Atomoxetin "Teva" 10 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-02-2021

Aktiv bestanddel:
ATOMOXETINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
N06BA09
INN (International Name):
Atomoxetine Hydrochloride
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisationsnummer:
55631
Autorisation dato:
2016-06-01

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atomoxetin Teva 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg hårde kapsler

atomoxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger,

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atomoxetin Teva

Sådan skal du tage Atomoxetin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Anvendelse

Atomoxetin Teva indeholder atomoxetin og bruges til behandling af ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder). Det bruges til

børn på 6 år og derover

unge

voksne.

Det bruges kun som en del af den samlede behandling af sygdommen, som også kræver behandling,

der ikke omfatter medicin, f.eks. vejledning og adfærdsterapi.

Det er ikke beregnet til behandling af ADHD hos børn under 6 år, da man ikke ved, om lægemidlet

virker eller er sikkert at bruge i denne aldersgruppe.

Hos voksne bruges Atomoxetin Teva til at behandle ADHD, når symptomerne er meget generende og

påvirker arbejdet eller det sociale liv, og når der har været symptomer på sygdommen i barndommen.

Virkning

Atomoxetin Teva øger mængden af noradrenalin i hjernen. Noradrenalin er et kemisk stof, der

produceres naturligt, og som øger opmærksomheden og mindsker impulsiviteten og hyperaktiviteten

hos patienter med ADHD. Dette lægemiddel er ordineret for at hjælpe med at kontrollere

symptomerne på ADHD. Dette lægemiddel er ikke centralt stimulerende og er derfor ikke

vanedannende.

Når du er begyndt at tage dette lægemiddel, kan der gå nogle få uger, før du oplever en forbedring af

symptomerne.

Om ADHD

2021_02_var006_approved2

Børn og unge med ADHD kan have:

svært ved at sidde stille og

svært ved at koncentrere sig.

De kan ikke gøre for, at de ikke kan disse ting. Mange børn og unge kæmper med dette. Men med

ADHD kan det skabe problemer i hverdagen. Børn og unge med ADHD kan have svært ved at lære og

ved at læse lektier. De kan have svært ved at opføre sig pænt derhjemme, i skolen og andre steder.

ADHD påvirker ikke barnets eller den unges intelligens.

Voksne med ADHD kan have svært ved at gøre de samme ting, som børn har svært ved, og det kan

betyde, at de har problemer med:

arbejde

forhold

lavt selvværd

uddannelse.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Atomoxetin Teva

Tag ikke Atomoxetin Teva

hvis du er allergisk over for atomoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atomoxetin Teva

(angivet i punkt 6).

hvis du har taget et lægemiddel, som kaldes en monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer),

f.eks. phenelzin, inden for de sidste to uger. En MAO-hæmmer bruges somme tider mod

depression og andre psykiske lidelser. Hvis du tager Atomoxetin Teva sammen med en MAO-

hæmmer, kan du få alvorlige bivirkninger,

eller det kan være livstruende. Du skal også vente

mindst 14 dage med at tage en MAO-hæmmer, efter at du er stoppet med at tage Atomoxetin

Teva.

hvis du har øjensygdommen snævervinklet glaukom (også kaldet grøn stær, som er forhøjet tryk

i øjet).

hvis du har alvorlige hjerteproblemer, som kan påvirkes af en stigning i puls og/eller blodtryk,

da dette kan være en virkning af Atomoxetin Teva.

hvis du har alvorlige problemer med blodkarrene i hjernen, som f.eks. slagtilfælde, udposning

og svækkelse på en del af et blodkar eller hel eller delvis tillukning af blodkar.

har en tumor i binyrerne.

Du må ikke tage Atomoxetin Teva, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Tal med din læge

eller med apotekspersonalet, inden du tager Atomoxetin Teva, hvis der er noget, du er usikker på, da

Atomoxetin Teva kan forværre disse problemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Både voksne og børn skal være opmærksomme på følgende advarsler og forsigtighedsregler. Kontakt

lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atomoxetin Teva, hvis du har:

tanker om at begå selvmord eller om at forsøge at begå selvmord

problemer med dit hjerte (herunder hjertefejl) eller hjertebanken. Atomoxetin Teva kan øge din

puls (hjertefrekvensen). Pludselig død er forekommet hos patienter med hjertefejl.

højt blodtryk. Atomoxetin Teva kan øge blodtrykket.

lavt blodtryk. Atomoxetin Teva kan forårsage svimmelhed eller besvimelse hos mennesker med

lavt blodtryk.

problemer med pludselige ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens.

hjertekarsygdom eller tidligere har haft et slagtilfælde.

leverproblemer. Du skal muligvis have en lavere dosis.

psykotiske symptomer herunder hallucinationer (hører stemmer eller ser ting, som ikke findes),

vrangforestillinger og mistænksomhed.

2021_02_var006_approved3

mani (opstemt følelse eller overspændt, hvilket medfører unormal adfærd) og ophidselse.

aggressive følelser.

uvenlige og vrede (fjendtlige) følelser.

haft epilepsi eller har haft krampeanfald af anden grund. Atomoxetin Teva kan øge hyppigheden

af krampeanfald.

et anderledes humør, end du plejer (humørsvingninger) eller føler dig meget trist.

gentagne og svært kontrollerbare trækninger hvor som helst i kroppen, eller du gentager lyde

eller ord.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, inden du starter behandlingen, hvis noget af ovenstående

gælder for dig. Dette er vigtigt, fordi Atomoxetin Teva kan forværre disse problemer. Din læge vil

kontrollere, hvordan lægemidlet påvirker dig.

Undersøgelser, som din læge vil udføre, inden du begynder at tage Atomoxetin Teva

Disse undersøgelser udføres for at afgøre, om Atomoxetin Teva er den rette medicin til dig.

Din læge vil måle

dit blodtryk og din puls (hjertefrekvens) før og under behandlingen med Atomoxetin Teva

din højde og vægt under behandlingen med Atomoxetin Teva, hvis du er et barn eller en

teenager.

Din læge vil tale med dig om:

anden medicin, som du bruger

der er tilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien

andre helbredsproblemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie måtte have.

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt. Det vil hjælpe din læge til at afgøre, om

Atomoxetin Teva er den rette medicin til dig. Din læge kan beslutte, at det er nødvendigt med flere

undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin.

Vigtig information om indholdet i kapslerne

Du må ikke åbne Atomoxetin Teva-kapslerne, da indholdet i kapslerne kan irritere øjet. Hvis indholdet

af kapslerne kommer i kontakt med øjet, skal øjet straks skylles med vand. Kontakt også din læge eller

skadestuen. Hænder og anden hud, som kan være kommet i kontakt med indholdet af kapslerne, skal

også vaskes så hurtigt som muligt.

Brug af andre lægemidler sammen med Atomoxetin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nyligt har taget

andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept. Det er din læge, som beslutter, om du må

tage Atomoxetin Teva sammen med andre former for lægemidler, og i visse tilfælde kan det være

nødvendigt for din læge at justere din dosis eller øge din dosis meget langsomt.

Atomoxetin Teva må ikke bruges sammen med medicin, som kaldes MAO-hæmmere

(monoaminooxidasehæmmere), som bruges mod depression. Se afsnit 2 ”Tag ikke Atomoxetin Teva”.

Hvis du tager andre lægemidler, kan Atomoxetin Teva påvirke, hvor godt disse virker eller forårsage

bivirkninger. Tal med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager Atomoxetin Teva, hvis du tager

nogen af følgende lægemidler:

medicin, der øger blodtrykket, eller som bruges til at kontrollere blodtrykket.

medicin mod depression f.eks. imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin eller paroxetin.

visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder medicin, der kan påvirke blodtrykket.

Det er vigtigt, at du spørger apotekspersonalet til råds, når du får denne type produkter.

nogle former for medicin, der bruges til at behandle psykiske lidelser.

medicin, der er kendt for at øge risikoen for krampeanfald.

visse lægemidler, der medfører, at Atomoxetin Teva bliver i kroppen i længere tid end normalt

2021_02_var006_approved4

(såsom quinidin

og terbinafin).

salbutamol (et lægemiddel til behandling af astma) kan give dig en følelse af, at dit hjerte

galoperer, når du tager det via munden eller som indsprøjtning. Men det vil ikke forværre din

astma.

Nedenstående lægemidler kan medføre en øget risiko for en unormal hjerterytme, når de tages

sammen med Atomoxetin Teva:

medicin, der bruges til at kontrollere hjerterytmen

medicin, som ændrer koncentrationen af salte i blodet

medicin til forebyggelse og behandling af malaria

visse typer antibiotika (såsom erythromycin og moxifloxacin).

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Atomoxetin Teva, hvis du er i tvivl, om noget af

de lægemidler du tager, indgår i listen ovenfor.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det vides ikke, om dette lægemiddel kan påvirke det ufødte barn eller udskilles i modermælken.

Dette lægemiddel bør ikke bruges under graviditet, medmindre din læge har rådet dig til det.

Du skal enten undgå at tage dette lægemiddel, hvis du ammer, eller stoppe med at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig træt, søvnig eller svimmel, efter du har taget Atomoxetin Teva. Du skal være forsigtig,

hvis du kører bil eller arbejder med maskiner, indtil du ved, hvordan Atomoxetin Teva virker på dig.

Hvis du føler dig træt, søvnig eller svimmel, bør du ikke køre bil eller arbejde med maskiner.

Atomoxetin Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Atomoxetin Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Du skal som regel tage Atomoxetin Teva en eller to gange dagligt

(morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften).

Børn må ikke tage dette lægemiddel uden hjælp fra en voksen.

Hvis du føler dig søvnig eller utilpas, når du tager lægemidlet en gang dagligt, kan din læge

ændre det til, at du skal tage lægemidlet to gange dagligt.

Kapslerne skal synkes hele, og du kan tage dem enten sammen med eller uden mad.

Kapslerne må ikke åbnes, og indholdet af kapslerne må ikke fjernes og indtages på anden vis.

Tag lægemidlet på samme tidspunkt hver dag. Det gør det lettere at huske at tage det.

Brug til børn og unge

Hvis du er et barn eller ung (6 år eller ældre):

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Atomoxetin Teva du skal tage, og vil beregne dosis efter din

vægt. Din læge vil sædvanligvis starte dig op på en lav dosis og så øge til den mængde af Atomoxetin

Teva, som du behøver i forhold til din vægt:

Legemsvægt op til 70 kg: Total daglig startdosis på 0,5 mg pr. kg legemsvægt i mindst 7 dage.

Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på ca. 1,2 mg pr. kg

legemsvægt dagligt.

2021_02_var006_approved5

Legemsvægt over 70 kg: Total daglig startdosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge

dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som

din læge vil udskrive, er 100 mg.

Voksne

Behandlingen med Atomoxetin Teva bør startes med en total daglig dosis på 40 mg i mindst 7

dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80 mg-100 mg

dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg.

Hvis du har leverproblemer, kan din læge udskrive en lavere dosis.

Din læge vil gøre følgende, mens du er i behandling

Din læge vil foretage visse undersøgelser

før du starter, for at sikre at Atomoxetin Teva er sikkert og gavnligt for dig

efter du er startet. Undersøgelserne vil blive udført mindst hver 6. måned, men måske oftere.

Undersøgelserne vil også blive udført, når din dosis ændres. Undersøgelserne omfatter:

måling af højde og vægt for børn og unge

måling af blodtryk og puls

kontrol af, om du har problemer, eller om bivirkninger er blevet værre under behandlingen med

Atomoxetin Teva.

Langtidsbehandling

Atomoxetin Teva skal ikke nødvendigvis tages hele livet. Hvis du tager Atomoxetin Teva i mere end

et år, vil din læge vurdere din behandling, for at se, om du stadig har brug for medicinen.

Hvis du har taget for meget Atomoxetin Teva

Kontakt øjeblikkeligt

lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Atomoxetin Teva, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Fortæl, hvor mange

kapsler du har taget.

De mest almindelige symptomer rapporteret i forbindelse med overdosering er symptomer fra mave-

tarm-kanalen, søvnighed, svimmelhed, rysten og unormal opførsel.

Hvis du har glemt at tage Atomoxetin Teva

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den hurtigst muligt, men du må ikke tage mere end den totale

daglige dosis inden for 24 timer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Atomoxetin Teva

Der er som regel ikke bivirkninger,

når du stopper behandlingen med Atomoxetin Teva, men dine

symptomer på ADHD kan komme igen. Du bør ikke stoppe behandlingen uden at have talt med din

læge om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Selv om nogle mennesker får bivirkninger,

syntes de fleste, at Atomoxetin Teva hjælper dem. Din

læge vil tale med dig om disse bivirkninger.

Visse bivirkninger kan være alvorlige. Søg straks læge, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

2021_02_var006_approved6

hurtig hjertebanken eller en følelse heraf, unormal hjerterytme

tanker om eller trang til at begå selvmord

aggressiv følelse

uvenlige og vrede følelser (fjendtlighed)

humørsvingninger eller -ændringer

alvorlige allergiske reaktioner med symptomer som

hævelse i ansigt og svælg

besvær med at trække vejret

nældefeber (små hævede, kløende pletter på huden)

kramper

psykotiske symptomer, herunder hallucinationer (såsom at høre stemmer eller se ting, som ikke

findes), vrangforestillinger eller mistænksomhed.

Børn og unge under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom:

tanker om eller trang til at begå selvmord (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

humørsvingninger eller -ændringer (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer).

Risikoen hos voksne er lavere (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) for bivirkninger

såsom:

kramper

psykotiske symptomer herunder hallucinationer (såsom at høre stemmer eller se ting, som ikke

findes), vrangforestillinger eller mistænksomhed.

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

leverskade.

Du skal stoppe med at tage Atomoxetin Teva og straks ringe til din læge, hvis du oplever

følgende:

mørk urin

hud eller øjne bliver gule

mavesmerter, hvor du er øm, når du trykker på den højre side af maven, lige neden for

ribbenene

kvalme af ukendt årsag

træthed

kløe

influenzalignende symptomer.

Andre indberettede bivirkninger omfatter nedeentående. Fortæl det til lægen eller

apotekspersonalet, hvis de bliver alvorlige.

Børn og unge over 6 år

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

hovedpine

ondt i maven

nedsat appetit (ingen sultfølelse)

kvalme eller opkastning

søvnighed

forhøjet blodtryk

forhøjet puls.

Hos de fleste patienter forsvinder disse efter nogen tid.

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

irritabel eller ophidset

søvnproblemer herunder at vågne tidligt

depression

følelse af tristhed eller håbløshed

2021_02_var006_approved7

føle sig angst

tics

store pupiller (det mørke midtpunkt i øjet)

svimmelhed

forstoppelse

appetitløshed

urolig mave, fordøjelsesbesvær

opsvulmet, rødlig og kløende hud

udslæt

følelse af dovenskab

brystsmerter

træthed

vægttab.

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

besvimelse

rysten

migræne

sløret syn

unormale fornemmelser i huden, såsom brændende, prikkende, kløende eller snurrende

fornemmelser

snurren og følelsesløshed i hænder og fødder

kramper (anfald)

hjertebanken eller følelsen af at have hjertebanken (forlænget QT)

åndenød

øget svedtendens

hudkløe

følelse af svaghed eller manglende energi.

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

dårligt blodomløb, som gør tæer og fingre følelsesløse og blege

vandladningsproblemer såsom hyppig, besværet eller smertefuld vandladning

forlænget, smertefuld rejsning

lyskesmerter hos drenge.

Voksne

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

kvalme

mundtørhed

hovedpine

nedsat appetit (ingen sultfølelse)

problemer med at falde i søvn, med at sove og med at vågne tidligt om morgenen

forhøjet blodtryk

forhøjet puls.

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

ophidselse

nedsat interesse for sex

søvnforstyrrelse

depression

følelse af tristhed eller håbløshed

føle sig angst

svimmelhed

en unormal smag i munden eller en smagsændring, som ikke vil gå væk

rysten

snurren eller følelsesløshed i hænder og fødder

2021_02_var006_approved8

søvnighed, døsighed, træthed

forstoppelse

mavesmerter

fordøjelsesbesvær

luft i maven

opkastning

hedeture eller opblussen

hjertebanken eller følelsen af at have hjertebanken

opsvulmet, rødlig og kløende hud

øget svedtendens

udslæt

vandladningsproblemer såsom ikke at kunne lade vandet, hyppig, besværet eller smertefuld

vandladning

betændelse i prostata

lyskesmerter hos mænd

rejsningsproblemer

forsinket orgasme

besvær med at bibeholde en rejsning

menstruationssmerter

følelse af svaghed eller manglende energi

træthed

følelse af dovenskab

kulderystelser

følelse af irritation og uro

tørst

vægttab.

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

rastløshed

tics

besvimelse

migræne

sløret syn

unormal hjerterytme (forlænget QT)

følelse af kolde finger og tæer

brystsmerter

åndenød

hævet rødt, kløende udslæt (nældefeber)

muskelkramper

vandladningstrang

unormal eller manglende orgasme

uregelmæssig menstruation

manglende sædafgang.

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

dårligt blodomløb, som gør tæer og fingre følelsesløse og blege

forlænget, smertefuld rejsning,

Påvirkning af væksten

Nogle børn oplever en nedsat vækst (vægt og højde), når de starter med at tage Atomoxetin Teva. Ved

langtidsbehandling opnår børn dog alligevel en aldersvarende vægt og højde. Din læge vil holde øje

med dit barns højde og vægt over tid. Hvis dit barn ikke vokser eller tager på i vægt som forventet,

kan din læge vælge at nedsætte dit barns dosis eller midlertidigt

stoppe behandlingen med Atomoxetin

Teva.

Indberetning af bivirkninger

2021_02_var006_approved9

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blister efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Kapselbeholder: Anvendes inden 6 måneder efter første åbning.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atomoxetin Teva indeholder:

Aktivt stof: atomoxetinhydrochlorid. 1 hård kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid

svarende

til enten 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg atomoxetin.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: forarbejdet majsstivelse (der indeholder majsstivelse og prægelatineret

stivelse), dimeticon 350 cs, natriumstivelsesglycolat

(type A).

Kapselskal: gelatine, titandioxid (E171) sort blæk (som indeholder shellac, propylenglycol,

ammoniakopløsning,

sort jernoxid (E172) og kaliumhydroxid) og farvestoffer*

*Farvestofferne er:

10 mg: Ingen yderligere farvestoffer

18 mg: Gul jernoxid (E172)

25 mg og 40 mg: Indigotin (E132) og sort jernoxid (E172)

60 mg: Indigotin (E132), sort jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172)

80 mg og 100 mg: Gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

10 mg: uigennemsigtige hvide, hårde kapsler, størrelse 4 (14,3 mm x 5,31 mm), mærket "A910" med

sort blæk.

18 mg: uigennemsigtige guldfarvede (hætte) og uigennemsigtige hvide (krop) hårde kapsler, størrelse

3 (15,9 mm x 5,82 mm), mærket "A918" med sort blæk.

25 mg: uigennemsigtige blå (hætte) og uigennemsigtige hvide (krop) hårde kapsler, størrelse 3 (15,9

mm x 5,82 mm), mærket "A925" med sort blæk.

40 mg: uigennemsigtige blå, hårde kapsler, størrelse 2 (18 mm x 6,35 mm), mærket "A940" med sort

blæk.

60 mg: uigennemsigtige blå (hætte) og uigennemsigtige guld (krop), hårde kapsler, størrelse 2 (18 mm

x 6,35 mm), mærket "A960" med sort blæk.

2021_02_var006_approved10

80 mg: uigennemsigtige brune (hætte) og uigennemsigtige hvide (krop), hårde kapsler, størrelse 1

(19,4 mm x 6,91 mm), mærket "A980" med sort blæk.

100 mg: uigennemsigtige brune, hårde kapsler, størrelse 0 (21,7 mm x 7,65 mm), mærket "A900" med

sort blæk.

Atomoxetin Teva findes i blisterpakninger med 7 (styrkerne 10 mg, 18 mg, 25 mg og 40 mg), 28, 30,

56 og 60 kapsler.

Atomoxetin Teva findes også i kapselbeholdere med 28 eller 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa, Bulgarien

Dette lægemiddel er godkendt i EEA

s medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Atomoxetine Teva 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg, 100 mg harde

capsules, gelules, Hartkapseln

Bulgarien:

Atomoxetine Actavis

Danmark:

Atomoxetin Teva

Holland:

Atomoxetine Teva 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg, 100 mg harde

capsules

Irland:

Atomoxetine 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg, 100 mg Hard Capsules

Island:

Atomoxetin Actavis

Malta:

Atomoxetine 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg, 100 mg Hard Capsules

Norge:

Atomoxetine Teva

Portugal:

Atomoxetina ratiopharm

Rumænien:

Atomoxetină Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg capsule

Slovakiet:

Atomoxetine Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg

Storbritannien:

Atomoxetine 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg, 100 mg Hard Capsules

Sverige:

Atomoxetin Actavis

Tjekkiet:

Atomoxetin Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg, 100 mg

Tyskland:

Atomoxetin-ratiopharm 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg, 100 mg

Hartkapseln

Østrig:

Atomoxetin Actavis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80mg, 100 mg Hartkapseln

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021.

Læs hele dokumentet

4. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Atomoxetin "Teva", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

29685

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Atomoxetin "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 10 mg atomoxetin.

18 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 18 mg atomoxetin.

25 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 25 mg atomoxetin.

40 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 40 mg atomoxetin.

60 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 60 mg atomoxetin.

80 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 80 mg atomoxetin.

100 mg: Hver kapsel indeholder atomoxetinhydrochlorid svarende til 100 mg atomoxetin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

10 mg

Hårde kapsler, størrelse 4 (14,3 mm×5,31 mm), uigennemsigtige hvide, mærket "A910"

med sort blæk.

18 mg

Hårde kapsler, størrelse 3 (15,9 mm×5,82 mm), uigennemsigtige guld (hætte) og

uigennemsigtige hvide (krop), mærket "A918" med sort blæk.

25 mg

Hårde kapsler, størrelse 3 (15,9 mm×5,82 mm), uigennemsigtige blå (hætte) og

uigennemsigtige hvide (krop), mærket "A925" med sort blæk.

40 mg

Hårde kapsler, størrelse 2 (18 mm×6,35 mm), uigennemsigtige blå, mærket "A940" med

sort blæk.

60 mg

dk_hum_55631_spc.doc

Side 1 af 22

Hårde kapsler, størrelse 2 (18 mm×6,35 mm), uigennemsigtige blå (hætte) og

uigennemsigtige guld (krop), mærket "A960" med sort blæk.

80 mg

Hårde kapsler, størrelse 1 (19,4 mm×6,91 mm), uigennemsigtige brune (hætte) og

uigennemsigtige hvide (krop), mærket "A980" med sort blæk.

100 mg

Hårde kapsler, størrelse 0 (21,7 mm×7,65 mm), uigennemsigtige brune, mærket "A900"

med sort blæk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Atomoxetin "Teva" er indiceret til behandling af ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity

Disorder) hos børn på 6 år og ældre, hos unge og hos voksne, som en del af et omfattende

behandlingsprogram. Behandlingen skal indledes af en specialist inden for behandling af

ADHD, såsom en pædiater, børne- og ungdomspsykiater eller psykiater. Diagnosen bør

stilles i overensstemmelse med gældende kriterier i DSM eller retningslinjerne i ICD.

Hos voksne bør tilstedeværelsen af symptomer på ADHD i barndommen bekræftes.

Bestyrkelse fra en tredjepart er ønskeligt, og behandling med Atomoxetin "Teva" bør ikke

påbegyndes, hvis verificeringen af ADHD-symptomer i barndommen er usikker.

Diagnosen kan ikke stilles alene på baggrund af tilstedeværelsen af et eller flere

symptomer på ADHD. Baseret på en klinisk vurdering bør patienten som minimum have

ADHD af moderat sværhedsgrad, indikeret ved som minimum en moderat funktions-

nedsættelse i to eller flere sammenhænge (f.eks. social, akademisk og/eller erhvervsmæssig

funktion), med påvirkning af flere aspekter i den enkeltes liv.

Yderligere information om sikker anvendelse af dette lægemiddel

Et omfattende behandlingsprogram omfatter typisk psykologiske, uddannelsesmæssige og

sociale foranstaltninger og har til formål at stabilisere patienter med et adfærdsmæssigt

syndrom. Dette er karakteriseret ved symptomer, som kan inkludere langvarig anamnese

med koncentrationsbesvær, lethed ved at blive distraheret, emotionel labilitet, impulsivitet,

moderat til svær hyperaktivitet, mindre neurologiske tegn og abnorm EEG. Indlæring kan

være forringet, men behøver ikke at være forringet.

Medicinsk behandling er ikke indiceret hos alle patienter med dette syndrom, og

beslutningen om at anvende lægemidlet bør baseres på en meget grundig gennemgang af

sværhedsgraden af patientens symptomer og funktionsnedsættelse i forhold til patientens

alder og symptomernes vedholdenhed.

dk_hum_55631_spc.doc

Side 2 af 22

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosering til den pædiatriske population med en legemsvægt op til 70 kg

Behandling med Atomoxetin "Teva" bør påbegyndes med en samlet daglig dosis på ca. 0,5

mg/kg. Initialdosis bør fastholdes i mindst 7 dage, før dosis titreres op på baggrund af

klinisk respons og tolerance. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er ca. 1,2 mg/kg/dag

(afhængigt af patientens vægt og de tilgængelige styrker af atomoxetin). Der er ikke påvist

yderligere gavnlig effekt ved doser på over 1,2 mg/kg/dag. Sikkerheden ved enkeltdoser på

over 1,8 mg/kg/dag og samlede daglige doser på over 1,8 mg/kg/dag er ikke systematisk

evalueret. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at fortsætte behandlingen ind i

voksenalderen.

Dosering til den pædiatriske population med en legemsvægt over 70 kg

Behandling med Atomoxetin "Teva" bør påbegyndes med en samlet daglig dosis på 40 mg.

Initialdosis bør fastholdes i mindst 7 dage, før dosis titreres op på baggrund af klinisk

respons og tolerance. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 80 mg. Der er ikke påvist

yderligere gavnlig effekt ved doser på over 80 mg. Den anbefalede maksimale samlede

daglige dosis er 100 mg. Sikkerheden ved enkeltdoser på over 120 mg og samlede daglige

doser på over 150 mg er ikke systematisk evalueret.

Dosering til voksne

Behandling med

Atomoxetin "Teva"

bør påbegyndes med en samlet daglig dosis på 40 mg.

Initialdosis bør fastholdes i mindst 7 dage, før dosis titreres op på baggrund af klinisk

respons og tolerance. Den anbefalede daglige vedligeholdelsesdosis er 80 mg til 100 mg.

Den anbefalede maksimale samlede daglige dosis er 100 mg. Sikkerheden ved enkeltdoser

på over 120 mg og samlede daglige doser på over 150 mg er ikke systematisk evalueret.

Yderligere information om sikker anvendelse af dette lægemiddel

Undersøgelser før behandling

Det er nødvendigt at optage en passende anamnese og foretage en baseline evaluering af

patientens kardiovaskulære status, herunder blodtryk og puls før behandling ordineres (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Løbende opfølgning

Den kardiovaskulære status skal følges nøje med blodtryk- og pulsmålinger efter hver

dosisjustering, og derefter mindst hver 6. måned. Hos pædiatriske patienter anbefales det at

benytte et percentildiagram. Hos voksne skal gældende retningslinjer for hypertension

følges (se pkt. 4.4).

Seponering

I de kliniske forsøg er der ikke beskrevet særlige abstinenssymptomer. I tilfælde af

betydelige bivirkninger kan atomoxetin seponeres omgående. Alternativt kan lægemidlet

nedtrappes over en passende periode.

Behandling med

Atomoxetin "Teva"

er ikke nødvendigvis livslang. Behovet for behandling

udover 1 år skal revurderes, særligt når patienten har opnået et stabilt og tilfredsstillende

respons.

dk_hum_55631_spc.doc

Side 3 af 22

Særlige patientgrupper

Leverinsufficiens

Hos patienter med moderat leverinsufficiens (Child-Pugh klasse B) bør startdosis og

vedligeholdelsesdosis reduceres til 50 % af den sædvanlige dosis. Hos patienter med svær

leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C) bør startdosis og vedligeholdelsesdosis reduceres

til 25 % af den sædvanlige dosis (se pkt. 5.2).

Nyreinsufficiens

Forsøgspersoner med terminal nyresygdom havde højere systemisk eksponering for

atomoxetin end raske forsøgspersoner (en stigning på ca. 65 %), men der var ingen forskel,

når eksponeringen blev korrigeret for mg/kg dosis. Atomoxetin "Teva" kan derfor

administreres til ADHD-patienter med terminal nyresygdom eller mindre grad af

nyreinsufficiens ved brug af det normale dosisregime. Atomoxetin kan forværre hyper-

tension hos patienter med terminal nyresygdom (se pkt. 5.2).

Omtrent 7 % af kaukasiere har en genotype, der svarer til et ikke-fungerende CYP2D6

enzym (kaldet patienter med ringe metabolisering af CYP2D6 (CYP2D6 poor

metabolisers)). Patienter med denne genotype har flere gange højere eksponering overfor

atomoxetin sammenlignet med patienter med et fungerende enzym. Patienter med ringe

metabolisering har derfor en højere risiko for bivirkninger (se pkt. 4.8 og 5.2). Lavere

startdosis og langsommere op-titrering kan overvejes til patienter med kendt ringe

metaboliseringsgenotype.

Ældre

Behandling med atomoxetin hos patienter over 65 år er ikke undersøgt systematisk.

Børn under 6 år

Sikkerheden og effekten af

Atomoxetin "Teva"

hos børn under 6 år er ikke fastlagt.

Atomoxetin "Teva"

bør derfor ikke anvendes hos børn under 6 år (se pkt. 4.4).

Administration

Til oral anvendelse.

Atomoxetin "Teva"

kan administreres som en enkelt daglig dosis om morgenen med eller

uden mad. Patienter, der ikke opnår et tilfredsstillende klinisk respons (tolerance (f.eks.

kvalme eller somnolens) eller effekt), når de tager

Atomoxetin "Teva"

som en enkelt daglig

dosis, kan have gavn af at tage det to gange daglig, så dosis fordeles ligeligt mellem

morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften.

Kapslerne bør ikke åbnes, og indholdet i kapslerne bør ikke fjernes og tages på anden vis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Atomoxetin må ikke anvendes sammen med monoaminooxidasehæmmere (MAO-

hæmmere). Atomoxetin må ikke anvendes før mindst to uger efter, at behandlingen med en

MAO-hæmmer er ophørt. Behandling med en MAO-hæmmer må ikke påbegyndes før to

uger efter, at behandlingen med atomoxetin er ophørt.

dk_hum_55631_spc.doc

Side 4 af 22

Atomoxetin bør ikke anvendes hos patienter med snævervinklet glaukom, da atomoxetin i

kliniske forsøg blev forbundet med en øget forekomst af mydriasis.

Atomoxetin må ikke anvendes hos patienter med alvorlige kardiovaskulære eller

cerebrovaskulære sygdomme (se pkt. 4.4). Alvorlige kardiovaskulære sygdomme

inkluderer svær hypertension, hjertesvigt, arteriel okklusiv sygdom, angina pectoris,

hæmodynamisk signifikant medfødt hjertesygdom, kardiomyopati, myokardieinfarkt,

potentielt livstruende arytmier og sygdomme forårsaget af dysfunktion af ionkanaler.

Alvorlige cerebrovaskulære sygdomme inkluderer cerebralt aneurisme eller slagtilfælde.

Atomoxetin må ikke anvendes hos patienter med fæokromocytom eller med

fæokromocytom i anamnesen (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvmordsrelateret adfærd

Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordsforestillinger) er rapporteret hos

patienter i behandling med atomoxetin. I dobbeltblindede kliniske forsøg var selvmords-

relateret adfærd ikke almindeligt, men hyppigere observeret blandt børn og unge behandlet

med atomoxetin sammenlignet med den gruppe, som fik placebo, hvor der ingen tilfælde

forekom. I dobbeltblindede kliniske forsøg hos voksne var der ikke forskel på atomoxetin

og placebo i hyppigheden af selvmordsrelateret adfærd. De patienter, som bliver behandlet

for ADHD, bør følges nøje for forekomst eller forværring af selvmordsrelateret adfærd.

Pludselig død og præeksisterende hjerteabnormiteter

Hos patienter med strukturelle hjerteabnormiteter, som tager atomoxetin i normale doser,

er pludselig død rapporteret. Atomoxetin bør kun anvendes med forsigtighed til patienter

med kendte, alvorlige strukturelle hjerteabnormiteter og i samråd med en hjertespecialist,

selv om visse alvorlige strukturelle hjerteabnormiteter alene indebærer en øget risiko for

pludselig død.

Kardiovaskulære virkninger

Atomoxetin kan påvirke puls og blodtryk. De fleste patienter, der tager atomoxetin,

oplever en beskeden stigning i hjertefrekvensen (gennemsnitlig < 10 slag pr. minut)

og/eller en stigning i blodtrykket (gennemsnitlig < 5 mmHg) (se pkt. 4.8).

Samlede data fra kontrollerede og ikke-kontrollerede kliniske forsøg med ADHD viser

imidlertid, at ca. 8 – 12 % af børn og unge, og 6 – 10 % af voksne oplever mere udtalte

ændringer i hjertefrekvens (20 slag i minuttet eller derover) og blodtryk (15 – 20 mmHg

eller derover). En analyse af disse data viste, at omkring 15 – 26 % af de børn og unge og

27 – 32 % af de voksne, som fik sådanne ændringer i blodtryk og hjertefrekvens under

behandlingen med atomoxetin, havde vedvarende eller progressive stigninger heraf.

Vedvarende ændringer i blodtryk over længere tid kan potentielt have kliniske

konsekvenser såsom myokardiehypertrofi.

Som følge af disse resultater, skal patienter, som er i betragtning til behandling med

atomoxetin, have optaget en nøje anamnese og foretaget en grundig fysisk undersøgelse for

at vurdere tilstedeværelsen af hjertesygdom, og skal have foretaget yderligere udredning

hos en kardiolog, såfremt de foreløbige undersøgelser tyder på disse sygdomme.

dk_hum_55631_spc.doc

Side 5 af 22

Det anbefales, at puls og blodtryk måles før behandling påbegyndes samt efter hver

dosisjustering i løbet af behandlingen samt mindst hver 6. måned derefter, for at opdage

mulige klinisk vigtige stigninger. Hos pædiatriske patienter anbefales det at benytte et

percentildiagram. Hos voksne bør gældende retningslinjer for hypertension følges.

Atomoxetin må ikke anvendes hos patienter med alvorlige kardiovaskulære eller

cerebrovaskulære sygdomme (se pkt. 4.3). Atomoxetin bør anvendes med forsigtighed hos

patienter, hvis underliggende sygdomme kan forværres af stigninger i blodtryk og puls,

såsom patienter med hypertension, takykardi eller kardiovaskulær eller cerebrovaskulær

sygdom.

Patienter, som under behandlingen med atomoxetin udvikler symptomer såsom

palpitationer, brystsmerter ved anstrengelse, uforklarlig synkope, dyspnø eller andre

symptomer, der tyder på hjertesygdom, skal omgående udredes af en kardiolog.

Derudover bør atomoxetin anvendes med forsigtighed hos patienter med medfødt eller

erhvervet langt QT-interval eller med QT-forlængelse i familiens anamnese (se pkt. 4.5 og

pkt. 4.8).

Da ortostatisk hypotension også er rapporteret, bør atomoxetin anvendes med forsigtighed

ved enhver tilstand, der kan prædisponere patienter for hypotension eller ved tilstande

forbundet med pludselige ændringer i hjerterytme eller blodtryk.

Cerebrovaskulære virkninger

Patienter med yderligere risikofaktorer for cerebrovaskulære sygdomme (såsom

kardiovaskulære sygdomme i anamnesen eller samtidig behandling med lægemidler, som

kan øge blodtrykket) skal ved hvert besøg vurderes med henblik på neurologiske tegn og

symptomer efter påbegyndt behandling med atomoxetin.

Levervirkninger

Spontane rapporter om leverskade, manifesteret ved forhøjede leverenzymer og forhøjet

bilirubin med gulsot, er indberettet meget sjældent. Alvorlig leverskade, herunder akut

leversvigt, er ligeledes indberettet meget sjældent. Atomoxetin "Teva" skal seponeres hos

patienter med gulsot eller hvor laboratorieundersøgelser viser tegn på leverskade, og må

ikke genoptages.

Psykotiske eller maniske symptomer

Atomoxetin i sædvanlige doser kan forårsage behandlingsfremkaldte psykotiske eller

maniske symptomer, f.eks. hallucinationer, vrangforestillinger, mani eller agitation, hos

patienter uden tidligere anamnese med psykotisk sygdom eller mani. Hvis sådanne

symptomer forekommer, bør atomoxetins mulige kausale rolle overvejes, og seponering af

behandlingen bør overvejes. Muligheden for at

Atomoxetin "Teva"

vil medføre forværring

af præeksisterende psykotiske eller maniske symptomer kan ikke udelukkes.

Aggressiv adfærd, fjendtlighed eller emotionel labilitet

Fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev observeret

hyppigere i kliniske forsøg blandt børn, unge og voksne behandlet med atomoxetin

sammenholdt med gruppen behandlet med placebo. I kliniske studier blev emotionel

labilitet hyppigere observeret hos børn behandlet med atomoxetin sammenlignet med de

placebobehandlede. Patienter bør følges nøje for forekomst eller forværring af aggressiv

adfærd, fjendtlighed eller emotionel labilitet.

dk_hum_55631_spc.doc

Side 6 af 22

Mulige allergiske reaktioner

Selv om de ikke er almindelige, er der indberettet allergiske reaktioner, herunder,

anafylaktiske reaktioner, udslæt, angioneurotisk ødem og nældefeber, hos patienter i

behandling med atomoxetin.

Kramper

Der er risiko for krampeanfald med atomoxetin. Atomoxetin bør introduceres med

forsigtighed hos patienter med krampeanfald i anamnesen. Seponering af atomoxetin bør

overvejes hos enhver patient, som udvikler krampeanfald, eller hvis der ses en stigning i

hyppigheden af anfaldene uden anden grund.

Vækst og udvikling

Vækst og udvikling bør overvåges hos børn og unge under behandlingen med atomoxetin.

Patienter, der kræver langvarig behandling, bør overvåges, og det bør overvejes at nedsætte

dosis eller afbryde behandlingen hos børn og unge, der ikke på tilfredsstillende vis vokser

eller tager på i vægt.

De kliniske data tyder ikke på, at atomoxetin har en skadelig virkning på de kognitive

funktioner eller seksuel modning. Mængden af langtidsdata er imidlertid begrænsede.

Patienter, der kræver langvarig behandling, bør derfor overvåges nøje.

Nyopstået eller forværring af komorbid depression, angst og tics

I et kontrolleret pædiatrisk studie hos patienter med ADHD og komorbide kroniske

motoriske tics eller Tourettes sygdom, oplevede patienter behandlet med atomoxetin ikke

en forværring af tics, sammenlignet med placebo-behandlede patienter. I et kontrolleret

studie hos unge patienter med ADHD og komorbid moderat til svær depression, oplevede

patienter behandlet med atomoxetin ikke en forværring af depressionen, sammenlignet

med placebo-behandlede patienter. I to kontrollerede studier (et med en pædiatrisk

population og et med voksne patienter) hos patienter med ADHD og komorbid angst,

oplevede patienter behandlet med atomoxetin ikke en forværring af angsttilstanden,

sammenlignet med placebo-behandlede patienter.

Efter markedsføring har der været sjældne indberetninger om angst og depression eller

nedsat stemningsleje, samt meget sjældne indberetninger om tics, hos patienter behandlet

med atomoxetin (se pkt. 4.8).

Patienter i behandling for ADHD med atomoxetin, bør følges med henblik på opståen eller

forværring af angstsymptomer, nedsat stemningsleje og depression eller tics.

Pædiatrisk population under 6 år

Atomoxetin "Teva"

bør ikke anvendes til patienter under 6 år, da sikkerhed og effekt ikke er

fastlagt for denne aldersgruppe.

Anden terapeutisk anvendelse

Atomoxetin "Teva"

er ikke indiceret til behandling af svære depressive episoder og/eller

angst, da resultaterne af kliniske forsøg hos voksne med disse tilstande, hvor ADHD ikke

var til stede, ikke viste en virkning i forhold til placebo (se pkt. 5.1).

dk_hum_55631_spc.doc

Side 7 af 22

Irriterer øjet

Kapslerne er ikke tiltænkt at skulle åbnes. Atomoxetin irriterer øjnene. Hvis kapsel-

indholdet kommer i kontakt med øjet, skylles øjet straks grundigt med vand og lægen

kontaktes. Hænder og overflader, der muligvis er blevet kontamineret, skal vaskes snarest

muligt.

Hjælpestof

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers effekt på atomoxetin

MAO-hæmmere

Atomoxetin må ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere (se pkt. 4.3).

CYP2D6-hæmmere (SSRI’er (f.eks. fluoxetin, paroxetin), quinidin, terbinafin)

Hos patienter i behandling med disse lægemidler, kan atomoxetin-eksponeringen blive 6 til

8 gange forhøjet og Css max 3 til 4 gange højere, idet det metaboliseres via CYP2D6-

enzymsystemet. Det kan være nødvendigt med langsommere titrering og lavere slutdosis af

atomoxetin hos patienter, der allerede tager CYP2D6-hæmmere. Hvis behandling med en

CYP2D6-hæmmer påbegyndes eller stoppes efter der er titreret til passende atomoxetin

dosis, skal patientens kliniske respons og tolerabilitet revurderes for at afgøre, om

dosisjustering er nødvendig.

Hos patienter med ringe CYP2D6 metabolisering bør der udvises forsigtighed, når

atomoxetin kombineres med potente hæmmere af andre cytochrom P450 enzymer end

CYP2D6, da risikoen for klinisk relevant stigning i atomoxetin eksposition in vivo er

ukendt.

Salbutamol (eller andre beta

2

-agonister)

Atomoxetin bør administreres med forsigtighed hos patienter, der behandles med høj dosis

nebuliseret eller systemisk administreret salbutamol (eller andre beta

-agonister), da

virkningen på hjerte-karsystemet kan øges.

Der er modstridende fund vedrørende denne interaktion. Systemisk administreret

salbutamol (600 µg i.v. over 2 timer) i kombination med atomoxetin (60 mg to gange

daglig i 5 dage) inducerede stigning i hjertefrekvens og blodtryk. Disse virkninger var mest

udtalte efter den initiale samtidige administration af salbutamol og atomoxetin, men vendte

tilbage til baseline efter 8 timer. I et forsøg med raske asiatiske voksne, som var extensive

metabolisers af atomoxetin, blev effekten på blodtryk og hjertefrekvens af en inhaleret

standard salbutamoldosis (200 µg) dog ikke øget af kortvarig samtidig administration af

atomoxetin (80 mg en gang daglig i 5 dage). Ligeledes, efter multiple inhalationer af

salbutamol (800 µg) var hjertefrekvensen den samme med eller uden atomoxetin.

Hjertefrekvens og blodtryk skal følges nøje, og dosisjustering af enten atomoxetin eller

salbutamol (eller andre beta

-agonister) kan være påkrævet, i tilfælde af signifikante

stigninger i hjertefrekvens eller blodtryk ved samtidig behandling med disse lægemidler.

dk_hum_55631_spc.doc

Side 8 af 22

Der kan være en øget risiko for forlængelse af QT-intervallet, når atomoxetin administreres

sammen med andre QT-forlængende lægemidler (såsom neuroleptika, klasse IA og III

antiarytmika, moxifloxacin, erythromycin, metadon, mefloquin, tricykliske antidepressiva,

lithium eller cisaprid), lægemidler, som medfører elektrolyt-ubalance (såsom thiazid

diuretika) og lægemidler, der hæmmer CYP2D6.

Der er risiko for krampeanfald med atomoxetin. Forsigtighed bør udvises ved samtidig

brug af lægemidler, som vides at sænke krampetærsklen (såsom tricykliske antidepressiva

eller SSRI’er, neuroleptika, phenothiaziner eller butyrophenon, mefloquin, chloroquin,

bupropion eller tramadol) (se pkt. 4.4). Derudover tilrådes forsigtighed ved seponering af

benzodiazepiner på grund af risiko for anfald ved seponering.

Antihypertensiva

Der skal udvises forsigtighed når atomoxetin anvendes samtidig med antihypertensiva. På

grund af en mulig stigning i blodtryk, kan atomoxetin nedsætte virkningen af

antihypertensiva/lægemidler som anvendes til behandling af hypertension. Blodtryk skal

følges nøje, og det kan være nødvendigt at genoverveje behandling med atomoxetin eller

antihypertensiva i tilfælde af signifikante ændringer i blodtryk.

Pressorstoffer eller lægemidler, som øger blodtrykket

Atomoxetin bør anvendes med forsigtighed sammen med pressorstoffer eller lægemidler,

der kan øge blodtrykket (såsom salbutamol) på grund af en mulig øget indvirkning på

blodtrykket. Blodtryk skal følges nøje, og det kan være nødvendigt at genoverveje

behandling med atomoxetin eller pressorstoffer i tilfælde af signifikante ændringer i

blodtryk.

Lægemidler, der påvirker noradrenalin

Lægemidler, der påvirker noradrenalin, bør anvendes med forsigtighed ved samtidig

administration af atomoxetin på grund af risikoen for en additiv eller synergistisk

farmakologisk effekt. Af eksempler kan nævnes antidepressiva, f.eks. imipramin,

venlafaxin og mirtazapin, eller midler mod kongestion, pseudoephedrin eller phenylephrin.

Lægemidler, der påvirker mavens pH-værdi

Lægemidler, der øger mavens pH-værdi (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid,

omeprazol) havde ingen effekt på biotilgængeligheden af atomoxetin.

Lægemidler, der er stærkt bundet til plasmaproteiner

Der er udført in vitro-"drug-displacement"-undersøgelser med atomoxetin og andre

lægemidler, som ved terapeutiske koncentrationer er stærkt bundet til plasmaproteiner.

Warfarin, acetylsalicylsyre, phenytoin og diazepam påvirkede ikke bindingen af

atomoxetin til humant albumin. Tilsvarende påvirkede atomoxetin ikke bindingen af disse

stoffer til humant albumin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyreforsøg tyder generelt ikke på nogen direkte skadelig effekt med hensyn til graviditet,

udvikling af embryo/foster, fødsel eller post natal udvikling (se pkt. 5.3). Der foreligger

begrænsede kliniske data om atomoxetins virkning på gravide. Disse data er ikke

tilstrækkelige til at kunne indikere en sammenhæng eller mangel på samme mellem

atomoxetin og utilsigtede hændelser under graviditet og/eller amning. Atomoxetin bør ikke

dk_hum_55631_spc.doc

Side 9 af 22

anvendes under graviditet, medmindre den potentielle gavn retfærdiggør den potentielle

risiko for fosteret.

Amning

Atomoxetin og/eller dets metabolitter udskilles i mælken hos rotter. Det vides ikke, om

atomoxetin udskilles i modermælken. På grund af manglende data bør atomoxetin undgås

under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der foreligger begrænsede data om atomoxetins indflydelse på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Atomoxetin "Teva"

påvirker i mindre grad evnen til at

føre motorkøretøj og betjene maskiner. Atomoxetin er hos pædiatriske og voksne patienter

blevet forbundet med øget træthed, somnolens og svimmelhed i forhold til placebo.

Patienter bør rådes til at udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj eller betjener farlige

maskiner, indtil de er rimeligt sikre på, at evnen hertil ikke påvirkes af atomoxetin.

4.8

Bivirkninger

Pædiatrisk population

Resumé af sikkerhedsprofilen

I placebokontrollerede forsøg hos børn er hovedpine, mavesmerter

og nedsat appetit de

mest almindelige bivirkninger ved atomoxetin. Disse bivirkninger er rapporteret af

henholdsvis ca. 19 %, ca. 18 % og ca. 16 % af patienterne, men de fører sjældent til, at

behandlingen seponeres (seponeringshyppigheden er 0,1 % ved hovedpine, 0,2 % ved

mavesmerter og 0,0 % ved nedsat appetit). Mavesmerter og nedsat appetit er sædvanligvis

forbigående.

Nogle patienter oplevede væksthæmning hvad angår både vægtøgning og højdevækst

tidligt i behandlingsforløbet, hvilket var forbundet med nedsat appetit. I gennemsnit, efter

en indledende nedsat vægtøgning og højdevækst, genvandt patienter i behandling med

atomoxetin deres gennemsnitlige, forventede vægt og højde baseret på baseline

gruppedata, ved langvarig behandling.

Der kan opstå kvalme, opkastning og somnolens

hos ca. 10 % til 11 % af patienterne, især

i behandlingens første måned. Sværhedsgraden af disse tilfælde var imidlertid

sædvanligvis mild til moderat og forbigående og resulterede ikke i et signifikant antal

patienter, som ophørte med behandlingen (seponeringshyppighed ≤ 0,5 %).

I både pædiatriske og voksen placebokontrollerede forsøg oplevede patienter i behandling

med atomoxetin stigninger i hjertefrekvensen samt i det systoliske og diastoliske blodtryk

(se pkt. 4.4).

På grund af atomoxetins virkning på den noradrenerge tonus er der rapporteret ortostatisk

hypotension (0,2 %) og besvimelse (0,8 %) hos patienter i behandling med atomoxetin.

Atomoxetin bør anvendes med forsigtighed ved enhver tilstand, der kan prædisponere

patienter for hypotension.

dk_hum_55631_spc.doc

Side 10 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information