Arthrotec Forte 75+0,2 mg tabletter med modificeret udløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-05-2020

Aktiv bestanddel:
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
M01AB55
INN (International Name):
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Dosering:
75+0,2 mg
Lægemiddelform:
tabletter med modificeret udløsning
Autorisationsnummer:
60158
Autorisation dato:
2017-11-24

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arthrotec

®

50 mg/0,2 mg og Arthrotec

®

Forte 75 mg/0,2 mg

tabletter med modificeret udløsning

Diclofenacnatrium/misoprostol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Arthrotec eller Arthrotec Forte til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de

har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

3. Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arthrotec og Arthrotec Forte bruges til behandling af smerte og hævelse ved gigtsygdomme, og kan beskytte patienter, som har risiko for at få mavesår eller blødning i mave

eller tarm.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder diclofenac og misoprostol. Diclofenac tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).

NSAID-præparater bruges mod smerter, men samtidig nedsætter de mængden af de naturligt beskyttende stoffer i mavens slimhinde, som kaldes prostaglandiner.

Dette betyder, at NSAID-præparater kan give mavegener eller mavesår. Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder også misoprostol, som ligner disse prostaglandiner, og kan

hjælpe med at beskytte maven.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte hvis du:

– er allergisk over for diclofenacnatrium, misoprostol, acetylsalicylsyre, andre NSAID-præparater, andre prostaglandiner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Arthrotec eller i

Arthrotec Forte (angivet i afsnit 6)

– tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)

– har mavesår eller hul i mave eller tarm

– har blødning i mave, tarm eller hjerneblødning

– skal have foretaget eller for nyligt har fået foretaget en bypass-operation i hjertet

– har meget dårlige nyrer eller lever

– har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen

(TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget en ballonudvidelse eller en bypass-operation

– har eller har haft problemer med blodcirkulationen (perifer arteriel sygdom)

– er gravid eller planlægger at blive gravid, da behandlingen kan forårsage abort. Kvinder, som endnu ikke har nået overgangsalderen, skal anvende sikker prævention, mens

de er i behandling med Arthrotec

– er en kvinde i den fødedygtige alder, og du ikke bruger en effektiv præventionsmetode for at undgå at blive gravid (se afsnittet ”Graviditet” for yderligere oplysninger).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du

har åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte

har andre helbredsproblemer, f.eks. sygdomme i lever eller nyrer. Tag ikke Arthrotec, hvis du lider af alvorlig nyre- eller leversvigt

tidligere har haft blødning eller sår i mave eller tarm. Tag ikke Arthrotec, hvis du har mavesår eller bløder fra mave eller tarm

let kommer til at bløde eller få blå mærker

har blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom)

har eller har haft astma eller en allergisk sygdom

har en infektion, da Arthrotec kan maskere feber og tegn på en infektion

er i væskeunderskud (dehydreret)

er over 65 år. Lægen ønsker muligvis at kontrollere dig regelmæssigt

er gravid eller planlægger at blive gravid (se afsnittet om ”Graviditet”). På grund af risikoen for fosteret skal behandlingen med Arthrotec straks afbrydes

er en kvinde i den fødedygtige alder (se også afsnittet om ”Graviditet”). Det er vigtigt at bruge effektiv prævention, mens du tager dette lægemiddel.

NSAID-præparater som Arthrotec kan give blødning og mavesår. Hvis dette opstår, skal behandlingen stoppes. Brug af Arthrotec og andre NSAID-præparater ud over

acetylsalicylsyre (f.eks. ibuprofen) kan også øge hyppigheden af mavesår og blødning i mave og tarm.

Arthrotec kan give alvorlige bivirkninger, især mave- og tarmkomplikationer, hvis du tager kortikosteroider (f.eks. prednison), orale antikoagulantia, eller selektive

genoptagshæmmere (SSRI-præparater (f.eks. sertralin)), eller hvis du drikker alkohol.

Sørg for at fortælle det til lægen, før du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du:

er ryger

har sukkersyge (diabetes mellitus)

har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycerider.

Medicin som Arthrotec og Arthrotec Forte kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og blødning eller blodprop i hjernen. Risikoen øges

ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må ikke overskrides.

Bivirkningerne kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med så lav dosis som muligt.

Som andre NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen) kan Arthrotec give forhøjet blodtryk, og din læge vil muligvis kontrollere dit blodtryk med jævne mellemrum.

Hvis du har problemer med hjerte, lever eller nyrer, vil lægen muligvis kontrollere dig regelmæssigt.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Arthrotec eller Arthrotec Forte, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Arthrotec eller Arthrotec Forte. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Arthrotec og Arthrotec Forte

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen))

medicin til behandling af slidgigt eller leddegigt kendt som cyclo-oxygenase-2 (COX-2) hæmmere

vanddrivende medicin (diuretika)

medicin, der gives i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin, tacrolimus)

medicin mod depression (lithium)

medicin for hjertet (digoxin)

medicin, der forhindrer blodpropper (f.eks. acetylsalicylsyre), blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin eller andre orale antikoagulantia)

05-2020

P455320A-2

medicin mod angst og depression kendt som selektive genoptagshæmmere (SSRI-præparater)

medicin mod diabetes (orale antidiabetika)

medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)

binyrebarkhormoner (f.eks. kortikosteroider, som ofte anvendes mod betændelse)

medicin mod for højt blodtryk (antihypertensiva)

medicin mod for meget mavesyre og fordøjelsesbesvær (syreneutraliserende medicin med magnesium)

medicin mod betændelse med bakterier (quinoloner)

medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol, miconazol og voriconazol)

medicin til behandling af gigt (sulfinpyrazon)

hvis du har taget medicin til fremkaldelse af abort (mifepriston) inden for de seneste 12 dage.

Arthrotec bør ikke tages, hvis du har taget mifeprison inden for 8-12 dage.

Brug af Arthrotec eller Arthrotec Forte sammen med mad og drikke

Du skal tage Arthrotec eller Arthrotec Forte lige efter et måltid for at nedsætte risikoen for bivirkninger i maven.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

På grund af den mulige risiko for fosterskader, skal du kontrollere, at du ikke er gravid, inden du påbegynder behandlingen. Kvinder, som ikke har nået overgangsalderen, skal

bruge effektiv prævention, mens de tager dette lægemiddel.

Din læge vil informere dig om risikoen, hvis du bliver gravid, mens du tager Arthrotec, da det kan forårsage spontan abort, for tidlig fødsel, misdannelse af fosteret. Du

må ALDRIG tage dette lægemiddel, hvis du er gravid, da det kan have alvorlige konsekvenser for dit barn, især for hjertet, lungerne og/eller nyrerne, samt død. Hvis du er

blevet behandlet med dette lægemiddel under graviditeten, skal du kontakte lægen. Hvis du beslutter dig for at fortsætte med graviditeten, skal din graviditet overvåges

omhyggeligt ved hjælp af ultralydsscanning med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

Amning

Hvis du ammer, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage Arthrotec, mens du ammer.

Fertilitet

Kvinder, der har svært ved at blive gravide eller som undersøges for infertilitet bør overveje at stoppe med Arthrotec.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arthrotec og Arthrotec Forte kan give svimmelhed og træthed. Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner, før disse symptomer er fuldstændig

forsvundet.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder lactose og ricinusolie

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré.

3. Sådan skal du tage Arthrotec eller

Arthrotec Forte

Tag altid Arthrotec eller Arthrotec Forte nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Arthrotec: 1 tablet 2-3 gange dagligt.

Arthrotec Forte: 1 tablet 2 gange dagligt.

Tabletten skal synkes hel med et glas vand. Du må ikke tygge, knuse, dele eller opløse tabletten i vand. Tabletten skal tages under eller lige efter et måltid.

Brug til ældre og patienter med nedsat nyre-,

hjerte- og leverfunktion

Lægen vil muligvis kontrollere dig hyppigt. Dosisændring er ikke nødvendig.

Brug til børn

Arthrotec og Arthrotec Forte må kun gives til voksne. Må ikke gives til børn (under 18 år).

Hvis du har taget for mange Arthrotec eller

Arthrotec Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Arthrotec eller Arthrotec Forte, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for mange Arthrotec eller Arthrotec Forte, kan du få mavesmerter, blive konfus, blive døsig, få hovedpine, blive svimmel, blive ophidset, gå i koma, få tinitus,

blive sløv, få rysten, få åndenød, få diarré, få feber, få hjertebanken, få for højt blodtryk og langsom puls. Ved alvorlig forgiftning kan der opstå akut nyresvigt og leverskade.

Hvis du har glemt at tage Arthrotec eller

Arthrotec Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det,

medmindre det snart er tid til næste tablet.

Hvis du holder op med at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må ikke holde op med at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte, med mindre dette er aftalt med lægen.

Spørg lægen eller apotekstpersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du er bekymret for bivirkninger, kan du spørge lægen. Det er vigtigt, at du ved, hvilke bivirkninger du kan få, og at du ved, hvad du skal gøre, hvis du får en bivirkning.

Arthrotec kan nogle gange give bivirkninger, men disse forsvinder ofte igen ved fortsat behandling, efterhånden som din krop vænner sig til behandlingen.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 patienter):

Misdannelser af fosteret.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hjertebanken, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Hævelser i ansigtet. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Lungebetændelse. Kontakt lægen.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot (ofte med hudkløe). Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis De

bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed pga. alvorlig leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. bristning eller hul i livmoderen, fastsiddende moderkage eller dele af fosterhinden forbliver i livmoderen efter

fødsel, livstruende reaktion hvor fostervæske trænger over i moderens blodbane, abort, fosterdød eller for tidlig fødsel. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du er

gravid. Ring evt. 112.

Alvorlig hudreaktion med blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom,

erytema multiforme), kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse) eller alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.

(eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.

Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion eller smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på

hænder og fødder pga. nyreskade (nefrotisk syndrom, glomerulonephritis, tubulointerstitiel nefrit, papilnekrose). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anemi). Kontakt læge eller skadestue.

Akut sindslidelse. Kontakt lægen.

Besvimelse eller bevidsthedssvækkelse, sorten for øjnene, hurtig puls, klam hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Mavesmerter, diarré, kvalme, forstoppelse, luftafgang fra tarmen, sure opstød.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 patienter):

Smerter i maven og bag nederste del af brystbenet, sure opstød og evt. opkastninger pga. sår i spiserør, mavesæk eller tarm. Kan være eller blive alvorligt. Kan i nogle

tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig

almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Forhøjede levertal (ingen symptomer).

Søvnløshed.

Hovedpine.

Svimmelhed.

Udslæt, kløe.

Blødningsforstyrrelser herunder kraftig eller uregelmæssig blødning eller pletblødning.

Unormal mængde røde blodlegemer i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Kløe og svien i skeden.

Overfølsomhed.

Appetitmangel/madlede.

Angst/depression.

Søvnighed og træthed.

Rysten.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Sløret syn.

Susen for ørerne (tinnitus).

Problemer i munden herunder mundsår, mundtørhed og betændelse.

Mindre blødning i hud og slimhinder pga. purpura.

Nældefeber.

Feber og kuldegysninger.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser (pga. angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Mareridt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Betændelse i i tyktarmen.

Sygdom i spiserøret.

Betændelse i tungen.

Blærer i huden (bulløs dermatitis).

Øget følsomhed af huden for lys.

Hårtab.

Menstruationssmerter, ømhed i brysterne.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Unormal blødning fra skeden. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Hukommelsestab. Tal med lægen.

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

Øget tendens til blødning.

Smagsforstyrrelser.

Hævelse af tungen.

Synsnedsættelse.

Vejrtrækningsbesvær.

Kramper i livmoderen.

Mavesmerter, diarré, vægttab (pga. Crohns sygdom).

Udslæt på slimhinde og hud.

Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.

Nedsat frugtbarhed hos kvinder.

Arthrotec og Arthrotec Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25

Opbevar i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arthrotec 50 mg/0,2 mg, indeholder

– Aktive stoffer: diclofenacnatrium 50 mg og misoprostol 0,2 mg.

– Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre copolymer type C,

natriumhydroxid, triethylcitrat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, talcum, hydrogeneret ricinusolie.

Arthrotec Forte 75 mg/0,2 mg, indeholder

– Aktive stoffer: diclofenacnatrium 75 mg og misoprostol 0,2 mg.

– Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre copolymer type C,

natriumhydroxid, talcum, triethylcitrat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, hydrogeneret ricinusolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Arthrotec: Hvide, runde og bikonvekse og mærket ”SEARLE 1411” på den ene side og ”AAAA” på den anden.

Arthrotec Forte: Hvide, runde og bikonvekse og mærket ”SEARLE 1421” på den ene side og ”AAAA 75” på den anden.

Arthrotec og Arthrotec Forte fås i pakningsstørrelser à 20 tabletter med modificeret udløsning og 100 tabletter med modificeret udløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Arthrotec

er et registreret varemærke, der tilhører

G.D. Searle LLC., a Delaware Limited Liability Company.

Denne indlægsseddel blev sidst ændret maj 2020.

Indehaver af markeds-

føringstilladelsen:

2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

28. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Arthrotec Forte, tabletter med modificeret udløsning (2care4)

0.

D.SP.NR.

08909

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Arthrotec Forte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Arthrotec Forte:

Diclofenacnatrium 75 mg + misoprostol 0,2 mg

Hver tablet består af en mavesyreresistent kerne med 75 mg diclofenacnatrium

omgivet af en skal med 0,2 mg misoprostol.

Hjælpestoffer: Lactosemonohydrat, 19,5 mg.

Ricinusolie, hydrogeneret.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter med modificeret udløsning (2care4)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser hos patienter med særlig stort

behov for profylakse mod NSAID-inducerede gastroduodenale ulcera.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Bivirkningerne kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis i så kort tid som

muligt til at kontrollere symptomerne (se pkt. 4.4).

Voksne

Arthrotec Forte:

1 tablet 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid.

Ældre og patienter med nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre eller til patienter med nedsat leverfunktion

eller mild til moderat nyreinsufficiens, idet farmakokinetikken ikke ændres i klinisk

dk_hum_60158_spc.doc

Side 1 af 15

relevant udstrækning. Dog bør ældre patienter og patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller

leverfunktion kontrolleres nøje (se pkt. 4.4 og 4.8).

Kontraindiceret til patienter med alvorlig lever- eller nyresvigt (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Arthrotec Forte hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Administration

Tabletten skal synkes hel, og må ikke tygges, knuses eller opløses.

4.3

Kontraindikationer

Arthrotec Forte er kontraindiceret:

ved aktivt eller tilbagevendende gastrointestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning

(dvs. to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning)

ved andre aktive blødninger, f. eks. hjerneblødning

hos gravide kvinder, og kvinder, der planlægger graviditet (se pkt. 4.6)

hos kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception (se pkt. 4.4, 4.6

og 4.8)

hos patienter med kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer (diclofenac og

misoprostol), acetylsalicylsyre, andre NSAID-præparater, andre prostaglandiner, eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

hos patienter, hvor behandling med acetylsalicylsyre eller andre stoffer af NSAID-typen

fremprovokerer anfald af astma, urticaria eller akut rinitis

gastrointestinale blødninger eller perforationer i anamnesen i forbindelse med tidligere

NSAID-behandling.

ved behandling af peri-operative smerter i forbindelse med koronararterie-

bypassoperation (CABG)

hos patienter med alvorlig nyre- og leversvigt

Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV), iskæmisk hjertesygdom, perifer

arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler:

Samtidig brug af diclofenac/misoprostol og andre systemiske NSAID-præparater inklusive

cyclooxygenase-2 (COX-2) hæmmere bør undgås, undtaget hos patienter, der har behov

for lave doser acetylsalicylsyre – forsigtighed og tæt kontrol tilrådes hos disse patienter.

Samtidig brug af et systemisk NSAID-præparat og andre systemiske NSAID-præparater

kan øge risikoen for gastrointestinale ulcus og blødning.

Hos kvinder i den fertile alder (se også pkt. 4.3) må Arthrotec Forte ikke anvendes

medmindre de anvender sikker kontraception og er blevet informeret om de risici, der er

forbundet med at tage dette produkt i tilfælde af graviditet (se pkt. 4.6).

På etiketten skal følgende fremgå: ”Må ikke anvendes af kvinder i den fertile alder,

medmindre de anvender sikker prævention”.

Forsigtighedsregler:

Bivirkninger kan minimeres ved at symptomerne behandles i så kort tid og med så lav

dosis som muligt (se pkt. 4.2 samt nedenstående om gastrointestinale og kardiovaskulære

risici).

dk_hum_60158_spc.doc

Side 2 af 15

Nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Forsigtighed skal udvises hos patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion og hos

ældre, da brugen af NSAID-præparater kan resultere i forværring af nyrefunktionen. Ved

følgende sygdomme bør Arthrotec Forte kun anvendes i ekstraordinære tilfælde og under nøje

klinisk overvågning: Fremskreden hjerteinsufficiens, fremskreden nyresvigt, fremskreden

leversygdom og alvorlig dehydrering.

I et stort klinisk forsøg, hvor patienter i gennemsnit fik diclofenac i 18 måneder, ses forhøjet

ALAT/ASAT hos 3,1% af patienterne. ALAT/ASAT-forhøjelse ses typisk inden for 1-6

måneder. I kliniske forsøg ses hepatitis hos patienter, der fik diclofenac, og efter markeds-

føring er andre hepatiske reaktioner blevet rapporteret, herunder gulsot og leversvigt. Under

behandling med diclofenac/misoprostol bør leverfunktionen kontrolleres regelmæssigt. Hvis

diclofenac/misoprostol anvendes til patienter med nedsat leverfunktion, er tæt kontrol

nødvendig. Hvis unormale levertest varer ved eller forværres, hvis der opstår kliniske tegn

eller symptomer på leversygdom, eller hvis der opstår systemiske manifestationer, skal

behandling med diclofenac seponeres.

Diclofenacs metabolitter udskilles primært via nyrerne (se pkt. 5.2). Omfanget af akkumu-

lation af metabolitterne hos patienter med nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt. Som for

andre NSAID-præparater, hvor metabolitterne udskilles via nyrerne, bør patienter med

signifikant nedsat nyrefunktion overvåges nøje.

I sjældne tilfælde kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, føre til interstitial

nefrit, glomerulitis, papilnekrose og nefrotisk syndrom. NSAID-præparater hæmmer den re-

nale prostaglandinsyntese, som spiller en understøttende rolle i opretholdelse af perfusion i

nyrerne hos patienter med nedsat blodgennemstrømning og blodvolumen i nyrerne. Hos disse

patienter kan administration af et NSAID-præparat fremskynde manifest renal dekompense-

ring, som typisk efterfølges af bedring eller til niveau før behandling, når NSAID-behandling-

en seponeres. Patienter med størst risiko for disse reaktioner er patienter med kronisk hjerte-

insufficiens, levercirrose, nefrotisk syndrom, manifest nyresygdom og ældre. Disse

patienter skal overvåges nøje, mens de er i NSAID- behandling.

Patienter med hypertension og/eller mild til moderat kronisk hjerteinsufficiens i anamnesen

bør monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i

forbindelse med brug af NSAID-præparater.

Som ved alle NSAID-præparater kan diclofenac/misoprostol føre til udvikling af ny

hypertension eller forværring af eksisterende hypertension. Begge tilstande kan være

medvirkende årsag til udvikling af flere kardiovaskulære hændelser. NSAID-præparater,

herunder diclofenac/misoprostol, bør anvendes med forsigtighed til patienter med hyper-

tension. Blodtrykket skal kontrolleres nøje under opstart af behandling med diclofe-

nac/misoprostol og gennem hele behandlingsforløbet.

Patienter med væsentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hyperten-

sion, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med diclofenac efter

nøje overvejelse. Da de kardiovaskulære risici ved brug af diclofenac kan øges med dosis

og behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den laveste effektive

daglige dosis anvendes. Patientens behov for symptomlindring og behandlingsrespons bør

evalueres med jævne mellemrum.

dk_hum_60158_spc.doc

Side 3 af 15

Kliniske forsøg og epidemiologiske data tyder på, at der er en let øget risiko for alvorlige

arterielle tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde) ved brug af diclofenac,

specielt i høje doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling.

Læger og patienter skal være opmærksomme på udvikling af sådanne tilstande, også selv om

patienten ikke tidligere har haft kardiovaskulære symptomer. Patienten skal informeres om

tegn og/eller symptomer på alvorlig kardiovaskulær toksicitet, og hvad de skal gøre, hvis de

opstår (se pkt. 4.3).

Blodsystem og gastrointestinale påvirkninger

NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, kan forårsage alvorlige gastrointesti-

nale bivirkninger, som f.eks. inflammation, blødning, ulceration og perforation af mave,

tyndtarm eller tyktarm, og disse kan være fatale. Hvis gastrointestinal blødning eller ulcera-

tion opstår hos patienter, som er i behandling med diclofenac/misoprostol, skal behandlingen

seponeres. Disse bivirkninger kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller

uden advarende symptomer eller alvorlige gastrointestinale fortilfælde.

Patienter, der er i størst risiko for udvikling af disse gastrointestinale komplikationer med

NSAID-præparater, er dem, der behandles med højere doser, ældre, patienter med kardio-

vaskulær sygdom, patienter i samtidig behandling med acetylsalicylsyre, systemiske

kortikosteroider, selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), patienter, der drikker

alkohol, eller patienter med fortilfælde af eller aktiv gastrointestinal sygdom, som f.eks.

ulceration, gastrointestinal blødning eller inflammatoriske lidelser.

Diclofenac/misoprostol bør anvendes med forsigtighed til disse patienter, og behandlingen

bør indledes med den lavest mulige dosis (se pkt. 4.3).

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle usæd-

vanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i behandling-

ens startfase. Forsigtighed tilrådes, hvis patienter samtidig bruger medicin, som øger risikoen

for gastrointestinalt ulcus eller blødning, såsom orale kortikosteroider, selektive serotonin-

genoptagshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende midler som f.eks. acetylsalicylsyre (se

pkt. 4.5). Samtidig brug af NSAID-præparater inklusive Arthrotec Forte og orale

antikoagulantia øger risikoen for gastrointestinal og ikke-gastrointestinal blødning og bør

derfor gives med forsigtighed. Orale antikoagulantia omfatter warfarin/af coumarin-typen og

nye orale antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran, rivaroxaban). Antikoagulation/INR bør

kontrolleres hos patienter, der er i behandling med warfarin/antikoagulantia af coumarin-

typen (se pkt. 4.5).

Som for andre NSAID-præparater kan Arthrotec Forte hæmme trombocytaggregationen og

forlænge blødningstiden. Patienter med sygdom i det hæmatopoietiske system eller

koagulationsforstyrrelser eller patienter med fortilfælde af cerebrovaskulær blødning bør

observeres særlig omhyggeligt.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen

(særligt colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, da behandling med NSAID-præparater kan

forværre disse tilstande (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter og patienter i behandling med

kortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia (se pkt. 4.5).

dk_hum_60158_spc.doc

Side 4 af 15

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse

med brugen af NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, bl.a. eksfoliativ

dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8).

Risikoen for sådanne reaktioner synes at være størst tidligt i behandlingen, idet de fleste

hudreaktioner forekommer inden for behandlingens første måned. Behandling med

diclofenac/misoprostol bør straks seponeres ved symptomer som udslæt, slimhindelæsioner

eller anden overfølsomhedsreaktion.

Overfølsomhed

NSAID-præparater kan udløse bronkospasmer hos patienter, der lider af eller har

fortilfælde af astma bronkiale eller allergisk sygdom.

Langtidsbehandling

Alle patienter, der er i langtidsbehandling med NSAID-præparater, bør kontrolleres

forebyggende (dvs. undersøgelse af f. eks. nyre- og leverfunktion samt blodbillede).

Medicinoverforbrugshovedpine

Ved længerevarende brug og behandling med høje doser af enhver type

analgetika/antiinflammatoriske midler kan hovedpine udvikles

(medicinoverforbrugshovedpine). Hovedpine udløst af overforbrug af analgetika bør ikke

behandles med dosisøgning. I sådanne tilfælde bør behandlingen seponeres.

Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppige eller daglige

hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af analgetika.

Arthrotec Forte kan maskere tegn og symptomer på feber, og dermed en underliggende

infektion.

Arthrotec Forte tabletter indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose-galactose malabsorption.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika

NSAID-præparater kan svække den natriuretiske virkning af diuretika på grund af hæmning

af den intrarenale prostaglandinsyntese. Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika

kan forårsage øgede serumkalium niveauer. Derfor bør serumkalium monitoreres.

Ciclosporin og tacrolimus

NSAID-præparater, som f.eks. diclofenac kan øge ciclosporins nyretoksicitet, på grund af

deres virkning på prostaglandiner i nyren. Ved samtidig administration med ciclosporin er den

systemiske eksponering af diclofenac fordoblet. Det tilrådes at starte behandlingen med den

laveste dosis af Arthrotec Forte, og nøje at kontrollere patienten for tegn på toksicitet.

Der er en mulig øget risiko for nefrotoksicitet, hvis NSAID-præparater gives samtidig med

tacrolimus.

Lithium, digoxin og ketoconazol

Steady-state-plasmakoncentrationer af lithium og digoxin kan øges, og ketoconazolkoncen-

trationer kan nedsættes.

Monitorering af serum-lithium-, serum-digoxin- og serum-ketoconazol-niveauer anbefales.

dk_hum_60158_spc.doc

Side 5 af 15

Orale antidiabetika

Farmakodynamiske forsøg med diclofenac har ikke vist nogen øget effekt af orale anti-

diabetika. Da der er rapporteret om tilfælde af interaktion med diclofenac og andre NSAID-

præparater, anbefales der imidlertid forsigtighed og passende kontrol af blod glukose.

Tilfælde af hypo- og hyperglykæmi er rapporteret, når diclofenac gives samtidig med

antidiabetika.

Antikoagulantia, antitrombotika og lægemidler med virkning på trombocytfunktionen (inkl.

acetylsalicylsyre og SSRI)

På grund af mindsket trombocytaggregation tilrådes også forsigtighed ved brug af

Arthrotec Forte sammen med antikoagulantia. NSAID-præparater kan forstærke effekten af

antikoagulantia, f.eks. warfarin og af midler med trombocythæmmende virkning f.eks.

acetylsalicylsyre og selektive serotonin-genoptagelses-hæmmere (SSRI) og kan dermed

øge risikoen for gastrointestinal blødning (se pkt. 4.4).

Når diclofenac administreres samtidig med acetylsalicylsyre nedsættes proteinbindingen af

diclofenac, selv om clearance af frit diclofenac ikke ændres. Den kliniske betydning af

denne interaktion er ikke kendt. Som for andre NSAID-præparater frarådes samtidig brug

af diclofenac/misoprostol og acetylsalicylsyre på grund af mulig risiko for øget risiko for

gastrointestinale bivirkninger.

Methotrexat og kortikosteroider)

Forsigtighed bør udvises i tilfælde, hvor NSAID-præparater og methotrexat gives

samtidigt, da plasmakoncentrationen af methotrexat kan stige, hvilket kan føre til toksiske

koncentrationer af methotrexat. Denne risiko er muligvis størst, hvis patienten får høje

doser af methotrexat.

Samtidig administration af NSAID-præparater og kortikosteroider kan øge risikoen for

gastrointestinalt ulcus eller blødning (se pkt. 4.4) og bivirkninger generelt.

Antihypertensiva og diuretika

Antihypertensiva, herunder diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagoniser (AIIA) og

betablokkere: NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af diuretika og andre antihyper-

tensive stoffer, inklusive ACE-hæmmere, AIIA og betablokkere.

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (f.eks. dehydrerede patienter eller ældre patienter med

kompromitteret nyrefunktion) kan samtidig administration af en ACE-hæmmer eller en AIIA

og/eller diuretika med en cyclo-oxygenasehæmmer øge forværring af nyrefunktionen

herunder risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis er reversibel. Forekomsten af disse

interaktioner bør overvejes hos patienter, der behandles med diclofenac/misoprostol samtidig

med en ACE-hæmmer eller en AIIA og/eller diuretika.

Antacida

Antacida kan forsinke absorptionen af diclofenac. Magnesium-holdige antacida har vist at

forværre misoprostol-associeret diarré.

Antibiotika af quinolon-typen

Resultater fra dyreforsøg tyder på, at NSAID-præparater kan øge risikoen for kramper

forårsaget af antibiotika af quinolon-typen. Patienter, der tager NSAID-præparater og

quinoloner, kan have en øget risiko for udvikling af kramper.

dk_hum_60158_spc.doc

Side 6 af 15

Mifepriston

NSAID-præparater bør ikke anvendes i 8-12 dage efter administration af mifepriston, da

NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af mifepriston.

Voriconazol og andre CYP2C9-hæmmere

Forsigtighed tilrådes hvis diclofenac udskrives samtidigt med en potent CYP2C9-hæmmer

(f.eks. sulfinpyrazon og voriconazol), da dette kan føre til en signifikant stigning i den

maksimale plasmakoncentration og eksponering for diclofenac på grund af hæmning af

metabolisen af diclofenac.

Voriconazol øger diclofenacs C

med 114% og AUC med 78% (ved 50 mg engangsdosis).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Arthrotec Forte er kontraindiceret hos gravide kvinder og hos kvinder, som planlægger at

blive gravide.

Misoprostol:

Misoprostol inducerer livmoderkontraktioner og er forbundet med spontan abort, for tidlig

fødsel, fosterdød og fostermisdannelser.

Der er blevet rapporteret om en ca. 3 gange øget risiko for misdannelser under graviditeter,

hvor fosteret blev udsat for misoprostol i første trimester, sammenlignet med en forekomst på

2% i kontrolgruppen. Prænatal eksponering for misoprostol har især været forbundet med

Moebius syndrom (medfødt ansigtslammelse, der fører til hypomimi, problemer med amning

og synkning og øjenbevægelser, med eller uden defekter i lemmer); amnionbåndsyndrom

(bl.a. defekter i lemmer/amputationer, især klumpfod, akiri, oligodactyli, læbeganespalte) og

anomalier i centralnervesystemet (cerebrale og kraniale anomalier såsom anencefali,

hydrocefali, cerebellar hypoplasi, neuralrørsdefekter). Der er observeret andre defekter,

herunder artrogrypose.

Heraf følger, at:

Kvinder skal informeres om risikoen for teratogenicitet.

Hvis patienten ønsker at fortsætte med graviditeten efter at have været udsat for

misoprostol in utero, skal graviditeten overvåges omhyggeligt ved hjælp af

ultralydsscanning med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

Diclofenac:

Hæmning af prostaglandinsyntese kan have en negativ virkning på graviditeten og/eller

embryo/føtal udvikling. Data fra epidemiologiske forsøg tyder på en øget risiko for

spontan abort og for hjertemisdannelser og gastroschisis efter brug af

prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i graviditeten. Den absolutte risiko for

kardiovaskulære misdannelser blev forøget fra under 1% op til cirka 1,5%. Risikoen

antages at stige med dosis og varighed af behandlingen. Hos dyr er det vist, at

administration af en prostaglandinsyntesehæmmer fører til øget præ- og

postimplantationstab og embryo/føtal dødelighed. Derudover er der rapporteret om øget

forekomst af forskellige misdannelser, herunder kardiovaskulære misdannelser hos dyr,

som fik en prostaglandinsyntesehæmmer i den organdannende periode.

dk_hum_60158_spc.doc

Side 7 af 15

I tredje trimester af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte fosteret

for:

Kardiopulmonær toksicitet (med præmatur lukning af ductus arteriosus og pulmonal

hypertension),

Renaldysfunktion, som kan udvikle sig til nyreinsufficiens med oligo-hydroamniose.

I slutningen af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det

nyfødte barn for:

Mulig forlængelse af blødningstiden, en antikoagulerende effekt, som kan forekomme

selv ved meget lave doser,

Hæmning af livmodersammentrækningerne, hvilket fører til forsinket eller forlænget

fødsel.

Amning

Hos moderen metaboliseres misoprostol hurtigt til misoprostolsyre, som er biologisk aktiv og

som udskilles i modermælk. Diclofenac udskilles i modermælk i meget små mængder.

Generelt er de potentielle virkninger på det ammede barn ved koncentrationer af

misoprostol og dets metabolitter ved amning ikke kendt. Diarré er dog en kendt bivirkning

til misoprostol og kan forekomme hos spædbørn af ammende mødre. Arthrotec Forte bør

derfor ikke anvendes i ammeperioden.

Fertilitet

Som følge af virkningsmekanismen kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misopro-

stol, forsinke eller forhindre ovariel follikelruptur, som har været forbundet med reversibel

infertilitet hos nogle kvinder. Hos kvinder, der har svært ved at blive gravide, eller som går

til undersøgelse for infertilitet, bør seponering af NSAID-præparater, herunder diclofenac/

misoprostol, overvejes.

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal informeres om risikoen for teratogenicitet før behandling

med diclofenac-misoprostol. Behandling må ikke påbegyndes før graviditet er udelukket,

og kvinder skal rådgives grundigt om vigtigheden af sikker kontraception under

behandlingen. Hvis der er mistanke om graviditet, skal behandlingen straks seponeres (se

pkt. 4.3, 4.4 og 4.8).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienter, som oplever svimmelhed og andre påvirkninger af centralnervesystemet ved

indtagelse af NSAID-præparater, bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger rapporteret fra kontrollerede kliniske forsøg med Arthrotec

Forte givet til mere end 2000 patienter fremgår af følgende tabel. Derudover er

bivirkninger rapporteret fra overvågningen efter markedsføring, hvor frekvens ikke kan

beregnes ud fra forhåndenværende data, f.eks. spontane bivirkningsrapporter, anført som

”ikke kendt”.

De mest almindelige observerede bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. Der er set

peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være fatal, især hos

ældre (se pkt. 4.4). Der er rapporteret kvalme, opkast, diarré, flatulens, forstoppelse,

dk_hum_60158_spc.doc

Side 8 af 15

dyspepsi, mavesmerter, melæna, hæmatemese, ulcerøs stomatit, forværring af colitis

ulcerosa og Crohns sygdom (se pkt. 4.4) som følge af administrationen. Gastritis er

observeret med en lavere frekvens.

Generelt svarer bivirkningsprofilen for diclofenac/misoprostol hos patienter på 65 år eller

ældre til den hos yngre patienter. Den eneste klinisk relevante forskel er, at patienter på 65

år eller ældre tilsyneladende tolererer de gastrointestinale virkninger af

diclofenac/misoprostol ved administration 3 gange dagligt dårligere.

Organ system

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10,000

til

<1/1,000)

Meget

sjælden

(<1/10.000

)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vaginal

infektion

Blod og

lymfesystem

Trombo-

cytopeni,

leukopeni,

Aplastisk anæmi,

agranulocytose,

hæmolytisk

anæmi, hæmning

trombocytaggre-

gation

Immunsystemet

Overfølsomhe

Anafylak-

tisk

reaktion

Metabolisme

og ernæring

Nedsat appetit

Væskeretention

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Depression,

angst

Mareridt

Psykotiske

lidelser, desorien-

tering,

humørsvingninger

, irritabilitet

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed

Cerebro-

vaskulære

hændelser,

søvnighed

tremor,

paræstesi

Aseptisk

meningitis

kramper,

hukommelses-

svigt, dysgeusi

Øjne

Sløret syn

Synsnedsættelse

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Hjertesvigt,

myokardie-

infarkt,

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypoten-

sion

Shock, vaskulit

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Pneumoniti

Astma

Mave-tarm-

kanalen

Abdomina

lsmerter,

diarré

kvalme,

dyspepsi

Gastrit,

opkastning

flatulens,

opstød,

obstipation,

Stomatit,

melæna,

mundsår,

mundtørhed,

gastroin-

Pancreatitis

hæmateme-

se, kolit,

øsofagus-

Gastrointestinal

perforation

Crohns sygdom,

tungeødem

dk_hum_60158_spc.doc

Side 9 af 15

ulcus

pepticum,

gastrointest

inal inflam-

mation,

gastroin-

testinal

ulceration,

duodenitis,

øsofagitis

testinal

blødning

sygdom,

glossit

Lever og

galdeveje

Hepatitis,

ikterus

Leversvigt

Fulminant hepatit

Hud og

subkutane væv

Udslæt,

pruritus

Purpura,

urticaria

Angioødem

, bulløs

dermatitis,

foto-

sensitive

reaktioner,

hårtab

Erythema

multiforme,

Toksisk epidermal

nekrolyse

Stevens-Johnsons

syndrom

eksfoliativ

dermatit

Schönlein-Henoch

purpura,

mukokutant

udslæt, vesikuløst

udslæt

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt, akut

nyresvigt, renal

papilnekrose,

tubulointerstitiel

nefrit, nefrotisk

syndrom, pro-

teinuri, hæmaturi,

glomerulonefritis,

minimal læsion

glomerulonefritis,

membranøs

glomerulonefritis,

nedsat nyrefunk-

tion

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Fosterdød,

ufuldstændig

abort, præmatur

fødsel,

anafylaktoid

graviditetssyndro

placentaretention

eller fosterhinde-

retention,

unormale

uteruskontrak-

tioner

Det

reproduktive

system og

mammae

Menoragi,

methoragi,

vaginal-

blødning,

Mastodyni,

dysmenoré

Uterinblødning,

uterine spasmer,

infertilitet hos

kvinder (nedsat

dk_hum_60158_spc.doc

Side 10 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information