Arthrotec Forte 75+0,2 mg tabletter med modificeret udløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
M01AB55
INN (International Name):
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Dosering:
75+0,2 mg
Lægemiddelform:
tabletter med modificeret udløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
18455
Autorisation dato:
1997-03-01

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arthrotec

®

50 mg/0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning

diclofenacnatrium/misoprostol

Arthrotec

®

Forte 75 mg/0,2 mg, tabletter med modificeret udløsning

diclofenacnatrium/misoprostol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arthrotec og Arthrotec Forte bruges til behandling af smerte og hævelse ved gigtsygdomme,

og kan beskytte patienter, som har risiko for at få mavesår eller blødning i mave eller tarm.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder diclofenac og misoprostol. Diclofenac tilhører

gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID-præparater).

NSAID-præparater bruges mod smerter, men samtidig nedsætter de mængden af de naturligt

beskyttende stoffer i mavens slimhinde, som kaldes prostaglandiner.

Dette betyder, at NSAID-præparater kan give mavegener eller mavesår. Arthrotec og

Arthrotec Forte indeholder også misoprostol, som ligner disse prostaglandiner, og kan hjælpe

med at beskytte maven.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du

tidligere har haft en allergisk reaktion med f.eks. udslæt, hævelse eller hudkløe, svær

tillukning af næsen, astma eller hvæsende vejrtrækning efter at have taget diclofenac eller

andre NSAID-præparateter (f.eks. acetylsalicylsyre), misoprostol eller andre

prostaglandiner, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

har mavesår eller hul i mave eller tarm

har blødning i mave, tarm eller hjerneblødning

skal have foretaget eller for nyligt har fået foretaget en

bypass

-operation i hjertet

har meget dårlige nyrer eller lever

har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har

haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI =

transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis

du har fået foretaget en ballonudvidelse eller en

bypass

-operation

har eller har haft problemer med blodcirkulationen (perifer arteriel sygdom)

er gravid eller planlægger at blive gravid, da behandlingen kan forårsage abort. Kvinder,

som endnu ikke har nået overgangsalderen, skal anvende sikker prævention, mens de er i

behandling med Arthrotec

er en kvinde i den fødedygtige alder, og du ikke bruger en effektiv præventionsmetode for

at undgå at blive gravid (se afsnittet "Graviditet" for yderligere oplysninger).

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis

har åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls,

hævede ben pga. dårligt hjerte

har andre helbredsproblemer, f.eks. sygdomme i lever eller nyrer.

Tag ikke

Arthrotec,

hvis du lider af alvorlig nyre- eller leversvigt

tidligere har haft blødning eller sår i mave eller tarm.

Tag ikke

Arthrotec, hvis du har

mavesår eller bløder fra mave eller tarm

let kommer til at bløde eller få blå mærker

har blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns

sygdom)

har eller har haft astma eller en allergisk sygdom

har en infektion, da Arthrotec kan maskere feber og tegn på en infektion

er i væskeunderskud (dehydreret)

er over 65 år. Lægen ønsker muligvis at kontrollere dig regelmæssigt

er gravid eller planlægger at blive gravid (se afsnittet om "Graviditet”). På grund af

risikoen for fosteret skal behandlingen med Arthrotec straks afbrydes

er en kvinde i den fødedygtige alder (se også afsnittet om "Graviditet”). Det er vigtigt at

bruge effektiv prævention, mens du tager dette lægemiddel.

NSAID-præparater som Arthrotec kan give blødning og mavesår. Hvis dette opstår, skal

behandlingen stoppes. Brug af Arthrotec og andre NSAID-præparater ud over

acetylsalicylsyre (f.eks. ibuprofen) kan også øge hyppigheden af mavesår og blødning i mave

og tarm.

Arthrotec kan give alvorlige bivirkninger, især mave- og tarmkomplikationer, hvis du tager

kortikosteroider (f.eks. prednison), orale antikoagulantia, eller selektive genoptagshæmmere

(SSRI-præparater (f.eks. sertralin)), eller hvis du drikker alkohol.

Sørg for at fortælle det til lægen, før du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du:

er ryger

har sukkersyge (diabetes mellitus)

har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller

forhøjede triglycerider.

Medicin som Arthrotec og Arthrotec Forte kan være forbundet med en let øget risiko for

hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og blødning eller blodprop i hjernen. Risikoen øges ved brug

af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må ikke

overskrides.

Bivirkningerne kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med så lav dosis

som muligt.

Som andre NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen) kan Arthrotec give forhøjet blodtryk, og din

læge vil muligvis kontrollere dit blodtryk med jævne mellemrum.

Hvis du har problemer med hjerte, lever eller nyrer, vil lægen muligvis kontrollere dig

regelmæssigt.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Arthrotec

eller Arthrotec Forte, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Arthrotec

eller Arthrotec Forte. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Arthrotec og Arthrotec Forte

Nogle typer medicin kan påvirke den måde, anden medicin virker på. Fortæl det altid til lægen

eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller måske tager

anden medicin, herunder:

anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen))

medicin til behandling af slidgigt eller leddegigt kendt som cyclo-oxygenase-2 (COX-2)

hæmmere

vanddrivende medicin (diuretika)

medicin, der gives i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin, tacrolimus)

medicin mod depression (lithium)

medicin for hjertet (digoxin)

medicin, der forhindrer blodpropper (f.eks. acetylsalicylsyre), blodfortyndende medicin

(f.eks. warfarin eller andre orale antikoagulantia)

medicin mod angst og depression kendt som selektive genoptagshæmmere (SSRI-

præparater)

medicin mod diabetes (orale antidiabetika)

medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)

binyrebarkhormoner (f.eks. kortikosteroider, som ofte anvendes mod betændelse)

medicin mod for højt blodtryk (antihypertensiva)

medicin mod for meget mavesyre og fordøjelsesbesvær (syreneutraliserende medicin med

magnesium)

medicin mod betændelse med bakterier (quinoloner)

medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol, miconazol og voriconazol)

medicin til behandling af unormal hjeterytme (amiodaron)

medicin til behandling af gigt (sulfinpyrazon)

hvis du har taget medicin til fremkaldelse af abort (mifepriston) inden for de seneste 12

dage. Arthrotec bør ikke tages, hvis du har taget mifeprison inden for 8-12 dage.

Brug af Arthrotec eller Arthrotec Forte sammen med mad og drikke

Du skal tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

lige efter et måltid for at nedsætte risikoen for

bivirkninger i maven.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet

Du må ikke tage Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid. Hvis du planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge til råds.

På grund af den mulige risiko for fosterskader, skal du kontrollere, at du ikke er gravid, inden

du påbegynder behandlingen. Kvinder, som ikke har nået overgangsalderen, skal bruge

effektiv prævention, mens de tager dette lægemiddel.

Din læge vil informere dig om risikoen, hvis du bliver gravid, mens du tager Arthrotec, da det

kan forårsage spontan abort, for tidlig fødsel, misdannelse af fosteret. Du må ALDRIG tage

dette lægemiddel, hvis du er gravid, da det kan have alvorlige konsekvenser for dit barn, især

for hjertet, lungerne og/eller nyrerne, samt død. Hvis du er blevet behandlet med dette

lægemiddel under graviditeten, skal du kontakte lægen. Hvis du beslutter dig for at fortsætte

med graviditeten, skal din graviditet overvåges omhyggeligt ved hjælp af ultralydsscanning

med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

Amning

Hvis du ammer, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette

lægemiddel. Du må ikke tage Arthrotec, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arthrotec og Arthrotec Forte kan give svimmelhed og træthed. Du må ikke føre motorkøretøj

eller betjene værktøj eller maskiner, før disse symptomer er fuldstændig forsvundet.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder lactose, hvor advarsel er påkrævet

Medicinen indeholder lactose (en form for sukker). Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Arthrotec:

1 tablet 2-3 gange dagligt.

Arthrotec Forte:

1 tablet 2 gange dagligt.

Tabletten skal synkes hel med et glas vand. Du må ikke tygge, knuse, dele eller opløse

tabletten i vand. Tabletten skal tages under eller lige efter et måltid.

Brug til ældre og patienter med nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Lægen vil muligvis kontrollere dig hyppigt. Dosisændring er ikke nødvendig.

Brug til børn

Arthrotec og Arthrotec Forte må kun gives til voksne. Må ikke gives til børn (under 18 år).

Hvis du har taget for mange Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må ikke tage flere tabletter end lægen har ordineret. Hvis du har taget for mange tabletter,

skal du kontakte lægen, skadestuen eller apoteket så hurtigt som muligt. Tag pakningen med.

Hvis du har taget for mange Arthrotec eller Arthrotec Forte, kan du få mavesmerter, blive

konfus, blive døsig, få hovedpine, blive svimmel, blive ophidset, gå i koma, få tinitus, blive

sløv, få rysten, få åndenød, få diarré, få feber, få hjertebanken, få for højt blodtryk og langsom

puls. Ved alvorlig forgiftning kan der opstå akut nyresvigt og leverskade.

Hvis du har glemt at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om det,

medmindre det snart er tid til næste tablet. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må ikke holde op med at taget Arthrotec eller Arthrotec Forte, med mindre dette er aftalt

med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du er bekymret for bivirkninger, kan du spørge lægen. Det er vigtigt, at du ved, hvilke

bivirkninger du kan få, og at du ved, hvad du skal gøre, hvis du får en bivirkning. Arthrotec

kan nogle gange give bivirkninger, men disse forsvinder ofte igen ved fortsat behandling,

efterhånden som din krop vænner sig til behandlingen.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Misdannelser af fosteret

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

Ring 112.

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Ring 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls,

hjertebanken, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Hævelser i ansigtet. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Lungebetændelse. Kontakt lægen.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller

skadestue.

Leverbetændelse, gulsot (ofte med hudkløe). Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller tarm.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga.

meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis De

bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed pga.

alvorlig leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. bristning eller hul i

livmoderen, fastsiddende moderkage eller dele af fosterhinden forbliver i livmoderen efter

fødsel, livstruende reaktion hvor fostervæske trænger over i moderens blodbane, abort,

fosterdød eller for tidlig fødsel. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du er gravid.

Ring evt. 112.

Alvorlig hudreaktion med blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom, erytema

multiforme), kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse) eller

alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.(eksfoliativ

dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig

blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.

Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion

eller smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og

fødder pga. nyreskade (nefrotisk syndrom, glomerulonephritis, tubulointerstitiel nefrit,

papilnekrose). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anemi). Kontakt læge eller skadestue.

Akut sindslidelse. Kontakt lægen.

Besvimelse eller bevidsthedssvækkelse, sorten for øjnene, hurtig puls, klam hud. Kontakt

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Mavesmerter, diarré, kvalme, forstoppelse, luftafgang fra tarmen, sure opstød.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Smerter i maven og bag nederste del af brystbenet, sure opstød og evt. opkastninger pga.

sår i spiserør, mavesæk eller tarm. Kan være eller blive alvorligt. Kan i nogle tilfælde

udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk

eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Forhøjede levertal (ingen symptomer).

Søvnløshed.

Hovedpine.

Svimmelhed.

Udslæt, kløe.

Blødningsforstyrrelser herunder kraftig eller uregelmæssig blødning eller pletblødning.

Unormal mængde røde blodlegemer i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Smerter i brystet. Kontakt læge eller skadestue.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal

med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet

blodtryk er alvorligt.

Kløe og svien i skeden.

Overfølsomhed.

Appetitmangel/madlede.

Angst.

Søvnighed og træthed.

Rysten.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Sløret syn.

Susen for ørerne (tinnitus).

Problemer i munden herunder mundsår, mundtørhed og betændelse.

Mindre blødning i hud og slimhinder pga. purpura.

Nældefeber.

Feber og kuldegysninger.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser (pga. angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Mareridt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Betændelse i i tyktarmen.

Sygdom i spiserøret.

Betændelse i tungen.

Hævelse af tungen.

Øget følsomhed af huden for lys.

Hårtab.

Menstruationssmerter, ømhed i brysterne.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Unormal blødning fra skeden. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal

med lægen.

Hukommelsestab Tal med lægen.

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med

lægen.

Øget tendens til blødning.

Smagsforstyrrelser.

Synsnedsættelse.

Vejrtrækningsbesvær.

Mavesmerter, diarré, vægttab (pga. Crohns sygdom).

Udslæt på slimhinde og hud.

Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.

Nedsat frugtbarhed hos kvinder

Arthrotec og Arthrotec Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker

noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via de oplysninger, der fremgår

herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arthrotec 50 mg/0,2 mg indeholder

Aktive stoffer: Diclofenacnatrium 50 mg og misoprostol 0,2 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse,

povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre copolymer type C, natriumhydroxid,

triethylcitrat hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, talcum, hydrogeneret

ricinusolie.

Arthrotec Forte 75 mg/0,2 mg indeholder

Aktive stoffer: Diclofenacnatrium 75 mg og misoprostol 0,2 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse,

povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre copolymer type C, natriumhydroxid,

talcum, triethylcitrat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, hydrogeneret

ricinusolie.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende

Arthrotec:

Hvide, runde tabletter mærket med ”SEARLE 1411” på den ene side og ”A” på

den anden side.

Arthrotec Forte:

Hvide, runde tabletter mærket med ”SEARLE 1421” på den ene side og ”75

A” på den anden side.

Pakningsstørrelser

Arthrotec leveres i blisterpakninger med 20 tabletter eller 100 tabletter.

Arthrotec Forte leveres i blisterpakninger med 20 tabletter eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup

Fremstiller

Piramal Healthcare UK Limited, Morpeth, England.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i februar 2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information