Atacand Zid 16 mg/12,5 mg 16+12,5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-12-2017

Aktiv bestanddel:
CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID
Tilgængelig fra:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
ATC-kode:
C09DA06
INN (International Name):
CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID
Dosering:
16+12,5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
31691
Autorisation dato:
2000-09-11

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atacand

®

Zid 8 mg/12,5 mg tabletter

Atacand

®

Zid 16 mg/12,5 mg tabletter

Atacand

®

Zid 32 mg/12,5 mg tabletter

Atacand

®

Zid 32 mg/25 mg tabletter

candesartancilexetil/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atacand Zid

Sådan skal du tage Atacand Zid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lægemidlets navn er Atacand Zid. Det bruges til at behandle forhøjet blodtryk (hypertension) hos

voksne patienter. Det indeholder to aktive stoffer: Candesartancilexetil og hydrochlorthiazid. Begge

stoffer nedsætter dit blodtryk.

Candesartancilexetil tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes angiotensin II-

receptorantagonister. Det får dine blodårer til at slappe af og udvide sig. Dette medvirker til, at

dit blodtryk falder.

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes diuretika (vanddrivende medicin).

Det hjælper din krop med at udskille vand og salte som f.eks. natrium i urinen. Dette medvirker

til, at dit blodtryk falder.

Din læge vil ordinere Atacand Zid, hvis dit blodtryk ikke har været ordentligt kontrolleret med

candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid alene.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Atacand Zid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Atacand Zid:

hvis du er allergisk over for candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Atacand Zid (angivet i punkt 6).

hvis du er overfølsom over for medicin, der indeholder sulfonamider. Tal med din læge, hvis du

er usikker på, om dette gælder for dig.

hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet (det er også bedst at undgå Atacand Zid

tidligt i graviditeten - se afsnittet Graviditet).

hvis du har en alvorlig nyresygdom.

hvis du har en alvorlig leversygdom eller blokering af galdevejene (problemer med at udskille

galde fra galdeblæren).

hvis du har vedvarende lavt kaliumindhold i blodet.

hvis du har vedvarende højt calciumindhold i blodet.

hvis du har (eller har haft) podagra (urinsyregigt).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Tal med din læge eller apoteket, før du tager Atacand Zid, hvis du er usikker på, om ovenstående

gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atacand Zid:

hvis du har sukkersyge (diabetes).

hvis du har problemer med hjerte, lever eller nyrer.

hvis du for nyligt har fået transplanteret en nyre.

hvis du kaster op, har kastet meget op for nyligt eller har diarré.

hvis du har en sygdom i binyrerne, som kaldes Conns syndrom (kaldes også primær

hyperaldosteronisme).

hvis du har/har haft en sygdom, som kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE).

hvis du har lavt blodtryk.

hvis du tidligere har haft et slagtilfælde.

hvis du har/har haft allergi eller astma.

det er vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du mener, du er (eller kunne blive) gravid. Atacand

Zid bør ikke tages tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne,

da det kan forårsage alvorlig skade på dit barn, hvis lægemidlet tages på dette tidspunkt (se

afsnittet Graviditet).

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril osv.), især hvis du har

nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for

visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og

UV-stråler, mens du tager Atacand Zid.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Atacand Zid”.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, vil din læge eventuelt se dig oftere og tage nogle prøver.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle din læge eller tandlæge, at du tager Atacand Zid. Det skyldes,

at Atacand Zid kan forårsage blodtryksfald sammen med visse typer medicin til bedøvelse.

Atacand Zid kan forårsage, at huden bliver mere følsom for sollys.

Børn

Der er ingen erfaring med brugen af Atacand Zid hos børn (under 18 år). Atacand Zid må derfor ikke

gives til børn.

Brug af anden medicin sammen med Atacand Zid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Atacand Zid kan påvirke måden, anden medicin virker på, og anden medicin kan påvirke

Atacand Zid. Hvis du tager visse typer medicin, vil din læge eventuelt tage blodprøver indimellem.

Du skal især fortælle din læge, hvis du bruger nogen af følgende lægemidler, da det er muligt, at lægen

er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Anden medicin mod forhøjet blodtryk, inklusive betablokkere, aliskirenholdige lægemidler,

diazoxid eller ACE-hæmmere (angiotensin-konverterende enzymhæmmere) såsom enalapril,

captopril, lisinopril eller ramipril.

Non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID'er) såsom ibuprofen, naproxen, diclofenac,

celecoxib eller etoricoxib (smertestillende medicin og medicin mod inflammation

(vævsirritation)).

Acetylsalicylsyre (hvis du tager mere end 3 gram dagligt) (smertestillende medicin og medicin

mod inflammation).

Kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger (medicin, der øger mængden af kalium i dit

blod).

Calciumtilskud eller D-vitamintilskud.

Medicin mod forhøjet fedt (kolesterol) i blodet såsom colestipol eller colestyramin.

Medicin mod diabetes (tabletter eller insulin).

Medicin, der kontrollerer hjerterytmen (antiarytmika) såsom digoxin og betablokkere.

Medicin, der kan påvirkes af kaliumniveauet i blodet, som f.eks. visse antipsykotiske

lægemidler.

Heparin (blodfortyndende medicin).

Vanddrivende medicin (diuretika).

Afføringsmidler.

Penicillin eller co-trimoxazol også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol (antibiotisk

medicin).

Amphotericin B (til behandling af svampeinfektioner).

Lithium (medicin til psykiske lidelser).

Steroider såsom prednisolon.

Hypofysehormon (ACTH).

Medicin til behandling af cancer (kræft).

Amantadin (til behandling af Parkinsons syge eller til alvorlige virusinfektioner).

Barbiturater (beroligende medicin, der også bruges til behandling af epilepsi).

Carbenoxolon (til behandling af sygdomme i spiserøret eller

blister

i munden).

Antikolinerg medicin såsom atropin og biperidin.

Ciclosporin (bruges i forbindelse med organtransplantation for at undgå organafstødning).

Anden medicin, der kan forstærke den antihypertensive virkning som f.eks. baclofen (medicin

til afhjælpning af spasticitet), amifostin (bruges til cancerbehandling) og visse antipsykotiske

lægemidler.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under

overskrifterne ”Tag ikke Atacand Zid” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Brug af Atacand Zid sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Atacand Zid med eller uden mad.

Når du har fået ordineret Atacand Zid, må du ikke drikke alkohol, før du har drøftet det med din

læge. Alkohol kan få dig til at føle dig utilpas eller svimmel.

Graviditet og amning

Graviditet

Det er vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du mener, du er (eller kunne blive) gravid. Din læge vil

almindeligvis råde dig til at holde op med at tage Atacand Zid, før du bliver gravid, eller så snart som

du bliver opmærksom på, at du er gravid, og vil råde dig til at tage anden medicin i stedet for Atacand

Zid. Atacand Zid bør ikke tages tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder

henne, da det kan forårsage alvorlig skade på dit barn, hvis det tages efter tredje måned i graviditeten.

Amning

Fortæl din læge, hvis du ammer eller har planer om at amme. Atacand Zid bør ikke anvendes af

mødre, der ammer, og din læge kan vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især

hvis dit barn er nyfødt eller blev født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle personer kan føle træthed eller svimmelhed, når de tager Atacand Zid. Kør ikke bil eller

motorcykel og lad være med at cykle og arbejde med værktøj eller maskiner, hvis dette er tilfældet for

dig.

Atacand Zid indeholder lactose

Atacand Zid indeholder lactose, som er en form for sukker. Kontakt din læge, før du tager dette

lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Atacand Zid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Atacand Zid hver dag.

Den sædvanlige dosis Atacand Zid er én tablet én gang dagligt.

Tabletten skal synkes hel med et glas vand til.

Forsøg at tage tabletten på samme tid hver dag. Dette vil hjælpe dig til at huske at tage den.

Hvis du har taget for mange Atacand Zid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atacand Zid, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Atacand Zid

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Atacand Zid

Dit blodtryk kan stige igen, hvis du holder op med at tage Atacand Zid. Derfor må du ikke holde op

med at tage Atacand Zid uden først at have talt med din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det er

vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke bivirkninger der kan forekomme. Nogle af Atacand Zids

bivirkninger skyldes candesartancilexetil, og andre skyldes hydrochlorthiazid.

Hold op med at tage Atacand Zid og søg straks læge, hvis du oplever nogle af følgende

overfølsomhedsreaktioner:

vanskelighed ved at trække vejret med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge, svælg og/eller

hals.

hævelse af ansigt, læber, tunge, svælg og/eller hals, hvilket kan give synkebesvær.

alvorlig hudkløe (med hævelser af huden).

Atacand Zid kan medføre nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer. Din modstandsdygtighed over

for infektioner kan blive nedsat, og du bemærker måske træthed, en infektion eller feber. Tal med

lægen, hvis du oplever dette. Din læge vil eventuelt tage nogle blodprøver indimellem for at

undersøge, om Atacand Zid har påvirket dit blod (agranulocytose).

Andre bivirkninger inkluderer:

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Ændringer i blodprøveværdier:

Nedsat natriumindhold i blodet. Hvis det er stærkt nedsat, kan du eventuelt mærke en

svaghedsfølelse, mangel på energi eller muskelkramper.

Forhøjet eller nedsat kaliumindhold i blodet, specielt hvis du i forvejen har

nyreproblemer eller hjertesvigt. Hvis det er stærkt nedsat, kan du eventuelt mærke

træthed, svaghedsfølelse, uregelmæssig hjerterytme (puls) eller en prikkende/sovende

fornemmelse på kroppen.

Forhøjet indhold af kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet.

Sukker i urinen.

Svimmelhedsfølelse/snurrende fornemmelse eller følelse af svaghed.

Hovedpine.

Luftvejsinfektion.

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Lavt blodtryk. Det kan bevirke, at du føler dig utilpas eller svimmel.

Appetitløshed, diarré, forstoppelse, mavebesvær.

Hududslæt, nældefeber, udslæt på grund af øget følsomhed for sollys.

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Gulsot (din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve). Kontakt straks lægen, hvis du

oplever dette.

Påvirkning af nyrefunktionen, specielt hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvigt.

Søvnbesvær, depression, rastløshed.

Snurrende eller prikkende fornemmelse i dine arme eller ben.

Forbigående uklart syn.

Unormal hjerterytme (puls).

Vejrtrækningsproblemer (inklusive en betændelsesreaktion og væske i lungerne).

Forhøjet temperatur (feber).

Betændelse i bugspytkirtlen. Dette medfører moderate til voldsomme mavesmerter.

Muskelkramper.

Skader på blodkar, der viser sig som røde eller lilla prikker på huden.

Et fald i de røde eller hvide blodlegemer eller blodpladerne. Du kan bemærke træthed, en

infektion, feber eller tendens til blå mærker.

Et alvorligt hududslæt, som udvikler sig hurtigt med dannelse af vabler eller afskalning af

huden. Eventuelt også vabler i munden.

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Hævelse i ansigtet, læber, tunge, svælg og/eller hals.

Kløe.

Rygsmerter, led- og muskelsmerter.

Forandringer i leverfunktionen inklusive leverbetændelse (hepatitis). Du bemærker evt. træthed,

at din hud eller det hvide i dine øjne får en gullig farve og influenzalignende symptomer.

Hoste.

Kvalme.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)

Pludselig nærsynethed.

Pludselige smerter i øjet (akut vinkelblokglaukom).

Systemisk og kutan lupus erythematosus (allergisk tilstand, der giver feber, ledsmerter,

hududslæt, som kan omfatte rødme, blærer, afskalning af hud og hævede buler).

Diarré

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, blisterkortet eller

medicinglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atacand Zid indeholder

Aktive stoffer: Candesartancilexetil og hydrochlorthiazid. Tabletten indeholder 8 mg, 16 mg

eller 32 mg candesartancilexetil og 12,5 mg eller 25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: Carmellosecalcium, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydrat,

magnesiumstearat, majsstivelse og macrogol. Atacand Zid 16 mg/12,5 mg og Atacand Zid

32 mg/25 mg indeholder også rød jernoxid (E 172). Atacand Zid 16 mg/12,5 mg, Atacand Zid

32 mg/12,5 mg og Atacand Zid 32 mg/25 mg tabletter indeholder også gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Atacand Zid 8 mg/12,5 mg er en hvid, 4,5 mm x 9,5 mm,

oval tablet med en delekærv på begge sider

og mærket

CK

A

Atacand Zid 16 mg/12,5 mg er en ferskenfarvet, 4,5 mm x 9,5 mm, oval tablet med en delekærv på

begge sider og mærket

CS

A

Atacand Zid

32 mg/12,5 mg er en gul, 6,5 mm x 11 mm, oval tablet med en delekærv og mærket

CJ

A

på den ene side og en trykfølsom kærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele ved at

knække den langs med delekærven.

Atacand Zid 32 mg/25 mg er en pink, 6,5 mm x 11 mm, oval tablet med en delekærv og mærket

CD

A

på den ene side og en trykfølsom kærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele ved at

knække den langs med delekærven.

Atacand Zid 8 mg/12,5 mg tabletter

findes i plastikbeholder med 100 tabletter eller i blisterpakning

med 7, 14, 15, 15x1 (enkelt dosis pakning), 28, 30, 30x1 (enkelt dosis pakning), 50, 56, 90, 98, 98x1

(enkelt dosis pakning), 100 eller 300 tabletter.

Atacand Zid 16 mg/12,5 mg tabletter

findes i plastikbeholder med 100 tabletter eller i blisterpakning

med 7, 14, 15, 15x1 (enkelt dosis pakning), 28, 28x1 (enkelt dosis pakning), 30, 30x1 (enkelt dosis

pakning), 50, 50x1 (enkelt dosis pakning), 56, 56x1 (enkelt dosis pakning), 90, 98, 98x1 (enkelt dosis

pakning), 100 eller 300 tabletter.

Atacand Zid 32 mg/12,5 mg tabletter

findes i plastikbeholder med 100 tabletter eller i blisterpakning

med 7, 14, 15, 15x1 (enkelt dosis pakning), 28, 28x1 (enkelt dosis pakning), 30, 30x1 (enkelt dosis

pakning), 50, 50x1 (enkelt dosis pakning), 56, 56x1 (enkelt dosis pakning), 98, 98x1 (enkelt dosis

pakning), 100 eller 300 tabletter.

Atacand Zid 32 mg/25 mg tabletter

findes i blisterpakning med 7, 14, 15, 15x1 (enkelt dosis pakning),

28, 28x1 (enkelt dosis pakning), 30, 30x1 (enkelt dosis pakning), 50, 50x1 (enkelt dosis pakning), 56,

56x1 (enkelt dosis pakning), 98, 98x1 (enkelt dosis pakning), 100 eller 300 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AstraZeneca A/S

World Trade Center Ballerup

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslandene under følgende navne:

Navn

Medlemsstat

Atacand Plus

Belgien, Cypern, Estland, Finland, Grækenland,

Holland, Irland, Island, Letland, Luxembourg,

Malta, Norge, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,

Spanien, Sverige, Tyskland, Østrig

Hytacand

Frankrig, Portugal

Atacand Zid

Danmark

Ratacand Plus

Italien

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2020

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.dkma.dk.

©AstraZeneca 2020

Læs hele dokumentet

8. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Atacand Zid 8 mg/12,5 mg, tabletter

Atacand Zid 16 mg/12,5 mg, tabletter

Atacand Zid 32 mg/12,5 mg, tabletter

Atacand Zid 32 mg/25 mg, tabletter

0.

D.SP.NR.

20110

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Atacand Zid 8 mg/12,5 mg

Atacand Zid 16 mg/12,5 mg

Atacand Zid 32 mg/12,5 mg

Atacand Zid 32 mg/25 mg

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

8 mg/12,5 mg

En tablet indeholder 8 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 77 mg lactosemonohydrat.

16 mg/12,5 mg

En tablet indeholder 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 68 mg lactosemonohydrat.

32 mg/12,5 mg

En tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 148,5 mg lactosemonohydrat.

32 mg/25 mg

En tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil og 25 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 136 mg lactosemonohydrat.

31691_spc.doc

Side

1 af 18

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Atacand Zid 8 mg/12,5 mg er hvide, 4,5

mm x 9,5

mm, ovale, bikonvekse tabletter med en

delekærv og mærket

CK

A

på den ene side og en delekærv på den anden side.

Atacand Zid 16 mg/12,5 mg er ferskenfarvede, 4,5 mm x 9,5 mm, ovale, bikonvekse

tabletter med en delekærv og mærket

CS

A

på den ene side og en delekærv på den anden

side.

Atacand Zid 32 mg/12,5 mg er gule, 6,5 mm x 11 mm ovale, bikonvekse tabletter med en

delekærv og mærket

CJ

A

på den ene side og en trykfølsom kærv på den anden side.

Atacand Zid 32 mg/25 mg er pink, 6,5 mm x 11 mm ovale, bikonvekse tabletter med en

delekærv og mærket

CD

A

på den ene side og en trykfølsom kærv på den anden side.

Atacand Zid 32 mg/12,5 mg og Atacand Zid 32 mg/25 mg tabletter kan deles i to lige store

doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Atacand Zid er indiceret til

Behandling af primær hypertension hos voksne patienter, hvis blodtryk ikke er optimalt

kontrolleret med monoterapi med candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering ved hypertension

Den anbefalede dosis Atacand Zid er en tablet en gang daglig.

Dosistitrering med de individuelle komponenter (candesartancilexetil og

hydrochlorthiazid) anbefales. Hvis det er klinisk relevant, kan et direkte skift fra

monoterapi til Atacand Zid overvejes. Dosistitrering af candesartancilexetil anbefales ved

skift fra hydrochlorthiazid-monoterapi. Atacand Zid kan administreres til patienter, hvis

blodtryk ikke er optimalt kontrolleret med monoterapi med candesartancilexetil eller

hydrochlorthiazid eller med Atacand Zid ved lavere doser.

Størstedelen af den antihypertensive effekt opnås almindeligvis inden for 4 uger efter

påbegyndt behandling.

Særlige populationer

31691_spc.doc

Side

2 af 18

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Patienter med nedsat intravaskulært volumen

Candesartancilexetil-dosen bør titreres hos patienter med risiko for hypotension, som f.eks.

patienter med muligt nedsat intravaskulært volumen (en startdosis på 4 mg

candesartancilexetil kan overvejes hos disse patienter).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosistitrering anbefales til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30-80 ml/min/1,73 m

BSA).

Atacand Zid er kontraindiceret hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion

(kreatinclearance < 30 ml/min/1,73 m

legemsoverfladeareal) (se pkt. 4.3).

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosistitrering af candesartancilexetil anbefales hos patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion. Atacand Zid er kontraindiceret hos patienter med stærkt nedsat

leverfunktion og/eller kolestase (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Atacand Zids sikkerhed og virkning hos børn i alderen op til 18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse.

Atacand Zid kan tages med eller uden mad.

Biotilgængeligheden af candesartan påvirkes ikke af mad.

Der er ingen klinisk signifikant interaktion mellem hydrochlorthiazid og mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1 eller over for sulfonamidafledte aktive stoffer. Hydrochlorthiazid er et

sulfonamidafledt aktivt stof.

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Stærkt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m

legemsoverfladeareal).

Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Refraktær hypokaliæmi og hyperkalcæmi.

Arthritis urica.

Samtidig brug af Atacand Zid og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret

hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR

< 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

31691_spc.doc

Side

3 af 18

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk. ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke

anvendes samtidigt hos patienter med diabetisk nefropati.

Nedsat nyrefunktion

Som ved andre lægemidler, der hæmmer renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan der

forventes forandringer i nyrefunktionen hos modtagelige personer, der bliver behandlet

med Atacand Zid (se pkt. 4.3).

Nyretransplantation

Der er begrænset klinisk evidens for anvendelse af Atacand Zid til patienter, som har fået

foretaget en nyretransplantation.

Nyrearteriestenose

Andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron-systemet, herunder

angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA’er), kan forhøje koncentrationen af urinstof i

blodet og serum-kreatinin hos patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose i

arterien til en solitær nyre.

Nedsat intravaskulært volumen

Der kan forekomme symptomatisk hypotension hos patienter med nedsat intravaskulært

volumen og/eller natriummangel, som beskrevet for andre stoffer, der virker på renin-

angiotensin-aldosteron-systemet. Atacand Zid bør derfor ikke bruges, før denne tilstand er

blevet korrigeret.

Anæstesi og kirurgi

Der kan opstå hypotension under anæstesi og kirurgi hos patienter, der behandles med

AIIRA'er, på grund af blokering af renin-angiotension-systemet. Meget sjældent kan

hypotensionen være så alvorlig, at det kræver anvendelse af intravenøs væske og/eller

vasopressorbehandling.

Leverinsufficiens

Thiazider bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progressiv leversygdom, da små ændringer i væske- og elektrolytbalancen kan udløse

leverkoma. Der er ingen klinisk erfaring med Atacand Zid hos patienter med

leverinsufficiens.

Stenose i aorta- og mitralklapper (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Som det er tilfældet med andre vasodilatatorer, bør særlig forsigtighed udvises hos

patienter, der lider af hæmodynamisk relevant stenose i aorta- eller mitralklapper eller af

obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme responderer sædvanligvis ikke på

antihypertensiva, der virker via hæmning af renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

Atacand Zid bør derfor ikke anvendes til denne patientgruppe.

Elektrolytforstyrrelse

31691_spc.doc

Side

4 af 18

Der skal foretages bestemmelse af serumelektrolytter med passende intervaller. Thiazider,

herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage væske- eller elektrolytforstyrrelser

(hyperkalcæmi, hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypomagnesiæmi og hypokloræmisk

alkalose).

Thiaziddiuretika kan reducere udskillelsen af calcium i urinen og forårsage intermitterende

og let forhøjede serum-calciumkoncentrationer. Udpræget hyperkalcæmi kan være tegn på

skjult hyperparatyroidisme. Thiazider skal seponeres, inden der foretages undersøgelse af

parathyreoideafunktionen.

Hydrochlorthiazid øger kaliumudskillelsen i urinen dosisafhængigt, hvilket kan medføre

hypokaliæmi. Denne virkning af hydrochlorthiazid ser ud til at være mindre udtalt ved

kombination med candesartancilexetil. Risikoen for hypokaliæmi kan være højere hos

patienter med levercirrose, hos patienter med stor diurese, hos patienter med utilstrækkelig

oral indtagelse af elektrolytter og hos patienter i samtidig behandling med kortikosteroider

eller adrenokortikotropt hormon (ACTH).

Behandling med candesartancilexetil kan forårsage hyperkaliæmi, især ved tilstedeværelse

af hjerteinsufficiens og/eller nyreinsufficiens.Samtidig brug af Atacand Zid og ACE-

hæmmere, aliskiren, kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud eller salterstatninger eller

andre lægemidler, der kan øge serum-kalium (f.eks. heparinnatrium, co-trimoxazol også

kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol), kan forårsage stigning af serum-kalium. Der

skal foretages monitorering af kalium efter behov.

Det er vist, at thiazider øger udskillelsen af magnesium i urinen, hvilket kan resultere i

hypomagnesiæmi.

Metaboliske og endokrine virkninger

Behandling med et thiaziddiuretikum kan nedsætte glucosetolerancen. Dosisjustering af

antidiabetika, herunder insulin, kan være nødvendig. Latent diabetes mellitus kan blive

manifest under thiazidbehandling. Stigning i kolesterol- og triglyceridniveauer har været

relateret til behandling med thiaziddiuretika. Ved de doser, som Atacand Zid indeholder, er

kun observeret minimal effekt. Thiaziddiuretika øger urinsyrekoncentrationen i serum og

kan forårsage arthritis urica hos disponerede patienter.

Lysfølsomhed

Der er rapporteret tilfælde af lysfølsomhedsreaktioner under brugen af thiaziddiuretika (se

pkt. 4.8). Hvis en lysfølsomhedsreaktion forekommer, anbefales det, at behandlingen

seponeres. Hvis det er vigtigt at genoptage behandlingen, anbefales det, at de områder, der

udsættes for sollys eller kunstig UVA-stråling, beskyttes.

Generelt

Hos patienter, hvis kartonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-angiotensin-

aldosteron-systemets aktivitet (for eksempel patienter med alvorlig hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inkl. nyrearteriestenose), har behandling med lægemidler, der

påvirker dette system, inkl. AIIRA'er, været forbundet med akut hypotension, azotæmi,

oliguri eller i sjældne tilfælde akut nyresvigt. Som ved ethvert antihypertensivt lægemiddel

kan en kraftig blodtryksreduktion hos patienter med iskæmisk hjertesygdom eller

aterosklerotisk cerebrovaskulær lidelse resultere i myokardieinfarkt eller apopleksi.

Overfølsomhedsreaktioner over for hydrochlorthiazid kan forekomme hos patienter både

med og uden allergi eller astma i anamnesen, men er dog mere sandsynlige hos patienter

med de nævnte sygdomme i anamnesen.

31691_spc.doc

Side

5 af 18

Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus har været rapporteret ved

anvendelse af thiaziddiuretika.

Atacand Zids antihypertensive virkning kan forstærkes af andre antihypertensiva.

Dette lægemiddel indeholder lactose som hjælpestof og bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp lactase

deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

Graviditet

Behandling med AIIRA'er bør ikke påbegyndes under graviditet. Medmindre fortsat

AIIRA-behandling anses for at være absolut nødvendig, bør patienter, der planlægger at

blive gravide, skifte over til alternativ antihypertensiv behandling med fastlagt

sikkerhedsprofil ved brug under graviditet. Ved påvisning af graviditet bør AIIRA'er straks

seponeres og anden behandling iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (se pkt. 4.3

og 4.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

De stoffer, der er undersøgt i kliniske farmakokinetikstudier, inkluderer warfarin, digoxin,

orale kontraceptiva (dvs. ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenclamid og nifedipin. Der er

ikke påvist klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner i disse studier.

Hydrochlorthiazids kaliumnedsættende effekt kunne forventes at blive forstærket af andre

lægemidler, der er forbundet med kaliumtab og hypokaliæmi (f.eks. andre kaliuretiske

diuretika, laksantia, amphotericin B, carbenoxolon, benzylpenicillinnatrium,

salicylsyrederivater, steroider, ACTH).

Samtidig brug af Atacand Zid og kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud eller

salterstatning eller andre lægemidler, der kan øge kaliumniveauet i serum (f.eks.

heparinnatrium, co-trimoxazol også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol), kan

forårsage stigning i serum-kalium. Der skal foretages monitorering af kalium efter behov

(se pkt. 4.4).

Diuretika-induceret hypokaliæmi og hypomagnesiæmi prædisponerer for den potentielt

kardiotoksiske effekt af digitalis-glykosider og antiarytmika. Periodisk monitorering af

serum-kalium anbefales, når Atacand Zid administreres sammen med sådanne lægemidler

og med følgende lægemidler, der kan inducere torsades de pointes:

Klasse Ia-antiarytmika (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid)

Klasse III-antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Visse antipsykotika (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperiodol)

Andre (f.eks. bepridil, cisaprid, diphemanil, erytromycin i.v., halofantrin, ketanserin,

mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vincamin i.v.)

Der er blevet rapporteret reversible stigninger i serum-lithium og -toksicitet ved samtidig

indgift af lithium og ACE (Angiotensin Converting Enzyme)-hæmmere eller

hydrochlorthiazid. En tilsvarende virkning er indberettet for AIIRA’er. Candesartan og

hydrochlorthiazid bør ikke anvendes sammen med lithium. Hvis kombinationen er

nødvendig, anbefales tæt monitorering af serum-lithium.

31691_spc.doc

Side

6 af 18

Når AIIRA’er anvendes samtidigt med non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID'er) (dvs. selektive COX-2-hæmmere, acetylsalicylsyre (>3 g/dag) og non-

selektive NSAID’er), kan den antihypertensive effekt svækkes.

Som med ACE-hæmmere kan samtidig anvendelse af AIIRA’er og NSAID’er medføre en

øget risiko for forværring af nyrefunktionen, inklusive risiko for akut nyresvigt og en

stigning i serum-kalium, især hos patienter med allerede svækket nyrefunktion.

Kombinationen bør administreres med forsigtighed, især hos ældre. Patienter bør være

tilstrækkeligt hydrerede, og monitorering af nyrefunktionen efter påbegyndelse af samtidig

behandling og periodisk herefter bør overvejes.

Den diuretiske, natriuretiske og antihypertensive effekt af hydrochlorthiazid forringes af

NSAID'er.

Colestipol og colestyramin reducerer absorptionen af hydrochlorthiazid.

Hydrochlorthiazid kan forstærke virkningen af ikke-depolariserende muskelrelaksantia

(f.eks. tubocurarin).

Thiaziddiuretika kan øge calciumniveauet i serum på grund af formindsket udskillelse.

Hvis det er nødvendigt at ordinere calciumtilskud eller D-vitamin, skal serum-calcium

monitoreres og dosis justeres i overensstemmelse hermed.

Thiazider kan forstærke den hyperglykæmiske effekt af betablokkere og diazoxid.

Antikolinergika (f.eks. atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af

thiazid-typen ved at reducere den gastrointestinale motilitet og mavens tømningshastighed.

Thiazider kan øge risikoen for bivirkninger af amantadin.

Thiazider kan reducere den renale ekskretion af cytotoksiske lægemidler (f.eks.

cyclophosphamid, methotrexat) og potensere deres myelosuppressive effekt.

Ortostatisk hypotension kan forværres ved samtidig indtagelse af alkohol, barbiturater eller

anæstetika.

Behandling med et thiaziddiuretikum kan påvirke glucosetolerancen negativt.

Dosisjustering af antidiabetika, herunder insulin, kan være nødvendig. Metformin skal

anvendes med forsigtighed pga. risikoen for laktatacidose, der induceres af en eventuel

nyreinsufficiens forårsaget af hydrochlorthiazid.

Hydrochlorthiazid kan eventuelt få arterieresponset på pressoraminer (f.eks. adrenalin) til

at falde, men ikke tilstrækkeligt til at udelukke en pressoreffekt.

Hydrochlorthiazid kan øge risikoen for akut nyreinsufficiens, især ved høje doser

iodholdige kontrastmidler.

Samtidig behandling med ciclosporin kan øge risikoen for hyperurikæmi og arthritis urica-

lignende komplikationer.

Samtidig behandling med baclofen, amifostin, tricykliske antidepressiva eller antipsykotika

kan potensere den antihypertensive effekt og forårsage hypotension.

31691_spc.doc

Side

7 af 18

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA'er)

AIIRA'er bør ikke anvendes i graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). AIIRA'er er

kontraindiceret i andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske undersøgelser af risikoen for teratogenicitet ved behandling med ACE-

hæmmere i første graviditetstrimester er inkonklusive, men en let øget risiko kan ikke

udelukkes. Så længe der ikke foreligger kontrollerede, epidemiologiske data om risikoen

med AIIRA'er, kan der være lignende risici ved denne gruppe lægemidler. Medmindre

fortsat AIIRA-behandling anses for at være vigtig, bør patienter, der planlægger at blive

gravide, skifte til alternativ antihypertensiv behandling med fastlagt sikkerhedsprofil ved

brug under graviditet. Ved påvisning af graviditet bør AIIRA'er straks seponeres og anden

behandling iværksættes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (se pkt. 4.3 og 4.6).

Eksponering for AIIRA-behandling i andet og tredje trimester vides at inducere human

føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinket ossifikation af kraniet) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3).

Ved eksponering for AIIRA'er i andet eller tredje graviditetstrimester bør der foretages

ultralydsscanning af nyrefunktion og kranie.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRA'er, skal overvåges nøje for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Hydrochlorthiazid

Der er begrænset erfaring med hydrochlorthiazid under graviditet, især i første trimester.

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige.

Hydrochlorthiazid passerer placenta. Som følge af hydrochlorthiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan dets brug i andet og tredje trimester kompromittere den

uteroplacentale perfusion og forårsage føtale og neonatale virkninger, som f.eks. icterus,

forstyrrelser i elektrolytbalancen og trombocytopeni.

På grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og hypoperfusion af placenta bør

hydrochlorthiazid kun anvendes til gestationelt ødem, gestationel hypertension eller

præeklampsi ved en gunstig effekt på sygdomsforløbet.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes til essentiel hypertension hos gravide kvinder

undtagen i sjældne situationer, hvor anden behandling ikke har kunnet anvendes.

Amning

Angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRA'er)

31691_spc.doc

Side

8 af 18

Da der ikke er tilgængelig information vedrørende anvendelse af Atacand Zid under

amning, frarådes Atacand Zid. Anden behandling med bedre fastslået sikkerhedsprofil

under amning bør foretrækkes, specielt ved amning af nyfødte eller for tidligt fødte børn.

31691_spc.doc

Side

9 af 18

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid udskilles i human mælk i små mængder. Thiazider i høje doser, der

medfører store diureser, kan hæmme mælkeproduktionen. Atacand Zid bør ikke anvendes

under amning.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner, skal der tages højde

for, at der lejlighedsvist kan optræde svimmelhed og træthed under behandling med

Atacand Zid.

4.8

Bivirkninger

I kontrollerede kliniske undersøgelser med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid var

bivirkningerne milde og forbigående. Afbrydelse af behandlingen på grund af bivirkninger

var ens for candesartancilexetil/hydrochlorthiazid (2,3-3,3 %) og placebo (2,7-4,3 %).

I kliniske forsøg med candesartancilexetil/hydrochlorthiazid var bivirkningerne begrænset

til dem, der tidligere er rapporteret med candesartancilexetil og/eller hydrochlorthiazid.

Nedenstående tabel viser bivirkningerne med candesartancilexetil fra kliniske forsøg og

erfaringer efter markedsføring. I en poolet analyse af data fra kliniske forsøg med

hypertensive patienter blev bivirkninger med candesartancilexetil defineret på basis af en

bivirkningsfrekvens, der var mindst 1 % højere for candesartancilexetil end for placebo.

Hyppighederne, der er anvendt i tabellerne i pkt. 4.8, er: Meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og

parasitære sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Meget

sjælden

Leukopeni, neutropeni og agranulocytose

Metabolisme og

ernæring

Meget

sjælden

Hyperkaliæmi, hyponatriæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed/vertigo, hovedpine

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget

sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget

sjælden

Kvalme

Lever og galdeveje

Meget

sjælden

Stigning i leverenzymer, abnorm

leverfunktion eller hepatitis

Hud og subkutane

væv

Meget

sjælden

Angioødem, udslæt, nældefeber, kløe

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Meget

sjælden

Rygsmerter, artralgi, myalgi

Nyrer og urinveje

Meget

sjælden

Nedsat nyrefunktion, herunder nyresvigt

hos disponerede patienter (se pkt. 4.4)

31691_spc.doc

Side

10 af 18

Nedenstående tabel viser bivirkninger med hydrochlorthiazid-monoterapi, almindeligvis med

doser på 25 mg eller højere.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og

lymfesystem

Sjælden

Leukopeni, neutropeni/agranulocytose,

trombocytopeni, aplastisk anæmi,

knoglemarvshæmning, hæmolytisk

anæmi

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner

Metabolisme og

ernæring

Almindelig

Hyperglykæmi, hyperurikæmi,

elektrolytforstyrrelser (inkl.

hyponatriæmi og hypokaliæmi)

Psykiske

forstyrrelser

Sjælden

Søvnforstyrrelser, depression, rastløshed

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, vertigo

Sjælden

Paræstesier

Øjne

Sjælden

Forbigående sløret syn

Ikke kendt

Akut myopi, akut vinkelblokglaukom

Hjerte

Sjælden

Arytmier

Vaskulære

sygdomme

Ikke

almindelig

Ortostatisk hypotension

Sjælden

Nekrotiserende angiitis (vaskulitis, kutan

vaskulitis)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Sjælden

Åndedrætsbesvær (inkl. pneumonitis og

lungeødem)

Mave-tarm-kanalen

Ikke

almindelig

Anoreksi, appetitløshed, gastrisk

irritation, diarré, forstoppelse

Sjælden

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Sjælden

Icterus (intrahepatisk kolestatisk icterus)

Hud og subkutane

væv

Ikke

almindelig

Udslæt, urticaria,

lysfølsomhedsreaktioner

Sjælden

Toksisk epidermal nekrolyse

Ikke kendt

Systemisk lupus erythematosus, kutan

lupus erythematosus

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Sjælden

Muskelspasmer

Nyrer og urinveje

Almindelig

Glukosuri

Sjælden

Nyreinsufficiens og interstitiel

nyrebetændelse

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Svaghed

Sjælden

Feber

Undersøgelser

Almindelig

Stigning i kolesterol og triglycerider

Sjælden

Stigning i blod-urinstof-nitrogen (BUN)

og serum-kreatinin

31691_spc.doc

Side

11 af 18

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Ud fra farmakologiske overvejelser vil hovedsymptomerne på overdosering af

candesartancilexetil sandsynligvis være symptomatisk hypotension og svimmelhed. I

individuelle rapporter om overdosering (med op til 672 mg candesartancilexetil) kom

patienterne sig uden komplikationer.

Hovedsymptomerne på overdosering af hydrochlorthiazid er akut væske- og elektrolyttab.

Der kan også ses symptomer som f.eks. svimmelhed, hypotension, tørst, takykardi,

ventrikulære arytmier, sedation/nedsat bevidsthedsniveau og muskelkramper.

Behandling

Der findes ingen specifikke oplysninger om behandling af Atacand Zid-overdosis.

Imidlertid foreslås følgende forholdsregler i tilfælde af overdosering:

Hvis indiceret, skal fremkaldelse af opkastning eller ventrikelskylning overvejes. I

tilfælde af symptomatisk hypotension skal der iværksættes symptomatisk behandling,

og de vitale funktioner skal monitoreres. Patienten skal ligge på ryggen med eleverede

ben. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bør plasmavolumen øges ved infusion af isotonisk

natriumchloridopløsning. Serumelektrolytter og syrebalancen skal kontrolleres og om

nødvendigt korrigeres. Sympatomimetiske lægemidler kan gives, hvis de ovennævnte

tiltag ikke slår til.

Candesartan kan ikke fjernes ved hæmodialyse. Det vides ikke, i hvor stor udstrækning

hydrochlorthiazid fjernes ved hæmodialyse.

4.10

UDLEVERING

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

ATC-kode: C 09 DA 06. Angiotensin II-antagonister og diuretika.

Virkningsmekanisme

Angiotensin II er det primære vasoaktive hormon i renin-angiotensin-aldosteron-systemet

og spiller en rolle i patofysiologien for hypertension og andre kardiovaskulære sygdomme.

Det har også en rolle i patogenesen for organhypertrofi og målorganets beskadigelse. De

vigtigste fysiologiske virkninger af angiotensin II, såsom vasokonstriktion,

31691_spc.doc

Side

12 af 18

aldosteronstimulering, regulering af salt- og vandbalancen og stimulering af cellevæksten,

medieres via type 1 (AT

)-receptoren.

Farmakodynamisk virkning

Candesartancilexetil er et prodrug, der hurtigt omdannes til den aktive substans,

candesartan, via ester-hydrolyse under absorptionen fra mave-tarm-kanalen. Candesartan

er en AIIRA, selektiv for AT

-receptorer, med kraftig binding til og langsom dissociation

fra receptoren. Det har ingen agonist-aktivitet.

Candesartan påvirker ikke ACE eller andre enzymsystemer, der almindeligvis er forbundet

med brugen af ACE-hæmmere. Eftersom der ikke er nogen virkning på nedbrydningen af

kininer eller på metabolismen af andre substanser, som f.eks. substans P, er det ikke

sandsynligt, at AIIRA-behandling er forbundet med hoste. I kontrollerede kliniske forsøg,

hvor candesartancilexetil blev sammenlignet med ACE-hæmmere, var incidensen af hoste

lavere hos patienter, der fik candesartancilexetil. Candesartan bindes ikke til og blokerer

ikke andre af de hormonreceptorer eller ion-kanaler, der vides at spille en vigtig rolle i den

kardiovaskulære regulering. Antagonisme af AT

-receptorer resulterer i dosisrelateret

stigning i plasma-reninniveauerne og i angiotensin I- og angiotensin II-niveauerne og i et

fald i plasma-aldosteronkoncentrationen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Effekten af candesartancilexetil 8-16 mg (gennemsnitsdosis 12 mg) en gang daglig på

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet blev undersøgt i et randomiseret klinisk forsøg

med 4.937 ældre patienter (alder 70-89 år; 21 % på 80 år eller mere) med let til moderat

hypertension, der blev fulgt i gennemsnitligt 3,7 år (Study on COgnition and Prognosis in

the Elderly). Patienterne fik candesartan eller placebo sammen med anden antihypertensiv

behandling, som blev tillagt efter behov. Blodtrykket blev reduceret fra 166/90 til

145/80 mmHg i candesartan-gruppen og fra 167/90 til 149/82 mmHg i kontrolgruppen.

Der var ingen statistisk signifikant forskel for det primære endepunkt, større

kardiovaskulære hændelser (kardiovaskulær mortalitet, ikke-letal apopleksi og ikke-letal

myokardieinfarkt). Der var 26,7 hændelser pr. 1.000 patientår i candesartan-gruppen

versus 30,0 hændelser pr. 1.000 patientår i kontrolgruppen (relativ risiko 0,89; 95 %

konfidensinterval 0,75-1,06; p= 0,19).

Hydrochlorthiazid hæmmer den aktive reabsorption af natrium, overvejende i de distale

nyretubuli, og fremmer udskillelsen af natrium, chlorid og vand. Den renale udskillelse af

kalium og magnesium øges dosisafhængigt, mens calcium reabsorberes i større omfang.

Hydrochlorthiazid nedsætter plasmavolumen og mængden af ekstracellulær væske og

nedsætter hjertets minutvolumen og blodtrykket. Ved langtidsbehandling bidrager den

nedsatte perifere modstand til blodtryksreduktionen.

Store kliniske undersøgelser har vist, at langtidsbehandling med hydrochlorthiazid

nedsætter risikoen for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet.

Candesartan og hydrochlorthiazid har additive antihypertensive virkninger.

Hos hypertensive patienter forårsager Atacand Zid en dosisafhængig og langvarig

reduktion af det arterielle blodtryk uden reflektorisk stigning i hjertefrekvensen. Der er

ingen tegn på alvorlig eller kraftig hypotension efter første dosis eller rebound-effekt efter

behandlingsophør. Efter indgift af en enkelt dosis Atacand Zid

indtræder den anti-

hypertensive virkning sædvanligvis inden for 2 timer. Ved fortsat behandling opnås

31691_spc.doc

Side

13 af 18

størstedelen af blodtryksreduktionen i løbet af 4 uger, og den opretholdes under langtids-

behandling. Atacand Zid

en gang daglig giver effektiv og jævn blodtryksreduktion over

24 timer med ringe forskel mellem maksimum- og minimumvirkningen i løbet af

doseringsintervallet. I en dobbeltblindet, randomiseret undersøgelse nedsatte Atacand Zid

16 mg/12,5 mg en gang daglig blodtrykket signifikant mere og kontrollerede signifikant

flere patienter end kombinationen losartan/hydrochlorthiazid 50 mg/12,5 mg en gang

daglig.

I dobbeltblindede, randomiserede undersøgelser var frekvensen af bivirkninger, især hoste,

lavere ved behandling med Atacand Zid end ved behandling med kombinationer af ACE-

hæmmere og hydrochlorthiazid.

I to kliniske undersøgelser (randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede,

parallelgruppe), der inkluderede henholdsvis 275 og 1.524 randomiserede patienter,

resulterede candesartancilexetil/hydrochlorthiazidkombinationerne 32 mg/12,5 mg og

32 mg/25 mg i blodtryksreduktioner på henholdsvis 22/15 mmHg og 21/14 mmHg og var

signifikant mere effektive end de respektive monokomponenter.

I en randomiseret, dobbeltblindet klinisk undersøgelse med parallelgrupper, der

inkluderede 1.975 randomiserede patienter, der ikke havde opnået optimal kontrol på

32 mg candesartancilexetil en gang daglig, resulterede tillæg af 12,5 eller 25 mg

hydrochlorthiazid i yderligere blodtryksreduktion. Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid-

kombinationen 32 mg/25 mg var signifikant mere effektiv end kombinationen

32 mg/12,5 mg, og den samlede gennemsnitlige blodtryksreduktion var henholdsvis

16/10 mmHg og 13/9 mmHg.

Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid er lige effektivt hos patienter uanset alder og køn.

Der er p.t. ingen data om brugen af candesartancilexetil/hydrochlorthiazid hos patienter

med nyresygdom/nefropati, nedsat venstre ventrikelfunktion/hjerteinsufficiens og post-

myokardieinfarkt.

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk

nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

31691_spc.doc

Side

14 af 18

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig administration af candesartancilexetil og hydrochlorthiazid har ingen klinisk

signifikant virkning på farmakokinetikken af hverken candesartancilexetil eller

hydrochlorthiazid.

Absorption og fordeling

Candesartancilexetil

Efter oral indgift omdannes candesartancilexetil til den aktive substans candesartan. Den

absolutte biotilgængelighed af candesartan er ca. 40 % efter en oral opløsning af

candesartancilexetil. Den relative biotilgængelighed af tabletten candesartancilexetil

sammenlignet med den orale opløsning er ca. 34 % med meget lille variation. Den

gennemsnitlige maksimale serumkoncentration (C

max

) nås i løbet af 3-4 timer efter

tabletindtagelse. Serumkoncentrationen af candesartan stiger lineært med stigende doser

inden for det terapeutiske doseringsinterval. Der er ikke observeret nogen forskel mellem

kønnene for candesartans farmakokinetik. Arealet under kurven, der viser

serumkoncentration over tid (AUC) for candesartan, påvirkes ikke signifikant af

fødeindtagelse.

Candesartan er stærkt bundet til plasmaproteiner (mere end 99 %). Candesartans

tilsyneladende fordelingsvolumen er 0,1 l/kg.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen med en absolut

biotilgængelighed på ca. 70 %. Samtidig fødeindtagelse øger absorptionen med ca. 15 %.

Biotilgængeligheden kan være lavere hos patienter med hjerteinsufficiens og udtalte

ødemer.

Plasmaproteinbindingen af hydrochlorthiazid er ca. 60 %. Hydrochlorthiazids

tilsyneladende fordelingsvolumen er ca. 0,8 l/kg.

Biotransformation og elimination

Candesartancilexetil

Candesartan elimineres overvejende uomdannet via urin og galde og elimineres kun i ringe

grad via levermetabolisering (CYP2C9). De tilgængelige interaktionsundersøgelser

indikerer ingen effekt på CYP2C9 og CYP3A4. Baseret på in vitro data forventes der

ingen interaktion in vivo med lægemidler, hvis metabolisme er afhængig af cytokrom

P450-isoenzymerne CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller

CYP3A4. Den terminale halveringstid (t

) for candesartan er ca. 9 timer. Der er ingen

akkumulering efter gentagne doser. Halveringstiden for candesartan er uændret (ca.

9 timer) efter indgift af candesartancilexetil i kombination med hydrochlorthiazid. Der

optræder ingen yderligere akkumulering af candesartan efter gentagne doser af

kombinationen sammenlignet med monoterapi.

31691_spc.doc

Side

15 af 18

Candesartans totale plasmaclearance er ca. 0,37 ml/min/kg med en renal clearance på ca.

0,19 ml/min/kg. Den renale elimination af candesartan sker såvel via glomerulær filtration

som via aktiv tubulær sekretion. Efter en oral dosis af

C mærket candesartancilexetil

udskilles ca. 26 % af dosis i urinen som candesartan og 7 % som en inaktiv metabolit,

mens ca. 56 % af dosis genfindes i fæces som candesartan og 10 % som den inaktive

metabolit.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid metaboliseres ikke og udskilles næsten udelukkende som uomdannet

lægemiddel via glomerulær filtration og aktiv tubulær sekretion. Den terminale t

for

hydrochlorthiazid er ca. 8 timer. Ca. 70 % af en oral dosis elimineres i urinen inden for

48 timer. Hydrochlorthiazids halveringstid er uændret (ca. 8 timer) efter indgift af

hydrochlorthiazid i kombination med candesartancilexetil. Der optræder ingen yderligere

akkumulering af hydrochlorthiazid efter gentagne doser af kombinationen sammenlignet

med monoterapi.

Farmakokinetik hos specielle grupper

Candesartancilexetil

Hos ældre (> 65 år) er C

og AUC for candesartan øget med ca. 50 % henholdsvis 80 %

sammenlignet med yngre forsøgspersoner. Blodtryksreduktion og bivirkningsfrekvens er

dog ens efter en given dosis af Atacand Zid

hos yngre og ældre patienter (se punkt 4.2).

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion steg C

og AUC for candesartan

efter gentagne doser med henholdsvis ca. 50 % og 70 %, men den terminale t

var uændret

sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion. De tilsvarende ændringer hos

patienter med stærkt nedsat nyrefunktion var henholdsvis ca. 50 % og 110 %. Den

terminale t

for candesartan var omtrent fordoblet hos patienter med stærkt nedsat

nyrefunktion. Farmakokinetikken hos patienter i hæmodialyse var som hos patienter med

stærkt nedsat nyrefunktion.

I to undersøgelser, der begge inkluderede patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion, var der en stigning i den gennemsnitlige AUC for candesartan på ca. 20 % i

den ene undersøgelse og 80 % i den anden (se pkt. 4.2). Der er ingen erfaring hos patienter

med stærkt nedsat leverfunktion.

Hydrochlorthiazid

Den terminale t

for hydrochlorthiazid er forlænget hos patienter med nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdatastudier

Kvalitativt var der ingen nye fund af toksikologisk art ved kombinationen sammenlignet

med observationerne for hver enkelt komponent. I prækliniske sikkerhedsundersøgelser

med høje doser påvirkede candesartan nyrerne og de røde blodlegemer hos mus, rotter,

hunde og aber. Candesartan forårsagede en reduktion af parametre for de røde blodlegemer

(erytrocytter, hæmoglobin, hæmatokrit). Candesartan fremkaldte effekter på nyrerne

(såsom regenerering, dilatation og øget tilstedeværelse af basofile granulocytter i tubuli;

øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin). Disse effekter skyldes muligvis den

hypotensive effekt med deraf følgende ændringer i den renale blodgennemstrømning.

Kombination med hydrochlorthiazid forstærker nefrotoksiciteten af candesartan. Endvidere

inducerede candesartan hyperplasi/hypertrofi af de jukstaglomerulære celler. Disse

31691_spc.doc

Side

16 af 18

ændringer blev vurderet som værende fremkaldt af candesartans farmakologiske virkning

og til at have ringe klinisk relevans.

Der er observeret føtotoksicitet, hvis candesartan administreres sent i graviditeten.

Kombination med hydrochlorthiazid påvirkede ikke i betydende grad resultatet af

fosterudviklings-undersøgelser hos rotter, mus eller kaniner (se pkt. 4.6).

Såvel candesartan som hydrochlorthiazid viste genotoksisk aktivitet ved meget høje

koncentrationer/doser. Data fra in vitro og in vivo genotoksicitetstests indikerer, at

candesartan og hydrochlorthiazid næppe vil udøve nogen mutagen eller klastogen aktivitet

ved klinisk anvendelse.

Der var intet tegn på, at nogen af komponenterne var karcinogene.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Carmellosecalcium

Hydroxypropylcellulose

Rød jernoxid (E172) (16 mg/12,5 mg og 32 mg/25 mg)

Gul jernoxid (E172) (16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5 mg og 32 mg/25 mg)

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Majsstivelse

Macrogol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PVC-PVDC/Al blisterpakning

Pakningsstørrelser:

8 mg/12,5 mg:

7, 14, 15, 15×1 (enkeltdosispakning), 28, 30, 30×1 (enkeltdosispakning), 50,

56, 90, 98, 98×1 (enkeltdosispakning), 100 og 300 stk.

16 mg/12,5 mg: 7, 14, 15, 15×1 (enkelt dosis pakning), 28, 28×1 (enkelt dosis pakning),

30, 30×1 (enkeltdosispakning), 50, 50×1 (enkeltdosispakning), 56, 56×1

(enkeltdosispakning), 90, 98, 98×1 (enkeltdosispakning) 100 og 300 stk.

32 mg/12,5 mg: 7, 14, 15, 15×1 (enkeltdosispakning), 28, 28×1 (enkeltdosispakning), 30,

30×1 (enkeltdosispakning), 50, 50×1 (enkeltdosispakning), 56, 56×1

(enkeltdosispakning), 98, 98×1 (enkeltdosispakning), 100 og 300 stk.

32 mg/25 mg:

7, 14, 15, 15×1 (enkeltdosispakning), 28, 28×1 (enkeltdosispakning), 30,

30×1 (enkeltdosispakning), 50, 50×1 (enkeltdosispakning), 56, 56×1

(enkeltdosispakning), 98, 98×1 (enkeltdosispakning), 100 og 300 stk.

31691_spc.doc

Side

17 af 18

HDPE-beholder (tabletglas)

Pakningsstørrelser

8 mg/12,5 mg:

100 stk.

16 mg/12,5 mg: 100 stk.

32 mg/12,5 mg: 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

8 mg/12,5 mg:

30284

16 mg/12,5 mg:

31691

32 mg/12,5 mg:

43645

32 mg/25 mg:

43646

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. december 1998

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. december 2017

31691_spc.doc

Side

18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information