Arthrotec Forte 75+0,2 mg tabletter med modificeret udløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-11-2020

Aktiv bestanddel:
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
M01AB55
INN (International Name):
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Dosering:
75+0,2 mg
Lægemiddelform:
tabletter med modificeret udløsning
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
50176
Autorisation dato:
2012-04-16

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arthrotec

®

Forte 75+0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning

diclofenacnatrium/misoprostol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har

ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de

har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse.

Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec Forte.

Sådan skal du tage Arthrotec Forte.

Bivirkninger.

Opbevaring.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Arthrotec Forte indeholder to aktive stoffer. Det ene stof (diclofenacnatrium) er smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende. Det

tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID). Det andet stof (misoprostol) beskytter mavesækkens slimhinde mod

mavesår, som er en bivirkning ved diclofenacnatrium.

Du kan tage Arthrotec Forte

Til behandling af gigtsygdomme.

Til behandling af smerter og hævelse i led og muskler.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec Forte

Tag ikke Arthrotec Forte

hvis du er allergisk over for diclofenacnatrium, misoprostol, acetylsalicylsyre, andre NSAID-præparater, andre

prostaglandiner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Arthrotec Forte (angivet i punkt 6).

hvis du tidligere har haft astma, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende

medicin (NSAID-præparater).

hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller haft hul i mave eller tarm i forbindelse med smertestillende behandling

(NSAID-præparater).

hvis du har, eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end én gang.

hvis du har andre blødninger som f.eks. hjerneblødning.

hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

hvis du ikke anvender sikker prævention.

hvis du bliver behandlet for smerter under eller efter en bypass-operation på kranspulsåren.

hvis du har alvorlig nyre og leversvigt.

hvis du har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebro-vaskulær sygdom, f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde,

slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til

hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget en ballonudvidelse eller en bypass-operation.

hvis du har eller har haft problemer med blodcirkulationen (perifer arteriesygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Arthrotec Forte

Sørg for at fortælle det til lægen, før du får Arthrotec Forte:

hvis du ryger.

hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus).

hvis du har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycerider.

Vær ekstra forsigtig med at tage Arthrotec Forte

hvis du er ældre. Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du oplever

usædvanlige mavesymptomer, især blødning.

hvis du har/eller tror du har en infektion (betændelse), da Arthrotec Forte kan skjule feber, som er tegn på infektion.

hvis du har forstyrrelser i blodets evne til at størkne.

hvis du tidligere har haft en hjerneblødning.

hvis du har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa)) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom).

hvis du har nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion.

hvis du er i væskeunderskud (dehydreret).

hvis du har astma, KOL eller en allergisk sygdom, kan Arthrotec Forte give anfald af vejrtrækningsbesvær og overfølsomhed.

hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Arthrotec Forte. Kontakt lægen.

Brug af Arthrotec Forte kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Risikoen øges

ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides. Kontakt straks

skadestue hvis du oplever symptomer som; åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme.

Kontakt straks læge, hvis du under behandlingen får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du får smerter i den øverste del af maven (mavesår), og/eller blødning fra mave eller tarm,

mens du tager Arthrotec Forte.

Bivirkningerne kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med så lav dosis som muligt.

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Arthrotec Forte.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Arthrotec Forte. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Arthrotec Forte

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

Blodfortyndende medicin (warfarin).

Smerter (acetylsalisylsyre, NSAID).

Depression og mani (SSRI, lithium).

Leddegigt, psoriasis eller kræft (kortikosteroider, methotrexat).

Vanddrivende medicin (diuretika).

Forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere, beta-blokkere, angiotensin II-antagonister, kaliumbesparende diuretika).

Diabetes (tabletter).

Halsbrand og for meget mavesyre (antacida).

Bakteriel infektion (quinoloner).

Hjerterytmeforstyrrelser (digoxin).

Svampeinfektion (ketoconazol, voriconazol).

Medicin i forbindelse med organtransplantation (ciclosporin, tacrolimus).

Medicin til fremkaldelse af abort (mifepriston). Dette gælder også, selvom det er 8-12 dage siden, du har taget mifepriston.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Arthrotec Forte sammen med mad og drikke

Du skal tage Arthrotec Forte i forbindelse med et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må ikke tage Arthrotec Forte, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Arthrotec Forte. Tal med lægen.

Amning:

Du bør ikke tage Arthrotec Forte, hvis du ammer. Tal med lægen.

Fertilitet:

Anvendelse af Arthrotec Forte, kan reducere fertiliteten og må derfor ikke anvendes, hvis du ønsker at blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arthrotec Forte kan give bivirkninger (svimmelhed og andre forstyrrelser i centralnervesystemet), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Arthrotec Forte indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

Denne medicin indeholder ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré.

3. Sådan skal du tage Arthrotec Forte

Tag altid Arthrotec Forte nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Tabletten skal synkes hel, og må ikke tygges, knuses eller opløses.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 tablet to gange dagligt i forbindelse med et måltid.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge under 18 år:

Arthrotec Forte bør ikke anvendes til børn og unge.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Arthrotec Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Arthrotec Forte, end der står i denne information, eller flere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Mavesmerter, diaré, gastrointestinale klager, feber.

Forvirring, døsighed, nedsat kraft i musklerne (hypotoni).

Sløvhed, rysten (tremor), kramper.

Åndenød / åndedrætsbesvær (dyspnø), langsom puls.

Hjertebanken (palpitationer).

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Hvis du har glemt at tage Arthrotec Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Arthrotec Forte

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Fostermisdannelser.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (trombocytopeni). Kontakt læge

eller skadestue

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Hjertesvigt. Ring 112.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm (gastrointestinal blødning). Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion) Kan være livsfarligt. Ring 112.

Lungebetændelse (pneumoni). Kontakt lægen.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Blodigt opkast (frisk blod eller kaffegrumslignende (hæmatemese). Kontakt lægen.

Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Leverbetændelse, gulsot (hepatit, ikterus). Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre

forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer) (agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi). Kontakt læge eller skadestue.

Akut sindslidelse (psykotiske reaktioner). Kontakt lægen.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand (aseptisk

meningitis). Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis De bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.

Astma. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Shock. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.

Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller tarm (gastrointestinal perforation).

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed (fulminant hepatit). Kontakt læge eller

skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber

(Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatit). Kontakt læge eller skadestue.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Smerter over lænden, blodig eller plumret urin pga. alvorlig beskadigelse af nyrerne (renal papilærnekrose). Kontakt læge

eller skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade (interstitiel

nefrit). Kontakt læge eller skadestue.

Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade (nefrotisk

syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

Træthed, madlede, kvalme, opkastninger, smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt.

hævelser af hænder, fødder og ansigt (glomerulonefritis). Kontakt læge eller skadestue.

Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt snarest lægen.

Ufuldstændig abort, Fosterdød. Kontakt lægen.

For tidlig fødsel (præmatur fødsel). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Shock-lignende reaktion under graviditeten med blodpropper forårsaget af fostervæske (anafylaktoid gravididtetssyndrom).

Fastsiddende moderkage eller fosterhinder (retineret placenta).

Kramper i livmoderen (unormal uterinkontraktion). Kontakt lægen, hvis du er gravid.

Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. bristning af livmoderen (uterusruptur). Ring 112.

Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. hul i livmoderen (uterusperforation). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Mavesmerter (abdominalsmerter).

Diarré. Sædvanligvis mild til moderat og forbigående, og kan mindskes ved at tabletterne tages i forbindelse med et måltid og

ved at undgå brug af syreneutraliserende medicin der overvejende er magnesiumholdige.

Kvalme.

Sure opstød / halsbrand (dyspepsi).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine, svimmelhed.

Opkastninger (gastrit), opstød.

Luftafgang fra tarmen (flatulens).

Forstoppelse (obstipation).

Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tovlfingertarm. Tal med lægen. Kan i

nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget

voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Oppusthedhed, tab af appetit, kvalme med eller uden opkastning på grund af betændelse i begyndelsen af tyktarmen

(duodenitis). Tal med lægen, hvis du får blod i afføringen eller har opkastning af blod.

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.

Udslæt/hududslæt.

Kløe (pruritus).

Søvnløshed.

Menstruationsforstyrrelser, usædvanlig kraftig menstruationsblødning, uregelmæssig, kraftig blødning.

Pletblødning fra skeden (vaginal blødning).

Blødning 1 år efter menopausen (postmenopausal blødning).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Infektion i skeden.

Overfølsomhed.

Nedsat appetit.

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Angst.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer) (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.

Søvnighed.

Rysten (tremor).

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).

Sløret syn.

Susen for ørerne (tinnitus).

Hjertebanken (palpitationer).

For højt blodtryk (hypertension). Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Mundbetændelse (stomatit).

Mundsår.

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Arthrotec Forte i mere end 2-3 uger, skal du passe på

din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura).

Nældefeber (urticaria).

Smerter i brystet.

Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og

tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Vand i kroppen. Tal med lægen.

Feber, kuldegysninger, træthed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Mareridt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret (øsofagussygdom). Tal med lægen.

Betændelse i tungen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt. Ring 112.

Betændelse i huden med blærer (bulløst udslæt).

Øget følsomhed af huden for lys.

Hårtab.

Menstruationssmerter.

Brystsmerter (mastodyni).

Hyppigheden er ikke kendt:

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

Desorientering / forvirring.

Humørsvingninger.

Irritabel adfærd (irritabilitet).

Hukommelsessvigt.

Smagsforandringer.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar/huden (vasculitis, Schönlein-Henoch purpura). Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

Kronisk tarmbetændelse (Crohns sygdom).

Hævelse af tunge (tungeødem).

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).

Udslæt med små væskefyldte blærer (vesikuløst udslæt).

Udslæt i slimhinder og hud (mukokutant udslæt).

Blod i urinen (hæmaturi). Kontakt lægen.

Nedsat fertilitet hos kvinder.

Unormal blødning og kramper fra skeden. Kontakt lægen.

Hævelser, rødmen, feber, dunken, irritation og varmeformmelse i kroppen (inflammation).

Arthrotec Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, f.eks. lever- og blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Arthrotec Forte utilgængeligt for børn.

Tag ikke Arthrotec Forte efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at

udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Arthrotec Forte ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Arthrotec Forte i original emballage for at beskytte mod for fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Arthrotec Forte indeholder:

Aktive stoffer: Diclofenacnatirum 75 mg + misoprostol 0,2 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre

copolymer type C, natriumhydroxid, talcum, triethylcitrat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfri silica, hydrogeneret ricinusolie.

Udseende og pakningsstørrelser:

Hvide, runde, bikonvekse tabletter mærket ”A” og ”75”på den ene side og ”Searle 1421” på den anden side.

Arthrotec Forte fås i:

Arthrotec Forte 75 mg + 0,2 mg i pakninger med 20 eller 100 tabletter med modificeret udløsning.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2018

1000117478-001-01

6. november 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Arthrotec Forte, tabletter med modificeret udløsning (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

08909

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Arthrotec Forte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Arthrotec Forte:

Diclofenacnatrium 75 mg + misoprostol 0,2 mg

Hver tablet består af en mavesyreresistent kerne med 75 mg diclofenacnatrium

omgivet af en skal med 0,2 mg misoprostol.

Hjælpestoffer: Lactosemonohydrat, 19,5 mg.

Ricinusolie, hydrogeneret.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter med modificeret udløsning (Orifarm).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser hos patienter med særlig stort

behov for profylakse mod NSAID-inducerede gastroduodenale ulcera

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Symptomerne behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at minimere

bivirkningerne af Arthrotec Forte (se pkt. 4.4).

Voksne

Arthrotec Forte:

1 tablet 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid.

dk_hum_50176_spc.doc

Side 1 af 15

Ældre og patienter med nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre eller til patienter med nedsat leverfunktion

eller mild til moderat nyreinsufficiens, idet farmakokinetikken ikke ændres i klinisk

relevant udstrækning. Dog bør ældre patienter og patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller

leverfunktion kontrolleres nøje (se pkt. 4.4 og 4.8).

Kontraindiceret til patienter med alvorlig lever- eller nyresvigt (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Arthrotec Forte hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Administration

Tabletten skal synkes hel, og må ikke tygges, knuses eller opløses.

4.3

Kontraindikationer

Arthrotec Forte er kontraindiceret ved:

ved aktivt eller tilbagevendende gastrointestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning (dvs.

to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning)

ved andre aktive blødninger, f. eks. hjerneblødning

hos gravide kvinder, og kvinder, der planlægger graviditet (se pkt. 4.6)

hos kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception (se pkt. 4.4, 4.6 og

4.8)

hos patienter med kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer (diclofenac og

misoprostol), acetylsalicylsyre, andre NSAID-præparater, andre prostaglandiner, eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

hos patienter, hvor behandling med acetylsalicylsyre eller andre stoffer af NSAID-typen

fremprovokerer anfald af astma, urticaria eller akut rinitis

gastrointestinale blødninger eller perforationer i anamnesen i forbindelse med tidligere

NSAID-behandling.

ved behandling af peri-operative smerter i forbindelse med koronararterie-bypassoperation

(CABG)

hos patienter med alvorlig nyre- og leversvigt

Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV), iskæmisk hjertesygdom, perifer

arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler:

Samtidig brug af diclofenac/misoprostol og andre systemiske NSAID-præparater inklusive

cyclooxygenase-2 (COX-2) hæmmere bør undgås, undtaget hos patienter, der har behov

for lave doser acetylsalicylsyre – forsigtighed og tæt kontrol tilrådes hos disse patienter.

Samtidig brug af et systemisk NSAID-præparat og andre systemiske NSAID-præparater

kan øge risikoen for gastrointestinale ulcus og blødning.

Hos kvinder i den fertile alder (se også pkt. 4.3) må Arthrotec Forte ikke anvendes

medmindre de anvender sikker kontraception og er blevet informeret om de risici, der er

forbundet med at tage dette produkt i tilfælde af graviditet (se pkt. 4.6).

På etiketten skal følgende fremgå: ”Må ikke anvendes af kvinder i den fertile alder,

medmindre de anvender sikker prævention”.

dk_hum_50176_spc.doc

Side 2 af 15

Forsigtighedsregler:

Bivirkninger kan minimeres ved at symptomerne behandles i så kort tid og med så lav

dosis som muligt (se pkt. 4.2 samt nedenstående om gastrointestinale og kardiovaskulære

risici).

Nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Forsigtighed skal udvises hos patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion og hos

ældre, da brugen af NSAID-præparater kan resultere i forværring af nyrefunktionen. Ved

følgende sygdomme bør Arthrotec Forte kun anvendes i ekstraordinære tilfælde og under nøje

klinisk overvågning: Fremskreden hjerteinsufficiens, fremskreden nyresvigt, fremskreden

leversygdom og alvorlig dehydrering.

I et stort klinisk forsøg, hvor patienter i gennemsnit fik diclofenac i 18 måneder, ses forhøjet

ALAT/ASAT hos 3,1% af patienterne. ALAT/ASAT-forhøjelse ses typisk inden for 1-6

måneder. I kliniske forsøg ses hepatitis hos patienter, der fik diclofenac, og efter markeds-

føring er andre hepatiske reaktioner blevet rapporteret, herunder gulsot og leversvigt. Under

behandling med diclofenac/misoprostol bør leverfunktionen kontrolleres regelmæssigt. Hvis

diclofenac/misoprostol anvendes til patienter med nedsat leverfunktion, er tæt kontrol

nødvendig. Hvis unormale levertest varer ved eller forværres, hvis der opstår kliniske tegn

eller symptomer på leversygdom, eller hvis der opstår systemiske manifestationer, skal

behandling med diclofenac seponeres.

Diclofenacs metabolitter udskilles primært via nyrerne (se pkt. 5.2). Omfanget af akkumu-

lation af metabolitterne hos patienter med nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt. Som for

andre NSAID-præparater, hvor metabolitterne udskilles via nyrerne, bør patienter med

signifikant nedsat nyrefunktion overvåges nøje.

I sjældne tilfælde kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, føre til interstitial

nefrit, glomerulitis, papilnekrose og nefrotisk syndrom. NSAID-præparater hæmmer den re-

nale prostaglandinsyntese, som spiller en understøttende rolle i opretholdelse af perfusion i

nyrerne hos patienter med nedsat blodgennemstrømning og blodvolumen i nyrerne. Hos disse

patienter kan administration af et NSAID-præparat fremskynde manifest renal dekompense-

ring, som typisk efterfølges af bedring eller til niveau før behandling, når NSAID-behandling-

en seponeres. Patienter med størst risiko for disse reaktioner er patienter med kronisk hjerte-

insufficiens, levercirrose, nefrotisk syndrom, manifest nyresygdom og ældre. Disse

patienter skal overvåges nøje, mens de er i NSAID- behandling.

Patienter med hypertension og/eller mild til moderat kronisk hjerteinsufficiens i anamnesen

bør monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i

forbindelse med brug af NSAID-præparater.

Som ved alle NSAID-præparater kan diclofenac/misoprostol føre til udvikling af ny

hypertension eller forværring af eksisterende hypertension. Begge tilstande kan være

medvirkende årsag til udvikling af flere kardiovaskulære hændelser. NSAID-præparater,

herunder diclofenac/misoprostol, bør anvendes med forsigtighed til patienter med hyper-

tension. Blodtrykket skal kontrolleres nøje under opstart af behandling med diclofe-

nac/misoprostol og gennem hele behandlingsforløbet.

Patienter med væsentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hyperten-

sion, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med diclofenac efter

nøje overvejelse. Da de kardiovaskulære risici ved brug af diclofenac kan øges med dosis

dk_hum_50176_spc.doc

Side 3 af 15

og behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den laveste effektive

daglige dosis anvendes. Patientens behov for symptomlindring og behandlingsrespons bør

evalueres med jævne mellemrum.

Kliniske forsøg og epidemiologiske data tyder på, at der er en let øget risiko for alvorlige

arterielle tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde) ved brug af diclofenac,

specielt i høje doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling.

Læger og patienter skal være opmærksomme på udvikling af sådanne tilstande, også selv om

patienten ikke tidligere har haft kardiovaskulære symptomer. Patienten skal informeres om

tegn og/eller symptomer på alvorlig kardiovaskulær toksicitet, og hvad de skal gøre, hvis de

opstår (se pkt. 4.3).

Blodsystem og gastrointestinale påvirkninger

NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, kan forårsage alvorlige gastrointesti-

nale bivirkninger, som f.eks. inflammation, blødning, ulceration og perforation af mave,

tyndtarm eller tyktarm, og disse kan være fatale. Hvis gastrointestinal blødning eller ulcera-

tion opstår hos patienter, som er i behandling med diclofenac/misoprostol, skal behandlingen

seponeres. Disse bivirkninger kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller

uden advarende symptomer eller alvorlige gastrointestinale fortilfælde.

Patienter, der er i størst risiko for udvikling af disse gastrointestinale komplikationer med

NSAID-præparater, er dem, der behandles med højere doser, ældre, patienter med kardio-

vaskulær sygdom, patienter i samtidig behandling med acetylsalicylsyre, systemiske

kortikosteroider, selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), patienter, der drikker

alkohol, eller patienter med fortilfælde af eller aktiv gastrointestinal sygdom, som f.eks.

ulceration, gastrointestinal blødning eller inflammatoriske lidelser.

Diclofenac/misoprostol bør anvendes med forsigtighed til disse patienter, og behandlingen

bør indledes med den lavest mulige dosis (se pkt. 4.3).

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle usæd-

vanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i behandling-

ens startfase. Forsigtighed tilrådes, hvis patienter samtidig bruger medicin, som øger risikoen

for gastrointestinalt ulcus eller blødning, såsom orale kortikosteroider, selektive serotonin-

genoptagshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende midler som f.eks. acetylsalicylsyre (se

pkt. 4.5). Samtidig brug af NSAID-præparater inklusive Arthrotec Forte og orale

antikoagulantia øger risikoen for gastrointestinal og ikke-gastrointestinal blødning og bør

derfor gives med forsigtighed. Orale antikoagulantia omfatter warfarin/af coumarin-typen og

nye orale antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran, rivaroxaban). Antikoagulation/INR bør

kontrolleres hos patienter, der er i behandling med warfarin/antikoagulantia af coumarin-

typen (se pkt. 4.5).

Som for andre NSAID-præparater kan Arthrotec Forte hæmme trombocytaggregationen og

forlænge blødningstiden. Patienter med sygdom i det hæmatopoietiske system eller

koagulationsforstyrrelser eller patienter med fortilfælde af cerebrovaskulær blødning bør

observeres særlig omhyggeligt.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen

(særligt colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, da behandling med NSAID-præparater kan

forværre disse tilstande (se pkt. 4.8).

dk_hum_50176_spc.doc

Side 4 af 15

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter og patienter i behandling med

kortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia (se pkt. 4.5).

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse

med brugen af NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, bl.a. eksfoliativ

dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8).

Risikoen for sådanne reaktioner synes at være størst tidligt i behandlingen, idet de fleste

hudreaktioner forekommer inden for behandlingens første måned. Behandling med

diclofenac/misoprostol bør straks seponeres ved symptomer som udslæt, slimhindelæsioner

eller anden overfølsomhedsreaktion.

Overfølsomhed

NSAID-præparater kan udløse bronkospasmer hos patienter, der lider af eller har

fortilfælde af astma bronkiale eller allergisk sygdom.

Langtidsbehandling

Alle patienter, der er i langtidsbehandling med NSAID-præparater, bør kontrolleres

forebyggende (dvs. undersøgelse af f. eks. nyre- og leverfunktion samt blodbillede).

Medicinoverforbrugshovedpine

Ved længerevarende brug og behandling med høje doser af enhver type

analgetika/antiinflammatoriske midler kan hovedpine udvikles

(medicinoverforbrugshovedpine). Hovedpine udløst af overforbrug af analgetika bør ikke

behandles med dosisøgning. I sådanne tilfælde bør behandlingen seponeres.

Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppige eller daglige

hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af analgetika.

Arthrotec Forte kan maskere tegn og symptomer på feber, og dermed en underliggende

infektion.

Arthrotec Forte tabletter indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose-galactose malabsorption.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika

NSAID-præparater kan svække den natriuretiske virkning af diuretika på grund af hæmning

af den intrarenale prostaglandinsyntese. Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika

kan forårsage øgede serumkalium niveauer. Derfor bør serumkalium monitoreres.

Ciclosporin og tacrolimus

NSAID-præparater, som f.eks. diclofenac kan øge ciclosporins nyretoksicitet, på grund af

deres virkning på prostaglandiner i nyren. Ved samtidig administration med ciclosporin er den

systemiske eksponering af diclofenac fordoblet. Det tilrådes at starte behandlingen med den

laveste dosis af Arthrotec Forte, og nøje at kontrollere patienten for tegn på toksicitet.

Der er en mulig øget risiko for nefrotoksicitet, hvis NSAID-præparater gives samtidig med

tacrolimus.

Lithium, digoxin og ketoconazol

dk_hum_50176_spc.doc

Side 5 af 15

Steady-state-plasmakoncentrationer af lithium og digoxin kan øges, og ketoconazolkoncen-

trationer kan nedsættes.

Monitorering af serum-lithium-, serum-digoxin- og serum-ketoconazol-niveauer anbefales.

Orale antidiabetika

Farmakodynamiske forsøg med diclofenac har ikke vist nogen øget effekt af orale anti-

diabetika. Da der er rapporteret om tilfælde af interaktion med diclofenac og andre NSAID-

præparater, anbefales der imidlertid forsigtighed og passende kontrol af blod glukose.

Tilfælde af hypo- og hyperglykæmi er rapporteret, når diclofenac gives samtidig med

antidiabetika.

Antikoagulantia, antitrombotika og lægemidler med virkning på trombocytfunktionen (inkl.

acetylsalicylsyre og SSRI)

På grund af mindsket trombocytaggregation tilrådes også forsigtighed ved brug af

Arthrotec Forte sammen med antikoagulantia. NSAID-præparater kan forstærke effekten af

antikoagulantia, f.eks. warfarin og af midler med trombocythæmmende virkning f.eks.

acetylsalicylsyre og selektive serotonin-genoptagelses-hæmmere (SSRI) og kan dermed

øge risikoen for gastrointestinal blødning (se pkt. 4.4).

Når diclofenac administreres samtidig med acetylsalicylsyre nedsættes proteinbindingen af

diclofenac, selv om clearance af frit diclofenac ikke ændres. Den kliniske betydning af

denne interaktion er ikke kendt. Som for andre NSAID-præparater frarådes samtidig brug

af diclofenac/misoprostol og acetylsalicylsyre på grund af mulig risiko for øget risiko for

gastrointestinale bivirkninger.

Methotrexat og kortikosteroider)

Forsigtighed bør udvises i tilfælde, hvor NSAID-præparater og methotrexat gives

samtidigt, da plasmakoncentrationen af methotrexat kan stige, hvilket kan føre til toksiske

koncentrationer af methotrexat. Denne risiko er muligvis størst, hvis patienten får høje

doser af methotrexat.

Samtidig administration af NSAID-præparater og kortikosteroider kan øge risikoen for

gastrointestinalt ulcus eller blødning (se pkt. 4.4) og bivirkninger generelt.

Antihypertensiva og diuretika

Antihypertensiva, herunder diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagoniser (AIIA) og

betablokkere: NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af diuretika og andre antihyper-

tensive stoffer, inklusive ACE-hæmmere, AIIA og betablokkere.

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (f.eks. dehydrerede patienter eller ældre patienter med

kompromitteret nyrefunktion) kan samtidig administration af en ACE-hæmmer eller en AIIA

og/eller diuretika med en cyclo-oxygenasehæmmer øge forværring af nyrefunktionen

herunder risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis er reversibel. Forekomsten af disse

interaktioner bør overvejes hos patienter, der behandles med diclofenac/misoprostol samtidig

med en ACE-hæmmer eller en AIIA og/eller diuretika.

Antacida

Antacida kan forsinke absorptionen af diclofenac. Magnesium-holdige antacida har vist at

forværre misoprostol-associeret diarré.

dk_hum_50176_spc.doc

Side 6 af 15

Antibiotika af quinolon-typen

Resultater fra dyreforsøg tyder på, at NSAID-præparater kan øge risikoen for kramper

forårsaget af antibiotika af quinolon-typen. Patienter, der tager NSAID-præparater og

quinoloner, kan have en øget risiko for udvikling af kramper.

Mifepriston

NSAID-præparater bør ikke anvendes i 8-12 dage efter administration af mifepriston, da

NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af mifepriston.

Voriconazol og andre CYP2C9-hæmmere

Forsigtighed tilrådes hvis diclofenac udskrives samtidigt med en potent CYP2C9-hæmmer

(f.eks. sulfinpyrazon og voriconazol), da dette kan føre til en signifikant stigning i den

maksimale plasmakoncentration og eksponering for diclofenac på grund af hæmning af

metabolisen af diclofenac.

Voriconazol øger diclofenacs C

med 114% og AUC med 78% (ved 50 mg engangsdosis).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Arthrotec Forte er kontraindiceret hos gravide kvinder og hos kvinder, som planlægger at

blive gravide.

Misoprostol:

Misoprostol inducerer livmoderkontraktioner og er forbundet med spontan abort, for tidlig

fødsel, fosterdød og fostermisdannelser.

Der er blevet rapporteret om en ca. 3 gange øget risiko for misdannelser under graviditeter,

hvor fosteret blev udsat for misoprostol i første trimester, sammenlignet med en forekomst på

2% i kontrolgruppen. Prænatal eksponering for misoprostol har især været forbundet med

Moebius syndrom (medfødt ansigtslammelse, der fører til hypomimi, problemer med amning

og synkning og øjenbevægelser, med eller uden defekter i lemmer); amnionbåndsyndrom

(bl.a. defekter i lemmer/amputationer, især klumpfod, akiri, oligodactyli, læbeganespalte) og

anomalier i centralnervesystemet (cerebrale og kraniale anomalier såsom anencefali,

hydrocefali, cerebellar hypoplasi, neuralrørsdefekter). Der er observeret andre defekter,

herunder artrogrypose.

Heraf følger, at:

Kvinder skal informeres om risikoen for teratogenicitet.

Hvis patienten ønsker at fortsætte med graviditeten efter at have været udsat for

misoprostol in utero, skal graviditeten overvåges omhyggeligt ved hjælp af

ultralydsscanning med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

Diclofenac:

Hæmning af prostaglandinsyntese kan have en negativ virkning på graviditeten og/eller

embryo/føtal udvikling. Data fra epidemiologiske forsøg tyder på en øget risiko for

spontan abort og for hjertemisdannelser og gastroschisis efter brug af

prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i graviditeten. Den absolutte risiko for

kardiovaskulære misdannelser blev forøget fra under 1% op til cirka 1,5%. Risikoen

antages at stige med dosis og varighed af behandlingen. Hos dyr er det vist, at

administration af en prostaglandinsyntesehæmmer fører til øget præ- og

postimplantationstab og embryo/føtal dødelighed. Derudover er der rapporteret om øget

dk_hum_50176_spc.doc

Side 7 af 15

forekomst af forskellige misdannelser, herunder kardiovaskulære misdannelser hos dyr,

som fik en prostaglandinsyntesehæmmer i den organdannende periode.

I tredje trimester af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte fosteret

for:

Kardiopulmonær toksicitet (med præmatur lukning af ductus arteriosus og pulmonal

hypertension),

Renaldysfunktion, som kan udvikle sig til nyreinsufficiens med oligo-hydroamniose.

I slutningen af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det

nyfødte barn for:

Mulig forlængelse af blødningstiden, en antikoagulerende effekt, som kan forekomme

selv ved meget lave doser,

Hæmning af livmodersammentrækningerne, hvilket fører til forsinket eller forlænget

fødsel.

Amning

Hos moderen metaboliseres misoprostol hurtigt til misoprostolsyre, som er biologisk aktiv og

som udskilles i modermælk. Diclofenac udskilles i modermælk i meget små mængder.

Generelt er de potentielle virkninger på det ammede barn ved koncentrationer af

misoprostol og dets metabolitter ved amning ikke kendt. Diarré er dog en kendt bivirkning

til misoprostol og kan forekomme hos spædbørn af ammende mødre. Arthrotec Forte bør

derfor ikke anvendes i ammeperioden.

Fertilitet

Som følge af virkningsmekanismen kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misopro-

stol, forsinke eller forhindre ovariel follikelruptur, som har været forbundet med reversibel

infertilitet hos nogle kvinder. Hos kvinder, der har svært ved at blive gravide, eller som går

til undersøgelse for infertilitet, bør seponering af NSAID-præparater, herunder diclofenac/

misoprostol, overvejes.

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal informeres om risikoen for teratogenicitet før behandling

med diclofenac-misoprostol. Behandling må ikke påbegyndes før graviditet er udelukket,

og kvinder skal rådgives grundigt om vigtigheden af sikker kontraception under

behandlingen. Hvis der er mistanke om graviditet, skal behandlingen straks seponeres (se

pkt. 4.3, 4.4 og 4.8).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienter, som oplever svimmelhed og andre påvirkninger af centralnervesystemet ved

indtagelse af NSAID-præparater, bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger rapporteret fra kontrollerede kliniske forsøg med Arthrotec

Forte givet til mere end 2000 patienter fremgår af følgende tabel. Derudover er

bivirkninger rapporteret fra overvågningen efter markedsføring, hvor frekvens ikke kan

beregnes ud fra forhåndenværende data, f.eks. spontane bivirkningsrapporter, anført som

”ikke kendt”.

dk_hum_50176_spc.doc

Side 8 af 15

De mest almindelige observerede bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. Der er set

peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være fatal, især hos

ældre (se pkt. 4.4). Der er rapporteret kvalme, opkast, diarré, flatulens, forstoppelse,

dyspepsi, mavesmerter, melæna, hæmatemese, ulcerøs stomatit, forværring af colitis

ulcerosa og Crohns sygdom (se pkt. 4.4) som følge af administrationen. Gastritis er

observeret med en lavere frekvens.

Generelt svarer bivirkningsprofilen for diclofenac/misoprostol hos patienter på 65 år eller

ældre til den hos yngre patienter. Den eneste klinisk relevante forskel er, at patienter på 65

år eller ældre tilsyneladende tolererer de gastrointestinale virkninger af

diclofenac/misoprostol ved administration 3 gange dagligt dårligere.

Organ system

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10,000

til

<1/1,000)

Meget

sjælden

(<1/10.000

)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vaginal

infektion

Blod og

lymfesystem

Trombo-

cytopeni,

leukopeni,

Aplastisk anæmi,

agranulocytose,

hæmolytisk

anæmi, hæmning

trombocytaggre-

gation

Immunsystemet

Overfølsomhe

Anafylak-

tisk

reaktion

Metabolisme

og ernæring

Nedsat appetit

Væskeretention

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Depression,

angst

Mareridt

Psykotiske

lidelser, desorien-

tering,

humørsvingninger

, irritabilitet

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed

Cerebro-

vaskulære

hændelser,

søvnighed

tremor,

paræstesi

Aseptisk

meningitis

kramper,

hukommelses-

svigt, dysgeusi

Øjne

Sløret syn

Synsnedsættelse

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Hjertesvigt,

myokardie-

infarkt,

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypoten-

sion

Shock, vaskulit

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Pneumoniti

Astma

Mave-tarm-

Abdomina

Gastrit,

Stomatit,

Pancreatitis

Gastrointestinal

dk_hum_50176_spc.doc

Side 9 af 15

kanalen

lsmerter,

diarré

kvalme,

dyspepsi

opkastning

flatulens,

opstød,

obstipation,

ulcus

pepticum,

gastrointest

inal inflam-

mation,

gastroin-

testinal

ulceration,

duodenitis,

øsofagitis

melæna,

mundsår,

mundtørhed,

gastroin-

testinal

blødning

hæmateme-

se, kolit,

øsofagus-

sygdom,

glossit

perforation

Crohns sygdom,

tungeødem

Lever og

galdeveje

Hepatitis,

ikterus

Leversvigt

Fulminant hepatit

Hud og

subkutane væv

Udslæt,

pruritus

Purpura,

urticaria

Angioødem

, bulløs

dermatitis,

foto-

sensitive

reaktioner,

hårtab

Erythema

multiforme,

Toksisk epidermal

nekrolyse

Stevens-Johnsons

syndrom

eksfoliativ

dermatit

Schönlein-Henoch

purpura,

mukokutant

udslæt, vesikuløst

udslæt

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt, akut

nyresvigt, renal

papilnekrose,

tubulointerstitiel

nefrit, nefrotisk

syndrom, pro-

teinuri, hæmaturi,

glomerulonefritis,

minimal læsion

glomerulonefritis,

membranøs

glomerulonefritis

, nedsat

nyrefunktion

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Fosterdød,

ufuldstændig

abort, præmatur

fødsel,

anafylaktoid

graviditetssyndro

placentaretention

eller fosterhinde-

retention,

unormale

uteruskontrak-

dk_hum_50176_spc.doc

Side 10 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information