Atazanavir "Teva" 300 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Aktiv bestanddel:
ATAZANAVIRSULFAT
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
J05AE08
INN (International Name):
atazanavir
Dosering:
300 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisationsnummer:
53996
Autorisation dato:
2015-09-29

Indlægsseddel: Information til patienten

Atazanavir Teva 150 mg, hårde kapsler

Atazanavir Teva 200 mg, hårde kapsler

Atazanavir Teva 300 mg, hårde kapsler

atazanavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontaktlægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atazanavir Teva

Sådan skal du tage Atazanavir Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Atazanavir Teva er medicin til antiviral (eller antiretroviral) behandling. Det tilhører en gruppe

lægemidler, der kaldes proteasehæmmere. Denne slags medicin kontrollerer human immundefektvirus

(hiv)-infektion ved at stoppe et protein, som hiv har brug for til at mangfoldiggøre sig. Medicinen

nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved immunforsvaret. På denne måde nedsætter

Atazanavir Teva risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med hiv-infektion.

Atazanavir Teva-kapsler kan anvendes af voksne og af børn, der er 6 år og ældre. Lægen har ordineret

Atazanavir Teva til dig, fordi du er smittet med hiv, som fører til aids (acquired immunodeficiency

syndrome – erhvervet immundefektsyndrom). Lægemidlet anvendes normalt i kombination med anden

medicin mod hiv. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination af anden medicin og Atazanavir

Teva, der er bedst for dig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Atazanavir Teva

Tag ikke Atazanavir Teva:

hvis du er allergisk

over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atazanavir Teva

(angivet i punkt 6).

hvis du har moderate eller svære leverproblemer

. Lægen vil vurdere, hvor omfattende din

leversygdom er, inden det afgøres, om du kan tage Atazanavir Teva.

hvis du tager et eller flere af følgende slags lægemidler

(se også ”Brug af anden medicin

sammen med Atazanavir Teva”):

rifampicin (et antibiotikum, der bruges til at behandle tuberkulose)

astemizol eller terfenadin (bruges almindeligvis til at behandle allergiske symptomer; det er

medicin, som muligvis kan fås uden recept), cisaprid (bruges til at behandle tilbageløb af

maveindhold, nogle gange omtalt som sure opstød), pimozid (bruges til at behandle

skizofreni), quinidin eller bepridil (bruges til at korrigere hjerterytme), ergotamin,

dihydroergotamin, ergonovin, methylergonovin (bruges til at behandle migræne) og

alfuzosin (bruges til at behandle forstørret blærehalskirtel (prostata))

quetiapin (bruges til at behandle skizofreni, bipolar lidelse og moderat til svær depression),

lurasidon (bruges til behandling af skizofreni)

medicin, der indeholder perikon

(hypericum perforatum,

naturlægemiddel)

triazolam og midazolam indtaget oralt (indtaget gennem munden) (bruges som sovemedicin

eller til at behandle angst)

simvastatin og lovastatin (bruges til at sænke mængden af kolesterol i blodet)

produkter indeholdende grazoprevir, herunder elbasvir/grazoprevir i fastdosiskombination,

og glecaprevir/pibrentasvir i fastdosiskombination (bruges til behandling af kronisk hepatitis

C-infektion).

Du må ikke tage sildenafil sammen med Atazanavir Teva, hvis sildenafil anvendes til behandling af

forhøjet blodtryk i lungernes mindre blodkar. Sildenafil bruges også til behandling af impotens. Fortæl

det til din læge, hvis du tager sildenafil til behandling af impotens.

Fortæl det altid til lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atazanavir Teva.

Atazanavir Teva er ikke en kur mod hiv-infektion. Du kan fortsætte med at få infektioner eller andre

sygdomme forbundet med hiv-infektion. Du kan stadig videregive hiv, mens du tager dette

lægemiddel, selvom risikoen er mindre med effektiv antiretroviral behandling. Diskutér de nødvendige

forholdsregler med din læge for at undgå at smitte andre mennesker.

Nogle mennesker har behov for særlige hensyn, før eller mens de tager Atazanavir Teva. Kontakt

lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atazanavir Teva, og vær sikker på, at din læge ved det:

hvis du har hepatitis B eller C

hvis du udvikler tegn eller symptomer på galdesten (smerter i højre side af maven)

hvis du har type A- eller B-blødersygdom

hvis du er i hæmodialysebehandling.

Atazanavir Teva kan påvirke din nyrefunktion.

Der er indberettet tilfælde af nyresten hos patienter behandlet med Atazanavir Teva. Hvis du får tegn

eller symptomer på nyresten (smerter i siden, blod i urinen, smerter ved vandladning), skal du straks

kontakte lægen.

Der kan hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion (aids) og med tidligere infektion, som

skyldes nedsat immunforsvar, opstå tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner. Dette

kan ske kort efter, at hiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en

forbedring i kroppens immunforsvar, som gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden tydelige symptomer. Hvis du bemærker sympt

omer på infektion, skal du straks

kontakte lægen. Autoimmune lidelser (som skyldes, at immunsystemet angriber sundt kropsvæv) kan

forekomme mange måneder efter, at behandlingen er startet. Hvis du bemærker symptomer på

infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og

som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet, skal du straks

informere din læge, så du kan få den nødvendige behandling.

Nogle patienter, der får flere slags antiretroviral medicin på samme tid, kan udvikle en knoglesygdom

der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Der er

mange faktorer, der øger risikoen for dette: varighed af behandling med flere slags antiretroviral

medicin, brug af binyrebarkhormon, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt overvægt

(højt BMI). Tegn på knoglenekrose er stivhed, ømhed, smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder)

og bevægelsesbesvær. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du informere lægen.

Gulsot er forekommet hos patienter, som tager atazanavir. Symptomerne kan være svag gulfarvning af

hud og øjne. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du informere lægen.

Der er rapporteret alvorligt hududslæt, herunder Stevens-Johnson syndrom (se punkt 4) hos patienter,

der tager atazanavir. Hvis du får udslæt, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du bemærker ændringer i din hjerterytme (puls), skal du informere lægen.

Det kan være nødvendigt, at børn, som får Atazanavir Teva, skal have deres hjerte monitoreret. Dit

barns læge vil beslutte dette.

Børn

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 3 måneder og med en vægt mindre end 5 kg. Anvendelse af

Atazanavir Teva til børn under end 3 måneder, og som vejer mindre end 5 kg, er ikke blevet undersøgt

på grund af risiko for alvorlige komplikationer.

Brug af anden medicin sammen med Atazanavir Teva

Du må ikke tage Atazanavir Teva sammen med visse andre lægemidler.

Disse lægemidler er nævnt i

starten af punkt 2 ”Brug ikke Atazanavir Teva”.

Der er anden medicin, som du ikke må tage samtidig med Atazanavir Teva. Fortæl altid lægen eller

apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt at nævne disse:

anden medicin til behandling af hiv-infektion (f.eks. indinavir, nevirapin og efavirenz)

boceprevir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (anvendes til at behandle hepatitis C)

sildenafil, vardenafil eller tadalafil (anvendes af mænd til at behandle impotens)

hvis du tager p-piller samtidig med Atazanavir Teva for at forhindre graviditet, er det vigtigt, at

du tager dem nøjagtigt som lægen har fortalt dig, og at du ikke glemmer en dosis

medicin, der bruges til at behandle sygdomme, der er forbundet med indholdet af syre i maven

(f.eks. antacida (syreneutraliserende), som tages 1 time, før du tager Atazanavir Teva, eller 2

timer efter du har taget Atazanavir Teva, H

-hæmmere såsom famotidin og

protonpumpehæmmere såsom omeprazol)

medicin, der sænker blodtrykket eller sænker eller ændrer hjerterytmen (amiodaron, diltiazem,

systemisk lidokain, verapamil)

atorvastatin, pravastatin og fluvastatin (anvendes til at sænke mængden af kolesterol i blodet)

salmeterol (anvendes til at behandle astma)

ciclosporin, tacrolimus og sirolimus (anvendes til at svække kroppens immunforsvar)

visse antibiotika (rifabutin, clarithromycin)

ketoconazol, itraconazol og voriconazol (svampemidler)

warfarin (blodfortyndende middel, anvendes til at mindske risikoen for blodpropper)

carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, lamotrigin (anvendes mod epilepsi)

irinotecan (anvendes til at behandle kræft)

beroligende midler (såsom midazolam, som gives som indsprøjtning)

buprenorphin (anvendes mod smerter og til at behandle opioidafhængighed).

Noget medicin kan påvirkes af ritonavir, som tages sammen med Atazanavir Teva. Det er vigtigt at

informere lægen, hvis du tager fluticason eller budesonid (tages gennem næsen eller indåndes, og som

bruges til at behandle overfølsomhedssymptomer eller astma).

Brug af Atazanavir Teva sammen med mad og drikke

Det er vigtigt, at du tager Atazanavir Teva sammen med mad (et måltid eller et større mellemmåltid),

da dette hjælper kroppen med at optage medicinen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Atazanavir, som er det aktive stof i Atazanavir Teva, udskilles i modermælk. Du må ikke amme, mens

du tager Atazanavir Teva. Mødre med hiv-infektion frarådes at amme, da virus kan overføres gennem

mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel eller uklar, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, og du skal

straks kontakte din læge.

Atazanavir Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Atazanavir Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. På denne måde kan du være sikker på, at medicinen virker bedst muligt,

og risikoen for, at virusset udvikler resistens over for behandlingen, er mindre.

Den anbefalede dosis af Atazanavir Teva til voksne er 300 mg én gang dagligt sammen med 100

mg ritonavir én gang dagligt i forbindelse med et måltid,

i kombination med anden hiv-medicin.

Din læge kan vælge at justere dosis af Atazanavir Teva, hvis det er relevant i forhold til din

behandling.

Til børn (mellem 6 og 18 år) vil barnets læge beslutte, hvilken dosis, der skal anvendes, ud fra

barnets vægt.

Dosis af Atazanavir Teva til børn beregnes ud fra barnets vægt og skal tages en gang

dagligt sammen med mad og sammen med 100 mg ritonavir som vist i tabellen nedenfor:

Legemsvægt (kg)

Dosis af Atazanavir Teva en

gang dagligt (mg)

Dosis* af ritonavir en gang

dagligt (mg)

15 til under 35

Mindst 35

*

Ritonavir i kapselform, som tabletter eller som oral opløsning kan anvendes.

Atazanavir findes også som oralt pulver til behandling af børn, som mindst er 3 måneder gamle, og

som vejer mindst 5 kg. Der opfordres til at skifte fra atazanavir oralt pulver til Atazanavir Teva-

kapsler, så snart patienten regelmæssigt er i stand til at sluge kapsler.

Der kan forekomme en justering af dosis, når der skiftes fra oralt pulver til kapsler. Din læge vil

bestemme den rette dosis ud fra dit barns vægt.

Der er ingen doseringsanbefalinger for Atazanavir Teva til børn under 3 måneder.

Tag Atazanavir Teva sammen med mad

(et måltid eller et større mellemmåltid). Kapslerne skal

synkes hele.

Kapslerne må ikke åbnes.

Hvis du har taget for mange Atazanavir Teva-kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atazanavir Teva, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du eller dit barn kan få gullig hud og/eller øjne (gulsot) og uregelmæssig hjerterytme (QTc-

forlængelse), hvis du eller dit barn tager for meget Atazanavir Teva.

Hvis du ved en fejltagelse har taget for mange Atazanavir Teva-kapsler, skal du kontakte din hiv-læge

med det samme eller det nærmeste hospital for at få råd.

Hvis du har glemt at tage Atazanavir Teva

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den manglende dosis så hurtigt som muligt sammen med et

måltid og derefter tage næste planlagte dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til næste dosis,

skal du vente og tage næste dosis til sædvanlig tid og springe den glemte dosis over.

Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Atazanavir Teva

Du må ikke holde op med at tage Atazanavir Teva uden at have talt med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ved behandling af hiv-infektion er det ikke altid let at sige, hvilke bivirkninger, der skyldes

Atazanavir Teva, anden medicin du tager eller selve hiv-infektionen. Kontakt lægen, hvis du lægger

mærke til ændringer ved dit helbred.

Under hiv-behandlingen kan du få en vægtstigning og en stigning i blodlipidniveau og

blodglukoseniveau. Dette skyldes delvist genoprettelse af helbred og livsstil, og i tilfælde af

blodlipider nogen gange selve hiv-lægemidlet. Din læge vil teste dig for disse ændringer.

Fortæl straks din læge, hvis du udvikler nogle af følgende alvorlige bivirkninger:

Hududslæt, kløe som i nogle tilfælde har været alvorlige, er blevet indrapporteret. Udslættet

forsvinder sædvanligvis inden for 2 uger uden ændringer i din atazanavir-behandling. Kraftigt

udslæt kan udvikles i forbindelse med andre symptomer, hvilket kan være alvorligt. Stop med at

tage atazanavir, og tal straks med din læge, hvis du udvikler kraftigt udslæt eller kløe samt

influenzalignende symptomer, blærer, feber, mundsår, muskel- eller ledsmerter, hævelser i

ansigtet, betændelse i øjet som forårsager rødme, smertefulde, varme eller røde knuder.

Hvis din hud eller den hvide del af øjet bliver gulligt på grund af høje mængder bilirubin i dit

blod, hvilket ofte er blevet indrapporteret. Denne bivirkning er normalt ufarligt hos voksne og

børn, som er ældre end 3 måneder gammel. Men det kan være et symptom på et alvorligt

problem. Hvis din hud eller den hvide del i dit øje bliver gult, skal du straks tale med din læge.

Ændringer i din hjerterytme kan nogle gange forekomme. Tal straks med din læge, hvis du

bliver svimmel, omtåget eller pludseligt besvimer. Dette kan være symptomer på alvorlige

hjerteproblemer.

Leverproblemer kan forekomme sjældent. Din læge bør tage blodprøver, før du starter med at

tage atazanavir og under behandlingen. Hvis du har leverproblemer, herunder hepatitis B- eller

C-infektion, kan du opleve forværring af dine leverproblemer. Tal straks med din læge, hvis du

får mørk (te-farvet) urin, kløe, gulfarvning af hud eller den hvide del af øjet, smerter i maven,

lys afføring eller kvalme.

Galdeblæreproblemer forekommer sjældent hos personer, som tager atazanavir. Symptomer på

galdeblæreproblemer kan være smerter i den højre side af maven eller midt på maven, kvalme,

opkastning, feber, eller at din hud eller den hvide del af dine øjne bliver gule.

Atazanavir Teva kan påvirke din nyrefunktion.

Nyresten kan forekomme sjældent hos personer, som tager atazanavir. Tal straks med din læge,

hvis du får symptomer på nyresten, hvilket kan være smerter i den nederste del af ryggen eller

maven, blod i urinen eller smerter ved vandladning.

Andre bivirkninger, som er indberettet for patienter, som har været behandlet med atazanavir, er

følgende:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

hovedpine

opkastning, diarré, mavesmerter, kvalme, sure opstød, fordøjelsesbesvær

voldsom træthed.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

følelsesløshed, svaghed, prikken eller smerte i arme og ben

overfølsomhed (allergisk reaktion)

usædvanlig træthed eller svaghed

vægttab, vægtøgning, manglende appetit, øget appetit

depression, angst, søvnforstyrrelser

desorientering, hukommelsestab, svimmelhed, søvnighed, abnorme drømme

besvimelse, højt blodtryk

vejrtrækningsbesvær

betændelse i bugspytkirtlen, irritation af slimhinden i mavesækken, sår i munden og

forkølelsessår, smagsforstyrrelser, luft i maven, tør mund, udspilet mave

voldsom hævelse af hud og andre steder, som oftest læber og øjne

hårtab, kløe

svind af muskelmasse, ledsmerter, muskelsmerter

nyrebetændelse, blod i urinen, for meget protein i urinen, hyppig vandladning

brystforstørrelse hos mænd

brystsmerter, utilpashed, feber

søvnløshed.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

gangforstyrrelser

væskeophobninger

forstørrelse af lever og milt

muskelsmerter og muskelømhed på grund af svaghed, der ikke er forårsaget af motion

nyresmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, beholderen eller blisterfolien efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atazanavir Teva indeholder:

Aktivt stof: atazanavir.

Hver 150 mg-kapsel indeholder atazanavirsulfat svarende til 150 mg atazanavir.

Hver 200 mg-kapsel indeholder atazanavirsulfat svarende til 200 mg atazanavir.

Hver 300 mg-kapsel indeholder atazanavirsulfat svarende til 300 mg atazanavir.

Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, lactosemonohydrat, magnesiumstearat.

Øvrige indholdsstoffer i kapslens skal (150 mg og 200 mg): gelatine, indigotin (E132) og

titandioxid (E171).

Øvrige indholdsstoffer i kapslens skal (300 mg): gelatine, indigotin (E132), titandioxid (E171),

rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Øvrige indholdsstoffer i trykfarven: shellac, sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520),

koncentreret ammoniakopløsning 28 %.

Udseende og pakningsstørrelser

Atazanavir Teva 150 mg:

Ikke-transparente kapsler størrelse 1, med en længde på 19,4 ± 0,3 mm, med en mørkeblå top og en

lyseblå bund og ”150” med sort skrift på bunden. Kapslens indhold er lysegult pulver.

Atazanavir Teva 200 mg:

Ikke-transparente kapsler størrelse 0, med en længde på 21,7 ± 0,3 mm, med en blå top og en blå bund

og ”200” med sort skrift på bunden. Kapslens indhold er lysegult pulver.

Atazanavir Teva 300 mg:

Ikke-transparente kapsler størrelse 00, med en længde på 23,3 ± 0,3 mm, med en rød top og en blå

bund og ”300” med sort skrift på bunden. Kapslens indhold er lysegult pulver.

150 mg og 200 mg: Atazanavir Teva fås i blisterpakninger med 60 og 60x1 kapsler.

150 mg og 200 mg: Atazanavir Teva fås i beholdere med 60 kapsler.

300 mg: Atazanavir Teva fås i blisterpakninger med 30, 30x1, 60 og 90 kapsler.

300 mg: Atazanavir Teva fås i beholdere med 30 og 3x30 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Kroatien

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark

Atazanavir Teva

Frankrig

Atazanavir Teva 150 mg, 200 mg, 300 mg gélule

Holland

Atazanavirsulfaat Teva 150 mg, 200 mg, 300 mg capsules, hard

Irland

Atazanavir Teva 150mg, 200mg, 300mg capsules, hard

Italien

Atazanavir Teva 150 mg, 200 mg, 300 mg capsule rigide

Letland

Atazanavir Teva 300 mg cietās kapsulas

Norge

Atazanavir Teva

Polen

Atazanavir Teva

Portugal

Atazanavir Teva

Rumænien

ATAZANAVIR TEVA 150 mg, 200 mg, 300 mg capsule

Spanien

Atazanavir Teva 200 mg, 300 mg cápsulas duras EFG

Tyskland

Atazanavir-ratiopharm 150 mg, 200 mg, 300 mg Hartkapseln

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information