Azarga

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-08-2020

Aktiv bestanddel:
brinzolamid, timolol maleate
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
brinzolamide, timolol
Terapeutisk gruppe:
Ophthalmologicals,
Terapeutisk område:
Grøn Stær, Åben-Vinkel, Okulær Hypertension
Terapeutiske indikationer:
Reduktion af intraokulært tryk (IOP) hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, for hvem monoterapi giver utilstrækkelig IOP reduktion.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000960
Autorisation dato:
2008-11-25
EMEA kode:
EMEA/H/C/000960

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

27-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

17-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

17-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

17-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

17-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

27-05-2014

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, suspension

brinzolamid/timolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

-

Gem indlægssedlen

.

Du kan få brug for at læse den igen.

-

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Azarga

Sådan skal du bruge Azarga

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Azarga indeholder 2 aktive indholdsstoffer, brinzolamid og timolol, som arbejder sammen for at

sænke trykket i øjet.

Azarga bruges til at behandle for højt tryk i øjnene, også betegnet som glaukom eller okulær

hypertension, hos voksne patienter over 18 år, som har højt tryk i øjnene, der ikke kan bringes

effektivt under kontrol med et enkelt lægemiddel alene.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Azarga.

Brug ikke Azarga

Hvis du er allergisk over for brinzolamid, en type lægemidler, der hedder sulfonamider

(herunder lægemidler til behandling af diabetes (sukkersyge), infektioner og diuretika

(vanddrivende tabletter)), timolol, betablokkere (lægemidler til at sænke forhøjet blodtryk eller

behandle hjertesygdomme) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Azarga (angivet i punkt 6).

Hvis du har eller tidligere har haft luftvejsproblemer som f.eks. astma, alvorlig længerevarende

obstruktiv bronkitis (alvorlig sygdom i lungerne, der kan give hvæsende vejrtrækning,

vejrtrækningsbesvær og/eller længerevarende hoste) eller andre former for

vejrtrækningsproblemer.

Hvis du lider af alvorlig høfeber.

Hvis du har en langsom puls, hjertesvigt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig puls).

Hvis du lider af for høj surhedsgrad i blodet (en tilstand kaldet ”hyperkloræmisk acidose”).

Hvis du har alvorlige nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Azarga må kun bruges til at dryppe i øjnene.

Stop med at bruge dette lægemiddel og tal med lægen, hvis du får tegn på alvorlige reaktioner eller

overfølsomhed.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du bruger Azarga, hvis du har eller tidligere har haft:

koronarsklerose (symptomer kan være brystsmerter eller trykken for brystet, åndenød eller

kvælning), hjertesvigt, lavt blodtryk

forstyrrelser i hjerterytmen såsom langsom puls

vejrtrækningsbesvær, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

dårlig blodcirkulation (Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) (hvide, "døde" fingre og

tæer))

sukkersyge (diabetes), idet timolol kan skjule symptomer på lavt blodsukker

overaktiv skjoldbruskkirtel, idet timolol kan skjule symptomer på skjoldbruskkirtelsygdom

muskelsvaghed (myastenia gravis)

hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du bruger Azarga, idet timolol kan ændre

virkningen af visse lægemidler, der bruges ved anæstesi (bedøvelse)

hvis du har eller tidligere har haft atopi (en tendens til at udvikle en allergisk reaktion) og

alvorlige allergiske reaktioner, kan du have øget risiko for at udvikle en allergisk reaktion, mens

du bruger Azarga, og adrenalin vil muligvis ikke være effektiv til at behandle en allergisk

reaktion. Hvis du får anden form for behandling, skal du derfor fortælle din læge eller

sygeplejerske, at du bruger Azarga

hvis du har leverproblemer

hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer

hvis du har nyreproblemer

Børn og unge

Det frarådes, at børn og unge under 18 år bruger Azarga.

Brug af anden medicin sammen med Azarga

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Azarga kan påvirke eller påvirkes af andre lægemidler, som du tager, herunder andre øjendråber til

behandling af glaukom (grøn stær).

Fortæl det til lægen, hvis du bruger eller overvejer at bruge lægemidler til sænkning af blodtrykket,

såsom parasympatomimetika og guanetidin, eller anden hjertemedicin, som indeholder quinidin

(bruges til behandling af hjertesygdomme og nogle typer malaria), amaiodaron eller andre lægemidler

til at behandle hjerterytmeforstyrrelser og glykosider til at behandle nedsat hjertefunktion. Fortæl det

også til lægen, hvis du bruger eller overvejer at bruge lægemidler til behandling af diabetes, mavesår,

midler mod svampe-, virus- eller bakterieinfektioner, eller midler mod depression f.eks. fluoxetin eller

paroxetin.

Hvis du anvender andre karboanhydrasehæmmere (acetazolamid eller dorzolamid)., tal med din læge.

Der er nogle gange blevet rapporteret om øget pupilstørrelse hos patienter, der tog Azarga og adrenalin

(epinephrin) samtidigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, eller hvis du kan blive gravid, må du ikke bruge Azarga, medmindre din læge

vurderer, at det er nødvendigt. Tal med din læge, før du begynder at bruge Azarga.

Brug ikke Azarga, hvis du ammer. Timolol kan gå over i mælken.

Hvis du ammer, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. Dit syn kan blive sløret i et

stykke tid lige efter, at du har brugt Azarga.

Et af de aktive stoffer kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental årvågenhed og/eller

fysisk koordination. Hvis du bliver påvirket, skal du udvise forsigtighed, når du kører bil eller arbejder

med maskiner.

Azarga indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 3,34 µg benzalkoniumchlorid per dråbe (=1 dose) svarende til 0,01 %

eller 0,1 mg/ml.

Azarga indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som kan absorberes af bløde

kontaktlinser og ændre farven på kontaklinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet

bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Benzalkoniumchlorid kan

også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhinde problemer (det klare lag forrest i

øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette

lægemiddel, skal du tale med din læge.

3.

Sådan skal du bruge Azarga

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du skifter til Azarga fra en anden type øjendråber til behandling af glaukom, skal du holde op

med at bruge den anden medicin og begynde at bruge Azarga næste dag. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

For ikke at forurene spidsen af flasken og væsken er det vigtigt, at spidsen af flasken ikke kommer i

berøring med øjenlågene, området omkring øjnene eller andre overflader. Flasken skal holdes tæt

tillukket, når den ikke er i brug.

Følgende råd er nyttigt til at begrænse mængden af medicin, som overføres til blodbanen, efter at du

har dryppet øjnene:

Hold øjenlåget lukket, mens du forsigtigt trykker ind mod øjenkrogen med fingeren i mindst

2 minutter.

Den anbefalede dosis er

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange dagligt.

Brug kun Azarga i begge øjne, hvis lægen har anvist det. Brug Azarga så længe, som din læge har

anvist.

Anvendelse

Hent Azarga-flasken og et spejl.

Vask dine hænder.

Ryst flasken grundigt inden brug.

Skru hætten af flasken. Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løst, når du åbner flasken,

skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.

Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommelfinger og de øvrige fingre.

Læn hovedet tilbage. Træk ned i det nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en

”lomme” mellem øjenlåget og øjet. Dråben skal placeres der (billede 1).

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug spejlet, hvis det gør det nemmere.

Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af

flasken. Det kan forurene øjendråberne.

Tryk let på flaskens bund for at frigøre 1 dråbe Azarga ad gangen.

Tryk ikke på siden af flasken: den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af den er

alt, der skal til (billede 2).

Efter du har dryppet med Azarga, skal du trykke en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i

2 minutter (billede 3). Det forhindrer, at Azarga optages i resten af kroppen.

Hvis du bruger dråber i begge øjne, gentages trinnene for det andet øje.

Skru hætten godt fast på flasken umiddelbart efter brug.

Brug hele flasken, inden du åbner en ny.

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger andre øjenlægemidler, så vent mindst 5 minutter mellem Azarga og de andre

øjenlægemidler. Øjensalve skal påføres sidst.

Hvis du har brugt for meget Azarga

, så skyl dit øje med varmt vand. Dryp ikke flere dråber i øjet

før næste planlagte dosis.

Du kan opleve lav puls, lavt blodtryk, hjertesvigt, besvær med at trække vejret, og dit nervesystem kan

blive påvirket.

Hvis du har glemt at bruge Azarga,

skal du fortsætte med den sædvanlige doseringsplan.

Du må

ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Brug

ikke

mere end 1 dråbe i det/de

pågældende øje/øjne 2 gange dagligt.

Hvis du holder op med at bruge Azarga

uden at tale med din læge, vil trykket i øjet ikke blive holdt

nede, hvilket kan medføre tab af synet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ophør med at bruge dette lægemiddel, og søg straks læge

, hvis du udvikler hududslæt, alvorlig

hudreaktion eller kraftig rødme eller kløe i øjet. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion

(hyppigheden er ikke kendt).

Du kan oftest fortsætte med at bruge dine øjendråber, hvis bivirkningerne ikke er alvorlige. Spørg

lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må ikke holde op med at bruge Azarga,

uden at du har talt med din læge først.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 behandlede)

Reaktioner i øjet:

betændelse i øjets overflade, sløret syn, symptomer på øjenirritation (f.eks.

brænden, svien, kløen, røde øjne), øjensmerter.

Øvrige bivirkninger:

lav puls, smagsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 100 behandlede)

Reaktioner i øjet:

hornhindeerosion (skade på øjeæblets yderste lag), betændelse i øjets

overflade med skader på overfladen, betændelse indvendigt i øjet, farvning af hornhinden,

unormal fornemmelse i øjet, tåreflåd, øjentørhed, trætte øjne, kløende øjne, røde øjne, røde

øjenlåg.

Øvrige bivirkninger:

fald inedsat antal hvide blodlegemer, nedsat blodtryk, hoste, blod i

urinen, svaghed i kroppen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 1000 behandlede)

Reaktioner i øjet:

hornhindelidelse, lysfølsomhed, øget tåreproduktion, skorper omkring

øjenlåget

Øvrige bivirkninger:

søvnbesvær (søvnløshed), smerter i svælget, rindende næse

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data):

Reaktioner i øjet:

Øjenallergi, synsforstyrrelser, beskadigelse af synsnerven, øget tryk i øjet,

aflejringer på øjets overflade, nedsat øjenfølsomhed, inflammation eller infektion af øjets

konjunktiva (det hvide i øjnene), unormalt syn, dobbeltsyn eller nedsat syn, øget pigmentering i

øjet, vækst på øjets overflade, hævelse i øjet, lysfølsomhed, nedsat vækst af øjenvipper eller

nedsat antal øjenvipper, hængende øvre øjenlåg (halvlukket øje), betændelseslignende tilstand

(inflammation) i øjenlåget og øjenlågskirtlerne, betændelseslignende tilstand i hornhinden og

løsning af hinden med blodkar under nethinden efter filtrationskirurgi, hvilket kan give

synsforstyrrelser, nedsat følsomhed i hornhinden.

Hjerte og kredsløb:

Ændringer i antallet af pulsslag eller ændringer i hjerterytmen, langsom

puls, hjertebanken, en slags forstyrrelse i hjerterytmen, unormal stigning i pulsen, brystsmerter,

nedsat hjertefunktion, hjerteanfald, forhøjet blodtryk, nedsat blodtilførsel til hjernen,

slagtilfælde, ødem (væskeophobning), hjertesvigt (hjertesygdom med åndenød og hævede

fødder og ben på grund af væskeophobning), hævede arme og ben, lavt blodtryk, misfarvning

af fingre, tæer og sommetider også andre legemsdele, (Raynauds fænomen

hvide, ”døde”

fingre og tæer), kolde hænder og fødder.

Luftveje:

Indsnævring af luftvejene i lungerne (især hos patienter med eksisterende sygdom),

åndenød eller vejrtrækningsproblemer, forkølelsessymptomer, åndedrætsbesvær,

bihulebetændelse, nysen, tilstoppet næse, tørhed i næsen, næseblod, astma, halsirritation.

Nervesystemet og almene symptomer og reaktioner:

Hallucinationer, depression, mareridt,

hukommelsestab, hovedpine, nervøsitet, irritabel adfærd, træthed, rysten, unormal følelse,

besvimelse, svimmelhed, døsighed, generel eller alvorlig svaghed, unormal følelse af prikken

og stikken.

Mave:

Kvalme, opkastning, diarré, luft i maven eller ubehag i maven, halsbetændelse, tør eller

unormal følelse i munden, fordøjelsesbesvær, mavesmerter.

Blod:

Unormale leverfunktionsværdier, øget klorinindhold i blodet eller nedsat antal røde

blodlegemer, hvilket kan ses ved en blodprøve.

Allergi:

Øgede allergiske symptomer, generelle allergiske reaktioner herunder hævelse under

huden, der kan forekomme på områder såsom ansigt og lemmer, og som kan blokere luftvejene

og gøre det svært at synke og trække vejret, nældefeber, lokalt og generelt udslæt, kløe,

pludselige alvorlige livstruende allergiske reaktioner.

Øre:

Ringen for øret, følelse af snurren i hovedet eller svimmelhed.

Hud:

Hudrødme eller betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden, udslæt, unormal

eller nedsat følelse i huden, hårtab, hvidligt, sølvfarvet (psoriasis-agtigt) udslæt eller forværring

af psoriasis.

Muskler:

Almene ryg-, led-, eller muskelsmerter, der ikke skyldes anstrengelse,

muskelspasmer, smerter i arme og ben, muskesvaghed/træthed, stigning i symptomerne på

myasthenia gravis (en muskelsygdom).

Nyre:

Nyresmerter så som smerter i den nederste del a ryggen, hyppig vandladning.

Forplantning

: Seksuelle problemer, nedsat sexlyst (libido), nedsat potens.

Stofskifte

: Lavt blodsukkerniveau.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du og dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Flasken skal smides ud 4 uger efter åbning for at forhindre, at du får en infektion i øjet. Tag en ny

flaske i brug. Når du åbner en ny flaske, skal du skrive datoen, hvor der er gjort plads til det på

flaskens etiket og på kartonen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azarga indeholder:

Aktive stoffer: brinzolamid og timolol. 1 ml suspension indeholder 10 mg brinzolamid og 5 mg

timolol (som maleat).

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (se pkt. 2 ‘Azarga indeholder

benzalkoniumchlorid’), carbopol 974P, dinatriumedetat, mannitol (E421), renset vand,

natriumchlorid, tyloxapol, saltsyre og/eller natriumhydroxid.

Små mængder saltsyre og/eller natriumhydroxid er tilsat for at bevare en normal surhedsgrad

(pH-værdi).

Udseende og pakningsstørrelser

Azarga er en væske (hvid til råhvid ensartet suspension), der fås i 5 ml plasticflasker med skruelåg

eller i en pakning med 3 x 5 ml flasker.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført..

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien

eller

Alcon Cusí, S.A.,

Camil Fabra 58,

08320 El Masnou,

Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml suspension indeholder 10 mg brinzolamid og 5 mg timolol (som timololmaleat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

1 ml suspension indeholder 0,10 mg benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, suspension (øjendråber).

En hvid til råhvid, homogen suspension, pH ca. 7,2.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nedsættelse af det intraokulære tryk (IOP) hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær

hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på monoterapi (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Anvendelse til voksne inklusive ældre

Dosis er 1 dråbe Azarga i konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne 2 gange dagligt.

Den systemiske absorption kan reduceres ved nasolakrimal okklusion eller ved at lukke øjet. Dette kan

medvirke til færre systemiske bivirkninger og øget virkning lokalt (se pkt. 4.4).

Hvis patienten har glemt at tage en dosis, skal han/hun fortsætte efter den sædvanlige doseringsplan.

Dosis må ikke overstige 1 dråbe i det/de pågældende øje/øjne 2 gange dagligt.

Hvis Azarga erstatter andre oftalmologiske lægemidler mod glaukom, seponeres disse, og behandling

med Azarga påbegyndes den efterfølgende dag.

Specielle patientgrupper

Pædiatrisk population

Azargas sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 0 til 18 år er endnu ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Der er ikke udført studier med Azarga eller timolol 5 mg/ml øjendråber hos patienter med nedsat

lever- eller nyrefunktion. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion eller

hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Azarga er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(creatinin-clearance <30 ml/min) eller hos patienter med hyperkloræmisk acidose (se pkt. 4.3).

Brinzolamid og hovedmetabolitten udskilles overvejende renalt, hvorfor Azarga er kontraindiceret hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3).

Azarga skal anvendes med forsigtighed til patienter med svær leverinsufficiens (se pkt. 4.4).

Administration

Til okulær brug.

Patienterne skal instrueres i at ryste flasken grundigt inden brug. Hvis sikkerhedsringen omkring

hætten sidder løst, når flasken åbnes, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.

For at undgå kontaminering af dråbespidsen og suspensionen skal man være opmærksom på ikke at

berøre øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Patienterne skal

instrueres i at lukke flasken tæt efter brug.

Hvis der bruges mere end ét topikalt øjenlægemiddel, skal der gå mindst 5 minutter imellem

administration af de forskellige lægemidler. Øjensalve skal gives sidst.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for andre betablokkere

Overfølsomhed over for sulfonamider (se pkt. 4.4).

Luftvejssygdomme, herunder bronkial astma, bronkial astma i anamnesen eller svær kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL).

Sinusbradykardi, sygt sinussyndrom, herunder sino-atrialt blok, 2. eller 3. grads AV-blok, der

ikke kontrolleres med pacemaker. Åbenlyst hjerteinsufficiens, kardiogent shock.

Svær allergisk rinit

Hyperkloræmisk acidose (se pkt. 4.2.).

Svært nedsat nyrefunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Systemiske virkninger

Brinzolamid og timolol absorberes systemisk. På grund af det beta-adrenerge blokerende

indholdsstof, timolol, kan der optræde de samme typer kardiovaskulære, pulmonale og øvrige

bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger

efter topikal oftalmologisk administration er lavere end efter systemisk administration. Se

pkt. 4.2 for reducering af systemisk absorption.

Overfølsomhedsreaktioner over for alle sulfonamidderivater kan opstå hos patienter, der

behandles med Azarga, da det absorberes systemisk.

Hjertesygdomme

Hos patienter med hjertekarsygdomme (f.eks. koronarsklerose, Prinzmetal angina og

hjerteinsufficiens) og hypotension bør behandling med betablokkere vurderes omhyggeligt, og

behandling med andre aktive stoffer bør overvejes. Patienter med hjertekarsygdomme bør overvåges

for tegn på forværring af disse sygdomme og for bivirkninger.

På grund af den negative effekt på overledningstiden bør betablokkere gives med forsigtighed til

patienter med 1. grads hjerteblok.

Vaskulære sygdomme

Patienter med alvorlige forstyrrelser/lidelser i det perifere kredsløb (f.eks. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

Hyperthyreoidisme

Betablokkere kan maskere tegn på hyperthyreoidisme.

Muskelsvaghed

Beta-adrenerge blokerende lægemidler er blevet rapporteret til at forstærke muskelsvaghed i

overensstemmelse med visse symptomer på myasteni (f.eks. dobbeltsyn, ptose og generel svaghed).

Respirationsforstyrrelser

Luftvejsreaktioner, herunder dødsfald som følge af bronkospasme hos patienter med astma, er

indberettet efter administration af oftalmologiske betablokkere. Azarga bør anvendes med forsigtighed

hos patienter med let/moderat KOL, og kun hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko.

Hypoglykæmi/diabetes

Betablokkere skal administreres med forsigtighed hos patienter, som er disponeret for spontan

hypoglykæmi og patienter med labil diabetes, idet betablokkere kan maskere symptomer på akut

hypoglykæmi.

Syre/base-forstyrrelser

Azarga indeholder brinzolamid, et sulfonamid. Samme type bivirkninger, som tilskrives sulfonamider,

kan ligeledes opstå ved topikal administration. Syre

-

base forstyrrelser er rapporteret ved orale

karboanhydrase

-

hæmmere. Dette lægemiddel bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko

for nyreinsufficiens pga. den potentielle risiko for metabolsk acidose. Såfremt der opstår tegn på eller

tilfælde af alvorlige bivirkninger eller overfølsomhedsreaktioner, bør behandlingen afbrydes.

Mental årvågenhed

Orale karboanhydrase-hæmmere kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental

årvågenhed og/eller fysisk koordination. Dette kan også forekomme ved brug af Azarga på grund af

den systemiske absorption.

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med en anamnese med atopi eller svære

anafylaktiske reaktioner over for en række allergener være mere reaktive over for gentagen udsættelse

for sådanne allergener og risikere ikke at respondere på normale doser af adrenalin til behandling af

anafylaktiske reaktioner.

Choroidealøsning

Choroidealøsning efter filtreringsprocedurer er indberettet ved samtidig administration af præparater,

der nedsætter produktionen af kammervæske (f.eks. timolol, acetazolamid).

Anæstesi i forbindelse med operation

Oftalmologiske betablokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, f.eks. adrenalin.

Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol.

Kombinationsbehandling

Virkningen på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemisk betablokade kan

potenseres, når timolol gives til patienter, der allerede får en systemisk betablokker. Disse patienters

reaktioner bør observeres tæt. Samtidig brug af to topikale betablokkere eller to lokale

karboanhydrasehæmmere frarådes (se pkt. 4.5).

Der er risiko for en additiv virkning til de kendte systemiske virkninger af karboanhydrasehæmning

hos patienter i behandling med en oral karboanhydrasehæmmer og Azarga. Samtig administration af

Azarga og orale karboanhydrasehæmmere er ikke undersøgt og anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Okulære virkninger

Der er begrænset erfaring med Azarga til patienter med pseudoexfoliativ glaukom eller

pigmentglaukom. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af disse patienter, og det anbefales, at

det intraokulære tryk overvåges tæt.

Azarga er ikke vurderet hos patienter med snævervinklet glaukom, hvorfor det ikke bør anvendes til

disse patienter.

Oftalmologiske betablokkere kan medføre øjentørhed. Patienter med sygdomme i kornea skal

behandles med forsigtighed.

Brinzolamids mulige påvirkning af den korneale endotelfunktion er ikke vurderet hos patienter med

skadet kornea (især hos patienter med lavt endotelcelletal). Patienter med kontaktlinser er ikke blevet

undersøgt, og forsigtighed med brinzolamid anbefales, da karboanhydrase

-

hæmmere kan påvirke

væsketilførslen til kornea. Dette kan medføre korneal dekompensation og ødem, og

kontaktlinsebærere kan derfor have en øget risiko for skader på kornea. Det anbefales, at patienter med

skadet kornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller korneadystrofi, overvåges nøje.

Azarga kan bruges, mens der bæres kontaktlinser, dog under omhyggelig monitorering (se nedenfor

under Benzalkoniumchlorid).

Benzalkoniumchlorid

Azarga indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde

kontaktlinser. Kontakt med bløde kontaktlinser bør undgås. Patienterne skal instrueres i at fjerne

kontaktlinser før applikation af Azarga og vente 15 minutter efter instillation af dosis, før linserne

sættes i igen.

Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Tæt

overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse.

Nedsat leverfunktion

Azarga bør anvendes med forsigtighed til patienter med svært nedsat leverfunktion.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med Azarga.

Azarga indeholder brinzolamid, en karboanhydrase

-

hæmmer som absorberes systemisk på trods af

lokal administration. Syre

-

base forstyrrelser er rapporteret ved orale karboanhydrase

-

hæmmere.

Potentialet for sådanne medikamentelle interaktioner skal overvejes ved brug af Azarga.

Der er en mulig additiv effekt af den kendte systemiske effekt af karboanhydrase- hæmmere hos

patienter, som både behandles med en oral karboanhydrasehæmmer og brinzolamid-øjendråber.

Samtidig administration af øjendråber, der indeholder brinzolamid og orale karboanhydrasehæmmere

anbefales ikke.

De CYP-isozymer, der er ansvarlige for metaboliseringen af brinzolamid, indbefatter

CYP3A4 (dominerende), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 og CYP2C9. Det forventes, at

CYP3A4

-

hæmmere som ketokonazol, itrakonazol, clotrimazol, ritonavir og troleandomycin kan

hæmme metaboliseringen af brinzolamid via CYP3A4. Hvis CYP3A4

-

hæmmere gives samtidig med

brinzolamid, bør man være forsigtig. Akkumulering af brinzolamid er usandsynlig, da dette

hovedsagelig elimineres renalt. Brinzolamid hæmmer ikke cytokrom P

-

450 isozymer.

Der er risiko for additive virkninger, der kan resultere i hypotension og/eller udtalt bradykardi, når en

oftalmologisk betablokker-opløsning administreres samtidig med orale calciumantagonister,

betablokkere, antiarytmika (herunder amiodaron),

digitalisglykosider, parasympatomimetika eller

guanethidin.

Betablokkere kan mindske responset over for adrenalin, som bruges til at behandle anafylaktiske

reaktioner. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter, der tidligere har haft atopi eller

anafylaksi (se pkt. 4.4).

Den hypertensive reaktion på pludselig seponering af clonidin kan potenseres af betablokkere.

Forsigtighed er påkrævet ved samtidig brug af dette lægemiddel og clonidin.

Der er rapporteret om potenseret systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjerterytme, depression) ved

samtidig behandling med CYP2D6

-

hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin, paroxetin) og timolol. Det

anbefales derfor at udvise forsigtighed.

Betablokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetika. Betablokkere kan sløre

symptomer på hypoglykæmi (se pkt 4.4).

Der er rapporteret tilfælde af mydriasis efter samtidig anvendelse af oftalmologiske betablokkere og

adrenalin (epinephrin).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af oftalmisk brinzolamid eller timolol til gravide kvinder.

Dyreforsøg med brinzolamid har påvist reproduktionstoksicitet efter systemisk administration(se

pkt. 5.3). AZARGA bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er klart nødvendigt. Se

pkt. 4.2 for reducering af systemisk absorption.

Epidemiologiske studier har ikke vist forekomst af misdannelser, men der er påvist en risiko for

intrauterin væksthæmning ved oral administration af betablokkere. Derudover er der observeret

symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, respirationsbesvær og hypoglykæmi) hos

nyfødte, når betablokkere anvendes frem til fødslen. Hvis Azarga anvendes frem til fødslen, skal det

nyfødte barn overvåges nøje de første døgn efter fødslen.

Amning

Det er ukendt, om brinzolamid udskilles i human mælk, Dyrestudier har påvist, at brinzolamid

udskilles i mælk efter oral administration (se pkt. 5.3).

Betablokkere udskilles i mælk. Ved terapeutiske doser af timolol i øjendråber er det dog ikke

sandsynligt, at mængden i mælken er tilstrækkelig til at give kliniske symptomer på betablokade hos

spædbørn. Se pkt. 4.2 for reducering af systemisk absorption.

En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Når der træffes beslutning om, hvorvidt amning

skal fortsættes/standses, eller hvorvidt behandling med Azarga skal fortsættes/ standses, skal der tages

højde for fordele for barnet ved amning i henhold tilfordele for Azarga-behandlingen af kvinden.

Fertilitet

Der er ikke udført studier, der har undersøgt effekten af topikal okulær administration af Azarga på

human fertilitet.

Ikke-kliniske data viser ingen effekt af hverken brinzolamid eller timolol på fertiliteten hos hanner

eller hunner efter oral dosering. Anvendelse af Azarga forventes ikke at have nogen effekt på

fertiliteten hos mænd eller kvinder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Azarga påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Forbigående sløret syn eller andre synsforstyrrelser, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Hvis der opstår sløret syn ved instillation, bør patienten vente med at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, til synet er klart igen.

Karboanhydrase-hæmmere kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental årvågenhed og/

eller fysisk koordination (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg var de mest almindelige bivirkninger sløret syn, øjenirritation og øjensmerter, som

opstod hos omtrent 2 til 7 % af patienterne.

Skematisk oversigt over bivirkninger

Nedenstående bivirkninger er klassificeret i henhold til følgende konvention og blev rapporteret under

kliniske undersøgelser og overvågning af Azarga og brinzolamid og timolol som enkeltstoffer efter

markedsføring: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) eller ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er de alvorligste

bivirkninger anført først.

Systemorganklasse

I henhold til MedDRA (v. 18.0)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke kendt: Nasopharyngitis

, pharyngitis

, sinusitis

, rhinitis

Blod og lymfesystem

Ikke almindelige: Nedsat antal hvide blodlegemer

Ikke kendt: Nedsat antal røde blodlegemer

, forhøjet koncentration

af chlorid i blodet

Immunsystemet

Ikke kendt: Anafylaksi

, anafylaktisk chok

, systemisk allergisk

reaktion, herunder angioødem

, lokaliseret og generaliseret udslæt

overfølsomhed

, urticaria

, pruritus

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt: Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Sjældne: Insomni

Ikke kendt: Hallucinationer

, depression

, amnesi

, apati

nedtrykthed

, nedsat libido

, mareridt

, nervøsitet

Nervesystemet

Almindelige: Dysgeusi

Ikke kendt: Cerebral iskæmi

, cerebrovaskulær hændelse

synkope

, intensivering af tegn og symptomer på myasthenia

gravis

, døsighed

, motorisk dysfunktion

, amnesi

hukommelsessvækkelse

, paræstesi

, tremor

, hypæstesi

, ageusi

svimmelhed

, hovedpine

Øjne

Almindelige: Punktat keratitis

, sløret syn

, øjensmerte

øjenirritation

Ikke almindelige: Keratitis

1,2,3

, øjentørhed

, farvning af

hornhinden

, udflåd fra øjet

, øjenkløe

, fornemmelse af at have

noget i øjet

, okulær hyperæmi

, konjunktival hyperæmi

Sjældne: Korneaerosion

, lysglimt i forreste kammer

, fotofobi

øget tåredannelse

, skleral hyperæmi

, øjenlågserytem

skorpedannelse på øjenlågsranden

Ikke kendt: øget cup/disc-ratio

, choroidealøsning efter

filtrationskirurgi

(se pkt. 4.4), keratopati

, defekt i korneaepitelet

lidelse i korneaepitelet

, forhøjet intraokulært tryk

, aflejringer på

øjets overflade

, korneal farvning

, korneaødem

, nedsat følsomhed

i kornea

, konjunktivitis

, meibomitisis

, diplopi

, blænding

fotopsi

, nedsat skarpsyn

, nedsat syn

, pterygium

, okulært

ubehag

, keratokonjunktivitis sicca

, hypæstesi i øjet

, skleral

pigmentering

, subkonjunktival cyste

, synsforstyrrelse

, hævelse af

øjet

, øjenallergi

, madarose

, øjenlågslidelse

, øjenlågsødem

ptose

Øre og labyrint

Ikke kendt: Vertigo

, tinnitus

Hjerte

Almindelige: Nedsat hjerterytme

Ikke kendt: Hjertestop

, hjertesvigt

, kongestiv hjerteinsufficiens

atrioventrikulært blok

, hjerte- og åndedrætsbesvær

, angina

pectoris

, bradykardi

, uregelmæssig hjerterytme

, arytmi

palpitationer

, takykardi

, øget hjerterytme

brystsmerter

, ødem

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelige: Nedsat blodtryk

Ikke kendt: hypotension

, hypertension

, øget blodtryk

, Raynauds

fænomen

, kolde hænder og fødder

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelige: Hoste

Sjælden: orofaryngeale smerter

, næseflåd

Ikke kendt: Bronkospasme

(fortrinsvis hos patienter med

eksisterende bronkospastisk sygdom), dyspnø

, astma

, epistaxis

bronkial hyperaktivitet

, halsirritation

, nasal kongestion

kongestion af de øvre luftveje

, post nasal drip

, nysen

, nasal

tørhed

Mave-tarm-kanalen

Ikke kendt: Opkastning

, øvre abdominalsmerter

abdominalsmerter

, diarré

, mundtørhed

kvalme

, øsofagitis

dyspepsi

, abdominalt ubehag

, ubehag i maven

, hyppig

afføring

, gastrointestinale lidelser

, oral hypæstesi

, oral

paræstesi

, flatulens

Lever og galdeveje

Ikke kendt: Abnorm leverfunktionstest

Hud og subkutane væv

Ikke kendt: Urticaria

, makulopapuløst udslæt

, generaliseret

pruritus

, stramhed i huden

, dermatitis

, alopeci

, psoriasiformt

udslæt eller forværring af psoriasis

, udslæt

, erytem

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke kendt: Myalgi

muskelkramper

, artralgi

, rygsmerter

smerter i ekstremiteterne

Nyrer og urinveje

Ikke almindelige: Blod i urinen

Ikke kendt: Nyresmerter

, pollakisuri

Det reproduktive system og

mammae

Ikke kendt: Erektil dysfunktion

, seksuel dysfunktion

, nedsat

libido

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelige: Malaise

Ikke kendt: Brystsmerter

, smerter

, træthed

, asteni

, ubehag i

brystet

, anspændthed

, irritabilitet

, perifert ødem

medicineringsoverskud

Undersøgelser

Ikke almindelige: Forhøjet kalium i blodet

, forhøjet

laktatdehydrogenase i blodet

Bivirkninger, der blev observeret ifm. Azarga

Yderligere bivirkninger, der blev observeret ifm. timolol givet som monoterapi

Yderligere bivirkninger, der blev observeret ifm. brinzolamid givet som monoterapi.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Dysgeusi (bitter eller unormal smag i munden efter drypning) var en hyppigt forekommende systemisk

bivirkning forbundet med behandling med Azarga i de kliniske forsøg. Dysgeusi er sandsynligvis

forårsaget af passage af øjendråberne til naso-pharynx via den nasolakrimale kanal og skyldes

brinzolamid. Nasolakrimal okklusion eller forsigtig lukning af øjnene efter drypning kan reducere

forekomsten af denne bivirkning (se pkt. .2).

Azarga indeholder brinzolamid, som er et sulfonamid, en karboanhydrase

-

hæmmer, der absorberes

systemisk. De gastrointestinale, centralnervesystemiske, hæmatologiske, renale og metaboliske

virkninger er normalt associeret med brug af systemiske karboanhydrase

-

hæmmere. De samme typer

bivirkninger, som skyldes orale karboanhydrase-hæmmere, kan opstå efter topikal administration.

Timolol absorberes i det systemiske kredsløb. Det kan forårsage de samme bivirkninger, som ses ved

systemiske betablokkere. De anførte bivirkninger inkluderer reaktioner, der er set inden for gruppen af

oftalmologiske betablokkere. Øvrige bivirkninger forbundet med brugen af stofferne individuelt, og

som muligvis kan forekomme ved anvendelse af Azarga, er anført i tabellen ovenfor. Forekomsten af

systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk administration er lavere end efter systemisk

administration. Se pkt. 4.2 for reducering af systemisk absorption.

Pædiatrisk population

Azarga frarådes til børn og unge under 18 år på grund af utilstrækkelige data vedrørende sikkerhed og

effekt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af utilsigtet indtagelse, kan symptomerne på overdosering fra beta-blokade omfatte

bradykardi, hypotension, hjertesvigt og bronkospasme.

I tilfælde af overdosering med Azarga øjendråber, bør behandlingen være symptomatisk og

understøttende. Elektrolyt ubalance, udvikling af en acidotisk tilstand og muligvis påvirkning af

centralnervesystemet kan forekomme pga. brinzolamid. Serumelektrolytniveauet (specielt kalium) og

blodets pH-niveau bør monitoreres. Studier har vist, at timolol ikke dialyseres umiddelbart.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologiske lægemidler, antiglaukommiddel og miotika

ATC-kode: S01ED51

Virkningsmekanisme

Azarga indeholder 2 aktive stoffer: brinzolamid og timololmaleat. Disse 2 stoffer nedsætter forhøjet

intraokulært tryk primært ved at reducere kammervæskesekretionen, men ved hjælp af forskellige

virkningsmekanismer. Den kombinerede effekt af disse 2 aktive stoffer resulterer i en yderligere

nedsættelse af det intraokulære tryk sammenlignet med det enkelte stofs effekt.

Brinzolamid er en stærk hæmmer af human karboanhydrase II (CA-II), det fremherskende isoenzym i

øjet. Ved at hæmme karboanhydrase i øjets ciliære processer nedsættes kammervæskesekretionen,

formodentlig ved en langsommere dannelse af hydrogencarbonationer, hvilket medfører en reduktion i

natrium og væsketransport.

Timolol er en ikke

-

selektiv blokker uden intrinsic sympatomimetisk, direkte myokardieldeprimerende

eller membranstabiliserende effekt. Tonografiske og fluorofotometriske studier på mennesker tyder på,

at dets dominerende virkning er relateret til reduceret dannelse af kammervæske og en let forøgelse af

outflowet.

Farmakodynamisk virkning

Klinisk effekt:

I en 12

-

måneders kontrolleret klinisk forsøg med patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær

hypertension, som efter investigatorens mening ville kunne drage nytte af kombineret behandling, og

som havde et gennemsnitligt IOP ved baseline på 25 til 27 mmHg, var den gennemsnitlige

-

sænkende effekt af Azarga op til 7 til 9 mmHg ved dosering 2 gange dagligt. Der blev vist

-

inferiority for Azarga sammenlignet med dorzolamid 20 mg/ml + timolol 5 mg/ml i den

gennemsnitlige IOP

-

reduktion på alle tidspunkter ved alle besøg.

I et 6

-

måneders kontrolleret klinisk studie med patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær

hypertension og et gennemsnitligt IOP ved baseline på 25 til 27 mmHg var den gennemsnitlige

-

sænkende virkning af Azarga doseret 2 gange dagligt 7 til 9 mmHg, og den var op til 3 mmHg

større end det, der blev opnået med Brinzolamid doseret 2 gange dagligt, og op til 2 mmHg større end

det, der blev opnået med Timolol 5 mg/ml doseret 2 gange dagligt. Der blev observeret en statistisk

højere reduktion i det gennemsnitlige IOP sammenlignet med både brinzolamid og timolol på alle

tidspunkter og ved alle besøg under hele studiet.

I 3 kontrollerede kliniske forsøg var det okulære ubehag efter instillation af Azarga signifikant lavere

end med dorzolamid 20 mg/ml + timolol 5 mg/ml.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/190551/2014

EMEA/H/C/000960

EPAR - sammendrag for offentligheden

Azarga

brinzolamid/timolol

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Azarga. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Azarga skal anvendes.

Hvad er Azarga?

Azarga er et lægemiddel, der indeholder de to aktive stoffer brinzolamid og timolol. Det fås som

øjendråber.

Hvad anvendes Azarga til?

Azarga anvendes til nedsættelse af det intraokulære tryk (IOP - væsketrykket i øjet). Det anvendes til

voksne med åbenvinklet glaukom (en sygdom, hvor trykket i øjet stiger, fordi væsken ikke kan løbe ud

af øjet) eller med okulær hypertension (hvor trykket i øjet er højere end normalt). Azarga anvendes,

når behandling med et lægemiddel indeholdende kun ét aktivt stof har været forsøgt, men ikke har

kunnet nedsætte IOP tilstrækkeligt.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Azarga?

Azarga indgives som én dråbe i det/de berørte øje/øjne to gange dagligt. Suspensionen skal omrystes

grundigt inden brug. Hvis det anvendes sammen med et andet øjemiddel, skal der gå mindst fem

minutter mellem brugen af de forskellige lægemidler. Er det andet øjemiddel en øjensalve, skal det

anvendes til sidst.

Azarga

EMA/190551/2014

Side 2/3

Hvordan virker Azarga?

Forhøjet IOP medfører beskadigelse af nethinden (den lysfølsomme overflade bagest i øjet) og af

synsnerven, der sender signalerne fra øjet til hjernen. Dette kan medføre alvorligt synstab eller endda

blindhed. Ved at nedsætte trykket reducerer Azarga risikoen for skader.

Azarga indeholder to aktive stoffer, nemlig brinzolamid og timolol. De to stoffer virker ved at mindske

produktionen af kammervæske (den vandige væske i øjet) på forskellige måder. Brinzolamid er en

hæmmer af karboanhydrase, som virker ved at blokere et enzym kaldet karboanhydrase, der

producerer bikarbonationer i kroppen. Kroppen kræver bikarbonat for at kunne producere

kammervæsken. Brinzolamid har været godkendt i EU som Azopt siden 2000. Timolol er en

betablokker, der har været almindeligt anvendt til behandling af glaukom siden 1970'erne.

Kombinationen af de to aktive stoffer har en additiv virkning og sænker trykket inde i øjet mere end de

enkelte lægemidler alene.

Hvordan blev Azarga undersøgt?

Azarga er blevet undersøgt i to hovedundersøgelser, der omfattede i alt 960 voksne med åbenvinket

glaukom eller okulær hypertension. Den første var en 6-måneders undersøgelse, der havde til formål

at sammenligne Azarga med brinzolamid og med timolol alene hos 523 patienter. Den anden var en

12-måneders undersøgelse, der havde til formål at sammenligne Azarga med kombinationen af timolol

og dorzolamid (en anden hæmmer af karboanhydrase) hos 437 patienter. I begge undersøgelser var

det primære mål for virkningen ændringen i IOP i løbet af de første seks måneders behandling. IOP

blev målt i "millimeter kviksølv" (mmHg).

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Azarga?

Azarga var mere effektivt end begge de aktive stoffer hver for sig og var lige så effektivt som

kombinationen af timolol og dorzolamid. I den første undersøgelse faldt IOP fra ca. 21 mmHg med 8,0

til 8,7 mmHg hos de patienter, som fik Azarga. Dette tal var 5,1 til 5,6 mmHg hos de patienter, som

fik brinzolamid, og 5,7 til 6,9 mmHg hos de patienter, som fik timolol. I den anden undersøgelse var

IOP efter seks måneder faldet fra ca. 26 mmHg med ca. 8,3 mmHg i begge patientgrupper.

Hvilken risiko er der forbundet med Azarga?

De hyppigste bivirkninger ved Azarga (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er sløret

syn, øjensmerter og øjenirritation. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Azarga

fremgår af indlægssedlen.

Azarga må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for de aktive stoffer,

andre af indholdsstofferne, andre betablokkere (såsom hjertemedicin) eller sulfonamider (et

antibiotikum). Det må ikke anvendes af patienter, som:

har eller har haft astma

har svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL, en sygdom, som forårsager forsnævring af

luftvejene)

har bestemte hjerteproblemer

har svær allergisk rhinitis (allergi, der påvirker næsen og luftvejene)

har hyperchloræmisk acidose (for højt syreindhold i blodet på grund af for meget klorid i blodet)

har svært nedsat nyrefunktion.

Azarga

EMA/190551/2014

Side 3/3

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Azarga indeholder benzalkoniumchlorid, som vides at misfarve bløde kontaktlinser. Personer, som

bruger bløde kontaktlinser, bør derfor anvende lægemidlet med forsigtighed.

Hvorfor blev Azarga godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) noterede sig, at kombinationen af de to aktive stoffer i

Azarga gør behandlingen mere enkel og gør det lettere for patienterne at overholde behandlingen.

Udvalget besluttede, at fordelene ved Azarga opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Azarga.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Azarga?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Azarga anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Azarga, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Azarga

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Azarga den 25. november 2008. Den fuldstændige EPAR for Azarga findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Azarga, kan du læse indlægssedlen (også en

del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information