforstyrrelser

Synsforstyrrelser.

Ørelidelser.

Hududslæt og kløe.

Ledsmerter.

Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

Nedsat følesans.

Høretab, ringen for ørerne.

Leverbetændelse.

Feber, rød plettet hud, blæredannelse eller afskalning af hud, ledsmerter, hævede øjne (Stevens-

Johnson syndrom), solskoldet-lignende reaktioner

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke Azithromycin Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azithromycin Orifarm indeholder

Aktivt stof: azithromycindihydrat svarende til 500 mg azithromycin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Kalciumhydrogenfosfat, dihydrat, hydroxypropylcellulose (E463), croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat (E572).

Tabletovertræk:

Hypromellose (E464), laktosemonohydrat, titandioxid (E171), triacetin.

Udseende og pakningsstørrelser

Azithromycin Orifarm er hvide, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "APO" på den

ene side og "AZ500" på den anden side.

Tabletterne leveres i blisterkort med 2, 3, 4, 6, 7, 10, 28, 30 eller 35 tabletter og i plastbeholder med 30

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige

Azithromycin Orifarm

Denne indlægsseddel blev senest revideret

06/2018

22. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Azithromycin ”Orifarm”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25643

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Azithromycin ”Orifarm”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder azithromycindihydrat svarende til 500 mg azithromycin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Lactosemonohydrat.

Én tablet indeholder 8,16 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

Hvide, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med "APO" på den ene side og

"AZ500" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Azithromycin Orifarm er indiceret til behandling af følgende bakterieinfektioner forårsaget

af mikroorganismer, der er følsomme over for azithromycin (se pkt. 4.4 og 5.1):

Infektion i de nedre luftveje: akut bronkitis og let til moderat pneumoni erhvervet uden

for sygehusmiljøet.

Infektion i de øvre luftveje: sinusitis og faryngitis/tonsillitis.

Akut otitis media.

Let til moderat infektion i hud og bløddele, f.eks. follikulitis, cellulitis, erysipelas.

Ukompliceret urethritis og cervicitis forårsaget af Chlamydia trachomatis.

42525_spc.doc

Side

1 af 19

Der bør tages højde for officielle regler vedrørende den korrekte anvendes af

antibakterielle midler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Azithromycin Orifarm bør indtages som en enkelt daglig dosis. Tabletterne skal synkes

hele og kan indtages med eller uden føde. Længden af behandlingen for de forskellige

infektionssygdomme angives nedenfor.

Børn og unge med en legemsvægt over 45 kg, voksne og ældre:

Den samlede dosis azithromycin er 1.500 mg, som fordeles over 3 dage (500 mg én gang

dagligt). Alternativt kan dosis fordeles over 5 dage (500 mg som en enkeltdosis den første

dag og derefter 250 mg én gang dagligt).

Ved ukompliceret urethritis og cervicitis forårsaget af Chlamydia trachomatis er

doseringen 1.000 mg som en peroral enkeltdosis.

Infektioner med Neisseria gonorrhoeae:

Genitale infektioner forårsaget af Neisseria gonorrhoeae: Disse infektioner bør behandles

af eller i samråd med en specialist i overensstemmelse med lokale

behandlingsanbefalinger. Valg af antibiotika og dosisregime bør baseres på

resistensmønsteret for det pågældende patogen.

Børn og unge med en legemsvægt under 45 kg:

Tabletterne er ikke indiceret til disse patienter. I stedet kan andre former af azithromycin

anvendes, f.eks. suspensioner.

Ældre:

Dosisjustering er ikke nødvendig til ældre. Forsigtighed tilrådes hos ældre patienter med

nuværende proarytmiske lidelser på grund af risikoen for at udvikle hjerte-arytmi og

Torsades de pointes. (Se afsnit 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(GFR 10-80 ml/min) (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, erythromycin, makrolid- eller ketolidantibiotika

eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

42525_spc.doc

Side

2 af 19

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Allergiske reaktioner:

I sjældne tilfælde er der rapporteret alvorlige allergiske (sjældent fatale) reaktioner,

herunder angioneurotisk ødem og anafylakse og dermatologiske reaktioner, herunder akut

generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk

epidermal nekrolyse (TEN) (sjældent med fatal udgang) og medikamentelt udslæt med

eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) (se pkt. 4.8). Nogle af disse reaktioner har

medført recidiverende symptomer og krævet en længere periode med observation og

behandling.

Hvis der opstår allergiske reaktioner, skal behandlingen seponeres og støttende behandling

iværksættes. Behandlere skal være opmærksomme på, at de allergiske symptomer kan

komme igen, når den symptomatiske behandling seponeres.

Nyresvigt:

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(GFR 10-80 ml/min). Forsigtighed tilrådes ved patienter med svært nedsat nyrefunktion

(GFR < 10 ml/min), da der er observeret en stigning på 33% i den systemiske eksponering

af azithromycin (se pkt. 5.2).

Leversvigt:

Da leveren er den vigtigste eliminationsvej for azithromycin, bør anvendelsen af

azithromycin ske med forsigtighed hos patienter med signifikant leversygdom. Tilfælde af

fulminant hepatitis, som potentielt kan føre til livstruende leversvigt, er blevet rapporteret i

forbindelse med azithromycin (se pkt. 4.8.). Nogle patienter kan have haft allerede

eksisterende leversygdom eller kan have taget andre hepatoksiske lægemidler. I tilfælde af

tegn og symptomer på leverdysfunktion, såsom hurtigt udviklet asteni forbundet med

gulsot, mørk urin, blødningstendes eller hepatisk encefalopati, bør leverfunktionsprøver/-

undersøgelser straks udføres. Behandlingen med azithromycin skal stoppes, hvis der er

opstået leverdysfunktion.

Infantil hypertrofisk pylorusstenose (IHP):

Der er set infantil hypertrofisk pylorusstenose hos nyfødte, der er blevet behandlet med

azithromycin inden for de første 42 dage efter fødsel. Forældre og pårørende skal

informeres om, at lægen skal kontaktes hvis barnet kaster op eller der opstår irritabilitet,

når barnet får mad.

Ergotalkaloider og Azithromycin Orifarm:

Det er påvist, at samtidig brug af ergotalkaloider og makrolidantibiotika kan accelerere

udviklingen af ergotisme. Interaktionen mellem ergotalkaloider og azithromycin er ikke

blevet undersøgt. På grund af den mulighed for ergotisme bør azithromycin og

ergotalkaloidderivater ikke anvendes samtidigt (se pkt. 4.5).

Forlænget QT-interval:

Der er set forlænget hjerterepolarisering og QT-interval, som medfører en risiko for

udvikling af hjertearytmi og torsades de pointes ved behandling med andre makrolider (se

pkt. 4.8). Da følgende situationer kan føre til en øget risiko for ventrikulære arytmier

(herunder torsade de pointes), som kan føre til hjertestop, bør azithromycin anvendes med

42525_spc.doc

Side

3 af 19

forsigtighed hos patienter med igangværende proarytmiske tilstande (især kvinder og ældre

patienter). Azithromycin Orifarm bør derfor anvendes med forsigtighed:

Til patienter med kongenit eller dokumenteret erhvervet forlænget QT-interval.

Samtidig med andre aktive stoffer, der forlænger QT-intervallet, f.eks. antiarytmika i

klasse IA (quinidin og procainamid) og III (dofetilid, amiodaron og sotalol), cisaprid

og terfenadin; antipsykotika, f.eks. pimozid; antidepressiva, f.eks. citalopram; og

fluoroquinoloner, f.eks. moxifloxacin og levofloxacin.

Til patienter med elektrolytforstyrrelser, især i tilfælde af hypokaliæmi og

hypomagnesæmi.

Til patienter med klinisk relevant bradykardi, hjertearytmi eller svær

hjerteinsufficiens.

Faryngitis/tonsillitis:

Azithromycin er ikke førstevalg til behandling af faryngitis og tonsillitis forårsaget af

Streptococcus pyogenes. Til dette og til profylakse ved akut rheumatisk feber er penicillin

førstevalg.

Superinfektioner:

Det anbefales at være opmærksom på eventuelle symptomer på superinfektioner med ikke-

følsomme mikroorganismer, herunder svampe. En superinfektion kan kræve seponering af

behandlingen med azithromycin og iværksættelse af egnede forholdsregler.

Clostridium difficile associeret diarré (CDAD) er rapporteret i forbindelse med næsten alle

antibiotikabehandlinger, inklusive azithromycin, og kan føre til symptomer der varierer fra

mild diarré til fatal colitis. Behandling med antibiotika kan ændre den normale tarmflora,

hvilket kan føre til overvækst af Clostridium difficile i tarmen.

Clostridium difficile producerer toksinerne A og B, der medvirker til udvikling af CDAD.

Toksinproducerende stammer af Clostridium difficile medfører øget morbiditet og

mortalitet, da disse infektioner kan være vanskelige at behandle med antimikrobiel

behandling og kan kræve colectomi. Patienter, der får diarré efter antibiotisk behandling,

bør undersøges for CDAD. Grundig gennemgang af patientens sygehistorie er nødvendig

eftersom CDAD kan opstå op til 2 måneder efter afsluttet antibiotisk behandling.

Mycobacterium avium complex:

Sikkerhed og effekt ved forebyggelse eller behandling af Mycobacterium avium complex

(MAC) hos børn er ikke fastslået.

Myasteniasyndrom:

Forværring af symptomer på myastenia gravis og nyopstået myasteniasyndrom er set hos

patienter i behandling med azithromycin (se pkt. 4.8).

Colitis pseudomembranacea:

Der er rapporteret colitis pseudomembranacea efter brugen af makrolidantibiotika. Derfor

bør denne diagnose overvejes hos patienter, som får diarré efter påbegyndelse af

behandlingen med azithromycin. Såfremt azithromycin medfører colitis

pseudomembranacea, bør antiperistaltiske midler være kontraindiceret.

42525_spc.doc

Side

4 af 19

Lægemidlet bør ikke gives til patienter med sjælden arvelig galaktoseintolerans, Lapps

laktasemangel eller glukose-/galaktosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers effekt på azithromycin

Antacida:

Ved undersøgelse af effekten af samtidig administration af antacida og azithromycin på

azithromycins farmakokinetik sås ingen ændring i den samlede biotilgængelighed, selv om

maksimalkoncentrationen af azythromycin i plasma faldt med 25 %. Patienter der får både

azithromycin og antacida bør ikke tage lægemidlerne samtidig.

Azithromycins effekt på andre lægemidler

Ergotamin:

Samtidig indtagelse af ergotalkaloide derivater (såsom ergotamin) og azithromycin kan

teoretisk forårsage ergotisme, og samtidig brug af de to stoffer anbefales derfor ikke (se

også pkt. 4.4).

Lægemidler der kan forlænge QT-intervallet:

Forlænget kardiel repolarisering og QT-interval som kan medføre en risiko for udvikling af

hjertearytmi og torsades de pointes er set ved behandling med andre makrolider, herunder

azithromycin. Derfor bør azithromycin anvendes med forsigtighed sammen med andre

aktive stoffer, der forlænger QT-intervallet, såsom cisaprid, citalopram, fluroquinoloner

såsom moxifloxacin og levofloxacin, pimozid og terfenadin (se afsnit 4.4).

Cetirizin:

Samtidig behandling med azithromycin i 5 dage og cetirizin 20 mg ved steady state

resulterede ikke i nogen farmakokinetisk interaktion eller nogen signifikante ændringer i

QT-intervallet hos raske frivillige forsøgspersoner.

Terfenadin:

Der er ikke rapporteret interaktion mellem azithromycin og terfenadin i farmakokinetiske

studier.

Der er rapporteret sjældne tilfælde, hvor muligheden af en sådan interaktion ikke helt

kunne udelukkes, men der var ingen specifik evidens for, at en sådan interaktion havde

fundet sted. Azithromycin bør indgives med forsigtighed i kombination med terfenadin.

Digoxin (P-gp substrater):

Samtidig administration af makrolidantibiotika, herunder azithromycin, med P-

glycoprotein substrater såsom digoxin, er blevet rapporteret om øgede serumniveauer af P-

glycoprotein substrat. De øgede serumniveauer af digoxin kan også være forårsaget af

nedsat metabolisme af digoxin i tarmen. Derfor, hvis der behandles samtidigt med

azithromycin og P-gp substrater såsom digoxin, bør muligheden for forøgelse af substrat

serumkoncentrationer overvejes.

Klinisk monitorering og hos nogle patienter desuden måling af digoxinplasmaniveau er

nødvendig under behandling samt efter afslutning af behandling.

42525_spc.doc

Side

5 af 19

CYP3A4-substrater:

Selv om azithromycin tilsyneladende ikke hæmmer enzymet CYP3A4, tilrådes

forsigtighed, når lægemidlet kombineres med ciclosporin, terfenadin, ergotalkaloider,

cisaprid, pimozid, quinidin og astemizol og andre lægemidler med et snævert terapeutisk

indeks, der primært metaboliseres af CYP3A4.

Der er ikke signifikant interaktion mellem azithromycin og det hepatiske cytochrom P450-

system. Det forventes ikke at der er nogen form for farmakokinetisk interaktion, som er set

med erythromycin og andre makrolider. Hepatisk cytochrom P450 induktion eller

inaktivering via cytochrommetabolitkomplekset forekommer ikke med azithromycin.

Atorvastatin:

Samtidig indgift af atorvastatin (10 mg/dag) og azithromycin (500 mg/dag) forandrede

ikke plasmakoncentrationen af atorvastatin (bestemt ud fra HMG CoA-reduktase inhibition

assay). Der er dog blevet rapporteret, post marketing, tilfælde af rabdomyolyse hos

patienter der tager azithromycin samtidig med statiner.

Carbamazepin:

I et farmakokinetisk interaktionsforsøg blev der ikke set signifikant effekt på

plasmakoncentrationen af carbamazepin eller dets aktive metabolit hos patienter, der

samtidig fik azithromycin.

Cimetidin:

I et pharmakokinetisk forsøg, der undersøgte effekten af enkelt-dosis cimetidin givet 2

timer før administration af azithromycin, blev der ikke set ændringer i azithromycins

farmakokinetik.

Coumarinlignende orale antikoagulantia:

I et farmakokinetisk interaktionsforsøg ændrede azithromycin ikke den antikoagulantiske

effekt af en 15 mg warfarin-dosis hos raske frivillige forsøgspersoner. Der er efter

markedsføring rapporteret om forstærket antikoagulantisk effekt efter samtidig indgift af

azithromycin og coumarinlignende orale antikoagulantia. Selvom der ikke er fastslået

kausal sammenhæng, bør hyppigheden af monitorering af prothrombintid overvejes hos

patienter, der får azithromycin samtidig med coumarinlignende orale antikoagulantia.

Ciclosporin:

I et farmakokinetisk forsøg med raske, frivillige forsøgspersoner, der fik 500 mg/dag oral

azithromycin i 3 dage og dernæst en 10 mg/kg oral dosis ciclosporin, fandt man, at

ciclosporin C

og AUC

var signifikant forhøjede. Derfor bør der udvises forsigtighed

ved samtidig behandling. Hvis samtidig behandling er nødvendig, bør serum

ciclosporinniveauet monitoreres og dosis justeres i overensstemmelse hermed.

Didanosin:

Daglig co-administration af 1.200 mg azithromycin med 400 mg didanosin til seks HIV-

positive forsøgspersoner syntes ikke at påvirke didanosins steady-state farmakokinetik

sammenlignet med placebo.

42525_spc.doc

Side

6 af 19

Efavirenz:

Samtidig indgift af enkeltdosis azithromycin 600 mg og efavirenz 400 mg/dag i 7 dage

viste ikke kliniske relevante farmakokinetiske interaktioner.

Fluconazol:

Samtidig indgift af enkeltdosis azithromycin 1200 mg ændrede ikke farmakokinetikken for

en enkeltdosis fluconazol 800 mg. Totalkoncentration og halveringstid for azithromycin

var uændret ved samtidig indgift af fluconazol, men der blev set et klinisk insignifikant

reduktion i C

(18 %) for azithromycin.

Indinavir:

Ved indgift af 800 mg indinavir tre gange dagligt i 5 dage havde samtidig indgift af en

enkeltdosis på 1.200 mg azithromycin ingen statistisk signifikant effekt på indinavirs

farmakokinetik.

Methylprednisolon:

I et farmakokinetisk interaktionsforsøg med raske frivillige forsøgspersoner havde

azithromycin ikke indflydelse på methylprednisolons farmakokinetik.

Midazolam:

Hos raske frivillige forsøgspersoner, medførte samtidig indgift af azithromycin

500 mg/dag i 3 dage ikke klinisk signifikante ændringer i farmakokinetikken og

farmakodynamikken for midazolam enkeltdosis 15 mg.

Nelfinavir:

Samtidig indgift af 1.200 mg azithromycin og nelfinavir steady state (750 mg tre gange

dagligt) resulterede i en gennemsnitlig reduktion af nelfinavirs AUC på 16 % samt en

stigning af azithromycins AUC og C

på henholdsvis 113 % og 136 %. Dosisjustering er

ikke nødvendig, men patienterne bør monitoreres for kendte bivirkninger ved

azithromycin.

Rifabutin:

Samtidig indgift af azithromycin og rifabutin påvirkede ikke serumkoncentrationen af

nogen af de aktive stoffer. Der blev observeret neutropeni hos forsøgspersoner, som

modtog samtidig behandling med azithromycin og rifabutin. Selv om neutropeni er blevet

forbundet med brugen af rifabutin, er sammenhængen med kombinationen med

azithromycin ikke fastslået (se pkt. 4.8).

Sildenafil:

Hos normale, raske frivillige mænd var der ingen tegn på, at azithromycin (500 mg dagligt

i 3 dage) havde en effekt på AUC og C

af sildenafil eller dets primære cirkulerende

metabolit.

Theophyllin:

Azithromycin har ikke påvirket theophyllins farmakokinetik, når raske frivillige

forsøgspersoner fik azithromycin og theofyllin samtidigt. Theophyllinniveauerne kan øges

hos patienter, der tager azithromycin.

42525_spc.doc

Side

7 af 19

Triazolam:

Hos 14 raske frivillige forsøgspersoner, havde samtidig administration af azithromycin 500

mg på dag 1 og 250 mg på dag 2 med 0,125 mg triazolam på dag 2 ingen signifikant effekt

på nogen af de farmakokinetiske værdier for triazolam sammenlignet med triazolam og

placebo.

Trimethoprim/sulfamethoxazol:

Samtidig administration af trimethoprim/sulfamethoxazol (160 mg/800 mg) i 7 dage med

azithromycin 1200 mg på Dag 7 havde ingen signifikant effekt på de maksimale

koncentrationer, samlet eksponering eller urinudskillelsen af enten trimethoprim eller

sulfamethoxazol. Serumkoncentrationerne af azithromycin svarede til dem, der blev set i

andre undersøgelser.

Warfarin, phenprocoumon:

Ved samtidig behandling med azithromycin og warfarin eller phenprocoumon anbefales

hyppig kontrol af INR og eventuel dosisjustering af warfarin.

Zidovudin:

Enkeltdoser på 1.000 mg og gentagne doser på 1.200 mg eller 600 mg azithromycin havde

kun ringe effekt på zidovudins eller dets glucuronidmetabolits farmakokinetik i plasma

eller urinudskillelse. Indgiften af azithromycin øgede dog koncentrationen af

phosphoryleret zidovudin, den klinisk aktive metabolit, i mononukleære celler i perifert

blod. Den kliniske betydning af dette fund er uklar, men kan muligvis være til patienternes

fordel.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Der er ikke foretaget tilstrækkelige forsøg med gravide kvinder. Reproduktionsforsøg med

dyr har vist, at azithromycin passerer placenta, men der er ikke observeret teratogene

virkninger (se pkt. 5.3). Sikkerheden ved azithromycin er ikke blevet bekræftet med

hensyn til brugen af det aktive stof under graviditet. Derfor bør azithromycin kun bruges

under graviditet, hvis fordelene opvejer risici.

Amning:

Azithromycin udskilles i modermælk, men der findes ingen adækvate og velkontrollerede

studier med ammende kvinder, der beskriver azithromycins farmakokinetik for udskillelse

i modermælk. Da det ikke vides, om azithromcyin kan have bivirkninger for det ammede

barn, bør amning afbrydes under behandling med azithromycin. Diarré, svampeinfektioner

i slimhinden og sensibilisering er mulige bivirkninger hos det ammede barn.

Fertilitet:

I fertilitetsstudier hos rotter blev der observeret reducerede graviditetsrater efter

administration af azithromycin. Relevansen af dette fund for mennesker er ukendt

42525_spc.doc

Side

8 af 19

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke bevis for at azithromycin kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Der bør dog tages hensyn til muligheden for bivirkninger som svimmelhed og kramper i

forbindelse med udførelse af disse aktiviteter.

4.8

Bivirkninger

Ca. 13 % af patienterne i kliniske forsøg rapporterede bivirkninger, oftest gastrointestinale

forstyrrelser.

Bivirkninger, der er rapporteret som mere end et isoleret tilfælde (rapporteret gennem

kliniske studier og postmarketing erfaring), er anført nedenfor under de relevante

systemorganklasser opdelt efter hyppighed. Hyppigheder defineres som:

Meget almindelig:

(≥ 1/10)

Almindelig:

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig:

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden:

(≥ 1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden:

(< 1/10.000)

Ikke kendt:

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data)

Bivirkninger, der muligvis eller sandsynligvis er relateret til azithromycin baseret på

kliniske studier og postmarketing erfaring:

Meget

alminde-

lige

(≥1/10)

Alminde

-lige

(≥1/100

til

<1/10)

Ikke almindelige

(≥1/1000 til <

1/100)

Sjælden

(≥ 1/10,000

til

<1/1,000)

Frekvens ikke

kendt

Infektioner

og

parasitære

sygdomme

Candidiasis, oral

candidiasis,

vaginitis,

pneumoni,

svampe

infektioner,

bakterielle

infektioner,

faryngitis,

gastroenteritis,

respiratoriske

lidelser, rinit.

Pseudo-

membranøs

colitis (se pkt.

4.4).

Blod og

lymfesystem

Leukopeni,

neutropeni,

eosinipeni.

Thrombo-

cytopeni,

hæmolytisk

anæmi.

42525_spc.doc

Side

9 af 19

Immun-

systemet

Angioødem,

hypersensitivitet.

Anafylaktisk

reaktion (se

pkt. 4.4).

Metabol-

isme og

ernæring

Appetitløshed.

Psykiske

forstyrrelser

Nervøsitet,

insomni.

Agitation.

Hallucinationer

, aggression,

angst,

delirium.

Nerve-

systemet

Hoved-

pine.

Svimmelhed,

søvnighed,

dysgeusi,

paræstesi.

Syncope,

kramper,

hypoæstesi,

psyko-

motorisk

hyperaktivitet,

anosmi, ageusi,

parosmi,

myastenia

gravis (se pkt.

4.4).

Øjne

Synsforstyrrelser.

Øre og

labyrint

Øre lidelse,

vertigo.

Nedsat hørelse

inklusiv

døvhed

og/eller

tinnitus.

Hjerte

Palpitationer.

Torsade de

pointes (se pkt.

4.4), arytmi (se

pkt. 4.4),

inklusive

ventrikulær

tarchycardi,

elektrokardiogr

am forlænget

QT (se pkt.

4.4)

Vaskulære

sygdomme

Flushing.

Hypotension.

Luftveje,

thorax og

media-

stinum

Dyspnø, epistaxis.

Mave-

tarmkanal

Diarré.

Opkast,

dominale

smerter,

Constipation,

flatulens,

dyspepsi,

gastritis, dysfagi,

Pancreatitis,

misfarvning af

tungen eller

tænder.

42525_spc.doc

Side

10 af 19

kvalme.

abdominal

distension, tør

mund, opstød, sår

i munden, spyt

hypersekretion.

Lever og

galdeveje

Unormal

lever-

funktion,

kolestatisk

ikterus.

Leversvigt

(hvilket

sjældent er

fatalt, se pkt.

4.4), fulminant

hepatitis,

hepatisk

nekrose.

Hud og

subkutane

væv

Udslæt, pruritus,

urticaria,

dermatitis, tør

hud,

hyperhidrose.

Fotosentivit

et reaktion,

akut

generalisere

eksantematø

s pustulose

(AGEP).

Lægemidde

lfremkaldt

udslæt med

eosinofili

systemiske

symptomer

(DRESS).

Erythema

multiforme,

Stevens-

Johnsons

syndrom og

toksisk

epidermal

nekrolyse.

Knogler,

led, muskler

og bindevæv

Osteoarthritis,

myalgi, ryg og

nakke smerter.

Arthralgi.

Nyrer og

urinveje

Dysuri,

nyresmerter.

Akut nyresvigt,

interstitiel

nefritis.

Det re-

produktive

system og

mammae

Metroragi,

testikel-

forstyrrelser.

Almene

symptomer

og

reaktioner

på admini-

strations-

stedet

Ødemer, asteni,

utilpashed,

træthed,

ansigtsødemer,

perifere ødemer,

brystsmerter,

feber, smerte.

42525_spc.doc

Side

11 af 19

Under-

søgelser

Reducere

lymfocyt

-tal,

stigning i

eosinofil

-tal,

reduceret

serum-

bicarbon

atstignin

basofiltal

, stigning

monocyt

-tal eller

neutrofil-

tal.

Stigning i serum-

aspartatamino-

transferase

(ASAT), stigning

i serum-

alaninamino-

transferase

(ALAT), stigning

i serumbilirubin,

stigning i

serumurinstof,

stigning i

kreatinin,

forstyrrelser i

blodkalium,

stigning i serum

alkalinfosfortase,

stigning i klorid,

glukose eller

blodplader. Fald i

hæmatokritværdi,

stigning i

bikarbonat,

forstyrrelser i

natriumbalancen.

Traumer,

forgift

-ninger og

behandlings

-

komplikatio

ner

Komplikationer

post procedural.

Bivirkninger, der muligvis eller sandsynligvis er relateret til Mycobacterium avium

profylakse og behandling baseret på kliniske forsøg og post-marketing erfaring. Disse

bivirkninger adskiller sig fra dem, der rapporteres for formuleringer med

øjeblikkelig frigivelse eller langvarig frigivelse, enten i type eller i frekvens:

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 to <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1000 to < 1/100)

Metabolisme og

ernæring

Appetitløshed.

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine, dysgeusi,

paræstesi.

Hypoæstesi.

42525_spc.doc

Side

12 af 19

Øjne

Synsforstyrrelser.

Øre og labyrint

Døvhed.

Nedsat hørelse,

tinnitus.

Hjerte

Palpitationer.

Mave-tarmkanalen

Diarré, abdominale

smerter, kvalme,

flatulens,

abdominal ubehag,

løs afføring.

Lever og galdeveje

Hepatitis

Hud og subkutane

væv

Udslæt, pruritus.

Stevens-Johnsons

syndrom,

fotosensitive

reaktioner.

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Arthralgi.

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed.

Asteni, utilpashed.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Bivirkningerne ved doseringer ud over de anbefalede doseringer lignede dem, der ses efter

normal dosering. De typiske symptomer på overdosering med makrolidantibiotika omfatter

reversibelt høretab, svær kvalme, opkastning, abdominale smerter og diarré. I tilfælde af

overdosering er indgift af medicinsk kul og almen symptomatisk behandling samt midler

til opretholdelse af vitale funktioner indiceret efter behov.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antibakterielle midler til systemisk brug, makrolider

ATC-kode: J01FA10

42525_spc.doc

Side

13 af 19

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Azithromycin er et makrolidantibiotikum, der tilhører azalidgruppen. Molekylet er

konstrueret ved tilføjelse af et nitrogenatom til laktonringen på erythromycin A.

Virkningsmekanisme:

Azithromycins virkningsmekanisme er baseret på suppression af bakteriel proteinsyntese,

dvs. at det binder sig til den ribosomale 50S-underenhed og dermed hæmmer

translokationen af peptider.

PK/PD-forhold:

Den vigtigste PK/PD-parameter for azithromycin er AUC/MIC, der korrelerer bedst med

azithromycins effekt.

Resistensmekanisme:

Generelt er det rapporteret, at der findes tre mekanismer for forskellige bakteriearters

resistens over for makrolider, som er forbundet med ændring af virkningsstedet (target

site), modifikation af antibiotika eller ændret antibiotikatransport (efflux). Efflux hos

streptokokker overføres af mef-gener og medfører makrolidbegrænset resistens (M-

fænotype). Target-modifikation kontrolleres af erm-kodede metylaser.

Der findes fuldstændig krydsresistens imellem erythromycin, azithromycin, andre

makrolider og lincosamider over for Streptococcus pneumoniae, betahæmolytiske

streptokokker i gruppe A, Enterococcus spp. og Staphylococcus aureus, herunder

meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA).

Det er mere sandsynligt, at penicillinfølsom Streptococcus pneumoniae også er følsom

over for azithromycin end penicillinresistente stammer af Streptococcus pneumoniae. Det

er mindre sandsynligt, at meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) er følsom over

for azithromcyin end meticillinfølsom Staphylococcus aureus (MSSA).

Både in vitro- og in vivo-modeller har vist, at induktion af signifikant resistens er

mindre end én fortynding af MIC for Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae

og Enterobacterciae efter ni subletale passager af det aktive stof. For Staphylococcus

aureus er tre fortyndinger nødvendige for induktion. Udvikling af in vitro-resistens som

følge af mutation er sjælden.

Breakpoints

Breakpoints for azithromycins følsomhed over for typiske bakterielle patogener:

EUCAST:

Staphylococcus spp.: følsomme ≤ 1 mg/l, resistente > 2 mg/l

-

Haemophilus spp.: følsomme ≤ 0,12 mg/l, resistente > 4 mg/l

-

Streptococcus pneumoniae og Streptococcus A, B, C, G: følsomme ≤ 0,25 mg/l,

resistente ≥ 0,5 mg/l

Moraxella catarrhalis: ≤ 0,5 mg/l, resistente > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae: ≤ 0,25 mg/l, resistente > 0,5 mg/l

EUCAST har i øjeblikket ikke anbefalet breakpoints for de atypiske patogener, over for

hvilke azithromycin har udvist klinisk signifikant aktivitet, f.eks. Chlamydia spp.,

42525_spc.doc

Side

14 af 19

Mycobacterium avium-kompleks, Mycoplasma spp., Borrelia spp. og Helicobacter pylori.

Prævalensen af resistens kan variere geografisk og tidsmæssigt for udvalgte arter, og lokal

information om resistens er ønskelig, især ved behandling af svære infektioner.

Nedenstående oplysninger giver kun en tilnærmet vejledning om sandsynligheden for, at

en organisme er følsom over for azithromycin.

Tabel: Azithromycins antibakterielle spektrum

Almindeligvis følsomme arter

Aerobe gramnegative

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

Andre mikroorganismer

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella spp.

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumoniae

Arter, hvor erhvervet resistens kan være et problem

Aerobe grampositive

Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes (erythromycinmiddelfølsomme)

Andre

Ureaplasma urealyticum

42525_spc.doc

Side

15 af 19

Medfødt resistente organismer

Aerobe grampositive

Staphylococci MRSA, MRSE

Aerobe gramnegative

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Anaerobe

Bacteroides fragilis-gruppen

Der findes ingen data på publikationstidspunktet. Følsomhed antages i den primære

litteratur, standardværker og behandlingsretningslinjer.

Resistensrate i nogle undersøgelser ≥ 10 %.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Efter peroral indgift er biotilgængeligheden af azithromycin ca. 37 %. Maksimal

plasmakoncentration opnås efter 2-3 timer. Gennemsnitlig maksimal koncentration (C

observeret efter en enkeltdosis på 500 mg er ca. 0,4 μg/ml.

Fordeling:

Peroralt indgivet azithromycin fordeles jævnt i hele kroppen.

Farmakokinetiske undersøgelser har vist væsentligt højere azithromycinkoncentrationer i

væv (op til 50 gange den maksimale koncentration målt i plasma) end i plasma. Dette

indikerer, at stoffet er kraftigt vævsbundet (steady state-fordelingsvolumen er ca. 31 l/kg).

Der sker ingen akkumulation i serum/plasma ved de anbefalede doser. Der sker

akkumulation i væv, hvis niveauerne er væsentligt højere end i serum/plasma.

Koncentrationer i væv såsom lunger, tonsiller og prostata efter en enkeltdosis på 500 mg

overskrider MIC

-værdierne for de sandsynlige patogener.

I in vitro- og in vivo-forsøg akkumulerer azithromycin i fagocytter. Frigørelse sker ved

aktiv fagocytose. I dyremodeller syntes denne proces at bidrage til akkumulation af

azithromycin i vævet. Azithromycins binding til plasmaproteiner varierer fra 52 % ved

0,05 μg/ml til 18 % ved 0,5 μg/ml alt efter serumkoncentrationen.

Biotransformation og elimination:

Den terminale plasmaelimineringshalveringstid følger halveringstiden for depletering fra

væv på 2-4 dage.

Ca. 12 % af en intravenøst indgivet dosis udskilles uforandret med urinen inden for de

følgende 3 dage og størstedelen inden for de første 24 timer. Koncentrationer på op til 237

μg/ml azithromycin er blevet fundet i human galde 2 dage efter et behandlingsforløb på 5

dage. Der er identificeret 10 metabolitter (dannet ved N- og O-demetylering, ved

hydroxylering af desosamin- og aglykonringe og ved nedbrydning af cladinosekonjugat).

42525_spc.doc

Side

16 af 19

Undersøgelser tyder på, at metabolitterne ikke spiller nogen rolle for azithromycins

mikrobiologiske aktivitet.

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper:

Nyreinsufficiens:

Eksponeringen (AUC

0-120h

) for azithromycin efter en 1 g enkeltdosis blev ikke påvirket af

nedsat nyrefunktion (GFR-interval 10-80 ml/min), selvom der blev observeret en

signifikant reduktion

(90 %) i den renale elimination af azithromycin. I ESRD (CL<10 ml/min) blev

eksponeringen forøget med 35%.

Leverinsufficiens:

Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion er der ikke påvist væsentlig ændring

af azithromycins farmakokinetik i serum sammenlignet med normal leverfunktion. Hos

disse patienter synes udskillelse af azithromycin med urinen at øges, muligvis for at

kompensere for den nedsatte hepatiske udskillelse.

Ældre:

Azithromycins farmakokinetik hos ældre mænd svarede til farmakokinetikken hos yngre

voksne. Hos ældre kvinder blev der dog observeret højere maksimalkoncentrationer (30-

50 % højere), men der var ingen signifikant akkumulation.

Hos ældre frivillige forsøgspersoner (> 65 år) blev der altid observeret højere (29 %) AUC-

værdier efter et behandlingsforløb på 5 dage end hos yngre frivillige forsøgspersoner (< 45

år). Disse forskelle betragtes dog ikke som klinisk relevante, og dosisjustering anbefales

derfor ikke.

Børn og unge:

Farmakokinetikken er blevet undersøgt hos børn i alderen fra 4 måneder til 15 år efter

indtagelse af kapsler, granulat eller suspension. Efter indgift af 10 mg/kg den første dag

efterfulgt af 5 mg/kg på dag 2-5 var C

en smule lavere end hos voksne med 224 ug/l hos

børn i alderen 0,6-5 år og efter 3 dages dosering og 383 ug/l hos børn i alderen 6-15 år.

Halveringstiden på 36 timer hos de større børn lå inden for det forventede område for

voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata studier

I dyreforsøg med eksponeringer, der var 40 gange højere end det, der er opnået ved de

kliniske terapeutiske doser, forårsagede azithromycin reversibel fosfolipidose, men der var

generelt ingen toksikologiske følger. Betydningen af dette fund for mennesker, der er i

behandling med azithromycin i overensstemmelse med anbefalingerne, kendes ikke.

Elektrofysiologiske undersøgelser har vist, at azithromycin forlænger QT-intervallet.

Karcinogent potentiale:

Der er ikke udført langtidsforsøg med dyr med henblik på at evaluere karcinogent

potentiale.

42525_spc.doc

Side

17 af 19

Mutagent potentiale:

Der er ikke påvist potentiale for gen- eller kromosommutationer i in vivo- og in vitro-

testmodeller.

Reproduktionstoksicitet:

I embryotoksicitetsforsøg med rotter blev der ikke observeret teratogene virkninger efter

peroral indgift af azithromycin. Hos rotter medførte doseringer af azithromycin på 100 og

200 mg/kg legemsvægt/dag let retarderet føtal knogledannelse og maternel vægtøgning. I

peri- og postnatale undersøgelser hos rotter blev der observeret let retardering efter

behandling med 50 mg/kg/dag azithromycin og derover.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Kalciumhydrogenphosphat, dihydrat

Hydroxypropylcellulose (E463)

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat (E572)

Tabletovertræk:

Hypromellose (E464)

Lactosemonohydrat

Titandioxid (E171)

Triacetin

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvid uigennemsigtig PVC/aluminiumsfolieblisterkort.

Hvid, rund HDPE-beholder med folietop og blåt PP-låg.

Blisterkort: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 28, 30, 35 tabletter

Beholder: 30 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

42525_spc.doc

Side

18 af 19

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

42525

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. august 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. juni 2018

42525_spc.doc

Side

19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information