Aurorix 150 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Aktiv bestanddel:
MOCLOBEMID
Tilgængelig fra:
Meda AS
ATC-kode:
N06AG02
INN (International Name):
moclobemide
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
13354

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Aurorix 150 mg, filmovertrukne tabletter

Moclobemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Aurorix til dig personligt. Lad derfor være med at give Aurorix til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Aurorixs virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Aurorix

Sådan skal du tage Aurorix

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Aurorix

Yderligere oplysninger

1.

AURORIXS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Aurorix er et middel mod sindslidelser.

Aurorix hører til i gruppen MAO-hæmmere. Aurorix hjælper med til at rette den ubalance i

hjernen, som giver dig dine symptomer. Spørg din læge eller på apoteket.

Du kan tage Aurorix til behandling af alvorlige depressioner.

Lægen kan have givet dig Aurorix til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE AURORIX

Aurorix må ikke bruges til børn og unge under 18 år.

Tag ikke Aurorix

hvis du er overfølsom (allergisk) over for moclobemid eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis du har et anfald af pludselig opstået forvirring.

hvis du har skizofreni, som du ikke bliver behandlet for.

hvis du tager medicin mod parkinsonisme (selegilin).

hvis du tager medicin mod depression (f.eks. med citalopram, clomiprimin, amitriptylin

eller andre).

hvis du tager medicin mod migræne (sumatriptan eller rizatriptan).

hvis du tager medicin mod hoste (dextromethorphan).

hvis du tager medicin mod stærke smerter (pethidin eller tramadol).

hvis du tager medicin mod infektioner (linezolid).

Vær ekstra forsigtig med at tage Aurorix

Tal med lægen inden du tager Aurorix, hvis du

har en depression med ophidselse eller uro.

har tanker om selvmord. Både du og dine pårørende skal være opmærksomme, hvis du

får det værre i begyndelsen af behandlingen, se afsnit nedenfor.

er maniodepressiv. Aurorix kan fremkalde en manisk tilstand. Kontakt omgående lægen,

hvis du eller dine pårørende mener, at du begynder at få tegn på mani.

har skizofreni.

har forhøjet blodtryk.

har dårligt hjerte med uregelmæssig puls og ændring i hjertekurven.

har for højt stofskifte.

har en svulst i binyrerne og for højt blodtryk.

tager hostemedicin, der f.eks. indeholder efedrin eller pseudoefedrin.

skal opereres, skal du fortælle narkoselægen, at du er i behandling med Aurorix.

har dårlig lever.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og leverprøvekontrol at du er i behandling med Aurorix. Det

kan påvirke prøveresultaterne.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller

tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage

antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage,

men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet

med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at du er deprimeret

eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at

fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver

bekymrede over ændringer i din opførsel.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

depression. Behandling med flere slags medicin mod depression kan give alvorlige

bivirkninger.

Parkinson sygdom (selegilin)

alvorlige infektioner (linezolid)

hoste og forkølelse (dextromethorphan)

stærke smerter (f.eks. petidin og tramadol)

andre stærke smerter (f.eks. morfin; fentanol; kodein)

astma (sympatominetika, f.eks. terbutalin; salbutamol)

migræne: Triptaner: Du må du ikke tage sumatriptan og rizatriptan. Du skal være

forsigtig med at tage andre triptaner sammen med Aurorix

angst og uro (buspiron)

mavesår (cimetidin og omeprazol)

dårligt hjerte (amiodaron, sotalol)

infektioner (erythromycin og clarithromycin)

det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Kontakt straks lægen, hvis du får høj feber, stivhed i muskler, hurtig puls, rykvise

muskelsammentrækninger, forvirring, og sløret bevidsthed (serotonergt syndrom). Det kan

være alvorligt og kræve øjeblikkelig lægehjælp.

Vær opmærksom på, at du ikke bør tage naturmedicin med perikum (Hypericum perforatum)

sammen med Aurorix, da det kan forstærke bivirkningerne af Aurorix. Hvis du allerede tager

produkter med perikum, skal du aftale med lægen, hvordan du evt. kan afslutte denne

behandling og hvornår, du kan begynde at tage Aurorix.

Brug af Aurorix sammen med mad og drikke

Du skal tage Aurorix lige

efter

et måltid. Du skal tage Aurorix tabletter med et glas vand.

Du bør undgå føde med meget tyramin som f.eks. lagret ost og rødvin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Aurorix efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Aurorix efter aftale med lægen, da Aurorix går over i

mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aurorix kan hos enkelte give bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, som kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Aurorix

Aurorix tabletterne indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE AURORIX

Tag altid Aurorix nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Du skal begynde med at tage 1 tablet på 150 mg efter et måltid 2-3 gange (i alt 300 – 450 mg)

daglig.

De fleste skal have 1 tablet på 150 mg daglig. Hvis det er nødvendigt, kan dosis sættes op til 4

tabletter på 150 mg (600 mg) daglig. Din læge vil tilpasse din dosis efter din sygdom.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Aurorix må ikke bruges til børn.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Aurorix tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Aurorix, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du får en overdosis af Aurorix kan du få svimmelhed, forvirring, rastløs uro, truende, evt.

voldelig adfærd, andre ændringer i adfærd og mavebesvær. Overdosering kan være

livstruende.

Hvis du har glemt at tage Aurorix

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Aurorix

Du må kun afbryde behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil hjælpe dig med at

nedsætte din dosis langsomt. Det nedsætter risikoen for bivirkninger efter afslutningen af

behandlingen.

Fortæl det straks til lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Aurorix er

stoppet.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Aurorix

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med

moclobemid eller kort efter behandlingsophør.

Hyppigheden er ikke kendt

(sandsynligvis sjælden)

Uregelmæssig og/eller hurtig puls.

Kontakt straks

læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Svimmelhed, hovedpine, søvnforstyrrelser.

Halsbrand, smerter i øverste del af maven, kvalme, forstoppelse og diaré.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Synsforstyrrelser, mundtørhed.

Hududslæt, kløe, nældefeber og rødmen.

Irritabel adfærd, rastløs uro, angst.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1000

behandlede):

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Opkastninger, udspiling af maven på grund af luft i tarmene, forandringer af smagen.

Svimmelhed, evt. besvimelse på grund af lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Mælkeflåd.

Forvirring, rastløshed.

Aurorix kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver og hjertekurven, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde være andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg

lægen eller på apoteket, hvis du ønsker oplysninger om disse bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på

Lægemiddelstyrelsens netsted http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU AURORIX

Opbevar Aurorix utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Aurorix ved almindelig temperatur.

Brug ikke Aurorix efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aurorix indeholder:

Aktivt stof: Moclobemid 150 mg

Øvrige indholdsstoffer: Lactose (148 mg), majsstivelse, povidon,

natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, hypromellose, ethylcellulose, macrogol

6000, talcum og farvestofferne titandioxid (E171) og jernoxid (E172).

Aurorix udseende og pakningstørrelser:

Udseende

Aurorix 150 mg tabletterne er ovale og lysegule; de er med delekærv og mærket ROCHE 150

på den ene side.

Pakningsstørrelser

Aurorix filmovertrukne tabletter, 150 mg fås i blisterpakninger med 30 stk eller 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Roche a/s

Industriholmen 59

2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2008

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information