Azithromycin "Jubilant" 500 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
AZITHROMYCINDIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Jubilant Pharmaceuticals nv
ATC-kode:
J01FA10
INN (International Name):
azithromycin dihydrate
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
49399
Autorisation dato:
2011-12-22

Indlægsseddel: Information til brugeren

Azithromycin Jubilant 250 mg filmovertrukne tabletter

Azithromycin Jubilant 500 mg filmovertrukne tabletter

Azithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan fa

brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Azithromycin Jubilant til Dem personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Azithromycin Jubilant

3. Sådan skal De tage Azithromycin Jubilant

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Azithromycin Jubilant er et antibiotikum. Det tilhører en gruppe af antibiotika, som kaldes

"makrolider".

Azithromycin Jubilant anvendes til behandling af bakterielle infektioner forårsaget af

mikroorganismer såsom bakterier. Disse infektioner inkluderer:

brystinfektioner såsom akut forværring af kronisk bronkitis (adækvat diagnosticeret) og

lungebetændelse

infektioner i Deres bihuler, svælg, mandler eller ører

lette til moderate infektioner i hud og bløddele f. eks. infektion i hårsækkene (follikulit),

bakteriel infektion i huden og dens dybere lag (cellulitis), hud-infektion med skinnende rød

hævelse (rosen)

infektioner forårsaget af en bakterie, som kaldes "Chlamydia trachomatis". De kan forårsage

betændelse i urinlederen (urinrøret) eller livmoderhalsen (cervix)

Lægen kan have givet dig Azithromycin Jubilant for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Azithromycin Jubilant

Tag ikke Azithromycin Jubilant:

Hvis De er allergisk over for azithromycindihydrat, erythromycin eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

Hvis De er overfølsom over for andre macrolider eller ketolid-antibiotika.

Hvis noget af ovenstående gælder for Dem, ma

De ikke tage dette lægemiddel. Er De i tvivl, sa

spørg

lægen eller apotekspersonalet, før De tager Azithromycin Jubilant.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før De tager Azithromycin Jubilant, hvis De:

har leverproblemer: Deres læge er måske nødt til at kontrollere Deres leverfunktion eller stoppe

behandlingen

har alvorlige nyreproblemer

har alvorlige hjerteproblemer eller problemer med hjerterytmen såsom et syndrom med

forlænget QT-interval (ses på et elektrokardiogram eller et EKG-apparat)

Deres koncentrationer af kalium eller magnesium i blodet er for lave

De udvikler tegn på en anden infektion

De har nervøse (neurologiske) eller psykiske (psykiatriske) problemer

Stop med at tage Azithromycin Jubilant og kontakt straks læge eller skadestue, hvis De

bemærker nogle af følgende alvorlige bivirkninger, mens De tager denne medicin:

hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, vejrtræknings- eller synkebesvær, hududslæt, som kan

variere fra kløende hududslæt til alvorlig blæredannelse på huden, eller sår på Deres læber,

øjne, næse, mund og kønsorganer. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion,

angioødem eller anafylaksi.

alvorlig langvarig diarré med blod og slim. Dette kan være tegn på en alvorlig tarmbetændelse,

som kaldes "pseudomembranøs colitis".

Brug af anden medicin sammen med Azithromycin Jubilant

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f. eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, hvis De tager ét af følgende lægemidler:

antacida – anvendes ved halsbrand og fordøjelsesbesvær – Azithromycin Jubilant bør tages

mindst 1 time før eller 2 timer efter antacida

ergotamin – (anvendes ved migræne) bør ikke tages på samme tid, da alvorlige bivirkninger kan

udvikles (med følelsesløshed eller prikkende fornemmelser i arme og ben, muskelkramper,

hovedpine, kramper, mave- eller brystsmerter)

warfarin eller lignende blodfortyndende lægemidler. Azithromycin Jubilant kan fortynde blodet

endnu mere

cisaprid – (anvendes til behandling af maveproblemer) bør ikke tages samtidigt, da dette kan

medføre alvorlige hjerteproblemer (ses på et elektrokardiogram eller EKG-maskine)

terfenadin – (anvendes til behandling af høfeber) bør ikke tages på samme tid, da dette kan

forårsage alvorlige hjerteproblemer (ses på et elektrokardiogram eller EKG-maskine)

zidovudin eller nelfinavir – til behandling af HIV-infektioner. Brug af nelfinavir med

Azithromycin Jubilant kan betyde, at De får flere af de bivirkninger, der er nævnt i denne

indlægsseddel

rifabutin – anvendes til behandling af tuberkulose (TB)

quinidin – anvendes til behandling af hjerterytmen

ciclosporin – anvendes for at hindre kroppen i at afstøde transplanterede organer. Deres læge vil

regelmæssigt kontrollere koncentrationen af ciclosporin i blodet og måske ændre Deres dosis

Tal med Deres læge, hvis De tager ét af de følgende lægemidler. Azithromycin kan forstærke

virkningen af disse andre lægemidler. Deres læge vil måske ændre Deres dosis:

triazolam, midazolam (beroligende lægemiddel)

alfentanil

et smertestillende lægemiddel, der

f. eks. anvendes under operationer

theophyllin

anvendes ved vejrtrækningsproblemer såsom astma og kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL)

digoxin

anvendes til behandling af hjerteproblemer

astemizol

anvendes til behandling af høfeber

pimozid

anvendes til behandling af psykiske problemer

Brug af Azithromycin Jubilant sammen med mad, drikke og alkohol

De kan tage Azithromycin Jubilant sammen med eller uden mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

Azithromycin frarådes, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid, eller hvis De ammer.

Azithromycin bør kun anvendes under graviditeten, når det er klart nødvendigt.

Dette lægemiddel passerer ind i modermælken. De bør derfor afbryde amningen indtil 2 dage efter, at

De er holdt op med at tage dette lægemiddel. De kan eventuelt drøfte med Deres læge, om De i denne

periode kan pumpe mælken ud og kassere den eller anvende et andet antibiotikum.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis Deres lægemiddel medfører svimmelhed, eller De har bivirkninger, som nedsætter Deres

koncentrationsevne, skal De undlade at køre bil og arbejde med maskiner.

Azithromycin Jubilant indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Azithromycin Jubilant

Tag altid Azithromycin Jubilant nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Indtagelse

Synk tabletterne hele med et glas vand.

Tabletterne må ikke knuses eller tygges.

Tabletter med 500 mg kan deles i lige store doser.

Dosering

Voksne og unge med en kropsvægt på 45 kg og derover:

Den sædvanlige samlede dosis er 1.500 mg. Denne dosis kan tages pa

to ma

der. Lægen vil fortælle

Dem, hvordan De skal tage den.

Over 3 dage: e

n 500 mg tablet dagligt.

eller

Over 5 dage: e

n 500 mg tablet den første dag og derefter e

n 250 mg tablet på 2., 3., 4. og 5. dag.

Hvis De har betændelse i urinrøret eller livmoderhalsen, skal De have en anden dosis. Deres læge vil

ordinere en enkeltdosis på 1.000 mg.

Børn og unge under 45 kg:

Tabletter frarådes. Børn og unge med en legemsvægt under 45 kg bør tage andre former af dette

lægemiddel, f.eks. azithromycin suspension.

Patienter med nyre- eller leverproblemer

De skal fortælle Deres læge, hvis De har nyre- eller leverproblemer, eftersom Deres læge muligvis

skal ændre den sædvanlige dosis.

Hvis De har taget for mange Azithromycin Jubilant

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Azithromycin Jubilant

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Tag pakningen med.

Følgende bivirkninger kan opstå:

midlertidigt høretab.

kraftig kvalme, opkastning og diarre

Hvis De har glemt at tage Azithromycin Jubilant

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage den, så snart De kommer i tanke om det.

Hvis det næsten er blevet tid til den næste dosis, skal De dog springe den glemte dosis over.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De bliver nødt til at springe en dosis over, skal De dog stadig tage alle tabletterne. Det

betyder bare, at De afslutter behandlingsforløbet en dag senere end planlagt.

Hvis De holder op med at tage Azithromycin Jubilant

De må ikke stoppe med at tage Azithromycin Jubilant uden at tale med Deres læge.

Hvis De har yderligere spørgsmål om brugen af dette produkt, så spørg Deres læge eller apotek.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Azithromycin Jubilant og kontakt omgående en læge, hvis De bemærker nogle af

følgende alvorlige bivirkninger - De kan have brug for akut lægehjælp:

hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, vejrtræknings- eller synkebesvær, hududslæt, som kan

variere fra kløende hududslæt til alvorlig blæredannelse på huden eller sår på Deres læber, øjne,

næse, mund og kønsorganer. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion, angioødem

eller anafylaksi.

alvorlig, langvarig diarré med blod og slim. Dette kan være tegn på en alvorlig tarmbetændelse,

som kaldes "pseudomembranøs colitis".

feber, rødplettet hud, blæredannelse eller afskalning af huden, ledsmerter, hævede øjne. Dette

kan være tegn på en alvorlig reaktion såsom "Stevens-Johnsons syndrom", "toksisk epidermal

nekrolyse' eller "erythema multiforme".

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelig:

(det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

diarré

Almindelig:

(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

hovedpine

opkastning, mavesmerter, kvalme

ændring i antallet af de hvide blodlegemer og i koncentrationen af bikarbonat i blodet

Ikke almindelig: (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

trøske (candidiasis), en gærinfektion, der især optræder i mundhulen

infektion i skeden

lungebetændelse (pneumoni)

svampeinfektion

bakterieinfektion

halsbetændelse (faryngitis)

betændelse i mave og tarme (gastroenteritis)

næse, der løber, nysen (rhinitis)

nedsat antal hvide blodlegemer

overfølsomhed

anoreksi

nervøsitet

søvnbesvær (søvnløshed)

svimmelhed

døsighed (somnolens)

stikkende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed (paræstesi)

ændringer i smags- og lugtesans (dysgeusi)

synsnedsættelse

ørelidelse

hjertebanken

hedestigninger

stakåndethed

næseblod

mavekatar

forstoppelse

luft i tarmen (flatulens)

fordøjelsesbesvær (dyspepsi)

synkebesvær (dysfagi)

udspilet mave

mundtørhed

opstød

kraftig spytdannelse

leverproblemer såsom leverbetændelse eller gulsot

nældefeber (urtikaria)

hudbetændelse

hudtørhed

øget svedtendens

hævelse, knagen og stivhed i et eller flere led

muskelsmerter

rygsmerter

nakkesmerter

smerter ved vandladning

smerter i nyrerne

milde menstruationer med uregelmæssige intervaller

smerter og hævelse i testikler

hævelse (ødem)

utilpashed

svaghed

udmattelse

brystsmerter

smerter

hævelse i huden

ændring i leverenzymer og blodkoncentrationer

unormale resultater af nyrefunktionstest, unormalt niveau af kalium i blodet, unormale

sukkerniveauer i blodet

komplikationer efter proceduren

Sjælden:

(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

følelse af uro

unormal leverfunktion

kolestatisk gulsot

allergiske hudreaktioner

overfølsomhed over for sollys

Ikke kendt:

hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden))

nedsat antal røde blodlegemer på grund af nedbrydning (hæmolytisk anæmi), nedsat antal

blodplader (thrombocytopeni)

anafylaktisk/allergisk reaktion

følelse af vrede og aggression

angst

delirium

se, føle eller høre ting, der ikke findes (hallucinationer)

besvimelse (synkope)

anfald (kramper)

nedsat følesans (hypoæstesi)

følelse af hyperaktivitet

ændring i Deres lugtesans (anosmi, parosmi)

ændring i Deres smagssans (ageusi)

forværring af myasthenia gravis (alvorlig muskelsygdom)

høretab eller ringen for ørerne

hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, til tider livstruende, ændringer i hjerterytmen fundet ved

elektrokardiogram

lavt blodtryk

betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

tungen skifter farve

leverbetændelse

allergiske hudreaktioner

ledsmerter

nyreproblemer

forstyrrelse i hjerterytmen, der kaldes for QT-forlængelse

Følgende bivirkninger er indberettet fra profylaktisk behandling mod Mycobacterium avium complex

(MAC):

Meget almindelig:

(det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

diarré

mavesmerter

kvalme

luft i tarmen (flatulens)

ubehag i maven

løs afføring

Almindelig: (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

anoreksi

svimmelhed

hovedpine

stikkende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed (paræstesi)

ændringer i smagssans

synsforringelse

døvhed

udslæt og kløe i huden

ledsmerter (arthralgi)

udmattelse

Ikke almindelig: (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

nedsat følesans (hypoæstesi)

høretab eller ringen for ørerne

hjertebanken

leverproblemer såsom leverbetændelse

Stevens-Johansons syndrom

allergiske hudreaktioner, for eksempel overfølsomhed over for sollys, rød, skællende og hævet

utilpashed

svaghed

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Azithromycin Jubilant kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, som står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azithromycin Jubilant indeholder:

Det aktive stof er azithromycin (som dihydrat).

Azithromycin Jubilant 250 mg filmovertrukne tabletter indeholder azithromycindihydrat svarende til

250 mg azithromycin.

Azithromycin Jubilant 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder azithromycindihydrat svarende til

500 mg azithromycin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

vandfri calciumhydrogenphosphat, hypromellose (E464), croscarmellosenatrium, magnesiumstearat

(E470b), prægelatineret majsstivelse, natriumlaurilsulfat.

Filmovertræk:

hypromellose (E464), lactosemonohydrat, titandioxid (E171), triacetin.

Udseende og pakningsstørrelser

Azithromycin Jubilant filmovertrukne tabletter 250 mg er hvide til råhvide, kapselformede

filmovertrukne tabletter, som er præget med "AZ" og "250" på den ene side, og glat på den anden

side.

Azithromycin Jubilant 250 mg findes i en blisterpakning, der indeholder 3, 4 eller 6 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Azithromycin Jubilant filmovertrukne tabletter 500 mg er hvide til råhvide, kapselformede

filmovertrukne tabletter præget med "AZ" og "500" på den ene side, og glat på den anden side.

Azithromycin Jubilant 500 mg findes i en blisterpakning, der indeholder 2, 3, 6 eller 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Azithromycin 250 mg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 - Block C

9820 Merelbeke

Belgien

Fremstiller:

PSI supply nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 - Block C

9820 Merelbeke

Belgien

Pharmas d.o.o.

Industrijska cesta 5

Potok

Popovača, 44317

Croatia

Azithromycin 500 mg

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 - Block C

9820 Merelbeke

Belgien

Fremstiller:

PSI supply nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 - Block C

9820 Merelbeke

Belgien

Galex d.d.

Tišinska ulica 29g

9000 Murska Sobota

Slovenien

PharmaS d.o.o.

Industrijska cesta 5

Potok

Popovača, 44317

Croatia

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Azithromycin 250 mg

Holland: Azitromycine Jubilant 250 mg filmomhulde tabletten

Storbritannien: Azithromycin 250 mg film-coated tablets

Danmark: Azithromycin Jubilant

Sverige: Azithromycin Jubilant, 250 mg, Filmdragerade Tabletter

Azithromycin 500 mg

Holland: Azitromycine Jubilant 500 mg filmomhulde tabletten

Slovakiet: Zigilex 500 mg Filmom obalená tableta

Spanien: Azitromicina Apotex 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Storbritannien: Azithromycin 500 mg film-coated tablets

Danmark: Azithromycin Jubilant

Sverige: Azithromycin Jubilant, 500 mg, Filmdragerade Tabletter

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information