Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" 250+100 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-09-2019

Aktiv bestanddel:
ATOVAQUON, PROGUANILHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Glenmark Arzneimittel GmbH
ATC-kode:
P01BB51
INN (International Name):
ATOVAQUON, PROGUANILHYDROCHLORID
Dosering:
250+100 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
45546
Autorisation dato:
2010-10-14

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

250 mg /100 mg filmovertrukne tabletter

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet , hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

3. Sådan skal du tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

4. Bivirkninger

Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark hører til en gruppe lægemidler, der kaldes

malariamidler. De indeholder to aktive stoffer, atovaquon og proguanilhydrochlorid.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark har to anvendelser:

forebyggelse af malaria hos voksne og børn, der vejer over 40 kg

behandling af malaria hos voksne og børn, der vejer over 11 kg

Malaria spredes ved stik fra en inficeret myg, hvorved malariaparasitten (Plasmodium falciparum)

overføres i blodbanen. Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark forebygger malaria ved at dræbe

denne parasit. Hos personer, der allerede er smittede med malaria, dræber

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark også disse parasitter.

Beskyt dig selv mod malaria

Man kan få malaria i en hvilken som helst alder. Det er en alvorlig sygdom, men den kan forebygges.

Ud over tage tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark er det meget vigtigt, at du også træffer

foranstaltninger for at undgå myggestik.

Brug myggespray på udsatte hudområder

Bær tøj med lyse farver, der dækker det meste af kroppen, især efter solnedgang, da det

er det tidspunkt, hvor myggene er mest aktive

Sov i et beskyttet rum eller under et myggenet, der er imprægneret med et insektdræbende

middel. Luk vinduer og døre ved solnedgang, hvis de ikke er forsynet med myggenet.

Overvej at anvende et insektdræbende middel (måtter, spray, plug-ins) til at rense rummet

for insekter eller til at afskrække myg fra at komme ind i rummet.

Hvis du har brug for flere råd, tal da med din læge eller en apoteker.

Det er stadig muligt at få malaria, efter at du har truffet de nødvendige foranstaltninger. Nogle

typer af malariainfektioner er længe om at forårsage symptomer. Sygdommen kan derfor først starte

efter flere dage, uger eller måneder, efter at du er vendt hjem fra udlandet.

Gå straks til læge, hvis du har symptomer, såsom høj temperatur, hovedpine, rystelser og træthed,

efter at du er vendt hjem.

2.

Det skal du vide før du begynder at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark:

hvis du er allergisk over for atovaquon, proguanilhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark (angivet i afsnit 6).

til forebyggelse af malaria, hvis du har en meget dårlig nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Ved forebyggelse af malaria:

Hvis du bliver dårlig (kaster op) inden for 1 time, efter at du har taget

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark, skal du straks tage en ny dosis.

Det er vigtigt at gennemføre hele behandlingen med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid

Glenmark. Hvis du er nødt til at tage ekstra tabletter på grund af opkastning, kan du have behov

for en ny recept.

Hvis du har kastet op, er det især vigtigt at bruge ekstra beskyttelse, såsom afskrækningsmidler og

myggenet. Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark er måske ikke så effektivt, da den indtagne

mængde vil være reduceret.

Ved behandling af malaria:

Hvis du har kastet op eller har diaré, skal du fortælle det til din læge. Der vil være behov for

regelmæssige blodprøver. Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark er måske ikke så effektivt, da

den indtagne mængde vil være reduceret. Prøverne vil vise, om malariaparasitten er fjernet fra dit

blod.

Hvis du har en meget dårlig nyrefunktion, kan din læge ønske at ordinere en anden medicin.

Hvis du får en bestemt infektionstype, mens du behandles med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid

Glenmark, kan din læge ordinere en anden medicintype end Atovaquon/Proguanilhydrochlorid

Glenmark.

Hvis malariaen behandles, men vender tilbage gentagne gange, eller hvis malariaen er forårsaget af

en bestemt parasittype, kan din læge ordinere en anden medicin, der skal tages sammen med

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark.

Brug af anden medicin sammen med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle medicintyper kan påvirke, hvordan Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark virker,

eller Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark kan selv forstærke eller svække virkningen af

anden medicin, der tages samtidig. Disse typer omfatter:

metoclopramid, der anvendes til behandling af kvalme og opkastning

antibiotika, som tetracyclin, rifampicin og rifabutin

efavirenz eller visse meget aktive protease-hæmmere, der bruges til behandling af HIV

indinavir, der anvendes til behandling af hiv

warfarin og anden medicin, der er et blodfortyndende lægemiddel

etoposid, der anvendes til behandling af kræft.

Fortæl det til din læge, hvis du tager et hvilket som helst af disse lægemidler. Din læge kan beslutte, at

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark ikke er egnet for dig, eller at du har behov for ekstra

kontrol, mens du tager lægermidlet.

Husk at fortælle din læge, hvis du begynder at tage anden medicin, mens du tager

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark.

Brug af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark sammen med mad og drikke

Du skal tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark sammen med mad eller en mælkedrik, når

det er muligt. Dette vil øge den mængde af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark, din krop kan

optage, og gøre behandlingen mere effektiv.

Tabletterne bør fortrinsvis ikke knuses.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller planlægger at blive gradvid, skal du spørge din læge til råds, før du tager

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark.

Spørg lægen eller apotekeren til råds, inden du tager Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark.

Undlad at amme, når du tager Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark, da indholdsstofferne i

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark kan udskilles i brystmælken og skade dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil, hvis du føler dig svimmel. Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark bevirker, at

nogle mennesker føler svimmelhed. Hvis det skulle ske for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller

deltage i aktiviteter, hvor du kan udsætte dig selv eller andre for en risiko.

3.

Sådan skal du tage Atovaquon/Proguanilhydrocloride Glenmark

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark skal altid tages præcist efter lægens anvisning. Spørg

lægen eller apotekeren, hvis du er i tvivl eller føler dig usikker.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark sammen med mad eller en mælkedrik, når det er

muligt.

Det er bedst at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark på samme tidspunkt hver dag.

Til forebyggelse af malaria

Den sædvanlige dosis for voksne og unge, der vejer mere end 40 kg, er 1 tablet én gang dagligt, som

anført nedenfor.

Tal med din læge om dosis til børn.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark anbefales ikke til forebyggelse af malaria hos børn,

voksne eller unge, der vejer under 40 kg.

Der kan eventuelt findes en anden type Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark til børn i dit

land.

Forebyggelse af malaria hos voksne:

Start med at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark 1 til 2 dage, før du rejser til et

område med malaria

Fortsæt med at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid hver dag under dit ophold og fortsæt med

at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark i 7 dage, efter at du er vendt tilbage til et

malariafrit område.

Følg hele behandlingen med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark for at opnå maksimal

beskyttelse. Hvis du stopper tidligt, risikerer du at få malaria, da det tager 7 dage at sikre, at

parasitter, der kan være i dit blod efter et stik af en inficeret myg, er dræbt.

Behandling af malaria:

Den sædvanlige dosis til voksne er 4 tabletter én gang dagligt i 3 dage.

For børn, der vejer over 11 kg eller derover:

≥ 11 til < 20 kg - 1 tablet én gang dagligt i 3 dage

≥ 21 til < 30 kg - 2 tabletter én gang dagligt i 3 dage

≥ 31 til < 40 kg - 3 tabletter én gang dagligt i 3 dage

over 40 kg - dosis som for voksne.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark anbefales ikke til behandling af malaria hos børn, der

vejer under 11 kg.

Tal med din læge med hensyn til børn, der vejer under 11 kg. Der kan være en anden tilgængelig

type af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark i dit land

Hvis du har taget for mange Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet. Hvis dem om muligt pakken til Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark.

Hvis du har glemt at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

Det er meget vigtigt at følge hele behandlingsforløbet med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid

Glenmark. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du ikke blive bekymret. Du skal blot tage den næste

dosis, så snart du kommer i tanke om det. Derefter fortsætter du behandlingen som før. Tag aldrig en

dobbeltdosis for at råde bod på en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

Fortsæt med at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark i 7 dage efter, du er rejst ud af et

malariaområde. Fuldfør hele tabletkuren for optimal beskyttelse. Hvis du stopper tidligere, er der en

risiko for, at du kan få malaria. Det tager 7 dage at sikre, at parasitter,som en malariainficeret myg kan

have påført dig ved et stik, er dræbt.

Tal venligst med din læge eller en apoteker, hvis du har brug for råd.

Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af dette produkt, skal du spørge din læge eller på

apoteket.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal være opmærksom på følgende alvorlige reaktioner. De er opstået hos en mindre antal

personer, men deres præcise hyppighed er ukendt.

Svære allergiske reaktioner - tegn herpå er:

udslæt og kløe

pludselig hvæsende vejrtrækning, spændinger i brystkassen eller vejrtrækningsproblemer

hævede øjenlåg, hævet ansigt, hævede læber, hævet tunge eller hævelser i andre dele af kroppen.

Kontakt straks læge, hvis du får nogle af disse symptomer. Ophør med at tage

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark.

Svære hudreaktioner:

hududslæt, der kan danne blærer og ligne små pletter (centrale mørke pletter, omgivet af et lysere

område med en mørk ring omkring kanten) (erythema multiforme)

spredt svært udslæt med blærer og afskallende hud, især omkring mund, næse, øjne og

kønsorganer (Stevens-Johnson syndrom).

Hvis du bemærker nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte en læge.

De fleste af de andre indberettede bivirkninger har været milde og har ikke varet ret længe.

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

x hovedpine

kvalme og opkastning

mavesmerter

diaré

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud av 10 personer

svimmelhed

søvnproblemer (søvnløshed)

mærkelige drømme

depression

appetitløshed

feber

udslæt

hoste

allergiske reaktioner

kløe (pruritus)

Almindelige bivirkninger, der kan vise sig i dine blodprøver, er:

reduceret antal røde blodlegemer (anæmi), der kan forårsage træthed, hovedpine og åndenød

reduceret antal hvide blodlegemer (neutropeni), hvilket kan bevirke, at du lettere får infektioner

lave saltniveauer i blodet (hyponatriæmi)

stigning i leverenzymer.

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

angst

usædvanlig bevidsthed om abnorme hjerteslag (palpitationer)

hævelse og rødme i munden

røde hævede pletter på huden (nældefeber)

hårtab.

Ikke-almindelige bivirkninger, der kan vise sig i dine blodprøver, er:

forhøjet amylaseværdi (et enzym, der producers i bugspytkirtlen).

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

se eller høre ting, som ikke er der (hallucinationer)

Andre bivirkninger: Andre bivirkninger er forekommet i et lille antal mennesker, men deres

nøjagtige frekvens er ukendt

leverbetændelse (hepatitis)

blokering af galdeveje (cholestatis)

stigning i hjertefrekvens (takykardi)

betændelse i blodkar (vasculitis), der kan være synlig som røde eller blålilla hævede pletter på

huden, men kan ligeledes ramme andre del af kroppen

anfald

panikanfald, gråd

mareridt

alvorlige psykiske problemer, hvor personen mister kontakten med virkeligheden og er ude af stand

til at tænke og dømme klart

mundsår

blærer

afskallende hud

Øget følsomhed af huden for sollys

virkninger på din mave (gastrisk intolerance).

Andre bivirkninger, der kan vise sig i dine blodprøver, er:

fald i alle blodlegemetyper (pancytopeni) hos patienter med meget dårlig nyrefunktion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning forværres, eller du får bivirkninger, der ikke er nævnt

i denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark indeholder:

Aktive stoffer: atovaquon og proguanilhydrochlorid.

Hver tablet indeholder 250 mg atovaquon og 100 mg proguanilhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne

Poloxamer 188, mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, Povidon K30,

natriumstivelsesglycolat (type A), kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Filmovertræk

Hypromellose, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172), macrogol 400, macrogol 8000

Udseende og pakningsstørrelser

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter er pinkbrune til

brune, runde, bikonvekse med skrå kant, mærket med “404” på den ene side og “G” på den anden

side.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark leveres i blisterpakninger i PVC/PVDC (klar) og

hårdthærdet PVC/PVDC-aluminiumsfolie indeholdende 12 tabletter.

Pakningsstørrelser: 12, 24, 36, 60

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Glenmark Arzneimittel GmbH, Industriestr. 31, 82194

Gröbenzell, Tyskland

Fremstiller:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Prague 4, Tjekkiet

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Danmark

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark

Tyskland

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid Glenmark 250 mg /100 mg

Filmtabletten

Frankrig

Atovaquone/Proguanil Alfasigma 250 mg /100 mg comprimé pelliculé

Storbritannien

Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250 mg /100 mg film-coated tablets

Nederlandene

Atovaquon/Proguanilhydrochloride Glenmark 250 mg /100 mg

Filmomhulde Tabletten

Belgien

Atovaquone/Proguanil Glenmark 250mg/100mg filmomhulde

tabletten/comprimés pellicullés/Filmtabletten

Sverige

Atovakvon / Proguanil Glenmark 250/100 mg filmdragerade tabletter

Spanien

Malaway 250 mg/100 mg Comprimidos recubiertos con película

Irland

Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250 mg /100 mg Film-coated tablets

Polen

Falcimar

Island

Atóvakón/Prógúanílhýdróklóríð Glenmark 250mg/100mg filmuhúðaðar

töflur

Norge

Atovakon/proguanil Glenmark

Østrig

Atovaquon/Proguanil-Hydrochlorid Glenmark 250 mg/100 mg

Filmtabletten

Finland

Atovaquone/Proguanil Glenmark 250 mg/100 mg kalvopäällysteinen

tabletti

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2018

13. september 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26801

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver atovaquon/proguanilhydrochlorid tablet indeholder 250 mg atovaquon og 100 mg

proguanilhydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Pinkbrune til brune, runde, bikonvekse med skrå kant, filmovertrukne tabletter mærket

med "404" på den ene side og "G" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" er en fast dosiskombination af atovaquon

og proguanilhydrochlorid, der virker som et blodschizonticid og ligeledes er aktiv mod

hepatiske schizonter af Plasmodium falciparum.

Lægemidlet er indiceret til:

Forebyggelse af malaria forårsaget af Plasmodium falciparum hos voksne og børn, der

vejer over 40 kg.

Behandling af akut, ukompliceret malaria forårsaget af Plasmodium falciparum hos

voksne og børn, der vejer 11 kg eller derover.

Da Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" er effektiv mod lægemiddelfølsomme

og lægemiddelresistente P. falciparum, anbefales det specielt til forebyggelse og

dk_hum_45546_spc.doc

Side 1 af 12

behandling af malaria forårsaget af Plasmodium falciparum, hvor patogenet kan være

resistent over for andre malariamidler.

Officielle retningslinjer og lokale oplysninger om forekomst af resistens over for

malariamidler bør tages i betragtning. Officielle retningslinjer vil normalt omfatte

Verdenssundhedsorganisationens (WHO) og offentlige myndigheders retningslinjer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Indgivelsesmåde

Den daglige dosis bør indtages med mad eller en mælkedrik (for at sikre maksimal

absorption) på samme tidspunkt hver dag.

Tabletterne bør fortrinsvis ikke knuses.

Hvis patienterne ikke kan tåle mad, bør Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark"

administreres, men den systemiske eksponering for atovaquon vil blive reduceret. Hvis

opkastning finder sted inden for en time efter dosering, bør dosis gentages.

Dosering

Profylakse:

Profylaktisk behandling bør:

indledes 24 til 48 timer før ankomst til et malariaområde,

fortsættes under hele opholdet,

fortsættes 7 dage efter udrejse fra området.

Hos indbyggere (semi-immune personer) af endemiske områder er sikkerheden og

effektiviteten af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" blevet konstateret i studier

af op til 12 uger.

Hos ikke-immune personer var den gennemsnitlige varighed af eksponering i kliniske

studier 27 dage.

Dosering til voksne og unge, der vejer over 40 kg:

1 Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" filmovertrukket tablet daglig.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" anbefales ikke til malariaprofylakse til

personer, der vejer under 40 kg.

Behandling:

Dosering til voksne

4 Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" filmovertrukne tabletter én gang daglig i

3 dage.

Dosering til børn, der vejer 11 kg eller mere

≥11 til < 20 kg: 1 tablet daglig i 3 dage.

≥20 til < 30 kg: 2 tabletter én gang daglig i 3 dage.

≥30 til < 40 kg: 3 tabletter én gang daglig i 3 dage.

≥40 kg: Dosis som til voksne.

Dosis til ældre

Et farmakokinetisk studie indikerer, at dosisjustering ikke er nødvendig hos ældre (se pkt.

5.2).

dk_hum_45546_spc.doc

Side 2 af 12

Dosis ved nedsat leverfunktion

Et farmakokinetisk studie indikerer, at dosisjustering ikke er nødvendig hos patienter med

let til moderat nedsat leverfunktion. Selv om der ikke er udført studier af patienter med

svært nedsat leverfunktion, er særlige forholdsregler eller dosisjustering ikke forudset (se

pkt. 5.2).

Dosis ved nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske undersøgelser tyder på, at dosisjustering ikke er nødvendig hos patienter

med let til moderat nedsat nyrefunktion. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(creatininclearance < 30 ml/min) bør der findes alternativer til Atovaquon/Proguanil-

hydrochlorid "Glenmark" til behandling af akut malaria forårsaget af P. falciparum, hvor

det er muligt (se pkt. 4.4 og 5.2). For profylakse mod malaria forårsaget af P. falciparum

hos patienter med svært nedsat nyrefunktion, se pkt. 4.3.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for ét eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" er kontraindiceret til profylakse mod P.

falciparum malaria hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (creatininclearance < 30

ml/min).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Personer, der tager Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" som malariaprofylakse

eller -behandling, bør gentage dosis, hvis de kaster op inden for 1 time efter dosering. I

tilfælde af diaré fortsættes med den anbefalede dosering. Absorptionen af atovaquon kan

være nedsat hos patienter med diaré og/eller opkastning, men diaré og opkastning var ikke

forbundet med en reduceret effekt i kliniske forsøg med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid

"Glenmark" til malariaprofylakse. Som for andre malariamidler anbefales det, at samtlige

patienter, herunder patienter med diaré eller opkastning, fortsat anvender malaria-

forebyggende forholdsregler ved at anvende fysisk beskyttelse (afskrækningsmidler,

myggenet).

Ved diaré og/eller opkastning hos patienter med akut malaria bør alternativ behandling

overvejes. Hvis Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" anvendes til behandling af

malaria hos disse patienter, bør blodets indhold af parasitter samt patientens kliniske

tilstand følges nøje.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" er ikke undersøgt til behandling af cerebral

malaria eller andre manifestationer af kompliceret malaria, herunder hyperparasitæmi,

pulmonalt ødem eller nyresvigt.

Der er nogle gange indberettet svære allergiske reaktioner (herunder anafylaksi) hos

patienter, der tager Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark". Hvis patienterne

oplever en allergisk reaktion (se pkt. 4.8) bør Atovaquon/Proguanilhydrochlorid

"Glenmark" seponeres øjeblikkeligt, og passende behandling påbegyndes.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" har vist sig ikke at have nogen effekt mod

hypnozoitter af Plasmodium vivax, da der ses hyppigt recidiv, når malaria forårsaget af P.

vivax behandles med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" alene. Rejsende, der

har været udsat for P. vivax eller P. ovale, og som udvikler malaria forårsaget af én af disse

dk_hum_45546_spc.doc

Side 3 af 12

parasitter, har brug for yderligere behandling med et middel, der er aktivt over for

hypnozoitterne.

I tilfælde af nye infektionsudbrud forårsaget af P. falciparum efter behandling med

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark", eller svigtende god adhærens til

kemoprofylakse med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" bør patienterne

behandles med et andet blodschizonticid, da disse tilfælde kan være tegn på parasittens

resistens.

Parasitindholdet i blodet bør følges ved samtidig behandling med tetracyclin (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af atovaquon-proguanil og efavirenz eller boostede

proteaseinhibitorer (hiv-medicin) bør om muligt undgås (se pkt. 4.5).

Samtidig behandling med Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" og rifampicin

eller rifabutin kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af metoclopramid anbefales ikke. Der bør gives et alternativt antiemetikum

(se pkt. 4.5).

Forsigtighed tilrådes ved initiering og seponering af malariaprofylakse eller behandling

med atovaquon-proguanil hos patienter i kontinuerlig behandling med warfarin eller andre

coumarinbaserede antikoagulanter (se pkt. 4.5).

Atovaquon kan øge niveauet af etoposid og dets metabolit (se pkt. 4.5).

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (creatininclearance < 30 ml/min) bør der

findes alternativer til Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" til behandling af akut

P. falciparum malaria, hvor det er muligt (se pkt. 4.2, 4.3 og 5.2).

Sikkerheden og effektiviteten af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" til

profylakse af malaria hos patienter, der vejer mindre end 40 kg, eller til behandling af

malaria hos pædiatriske patienter, der vejer mindre end 11 kg, er ikke påvist

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af rifampicin eller rifabutin anbefales ikke, da disse er kendt for at

nedsætte plasmakoncentrationen af atovaquon med henholdsvis cirka 50 % og 34 % (se

pkt. 4.4).

Samtidig behandling med metoclopramid har været associeret med et signifikant fald (ca.

50 %) i plasmakoncentrationen af atovaquon (se pkt. 4.4). En anden antiemetisk

behandling bør gives.

Observationer har vist, at atovaquon-koncentrationer falder med op til 75 % ved indgift

sammen med efavirenz eller boostede proteasehæmmere. Denne kombination bør så vidt

muligt undgås (se pkt. 4.4).

Proguanil kan øge effekten af warfarin og andre coumarinbaserede antikoagulantia, hvilket

kan øge risikoen for blødninger. Mekanismen for interaktionen er ikke kendt. Forsigtighed

tilrådes ved behandlingsstart og seponering af malariaprofylakse eller -behandling med

atovaquon-proguanil hos patienter i kontinuerlig behandling med orale antikoagulantia.

dk_hum_45546_spc.doc

Side 4 af 12

Dosis af det orale antikoagulantia skal muligvis justeres under behandlingen med

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" eller efter afslutningen af behandlingen,

afhængig af INR-resultaterne.

Samtidig behandling med tetracyclin har været forbundet med nedsættelser af

plasmakoncentrationen af atovaquon.

Samtidig administration af atovaquon og indinavir nedsætter C

for indinavir (23 %

nedsættelse; 90 % CI 8-35 %). Der bør udvises forsigtighed ved samtidig behandling med

atovaquon og indinavir på grund af faldet i dalniveauer af indinavir.

Co-administration af atovaquon i doser á 45 mg/kg/dag som profylakse mod PCP hos børn

(n = 9) med akut lymfoblastær leukæmi, har vist at øge plasmakoncentrationerne (AUC) af

etoposid og dets metabolit etoposidcatechol med en median på henholdsvis 8,6 % (P =

0,055) og 28,4 % (P = 0,031) sammenlignet med co-administration af sulfamethoxazol-

trimethoprim og etoposid. Forsigtighed tilrådes ved patienter, som får samtidig behandling

med etoposid (se pkt. 4.4).

Proguanil metaboliseres primært af CYP2C19. Men potentielle farmakokinetiske

interaktioner med andre substrater, hæmmere (f.eks. moclobemid, fluvoxamin) eller

induktorer (f.eks. artemisinin, carbamazepin) af CYP2C19 er ukendt (se pkt. 5.2).

Atovaquon er stærkt proteinbundet (> 99 %), men fortrænger ikke andre stærkt

proteinbundne lægemidler in vitro. Væsentlige interaktioner med denne type lægemidler

forventes derfor ikke.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen eller utilstrækkelige data vedrørende fertilitet hos mænd og kvinder.

Graviditet

Sikkerheden ved atovaquon og proguanilhydrochlorid ved samtidig administration til brug

ved human graviditet er ikke blevet fastslået, og den potentielle risiko er ukendt.

Kombinationen viste ingen tegn på teratogenicitet i dyreforsøg. De individuelle

bestanddele viste ikke påvirkning af parturitio eller den præ- og postnatale udvikling.

Maternal toksicitet blev set hos drægtige kaniner i et teratogenicitetsstudie (se pkt. 5.3).

Anvendelsen af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" under graviditet bør kun

overvejes, hvis den forventede fordel for moderen er større en enhver risiko for fosteret.

Proguanilbestanddelen af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" virker ved at

hæmme dihydrofolatreduktase hos parasitten. Der er ingen kliniske data, der tyder på, at

folattilskud forringer virkningen af lægemidlet.

Kvinder i den fødedygtige alder, der tager folattilskud for at forebygge neuralrørsdefekter

hos fosteret, bør fortsætte med at tage dette tilskud samtidig med Atovaquon/Proguanil-

hydrochlorid "Glenmark".

dk_hum_45546_spc.doc

Side 5 af 12

Amning

I et studie af rotter var atovaquonkoncentrationen i mælk 30 % af den maternale

plasmakoncentration. Det vides ikke, om atovaquon udskilles i modermælken hos

mennesker.

Proguanil udskilles i modermælk i små mængder.

Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" bør ikke anvendes i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Svimmelhed er indberettet. Patienter bør advares om, at de, hvis de påvirkes, ikke bør føre

motorkøretøj, betjene maskiner eller deltage i aktiviteter, hvor de udsætter sig selv eller

andre for risiko.

4.8

Bivirkninger

I kliniske studier med atovaquon-proguanil-tabletter til behandling af malaria var de mest

almindeligt rapporterede bivirkninger abdominalsmerter, hovedpine, appetitmangel,

kvalme, opkastning, diaré og hoste.

I kliniske studier med atovaquon-proguanil-tabletter til malariaprofylakse var de mest

almindeligt rapporterede bivirkninger hovedpine, abdominalsmerter og diaré.

Nedenstående skema indeholder en oversigt over bivirkninger, der er ifølge indberettelser

(muligvis) kan mistænkes for at have en årsagsmæssig sammenhæng med behandlingen

med atovaquon-proguanil i kliniske forsøg og spontane rapporter efter markedsføringen.

Følgende konvention er anvendt til klassificering af hyppighed: Meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), ukendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data).

Der er begrænsede langsigtede sikkerhedsdata for børn. Især er de langsigtede virkninger

af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" på vækst, pubertet og generel udvikling

ikke undersøgt.

Systemorganklasse

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til <

1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000

til < 1/1.000)

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Anæmi

Neutropeni

Pancytopeni

hos patienter

med svært

nedsat

nyrefunktion

Immunsystemet

Allergiske

reaktioner

Angioødem

Anafylaksi (se

pkt. 4.4)

Vasculitis

Metabolisme og

ernæring

Hyponatriæmi

Anoreksi

Forhøjede

amylaseniveauer

dk_hum_45546_spc.doc

Side 6 af 12

Psykiske

forstyrrelser

Abnorme

drømme

Depression

Angst

Hallucinatione

Panikanfald

Gråd

Mareridt

Psykotisk

lidelse

Nervesystem

Hovedpine

Søvnløshed

Svimmelhed

Krampeanfald

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Opkastning

Diaré

Abdominalsmerte

Stomatitis

Gastrisk

intolerans

Mundsår

Lever og galdeveje

Forhøjede

leverenzymer

Hepatitis

Cholestase

Hud og subkutane

væv

Pruritus

Udslæt

Hårtab

Urticaria

Stevens-

Johnson

syndrom

Erythema

multiforme

Blærer

Hudeksfoliatio

Fotosensibilitet

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

Feber

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Hyppigheden er taget fra atovaquon-etiketten. Patienter i disse kliniske forsøg med atovaquon

har modtaget højere doser og har ofte haft fremskredet hiv-sygdomme og komplikationer deraf.

Den kausale sammenhæng mellem de sete bivirkninger og atovaquon er derfor vanskelig at

bestemme. I kliniske forsøg med atovaquon-proguanil forekom disse bivirkninger med lavere

hyppighed eller slet ikke.

Observeret i spontane indberetninger efter markedsføring. Hyppigheden er ikke kendt.

Observeret med proguanil.

Data fra kliniske forsøg med atovaquon-proguanil indicerede, at abnormiteter i

leverfunktionstest var reversible og ikke forbundet med uønskede, kliniske hændelser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

dk_hum_45546_spc.doc

Side 7 af 12

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke tilstrækkelig erfaring til at forudsige konsekvenserne eller foreslå konkret

behandling af en overdosis af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark". Men i de

indberettede tilfælde af atovaquon-overdosis var de observerede virkninger i

overensstemmelse med kendte bivirkninger af lægemidlet. Såfremt der forekommer

overdosering, bør patienten overvåges og symptomatisk behandling iværksættes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: P 01 BB 51. Malariamidler, biguanider, proguanilkombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Atovaquon/proguanil er en fast dosiskombination af atovaquon og proguanilhydrochlorid,

der virker som et blodschizonticid og ligeledes er aktiv mod hepatiske schizonter af

Plasmodium falciparum.

Virkningsmåde

Bestanddelene af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark", atovaquon og

proguanilhydrochlorid, griber ind i to forskellige synteseveje for pyrimidin, som er

nødvendige for replikationen af nukleinsyre. Atovaquons virkningsmekanisme mod P.

falciparum skyldes en hæmning af elektrontransportkæden i parasittens mitokondrier via

cytochrom bc

-komplekset og kollaps af mitokondrie-membranen. En virkningsmekanisme

for proguanil, via metabolitten cycloguanil, er hæmning af dihydrofolatreduktase. Herved

forhindres deoxythymidylatsyntesen. Proguanil har også en antimalariaeffekt, der virker

uafhængigt af metaboliseringen til cycloguanil. Proguanil, men ikke cycloguanil, er i stand

til at øge atovaquons evne til at forårsage kollaps af mitrokondriemembranen i

malariaparasitten. Denne mekanisme kan muligvis forklare den synergisme, der ses, når

atovaquon og proguanil kombineres.

Mikrobiologi

Atovaquon er en potent hæmmer af Plasmodium spp (IC

over for P. falciparum er 0,23-

1,43 ng/ml).

Atovaquon udviser ikke krydsresistens med andre almindeligt anvendte malariamidler.

Blandt mere end 30 P. falciparum isolater, påvistes in vitro resistens over for chloroquin

(41 % af isolaterne), quinin (32 % af isolaterne), mefloquin (29 % af isolaterne) og

halofantrin (48 % af isolaterne). Ingen isolater udviste resistens over for atovaquon.

dk_hum_45546_spc.doc

Side 8 af 12

Proguanils antimalariaaktivitet udøves via hovedmetabolitten cycloguanil (IC

over for

forskellige stammer af P. falciparum er 4-20 ng/ml; proguanil og metabolitten 4-

chlorphenyl-biguanid udviser nogen aktivitet in vitro ved 600-3000 ng/ml).

Atovaquon-Proguanilhydrochlorid virker både på blodskizonter og leverstadier af P.

falciparum, der er resistente over for andre malariamidler, som f.eks. chloroquin,

halofantrin, mefloquin, amodiaquin samt chloroquin + pyrimethamid/sulfadoxin.

In vitro viser kombinationen af atovaquon og proguanil synergistisk effekt over for P.

falciparum. Denne øgede virkning sås også i kliniske undersøgelser, både hos immune og

ikke-immune patienter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er ingen farmakokinetiske interaktioner mellem atovaquon og proguanil ved den

anbefalede dosering. I kliniske forsøg, hvor børn havde modtaget Atovaquon/Proguanil-

hydrochlorid "Glenmark" doseret efter kropsvægt, var dalværdierne af atovaquon,

proguanil og cycloguanil hos børnene generelt inden for samme område som hos voksne.

Absorption

Atovaquon er stærkt lipofilt med lav vandopløselighed. Farmakokinetikken for atovaquon er

sammenlignelig for raske personer og HIV-smittede patienter. Der findes ingen biotilgænge-

lighedsdata for raske personer. Hos hiv-smittede er den absolutte biotilgængelighed af en

enkeltdosis på 750 mg atovaquon i tabletform 23 % efter fødeindtagelse med en

interindividuel variabilitet på ca. 45 %.

Fedtholdig mad øger graden og hastigheden af den mængde atovaquom, der absorbers.

Således øges AUC 2-3 gange og C

5 gange sammenlignet med fastende tilstand.

Patienterne anbefales at tage Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" sammen med

mad, eller en mælkedrik (se pkt. 4.2).

Proguanilhydrochlorid absorberes hurtigt og fuldstændigt uanset fødeindtagelse.

Fordeling

Det tilsyneladende fordelingsvolumen for atovaquon og proguanil er en funktion af

legemsvægt.

Atovaquon er stærkt proteinbundet (> 99 %), men fortrænger ikke andre stærkt

proteinbundne lægemidler in vitro. Væsentlige interaktioner med denne type lægemidler

forventes derfor ikke.

Atovaquons fordelingsvolumen efter oral administration til voksne og børn er

tilnærmelsesvis 8,8 l/kg.

Proguanil er 75 % proteinbundet. Proguanils fordelingsvolumen efter oral administration

til voksne og børn er fra 20 til 42 l/kg.

Bindingen af atovaquon og proguanil påvirkede ikke hinanden i humant plasma.

Metabolisme

Der er ingen tegn på, at atovaquon nedbrydes, og udskillelsen i urinen er ubetydelig.

Hovedparten (≥ 90 %) udskilles uomdannet i fæces.

dk_hum_45546_spc.doc

Side 9 af 12

Proguanilhydrochlorid nedbrydes delvist, primært ved hjælp af polymorf cytochrom P450

isoenzym 2C19, og mindre end 40 % udskilles uomdannet i urinen. Metabolitterne

cycloguanil og 4-chlorofenylbiguanid udskilles ligeledes i urinen.

Under administration af Atovaquon/Proguanilhydrochlorid "Glenmark" ved den anbefalede

dosering synes nedbrydningsgraden af proguanil ikke at have betydning for behandling

eller forebyggelse af malaria.

Udskillelse

Halveringstiden for atovaquon er 2-3 dage hos voksne og 1-2 dage hos børn.

Halveringstiden for både proguanil og cycloguanil er ca. 12-15 timer hos både voksne og

børn.

Clearance efter oral administration af atovaquon og proguanil er en funktion af legemsvægt

og er ca. 70 % højere ved en patient på 80 kg i forhold til en patient på 40 kg. Denne

gennemsnitlige atovaquonclearance efter oral administration hos voksne og børn, der vejer

10 til 80 kg, er fra 0,8 til 10,9 l/time for atovaquon og fra 15 til 106 l/time for proguanil.

Farmakokinetik hos ældre

Der er ingen klinisk signifikant forskel på unge og ældre med hensyn til gennemsnitlig

absorptionsrate og absorptionsgrad af atovaquon eller proguanil. Den systemiske

koncentration af cycloguanil er højere hos ældre end hos unge patienter (AUC er forøget

med 140 % og C

forøget med 80 %), men der er ingen klinisk signifikant forskel på dets

halveringstid (se pkt. 4.2).

Farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion er clearance og/eller AUC for oral

ataquon, proguanil og cycloguanil inden for samme interval som de værdier, der ses hos

patienter med normal nyrefunktion.

Atovaquon C

og AUC er nedsat med henholdsvis 64 % og 54 % hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion.

Halveringstiden for proguanil (t

39 timer) og cycloguanil (t

37 timer) er forlænget hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion, og der er mulighed for lægemiddelakkumulering

ved gentagen dosering (se pkt. 4.2 og 4.4).

Farmakokinetik ved nedsat leverfunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion er koncentrationen af atovaquon

ikke signifikant øget sammenlignet med raske.

Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion er AUC for proguanil øget med 85

%, mens halveringstiden er uændret, og der er et fald på 65-68 % i C

og AUC for

cycloguanil.

Data mangler om patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

dk_hum_45546_spc.doc

Side 10 af 12

Kronisk toksicitet:

Fund i de kroniske toksicitetsundersøgelser med kombinationen atovaquon + proguanil-

hydrochlorid kunne udelukkende tilskrives proguanil og blev observeret ved doser, der

ikke var signifikant forskellige fra de doser, der forventes anvendt klinisk. Da proguanil

har været anvendt i vidt omfang og vist sig sikkert til behandling og forebyggelse af

malaria i doser, der svarer til dem, der bruges i kombinationen, skønnes disse fund at være

uden klinisk betydning.

Reproduktionstoksicitet:

Kombinationen indicerede ingen teratogene virkninger hos rotter og kaniner. Der findes

ingen tilgængelige data vedrørende virkningerne af kombinationen på fertilitet eller den

præ- og postnatale udvikling, men studier af de individuelle bestanddele i Atovaquon/Pro-

guanilhydrochlorid "Glenmark" har ikke vist nogen effekt på disse parametre. I et

reproduktionstoksicitetsstudie af kaniner med denne kombination blev der fundet

uforklaret maternel toksicitet ved en systemisk eksponering svarende til den, der blev

observeret hos mennesker efter klinisk brug.

Mutagenicitet:

En lang række mutagenicitetsprøver har ikke vist tegn på, at atovaquon eller proguanil som

enkeltstoffer er mutagene.

Der er ikke foretaget mutagenicitetsstudier med atovaquon i kombination med proguanil.

Cycloguanil, som er den aktive metabolit af proguanil, var negativ i Ames test, men positiv

i Lymphoma og Micronucleus assays på mus. Disse positive virkninger med cycloguanil

(en dihydrofolatantagonist) forsvandt dog eller reduceredes signifikant ved supplerende

folinsyre.

Karcinogenicitet:

Onkogenicitetsstudier af atovaquon alene hos mus viste en øget forekomst af

hepatocellulære adenomer og karcinomer. Disse fund blev ikke gjort hos rotter, og

mutagenicitetsprøverne var negative. Mus synes at være specielt følsomme over for

atovaquon, og disse fund anses ikke for at være klinisk relevante.

Onkogenicitetsstudier af proguanil alene har ikke vist karcinogenitet i mus eller rotter.

Der er ikke foretaget onkogenicitetsstudier af proguanil i kombination med atovaquon.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kerne

Poloxamer 188

Mikrokrystallinsk cellulose

Lavsubstitueret hydroxypropylcellulose

Povidon K30

Natriumstivelseglycolat (type A)

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

dk_hum_45546_spc.doc

Side 11 af 12

Filmovertræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

Macrogol 400

Macrogol 8000

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Lægemidlet kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning af PVC/PVDC (klar) og hårdthærdet PVC/PVDC-aluminiumsfolie

indeholdende 12 tabletter.

Pakningsstørrelser: 12, 24, 36 og 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31

82194 Gröbenzell

Tyskland

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic

Skeppsbron 5, vån 4

211 20 Malmø

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

45546

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. oktober 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. september 2019

dk_hum_45546_spc.doc

Side 12 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information